Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs"

Transkript

1 ver vedr. Landmålingsprogrammet ScanObs Denne vejledning beskriver et nyt GeoCAD-program, der kan benyttes til udjævning af landmålingsobservationer. Programmet benytter et specielt udviklet filformat til observationer, der kan genereres fra de fleste totalstationer. en indeholder: 1 Installation og opsætning af programmerne Grundlæggende funktioner Beregningsmetode Eksempel på beregning af net, inkl. fejlsøgning Linie-kodning i marken Kodekonvertering Format for fikspunktfil (.fix) Øvrige kodningsmuligheder i marken Multi-kodning Kontrolsigte Tilbagesigte Excentrisk sigte Den grundlæggende funktionalitet i dette nye program er en hurtig og effektiv omregning af landmålingsobservationer fra en totalstation til YX- eller NE-koordinater samt tilhørende koter. Denne omregning af observationer til koordinater sker med programmet ScanObs.exe. Landinspektørfirmaet Aakjær Langballe Nybro Eriksen Per Roed Vestergade 8 Postboks Århus C Tlf.: Fax Jens Juhl Lic.geom Spicavej Aalborg SV Tlf.:

2 Den nævnte omregning foretages som en udjævning efter anblok-metoden på koordinater, der er beregnet på baggrund af observationer i obs-filen. Metoden giver en række muligheder for effektiv fejlsøgning i observationerne. Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at programmet ikke udjævner på traditionel vis på retnings- og afstands-observationer, med derimod foretages en netudjævning på koordinater, hvor der angives samme spredning i begge koordinatretninger. Ved ScanSurvey i Norge er der foretaget tests med mange hundrede koordinater. Her er der kun fundet afvigelser på få mm sammenlignet med en udjævning på retnings- og afstands-observationer. Til obs-formatet er der endvidere tilknyttet to avancerede systemer til liniekodning af objekter (norsk og dansk metode). En observationsfil konverteres til bnr-format efter den danske liniekodningsmetode med programmet benævnt ObsDK2bnr.exe. Hvis man anvender den norske metode for liniekodning, benyttes programmet Obs2bnr.exe. I denne vejledning benævnes programmet konsekvent ObsDK2bnr.exe. Fra en kombineret net- og detailmåling i marken er det således muligt at foretage en fejlsøgning i observationerne, beregne udjævnede koordinatværdier og til sidst få dannet en GeoCAD bnr-fil med de registrerede detailpunkter. Med lidt øvelse vil denne procedure foregå hurtigt. Programmerne ScanObs og ObsDK2bnr kræver ikke en særskilt installation men forudsætter nogle opsætninger af hjælpefiler. Programmerne følger med ved download af GeoCAD og er placeret i BINmappen. Der kræves licens til programmet ScanObs (numbers.dat). Observationsfilen, der er input til programmet, dannes fra en Leica 1200 totalstation (eller GPS-modtager) med en speciel format-fil (Leicas FRT-fil). Benyttes 1100-serien kan GeoCAD programmet gsi2obs.exe benyttes. Kontakt venligst GeoCAD om mulighederne, hvis der benyttes Trimble eller andre mærker. Opsætning af faste indstillinger i udjævningsprogrammet sker i filen scanobs.ini, der er placeret i SETUPmappen. Filen indeholder nedenstående parametre. Værdierne læses fra.ini-filen, når programmet startes og kan ændres ved hver udjævning i programmets brugerflade (bortset fra den første og de fem sidste). Beskrivelse af parameter Typisk værdi Default-mappenavne (DK/NO), valg af kodesystem (DK/NO), default koordinat-akser. DK DK YX Faktor for størrelse af konfidens-ellipser (heltal) 200 grundfejl plan, for alle koordinatobservationer m afstand plan, for alle koordinatobservationer ppm grundfejl højde, for alle koordinatobservationer m afstand højde, for alle koordinatobservationer fejl(m) = dist.(km) 2 fikspunkter plan (blank: Værdier læses fra fikspunktsfil) ppm/m fikspunkter højde (blank: Værdier læses fra fikspunktsfil) Afstand ved beregning af spredning på et nypunkt (heltal) 100 m Geoidehøjde (benyttes ved reduktion af afstande) m Kun flueben ved ikke udvægtede observationer. Plan (0/1) 1 Kun flueben ved ikke udvægtede observationer. Højde (0/1) 1 Udvægtning af fikspunkter ved robust udjævning. (0: Fikspunkter udvægtes ikke 1: Fikspukter udvægtes) 0 Sortering af observationer på skærmen (0: Data sorteres efter station og punktnummer. 1: Data sorteres efter observationer i.obs-fil) 1 Rækkefølge af format for fikspunktfil (default) fix Rækkefølge af format for fikspunktfil (nummer 2) kof 2 af 18

3 Rækkefølge af format for fikspunktfil (nummer 3) Maks. fejl, plan (sqrt(dx*dx+dy*dy)) ved søgning efter nyt punktnummer Maks. fejl, højde ved søgning efter nyt punktnummer vgf m m En obs-fil skal placeres i en under-mappe benævnt obs. Programmet benytter/opretter herudover følgende undermapper, til den sti hvor obs-mappen er placeret: 1: Bnr 2: Bnr_netskitser 3: Dok 4: Fikspunkter 5: Fikspunkter-beregnet 6: GSI 7: Maxidok 8: Obs Mappenavnene kan ændres i filen ScanObs.ini med syntaksen: m1 mappenavn_bnr_detailfil m2 mappenavn_bnr_netfil m3 mappenavn_dok_fil osv. Programmet ScanObs benytter en række faste GeoCAD objektkoder (kan ikke ændres), som skal være oprettet i de benyttede GeoCAD-kodetabeller til editering og plot. Koderne er angivet herunder: GeoCAD obj.kode FIX1 FIX2 FIX3 NYP1 NYP2 NYP3 FOP1 FOP2 FOP3 ELLI SpKo POL1 Beskrivelse fikspunkt (kote) fikspunkt (plan) fikspunkt (3D) nypunkt (kote) nypunkt (plan) nypunkt (3D) fri opstilling (kote) fri opstilling (plan) fri opstilling (3D) spredning plan, ellipse spredning kote polært skud Samtlige objektkoder findes i standard-tabellerne, der følger med ved download af GeoCAD og kan stjæles derfra, hvis man benytter egne tilrettede kodetabeller. Der kan med fordel oprettes højreklik-genveje til ScanObs og ObsDK2Bnr på filer med efternavnet.obs således: Opret en argument-fil (ScanObs.arg), der indeholder én linie: st 2 S Opret en bat-fil (ScanObs.bat), der indeholder st 1 %1 @c:\temp\temp.arg Tilsvarende oprettes der en ObsDK2bnr.arg og en ObsDK2bnr.bat, der indeholder: g 2a S og g 1a %1 3 af 18

4 Herefter tilknyttes der blot to handlinger til filtypen.obs, der peger på de to oprettede BAT-filer. Handling: C:\XXX_STINAVN_XXX\scanobs.bat %1 Hvis TextPad benyttes til editering af obs-filer, kan der med fordel benyttes specielle farver til de udvalgte koder i obs-filen. Herved vil redigering af filen blive lettere, hvor bl.a. hver opstilling vil få sin egen farve. Læs mere om opsætning af farver i TextPad her:..\geocad\samples\scanobs\manual\textpad\ TextPAD_Highlight_colors.pdf Herunder nævnes nogle af de grundlæggende funktioner i de to programmer til henholdsvis udjævning/beregning af koordinater (ScanObs) samt konvertering af observationsfiler til GeoCAD s bnr filformat (ObsDK2Bnr). Udjævningsprogrammet giver bl.a. mulighed for: Indstilling af en række faste spredninger (i ini-fil) på koordinatobservationer (grundfejl og afstandsafhængig fejl i plan og højde). Beregning af udjævning i plan og højde med eller uden fikspunkter ( fri udjævning) samt mulighed for at angive spredninger på givne fikspunkter. Vurdering af residualer undervejs. Mulighed for udjævning med eller uden afstandskorrektion (UTMetrs89, Kp2000, S34 eller lokalt system) Robust udjævningsmetode, så fejl i observationsfil let kan opsøges (typisk fejl i prismehøjde eller punktnummerfejl), herunder funktionalitet til at rette ombyttede punktnumre i obs-fil. Automatisk genindlæsning af observationsfil, hvis den er blevet redigeret med en Tekst Editor. Dannelse af dokumentationsfiler og netskitser ved beregning Konverteringsprogrammet til dannelse af bnr-filer fra observationsfiler giver: Mulighed for to forskellige liniekodningsmetoder (læs mere under punkt 5 i denne vejledning). Mulighed for at køre en ObsDK2bnr uden omregning af koordinater. (Benyttes hvis data beregnes i marken (Fri Station), og der ikke skal ændres på koordinater i OBSfilen.) Spredning på nypunkter på alle detailpunkter i bnr-filen (plan- / højdespredning gemmes i ACCværdi). Mulighed for at benytte et sæt objektkoder i marken, der konverteres til GeoCAD objektkoder. 1) Ved indlæsning af observationer slettes de registrerede koordinater, og der beregnes nye koordinater på grundlag af horisontal-retning, vertikal-vinkel og målt afstand til prismet. I beregningen korrigeres afstanden for indflydelse af tryk og temperatur (GeoPPM), prismekonstant (PRISME) og prismehøjde (SS.SSS). Bemærk: Angives prismehøjden til ved måling af et netpunkt bliver koten til punktet ikke medregnet ( ). De registrerede værdier for SS.SSS, GeoPPM og Prisme står nævnt to steder i obs-filen. Værdierne længst til højre i filen (efter tegnet #) fratrækkes i beregningen af koordinater, mens værdierne længst til venstre i filen (kolonne 3, 5 og 6) tillægges. 4 af 18

5 Dermed er værdierne efter #-tegnet original-værdier (der IKKE må redigeres), mens værdierne længst til venstre kan redigeres, hvis der er sket fejlindtastninger i marken. Observationer redigeres naturligvis aldrig! Er der f.eks. indtastet en forkert prismehøjde rettes der kun i værdien for SS.SSS i kolonne 3 i venstre del af obs-filen. 2) Udjævning foretages nu efter anblok-metoden. Det er hensigtsmæssigt at starte med en højdeudjævning, da grove fejl ofte er lettere at lokalisere ved denne beregning. Er der store residualer, foretages der en robust udjævning, hvorved de grove fejl vil være lette at lokalisere (kræver naturligvis et tilstrækkeligt overbestemt net). Grove fejl (f.eks. punktnummer-fejl eller prismehøjdefejl) rettes i obs-filen med det samme i en teksteditor (f.eks. TekstPad). Obs-filen kan med fordel være åben i TextPad under alle beregninger. Hvis obs-filen redigeres, vil ScanObs opdage, at der er lavet ændringer, og spørge om filen skal genindlæses. Herefter foretages en planudjævning efter samme fremgangsmåde. Hent evt. udvægtede markeringer fra højdeudjævningen ind. Punktnummerfejl vil kunne rettes automatisk i.obs-filen af ScanOBS, såfremt nettet er tilstrækkeligt overbestemt. Hvis ScanOBS kan konstatere en punktnummerfejl, vil der under en planudjævning komme en ekstra knap i højre side af input-panelet, der kan vise de konstaterede punktnummerfejl. VIGTIGT: Punkter der ikke indgår i en udjævning - enten fordi de manuelt er 'slået fra', eller fordi de automatisk er blevet udvægtet fra udjævningen, vil blive nedvægtet kraftigt under beregningen. Dermed indgår disse punkter dog stadig i udjævningen, men med en meget lille vægt. Det har imidlertid den ulempe, at store residualer (større end ca gange spredningen på vægtenheden) alligevel vil få indflydelse på de beregnede koordinater, selvom punktet er pillet ud under beregningen i ScanObs. Er spredningen på vægtenheden f.eks. 10 mm vil et residual på over 500 meter således få indflydelse på de udjævnede koordinater. 5 af 18

6 Der må derfor IKKE forekomme grove fejl i obs-filen! De kan lokaliseres med ScanObs, men bør med det samme rettes i obs-filen, der vil blive genindlæst af ScanObs. Ønskes en korrekt målt observation til et netpunkt af en eller anden grund ikke medtaget i en beregning, er det selvfølgelig tilladt blot at fjerne et flueben ved dette punkt, så det kan blive nedvægtet til ubetydelig indflydelse. 3) Hvis en udjævning ikke er forløbet tilfredsstillende i enten højde eller plan, kan man returnere til 'Parameterpanelet'og kalde 'Dok-filer'. Herved genereres der dokumentationsfiler i mapperne dok og maxidok samt netskitser i GeoCAD s bnr-format. Netskitser og dok-filer kan være nyttige til at finde fejl i observationerne. Hvis GeoEDIT er startet under udjævningen, og netskitserne er indlæst, vil GeoEDIT selv sige til, hvis der sker ændringer i netskitserne (efter en ny beregning i ScanOBS). 4) Når udjævningen er forløbet tilfredsstillende i højde og/eller plan trykkes der på knappen ObsDK2Bnr, der bl.a. danner en GeoCAD bnr-fil indeholdende koordinater til alle detailpunkter med angivelse af punktspredninger til hvert punkt i ACC-værdien. Når man trykker på knappen ObsDK2Bnr foretages: a) En opdatering af obs-filen med de udjævnede koordinater og eventuelle punktnummerfejl bliver rettet. b) Netskitser produceres. Udjævnede koordinater til fællespunkterne i udjævningen får objekt kode: NYP3. Indlæste fikspunkter får objektkoden FIX3 (er der foretaget en udjævning unden højder er koderne NYP2 og FIX2). Koordinatforskellen mellem FIX3 og NYP3 er residualet på fikspunktet. c) Dokumentationsfiler for udjævningen bliver oprettet. Dok-filen (.dok) er dokumentation for den sidste udjævning, der er foretaget. Filen maxidok er dokumentation for den samlede udjævningsproces. Der produceres også en ScanOBS.err fil, der indeholder eventuelle fejlmeddelelser. Herefter starter programmet ObsDK2bnr, der opretter GeoCAD binære filer med alle detailpunkter. Hvis der findes efterfølgende observationer med samme punktnummer, vil disse observationer blive midlet. Der oprettes tillige en obsdk2bnr.err fil, der indeholder eventuelle fejlmeddelelser og residualer fra midlingen (se afsnit 8). Hvis linie-kodningen er i orden, er der nu produceret et færdigt kort! Det skal endvidere bemærkes, at ObsDK2bnr også kan kaldes for sig selv uden indledende netberegning i programmet ScanObs. Det kan benyttes, hvis alle opstillinger på forhånd er beregnet som fri stationer i marken (f.eks. ved afsætning), og de registrerede koordinater til alle deltailpunkter ikke ønskes genberegnet. OBS-filen vil i det tilfælde ikke blive opdateret med koordinater og spredninger. 6 af 18

7 I eksemplet er der foretaget en række observationer til fikspunkter, og der er målt en detailplan med liniekoder efter reglerne nævnt i afsnit 5 (se herunder). OBS-filen udlæses fra instrumentet og editeres med en tekst-editor. Det er en god idé at skimme filen igennem for valide linierkoder, prismehøjder samt prismekonstanter inden udjævning. Udjævningsprogrammet kaldes med højreklik på OBS-filen. Funktionen Obs > Bnr-fil benyttes kun, hvis der er beregnet koordinater direkte i marken ved frie opstillinger, og der ikke ønskes foretaget en efterfølgende koordinatudjævning, hvor koordinaterne genberegnes. Ved start udpeges eventuelle fikspunkter. I eksemplet indgår følgende 4 fikspunkter, der er indmålt vha. GPS (RTK). Punkterne er her givet spredninger på henholdsvis 10 mm i X/Y og 15 mm i Z. Vigtigt: Hvis der angives spredninger på fikspunkterne vil koordinater til disse punkter blive justeret under udjævningen. Hvis fikspunkterne ønskes fastholdt (vægtet med en meget lille spredning), f.eks. hvis de er bestemt med overlegen præcision fra en tidligere måling/udjævning, skal de 3 yderste kolonner herunder slettes FGPS FGPS FGPS FGPS Hvis der slet ikke skal anvendes fikspunkter, kan der tastes t, når der spørges om udpegning af fikspunkfil. Så vil nettet blive beregnet i et lokalt system med fastholdelse af den første model. Efterfølgende kan der evt. transformeres over kendte punkter. Hovedmenuen kommer nu frem, hvor udjævningsparametre hentet fra filen ScanObs.ini præsenteres. 7 af 18

8 Det bør overvejes om de faste parametrene kan benyttes i den aktuelle beregning og om valgt projektion er korrekt. I dette tilfælde vælges System34 J/F. Hvis koordinater i fikspunktfilen havde været i UTMetrs89 eller Kp2000, ville disse komme frem som valgmuligheder (og S34 ville forsvinde). 8 af 18

9 Der vælges først [Udj. Højde]. Følgende skærmbillede kommer frem: Øverst angives en række opsummeringer for beregningen (antal punkter, antal opstillinger, overbestemmelser, spredning på vægtenheden mv.). For hver observation angives: 9 af 18

10 Forkortelse PktNr op OpstNr lb obsz (m) dist2d (m) AsZ (mm) vz (mm) sp.tz (mm) Beskrivelse Punktnummer Antal observationer til punktet Punktnummer for opstilling Antal opstillinger i samme punkt Beregnet Z-koordinat i m Vandret afstand fra opstilling til punkt i meter Apriori-spredning på Z i mm Residual på Z i mm Spredning på højdetransformationen i aktuel opstilling i mm Nederst angives apriori-spredningen til hvert fikspunkt, der indgår i beregningen i mm (AsZ) samt det tilhørende residual i mm (vz). I eksemplet er der tydeligvis noget galt med observationsfilen! Spredningen på vægtenheden er langt over 1, residualerne er mange gange større end apriori-spredningerne, og spredningen på en højdetransformation er for opstilling 5000 på 463 mm. Der vælges derfor [Robust udj.]. Problematiske observationer udvægtes og markeres med en *. Højdeudjævningen falder nu på plads og residualerne på de udvægtede punkter kan vurderes. Observationen fra opstilling 5001 til punktnummer 4 kunne tyde på en prismehøjdefejl (ca. -40 cm). Observationsfilen editeres (f.eks. med TextPad eller lign.) Det viser sig, at prismehøjden er sat til m i stedet for den korrekte m. Obs-filen rettes med det samme og gemmes. Programmet kvitterer med følgende meddelelse, når der vælges en handling med en af de nederste knapper: 10 af 18

11 OBS-filen genindlæses, og der foretages en ny højde udjævning. Den afslører, at der stadig er grove fejl i observationerne. Spredningen på vægtenheden er stadig for høj (lige under 4) og der forekommer stadig residualer, der er mange gange større end apriori-spredningen. En ny robust højdeudjævning giver dog ikke længere et entydigt svar på, hvor der er noget galt. Derfor foretages der forsøgsvist en robust planudjævning. Der vælges [udj. Plan] > [Robust udj.] Skærmbilledet minder om det tilsvarende under højdeudjævning. Yderste 3 kolonner angiver her residualet på Y (vy), residualet på X (vx) samt spredningen på et nypunkt i en brugerangivet afstand (her 100 m). 11 af 18

12 Det fremgår nu klart, at observationenerne til punkt 3 og 4 fra opstilling 5001 er behæftet med grove fejl. Nederst på siden fremkommer en ny knap [Nrfejl]. Den vælges. Punktnummer 3 og 4 er blevet byttet om under opmålingen. Der trykkes på [OK], hvorefter der kan foretages en ny udjævning, nu med korrekt punktnummerering i opstilling Igen startes der med en robust højdeudjævning. To punkter bliver denne gang udvægtet med lidt for høje residualer (13 og 17 mm). Højde-udjævningen nu er faldet helt på plads. Herefter foretages en ny planudjævning. Største residual er denne gang 2 mm og største spredning på et nypunkt (i en afstand af 100 m) er 7 mm. Planudjævningen accepteres. Som nævnt i afsnit 3, kan man altid returnere til 'Parameterpanelet'og kalde 'Dok-filer'. Herved genereres der dokumentationsfiler i mapperne dok og maxidok samt netskitser i GeoCAD s bnr-format. Disse filer kan også medvirke til at fejl i observationerne kan lokaliseres. 12 af 18

13 Der vælges til sidst [Obs2bnr -> Stop]. Der spørges om de ombyttede punktnumre skal rettes i OBS-filen. Det vil være en god idé at svare Ja til, så observationsfilen også er i orden, hvis den skal genberegnes på et senere tidspunkt. Der vises til sidst et output vindue med angivelse af de maksimale spredninger på beregnede nypunkter. Observationsfilen bliver nu opdateret med nyberegnede koordinater (X, Y og Z). Ligeledes opdateres obsfilen med spredninger til hvert nypunkt. En række mapper oprettes som nævnt herunder (med mindre de er navngivet anderledes i opsætningsfilen ScanObs ). Mapperne indeholder: Mappenavn Opdateres med følgende ved kald af [Obs2bnr -> Stop] Bnr Datafil i BNR-format med alle detailpunkter (filnavn.bnr) * Datafil i BNR-format (filnavn_fix.bnr). Bnr_netskitser Netskitse (plan) i BNR-format (filnavn_obsp.bnr). Netskitse (højde) i BNR-format (filnavn_obsh.bnr). Dok Dokumentation for den sidste udjævning, der er foretaget (filnavn.dok). Fikspunkter Opdateres ikke (benyttes til lagring af givne fikspunkter). Fikspunkter-beregnet Tekst-fil med koordinater til udjævnede netpunkter (filnavn _Udj.fix). GSI Opdateres ikke (kan benyttes til lagring af GSI-data). Maxidok Dokumentation for den samlede udjævningsproces (filnavn.maxidok). Obs Log-filer med eventuelle fejlmeddelelser. ObsDK2bnr.err ScanOBS.err * Ved kald af [Obs2bnr > Stop] bliver alle liniekoder naturligvis fortolket, og det færdige detailkort (hvis der er målt andet end netpunkter) bliver genereret. 13 af 18

14 ! " # Der findes to forskellige linie-kodningsmetoder i Obs2bnr-programmet, der danner en GeoCAD bnr-fil. En dansk (ObsDK2bnr) og en norsk metode (Obs2bnr). Kun den danske metode behandles i denne vejledning, jævnfør DK-opsætningen i linie 1 i filen ScanObs.ini. Registrerede punkter kodes efter den danske metode ved en af mange velkendt metode, hvor punktkoden angiver: Liniekode/objektkode. Objektnummer Som f.eks. dette forløb på en kantstenslinie: KANT.1. Endvidere er der mulighed for at benytte en forenklet udgave af denne metode (se herunder). Generelt: Linjekoden (geometri) skal være 0/1/2/3 Objektnummer skal være 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 Objektkode kan være op til 4 karakterer (højrestillet) Koder for geometri er standard liniekoderne fra GeoEDIT, som er: 0: Usynlig linie 1: Ret linie 2: Spline 3: Cirkelbue Objektkoden må ikke have '.'i anden sidste karakter og må ikke være et enkelt heltal mellem 0 og 3 (begge inkl.). Simpel liniekodning Med den simple metode, kan der kun måles én linie ad gangen samt registreres enkeltpunkter. Et eksempel på den simple metode er vist herunder. Pkt.nr. Liniekode Beskrivelse 10 1 Ret linie (start objekt nr. 1) 11 RIST Enkeltpunkt (enkeltpunkt skal stå i listen med 'pk ellers opfattes det som afslutning på objekt) 12 1 Ret linie 13 2 Spline 14 2 Spline 15 BYG Afslut objekt nr. 1 som BYG 16 1 Ret linie (start objekt nr. 2) 17 1 Ret linie 18 3 Cirkelbue 19 3 Cirkelbue 20 3 Cirkelbue 21 VEJ.c Afslut objekt nr. 2 som VEJ og luk det 14 af 18

15 Avanceret liniekodning Med den avancerede metode kan der måles op til 10 linie-forløb ad gangen. Et eksempel på den avancerede metode er vist herunder. Pkt.nr. Liniekode Beskrivelse Ret linie (start objekt nr. 1) Ret linie (start objekt nr. 2) Ret linie (start objekt nr. 3) Cirkelbue (objekt nr. 1) 14 RIST Enkeltpunkt (registreres uden objektnr.) Ret linie (objekt nr. 2) Ret linie (objekt nr. 2) Cirkelbue (objekt nr. 1) 18 HUS.c.2 Afslut objekt nr. 2 som HUS og luk det 19 VEJ.3 Afslut objekt nr. 3 som VEJ Cirkelbue (objekt nr. 1) Ret linie (objekt nr. 1) 22 KANT.1 Afslut objekt nr. 1 som KANT Enkeltpunkter kan registreres midt i et linieforløb, eller når alle linier er afsluttet. Det er ikke nødvendigt at afslutte de igangværende linieforløb, når der flyttes til en ny opstilling. $ %& Til de firmaer, der benytter specielle markkoder forskellige fra GeoCAD objektkoderne, kan der indsættes en række linier i filen ScanObs.ini. Den registrerede markkode kan dermed konverteres til en objektkode, der findes i GeoCAD-kodetabellerne til editering og plot. Der er mulighed for at behandle punkter og linier for sig. Det sker med koderne pk'og 'li'i kolonne 1-2 (se eksempel i ScanObs.ini filen). Herunder ses et udsnit af en kode-konverteringstabel vedr. punkter, hvor markkoderne laves om til GeoCAD objektkoder: Min værdi: Max værdi: reg save sigdir sigsi txdir txsi N-rel E-rel xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dp DUM pk 10 FGPS pk 11 FIXP pk 12 HJLP pk 13 HFI For hver markkode-konvertering kan der sættes standard-værdier for tekst- og signaturretninger ligesom alle attributværdier, der er indeholdt i GeoCAD s dataformat, kan bestemmes. Findes en objektkode ikke i listen med 'pk'eller 'li'koder, kan der sættes default værdier for 'ikke fundne objektkoder' altså hvis der er tastet en forkert markkode ind under opmåling. Det sker med koden 'dp'og 'dl'for punkt og linje (se endvidere ScanObs.ini filen). Formatet er det samme for 'dp'og 'dl'som for 'pk'og 'li'. For dp og dl gælder, at værdien for 'reg'er uden betydning. Bemærk endvidere, at der er forskel på, om 'save'har en værdi eller er blank. Er 'save'blank konverteres objektkoden fra obs-filen ikke ved dannelse af bnr-filen (bruges hvis GeoCAD objektkoder registreres direkte i marken). ' ( ) *+ Som input til en netberegning benyttes en koordinat-fil med et særligt filformat (filen benævnes.fix). Filformatet, der kan dannes fra GeoEDIT (med genvej kf ), er angivet herunder: 15 af 18

16 Nr. kol tekst Type kol : Punktet er ikke et fikspunkt. Blank = 0 1: Kun H er givet 2: Kun NE er givet 3: NEH er givet (Benyttes ikke kol ) N (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = E (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = H (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = Spredning N (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = Spredning E (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = Spredning H (m) kol reelt tal med decimalpunktum. Blank = Eksempel: , -&. Den i afsnit 5 nævnte liniekodningsmetode kan suppleres med nogle øvrige kodningsmuligheder. Generelt styres disse med koden +FR_??? i OBS-formatet. I Leica 1200 modellerne kan der laves +FR_??? koder vha. funktionen Indtast fri kode, der f.eks. kan kaldes vha. en F-tast eller vha. knappen USER.,/ # Et målt punkt kan duplikeres til 3 ekstra punkter med 3 forskellige objektkoder/liniekoder (herved lagres i alt 4 ens observationer i data). Det gøres ved at indtaste kode 600 i Fri Kode og de tre ønskede punktkoder i attribut 1, 2 og 3 (alle 3 felter behøver ikke at være udfyldt). F.eks. kode 1.1 for at starte linie 1 samt kode 302 og 120 for to andre punktobjekter, som på simulatoren. Bemærk, at det registrerede punkt i måleskærmen også kommer med i OBSfilen med angivet punktkode. Den efterfølgende måling, der registreres, vil herved blive duplikeret til 3 ekstra punkter med præcis samme observationer. Herved spares tid ved måling af samme punkt flere gange, og der opnås præcist koordinatsammenfald i data. 16 af 18

17 ,% Et kontrolsigte kan angives med kode 45 under Fri Kode. Den efterfølgende registrering vil i dette tilfælde ikke blive medtaget i netberegningen. Måles der 2 eller flere gange til et kontrolsigte med samme punktnummer, vil afvigelser på alle kontrolsigter blive listet under udjævning med angivelse af: Afvigelser på retningen i mgon (Dretn) Afvigelser på retningen omregnet til en afstand i tværretningen i mm (Dtvær) Afvigelser på afstanden i mm (Dafst) Afvigelsen i højden i mm (Dhøjde) som vist i eksemplet herunder. (Punkt K3 har store afvigelser. Det skyldes, at der ikke er registreret en afstand til punktet)., 0 Koder for tilbagesigter (måling til kendt punkt eller nypunkt, der ønskes bestemt som et netpunkt under udjævning) kan sættes i ScanObs.ini filen med et antal ts linier, som vist herunder, hvor koderne angivet netpunkter: ts 10 ts 11 ts 12 Alternativt kan koderne 41, 42 og 43 benyttes under Fri Kode. Koderne har følgende betydning: 41: Efterfølgende punkt er tilbagesigte (kun ét punkt skal ikke stoppes igen). (Registreres før måling lagres.) 42: Alle efterfølgende punkter er tilbagesigter (skal stoppes igen med kode 43). (Registreres før måling lagres. Skal stoppes igen med kode 43.) 43: Stop måling af tilbagesigter (ved brug af kode 42). (Registreres efter måling lagres.) 17 af 18

18 , *1 Koderne 81, 82 og 83 kan benyttes til angivelse af excentriske sigter. Fordelen ved dette frem for at benytte den indbyggede offset-metode i instrumentet er, at de indtastede offsets kommer med i OBS-filen og vil efterfølgende kunne kontrolleres og evt. korrigeres. Koderne har følgende betydning: Fri kode Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 Betydning 81 Dfodpunkt Dperpend. Dhøjde Efterfølgende punkt korrigeres med offset fra attribut 1 til 3. (Kun ét punkt skal ikke stoppes igen.) 82 Dfodpunkt Dperpend. Dhøjde Alle efterfølgende punkter korrigeres med offset fra attribut 1 til 3. (Registreres før måling lagres. Skal stoppes igen med kode 83.) 83 Stop offset på efterfølgende punkter (ved brug af kode 82) Kode 81 og 82 skal altså registreres før måling lagres og kode 83 skal registreres efter måling lagres. Hvis kode 82 benyttes, er det VIGTIGT at få afsluttet med kode 83, så alle efterfølgende målinger ikke bliver fejlkorrigeret (dette kan efterfølgende redigeres i OBS-filen). Endvidere er det vigtigt at gøre sig klart, at det indtastede offset ikke bliver tillagt observationen i marken. Offset bliver først tillagt ved udlæsning af OBS-filen til Bnr-format. Dermed kan der ikke benyttes offset ved beregning af en fri station i marken. 18 af 18

GeoCAD brugermøde 2010

GeoCAD brugermøde 2010 GeoCAD brugermøde 2010 GeoCAD brugermøde 2010 9:30 10:30 Seneste ændringer ScanObs / Obs2Bnr Volumenberegning DKTM GML DSFL-interface Gis2GeoCAD Dan-Das eksport 10:30 10:45 Pause 10:45 11:45 Gennemgang

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 22. december 2009

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 22. december 2009 NYHEDSBREV 2-2009 WWW.GeoCAD.dk Dato: 22. december 2009 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. I løbet af 2009 har vi fået mange

Læs mere

MIA-måleblade i GeoCAD

MIA-måleblade i GeoCAD NOTE 1-2004 WWW.GeoCAD.dk MIA-måleblade i GeoCAD Udarbejdelse af måleblade til import fra MIA drejer sig primært om at få sat en tabel op til DSFLoversættelse, der benytter de af KMS definerede DSFL-koder.

Læs mere

Forbedret dialog til definition af objektkoder i masker (dm), herunder mulighed for at søge efter objektkoder, og farvekoder for de enkelte grupper.

Forbedret dialog til definition af objektkoder i masker (dm), herunder mulighed for at søge efter objektkoder, og farvekoder for de enkelte grupper. NYHEDSBREV 3-2012 WWW.GeoCAD.dk Dato: 20. december 2012 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s julenyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCADprogrammerne. GeoCAD vil samtidig ønske alle

Læs mere

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning)

Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) ver. 16.02.2010 WWW.GeoCAD.dk Eksport af GML-data til brug ved Digital Tinglysning (Portal løsning) I denne vejledning beskrives, hvilke krav og forudsætninger der stilles i forbindelse med dannelse af

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks

Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks NOTE 2-2008 WWW.GeoCAD.dk Ændringer i opsætning af GeoCAD-tabeller ved indførelsen af MIA3 og minimaks Indførelsen af minimaks ved Kort- & Matrikelstyrelsen den 10. september 2008 vil medføre en række

Læs mere

1. Generelt om WFS... 2 2. Opsætning... 2 3. Eksempler... 6

1. Generelt om WFS... 2 2. Opsætning... 2 3. Eksempler... 6 Vejledning ver. 19.02.2009 WWW.GeoCAD.dk Vejledning i brug af WFS-tjenester i GeoCAD Denne vejledning beskriver anvendelsen af en ny WFS-klient til GeoCAD. Med programmet kan der hentes WFS-data via internettet

Læs mere

Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning

Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning Juli 2010 Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Opstilling Opstilling af selve instrumentet Instrumentet opstilles på stativet og stilles

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010 NYHEDSBREV 1-2010 WWW.GeoCAD.dk Dato: 6. oktober 2010 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Benyt gerne lejligheden til at få

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 22. november 2011

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 22. november 2011 NYHEDSBREV 3-2011 WWW.GeoCAD.dk Dato: 22. november 2011 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsender jeg GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCADprogrammerne. Vi opfordrer til at benytte

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV FORBEDRINGER AF SCANOBS. Dato: 16. juni 2009

GEOCAD NYHEDSBREV FORBEDRINGER AF SCANOBS. Dato: 16. juni 2009 NYHEDSBREV 1-2009 WWW.GeoCAD.dk Dato: 16. juni 2009 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD. Der er sket mange spændende ændringer siden det

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

GeoCAD ønsker alle kunder et godt nytår med tak for et godt samarbejde i det forgangne år.

GeoCAD ønsker alle kunder et godt nytår med tak for et godt samarbejde i det forgangne år. NYHEDSBREV 1-2004 WWW.GeoCAD.dk «Firma» Att.: «Fornavn» «Efternavn» «Adresse1» «Postnummer» «By» Tlf. «TlfArbejde» Dato: 14. januar 2004 Til «Firma» GeoCAD s nyhedsbrev GeoCAD ønsker alle kunder et godt

Læs mere

GeoCAD brugermøde ARoS,, fredag den 27. Februar 2009

GeoCAD brugermøde ARoS,, fredag den 27. Februar 2009 GeoCAD brugermøde ARoS,, fredag den 27. Februar 2009 ARoS Tegnet af Schmidt, Hammer & Lassen Opført i 2003/2004 Alle opmålings- og afsætningsdata beregnet og kontrolleret i GeoCAD Facts Over 17.000 m 2

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

DTU Campus Service DTU - BYGHERRERÅDGIVNING IKT Beskrivelse af DTU LOK koordinatsystemet. Den oprindelige definition af DTU-LOK er desværre gået tabt.

DTU Campus Service DTU - BYGHERRERÅDGIVNING IKT Beskrivelse af DTU LOK koordinatsystemet. Den oprindelige definition af DTU-LOK er desværre gået tabt. Notat DTU Campus Service DTU - BYGHERRERÅDGIVNING IKT Beskrivelse af DTU LOK koordinatsystemet 17. februar 2015 Projekt nr. 210914 Dokument nr. 1212704515 Version 5 Udarbejdet af MMKS 1 INDLEDNING Da DTU

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning

Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning Focus 8 med Survey PRO Betjeningsvejledning 1. Åbn Survey PRO Når instrumentet er tændt, klik på Survey PRO-ikonet. 2. Indstil libelle Indstil libellen, så de to tal er så tæt på nul som muligt. Drej på

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

25-10-2011 1 af 49. Manual til ACU og Trimble 5600

25-10-2011 1 af 49. Manual til ACU og Trimble 5600 25-10-2011 1 af 49 Manual til ACU og Trimble 5600 25-10-2011 2 af 49 Manual til måling med Trimble ACU-controller (Ver. 10,72) 1: Opstart 2: Opmåling 3: Afsætning Punkter Linier 4: Robotfunktion 5: Satsmåling

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Mappe- og filstyring MAPPESTYRING AutoPilot mappestyring er en programudvidelse, der giver dig adgang til en sags filer på serveren med et enkelt klik. Ved

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Brugervejledning ACU/TSCe + Trimble 5800 GPS

Brugervejledning ACU/TSCe + Trimble 5800 GPS Brugervejledning ACU/TSCe + Trimble 5800 GPS Juni 2004 af Henrik Lennartz-Johansen 1. Hovedmenu 2. Opstart 3. Opmåling 4. Afsætning Punkter Linier Bilag 1: Opsætning - Opsætning fravalg af optisk totalstation

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne.

Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. NYHEDSBREV 1-2013 WWW.GeoCAD.dk Dato: 23. december 2013 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Vi vil samtidig benytte lejligheden

Læs mere

Notat. DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter INDHOLD. 1 Baggrund Etablering af de fysiske fikspunkter... 4

Notat. DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter INDHOLD. 1 Baggrund Etablering af de fysiske fikspunkter... 4 Notat DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter April 2017 Udarbejdet af MMKS Kontrolleret af MHFR og LRLA Godkendt af MMKS INDHOLD 1 Baggrund... 2 1.1 Resultater... 3 2 Etablering af de fysiske

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere