Faglighedens betydning i fremtidens sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglighedens betydning i fremtidens sundhedsvæsen"

Transkript

1 Faglighedens betydning i fremtidens sundhedsvæsen sen Landskursus Kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sygeplejersker 2. & 3. November Erik Elgaard Sørensen Forskningsleder, cand.cur., ph.d. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Aalborg Sygehus.

2 Indlæg vil omhandle Sygeplejeprofessionens udfordringer i 2011 en problematisering. Hvordan kan sygeplejeprofessionens udfordringer forklares? Professionsudvikling prioriterede indsatsområder? Konsekvenser for sygeplejerskers praksis?

3 Indlæg baseret på Erfaringsbaseret viden Teoretisk viden Forskningsbaseret viden Vil kaste lys over

4 Sygeplejeprofessionens udfordringer i en problematisering Hvad er sygepleje?

5 Hvad siger om sygepleje? Fagpolitikere Politikere Fagprofessionelle Patienter Pårørende

6 Fagpolitisk perspektiv

7 Konsekvenser? Forkortet indlæggelsestid/mere ambulant øget ansvar for kompleks sygepleje i kommunerne Flere ældre og kronikere der er dokumentation for, at behov for kompleks sygepleje er steget i kommunerne Opgaveglidning hjemmesygepleje med øget fokus på forebyggelse Reduktion i sygeplejerskenormering vil få vidtrækkende konsekvenser

8 Svar til :Åbent brev til kommunalbestyrelsesmedlemmerne 13. september :05 gal Læs/besvar Det lyder som fornuftige argumenter, men der er jo selvfølgelig altid lidt fagforening i det som bør tages med et gran salt. Tallene taler dog for sig selv med den i forvejen lave normering og sygeplejelige opgaver der forudsættes løst i kommunerne efter (hurtig) udskrivelse fra hospitaler. Hvis Jammerbugt ikke kan løse denne opgave, har svage borgere et stort problem. Hvad er prisen egentlig for en assistent i forhold til en sygeplejerske, og hvad er forskellen egentlig i "hvad" de kan udføre af arbejde? Læs/besvar

9 Politisk perspektiv

10 Fagprofessionelt perspektiv Hvad er sygepleje (forståelse og udøvelse)? - Operationssygeplejersken - Afdelingssygeplejersken

11 Operationsygeplejersker Teknisk instrumentel handlemåde Teknisk instrumentel handlemåde Teknisk instrumentel handlemåde

12 Operationsygeplejersker Teknisk instrumentel handlemåde Moralsk praktiske handlemåde Kommunikativ handlemåde

13 Afdelingssygeplejersker Indhold Kliniker Administrator Hybridleder Klinik Drift Forståelser af sygepleje

14 Afdelingssygeplejersker Indhold Kliniker Administrator Hybridleder Situation Klinik Drift Sygdom Drift Ironi Teoridistance Uden forskning Autorisation Virksomhedsfelt Ikke behandling Omsorg Udvikling Samfund Individuel Kollektiv Erfaring Udvikling Forskning Teori-praksis Forståelser af sygepleje (PLURALISME) En praktisistisk praksis En teoretisk apraktisk praksis En teoretisk begrundet praksis

15 Patientperspektiv - Patienttilfredshedsundersøgelser (spørgeskema): tilfreds med den modtagne sygepleje og behandling? (2 spørgsmål omhandler sygepleje generelt). - Praktisk aktivitet, at være tilstede, give fysisk støtte og tale med patienten (Allan 2002).

16 Patientperspektiv Hvad er sygepleje? - En travl aftensygeplejerske - Claras sidste rejse

17 Opsamling Sygeplejeprofessionen er under pres patientens syn på sygepleje og på sygeplejersken er? argumenter fra fagpolitiske og professionelle vinder vanskeligt gehør i politiske sammenhænge. Spørgsmålet om hvad sygepleje er rammer ikke bureaukrater. pluralisme i forståelser af sygepleje blandt fagets egne udøvere Konsekvens: manglende kendetegn svækker den faglige identitet og fører til tab af fagligt fodfæste. Det vanskeliggør identifikation og orientering.

18 Hvordan kan sygeplejeprofessionens udfordringer forklares? Sygeplejens fag og sag En systemteoretisk tænkning

19 Fag og sag Hans Fink (1982)

20 Sygeplejeprofessionens fag og sag Merry Scheel (1985, 1994, 2004, 2005)

21

22 Sygeplejerskeuddannelsen Ændret som følge af den samfundsmæssige udvikling iboende selvmodsigelser 1956 KALD MVU/studiebaseret FAG 2001 BA i sygepleje 2008 PROFESSION

23 NPM -global reformbølge -kontraktstyring -fra proces- til resultat -private koncepter Professionernes autonomi Økonomi: Krav om dokumentation Statens styring af professionerne Patientroller

24 Centrale forhold vedr. fagprofessionelle baseret på nyeste litteratur (2008). Udvikling i fagprofessionelles autonomi Udvikling i statens styring af fagprofessionelle Udvikling af patientroller Komplekse årsags-virkningsforhold

25 Udvikling i fagprofessionelles autonomi Fra Veldefinerede monopoler Til Konkurrence mellem monopoler Egenkontrol og kollegiale sanktioner Professionelle definerer selv problemerne Identitet skabes sammen med kollegaer Professionelle ansvarlige ift patienter og statsmagten Ekstern kontrol eller styring gennem videnseliter Generalister og andre professioner er med til problemdefinitionen Identiteter er forskellige og skabes i samspil med andre Professionelle bliver ansvarlige ift kunder og offentligheden

26 Udvikling i statens styring af fagprofessionelle Fra Autorisation af professionelle (ingen står over ) Finansiering af det som professionelle anbefaler Understøttelse af fagligt selvstyre høj grad af monofaglighed Indkorporerer professionerne i udviklingen af området Selvstyre Til Kontrol med professionelles arbejde (ramme udstikkes) Pres for produktivitet og faste økonomiske rammer Generel ledelse opmuntres høj grad af tværfaglighed Professionerne inddrages ikke officielt i politikudvikling Statsstyre: professionelle (personer) involveres i etablering af konstruktioner, de selv senere styres efter (hjertepakker)

27 Udvikling i patientroller Fra Passiv patientrolle Til Aktiv patientrolle Legitimitet skabes gennem tro på uddannelse/erfaring Vurdering af de professionelle gennem egne eller bekendtes erfaringer Benyttelse af det formelle klagesystem sjældent Legitimitet skabes via dokumenterede resultater Vurdering via ekstern resultatdokumentation Det officielle klagesystem anvendes

28 NPM - global reformbølge - kontraktstyring - fra proces- til resultat - private koncepter Professionernes autonomi Statens styring af professionerne Patientroller Pluralisme Teknisk Kald Instrumentel Politisk Fag forståelse Profession Økonomi: Krav om dokumentation

29 En systemteoretisk tænkning

30 Luhmanns systemteori

31 Luhmanns systemteori organisationer (= sociale systemer) er beslutningssystemer (kommunikation handler om at træffe beslutninger) (den enkelte sygeplejerske kan ikke beslutte i hvilken retning sygeplejen skal gå, det kan en sammenslutning (forening/socialt system) af sygeplejersker = en afdeling). organisationer er autopoietiske systemer selvreferentielle; de kan irriteres fra omverdenen, men irritationerne har først effekt, når de bringes ind i organisationen (forståelse af sygepleje: behandling><pleje/omsorg) og forvandles til præmisser for organisationens egen udvikling

32 Kommunikation = mening Medier gør kommunikation mellem systemer mulig. Binær kode gør systemet i stand til at handle System Autopoiese -producerer -organiserer -reproducerer Omverden Politik (system), magt (medie), minus magt: regering/opposition (binær kode) Økonomi (system), penge (medie), have/ikke have penge (binær kode) Sygepleje (er faget lukket om sig selv??? profession/semiprofession??), patienten (medie), behandling eller pleje obs. forståelser af sygepleje (binær kode)??? Både lukket og dynamisk Kan lukke sig for meget om sig selv: Økonomi: tænker kun profit Sygepleje: faglig etnocentrisme GRUMS! Grumsede medier med dertil hørende binær kode: vanskeligg kommunikation og handling

33 Fag > < Sag Det fagpolitiske Det fagprofessionelle system: Det politiske Det økonomiske system: Velbegrundet, fagligt forsvarligt, højt kvalitetsniveau Lavest acceptable kvalitetsniveau

34 Prioriteringstrappen

35 Opsamling Dialektikken mellem sygeplejens fag (inderside) og sag (yderside) er vigende. Sygeplejeprofessionens historie bidrager til et pluralistisk forståelsesgrundlag, der ikke giver mening hverken blandt fagets egne eller andre udøvere.

36 Hvad er sygepleje? Det spørgsmål rammer ikke bureaukrater. Det giver ikke mening. Det gør derimod det konkrete indhold i fænomenet sygepleje.

37 Professionsudvikling rettes derfor imod Mål Genopretning af dialektikken mellem sygeplejens fag (inderside) og sag (yderside). Middel Relancering af sygeplejeprofessionens historie og afklaring af et forståelsesgrundlag ( backbone in nursing ), der giver mening både blandt fagets egne og andre udøvere. Med henblik på En proaktiv professionsbaseret adfærd.

38 Relancering af sygeplejeprofessionens historie og afklaring af et forståelsesgrundlag Sygeplejeprofessionens værdier, teorier, metoder og instrumenter genindsættes på dagsordenen i: grunduddannelsen efteruddannelsen TR-uddannelse og andet videreuddannelse lederuddannelse

39 Relancering af sygeplejeprofessionens historie og afklaring af et forståelsesgrundlag proaktiv professionsbaseret adfærd Sygeplejeprofessionens værdier, teorier, metoder og instrumenter genindsættes på dagsordenen i: grunduddannelsen efteruddannelsen videreuddannelse Udvikling og forskning lederuddannelse

40 Udvikling og forskning Et spænd mellem tradition og fornyelse

41 Spænd mellem tradition og fornyelse Tradition Fornyelse Florence Nightingale ( ) Evidensbaseret praksis? KALD FAG PROFESSION

42 Syntese mellem tradition og fornyelse må tage udgangspunkt i reelle behov for fornyelse (hvad er problemet i klinikken) holde fast i traditionen (ikke kaste barnet ud med badevandet) fornyelse betyder ikke brud med det, der har været tidligere fornyelse må ske i samarbejde (undgå dem og os tænkning) må finde de gode/rigtige metoder frem m.h.p. at fremme udvikling/fornyelse strategisk indsats

43 Forskningsbaseret viden Arbejdsstyrkens tilstand Utilfredshed med arbejdet hvor rekruttering og fastholdelse er et problem (Aiken 2001) 41 % utilfredse med arbejdet 43 % udbrændte 22 % vil forlade job indenfor kommende år. Det er ikke patienterne. Vil kunne fastholdes, hvis: øget normering, mindre papirarbejde og færre administrative pligter (Aiken & Peter 2001).

44 Forskningsbaseret viden Arbejdsstyrkens tilstand Hospitaler der er bedre til at fastholde sygeplejersker (udskiftning < 12 %), har lave risikojusterede dødelighedstal og kortere indlæggelsestid sammenlignet med hospitaler med en udskiftning > 22 % (Kosel, Keith, Olivo 2002). Positiv sammenhæng mellem normering og effektivitet/kvalitet på intensive afdelinger (Dimick, Justin et al 2001, Aiken 2002) færre sepsistilfælde relateret til brug af CVK færre nosokomielle infektioner på pædiatrisk og kardiologisk intensiv afdeling færre decubitus, klager og dødsfald.

45 Mindre skident Mere skident Forskningsbaseret viden om kropsudskillelser prestige-hierarki i sygehusvæsenet (Lawler 1996) Liquor Tårevæske Blod Urin Fæces Hårdt Tørt Hårløst - - Blødt Vådt Slimet Håret Baby Barn Teenager Ung Voksen Midaldrende Gammel Klar/Glat Lys Mørk Pigmentering Fremtrædende Udstikkende Fordybning Kløft Hul Rent Urent

46 Proaktiv professionsbaseret adfærd - konsekvenser for sygeplejerskers praksis Sygeplejeprofessionens værdier, teorier, metoder og instrumenter genindsættes på dagsordenen i: grunduddannelsen Personlighed Pragmatisme Opdaterede faglige profiler efteruddannelsen System videreuddannelse lederuddannelse udvikling og forskning Mod Lobbyisme Sygeplejeforsker/Klinisk sygeplejespecialist/udviklingssygeplejerske/ledende sygeplejerske

47 Opdaterede faglige profiler = troværdighed Klinisk kompetence Evne til at fungere som sygeplejerske i den konkrete kliniske praksis (Davies 1996, Baillie 1994, Love 1996) At være opdateret Viden om praksis, teori og forskning er aktuel/nutidig (Fisher 2005)

48 At holde praksiskundskab levende (Molander 1996) 1). forudsætter interesse og en personlig vilje for deltagelse i praksis og i praksisforbindelser 2). deltagelse foretaget på baggrund af tillærte rutiner er ikke tilstrækkeligt 3). veksle mellem ubetinget at stå for det man kan og at åbne sig for andres kundskab med henblik på forbedringer af virksomhedsudøvelsen (sygepleje er såvel en individuel som kollektiv praksis)

49 Proaktiv professionsbaseret adfærd - konsekvenser for sygeplejerskers praksis Uddannelse/Opdaterede faglige profiler Back-bone in nursing Italesætte sygepleje i egen afdeling der hvor klinisk praksis udøves Journal Club Implementering af forskningsresultater Udviklingsprojekter Deltagelse i videnskabelige kongresser

50 Tilbage på sporet! Tak.

Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje

Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje KONFERENCEOPLÆG Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 3 2014 19 Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje Erik Elgaard Sørensen Indledning Samarbejde på tværs af fag i sundhedsvæsenet

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse L O F I. 3 3 1 5 Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Arbejdsrapport Dansk Sygeplejeråd Vimmelskaftet 38 Postbox 1084 1008 København K Tlf. 33 15 15 55 E-mail: dsr@dsr.dk www.dsr.dk Indledning

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen FOA: Social- og sundhedssektoren F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Det gode sundhedsvæsen med fokus på sygehusene Det gode sundhedsvæsen. er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Velfærdsstaten. 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten. Professionelle i velfærdsstaten 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN 978-87-7675-815-8

Velfærdsstaten. 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten. Professionelle i velfærdsstaten 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN 978-87-7675-815-8 de økonomiske konjunkturer i øvrigt så ud. I dag er der langt flere ansatte (også kaldet professionelle) og modtagere af velfærdsydelser, og udgifterne er langt større, end de var i starten af 1970 erne.

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Kommunikation og resultat Allan Baumann

Kommunikation og resultat Allan Baumann Kommunikation og resultat Allan Baumann EKSAMENSOPGAVE I INFORMATIONSJOURNALISTIKKENS STRATEGISKE GRUNDLAG, UPDATE MAJ 2010 OBLIGATORISK MODUL I DIPLOMUDDANNELSERNE I JOURNAISTISKE ARBEJDE VEJLEDER HELLE

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere