Ovulationsinduktion med humant chorion gonadotropin (hcg) under danske forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ovulationsinduktion med humant chorion gonadotropin (hcg) under danske forhold"

Transkript

1 Ovulationsinduktion med humant chorion gonadotropin (hcg) under danske forhold Af Maria Mannfalk, DVM Hestedoktoren I/S Hovedopgave Fagdyrlægeuddannelsen vedr. sygdomme hos heste

2 Summary This study was designed to investigate the timing of ovulation with Chorulon vet in normal cycling mares under Danish conditions. The purpose was to determine the number of insemination doses needed compared to untreated horses. The study was completed by examining the reproductive records of mares during the seasons of 2006 and In the treatment group, consisting of 50 mares (group A), 3000 IE Chorulon vet was administered intramuscularly during estrus, when a mm follicle was detected. The control group, also consisting of 50 mares (group B), was followed from the time where the mare was in estrus, and a mm follicle was present. The mares were inseminated with cooled semen, every second day, until ovulation took place. It was noted how many of the treated mares that ovulated within 48 hours and how many doses that were needed before the ovulation took place, in comparison with the control group. In addition, the pregnancy rates were determined for both the treated and untreated mares. In the treatment group, 88 % of the mares ovulated within 48 hours compared to 16 % in the control group. The number of semen portions that were required in the treatment group was in average 1.16, while 2.02 portions were needed in the control group. There was significant correlation between the number of days from inclusion in the trial to ovulation and the number of doses of semen (p<0,05). In addition, the number of mares that were inseminated with only one portion of semen were higher in group A than in group B (p<0,0001). The pregnancy rates did not differ between the groups. In the treatment group 76 % got pregnant while the pregnancy rate in the untreated group was 74 % (p=1,0000). The results of the present study reveal that induction of ovulation with Chorulon vet is an important tool in a breeding operation. It reduces the number of inseminations needed per cycle, resulting in a more sufficient breeding program. Sammendrag Dette forsøg, under danske forhold, blev iværksat med det formål, at bestemme ovulationstidspunktet hos hopper. Efterfølgende undersøges om antallet af inseminationsdoser per brunst kan mindskes hos hopper, hvor ovulationen er induceret med Chorulon vet sammenlignet med hopper, hvor ovulationsinduktion ikke anvendes. Forsøgsmaterialet bestod af tilfældigt udvalgte hopper i reproduktionssæsonerne 2006 og Behandlingsgruppen, der bestod af 50 hopper (gruppe A), blev induceret med 3000 IE Chorulon vet. i. m., når hoppen viste moderat ødem i livmoderslimhinden og når ovarierne indeholdt en follikel på mm i diameter. Kontrolgruppen, der ligeledes bestod af 50 hopper (gruppe B), blev inkluderet i forsøget ved moderat ødem i livmoderslimhinden, og når folliklen var mellem 35 og 40 mm i diameter. Hopperne insemineredes efterfølgende med kølesæd hver anden dag indtil ovulation fandt sted. Det blev noteret, hvor mange dage der gik fra hoppernes inklusion i forsøget til ovulation, og hvor mange inseminationsdoser/brunst, der skulle bruges. Desuden blev drægtighedsresultatet sammenlignet mellem de to grupper af behandlede respektive ubehandlede hopper. 1

3 I behandlingsgruppen ovulerede 88 % af hopperne indenfor 48 timer efter inklusionen mod 16 % i kontrolgruppen. Antallet af doser der blev anvendt i behandlingsgruppen var i gennemsnit 1,16 doser, mens 2,02 doser blev anvendt i kontrolgruppen. Der var signifikant korrelation mellem antal dage til ovulation og antal sæddoser (p<0,05). Desuden var der et signifikant større antal hopper som blev insemineret med kun en enkelt sæddosis i gruppe A sammenlignet med gruppe B (p<0,0001). Der blev ikke registreret nogen forskel i drægtighedsresultatet mellem gruppen af behandlede (76 %) og gruppen af ubehandlede hopper (74 %) (p=1,0000). Forsøget viser at ovulationsinduktion med Chorulon vet er et vigtigt værktøj i reproduktionsarbejdet, da anvendelse af Chorulon vet nedsætter antallet af insemineringsdoser per brunstcyklus, hvilket resulterer i et mere effektivt insemineringsprogram. Indledning Hopper har en forholdsvis lang brunst og en stor individuel variation i både brunstlængde og folliklens størrelse ved ovulationen. Det er vist at induktion af ovulation er et vigtigt værktøj i reproduktionsarbejdet, med henblik på at afkorte brunstperioden og lettere bestemme inseminerings- eller bedækningstidspunkt (Sullivan et al. 1973; Roser et al. 1979; Wilson et al. 1990; Samper et al. 2002). Generelt er der mange gode grunde til at styre ovulationen i reproduktionsarbejdet. Følgende grunde kan fremhæves som de vigtigste (Samper et al. 2002): 1. Hopper, der skal insemineres med populære hingste, hvor der kun er muligt at få en dosis per brunst. 2. Hopper, der skal insemineres med subfertile hingste, som har lav spermiekoncentration og/ eller dårlig vitalitet. 3. Hopper med forlænget uterin clearance eller hopper, der har let ved at få endometrit. 4. Inseminering med frossen sæd eller embryotransfer. 5. Reduktion af antallet af insemineringer per brunst, hvorved reproduktionsarbejdet bliver mere arbejdseffektivt og økonomisk. Undersøgelser har vist, at hopper, der er blevet insemineret med fertile hingste, kan blive drægtige på trods af at ovulation opstår op til flere dage efter AI. Dog øges drægtighedsprocenten markant, når inseminering sker nærmere ovulationen (Woods et al. 1990). Baggrund Chorulon vet er det eneste præparat, der p.t. er godkendt til ovulationsinduktion hos hopper i Danmark. Produktet består af et humant choriongonadotropin (hcg) (Woods et al. 1990; Wilson et al. 1990; Niswender et al. 2006). HCG er et oligosacharid glykoprotein (244 aminosyrer) med LHlignende effekt, der inducerer modning og ovulation af follikler, samt danner og udvikler corpus luteum (Vandervall et al. 2001). HCG udvindes af urin fra gravide kvinder (Woods et al. 1990). I Danmark er præparatet godkendt til intramuskulær injektion og anbefalet dosering er 1500 IE til 3000 IE (Lægemiddelstyrelsen 2007). 2

4 Anbefalet dosering varierer i litteraturen fra 1500 IE til 6000 IE (Roser et al. 1979; Wilson et al. 1990; Barbacini et al. 2000; Vandervall et al. 2001; Grimmet et al. 2001; Samper et al. 2002; Morris et al. 2003; Mac Cue et al. 2004; Gastal et al. 2006; Evans et al. 2006). Grimmet et al. (2001) så ingen signifikant forskel i effekt mellem doserne 1500, 3000 og 6000 IE. Der er udført forsøg, hvor målinger af LH-koncentrationen i plasma har vist at heste, der er injiceret med 1500 IE eller med 2500 IE, har en højere LH-koncentration 24 timer efter injektion end kontrolgruppen. LH-koncentrationen forblev i dette forsøg højre i op til 42 timer efter behandlingen. LH udskillelsen var ligeledes identisk med den LH top, som følger spontan ovulation (Evans et al. 2006). Kriterierne for anvendelse af hcg med godt resultat er, at hoppen viser ydre og indre brunsttegn (Samper et al. 2002), samt at mindst et af ovarierne har minimum en follikel der er 35 mm i diameter (Barbacini et al. 2000). Hos follikler af denne størrelse er LH receptorerne aktiverede og ved en enkel injektion af hcg fremskyndes oocytmodningen. Brugen af hcg til induktion af ovulation påvirker ikke kvaliteten af den ovulerende oocyt (Evans et al. 2006). Flere studier har, som vist i tabel 1, dokumenteret, at en stor procentdel af hopper med en follikel på 35 mm i diameter vil ovulere indenfor 48 timer efter behandling med hcg. I forsøg af Wilson et al. (1990) konkluderedes at 75,5 % af behandlede hopper ovulerede indenfor 48 timer mod 40 % i kontrolgruppen. Samper et al. (2002) fandt således at 83,3 % ovulerede indenfor 48 timer, 93,6 % indenfor 72 timer og 100 % indenfor 96 timer, mens Morris et al. (2003) konkluderede, at 84 % ovulerede indenfor 48 timer og 89 % af dem ovulerede mellem timer. Patrick Mac Cue et al. (2004) nåede frem til at 78,4 % af alle hopper ovulerede indenfor 48 timer efter injektion i den første brunst i sæsonen. Gastal et al. (2006) viste, at den gennemsnitlige tid fra injektion til ovulation var 43,5 +/- 1 timer i 2500 IE gruppen, 44,0 +/- 1 timer i 1500 IE gruppen og 98,2 +/- 5,6 timer i kontrolgruppen. Dette medfør at 95,5 % af hopperne ovulerede indenfor 48 timer i behandlingsgruppen mod 7 % i kontrolgruppen. Tabel 1. Ovulationstidspunkter efter hcg behandling og kontrolgruppe Forsøg År Dosering IE Behandlingsgruppe Antal hopper Antal cykler Ovulation indenfor 48 timer i % Kontrol gruppe Antal hopper Ovulation indenfor 48 timer i % Roser et al / Wilson et / 98 75, al. Barbachini / et al. Blanchard et / al. Samper et / 12 83,3 0 al. Morris et al (pony) 3000 (hest) 113 /

5 Berezowski et al. Mc Cue et al / / ,4 0 Gastal et al / 45 95,5 9 7 (n=9) 2500 (n=9) Niswender et al / Barbacini et al. (2000), fandt i et retrospektivt studie med 155 maidenhopper, 224 følhopper og 180 goldhopper, at goldhopper generelt svarede dårligere på hcg-behandling (ovulation indenfor 48 timer: maidenhopper 96 %, følhopper 92 % versus goldhopper 87 %) end maiden- og følhopper. Ligeså svarede ældre hopper (mere end 16 år) ikke lige så godt på hcg-behandling, som de yngre hopper (3-9 år 95 %, år 90 % og >16 år 72 %). Dette viser at både reproduktionsstatus og alder kan have indflydelse på ovulationsdistributionen efter behandling. I den samme undersøgelse så man, at flere hopper ovulerede (21 %) indenfor 24 timer efter behandling i perioden maj-august sammenlignet med perioden fra februar-april (9 %), hvor de fleste ovulerede mellem timer efter behandling (83 %). Dette forklares med, at der er en sæsonvariation. I et andet studie fandt Mac Cue et al. (2004), at der var forskel i ovulationstidspunkt mellem den første behandlingscyklus, hvor 16,8 % af hopperne ovulerede indenfor 24 timer, og den femte behandlingscyklus, hvor 26,7 % ovulerede indenfor det samme tidsinterval. Forfatterne mener at forklaring på dette er, at hopperne på det senere behandlingstidspunkt var behandlet med hcg flere gange. Gastal et al. (2006) viser i deres undersøgelser, at folliklen stopper med at vokse umiddelbart efter injektion med Chorulon vet, sammenlignet med folliklen hos kontrolgruppen. Dette medfører, at koncentrationen af estradiol falder hurtigere hos hcg behandlede hopper end hos ubehandlede hopper. I flere studier er drægtighedsresultatet efter behandling med Chorulon vet undersøgt. Roser et al. (1979), Wilson et al. (1990) og Samper et al. (2002), så ingen forskel i drægtighedsprocenten mellem behandlede og ubehandlede hopper. Sandersen et al. (1987) fandt ligeledes i deres forsøg med 2406 hopper ingen forskel i drægtighedsprocent i det første år, mens der i det efterfølgende år sås en drægtighedsprocent på 44,3 % i behandlingsgruppen mod 57,2 % i kontrolgruppen. Der demonstreres uenighed i litteraturen om, hvorvidt der opstår antistofdannelse mod hcg efter brug af Chorulon vet. I et tidligt studie af Sullivan et al. (1973) fandt man at effekten af ovulationsinduktion med hcg blev nedsat, når substansen blev brugt mere end to gange i den samme sæson. I 1990 dokumenterede Wilson et al. (1990) ligeledes en nedsat effekt af hcg, når det blev anvendt oftere end to gange i den samme sæson. Dog fandt de ingen korrelation mellem høj antistoftiter og forlænget ovulationstidspunkt efter behandlingen. I et studie med 797 hopper fandt Mac Cue et al. (2004) en dårligere effekt af hcg efter flere behandlinger i samme sæson. 85,1 % af hopperne ovulerede indenfor 48 timer i første brunstcyklus mod 73,4 % i femte brunstcyklus. 4

6 Derimod er andre forskere kommet frem til, at der ikke er forskel i effektiviteten af Chorulon vet, efter flere på hinanden følgende behandlinger. Gastal et al. (2006) konkluderer således, at effekten af hcg på ovulationstidspunktet var identisk i tre på hinanden følgende brunstcykler. Det samme resultat viser Barbachini et al. (2000), der opnår en tilsvarende effekt af behandling i to på hinanden følgende brunstcykler. Et forsøg af Roser et al. (1979) viste at 5 ud af 12 hopper havde en signifikant antistoftiter efter oprebede injektioner med hcg. Disse antistoffers halveringstid varierede fra 30 dage og op til flere måneder. På trods af dette ovulerede alle 12 hopper indenfor 48 timer efter behandling. De mener, at antistofferne kun påvirker en del af hcg molekylet, hvilket bevirker at den resterende del kan interagere med receptorer på ovariet. Dette kan tyde på, at antistofproduktionen funktionelt er uden signifikant betydning for ovulationen (Gastal et al. 2006). Roser et al. (1979) har således også fundet, at der ikke ses krydsreaktion in vivo mellem de antistoffer, der er dannet mod hcg og hoppens egen produktion af LH. Der ses derfor ingen interferens mellem hoppens egen normale ovulationsrespons i forhold til den naturligt senere LH top og behandling med hcg. Anafylaktiske reaktioner efter gentagne reaktioner er anført som bivirkning i produktresumé for Chorulon vet, Lægemiddelstyrelsen I udlandet findes alternativer til hcg. For eksempel kan Ovuplant (desorelin-acetat), som er en GnRH-analog (gonadotropin-releasing hormone) anvendes. Ovuplant markedsføres som et implantat og injiceres subkutant på det samme tidspunkt i brunstcyklus som Chorulon vet. Ovuplant er en lille peptid, der udskiller det aktive stof GnRH i en periode på 48 til 72 timer efter injektionen. I flere forsøg er de to præparaters effekt sammenlignet (Vandervall et al. 2001; Blanchard et al. 2002; Samper et al. 2002; Berezowski et al. 2004; Mac Cue et al. 2004; Kölling et al. 2005). Det er vist, at behandling med Ovuplant giver et forlænget diøstrusinterval eller en forlænget anovulatorisk periode hos de behandlede hopper, hvis de ikke bliver drægtige. Dette skyldes en reduktion af hoppens egen produktion af GnRH fra hypofysen med suppression af follikeltilvækst til følge. Ifølge Mac Cue et al. (2004), kan denne ulempe undgås ved at fjerne implantatet et par dage efter injektionen. Denne negative effekt er ikke fundet i forbindelse med hcg behandling. Samper et al. (2002) har dog konkluderet, at behandling med Ovuplant giver en større procentdel hopper, der ovulerer indenfor 48 timer. I Chorulon gruppen ovulerede 83,3 % indenfor 48 timer mens tallet var 100 % i Ovuplant gruppen. Omvendt blev der ikke fundet signifikant forskel i drægtighedsprocent mellem de to undersøgte præparater. Et andet stof, der anvendes i udlandet, er ReLH (luteinizing hormone), som er en syntetisk form af LH. Både ReLH og Chorulon vet synes at give ensartede resultater vedrørende ovulationstidspunkter (Niswender et al. 2006). Problemstilling I litteraturen er der generel enighed om, at der er effekt af at bruge ovulationsinduktion i reproduktionsarbejdet. Der findes kun få studier, hvori det undersøges, hvorvidt antallet af insemineringer/ brunst kan reduceres ved brug af Chorulon vet sammenlignet med ubehandlede hopper. 5

7 Det forventes i henhold til litteraturen, at ovulationsinduktion medfører ovulation indenfor 48 h hos % af hopperne, når folliklen er mellem 35 mm og 40 mm, og når ødem er til stede i livmoderslimhinden på tidspunktet for behandlingen. Det antages i lyset heraf, at behandlingen øger antallet af ovulationer indenfor 2 døgn i forhold til kontrolgruppen, og da der må være ligefrem proportionel sammenhæng mellem antal dage til ovulation og antallet af insemineringsdoser, vil denne øgning medføre, at antallet af insemineringsdoser i behandlingsgruppen mindskes i forhold til kontrolgruppen. Videre forventes det, med henvisning til litteraturen, at der ikke er forskel på drægtighedsprocenten mellem den behandlede gruppe og kontrolgruppen. Formålet med forsøget er derfor at teste følgende hypoteser: 1: Ovulationsinduktion med Churolon vet vil øge antallet af hopper, der kun behøver en dosis sæd til insemination per brunst. 2: Drægtighedsprocenten påvirkes ikke ved brug af Chorulon vet. Materiale og metoder Forsøgsmaterialet består af hopper i reproduktionssæsonerne 2006 og Hopper, der opfyldte inklusionskriterierne, blev inkluderet i forsøget efterhånden som de ankom til klinikken. Allokeringen blev foretaget ved at hver anden hoppe, der ved ankomst havde moderat ødem i livmoderslimhinden og en follikel, som målte mellem 35 og 40 mm i diameter, blev placeret i gruppe A og hver anden hoppe i gruppe B indtil der var 50 hopper i hver gruppe. Hopperne blev ultralydsscannet en gang per døgn. Rutine Caslick operationer udførtes efter behov. Hopperne i gruppe A blev straks efter inklusionen behandlet med 3000 IE Chorulon vet i.m, og efterfølgende insemineret med kølesæd hver anden dag, indtil ovulation fandt sted. Hopperne i gruppe B blev ikke behandlet med Chorulon vet, og indgik i forsøgets kontrolgruppe. Efter inklusionen insemineredes ligeledes disse hopper med kølesæd hver anden dag, indtil ovulation fandt sted. En hoppe der placeredes i gruppe A blev ikke, hvis ikke drægtig, placeret i gruppe B og vice versa. Alle insemineringer blev udført på den samme klinik under de samme forhold i perioden maj august i 2006 og Hopperne blev drægtighedsundersøgt ved hjælp af ultralydsscanning med en 5 MHz probe på 15-17:e dagen efter ovulation. Dataindsamling Udover at halvdelen af hopperne blev behandlet med Chorulon vet som var den uafhængige variable i forsøget, blev følgende parametre (de afhængige variable) registreret for alle 100 hopper: 1: Antal dage til ovulation, 2: antal sæddoser anvendt til insemination og 3: drægtighedsstatus, hvor tallet 0 angav et negativt resultat og tallet 1 angav drægtighed. For at muliggøre statistiske analyser, der kunne bekræfte eller forkaste den første hypotese blev antal sæddoser desuden oversat til en binær parameter med værdien 1 for hopper, som blev insemineret med en enkelt dosis sæd, og værdien 2 for hopper som blev insemineret med 2 doser eller flere end 2 doser. Eksklusionskriterier For at sikre at hingstens fertilitet ikke interfererede med drægtighedsresultatet, blev de hopper, der skulle insemineres med sperma, som havde en lavere progressiv motilitet end 50 % ved inseminationen, ekskluderet. Hopper der var over 16 år ved ankomst til klinikken blev ikke inddraget i forsøget på grund af dokumenteret nedsat effekt af hcg (Barbacini et al. 2000). 6

8 Ligeledes blev de hopper der ved ankomst havde fri væske i uterus ekskluderet. Statistisk analyse Der blev foretaget statistisk analyse af, om der fandtes sammenhæng mellem antal dage til ovulation og antal sæddoser, og for om behandling med Chorulon vet havde indflydelse på hvor stor en del af hopperne der kun behøvede insemination med en enkelt dosis sæd, samt på drægtighedsprocenten. Da ingen af de indsamlede data var kontinuerte, og dermed heller ikke normalfordelte, blev alle statistiske analyser foretaget med non-parametriske tests. Sammenhæng mellem antal dage til ovulation og antal inseminationsdoser blev undersøgt ved hjælp af Spearman Rank Order Correlation test. Chorulonbehandlingens indflydelse på de parametre, der blev registreret som binære data (kun en dosis og drægtighed) blev analyseret med to-sidet Fishers Exact test. Alle statistiske analyser blev foretaget med computerprogrammet Statistica, version 8,0, og p-værdien 0,05 blev anvendt som cut-off. Resultater De 100 hopper, der deltog i forsøget, fordelte sig med 40 hopper fra sæsonen 2006 og 60 hopper fra Der var hopper fra Dansk Varmblod, Oldenborg og Trakhener repræsenteret. Der blev inkluderet det samme antal af maiden- (n=11), gold- (n=19) og lakterende (n=20) hopper i hver gruppe. Hopperne var mellem 3 år og 16 år. Gennemsnitsalderen for hopperne i gruppe A var 9 år og i gruppe B var 10 år. En enkelt hoppe fra gruppe A blev ekskluderet, fordi den skulle insemineres med hingstesperma, som havde en lavere progressiv motilitet end 50 %, og den næst ankomne hoppe, der opfyldte inklusionskriterierne, blev inkluderet i gruppe A i stedet. En samlet oversigt over resultatet af forsøget ses i tabel 2. Tabel 2. Oversigt over resultater: Gennemsnitligt tidsinterval fra inklusion til ovulation, antal doser/brunst samt drægtighedsprocent hos hopper behandlet med Chorulon vet sammenlignet med en ubehandlet kontrolgruppe. Gruppe Gennemsnitligt interval fra inklusion til ovulation. Antal døgn Gennemsnitligt antal inseminationsdoser per brunst Antal hopper der kun modtog en dosis sæd Procent drægtige Chorulon 2,1 1, Kontrol 3,9 2,

9 Ovulationsdistributionen er vist i figur 1. I Chorulongruppen ovulerede 88 % (44/50) indenfor 48 timer, mens dette kun var tilfældet for 16 % (8/50) i kontrolgruppen. Chorulongruppen ovulerede i gennemsnit efter 2,1 døgn mod 3,9 døgn for kontrolgruppen. I forsøget blev det fundet at flere hopper ovulerede indenfor 24 timer efter inklusionen i juli-august måned sammenlignet med perioden maj-juni, og at der ingen forskel var mellem grupperne. Antal hopper Antal døgn Chorulongruppe Kontrolgruppe Figur 1. Distribution af ovulationstidspunktet efter behandling med Chorulon vet og hos ubehandlede hopper. Antallet af insemineringsdoser der blev anvendt var 58 doser (mean 1,16) i behandlingsgruppen mod 101 (mean 2,02) doser i kontrolgruppen. Der var en statistisk sikker korrelation mellem antal dage til ovulation og antal anvendte doser med en korrelationsfaktor på 0,8901. Sammenhængen er illustreret i figur 2. 4 Antal inseminationsdoser Inklusion til ovulation (dage) (0;5] (5;10] (10;15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] (35;40] (40;45] (45;50] > 50 Figur 2: Sammenhæng mellem antal dage til ovulation og det anvendte antal inseminationsdoser uafhængigt af Chorulonbehandling. Markeringens størrelse på figuren afspejler det antal observationer (hopper), der ligger bag det enkelte punkt. 8

10 Blandt de Chorulonbehandlede hopper blev 43 (86 %) insemineret med en enkelt dosis sæd, mens dette kun var tilfældet hos 13 (26 %) af hopperne i kontrolgruppen (se tabel 3). Denne forskel var statistisk meget signifikant med en p-værdi < 0,0001 ved to-sidet Fishers Exact test. Tabel 3: Antal hopper insemineret med 1 dosis sæd per brunst sammenholdt med behandlingsgruppe (Chorulonbehandlet eller ubehandlet kontrol). Sæddoser Chorulon Kontrol Total 1 dosis > 1 dosis Total Drægtighedsresultatet var 38 (76 %) drægtige i behandlingsgruppen mod 37 (74 %) drægtige i kontrolgruppen (se tabel 4). En sammenligning af resultatet i de to grupper med Fishers Exact test viste, at der ikke var signifikant forskel (p=1,0000). Tabel 4: Antal drægtige blandt hopper behandlet med Chorulon og ubehandlede kontrolhopper. Drægtig Chorulon Kontrol Total Ja Nej Total Forfatteren oplevede at hopperne viste ubehag ved injektionen. Produktet gav tilsyneladende en svien på halsen under injektionen. Denne var dog forbigående. Diskussion Forsøget viser, at 88 % af hopperne i gruppe A ovulerede indenfor 48 timer. Det tal ligger i den høje ende sammenlignet med andre forsøg. I kontrolgruppen var der 16 % der ovulerede indenfor 48 timer. I forsøg udført af Wilson et al. (1990) ovulerede 40 % i kontrolgruppen indenfor den samme periode, mens Gastal et al. (2006) senere har fundet at kun 7 % af kontrolhopperne ovulerede indenfor 48 timer. I mit forsøg observeredes, at flere hopper i behandlingsgruppen ovulerede indenfor 24 timer i slutningen af sæsonen. Dette skyldes ifølge Barbacini et al. (2000) en sæsonvariation, som resulterer i en tidligere LH-peak, og er i mindre omfang et resultat af behandling med Chorulon vet. Det synes derfor vigtigt at være opmærksom på dette forhold, når der skal bestilles sæd i slutningen af sæsonen. 9

11 Det er yderligere værd at bemærke, at der var forskel i det antal insemineringsdoser som der var behov for i de to grupper. Dette viser, at det er sværere at forudse ovulationstidspunkt, hvis hopperne ikke ovulationsinduceres. Der er mange fordele ved at mindske antallet af insemineringer hos populære avlshingste, og at undgå at inseminere problemhopper for mange gange. I modsætning til dette studie fandt Wilson et al. (1990) i deres studie ingen forskel i antallet af insemineringsdoser i de to grupper. Det skal dog bemærkes, at antallet af hopper der blev insemineret i kontrolgruppen af Wilson et al., kun bestod af 6. Drægtighedsprocenten i ovenstående forsøg er den samme i begge grupper. Den kan dog være svær at drage nogle konklusioner udefra, da et flertal forskellige hingste er blevet brugt. Roser et al. (1978), Wilson et al. (1990) og Samper et al. (2002) fandt heller ingen forskel i drægtighedsprocenten og konkluderede derfor, at brugen af hcg i reproduktionsarbejdet ikke giver nedsat drægtighed. Hopperne reagerede, som tidligere nævnt, med ubehag under og umiddelbart efter injektionen. Der er ikke anført oplysninger om svien i Produktresumé for Chorulon vet (Lægemiddelstyrelsen, 2007), men anførte irritationsreaktion er et forhold, som man bør være opmærksom på. I litteraturen ses der ingen forskel i effekten af ovulationsinduktion ved doseringer på 1500 IE respektive 3000 IE. Det kan overvejes om ikke 1500 IE er en tilstrækkelig dosering til små racer, mens 3000 IE bruges til større racer (Morris et al. 2003). I produktresumeet er dosisintervallet bemærkelsesværdigt ikke relateret til vægt eller lignende. Det er vigtigt at kombinere follikelstørrelse ( 35 mm) med ydre og indre brunsttegn, når injektionstidspunktet bestemmes. Forklaringen på dette er, at større hesteracer tenderer at ovulere større follikler end mindre racer gør. Derimod mindskes risikoen for at behandle en hoppe, der ikke er i brunst, hvis begge kriterier anvendes systematisk (Samper et al. 2002). I forbindelse med ovulationsinduktion af hopper kan man diskutere det etiske aspekt i at bruge hormonbehandling, idet man jo derved griber ind i hoppens naturlige hormonbalance og reproduktionscyklus. Forfatteren mener, at det etiske aspekt kan opvejes af de store praktiske og økonomiske fordele der er forbundet med anvendelse af Chorulon vet. I litteraturen foreligger ikke diskussion af det etiske aspekt, hvilket kan bero på, at den overvejende forskning foregår i lande, hvor det er mere almindeligt at bruge hormoner i forskellige sammenhæng. Diskussionen vedrørende hcg inaktivering af antistoffer bør ikke tillægges større betydning hvis hopperne ikke ovulationsinduceres i mere end tre på hinanden følgende brunstcykler. Gastal et al. (2006) viser at effektiviteten af hcg på ovulationstidspunktet var identisk i tre på hinanden følgende brunstcykler. Barbacini et al. (2000) har ligeledes vist i et forsøg med 559 hopper og 1040 brunstcykler, at der kun var 9 % af brunsterne som ikke resulterede i ovulation indenfor 48 timer. Det er muligt, at effektiviteten af hcg behandling falder, hvis den bliver brugt i flere på hinanden følgende brunstperioder (Mac Cue et al. 2004), men det er ikke vist, at brugen af hcg negativt interfererer med ovulation eller befrugtning i ovenstående anbefalede doseringer. Barbacini et al. (2000) fandt at goldhopper og ældre hopper ikke svarede lige så godt på behandling som maiden-, følhopper og yngre hopper. Dette skyldes formentlig, at disse hopper har hormonelle problemer i forvejen, og at der følgelig ikke var tale om antistofproduktion. Disse hopper blev nemlig ovulationsinduceret færre gange end de øvrige grupper. 10

12 Konklusion I forsøget ovulerede 88 % af hopperne i behandlingsgruppen indenfor 48 timer, hvorimod kun 16 % af de ubehandlede hopper ovulerede indenfor samme tidsperiode. Der var en signifikant forøgelse af det antal hopper, der kunne nøjes med en enkelt inseminationsdosis, og antallet af insemineringsdoser kan derved mindskes markant, når Chorulon vet bruges i reproduktionsarbejdet. Endelig blev det vist, at drægtighedsprocenten ikke blev påvirket af en behandling med Chorulon vet. Forsøget viser således, at Chorulon vet. er et betydningsfuldt redskab for reproduktionsdyrlægen, frem for alt i start- og midsæsonen, da produktet tydeligvis har vist sig effektivt til at styre ovulationstidspunktet. Denne egenskab giver en ønskværdig effektivisering i reproduktionsarbejdet, og gavner herved hingsteholdere, dyrlæger og hopper. Perspektivering Det kunne være interessant, at følge de samme hopper i flere brunstcykler og sammenligne med en tilsvarende kontrolgruppe, for herved at undersøge om der er en eventuel nedsat effekt over tid efter gentagne behandlinger. En sådan undersøgelse har det ikke været muligt at gennemføre for nærværende. Referenceliste Barbacini S., Zavaglia G., Gulden P. Marchi V., Necci D. Retrospective study on the efficacy of hcg in equine artificial insemination program using frozen semen. Equine Veterinary Education. 2000; v. 2 side Berezowski, C.J., Stitch, K.L., Wendt, K.M., Vest, D.J. Clinical Comparison of 3 Products Available to Hasten Ovulation in Cycklic Mares. Journal of Equine Veterinary Science. 2004; v. 24, nr. 6, side Blanchard, T.L., Brinsko, S.P., Rigby, S.L. Effects of deslorelin or hcg administration on reproductive performance in first postpartum estrus mares. Theriogenology. 2002; v. 58, nr. 1, side Evans, M.J., Gastal, E.L., Silva, L.A., Gastal, M.O., Kitson, N.E., Alexander, S.L., Irvine, C.H.G. Plasma LH concentrations after administration of human chorionic gonadotropin to estrous mares. Animal Reproduction Science. 2006; v. 94, side Gastal, M.O., Gastal, E.L., Ginther, O.J. Effects of hcg on characteristics of the wall of the developing preovulatory follicle evaluated by B-mode and color Doppler ultrasonography and interrelationships with systemic estradiol concentrations in mares. Animal Reproduction Science. 2006; v. 94, side

13 Gastal, E.L., Silva, L.A., Gastal, M.O., Evans, M.J. Effect of different doses of hcg on diameter of the preovulatory follicle and interval to ovulation in mares. Animal Reproduction Science. 2006; 2006; v. 94, side Grimmett, J.B., Perkins, N.R. Human chorionic gonadotropin (hcg): the effect of dose on ovulation and pregnancy rate in Thoroughbred mares experiencing their first ovulation of the breeding season. New Zeeland Veterinary Journal. 2001; v. 49, nr 3, side Kölling, M., Allen, W.R. Ovulation induction for embryo transfer: hcg versus GnRH analogue. Havemeyer Foundation Monograph Series. 2006; v. 18, Side Lægemiddelstyrelsen. Produktresumé for Chorulon Vet., pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 2. april Mc Cue P.M., Hudson J.J., Bruemme J.E. and Squires E.L. Efficacy of hcg at inducing ovulation, a new look at an old issue. Proceedings of American Association of Equine Practitioners. 2004; Vol.50, side Morris, L.H.A., Tiplady, C., Allen, W.R. Pregnancy rates in mares after a single fixed time hysteroscopic insemination of low numbers of frozen-thawed spermatozoa onto the uterotubal junction. Equine Veterinary Journal. 2003; v.35, nr 2, side Niswender, K. Inducing ovulation with recombinant equine luteinizing hormone. 52 nd annual American Association of Equine Practitioners Convention 2006 Dec. 2-6, San Antonio, Texas. Roser J.F., Kiefer B.L., Evans J.W., Neely D.P., Pacheco C.A. The development of antibodies to human chorionic gonadotropin following its repeated injection in the cyclic mare. Journal of Reproductive Fertility. Suppl. 1979; v. 27, side Samper, J.C., Jensen, S., Sergeant, J., Estrada, A. Timing of induction of ovulation in mares treated with Ovuplant or Chorulon. Journal of Equine Veterinary Science. 2002; v. 22, nr. 7, side Sandersen, M.W., Allen, W.R. Reproductive efficiency of thoroughbred mares in the United Kingdom. The mare and the foal : Proceedings of the 9. Bain-Fallon Memorial Lectures. 1987, Sydney / presented by the Australian Equine Veterinary Association. Artarmon Australian Equine Veterinary Association cop. 1987; Side Sullivan J.J., Parker, W.G., Larson, L.L. Duration of estrous and ovulation time in non-lactating mares given human chorionic gonadotropin during three successive estrous periods. Journal of American Veterinary Medicine. Associations. 1973; v. 162, side Vanderwall, D.K., Juergens, T.D., Woods, G.L. Reproductive performance of commercial broodmares after induction of ovulation with hcg or Ovuplant (Deslorelin). Journal of Equine Veterinary Science. 2001; v. 21, nr 11, side Wilson C.G., Downie C.R., Hughes J.P et al. Effect of repeated hcg injections on reproductive efficiency in mares. Journal of Equine Veterinary Science. 1990; v. 10, side

14 Woods J., Bergfelt D.R., Ginther O.J. Effect of time of insemination relative to ovulation on pregnancy rate and embryonic loss in mares. Equine Veterinary Journal 1990; v. 22 side Akkreditiver Tak til Intervet Danmark A/S for sponsorering af Chorulon vet. Tak til Hanne Bak, DVM, PhD, for hjælp til den statistiske del af opgaven samt tak til Annette Bonde Larsen, DVM. 13

Retrospektivt studie af effekten af hcg ved rutinemæssigt brug til ovulationsinduktion hos travhopper

Retrospektivt studie af effekten af hcg ved rutinemæssigt brug til ovulationsinduktion hos travhopper Retrospektivt studie af effekten af hcg ved rutinemæssigt brug til ovulationsinduktion hos travhopper Fagdyrlægeuddannelsen vedrørende sygdomme hos heste Hovedopgave 2010 Anna M.W. Bonde, cand. med. vet.,

Læs mere

Anovulatoriske follikler hos hoppen

Anovulatoriske follikler hos hoppen ORIGINALARTIKEL Anovulatoriske follikler hos hoppen - Beskrivelse af tre forskellige tilfælde [ Jacob Greve ] Dyrlæge, Dyrlægerne Nørhald, Østermarksvej 24B, 8983 Gjerlev Kursist ved fagdyrlægeuddannelsen

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 29. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 0. D.SP.NR. 2830 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregnyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Er i arbejde/hels 26. august 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Indupart, injektionsvæske, opløsning. Aktivt stof: D-cloprostenol (som D-cloprostenolnatrium)

Er i arbejde/hels 26. august 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Indupart, injektionsvæske, opløsning. Aktivt stof: D-cloprostenol (som D-cloprostenolnatrium) Er i arbejde/hels 26. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Indupart, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 28814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Indupart 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder:

Læs mere

Sammenhæng mellem rektaltemperatur og ovulationsstidspunkt hos søer

Sammenhæng mellem rektaltemperatur og ovulationsstidspunkt hos søer Sammenhæng mellem rektaltemperatur og ovulationsstidspunkt hos søer Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme. FDS 2006 Afleveret 15/2-2009 Charlotte Johannessen Dyrlæge Landbrugets Veterinære

Læs mere

En hjælpers vigtige værktøj.

En hjælpers vigtige værktøj. En hjælpers vigtige værktøj. Denne præsentation trækker sit materiale fra forskning og viden fra bevægelsesområdet. Jeg er dog ikke i tvivl om, at disse overvejelser også kan bruges på andre områder af

Læs mere

Er der en sammenhæng mellem selektion for fødselstidspunkt og parringsvillighed?

Er der en sammenhæng mellem selektion for fødselstidspunkt og parringsvillighed? Er der en sammenhæng mellem selektion for fødselstidspunkt og parringsvillighed? Maria Fredberg 1,2,3, Peer Berg 2 og Bente Krogh Hansen 2 1 Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og Forskningscenter 2 Afd. for Genetik

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 1 Avl 1) Hvad er en hingsteplag/-føl? A) En 3 års hoppe eller derunder B) En vallak mellem 10 og 12 år C) En hest mellem 1.48 og 1.58 cm D) En 3 års hingst og derunder

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes. Summary. Indledning. 20. Danske Planteværnskonference 2003 20. Danske Planteværnskonference 2003 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Mechanical weed control in potatoes Ilse A. Rasmussen & Karsten Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

En hjælpers vigtige værktøj.

En hjælpers vigtige værktøj. En hjælpers vigtige værktøj. Denne præsentation trækker sit materiale fra forskning og viden fra bevægelsesområdet. Jeg er dog ikke i tvivl om, at disse overvejelser også kan bruges på andre områder af

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard

Underviser cand.scient Karen Hulgaard Velkommen til en præsentation i anatomi og fysiologi i forplantningssystemet, med vægt på mandens forplantningssystem. Præsentationen bruges i forbindelse med undervisningen på femte semester. 1 Start

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Effektiv løbning af polte og søer. Seniorprojektleder Claus Hansen, VSP

Effektiv løbning af polte og søer. Seniorprojektleder Claus Hansen, VSP Effektiv løbning af polte og søer Seniorprojektleder Claus Hansen, VSP 1 Effektiv løbning Søer Polte Stimulering Brunstkontrol Inseminering Side 2 Stimulering Stående brunst Sædtransport Side 3 Stimulering

Læs mere

Resultater. Formål. Results. Results. Må ikke indeholde. At fåf. kendskab til rapportering af resultater. beskrivelse

Resultater. Formål. Results. Results. Må ikke indeholde. At fåf. kendskab til rapportering af resultater. beskrivelse Formål Resultater kendskab til rapportering af resultater Andreas H. Lundh Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Anders W. JørgensenJ Øre-næse-halsafdeling, Århus Universitetshospital Mål At

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 1. 2. 3. 4. AT-1. Metodemæssig baggrund. Oktober 09. (NB: Til inspiration da disse papirer har været anvendt i gamle AT-forløb med

Læs mere

Flest føl færrest penge. Dyrlæge Johnny N. Sørensen Faxe Dyrehospital

Flest føl færrest penge. Dyrlæge Johnny N. Sørensen Faxe Dyrehospital Flest føl færrest penge Dyrlæge Johnny N. Sørensen Faxe Dyrehospital Basal forståelse af hoppens reproduktionsbiologi Med fokus på beslutningstagning vedrørende økonomien omkring ifolingen Forberedelser

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pluset Vet., pulver og solvens til injektionsvæske

PRODUKTRESUMÉ. for. Pluset Vet., pulver og solvens til injektionsvæske 1. september 2009 PRODUKTRESUMÉ for Pluset Vet., pulver og solvens til injektionsvæske 0. D.SP.NR 25595 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pluset Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004

Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004 Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004 Formål med Øvelsen: Formålet med øvelsen er at analysere om risikoen for død er forbundet med to forskellige vacciner BCG (mod

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning follitropin beta Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De kan

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

BLANDINGSSÆD GIVER BEDRE FRUGTBARHED END SÆD FRA KUN ÉN ORNE

BLANDINGSSÆD GIVER BEDRE FRUGTBARHED END SÆD FRA KUN ÉN ORNE BLANDINGSSÆD GIVER BEDRE FRUGTBARHED END SÆD FRA KUN ÉN ORNE MEDDELELSE NR. 969 Når sæddosen indeholder sæd fra flere orner, er kuldstørrelsen 0,3 gris højere, end hvis sæddosen indeholder sæd fra én orne.

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Sæt mål for indsatsområder

Sæt mål for indsatsområder Kapitel 4 Sæt mål for indsatsområder Baggrund Den gode målsætning, er den målsætning, hvor man sætter sig et mål, der er interessant, realistisk og overkommeligt. Hvor tidsrammen er klar, og hvor man ved,

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed.

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 1. COSTDRIVERSAMMENSÆTNING...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Selen til kvæg En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Rapport nr. 87 Forfattere Redaktion Korrektur Opsætning Anette Kristensen Anne Mette Kjeldsen Ole Aaes Jørn Pedersen Jørgen

Læs mere

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Hyppigheds- og associationsmål Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Læringsmål Incidens Incidens rate Incidens proportion Prævalens proportion

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Projekt DATA step view

Projekt DATA step view Projekt DATA step view Af Louise Beuchert Formål Formålet med dette projekt, er at sammenligne tid/ressourcekonsekvenser ved at køre SASjobs på data hentet som henholdsvis en fysisk kopi af data filen

Læs mere

Ønsket dødssted for danske cancer patienter

Ønsket dødssted for danske cancer patienter Ønsket dødssted for danske cancer patienter Forskerdag 2011 Forskningsnetværk i Palliation Mette Asbjørn Neergaard Dødssted i Danmark Danske patienters ønskede dødssted Danske patienters ønskede dødssted

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede)

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 2010 Kræft Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 1 Cancer cells. Densley, Ross. Set: http://www.ngpharma.com/ news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 10/1/2010 Titelblad Skolens navn: Euc-Syd

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Rapport Tal om får og geder 2006

Rapport Tal om får og geder 2006 7 Rapport 117 Tal om får og geder 2006 2007 Tal om får og geder 2006 Tekst Lene Marcussen Stolberg Redaktion Lene Marcussen Stolberg, Jørn Pedersen Korrektur Hanne Mosbech Opsætning Christian Ertebjerg

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Personale mangel 3 mulige løsninger

Personale mangel 3 mulige løsninger Hvis man har noget godt udstyr, så bliver det lettere at få opgaveglidning til at fungere på en harmonisk måde. (Radiograf) Bedre udnyttelse af ct scannere mulighed for opgaveglidning vi mangler konstant

Læs mere

Projektbeskrivelse. Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt

Projektbeskrivelse. Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt Til at få ens projekt godkendt (projekter under studiet, bachelor, speciale, ph.d.) Til at søge

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat θˆmed en tilhørende se

Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat θˆmed en tilhørende se Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag 5. februar 00 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. Type og type fejl Statistisk styrke Nogle speciale metoder: Normalfordelte data : t-test eksakte sikkerhedsintervaller

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Drømmer du om en karriere i USA?

Drømmer du om en karriere i USA? Drømmer du om en karriere i USA? Pernille Wichmann Christensen, Formand, DJØF New York DJØF København, torsdag den 5. maj, 2011 OVERSIGT Pernilles vej til USA - Den personlige historie Adgang til USA?

Læs mere

Opgaver til ZAR II. Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Michael Sørensen Oktober Opgave 1

Opgaver til ZAR II. Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Michael Sørensen Oktober Opgave 1 Københavns Universitet Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Statistik for biokemikere Inge Henningsen Michael Sørensen Oktober 2003 Opgaver til ZAR II Opgave 1 Et datasæt består af 20 observationer.

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Mantel-Haenszel analyser. Stratificerede epidemiologiske analyser

Mantel-Haenszel analyser. Stratificerede epidemiologiske analyser Mantel-Haensel analyser Stratificerede epidemiologiske analyser 1 Den epidemiologiske synsvinkel: 1) Oftest asymmetriske (kausale) sammenhænge (Eksposition Sygdom/død) 2) Risikoen vurderes bedst ved hjælp

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Research on development of international beef genetic evaluations for calving traits

Research on development of international beef genetic evaluations for calving traits Research on development of international beef genetic evaluations for calving traits Czech Research Team Interbeef Working Group Meeting Prague, Czech Republic, 21 st November 2013 Current situation in

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Multipel Linear Regression Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Test for en eller alle parametre I jagten på en god statistisk model har vi set på følgende to hypoteser og tilhørende

Læs mere

Studiespørgsmål til kønsorganer

Studiespørgsmål til kønsorganer Studiespørgsmål til kønsorganer Genitalia feminina 1. Beskriv de kvindelige kønsorganers hovedfunktioner 2. Giv en oversigt over kvindens indre og ydre kønsorganer, gerne med en figur af genitalia interna

Læs mere

OR stiger eksponentielt med forskellen i BMI komplicet model svær at forstå og analysere simpel model

OR stiger eksponentielt med forskellen i BMI komplicet model svær at forstå og analysere simpel model Epidemiologi og biostatistik. Uge 5, torsdag. marts 1 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. 1 Analyse af overlevelsesdata (ventetidsdata) Censurering (højre + andet) Kaplan-Meyer kurver Det statistiske

Læs mere