Faldne fra Ulkebøl Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faldne fra Ulkebøl Sogn"

Transkript

1 Faldne fra Ulkebøl Sogn Side 1

2 Johannes Theodor Hansen Født i Skelde 10. Maj Faldt ved Gumbinnen d. 20. august Tjente ved krigens begyndelse som karl hos gæstgiver Mezner i Vollerup NB. Gumbinnen ligger i Østpreussen, i dag Gussew (russisk) Peter Jørgensen Peter Jørgensen forrest til venstre Født den 5. juli 1877 i Kettingskov. Faldt 28. august 1914 ved Hohenstein i Østpreussen (Slaget ved Tannenberg). Søn af Arbejdsmand Hans Jørgensen, der til 1879 boede i Kettingskov. Allerede som 10 års Dreng kom PJ ud at tjene hos bønderne. I 1898 blev PJ indkaldt som Infanterist og tjente i Østpreussen ved Infanteri Regiment Korup i 2 år. Den 2, november 1900 blev han gift med Marie Sophie Andersen, en Steddatter af Lorenz Madsen, Klinting, hvor de boede til leje indtil 1907, da PJ købte en byggeplads ved Vollerup Station og i sin fritid selv byggede huset. Efter at være bleven gift var PJ murer om sommeren og skovarbejder om vinteren og erhvervede sig derved en færdighed, så det blev ham muligt næsten selv at kunne bygge huset. P.J. blev indkaldt d. 5. august 1914 til Landeværns Regiment 84. Han faldt tre timer efter at regimentet var kommet til fronten under et stormangreb mod en skov. P.J. er begravet i en fællesgrav sammen med 62 andre ved Hohensteiner Oberförsterei (Skovridergård). Forældrene til en officers-stedfortræder, Frank, fra Hamburg, der faldt under samme stormangreb og hviler i samme grav, sendte P.J. enke et billede af graven. PJ efterlod sig 9 børn 6 drenge og 3 piger. NB: Hohenstein ligger i Østpreussen, i dag Olsztynek (russisk) Hans Nissen Kåd Født i Mindebjerg oktober Faldt ved Autreches i Frankrig d. 20. september H.K. var søn af gårdejer P. Kåd, Mindebjerg, som i 1901 flyttede til Vollerup på Svigerfaderens Knøs s Gård. H.K. gik først i skole i Lebølgård fra 1899 til i Huholdt fra og fra 1904 til efteråret 1907 i Sønderborg. Vinteren gik han i skole i Huholdt for at kunne blive konfirmeret på dansk. Vinteren var HK på Hejls Efterskole. Vinteren på Grundtvigs Højskole ved Lyngby og fra 1. november 1912 til oktober 1913 var han på Nægårds Landbrugsskole. I Efteråret 1913 blev han indkaldt til soldatertjeneste ved 31. Inft. Regmt. 1. Komp. Altona. HK var en stor kernestærk karl og soldatertjenesten tog han med godt humør. Sidste gang HK var hjemme var på pinseorlov Så kom krigen. Folk her i Altona er helt nervøse skriver han hjem, vi tager det hele med ro. På vej til krigsskuepladsen får H.K. plads i en åben vogn ved en kanonlavet og nyder udsigten ned gennem Rhinlandet. I Aachen beværtes soldaterne i en stor restaurant. K.H. s breve bærer mere præg af at være skreven på en behagelig sommerrejse end på vej til krig. Så kom de lange marchture igennem Belgien. Hans regiment var med ved Lütich, han selv stod vagt ved et af de nordligste forter. Vi troede, at fæstningen skulle stormes, skriver han, men artilleriet besørgede det hele. De rykkede frem fra Lütich til Nantes i Frankrig, hvor Franskmændene standsede dem ved Marne den 6. september. Derefter tilbagetoget til den 20. september. Faldt ved Autreches den 20. september lyder beretningen om ham. Ingen af hans kammerater kan give nærmere besked. Feldwebelen meddeler, at han sammen med 3 andre skulde skabe forbindelse med et andet kompagni, men de faldt alle fire. Hans kammerat P. Brok, Stenholdt, der var ved samme kompagni skrev hjem, at H.K. var borte. Vi håbede han var i fangenskab. Først den 9. november fik man meddelelse fra kompagniet, at han var faldet. Side 2

3 Andreas Christensen Født i Vollerup d. 1. juni Faldt i Rusland den 23. juli AC var søn af Gårdejer Jens Peter Christensen, Vollerup. Han gik til konfirmationen i Huholdt Skole. I vinteren besøgte han Ladelund Landbrugsskole. AC var en opvakt karl, en tid var han Regnskabsfører for Ulkebøl Sogns Ungdomsforening. Med undtagelse af den vinter han var på Landbrugsskole arbejdede han hjemme. Den 23. Marts 1915 blev han indkaldt og lå som Rekrut i Flensborg på Gymnasiet. Fra 19. april til 3. maj var AC hjemme på arbejdsorlov. Den 1. juni forlod han Flensborg og rejste til krigsskuepladsen i Rusland. Den fødselsdag glemmer jeg aldrig i mit Liv, skriver han hjem. 4 Uger senere kom han ud til fronten. Den 17. juli skriver han hjem: Den 16. en stram Dag, hvis I ikke hører fra mig i nogen tid må I ikke blive urolige. Det var hans sidste brev hjem. De første dage i august kom brev til ham hjemme fra med påtegning vermisst. Der blev forespurgt ved batallionen men ingen vidste, hvor han var bleven af. Det meddeltes, at mange af hans regiment var blevet taget til fange og forældrene håbede han var blandt dem. I september 1916 kom der brev fra Rusland som indeholdt et fotografi af en begravelse hvorpå der stod: Musketer A. Christensen 8/230. Med brevet fulgte en tegning af slaglinien derude d. 23. juli 1915, et Tegn hvor graven lå Christian Jørgensen Christian Jørgensens gravsted i Grodno, Rusland Christian Jørgensens familie C. J. med hesten, hans kone Anne Cathrine, f. Neupert 3-4. ikke genkendte, Line Jørgensen, en datter. Født i Sønderborg den 29. januar Faldt ved Grodno i Rusland den 10. september CJ gik i skole i Sønderborg til konfirmationen Han kom herefter ud til bønderne. Den 6. marts 1908 blev han gift med Anne Kathrine Neupert fra Madeskov og bosatte sig i hendes hjem. Herfra blev ha indkaldt i februar 1915 til Lübech som rekrut og drog herfra i maj i felten med Infanteriregimentet N 162, maskingevær kompagniet. I kampene ved Grodno traf den dræbende kugle ham en dag han ville bære en såret underofficer ud af slaget. CJ var søn af arbejder Peter Jørgensen, der stammede fra Kegnæs. CJ var en tro og pålidelig arbejder der drev sit sted i Madeskov på en meget dygtig måde Heinrich Peter Lass Født i Vollerup den 18. november Faldt ved Lastynia i Rusland d. 18. november 1915 HL var søn af gårdejer Jacob Lass, Egelykke i Vollerup. Gik i skole i Ulkebøl og Huholdt til sin konfirmation. Arbejdede senere hjemme til han blev indkaldt den 27. marts 1915 til Infanteriregiment N 85 med hvilket han kom til Fronten i Rusland den 28. august Under en fægtning syd for Wilna om aftenen d. 18. november blev han ramt af en schrapnelkugle i hovedet og var død øjeblikkelig. Side 3

4 Jens Peter Meier Født i Vollerup d. 18. juni Faldt i Champagne d. 29. september 1915 JPM var søn af snedkermester Jørgen Meier i Vollerup. JM gik i skole i Huholdt til sin konfirmation 1910, gik derefter på præparandskolen i Tønder i 3 År og var herefter på seminariet sammesteds til sin indkaldelse som Rekrut til Husum. Herfra drog han den 19. august 1915 med Infanteriregiment N 92 til Rumænien men kom kort tid efter til Frankrig, hvor han faldt den 29. september 1915 ved en lille Landsby Somme i Champagne. Hans feldwebel meddelte, at han blev truffet af en kugle i hovedet og var død øjeblikkelig. JP var et ualmindelig godt begavet ungt menneske, der havde let ved at klare studierne. Han var afholdt af alle. Kammeraterne ved fronten gav ham også det bedste eftermæle særlig en ung mand fra Nordslesvig der var med til at begrave ham Hans Petersen Født i Ketting d. 20. marts Faldt i Champagne, St. Marie 4. oktober 1915 HP var en uægte søn af Sophie Petersen fra Ketting. Moderen rejste til Amerika, da HP var meget lille og han kom da i pleje hos en ældre kone i Gundstrup, Ketting Sogn. To år gammel kom han på fattiggården i Asserballe og herfra gik han i Ketting skole til 1. oktober Peter Petersen og hans Hustru, der indtil denne tid var økonom på fattiggården, købte et sted i Huholdt ved Vollerup. var kommet til at holde af HP der var en god og lydig dreng, så de tog HP med til Huholdt og han blev hos dem til han blev konfirmeret i Ulkebøl Kirke d. 28. marts Efter konfirmationen kom han ud at tjene først hos gårdejer Jens Bonde, Vollerup senere hos L. Ågesen Bjerggård ved Svenstrup og ved sin indkaldelse d. 14. maj 1915 var han hos gårdejer P. Sandvej i Holm. Hans Plejeforældre skriver: Han opførte sig godt i sine pladser og vi havde kun glæde af ham. HP mødte som rekrut i Åbenrå ved 86. regiments Erstatningsbattallion. Den 2. august 1915 kom han til det Oldenborgske Infanteriregiment. Mr Han kom med til østfronten og deltog i kampene i Galizien. Sidst i september kom regimentet til Frankrig, hvor han straks kom i første linje og her faldt han d. 4. oktober 1915 ved St. Marie i Champagne. Om hans død meddeler feldwebel at han blev truffen i brystet af en granatstump og var død med det samme Henrich Jahnke Født i Lambjerg d 27. maj Faldt ved Skagerrak d. 1. juni Friedrich Gustav Krause Født den 1. marts 1880 i Seifersdorf. Faldt 26. oktober1915 i Frankrig Side 4

5 (Savnet) Nis Schmidt Født den 17. november 1892 i Klandsager. Savnet 25. februar 1916 i Champagne. Han var søn af gårdejer Christian Hansen Schmidt, Klansager ved Vollerup. Han gik i skole i Augustenborg til konfirmationen palmesøndag Han kom derefter i handelslære og var, da han blev indkaldt som Soldat, kommis hos købmand Nis Sønnichsen i Sønderborg. I efteråret 1913 blev han rekrut i Altona ved 31. Infanteriregiment, 12. komp. Med dette drog han i krig den første uge i august Han deltog i kampene ved Lüttich og Namur og fulgte som bedækning en af de 42 centner kanoner gennem Belgien indtil Antwerpen var taget. Derefter var han nogle uger i Essen og kom så tilbage til regimentet i Frankrig Champagne. Han blev i regimentet til han savnedes den 25. februar Det blev meddelt fra regimentet at han vistnok var tagen til fange som såret men noget bestemt har ikke kunnet siges da de fleste kammerater også var savnede Wilhelm Ohlsen Født i Sønderborg d. 16. maj Faldt den 29. april 1917 i Frankrig Han var søn af snedker Olsen fra Sønderborg, gik i skole i Sønderborg og kom efter konfirmationen i tjeneste hos gårdejer Hans Knøs i Vollerup. Han var soldat i 2 år ved Infanteriregiment 86, 3. battallion i Sønderborg. Den 18. oktober 1899 blev han gift med Marie Hansen, Vollerup. Den 1. november 1902 købte de et landsted i Vollerup, som han drev med megen flid og dygtighed. Han blev indkaldt ved krigens begyndelse og gjorde nogle uger vagttjeneste først ved Kappel senere ved Sønderborg og ved Gettorf ved Kiel. Den 14. november 1914 kom han til fronten i Frankrig, hvor han arbejdede med Skyttegravning flere Steder. Den 1. april 1915 kom han til Lille og derfra til Verdun, hvor han i lang tid lå bag fronten. Han kom atter ud til fronten i oktober 1916 og faldt den 29. april Han var hjemme på orlov 4 Gange. W. Ohlsens fader var født i Nykøbing på Falster og var soldat i (savnet)! Hans Jørgen Erichsen Født i Vollerup den 12. oktober Savnet i Nærheden af Rheims 21. juni 1917 Han gik i skole i Huholt til sin konfirmation i Han var søn af maler og høker Carl Heinrich Eriksen i Vollerup. Efter konfirmationen kom han i handelslære i Sønderborg. Han blev indkaldt den 28. november 1916 og kom til Frankrig i marts Han blev savnet i nærheden af Rheims d. 21. juni 1917 og ingen har hørt noget fra ham siden. Side 5

6 Hans Jørgensen Christensen Født i Huholt d. 15. maj Faldt i Rumænien 9. september 1917 Han var søn af parcelist Rasmus I. Christensen, Huholdt. Han gik i Huholdt skole fra 1897 til Han blev konfirmeret i Ulkebøl Kirke d. 1. april. Fra konfirmationen til efteråret 1911 var han hjemme. Han blev han indkaldt som Soldat ved Infanteriregimentet N 18 i Osterode, Østpreussen hvor han tjente til efteråret I vinteren var han elev på Korinth Landbrugsskole. Den 4. august 1914 blev han indkaldt til 86. Infanteriregimentet i Flensborg. Her var halvdelen danske. Han kom straks med i krigen, deltog i kampene i Belgien (Mons) og senere i Marneslaget. Den 4. marts 1915 blev han såret i foden af en granatstump. Han kom på et lokalt lazaret, men senere flyttet til Flensborg, hvorfra han i november 1915 kom til 18. reserve infanteriregiment, og drog med dette til Rusland. Han deltog i mange kampe og kom i sommeren 1916 til Galizien. Han var hjemme på orlov i sommeren 1916 kom så atter til Rusland og ved juletid til Rumænien. Han var blevet underofficer havde jernkorset II kl. Han blev ansat ved forplejningskorpset og havde det forholdsvis godt - og så var det alligevel her, den dræbende kugle traf ham. En kammerat meddeler, at han blev truffen i hovedet af en kugle og var død med det samme Peter Petersen Født i Langdel 20. august Faldt i Vangnois, Frankrig den 24. november 1917 Han var søn af gårdejer Christian Petersen Langdel. Han gik i Skole i Augustenborg. Efter skolegang var han hjemme på gården som han overtog Den 3. juni 1904 blev han gift med Anne Marie Knøs en datter af gårdejer H. N. Knøs, Vollerup. Den 21. september 1915 stillede han som rekrut i Neumünster. Efter et halvt års uddannelse kom han til fronten i Rusland med infanteriregimentet N 266, 11. komp. Han deltog i kampene i Dynaberg egnen. Ved juletid 1916 kom regimentet til Frankrig hvor han den 24. november 1917 bag fronten, hvor de ikke mente der var nogen fare, blev truffen af en kugle der gik gennem armen og kroppen og han var død i løbet af få minutter. gårdejer Hans Petersen gik ved hans side, da han blev ramt. Peter sagde av min arm og segnede om og fik ikke sagt mere Hans Jacobsen Født i Langdel d. 31 marts Faldt i La Gorgue, Frankrig 18. april 1918 Han var søn af gårdejer Hans Jacobsen og hustru Marie Kathrine, Langdel Han gik i skole i Ulkebøl. Efter konfirmationen arbejdede han hjemme på faderens gård til efteråret 1907 da han blev indkaldt til Artilleriet, hvor han tjente til efteråret Ved krigens udbrud blev han indkaldt til Artilleriregimentet N23, med hvilket han drog i felten. Først til Elsass og senere til Rusland, hvor de blev til marts Her blev han ramt af en dræbende granatstump d. 19. april Hans Jacobsen havde ejet et husmandssted i Lebøl. Ved krigens udbrud boede han hos svigerforældrene i Vollerup Friedrich Theodor Hentze Født den 7. april 1894 i Klinting. Faldt d. 13. september 1915 i Hollebeke, Belgien Han var søn af Friedrich Theodor Hentze, Klinting, (født i Thyringen). Han gik på Huholdt Skole. Arbejdede efter konfirmationen dels ved landbruget dels som tømrer. Han blev indkaldt d. 13. oktober 1914 og kom allerede til fronten ved juletid 1914 og faldt i Flandern d. 13. september Side 6

7 Jens Christensen Brock Født den 5. februar 1886 i Stenholdt. Faldt den 25. oktober 1914 ved Glowaczow i Rusland Han var søn af gårdejer Jens Brock, Klinting, der tidligere boede i Stenholdt. Han gik i skole i Ulkebøl til 1896, da skolen i Huholdt senere blev bygget gik han i skole her. Arbejdede hjemme ved landbruget med undtagelse af to år, hvor han var gardist i Berlin ved 2. garderregiment til fods. Han var forlovet med en datter af gårdejer B. Schmidt, Ulkebølskov. Han blev indkaldt den 3. august 1914 og kom straks med et garderregiment til østfronten, hvor han faldt samme år den 25. oktober. Han blev ramt af en geværkugle der dræbte ham straks Jens Clausen Født i Klinting d. 19. august Faldt d. 24. marts 1918 i Chauny, Frankrig Ikke på museets liste Wilhelm Christensen Født den 9. marts i Egernsund. Faldt den 6. september 1914 i Frankrig Christian Julius Ludvigsen Født den18. februar 1885 i Sønderborg. Faldt den 27. oktober 1917 i Belgien Ikke på museets liste Christian Vogelsang Født Augustenborg den 1. februar Faldt den 18. november 1914 i Dobra, Rusland Ikke på museets liste Johannes Friedrich Matzen Født den 18. september 1885 i Havetoft, Angel. Faldt den 13. december 1914 i Frankrig Niels Christiansen Født den 21. november 1885 i Oksbøl. Faldt den 10. marts 1915 i Bialla, Rusland Jens Meier Født den 27. marts 1889 i Stenderup. Faldt den 4. september 1915 i Loretto, Frankrig Hans Christian Hansen Født den 24. april 1890 i Broager. Faldt den 13. oktober 1915 i Frankrig Christian Hansen Født i Sønderborg den 13. september Faldt den 31. oktober 1916 i Somme, Frankrig Christian Friedrich Thiesen Født den 25. januar 1893 i Iller. Faldt den 11. november 1916 i Cassel Side 7

8 Frederik Peter Gudmann Frederik Peter Gudmann Født den 25. januar 1885 i Broager. Faldt den 18. november 1916 i Cambrai, Belgien Familien havde slagterbutik i Broager. De flyttede til Sønderborg i 1910 og til Ulkebøl i februar Faldt i Belgien. Han var kok og blev ramt udenfor det telt han boede i. Enken Ingeborg Gudmann med 3 børn markerede altid hans fødselsdag. De flyttede senere til Sundsmarkvej. Ingeborg Gudmann ernærede sig ved rengøring bl. andet ved gartner Blom Findes ikke på museets liste: Johannes Georg Jørgensen Født den 9. juni 1895 i Sundsmark. Faldt den 2. maj i 1917 i Rusland Findes ikke på museets liste: Mathias Mathiesen Født 2. august 1896 i Sundsmark. Faldt den 4. maj 1917 i Frankrig Jørgen Jørgensen Schmidt Født 28. marts 1895 i Ulkebølskov. faldt 8. juni 1917 i Filain, Frankrig Claus Jørgensen Møller Født 10. september 1896 i Sundsmark. Faldt 20. august 1917 i Fort Louvement, Frankrig Findes ikke på museets liste: Christian Thuesen Født 22. september 1886 i Sundsmark. Faldt 15. april 1915 i Frankrig. Findes ikke på museets liste: Friedrich Hass Født i Rensborg, Holsten 30. august Faldt 18. juni 1915 i Frankrig Jørgen Jacob Christensen Esmann Født 6. maj 1888 i Kjær. Faldt 30 September 1914 i Chauny, Frankrig Han var søn af murer Jørgen Esmann i Kjær, tjente hos H. Iversen Ulkebølskov. Blev indkaldt som Artillerist straks efter krigsudbruddet og blev hårdt såret i Frankrig. Han døde kort efter Friedrich Wilhelm Johann Seelk Født i Meklenburg Faldt i Frankrig 7. oktober Alfred Fritz Pfeifer Født i Plauen, Sachsen 12. maj Faldt ved Moulin 16. juni 1915 Han var søn af fabriksarbejder Hermann Pfeifer i Plauen. Han kom til Als efter konfirmationen i tjeneste hos gårdejer Claus Clausen, Ellegård hos hvem han tjente fra 1906 til Blev soldat i 2 år som infanterist. Efter tjenesten kom han atter i sin gamle plads på Ellegård. Den 28. august 1914 blev han gift med Sine Ohlsen en datter af snedker og husmand Hans Ohlsen fra Huholdt. Ved krigens udbrud blev han indkaldt til 86. infanteriregiment, 4. kompagni i Flensborg. Han var med i kampene gennem Belgien og fremstødet mod Paris og i tilbagetoget fra Marne. Han faldt på Forpost ved Moulin 16. juni Side 8

9 Hans Jacob Karstensen Født d 28. juni 1888 i Kær, Vestermark. Faldt den 2. august 1915 i Argonnerne, Frankrig Han var søn af gårdejer Jørgen Peter Karstensen Kær, Vestermark. Han arbejdede hjemme med undtagelse af et års tid, da han var på en større gård i Kongeriget. Et år før krigen blev han gift med Anne Cathrine Hell, en datter af smedemester Mathias Hell i Sundsmark med hvem han havde to sønner. Han havde gården i forpagtning da krigen brød ud og blev indkaldt 17. november marts 1915 kom han til fronten i Frankrig, hvor han i Argonnerne blev ramt af en springende mine 2. august 1915 og var død med det samme Hans Christian Hansen Født i Ormstoft 19. juli Faldt i Souplet, Fankrig 29. september Han var søn af murer Hans Christian Hansen, Ormstoft. Han gik i skole i Kjær Skole. konfirmeret den 13. marts Efter konfirmationen kom han i skomagerlære hos skomager Langendorf i Dybbøl. Fik svendebrev april Han arbejdede et halvt år hos sin læremester. Senere var han hos M.P. Nielsen i Varnæs, hvor han arbejdede da han blev indkaldt den 11. maj Han kom til grenader Regiment Nr.89 i Schwerin. Først i august 1915 kom han til fronten i Rusland med Infanteriregiment. Nr. 77. I september samme år kom han til Belgien i nærheden af Antwerpen. Efter nogle dages forløb kom de til Frankrig, Champagne. De kørte med toget til Rethel hvorfra de marcherede til fronten. Her blev hans afdeling tilbage i reserve. Den 29. september om aftenen slog en granat ned i den hule, hvor H.C.H. var sammen med 8 kammerater. 2 døde straks og 3 dagen efter. H.C.H. var en af de 2 som døde straks. Byen ved hvilken han faldt hed Souplet Jens Nielsen Due Født 19. januar 1887 i Ulkebøl. Faldt 1. november 1915 i Rethel i Frankrig. Han var søn af kådner Christian Nielsen Due, Kjær. Han var gift med Anne Christine født Sørensen og havde 5 børn. De boede i Kjær, Honninghul. Han blev indkaldt 23 marts I sommeren 1915 var han ved fronten i Rusland. I oktober kom han til Frankrig hvor han blev såret den 31. oktober og døde dagen efter næsten 27 år gammel. (savnet) Niels Nielsen Født i Kær den 29. juli Faldt i Rusland 10. november Jes Hansen Kock Født den 28. juni 1893 i Kær. Faldt den 14. marts 1916 i Erchin, Rusland Han var søn af gårdejer Han Hansen Kock i Kær. Faderen døde tidlig og moderen nogle få år før krigen. Gården var forpagtet til Christian Hansen fra Vibøge, her boede J.H.K. og to andre søskende til deres konfirmation. Efter konfirmationen kom J.H.K. i makinbyggerlære og arbejdede ved håndværket til krigen kom. Som ungt menneske tog onklen, Jes Hansen Kock, Kær, sig meget af ham og behandlede ham som deres egen søn. Et par år før krigen overtog hans ældste broder, Hans Hansen Kock, fædrenegården og søskendeflokken kunne atter samles i deres hjem. Jes H. Kock blev indkaldt i november Han kom til fronten i marts 1915 og blev oberbefreiter. Han fik Jernkorset II kl. Side 9

10 Christian Johansen Due Født 20. september 1892 i Kær. Faldt 8. august 1916 i Frankrig Søn af kådner Christen Nielsen Due, Kær og broder til Jens Nielsen Due. Han lærte murerhåndværket blev han indkaldt til en maskingevær-afdeling med hvilken han drog i felten Han var underofficer og havde jernkorset II Kl. Den 8. August 1916 blev han hårdt såret af en granat og døde kort efter. Ikke i liste: Peter Severin Født 25. december 1896 i Kær (Augustenborg nævnes også). Faldt 6. september i Frankrig Blev indkaldt 2. november 1915 som rekrut i Rendsborg som infanterist i 85. regiment. Han kom til fronten 6. juni 1916 og kæmpede syd for Somme i Frankrig, blev savnet mellem 6. og 9. september samme år og man har aldrig hørt fra ham. Ikke i liste: Otto Johan Hansen Født den 20. maj 1891 i Sønderborg. Faldt den 5. oktober 1916 i Posen Christian Christensen Møller Født d. 10. juli 1886 i Kær. Faldt 22. marts 1917 i Rusland Søn af fisker Møller i Ormstoft. Lærte snedkerhåndværket hos P. Jørgensen, Ormstoft hos hvem han arbejdede fra sin konfirmation til han blev indkaldt under krigen den 13. april Han var gift med Marie Cathrine og havde to børn: Christian og Jørgen Han fik jernkorset II Kl Jens Peter Petersen Født 12. februar 1896 i Kær. Faldt den 7. maj 1917 i Frankrig Søn af gårdejer Christian Peter Petersen, Kær. Blev indkaldt 2. november 1915 som infanterist. Kom til fronten 5. maj Christen Karstensen Født 1. maj 1882 i Kær. Faldt 1. maj 1917 i Couvron, Frankrig Han var søn af inderste Christensen Karstensen, Kær-Hestehave. Han gik i Kær skole. Lærte snedkerhåndværket hos snedkermester Hans Nielsen, Sønderborg. Han drog nogle år til Sydtyskland og Schweiz, arbejdede længere tid i Basel, hvor han blev formand for den skandinaviske forening. I 1902 blev han indkaldt som soldat, Infanterist i Mühlhausen. Da han i 1904 var færdig med tjenesten, kom han hjem og arbejdede for sin svoger snedker Peter Jørgensen, Ormstoft, til krigen brød ud. Han var en dygtig snedker og det meste snedkerarbejde i Sønderborghus er udført under hans ledelse. C.K. var formand for Ulkebøl Sogns Skytte- og Fodboldforening fra den stiftedes til krigen brød ud. Christen Karstensen var gift med Cathrine Dortea Wolf fra Ulkebøl. De havde en søn. Christen Karstensen døde af lungebetændelse på et lazaret. Han var på det rene med, at han døde og bad sygeplejersken om at give ham et fotografi af kone og søn, som han tog med graven. Side 10

11 Hans Jepsen Johansen Født den 25. juli 1892 i Ulkebøl. Faldt den 28. august 1914 i Waplik, Rusland. Han var søn af murer Adolf Johansen, Ulkebøl Kirke. Han kom efter konfirmationen i snedkerlære hos P. Jacobsen Ulkebøl Sten og arbejdede hos ham til sin indkaldelse den 13. oktober Han kom til Marienburg i Østpreussen som infanterist. Han var hjemme på orlov i juli måned 1914 og var enig med sin gamle mester om atter at arbejde hos ham når tjenesten om et par måneder var forbi. Men så kom krigen og allerede 28. august blev han ramt af en kugle tæt ved Waplik og ligger begravet ved Vejen udenfor byen Wilhelm Friedrich Kray Født den 16. august 1892 i Sønderborg. Faldt den 16. september 1914 ved Nampel i Frankrig Han var søn af arbejder Wilhelm Friedrich Kray fra Schinkel, Ekernførde Kreds og Hustru Anne Christine, født Clausen fra Ulkebøl. Faderen døde allerede den 4. november 1893 og Moderen flyttede til Ulkebøl W. F. Kray lærte murerhåndværket i Sønderborg. I oktober 1912 blev han indkaldt. Han ramtes af en kugle i hovedet og var død med det samme Jon Ewald Albin Niclasson Født den 9. september 1884 i Langasjø Sverrig. Faldt 18. september 1914 Charlepent, Frankrig. Han var søn af teglværksarbejder Edward Niclassen, Rendbjerg Teglværk, der kom hertil fra Sverige i Efter konfirmationen kom Jon i bagerlære hos bagermester Petersen i Dybbøl i årene Senere arbejdede han i Sønderborg som svend til han blev indkaldt som i efteråret 1904 til Infanteriregiment. N 162 i Lübeck, hvor han tjente til efteråret I sommeren 1904 søgte han om og blev preussisk undersåt. Efter militærtjenesten arbejdede han som bagersvend i Ulkebøl, hvor han i 1908 blev gift med Dora Krag, datter af Arbejder Wilhelm Friedrich Krag og fik et bageri i Egernsund i forpagtning til Ved krigens udbrud arbejdede Jon i Sønderborg. Han blev indkaldt til Infanteriregimentet og var først 14 dage i Angel. Den 20. august kom han til fronten igennem Belgien og faldt den 18. september ved Charlepent i Frankrig truffen af en kugle i hjertet. Han efterlod sig en enke og to børn Ikke på listen: Side 11

12 Jørgen Clausen Født den 21. september 1891 i Ulkebøl. Faldt 20. september 1914 i Frankrig. Han var søn af gårdejer Nikolai C1ausen, Stødager. Han blev konfirmeret 1. april 1906 i Ulkebøl. Kom efter konfirmationen i maskinbyggerlære hos Hermann Petersen i Sønderborg. Arbejdede senere som smed hos Fr. Petersen, Smø1. I 1910 var han på håndværkerskole i Berlin. Vinteren var han på Højskole i MaarKær i Angel. Arbejdede en tid i Hamborg, senere i Lübeck og Gelting, til han blev indkaldt Infanteriregiment nr. 75 i Bremen i efteråret Som aktiv soldat kom han straks med i krigen, var med i kampene gennem Belgien, og faldt i Frankrig den 20. september Hans Iversen Født 25, maj 1884 i Ulkebøl. Faldt den 20. oktober 1914 i Beuoraignes, Frankrig Søn af Husmand Peter Iversen Ulkebøl Vestermark Ikke på listen (bror til , Nicolai): Peter Beck Født i Adsbøl 23. august Faldt 17. februar 1915 i Borzymon, Rusland Søn af vejmand Peter Jacobsen Beck, Ulkebøl, Spang Peter Petersen Thomsen Født i Sønderborg 23. december Faldt 19. juli 1915 i Frankrig Peter Jacobsen Født i Kær, Hestehave den 5. oktober Faldt den 29. februar 1916 i Soupir, Frankrig. Han var søn af gartner Hans Jacobsen på Rønhave. Hans Moder døde da han var 3 år gammel og hans far kort efter hans konfirmation. P.J. kom i murerlære hos sin fætter Hans Jacobsen i Ulkebøl hos hvem han arbejdede indtil han blev Soldat. Han blev Infanterist i Graudens i efteråret Da han var færdig med tjenesten kom han atter i arbejde hos Hans Jacobsen fra efteråret 1913 til krigen brød ud. Han meldte sig d. 4. august og kom med igennem Belgien til Frankrig hvor de deltog i Marneslaget. Senere kom P.J. til Infanteriregiment N 30. Han fik jernkorset II Kl. Han var med på vestfronten hvor han blev ramt af en granat i hovedet den 29. februar P.J. var to gange hjemme på orlov. Sidste gang rejste han hjemmefra 1. februar Han var forlovet med Marie Schmidt, datter af Hans Christian Schmidt Ulkebøl Kirke. Ikke på listen: Christen (eller Chresten) Iversen Født 4. september 1894 i Ulkebøl. Faldt 8. marts 1916 i Frankrig Søn af Gårdejer Peter Iversen Ulkebøl Side 12

13 Peter Hansen Schmidt Peter yderst til højre Født i Ulkebøl 7. juni Faldt 24. marts 1916 i Henin Leitard, Frankrig Han var søn af landmand Hans Christian Schmidt Ulkebøl Kirke. Lærte efter konfirmationen som købmand hos firmaet Gerhard Hansen i Sønderborg, kom senere til Berlin, hos firmaet Max Cormick Harvesting Maskin Comp. og derfra til det samme firmas afdeling i København. Da krigen brød ud var han herhjemme som ansat i korn og foderstoffer. Han meldte sig frivilligt til tjeneste den 18. august I november 1914 kom kompagniet til fronten i Frankrig, hvor det lå hele tiden. Han have jernkorset II Klasse. 23. marts 1916, da Regimentet efter at have ligget i skyttegravene i flere uger, trak sig tilbage, blev han såret af en granat og døde på feltlazarettet dagen efter Christian Clausen Født den 21. marts 1884 i Sundsmark. Faldt den 24. april 1916 i Somme, Frankrig Han var søn af arbejder og murer Andreas Clausen fra Bovrup, boede 1914 i Almsted. Han var gift med Kathrine Marie Wolff fra Ulkebøl og boede i 1914 i Ulkebøl Han blev indkaldt 12. juli 1915 kom til fronten 1. september. Side 13

14 Jørgen Jacobsen Født 8. juli 1891 i Ulkebøl. Faldt 31. maj 1916 i Skagerrak Han var søn af Hans Jacobsen Ulkebøl. Han blev konfirmeret i Ulkebøl 1. april Jørgen Arbejdede hjemme til han blev indkaldt til marinen 1. oktober Han var på Heils Efterskole i vinteren Han var gift med Christine Møller, datter af fisker Møller, Ormstoft. Jørgen gjorde tjeneste om bord i forskellige skibe. Den 31. maj 1916 var han på krydseren Seydlitz, som deltog i et stort slag i Skagerrak. Han blev dræbt her og hans lig kom med til Wilhelmshafen, hvorfra han blev hentet hjem begravet på Ulkebøl Kirkegård. Søslaget ved Jylland, også kendt som Søslaget om Skagerrak, foregik i dagene 31. maj og 1. juni Slaget var det første og eneste totale slagskib-søslag under 1. verdenskrig mellem den tyske og den britiske flåde. Efter søslagets afslutning hævdede begge sider at have opnået sejr. Skagerrakslaget. Den 31. maj1916 deltog Seydlitz som det andet skib i admiral Hippers 1. opklaringsgruppe i Skagerrakslaget. Her sænkede det sammen med die Derfflinger den britiske slagkrydser Queen Mary. I slaget fik Seydlitz 21 svære træffere og to træffere i Artilleriet og ydermere ramt af en torpedo i forenden. Med omkring tons vand om bord og svært beskadiget kunne den kun med besvær vende tilbage til Wilhelmshafen. Den måtte ovenikøbet ind imellem sejle baglæns, da forenden allerede var under vand, at dækket blev overskyllet (Fra Wikipedia) Side 14

15 den 6. Juni 1916 Es ist mir eine traurige Pflicht Ihnen mitzuteilen, daß Ihr.. Sohn Obermatrose Jacobsen am 31. Mai 16 in der Seeschlacht vor dem Skagerrak den Heldentod für da Vaterland gestorben ist. Er fiel in treuester Pflichterfüllung in siegreichem Kampf für Kaiser und Reich. Betreffs des Nachlasse Ihres.Sohnes teilt der Kommando Ihnen mit, daß die Aufnahme und Übersendung desselben zur Zeit aus militärischen Grunde noch nicht möglich ist. Sobald es die Verhältnisse gestatten, wird ungesäumt die Regelung aufgenommen. Es werden alsdann a).sämtliche vorhandenen Privatsachen d. h. Briefe, Wertsachen, Extrazeug. Extrastiefel unmittelbar vom Schiffskommando an Ihre Adresse geschickt, teilweise werden sie allerdings während des Gefechts vernichtet sein. b).alle Dienstsachen (Bekleidungsstücke, Löhnung, Kleiderguthaber usw.) de, Stammarineteil Abteilung Matrosen-Division.überwiesen. Dieser veranlaßt dann die Weitersendung an Sie. vorausgesetzt natürlich, daß eine Aushändigung bestimmungsgemäß erfolgen darf, d. h. daß Ihr.Sohn Kleiderguthaben.hatte Betreffs der Privatsachen wird das Kommando Ihnen auf Anfrage weitere Auskunft gern erteilen, wegen der anderen Angelegenheiten (siehe oben unter b) wenden Sie sich bitte an den Stammarineteil. Es wird doch gebeten, sich zunächst noch etwas zu gedulden, da die Regelung und Sichtung der Nachlässe Zeit erfordert. (Unterschrift) Kapitän zur See und Kommandant Oversættelse: Den 6. juni 1916 Det er min sørgelige pligt at skulle meddele Dem, at Deres søn Overmatros Jacobsen i søslaget i Skagerrak har lidt heltedøden for fædrelandet. Pligttro faldt han under udførelsen i den sejrrige kamp for kejser og for riget. Hvad angår Deres søns efterladte ejendele meddeler Kommandoen, at opgørelsen og forsendelse heraf af militære grunde for tiden ikke er mulig. Så snart forholdene tillader det, vil det ufortøvet blive bragt i orden. Det vil foregå således. a) Samtlige forhåndenværende private ejendele dvs. breve, værdigenstande, ekstratøj, ekstra støvler vil fra Skibskommandoen blive sendt direkte til Deres adresse, dog delvis ødelagt under slaget. b) Alt tjenstligt, udstyr (beklædningsgenstande, løn, tilgodehavender af tøj osv.) sendes til stamafdelingen 1.Abreilung 1. Matrosen Division. Denne foranlediger da videre-forsendelse til Dem naturligvis forudsat, at en udlevering må findes sted efter reglerne, dvs., at Deres søn har tøj til gode. Hvad angår private sager vil kommandoen gerne på forespørgsel hjælpe med yderligere oplysninger. Angående andre oplysninger (se ovenfor under b) henvend Dem da venligst til stammarineafdelingen. Vi beder dog om, at De foreløbig vil have tålmodighed, da det kræver tid at eftersøge og ordne efterladenskaberne. Kapitän zur See und Kommandant Side 15

16 Christian Peter Petersen Høi Født den 28. september 1880 i Kær, Vestermark. Faldt i den 25. juli 1916 i Pozieres, Frankrig Han var søn af gårdejer Peter Petersen Høi, Kær. Han var i nogle år røgter på Bosager. Ved krigens udbrud var han økonom på Ulkebøl Fattiggård. Han var gift med Anna f. Christensen med hvem han have en søn. Gjorde tjeneste ved Infanteriregiment n: 86, 6. komp Christian Christensen Brock Født 22. juli 1887 i Ulkebøl. Faldt den 8. august 1916 i Champagne, Frankrig Han var søn af murer Christian Brock, Ulkebøl og blev udlært i murerhåndværket. Han var gift med Sine Mathilde Johansen, Christian blev indkaldt d. 29. januar 1915 som Erstatningsreservist. Han var med i kampen ved Verdun fra marts 1915 til maj Den 8. august 1916 faldt han i Champagne. Han efterlod sig to børn Nicolai Wolf Nicolai Wolf nr. 2 fra venstre i midterste række Født den 12. marts Faldt den 9. september 1916 i Monchy Lagache, Frankrig Han var søn af gårdejer Hans Peter Wolf i Ulkebøl. Lærte handel hos Peter Helmer i Sønderborg fra 1. april 1911 til 1. oktober Herfra kom han til købmand Martensen i Flensborg til 1. januar 1915 og herfra til købmand Klüver i Tønder, hvorfra han blev indkaldt 13. marts 1916 som Infanterist til Lübeck. Han kom til fronten i Frankrig i juli Den 9. september blev han hårdt såret ved Somme, kom ind på feltlazarettet, men døde samme dag Heinrich Stachg Født d. 8. april 1882 i Plön. Faldt 11. september 1916 i St. Auguste, Frankrig Han var søn af skomager Heinrich Stachg, Plön. Han Lærte på slagteriet i Kiel og drog senere på rejse og kom 1904 til slagter Zimmermann i Augustenborg. Fra var han soldat, Infanterist ved n. 162 i Lübeck blev han gift med Cathrine Marie Jørgensen fra Augustenborg, de bosatte sig i Sundsmark og han drev handel med kreaturer. I 1914 købte han hus af Hans Chr. Schmidt ved Ulkebøl Kirke. Han blev indkaldt allerede d 5. august, og var var i Angel et par uger. Han kom til vestfronten, hvor han var til han faldt ved St. Auguste 11. september. Den 13. september blev han begravet i Frankrig. Han efterlod sig kone og 5 børn Nikolai Beck Født 14. maj 1897 i Spang. Faldt 1. Maj 1917 i Lion Ceville, Frankrig Han var søn af vejmand Peter Joachim Nikolai Beck, Spang. Han tjente ved sin indkaldelse den 30. april 1916 hos forpagter Christian Brock, Stenholdt. Nikolai Beck kom til fronten i Frankrig i april 1917 og faldt allerede den 1. maj ved Lion Ceville Side 16

17 Jens Jespersen Født den 23. september 1887 i Almsted. Faldt den 26. juli 1917 i Frankrig Han var søn af Stenhugger Peter Jespersen, Ulkebøl Kirke Hermann Fenger Født 14. juni 1891 i Sønderborg. Faldt 5. september 1917 i Frankrig Heinrich Markussen Født 5. juni 1893 i Avnbøl. Faldt 17. november 1917 i Frankrig Christian Frederik Wilhelm Jacobsen Christian Frederik Wilhelm Jacobsen th. Født den 6. oktober 1891 i Ulkebøl. Faldt den 22. marts 1918 i Lagnicourt, Frankrig Han var søn af maskinbygger Christen Jacobsen, Ulkebøl. konfirmeret i Ulkebøl 24 marts Tjente først hos Jørgen Petersen, Kær og senere hos Peter Christensen, Elholm, hvorfra han blev indkaldt den 20. oktober 1916 til 1. garde Reserveregiment i Berlin. Den 28. november kom han fra Berlin til (Busigny?)i Frankrig. Fra januar 1917 flakkede han rundt fra den ene stilling til den anden, indtil han fandt døden den 22. marts Han er jordet ved Quiant mellem Arras og Cambrai. Han var gefreiter og havde jernkorset II. Kl. Side 17

18 Claus C1ausen Født den 10. juni 1882 i U1kebøI. Faldt den 25. marts 1918 i Guillemont, Frankrig Han var søn af gårdejer Peter Clausen i Ulkebøl. Gik i skole i Ulkebøl. Han tjente fra 1. maj 1903 til 1. maj 1905 hos gårdejer Hans H. Brock i Vollerup. Fra 1. maj 1906 til l. november 1908 hos gårdejer Hans Kristensen, Kær. Claus Clausen var gift med Anna Sophie Gregersen. Indkaldt den 17. november 1914 som Ersatz Reservist, uddannet i Slesvig og Lübeck. Kom til fronten i Frankrig marts 1915 og deltog i krigen til 25. marts Han fik Ordre til at forlade skyttegravene for at hjælpe de sårede og blev straks, da han forlod graven ramt af en kugle. Han faldt i skoven vestlig for Guillement. En af hans bedste kammerater var Hans Petersen fra Stevning. Claus C1ausens dødsattest Hermann Otto Jessen Født den 8. januar 1890 i Kiel. Faldt den 28. marts 1918 i Frankrig (Gazelle ved Arras) Gift med Dusine Kryhlmand fra Ulkebøl Hans Nikolaisen Født i 2. januar 1898 i Ulkebøl. Faldt den 31. marts 1918 i Aisonville, Frankrig. Han var søn af gartner Nikolai Peter Nikolaisen, Ulkebøl Kirke. Gik i Skole i Ulkebøl. Tjente efter konfirmationen hos gæstgiver Nielsens Enke i Spang. Blev indkaldt 28. november 1916 til garden, hvor han kom til et maskingevær-kompagniet. Han kom til fronten 2. august 1917 i Frankrig, hvor han faldt 31. marts Side 18

19 Peter Jørgensen Christensen Peter Jørgensen Christensen, nr. 2 fra højre, bagerst Født 29. august 1888 i Kær. Faldt den 12. juni 1918 i Somme, Frankrig Han var søn af gårdejer Rasmus Jørgensen Christensen, Huholdt. Gik i skole i Huholdt og Sebbelev. Han var hos sin onkel Andreas Christensen i Sebbelev fra sit fjerde til trettende år, kom så hjem og blev konfirmeret i Ulkebøl Fra maj 1907 til november 1910 tjente han hos sin onkel Christen Clausen, Kær. Vinteren var han på Korinth Landbrugsskole. I foråret 1912 blev han gift med Marie Detlefsen, en datter af gårdejer Jørgen Detlefsen, Nørremark og fik gården Elholm i forpagtning af sin kones Onkel Jørgen Clausen. Den 14. August 1914 blev han indkaldt som rekrut til Flensborg og 8. november samme år kom han til fronten i Rusland. I december 1915 blev han syg og kom på lazarettet i Königsberg, senere til Slesvig, hvorfra han atter i sommeren 1916 kom til Rusland gennem Galizien og Volbynien. I december 1917, efter freden med Rusland, kom han til Frankrig i nærheden af Lavn. Her deltog han i forårsoffensiven 1918, blev såret den 11. juni 1918 ved en lille ved Somme og døde dagen efter. Han efterlod sig kone og to drenge. Han have jernkorset II klasse. Ikke på liste: Jørgen Mathiesen Født den 16. august 1892 i Ulkebøl. Faldt den 15. juli 1918 i Frankrig Hans Peter Wilhelm Hess Født den 21. april 1895 i Ulkebøl. Faldt den 22. oktober 1918 i Frankrig Søn af arbejder Hans Peter Hess, Ulkebøl. tjente ved sin indkaldelse i efteråret 1914 på Majbølgård Hans Jacob Karstensen Født 28. juni 1888 i Kær, Ulkebøl. Faldt 2. august 1915 i Frankrig Johannes G. Jørgensen???? OBS: Løjt: J. Peter Christensen Født 29. august Faldt 12. juni Side 19

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bundsøvej Espehøjvej Fjordvej Kokhøjvej Lusigvej Nedermarksvej Skolebakken Skolemarken Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Folkeregister Egen 1896 til 1919 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født

Folkeregister Egen 1896 til 1919 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født Folkeregister Egen 1896 til 1919 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født dato år 1 Peter Petersen kaadner Frørup Svendborg 16.06.1873

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig

Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig Min far, Frederik Andersen, er født i Lysabild på Sydals. Han har ofte omtalt sine to brødre, som faldt i den 1. verdenskrig 1914-1918. De var dansksindede

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Banevej Brandsbølvej Druevang Havnbjergvej Kådnervej Mikkelshave Oksbøl Nørregade Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Spangsmosevej Søholmvej Uglebjergvej Vikkebjergvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere