Dataintegritet. Af B208

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dataintegritet. Af B208"

Transkript

1 Dataintegritet Af B208

2 Aalborg Universitet Det naturvidenskabelige basisår TITEL: Dataintegritet TEMA: Modeller og virkelighed PROJEKT PERIODE: Datalogi 1. semester 1. Sep Sep., 2003 GRUPPE: B208 DELTAGERE: Johnny Jacobsen Rune Zimmer Jensen Anders Kvist Rune Mosbæk Jesper Rosenkilde Thavarajah Sabanathan Martin Toft VEJLEDER: Janne Skyt SYNOPSIS: Dette projekt har omhandler forskellige former for dataintegritet. Der er blevet set på hvor i hverdagen dataintegritet er anvendt, samt hvor ofte det bliver brugt uden at brugerne er klar over det. Af denne grund er der blevet lagt vægt på, hvor vigtigt dataintegritet virkeligt er. Rapporten omhandler hovedsageligt checksumsalgoritmer. Disse bliver brugt på computeren til kontrol om filer er de samme, her kan nævnes CRC og MD5 checksumsalgoritmerne. OPLAGSTAL: 13 SIDEANTAL: 18 BILAGANTAL OG -ART: INGEN AFSLUTTET DEN: 19. September UNDERSKRIFTER:

3 Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe B208, som P0-rapport på den Tekniske-Naturvidenskabelige Basisuddannelse på AAU. Målgruppen til denne rapport ligger blandt basister på den Teknisk- Naturvidenskabelige Basisuddannelse. Formålet med projektet er at introducere læseren til begrebet dataintegritet og gennem foranalyse og problemformulering lægge op til et eventuelt efterfølgende P1-projekt. Rapporten bygger overordnet på: CRC algoritmen Introduktion til MD5 Sikkerhed og fejlfinding i algoritmerne Vi har hovedsageligt brugt websites som kilder. Kildeangivelsen er at finde sidst i rapporten. Side 3

4 INDHOLD Indhold 1 Introduktion Baggrund for brugen af dataintegritet Dataintegritet i kontekst Forskellige metoder til at sikre integriteten af ens data Troværdighed til integriteten af ens data / sikkerheden af de forskellige metoder Brugen af dataintegritet til genskabelse af data Fejl ved transport af data Enkelt bit fejl (Single bit error) Burst fejl Algoritmer CRC (Cyclic Redundancy Check) Polynomier (Polynomials) MD5 (Message Digest v5) Forskellig brug mellem MD5 og CRC Konklusion 15 5 Problemformulering Det initierende problem Problemafgrænsing Problemformulering Kildeliste Bøger Internetadresser Side 4

5 KAPITEL 1. INTRODUKTION Kapitel 1 Introduktion 1.1 Baggrund for brugen af dataintegritet De elektroniske medier har udbredt sig meget gennem de sidste årtier, og bliver brugt til arbejde såvel som fornøjelse. Der vil i begge tilfælde være brug for at kunne overføre data, hvor man kan sikre integriteten af det sendte data. Data kan blive beskadiget under forsendelsen, derudover foreligger også risiko for at dataen, der er sendt mellem afsender og modtager, er blevet ændret af tredie part. Begge tilfælde kræver selvfølgelig en metode til at sikre at dataen forbliver uændret. 1.2 Dataintegritet i kontekst Det er relevant at tage dataintegritet i betragtning ved flere forskellige former for datatransmission og -lagring. En person, der ikke beskæftiger sig med teknikken bag dataintegritet, vil naturligvis ikke have stor viden om emnet. Et flertal af mennesker i vort samfund forventer jo bare, at data overføres og gemmes uden fejl eller besværligheder. I det øjeblik, der sker fx en transmissionsfejl, er disse mennesker, uden at vide det, meget glade for at der på det tekniske plan på forhånd er blevet taget højde for dataintegritet. Med andre ord er dataintegritet ikke noget, man snakker om eller bekymrer sig om, det er noget, der virker transparent for brugeren og forventes at virke problemfrit til alle tider. Brugeren benytter sig af integritetsbevarende teknologi til en hel række gøremål. Dataintegritet spiller en betydningsfuld rolle for bl.a. homebanking, elektronisk post og diverse medier, se endvidere figur 1.1. Der er dog en mindre forskel på anvendelsen af teknologien - en applikation som fx homebanking stiller store krav til integriteten af overførte informationer samt beskyttelse af disse mod læsning af en evt. mellemmand. En filoverførsels vigtigste mål er naturligvis også at bevare integriteten, dog skal opgaven helst udføres med høj hastighed, hvilket sker på bekostning af de overførte informationers sikkerhed. Det ser for øjeblikket ud til at udviklingen bevæger sig imod, at generel dataudveksling på netværk også skal være sikker mod læsning af mellemmænd, hvilket ses på udpræget indførsel af bl.a. VPN (Virtual Private Network) og SFTP (Secure File Side 5

6 KAPITEL 1. INTRODUKTION Transfer Protocol) over SSH (Secure Shell) i stedet for almindelig FTP, der dog stadig er standard inventar hos mange Internetudbydere. Scenariet, hvor en bruger vil hente et stykke Open Source software fra et distributionsmirror på Internettet, illustrerer meget godt værdien af dataintegritet. Softwaren kan være alt lige fra kernen i personens operativsystem til et mindre program, pointen er, at det er vigtigt, at dataoverførslen fra afsender til modtager sker korrekt og uden indgriben, da personen naturligvis ønsker, at softwaren virker efter hensigten og ikke indeholder bagdøre. Den eneste, man bør stole på i forbindelse med download og installering af nyt software, er ophavsmanden, men naturligvis vil det også være klogest at vælge et distributionsmirror, der er forholdvis pålideligt. Det er normal praksis, at der ved siden af alle pakker (pakkede filer indeholdende software) ligger en tekstfil med en hashværdi af pakken. Det gør det muligt at teste pakkens integritet efter overførsel ved at beregne hashkoden på sin egen computer og derefter sammenligne. For at undgå uheldige overførselsfejl, sker der også adskillige former for tjek på dataen, mens dataen transmitteres gennem netværket. Det faktum, at dataintegritet er en af de grundlæggende byggesten til den elektroniske infrastruktur, kan der ikke herske tvivl om. Kryptering Message digest Homebanking Signatur CRC (Cyclic Redundancy Check) Mulighed for datagenskabelse Filoverforsel Audio CD Elektronisk post BRUGEREN DVD Paritetstjek Kryptering Paritetstjek Tastatur Kryptering Komprimering Mulighed for datagenskabelse Figur 1.1: Brugerens indirekte oplevelse af dataintegritet. Side 6

7 KAPITEL 1. INTRODUKTION 1.3 Forskellige metoder til at sikre integriteten af ens data Sikring af dataintegriteten bygger regelmæssigt på en matematisk udregning af de sendte bits/bytes. Resultat betegnes ofte som en checksum, selvom en sum normalt kun betegner resultatet af en addition. Addition er dog ikke brugt til sikring af data integritet, da det giver en alt for lille variation i checksummen, og dermed ikke er sikker nok. Dette er vist i følgende eksempel, figur 1.2, hvor checksummen af ASCII værdierne for beskeden "Hej"er udregnet. H e j checksum ( ) MOD 256 = 22 Figur 1.2: Checksumseksempel. Ved overførsel af en besked, har modtageren nu mulighed for at udregne om beskeden stadig giver samme checksum. I ovenstående eksempel ses, at det kun er muligt at danne checksummer fra 0 til 255, hvilket ikke er tilfredsstillende. Man kan dog ændre modulo-værdien fra 256 til et højere tal, men man vil stadig få for små variationer i checksummen, så længe addition er brugt. Af denne grund er der opfundet nogle algoritmer, til at give bedre sikkerhed af ens data s integritet. Her i blandt er de bedst kendte CRC og MD5 algoritmerne. 1.4 Troværdighed til integriteten af ens data / sikkerheden af de forskellige metoder CRC algoritmen fungere næsten som ved udregning en checksum ved hjælp af addition. CRC anvender istedet division, da resten af en division har langt større variation end en sum, hvilket dermed giver større mulighed for at sikre dataintegriteten. Divisoren til en CRC-checksum udregning er en slags nøgle, som vi refereré til som poly. Valget af denne værdi har stor betydning for effektiviteten af hvor vidt fejl bliver opdaget. MD5 algoritmen foregår ud fra langt mere avancerede udregninger sammenlignet med CRC. Oftes ses MD5 i forbindelse med kryptering af kodeord eller som sikkerhedstjek i forbindelse med open-source software. Grunden til at den MD5 er ideel til kryptering af kodeord, skyldes det er en en vejs funktion, også kaldet en hashfunktion. Det er altså ikke muligt at udregne den oprindelige klartekst ud fra en cipher tekst. Til at sikre open-source software er forblevet uændret, kan man ved at hente softwaren fra en server, samt MD5 checksummen fra et andet mirrorsite, sammenligne om der er foretaget ændringer i koden. Side 7

8 KAPITEL 1. INTRODUKTION 1.5 Brugen af dataintegritet til genskabelse af data En måde man kan tjekke for dataintegritet ved overførsler, er ved hjælp af paritetsbits. Paritetsbits er "tjekbits", der er en checksum for en datastreng af en hvis længde. Oftest fungerer den ved at tælle antallet af 1 ere og 0 ere i dataen, og sætte paritetsbitten til 1, hvis der er et ulige antal 1 ere og 0, hvis den er er lige. Ved brug af disse paritetsbit kan man ikke bare opdage fejl, men også genskabe de tabte data, ud fra den data man har og paritets bitten. Jo større mængde paritetsbit, jo større er muligheden for at genskabe meget tabt data. Se figur 1.3. En metode baseret på denne teknik, Cross Interleave Reed Soloman Code (CIRC), benyttes eksempelvis på audio cd er og dvd er. Denne metode er istand til at genskabe så mange data, at en cd teoretisk kan afspilles fejlfrit, selv om op til 1/4 af disken fejler. Et andet eksempel på brug af paritetsbits er i ECC (Error Correcting Code) RAM. Hver ECC er beregnet som en paritetsbit bygget op af forskellige dele af datastrengen, og ved det rigtige valg, er ECC istand til ikke alene at opdage en singlebit fejl, men også finde den rette bit og ændre den til den korrekte værdi. Den mest almindelig metode er Single Error Correction with Double Error Detection (SECDED). Denne fejlkorrektionsmetode bygger på antagelsen at de fleste fejl (ca. 98%) kun involverer 1 bit. SECDED metoden bruger 7 bits for at fejlkorrigere en 32 bit datablok, men ved størrere datablokke, er kravet ikke tilsvarende størrere, eksempelvis kræves 8 bit for en 64 bit datablok. I fig 1.3 ses hvordan en paritetsbit beregnes udfra de 8 databit. Deres binære værdi lægges sammen (her er der som udgangspunkt valgt 5 1 ere og 3 0 ere). Da antallet af 1 ere er ulige, bliver paritetsbitten 1. I dette eksempel er der tabt 1 bit, en 1 er. De 7 databits binære værdier lægges sammen, og der er nu 5 1 ere og 2 0 er. Da paritetsbitten er 1, kan der ikke være et lige antal 1 ere, og den manglende bit kan derfor findes som værende 0. Manglende bit Paritetsbit 1 X Data genskabt Figur 1.3: Genskabelse af tabt data. Side 8

9 KAPITEL 2. FEJL VED TRANSPORT AF DATA Kapitel 2 Fejl ved transport af data Errors Enkelt bits fejl Burstfejl Figur 2.1: De mulige fejl der kan forekomme. 2.1 Enkelt bit fejl (Single bit error) En enkelt bitfejl (se figur 2.1) opstår når en enkelt bit i en datablok ændres fra 0 til 1, eller fra 1 til 0. Denne type fejl opstår ikke særligt ofte ved serielle transmissioner da en støj for det meste er i længere tid på datakanalen end datablokken. Figur 2.2 viser en enkelt bit fejl 0 aendres til Modtaget Sendt Figur 2.2: Enkeltbit fejl. 2.2 Burst fejl En burst fejl (se figur 2.1) opstår når 2 eller flere bits i en datablok ændres fra 0 til 1, eller fra 1 til 0. En burst fejl påvirker tilfældige bits i en datablok, og opstår for det meste under serielle trans- Side 9

10 KAPITEL 2. FEJL VED TRANSPORT AF DATA missioner, da støjen er længere tid på datakanalen end bitten. Antallet af fejl afhængere derfor af datamængden og støjens varighed på kanalen. Burst fejlens længde måles fra første ændret bit til den sidste, bemærk at der kan være uændret bit mellem de korupte. Figur 2.3 viser en en burst fejl Sendt Modtaget Laengde af burst fejl Figur 2.3: Burstfejl. Side 10

11 KAPITEL 3. ALGORITMER Kapitel 3 Algoritmer 3.1 CRC (Cyclic Redundancy Check) Formålet med udviklingen af CRC (Cyclic Redundancy Check) er at skabe en funktion, der kan lave et unikt fingeraftryk på en mængde data. Dette fingeraftryk kan bruges til at forsikre at den rigtige datablok er blevet overført fejlfrit fra et sted til et andet, samt om det er den oprindelige data, der blev efterspurgt. Metoden der bruges er en matematisk funktion der ud fra den aktuelle datablok genererer en unik talkombination der beskriver hvordan datablokken fuldendt er struktureret, denne talkombination kaldes CRC-summen. Ideen med CRC-summen er at afsenderen genererer en checksum når datablokken sendes og vedhæfter den til datablokken. Når modtageren modtager datablokken bliver den samme funktion udført på datablokken, er CRC-summen den samme som afsenderens bliver datablokken accepteret, hvis ikke bliver den slettet og den efterspørges igen. CRC-generatoren bruger modulo-2 division som vist i tabel 3.1. Først trækkes den 4bit divisor fra de fire første bit af datablokken(dividenden), hver bit trækkes fra uden at røre den næste bit i rækken. Derefter trækkes den næste bit i rækken ned så resten bliver samme længde som divisoren, derefter fortsætter den indtil datablokken er brugt op. Skulle det ske at divisoren bliver større end resten inden man er færdig, skiftes dividenden ud med 0000, trækker den fra og hiver en ny ubrugt bit ned, og derefter fortsætter med den gamle. CRC-tjekket fungere på samme måde som generatoren. Når datablokken(e) modtages bliver der udført en modulo-2 division. Bliver resten af divisionen lig 0, bliver den godkendt, hvis ikke slettet og sendes igen. Side 11

12 KAPITEL 3. ALGORITMER <---- Nul indsættes i stedet for divisoren <----CRC Tabel 3.1: Eksempel på binær division i en CRC generator. 3.2 Polynomier (Polynomials) I mange CRC-generatorer bliver divisoren repræsenteret som et aritmetisk (algebraic) polynomium. Grunden til at dette format bruges er at det er matematisk bevist, at man kan finde flere fejl i en bitstrøm, hvis man vælger det rigtige polynomium. Teorien bag de valgte polynomier der bruges, vil vi ikke komme længere ind på, dog vil vi uddrage et par få regler et polynomium skal følge for at blive effekt, samt hvordan polynomierne repræsenterer divisoren. Når man vil vælge et polynomium skal det opfylde følgende kriterier: Må ikke være delelig med X Skal være delelig med (X + 1) Første kriterium forsikrer, at alle burstfejl af samme grad som polynomiet bliver fundet. Det andet forsikrer, at alle fejl der påvirker et ulige tal af bits bliver fundet. 3.1 Repræsentation af en divisor, samt standard polynomier CRC er en meget effektiv metode at finde fejl i data på, hvis de givne retningslinier for polynomiet overholdes. Side 12

13 KAPITEL 3. ALGORITMER x^7+x^5+x^2+x x^6 x^4 x^3 Figur 3.1: Polynomisk repræsentation af divisor. Evnen til at finde singlebitfejl samt burstfejl i mange varianter er en klar styrke og gør CRC til en af de mest brugte algoritmer til fejlfinding inden for datakommunikation og netværk. Selve implementationen af algoritmen kan gøres på mange måder, alt afhængig af den ønskede hastighed og kodekompleksitet. Dog skal man tage højde for maskinens registre, hvis man arbejder med divisorer der ikke er i form af polynomier. 3.3 MD5 (Message Digest v5) MD5 er en såkaldt message digest algoritme, som bruges til at genere et digitalt fingeraftryk af noget data. Det gøres ved at dataene køres igennem en kryptografisk hashfunktion. Hashalgoritmen laver i MD5s tilfælde en 128bit værdi som repræsenterer den data, som den har regnet på. Magien sker vha. en del tung matematik, men ideen bag de specielt udvalgte funktioner, som man bruger til at genere hashværdien for dataene, er: Den procedure som dataene køres igennem kalder vi H Hvis H(x) H(y) så er x y også gældene, og hvis H(x) = H(y) så er x = y sandsynligvis også sandt. Problemet her ligger i at en 128bit værdi maksimum kan give mulige værdier, hvilket selvfølgelig er en del, men hvis man forstiller sig at der er uendeligt mange forskellige data må H(x) = H(y) kunne være sandt, også selv om x y. Dog skulle de mulige hashværdier og den komplekse procedure som H(x) repræsenterer gøre det tilstrækkeligt svært at find et y, der opfylder H(x) = H(y) og x y, til at det bliver anset som umuligt. MD5 algoritmen er efter sigende sikker at bruge, selvom en gruppe forskere i 1994 fandt en måde at lave to forskellige beskeder med samme hashværdi. Den bruges bla. til at kryptere passwords, da det er umuligt at udlede beskeden ud fra hashværdien, selvom man teoretisk kan lave en tilsvarende hashværdi ved at prøve sig frem. Udover passwordkryptering bruges MD5 til at checke om filer er blevet ændret under transport, eller af en ondsindet person. 3.4 Forskellig brug mellem MD5 og CRC Begge algoritmer bruges bla. til at checke, om data er blevet ændret under tranport. CRC32 er en hurtig algoritme som fanger de fleste fejl der sker ved datatab, men det er forholdsvist let at Side 13

14 KAPITEL 3. ALGORITMER ændre dataen på en sådan måde, at CRC32 algoritmen ikke opdager det. MD5 derimod bruger en kryptografiskberegningsteknik, hvilket gør den langsommere end CRC32, men det er næsten umuligt at ændre dataen på en måde, så algoritmen ikke opdager det. CRC32 algoritmen er også meget let at lave som hardware, fordi den udelukkende bruger logiske funktioner til at regne med, som findes direkte i formen af elektroniske komponenter. MD5 bruger f.eks. sinus til en del af sin udregning, som ikke findes direkte i de fleste processore. Se tabellerne 3.2 og 3.3. MD Rimelig sikker - Forholdsvis langsom til simpel fejlfinding - svær at implementere som hardware Tabel 3.2: MD5. CRC hurtig - let at snyde - let at implementere i hardware Tabel 3.3: CRC32. Side 14

15 KAPITEL 4. KONKLUSION Kapitel 4 Konklusion Med baggrund i vores analyse mener vi, at have givet et indblik i nogle af de teorier og problemstillinger, der findes inden for emnet dataintegritet. Ved hjælp af teorien ser vi os i stand til at kunne arbejde os hen mod et løsningsforslag, til den givne problemstilling. Udfra analysen af CRC og MD5 algoritmerne, kan man konkludere at valget af checksumsalgoritme bør foretages udfra individuelle krav til sikkerhed og hastighed - med MD5 som den sikreste og CRC som den hurtigste. Side 15

16 KAPITEL 5. PROBLEMFORMULERING Kapitel 5 Problemformulering 5.1 Det initierende problem Udfra vores problemanalyse er vi kommet frem til følgende initierende problem: "transport af data gennem usikre kanaler". 5.2 Problemafgrænsing Fordi "transport af data gennem usikre kanaler"er et utroligt stort emne, har vi valgt, på grundlag af interresse og tid, at afgrænse det til sikker transport af filer. Vi har ydermere afgrænset emnet ned til følgende spørgsmål, der kan danne baagrund for et opfølgende projekt: Hvordan kan datatransmissioner sikres? Hvordan finder man fejl i datatransmissioner? Hvordan kan man autokorrigere fejl i datatransmissioner? Hvordan kan man sikre integriteten af dataen? 5.3 Problemformulering På baggrund af følgende scenarie: Et firma ønsker at overføre store filer mellem 2 afdelinger på en sikker og hurtig måde. Firmaet benytter sig af en krypteret dataforbindelse, som koster for meget i trafik, og ønsker derfor en anden løsning. Vi vil arbejde os frem til et eller flere løsningsforslag, som firmaet kan tage i brug. Disse forslag vil vi hovedsagligt bygge ud fra eksisterende teknologier, som ssl og md5. Side 16

17 KAPITEL 6. KILDELISTE Kapitel 6 Kildeliste 6.1 Bøger Data communications and Networking 2nd edition Forfatter: Behrouz A. Forouzan Udgivelsesår: 2001 ISBN: Internetadresser Titel: Understanding Cyclic Redundancy Check Dato: 16/9-03 URL: Titel: Wikipedia (the free encyclopedia) - Checksum Dato: 16/9-03 URL: Titel: Wikipedia (the free encyclopedia) - Hash function Dato: 16/9-03 URL: Titel: Wikipedia (the free encyclopedia) - MD5 Dato: 16/9-03 URL: Titel: Checksum Dato: 16/9-03 URL: beebe/software/filehdr/node15.html Side 17

18 KAPITEL 6. KILDELISTE Titel: CRC Explained - a painless guide to CRC error detection algorithms Dato: 16/9-03 URL: petitj01/fts/crc%20explained.htm Titel: Wikipedia (the free encyclopedia) - Message digest Dato: 16/9-03 URL: Titel: RFC The MD5 Message-Digest Algorithm Dato: 16/9-03 URL: Titel: Error Correction Dato: 16/9-03 URL: snyder/correct.html Side 18

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 Udarbejdet af: Vejleder: Tomas Rasmussen Mads Rosendahl. Abstract Dette projekt har til formål at undersøge

Læs mere

Større Skriftlig Opgave

Større Skriftlig Opgave Uddannelse: Højere Handelseksamen Skole: Fag og niveau: Informationsteknologi, niveau A Område: Kryptering og Certifikater Vejleder: Werner Burgwald Afleveringsdato: Fredag den 11. februar. Opgavetitel:

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre...

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre... 28,- Kontakt med andre... Start med Modem Læs hæftet hvis du vil undgå dette... Køb, installering og opsætning af modem Kommunikationsprogrammer BBS'er, online-tjenester og netværk KnowWare Peter Ravnholt

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. DET NATURVI DENSKABELI GE FAKULTET KØBENHAVNSUNI VERSI TET Us abi l i t yeval uer i ngafnemi D -enbel ys ni ngafaut ent ii kat i onibor ger vendt ei t s ys t emer Kandi dat s pec i al eaf Ander sbj er

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014

Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014 Smart Bolig P4 Projekt Gruppe 414 Elektronik & IT Aalborg Universitet Den 27. maj 2014 Institut for Elektroniske systemer Elektronik og IT Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst Tlf.: (+45)99408600 http://es.aau.dk

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Speciale ved Roskilde Universitetscenter, Datalogi September 2008 Af: Christina Rudkjøbing og Martin Schultz Vejleder: Niels Jørgensen Offentlig version

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere