Hvis din hest er død - så stå af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis din hest er død - så stå af"

Transkript

1 Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter du mest pris på, og hvorfor? 5. Hvilken ny rolle kunne du tænke dig at prøve? 6. Hvad vil det give dig at have den nye rolle, og hvad vil du kunne gøre anderledes?

2 7. Hvad skal der til, for at du kan prøve den nye rolle? 8. Er der andre, der skal involveres i det? Hvordan kan andre eventuelt støtte og bakke dig op? 9. Nævn én ting, du kan gøre for at komme tættere på den nye rolle. Hvilken ting kan du gøre hver dag fra nu af for at holde fast i din nye rolle?

3 Roller Teamøvelse 1. Hvilke roller har I hver især i teamet? 2. Er der roller, I gerne vil af med eller bytte? 3. Hvilken rolle sætter I hver især mest pris på, og hvorfor? 4. Er der roller i teamet, I mangler at besætte (en afslutter, oprydder, igangsætter, opbakker...)? Hvis ja, hvordan kan I så kompensere for det eller løse det? 5. Hvem vil gerne prøve en ny rolle, og hvad kræver det? 6. Hvad får I ud af at få dækket de nye roller? Hvad vil I kunne gøre anderledes?

4 7. Hvordan kan I bakke hinanden op i de nye roller? 8. Hvornår skal I begynde med de nye roller, og er der andre, der skal informeres? 9. Hvornår evaluerer I, om det fungerer, og om I trives med de nye roller i teamet? 10. Nævn én ting, I hver især kan gøre for at komme tættere på den nye rolle. Hvilken ting kan I hver især gøre hver dag fra nu af for at holde fast i den nye rolle?

5 Ændring af negative overbevisninger Individuel øvelse 1. Skriv dine negative overbevisninger: Stjæl gerne fra eksemplerne i bogen, hvis du har brug for det. Hvad er det, du går og siger om dine kolleger, elever, børn, forældre og dig selv? 2. Vælg den overbevisning, som du umiddelbart synes hæmmer dig mest lige nu. Beskriv, på hvilken måde den kan hæmme dig. 3. Hvad betyder det for din opførsel over for andre, at du har den overbevisning? Og hvordan behandler du dig selv, når du har den overbevisning? 4. Når du har den overbevisning, hvilke ting går du så glip af? 5. Hvad vil du kunne gøre eller udrette, hvis den overbevisning ikke er sand? 6. Kan du finde et eksempel fra dit liv, hvor det modsatte også kunne være sandt?

6 7. Har din overbevisning generaliserende ord som for eksempel altid, aldrig, alle? Hvilken betydning har det for din opfattelse af dig og andre? 8. Se på overbevisningen. Er den sand? Hvis din ven havde samme overbevisning om sig selv eller sin arbejdsplads, ville du så kunne se en mere positiv overbevisning, der ville være mere sand for ham? Hvad ville andre sige om din overbevisning? 9. Prøv at omformulere overbevisningen, så den bliver mere positiv og mulighedsskabende. Du kan eventuelt spørge en, der kender dig godt, så du kan blive inspireret til en ny formulering. Hvad vil du vælge at sige til dig selv nu, som er tættere på sandheden? 10. Brug sætningen i det næste stykke tid. Skriv den eventuelt ned et sted, hvor du ofte ser den, eller tal om jeres nye overbevisninger i teamet. Hvad vil du gerne gøre anderledes nu, hvor du har den nye overbevisning? Hvad skal dit første skridt være, når du tror på den nye overbevisning, og hvornår skal du tage det skridt?

7 Positive overbevisninger Individuel øvelse 1. Skriv dine egne positive overbevisninger. Begynd eventuelt sætningerne med: Jeg er god til, Jeg synes, det er sjovt at, Min styrke er, Jeg er bedst på mit arbejde, når jeg, Jeg bidrager med, Jeg er god for børnene/eleverne, når jeg Hvis du synes, det er svært at finde de positive overbevisninger, så spørg eventuelt en kollega eller en ven om, hvad de ser som dine stærke sider og evner. Hvad siger andre, du er god til og bidrager med? 3. Hvilke af de positive overbevisninger, andre har om dig, vil du gerne tage til dig? Hvad vil du give dem ret i? 4. I de næste par uger kan du prøve at have fokus på, hvad du er god til. Spørg eventuelt stadig andre. Spørg børnene/eleverne, hvis du har lyst. Prøv selv at lægge mærke til, hvad du egentlig gør, som er godt, som du ikke lige har tænkt over før. Skriv de nye overbevisninger, du opdager, ned her. Start eventuelt med Jeg kan, Jeg er god til, Mine forcer er...

8 Fra negative til positive historier Individuel øvelse 1. Hvad siger du til dig selv om din arbejdsplads? 2. Hvad siger du til dine kolleger om din arbejdsplads? 3. Hvad siger du om din arbejdsplads til folk, der ikke arbejder der? 4. Hvad er de mest negative ting, du siger til dig selv om stedet? 5. Hvad er de mest negative ting, du siger om stedet til folk uden for arbejdet? 6. Hvilke konsekvenser kan det have, at du fortæller de negative historier?

9 7. Hvad kan du se af gode ting ved din arbejdsplads? Nævn alt, selv ting, der kan virke som bagateller. 8. Har du en god historie, du fortæller om din arbejdsplads? Hvis ja, hvordan lyder den? 9. Hvad siger andre af positivt om din arbejdsplads? 10. Hvilke positive konsekvenser kan det have at fortælle en mere positiv historie? 11. Hvordan skal din historie lyde nu? Skal du beholde den, du allerede har, eller skal der ændres eller tilføjes noget, så den bliver endnu bedre for dig? Saml de positive ting fra spørgsmålet ovenfor til en kort historie, der får et sandt positivt fokus, der støtter dig og giver dig energi.

10 Fra negative til positive historier Teamøvelse 1. Hvad siger I til hinanden om jeres team? 2. Hvad siger I til hinanden om jeres teams svagheder? 3. Hvad siger I til hinanden om jeres teams styrker? 4. Hvad siger I til forældrene om jeres team? 5. Hvad siger I til ledelsen om jeres team? 6. Hvad kan I se af gode ting ved teamet? Nævn alt, selv ting, der kan virke som bagateller.

11 7. Hvad siger andre af gode ting om jeres team? 8. Skriv de gode historier, I allerede fortæller om teamet. 9. Hvordan skal jeres historie lyde nu? Skal I beholde den, I allerede har, eller skal der ændres eller tilføjes noget? Saml de positive ting fra spørgsmålet ovenfor til en kort historie, der får et sandt positivt fokus, der støtter jer og giver jer energi. Bliv enige, så historien er sand for alle. Historien kan tages op til teammøderne og redigeres, hvis det er relevant for jer.

12 Fra negative til positive historier Øvelse for hele institutionen eller skolen 1. Hvad siger I til hinanden om jeres arbejdsplads? 2. Hvad siger I til forældrene om jeres arbejdsplads? 3. Hvad siger I til folk uden for arbejdspladsen? 4. Hvad siger I til ledelsen? 5. Hvad er det mest negative, I siger om stedet? 6. Hvad kan I se af gode ting ved arbejdspladsen? Nævn alt, selv ting, der kan virke som bagateller.

13 7. Skriv de forskellige gode historier, I fortæller om arbejdspladsen. 8. Hvad siger forældrene, bestyrelsen og børnene af gode ting om arbejdspladsen? 9. Hvad vil I gerne være kendt for? 10. Hvordan skal jeres historie lyde nu? Hvad skal I beholde? Saml de positive ting fra spørgsmålet ovenfor til en kort historie, der får et sandt positivt fokus, der støtter jer og giver jer energi. Saml de ting, I kan blive enige om. Selvom I ikke er enige om det hele, så vil I oftest kunne samles om nogle af de positive udsagn. Hvis ikke, så tag en beslutning om, hvordan I arbejder videre med det, og om I eventuelt har brug for hjælp til dette.

14 De 3 hurtige til målafklaring og planlægning Teamøvelse 1. Hvad skal vi? 2. Hvorfor skal vi det? 3. Hvordan gør vi det?

15 Den grundige Teamøvelse Indledning 1. Hvad skal vi? 2. Hvad skal vi have ud af dette møde? 3. Hvordan sikrer vi os, at vi når det hele? 4. Har vi brug for en mødeleder eller en, der holder tiden? 5. Skal der tages referat? Og hvornår skal det i givet fald ligge klar? Indhold 6. Hvad er vi gode til i forhold til målet/emnet?

16 7. Hvilke af vores tidligere erfaringer kan vi bruge her? 8. Hvilke oplysninger mangler vi for at kunne løse opgaven? 9. Skal vi tage en runde, hvor alle siger deres mening? 10. Har vi set eksempler hos andre, vi kan lære af eller kopiere? 11. Hvordan kan vi udnytte det, vi gør godt, på andre områder? 12. Hvad plejer at forhindre os? Hvordan undgår vi, at det sker? 13. Jeres egne spørgsmål:

17 Afslutning 14. Hvad skal vi nå, inden vi afslutter mødet? 15. Hvem gør hvad? 16. Er der andre, der skal inddrages eller have besked? 17. Hvem giver dem besked, hvordan og hvornår? 18. Hvad var godt ved dette møde? 19. Glemte vi noget, som vi skal huske at have med næste gang? 20. Hvad kunne være anderledes?

18 21. Hvordan og hvornår evaluerer vi? 22. Jeres egne spørgsmål:

19 Den dybdegående Teamøvelse Vision 1. Hvordan ser vores teamsamarbejde ud, når det er optimalt? Hvis der ikke var nogen begrænsninger, hvordan ville det så være? Hvordan vil vi gerne have, at det ser ud om et eller fem år? 2. Hvad er vores fælles vision for teamsamarbejdet? Hvad vil vi gerne være kendt for? 3. Hvordan kan vi bruge vores vision i praksis? 4. Er der ting, vi skal ændre på, for at vi kan nå vores vision? 5. Hvad er første skridt, der skal tages i forhold til vores vision? 6. Hvad er vores delmål? Hvad har vi gjort om en måned, tre måneder osv.?

20 7. Hvilken positiv effekt regner vi med, at det vil have at arbejde mod vores vision? 8. Skal vi inddrage andre i vores planer? Hvis ja: Hvem og hvordan? 9. Hvordan arbejder vi videre med dette? Værdier 10. Hvad er vigtigst for os i forhold til vores teamsamarbejde? Hvad vil vi gerne stå for? Hvad er teamets værdier? For eksempel anerkendelse, udvikling, tryghed, tolerance, omsorg, seriøsitet, retfærdighed, samhørighed, at bidrage Har vi tidligere haft tiltag, der afspejler vores værdier? 12. Hvor og hvordan kan vi se, at vi handler ud fra vores værdier?

21 13. Er der noget, vi skal ændre på, som står i vejen for vores værdier? Hvad og hvordan? 14. Er der specielle tiltag, der skal igangsættes, fordi de netop tager afsæt i vores værdier? 15. Er der sammenhæng mellem vores værdier og vores vision? 16. Hvordan sikrer vi os, at vores værdier ligger til grund for vores beslutninger? 17. Er der opstået nye tanker eller ideer ud fra vores fælles værdiafklaring? Hvis ja: Hvad kan vi bruge dem til? 18. Hvilken positiv effekt regner vi med, at det vil have at arbejde med vores værdier? 19. Hvordan arbejder vi videre med dette?

22 De 3 hurtige til forventningsafklaring Team- og forældremødeøvelse 1. Hvad forventer vi af hinanden/forældrene? 2. Hvorfor forventer vi det? 3. Hvordan kunne vi tænke os, at det blev udmøntet?

23 De 3 hurtige til forældresamtale- og forældremødeplanlægning Teamøvelse 1. Hvad vil vi gerne opnå? Prioriter. 2. Hvorfor vil vi gerne det? 3. Hvordan vil vi sige det og sikre handling? Prioriter.

24 Særlige indsatsområder Fællesøvelse til lærere, elever/børn og forældre 1. Hvad er problemet? 2. Hvad vil vi gerne have, at der sker, og hvornår skal det være opnået? 3. Hvorfor skal målet nås? Hvad får vi ud af det? 4. Hvordan gør vi? Hvad er lærernes/pædagogernes opgave? 5. Hvordan gør vi? Hvad er forældrenes opgave? 6. Hvordan gør vi? Hvad er elevernes/børnenes opgave? 7. Hvornår evaluerer vi og hvordan? Hvem har ansvaret for det?

25 Feedback Individuel og teamøvelse 1. Hvad var godt? (Prioriter og vær specifik) 2. Hvad kunne med fordel være anderledes? (Prioriter og vær specifik) 3. Hvad kan jeg anerkende de andre (barnet/eleven/forældrene/kollegerne/ledelsen) for? (Indsats, engagement, attitude, fokus, humør osv.)

26 Feedbackøvelse til samtale om et barn/en elev Feedback til... (barnets/elevens navn) 1. Hvad er godt? (Prioriter og vær specifik) 2. Hvad kunne med fordel gøres anderledes? (Prioriter og vær specifik) 3. Hvad kan jeg anerkende ham/hende for? Eventuelt kan forældrenes indsats også anerkendes? (Indsats, engagement, attitude, fokus, humør osv.)

27 Hvad provokerer dig - konkret? Individuel øvelse 1. Nævn en situation, hvor du blev provokeret af en forælder eller kollega: 2. Hvad var det, personen ikke burde have gjort? 3. Hvad var det, personen ikke måtte være? (Krævende, kritisk, angribende, uengageret osv....) 4. Hvornår har du eventuelt selv været sådan? Kan du se en presset situation for dig, hvor du kunne komme til at reagere ligesådan? 5. Hvis du tænker: Han/hun gjorde sit bedste, hvad kan du så sige om hans situation, omstændigheder, baggrund og ressourcer, der forklarer, at han reagerede, som han gjorde?

28 Hvad provokerer dig - generelt? Individuel øvelse 1. Hvad provokerer dig ellers? (Skriv gerne flere ting) Når folk er: 2. Hvad kan virkelig få dig op i det røde felt?

29 Alle gør deres bedste: Din reaktion Individuel øvelse Beskriv en situation, hvor du blev provokeret: 1. Hvad skete der? 2. Hvordan reagerede du? 3. Hvordan ville du gerne reagere i fremtiden i sådan en situation? 4. Hvad kunne være anderledes i situationen, hvis du tænker: Han/hun gør sit bedste? 5. Når du har tænkt: Han/hun gjorde sit bedste, hvad kan du så sige om hans situation, omstændigheder, baggrund og ressourcer, der eventuelt kan give en forklaring på, at han reagerede, som han gjorde?

30 Alle gør deres bedste: Se forskellen Individuel øvelse Efter en periode, hvor du har brugt sætningen Han /hun gør sit bedste : 1. Hvad fandt du ud af? 2. Hvordan reagerede du, eller hvad tænkte du, som er anderledes, end du plejer? 3. Hvad fik du ud af det? 4. Hvordan blev situationen forbedret? 5. Hvad vil du gøre fremover?

31 Fokus på arbejdsglæde Individuel øvelse 1. Hvad er sjovt/rart/godt for dig på arbejdet? 2. Hvad skal du gøre for at få mere af det i løbet af dagen/ugen? 3. Hvornår har du tidligere følt arbejdsglæde, når du planlægger undervisning eller aktiviteter? 4. Er der andre, du skal involvere, for at det bliver bedre for dig? 5. Hvordan kan du gøre det endnu mere sjovt/rart/godt for dig selv? 6. Nævn én ting, du kan gøre for at få mere arbejdsglæde i forhold til børnene/eleverne.

32 7. Nævn én ting, du kan gøre for at få mere arbejdsglæde i forhold til dine kolleger. 8. Nævn én ting, du kan gøre for at få mere arbejdsglæde i forhold til forældrene. 9. Nævn én ting, du kan gøre i løbet af din arbejdsdag, for at du har det godt. 10. Prøv i en uge at have fokus på at have det sjovt/rart/godt. Hvad skal du gøre, som er nyt for dig? 11. Hvad er den første ting, du vil vælge at gøre, som kan give dig mere arbejdsglæde i hverdagen?

33 Fokus på arbejdsglæde Teamøvelse 1. Hvad giver os arbejdsglæde? Og hvad er arbejdsglæde for os? 2. Hvornår griner vi mest? 3. Hvordan kan vi få mere arbejdsglæde i hverdagen? 4. Hvordan kan vi huske at have fokus på arbejdsglæde? 5. Hvordan kan vi få det sjovere/rarere til møderne? 6. Hvilke sociale tiltag skal vi planlægge, og hvor tit? Skriv ind i kalenderen. 7. Hvad skal vi indføre i næste uge, og hvem har ansvaret for, at det bliver gjort?

34 Tre gode oplevelser i dag Individuel øvelse Beskriv tre gode oplevelser, du har haft. 1. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var din andel i det? (Spørg eventuelt en anden, hvis du ikke selv kan finde din andel) 2. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var din andel i det? 3. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var din andel i det?

35 Fem gode oplevelser i denne uge Teamøvelse Beskriv fem gode oplevelser, I har haft i teamet. 1. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det? 2. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det? 3. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse?

36 Hvad var vores andel i det? 4. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det? 5. oplevelse: Hvad skete der, og hvorfor var det en god oplevelse? Hvad var vores andel i det?

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere