Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009"

Transkript

1 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. 5 - April 2009 Side 2 Skiveegnens Radikale ønsker at Kommunen fremmer en udvikling hen imod sundere livsstil og sundere vaner for alle Side 7 Byrådet er en speciel arbejdsplads, hvor man opnår, som alle vi andre, de bedste resultater, hvis arbejdsklimaet er i orden. Indhold: Leder 2 Formanden 3 EU-valget 4 Radikal Ungdom 5 Kommunal politik 6 Aktiviteter 8 Bestyrelsen 8

2 Skive kommune og Radikal politik Skiveegnens Radikale ser Skive by, som lokomotivet for hele egnens udvikling. Et attraktivt kommunecenter i fortsat vækst vil være en forudsætning for Skiveegnens fremtid, samtidig med at kvaliteten af de eksisterende landsby- og kulturmiljøer styrkes i den fortsatte udvikling af landområderne. De landskabelige kvaliteter er åbenlyse, nærheden til Limfjorden, de smukke og varierede landskaber, de hyggelige landsbyer, de mange naturperler, de gode muligheder for rekreation, Skive Kommune har et stort potentiale for at skabe en øget bosætning i hele kommunen. De landskabelige kvaliteter er å b e n l y s e, nærheden til Limfjorden, de smukke og varierede landskaber, de hyggelige landsbyer, de mange naturperler, de gode muligheder for rekreation, samt en spændende købstad fyldt med attraktioner og muligheder. Det vil Skiveegnens Radikale støtte ved at der fortsat arbejdes på at skabe attraktive steder at bo alle steder kommunen, dvs. både i Skives bymidte, i omegnen, i landsbyerne og på landet. Skiveegnens Radikale ser bo områderne som oaser med egen identitet, med nærhed til de andre byfunktioner, med et udbygget stinet. Alle bo områder skal være med til at opfylde kommunens klima- og energimål. Der skal hertil arbejdes offensivt med landsbyernes udvikling med fokus på innovation og nytænkning. Alle bo områder skal være med til at opfylde kommunens klima- og energimål. Der skal hertil arbejdes offensivt med landsbyernes udvikling med fokus på innovation og nytænkning. Skiveegnens Radikale vil støtte tiltag der hæver indkomstniveauet og vidensniveauet i kommunen. Det er to afgørende faktorer for udvikling og kan fremmes ved at det indholdsmæssige samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, og mellem de unge og erhvervslivet styrkes. Moderne læringsmiljøer skal sammen med gode rammer for samarbejde mellem dygtige og kreative studerende og virksomhederne være med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Fra naturens hånd er kommunen begunstiget af at være omgivet af Limfjorden mod nord, øst og vest. Det unikke kystlandskab med seks smukke havne rummer - sammen med en rig kulturhistorie - et stort potentiale for Skive Kommune i en udviklingssammenhæng. Skiveeg- 2 nens Radikale vil derfor arbejde for at styrke kystkulturen og det kystrelaterede erhverv og turisme. Dette gøres ved en fortsat udbygning af adgangsforholdene til naturen og kystlandskabet og tilgængeligheden til fjorden. Udbygningen skal omfatte både vandre-, cykel og ridestier, samt overnatningsfaciliteter i alle afskygninger. Folkesundheden er en afgørende faktor for en kommunes økonomi, men kan kun indirekte påvirkes ved en kommunal indsats. Det gælder f.eks. de levevilkår, der er af global, national og regional karakter luftforurening, fødevarepolitik, arbejdsmiljøet i den private sektor mv. Kommunen har dog direkte indflydelse på, f.eks. sociale tilbud, kultur, fritid, bymiljø, infrastruktur og brugen af og adgangen til naturområder, samt formidling, og indenfor alle disse områder ønsker Skiveegnens Radikale, at Kommunen fremmer en udvikling hen imod sundere livsstil og sundere vaner for os alle, ved at sætte fokus på sundhed i alle grene af kommunens virke og gennem en aktiv vidensdeling og formidling. EBK

3 Formandens tanker Kære radikale medlem Uha, som det rusker og river i det gamle parti. Først rev Naser Khader sig løs og stiftede Ny Alliance, som der så ikke lige er så meget tilbage af. Så Simon Emil og nu laver Det nye Kuld uro. En ganske uberettiget uro, da det samme kuld var til stede på sidste HB-møde, hvor en PR-gruppe netop blev nedsat for at imødegå den kritik, der er i forhold til partiets markedsføring. Meningsmålingerne er ikke for gode, Margrethe har det ikke nemt, vi er uinteressante for pressen, så længe vi står udenfor regeringssamarbejde, så det kræver gejst, kampmod og vilje at holde fanen højt! Så det gør vi! Jeg forstår jo ikke, at man kan tænke andet end radikalt. det kræver gejst, kampmod og vilje at holde fanen højt! Så det gør vi! Jeg forstår jo ikke, at man kan tænke andet end radikalt. Den radikale politik er en flot politik. Så flot, at andre partier stjæler med arme og ben. I forhold til Venstres lancering af skattereform og miljøpolitik er det ikke svært at se, hvorfra de har ideerne. Desværre for Danmarks borgere, har DF sat et ubehageligt stort fingeraftryk på begge dele. Den radikale grønne skattereform, miljøpolitik, ingen blokpolitik, integrationspolitik, socialplan 2015 You name it alt med et indhold, som vi som radikale kan være stolte af, og kan gå til valg på. Men markedsføringen halter, det kan vi godt være enige om. Skiveegnens radikale klør på uanset. Byrådsvalget er i sigte, så der arbejdes på fuldt tryk med at lave PR-materiale og at forberede opstillingsmødet, som finder sted onsdag d. 22. april. Denne aften skal vi have lavet en kandidatliste, så vi også i næste valgperiode sikrer os en radikal plads i byrådet. Vi skal være dygtige og markante, for ingen tvivl om, at dette valg atter 3 kommer til at stå mellem en Per og en Flemming. Emner til valgmaterialet vil være: miljø, integration, sundhed/ forebyggelse/sundhedshus, kultur/ museer, skolestruktur/landdistrikter, Skive som uddannelsesby, erhvervsog foreningsliv Vi fortsætter vores Vor folketingkandidat Poul Erik formøder samt temamøder, der som sædvanligt er velbesøgte. Christensen har Sidst et interessant just meddelt, at og indtryksgivende han pga. dåbsattestens udseende, møde på Den Blå Viol. Et værested for har valgt at opsige svage borgere, hvor sit kandidatur. der bliver gjort et imponerende stykke medmenneskeligt arbejde. Lidt forskrækket kan man blive over at høre, at mere end 150 brugere er fast tilknyttet Violen Det er mange i forhold til Skives indbyggerantal! Vor folketingkandidat Poul Erik Christensen har just meddelt, at han pga. dåbsattestens udseende (ikke Poul Eriks) har valgt at opsige sit kandidatur. Det er med beklagelse, at vi i bestyrelsen erfarer dette, men vi har også forståelsen herfor, og siger Poul Erik mange tak for godt samarbejde og hvor var det dejligt i en periode at have et radikalt folketingsmedlem fra Skivekredsen! Vi når ikke i bestyrelsen at finde nye kandidatemner inden generalforsamlingen, men vil gå i gang med dette umiddelbart efter.

4 Europaparlamentsvalget Kære Skiveradikale. Den 7. juni skal danskerne stemme til Europaparlamentsvalget. Dette er for os Radikale, hvor det europæiske samarbejde er i fokus, et meget vigtigt valg. Men vi skal kæmpe hårdt for at holde vores mandat i parlamentet og være med til at sætte den europæiske dagsorden. I Skive skal der ligeledes være en aktiv valgkamp, da hver en stemme tæller. Vi er her så privilegeret, at vi har hele to radikale kandidater at føre valgkamp for. Storkredsen har valgt Johannes Lebech, som nu sidder i parlamentet, mens jeg selv er blevet valgt på Radikale Venstres landsmøde og også agter at føre min valgkamp i Skive og omegn. Jeg vil her kort præsentere mig selv. Jeg hedder Christian Kjølhede, er 19 år og går på tredje år på HHX på Skive Handelsskole. Jeg er aktiv i Radikal Ungdom, i bl.a. deres hovedbestyrelse og som formand for Radikal Ungdom Skive-Mors. Derudover kender nogen af jer mig måske fra min plads i Skiveradikales bestyrelse som repræsentant for Radikal Ungdom. Jeg er meget indstillet på at føre en meget aktiv valgkamp, og håber selvfølgelig, at så mange af jer så muligt, har lyst til at deltage og bakke op om min valgkamp: enhver hjælp er velkommen. Udover at kæmpe for Radikale Venstres valgprogram har jeg også mine egne mærkesager, som jeg selvfølgelig vil kæmpe for i Europaparlamentet, og som er meget visionære. Dette er for mig vigtigt, fordi jeg gerne vil være med til at sætte dagsordenen for, hvorhen EU skal udvikle sig og se længere ud i fremtiden end kun den kommende valgperiode. 4 Jeg mener bl.a. at: Arbejde frem mod et fælles forsvar i EU (hvilket selvfølgelig kræver afskaffelse af forsvarsforbeholdet), som der på længere sigt skal erstatte de nationale forsvar. Skabe bedre samarbejde på uddannelsesområdet mht. øget studiebevægelighed/ uddannelsesanerkendelse i EU. Gennemføre og implementere patientmobilitetsdirektivet. Sikre EU-borgeres rettighed til at leve og bo med sin ægtefælle hvor man vil i EU. Afvikle landbrugsstøtten. Opnå fælles fodslag om at yde 1 % af de enkelte landes bruttonationalindkomst i ulandsbistand. Harmonisere de nationale erhvervsskattesatser samt lave fælles afskrivningsprocedurer Flytte beslutningsdygtigheden til parlamentet, som på lang sigt skal være EU s eneste beslutningsinstans. Offentlig licitation skal indeholde et kvalitetsaspekt Mange af disse mærkesager vil jeg bl.a. præsentere i en række læserbreve under valgkampen, som for mit vedkommende løber fra d. 9 maj (Europadagen) og frem valget d. 7. juni. I valgkampen er mit mål, at vi Radikale skal skille os meget ud fra de andre partier, der stiller op, ved kompromisløst at se EU som en del af løsningen på nogle af de overnationale problemer og visionært ønske at udvikle EU uden at være bange for at miste suverænitet. For Danmark bliver ikke mindre af, at EU styrkes.

5 Derfor skal vi gå til biddet mod de andre ja-partier, og skyde dem i skoene for deres manglende visioner for fremtidens EU, fordi de står med et ben i begge lejre af hensyn til den EU-tvivlende vælger. Vi ved præcist hvor vi står og skal derfor ikke gå efter at overbevise nejgruppen om et ja til EU. I stedet bør vi få stemmer fra de vælgere, der støtter EU, og er trætte af deres eget partis manglende visioner på dette område. Jeg glæder mig til en aktiv valgkamp og håber som sagt, at I vil være med. Hvis nogen måtte have kommentarer er i meget velkomne til at kontakte mig på: God vind alle radikale og på gensyn i valgkampen. Christian Kjølhede Kandidat til Europaparlamentet Radikal Ungdom RU Skive-Mors Siden sidst er der sket en del i RU Skive-Mors: Vi har skruet op for aktiviteterne og vi bestræber os nu på at have minimum to møder hver måned. Vi har haft flere gode arrangementer i den seneste tid, hvoraf vi bl.a. kan nævne et besøg fra RU s Miljøog Trafikordfører til vores julefrokost samt besøg fra Erhvervs- og Økonomiordføreren. Derudover har vi afholdt kampagne på gymnasiet og meget, meget mere. Den kommende tid vil fortsat byde på intensiv aktivitet med meget på programmet. Vi får bl.a. besøg af RU s Kultur-, Ret- og Etikordfører og Integrationsordføreren. Vi forventer ligeledes endnu en kampagne i de kommende to måneder. Derudover bliver foreningens største tilbud en studietur til Berlin i påsken, for foreningens medlemmer, hvor vi bl.a. skal møde nogle tyske ungdomspolitikere. Alt dette engagement skulle gerne føre frem til et lettere generationsskifte til foreningens generalforsamling i maj, nu hvor flere medlemmer er blevet aktive. Vi glæder os til at være aktive med jer til både Europaparlamentsvalget og Kommunalvalget, til hvilket vi begge har kandidater i vores lokalforening. Til sidst vil jeg takke af, da dette er min sidste beretning til jer som formand for RU Skive-Mors og takke jer alle for en fantastisk tid og et super samarbejde. Christian Kjølhede Formand Radikal Ungdom Skive- Mors 5

6 Åge Dahl beretter fra byrådet Aktuel politik i Skive Kommune Kommuneplanlægning for første gang efter kommunalreformen går i gang nu og skal afsluttes i år. De 4 kommuners gamle planer og Viborg Amts regionplan er gældende til ny er udformet. Byrådet har netop udsendt en planstrategi, hvori der er udpeget 5 fokuspunkter (Skive by 2020, Skive et godt sted at bo, campus, oplevelsesriget ved Limfjorden og landsbyer i udvikling) og 2 tværgående fokusområder (energi og sundhed). I kommuneplanen Sygdomsvarigheden hos korttidssyge har kommunen gennem nye arbejdsmetoder formindsket, hvilket er et meget positivt resultat for alle parter: medarbejder, arbejdsgiver og kommunen. formes meget af den politik, som skal gennemføres i de kommende 4 år altså et meget interessant politikområde. Borgere kan komme med ideer og forslag inden 27.april 09. Alle forslag bliver besvaret og indgår i den videre planlægning. På sidste bagholdsmøde drøftede vi kort oplægget. En bemærkning om manglende erhvervspolitik blev fremført. Dette er nu medtaget i oplægget. I foråret 2009 kommer et oplæg om Erhvervspolitik i Skive Kommune med fokus på erhvervsudvikling, iværksætteri, kompetenceudvikling, infrastruktur, bosætning og oplevelsesøkonomi. Arbejdsløsheden stiger hurtigt fra 1,7% ledige i oktober/november 08 til 2,9% i februar 09. Stadigvæk lavt. En del er på fordeling og tæller dermed også med som ledige. Stigning i sygefraværet er stoppet. Antal langtidssyge over 40 uger har været svært at nedbringe. Et privat firma har ikke kunne indfri de afklaringsmål, som firmaet indgik med Skive Kommune. Sygdomsvarigheden hos korttidssyge har kommunen gennem nye arbejdsmetoder formindsket, hvilket er et meget positivt resultat for alle parter: medarbejder, arbejdsgiver og kommunen. Den stigende ledighed især inden for byggeriet har foranlediget, at Skive Kommune har startet flere anlægsopgaver tidligt i Renovering af kommunale bygninger såsom nye vinduer, døre, isolering m.m. udsat fra tidligere bliver nu udført. Udsatte anlæg sammen med anlæg i 2009 kan i bedste fald medføre anlæg for over 100 mio. Dog tror jeg ikke, at Skive Kommune når at gennemføre så meget anlæg. Positivt er det, at kommunen medvirker til en lavere ledighed og trængende opgaver udføres sikkert til en billigere pris end under højkonjunkturerne i Et eksempel herpå er Spøttrup Hallen, som har et flot projekt parat. Licitationen i efteråret 2008 gav et resultat på 16,5 mio. Arkitektens overslag var på 10 mio. Efterfølgende problemer med finansiering resulterer i, at Lokale og anlægsfonden opfordrede til ny licitation. Resultatet heraf vil fortælle meget om evt. forandringer i prisniveauet. Museum Salling har præget overskrifterne. En udskældt direktør har fået ny arbejdsplads. Anonyme breve rundsendes. Der skal foretages en evaluering af strukturen. Pladsproblemerne på Skives 2 museer er endnu ikke løste. Mit forslag til løsning er, at kunstmuseet forbliver i nuværende museumsbygning med tilbygning. Kulturhistorisk museum kan placeres i Elværksbygningen (Frilandsfood har 10 års opsigelse) eller det gamle bibliotek (bygningen ejes af COOP). Samarbejdsklimaet i byrådet præges i højere grad end tidligere af det forestående valg; A og V har bekriget hinanden fra første dag i byrådsperioden. Perioden ind til valget er altid spændende, da alle har svært ved at sige nej til sager med bred interesse. Samarbejdsklimaet i byrådet præges i højere grad end tidligere af det forestående valg; A og V har bekriget hinanden fra første dag Med venlig hilsen Åge Dahl

7 Byråd, samarbejde og resultater Når jeg læser om visioner og strategi for udvikling af Skive Kommune støder jeg på ord og begreber som handlekraft, alle gode kræfter, Skive vi gør det! og sikkert mange flere udtryk, der signalerer, at der skal gøres en fælles indsats for at styrke udviklingen. fælles mål. Omvendt, hvis virksomhedskulturen og arbejdsmiljøet er dårligt, kan den enkeltes bidrag blive meget lille måske endda negativt. Byrådet er en speciel arbejdsplads, hvor resultaterne af arbejdet berører os alle. Men byrådsmedlemmerne opnår, som alle vi andre, de bedste resultater, hvis arbejdsklimaet er i orden. Set udefra og med medierne som hovedinformationskilde, synes jeg ikke at det er det billede, der tegner sig for byrådets arbejde i den sidste periode. Der har været nogle forløb, hvor personlige uoverensstemmelser, skjulte dagsordner, manglende gensidig tillid og respekt har betydet at tiltag, der kunne styrke vores egn, er kuldsejlet eller gennemført i en form, der ikke er optimal. Museumssagen er et eksempel på et forløb, hvor dårligt samarbejdsklima har haft en indflydelse på resultatet. Der har været andre, og vi har nok hver især undret os over nogle forløb på områder der har vores interesse. Det ville være dejligt, hvis byrødderne, på trods af meningsforskelle, ville tage udgangspunkt i tillid og respekt. På en arbejdsplads, hvor man føler sig hørt, værdsat og accepteret kan man yde et stort bidrag til at nå et Jeg kunne godt tænke mig, at vi radikale, som et af vores mål, skulle satse på at forbedre arbejdsklimaet i byrådet. Det ville være dejligt, hvis byrødderne, på trods af meningsforskelle, ville tage udgangspunkt i tillid og respekt. Tillid til at hver enkelt / gruppe melder ærligt ud og ikke har en skjult dagsorden og har respekt for, at der kan være andre synspunkter end ens eget. I så fald kunne jeg forestille mig, at nogle af visionerne kunne indfries. Max Bojsen Kend din kommune En af Sallingpigerne Hvor står hun? 7

8 Bestyrelse og politikere Kend din kommune Udsigt til nabokommune Hvad hedder den? Mødekalender 23. marts Mød Søren Bald på Skive Folkeblad marts Formøde på Gamle Rådhus i Skive april Skive Radikale - generalforsamling april Opstillingsmøde til kommunevalg april Skive Folkeblad Generalforsamling 11. maj EU debatmøde på Skive Folkeblad maj Radikalt Storkredsmøde i Silkeborg 18. maj Trafik-miljø med Johannes Poulsen Formøderne annonceres i Skive Folkeblad og finder sted på Det Gamle Rådhus i Skive kl Formand Næstformand Kasserer Sekretær Byrådsmedlem Storkreds Susanne Jensen Ejgil Brun Kristensen Max Bojsen Per T. Mouritsen Solveig Stausholm Kirsten Futtrup Søren Vang Egon Espersen Just Ejskjær Sørensen Åge Dahl Egon Espersen Skive Radikale Formand Susanne Jensen, Præstegårdsmarken 1, Lem. Tlf , Redaktør Ejgil Brun Kristensen, Asgårdvej 19, Skive. Tlf , 8

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. - 2009

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. - 2009 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. - 2009 Side 2 Mod, tillid og fællesskab er Skive Radikales valgtemaer i den kommende valgkamp op til kommunalvalget Side 5 Vi skal have ny landsformand og Den Radikale

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 4 - Oktober 2008

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 4 - Oktober 2008 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. 4 - Oktober 2008 Miljøet i centrum Skive Kommune blev en af de tre første energibyer i Danmark. Samme dag fik Dantherm en stor ordre på klimavenlige nødstrømsanlæg. Læs

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 3 - April 2008

Medlemsblad for Skiveegnens Radikale Nr. 3 - April 2008 sblad for Skiveegnens Radikale Nr. 3 - April 2008 Margrethe Vestager mødte Skiveegnens Radikale i teatersalen, besøgte Dantherm og så den nyeste teknologi inden for energi og hørte om Skive som energiby.

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014 Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 0 0-0-0 Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

3/2017. Sjælland & Øerne

3/2017. Sjælland & Øerne 3/2017 Sjælland & Øerne Kommunalvalg 2017 handler også om lokale jobmuligheder På job i Holland: Dijana lærer hollænderne at bruge STG Nykøbing F s gamle maskiner Henriks kommentar Styrk det nære demokrati

Læs mere

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012 3. september 2012 Der var god stemning og 30 graders varme, da Radikale Venstre 14.-15. august holdt sit første sommergruppemøde efter valget på kursuscenteret Gl. Vindinge ved Nyborg. Mødet var tilrettelagt,

Læs mere