Ovulationsinduktion med humant chorion gonadotropin (hcg) under danske forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ovulationsinduktion med humant chorion gonadotropin (hcg) under danske forhold"

Transkript

1 Ovulationsinduktion med humant chorion gonadotropin (hcg) under danske forhold Af Maria Mannfalk, DVM Hestedoktoren I/S Hovedopgave Fagdyrlægeuddannelsen vedr. sygdomme hos heste

2 Summary This study was designed to investigate the timing of ovulation with Chorulon vet in normal cycling mares under Danish conditions. The purpose was to determine the number of insemination doses needed compared to untreated horses. The study was completed by examining the reproductive records of mares during the seasons of 2006 and In the treatment group, consisting of 50 mares (group A), 3000 IE Chorulon vet was administered intramuscularly during estrus, when a mm follicle was detected. The control group, also consisting of 50 mares (group B), was followed from the time where the mare was in estrus, and a mm follicle was present. The mares were inseminated with cooled semen, every second day, until ovulation took place. It was noted how many of the treated mares that ovulated within 48 hours and how many doses that were needed before the ovulation took place, in comparison with the control group. In addition, the pregnancy rates were determined for both the treated and untreated mares. In the treatment group, 88 % of the mares ovulated within 48 hours compared to 16 % in the control group. The number of semen portions that were required in the treatment group was in average 1.16, while 2.02 portions were needed in the control group. There was significant correlation between the number of days from inclusion in the trial to ovulation and the number of doses of semen (p<0,05). In addition, the number of mares that were inseminated with only one portion of semen were higher in group A than in group B (p<0,0001). The pregnancy rates did not differ between the groups. In the treatment group 76 % got pregnant while the pregnancy rate in the untreated group was 74 % (p=1,0000). The results of the present study reveal that induction of ovulation with Chorulon vet is an important tool in a breeding operation. It reduces the number of inseminations needed per cycle, resulting in a more sufficient breeding program. Sammendrag Dette forsøg, under danske forhold, blev iværksat med det formål, at bestemme ovulationstidspunktet hos hopper. Efterfølgende undersøges om antallet af inseminationsdoser per brunst kan mindskes hos hopper, hvor ovulationen er induceret med Chorulon vet sammenlignet med hopper, hvor ovulationsinduktion ikke anvendes. Forsøgsmaterialet bestod af tilfældigt udvalgte hopper i reproduktionssæsonerne 2006 og Behandlingsgruppen, der bestod af 50 hopper (gruppe A), blev induceret med 3000 IE Chorulon vet. i. m., når hoppen viste moderat ødem i livmoderslimhinden og når ovarierne indeholdt en follikel på mm i diameter. Kontrolgruppen, der ligeledes bestod af 50 hopper (gruppe B), blev inkluderet i forsøget ved moderat ødem i livmoderslimhinden, og når folliklen var mellem 35 og 40 mm i diameter. Hopperne insemineredes efterfølgende med kølesæd hver anden dag indtil ovulation fandt sted. Det blev noteret, hvor mange dage der gik fra hoppernes inklusion i forsøget til ovulation, og hvor mange inseminationsdoser/brunst, der skulle bruges. Desuden blev drægtighedsresultatet sammenlignet mellem de to grupper af behandlede respektive ubehandlede hopper. 1

3 I behandlingsgruppen ovulerede 88 % af hopperne indenfor 48 timer efter inklusionen mod 16 % i kontrolgruppen. Antallet af doser der blev anvendt i behandlingsgruppen var i gennemsnit 1,16 doser, mens 2,02 doser blev anvendt i kontrolgruppen. Der var signifikant korrelation mellem antal dage til ovulation og antal sæddoser (p<0,05). Desuden var der et signifikant større antal hopper som blev insemineret med kun en enkelt sæddosis i gruppe A sammenlignet med gruppe B (p<0,0001). Der blev ikke registreret nogen forskel i drægtighedsresultatet mellem gruppen af behandlede (76 %) og gruppen af ubehandlede hopper (74 %) (p=1,0000). Forsøget viser at ovulationsinduktion med Chorulon vet er et vigtigt værktøj i reproduktionsarbejdet, da anvendelse af Chorulon vet nedsætter antallet af insemineringsdoser per brunstcyklus, hvilket resulterer i et mere effektivt insemineringsprogram. Indledning Hopper har en forholdsvis lang brunst og en stor individuel variation i både brunstlængde og folliklens størrelse ved ovulationen. Det er vist at induktion af ovulation er et vigtigt værktøj i reproduktionsarbejdet, med henblik på at afkorte brunstperioden og lettere bestemme inseminerings- eller bedækningstidspunkt (Sullivan et al. 1973; Roser et al. 1979; Wilson et al. 1990; Samper et al. 2002). Generelt er der mange gode grunde til at styre ovulationen i reproduktionsarbejdet. Følgende grunde kan fremhæves som de vigtigste (Samper et al. 2002): 1. Hopper, der skal insemineres med populære hingste, hvor der kun er muligt at få en dosis per brunst. 2. Hopper, der skal insemineres med subfertile hingste, som har lav spermiekoncentration og/ eller dårlig vitalitet. 3. Hopper med forlænget uterin clearance eller hopper, der har let ved at få endometrit. 4. Inseminering med frossen sæd eller embryotransfer. 5. Reduktion af antallet af insemineringer per brunst, hvorved reproduktionsarbejdet bliver mere arbejdseffektivt og økonomisk. Undersøgelser har vist, at hopper, der er blevet insemineret med fertile hingste, kan blive drægtige på trods af at ovulation opstår op til flere dage efter AI. Dog øges drægtighedsprocenten markant, når inseminering sker nærmere ovulationen (Woods et al. 1990). Baggrund Chorulon vet er det eneste præparat, der p.t. er godkendt til ovulationsinduktion hos hopper i Danmark. Produktet består af et humant choriongonadotropin (hcg) (Woods et al. 1990; Wilson et al. 1990; Niswender et al. 2006). HCG er et oligosacharid glykoprotein (244 aminosyrer) med LHlignende effekt, der inducerer modning og ovulation af follikler, samt danner og udvikler corpus luteum (Vandervall et al. 2001). HCG udvindes af urin fra gravide kvinder (Woods et al. 1990). I Danmark er præparatet godkendt til intramuskulær injektion og anbefalet dosering er 1500 IE til 3000 IE (Lægemiddelstyrelsen 2007). 2

4 Anbefalet dosering varierer i litteraturen fra 1500 IE til 6000 IE (Roser et al. 1979; Wilson et al. 1990; Barbacini et al. 2000; Vandervall et al. 2001; Grimmet et al. 2001; Samper et al. 2002; Morris et al. 2003; Mac Cue et al. 2004; Gastal et al. 2006; Evans et al. 2006). Grimmet et al. (2001) så ingen signifikant forskel i effekt mellem doserne 1500, 3000 og 6000 IE. Der er udført forsøg, hvor målinger af LH-koncentrationen i plasma har vist at heste, der er injiceret med 1500 IE eller med 2500 IE, har en højere LH-koncentration 24 timer efter injektion end kontrolgruppen. LH-koncentrationen forblev i dette forsøg højre i op til 42 timer efter behandlingen. LH udskillelsen var ligeledes identisk med den LH top, som følger spontan ovulation (Evans et al. 2006). Kriterierne for anvendelse af hcg med godt resultat er, at hoppen viser ydre og indre brunsttegn (Samper et al. 2002), samt at mindst et af ovarierne har minimum en follikel der er 35 mm i diameter (Barbacini et al. 2000). Hos follikler af denne størrelse er LH receptorerne aktiverede og ved en enkel injektion af hcg fremskyndes oocytmodningen. Brugen af hcg til induktion af ovulation påvirker ikke kvaliteten af den ovulerende oocyt (Evans et al. 2006). Flere studier har, som vist i tabel 1, dokumenteret, at en stor procentdel af hopper med en follikel på 35 mm i diameter vil ovulere indenfor 48 timer efter behandling med hcg. I forsøg af Wilson et al. (1990) konkluderedes at 75,5 % af behandlede hopper ovulerede indenfor 48 timer mod 40 % i kontrolgruppen. Samper et al. (2002) fandt således at 83,3 % ovulerede indenfor 48 timer, 93,6 % indenfor 72 timer og 100 % indenfor 96 timer, mens Morris et al. (2003) konkluderede, at 84 % ovulerede indenfor 48 timer og 89 % af dem ovulerede mellem timer. Patrick Mac Cue et al. (2004) nåede frem til at 78,4 % af alle hopper ovulerede indenfor 48 timer efter injektion i den første brunst i sæsonen. Gastal et al. (2006) viste, at den gennemsnitlige tid fra injektion til ovulation var 43,5 +/- 1 timer i 2500 IE gruppen, 44,0 +/- 1 timer i 1500 IE gruppen og 98,2 +/- 5,6 timer i kontrolgruppen. Dette medfør at 95,5 % af hopperne ovulerede indenfor 48 timer i behandlingsgruppen mod 7 % i kontrolgruppen. Tabel 1. Ovulationstidspunkter efter hcg behandling og kontrolgruppe Forsøg År Dosering IE Behandlingsgruppe Antal hopper Antal cykler Ovulation indenfor 48 timer i % Kontrol gruppe Antal hopper Ovulation indenfor 48 timer i % Roser et al / Wilson et / 98 75, al. Barbachini / et al. Blanchard et / al. Samper et / 12 83,3 0 al. Morris et al (pony) 3000 (hest) 113 /

5 Berezowski et al. Mc Cue et al / / ,4 0 Gastal et al / 45 95,5 9 7 (n=9) 2500 (n=9) Niswender et al / Barbacini et al. (2000), fandt i et retrospektivt studie med 155 maidenhopper, 224 følhopper og 180 goldhopper, at goldhopper generelt svarede dårligere på hcg-behandling (ovulation indenfor 48 timer: maidenhopper 96 %, følhopper 92 % versus goldhopper 87 %) end maiden- og følhopper. Ligeså svarede ældre hopper (mere end 16 år) ikke lige så godt på hcg-behandling, som de yngre hopper (3-9 år 95 %, år 90 % og >16 år 72 %). Dette viser at både reproduktionsstatus og alder kan have indflydelse på ovulationsdistributionen efter behandling. I den samme undersøgelse så man, at flere hopper ovulerede (21 %) indenfor 24 timer efter behandling i perioden maj-august sammenlignet med perioden fra februar-april (9 %), hvor de fleste ovulerede mellem timer efter behandling (83 %). Dette forklares med, at der er en sæsonvariation. I et andet studie fandt Mac Cue et al. (2004), at der var forskel i ovulationstidspunkt mellem den første behandlingscyklus, hvor 16,8 % af hopperne ovulerede indenfor 24 timer, og den femte behandlingscyklus, hvor 26,7 % ovulerede indenfor det samme tidsinterval. Forfatterne mener at forklaring på dette er, at hopperne på det senere behandlingstidspunkt var behandlet med hcg flere gange. Gastal et al. (2006) viser i deres undersøgelser, at folliklen stopper med at vokse umiddelbart efter injektion med Chorulon vet, sammenlignet med folliklen hos kontrolgruppen. Dette medfører, at koncentrationen af estradiol falder hurtigere hos hcg behandlede hopper end hos ubehandlede hopper. I flere studier er drægtighedsresultatet efter behandling med Chorulon vet undersøgt. Roser et al. (1979), Wilson et al. (1990) og Samper et al. (2002), så ingen forskel i drægtighedsprocenten mellem behandlede og ubehandlede hopper. Sandersen et al. (1987) fandt ligeledes i deres forsøg med 2406 hopper ingen forskel i drægtighedsprocent i det første år, mens der i det efterfølgende år sås en drægtighedsprocent på 44,3 % i behandlingsgruppen mod 57,2 % i kontrolgruppen. Der demonstreres uenighed i litteraturen om, hvorvidt der opstår antistofdannelse mod hcg efter brug af Chorulon vet. I et tidligt studie af Sullivan et al. (1973) fandt man at effekten af ovulationsinduktion med hcg blev nedsat, når substansen blev brugt mere end to gange i den samme sæson. I 1990 dokumenterede Wilson et al. (1990) ligeledes en nedsat effekt af hcg, når det blev anvendt oftere end to gange i den samme sæson. Dog fandt de ingen korrelation mellem høj antistoftiter og forlænget ovulationstidspunkt efter behandlingen. I et studie med 797 hopper fandt Mac Cue et al. (2004) en dårligere effekt af hcg efter flere behandlinger i samme sæson. 85,1 % af hopperne ovulerede indenfor 48 timer i første brunstcyklus mod 73,4 % i femte brunstcyklus. 4

6 Derimod er andre forskere kommet frem til, at der ikke er forskel i effektiviteten af Chorulon vet, efter flere på hinanden følgende behandlinger. Gastal et al. (2006) konkluderer således, at effekten af hcg på ovulationstidspunktet var identisk i tre på hinanden følgende brunstcykler. Det samme resultat viser Barbachini et al. (2000), der opnår en tilsvarende effekt af behandling i to på hinanden følgende brunstcykler. Et forsøg af Roser et al. (1979) viste at 5 ud af 12 hopper havde en signifikant antistoftiter efter oprebede injektioner med hcg. Disse antistoffers halveringstid varierede fra 30 dage og op til flere måneder. På trods af dette ovulerede alle 12 hopper indenfor 48 timer efter behandling. De mener, at antistofferne kun påvirker en del af hcg molekylet, hvilket bevirker at den resterende del kan interagere med receptorer på ovariet. Dette kan tyde på, at antistofproduktionen funktionelt er uden signifikant betydning for ovulationen (Gastal et al. 2006). Roser et al. (1979) har således også fundet, at der ikke ses krydsreaktion in vivo mellem de antistoffer, der er dannet mod hcg og hoppens egen produktion af LH. Der ses derfor ingen interferens mellem hoppens egen normale ovulationsrespons i forhold til den naturligt senere LH top og behandling med hcg. Anafylaktiske reaktioner efter gentagne reaktioner er anført som bivirkning i produktresumé for Chorulon vet, Lægemiddelstyrelsen I udlandet findes alternativer til hcg. For eksempel kan Ovuplant (desorelin-acetat), som er en GnRH-analog (gonadotropin-releasing hormone) anvendes. Ovuplant markedsføres som et implantat og injiceres subkutant på det samme tidspunkt i brunstcyklus som Chorulon vet. Ovuplant er en lille peptid, der udskiller det aktive stof GnRH i en periode på 48 til 72 timer efter injektionen. I flere forsøg er de to præparaters effekt sammenlignet (Vandervall et al. 2001; Blanchard et al. 2002; Samper et al. 2002; Berezowski et al. 2004; Mac Cue et al. 2004; Kölling et al. 2005). Det er vist, at behandling med Ovuplant giver et forlænget diøstrusinterval eller en forlænget anovulatorisk periode hos de behandlede hopper, hvis de ikke bliver drægtige. Dette skyldes en reduktion af hoppens egen produktion af GnRH fra hypofysen med suppression af follikeltilvækst til følge. Ifølge Mac Cue et al. (2004), kan denne ulempe undgås ved at fjerne implantatet et par dage efter injektionen. Denne negative effekt er ikke fundet i forbindelse med hcg behandling. Samper et al. (2002) har dog konkluderet, at behandling med Ovuplant giver en større procentdel hopper, der ovulerer indenfor 48 timer. I Chorulon gruppen ovulerede 83,3 % indenfor 48 timer mens tallet var 100 % i Ovuplant gruppen. Omvendt blev der ikke fundet signifikant forskel i drægtighedsprocent mellem de to undersøgte præparater. Et andet stof, der anvendes i udlandet, er ReLH (luteinizing hormone), som er en syntetisk form af LH. Både ReLH og Chorulon vet synes at give ensartede resultater vedrørende ovulationstidspunkter (Niswender et al. 2006). Problemstilling I litteraturen er der generel enighed om, at der er effekt af at bruge ovulationsinduktion i reproduktionsarbejdet. Der findes kun få studier, hvori det undersøges, hvorvidt antallet af insemineringer/ brunst kan reduceres ved brug af Chorulon vet sammenlignet med ubehandlede hopper. 5

7 Det forventes i henhold til litteraturen, at ovulationsinduktion medfører ovulation indenfor 48 h hos % af hopperne, når folliklen er mellem 35 mm og 40 mm, og når ødem er til stede i livmoderslimhinden på tidspunktet for behandlingen. Det antages i lyset heraf, at behandlingen øger antallet af ovulationer indenfor 2 døgn i forhold til kontrolgruppen, og da der må være ligefrem proportionel sammenhæng mellem antal dage til ovulation og antallet af insemineringsdoser, vil denne øgning medføre, at antallet af insemineringsdoser i behandlingsgruppen mindskes i forhold til kontrolgruppen. Videre forventes det, med henvisning til litteraturen, at der ikke er forskel på drægtighedsprocenten mellem den behandlede gruppe og kontrolgruppen. Formålet med forsøget er derfor at teste følgende hypoteser: 1: Ovulationsinduktion med Churolon vet vil øge antallet af hopper, der kun behøver en dosis sæd til insemination per brunst. 2: Drægtighedsprocenten påvirkes ikke ved brug af Chorulon vet. Materiale og metoder Forsøgsmaterialet består af hopper i reproduktionssæsonerne 2006 og Hopper, der opfyldte inklusionskriterierne, blev inkluderet i forsøget efterhånden som de ankom til klinikken. Allokeringen blev foretaget ved at hver anden hoppe, der ved ankomst havde moderat ødem i livmoderslimhinden og en follikel, som målte mellem 35 og 40 mm i diameter, blev placeret i gruppe A og hver anden hoppe i gruppe B indtil der var 50 hopper i hver gruppe. Hopperne blev ultralydsscannet en gang per døgn. Rutine Caslick operationer udførtes efter behov. Hopperne i gruppe A blev straks efter inklusionen behandlet med 3000 IE Chorulon vet i.m, og efterfølgende insemineret med kølesæd hver anden dag, indtil ovulation fandt sted. Hopperne i gruppe B blev ikke behandlet med Chorulon vet, og indgik i forsøgets kontrolgruppe. Efter inklusionen insemineredes ligeledes disse hopper med kølesæd hver anden dag, indtil ovulation fandt sted. En hoppe der placeredes i gruppe A blev ikke, hvis ikke drægtig, placeret i gruppe B og vice versa. Alle insemineringer blev udført på den samme klinik under de samme forhold i perioden maj august i 2006 og Hopperne blev drægtighedsundersøgt ved hjælp af ultralydsscanning med en 5 MHz probe på 15-17:e dagen efter ovulation. Dataindsamling Udover at halvdelen af hopperne blev behandlet med Chorulon vet som var den uafhængige variable i forsøget, blev følgende parametre (de afhængige variable) registreret for alle 100 hopper: 1: Antal dage til ovulation, 2: antal sæddoser anvendt til insemination og 3: drægtighedsstatus, hvor tallet 0 angav et negativt resultat og tallet 1 angav drægtighed. For at muliggøre statistiske analyser, der kunne bekræfte eller forkaste den første hypotese blev antal sæddoser desuden oversat til en binær parameter med værdien 1 for hopper, som blev insemineret med en enkelt dosis sæd, og værdien 2 for hopper som blev insemineret med 2 doser eller flere end 2 doser. Eksklusionskriterier For at sikre at hingstens fertilitet ikke interfererede med drægtighedsresultatet, blev de hopper, der skulle insemineres med sperma, som havde en lavere progressiv motilitet end 50 % ved inseminationen, ekskluderet. Hopper der var over 16 år ved ankomst til klinikken blev ikke inddraget i forsøget på grund af dokumenteret nedsat effekt af hcg (Barbacini et al. 2000). 6

8 Ligeledes blev de hopper der ved ankomst havde fri væske i uterus ekskluderet. Statistisk analyse Der blev foretaget statistisk analyse af, om der fandtes sammenhæng mellem antal dage til ovulation og antal sæddoser, og for om behandling med Chorulon vet havde indflydelse på hvor stor en del af hopperne der kun behøvede insemination med en enkelt dosis sæd, samt på drægtighedsprocenten. Da ingen af de indsamlede data var kontinuerte, og dermed heller ikke normalfordelte, blev alle statistiske analyser foretaget med non-parametriske tests. Sammenhæng mellem antal dage til ovulation og antal inseminationsdoser blev undersøgt ved hjælp af Spearman Rank Order Correlation test. Chorulonbehandlingens indflydelse på de parametre, der blev registreret som binære data (kun en dosis og drægtighed) blev analyseret med to-sidet Fishers Exact test. Alle statistiske analyser blev foretaget med computerprogrammet Statistica, version 8,0, og p-værdien 0,05 blev anvendt som cut-off. Resultater De 100 hopper, der deltog i forsøget, fordelte sig med 40 hopper fra sæsonen 2006 og 60 hopper fra Der var hopper fra Dansk Varmblod, Oldenborg og Trakhener repræsenteret. Der blev inkluderet det samme antal af maiden- (n=11), gold- (n=19) og lakterende (n=20) hopper i hver gruppe. Hopperne var mellem 3 år og 16 år. Gennemsnitsalderen for hopperne i gruppe A var 9 år og i gruppe B var 10 år. En enkelt hoppe fra gruppe A blev ekskluderet, fordi den skulle insemineres med hingstesperma, som havde en lavere progressiv motilitet end 50 %, og den næst ankomne hoppe, der opfyldte inklusionskriterierne, blev inkluderet i gruppe A i stedet. En samlet oversigt over resultatet af forsøget ses i tabel 2. Tabel 2. Oversigt over resultater: Gennemsnitligt tidsinterval fra inklusion til ovulation, antal doser/brunst samt drægtighedsprocent hos hopper behandlet med Chorulon vet sammenlignet med en ubehandlet kontrolgruppe. Gruppe Gennemsnitligt interval fra inklusion til ovulation. Antal døgn Gennemsnitligt antal inseminationsdoser per brunst Antal hopper der kun modtog en dosis sæd Procent drægtige Chorulon 2,1 1, Kontrol 3,9 2,

9 Ovulationsdistributionen er vist i figur 1. I Chorulongruppen ovulerede 88 % (44/50) indenfor 48 timer, mens dette kun var tilfældet for 16 % (8/50) i kontrolgruppen. Chorulongruppen ovulerede i gennemsnit efter 2,1 døgn mod 3,9 døgn for kontrolgruppen. I forsøget blev det fundet at flere hopper ovulerede indenfor 24 timer efter inklusionen i juli-august måned sammenlignet med perioden maj-juni, og at der ingen forskel var mellem grupperne. Antal hopper Antal døgn Chorulongruppe Kontrolgruppe Figur 1. Distribution af ovulationstidspunktet efter behandling med Chorulon vet og hos ubehandlede hopper. Antallet af insemineringsdoser der blev anvendt var 58 doser (mean 1,16) i behandlingsgruppen mod 101 (mean 2,02) doser i kontrolgruppen. Der var en statistisk sikker korrelation mellem antal dage til ovulation og antal anvendte doser med en korrelationsfaktor på 0,8901. Sammenhængen er illustreret i figur 2. 4 Antal inseminationsdoser Inklusion til ovulation (dage) (0;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45] (45;50] > 50 Figur 2: Sammenhæng mellem antal dage til ovulation og det anvendte antal inseminationsdoser uafhængigt af Chorulonbehandling. Markeringens størrelse på figuren afspejler det antal observationer (hopper), der ligger bag det enkelte punkt. 8

10 Blandt de Chorulonbehandlede hopper blev 43 (86 %) insemineret med en enkelt dosis sæd, mens dette kun var tilfældet hos 13 (26 %) af hopperne i kontrolgruppen (se tabel 3). Denne forskel var statistisk meget signifikant med en p-værdi < 0,0001 ved to-sidet Fishers Exact test. Tabel 3: Antal hopper insemineret med 1 dosis sæd per brunst sammenholdt med behandlingsgruppe (Chorulonbehandlet eller ubehandlet kontrol). Sæddoser Chorulon Kontrol Total 1 dosis > 1 dosis Total Drægtighedsresultatet var 38 (76 %) drægtige i behandlingsgruppen mod 37 (74 %) drægtige i kontrolgruppen (se tabel 4). En sammenligning af resultatet i de to grupper med Fishers Exact test viste, at der ikke var signifikant forskel (p=1,0000). Tabel 4: Antal drægtige blandt hopper behandlet med Chorulon og ubehandlede kontrolhopper. Drægtig Chorulon Kontrol Total Ja Nej Total Forfatteren oplevede at hopperne viste ubehag ved injektionen. Produktet gav tilsyneladende en svien på halsen under injektionen. Denne var dog forbigående. Diskussion Forsøget viser, at 88 % af hopperne i gruppe A ovulerede indenfor 48 timer. Det tal ligger i den høje ende sammenlignet med andre forsøg. I kontrolgruppen var der 16 % der ovulerede indenfor 48 timer. I forsøg udført af Wilson et al. (1990) ovulerede 40 % i kontrolgruppen indenfor den samme periode, mens Gastal et al. (2006) senere har fundet at kun 7 % af kontrolhopperne ovulerede indenfor 48 timer. I mit forsøg observeredes, at flere hopper i behandlingsgruppen ovulerede indenfor 24 timer i slutningen af sæsonen. Dette skyldes ifølge Barbacini et al. (2000) en sæsonvariation, som resulterer i en tidligere LH-peak, og er i mindre omfang et resultat af behandling med Chorulon vet. Det synes derfor vigtigt at være opmærksom på dette forhold, når der skal bestilles sæd i slutningen af sæsonen. 9

11 Det er yderligere værd at bemærke, at der var forskel i det antal insemineringsdoser som der var behov for i de to grupper. Dette viser, at det er sværere at forudse ovulationstidspunkt, hvis hopperne ikke ovulationsinduceres. Der er mange fordele ved at mindske antallet af insemineringer hos populære avlshingste, og at undgå at inseminere problemhopper for mange gange. I modsætning til dette studie fandt Wilson et al. (1990) i deres studie ingen forskel i antallet af insemineringsdoser i de to grupper. Det skal dog bemærkes, at antallet af hopper der blev insemineret i kontrolgruppen af Wilson et al., kun bestod af 6. Drægtighedsprocenten i ovenstående forsøg er den samme i begge grupper. Den kan dog være svær at drage nogle konklusioner udefra, da et flertal forskellige hingste er blevet brugt. Roser et al. (1978), Wilson et al. (1990) og Samper et al. (2002) fandt heller ingen forskel i drægtighedsprocenten og konkluderede derfor, at brugen af hcg i reproduktionsarbejdet ikke giver nedsat drægtighed. Hopperne reagerede, som tidligere nævnt, med ubehag under og umiddelbart efter injektionen. Der er ikke anført oplysninger om svien i Produktresumé for Chorulon vet (Lægemiddelstyrelsen, 2007), men anførte irritationsreaktion er et forhold, som man bør være opmærksom på. I litteraturen ses der ingen forskel i effekten af ovulationsinduktion ved doseringer på 1500 IE respektive 3000 IE. Det kan overvejes om ikke 1500 IE er en tilstrækkelig dosering til små racer, mens 3000 IE bruges til større racer (Morris et al. 2003). I produktresumeet er dosisintervallet bemærkelsesværdigt ikke relateret til vægt eller lignende. Det er vigtigt at kombinere follikelstørrelse ( 35 mm) med ydre og indre brunsttegn, når injektionstidspunktet bestemmes. Forklaringen på dette er, at større hesteracer tenderer at ovulere større follikler end mindre racer gør. Derimod mindskes risikoen for at behandle en hoppe, der ikke er i brunst, hvis begge kriterier anvendes systematisk (Samper et al. 2002). I forbindelse med ovulationsinduktion af hopper kan man diskutere det etiske aspekt i at bruge hormonbehandling, idet man jo derved griber ind i hoppens naturlige hormonbalance og reproduktionscyklus. Forfatteren mener, at det etiske aspekt kan opvejes af de store praktiske og økonomiske fordele der er forbundet med anvendelse af Chorulon vet. I litteraturen foreligger ikke diskussion af det etiske aspekt, hvilket kan bero på, at den overvejende forskning foregår i lande, hvor det er mere almindeligt at bruge hormoner i forskellige sammenhæng. Diskussionen vedrørende hcg inaktivering af antistoffer bør ikke tillægges større betydning hvis hopperne ikke ovulationsinduceres i mere end tre på hinanden følgende brunstcykler. Gastal et al. (2006) viser at effektiviteten af hcg på ovulationstidspunktet var identisk i tre på hinanden følgende brunstcykler. Barbacini et al. (2000) har ligeledes vist i et forsøg med 559 hopper og 1040 brunstcykler, at der kun var 9 % af brunsterne som ikke resulterede i ovulation indenfor 48 timer. Det er muligt, at effektiviteten af hcg behandling falder, hvis den bliver brugt i flere på hinanden følgende brunstperioder (Mac Cue et al. 2004), men det er ikke vist, at brugen af hcg negativt interfererer med ovulation eller befrugtning i ovenstående anbefalede doseringer. Barbacini et al. (2000) fandt at goldhopper og ældre hopper ikke svarede lige så godt på behandling som maiden-, følhopper og yngre hopper. Dette skyldes formentlig, at disse hopper har hormonelle problemer i forvejen, og at der følgelig ikke var tale om antistofproduktion. Disse hopper blev nemlig ovulationsinduceret færre gange end de øvrige grupper. 10

12 Konklusion I forsøget ovulerede 88 % af hopperne i behandlingsgruppen indenfor 48 timer, hvorimod kun 16 % af de ubehandlede hopper ovulerede indenfor samme tidsperiode. Der var en signifikant forøgelse af det antal hopper, der kunne nøjes med en enkelt inseminationsdosis, og antallet af insemineringsdoser kan derved mindskes markant, når Chorulon vet bruges i reproduktionsarbejdet. Endelig blev det vist, at drægtighedsprocenten ikke blev påvirket af en behandling med Chorulon vet. Forsøget viser således, at Chorulon vet. er et betydningsfuldt redskab for reproduktionsdyrlægen, frem for alt i start- og midsæsonen, da produktet tydeligvis har vist sig effektivt til at styre ovulationstidspunktet. Denne egenskab giver en ønskværdig effektivisering i reproduktionsarbejdet, og gavner herved hingsteholdere, dyrlæger og hopper. Perspektivering Det kunne være interessant, at følge de samme hopper i flere brunstcykler og sammenligne med en tilsvarende kontrolgruppe, for herved at undersøge om der er en eventuel nedsat effekt over tid efter gentagne behandlinger. En sådan undersøgelse har det ikke været muligt at gennemføre for nærværende. Referenceliste Barbacini S., Zavaglia G., Gulden P. Marchi V., Necci D. Retrospective study on the efficacy of hcg in equine artificial insemination program using frozen semen. Equine Veterinary Education. 2000; v. 2 side Berezowski, C.J., Stitch, K.L., Wendt, K.M., Vest, D.J. Clinical Comparison of 3 Products Available to Hasten Ovulation in Cycklic Mares. Journal of Equine Veterinary Science. 2004; v. 24, nr. 6, side Blanchard, T.L., Brinsko, S.P., Rigby, S.L. Effects of deslorelin or hcg administration on reproductive performance in first postpartum estrus mares. Theriogenology. 2002; v. 58, nr. 1, side Evans, M.J., Gastal, E.L., Silva, L.A., Gastal, M.O., Kitson, N.E., Alexander, S.L., Irvine, C.H.G. Plasma LH concentrations after administration of human chorionic gonadotropin to estrous mares. Animal Reproduction Science. 2006; v. 94, side Gastal, M.O., Gastal, E.L., Ginther, O.J. Effects of hcg on characteristics of the wall of the developing preovulatory follicle evaluated by B-mode and color Doppler ultrasonography and interrelationships with systemic estradiol concentrations in mares. Animal Reproduction Science. 2006; v. 94, side

13 Gastal, E.L., Silva, L.A., Gastal, M.O., Evans, M.J. Effect of different doses of hcg on diameter of the preovulatory follicle and interval to ovulation in mares. Animal Reproduction Science. 2006; 2006; v. 94, side Grimmett, J.B., Perkins, N.R. Human chorionic gonadotropin (hcg): the effect of dose on ovulation and pregnancy rate in Thoroughbred mares experiencing their first ovulation of the breeding season. New Zeeland Veterinary Journal. 2001; v. 49, nr 3, side Kölling, M., Allen, W.R. Ovulation induction for embryo transfer: hcg versus GnRH analogue. Havemeyer Foundation Monograph Series. 2006; v. 18, Side Lægemiddelstyrelsen. Produktresumé for Chorulon Vet., pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 2. april Mc Cue P.M., Hudson J.J., Bruemme J.E. and Squires E.L. Efficacy of hcg at inducing ovulation, a new look at an old issue. Proceedings of American Association of Equine Practitioners. 2004; Vol.50, side Morris, L.H.A., Tiplady, C., Allen, W.R. Pregnancy rates in mares after a single fixed time hysteroscopic insemination of low numbers of frozen-thawed spermatozoa onto the uterotubal junction. Equine Veterinary Journal. 2003; v.35, nr 2, side Niswender, K. Inducing ovulation with recombinant equine luteinizing hormone. 52 nd annual American Association of Equine Practitioners Convention 2006 Dec. 2-6, San Antonio, Texas. Roser J.F., Kiefer B.L., Evans J.W., Neely D.P., Pacheco C.A. The development of antibodies to human chorionic gonadotropin following its repeated injection in the cyclic mare. Journal of Reproductive Fertility. Suppl. 1979; v. 27, side Samper, J.C., Jensen, S., Sergeant, J., Estrada, A. Timing of induction of ovulation in mares treated with Ovuplant or Chorulon. Journal of Equine Veterinary Science. 2002; v. 22, nr. 7, side Sandersen, M.W., Allen, W.R. Reproductive efficiency of thoroughbred mares in the United Kingdom. The mare and the foal : Proceedings of the 9. Bain-Fallon Memorial Lectures. 1987, Sydney / presented by the Australian Equine Veterinary Association. Artarmon Australian Equine Veterinary Association cop. 1987; Side Sullivan J.J., Parker, W.G., Larson, L.L. Duration of estrous and ovulation time in non-lactating mares given human chorionic gonadotropin during three successive estrous periods. Journal of American Veterinary Medicine. Associations. 1973; v. 162, side Vanderwall, D.K., Juergens, T.D., Woods, G.L. Reproductive performance of commercial broodmares after induction of ovulation with hcg or Ovuplant (Deslorelin). Journal of Equine Veterinary Science. 2001; v. 21, nr 11, side Wilson C.G., Downie C.R., Hughes J.P et al. Effect of repeated hcg injections on reproductive efficiency in mares. Journal of Equine Veterinary Science. 1990; v. 10, side

14 Woods J., Bergfelt D.R., Ginther O.J. Effect of time of insemination relative to ovulation on pregnancy rate and embryonic loss in mares. Equine Veterinary Journal 1990; v. 22 side Akkreditiver Tak til Intervet Danmark A/S for sponsorering af Chorulon vet. Tak til Hanne Bak, DVM, PhD, for hjælp til den statistiske del af opgaven samt tak til Annette Bonde Larsen, DVM. 13

Retrospektivt studie af effekten af hcg ved rutinemæssigt brug til ovulationsinduktion hos travhopper

Retrospektivt studie af effekten af hcg ved rutinemæssigt brug til ovulationsinduktion hos travhopper Retrospektivt studie af effekten af hcg ved rutinemæssigt brug til ovulationsinduktion hos travhopper Fagdyrlægeuddannelsen vedrørende sygdomme hos heste Hovedopgave 2010 Anna M.W. Bonde, cand. med. vet.,

Læs mere

Sammenhæng mellem rektaltemperatur og ovulationsstidspunkt hos søer

Sammenhæng mellem rektaltemperatur og ovulationsstidspunkt hos søer Sammenhæng mellem rektaltemperatur og ovulationsstidspunkt hos søer Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme. FDS 2006 Afleveret 15/2-2009 Charlotte Johannessen Dyrlæge Landbrugets Veterinære

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 1 Avl 1) Hvad er en hingsteplag/-føl? A) En 3 års hoppe eller derunder B) En vallak mellem 10 og 12 år C) En hest mellem 1.48 og 1.58 cm D) En 3 års hingst og derunder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video VIDENSARK: Min krop At få børn er for mange et helt naturligt skridt på et tidspunkt i deres liv. Nogle mener endda, at det er meningen med livet. Men der er forskellige faktorer, der afgør, om et par

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

En hjælpers vigtige værktøj.

En hjælpers vigtige værktøj. En hjælpers vigtige værktøj. Denne præsentation trækker sit materiale fra forskning og viden fra bevægelsesområdet. Jeg er dog ikke i tvivl om, at disse overvejelser også kan bruges på andre områder af

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger.

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Suprelorin off label ind n i d kat a iton o e n r e

Suprelorin off label ind n i d kat a iton o e n r e Suprelorin off label indikationer Suprelorin Off label indikationer Hanhund BPH Perianal adenom Tæver Østrus induktion/forebyggelse Urininkontinens Puppy Hair Coat Syndrome Hankat Kemisk kastration Hunkat

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Effekt af intrauterin inseminering på hormonspejlet af prostaglandin hos danske søer

Effekt af intrauterin inseminering på hormonspejlet af prostaglandin hos danske søer Effekt af intrauterin inseminering på hormonspejlet af prostaglandin hos danske søer Effect of intrauterine insemination on the hormone level of prostaglandin in Danish sows [ Charlotte Borg Alexandersen,

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss Organiske Availa mikromineraler til køer giver flere fordele Vitfoss har introduceret tre nye blandinger, der alle indeholder organisk Availa Zn, Cu og Mn: Gold d-alfa Availa Org Se Komix Gold Availa Org

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig.

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig. Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

Overskrift her. Tekst starter uden punktopstilling. teksten, brug forøg indrykning. punktopstilling, brug formindsk indrykning

Overskrift her. Tekst starter uden punktopstilling. teksten, brug forøg indrykning. punktopstilling, brug formindsk indrykning forøg forøg -Træthed i fodbold -Gentaget sprint (høj intens arbejdsevne) -Betydning af aerob form & aerob træning Slide 1 Ph.d stud. Peter M. Christensen Institut for Idræt & Ernæring Københavns Universitet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ovitrelle 250 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldte injektionssprøjte

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Pulver - fremtidens mad?

Pulver - fremtidens mad? Pulver - fremtidens mad? Martin Sohn, Indhold Introduktion Menneskets krav Havregryn vs pulvermad Fordele og ulemper Videoklip DIY Pulvermad Smagsprøver Diskussion Indhold Hvad er pulvermad? Indeholder

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

for eksport af hest fra Danmark til USA/ for export of horse from Denmark to The United States of America

for eksport af hest fra Danmark til USA/ for export of horse from Denmark to The United States of America OPRINDELSES- OG SUNDHEDSCERTIFIKAT / CERTIFICATE OF ORIGIN AND HEALTH for eksport af hest fra Danmark til USA/ for export of horse from Denmark to The United States of America Certifikatnummer: (1) / Afsenderland:/

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere