Faldne fra Ulkebøl Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faldne fra Ulkebøl Sogn"

Transkript

1 Faldne fra Ulkebøl Sogn Side 1

2 Johannes Theodor Hansen Født i Skelde 10. Maj Faldt ved Gumbinnen d. 20. august Tjente ved krigens begyndelse som karl hos gæstgiver Mezner i Vollerup NB. Gumbinnen ligger i Østpreussen, i dag Gussew (russisk) Peter Jørgensen Peter Jørgensen forrest til venstre Født den 5. juli 1877 i Kettingskov. Faldt 28. august 1914 ved Hohenstein i Østpreussen (Slaget ved Tannenberg). Søn af Arbejdsmand Hans Jørgensen, der til 1879 boede i Kettingskov. Allerede som 10 års Dreng kom PJ ud at tjene hos bønderne. I 1898 blev PJ indkaldt som Infanterist og tjente i Østpreussen ved Infanteri Regiment Korup i 2 år. Den 2, november 1900 blev han gift med Marie Sophie Andersen, en Steddatter af Lorenz Madsen, Klinting, hvor de boede til leje indtil 1907, da PJ købte en byggeplads ved Vollerup Station og i sin fritid selv byggede huset. Efter at være bleven gift var PJ murer om sommeren og skovarbejder om vinteren og erhvervede sig derved en færdighed, så det blev ham muligt næsten selv at kunne bygge huset. P.J. blev indkaldt d. 5. august 1914 til Landeværns Regiment 84. Han faldt tre timer efter at regimentet var kommet til fronten under et stormangreb mod en skov. P.J. er begravet i en fællesgrav sammen med 62 andre ved Hohensteiner Oberförsterei (Skovridergård). Forældrene til en officers-stedfortræder, Frank, fra Hamburg, der faldt under samme stormangreb og hviler i samme grav, sendte P.J. enke et billede af graven. PJ efterlod sig 9 børn 6 drenge og 3 piger. NB: Hohenstein ligger i Østpreussen, i dag Olsztynek (russisk) Hans Nissen Kåd Født i Mindebjerg oktober Faldt ved Autreches i Frankrig d. 20. september H.K. var søn af gårdejer P. Kåd, Mindebjerg, som i 1901 flyttede til Vollerup på Svigerfaderens Knøs s Gård. H.K. gik først i skole i Lebølgård fra 1899 til i Huholdt fra og fra 1904 til efteråret 1907 i Sønderborg. Vinteren gik han i skole i Huholdt for at kunne blive konfirmeret på dansk. Vinteren var HK på Hejls Efterskole. Vinteren på Grundtvigs Højskole ved Lyngby og fra 1. november 1912 til oktober 1913 var han på Nægårds Landbrugsskole. I Efteråret 1913 blev han indkaldt til soldatertjeneste ved 31. Inft. Regmt. 1. Komp. Altona. HK var en stor kernestærk karl og soldatertjenesten tog han med godt humør. Sidste gang HK var hjemme var på pinseorlov Så kom krigen. Folk her i Altona er helt nervøse skriver han hjem, vi tager det hele med ro. På vej til krigsskuepladsen får H.K. plads i en åben vogn ved en kanonlavet og nyder udsigten ned gennem Rhinlandet. I Aachen beværtes soldaterne i en stor restaurant. K.H. s breve bærer mere præg af at være skreven på en behagelig sommerrejse end på vej til krig. Så kom de lange marchture igennem Belgien. Hans regiment var med ved Lütich, han selv stod vagt ved et af de nordligste forter. Vi troede, at fæstningen skulle stormes, skriver han, men artilleriet besørgede det hele. De rykkede frem fra Lütich til Nantes i Frankrig, hvor Franskmændene standsede dem ved Marne den 6. september. Derefter tilbagetoget til den 20. september. Faldt ved Autreches den 20. september lyder beretningen om ham. Ingen af hans kammerater kan give nærmere besked. Feldwebelen meddeler, at han sammen med 3 andre skulde skabe forbindelse med et andet kompagni, men de faldt alle fire. Hans kammerat P. Brok, Stenholdt, der var ved samme kompagni skrev hjem, at H.K. var borte. Vi håbede han var i fangenskab. Først den 9. november fik man meddelelse fra kompagniet, at han var faldet. Side 2

3 Andreas Christensen Født i Vollerup d. 1. juni Faldt i Rusland den 23. juli AC var søn af Gårdejer Jens Peter Christensen, Vollerup. Han gik til konfirmationen i Huholdt Skole. I vinteren besøgte han Ladelund Landbrugsskole. AC var en opvakt karl, en tid var han Regnskabsfører for Ulkebøl Sogns Ungdomsforening. Med undtagelse af den vinter han var på Landbrugsskole arbejdede han hjemme. Den 23. Marts 1915 blev han indkaldt og lå som Rekrut i Flensborg på Gymnasiet. Fra 19. april til 3. maj var AC hjemme på arbejdsorlov. Den 1. juni forlod han Flensborg og rejste til krigsskuepladsen i Rusland. Den fødselsdag glemmer jeg aldrig i mit Liv, skriver han hjem. 4 Uger senere kom han ud til fronten. Den 17. juli skriver han hjem: Den 16. en stram Dag, hvis I ikke hører fra mig i nogen tid må I ikke blive urolige. Det var hans sidste brev hjem. De første dage i august kom brev til ham hjemme fra med påtegning vermisst. Der blev forespurgt ved batallionen men ingen vidste, hvor han var bleven af. Det meddeltes, at mange af hans regiment var blevet taget til fange og forældrene håbede han var blandt dem. I september 1916 kom der brev fra Rusland som indeholdt et fotografi af en begravelse hvorpå der stod: Musketer A. Christensen 8/230. Med brevet fulgte en tegning af slaglinien derude d. 23. juli 1915, et Tegn hvor graven lå Christian Jørgensen Christian Jørgensens gravsted i Grodno, Rusland Christian Jørgensens familie C. J. med hesten, hans kone Anne Cathrine, f. Neupert 3-4. ikke genkendte, Line Jørgensen, en datter. Født i Sønderborg den 29. januar Faldt ved Grodno i Rusland den 10. september CJ gik i skole i Sønderborg til konfirmationen Han kom herefter ud til bønderne. Den 6. marts 1908 blev han gift med Anne Kathrine Neupert fra Madeskov og bosatte sig i hendes hjem. Herfra blev ha indkaldt i februar 1915 til Lübech som rekrut og drog herfra i maj i felten med Infanteriregimentet N 162, maskingevær kompagniet. I kampene ved Grodno traf den dræbende kugle ham en dag han ville bære en såret underofficer ud af slaget. CJ var søn af arbejder Peter Jørgensen, der stammede fra Kegnæs. CJ var en tro og pålidelig arbejder der drev sit sted i Madeskov på en meget dygtig måde Heinrich Peter Lass Født i Vollerup den 18. november Faldt ved Lastynia i Rusland d. 18. november 1915 HL var søn af gårdejer Jacob Lass, Egelykke i Vollerup. Gik i skole i Ulkebøl og Huholdt til sin konfirmation. Arbejdede senere hjemme til han blev indkaldt den 27. marts 1915 til Infanteriregiment N 85 med hvilket han kom til Fronten i Rusland den 28. august Under en fægtning syd for Wilna om aftenen d. 18. november blev han ramt af en schrapnelkugle i hovedet og var død øjeblikkelig. Side 3

4 Jens Peter Meier Født i Vollerup d. 18. juni Faldt i Champagne d. 29. september 1915 JPM var søn af snedkermester Jørgen Meier i Vollerup. JM gik i skole i Huholdt til sin konfirmation 1910, gik derefter på præparandskolen i Tønder i 3 År og var herefter på seminariet sammesteds til sin indkaldelse som Rekrut til Husum. Herfra drog han den 19. august 1915 med Infanteriregiment N 92 til Rumænien men kom kort tid efter til Frankrig, hvor han faldt den 29. september 1915 ved en lille Landsby Somme i Champagne. Hans feldwebel meddelte, at han blev truffet af en kugle i hovedet og var død øjeblikkelig. JP var et ualmindelig godt begavet ungt menneske, der havde let ved at klare studierne. Han var afholdt af alle. Kammeraterne ved fronten gav ham også det bedste eftermæle særlig en ung mand fra Nordslesvig der var med til at begrave ham Hans Petersen Født i Ketting d. 20. marts Faldt i Champagne, St. Marie 4. oktober 1915 HP var en uægte søn af Sophie Petersen fra Ketting. Moderen rejste til Amerika, da HP var meget lille og han kom da i pleje hos en ældre kone i Gundstrup, Ketting Sogn. To år gammel kom han på fattiggården i Asserballe og herfra gik han i Ketting skole til 1. oktober Peter Petersen og hans Hustru, der indtil denne tid var økonom på fattiggården, købte et sted i Huholdt ved Vollerup. var kommet til at holde af HP der var en god og lydig dreng, så de tog HP med til Huholdt og han blev hos dem til han blev konfirmeret i Ulkebøl Kirke d. 28. marts Efter konfirmationen kom han ud at tjene først hos gårdejer Jens Bonde, Vollerup senere hos L. Ågesen Bjerggård ved Svenstrup og ved sin indkaldelse d. 14. maj 1915 var han hos gårdejer P. Sandvej i Holm. Hans Plejeforældre skriver: Han opførte sig godt i sine pladser og vi havde kun glæde af ham. HP mødte som rekrut i Åbenrå ved 86. regiments Erstatningsbattallion. Den 2. august 1915 kom han til det Oldenborgske Infanteriregiment. Mr Han kom med til østfronten og deltog i kampene i Galizien. Sidst i september kom regimentet til Frankrig, hvor han straks kom i første linje og her faldt han d. 4. oktober 1915 ved St. Marie i Champagne. Om hans død meddeler feldwebel at han blev truffen i brystet af en granatstump og var død med det samme Henrich Jahnke Født i Lambjerg d 27. maj Faldt ved Skagerrak d. 1. juni Friedrich Gustav Krause Født den 1. marts 1880 i Seifersdorf. Faldt 26. oktober1915 i Frankrig Side 4

5 (Savnet) Nis Schmidt Født den 17. november 1892 i Klandsager. Savnet 25. februar 1916 i Champagne. Han var søn af gårdejer Christian Hansen Schmidt, Klansager ved Vollerup. Han gik i skole i Augustenborg til konfirmationen palmesøndag Han kom derefter i handelslære og var, da han blev indkaldt som Soldat, kommis hos købmand Nis Sønnichsen i Sønderborg. I efteråret 1913 blev han rekrut i Altona ved 31. Infanteriregiment, 12. komp. Med dette drog han i krig den første uge i august Han deltog i kampene ved Lüttich og Namur og fulgte som bedækning en af de 42 centner kanoner gennem Belgien indtil Antwerpen var taget. Derefter var han nogle uger i Essen og kom så tilbage til regimentet i Frankrig Champagne. Han blev i regimentet til han savnedes den 25. februar Det blev meddelt fra regimentet at han vistnok var tagen til fange som såret men noget bestemt har ikke kunnet siges da de fleste kammerater også var savnede Wilhelm Ohlsen Født i Sønderborg d. 16. maj Faldt den 29. april 1917 i Frankrig Han var søn af snedker Olsen fra Sønderborg, gik i skole i Sønderborg og kom efter konfirmationen i tjeneste hos gårdejer Hans Knøs i Vollerup. Han var soldat i 2 år ved Infanteriregiment 86, 3. battallion i Sønderborg. Den 18. oktober 1899 blev han gift med Marie Hansen, Vollerup. Den 1. november 1902 købte de et landsted i Vollerup, som han drev med megen flid og dygtighed. Han blev indkaldt ved krigens begyndelse og gjorde nogle uger vagttjeneste først ved Kappel senere ved Sønderborg og ved Gettorf ved Kiel. Den 14. november 1914 kom han til fronten i Frankrig, hvor han arbejdede med Skyttegravning flere Steder. Den 1. april 1915 kom han til Lille og derfra til Verdun, hvor han i lang tid lå bag fronten. Han kom atter ud til fronten i oktober 1916 og faldt den 29. april Han var hjemme på orlov 4 Gange. W. Ohlsens fader var født i Nykøbing på Falster og var soldat i (savnet)! Hans Jørgen Erichsen Født i Vollerup den 12. oktober Savnet i Nærheden af Rheims 21. juni 1917 Han gik i skole i Huholt til sin konfirmation i Han var søn af maler og høker Carl Heinrich Eriksen i Vollerup. Efter konfirmationen kom han i handelslære i Sønderborg. Han blev indkaldt den 28. november 1916 og kom til Frankrig i marts Han blev savnet i nærheden af Rheims d. 21. juni 1917 og ingen har hørt noget fra ham siden. Side 5

6 Hans Jørgensen Christensen Født i Huholt d. 15. maj Faldt i Rumænien 9. september 1917 Han var søn af parcelist Rasmus I. Christensen, Huholdt. Han gik i Huholdt skole fra 1897 til Han blev konfirmeret i Ulkebøl Kirke d. 1. april. Fra konfirmationen til efteråret 1911 var han hjemme. Han blev han indkaldt som Soldat ved Infanteriregimentet N 18 i Osterode, Østpreussen hvor han tjente til efteråret I vinteren var han elev på Korinth Landbrugsskole. Den 4. august 1914 blev han indkaldt til 86. Infanteriregimentet i Flensborg. Her var halvdelen danske. Han kom straks med i krigen, deltog i kampene i Belgien (Mons) og senere i Marneslaget. Den 4. marts 1915 blev han såret i foden af en granatstump. Han kom på et lokalt lazaret, men senere flyttet til Flensborg, hvorfra han i november 1915 kom til 18. reserve infanteriregiment, og drog med dette til Rusland. Han deltog i mange kampe og kom i sommeren 1916 til Galizien. Han var hjemme på orlov i sommeren 1916 kom så atter til Rusland og ved juletid til Rumænien. Han var blevet underofficer havde jernkorset II kl. Han blev ansat ved forplejningskorpset og havde det forholdsvis godt - og så var det alligevel her, den dræbende kugle traf ham. En kammerat meddeler, at han blev truffen i hovedet af en kugle og var død med det samme Peter Petersen Født i Langdel 20. august Faldt i Vangnois, Frankrig den 24. november 1917 Han var søn af gårdejer Christian Petersen Langdel. Han gik i Skole i Augustenborg. Efter skolegang var han hjemme på gården som han overtog Den 3. juni 1904 blev han gift med Anne Marie Knøs en datter af gårdejer H. N. Knøs, Vollerup. Den 21. september 1915 stillede han som rekrut i Neumünster. Efter et halvt års uddannelse kom han til fronten i Rusland med infanteriregimentet N 266, 11. komp. Han deltog i kampene i Dynaberg egnen. Ved juletid 1916 kom regimentet til Frankrig hvor han den 24. november 1917 bag fronten, hvor de ikke mente der var nogen fare, blev truffen af en kugle der gik gennem armen og kroppen og han var død i løbet af få minutter. gårdejer Hans Petersen gik ved hans side, da han blev ramt. Peter sagde av min arm og segnede om og fik ikke sagt mere Hans Jacobsen Født i Langdel d. 31 marts Faldt i La Gorgue, Frankrig 18. april 1918 Han var søn af gårdejer Hans Jacobsen og hustru Marie Kathrine, Langdel Han gik i skole i Ulkebøl. Efter konfirmationen arbejdede han hjemme på faderens gård til efteråret 1907 da han blev indkaldt til Artilleriet, hvor han tjente til efteråret Ved krigens udbrud blev han indkaldt til Artilleriregimentet N23, med hvilket han drog i felten. Først til Elsass og senere til Rusland, hvor de blev til marts Her blev han ramt af en dræbende granatstump d. 19. april Hans Jacobsen havde ejet et husmandssted i Lebøl. Ved krigens udbrud boede han hos svigerforældrene i Vollerup Friedrich Theodor Hentze Født den 7. april 1894 i Klinting. Faldt d. 13. september 1915 i Hollebeke, Belgien Han var søn af Friedrich Theodor Hentze, Klinting, (født i Thyringen). Han gik på Huholdt Skole. Arbejdede efter konfirmationen dels ved landbruget dels som tømrer. Han blev indkaldt d. 13. oktober 1914 og kom allerede til fronten ved juletid 1914 og faldt i Flandern d. 13. september Side 6

7 Jens Christensen Brock Født den 5. februar 1886 i Stenholdt. Faldt den 25. oktober 1914 ved Glowaczow i Rusland Han var søn af gårdejer Jens Brock, Klinting, der tidligere boede i Stenholdt. Han gik i skole i Ulkebøl til 1896, da skolen i Huholdt senere blev bygget gik han i skole her. Arbejdede hjemme ved landbruget med undtagelse af to år, hvor han var gardist i Berlin ved 2. garderregiment til fods. Han var forlovet med en datter af gårdejer B. Schmidt, Ulkebølskov. Han blev indkaldt den 3. august 1914 og kom straks med et garderregiment til østfronten, hvor han faldt samme år den 25. oktober. Han blev ramt af en geværkugle der dræbte ham straks Jens Clausen Født i Klinting d. 19. august Faldt d. 24. marts 1918 i Chauny, Frankrig Ikke på museets liste Wilhelm Christensen Født den 9. marts i Egernsund. Faldt den 6. september 1914 i Frankrig Christian Julius Ludvigsen Født den18. februar 1885 i Sønderborg. Faldt den 27. oktober 1917 i Belgien Ikke på museets liste Christian Vogelsang Født Augustenborg den 1. februar Faldt den 18. november 1914 i Dobra, Rusland Ikke på museets liste Johannes Friedrich Matzen Født den 18. september 1885 i Havetoft, Angel. Faldt den 13. december 1914 i Frankrig Niels Christiansen Født den 21. november 1885 i Oksbøl. Faldt den 10. marts 1915 i Bialla, Rusland Jens Meier Født den 27. marts 1889 i Stenderup. Faldt den 4. september 1915 i Loretto, Frankrig Hans Christian Hansen Født den 24. april 1890 i Broager. Faldt den 13. oktober 1915 i Frankrig Christian Hansen Født i Sønderborg den 13. september Faldt den 31. oktober 1916 i Somme, Frankrig Christian Friedrich Thiesen Født den 25. januar 1893 i Iller. Faldt den 11. november 1916 i Cassel Side 7

8 Frederik Peter Gudmann Frederik Peter Gudmann Født den 25. januar 1885 i Broager. Faldt den 18. november 1916 i Cambrai, Belgien Familien havde slagterbutik i Broager. De flyttede til Sønderborg i 1910 og til Ulkebøl i februar Faldt i Belgien. Han var kok og blev ramt udenfor det telt han boede i. Enken Ingeborg Gudmann med 3 børn markerede altid hans fødselsdag. De flyttede senere til Sundsmarkvej. Ingeborg Gudmann ernærede sig ved rengøring bl. andet ved gartner Blom Findes ikke på museets liste: Johannes Georg Jørgensen Født den 9. juni 1895 i Sundsmark. Faldt den 2. maj i 1917 i Rusland Findes ikke på museets liste: Mathias Mathiesen Født 2. august 1896 i Sundsmark. Faldt den 4. maj 1917 i Frankrig Jørgen Jørgensen Schmidt Født 28. marts 1895 i Ulkebølskov. faldt 8. juni 1917 i Filain, Frankrig Claus Jørgensen Møller Født 10. september 1896 i Sundsmark. Faldt 20. august 1917 i Fort Louvement, Frankrig Findes ikke på museets liste: Christian Thuesen Født 22. september 1886 i Sundsmark. Faldt 15. april 1915 i Frankrig. Findes ikke på museets liste: Friedrich Hass Født i Rensborg, Holsten 30. august Faldt 18. juni 1915 i Frankrig Jørgen Jacob Christensen Esmann Født 6. maj 1888 i Kjær. Faldt 30 September 1914 i Chauny, Frankrig Han var søn af murer Jørgen Esmann i Kjær, tjente hos H. Iversen Ulkebølskov. Blev indkaldt som Artillerist straks efter krigsudbruddet og blev hårdt såret i Frankrig. Han døde kort efter Friedrich Wilhelm Johann Seelk Født i Meklenburg Faldt i Frankrig 7. oktober Alfred Fritz Pfeifer Født i Plauen, Sachsen 12. maj Faldt ved Moulin 16. juni 1915 Han var søn af fabriksarbejder Hermann Pfeifer i Plauen. Han kom til Als efter konfirmationen i tjeneste hos gårdejer Claus Clausen, Ellegård hos hvem han tjente fra 1906 til Blev soldat i 2 år som infanterist. Efter tjenesten kom han atter i sin gamle plads på Ellegård. Den 28. august 1914 blev han gift med Sine Ohlsen en datter af snedker og husmand Hans Ohlsen fra Huholdt. Ved krigens udbrud blev han indkaldt til 86. infanteriregiment, 4. kompagni i Flensborg. Han var med i kampene gennem Belgien og fremstødet mod Paris og i tilbagetoget fra Marne. Han faldt på Forpost ved Moulin 16. juni Side 8

9 Hans Jacob Karstensen Født d 28. juni 1888 i Kær, Vestermark. Faldt den 2. august 1915 i Argonnerne, Frankrig Han var søn af gårdejer Jørgen Peter Karstensen Kær, Vestermark. Han arbejdede hjemme med undtagelse af et års tid, da han var på en større gård i Kongeriget. Et år før krigen blev han gift med Anne Cathrine Hell, en datter af smedemester Mathias Hell i Sundsmark med hvem han havde to sønner. Han havde gården i forpagtning da krigen brød ud og blev indkaldt 17. november marts 1915 kom han til fronten i Frankrig, hvor han i Argonnerne blev ramt af en springende mine 2. august 1915 og var død med det samme Hans Christian Hansen Født i Ormstoft 19. juli Faldt i Souplet, Fankrig 29. september Han var søn af murer Hans Christian Hansen, Ormstoft. Han gik i skole i Kjær Skole. konfirmeret den 13. marts Efter konfirmationen kom han i skomagerlære hos skomager Langendorf i Dybbøl. Fik svendebrev april Han arbejdede et halvt år hos sin læremester. Senere var han hos M.P. Nielsen i Varnæs, hvor han arbejdede da han blev indkaldt den 11. maj Han kom til grenader Regiment Nr.89 i Schwerin. Først i august 1915 kom han til fronten i Rusland med Infanteriregiment. Nr. 77. I september samme år kom han til Belgien i nærheden af Antwerpen. Efter nogle dages forløb kom de til Frankrig, Champagne. De kørte med toget til Rethel hvorfra de marcherede til fronten. Her blev hans afdeling tilbage i reserve. Den 29. september om aftenen slog en granat ned i den hule, hvor H.C.H. var sammen med 8 kammerater. 2 døde straks og 3 dagen efter. H.C.H. var en af de 2 som døde straks. Byen ved hvilken han faldt hed Souplet Jens Nielsen Due Født 19. januar 1887 i Ulkebøl. Faldt 1. november 1915 i Rethel i Frankrig. Han var søn af kådner Christian Nielsen Due, Kjær. Han var gift med Anne Christine født Sørensen og havde 5 børn. De boede i Kjær, Honninghul. Han blev indkaldt 23 marts I sommeren 1915 var han ved fronten i Rusland. I oktober kom han til Frankrig hvor han blev såret den 31. oktober og døde dagen efter næsten 27 år gammel. (savnet) Niels Nielsen Født i Kær den 29. juli Faldt i Rusland 10. november Jes Hansen Kock Født den 28. juni 1893 i Kær. Faldt den 14. marts 1916 i Erchin, Rusland Han var søn af gårdejer Han Hansen Kock i Kær. Faderen døde tidlig og moderen nogle få år før krigen. Gården var forpagtet til Christian Hansen fra Vibøge, her boede J.H.K. og to andre søskende til deres konfirmation. Efter konfirmationen kom J.H.K. i makinbyggerlære og arbejdede ved håndværket til krigen kom. Som ungt menneske tog onklen, Jes Hansen Kock, Kær, sig meget af ham og behandlede ham som deres egen søn. Et par år før krigen overtog hans ældste broder, Hans Hansen Kock, fædrenegården og søskendeflokken kunne atter samles i deres hjem. Jes H. Kock blev indkaldt i november Han kom til fronten i marts 1915 og blev oberbefreiter. Han fik Jernkorset II kl. Side 9

10 Christian Johansen Due Født 20. september 1892 i Kær. Faldt 8. august 1916 i Frankrig Søn af kådner Christen Nielsen Due, Kær og broder til Jens Nielsen Due. Han lærte murerhåndværket blev han indkaldt til en maskingevær-afdeling med hvilken han drog i felten Han var underofficer og havde jernkorset II Kl. Den 8. August 1916 blev han hårdt såret af en granat og døde kort efter. Ikke i liste: Peter Severin Født 25. december 1896 i Kær (Augustenborg nævnes også). Faldt 6. september i Frankrig Blev indkaldt 2. november 1915 som rekrut i Rendsborg som infanterist i 85. regiment. Han kom til fronten 6. juni 1916 og kæmpede syd for Somme i Frankrig, blev savnet mellem 6. og 9. september samme år og man har aldrig hørt fra ham. Ikke i liste: Otto Johan Hansen Født den 20. maj 1891 i Sønderborg. Faldt den 5. oktober 1916 i Posen Christian Christensen Møller Født d. 10. juli 1886 i Kær. Faldt 22. marts 1917 i Rusland Søn af fisker Møller i Ormstoft. Lærte snedkerhåndværket hos P. Jørgensen, Ormstoft hos hvem han arbejdede fra sin konfirmation til han blev indkaldt under krigen den 13. april Han var gift med Marie Cathrine og havde to børn: Christian og Jørgen Han fik jernkorset II Kl Jens Peter Petersen Født 12. februar 1896 i Kær. Faldt den 7. maj 1917 i Frankrig Søn af gårdejer Christian Peter Petersen, Kær. Blev indkaldt 2. november 1915 som infanterist. Kom til fronten 5. maj Christen Karstensen Født 1. maj 1882 i Kær. Faldt 1. maj 1917 i Couvron, Frankrig Han var søn af inderste Christensen Karstensen, Kær-Hestehave. Han gik i Kær skole. Lærte snedkerhåndværket hos snedkermester Hans Nielsen, Sønderborg. Han drog nogle år til Sydtyskland og Schweiz, arbejdede længere tid i Basel, hvor han blev formand for den skandinaviske forening. I 1902 blev han indkaldt som soldat, Infanterist i Mühlhausen. Da han i 1904 var færdig med tjenesten, kom han hjem og arbejdede for sin svoger snedker Peter Jørgensen, Ormstoft, til krigen brød ud. Han var en dygtig snedker og det meste snedkerarbejde i Sønderborghus er udført under hans ledelse. C.K. var formand for Ulkebøl Sogns Skytte- og Fodboldforening fra den stiftedes til krigen brød ud. Christen Karstensen var gift med Cathrine Dortea Wolf fra Ulkebøl. De havde en søn. Christen Karstensen døde af lungebetændelse på et lazaret. Han var på det rene med, at han døde og bad sygeplejersken om at give ham et fotografi af kone og søn, som han tog med graven. Side 10

11 Hans Jepsen Johansen Født den 25. juli 1892 i Ulkebøl. Faldt den 28. august 1914 i Waplik, Rusland. Han var søn af murer Adolf Johansen, Ulkebøl Kirke. Han kom efter konfirmationen i snedkerlære hos P. Jacobsen Ulkebøl Sten og arbejdede hos ham til sin indkaldelse den 13. oktober Han kom til Marienburg i Østpreussen som infanterist. Han var hjemme på orlov i juli måned 1914 og var enig med sin gamle mester om atter at arbejde hos ham når tjenesten om et par måneder var forbi. Men så kom krigen og allerede 28. august blev han ramt af en kugle tæt ved Waplik og ligger begravet ved Vejen udenfor byen Wilhelm Friedrich Kray Født den 16. august 1892 i Sønderborg. Faldt den 16. september 1914 ved Nampel i Frankrig Han var søn af arbejder Wilhelm Friedrich Kray fra Schinkel, Ekernførde Kreds og Hustru Anne Christine, født Clausen fra Ulkebøl. Faderen døde allerede den 4. november 1893 og Moderen flyttede til Ulkebøl W. F. Kray lærte murerhåndværket i Sønderborg. I oktober 1912 blev han indkaldt. Han ramtes af en kugle i hovedet og var død med det samme Jon Ewald Albin Niclasson Født den 9. september 1884 i Langasjø Sverrig. Faldt 18. september 1914 Charlepent, Frankrig. Han var søn af teglværksarbejder Edward Niclassen, Rendbjerg Teglværk, der kom hertil fra Sverige i Efter konfirmationen kom Jon i bagerlære hos bagermester Petersen i Dybbøl i årene Senere arbejdede han i Sønderborg som svend til han blev indkaldt som i efteråret 1904 til Infanteriregiment. N 162 i Lübeck, hvor han tjente til efteråret I sommeren 1904 søgte han om og blev preussisk undersåt. Efter militærtjenesten arbejdede han som bagersvend i Ulkebøl, hvor han i 1908 blev gift med Dora Krag, datter af Arbejder Wilhelm Friedrich Krag og fik et bageri i Egernsund i forpagtning til Ved krigens udbrud arbejdede Jon i Sønderborg. Han blev indkaldt til Infanteriregimentet og var først 14 dage i Angel. Den 20. august kom han til fronten igennem Belgien og faldt den 18. september ved Charlepent i Frankrig truffen af en kugle i hjertet. Han efterlod sig en enke og to børn Ikke på listen: Side 11

12 Jørgen Clausen Født den 21. september 1891 i Ulkebøl. Faldt 20. september 1914 i Frankrig. Han var søn af gårdejer Nikolai C1ausen, Stødager. Han blev konfirmeret 1. april 1906 i Ulkebøl. Kom efter konfirmationen i maskinbyggerlære hos Hermann Petersen i Sønderborg. Arbejdede senere som smed hos Fr. Petersen, Smø1. I 1910 var han på håndværkerskole i Berlin. Vinteren var han på Højskole i MaarKær i Angel. Arbejdede en tid i Hamborg, senere i Lübeck og Gelting, til han blev indkaldt Infanteriregiment nr. 75 i Bremen i efteråret Som aktiv soldat kom han straks med i krigen, var med i kampene gennem Belgien, og faldt i Frankrig den 20. september Hans Iversen Født 25, maj 1884 i Ulkebøl. Faldt den 20. oktober 1914 i Beuoraignes, Frankrig Søn af Husmand Peter Iversen Ulkebøl Vestermark Ikke på listen (bror til , Nicolai): Peter Beck Født i Adsbøl 23. august Faldt 17. februar 1915 i Borzymon, Rusland Søn af vejmand Peter Jacobsen Beck, Ulkebøl, Spang Peter Petersen Thomsen Født i Sønderborg 23. december Faldt 19. juli 1915 i Frankrig Peter Jacobsen Født i Kær, Hestehave den 5. oktober Faldt den 29. februar 1916 i Soupir, Frankrig. Han var søn af gartner Hans Jacobsen på Rønhave. Hans Moder døde da han var 3 år gammel og hans far kort efter hans konfirmation. P.J. kom i murerlære hos sin fætter Hans Jacobsen i Ulkebøl hos hvem han arbejdede indtil han blev Soldat. Han blev Infanterist i Graudens i efteråret Da han var færdig med tjenesten kom han atter i arbejde hos Hans Jacobsen fra efteråret 1913 til krigen brød ud. Han meldte sig d. 4. august og kom med igennem Belgien til Frankrig hvor de deltog i Marneslaget. Senere kom P.J. til Infanteriregiment N 30. Han fik jernkorset II Kl. Han var med på vestfronten hvor han blev ramt af en granat i hovedet den 29. februar P.J. var to gange hjemme på orlov. Sidste gang rejste han hjemmefra 1. februar Han var forlovet med Marie Schmidt, datter af Hans Christian Schmidt Ulkebøl Kirke. Ikke på listen: Christen (eller Chresten) Iversen Født 4. september 1894 i Ulkebøl. Faldt 8. marts 1916 i Frankrig Søn af Gårdejer Peter Iversen Ulkebøl Side 12

13 Peter Hansen Schmidt Peter yderst til højre Født i Ulkebøl 7. juni Faldt 24. marts 1916 i Henin Leitard, Frankrig Han var søn af landmand Hans Christian Schmidt Ulkebøl Kirke. Lærte efter konfirmationen som købmand hos firmaet Gerhard Hansen i Sønderborg, kom senere til Berlin, hos firmaet Max Cormick Harvesting Maskin Comp. og derfra til det samme firmas afdeling i København. Da krigen brød ud var han herhjemme som ansat i korn og foderstoffer. Han meldte sig frivilligt til tjeneste den 18. august I november 1914 kom kompagniet til fronten i Frankrig, hvor det lå hele tiden. Han have jernkorset II Klasse. 23. marts 1916, da Regimentet efter at have ligget i skyttegravene i flere uger, trak sig tilbage, blev han såret af en granat og døde på feltlazarettet dagen efter Christian Clausen Født den 21. marts 1884 i Sundsmark. Faldt den 24. april 1916 i Somme, Frankrig Han var søn af arbejder og murer Andreas Clausen fra Bovrup, boede 1914 i Almsted. Han var gift med Kathrine Marie Wolff fra Ulkebøl og boede i 1914 i Ulkebøl Han blev indkaldt 12. juli 1915 kom til fronten 1. september. Side 13

14 Jørgen Jacobsen Født 8. juli 1891 i Ulkebøl. Faldt 31. maj 1916 i Skagerrak Han var søn af Hans Jacobsen Ulkebøl. Han blev konfirmeret i Ulkebøl 1. april Jørgen Arbejdede hjemme til han blev indkaldt til marinen 1. oktober Han var på Heils Efterskole i vinteren Han var gift med Christine Møller, datter af fisker Møller, Ormstoft. Jørgen gjorde tjeneste om bord i forskellige skibe. Den 31. maj 1916 var han på krydseren Seydlitz, som deltog i et stort slag i Skagerrak. Han blev dræbt her og hans lig kom med til Wilhelmshafen, hvorfra han blev hentet hjem begravet på Ulkebøl Kirkegård. Søslaget ved Jylland, også kendt som Søslaget om Skagerrak, foregik i dagene 31. maj og 1. juni Slaget var det første og eneste totale slagskib-søslag under 1. verdenskrig mellem den tyske og den britiske flåde. Efter søslagets afslutning hævdede begge sider at have opnået sejr. Skagerrakslaget. Den 31. maj1916 deltog Seydlitz som det andet skib i admiral Hippers 1. opklaringsgruppe i Skagerrakslaget. Her sænkede det sammen med die Derfflinger den britiske slagkrydser Queen Mary. I slaget fik Seydlitz 21 svære træffere og to træffere i Artilleriet og ydermere ramt af en torpedo i forenden. Med omkring tons vand om bord og svært beskadiget kunne den kun med besvær vende tilbage til Wilhelmshafen. Den måtte ovenikøbet ind imellem sejle baglæns, da forenden allerede var under vand, at dækket blev overskyllet (Fra Wikipedia) Side 14

15 den 6. Juni 1916 Es ist mir eine traurige Pflicht Ihnen mitzuteilen, daß Ihr.. Sohn Obermatrose Jacobsen am 31. Mai 16 in der Seeschlacht vor dem Skagerrak den Heldentod für da Vaterland gestorben ist. Er fiel in treuester Pflichterfüllung in siegreichem Kampf für Kaiser und Reich. Betreffs des Nachlasse Ihres.Sohnes teilt der Kommando Ihnen mit, daß die Aufnahme und Übersendung desselben zur Zeit aus militärischen Grunde noch nicht möglich ist. Sobald es die Verhältnisse gestatten, wird ungesäumt die Regelung aufgenommen. Es werden alsdann a).sämtliche vorhandenen Privatsachen d. h. Briefe, Wertsachen, Extrazeug. Extrastiefel unmittelbar vom Schiffskommando an Ihre Adresse geschickt, teilweise werden sie allerdings während des Gefechts vernichtet sein. b).alle Dienstsachen (Bekleidungsstücke, Löhnung, Kleiderguthaber usw.) de, Stammarineteil Abteilung Matrosen-Division.überwiesen. Dieser veranlaßt dann die Weitersendung an Sie. vorausgesetzt natürlich, daß eine Aushändigung bestimmungsgemäß erfolgen darf, d. h. daß Ihr.Sohn Kleiderguthaben.hatte Betreffs der Privatsachen wird das Kommando Ihnen auf Anfrage weitere Auskunft gern erteilen, wegen der anderen Angelegenheiten (siehe oben unter b) wenden Sie sich bitte an den Stammarineteil. Es wird doch gebeten, sich zunächst noch etwas zu gedulden, da die Regelung und Sichtung der Nachlässe Zeit erfordert. (Unterschrift) Kapitän zur See und Kommandant Oversættelse: Den 6. juni 1916 Det er min sørgelige pligt at skulle meddele Dem, at Deres søn Overmatros Jacobsen i søslaget i Skagerrak har lidt heltedøden for fædrelandet. Pligttro faldt han under udførelsen i den sejrrige kamp for kejser og for riget. Hvad angår Deres søns efterladte ejendele meddeler Kommandoen, at opgørelsen og forsendelse heraf af militære grunde for tiden ikke er mulig. Så snart forholdene tillader det, vil det ufortøvet blive bragt i orden. Det vil foregå således. a) Samtlige forhåndenværende private ejendele dvs. breve, værdigenstande, ekstratøj, ekstra støvler vil fra Skibskommandoen blive sendt direkte til Deres adresse, dog delvis ødelagt under slaget. b) Alt tjenstligt, udstyr (beklædningsgenstande, løn, tilgodehavender af tøj osv.) sendes til stamafdelingen 1.Abreilung 1. Matrosen Division. Denne foranlediger da videre-forsendelse til Dem naturligvis forudsat, at en udlevering må findes sted efter reglerne, dvs., at Deres søn har tøj til gode. Hvad angår private sager vil kommandoen gerne på forespørgsel hjælpe med yderligere oplysninger. Angående andre oplysninger (se ovenfor under b) henvend Dem da venligst til stammarineafdelingen. Vi beder dog om, at De foreløbig vil have tålmodighed, da det kræver tid at eftersøge og ordne efterladenskaberne. Kapitän zur See und Kommandant Side 15

16 Christian Peter Petersen Høi Født den 28. september 1880 i Kær, Vestermark. Faldt i den 25. juli 1916 i Pozieres, Frankrig Han var søn af gårdejer Peter Petersen Høi, Kær. Han var i nogle år røgter på Bosager. Ved krigens udbrud var han økonom på Ulkebøl Fattiggård. Han var gift med Anna f. Christensen med hvem han have en søn. Gjorde tjeneste ved Infanteriregiment n: 86, 6. komp Christian Christensen Brock Født 22. juli 1887 i Ulkebøl. Faldt den 8. august 1916 i Champagne, Frankrig Han var søn af murer Christian Brock, Ulkebøl og blev udlært i murerhåndværket. Han var gift med Sine Mathilde Johansen, Christian blev indkaldt d. 29. januar 1915 som Erstatningsreservist. Han var med i kampen ved Verdun fra marts 1915 til maj Den 8. august 1916 faldt han i Champagne. Han efterlod sig to børn Nicolai Wolf Nicolai Wolf nr. 2 fra venstre i midterste række Født den 12. marts Faldt den 9. september 1916 i Monchy Lagache, Frankrig Han var søn af gårdejer Hans Peter Wolf i Ulkebøl. Lærte handel hos Peter Helmer i Sønderborg fra 1. april 1911 til 1. oktober Herfra kom han til købmand Martensen i Flensborg til 1. januar 1915 og herfra til købmand Klüver i Tønder, hvorfra han blev indkaldt 13. marts 1916 som Infanterist til Lübeck. Han kom til fronten i Frankrig i juli Den 9. september blev han hårdt såret ved Somme, kom ind på feltlazarettet, men døde samme dag Heinrich Stachg Født d. 8. april 1882 i Plön. Faldt 11. september 1916 i St. Auguste, Frankrig Han var søn af skomager Heinrich Stachg, Plön. Han Lærte på slagteriet i Kiel og drog senere på rejse og kom 1904 til slagter Zimmermann i Augustenborg. Fra var han soldat, Infanterist ved n. 162 i Lübeck blev han gift med Cathrine Marie Jørgensen fra Augustenborg, de bosatte sig i Sundsmark og han drev handel med kreaturer. I 1914 købte han hus af Hans Chr. Schmidt ved Ulkebøl Kirke. Han blev indkaldt allerede d 5. august, og var var i Angel et par uger. Han kom til vestfronten, hvor han var til han faldt ved St. Auguste 11. september. Den 13. september blev han begravet i Frankrig. Han efterlod sig kone og 5 børn Nikolai Beck Født 14. maj 1897 i Spang. Faldt 1. Maj 1917 i Lion Ceville, Frankrig Han var søn af vejmand Peter Joachim Nikolai Beck, Spang. Han tjente ved sin indkaldelse den 30. april 1916 hos forpagter Christian Brock, Stenholdt. Nikolai Beck kom til fronten i Frankrig i april 1917 og faldt allerede den 1. maj ved Lion Ceville Side 16

17 Jens Jespersen Født den 23. september 1887 i Almsted. Faldt den 26. juli 1917 i Frankrig Han var søn af Stenhugger Peter Jespersen, Ulkebøl Kirke Hermann Fenger Født 14. juni 1891 i Sønderborg. Faldt 5. september 1917 i Frankrig Heinrich Markussen Født 5. juni 1893 i Avnbøl. Faldt 17. november 1917 i Frankrig Christian Frederik Wilhelm Jacobsen Christian Frederik Wilhelm Jacobsen th. Født den 6. oktober 1891 i Ulkebøl. Faldt den 22. marts 1918 i Lagnicourt, Frankrig Han var søn af maskinbygger Christen Jacobsen, Ulkebøl. konfirmeret i Ulkebøl 24 marts Tjente først hos Jørgen Petersen, Kær og senere hos Peter Christensen, Elholm, hvorfra han blev indkaldt den 20. oktober 1916 til 1. garde Reserveregiment i Berlin. Den 28. november kom han fra Berlin til (Busigny?)i Frankrig. Fra januar 1917 flakkede han rundt fra den ene stilling til den anden, indtil han fandt døden den 22. marts Han er jordet ved Quiant mellem Arras og Cambrai. Han var gefreiter og havde jernkorset II. Kl. Side 17

18 Claus C1ausen Født den 10. juni 1882 i U1kebøI. Faldt den 25. marts 1918 i Guillemont, Frankrig Han var søn af gårdejer Peter Clausen i Ulkebøl. Gik i skole i Ulkebøl. Han tjente fra 1. maj 1903 til 1. maj 1905 hos gårdejer Hans H. Brock i Vollerup. Fra 1. maj 1906 til l. november 1908 hos gårdejer Hans Kristensen, Kær. Claus Clausen var gift med Anna Sophie Gregersen. Indkaldt den 17. november 1914 som Ersatz Reservist, uddannet i Slesvig og Lübeck. Kom til fronten i Frankrig marts 1915 og deltog i krigen til 25. marts Han fik Ordre til at forlade skyttegravene for at hjælpe de sårede og blev straks, da han forlod graven ramt af en kugle. Han faldt i skoven vestlig for Guillement. En af hans bedste kammerater var Hans Petersen fra Stevning. Claus C1ausens dødsattest Hermann Otto Jessen Født den 8. januar 1890 i Kiel. Faldt den 28. marts 1918 i Frankrig (Gazelle ved Arras) Gift med Dusine Kryhlmand fra Ulkebøl Hans Nikolaisen Født i 2. januar 1898 i Ulkebøl. Faldt den 31. marts 1918 i Aisonville, Frankrig. Han var søn af gartner Nikolai Peter Nikolaisen, Ulkebøl Kirke. Gik i Skole i Ulkebøl. Tjente efter konfirmationen hos gæstgiver Nielsens Enke i Spang. Blev indkaldt 28. november 1916 til garden, hvor han kom til et maskingevær-kompagniet. Han kom til fronten 2. august 1917 i Frankrig, hvor han faldt 31. marts Side 18

19 Peter Jørgensen Christensen Peter Jørgensen Christensen, nr. 2 fra højre, bagerst Født 29. august 1888 i Kær. Faldt den 12. juni 1918 i Somme, Frankrig Han var søn af gårdejer Rasmus Jørgensen Christensen, Huholdt. Gik i skole i Huholdt og Sebbelev. Han var hos sin onkel Andreas Christensen i Sebbelev fra sit fjerde til trettende år, kom så hjem og blev konfirmeret i Ulkebøl Fra maj 1907 til november 1910 tjente han hos sin onkel Christen Clausen, Kær. Vinteren var han på Korinth Landbrugsskole. I foråret 1912 blev han gift med Marie Detlefsen, en datter af gårdejer Jørgen Detlefsen, Nørremark og fik gården Elholm i forpagtning af sin kones Onkel Jørgen Clausen. Den 14. August 1914 blev han indkaldt som rekrut til Flensborg og 8. november samme år kom han til fronten i Rusland. I december 1915 blev han syg og kom på lazarettet i Königsberg, senere til Slesvig, hvorfra han atter i sommeren 1916 kom til Rusland gennem Galizien og Volbynien. I december 1917, efter freden med Rusland, kom han til Frankrig i nærheden af Lavn. Her deltog han i forårsoffensiven 1918, blev såret den 11. juni 1918 ved en lille ved Somme og døde dagen efter. Han efterlod sig kone og to drenge. Han have jernkorset II klasse. Ikke på liste: Jørgen Mathiesen Født den 16. august 1892 i Ulkebøl. Faldt den 15. juli 1918 i Frankrig Hans Peter Wilhelm Hess Født den 21. april 1895 i Ulkebøl. Faldt den 22. oktober 1918 i Frankrig Søn af arbejder Hans Peter Hess, Ulkebøl. tjente ved sin indkaldelse i efteråret 1914 på Majbølgård Hans Jacob Karstensen Født 28. juni 1888 i Kær, Ulkebøl. Faldt 2. august 1915 i Frankrig Johannes G. Jørgensen???? OBS: Løjt: J. Peter Christensen Født 29. august Faldt 12. juni Side 19

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Holmboer. som ikke kom hjem. 1914-18.

Holmboer. som ikke kom hjem. 1914-18. Holmboer som ikke kom hjem. 1914-18. Forord. I anledning af 70-årsdagen for afslutningen af den første verdenskrig afholdt den lokalhistoriske gruppe i efteråret 1988 en udstilling, hvis hovedformål var

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

FT 1845 og 1855 Krumom og Blæsborg, renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup Krumom

FT 1845 og 1855 Krumom og Blæsborg, renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup Krumom FT 1845 1 Hans Christian Carstensen G? 1802 43 Jaruplund husfader kaadner og krovært nr 1 2 Anna Sophia Mejer G 02.04 1812 33 Sønderborg husmoder hans kone 3 Hans Christian Carstensen U 26.05 1835 10 søn

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914

Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914 Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914 til 1921 nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Hans Jørgensen Bonde, Hans Frederiksen jr., hjemmedøbt 3. barn fulgt af datter10 år hustru Catrine Marie, 33 år. bolsmand i Egen og hustru Ellen

Hans Jørgensen Bonde, Hans Frederiksen jr., hjemmedøbt 3. barn fulgt af datter10 år hustru Catrine Marie, 33 år. bolsmand i Egen og hustru Ellen Egen kirkebog, fødte drenge og piger 1877-1902 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup drenge nr. født barnets fulde navn døbt forældrenes navne faddernes

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen Fødte 1867 Drenge 18/1 24/1 Jørgen Matthiesen Indsidder Jørgen Matthiesen i Tandslet og hustru Maren Petersen 40 år Nr.1 Faddere: Peter Matthiesen Petersen i Tandslet, Boelsmand Christian Bladt ibid. Boelsmand

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Folketælling 1845 Egen sogn Kildestedsnavn Familie nr. Adresse For- og efternavn Køn Ægtestand Alder Fødselsdag År Fødested Stilling

Folketælling 1845 Egen sogn Kildestedsnavn Familie nr. Adresse For- og efternavn Køn Ægtestand Alder Fødselsdag År Fødested Stilling ØSTERHOLM 44 familie 201 personer 1 Østerholm 1.a parcellisthus Jørgen Christiansen Miang M G 45 04.01 1800 Nyled parcellistejer 2 Østerholm 1.a parcellisthus Anne Cathrine Christensen K G 42 15.11 1803

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

FOLKETÆLLING Egen sogn 1860 Bolig Familie Personer Ægtestand Fødselsdag Fødselsår Alder Fødested/bopæl Stilling Erhverv

FOLKETÆLLING Egen sogn 1860 Bolig Familie Personer Ægtestand Fødselsdag Fødselsår Alder Fødested/bopæl Stilling Erhverv Egen by 33 gårde og huse 46 familie med 217 personer boelsted 1 Hans Mathiesen G 11.08 1799 61 Egen husfader nr 1 2 Anna Marie Buchard G 19.05 1810 50 Sjellerup husmoder hans kone 3 Ellen Hansen U 25.06

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Side 1 Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Døde 1867 Mænd. 18/2 24/2 Peter Hansen Leimand 1 ¼ år Søn af Kaadner Peter Jørgensen Leimand i Ertebjerg

Døde 1867 Mænd. 18/2 24/2 Peter Hansen Leimand 1 ¼ år Søn af Kaadner Peter Jørgensen Leimand i Ertebjerg Døde 1867 Mænd 18/2 24/2 Peter Hansen Leimand 1 ¼ år Nr. 1 Søn af Kaadner Peter Jørgensen Leimand i Ertebjerg 17/4 23/4 Jørgen Christian August Bladt 8 mdr. Søn af Boelsmand Christian Hansen Bladt i Tandslet

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn)

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn) Folketælling 13 februar 1803 Notmark sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Anne Petersen Februar 2013

Anne Petersen Februar 2013 Anne Petersen Februar 2013 Billeder af barndomshjemmet Barndomshjemmet i Sommersted Anne Petersen blev født i 1903 på gården Bjerndrupvej nr. 1 sådan hedder adressen i dag. Til gården hørte ca. 20?? ha,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Hans Petersen #1, * 14 dec 1939 i Ulkebøl Sogn, Sygehus, Kongevej, døbt 28 jan 1940 i Ulkebøl Sogn, konfirmeret 26 mar 1955 i Ulkebøl Sogn, Salme 103 v. 13, stilling: 1965-2005 Elektroniktekniker. Han

Læs mere

Egen Kirkebog 1903 til 1929 over fødte mænd og kvinder Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Året 1903 Nr.

Egen Kirkebog 1903 til 1929 over fødte mænd og kvinder Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Året 1903 Nr. Egen Kirkebog 1903 til 1929 over fødte mænd og kvinder Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Året 1903 Nr. døbt født Navn Forældre Faddere bemærkn. 1. 11.01 1902

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Folketælling 1845 oversat fra tysk. Sted Nr. Navn Alder stand født Erhverv

Folketælling 1845 oversat fra tysk. Sted Nr. Navn Alder stand født Erhverv Folketælling 1845 oversat fra tysk Sted Nr. Navn Alder stand født Erhverv Præste- 1 M. G. Bering 49 gift Nimtofte præst gård 2 Ingeborg C. M. Petersen 42 gift Kieding hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Egen kirkebog døde mænd og kvinder 1860-1876 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup mænd Året 1860

Egen kirkebog døde mænd og kvinder 1860-1876 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup mænd Året 1860 Egen kirkebog døde mænd og kvinder 1860-1876 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup mænd Året 1860 nr. døds- begr. for og efternavne stand og opholdssted

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

FT 1845 og 1855 Hundslev/Notmark sogn, renskrevet og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og 1855 Hundslev/Notmark sogn, renskrevet og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup indersted 1 Dorothea Christine Alme EK???? 1803 42København enke? bliver underh. af sin nr 1 2 Thora Mathine Ronacher U 28.03 1835 10 Ballegaard, Sottrupskovdatter fraskildte mand indersted 1 Jørgen Peter

Læs mere

FT 1845 og 1855 Asserballe renskrevet of påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus

FT 1845 og 1855 Asserballe renskrevet of påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus FT 1845 bolig nr 1 1 Sigvard Poulsen G???? 1800 45 Kolding husfader præst præstebolig 2 Wilhelmine Sophie Prætorius G???? 1804 41 København husmoder hans kone 3 Henrik Thomas Poulsen U 28.06 1835 10 Asserballe

Læs mere