Hvis din hest er død - så stå af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis din hest er død - så stå af"

Transkript

1 Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter du mest pris på, og hvorfor? 5. Hvilken ny rolle kunne du tænke dig at prøve? 6. Hvad vil det give dig at have den nye rolle, og hvad vil du kunne gøre anderledes?

2 7. Hvad skal der til, for at du kan prøve den nye rolle? 8. Er der andre, der skal involveres i det? Hvordan kan andre eventuelt støtte og bakke dig op? 9. Nævn én ting, du kan gøre for at komme tættere på den nye rolle. Hvilken ting kan du gøre hver dag fra nu af for at holde fast i din nye rolle?

3 Roller Teamøvelse 1. Hvilke roller har I hver især i teamet? 2. Er der roller, I gerne vil af med eller bytte? 3. Hvilken rolle sætter I hver især mest pris på, og hvorfor? 4. Er der roller i teamet, I mangler at besætte (en afslutter, oprydder, igangsætter, opbakker...)? Hvis ja, hvordan kan I så kompensere for det eller løse det? 5. Hvem vil gerne prøve en ny rolle, og hvad kræver det? 6. Hvad får I ud af at få dækket de nye roller? Hvad vil I kunne gøre anderledes?

4 7. Hvordan kan I bakke hinanden op i de nye roller? 8. Hvornår skal I begynde med de nye roller, og er der andre, der skal informeres? 9. Hvornår evaluerer I, om det fungerer, og om I trives med de nye roller i teamet? 10. Nævn én ting, I hver især kan gøre for at komme tættere på den nye rolle. Hvilken ting kan I hver især gøre hver dag fra nu af for at holde fast i den nye rolle?

5 Ændring af negative overbevisninger Individuel øvelse 1. Skriv dine negative overbevisninger: Stjæl gerne fra eksemplerne i bogen, hvis du har brug for det. Hvad er det, du går og siger om dine kolleger, elever, børn, forældre og dig selv? 2. Vælg den overbevisning, som du umiddelbart synes hæmmer dig mest lige nu. Beskriv, på hvilken måde den kan hæmme dig. 3. Hvad betyder det for din opførsel over for andre, at du har den overbevisning? Og hvordan behandler du dig selv, når du har den overbevisning? 4. Når du har den overbevisning, hvilke ting går du så glip af? 5. Hvad vil du kunne gøre eller udrette, hvis den overbevisning ikke er sand? 6. Kan du finde et eksempel fra dit liv, hvor det modsatte også kunne være sandt?

6 7. Har din overbevisning generaliserende ord som for eksempel altid, aldrig, alle? Hvilken betydning har det for din opfattelse af dig og andre? 8. Se på overbevisningen. Er den sand? Hvis din ven havde samme overbevisning om sig selv eller sin arbejdsplads, ville du så kunne se en mere positiv overbevisning, der ville være mere sand for ham? Hvad ville andre sige om din overbevisning? 9. Prøv at omformulere overbevisningen, så den bliver mere positiv og mulighedsskabende. Du kan eventuelt spørge en, der kender dig godt, så du kan blive inspireret til en ny formulering. Hvad vil du vælge at sige til dig selv nu, som er tættere på sandheden? 10. Brug sætningen i det næste stykke tid. Skriv den eventuelt ned et sted, hvor du ofte ser den, eller tal om jeres nye overbevisninger i teamet. Hvad vil du gerne gøre anderledes nu, hvor du har den nye overbevisning? Hvad skal dit første skridt være, når du tror på den nye overbevisning, og hvornår skal du tage det skridt?

7 Positive overbevisninger Individuel øvelse 1. Skriv dine egne positive overbevisninger. Begynd eventuelt sætningerne med: Jeg er god til, Jeg synes, det er sjovt at, Min styrke er, Jeg er bedst på mit arbejde, når jeg, Jeg bidrager med, Jeg er god for børnene/eleverne, når jeg Hvis du synes, det er svært at finde de positive overbevisninger, så spørg eventuelt en kollega eller en ven om, hvad de ser som dine stærke sider og evner. Hvad siger andre, du er god til og bidrager med? 3. Hvilke af de positive overbevisninger, andre har om dig, vil du gerne tage til dig? Hvad vil du give dem ret i? 4. I de næste par uger kan du prøve at have fokus på, hvad du er god til. Spørg eventuelt stadig andre. Spørg børnene/eleverne, hvis du har lyst. Prøv selv at lægge mærke til, hvad du egentlig gør, som er godt, som du ikke lige har tænkt over før. Skriv de nye overbevisninger, du opdager, ned her. Start eventuelt med Jeg kan, Jeg er god til, Mine forcer er...

8 Fra negative til positive historier Individuel øvelse 1. Hvad siger du til dig selv om din arbejdsplads? 2. Hvad siger du til dine kolleger om din arbejdsplads? 3. Hvad siger du om din arbejdsplads til folk, der ikke arbejder der? 4. Hvad er de mest negative ting, du siger til dig selv om stedet? 5. Hvad er de mest negative ting, du siger om stedet til folk uden for arbejdet? 6. Hvilke konsekvenser kan det have, at du fortæller de negative historier?

9 7. Hvad kan du se af gode ting ved din arbejdsplads? Nævn alt, selv ting, der kan virke som bagateller. 8. Har du en god historie, du fortæller om din arbejdsplads? Hvis ja, hvordan lyder den? 9. Hvad siger andre af positivt om din arbejdsplads? 10. Hvilke positive konsekvenser kan det have at fortælle en mere positiv historie? 11. Hvordan skal din historie lyde nu? Skal du beholde den, du allerede har, eller skal der ændres eller tilføjes noget, så den bliver endnu bedre for dig? Saml de positive ting fra spørgsmålet ovenfor til en kort historie, der får et sandt positivt fokus, der støtter dig og giver dig energi.

10 Fra negative til positive historier Teamøvelse 1. Hvad siger I til hinanden om jeres team? 2. Hvad siger I til hinanden om jeres teams svagheder? 3. Hvad siger I til hinanden om jeres teams styrker? 4. Hvad siger I til forældrene om jeres team? 5. Hvad siger I til ledelsen om jeres team? 6. Hvad kan I se af gode ting ved teamet? Nævn alt, selv ting, der kan virke som bagateller.

11 7. Hvad siger andre af gode ting om jeres team? 8. Skriv de gode historier, I allerede fortæller om teamet. 9. Hvordan skal jeres historie lyde nu? Skal I beholde den, I allerede har, eller skal der ændres eller tilføjes noget? Saml de positive ting fra spørgsmålet ovenfor til en kort historie, der får et sandt positivt fokus, der støtter jer og giver jer energi. Bliv enige, så historien er sand for alle. Historien kan tages op til teammøderne og redigeres, hvis det er relevant for jer.

12 Fra negative til positive historier Øvelse for hele institutionen eller skolen 1. Hvad siger I til hinanden om jeres arbejdsplads? 2. Hvad siger I til forældrene om jeres arbejdsplads? 3. Hvad siger I til folk uden for arbejdspladsen? 4. Hvad siger I til ledelsen? 5. Hvad er det mest negative, I siger om stedet? 6. Hvad kan I se af gode ting ved arbejdspladsen? Nævn alt, selv ting, der kan virke som bagateller.

13 7. Skriv de forskellige gode historier, I fortæller om arbejdspladsen. 8. Hvad siger forældrene, bestyrelsen og børnene af gode ting om arbejdspladsen? 9. Hvad vil I gerne være kendt for? 10. Hvordan skal jeres historie lyde nu? Hvad skal I beholde? Saml de positive ting fra spørgsmålet ovenfor til en kort historie, der får et sandt positivt fokus, der støtter jer og giver jer energi. Saml de ting, I kan blive enige om. Selvom I ikke er enige om det hele, så vil I oftest kunne samles om nogle af de positive udsagn. Hvis ikke, så tag en beslutning om, hvordan I arbejder videre med det, og om I eventuelt har brug for hjælp til dette.

14 De 3 hurtige til målafklaring og planlægning Teamøvelse 1. Hvad skal vi? 2. Hvorfor skal vi det? 3. Hvordan gør vi det?

15 Den grundige Teamøvelse Indledning 1. Hvad skal vi? 2. Hvad skal vi have ud af dette møde? 3. Hvordan sikrer vi os, at vi når det hele? 4. Har vi brug for en mødeleder eller en, der holder tiden? 5. Skal der tages referat? Og hvornår skal det i givet fald ligge klar? Indhold 6. Hvad er vi gode til i forhold til målet/emnet?

16 7. Hvilke af vores tidligere erfaringer kan vi bruge her? 8. Hvilke oplysninger mangler vi for at kunne løse opgaven? 9. Skal vi tage en runde, hvor alle siger deres mening? 10. Har vi set eksempler hos andre, vi kan lære af eller kopiere? 11. Hvordan kan vi udnytte det, vi gør godt, på andre områder? 12. Hvad plejer at forhindre os? Hvordan undgår vi, at det sker? 13. Jeres egne spørgsmål:

17 Afslutning 14. Hvad skal vi nå, inden vi afslutter mødet? 15. Hvem gør hvad? 16. Er der andre, der skal inddrages eller have besked? 17. Hvem giver dem besked, hvordan og hvornår? 18. Hvad var godt ved dette møde? 19. Glemte vi noget, som vi skal huske at have med næste gang? 20. Hvad kunne være anderledes?

18 21. Hvordan og hvornår evaluerer vi? 22. Jeres egne spørgsmål:

19 Den dybdegående Teamøvelse Vision 1. Hvordan ser vores teamsamarbejde ud, når det er optimalt? Hvis der ikke var nogen begrænsninger, hvordan ville det så være? Hvordan vil vi gerne have, at det ser ud om et eller fem år? 2. Hvad er vores fælles vision for teamsamarbejdet? Hvad vil vi gerne være kendt for? 3. Hvordan kan vi bruge vores vision i praksis? 4. Er der ting, vi skal ændre på, for at vi kan nå vores vision? 5. Hvad er første skridt, der skal tages i forhold til vores vision? 6. Hvad er vores delmål? Hvad har vi gjort om en måned, tre måneder osv.?

20 7. Hvilken positiv effekt regner vi med, at det vil have at arbejde mod vores vision? 8. Skal vi inddrage andre i vores planer? Hvis ja: Hvem og hvordan? 9. Hvordan arbejder vi videre med dette? Værdier 10. Hvad er vigtigst for os i forhold til vores teamsamarbejde? Hvad vil vi gerne stå for? Hvad er teamets værdier? For eksempel anerkendelse, udvikling, tryghed, tolerance, omsorg, seriøsitet, retfærdighed, samhørighed, at bidrage Har vi tidligere haft tiltag, der afspejler vores værdier? 12. Hvor og hvordan kan vi se, at vi handler ud fra vores værdier?

21 13. Er der noget, vi skal ændre på, som står i vejen for vores værdier? Hvad og hvordan? 14. Er der specielle tiltag, der skal igangsættes, fordi de netop tager afsæt i vores værdier? 15. Er der sammenhæng mellem vores værdier og vores vision? 16. Hvordan sikrer vi os, at vores værdier ligger til grund for vores beslutninger? 17. Er der opstået nye tanker eller ideer ud fra vores fælles værdiafklaring? Hvis ja: Hvad kan vi bruge dem til? 18. Hvilken positiv effekt regner vi med, at det vil have at arbejde med vores værdier? 19. Hvordan arbejder vi videre med dette?

22 De 3 hurtige til forventningsafklaring Team- og forældremødeøvelse 1. Hvad forventer vi af hinanden/forældrene? 2. Hvorfor forventer vi det? 3. Hvordan kunne vi tænke os, at det blev udmøntet?

23 De 3 hurtige til forældresamtale- og forældremødeplanlægning Teamøvelse 1. Hvad vil vi gerne opnå? Prioriter. 2. Hvorfor vil vi gerne det? 3. Hvordan vil vi sige det og sikre handling? Prioriter.

24 Særlige indsatsområder Fællesøvelse til lærere, elever/børn og forældre 1. Hvad er problemet? 2. Hvad vil vi gerne have, at der sker, og hvornår skal det være opnået? 3. Hvorfor skal målet nås? Hvad får vi ud af det? 4. Hvordan gør vi? Hvad er lærernes/pædagogernes opgave? 5. Hvordan gør vi? Hvad er forældrenes opgave? 6. Hvordan gør vi? Hvad er elevernes/børnenes opgave? 7. Hvornår evaluerer vi og hvordan? Hvem har ansvaret for det?

25 Feedback Individuel og teamøvelse 1. Hvad var godt? (Prioriter og vær specifik) 2. Hvad kunne med fordel være anderledes? (Prioriter og vær specifik) 3. Hvad kan jeg anerkende de andre (barnet/eleven/forældrene/kollegerne/ledelsen) for? (Indsats, engagement, attitude, fokus, humør osv.)

26 Feedbackøvelse til samtale om et barn/en elev Feedback til... (barnets/elevens navn) 1. Hvad er godt? (Prioriter og vær specifik) 2. Hvad kunne med fordel gøres anderledes? (Prioriter og vær specifik) 3. Hvad kan jeg anerkende ham/hende for? Eventuelt kan forældrenes indsats også anerkendes? (Indsats, engagement, attitude, fokus, humør osv.)

27 Hvad provokerer dig - konkret? Individuel øvelse 1. Nævn en situation, hvor du blev provokeret af en forælder eller kollega: 2. Hvad var det, personen ikke burde have gjort? 3. Hvad var det, personen ikke måtte være? (Krævende, kritisk, angribende, uengageret osv....) 4. Hvornår har du eventuelt selv været sådan? Kan du se en presset situation for dig, hvor du kunne komme til at reagere ligesådan? 5. Hvis du tænker: Han/hun gjorde sit bedste, hvad kan du så sige om hans situation, omstændigheder, baggrund og ressourcer, der forklarer, at han reagerede, som han gjorde?

28 Hvad provokerer dig - generelt? Individuel øvelse 1. Hvad provokerer dig ellers? (Skriv gerne flere ting) Når folk er: 2. Hvad kan virkelig få dig op i det røde felt?

29 Alle gør deres bedste: Din reaktion Individuel øvelse Beskriv en situation, hvor du blev provokeret: 1. Hvad skete der? 2. Hvordan reagerede du? 3. Hvordan ville du gerne reagere i fremtiden i sådan en situation? 4. Hvad kunne være anderledes i situationen, hvis du tænker: Han/hun gør sit bedste? 5. Når du har tænkt: Han/hun gjorde sit bedste, hvad kan du så sige om hans situation, omstændigheder, baggrund og ressourcer, der eventuelt kan give en forklaring på, at han reagerede, som han gjorde?

30 Alle gør deres bedste: Se forskellen Individuel øvelse Efter en periode, hvor du har brugt sætningen Han /hun gør sit bedste : 1. Hvad fandt du ud af? 2. Hvordan reagerede du, eller hvad tænkte du, som er anderledes, end du plejer? 3. Hvad fik du ud af det? 4. Hvordan blev situationen forbedret? 5. Hvad vil du gøre fremover?

31 Fokus på arbejdsglæde Individuel øvelse 1. Hvad er sjovt/rart/godt for dig på arbejdet? 2. Hvad skal du gøre for at få mere af det i løbet af dagen/ugen? 3. Hvornår har du tidligere følt arbejdsglæde, når du planlægger undervisning eller aktiviteter? 4. Er der andre, du skal involvere, for at det bliver bedre for dig? 5. Hvordan kan du gøre det endnu mere sjovt/rart/godt for dig selv? 6. Nævn én ting, du kan gøre for at få mere arbejdsglæde i forhold til børnene/eleverne.

32 7. Nævn én ting, du kan gøre for at få mere arbejdsglæde i forhold til dine kolleger. 8. Nævn én ting, du kan gøre for at få mere arbejdsglæde i forhold til forældrene. 9. Nævn én ting, du kan gøre i løbet af din arbejdsdag, for at du har det godt. 10. Prøv i en uge at have fokus på at have det sjovt/rart/godt. Hvad skal du gøre, som er nyt for dig? 11. Hvad er den første ting, du vil vælge at gøre, som kan give dig mere arbejdsglæde i hverdagen?

33 Fokus på arbejdsglæde Teamøvelse 1. Hvad giver os arbejdsglæde? Og hvad er arbejdsglæde for os? 2. Hvornår griner vi mest? 3. Hvordan kan vi få mere arbejdsglæde i hverdagen? 4. Hvordan kan vi huske at have fokus på arbejdsglæde? 5. Hvordan kan vi få det sjovere/rarere til møderne? 6. Hvilke sociale tiltag skal vi planlægge, og hvor tit? Skriv ind i kalenderen. 7. Hvad skal vi indføre i næste uge, og hvem har ansvaret for, at det bliver gjort?

34 Tre gode oplevelser i dag Individuel øvelse Beskriv tre gode oplevelser, du har haft. 1. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var din andel i det? (Spørg eventuelt en anden, hvis du ikke selv kan finde din andel) 2. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var din andel i det? 3. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var din andel i det?

35 Fem gode oplevelser i denne uge Teamøvelse Beskriv fem gode oplevelser, I har haft i teamet. 1. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det? 2. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det? 3. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse?

36 Hvad var vores andel i det? 4. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det? 5. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det?

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Henrik Væver,

Henrik Væver, Vejen til forandring og udvikling Forandringsledelse, kommunikation og personlig udvikling Din adfærd Ingen kontrol Indflydelse Kontrol Hvor vælger du at have dit fokus? Henrik Væver, hv@vaver.dk, 24244960

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Hvis din hest er død - så stå af Coaching for lærere og pædagoger KARINA LANGE Akademisk Forlag 01-168_9788750041634.indd 1 27/01/10 13:19:18 Hvis din hest er død så stå af. Coaching for lærere og pædagoger

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Dagsorden. Hvad er arbejsglæde for os? Hvordan får vi arbejdsglæden i top? Hvem gør hvad?

Dagsorden. Hvad er arbejsglæde for os? Hvordan får vi arbejdsglæden i top? Hvem gør hvad? Dagsorden 1 Hvad er arbejsglæde for os? 2 Hvordan får vi arbejdsglæden i top? 3 Hvem gør hvad? Arbejdsglæde bingo Glæder du dig til det bliver mandag? Siger du hej til dine kolleger om morgenen? Husker

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning

Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Danmarks Bedste Arbejdspladser En god arbejdsplads er en god forretning Ditte Vigsø Great Place to Work Institute 21. januar 2010 Great Place to Work er Et udviklingsværktøj Bidrager til at udvikle ledere

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

3 timer. sådan får dit barn succes!

3 timer. sådan får dit barn succes! 3 timer sådan får dit barn succes! Det skal vi tale om idag Vi skal tale om, hvordan vi kan fastholde flere etniske minoritetselever på vores erhvervsskole ved at styrke forældresamarbejdet. Undervejs

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke?

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke? Velkommen Hvad er din kommunikative styrke? Dagens program Opgaven til i dag - Abillityspotting Lise Tingleff Domæneteori Se domænerne i spil Kommunikation Positionering Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Hvad er ekstraordinær god ledelse?

Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvorfor er det vigtigt med god ledelse? Fordi alt andet ikke skaber den livskvalitet, som jeg mener vi fortjener og har mulighed for at have. God ledelse handler til

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Lederudviklingssamtale

Lederudviklingssamtale Lederudviklingssamtale skolelederens navn Formandens navn ---------------------------------------------------------------------------------------------- Friskolens navn Dato og tidspunkt for samtalen MATERIALET

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig.

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Møllevangskolen Udarbejdet (dato): januar 2007 Hvad forstår vi ved trivsel? Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart og lærerigt sted at være. Vi ønsker at alle

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Afholdelse af statusmøder

Afholdelse af statusmøder Afholdelse af statusmøder dialog samhørighed forventningsafstemning kommunikation fælles mål forståelse evaluering samarbejde - skab sammenhold og undgå konflikter Værktøjet er udarbejdet af Institut for

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe 1. Er det muligt konkret på arbejdspladsen udvikle værdier og metoder på en måde, så forebyggelse af konflikter inkluderes? Hvordan kan det gribes an? 2. Hvilke konkrete personlige og faglige kompetencer

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Feedback værktøjer. Skab arbejdsglæde. - en drejebog til mødelederen

Feedback værktøjer. Skab arbejdsglæde. - en drejebog til mødelederen Feedback værktøjer Skab arbejdsglæde - en drejebog til mødelederen Fakta om metoden Mål: Varighed: Deltagere: At fokusere på, hvad der skaber arbejdsglæde og finde frem til, hvordan I kan udvikle den sammen

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Mobbeberedskabsplan på Katrinedals skole - ved mobning eller mistanke om mobning

Mobbeberedskabsplan på Katrinedals skole - ved mobning eller mistanke om mobning Mobbeberedskabsplan på Katrinedals skole - ved mobning eller mistanke om mobning INDHOLDSFORTEGNELSE Definition Indledende forløb 1. Orientering til skolens ledelse 2. Orientering af forældre til offer

Læs mere

Fag og arbejdsmiljø Stormøde DSR 24. oktober 2011

Fag og arbejdsmiljø Stormøde DSR 24. oktober 2011 Fag og arbejdsmiljø Stormøde DSR 24. oktober 2011 www.amk.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Mening i arbejdet er: det rigtige arbejde det, jeg er ansat til det, jeg er uddannet

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

VI SKABER GODE RELATIONER

VI SKABER GODE RELATIONER VI SKABER GODE RELATIONER FØRSTE SKRIDT MOD FORANDRING ER BEVIDSTHED, DET ANDET ER ACCEPT OG MOD... TRIVSELSPYRAMIDE HIGH PERFORMANCE TRIVSEL BASALE BEHOV UDVIKLING PÅSKØNNELSE SAMHØRIGHED OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Teamsamarbejde og vejledning. SommerUni 2015 Læringslaboratorium 3/8-2015 Britta Vejen, UCC

Teamsamarbejde og vejledning. SommerUni 2015 Læringslaboratorium 3/8-2015 Britta Vejen, UCC Teamsamarbejde og vejledning SommerUni 2015 Læringslaboratorium 3/8-2015 Britta Vejen, UCC Skoleudvikling kræver fælles læreprocesser Som fx kan bestå af strukturerede samtaler i professionelle fællesskaber

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek.

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek. Med udgangspunkt i Helle Højbys bog Ikke mere mobning har Tjørnegårdskolen udviklet en metode til at tage fat om problemet, når der er mobning i klassen. Formålet er at give lærere og pædagoger på Tjørnegårdskolen

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

VI SKABER GODE RELATIONER

VI SKABER GODE RELATIONER VI SKABER GODE RELATIONER FØRSTE SKRIDT MOD FORANDRING ER BEVIDSTHED, DET ANDET ER ACCEPT OG MOD... TRIVSELSPYRAMIDE HIGH PERFORMANCE TRIVSEL BASAL TRIVSEL UDVIKLING PÅSKØNNELSE SAMHØRIGHED OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Workshop om Stressforebyggelse.

Workshop om Stressforebyggelse. Workshop om Stressforebyggelse www.stressfrihverdag.dk/forebyg-stress Plan Om de 10 værktøjer Smagsprøve på et værktøj Spørgsmål og dialog Lad os gå stille og roligt frem, Vi når det vi når Stressforebyggelsen

Læs mere

Forældremøde nu på den sjove måde

Forældremøde nu på den sjove måde Forældremøde nu på den sjove måde 19. august 2008 Velkommen til forældremøder nu på den sjove måde Formål: Få ideer til hvordan man kan lave anderledes og måske sjove forældremøder, med et fagligt, sagligt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Identitet og adfærd. Uddannelses forbundet Modul 1

Identitet og adfærd. Uddannelses forbundet Modul 1 Identitet og adfærd Uddannelses forbundet Modul 1 2017 Meget, meget lidt om hjernen. Hvorfor nye ting er klamme - Motorvejen Hjernen er plastisk den ændre sig og videreudvikler sig hele tiden Forbindelser

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere