Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012"

Transkript

1 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 Nanok og Grønlands Nationalmuseum på bygningsopmåling ved Kulhus Efter mange års godt samarbejde omkring planlægning af bevaring af de gamle historiske hytter og stationer i Nordøstgrønland gik Nanok og Grønlands Nationalmuseum i sommeren 2012 for første gang sammen om at danne et felthold. To bygningssagkyndige tilknyttet Grønlands Nationalmuseum deltog i Nanoks ekspedition og opmålte herunder en serie særligt udvalgte hytter og stationer samt besigtigede en lang række andre bygningslokaliteter. Desuden renoverede et andet Nanok-hold i løbet sommeren endnu et antal forfaldne småhytter. Læs mere om dette og meget andet i denne rapport. 22. feltsæson

2 Indledning Nordøstgrønlandsk Kompagni NANOK har afsluttet sin 22. feltsæson, hvor vi har kunnet gennemføre vores planlagte program stort set om forventet. Programmet var i år lidt anderledes end tidligere, idet det ene Nanok-hold, Nordholdet, havde deltagelse af to bygningssagkyndige tilknyttet Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Formålet med dette var at besøge og opmåle en serie særligt udvalgte hytter og stationer samt besigtige en række andre bygningslokaliteter med henblik på at vurdere behov og metoder for fremtidig bevaring. Ligeledes at skabe grundlag for at en revurdering af de prioritetslister, som Nationalmuseet og Nanok i fællesskab udarbejdede tilbage i I Nanok er vi meget glade for at det lange og gode samarbejde med Nationalmuseet i Nuuk nu også takket være Aage V. Jensens Fondes støtte - har kunnet udmønte sig i et fælles feltarbejde, der forhåbentlig også vil kunne gentages i fremtiden. Nordholdets delrapport indeholder nogle foreløbige observationer og kommentarer omkring de besøgte steder, og Nationalmuseet vil senere i efteråret udarbejde en særskilt rapport og anbefalinger vedrørende den fremtidige bevaringsindsats. Derefter vil Nanok gå i gang med at planlægge sit arbejde for de kommende år. Det andet Nanok-hold, Sydholdet, renoverede i løbet af sommeren tre forfaldne småhytter samt udbedrede omfattende skader, som isbjørne havde forårsaget på hytter og bygninger i Ella Ø området, ikke mindst på selve stationen, i løbet af vinterhalvåret. Efter mange år, hvor bjørnene ikke har gjort nævneværdige skader på hytterne, er der desværre i vinteren sket en drastisk forøgelse af dette problem, specielt i Ella Ø området, hvor et stort antal hytter er blevet raseret i større eller mindre grad. Det er naturligvis ærgerligt, men nu engang en af betingelserne i den nordøstgrønlandske nationalpark. Nanok takker først og fremmest vores hovedsponsor, Aage V. Jensens Fonde, for imødekommenhed og aldrig svigtende tillid og støtte. Til trods for at alt arbejde i Nanok er frivilligt og ulønnet ville det umuligt kunne gennemføres over en længere årrække uden ganske betydelig økonomisk støtte fra en trofast sponsor. Vi retter desuden en stor tak til Siriusfupperne og MarinBasis/Daneborg teamet, der endnu en gang udviste hjælpsomhed og gæstfrihed. Endvidere retter vi en velment tak til de mange privatpersoner, der fortsat yder støtte og viser positiv interesse for vort arbejde. Endelig en stor tak til vore mange gode samarbejdspartnere samt til ekspeditioner og myndigheder, der på forskellig vi har ydet positive bidrag til at muliggøre vort arbejde. På Nanoks vegne Peter Schmidt Mikkelsen This field report is also available in English and Danish at: 2

3 Feltrapport for Nordholdet 2012 Opgaver Nordholdet havde følgende opgaver: a) at rekognoscere for en eventuel efterfølgende bevaring / renovering på et udvalg af følgende lokaliteter: 1. Sverresborg [232], Dødemandsbugten [408], Borganes [421], Bass Rock Husene [461], Kap Philip Broke [470], Alabamahuset [518], Villaen, Danmarkshavn [628] 2. Flemming Dal Hytten [101], Foldvik [327], Strindberghuset [358-3], Røbekstua [369], Villaen, Loch Fyne [373], Zackenberg Base [438-3], Fjordbotten [454], Kulhus [511], Bessel Fjord [601-2], Mørkefjord [641] 3. Kap Biot [116], Polheim [220] Kongeborg [224-1], Festningen [228], Skandalen [339], Gamvik [343], Bakkehaug [435], Koldewey Observatorium [447-1], Hansa Bugt [457-1], Kap Sussi [520], Jonsbu [521]. b) at tilse og foretage vedligehold af Nanoks depot i Nordområdet (Sandodden / Daneborg) c) at modtage gods til Nanok på Daneborg d) at optælle Nanok-depot i Sandodden / Daneborg e) at klargøre for NANOK-ekspeditionen Nordholdet Peter Schmidt Mikkelsen (Sirius '77), Thomas "Hansi" Hansen (Sirius '03), Inge Bisgaard (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv), Søren Vadstrup (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv) Oprejse og det samlede forløb De syv deltagerne på årets Nanok-hold mødtes torsdag 25. juli 2012 kl. 11 "under uret" i Kastrup Lufthavn. Herfra gik turen via Keflavik og Reykjavik til Akureyri på Island, hvor vi blev indkvarteret på Hotel Nordurlands. I Akureyri nåede vi at hilse på Frissi og Kibba, der som altid havde sørget for alle vore ønsker til mindste detalje. Næste formiddag gik turen videre med en Air Iceland Dash til Constable Pynt Nordholdets sejlruter fra Daneborg med gummibåd i I alt ca. 960 km. (CNP), hvor vi blev modtaget af logistiker Aka Lynge, der med sædvanlig omhu og effektivitet havde tilrettelagt vores videre færd. Lidt over middag fortsatte vi med en Norlandair Twin Otter (TWO) til Daneborg (DNB), hvor vi blev budt velkommen og inviteret på aftensmad af Anders Sejersen (Sirius '05) og Andreas Frandsen (Sirius '04), hhv. tiltrådt og fratrådt Chef Sirius, samt øvrige tilstedeværende Siriusfupper. Kort efter ankomsten fortsatte de tre deltagere på vores Sydhold videre med TWO til Ella Ø, medens vi, Nordholdet, som sædvanlig blev indkvarteret i Sandodden. Resten af dagen samt følgende dag, 27. juli, gik med klargøring til vores første bådrejse. På forhånd havde vi truffet aftale med MarinBasis om lån af deres Osprey RIB (gummibåd). Da vores samlede last viste sig at være lidt for stor til en båd, anvendte vi fra og med vores anden bådrejse to RIBs. I perioden 28. juli - 6. august gennemførte vi tre motorbådsrejser med Sandodden som udgangspunkt. Dagene august tilbragte vi med forskelligt arbejde på Daneborg. Under opholdet på Daneborg fik vi i øvrigt fin hjælp og support af 3

4 T.v.: Klargøring på Sandodden. T.h.: Søren er allerede i gang med skitser i Sandoddens stue. Siriusfupperne, MarinBasis teamet samt logistiker Henrik Spanggaard. Torsdag 9. august sagde vi farvel til Daneborg og flyttede vores base til Ella Ø, hvor vi blev godt modtaget af tilstedeværende Siriusfupper og indkvarteret i Ørnereden, Treårsekspeditionens gamle ekspeditionshus. I dagene 10. august august gennemførte vi fra Ella Ø tre bådrejser med "Brebøljollen" (aluminiumsjolle af fabrikat "Buster" med 50 hk Yamaha påhængsmotor), som "Activ-ekspeditionen 2011" venligst har overdraget i Nanoks varetægt. Den august anvendtes i samarbejde med Sydholdet til afrigning samt reparation af diverse skader, som isbjørne i den forløbne vinter har påført bygninger på Ella Ø. Ved middagstid torsdag 16. august blev vi afhentet af Norlandair TWO, som bragte os til CNP, hvorfra vi kort efter fortsatte til Reykjavik, hvor vi spiste aftensmad sammen med MarinBasis folkene, inden vi fortsatte videre til Keflavik og Danmark, hvor vores tur sluttede. På turen havde vi ikke haft nogen alvorlige uheld og havde stort set haft udelukkende godt rejsevejr. Første bådrejse, Gael Hamkes Bugt, 290 km, juli Afgang fra Daneborg 28. juli kl. 14. Det viste sig straks, at vores samlede last var så stor, at vi desværre ikke kunne plane med vores båd. Vi besluttede dog at fortsætte og se tingene og brændstofforbruget an undervejs. I fint vejr ankom vi ankom til første mål, Dødemandsbugten [408], kl. 17 efter at have gjort korte stop ved Kap T.v.: Søren og Inge i fuld feltmæssig sejlerudrustning under et kort stop ved Elvsborg. T.h.: Dødemandsbugten. 4

5 Frisk sejlervejr. T.v.: Tyroler fjord. I midten: Hansi. T.h.: Peter. Breusing hytten [415], Dahls Skær hytten [412] og Elvsborg [407]. Dødemandsbugten [408]. Huset er stadig intakt og generelt i god stand i betragtning af at det snart runder sine 70 år. Det er dog ret medtaget enkelte steder, hvor sne og is har haft uhindret adgang og har forårsaget råd i træværksdelene. Dette er dog ikke mere alvorligt end at det kan udbedres og stedet har stort potentiale som Nationalpark turistcenter med sin beliggenhed og adgangsforhold. Husets træværk står fantastisk flot og det vil være ønskeligt at bibeholde facadens flotte træværk og en restaurering af vinduer og fyldningsdøre tagpap på taget. Der bør udarbejdes en særskilt projektbeskrivelse på reetablering af Dødemandsbugten. Da vores brændstofforbrug ikke uventet viste væsentlig større (ca. 1 km/l benzin) en forventet tog Hansi og Inge tidligt om morgenen 29. juli med tom last tilbage til Daneborg for at hente yderligere 150 liter benzin, medens Søren og Peter færdiggjorde opmålingerne af Dødemandsbugten. De var retur igen kort før middag, hvorefter vi alle fortsatte til Eskimonæs [405], hvor vi lagde overflødigt læs og fortsatte til Norske Villa [373]. Norske Villa [373]. Denne laftehytte er opført af drivtømmerstokke kløvet sammen i hjørnerne. Mellem stokkene kan stadig ses mos eller moskusuld som tætning. Hytten har haft et lille anneks, som siden er blevet lukket af til et lille vindfang. Annekset bør genskabes idet den lille hyttedetalje giver en klar idé om norsk laftehusarkitektur. Hytten kan genoprettes med nyt tagpap på taget og stopning af revner med mos og reetablering af vindue, dør og skorsten. Fra Norske Villa returnerede vi sidst på eftermiddagen i strålende solskin til Eskimonæs, hvor vi ankom efter et kort stop ved Krogness [403]. Næste formiddag, 30. juli, fortsatte vi via Stilles Ø til Røbekstua [369] ved Kap James, som vi ankom til i frisk vind. Røbekstua [369] er en fin lille hytte, der ligger helt ud til Grønlandshavet, dog beskyttet af øen Jackson Ø. Den er kun 4,5 kvadratmeter med plads til en briks og kulovn. Hytten er generelt i god stand og i den vestlige væg mangler der et par beklædningsbrædder. Der er anlagt en T.v. Norske Villa på en varm dag. T.h. Røbekstua ved Kap James. 5

6 jordvold langs hele hytten og den har været beklædt med tagpap. Hytten kan genoprettes med reetablering af væg, nyt tagpap på tag og vægge samt retablering af det lille vindue og revledør samt af en jordvold rundt om hytten. Efter opmåling af Røbekstua krydsede vi i frisk sø Gael Hamkes Bugt og returnerede til Daneborg, hvor satte Nanoks egen Humber RIB i vandet, således at vi derefter kunne sejle med to både, hver forsynet med en 40 hk påhængsmotor. Det viste sig at være en perfekt løsning, hvorved vi fuldlastede kunne plane og holde en fart på ca. 30 km/t og sejle ca. 2 km/l benzin pr. RIB. Uden større brændstofforbrug opnåede vi derved øget hastighed, komfort og sikkerhed. Anden bådrejse, Tyrolerfjord, 150 km, 31. juli Afrejse fra Daneborg 31. juli kl og ankomst til Fjordbotten [454] kl. 13 efter et kort stop ved Bjørnnesstua [437]. Fjordbotten [454] ligger i bunden af Tyrolerfjord og 1 kilometer inde i land og ca. 6 meter oppe på et klippefremspring. Herfra er der en fantastisk udsigt til fjorden og den flotte gletschertunge i den store elvdelta. Hytten er ca. 5,5 kvadratmeter og har pulttag i den del af hytten, hvor briks og kulovn er placeret. Mod nord er hytten udbygget med en skråvæg/tag i hele facadens længde over et klippefremspring. Ovenpå klippefremspringet er der en halv meter bred opbevaringshylde. Hytten er et godt eksempel på tidens fangstmandshytter, hvor interiøret fortæller en masse om det daglige liv som fangstmand i Nordøstgrønland og man kunne næsten ønske at lade al interiøret være uberørt som det ser ud i dag. Der er få steder, hvor der er råd i de nedre dele af facadebeklædningen. Disse dele og andet skadet træ kan udbedres og hyttens tagpapbeklædning genetableres med nyt pap således at alt træværk bliver beskyttet mod fugt. Derefter en reetablering af jordvold og stenfundament og genetablering af det lille vindue i revledør. Vi fortsatte fra Fjordbotten til Bakkehaug [435], som var færdigopmålt ved 21-tiden. Bakkehaug [435]. Det er utroligt at hytten stadig er oprejst i betragtning af, at den næsten 10 kvadratmeter store hytte mangler en bindingsværkskonstruktion. Facadevæggen er i 4 fag og bliver holdt sammen af en simpel tagrem og fodrem og hver fag er sammenholdt af en tværgående revle. Taget er udført af simpelt bjælkespær med kiprem og hele hytten har været beklædt med sort tagpap på facader og gavle og rødt tagpap på tag. Det er oplagt at renovere Bakkehaug, hvor den lodrette facadebeklædning renoveres i de dele, hvor der er rådskader samt genetablere tagpapbeklædning på facade og tag og sikre at alt træværk bliver beskyttet mod sne og fugt. Jordvolden omkring hytten renoveres og genetableres de steder hvor der er sket erosion. Det smalle aflange vinduesparti renoveres og revledøren genetableres. Skorsten og kulovn reetableres. Fra Bakkehaug sejlede vi retur til Daneborg, hvor vi ankom ved 23-tiden efter et kort stop ved Zackenberg fangststation [438-2] og den T.v. Bakkehaug. T.h. Zackenberg Base. 6

7 T.v. og midten: Opmåling af Bass Rock. T.h.: Søren i gang med skitser ved Kulhus. gamle Zackenberg Base [438-3]. Zackenberg Base [438-3]. Hovedbygningen består af 4 x 2 fag træelementer med ensidig taghældning samt et sammenbygget depotskur. Bygningerne har ikke nogen arkitektonisk værdi og det blev besluttet at lade bygningsanlægget forfalde som hidtil. Dog bør man nænsomt fjerne et større lager af glasulds/englehårsmåtter beliggende på nordsiden af bygningerne idet englehår kan have sundhedsmæssige konsekvenser og at der er tale om glasfibre. Stedet har kultur- og miljømæssig værdi, hvorfor det anbefales at stedet og anlæggets forfald taler deres eget sprog. Tredje bådrejse, Sabine Ø og Hochstetterbugten, 470 km, august Desværre viste nye satellitkort, som vi fik af Sirius, at fastisen nord og øst for Shannon med stor sandsynlighed ikke ville bryde op indenfor de nærmeste dage, og vi besluttede derfor af lastmæssige grunde at fravælge Alabamahuset [518] og Kap Philip Broke [470], der ellers havde høj prioritet på vores liste. Heldigvis var der fine sejlforhold ved Pendulum øerne og i hele Hochstetterbugten. Den 2. august kl. 9 satte vi i vore to både kurs nordover. Første stop var Germaniahavn [447-3], hvortil vi blev ledsaget af m/b Aage V. Jensen og MarinBasis folkene, der venligst medbragte en god del af vores udstyr og brændstof. Straks efter ankomst fortsatte vi til Bass Rock [461], som blev opmålt i fint solskinsvejr, hvorefter vi kl. 18 kunne returnere til Germaniahavn for at overnatte. Bass Rock [461]. De ottekantede hytter er opført på den øvre del af en stenfyldt vig lige neden for det meget markante basaltforbjerg og beskyttet mod det åbne hav af en mindre klippehalvø. Hytterne er generelt i god stand, dog er taget på den ene hytte blæst for mange år siden. Dele af de trekantede tagelementer er at finde på stedet. Det anbefales at renovere den ene mest intakte hytte og lade den anden stå uberørt. Dog skal hytterummet rømmes. Intakt træværk og andet materiale kan genanvendes til den anden hytte. Vinduer og døre genetableres og råd i træværk udskiftes og skorsten og varmeovn genetableres. Vi forlod Germaniahavn 3. august kl og besøgte først Hansa Bugt [457]. Hansa Bugt [457]. Tomten fra den gamle tyske vejrstation taler for sig selv og stedets historiske og kulturhistoriske vidnesbyrd sikres gennem klausulerede bestemmelser for ophold på stedet. Fra Hansa Bugt gik vi retur til Germaniahavn, hvor vi tog al resterede last ombord og sejlede over vigen til den nærliggende Germania Havn [447-1] (Koldewey-ruinen) Germania Havn [447-1]. Kun den ene af stenhytterne, anlagt af den tyske Koldeweyekspedition, findes endnu i dag. Den står som ruin og er vidnesbyrd om stedets kulturhistorie. Sikres gennem klausulerede bestemmelser for ophold på stedet. Derefter fortsatte vi gennem Claveringstrædet til Berlin Stua [459], hvor vi deponerede et par tromler benzin til vores returrejse. I perfekte is- og vejrhold krydsede vi over Hochstetterbugten via et kort stop på Sigurdsheim [468] til Hochstetter [510], hvor vi blev venligt 7

8 T.v. Hansa Bugt. T.h. Germania Havn (Koldewey-ruinen) modtaget af GREA-ekspeditionen, der havde teltlejr ved naturlandingsbanen en km nord for stationen. Vi overnattede på Hochstetter og fortsatte næste dag, 4. august kl. 9 til Kulhus [511], der blev opmålt i fint solskinsvejr (se forsiden). Kulhus [511]. Lauge Kochs gamle ekspeditionshus ligger flot på vestsiden af Hochstetter Forland og huset er identisk med Nordfjordhuset på Strindberg Land, dog har Kulhus en tilbygning med en soveafdeling opdelt i 5 små kabiner. Da Nordfjordhuset er i bedre stand end Kulhus og desuden en god repræsentant for bygningsdesignet ændres Kulhus formentlig til en liste B-hytte. Man bør ved renovering bibeholde facadebeklædningen med 1 på 2 beklædning og restaurere de fine sprossevinduer og fyldingsdøre. Rådskadet træ renoveres og tagene beklædes med tagpap. De to skorstene og varmeovne udskiftes. Genanvendelige borde, stole, skabe, reoler og låger repareres. Husinventar som zinkbaljer, kander og kedler, flasker, kasser og gamle tønder m.m. bevares. Fra Kulhus gik turen videre over Peters Bugt til ruinen af Jonsbu [521], der også blev opmålt. Berlin Stua. Ja, den er virkelig så skæv! 8

9 Jonsbu [521]. Den gamle norske fangststation er i dag kun en ruin. Stedets historiske og kulturhistoriske vidnesbyrd sikres gennem klausulerede bestemmelser for ophold på stedet. Vi sluttede dagen af med at sejle fra Jonsbu til Ny Jonsbu [514-2], hvor vi overnattede. Den 5. august blev en lang rejsedag. Vi startede fra Ny Jonsbu kl. 9 med kurs mod vores efterladte brændstofdepot ved Berlin Stua. Undervejs gennem Fligely Fjord gjorde vi korte stop ved Arnljotstua [509], Nordlige Fligely hytten [474] og Blåbærhytten [469]. Berlin Stua blev efter Sørens ønske opmålt, og medens vi var i færd med dette, fik vi et kort besøg af tre Siriusmænd, der var taget en tur med gummibåd op fra Daneborg for at se til os. Berlin Stua [459]. Vi registrerede og opmålte Berlin Stua, selvom den ikke var med på listen. Selvom hytten efterhånden ser ud som om at den er ved at vælte, står den stadig nogenlunde intakt. Hyttens simple bindingsværkskonstruktion, sømning og det tørre luft holder hele konstruktionen sammen, samtidig med at terrænet der er tættest på kystlinien er sunket en smule på grund af haverosion. Hytten er et godt eksempel på hvordan landskabs- og vejrligsforhold både præserverer og eroderer træværk gennem et halvhundrede år. Hytten bør sikres i sin nuværende form. Det var vores plan at fortsætte til Germaniahavn for at overnatte; men desværre fik vi kort efter afgangen fra Berlin Stua stop på den ene påhængsmotor. Vi gik sejlede til det nærliggende Falkberget [448] for at undersøge problemet. Skaden lod sig desværre ikke umiddelbart reparere (det viste sig senere på Daneborg, at stemplet havde sat sig fast). Båden måtte enten sejles på vores lille reservemotor eller slæbes efter den anden RIB. Vi valgte det sidste, da det gav os størst hastighed, ca. 15 km/t. Grundet denne uventede situation og det særdeles fine vejr besluttede vi at sætte kurs sydover, foreløbig mod Borganes [421-1] ved Kap Borlase Warren. Her ankom vi hen på aftenen. Borganes [421-1]. Den lille fine norske hytte er grundmuret af stedets mange natursten; men er i dag mere eller mindre en ruin. Den har indtil for få år siden haft et saddeltag af træ og trægavle og en nedgravet gulvplan. 2/3 af hyttens stenvægge er dækket til med tørv og sten på ydersiden. Hytten har en forholdsvis kort brugshistorie, men dens særpræg i forhold til de andre fangsthytter gør den helt speciel og unik og den bør bevares som den er. Da vi omkring midnat var færdige med opmåling af Borganes, var vejret stadig så fint, at vi besluttede at fortsætte til Daneborg, hvortil vi ankom den 6. august kl. 02. Beslutningen om at fortsætte havde været rigtig. De næste par dage havde vi en del tåge, blæsende og overskyet vejr, som vi i stedet kunne anvende til afrigning på T.v. Inge skriver en hilsen i Djævlekløftens hyttebog. T.h.: Klar til afgang fra Ella Ø i Brebøljollen. 9

10 T.v.: Sverresborg i Vega Sund. T.h.: Nordholdets sejlruter fra Ella Ø med Brebøljollen i I alt ca. 780 km. Daneborg samt til en tur til Sandøen, Djævlekløfthytten [427] og et besøg på Zackenberg forskningsstationen [438-5]. Med denne tur og de tre øvrige Daneborg ture havde vi sejlet i alt ca. 960 km. Ankomst til Ella Ø Den 9. august kl fløj vi med Twin Otter fra Daneborg til Ella Ø via et kort stop i Mestersvig [209-1]. På Ella Ø [235] blev vi vel modtaget af Siriusfupperne og hilste på en gruppe geologer fra CAMPekspeditionen, der havde teltlejr på Ella Ø. Velankommet og indkvarteret i Ørnereden tog Søren og Inge straks fat på opmåling af denne. Imedens klargjorde Hansi og Peter udrustning til næste tur og tog en kort prøvetur i den nye Busterjolle, den såkaldte Brebøljolle. Den sejlede som en drøm, omkring 40 km/t og 2 km/l med fuld last. Ørnereden [235]. Lauge Kochs gamle hovedstation på Ella Ø fremstår i dag næsten som da ben blev bygget og med en fantastisk udsigt over Kong Oscar Fjord. Huset er meget velbevaret og det anbefales at det gennemrestaureres og at der tages stilling til hvordan den daglige brugsret skal være for gæster og ekspeditionsfolk, så man kan sikre husets kulturhistorie og bevaring for eftertiden. Fjerde bådrejse, Vega Sund, 150 km, 10. august Vi tog fra Ella Ø kl og ankom til Sverresborg [232] i Vega Sund to timer senere. Sverresborg [232]. Det ses tydeligt, at Sverresborg er bygget efter norsk tradition for fiskerhuse. Der har ikke været nogen opvarmning i stuen eller loftrum. Al opvarmning har foregået fra køkken. Der er et meget fint emhætte-anlæg i træ med udgang i østgavlen. Stuen har været en rigtig fin stadsstue med rosa farvede vægge og fine udsmykninger langs loftet med border af hvidmalede kantlister med en rød rose med bladranker på hver side. Huset har været rødmalet og siden har den være belagt med tagpap. Den primære udsigt fra stuen har været mod vest, hvor det største sprossevindue er placeret. Det anbefales at Sverresborg restaureres og det betyder at al træværk repareres, udluses ved rådskader og manglende brædder genetableres. Vinduer 10

11 og døre restaureres/renoveres og der påsvejses nyt tagpap på tagene. Skorsten, kulkomfur og udluftning genetableres. Interiørets farver og udsmykning bør bevares/genmales i samme farver og mønstre. Reoler, skabe, senge og andet husinventar bevares/renoveres så vidt muligt. Det var atter en flot solskinsdag og på hjemturen aflagde vi Maristua [236] et kort besøg. Femte bådrejse, Strindberg, 340 km, august Vi tog fra Ella Ø ved 9-tiden og ankom til Strindberg blot seks timer senere. Undervejs gjorde vi endda korte stop ved Bjørnheimen [310], hvor vi installerede et nyt ovnrør, ved Varghytten [324] i Blomsterbugten, hvor vi spiste frokost og ved Kap Ovibos hytten [340], som Sydholdet havde sat flot i stand. Både Nordfjordhuset [358-2] og Strindberghuset [358-3] blev opmålt. Strindberghuset [358-3] er generelt i god stand og er ca. 20 kvadratmeter stor. Der har været en lille tilbygning på nordvestfacaden. Huset rummer i dag foruden bislag et stort køkken og opholdsrum og et mindre rum, formentlig soveanneks. Husets historie er interessant ved at man i sommeren 1938 som forsøg fremstillede fiskekonserves, laks på dåse, direkte på stedet. Der er en del steder, hvor der er rådskader i træet i den nedre del af facadebeklædning. Det anbefales at genetablere tagpapbeklædning på facade og tag samt sikre at alt træværk bliver beskyttet mod sne og fugt. Det anbefales også at der genetableres en jordvold omkring huset. Vinduer og døre repareres og hvidmalede vindues- og dørindfatninger genetableres som det oprindelige og med hvide lister på tag og facade. Interiøret søges bibeholdt som det ser ud i dag. Nordfjordhuset [358-2] er i god stand. Der bør etableres en faskine fyldt halvt op med strandskærver langs hele huset i en dybde på cm for at beskytte mod råd i de nedre dele af facadetræværket. Huset bør genmales i den oprindelige svenskrøde farve og interiøret bør bibeholdes i den nuværende form og farve. Ved Strindberg mødte vi Nanoks Sydhold og fiskede sammen med dem seks velsmagende fjeldørred. Næste morgen, 12. august, ved 9-tiden forlod vi Strindberg og satte kurs mod sydkysten af Gauss Halvø. Tanken var at opmåle Foldvik [327] og aflægge Myggbukta [335] et kort besøg. Desværre fik vi kraftig sø og modvind, så efter korte besøg ved Dalheim [336] samt ved Smedal [320], som Sydholdet netop havde renoveret, besluttede vi at sætte kurs hjemover via et kort besøg på Laplace [301], hvor vi spiste frokost. Vi ankom retur til Ella Ø ved 17- tiden. Sjette bådrejse, Kong Oscar Fjord, 290 km, august Forlod Ella Ø lidt før kl. 9 og havde en fin tur til Kongeborg [224-1], der blev opmålt. Imedens blev dør og skodde i Kongeborgen [224-2] repareret. Kongeborg [224-1] ser ved første øjekast ud som et rævebur. Hytten består af drivtømmer stolper og stivere beklædt med trådnet og et tag af bådskrog. Den har formentlig været Håndfangning, tilberedning og fuldkommen nydelse af fjeldørred ved Strindberg. 11

12 Opmåling af den lille særprægede Kongeborg hytte foran det storslåede Kongeborg fjeld. Inge på taget med sit GPS-udstyr. Søren med sin skitseblok. beklædt enten med moskusskind eller lærred og en jordvold langs hele hytten. Den særprægede hytte bør bevares som den er. Fra Kongeborg tog vi en smuttur til Nyhavn [209-2], hvor vi spiste frokost inden vi fortsatte til Polheim [220] via et kort stop ved Kap Peterséns [218]. Kort før Kap Peterséns hilste vi også på tre norske kajakroere på vej mod Mestersvig. Polheim [220] hytten minder en del om Kongeborg hytten i konstruktion med trådnet som vægge og oprindelig en oversavet båd som tag. Hytten bør bevares som den fremstår i dag. På hjemturen til Ella Ø havde vi det fineste solskinsvejr og havblik, og sejlturen gennem Narhvalsund og rundt langs foden af Bastionen var et af sommerens højdepunkter. Vi var retur på Ella Ø ved 21- tiden. Den følgende dag, 14. august, besøgte vi Maria Ø [239-2] og Eli Knudsens hytte [239-1] på Maria Ø og sluttede af med en kort visit i Namdalshytten [305]. På de tre Ella Ø ture havde vi sejlet i alt ca. 780 km i Brebøljollen. Afslutning De resterende dage på Ella Ø gik med afrigning og diverse arbejder samt naturligvis en hyggelig grillaften sammen med Siriusfupperne, inden vi ved middagstid 16. august blev afhentet af Twin Otteren. Vi havde forud for turen ikke gjort os forhåbninger om at kunne besøge alle liste-a lokaliteter; men blot så mange som muligt under de givne omstændigheder. Desværre forhindrede isforholdene os i at nå ud til Alabamahuset; men vi nåede i alt 16 af de 28 liste-a lokaliteter samt en lang række andre liste-b, -C og D lokaliteter. Alt i alt gav dette os en stor mængde erfaringer, indtryk og viden, som vil blive anvendt til revurdering af prioriteringslisterne og til planlægning af de kommende års arbejde. Desuden fik vi tre uger med talrige fine oplevelser, godt kammeratskab og højt humør. Nordholdet takker alle, som har været til at muliggøre dette. Inge Søren - Thomas - Peter 12

13 Kortene på denne og modstående side viser vedligeholdelsesstatus for de gamle hytter, huse og stationer i Nordøstgrønland. Lokaliteter markeret med rødt eller gult kan forventes at være i nogenlunde brugbar stand. Øvrige lokaliteter kan derimod ikke forventes at være anvendelige. Lokaliteter mærket med grønt er øvrige liste-b hytter, som Nanok eventuelt vil renovere og vedligeholde i de kommende år. 13

14 14

15 T.v. Norske Villa. T.h. Sandodden Eksempler på opmålinger af Søren Vadstrup Ørnereden, Ella Ø. Akvarel af Søren Vadstrup, der ved siden af detaljerede opmålinger også malede akvareller af en lang række af de besøgte steder. 15

16 Feltrapport for Sydholdet 2012 Opgaver Sydholdet havde følgende opgaver: a) at renovere 3-5 hytter i Sydområdet området: fx Villa [117], Jostein [205], Hamna [208-2], Brøggers hytte [317], Smedal [320], Von Krogh [328], Kap Ovibos hytten [340] b) at tilse og foretage vedligehold af M/B "Agsut" c) at modtage gods til Nanok på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn d) at tilse, optælle og foretage vedligehold af Nanok-depot på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn e) at klargøre for NANOKekspeditionen Deltagere Anders Bjerregaard (Sirius '00), Birger Bjerregaard (Sirius '97) og Lars Kaas Nielsen. Oprejse og samlet forløb Onsdag den 25. juli mødtes Nanoks to sommerhold i København lufthavn. En god blanding af gengangere i Nanokregi og andre helt jomfruelige samme. Alle spændte på sommerens udfordringer og oplevelser. Efter en veloverstået flyvetur til først Keflavik og derefter Akureyri, indtog vi et hyggeligt måltid i byen med kendte ansigter fra DMU, som vi mødte på Island, og som også var på vej til NØ Grønland. Dagen efter fløj vi så først i samlet flok til Constable Pynt, og kort derefter videre til Daneborg, Sydholdets sejlruter med Agsut i I alt ca. 660 km. udgangspunktet for Nanoks Nordhold. For os på Sydholdet var det en kærkommen lejlighed til at gense stationen og alle dens forbedringer. Vi havde ca. 5 timer på Daneborg før vi Sydholdet skulle flyve videre til Ella Ø. Sirius inviterede os alle på aftensmad i Sirihus, og vi fik talt med fupperne om planerne for sommeren og vinterens slædeture. Fra Daneborg fortsatte Sydholdet til Ella Ø. Ved ankomsten stod det klart, at der ville være en del ekstra arbejde, idet bjørne igen i år havde besøgt stationen i løbet af vinteren. Det samme gjorde sig i øvrigt gældende på vores vej rundt i terrænet, hvor vi i løbet af de 3 uger ankom til flere hytter, som havde haft uindbudte og voldsomme gæster. Sydholdet Klargøring på Ella Ø. Agsut søsættes og lastes. 16

17 Skaderne efter vinterens isbjørnebesøg besigtiges og udbedres. T.h. Birger Bjerregaard. koncentrerede sig i år om hytterne Brøggers [317], Smedal [320] og Ovibos [340]. Især de to førstnævnte var truet af tidens tand og elementernes hærgen. Vi fik istandsat hytterne og fik undervejs og efterfølgende foretaget en grundig oprydning og reparation efter skaderne på især Ella Ø. Klargøring på Ella Ø Det var ikke kun Ørnereden, som havde fået bjørnenes kærlighed at føle. Også det gode skib Agsut og sågar aluminiumsjollen fra Brebøl bar præg af, at have været i nærkontakt med en nysgerrig fætter med store kræfter, og ikke mindst kraftige kløer. Agsut havde fået ødelagt en del af presenningen, og det samme gjorde sig gældende for alujollen, hvor bjørnen også havde forgrebet sig på samtlige sæder i båden. I Ørnereden havde den knust i alt 24 ruder. Indenfor havde den taget for sig af retterne, og i modsætning til sidste år, hvor livretten havde været totaktsolie, så virkede det i år som om livretten var sirup. Ikke et mindre trælst valg skulle vi hilse og sige Mens Birger gik i gang med at reparere vinduerne i Ørnereden, gik Lars og Anders i gang med at klargøre Agsut. Gummibåden tog en del vand ind og vi fik lokaliseret hullet og lappet dette. Søsætning af Agsut forløb som planlagt, og den 28. kunne vi sejle prøvesejlads. Vi kunne konstatere, at Agsut tog en del vand ind. Ingen af os havde før sejlet med Agsut, men vi var godt klar over, at en ældre dame som hende ville tage vand ind, når hun kom i vandet, men vi var lidt i tvivl om, hvad der var normalt. Vi lænsede ca. hvert kvarter, hvilket vi i hvert fald var enige om var for meget. Lars fik lokaliseret et par steder ved stævnrøret, hvor vandet tydeligt piblede ind. Han havde held til at tætne dette med en lille plade og messingsøm indvendigt fra. Vi gik samtidig i gang med at pakke til første sejlads, som gik til Brøggers hytte i Duséns Fjord. Sideløbende hermed var Anders i gang i Tolvmandsbarakken, hvor det meste af både Sirius og Nanoks proviant havde været udsat for bjørneterrorisme. Faktisk havde den ødelagt for omkring kr. bare i Sirius standarddepoter! Men nu er der jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og Nanok fik lov at stå på hovedet i de utallige sække af proviant, som Sirius havde kasseret. Brøggers hytte i Duséns Fjord før og efter renovering. 17

18 Første tur Brøggers [317] og Smedal [320] hytterne Den 30. kom vi så endelig af sted med fuldt lastet skib. Vi sejlede ind i Sofia Sund i blikstille vand og anduvede Svedenborg [241] for en kort visit. Også her havde bjørnen været, og vi brugte et par timer på at sætte døren på plads, sætte ny rude i samt på almindelige oprydning efter en uvorn teenagebjørn. Videre gik det gennem Sofia Sund, hvor vi efter en kort visit ved Arentz hytten [304], der heldigvis havde været forskånet for bjørnebesøg, mødte netop en bjørn. Den lå og legede inde på land kun få hundrede meter fra Arentz hytten. Vi fik taget nogle gode billeder, hvorefter den luntede lidt længere op i baglandet. Vi ankom til Brøggers hytte næste formiddag og gik straks i gang. Vi startede med at fjerne al gammel pap samt med at tage gulvet ud af hytten, og simpelthen lave Flytning af Smedal hytten. et nyt fundament til dette. En del træværk var træt af dage og blev skiftet. Hytten var lige akkurat så stor, at vi kunne ligge og sove alle tre ved siden af hinanden i den. Dagen efter blev en ny Nanokovn installeret. Vi gik i gang med at sætte underpap på hytten. Den fik også to nye buffer. Vi afsluttede arbejdet på Brøggers hytte den 2. august. Samme aften sejlede vi mod Smedal i fantastisk vejr og totalt havblik. Vi tog hytten i besigtigelse kl Det var tydeligt at se på drivtømret på stedet, at der på visse tider af året står vand langt bag hytten, og at den dermed står i vand en længere periode, hvilket ikke er et sundhedstegn. Vi havde sovet på båden, og blev vækket, da der var kommet kraftig vind fra sydøst. Vi kom i land, men måtte opgive at hente materialer i land, da brændingen simpelthen var for kraftig. Vi gik derfor i gang med at gøre klar til at flytte hytten de ca. 100 m Smedal hytten på Gauss Halvø før, under og efter. 18

19 længere op i baglandet. Selve hytten blev løsnet fra gulvet, og vi prøvede derefter at løfte den. Det kunne vi dog godt glemme Herefter afmonterede vi begge vægge og hytten var nu til at løfte. Den blev herefter placeret på et nyt solidt og plant fundament i god afstand til højeste vandstandslinie. Gavle og tag blev først monteret og herefter væggene. Vi brugte afstivere under hele processen. Herefter gik det hurtigt. Ny underpap og slutteligt overpap. Lars lavede et rigtig fint navneskilt ud af et stykke drivtømmer. Under hele perioden ved Smedal havde vi en del moskus og sneharer i baghaven. Vi satte nu kursen retur mod Ella Ø. Vi havde en kraftig vind fra øst, da vi krydsede Kejser Franz Josephs Fjord og blev derfor nødt til at krydse hele vejen for ikke at komme til at lægge og hugge for meget i de par timer det tog at sejle over. Da vi nåede Kap Humboldt kom vi imidlertid i læ, og da strømmen nu også var med os gennem Sofia Sund, sejlede vi vilde 14 km/t i stedet for de ca. 10 km/t, som vi havde sejlet på vejen ud! En mærkbar forskel! Retur på Ella Ø den 6. Kap Ovibos hytten før og efter renovering. om morgenen. Vi brugte de næste par dage på at reparere på bjørneskaderne samt på at sortere i en masse kasseret Siriusproviant samt med at pakke til næste tur. Vi havde dog også tid til en mik med fupperne og 3 nordmænd, som sejlede i kajak fra Strindberg til Mestersvig. Anden tur Kap Ovibos hytten [340] Den 8. stævnede vi igen ud fra Ella Ø. Efter små 5 timer lagde vi til ved Bjørnheimen [310], hvor der også havde været bjørn. Efter oprydning videre til Varghytten [324] i Blomsterbugten, som heldigvis havde været forskånet. Brugte et par timer på at udbedre nogle skader på pappen og på ovnen. Gik en tur til Noa Sø lidt før midnat. Her havde vi undervejs første parket til et par moskusoksers kamp på et lille plateau over os. Lyden af pandeskaller der bragede mod hinanden, gav genlyd mellem fjeldene. Ankom til Kap Ovibos som hældte kraftigt mod nord. Vi besluttede os for at give den et nyt plant plateau, og efter at havde fjernet al pap og bislaget, skubbede vi hytten over på det nye plateau lige ved siden af. Det kan Anders Bjerregaard og Lars Kaas Nielsen 19

20 som kuriosum bemærkes, at vi sænkede hytten ca. 50 cm i den nordlige ende i forhold til hvordan den stod! Ikke mærkeligt at man syntes man var ved at glide af buffen, når man satte sig inde i hytten. På med bislaget igen. Heldigvis var træværket på Ovibos i god stand, og vi trængte ikke udskifte så meget. Ny pap og ovn og igen var Lars foregangsmand med et flot navneskilt. Efter et par dage på Kap Ovibos sejlede vi ind mod Strindberg, men først en tur ind til Waltershausen Gletsjer i bunden af Nordfjord. Der var et leben uden lige! Der lå nok 20 sæler omkring os og i luften en masse terner. Efter lidt fotomik sejlede vi til Strindberg, hvor Nordholdet kort forinden var ankommet. Vi fik fanget frisk fisk til aftensmaden, som vi indtog sammen i Strindberg hytten. Næste morgen sejlede Nordholdet videre langs kysten, mens vi gik op til søen for der at prøve fiskelykken. Havde nogle skønne timer på Strindberg med endnu mere skøn tilberedt fisk og satte samme aften kurs mod Ella Ø. Vi lagde ud i blikstille vand, men da vi nåede lidt syd for Blomsterbugten blæste det op og det blev ved indtil Ella Ø. En god gyngetur med næsten tomt skib! gik straks i gang med de indledende øvelser til at få Agsut på land. Beddingsvognen blev kørt ud i ebbe, og vi var klar! Nu var både Nord- og Sydholdet samlet på Ella Ø. Noget der ellers kun sker sjældent, og Ørnereden summede af liv, aktivitet og hygge. Vi fik ved flod hevet Agsut på land helt uden dramatik. Påhængsmotorerne blev konserveret og al aptering blev afmonteret Agsut. Alt blev vasket ned og gjort klar til vinteren. Birger fik lavet nye skodder til Ørnereden og monteret disse. Den 15. var vejret lige så fantastisk som det stort set havde været hele perioden, og Lars og Birger gik på Bastionen, mens Anders begyndte optællingen. Afsluttede optællingen samme eftermiddag, og så var der ellers dømt socialt samvær med fupperne om aftenen. Twin Otteren landede omkring middagstid d 16. august på Ella Ø, og snart efter lettede den medbringende både Nanoks Syd- og Nordhold. En fantastisk sommer på kysten var dermed slut. Stor tak til Sirius for deres store hjælp og gæstfrihed. Stor tak til bestyrelsen i Nanok for deres store benarbejde. Lars Birger - Anders Afslutning Ankom til Ella Ø om morgenen den 13., og NANOK-holdet 2012 foran Ørnereden på Ella Ø. Stående f.v.: Lars Kaas Nielsen, Thomas Hansen, Søren Vadstrup, Birger Bjerregaard, Inge Bisgaard, Anders Bjerregaard og Peter Schmidt Mikkelsen. 20

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 Der var nok nogen, der gjorde store ører! Det er ikke hverdagskost at opleve

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 Nyt liv i Dødemandsbugten. Dødemandsbugten er et af de mest spændende, historiske

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 "Ragnhilds-hytten" kan bruges igen! NANOK har i sommer istandsat en række af

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Rejsens formål At skaffe underretning om tilstanden af kompagniets forsyninger, der sidste år i skibstid ankom til Daneborg, medens NANOK-personel

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 Bass Rock husene Baldwin-Ziegler ekspeditionens let genkendelige, ottekantede huse på Bass

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 Velkommen til Myggbukta! I 1999 foretog et Nanok-hold en grundlæggende renovering

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 Sommeraften på Ottostrand Det er lykkedes NANOK i løbet af sommeren at restaurere

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 Villaen / Danmarksminde i Danmarkshavn juli 2006. Det er nøjagtig 100 år siden, at "Danmark-ekspeditionen

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 Sverresborg genopstået! Omtrent som en anden Fugl Føniks er den gamle Sverresborg

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 Aftenlys på vestvæggen. Trods umiddelbar lighed har hver eneste nordøstgrønlandske hytte sine

Læs mere

Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken

Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken Inge Bisgaard Bygningsfaglig inspektør Traditionelle klassiske farver og

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 Missionen fuldført! Fem års arbejde blev afsluttet i sommeren 2007, hvor NANOK

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 Ella Ø Station Ella Ø stationen har i 2015 været omdrejningspunkt for Nanoks

Læs mere

Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012

Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012 Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012 Rapport udarbejdet af: Inge Bisgaard Bygningsfaglig inspektør Grønlands Nationalmuseum & Arkiv 1 Forord Grønlands Nationalmuseum har i samarbejde med

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Tlf. 86372822 e-mail: petersm@post4.tele.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 Nanok har i sommeren 2000 indrettet en historisk

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Rejsens formål: At istandsætte Nanoks ældste hovedstation beliggende på sydkysten af Hochstetter Forland, en halv snes kilometer vest for Kap Rink.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005 Aftenstemning ved Ålborghus. I ly midt inde i den smukke Dove Bugt ligger fangststationen Ålborghus.

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Det grønlandske ord immaqa betyder "måske". At det er et meget brugt ord hænger nok sammen med det kraftfulde og lunefulde grønlandske klima. I

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Informationsfolder GENSYN MED GRØNNEDAL. i perioden august 2016

Informationsfolder GENSYN MED GRØNNEDAL. i perioden august 2016 GENSYN MED GRØNNEDAL i perioden 7. 18. august 2016 Informationsfolder Læs om: Deltagere Rejse/tider Indkvartering Ture/turforslag Praktiske oplysninger 1. Deltagere Navn I Grønnedal Kjeld Wessel Wetlesen

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg

Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 36 Afgang Reykjavik Inspektionsskibet TRITON til ankers ved Daneborg Triton afgik fra Reykjavik planmæssigt den 28. august. Med om bord havde vi Chef GLK Kontreadmiral Uffe

Læs mere

Moskusoksejagt på Grønland

Moskusoksejagt på Grønland Moskusoksejagt på Grønland Få steder i verden oplever man så uberørt natur, så enorme mennesketomme vidder og så kold og klar luft som på en vinterjagt helt inde ved indlandsisen. Og så kan det opleves

Læs mere

De 5 GTC er på togt i Norge.

De 5 GTC er på togt i Norge. De 5 GTC er på togt i Norge. Sidste år var vi på tur i Sverige/ Norge, og her blev jeg bedt om og køre den samme tur i år, bare modsat vej rundt. Det var jeg med på, men havde et par ændringer. Vi skulle

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

5 dage med vandring på is

5 dage med vandring på is 5 dage med vandring på is Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring på

Læs mere

KAMCHATKA Det uberørte naturparadis ved Stillehavskysten

KAMCHATKA Det uberørte naturparadis ved Stillehavskysten KAMCHATKA Det uberørte naturparadis ved Stillehavskysten 10. august - 21. august 2017 Kamchatka-halvøen i Ruslands Far East er det sande naturparadis, hvor grizzly bjørne har travlt med at fange enorme

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 or.-"-"'-'c_ NOROØSTGRØNLANOSK KOMPAGNI NANOK Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 Siriusmændene Hennin[!, Poulsen (tv) og Svend Henckelforan Zelckenberg 1954 1. feltsæson Indledning Selvfølgelig

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Punkt... Side Onsdag den 13. juni 2012...3 Torsdag den 14. juni 2012...3 Fredag den 15. juni 2012...4 Lørdag den 16. juni 2012...6 Søndag den 17. juni 2012...7

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

AGRI NORD SENIORKLUBBENS SOMMERTUR Seniorklubbens sommertur for 2017, gik igen til Tjekkiet med afstikkere til Wien og Bratislava.

AGRI NORD SENIORKLUBBENS SOMMERTUR Seniorklubbens sommertur for 2017, gik igen til Tjekkiet med afstikkere til Wien og Bratislava. AGRI NORD SENIORKLUBBENS SOMMERTUR 2017. Seniorklubbens sommertur for 2017, gik igen til Tjekkiet med afstikkere til Wien og Bratislava. Fredag den 16 juni 2017 drog 49 forventningsfulde seniorer afsted

Læs mere

Dag 1: Afgang. Rensdyr var der masser af

Dag 1: Afgang. Rensdyr var der masser af Dag 1: Afgang Så var dagen kommet, hvor vi skulle afsted til EM i klassisk bænkpres 2017 i Finland. Jeg skulle som eneste danske løfter repræsentere Danmark, heldigvis i godt selskab af coach Jacob Stegelmann.

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Tur 1508, Kultur og Isbjerge - oplev Nuuk, Kystskib til Jakobshavn samt Diskobugten 10 dage/9 nætter

Tur 1508, Kultur og Isbjerge - oplev Nuuk, Kystskib til Jakobshavn samt Diskobugten 10 dage/9 nætter Tur 1508, Kultur og Isbjerge - oplev Nuuk, Kystskib til Jakobshavn samt Diskobugten 10 dage/9 nætter Kombiner et ophold i den grønlandske hovedstad, Godthåb/Nuuk, med en smuk sejltur op langs kysten, inkl.

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Netværkstur til Petersen Tegl 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Byens Netværk drog den 15. maj 2013 på netværkstur og virksomhedsbesøg hos Petersen Tegl i Sønderjylland. Teglværket

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

Transport nr. 11 til Rumænien.

Transport nr. 11 til Rumænien. Transport nr. 11 til Rumænien. Cluj Simleu Silvaniel, Salaj amt Hirlau Mich.Kogalianu. Lastbilen blev læsset i Sønderborg torsdag den 24. maj 2001, og startede fredag den 25. maj. Lastbilen kører ned i

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

CLAIR OBSCUR. En leg med vinterlys og sommermørke

CLAIR OBSCUR. En leg med vinterlys og sommermørke CLAIR OBSCUR En leg med vinterlys og sommermørke Pavillonen tager afsæt i tidens gang, årets cyklus og materialernes rejse. Sollyset og det levende billede af haven lukkes ind om dagen. Træet måler sæsonskift

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Porsgaard. Nyhedsbrev

Porsgaard. Nyhedsbrev Porsgaard Nyhedsbrev Forår 2013 Dato Punkter af særlig interesse: Julehygge Juleafslutning Hygge 80ér fest Skiferie Skoletur Hvad sker i den nærmeste fremtid Julehygge Vi har lavet konfekt på Porsgaard

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere