Hvis din hest er død - så stå af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis din hest er død - så stå af"

Transkript

1 Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter du mest pris på, og hvorfor? 5. Hvilken ny rolle kunne du tænke dig at prøve? 6. Hvad vil det give dig at have den nye rolle, og hvad vil du kunne gøre anderledes?

2 7. Hvad skal der til, for at du kan prøve den nye rolle? 8. Er der andre, der skal involveres i det? Hvordan kan andre eventuelt støtte og bakke dig op? 9. Nævn én ting, du kan gøre for at komme tættere på den nye rolle. Hvilken ting kan du gøre hver dag fra nu af for at holde fast i din nye rolle?

3 Roller Teamøvelse 1. Hvilke roller har I hver især i teamet? 2. Er der roller, I gerne vil af med eller bytte? 3. Hvilken rolle sætter I hver især mest pris på, og hvorfor? 4. Er der roller i teamet, I mangler at besætte (en afslutter, oprydder, igangsætter, opbakker...)? Hvis ja, hvordan kan I så kompensere for det eller løse det? 5. Hvem vil gerne prøve en ny rolle, og hvad kræver det? 6. Hvad får I ud af at få dækket de nye roller? Hvad vil I kunne gøre anderledes?

4 7. Hvordan kan I bakke hinanden op i de nye roller? 8. Hvornår skal I begynde med de nye roller, og er der andre, der skal informeres? 9. Hvornår evaluerer I, om det fungerer, og om I trives med de nye roller i teamet? 10. Nævn én ting, I hver især kan gøre for at komme tættere på den nye rolle. Hvilken ting kan I hver især gøre hver dag fra nu af for at holde fast i den nye rolle?

5 Ændring af negative overbevisninger Individuel øvelse 1. Skriv dine negative overbevisninger: Stjæl gerne fra eksemplerne i bogen, hvis du har brug for det. Hvad er det, du går og siger om dine kolleger, elever, børn, forældre og dig selv? 2. Vælg den overbevisning, som du umiddelbart synes hæmmer dig mest lige nu. Beskriv, på hvilken måde den kan hæmme dig. 3. Hvad betyder det for din opførsel over for andre, at du har den overbevisning? Og hvordan behandler du dig selv, når du har den overbevisning? 4. Når du har den overbevisning, hvilke ting går du så glip af? 5. Hvad vil du kunne gøre eller udrette, hvis den overbevisning ikke er sand? 6. Kan du finde et eksempel fra dit liv, hvor det modsatte også kunne være sandt?

6 7. Har din overbevisning generaliserende ord som for eksempel altid, aldrig, alle? Hvilken betydning har det for din opfattelse af dig og andre? 8. Se på overbevisningen. Er den sand? Hvis din ven havde samme overbevisning om sig selv eller sin arbejdsplads, ville du så kunne se en mere positiv overbevisning, der ville være mere sand for ham? Hvad ville andre sige om din overbevisning? 9. Prøv at omformulere overbevisningen, så den bliver mere positiv og mulighedsskabende. Du kan eventuelt spørge en, der kender dig godt, så du kan blive inspireret til en ny formulering. Hvad vil du vælge at sige til dig selv nu, som er tættere på sandheden? 10. Brug sætningen i det næste stykke tid. Skriv den eventuelt ned et sted, hvor du ofte ser den, eller tal om jeres nye overbevisninger i teamet. Hvad vil du gerne gøre anderledes nu, hvor du har den nye overbevisning? Hvad skal dit første skridt være, når du tror på den nye overbevisning, og hvornår skal du tage det skridt?

7 Positive overbevisninger Individuel øvelse 1. Skriv dine egne positive overbevisninger. Begynd eventuelt sætningerne med: Jeg er god til, Jeg synes, det er sjovt at, Min styrke er, Jeg er bedst på mit arbejde, når jeg, Jeg bidrager med, Jeg er god for børnene/eleverne, når jeg Hvis du synes, det er svært at finde de positive overbevisninger, så spørg eventuelt en kollega eller en ven om, hvad de ser som dine stærke sider og evner. Hvad siger andre, du er god til og bidrager med? 3. Hvilke af de positive overbevisninger, andre har om dig, vil du gerne tage til dig? Hvad vil du give dem ret i? 4. I de næste par uger kan du prøve at have fokus på, hvad du er god til. Spørg eventuelt stadig andre. Spørg børnene/eleverne, hvis du har lyst. Prøv selv at lægge mærke til, hvad du egentlig gør, som er godt, som du ikke lige har tænkt over før. Skriv de nye overbevisninger, du opdager, ned her. Start eventuelt med Jeg kan, Jeg er god til, Mine forcer er...

8 Fra negative til positive historier Individuel øvelse 1. Hvad siger du til dig selv om din arbejdsplads? 2. Hvad siger du til dine kolleger om din arbejdsplads? 3. Hvad siger du om din arbejdsplads til folk, der ikke arbejder der? 4. Hvad er de mest negative ting, du siger til dig selv om stedet? 5. Hvad er de mest negative ting, du siger om stedet til folk uden for arbejdet? 6. Hvilke konsekvenser kan det have, at du fortæller de negative historier?

9 7. Hvad kan du se af gode ting ved din arbejdsplads? Nævn alt, selv ting, der kan virke som bagateller. 8. Har du en god historie, du fortæller om din arbejdsplads? Hvis ja, hvordan lyder den? 9. Hvad siger andre af positivt om din arbejdsplads? 10. Hvilke positive konsekvenser kan det have at fortælle en mere positiv historie? 11. Hvordan skal din historie lyde nu? Skal du beholde den, du allerede har, eller skal der ændres eller tilføjes noget, så den bliver endnu bedre for dig? Saml de positive ting fra spørgsmålet ovenfor til en kort historie, der får et sandt positivt fokus, der støtter dig og giver dig energi.

10 Fra negative til positive historier Teamøvelse 1. Hvad siger I til hinanden om jeres team? 2. Hvad siger I til hinanden om jeres teams svagheder? 3. Hvad siger I til hinanden om jeres teams styrker? 4. Hvad siger I til forældrene om jeres team? 5. Hvad siger I til ledelsen om jeres team? 6. Hvad kan I se af gode ting ved teamet? Nævn alt, selv ting, der kan virke som bagateller.

11 7. Hvad siger andre af gode ting om jeres team? 8. Skriv de gode historier, I allerede fortæller om teamet. 9. Hvordan skal jeres historie lyde nu? Skal I beholde den, I allerede har, eller skal der ændres eller tilføjes noget? Saml de positive ting fra spørgsmålet ovenfor til en kort historie, der får et sandt positivt fokus, der støtter jer og giver jer energi. Bliv enige, så historien er sand for alle. Historien kan tages op til teammøderne og redigeres, hvis det er relevant for jer.

12 Fra negative til positive historier Øvelse for hele institutionen eller skolen 1. Hvad siger I til hinanden om jeres arbejdsplads? 2. Hvad siger I til forældrene om jeres arbejdsplads? 3. Hvad siger I til folk uden for arbejdspladsen? 4. Hvad siger I til ledelsen? 5. Hvad er det mest negative, I siger om stedet? 6. Hvad kan I se af gode ting ved arbejdspladsen? Nævn alt, selv ting, der kan virke som bagateller.

13 7. Skriv de forskellige gode historier, I fortæller om arbejdspladsen. 8. Hvad siger forældrene, bestyrelsen og børnene af gode ting om arbejdspladsen? 9. Hvad vil I gerne være kendt for? 10. Hvordan skal jeres historie lyde nu? Hvad skal I beholde? Saml de positive ting fra spørgsmålet ovenfor til en kort historie, der får et sandt positivt fokus, der støtter jer og giver jer energi. Saml de ting, I kan blive enige om. Selvom I ikke er enige om det hele, så vil I oftest kunne samles om nogle af de positive udsagn. Hvis ikke, så tag en beslutning om, hvordan I arbejder videre med det, og om I eventuelt har brug for hjælp til dette.

14 De 3 hurtige til målafklaring og planlægning Teamøvelse 1. Hvad skal vi? 2. Hvorfor skal vi det? 3. Hvordan gør vi det?

15 Den grundige Teamøvelse Indledning 1. Hvad skal vi? 2. Hvad skal vi have ud af dette møde? 3. Hvordan sikrer vi os, at vi når det hele? 4. Har vi brug for en mødeleder eller en, der holder tiden? 5. Skal der tages referat? Og hvornår skal det i givet fald ligge klar? Indhold 6. Hvad er vi gode til i forhold til målet/emnet?

16 7. Hvilke af vores tidligere erfaringer kan vi bruge her? 8. Hvilke oplysninger mangler vi for at kunne løse opgaven? 9. Skal vi tage en runde, hvor alle siger deres mening? 10. Har vi set eksempler hos andre, vi kan lære af eller kopiere? 11. Hvordan kan vi udnytte det, vi gør godt, på andre områder? 12. Hvad plejer at forhindre os? Hvordan undgår vi, at det sker? 13. Jeres egne spørgsmål:

17 Afslutning 14. Hvad skal vi nå, inden vi afslutter mødet? 15. Hvem gør hvad? 16. Er der andre, der skal inddrages eller have besked? 17. Hvem giver dem besked, hvordan og hvornår? 18. Hvad var godt ved dette møde? 19. Glemte vi noget, som vi skal huske at have med næste gang? 20. Hvad kunne være anderledes?

18 21. Hvordan og hvornår evaluerer vi? 22. Jeres egne spørgsmål:

19 Den dybdegående Teamøvelse Vision 1. Hvordan ser vores teamsamarbejde ud, når det er optimalt? Hvis der ikke var nogen begrænsninger, hvordan ville det så være? Hvordan vil vi gerne have, at det ser ud om et eller fem år? 2. Hvad er vores fælles vision for teamsamarbejdet? Hvad vil vi gerne være kendt for? 3. Hvordan kan vi bruge vores vision i praksis? 4. Er der ting, vi skal ændre på, for at vi kan nå vores vision? 5. Hvad er første skridt, der skal tages i forhold til vores vision? 6. Hvad er vores delmål? Hvad har vi gjort om en måned, tre måneder osv.?

20 7. Hvilken positiv effekt regner vi med, at det vil have at arbejde mod vores vision? 8. Skal vi inddrage andre i vores planer? Hvis ja: Hvem og hvordan? 9. Hvordan arbejder vi videre med dette? Værdier 10. Hvad er vigtigst for os i forhold til vores teamsamarbejde? Hvad vil vi gerne stå for? Hvad er teamets værdier? For eksempel anerkendelse, udvikling, tryghed, tolerance, omsorg, seriøsitet, retfærdighed, samhørighed, at bidrage Har vi tidligere haft tiltag, der afspejler vores værdier? 12. Hvor og hvordan kan vi se, at vi handler ud fra vores værdier?

21 13. Er der noget, vi skal ændre på, som står i vejen for vores værdier? Hvad og hvordan? 14. Er der specielle tiltag, der skal igangsættes, fordi de netop tager afsæt i vores værdier? 15. Er der sammenhæng mellem vores værdier og vores vision? 16. Hvordan sikrer vi os, at vores værdier ligger til grund for vores beslutninger? 17. Er der opstået nye tanker eller ideer ud fra vores fælles værdiafklaring? Hvis ja: Hvad kan vi bruge dem til? 18. Hvilken positiv effekt regner vi med, at det vil have at arbejde med vores værdier? 19. Hvordan arbejder vi videre med dette?

22 De 3 hurtige til forventningsafklaring Team- og forældremødeøvelse 1. Hvad forventer vi af hinanden/forældrene? 2. Hvorfor forventer vi det? 3. Hvordan kunne vi tænke os, at det blev udmøntet?

23 De 3 hurtige til forældresamtale- og forældremødeplanlægning Teamøvelse 1. Hvad vil vi gerne opnå? Prioriter. 2. Hvorfor vil vi gerne det? 3. Hvordan vil vi sige det og sikre handling? Prioriter.

24 Særlige indsatsområder Fællesøvelse til lærere, elever/børn og forældre 1. Hvad er problemet? 2. Hvad vil vi gerne have, at der sker, og hvornår skal det være opnået? 3. Hvorfor skal målet nås? Hvad får vi ud af det? 4. Hvordan gør vi? Hvad er lærernes/pædagogernes opgave? 5. Hvordan gør vi? Hvad er forældrenes opgave? 6. Hvordan gør vi? Hvad er elevernes/børnenes opgave? 7. Hvornår evaluerer vi og hvordan? Hvem har ansvaret for det?

25 Feedback Individuel og teamøvelse 1. Hvad var godt? (Prioriter og vær specifik) 2. Hvad kunne med fordel være anderledes? (Prioriter og vær specifik) 3. Hvad kan jeg anerkende de andre (barnet/eleven/forældrene/kollegerne/ledelsen) for? (Indsats, engagement, attitude, fokus, humør osv.)

26 Feedbackøvelse til samtale om et barn/en elev Feedback til... (barnets/elevens navn) 1. Hvad er godt? (Prioriter og vær specifik) 2. Hvad kunne med fordel gøres anderledes? (Prioriter og vær specifik) 3. Hvad kan jeg anerkende ham/hende for? Eventuelt kan forældrenes indsats også anerkendes? (Indsats, engagement, attitude, fokus, humør osv.)

27 Hvad provokerer dig - konkret? Individuel øvelse 1. Nævn en situation, hvor du blev provokeret af en forælder eller kollega: 2. Hvad var det, personen ikke burde have gjort? 3. Hvad var det, personen ikke måtte være? (Krævende, kritisk, angribende, uengageret osv....) 4. Hvornår har du eventuelt selv været sådan? Kan du se en presset situation for dig, hvor du kunne komme til at reagere ligesådan? 5. Hvis du tænker: Han/hun gjorde sit bedste, hvad kan du så sige om hans situation, omstændigheder, baggrund og ressourcer, der forklarer, at han reagerede, som han gjorde?

28 Hvad provokerer dig - generelt? Individuel øvelse 1. Hvad provokerer dig ellers? (Skriv gerne flere ting) Når folk er: 2. Hvad kan virkelig få dig op i det røde felt?

29 Alle gør deres bedste: Din reaktion Individuel øvelse Beskriv en situation, hvor du blev provokeret: 1. Hvad skete der? 2. Hvordan reagerede du? 3. Hvordan ville du gerne reagere i fremtiden i sådan en situation? 4. Hvad kunne være anderledes i situationen, hvis du tænker: Han/hun gør sit bedste? 5. Når du har tænkt: Han/hun gjorde sit bedste, hvad kan du så sige om hans situation, omstændigheder, baggrund og ressourcer, der eventuelt kan give en forklaring på, at han reagerede, som han gjorde?

30 Alle gør deres bedste: Se forskellen Individuel øvelse Efter en periode, hvor du har brugt sætningen Han /hun gør sit bedste : 1. Hvad fandt du ud af? 2. Hvordan reagerede du, eller hvad tænkte du, som er anderledes, end du plejer? 3. Hvad fik du ud af det? 4. Hvordan blev situationen forbedret? 5. Hvad vil du gøre fremover?

31 Fokus på arbejdsglæde Individuel øvelse 1. Hvad er sjovt/rart/godt for dig på arbejdet? 2. Hvad skal du gøre for at få mere af det i løbet af dagen/ugen? 3. Hvornår har du tidligere følt arbejdsglæde, når du planlægger undervisning eller aktiviteter? 4. Er der andre, du skal involvere, for at det bliver bedre for dig? 5. Hvordan kan du gøre det endnu mere sjovt/rart/godt for dig selv? 6. Nævn én ting, du kan gøre for at få mere arbejdsglæde i forhold til børnene/eleverne.

32 7. Nævn én ting, du kan gøre for at få mere arbejdsglæde i forhold til dine kolleger. 8. Nævn én ting, du kan gøre for at få mere arbejdsglæde i forhold til forældrene. 9. Nævn én ting, du kan gøre i løbet af din arbejdsdag, for at du har det godt. 10. Prøv i en uge at have fokus på at have det sjovt/rart/godt. Hvad skal du gøre, som er nyt for dig? 11. Hvad er den første ting, du vil vælge at gøre, som kan give dig mere arbejdsglæde i hverdagen?

33 Fokus på arbejdsglæde Teamøvelse 1. Hvad giver os arbejdsglæde? Og hvad er arbejdsglæde for os? 2. Hvornår griner vi mest? 3. Hvordan kan vi få mere arbejdsglæde i hverdagen? 4. Hvordan kan vi huske at have fokus på arbejdsglæde? 5. Hvordan kan vi få det sjovere/rarere til møderne? 6. Hvilke sociale tiltag skal vi planlægge, og hvor tit? Skriv ind i kalenderen. 7. Hvad skal vi indføre i næste uge, og hvem har ansvaret for, at det bliver gjort?

34 Tre gode oplevelser i dag Individuel øvelse Beskriv tre gode oplevelser, du har haft. 1. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var din andel i det? (Spørg eventuelt en anden, hvis du ikke selv kan finde din andel) 2. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var din andel i det? 3. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var din andel i det?

35 Fem gode oplevelser i denne uge Teamøvelse Beskriv fem gode oplevelser, I har haft i teamet. 1. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det? 2. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det? 3. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse?

36 Hvad var vores andel i det? 4. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det? 5. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det?

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN

ADHD. og ARBEJDSPLADSEN ADHD og ARBEJDSPLADSEN Hensigten med denne brochure 07 Fakta om ADHD 08 Hvordan OPLEVES ADHD typisk på arbejdspladsen? 12 Hvad kan du gøre som leder? 14 Information til kollegerne 20 Hvad kan du gøre som

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen

MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen INSPIRATIONSHÆFTE MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen LBR INDHOLD FORORD s. 3 VEJLEDNING TIL LÆSEREN s. 4 VI HAVDE EN UDFORDRING s. 5 METODE-MODEL s. 6 VI ARBEJDER I BREDDEN Stormøder

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab:

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Giver en gemmeleg mening hvis man ved hvor den anden er????? VIGTIGT!!!!!!! Vi

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Eva Gemzøe Mikkelsen og Tine Ravn Holmegaard Arbejds- og organisationspsykologer De næste 45 min... Præsenterer vi og giver jer en lille

Læs mere

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Det gode arbejde rummer indflydelse og udviklingsmuligheder og en tilpas mængde krav og udfordringer. Indflydelse handler både om at være med til at udvikle det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

TMS Bagholdet. Salg. Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S

TMS Bagholdet. Salg. Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S TMS Bagholdet Salg Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S Salgsrådgiver Mål & Resultater hjælper virksomheder, der ønsker

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere