Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009"

Transkript

1 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009 Side 2 Skiveegnens Radikale ønsker at Kommunen fremmer en udvikling hen imod sundere livsstil og sundere vaner for alle Side 7 Byrådet er en speciel arbejdsplads, hvor man opnår, som alle vi andre, de bedste resultater, hvis arbejdsklimaet er i orden. Indhold: Leder 2 Formanden 3 EU-valget 4 Radikal Ungdom 5 Kommunal politik 6 Aktiviteter 8 Bestyrelsen 8

2 Skive kommune og Radikal politik Skiveegnens Radikale ser Skive by, som lokomotivet for hele egnens udvikling. Et attraktivt kommunecenter i fortsat vækst vil være en forudsætning for Skiveegnens fremtid, samtidig med at kvaliteten af de eksisterende landsby- og kulturmiljøer styrkes i den fortsatte udvikling af landområderne. De landskabelige kvaliteter er åbenlyse, nærheden til Limfjorden, de smukke og varierede landskaber, de hyggelige landsbyer, de mange naturperler, de gode muligheder for rekreation, Skive Kommune har et stort potentiale for at skabe en øget bosætning i hele kommunen. De landskabelige kvaliteter er å b e n l y s e, nærheden til Limfjorden, de smukke og varierede landskaber, de hyggelige landsbyer, de mange naturperler, de gode muligheder for rekreation, samt en spændende købstad fyldt med attraktioner og muligheder. Det vil Skiveegnens Radikale støtte ved at der fortsat arbejdes på at skabe attraktive steder at bo alle steder kommunen, dvs. både i Skives bymidte, i omegnen, i landsbyerne og på landet. Skiveegnens Radikale ser bo områderne som oaser med egen identitet, med nærhed til de andre byfunktioner, med et udbygget stinet. Alle bo områder skal være med til at opfylde kommunens klima- og energimål. Der skal hertil arbejdes offensivt med landsbyernes udvikling med fokus på innovation og nytænkning. Alle bo områder skal være med til at opfylde kommunens klima- og energimål. Der skal hertil arbejdes offensivt med landsbyernes udvikling med fokus på innovation og nytænkning. Skiveegnens Radikale vil støtte tiltag der hæver indkomstniveauet og vidensniveauet i kommunen. Det er to afgørende faktorer for udvikling og kan fremmes ved at det indholdsmæssige samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, og mellem de unge og erhvervslivet styrkes. Moderne læringsmiljøer skal sammen med gode rammer for samarbejde mellem dygtige og kreative studerende og virksomhederne være med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Fra naturens hånd er kommunen begunstiget af at være omgivet af Limfjorden mod nord, øst og vest. Det unikke kystlandskab med seks smukke havne rummer - sammen med en rig kulturhistorie - et stort potentiale for Skive Kommune i en udviklingssammenhæng. Skiveeg- 2 nens Radikale vil derfor arbejde for at styrke kystkulturen og det kystrelaterede erhverv og turisme. Dette gøres ved en fortsat udbygning af adgangsforholdene til naturen og kystlandskabet og tilgængeligheden til fjorden. Udbygningen skal omfatte både vandre-, cykel og ridestier, samt overnatningsfaciliteter i alle afskygninger. Folkesundheden er en afgørende faktor for en kommunes økonomi, men kan kun indirekte påvirkes ved en kommunal indsats. Det gælder f.eks. de levevilkår, der er af global, national og regional karakter luftforurening, fødevarepolitik, arbejdsmiljøet i den private sektor mv. Kommunen har dog direkte indflydelse på, f.eks. sociale tilbud, kultur, fritid, bymiljø, infrastruktur og brugen af og adgangen til naturområder, samt formidling, og indenfor alle disse områder ønsker Skiveegnens Radikale, at Kommunen fremmer en udvikling hen imod sundere livsstil og sundere vaner for os alle, ved at sætte fokus på sundhed i alle grene af kommunens virke og gennem en aktiv vidensdeling og formidling. EBK

3 Formandens tanker Kære radikale medlem Uha, som det rusker og river i det gamle parti. Først rev Naser Khader sig løs og stiftede Ny Alliance, som der så ikke lige er så meget tilbage af. Så Simon Emil og nu laver Det nye Kuld uro. En ganske uberettiget uro, da det samme kuld var til stede på sidste HB-møde, hvor en PR-gruppe netop blev nedsat for at imødegå den kritik, der er i forhold til partiets markedsføring. Meningsmålingerne er ikke for gode, Margrethe har det ikke nemt, vi er uinteressante for pressen, så længe vi står udenfor regeringssamarbejde, så det kræver gejst, kampmod og vilje at holde fanen højt! Så det gør vi! Jeg forstår jo ikke, at man kan tænke andet end radikalt. det kræver gejst, kampmod og vilje at holde fanen højt! Så det gør vi! Jeg forstår jo ikke, at man kan tænke andet end radikalt. Den radikale politik er en flot politik. Så flot, at andre partier stjæler med arme og ben. I forhold til Venstres lancering af skattereform og miljøpolitik er det ikke svært at se, hvorfra de har ideerne. Desværre for Danmarks borgere, har DF sat et ubehageligt stort fingeraftryk på begge dele. Den radikale grønne skattereform, miljøpolitik, ingen blokpolitik, integrationspolitik, socialplan 2015 You name it alt med et indhold, som vi som radikale kan være stolte af, og kan gå til valg på. Men markedsføringen halter, det kan vi godt være enige om. Skiveegnens radikale klør på uanset. Byrådsvalget er i sigte, så der arbejdes på fuldt tryk med at lave PR-materiale og at forberede opstillingsmødet, som finder sted onsdag d. 22. april. Denne aften skal vi have lavet en kandidatliste, så vi også i næste valgperiode sikrer os en radikal plads i byrådet. Vi skal være dygtige og markante, for ingen tvivl om, at dette valg atter 3 kommer til at stå mellem en Per og en Flemming. Emner til valgmaterialet vil være: miljø, integration, sundhed/ forebyggelse/sundhedshus, kultur/ museer, skolestruktur/landdistrikter, Skive som uddannelsesby, erhvervsog foreningsliv Vi fortsætter vores Vor folketingkandidat Poul Erik formøder samt temamøder, der som sædvanligt er velbesøgte. Christensen har Sidst et interessant just meddelt, at og indtryksgivende han pga. dåbsattestens udseende, møde på Den Blå Viol. Et værested for har valgt at opsige svage borgere, hvor sit kandidatur. der bliver gjort et imponerende stykke medmenneskeligt arbejde. Lidt forskrækket kan man blive over at høre, at mere end 150 brugere er fast tilknyttet Violen Det er mange i forhold til Skives indbyggerantal! Vor folketingkandidat Poul Erik Christensen har just meddelt, at han pga. dåbsattestens udseende (ikke Poul Eriks) har valgt at opsige sit kandidatur. Det er med beklagelse, at vi i bestyrelsen erfarer dette, men vi har også forståelsen herfor, og siger Poul Erik mange tak for godt samarbejde og hvor var det dejligt i en periode at have et radikalt folketingsmedlem fra Skivekredsen! Vi når ikke i bestyrelsen at finde nye kandidatemner inden generalforsamlingen, men vil gå i gang med dette umiddelbart efter.

4 Europaparlamentsvalget Kære Skiveradikale. Den 7. juni skal danskerne stemme til Europaparlamentsvalget. Dette er for os Radikale, hvor det europæiske samarbejde er i fokus, et meget vigtigt valg. Men vi skal kæmpe hårdt for at holde vores mandat i parlamentet og være med til at sætte den europæiske dagsorden. I Skive skal der ligeledes være en aktiv valgkamp, da hver en stemme tæller. Vi er her så privilegeret, at vi har hele to radikale kandidater at føre valgkamp for. Storkredsen har valgt Johannes Lebech, som nu sidder i parlamentet, mens jeg selv er blevet valgt på Radikale Venstres landsmøde og også agter at føre min valgkamp i Skive og omegn. Jeg vil her kort præsentere mig selv. Jeg hedder Christian Kjølhede, er 19 år og går på tredje år på HHX på Skive Handelsskole. Jeg er aktiv i Radikal Ungdom, i bl.a. deres hovedbestyrelse og som formand for Radikal Ungdom Skive-Mors. Derudover kender nogen af jer mig måske fra min plads i Skiveradikales bestyrelse som repræsentant for Radikal Ungdom. Jeg er meget indstillet på at føre en meget aktiv valgkamp, og håber selvfølgelig, at så mange af jer så muligt, har lyst til at deltage og bakke op om min valgkamp: enhver hjælp er velkommen. Udover at kæmpe for Radikale Venstres valgprogram har jeg også mine egne mærkesager, som jeg selvfølgelig vil kæmpe for i Europaparlamentet, og som er meget visionære. Dette er for mig vigtigt, fordi jeg gerne vil være med til at sætte dagsordenen for, hvorhen EU skal udvikle sig og se længere ud i fremtiden end kun den kommende valgperiode. 4 Jeg mener bl.a. at: Arbejde frem mod et fælles forsvar i EU (hvilket selvfølgelig kræver afskaffelse af forsvarsforbeholdet), som der på længere sigt skal erstatte de nationale forsvar. Skabe bedre samarbejde på uddannelsesområdet mht. øget studiebevægelighed/ uddannelsesanerkendelse i EU. Gennemføre og implementere patientmobilitetsdirektivet. Sikre EU-borgeres rettighed til at leve og bo med sin ægtefælle hvor man vil i EU. Afvikle landbrugsstøtten. Opnå fælles fodslag om at yde 1 % af de enkelte landes bruttonationalindkomst i ulandsbistand. Harmonisere de nationale erhvervsskattesatser samt lave fælles afskrivningsprocedurer Flytte beslutningsdygtigheden til parlamentet, som på lang sigt skal være EU s eneste beslutningsinstans. Offentlig licitation skal indeholde et kvalitetsaspekt Mange af disse mærkesager vil jeg bl.a. præsentere i en række læserbreve under valgkampen, som for mit vedkommende løber fra d. 9 maj (Europadagen) og frem valget d. 7. juni. I valgkampen er mit mål, at vi Radikale skal skille os meget ud fra de andre partier, der stiller op, ved kompromisløst at se EU som en del af løsningen på nogle af de overnationale problemer og visionært ønske at udvikle EU uden at være bange for at miste suverænitet. For Danmark bliver ikke mindre af, at EU styrkes.

5 Derfor skal vi gå til biddet mod de andre ja-partier, og skyde dem i skoene for deres manglende visioner for fremtidens EU, fordi de står med et ben i begge lejre af hensyn til den EU-tvivlende vælger. Vi ved præcist hvor vi står og skal derfor ikke gå efter at overbevise nejgruppen om et ja til EU. I stedet bør vi få stemmer fra de vælgere, der støtter EU, og er trætte af deres eget partis manglende visioner på dette område. Jeg glæder mig til en aktiv valgkamp og håber som sagt, at I vil være med. Hvis nogen måtte have kommentarer er i meget velkomne til at kontakte mig på: God vind alle radikale og på gensyn i valgkampen. Christian Kjølhede Kandidat til Europaparlamentet Radikal Ungdom RU Skive-Mors Siden sidst er der sket en del i RU Skive-Mors: Vi har skruet op for aktiviteterne og vi bestræber os nu på at have minimum to møder hver måned. Vi har haft flere gode arrangementer i den seneste tid, hvoraf vi bl.a. kan nævne et besøg fra RU s Miljøog Trafikordfører til vores julefrokost samt besøg fra Erhvervs- og Økonomiordføreren. Derudover har vi afholdt kampagne på gymnasiet og meget, meget mere. Den kommende tid vil fortsat byde på intensiv aktivitet med meget på programmet. Vi får bl.a. besøg af RU s Kultur-, Ret- og Etikordfører og Integrationsordføreren. Vi forventer ligeledes endnu en kampagne i de kommende to måneder. Derudover bliver foreningens største tilbud en studietur til Berlin i påsken, for foreningens medlemmer, hvor vi bl.a. skal møde nogle tyske ungdomspolitikere. Alt dette engagement skulle gerne føre frem til et lettere generationsskifte til foreningens generalforsamling i maj, nu hvor flere medlemmer er blevet aktive. Vi glæder os til at være aktive med jer til både Europaparlamentsvalget og Kommunalvalget, til hvilket vi begge har kandidater i vores lokalforening. Til sidst vil jeg takke af, da dette er min sidste beretning til jer som formand for RU Skive-Mors og takke jer alle for en fantastisk tid og et super samarbejde. Christian Kjølhede Formand Radikal Ungdom Skive- Mors 5

6 Åge Dahl beretter fra byrådet Aktuel politik i Skive Kommune Kommuneplanlægning for første gang efter kommunalreformen går i gang nu og skal afsluttes i år. De 4 kommuners gamle planer og Viborg Amts regionplan er gældende til ny er udformet. Byrådet har netop udsendt en planstrategi, hvori der er udpeget 5 fokuspunkter (Skive by 2020, Skive et godt sted at bo, campus, oplevelsesriget ved Limfjorden og landsbyer i udvikling) og 2 tværgående fokusområder (energi og sundhed). I kommuneplanen Sygdomsvarigheden hos korttidssyge har kommunen gennem nye arbejdsmetoder formindsket, hvilket er et meget positivt resultat for alle parter: medarbejder, arbejdsgiver og kommunen. formes meget af den politik, som skal gennemføres i de kommende 4 år altså et meget interessant politikområde. Borgere kan komme med ideer og forslag inden 27.april 09. Alle forslag bliver besvaret og indgår i den videre planlægning. På sidste bagholdsmøde drøftede vi kort oplægget. En bemærkning om manglende erhvervspolitik blev fremført. Dette er nu medtaget i oplægget. I foråret 2009 kommer et oplæg om Erhvervspolitik i Skive Kommune med fokus på erhvervsudvikling, iværksætteri, kompetenceudvikling, infrastruktur, bosætning og oplevelsesøkonomi. Arbejdsløsheden stiger hurtigt fra 1,7% ledige i oktober/november 08 til 2,9% i februar 09. Stadigvæk lavt. En del er på fordeling og tæller dermed også med som ledige. Stigning i sygefraværet er stoppet. Antal langtidssyge over 40 uger har været svært at nedbringe. Et privat firma har ikke kunne indfri de afklaringsmål, som firmaet indgik med Skive Kommune. Sygdomsvarigheden hos korttidssyge har kommunen gennem nye arbejdsmetoder formindsket, hvilket er et meget positivt resultat for alle parter: medarbejder, arbejdsgiver og kommunen. Den stigende ledighed især inden for byggeriet har foranlediget, at Skive Kommune har startet flere anlægsopgaver tidligt i Renovering af kommunale bygninger såsom nye vinduer, døre, isolering m.m. udsat fra tidligere bliver nu udført. Udsatte anlæg sammen med anlæg i 2009 kan i bedste fald medføre anlæg for over 100 mio. Dog tror jeg ikke, at Skive Kommune når at gennemføre så meget anlæg. Positivt er det, at kommunen medvirker til en lavere ledighed og trængende opgaver udføres sikkert til en billigere pris end under højkonjunkturerne i Et eksempel herpå er Spøttrup Hallen, som har et flot projekt parat. Licitationen i efteråret 2008 gav et resultat på 16,5 mio. Arkitektens overslag var på 10 mio. Efterfølgende problemer med finansiering resulterer i, at Lokale og anlægsfonden opfordrede til ny licitation. Resultatet heraf vil fortælle meget om evt. forandringer i prisniveauet. Museum Salling har præget overskrifterne. En udskældt direktør har fået ny arbejdsplads. Anonyme breve rundsendes. Der skal foretages en evaluering af strukturen. Pladsproblemerne på Skives 2 museer er endnu ikke løste. Mit forslag til løsning er, at kunstmuseet forbliver i nuværende museumsbygning med tilbygning. Kulturhistorisk museum kan placeres i Elværksbygningen (Frilandsfood har 10 års opsigelse) eller det gamle bibliotek (bygningen ejes af COOP). Samarbejdsklimaet i byrådet præges i højere grad end tidligere af det forestående valg; A og V har bekriget hinanden fra første dag i byrådsperioden. Perioden ind til valget er altid spændende, da alle har svært ved at sige nej til sager med bred interesse. Samarbejdsklimaet i byrådet præges i højere grad end tidligere af det forestående valg; A og V har bekriget hinanden fra første dag Med venlig hilsen Åge Dahl

7 Byråd, samarbejde og resultater Når jeg læser om visioner og strategi for udvikling af Skive Kommune støder jeg på ord og begreber som handlekraft, alle gode kræfter, Skive vi gør det! og sikkert mange flere udtryk, der signalerer, at der skal gøres en fælles indsats for at styrke udviklingen. fælles mål. Omvendt, hvis virksomhedskulturen og arbejdsmiljøet er dårligt, kan den enkeltes bidrag blive meget lille måske endda negativt. Byrådet er en speciel arbejdsplads, hvor resultaterne af arbejdet berører os alle. Men byrådsmedlemmerne opnår, som alle vi andre, de bedste resultater, hvis arbejdsklimaet er i orden. Set udefra og med medierne som hovedinformationskilde, synes jeg ikke at det er det billede, der tegner sig for byrådets arbejde i den sidste periode. Der har været nogle forløb, hvor personlige uoverensstemmelser, skjulte dagsordner, manglende gensidig tillid og respekt har betydet at tiltag, der kunne styrke vores egn, er kuldsejlet eller gennemført i en form, der ikke er optimal. Museumssagen er et eksempel på et forløb, hvor dårligt samarbejdsklima har haft en indflydelse på resultatet. Der har været andre, og vi har nok hver især undret os over nogle forløb på områder der har vores interesse. Det ville være dejligt, hvis byrødderne, på trods af meningsforskelle, ville tage udgangspunkt i tillid og respekt. På en arbejdsplads, hvor man føler sig hørt, værdsat og accepteret kan man yde et stort bidrag til at nå et Jeg kunne godt tænke mig, at vi radikale, som et af vores mål, skulle satse på at forbedre arbejdsklimaet i byrådet. Det ville være dejligt, hvis byrødderne, på trods af meningsforskelle, ville tage udgangspunkt i tillid og respekt. Tillid til at hver enkelt / gruppe melder ærligt ud og ikke har en skjult dagsorden og har respekt for, at der kan være andre synspunkter end ens eget. I så fald kunne jeg forestille mig, at nogle af visionerne kunne indfries. Max Bojsen Kend din kommune En af Sallingpigerne Hvor står hun? 7

8 Bestyrelse og politikere Kend din kommune Udsigt til nabokommune Hvad hedder den? Mødekalender 23. marts Mød Søren Bald på Skive Folkeblad marts Formøde på Gamle Rådhus i Skive april Skive Radikale - generalforsamling april Opstillingsmøde til kommunevalg april Skive Folkeblad Generalforsamling 11. maj EU debatmøde på Skive Folkeblad maj Radikalt Storkredsmøde i Silkeborg 18. maj Trafik-miljø med Johannes Poulsen Formøderne annonceres i Skive Folkeblad og finder sted på Det Gamle Rådhus i Skive kl Formand Næstformand Kasserer Sekretær Byrådsmedlem Storkreds Susanne Jensen Ejgil Brun Kristensen Max Bojsen Per T. Mouritsen Solveig Stausholm Kirsten Futtrup Søren Vang Egon Espersen Just Ejskjær Sørensen Åge Dahl Egon Espersen Skive Radikale Formand Susanne Jensen, Præstegårdsmarken 1, Lem. Tlf , Redaktør Ejgil Brun Kristensen, Asgårdvej 19, Skive. Tlf , 8

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere