Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012"

Transkript

1 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 Nanok og Grønlands Nationalmuseum på bygningsopmåling ved Kulhus Efter mange års godt samarbejde omkring planlægning af bevaring af de gamle historiske hytter og stationer i Nordøstgrønland gik Nanok og Grønlands Nationalmuseum i sommeren 2012 for første gang sammen om at danne et felthold. To bygningssagkyndige tilknyttet Grønlands Nationalmuseum deltog i Nanoks ekspedition og opmålte herunder en serie særligt udvalgte hytter og stationer samt besigtigede en lang række andre bygningslokaliteter. Desuden renoverede et andet Nanok-hold i løbet sommeren endnu et antal forfaldne småhytter. Læs mere om dette og meget andet i denne rapport. 22. feltsæson

2 Indledning Nordøstgrønlandsk Kompagni NANOK har afsluttet sin 22. feltsæson, hvor vi har kunnet gennemføre vores planlagte program stort set om forventet. Programmet var i år lidt anderledes end tidligere, idet det ene Nanok-hold, Nordholdet, havde deltagelse af to bygningssagkyndige tilknyttet Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Formålet med dette var at besøge og opmåle en serie særligt udvalgte hytter og stationer samt besigtige en række andre bygningslokaliteter med henblik på at vurdere behov og metoder for fremtidig bevaring. Ligeledes at skabe grundlag for at en revurdering af de prioritetslister, som Nationalmuseet og Nanok i fællesskab udarbejdede tilbage i I Nanok er vi meget glade for at det lange og gode samarbejde med Nationalmuseet i Nuuk nu også takket være Aage V. Jensens Fondes støtte - har kunnet udmønte sig i et fælles feltarbejde, der forhåbentlig også vil kunne gentages i fremtiden. Nordholdets delrapport indeholder nogle foreløbige observationer og kommentarer omkring de besøgte steder, og Nationalmuseet vil senere i efteråret udarbejde en særskilt rapport og anbefalinger vedrørende den fremtidige bevaringsindsats. Derefter vil Nanok gå i gang med at planlægge sit arbejde for de kommende år. Det andet Nanok-hold, Sydholdet, renoverede i løbet af sommeren tre forfaldne småhytter samt udbedrede omfattende skader, som isbjørne havde forårsaget på hytter og bygninger i Ella Ø området, ikke mindst på selve stationen, i løbet af vinterhalvåret. Efter mange år, hvor bjørnene ikke har gjort nævneværdige skader på hytterne, er der desværre i vinteren sket en drastisk forøgelse af dette problem, specielt i Ella Ø området, hvor et stort antal hytter er blevet raseret i større eller mindre grad. Det er naturligvis ærgerligt, men nu engang en af betingelserne i den nordøstgrønlandske nationalpark. Nanok takker først og fremmest vores hovedsponsor, Aage V. Jensens Fonde, for imødekommenhed og aldrig svigtende tillid og støtte. Til trods for at alt arbejde i Nanok er frivilligt og ulønnet ville det umuligt kunne gennemføres over en længere årrække uden ganske betydelig økonomisk støtte fra en trofast sponsor. Vi retter desuden en stor tak til Siriusfupperne og MarinBasis/Daneborg teamet, der endnu en gang udviste hjælpsomhed og gæstfrihed. Endvidere retter vi en velment tak til de mange privatpersoner, der fortsat yder støtte og viser positiv interesse for vort arbejde. Endelig en stor tak til vore mange gode samarbejdspartnere samt til ekspeditioner og myndigheder, der på forskellig vi har ydet positive bidrag til at muliggøre vort arbejde. På Nanoks vegne Peter Schmidt Mikkelsen This field report is also available in English and Danish at: 2

3 Feltrapport for Nordholdet 2012 Opgaver Nordholdet havde følgende opgaver: a) at rekognoscere for en eventuel efterfølgende bevaring / renovering på et udvalg af følgende lokaliteter: 1. Sverresborg [232], Dødemandsbugten [408], Borganes [421], Bass Rock Husene [461], Kap Philip Broke [470], Alabamahuset [518], Villaen, Danmarkshavn [628] 2. Flemming Dal Hytten [101], Foldvik [327], Strindberghuset [358-3], Røbekstua [369], Villaen, Loch Fyne [373], Zackenberg Base [438-3], Fjordbotten [454], Kulhus [511], Bessel Fjord [601-2], Mørkefjord [641] 3. Kap Biot [116], Polheim [220] Kongeborg [224-1], Festningen [228], Skandalen [339], Gamvik [343], Bakkehaug [435], Koldewey Observatorium [447-1], Hansa Bugt [457-1], Kap Sussi [520], Jonsbu [521]. b) at tilse og foretage vedligehold af Nanoks depot i Nordområdet (Sandodden / Daneborg) c) at modtage gods til Nanok på Daneborg d) at optælle Nanok-depot i Sandodden / Daneborg e) at klargøre for NANOK-ekspeditionen Nordholdet Peter Schmidt Mikkelsen (Sirius '77), Thomas "Hansi" Hansen (Sirius '03), Inge Bisgaard (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv), Søren Vadstrup (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv) Oprejse og det samlede forløb De syv deltagerne på årets Nanok-hold mødtes torsdag 25. juli 2012 kl. 11 "under uret" i Kastrup Lufthavn. Herfra gik turen via Keflavik og Reykjavik til Akureyri på Island, hvor vi blev indkvarteret på Hotel Nordurlands. I Akureyri nåede vi at hilse på Frissi og Kibba, der som altid havde sørget for alle vore ønsker til mindste detalje. Næste formiddag gik turen videre med en Air Iceland Dash til Constable Pynt Nordholdets sejlruter fra Daneborg med gummibåd i I alt ca. 960 km. (CNP), hvor vi blev modtaget af logistiker Aka Lynge, der med sædvanlig omhu og effektivitet havde tilrettelagt vores videre færd. Lidt over middag fortsatte vi med en Norlandair Twin Otter (TWO) til Daneborg (DNB), hvor vi blev budt velkommen og inviteret på aftensmad af Anders Sejersen (Sirius '05) og Andreas Frandsen (Sirius '04), hhv. tiltrådt og fratrådt Chef Sirius, samt øvrige tilstedeværende Siriusfupper. Kort efter ankomsten fortsatte de tre deltagere på vores Sydhold videre med TWO til Ella Ø, medens vi, Nordholdet, som sædvanlig blev indkvarteret i Sandodden. Resten af dagen samt følgende dag, 27. juli, gik med klargøring til vores første bådrejse. På forhånd havde vi truffet aftale med MarinBasis om lån af deres Osprey RIB (gummibåd). Da vores samlede last viste sig at være lidt for stor til en båd, anvendte vi fra og med vores anden bådrejse to RIBs. I perioden 28. juli - 6. august gennemførte vi tre motorbådsrejser med Sandodden som udgangspunkt. Dagene august tilbragte vi med forskelligt arbejde på Daneborg. Under opholdet på Daneborg fik vi i øvrigt fin hjælp og support af 3

4 T.v.: Klargøring på Sandodden. T.h.: Søren er allerede i gang med skitser i Sandoddens stue. Siriusfupperne, MarinBasis teamet samt logistiker Henrik Spanggaard. Torsdag 9. august sagde vi farvel til Daneborg og flyttede vores base til Ella Ø, hvor vi blev godt modtaget af tilstedeværende Siriusfupper og indkvarteret i Ørnereden, Treårsekspeditionens gamle ekspeditionshus. I dagene 10. august august gennemførte vi fra Ella Ø tre bådrejser med "Brebøljollen" (aluminiumsjolle af fabrikat "Buster" med 50 hk Yamaha påhængsmotor), som "Activ-ekspeditionen 2011" venligst har overdraget i Nanoks varetægt. Den august anvendtes i samarbejde med Sydholdet til afrigning samt reparation af diverse skader, som isbjørne i den forløbne vinter har påført bygninger på Ella Ø. Ved middagstid torsdag 16. august blev vi afhentet af Norlandair TWO, som bragte os til CNP, hvorfra vi kort efter fortsatte til Reykjavik, hvor vi spiste aftensmad sammen med MarinBasis folkene, inden vi fortsatte videre til Keflavik og Danmark, hvor vores tur sluttede. På turen havde vi ikke haft nogen alvorlige uheld og havde stort set haft udelukkende godt rejsevejr. Første bådrejse, Gael Hamkes Bugt, 290 km, juli Afgang fra Daneborg 28. juli kl. 14. Det viste sig straks, at vores samlede last var så stor, at vi desværre ikke kunne plane med vores båd. Vi besluttede dog at fortsætte og se tingene og brændstofforbruget an undervejs. I fint vejr ankom vi ankom til første mål, Dødemandsbugten [408], kl. 17 efter at have gjort korte stop ved Kap T.v.: Søren og Inge i fuld feltmæssig sejlerudrustning under et kort stop ved Elvsborg. T.h.: Dødemandsbugten. 4

5 Frisk sejlervejr. T.v.: Tyroler fjord. I midten: Hansi. T.h.: Peter. Breusing hytten [415], Dahls Skær hytten [412] og Elvsborg [407]. Dødemandsbugten [408]. Huset er stadig intakt og generelt i god stand i betragtning af at det snart runder sine 70 år. Det er dog ret medtaget enkelte steder, hvor sne og is har haft uhindret adgang og har forårsaget råd i træværksdelene. Dette er dog ikke mere alvorligt end at det kan udbedres og stedet har stort potentiale som Nationalpark turistcenter med sin beliggenhed og adgangsforhold. Husets træværk står fantastisk flot og det vil være ønskeligt at bibeholde facadens flotte træværk og en restaurering af vinduer og fyldningsdøre tagpap på taget. Der bør udarbejdes en særskilt projektbeskrivelse på reetablering af Dødemandsbugten. Da vores brændstofforbrug ikke uventet viste væsentlig større (ca. 1 km/l benzin) en forventet tog Hansi og Inge tidligt om morgenen 29. juli med tom last tilbage til Daneborg for at hente yderligere 150 liter benzin, medens Søren og Peter færdiggjorde opmålingerne af Dødemandsbugten. De var retur igen kort før middag, hvorefter vi alle fortsatte til Eskimonæs [405], hvor vi lagde overflødigt læs og fortsatte til Norske Villa [373]. Norske Villa [373]. Denne laftehytte er opført af drivtømmerstokke kløvet sammen i hjørnerne. Mellem stokkene kan stadig ses mos eller moskusuld som tætning. Hytten har haft et lille anneks, som siden er blevet lukket af til et lille vindfang. Annekset bør genskabes idet den lille hyttedetalje giver en klar idé om norsk laftehusarkitektur. Hytten kan genoprettes med nyt tagpap på taget og stopning af revner med mos og reetablering af vindue, dør og skorsten. Fra Norske Villa returnerede vi sidst på eftermiddagen i strålende solskin til Eskimonæs, hvor vi ankom efter et kort stop ved Krogness [403]. Næste formiddag, 30. juli, fortsatte vi via Stilles Ø til Røbekstua [369] ved Kap James, som vi ankom til i frisk vind. Røbekstua [369] er en fin lille hytte, der ligger helt ud til Grønlandshavet, dog beskyttet af øen Jackson Ø. Den er kun 4,5 kvadratmeter med plads til en briks og kulovn. Hytten er generelt i god stand og i den vestlige væg mangler der et par beklædningsbrædder. Der er anlagt en T.v. Norske Villa på en varm dag. T.h. Røbekstua ved Kap James. 5

6 jordvold langs hele hytten og den har været beklædt med tagpap. Hytten kan genoprettes med reetablering af væg, nyt tagpap på tag og vægge samt retablering af det lille vindue og revledør samt af en jordvold rundt om hytten. Efter opmåling af Røbekstua krydsede vi i frisk sø Gael Hamkes Bugt og returnerede til Daneborg, hvor satte Nanoks egen Humber RIB i vandet, således at vi derefter kunne sejle med to både, hver forsynet med en 40 hk påhængsmotor. Det viste sig at være en perfekt løsning, hvorved vi fuldlastede kunne plane og holde en fart på ca. 30 km/t og sejle ca. 2 km/l benzin pr. RIB. Uden større brændstofforbrug opnåede vi derved øget hastighed, komfort og sikkerhed. Anden bådrejse, Tyrolerfjord, 150 km, 31. juli Afrejse fra Daneborg 31. juli kl og ankomst til Fjordbotten [454] kl. 13 efter et kort stop ved Bjørnnesstua [437]. Fjordbotten [454] ligger i bunden af Tyrolerfjord og 1 kilometer inde i land og ca. 6 meter oppe på et klippefremspring. Herfra er der en fantastisk udsigt til fjorden og den flotte gletschertunge i den store elvdelta. Hytten er ca. 5,5 kvadratmeter og har pulttag i den del af hytten, hvor briks og kulovn er placeret. Mod nord er hytten udbygget med en skråvæg/tag i hele facadens længde over et klippefremspring. Ovenpå klippefremspringet er der en halv meter bred opbevaringshylde. Hytten er et godt eksempel på tidens fangstmandshytter, hvor interiøret fortæller en masse om det daglige liv som fangstmand i Nordøstgrønland og man kunne næsten ønske at lade al interiøret være uberørt som det ser ud i dag. Der er få steder, hvor der er råd i de nedre dele af facadebeklædningen. Disse dele og andet skadet træ kan udbedres og hyttens tagpapbeklædning genetableres med nyt pap således at alt træværk bliver beskyttet mod fugt. Derefter en reetablering af jordvold og stenfundament og genetablering af det lille vindue i revledør. Vi fortsatte fra Fjordbotten til Bakkehaug [435], som var færdigopmålt ved 21-tiden. Bakkehaug [435]. Det er utroligt at hytten stadig er oprejst i betragtning af, at den næsten 10 kvadratmeter store hytte mangler en bindingsværkskonstruktion. Facadevæggen er i 4 fag og bliver holdt sammen af en simpel tagrem og fodrem og hver fag er sammenholdt af en tværgående revle. Taget er udført af simpelt bjælkespær med kiprem og hele hytten har været beklædt med sort tagpap på facader og gavle og rødt tagpap på tag. Det er oplagt at renovere Bakkehaug, hvor den lodrette facadebeklædning renoveres i de dele, hvor der er rådskader samt genetablere tagpapbeklædning på facade og tag og sikre at alt træværk bliver beskyttet mod sne og fugt. Jordvolden omkring hytten renoveres og genetableres de steder hvor der er sket erosion. Det smalle aflange vinduesparti renoveres og revledøren genetableres. Skorsten og kulovn reetableres. Fra Bakkehaug sejlede vi retur til Daneborg, hvor vi ankom ved 23-tiden efter et kort stop ved Zackenberg fangststation [438-2] og den T.v. Bakkehaug. T.h. Zackenberg Base. 6

7 T.v. og midten: Opmåling af Bass Rock. T.h.: Søren i gang med skitser ved Kulhus. gamle Zackenberg Base [438-3]. Zackenberg Base [438-3]. Hovedbygningen består af 4 x 2 fag træelementer med ensidig taghældning samt et sammenbygget depotskur. Bygningerne har ikke nogen arkitektonisk værdi og det blev besluttet at lade bygningsanlægget forfalde som hidtil. Dog bør man nænsomt fjerne et større lager af glasulds/englehårsmåtter beliggende på nordsiden af bygningerne idet englehår kan have sundhedsmæssige konsekvenser og at der er tale om glasfibre. Stedet har kultur- og miljømæssig værdi, hvorfor det anbefales at stedet og anlæggets forfald taler deres eget sprog. Tredje bådrejse, Sabine Ø og Hochstetterbugten, 470 km, august Desværre viste nye satellitkort, som vi fik af Sirius, at fastisen nord og øst for Shannon med stor sandsynlighed ikke ville bryde op indenfor de nærmeste dage, og vi besluttede derfor af lastmæssige grunde at fravælge Alabamahuset [518] og Kap Philip Broke [470], der ellers havde høj prioritet på vores liste. Heldigvis var der fine sejlforhold ved Pendulum øerne og i hele Hochstetterbugten. Den 2. august kl. 9 satte vi i vore to både kurs nordover. Første stop var Germaniahavn [447-3], hvortil vi blev ledsaget af m/b Aage V. Jensen og MarinBasis folkene, der venligst medbragte en god del af vores udstyr og brændstof. Straks efter ankomst fortsatte vi til Bass Rock [461], som blev opmålt i fint solskinsvejr, hvorefter vi kl. 18 kunne returnere til Germaniahavn for at overnatte. Bass Rock [461]. De ottekantede hytter er opført på den øvre del af en stenfyldt vig lige neden for det meget markante basaltforbjerg og beskyttet mod det åbne hav af en mindre klippehalvø. Hytterne er generelt i god stand, dog er taget på den ene hytte blæst for mange år siden. Dele af de trekantede tagelementer er at finde på stedet. Det anbefales at renovere den ene mest intakte hytte og lade den anden stå uberørt. Dog skal hytterummet rømmes. Intakt træværk og andet materiale kan genanvendes til den anden hytte. Vinduer og døre genetableres og råd i træværk udskiftes og skorsten og varmeovn genetableres. Vi forlod Germaniahavn 3. august kl og besøgte først Hansa Bugt [457]. Hansa Bugt [457]. Tomten fra den gamle tyske vejrstation taler for sig selv og stedets historiske og kulturhistoriske vidnesbyrd sikres gennem klausulerede bestemmelser for ophold på stedet. Fra Hansa Bugt gik vi retur til Germaniahavn, hvor vi tog al resterede last ombord og sejlede over vigen til den nærliggende Germania Havn [447-1] (Koldewey-ruinen) Germania Havn [447-1]. Kun den ene af stenhytterne, anlagt af den tyske Koldeweyekspedition, findes endnu i dag. Den står som ruin og er vidnesbyrd om stedets kulturhistorie. Sikres gennem klausulerede bestemmelser for ophold på stedet. Derefter fortsatte vi gennem Claveringstrædet til Berlin Stua [459], hvor vi deponerede et par tromler benzin til vores returrejse. I perfekte is- og vejrhold krydsede vi over Hochstetterbugten via et kort stop på Sigurdsheim [468] til Hochstetter [510], hvor vi blev venligt 7

8 T.v. Hansa Bugt. T.h. Germania Havn (Koldewey-ruinen) modtaget af GREA-ekspeditionen, der havde teltlejr ved naturlandingsbanen en km nord for stationen. Vi overnattede på Hochstetter og fortsatte næste dag, 4. august kl. 9 til Kulhus [511], der blev opmålt i fint solskinsvejr (se forsiden). Kulhus [511]. Lauge Kochs gamle ekspeditionshus ligger flot på vestsiden af Hochstetter Forland og huset er identisk med Nordfjordhuset på Strindberg Land, dog har Kulhus en tilbygning med en soveafdeling opdelt i 5 små kabiner. Da Nordfjordhuset er i bedre stand end Kulhus og desuden en god repræsentant for bygningsdesignet ændres Kulhus formentlig til en liste B-hytte. Man bør ved renovering bibeholde facadebeklædningen med 1 på 2 beklædning og restaurere de fine sprossevinduer og fyldingsdøre. Rådskadet træ renoveres og tagene beklædes med tagpap. De to skorstene og varmeovne udskiftes. Genanvendelige borde, stole, skabe, reoler og låger repareres. Husinventar som zinkbaljer, kander og kedler, flasker, kasser og gamle tønder m.m. bevares. Fra Kulhus gik turen videre over Peters Bugt til ruinen af Jonsbu [521], der også blev opmålt. Berlin Stua. Ja, den er virkelig så skæv! 8

9 Jonsbu [521]. Den gamle norske fangststation er i dag kun en ruin. Stedets historiske og kulturhistoriske vidnesbyrd sikres gennem klausulerede bestemmelser for ophold på stedet. Vi sluttede dagen af med at sejle fra Jonsbu til Ny Jonsbu [514-2], hvor vi overnattede. Den 5. august blev en lang rejsedag. Vi startede fra Ny Jonsbu kl. 9 med kurs mod vores efterladte brændstofdepot ved Berlin Stua. Undervejs gennem Fligely Fjord gjorde vi korte stop ved Arnljotstua [509], Nordlige Fligely hytten [474] og Blåbærhytten [469]. Berlin Stua blev efter Sørens ønske opmålt, og medens vi var i færd med dette, fik vi et kort besøg af tre Siriusmænd, der var taget en tur med gummibåd op fra Daneborg for at se til os. Berlin Stua [459]. Vi registrerede og opmålte Berlin Stua, selvom den ikke var med på listen. Selvom hytten efterhånden ser ud som om at den er ved at vælte, står den stadig nogenlunde intakt. Hyttens simple bindingsværkskonstruktion, sømning og det tørre luft holder hele konstruktionen sammen, samtidig med at terrænet der er tættest på kystlinien er sunket en smule på grund af haverosion. Hytten er et godt eksempel på hvordan landskabs- og vejrligsforhold både præserverer og eroderer træværk gennem et halvhundrede år. Hytten bør sikres i sin nuværende form. Det var vores plan at fortsætte til Germaniahavn for at overnatte; men desværre fik vi kort efter afgangen fra Berlin Stua stop på den ene påhængsmotor. Vi gik sejlede til det nærliggende Falkberget [448] for at undersøge problemet. Skaden lod sig desværre ikke umiddelbart reparere (det viste sig senere på Daneborg, at stemplet havde sat sig fast). Båden måtte enten sejles på vores lille reservemotor eller slæbes efter den anden RIB. Vi valgte det sidste, da det gav os størst hastighed, ca. 15 km/t. Grundet denne uventede situation og det særdeles fine vejr besluttede vi at sætte kurs sydover, foreløbig mod Borganes [421-1] ved Kap Borlase Warren. Her ankom vi hen på aftenen. Borganes [421-1]. Den lille fine norske hytte er grundmuret af stedets mange natursten; men er i dag mere eller mindre en ruin. Den har indtil for få år siden haft et saddeltag af træ og trægavle og en nedgravet gulvplan. 2/3 af hyttens stenvægge er dækket til med tørv og sten på ydersiden. Hytten har en forholdsvis kort brugshistorie, men dens særpræg i forhold til de andre fangsthytter gør den helt speciel og unik og den bør bevares som den er. Da vi omkring midnat var færdige med opmåling af Borganes, var vejret stadig så fint, at vi besluttede at fortsætte til Daneborg, hvortil vi ankom den 6. august kl. 02. Beslutningen om at fortsætte havde været rigtig. De næste par dage havde vi en del tåge, blæsende og overskyet vejr, som vi i stedet kunne anvende til afrigning på T.v. Inge skriver en hilsen i Djævlekløftens hyttebog. T.h.: Klar til afgang fra Ella Ø i Brebøljollen. 9

10 T.v.: Sverresborg i Vega Sund. T.h.: Nordholdets sejlruter fra Ella Ø med Brebøljollen i I alt ca. 780 km. Daneborg samt til en tur til Sandøen, Djævlekløfthytten [427] og et besøg på Zackenberg forskningsstationen [438-5]. Med denne tur og de tre øvrige Daneborg ture havde vi sejlet i alt ca. 960 km. Ankomst til Ella Ø Den 9. august kl fløj vi med Twin Otter fra Daneborg til Ella Ø via et kort stop i Mestersvig [209-1]. På Ella Ø [235] blev vi vel modtaget af Siriusfupperne og hilste på en gruppe geologer fra CAMPekspeditionen, der havde teltlejr på Ella Ø. Velankommet og indkvarteret i Ørnereden tog Søren og Inge straks fat på opmåling af denne. Imedens klargjorde Hansi og Peter udrustning til næste tur og tog en kort prøvetur i den nye Busterjolle, den såkaldte Brebøljolle. Den sejlede som en drøm, omkring 40 km/t og 2 km/l med fuld last. Ørnereden [235]. Lauge Kochs gamle hovedstation på Ella Ø fremstår i dag næsten som da ben blev bygget og med en fantastisk udsigt over Kong Oscar Fjord. Huset er meget velbevaret og det anbefales at det gennemrestaureres og at der tages stilling til hvordan den daglige brugsret skal være for gæster og ekspeditionsfolk, så man kan sikre husets kulturhistorie og bevaring for eftertiden. Fjerde bådrejse, Vega Sund, 150 km, 10. august Vi tog fra Ella Ø kl og ankom til Sverresborg [232] i Vega Sund to timer senere. Sverresborg [232]. Det ses tydeligt, at Sverresborg er bygget efter norsk tradition for fiskerhuse. Der har ikke været nogen opvarmning i stuen eller loftrum. Al opvarmning har foregået fra køkken. Der er et meget fint emhætte-anlæg i træ med udgang i østgavlen. Stuen har været en rigtig fin stadsstue med rosa farvede vægge og fine udsmykninger langs loftet med border af hvidmalede kantlister med en rød rose med bladranker på hver side. Huset har været rødmalet og siden har den være belagt med tagpap. Den primære udsigt fra stuen har været mod vest, hvor det største sprossevindue er placeret. Det anbefales at Sverresborg restaureres og det betyder at al træværk repareres, udluses ved rådskader og manglende brædder genetableres. Vinduer 10

11 og døre restaureres/renoveres og der påsvejses nyt tagpap på tagene. Skorsten, kulkomfur og udluftning genetableres. Interiørets farver og udsmykning bør bevares/genmales i samme farver og mønstre. Reoler, skabe, senge og andet husinventar bevares/renoveres så vidt muligt. Det var atter en flot solskinsdag og på hjemturen aflagde vi Maristua [236] et kort besøg. Femte bådrejse, Strindberg, 340 km, august Vi tog fra Ella Ø ved 9-tiden og ankom til Strindberg blot seks timer senere. Undervejs gjorde vi endda korte stop ved Bjørnheimen [310], hvor vi installerede et nyt ovnrør, ved Varghytten [324] i Blomsterbugten, hvor vi spiste frokost og ved Kap Ovibos hytten [340], som Sydholdet havde sat flot i stand. Både Nordfjordhuset [358-2] og Strindberghuset [358-3] blev opmålt. Strindberghuset [358-3] er generelt i god stand og er ca. 20 kvadratmeter stor. Der har været en lille tilbygning på nordvestfacaden. Huset rummer i dag foruden bislag et stort køkken og opholdsrum og et mindre rum, formentlig soveanneks. Husets historie er interessant ved at man i sommeren 1938 som forsøg fremstillede fiskekonserves, laks på dåse, direkte på stedet. Der er en del steder, hvor der er rådskader i træet i den nedre del af facadebeklædning. Det anbefales at genetablere tagpapbeklædning på facade og tag samt sikre at alt træværk bliver beskyttet mod sne og fugt. Det anbefales også at der genetableres en jordvold omkring huset. Vinduer og døre repareres og hvidmalede vindues- og dørindfatninger genetableres som det oprindelige og med hvide lister på tag og facade. Interiøret søges bibeholdt som det ser ud i dag. Nordfjordhuset [358-2] er i god stand. Der bør etableres en faskine fyldt halvt op med strandskærver langs hele huset i en dybde på cm for at beskytte mod råd i de nedre dele af facadetræværket. Huset bør genmales i den oprindelige svenskrøde farve og interiøret bør bibeholdes i den nuværende form og farve. Ved Strindberg mødte vi Nanoks Sydhold og fiskede sammen med dem seks velsmagende fjeldørred. Næste morgen, 12. august, ved 9-tiden forlod vi Strindberg og satte kurs mod sydkysten af Gauss Halvø. Tanken var at opmåle Foldvik [327] og aflægge Myggbukta [335] et kort besøg. Desværre fik vi kraftig sø og modvind, så efter korte besøg ved Dalheim [336] samt ved Smedal [320], som Sydholdet netop havde renoveret, besluttede vi at sætte kurs hjemover via et kort besøg på Laplace [301], hvor vi spiste frokost. Vi ankom retur til Ella Ø ved 17- tiden. Sjette bådrejse, Kong Oscar Fjord, 290 km, august Forlod Ella Ø lidt før kl. 9 og havde en fin tur til Kongeborg [224-1], der blev opmålt. Imedens blev dør og skodde i Kongeborgen [224-2] repareret. Kongeborg [224-1] ser ved første øjekast ud som et rævebur. Hytten består af drivtømmer stolper og stivere beklædt med trådnet og et tag af bådskrog. Den har formentlig været Håndfangning, tilberedning og fuldkommen nydelse af fjeldørred ved Strindberg. 11

12 Opmåling af den lille særprægede Kongeborg hytte foran det storslåede Kongeborg fjeld. Inge på taget med sit GPS-udstyr. Søren med sin skitseblok. beklædt enten med moskusskind eller lærred og en jordvold langs hele hytten. Den særprægede hytte bør bevares som den er. Fra Kongeborg tog vi en smuttur til Nyhavn [209-2], hvor vi spiste frokost inden vi fortsatte til Polheim [220] via et kort stop ved Kap Peterséns [218]. Kort før Kap Peterséns hilste vi også på tre norske kajakroere på vej mod Mestersvig. Polheim [220] hytten minder en del om Kongeborg hytten i konstruktion med trådnet som vægge og oprindelig en oversavet båd som tag. Hytten bør bevares som den fremstår i dag. På hjemturen til Ella Ø havde vi det fineste solskinsvejr og havblik, og sejlturen gennem Narhvalsund og rundt langs foden af Bastionen var et af sommerens højdepunkter. Vi var retur på Ella Ø ved 21- tiden. Den følgende dag, 14. august, besøgte vi Maria Ø [239-2] og Eli Knudsens hytte [239-1] på Maria Ø og sluttede af med en kort visit i Namdalshytten [305]. På de tre Ella Ø ture havde vi sejlet i alt ca. 780 km i Brebøljollen. Afslutning De resterende dage på Ella Ø gik med afrigning og diverse arbejder samt naturligvis en hyggelig grillaften sammen med Siriusfupperne, inden vi ved middagstid 16. august blev afhentet af Twin Otteren. Vi havde forud for turen ikke gjort os forhåbninger om at kunne besøge alle liste-a lokaliteter; men blot så mange som muligt under de givne omstændigheder. Desværre forhindrede isforholdene os i at nå ud til Alabamahuset; men vi nåede i alt 16 af de 28 liste-a lokaliteter samt en lang række andre liste-b, -C og D lokaliteter. Alt i alt gav dette os en stor mængde erfaringer, indtryk og viden, som vil blive anvendt til revurdering af prioriteringslisterne og til planlægning af de kommende års arbejde. Desuden fik vi tre uger med talrige fine oplevelser, godt kammeratskab og højt humør. Nordholdet takker alle, som har været til at muliggøre dette. Inge Søren - Thomas - Peter 12

13 Kortene på denne og modstående side viser vedligeholdelsesstatus for de gamle hytter, huse og stationer i Nordøstgrønland. Lokaliteter markeret med rødt eller gult kan forventes at være i nogenlunde brugbar stand. Øvrige lokaliteter kan derimod ikke forventes at være anvendelige. Lokaliteter mærket med grønt er øvrige liste-b hytter, som Nanok eventuelt vil renovere og vedligeholde i de kommende år. 13

14 14

15 T.v. Norske Villa. T.h. Sandodden Eksempler på opmålinger af Søren Vadstrup Ørnereden, Ella Ø. Akvarel af Søren Vadstrup, der ved siden af detaljerede opmålinger også malede akvareller af en lang række af de besøgte steder. 15

16 Feltrapport for Sydholdet 2012 Opgaver Sydholdet havde følgende opgaver: a) at renovere 3-5 hytter i Sydområdet området: fx Villa [117], Jostein [205], Hamna [208-2], Brøggers hytte [317], Smedal [320], Von Krogh [328], Kap Ovibos hytten [340] b) at tilse og foretage vedligehold af M/B "Agsut" c) at modtage gods til Nanok på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn d) at tilse, optælle og foretage vedligehold af Nanok-depot på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn e) at klargøre for NANOKekspeditionen Deltagere Anders Bjerregaard (Sirius '00), Birger Bjerregaard (Sirius '97) og Lars Kaas Nielsen. Oprejse og samlet forløb Onsdag den 25. juli mødtes Nanoks to sommerhold i København lufthavn. En god blanding af gengangere i Nanokregi og andre helt jomfruelige samme. Alle spændte på sommerens udfordringer og oplevelser. Efter en veloverstået flyvetur til først Keflavik og derefter Akureyri, indtog vi et hyggeligt måltid i byen med kendte ansigter fra DMU, som vi mødte på Island, og som også var på vej til NØ Grønland. Dagen efter fløj vi så først i samlet flok til Constable Pynt, og kort derefter videre til Daneborg, Sydholdets sejlruter med Agsut i I alt ca. 660 km. udgangspunktet for Nanoks Nordhold. For os på Sydholdet var det en kærkommen lejlighed til at gense stationen og alle dens forbedringer. Vi havde ca. 5 timer på Daneborg før vi Sydholdet skulle flyve videre til Ella Ø. Sirius inviterede os alle på aftensmad i Sirihus, og vi fik talt med fupperne om planerne for sommeren og vinterens slædeture. Fra Daneborg fortsatte Sydholdet til Ella Ø. Ved ankomsten stod det klart, at der ville være en del ekstra arbejde, idet bjørne igen i år havde besøgt stationen i løbet af vinteren. Det samme gjorde sig i øvrigt gældende på vores vej rundt i terrænet, hvor vi i løbet af de 3 uger ankom til flere hytter, som havde haft uindbudte og voldsomme gæster. Sydholdet Klargøring på Ella Ø. Agsut søsættes og lastes. 16

17 Skaderne efter vinterens isbjørnebesøg besigtiges og udbedres. T.h. Birger Bjerregaard. koncentrerede sig i år om hytterne Brøggers [317], Smedal [320] og Ovibos [340]. Især de to førstnævnte var truet af tidens tand og elementernes hærgen. Vi fik istandsat hytterne og fik undervejs og efterfølgende foretaget en grundig oprydning og reparation efter skaderne på især Ella Ø. Klargøring på Ella Ø Det var ikke kun Ørnereden, som havde fået bjørnenes kærlighed at føle. Også det gode skib Agsut og sågar aluminiumsjollen fra Brebøl bar præg af, at have været i nærkontakt med en nysgerrig fætter med store kræfter, og ikke mindst kraftige kløer. Agsut havde fået ødelagt en del af presenningen, og det samme gjorde sig gældende for alujollen, hvor bjørnen også havde forgrebet sig på samtlige sæder i båden. I Ørnereden havde den knust i alt 24 ruder. Indenfor havde den taget for sig af retterne, og i modsætning til sidste år, hvor livretten havde været totaktsolie, så virkede det i år som om livretten var sirup. Ikke et mindre trælst valg skulle vi hilse og sige Mens Birger gik i gang med at reparere vinduerne i Ørnereden, gik Lars og Anders i gang med at klargøre Agsut. Gummibåden tog en del vand ind og vi fik lokaliseret hullet og lappet dette. Søsætning af Agsut forløb som planlagt, og den 28. kunne vi sejle prøvesejlads. Vi kunne konstatere, at Agsut tog en del vand ind. Ingen af os havde før sejlet med Agsut, men vi var godt klar over, at en ældre dame som hende ville tage vand ind, når hun kom i vandet, men vi var lidt i tvivl om, hvad der var normalt. Vi lænsede ca. hvert kvarter, hvilket vi i hvert fald var enige om var for meget. Lars fik lokaliseret et par steder ved stævnrøret, hvor vandet tydeligt piblede ind. Han havde held til at tætne dette med en lille plade og messingsøm indvendigt fra. Vi gik samtidig i gang med at pakke til første sejlads, som gik til Brøggers hytte i Duséns Fjord. Sideløbende hermed var Anders i gang i Tolvmandsbarakken, hvor det meste af både Sirius og Nanoks proviant havde været udsat for bjørneterrorisme. Faktisk havde den ødelagt for omkring kr. bare i Sirius standarddepoter! Men nu er der jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og Nanok fik lov at stå på hovedet i de utallige sække af proviant, som Sirius havde kasseret. Brøggers hytte i Duséns Fjord før og efter renovering. 17

18 Første tur Brøggers [317] og Smedal [320] hytterne Den 30. kom vi så endelig af sted med fuldt lastet skib. Vi sejlede ind i Sofia Sund i blikstille vand og anduvede Svedenborg [241] for en kort visit. Også her havde bjørnen været, og vi brugte et par timer på at sætte døren på plads, sætte ny rude i samt på almindelige oprydning efter en uvorn teenagebjørn. Videre gik det gennem Sofia Sund, hvor vi efter en kort visit ved Arentz hytten [304], der heldigvis havde været forskånet for bjørnebesøg, mødte netop en bjørn. Den lå og legede inde på land kun få hundrede meter fra Arentz hytten. Vi fik taget nogle gode billeder, hvorefter den luntede lidt længere op i baglandet. Vi ankom til Brøggers hytte næste formiddag og gik straks i gang. Vi startede med at fjerne al gammel pap samt med at tage gulvet ud af hytten, og simpelthen lave Flytning af Smedal hytten. et nyt fundament til dette. En del træværk var træt af dage og blev skiftet. Hytten var lige akkurat så stor, at vi kunne ligge og sove alle tre ved siden af hinanden i den. Dagen efter blev en ny Nanokovn installeret. Vi gik i gang med at sætte underpap på hytten. Den fik også to nye buffer. Vi afsluttede arbejdet på Brøggers hytte den 2. august. Samme aften sejlede vi mod Smedal i fantastisk vejr og totalt havblik. Vi tog hytten i besigtigelse kl Det var tydeligt at se på drivtømret på stedet, at der på visse tider af året står vand langt bag hytten, og at den dermed står i vand en længere periode, hvilket ikke er et sundhedstegn. Vi havde sovet på båden, og blev vækket, da der var kommet kraftig vind fra sydøst. Vi kom i land, men måtte opgive at hente materialer i land, da brændingen simpelthen var for kraftig. Vi gik derfor i gang med at gøre klar til at flytte hytten de ca. 100 m Smedal hytten på Gauss Halvø før, under og efter. 18

19 længere op i baglandet. Selve hytten blev løsnet fra gulvet, og vi prøvede derefter at løfte den. Det kunne vi dog godt glemme Herefter afmonterede vi begge vægge og hytten var nu til at løfte. Den blev herefter placeret på et nyt solidt og plant fundament i god afstand til højeste vandstandslinie. Gavle og tag blev først monteret og herefter væggene. Vi brugte afstivere under hele processen. Herefter gik det hurtigt. Ny underpap og slutteligt overpap. Lars lavede et rigtig fint navneskilt ud af et stykke drivtømmer. Under hele perioden ved Smedal havde vi en del moskus og sneharer i baghaven. Vi satte nu kursen retur mod Ella Ø. Vi havde en kraftig vind fra øst, da vi krydsede Kejser Franz Josephs Fjord og blev derfor nødt til at krydse hele vejen for ikke at komme til at lægge og hugge for meget i de par timer det tog at sejle over. Da vi nåede Kap Humboldt kom vi imidlertid i læ, og da strømmen nu også var med os gennem Sofia Sund, sejlede vi vilde 14 km/t i stedet for de ca. 10 km/t, som vi havde sejlet på vejen ud! En mærkbar forskel! Retur på Ella Ø den 6. Kap Ovibos hytten før og efter renovering. om morgenen. Vi brugte de næste par dage på at reparere på bjørneskaderne samt på at sortere i en masse kasseret Siriusproviant samt med at pakke til næste tur. Vi havde dog også tid til en mik med fupperne og 3 nordmænd, som sejlede i kajak fra Strindberg til Mestersvig. Anden tur Kap Ovibos hytten [340] Den 8. stævnede vi igen ud fra Ella Ø. Efter små 5 timer lagde vi til ved Bjørnheimen [310], hvor der også havde været bjørn. Efter oprydning videre til Varghytten [324] i Blomsterbugten, som heldigvis havde været forskånet. Brugte et par timer på at udbedre nogle skader på pappen og på ovnen. Gik en tur til Noa Sø lidt før midnat. Her havde vi undervejs første parket til et par moskusoksers kamp på et lille plateau over os. Lyden af pandeskaller der bragede mod hinanden, gav genlyd mellem fjeldene. Ankom til Kap Ovibos som hældte kraftigt mod nord. Vi besluttede os for at give den et nyt plant plateau, og efter at havde fjernet al pap og bislaget, skubbede vi hytten over på det nye plateau lige ved siden af. Det kan Anders Bjerregaard og Lars Kaas Nielsen 19

20 som kuriosum bemærkes, at vi sænkede hytten ca. 50 cm i den nordlige ende i forhold til hvordan den stod! Ikke mærkeligt at man syntes man var ved at glide af buffen, når man satte sig inde i hytten. På med bislaget igen. Heldigvis var træværket på Ovibos i god stand, og vi trængte ikke udskifte så meget. Ny pap og ovn og igen var Lars foregangsmand med et flot navneskilt. Efter et par dage på Kap Ovibos sejlede vi ind mod Strindberg, men først en tur ind til Waltershausen Gletsjer i bunden af Nordfjord. Der var et leben uden lige! Der lå nok 20 sæler omkring os og i luften en masse terner. Efter lidt fotomik sejlede vi til Strindberg, hvor Nordholdet kort forinden var ankommet. Vi fik fanget frisk fisk til aftensmaden, som vi indtog sammen i Strindberg hytten. Næste morgen sejlede Nordholdet videre langs kysten, mens vi gik op til søen for der at prøve fiskelykken. Havde nogle skønne timer på Strindberg med endnu mere skøn tilberedt fisk og satte samme aften kurs mod Ella Ø. Vi lagde ud i blikstille vand, men da vi nåede lidt syd for Blomsterbugten blæste det op og det blev ved indtil Ella Ø. En god gyngetur med næsten tomt skib! gik straks i gang med de indledende øvelser til at få Agsut på land. Beddingsvognen blev kørt ud i ebbe, og vi var klar! Nu var både Nord- og Sydholdet samlet på Ella Ø. Noget der ellers kun sker sjældent, og Ørnereden summede af liv, aktivitet og hygge. Vi fik ved flod hevet Agsut på land helt uden dramatik. Påhængsmotorerne blev konserveret og al aptering blev afmonteret Agsut. Alt blev vasket ned og gjort klar til vinteren. Birger fik lavet nye skodder til Ørnereden og monteret disse. Den 15. var vejret lige så fantastisk som det stort set havde været hele perioden, og Lars og Birger gik på Bastionen, mens Anders begyndte optællingen. Afsluttede optællingen samme eftermiddag, og så var der ellers dømt socialt samvær med fupperne om aftenen. Twin Otteren landede omkring middagstid d 16. august på Ella Ø, og snart efter lettede den medbringende både Nanoks Syd- og Nordhold. En fantastisk sommer på kysten var dermed slut. Stor tak til Sirius for deres store hjælp og gæstfrihed. Stor tak til bestyrelsen i Nanok for deres store benarbejde. Lars Birger - Anders Afslutning Ankom til Ella Ø om morgenen den 13., og NANOK-holdet 2012 foran Ørnereden på Ella Ø. Stående f.v.: Lars Kaas Nielsen, Thomas Hansen, Søren Vadstrup, Birger Bjerregaard, Inge Bisgaard, Anders Bjerregaard og Peter Schmidt Mikkelsen. 20

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 Nyt liv i Dødemandsbugten. Dødemandsbugten er et af de mest spændende, historiske

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 Sommeraften på Ottostrand Det er lykkedes NANOK i løbet af sommeren at restaurere

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 Sverresborg genopstået! Omtrent som en anden Fugl Føniks er den gamle Sverresborg

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Tlf. 86372822 e-mail: petersm@post4.tele.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 Nanok har i sommeren 2000 indrettet en historisk

Læs mere

Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012

Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012 Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012 Rapport udarbejdet af: Inge Bisgaard Bygningsfaglig inspektør Grønlands Nationalmuseum & Arkiv 1 Forord Grønlands Nationalmuseum har i samarbejde med

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Rejsens formål: At istandsætte Nanoks ældste hovedstation beliggende på sydkysten af Hochstetter Forland, en halv snes kilometer vest for Kap Rink.

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Det grønlandske ord immaqa betyder "måske". At det er et meget brugt ord hænger nok sammen med det kraftfulde og lunefulde grønlandske klima. I

Læs mere

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 36 Afgang Reykjavik Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg Triton afgik fra Reykjavik planmæssigt den 28. august. Med om bord havde vi Chef GLK Kontreadmiral Uffe

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 or.-"-"'-'c_ NOROØSTGRØNLANOSK KOMPAGNI NANOK Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 Siriusmændene Hennin[!, Poulsen (tv) og Svend Henckelforan Zelckenberg 1954 1. feltsæson Indledning Selvfølgelig

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

5 dage med vandring på is

5 dage med vandring på is 5 dage med vandring på is Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring på

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Skandinavien rundt i kajak

Skandinavien rundt i kajak Storyteller Er foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirere ved sin helhed. Jeg fortæller om emner, som de færreste har prøvet, en mulighed for at, blive oplyst, ført væk, opleve en

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser!

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! Pantone LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD Kære fodboldvenner! Ligabold.com giver

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Londontur, femtenklub og IT-lokale!

Londontur, femtenklub og IT-lokale! Kildeskolenyt! Londontur, femtenklub og IT-lokale! Siden februar har vi arbejdet med at bygge et IT-lokale, som giver eleverne et ideelt sted at lære brugen af den moderne informations teknologi nu er

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1999

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1999 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Tlf. 86372822 e-mail: petersm@post4.tele.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1999 Sandodden anno 1999. - 1/Fejl! Ukendt argument

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser?

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Hør et foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirerer i sin helhed. Jeg fortæller om udfordringer og opgaver, som få har prøvet. Du bliver ført

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere