Koncernrelateret energi- og miljøordbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernrelateret energi- og miljøordbog"

Transkript

1 Franziskus Geeb* 203 Koncernrelateret energi- og miljøordbog Dette bidrag kommer ikke så meget ind på de metaleksikografiske aspekter, men vil fokusere på praktiske erfaringer fra en virksomhed. Her vises helt konkrete resultater og arbejdsgange, som bruges i erhvervslivet. Metoderne viser dog tilbage til mange af de metaleksikografiske overvejelser, som bl.a. medarbejderne ved Center for Leksikografi har gjort sig og givet udtryk for i mange forskellige publikationer gennem årene. Virksomheden ELSAMPROJEKT ELSAMPROJEKT er et rådgivende dansk ingeniørfirma, som er specialiseret i energi- og miljørelaterede opgaver, men som desuden dækker et bredt spektrum af rådgivningsopgaver for industrien og offentlige myndigheder som f.eks. alle størrelser kraftvarmeanlæg, vindanlæg (design, produktionsanalyser, parker), maskin- og bygningsprojektering, projektstyring, miljøundersøgelser, miljøstyring, levetidsundersøgelser samt udvikling og vedligeholdelse af avancerede edb-systemer fra neurale net til intranet etc. ELSAMPROJEKT er dermed en videnstung virksomhed, som udelukkende er baseret på salget af medarbejdernes faglige ekspertise. Samtidig udføres projekterne i både ind- og udlandet. På grundlag af dette arbejde i det engelsk-, tysk- og spansksprogede udland har ELSAMPROJEKT i ca etableret en systematisk opsamling af fagleksikografiske data, som indtil da i brudstykker blev gemt hos de enkelte sprogmedarbejdere i form af ordlister. Ud over de mange udlandsprojekter blev en mere systematisk strukturering af den sproglige viden også nødvendig, da størstedelen af den for virksomheden relevante faglitteratur ikke foreligger på dansk. Desuden skrives og læses hovedparten af den omfattende dokumentation, som * Franziskus Geeb Elsamprojekt A/S Kraftværksvej 53 DK-7000 Fredericia Hermes, Journal of Linguistics no

2 204 almindeligvis følger de enkelte projekter, ikke på dansk. De på markedet tilgængelige ordbøger kunne og kan kun i meget begrænset omfang tilfredsstille de behov, som en virksomhed med en så fagspecifik viden ved oversættelse, produktion og reception af tekster i andre sprog end dansk har. Eksempler på mangelfulde ordbøger i forhold til EL- SAMPROJEKTs behov findes i stort tal. Det følgende citat fra en meget kendt dansk/tysk teknisk ordbog er tilfældigt valgt: biomasse BIOEG Biomasse f ~ brændstoffer BIOEG Biokraftstoffe pl., Biobrennstoffe pl (Clausen 1990, 40) Disse oplysninger kan næppe tilfredsstille behovene for en oversætter eller en ingeniør, som beskæftiger sig med tekster om biomasse. Den af virksomheden gennemførte opsamling blev implementeret som en databaseløsning, som på brugersiden allerede fra begyndelsen viste sig at være fleksibel og fremtidsorienteret. På grundlag af den gennem årene opsamlede viden kan der nu med rette blive tale om en koncernordbog, som dog kun foreligger i elektronisk form og næppe vil blive trykt for ikke at miste fleksibiliteten ved den hurtige opdatering i en database samt de meget brugerorienterede søgefaciliteter. En koncernordbog skal altid ses i forhold til andre typer ordbøger. Uden at komme ind på de metaleksikografiske konsekvenser af de følgende definitioner kan en ordbog defineres som et leksikografisk opslagsværk, der gennem leksikografiske data formidler brugeren viden, og som kan beskrives fra forskellige synsvinkler som f.eks. produktion, brug, indhold m.m. En fagordbog er derimod et leksikografisk opslagsværk, som formidler fagviden, altså viden, som regnes til specielle, ikke alment kendte fagområder. Endelig skal en koncernordbog - igen som en forenklet forklaring med hensyn til dette foredrag - forstås som et leksikografisk opslagsværk, der i produktion, brug og indhold er tæt relateret til de behov, som en virksomhed har. Dermed indeholder en koncernordbog typisk netop de fagområder eller dele af fagområder, som afspejler virksomhedens daglige arbejde. Koncernordbogen i ELSAMPROJEKT I oversættelsesområdet viste der sig hurtigt et akut behov for koordinering vedrørende brugen af fagtermer i oversættelse. Desuden viste der sig et behov for et værktøj til receptionen og produktionen af fagtekster.

3 205 På dette grundlag blev koncernordbogen etableret. Denne udvikling blev løbende korrigeret, og virksomheden fik tilført ny viden på området gennem en medarbejder, som udarbejdede en ph.d.-afhandling inden for fagsproglig metaleksikografi. Koncernordbogen som projekt i en virksomhed indeholder videnskabelige og mere konkrete praktiske aspekter. Da hovedvægten i dette bidrag ligger på de praktiske konkrete aspekter af projektet, behøver man i disse sammenhænge - selv om det på et teoretisk plan aldrig ville kunne påstås - ikke tage hensyn til forskelle mellem fagleksikografi og terminologi. Projektets hjørnesten er brugerne, som blev beskrevet fra forskellige synsvinkler. Deres forudsætning er som oversættere henholdsvis ingeniører rollen som semieksperter og eksperter på de enkelte fagområder. Deres brugersituation er oversættelse, tekstproduktion og tekstreception, og i denne sammenhæng har de brug for informationer om sproget og om sagen/faget. Faglige oplysninger kan dog i denne koncernordbog kun gives på semiekspertniveau, da der på dette tidspunkt ikke fandtes en økonomisk begrundelse for opsamlingen af ekspertfaglig viden. Det drejede sig dermed fortrinsvis om et værktøj for oversættere samt faglige eksperter i en sproglig produktionssituation, som har betydelig faglig viden. En afgørende faktor var og vil ved koncernordbøger altid være den økonomiske side, som betyder, at fagområder ikke kan oparbejdes systematisk på samme måde, som det ellers er kendt fra fagordbøger. Hvis enkelte fagområder - eller endda alle delområder - fra en koncernordbog skulle bearbejdes på den ellers som god leksikografisk skik kendte arbejdsmetode baseret på tekstkorpora, vil denne store udgift i mandetimer næppe kunne bæres af de synlige besparelser gennem det tilsvarende projekt. Derimod vil arbejdsmåden ved en koncernordbog ofte være tæt knyttet til enkelte arbejdsopgaver. Planlægningen af en vindpark i en teknisk afdeling af ELSAMPRO- JEKT vil derfor medføre opsamlingen af de relevante fagleksikografiske data. Dette foregår - afhængig af projektets størrelse - enten som opsamling hen ad vejen, dvs. når konkrete problemer ved tekstproduktion, -reception eller oversættelse optræder. De her af brugen i sammenhæng med den konkrete arbejdsopgave efterspurgte fagleksikografiske data bliver indsamlet, og problemløsningen - typisk et lemma med oversættelse og definition(er) - gemt i koncernordbogen (databasen). Som en mere struktureret tilgang ved større projekter og dermed en større økonomisk handlefrihed bliver fagterminologien fra en konkret

4 206 arbejdsopgave bearbejdet og struktureret inden selve arbejdsopgaven påbegyndes. Denne arbejdsmetode svarer til fagleksikografens almindelige arbejdsmåde med et tektskorpus som grundlag. Som supplement til disse to tilgange til fagterminologien - relateret til en bestemt arbejdsopgave - er det også muligt at opsamle de fagleksikografisk relevante data efter arbejdsopgaven er udført. Dokumentationen og projekteringsmaterialet fra selve arbejdsopgaven danner her et ensprogligt - eller måske endda flersprogligt tekstkorpus, som i bedste fald indeholder parallelle tekstkorpora. dvs. tekster, som foreligger på to eller flere sprog. Opsamlingen af leksikografiske data - relateret til den oprindelige arbejdsopgave - bliver dermed nem, og den faglige ekspertise er typisk til stede gennem ekspertens godkendelse af denne dokumentation og projekteringsmaterialet. Disse tre arbejdsmetoder betyder dog samtidig, at hele det mulige fagleksikografiske univers, som udgøres af de i koncernens arbejde repræsenterede fagområder, kun repræsenteres i koncernordbogen i den udstrækning, som det er nødvendigt på grund af konkrete arbejdsopgaver og projekter. En samlet bearbejdning af alle disse fagområder i en koncernordbog er næppe økonomisk realistisk. Centralt ved lemmatiseringen til koncernordbogen er dog den hjælp fra fageksperterne, som ydes ved alle de tre nævnte former for oprettelse af nye lemmata. Uden den faglige ekspertise af fagspecialisterne kan de nævnte brugerbehov ikke opfyldes. Brugersiden Brugernes krav til koncernordbogen er igen - bl.a. på grund af økonomiske overvejelser - en nem tilgang til de ønskede informationer. Dette betyder, at informationerne og de fagleksikografiske data skal være hurtigt tilgængelige efter deres opsamling samt at muligvis også ikke helt færdigbearbejdede lemmata skal være tilgængelige, dog forsynet med tilsvarende mærkater. Desuden skal søgninger, altså den daglige brug af koncernordbogen, være nemme, selvforklarende og svare til brugergruppens behov. Ved at bearbejde og gemme alle fagleksikografiske data fra koncernordbogen i en for hele virksomheden tilgængelig database kunne de første to krav om hurtig tilgængelighed og åbenhed af dataene opfyldes. Brugersiden og dermed den struktur, brugeren møder, når oplysningerne skal findes og bruges (altså makro- og mikrostruktur), blev

5 207 for at komme de sidste af de nævnte brugerkrav mest muligt i møde i 1996 lagt ind på virksomhedens intranet. Dermed er selve tilgangen nem, og der er for brugeren en stor genkendelighed mellem de funktioner, som udføres i andre søgemenuer og selve koncernordbogen og dens søgefaciliteter. Databasesøgningen indeholder dermed alt afhængig af de af brugeren formulerede søgekriterier en systematisk samt en alfabetisk tilgang til de fagleksikografiske data. Derudover kan disse to klassiske, fra trykte ordbøger kendte tilgangsstrukturer, også blandes af brugeren. En ren alfabetisk lemmaliste foreligger desuden ved siden af brugerens egne databaseudtræk ligeledes på intranettet for at kunne give et hurtigt og sammenhængende overblik over lemmabeholdningen i koncernordbogen. Mikrostruktur afspejler flertallet af de i koncernordbogen eksisterende oplysningstyper. Disse oplysninger foreligger principielt på alle sprog, som et lemma er oversat til. Dermed kan koncernordbogen, hvis et ækvivalent til et lemma forefindes, altid bruges til oversættelse fra det ene sprog til det andet og omvendt (L1-L2/L2-L1). Ved det enkelte lemma er de realiserede brugsmuligheder dog altid afhængige af de inddaterede oplysninger, da lemmaet og hver ækvivalenterne også vil være tilgængelige, selv om ikke alle oplysningstyper er bearbejdede! - Mikrostrukturen af hvert lemma og hver ækvivalent (som på grund af datamodellen i databasen selv opfattes som et lemma) består af lemmaet, en fagsystematisk indplacering (fagområde), en forklaring (definition), grammatiske oplysninger, kontekstoplysninger på to forskellige niveauer, kildeoplysninger, samt redaktionelle oplysninger (dato for oprettelse og rettelse af lemmaet, oplysning om personen, som har oprettet eller rettet lemmaet samt i hvilket bearbejdningsstadie termen er på et givet tidspunkt). Et eksempel: Schneckenförderer (MATK) m, -.; DK: snegletransportør UK: - ES - :Schneckenförderer sind Fördergeräte, die stetig mit einem rotierenden, schraubenförmigen, durchgehenden oder unterbrochenen Körper (Förderschnecke) staubfeines bis grobkörniges Schüttgut in einem feststehenden Trog oder Rohr über kurze Förderweiten verschieben. Bauarten: S. mit Vollschnecke, bei denen die Förderschnecke den vollen Förderquerschnitt des Rohrs oder Trogs füllt; S. mit Bandschnecke, bei denen ein wendelförmig gebogenes Fachlstahlband, das mit einzelnen Armen gegen die Schneckenwelle abgestützt ist, den Förderquerschnitt nur z.t. füllt; S. mit Rührschnecke, in

6 208 denen auf der durchgehenden Welle schrägsitzende Schaufeln, Paddel oder Rührflügel angebracht sind, die wiederum nur einen Teil des Förderquerschnitts füllen. [z.b. Förderung von Gips aus Gipssilo der Entschwefelungsanlage zur LKW-Verladung] // {FTR, } 2. Denne mikrostruktur opfylder de af koncernordbogens brugere specificerede behov mest muligt. En mere detaljeret mikrostruktur vil ikke kunne bruges, da anvendelsen af oplysninger som f.eks. semantiske relationer etc. ved inddatering af oplysningerne på det nævnte lemmatiseringsgrundlag tit ikke ville kunne oprettes korrekt. Desuden bortfalder ved flere oplysningstyper i koncernordbogen også brugernes evne til at anvende denne ordbog uden yderligere vejledning (kursus etc.), som der så i givet fald først skulle skabes et økonomisk grundlag for. Koncernordbogens makrostruktur er samtidig koblet til andre relevante ordbøger på internettet, som er en del af koncernordbogens søgefaciliterer. På denne måde oplever brugeren næsten ingen forskel fra at bruge koncernordbogen til at bruge f.eks. EURODICAUTOM. Vurdering af den valgte koncernordbogsløsning Koncernordbogen, hvor næsten hver enkelt lemmatisering gennem timeafregning er underlagt virksomhedens budgetkrav, mangler - på grund af de tre nævnte lemmatiseringsformer - en struktureret tilgang til fagområder som helhed. Dette kan dog på grund af de mange i virksomheden repræsenterede fagområder heller ikke opnås. Derimod indeholder koncernordbogen på specifikke områder et meget detaljeret og i denne form sjældent i andre ordbøger lemmatiseret fagviden. Kvaliteten af de enkelte oplysninger er svingende, da oplysningerne og lemmata inddateres løbende over flere år og af forskellige personer. Fælles retningslinier og kurser sikrer dog her et vist fælles grundlag. På anvendelsessiden ligger styrken af denne koncernordbog i den nære hensyntagen til de af brugeren definerede behov. Dette hænger også sammen med, at databasetilgangen muliggør forskellige samtidige makro- og mikrostrukturer. Desuden kan nye informationer og informationstyper hurtigt tilføjes til bestående lemmata, og dermed kan koncernordbogen altid tilpasses nye brugerbehov, f.eks. i forbindelse med nye opgaver (f.eks. illustrationer, lyd, andre binære datatyper). De tekniske produktionsomkostninger, som ved produktionen og genoptrykning af trykte ordbøger og i mindre omfang også ved publicering som

7 209 cd-rom udgør en ikke ubetydelig omkostningsfaktor er ved denne form for koncernordbog marginale og kan begrænses til driftsomkostningerne af databasen. Koncernordbogens fremtid I ELSAMPROJEKT overvejes det nu at samle dele af den mangfoldige fagviden fra de enkelte, til dels meget specialiserede medarbejdere i et fælles system for vidensrepræsentation. Utvivlsomt vil den bl.a. som ordformer og dermed også lemmata repræsenterede viden kunne struktureres og bearbejdes med mange af de fra fagleksikografien kendte principper. Erfaringerne og den viden, som på forskellig vis på det praktiske og teoretiske plan blev opnået omkring koncernordbogen vil danne et vigtigt grundlag for udviklingen af dette system. Systemet vil selvfølgelig også kunne bruges som koncernordbog i og med, at brugeren selv vil kunne bestemme makro- og mikrostrukturen ved den konkrete efterspørgsel efter de ønskede data. Referencer Bergenholtz, Henning (1992): Konception af en ny fagordbog. In: Anrt Lykke Jacobsen (Hrsg.) Oversættelse af fagsproglige tekster, Ark 65, Kopenhagen, Bergenholtz, Henning (1994): Zehn Thesen zur Fachlexikographie. In: Burkhard Schaeder, Henning, Bergenholtz (Hrsg.), Fachlexikographie, Tübingen: Niemeyer, Bergenholtz, Henning/Tarp, Sven (ed.) (1995): Manual of specialized lexicography. Amsterdam: Benjamins. Clausen (1990): Clausens tekniske ordbøger. Dansk-Tysk. København: Grafisk Forlag. Geeb, Franziskus (1997a): Die Benutzertypologie als Grundstein terminologischer und lexikographischer Arbeit. In: Proceedings from XXII International Association Language & Business Conference Language and Business Life edited by Annelise Grinsted, Vol. 2, Duisburg, Geeb, Franziskus (1997b): Semantische und enzyklopädische Informationen in Fachwörterbüchern. Eine Untersuchung zu fachinformativen Informationstypen mit besonderer Berücksichtigung wortgebundener Darstellungsformen. Århus: Handelshøjskolen i Århus (i trykken). Neubert, Gunter (ed.) (1981): Rechnerunterstützung bei der Bearbeitung fachlexikalischer Probleme. Leipzig. Pedersen, Jette (1995): Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk. Prækonceptionelle overvejelser og koncept. Ph.d.-afhandling. Institut for Leksikografi og Datalingvistik. Handelshøjskolen i Århus.

8 210 Weber, Nico (1990): Maschinelle Lexikographie und Wortbildungsstrukturen. Tübingen: Niemeyer. Weber, Nico (1994): Maschinelle Hilfen bei der Herstellung, Verwaltung und Überarbeitung von Fachwörterbüchern. In: Schaeder, Burkhard/Henning Bergenholtz (Hrsg.): Fachlexikographie. Tübingen: Niemeyer,

Annelise Grinsted og Bertha Toft

Annelise Grinsted og Bertha Toft Annelise Grinsted og Bertha Toft 123 Uwe Kaufmann og Henning Bergenholtz: Genteknologisk ordbog - dansk engelsk/engelsk dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi. København: GEC Gads Forlag, 1992. Med forventning

Læs mere

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gundersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Da Nordisk forening for leksikografi

Læs mere

Bidrage til en overordnet planlægning, koordinering, administration og udvikling af den nationale og internationale leksikografiske

Bidrage til en overordnet planlægning, koordinering, administration og udvikling af den nationale og internationale leksikografiske Henning Bergenholtz* 181 Center for Leksikografi Center for Leksikografi på Handelshøjskolen i Århus blev oprettet pr. 1.7.96. Rent tidsmæssigt faldt oprettelsen sted samtidig med indvielsen af nye bygninger

Læs mere

Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser

Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser Henning Bergenholtz * 21 Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser Bemærkninger til Undine Kramer: Lexikologischlexikographische Aspekte der deutschen Gegenwartssprache. Berlin

Læs mere

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter Hans-Otto Rosenbohm * 281 Sprogkundskaber som ansættelsesparameter 1. Baggrunden for undersøgelsen Den tiltagende internationalisering af erhvervslivet medfører et stadig stigende behov for sprogkyndige

Læs mere

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept Jette Pedersen 267 Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept I det følgende gives en præsentation af nogle centrale aspekter af ovennævnte

Læs mere

LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Morten Pilegaard Wörterbücher der Medizin. Beiträge zur Fachlexikographie. Tübingen: Lexicographica, 1994. Kilde: LexicoNordica 2, 1995, s. 261-264 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Ordbogsprojektet omfatter: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en lørnerordbog Ordbogsdel Kandidatafhandling skrevet af Jeppe

Læs mere

Ole Lauridsen* Handelsordbøger

Ole Lauridsen* Handelsordbøger Ole Lauridsen* 189 Handelsordbøger Jeg skal i det følgende kort præsentere et større ordbogsprojekt, der nu har været i gang godt et år, og som vil finde sin afslutning næste år med udgivelsen af en række

Læs mere

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog Henning Bergenholtz, Uwe Kaufmann & Sven Tarp* 291 Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog 1. Forudsætninger I løbet af 1993 blev

Læs mere

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider)

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) 279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) Udgivelsen af en ny dansk-engelsk fagordbog er ikke er ikke hverdagskost, og

Læs mere

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Siderne her skal forstås som et noteapparat, der i ganske kort form indeholder nogle for det meste alment accepterede holdninger til de temaer, som

Læs mere

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Eiríkur Rögnvaldsson Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Seminar om leksikografi og sprogteknologi Schæffergården 31. januar 2010 Foredragets emne Islandsk sprogteknologi omkring århundredskiftet

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler

BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler I K K E K R O L F U A N P R Æ H Y P E R T E N S I O N G S M A O K E S B K O S Y L G T L Æ R D O G G U O M G E N E R I S K M

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark Fransk Institut Forfatter: Speciale Signe Rousing Østergaard Cand.ling.merc. Eksamensnummer: 243550 Specialevejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret

Læs mere

Uwe Kaufmann. Fagordbøger: Ideal og pragmatik. 1. Indledning. 2. Konceptionen af Genteknologisk Ordbog og dens brugergruppe

Uwe Kaufmann. Fagordbøger: Ideal og pragmatik. 1. Indledning. 2. Konceptionen af Genteknologisk Ordbog og dens brugergruppe Uwe Kaufmann 117 Fagordbøger: Ideal og pragmatik 1. Indledning Det er en god ting at diskutere, hvad der kan forventes af en tilfredsstillende fagordbog. Karin Balsgart har i sin artikel Fag, faglighed

Læs mere

Leksikografien på egne ben. Fordelingsstrukturer og byggedele i et brugerorienteret

Leksikografien på egne ben. Fordelingsstrukturer og byggedele i et brugerorienteret Sven Tarp* 121 Leksikografien på egne ben. Fordelingsstrukturer og byggedele i et brugerorienteret perspektiv 1. Indledning Hvis et gazellekid ikke er i stand til at stå på egne ben inden for de første

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

Unificerende teksteksempler - grundlag og løsninger for tekniske oversættelsesordbøger

Unificerende teksteksempler - grundlag og løsninger for tekniske oversættelsesordbøger Patrick Leroyer* 327 Unificerende teksteksempler - grundlag og løsninger for tekniske oversættelsesordbøger 1. Indledning Afhandlingens formål er at opstille en fagleksikografisk teori, der kan give en

Læs mere

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Specialeskriver Heidi Egeberg Studienummer: 257918 Vejleder Birthe Mousten Engelsk Institut Studium Cand.ling.merc engelsk Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Handelshøjskolen i

Læs mere

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler:

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Microsoft Office Word 2003 i et leksikografisk perspektiv med særligt henblik på programmets danske version og denne versions danske og spanske stave- og grammatikkontrol

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Forholdet mellem alordbøger og enkeltfagsordbøger Sandro Nielsen Kilde: Nordiske studier i leksikografi 1, 1992, s. 275-287 Rapport fra Konferanse om leksikografi

Læs mere

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger Annemette Wenzel Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Temadag d. 8. maj 2008, Danmarks Biblioteksskole Danske e-ordbøger Termbase- og ordbogsprojekter

Læs mere

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Speciale CLM Spansk Forfatter: Malene Wiborg Hansen Studienr.: 248706 Vejleder: Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Dansk Spansk ordbog om handel med børsnoterede værdipapirer

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016 Bilag 1-4 Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse af den primære brugergruppes brug af MultiTerm Respondent 1 1. Hvad bruger du MultiTerm til i forbindelse med dit arbejde? Svar: Når kolleger spørger efter en

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: lookedup4you: studerende, kunder og online-leksikografi Franziskus Geeb Kilde: Nordiska Studier i Leksikografi 8, 2006, s. 107-120 Rapport från Konferens

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Den selektive specialordbog Rita Lenstrup Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 1, 1992 2001, s. 478-482 Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden,

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Forfatter: Martin Christoffersen. COWIterm. Optimering af en elektronisk intranetordbog. Vejleder: Henrik Køhler Simonsen

Forfatter: Martin Christoffersen. COWIterm. Optimering af en elektronisk intranetordbog. Vejleder: Henrik Køhler Simonsen Cand.ling.merc. Copenhagen Business School Forfatter: Martin Christoffersen Optimering af en elektronisk intranetordbog Vejleder: Henrik Køhler Simonsen April 2009 Side 2 Executive summary [ Optimisation

Læs mere

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Opgaveskriver: Linda Jensen Eksamensnr.: 258817 Fransk Institut Speciale Cand.ling.merc. Vejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Ordbogsprojektet

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Fagleksikografisk speciale:

Fagleksikografisk speciale: Speciale CLM - spansk Forfatter: Karen Juhl Petersen Studienummer: 252141 Vejleder: Lektor Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ Fagleksikografisk speciale: Dansk-spansk ordbog om handel med børsnoterede

Læs mere

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen 195 Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Dette er en emnebaseret opsummering af de diskussioner, der fandt sted efter hvert enkelt indlæg samt i den afsluttende

Læs mere

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog - med særlig henblik på behandling af kulturbundne tekstkonventioner Cand.ling.merc.-speciale

Læs mere

Graae, Lisbeth; Gustav Graae: Jagtsproget, 2. udgave, redigeret af Jørgen Fog & Sigurd Rosendahl. Skjern: Forlaget Pinus, 1993 1

Graae, Lisbeth; Gustav Graae: Jagtsproget, 2. udgave, redigeret af Jørgen Fog & Sigurd Rosendahl. Skjern: Forlaget Pinus, 1993 1 Graae, Lisbeth; Gustav Graae: Jagtsproget, 2. udgave, redigeret af Jørgen Fog & Sigurd Rosendahl. Skjern: Forlaget Pinus, 1993 1 Søskendeparret Gustav og Lisbeth Graaes førsteudgave af den monolinguale

Læs mere

Thi kendes for ret om lemmata og eksempler i juridisk fagleksikografi **

Thi kendes for ret om lemmata og eksempler i juridisk fagleksikografi ** Anne Lise Kjær* 157 Thi kendes for ret om lemmata og eksempler i juridisk fagleksikografi ** Abstract This paper will focus on some principles for lexicographical treatment of a type of fixed word combinations,

Læs mere

Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! ...vi hjælper dig! Gode resultater kommer sjældent af sig selv.

Læs mere

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG FORMÅLSBESKRIVELSE...2 2 GENNEMGANG OG DISKUSSION AF ORDBOGSKONCEPTET...4 2.1 Ordbogens ydre rammer...4 2.2 Ordbogstype...4 2.3 Brugergruppe...5 2.4 Ordbogsfunktion...7

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Henning Bergenholtz: Grammatik i bilingvale ordbøger. 0. Prolog

Henning Bergenholtz: Grammatik i bilingvale ordbøger. 0. Prolog Henning Bergenholtz: Grammatik i bilingvale ordbøger In the greater part of the many contributions concerning grammar in dictionaries that have appeared during the past 15 years, the main focus has been

Læs mere

Cathrine Fabricius-Hansen [Lexicography in the 21 st Century] publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2009

Cathrine Fabricius-Hansen [Lexicography in the 21 st Century] publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2009 LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Cathrine Fabricius-Hansen [Lexicography in the 21 st Century] Lexicography in the 21 st Century. In honour of Henning Bergenholtz, udg. af Sandro Nielsen og Sven

Læs mere

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1 Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1. Indledning Hvad skulle vi gøre uden de røde ordbøger? De er blevet et fast element i sprogundervisningen og

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: For lidt ordbog og for meget teknik i tekniske oversættelsesordbøger Patrick Leroyer Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 6, 2003, s. 209-220 Rapport

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Henning Bergenholtz* & John Bergenholtz* 193 Lars Eriksen: Tysk dansk Computerordbog med de engelske fagudtryk/deutsch dänisches Computerwörterbuch mit den englischen Fachausdrücken Hammel: Sali Data,

Læs mere

Theis Riiber/K.T.Thomsen

Theis Riiber/K.T.Thomsen Theis Riiber/K.T.Thomsen 139 Dansk-tysk teknisk ordbog. Fonden for Fagsproglig Leksikografi, Handelshøjskolen i København, og Grafisk Forlag A/S, København 1990. ISBN 87-11-04451-9. 1. udgave. 413 s. I

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider.

Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider. Grete Duvå 147 Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider. Selv om der i den senere tid er kommet flere

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

http://ecolore.leeds.ac.uk

http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Lokalisering af eindhold I dag er størstedelen af al information 'digital'. Alle de hjælpetekster vi ser på en computerskærm

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Historiske ordbøger Årets udgave af LexicoNordica er en lille smule tyndere end det omfangsrige bind i 2005, som med sine 370 sider satte en rekord for tidsskriftet.

Læs mere

HVAD er metodelære? Strukturering. Dagens program:

HVAD er metodelære? Strukturering. Dagens program: Strukturering Dagens program:! Introduktion til metodelære! Strukturering og måleskalaer Tek-Nat BÅ - ST + ED - E05 1 HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder, som

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Encyklopædiske oplysninger i tosprogede tekniske ordbøger Sven Tarp Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 1, 1992, s. 522-531 Rapport fra Konferanse om

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster Rapport nr. 1 Behovsanalyse Som første fase i et nyt forskningsprojekt vedr. Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster ved Institut

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer.

HVAD er metodelære? HVAD er metode? HVAD er metode? HVORFOR metodelære? Strukturering. Strukturering og måleskalaer. Strukturering Dagens program:! Introduktion til metodelære! Strukturering og måleskalaer HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder, som sætter jer i stand til at arbejde

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Design og udvikling af et intranetbaseret leksikografisk videndelingssystem

Design og udvikling af et intranetbaseret leksikografisk videndelingssystem Henrik Køhler Simonsen* 339 Design og udvikling af et intranetbaseret leksikografisk videndelingssystem 1. Indledning Denne korte artikel er udarbejdet på basis af (Simonsen 2002b) samt mit arbejde med

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

1. Introduktion til SME

1. Introduktion til SME Projektenhedskursus (PE): Informatik og datateknik (IT & ED) Dagens program: 1. Introduktion til ML 2. Mm 1: Strukturering Kursusholder: Lars Peter Jensen Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 1 Tek-Nat BÅ - IT&ED

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst Brugervejledning Principielt er ordbogen et stykke værktøj, som er beregnet til at dække behov for brugere med dansk som modersmål, hvis behov for hjælp opdeles på følgende måde 1. Jeg har brug for hjælp

Læs mere

Newton s Telecommunications Dictionary

Newton s Telecommunications Dictionary Henrik Køhler Simonsen* 203 Newton s Telecommunications Dictionary Anmeldelse af Harry Newton: Newton s Telecommunications Dictionary The Official Dictionary of Telecommunications & the Internet, 15 th

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Tekstbaseret lemmaselektion Grete Duvå og Anna-Lise Laursen Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 3, 1995, s. 93-105 Rapport fra Konferanse om leksikografi

Læs mere

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 3.4 1. juli 2013 Novell Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

Notat om et dansk nationalt terminologicenter

Notat om et dansk nationalt terminologicenter Kulturudvalget B 27 - Bilag 4 Offentligt 16. december 2008 1 af 7 Notat om et dansk nationalt terminologicenter Sendt til Kulturministeriet 30-09-2008. En af de vigtigste forudsætninger for at dansk fortsat

Læs mere

Dansk Grundordbog 1. Etiske og praktiske krav til en ordbogsanmeldelse

Dansk Grundordbog 1. Etiske og praktiske krav til en ordbogsanmeldelse Henning Bergenholtz: Dansk Grundordbog Anmeldelse af Cay Dollerup/Inge Padkær Nielsen: Dansk Grundordbog. Basic Dictionary of Danish. Shortcut to the Danish language. Genvej til det danske sprog. København:

Læs mere

Gratis fotos og cliparts

Gratis fotos og cliparts Gratis fotos og cliparts Pep dine produktioner op! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvorfor lede efter gratis fotos og clipart?...4 Licenser?...4 Gratis fotos på nettet...4 www.morguefile.com...4

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: IT-baseret fagleksikografi: nye perspektiver Anne Lise Laursen & Grete Duvå Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 6, 2003, s. 191-202 Rapport fra Konference

Læs mere

Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen

Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen Ordbogsprojektet indeholder: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af ordbogen Faglig indledning til de franske og

Læs mere

Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk.

Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk. LexicoNordica Titel: Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk bilingval regnskabsordbog Forfatter: Kilde: URL: Sandro Nielsen LexicoNordica 9, 2002, s. 173-195 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Intranet-baseret koncernfagleksikografi Henrik Køhler Simonsen Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 6, 2003, s. 327-340 Rapport fra Konference om leksikografi

Læs mere

Skriveprocesser i dansk og tysk. Oplæg v. Tina Stein Raaschou, Aalborg Handelsgymnasium

Skriveprocesser i dansk og tysk. Oplæg v. Tina Stein Raaschou, Aalborg Handelsgymnasium Skriveprocesser i dansk og tysk Oplæg v. Tina Stein Raaschou, Aalborg Handelsgymnasium Indledende skriveøvelse Hurtigskrivning Skriv løs om, hvordan du arbejder med skrivning og om de gode skriveøvelser,

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Naturvidenskabelig arbejdsmetode Naturvidenskabelig arbejdsmetode Introduktion til Naturvidenskabelig arbejdsmetode: I denne opgave skal I lære om en arbejdsmodel, som I kan bruge, når I skal løse en åben opgave. Arbejdsmodellen kan I

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Logfiler som leksikografisk analyseinstrument og hjælpeværktøj

Logfiler som leksikografisk analyseinstrument og hjælpeværktøj Handelshøjskolen i Århus Logfiler som leksikografisk analyseinstrument og hjælpeværktøj Speciale Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Juni 2005 Udarbejdet af: Mia Steen Johnsen CLM engelsk Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1 Præsentation af opgavens undersøgelsesområde 5 1.1 Formål og afgrænsninger 5 1.1.1 Indfaldsvinkel og formål 5 1.1.2 Afgrænsning af oversættelsesområdet 5 1.2 Fagoversætterens

Læs mere

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 Kære kolleger eksaminatorer og censorer Under følgende overskrifter er svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. eksamen i engelsk mundtligt, skriftligt og i AT.

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Campus

Læs mere

Erhvervsrelateret projekt Mikkel Thielemann & Ulla Berg. Projektplan

Erhvervsrelateret projekt Mikkel Thielemann & Ulla Berg. Projektplan Titel Et ekstranet til Håndværksrådet Indledning Projektplan Håndværksrådet har besluttet at oprette et ekstranet for medlemmerne af organisationenes seks politiske udvalg, bestyrelsen, formandsgruppen

Læs mere

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Forord Denne udgave af LexicoNordica omfatter mere end 300 sider, og det er noget mere end alle andre numre de sidste otte år. Indtil en vis grad kan dette nummers

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere