Filbaseret piratkopiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filbaseret piratkopiering"

Transkript

1 Filbaseret piratkopiering Jens Emil Gydesen, Mathias Ormstrup Bjerregaard Mikkel Alexander Madsen, Nichlas Bo Nielsen Sander Jespersen & Ulf Gaarde Simonsen 19. december 2011

2

3 Forord Dette P1 projekt er udarbejdet af 6 datalogistuderende på Aalborg Universitet på første semester. Projektet startede den 17. oktober 2011 og blev afleveret den 20. december Projektet er udarbejdet ud fra et tema der hed: Fra eksisterende software til modeller med formål at vi studerende opnår færdigheder i problemorienteret projektarbejde i en gruppe. Et krav til P1 var at der udover en rapport skulle udvikles et program samt laves en procesanalyse. Kildekoden til programmet kan ses i bilaget. Udover kildekoden er der en ordliste og et projektforslag. Programmet er udviklet i C, som var et krav til projektet. Ud fra et projektkatalog, udgivet af vejledere, valgte vi emnet Om at bekæmpe piratsoftware. Vores rapport er opdelt i kapitler med dertilhørende underafsnit. Der vil undervejs være kildehenvisninger til brugte kilder. Kilderne er markeret med tal som henviser til litteraturlisten. Alle kilders webadresser fungerede ved projektaflevering den 20. december Bilaget vil kunne findes bagerst i rapporten. Rapporten er udviklet i L A TEX. Vi vil gerne takke vores hovedvejleder Hans Hüttel og vores bivejleder Jens Fisker Kaae for vejledning. Derudover retter vi en tak til Erik Ramsgaard Wognsen som har hjulpet os med at forstå princippet bag signering af filer.

4 Underskrifter Jens Emil Gydesen Mathias Ormstrup Bjerregaard Mikkel Alexander Madsen Nichlas Bo Nielsen Sander Jespersen Ulf Gaarde Simonsen

5 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Datalogi Strandvejen Telefon Fax Titel: Filbaseret piratkopiering Tema: Fra eksisterende software til modeller Projektperiode: P1, efterårssemesteret oktober til 20. december Projektgruppe: B220 Deltagere: Jens Emil Gydesen Mathias Ormstrup Bjerregaard Mikkel Alexander Madsen Nichlas Bo Nielsen Sander Jespersen Ulf Gaarde Simonsen Vejledere: Hovedvejleder: Hans Hüttel Bivejleder: Jens Fisker Kaae Oplagstal: 10 Sidetal: 83 Bilagsantal og art: 3; Kildekode ordliste, projektforslag Abstract: In this report, we looked into the world of computer piracy. We analysed the problem by looking at the extent of piracy, the reasons behind it and the way in which it affects the concerned parties. We made a solution for a subproblem, how to make a timelimited file, based on the research of the analysis. Afterwards we researched encryption, hashing and signatures for our algorithm. This was used for our application which would put a timelimit on an executable file. The application is made in the programming language C. We finish the report with a conclusion and a discussion. Afsluttet den 20. december Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

6

7 Indhold 1 Indledning Omfang af piratkopiering Aktører Piratkopister Udbydere Er der tale om et problem, som er nødvendigt at løse? Datalogiske løsningsmuligheder Problemformulering Kryptografiske primitiver 13 3 Anvendte kryptografiske primitiver Hashing RSA Eksempel på RSA Signering Implementering af algoritmen Analyse Algoritmen Implementation Main void *thread Oprettelse af testversion Nøglefilen K F il Tests Konklusion Projektets resultater Vurdering af løsning Perspektivering

8 Literature 46 I Kildekode 51 A Applikationen 52 B Applikation eksempel 57 C Kildekode 59 D Kode til generering af nødvendige filer 64 II Ordliste 68 E Ordliste 69 III Projektforslag 71 F Projektforslag 72

9 Figurer 4.1 Flowchart af applikationen Første test Anden test Tredje test Fjerde test

10 Tabeller 1.1 Konsolenheder solgt i Forbigået indtjening Oversigt over BNP i 24 lande Højeste og Laveste Piratkopieringsrate i Binære operatorer Sikkerhed i hashfunktioner

11 Kapitel 1 Indledning Fil-baseret piratkopiering er i stor grad, blevet et internationalt emne og danner grundlag for megen diskussion. Piratkopiering er primært et problem, for underholdnings- og software industrien, og derfor indebærer piratkopiering ofte overtrædelser af loven om ophavsret. Det skal dog siges, at ophavsretten kan variere fra land til land. Det er utrolig nemt at piratkopiere, det kræver blot en computer og internet så kan man få adgang til meget materiale. Ophavsret er en juridisk rettighed, der beskytter kreative værker for at blive udgivet uden tilladelse af ophavsret ejeren. I bund og grund giver ophavsret ejeren eneret, til at fremstille eksemplarer samt at udgive det pågældende materiale. Dette er den danske ophavsretslov 1: 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde. Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker. Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker. [2] Vi ser fra ovenstående juridiske grundlag, at det ikke er lovligt at kopiere andres værker i Danmark. Dette indebærer altså kopiering af software, spil, e-bøger, musik, film og meget mere. Måden som man har forsøgt at bekæmpe piratkopiering på, har vist sig at 1

12 KAPITEL 1. INDLEDNING være ineffektiv og problemet er stadig stigende. Vi har i dette projekt valgt en anderledes tilgang til problemet. Det har vist sig, at der bliver piratkopieret for at prøve materiale af, dvs. at her er en mangel og vi har forsøgt at skabe en løsning til dette delproblem. For at løse dette problem, vil vi i rapporten dække hvordan dette er blevet gjort samt dække teorien bag det Omfang af piratkopiering I dette afsnit vil der blive redegjort for omfanget af problemet. Vi har undersøgt de forskellige markeder og fundet tal fra disse. Bemærk at tallene er estimeringer foretaget af eksperter inden for området. Siden 1999 er mængden af musik, der blev solgt i USA næsten halveret fra et årligt salg på $14,6 milliarder til $7,7 milliarder. Det antages at der fra 2004 til 2009, blev hentet mere end 30 milliarder sange ved fil deling. Derudover har NPD group inc. konkluderet, at de amerikanske borgere kun har betalt for 37% af det musik de lytter til [33]. BSA er en amerikansk organisation, som repræsenterer mange store softwarevirksomheder [10]. De har lavet en større gennemgående undersøgelse, hvor de bl.a. skriver at 41% af alt software er anskaffet ulovligt, hvilket svarer til en mistet profit på $53 milliarder [11]. Markedet for spil dækker mange slags konsoller samt computere. Konsoller er specifikt designet til at spille på, og derfor er det dem, som vil blive undersøgt. For at få et overblik over konsolmarkedet på verdensplan, vises en tabel med antallet af solgte enheder i 2010, af de mest kendte og nyeste enheder. Tallene for Sonys konsoller i Tabel 1.1, er blev lavet gennem udregninger fra Sonys regnskab. Deres regenskabsår går fra 31. marts til 31. marts året efter. Derfor blev tallet fundet ved at tage de tre første kvartaler i år 2010, samt det sidste kvartal i 2009, hvorefter de lægges sammen [36]. Dette var ikke muligt for Nintendos enheder, da der ikke er oplyst kvartaler uden for det nuværende regnskabsår, af denne årsag blev de tal, som stod direkte, sat ind i Tabel 1.1 under regnskabsåret for år 2010 og det samlede salg [29]. Den sidste store producent af konsoller er Microsoft, og tallene for deres Xbox 360 blev regnet ud på samme måde som Sonys tal [27]. Alle tallene i Tabel 1.1 er omregnet til millioner, hvis de er oplyst anderledes i kilden

13 1.1. OMFANG AF PIRATKOPIERING Enheder solgt i 2010 Enheder solgt siden frigivelse Nintendo DS 27,1 Nintendo DS 149,0 Nintendo Wii 20,5 Nintendo Wii 89,4 Sony Playstation 3 14,4 Sony Playstation 3 55,5 Sony Playstation Portable 7,7 Sony Playstation Portable 38,9 Microsoft Xbox ,4 Microsoft Xbox ,2 [36] [29] [27] Tabel 1.1: Konsolenheder solgt i 2010 Som der kan ses i Tabel 1.1, så har de to håndholdte konsoller tilsammen 187,9 millioner enheder solgt ud af de sammenlagte 368 millioner. Det er lidt mere end 50% af markedet, og derfor vil undersøgelsen af spil, blive yderligere afgrænset til kun at indeholde de to mest populære håndholdte enheder. Den ene er fra Nintendo, kaldet Nintendo DS, og den anden er fra Sony, den hedder Playstation Portable (PSP). Ifølge en japansk undersøgelse, som er lavet i samarbejde med et af Tokyos universiteter(baba Lab), er spil til Nintendos DS og Sonys PSP blevet kopieret for $49,1 milliarder i perioden 2004 til De kom frem til dette, ved at tælle alle samlede antal downloads for top 20 spil til disse enheder, på de mest populære downloadsider. Herefter multiplicerede de det tal med salgsprisen og fire. Deres tal er antagelser for downloads i Japan og at de stod for 25% af alle downloads af disse spil [16]. Også filmindustrien mærker piratkopiering. Den samlede filmindustri (inkl. biografer og filmudlejning) går iflg. Tabel 1.2 glip af en årlig indtægt på $18,2 milliarder. [25]. I Tabel 1.3 og Tabel 1.4, listes der en række af lande, således at der kan ses Forbigået indtægt i milliader Software $53 Konsol(DS og PSP) $9,8 Musik $0,6 Film $18,2 Tabel 1.2: Forbigået indtjening hvilke lande, som er fattige, og hvordan det hænger sammen med mængden af piratkopierede filer. Den første Tabel 1.3 er landets BNP per indbygger Tabel 1.4. Den anden er raten af piratkopiering

14 KAPITEL 1. INDLEDNING [4] BNP pr indbygger i 2010 Georgien $2,620 USA $47,184 Zimbabwe $595 Japan $43,137 Bangladesh $673 Luxembourg $108,921 Moldova $1,631 New Zealand $29,352 Yemen $1,130 Australien $42,131 Armenien $2,996 Østrig $44,863 Venezuela $13,451 Sverige $48,832 Hviderusland $5,765 Belgien $42,969 Libyen $9,957 Finland $44,522 Aserbajdsjan $5,647 Schweiz $66,934 Indonesien $2,946 Danmark $55,988 Tabel 1.3: Oversigt over BNP i 24 lande De navne og tal der er markeret med fed, er tal fra 2009 da tal fra 2010 ikke var tilgængelige. [12] Højeste Piratkopieringsrate Laveste Piratkopieringsrate Georgien 93% USA 20% Zimbabwe 91% Japan 20% Bangladesh 90% Luxembourg 20% Moldova 90% New Zealand 22% Yemen 90% Australien 24% Armenien 89% Østrig 24% Venezuela 88% Sverige 25% Hviderusland 88% Belgien 25% Libyen 88% Finland 25% Aserbajdsjan 88% Schweiz 26% Indonesien 87% Danmark 26% Tabel 1.4: Højeste og Laveste Piratkopieringsrate i 2010 Som der kan læses ud fra Tabel 1.3 og Tabel 1.4, er piratkopiering i højere grad udbredt i de fattige lande, frem for lande der er bedre stillet. De fattige lande vil have meget svært ved at få råd, til at købe professionelt og lovligt software. Prisen for software i de fattige lande er ikke tilpasset lønniveauet, - 4 -

15 1.2. AKTØRER derfor kan software, som kan betales ud af en dansk dagløn, tage en uge eller mere at få råd til [15]. Nogle indbyggere i fattige lande, tjener helt ned til få hundrede dollars om året [5]. Løsningen for folk der skal bruge et stykke software, kan derfor være at benytte sig af en piratkopi, for at få det nødvendige software som opfylder deres behov [15]. Piratkopiering kan desuden også være med til at skabe monopol [39]. Vi kan f.eks. opstille scenariet af en studerende, der har brug for et billedredigeringsværktøj som Adobe Photoshop CS5. Dette koster $699 [7]. Det er mange penge, at skulle bruge for de fleste studerende og for nogen helt umuligt. I stedet vil personen måske vælge at piratkopiere produktet for at få det gratis. Forestiller man sig, at piratkopiering ikke eksisterede og personen virkelig havde brug for et alternativt produkt, med samme funktionalitet og til en mindre pris, så ville han i alt sandsynlighed (det antages at personen ville vælge det billigere program, hvis det har samme funktionalitet) købe en konkurrents produkt. På denne måde fremmes monopolen af dette produkt. Det samme kan kan være gældende for Microsoft Windows. Hvis alle var tvunget til at betale, ville Windows da være det største Operativ system? Eller ville en anden konkurrent være mere udbredt, som f.eks. Linux? Efter at være præsenteret for omfanget af piratkopiering, er det blevet tydeliggjort at problemet er eksisterende. Der er altså et tab i indkomst som virkning af problemet, dette er penge som ikke er blevet tjent, fordi produktet er blevet piratkopieret og ikke købt. 1.2 Aktører Der er tre primære aktører inden for emnet. Den første af disse er piratkopisterne, som er dem der uploader eller downloader filer ulovligt fra internettet. Den anden er udbyderen, det er denne aktør, som skal tjene penge på salg af de produkter, som de ejer rettighederne til. Den sidste af de tre aktører er forbrugeren, men de vil ikke blive undersøgt nærmere, da forbrugeren ikke er direkte indblandet i problemet Piratkopister Der findes forskellige slags piratkopister, de kan deles op i mange underkategorier. Der er to slags piratkopister, der vil blive undersøgt nærmere, disse er uploadere og downloadere. Derudover er der også dem som kopierer over på - 5 -

16 KAPITEL 1. INDLEDNING fysiske enheder i form af CD er eller DVD-skiver. En af hovedårsagerne til at piratkopiering af filer finder sted, er at det er gratis. Dette er en attraktiv egenskab, specielt når mange finder det dyrt at skaffe sig materialet lovligt. Derudover er der også opstået en hvis social accept af at downloade ulovlige filer fra internettet. En anden meget vigtig ting som motiverer piratkopiering, er at prøve et produkt før man køber det. Friheden til gratis at prøve noget og derefter købe det, kan altså også drive en person til at piratkopiere [9]. Det er ikke uden konsekvenser, at hente eksempelvis software eller musik på internettet. Det hentede materiale kan være defekt pga. f.eks. manglende opdateringer. Manglende opdateringer kan give mulighed for sikkerhedshuller i systemet og kan dermed give let adgang til vira eller identitetstyveri. Der vil ikke være support eller gives garanti fra udviklere, som beskytter piratkopisten hvis produktet laver skade på maskinen, der ikke kan repareres [14]. Et andet problem er den risiko der løbes ved at bryde loven, hvis man fanges i det kan man forvente straf. Hvilke strategier benytter piratkopister sig af? I dette afsnit redegøres der for, hvordan piratkopister distribuerer deres materiale. Dette er vigtigt at vide, for at kunne nærme sig løsninger, som kan gøre det mere kompliceret at piratkopiere eller stoppe problemet helt. Der findes udgivelsesgrupper som udgiver piratkopieret materiale. For at en gruppe kan udgive et stykke software, skal der først være en leverandør, der skaffer materialet. Dette er dog ikke altid muligt og gruppen skal vente på at materialet bliver udgivet. Derefter skal der foretages en reverse engineering på dette stykke software, ofte kaldt cracking. Ved cracking ændrer piratkopisterne ved en eller flere filer, for at gøre det muligt at gå udenom den mulige beskyttelse programmet har, f.eks en cd-nøgle. Dette arbejde foretages af en cracker, som også er en del af gruppen. Efter at materialet er skaffet og cracket, skal det blot pakkes sammen og udgives, samme forhold gør sig gældende for spil. Ved musik og film er det lidt anderledes. Materialet skal først udgives af et pladeselskab, eller andet og kan derefter ekstrakteres og derefter udgives[14]. Det udgivne materiale bliver derefter distribueret. To eksempler på udgivere er axxo [8], som er en af de mest kendte film piratkopister og Razor1911 [32], som er en gruppe der bl.a. cracker spil. BitTorrent protokollen kan f.eks. bruges til at dele materialet. Det væsentlige ved BitTorrent protokollen er, at alle deltagere i torrent-filen kan have en eller flere dele af det samlede data og man kan hente små dele af det samlede data fra alle som har det, altså en sværm af data uden en direkte vært for materialet, hvilket gør det svært at spore [13]

17 1.2. AKTØRER Et sidste notat der bør nævnes om piratkopisterne er at grupperne meget ofte opfordrer til at købe produktet, hvis man kan lide det. Dette sker i form af en NFO(info) fil hvor der f.eks. kan stå: Support the software companies. If you play this game BUY it. [14] Udbydere Udbyderes primære opgave er at sælge produktet. Deres arbejde kan også omfatte at stoppe piratkopiering, for at undgå tabt indkomst. Udbyderne vil gerne stoppe problemet, fordi de bliver snydt for penge, når de produkter de vil sælge, bliver ulovligt kopieret af piratkopister. Vi har set tidligere i Afsnit 1.1, at omfanget af piratkopiering er et stort problem. Da mange penge tabes er der en tydelig grund til at udbyderne vil bekæmpe dette. Hvilke strategier benytter udbyderne sig af? En af de ting mange udbydere vælger at gøre, er at tilføje et Digital Rights Management(DRM) system til deres fysiske produkter. Der findes forskellige DRM systemer, men deres hovedformål er adgangskontrol af filer [24]. Et eksempel på brug af DRM er Ubisofts spil Assassins Creed. Ubisofts DRM til dette spil gik ud på at når brugeren installerede spillet, var det ikke alle filerne der var med i installationen. Man skulle derimod have en internet forbindelse, og hver gang man startede spillet, ville der blive hentet nogle filer til spillet, som gjorde det funktionelt [41]. Ofte opretter rettighedshavere organisationer der har til formål at beskytte ophavsretten på objekter der er i deres felt. F.eks blev BSA nævnt tidligere, og i Danmark har vi RettighedsAlliancen, som har hele den danske musik- og filmbranche bag sig i deres formål med at beskytte ophavsretsholdernes rettigheder. RettighedsAlliancen hed tidligere Anti-Piratgruppen hvor de aktivt sagsøgte folk, der havde brudt ophavsretten, ved enten at downloade eller dele filer med andre. Dette forehavende blev stoppet, da det viste sig, at det var stortset umuligt at dømme privatpersoner uden tilståelse [34]. Den internationale Motion Picture Association(MPA) står blandt andet for at lave kampagner der fortæller folk at piratkopiering er tyveri [21]

18 KAPITEL 1. INDLEDNING 1.3 Er der tale om et problem, som er nødvendigt at løse? Vi har nu set på omfanget af problemet og analyseret de indblandede aktører. I dette afsnit vil problemet blive analyseret nærmere og der vil argumenteres for hvorfor problemet skal løses. Et af hovedargumenterne der bliver brugt i emnet piratkopiering er at det er tyveri [21]. Motion Picture Association of America(MPAA) bruger også udtrykket tyveri omkring alle former for piratkopiering [28]. Men ser man på den danske straffelov 276, er piratkopiering ikke er tyveri, da en fil på en computer ikke er en rørlig ting For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed. [6] Piratkopiering er også blevet et politisk emne, og der er et ønske om at ændre ophavsretsloven. Der er blevet formet et politisk parti, hvis hovedmål handler om fildeling og beskyttelse af privatlivet. Dette parti har fået navnet Piratpartiet. Dette politiske projekt startede i Sverige og partiet stillede op til Europa Parlamentets valget i 2006, men kom ikke ind. De forsøgte igen i 2009 og denne gang fik de 7% af de svenske stemmer, hvilket svarer til et mandat. Der blev i mellemtiden oprettet et tysk parti, med samme navn og en politik som minder meget om det svenske søsterpartis. Dette parti stillede også op i 2009, men fik ikke nok tyske stemmer til at få nogle mandater. I 2010 var der valg til den svenske riksdag, men der kom Piratpartiet ikke ind, da det kun fik 0.76% af stemmerne, det samme skete for piratpartierne i England og Frankrig, som ikke kom ind i deres respektive parlamenter. I 2011 var der landdagsvalg i Berlin og der stillede det tyske Piratparti op og fik et resultat der overraskede alle de politiske kommentatorer og partiet selv. De fik 8.9% af stemmer hvilket svarer til 15 mandater og dermed fik de også skaffet sig indflydelse, da de valgte at støtte den siddende leder og forlænge hans periode. Netop dette valgresultat mener parties leder er rigtigt vigtigt for piratpartier verdenen over, da det kan starte en kædereaktion af valgresultater, som giver pladser til de andre partier i de forskellige landes regeringer

19 1.3. ER DER TALE OM ET PROBLEM, SOM ER NØDVENDIGT AT LØSE? Det er en af den slags nøglebegivenheder, der fører til, at nye piratpartier bliver stiftet i andre lande og får flere medlemmer og vælgere i andre lande. Så snart folk hører, at piratpartiet er blevet valgt ind i Berlin, kan det tænkes, at folk eksempelvis overvejer at stemme på dem i Tjekkiet - Fabio Reinhardt [20] Der findes også et dansk piratparti, men dette har ikke haft ret stort held i forhold til det tyske og svenske. De fik ikke samlede nok underskrifter til at kunne stille op til det danske folketingsvalg i 2011, men de fulgte de danske politikere tæt, hvor de gav råd og tips til hvem der var bedst at stemme på set med en fildelers øjne i forhold til ophavsretsloven [31]. Der er også en del der bruger piratkopiering til at teste produktet før de køber det, som en slags prøve, for at undgå at betale for noget, som de måske ikke kan lide. Der er mange programmer der ikke giver mulighed for at prøve det, før man giver penge for det. Det samme gælder for film og musik. Bliver der downloadet et par numre fra et album vil personen der har downloadet det kunne afgøre om albummet er værd at betale for. Det sker at der kun er få numre på et album, som en forbruger ønsker at høre og derved kan personen blive skuffet, hvis han har købt hele albummet og føler sig snydt. Et andet eksempel er hvis det er en helt ny kunstner, så er chancen for at man køber et album derfra ganske lille, eftersom man ikke kender til det. Downloader man det første album kan det ske, at man gerne vil købe det næste, hvad end ens begrundelse til det er (støtte kunstneren, etisk korrekthed osv.). Film er dog lidt anderledes, da det ikke er sikkert at man vil se filmen igen efter første gang og kan derfor ikke betragtes som en prøve ligesom spil, software eller musik. Bill Gates, tidligere CEO af Microsoft, udtalte i 1998 følgende: As long as they are going to steal it, we want them to steal ours. They ll get sort of addicted, and then we ll somehow figure out how to collect sometime in the next decade - Bill Gates [17] Der er en konstatering omhandlende problemet. Skal piratkopiering foregå skal det helst være deres produkter der bliver hentet. Microsoft er dog en gigantisk virksomhed, men det er ikke kun dem der fører denne holdning. LogMeIn er en mindre virksomhed som lider af det samme problem, som Microsoft angående piratkopiering, deres chief executive officer(ceo) har den samme holdning til problemet: - 9 -

20 KAPITEL 1. INDLEDNING If people are going to steal something, we sure as hell want them to steal our stuff - Michael Simon [23]. Der kan konkluderes at for en udbyder af denne slags, er der stadig profit i et piratkopieret produkt, selv for et mindre firma, de vil dog stadigvæk gerne have at man køber produktet frem for ulovlig kopiering. Markus Persson, som er udvikler af spillet Minecraft, har givet udtryk for at piratkopiering kan være en form for reklame, der kan skabes potentielle nye kunder ved at ordet spreder sig mellem venner og bekendte [30]. Det samme gør sig gældende ved andre brancher, den tabte indkomst kan stadig tillægges en værdi i form af gratis omtale. Selvom der måske er mindre tab ved salg, så vil et større og bedre rygte kunne indbringe flere penge igennem f.eks. deres næste film, merchandise, koncerter, og andet. Der er rig mulighed for at piratkopiering kan hjælpe med at promote dem og derved give dem flere penge end de hypotetisk har mistet. 1.4 Datalogiske løsningsmuligheder I denne sektion er nogle af vores overvejelser, med hensyn til løsning af et delproblem inden for emnet. Dette er overvejelser, som er grundlag for vores løsningsmodel. Disse vil ikke begrundes yderligere. Overordnet set har vi kigget på disse muligheder: Vandmærkning af filer Fil slitage Fil med begrænset antal brug Tidsbegrænset brug af filer Vandmærkning af filer Vandmærkning af filer kan forstås og gøres på to måder. Den ene måde er at mærke filerne i koden, således at de ville kunne blive genkendt ved at tjekke om det er tilstede, altså ligesom et fysisk vandmærke. Den anden måde er direkte vandmærkning af digitale film så der er et synligt vandmærke imens man ser filmen. En datalogisk løsning inden for dette problem ville være at finde ud af hvordan der sørges for at et vandmærke i koden på en fil ikke følger med hvis der sker en uautoriseret kopiering af filen, og derved sørge for at det er muligt at

21 1.4. DATALOGISKE LØSNINGSMULIGHEDER tjekke filen for uautoriseret kopiering. Det synlige vandmærke skal dog følge med i en kopiering, så man kan se at filmen eller billedet er kopieret. Fil slitage Konceptet bag slitage på en fil, er at sammenligne med fysisk slitage. Dette er en ide som er svær at implementere. Et eksempel på hvordan dette kunne gøres: I en e-bog kunne der f.eks. fjernes ord over tid og i musik eller film kunne kvaliteten forringes. Fil med begrænset antal brug Konceptet bag denne ide er tilsvarende en prøveversion til et stykke software, forskellen er blot at man har fuld adgang til det pågældende materiale, dog med det forbehold at det kun kan bruges et begrænset antal gange. Tidsbrænset brug af filer Dette minder om begrænset antal brug, dog med den fordel at det er baseret på tid og ikke de antal gange, som brugeren har åbnet filen. Dette forhindrer at brugeren ikke bare kan holde filen åben og dermed bruge det ubegrænset

22 KAPITEL 1. INDLEDNING 1.5 Problemformulering På baggrund af de overvejelser og delkonklusioner, der er arbejdet med i problemanalysen, skal problemet afgrænses og en konkret problemstilling findes. Der kan ud fra problemanalysen konkluderes, at filbaseret piratkopiering, som helhed, er for stort et problem, til at det kan løses med vores ressourcer, og vi vil derfor fokusere på at få en del af problemet løst, ved at løse et delproblem inden for emnet. Der er blevet set på hvordan at piratkopisterne opfører sig og hvad de ønsker af produkter, som har en effekt på deres holdning til piratkopiering. Der er fundet ud af i Afsnit 1.2.1, at folk ønsker at kunne prøve hele produktet, inden at de bestemmer sig for, om det er pengene værd at købe det. Hertil kan man afgrænse problemet til et delproblem, som er prøveversioner i en afgrænset tidsperiode. Det vil give folk muligheden for at teste produktets potentiale inden der tages stilling til, om produktet er pengene værd. Hvis brugeren skal have mulighed for at kunne afprøve et produkt vil det, hvis man ser datalogisk på det, være et spørgsmål om, hvordan man kan lave en tidsbegrænsning af et produkt. For at brugeren ikke skal have mulighed for at ændre i det tidsbegrænsede produkt, skal der være en form for beskyttelse af den tidsbegrænsende applikation. Efter afgrænsningen ønsker vi at besvare på følgende datalogiske spørgsmål: Hvordan laver man tidsbegrænsning af filer og hvordan sørger man for, at tidsbegrænsningen ikke kan brydes eller på anden måde ændres? Krav til produkt: Der opstilles nogle krav til selve udførelsen af projektets produkt. Den tidsbegrænsende applikation, skal skrives i programmeringssproget C. Applikationen skal tælle tiden, der er brugt i den gældende fil. Når tiden overskrider den maksimale mængde af tid man må bruge filen, skal den lukke filen, med en påmindelse om at filen lukkes, sammen med applikationen. Applikationen skal også afholde filen fra at åbne, hvis det har overskredet den maksimale tid. Dertil skal der tilføjes en sikkerhed på vores applikation, så det ikke er muligt for brugeren at komme udenom tidsbegrænsningen og derved gøre vores produkt ubrugeligt. Vi vælger at fokusere på at udvikle en applikationen, der tidsbegrænser et eksternt program, men princippet bag løsningen vil fungere med andre medier, såsom film og musik

23 Kapitel 2 Kryptografiske primitiver I dette kapitel vil de kryptografiske primitiver forklares. Kryptering er meget vigtig i forhold til sikkerhed i dag. Der bliver sendt alle mulige former for person-følsomme informationer over internettet. Hvis ikke det var for kryptering, ville alle disse informationer være let tilgængelige for uvedkommende. Kryptering går ud på at gøre alle disse informationer ulæselig for alle udover de intentionelle modtagere. Hvis man tager udgangspunkt i en besked M,en kryptering E, samt en dekryptering D vil man kunne beskrive kryptering således: M + E E(M) (2.1) E(M) + D M (2.2) Hvis beskeden bliver krypteret vil den være ulæselig. Dekrypterer man derefter den krypterede meddelelse, vil den være læselig igen. Til krypteringen og dekrypteringen bruges der nogle bestemte nøgler. Disse nøgler består af et bestemt bit-mønster, som er lavet til at kunne dekryptere eller kryptere en bestemt kryptering. Måden disse nøgler håndteres på er forskelligt alt efter hvilket kryptosystem der bliver anvendt [38]. Der findes to overordnede kryptosystemer, symmetrisk og asymmetrisk. Det symmetriske kryptosystem bruges til at sende information til bestemte modtagere. I dette system bruges der kun en nøgle K til at kryptere og dekryptere. Man kan beskrive dette kryptosystem som: M + E K E K (M) (2.3) E K (M) + D K M (2.4) 13

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 Udarbejdet af: Vejleder: Tomas Rasmussen Mads Rosendahl. Abstract Dette projekt har til formål at undersøge

Læs mere

Holdning til piratkopiering

Holdning til piratkopiering 1 Forbrugernes værdiopfattelser - Hvilke tiltag kan udledes til en ny forretningsmodel der både øger folks Jeg har ingen holdning til emnet 7% Okay -Har selv gjort det 10% Forkert -Har aldrig rørt det

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. DET NATURVI DENSKABELI GE FAKULTET KØBENHAVNSUNI VERSI TET Us abi l i t yeval uer i ngafnemi D -enbel ys ni ngafaut ent ii kat i onibor ger vendt ei t s ys t emer Kandi dat s pec i al eaf Ander sbj er

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning

De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Flemming Lindblad Bachelorprojekt Side 2 af 28 1 Indledning De indbyrdes forhold mellem kulturbevaring, digitalisering og lovgivning Bachelorprojekt, Københavns Universitet E2010 Vejleder: Helle Porsdam

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Simulering af Poker Gruppe 8

Simulering af Poker Gruppe 8 Simulering af Poker Gruppe 8 Kasper Emil Dueholm Freiman Roy Bergholdt Christian Arentsen Morten Egedal Allan Laursen Johan Følsgaard Rasmus Kristoffer Pedersen Under vejledning af: Maja Tønnesen Roskilde

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14 Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014 Semester: 4. Semester Klasse: 4MMDA0912 Gruppe: 14 Vejleder: Lisbeth Mathiesen Synopsis: Deltagere:

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

1 2 Abstract This study examines which affect Google s algorithms has on its users, society and the world, and which kind of political character Google has. We find it interesting that Google has that

Læs mere

Kritik af rapporten "Open Source i Danmark"

Kritik af rapporten Open Source i Danmark 2/1 2002 SSLUG: Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" Side 1 Kritik af rapporten "Open Source i Danmark" SSLUG 2/1 2002 Dette er en 34 sider lang kritik sendt til Økonomi og erhvervsministeren samt

Læs mere

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1.

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1. P2P-netværk Optimering og samarbejde Navne: Daniel Grøndal Sangill Jens Taarnhøj Specialevejleder: Specialefag: Uddannelse: Jens Leth Hougaard Omkostningsfordeling og spilteori CBS, Cand.Merc.Mat Afleveringsdato:

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Speciale ved Roskilde Universitetscenter, Datalogi September 2008 Af: Christina Rudkjøbing og Martin Schultz Vejleder: Niels Jørgensen Offentlig version

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS Kandidatspeciale af Daniel Jovanovic IT-Universitetet København, Forår 2012 Vejleder: Freddie Drewsen Abstract A botnet is a specific kind of malware which compromise

Læs mere