VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE"

Transkript

1 VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE Dansk 1

2 Part 1 En gennemgang af de grundlæggende indstillinger. Opsætning. Start med at forbinde VoiceWorks til dit setup, ved at tilslutte en mikrofon, et MIDI keyboard og strøm. Forbind også Left/Right Out til din mixer. Indstilling af Mic Level/Phantom Power. 1. Indstil MIC GAIN knappen på minimumsindstillingen (drejet helt mod urets retning hen på kl. 7). 2. Tryk på MIC IN knappen, så lysdioden tænder i knappen. Hvis du benytter en kondensatormikrofon, der kræver Phantom Power, bør du også tænde for Phantom Power ved at trykke og holde +48V knappen inde i 2 sekunder indtil dioden i den tændes. 3. Mens du synger ind i mikrofonen, hæv da niveauet på MIC GAIN knappen indtil lysdioderne til venstre for skærmen, der viser signal niveau, har -5 db som højeste niveau. 4. Indstil niveauet på din mixer til en passende lydstyrke. Afprøvning af Presets Indlæsning af Presets ved hjælp af PIL OP/PIL NED tasterne. Dette giver dig en mulighed for at høre hvad VoiceWorks kan gøre. 1. Tryk på RECALL knappen, for at være sikker på at lysdioden i knappen er tændt. 2. Tryk på PIL OP knappen for at vælge presets med højere numre. Tryk på PIL NED tasten for at vælge presets med lavere numre. Bemærk at når du skifter presets, bliver presetnavnet vist i 2-3 sekunder, hvorefter det glider til side, og efterlader de vigtigste oplysninger om presettet. 3. Syng i mikrofonen, og lyt til lyden på de forskellige presets. Indlæsning af Presets ved hjælp af DATA drejehjulet og RECALL knappen. Du kan også bladre gennem Presets, før du rent faktisk indlæser dem. 1. Bemærk skærmen mens du drejer på DATA drejehjulet. Prøv at dreje henholdvis med urets retning og mod urets retning. Presetinformationen blinker for at vise at presettet endnu ikke er indlæst/aktiveret. 2. Tryk på RECALL knappen eller ENTER knappen for at indlæse/aktivere det pågældende preset. Preset informationen blinker nu ikke mere. Basale koncepter bag redigering af presets Vi har designet fabrikspresettene i VoiceWorks, så de umiddelbart kan bruges i mange musikalske sammenhænge, men du vil naturligvis også lave dine egne presets, der passer til din smag og dine behov. Hvis du følger denne gennemgang, vil du hurtigt lære det basale i at redigere VoiceWorks presets. 2

3 Sådan tænder og slukker du stemmer og effekter i et preset, samt udforsker de parametre der kan ændres. 1. Gå tilbage til Preset 1. Hvis du benyttede DATA drejehjulet for at nå derhen, skal du huske at trykke på RECALL knappen for at indlæse presettet. 2. Bemærk at lysdioderne er tændt i hver eneste af de otte knapper i VOICES & EFFECTS delen på frontpanelet. Når lysdioden er tændt i knappen, betyder det at der er tændt for den stemme eller den effekt, der er styret af denne knap. 3. Mens du synger, prøv da at slukke for hver af de fire VOICE knapper en efter en. Prøv at tænde for dem igen, og tryk så på HARMONY knappen, så lysdioden i den slukkes. På denne måde tændes eller slukkes for alle harmonistemmerne på én gang. 4. Med harmonistemmerne slukkede, prøv at slukke for THICKEN, EFFECTS og PITCH CORRECT knapperne. Nu hører du kun din egen sangstemme. 5. Dobbeltklik på en hvilken som helst af knapperne i VOICES & EFFECTS delen, for at se hvilke parametre du kan indstille eller ændre med denne knap. Prøv herefter at trykke på PIL OP / PIL NED knapperne for at bladre gennem parametrene. Parametrene vil optræde på skærmen. Du kan altid ændre værdien af den parameter i listen der blinker, ved at benytte DATA drejehjulet. 6. For at gemme et preset på nuværende tidspunkt, skal du trykke på STORE knappen, eventuelt ændre presetnavnet og finde det presetnummer du vil have dette preset gemt under, og derefter trykke på STORE knappen igen. 7. Tryk en enkelt gang på RECALL knappen, for at vende tilbage til udgangspunktet i toppen af listen af parametre. 8. Hvis du ikke gemte presettet i trin 6 herover, vil et enkelt tryk på RECALL knappen genindlæse det oprindelige preset og slette dine ændringer. Forståelse af Harmoni-informationen i preset-skærmbilledet. Efter du har indlæst et preset, ser du dets navn som det første. Efter 2-3 sekunder glider navnet til side, og efterlader vigtig preset information. OK, - men hvad betyder det? Det øverste linie indikerer harmoni-typen. Se forklaring af typer herunder. Den nederste linie indikerer hvor meget hver af de fire stemmer er forskudt. Afhængigt af hvilken type harmoni der er anvendt i det enkelte preset, kan de fire værdier have forskellige betydninger. For eksempel: Shift (Detune) Presets Shift (Detune) Presets kræver ikke input via MIDI for at kunne fungere. De er meget brugbare til at gøre stemmer tykkere og til specielle effekter. I disse presets er indstillingen af de 4 stemmer vist i halvtonetrin (der er 100 cent mellem disse). Indstillingen af hver enkelt stemme kan sættes til enten at være unison med den vokal der kommer ind (hvilket er meget velegnet til at gøre stemmer tykkere), eller til en fast afstand, der ikke forandres (op til 24 halvtoner over eller 24 halvtoner under). 3

4 Presets med Skala. Ideen bag presets med Skala indstilling, er at vælge den toneart nummeret går i. VoiceWorks laver derefter korrekte diatoniske harmonier mens du synger. Da størstedelen af populærmusikken kun benytter en enkelt skala per sang, vil indstillingen af presets med Skala, til den skala du skal bruge, generelt give dig flotte harmonier uden alt for meget arbejde. Presets af Skala typen kræver ikke MIDI-data for at kunne fungere. Som regel skal kun ROOT og TYPE parametrene indstilles for at passe til skalaen på den pågældende sang. Skala-indstillingen fungerer ligesom presets med Shift (Detune) på foregående side, dog kan du enten vælge eller selv skabe den skala dine harmonistemmer skal svare til. Den pågældende harmoni for hver stemme er forskellig afhængig af hvilken tone du synger. Du kan se skala ROOT og TYPE som en del af den øverste linie af informationen. På linien lige under kan du se, hvor harmonierne befinder sig, i relation til den tone du synger dette er angivet i enheder indenfor skalen. Tone Presets Note Presets Presets med toner kræver et MIDI-signal for at kunne fungere. De MIDI-toner der kommer ind i VoiceWorks, bestemmer den eksakte Pitch- på harmonistemmerne. Du kan komme ud for at stemmerne (den anden linie på skærmen), viser at hver stemme er slået fra. Dette viser at der ikke kommer noget MIDI-signal ind. Hvis du spiller MIDI-toner ind i VoiceWorks, vil stemmeinformationen på skærmen blive opdateret, for at vise dig hvilke toner du spiller. Akkord-presets. Akkord-presets kræver et MIDI-signal for at kunne fungere automatisk, men de kan også styres med SONG MODE. Med akkord-presets holder VoiceWorks øje med de MIDI-toner der kommer ind, og bruger sin interne akkord-genkendelse til at at vælge harmonier der passer til den pågældende akkord. Når man befinder sig i RECALL området, viser stemmeinformationen på den anden linie på skærmen, retningen og positionen af hver harmonistemme ud fra de toner i akkorden, der svarer til den sangstemme VoiceWorks modtager. For eksempel, hvis akkordtypen er C Maj og sangstemmen synger et C, vil Dn1 give dig den første tone i akkorden under sangstemmen, G. Dn2 vil give dig den anden tone i akkorden under sangstemmen, E. Hvis du kun vil høre harmonierne, når du spiller akkorder på dit keyboard, skal du indstille HMNY LATCH parameteren til Off. Størstedelen af fabrikspresettene har denne indstillet til On, så harmonierne kan høres uden et MIDI-signal. Redigering af harmonier. Du skal huske på 2 ting: 1. Når du dobbeltklikker på HARMONY knappen, kan du ændre de indstillinger der er fælles for alle harmonistemmer (såsom harmonitypen, den overordnede lydstyrke, udjævning osv se selve manualen for flere detaljer om dette). 2. Når du dobbeltklikker på en af VOICE knappene, kan du ændre de indstillinger der knytter sig til den enkelte harmonistemme (såsom Lydstyrke, Panorering, Harmonistemmeindstilling osv). 4

5 Song Mode. Song Mode er sådan set en VoiceWorks preset-sequencer hvor preset-nummer, Harmoni Root og Skala/Akkord type kan indstilles for hvert trin i din sekvens. Når den er programmeret, kan du gå frem gennem de enkelte trin med Switch-3 fodpedalen. Song Mode er brugbar til sange der skifter toneart, når man benytter presets med Skala, eller hvis du vil skabe en sekvens af Akkordpresets med forskellige akkorder der passer til sangen. Et eksempel på brug af Song Mode kan du finde i Spørgsmål og svar delen i denne manual. Se evt. brugermanualen for en mere detaljeret beskrivelse af Song Mode. Part 2 Hvordan... spørgsmål og svar. Spørgsmål: Hvordan kan jeg bruge VoiceWorks til at lave Pitch-korrigering på min lead vokal? For at kunne korrigere Pitch-n/Pitch, skal VoiceWorks have tre stykker information. Den skal vide hvilken Pitch- du synger, den skal vide hvilken Pitch- du gerne vil synge, og den skal vide hvor perfekt du gerne vil synge den. Det første punkt, Pitch, fastslåes automatisk af VoiceWorks i det øjeblik du synger. Det andet punkt giver du i form af et sæt mulige toner som mål for Pitchkorrigeringen. Lad os kalde disse for mål-toner. VoiceWorks ser på disse toner, lytter til din vokal, og fastslår hvilken tone du kommer tættest på, på et givent tidspunkt, afhængigt af hvordan du har sat korrigerings-indstillingerne op, vil VoiceWorks enten diskret skubbe til din tone, eller aggressivt tvinge den til en af mål-tonerne. Den bedste måde at sætte et sæt toner som mål for korrigering på, er i form af en skala der passer til musikaliteten i din vokal. For eksempel kunne du vælge alle tonerne i C-dur akkorden til at være dine mål-toner. Indstilling af mål-toner til Pitch-korrigering 1. Dobbeltklik på PITCH CORRECTION knappen. Grundtonen i din skala (ROOT) skulle gerne blinke. Sæt den til C med DATA drejehjulet.. 2. Tryk på PIL NED én gang, og sæt SCALE TYPE parameteren til Maj (Major ~ Dur). Disse parametre kontrollerer Pitch korrektionen, og kan justeres til at være mere eller mindre aggressiv. En vokal der er helt ude af Pitch/stemning, kræver en mere aggressiv indstilling, men kan på den anden side begynde at lyde maskinelt hvis korrektionerne bliver for voldsomme. Indstilling af Pitch-korrigeringens opførsel Tryk PIL NED knappen igen, for at ændre på WN, AT og AM parametrene. Dette er hvad de foretager sig, og hvordan du kan ændre dem: WN: Her indstilles korrigeringsvinduet i cent. Husk at 100 cent svarer til en halv tone. Når VoiceWorks forsøger at fastslå hvilken mål-tone du er tættest, på bruges denne parameter. For eksempel, hvis sættet af mål-toner indeholder C, D, E, F, G, A, B (C-dur) og du synger et meget højt D (eksempelvis 80 cent over D) afgør vinduet om du bliver korrigeret til D eller slet ikke. Hvis 5

6 vinduet var sat til 80 cents eller mere, vil der ikke forekomme nogen korrigering. Den tone du synger skal være indenfor vinduet af en af mål-tonerne, hvis den skal korrigeres. Dette betyder at du kan modulere dine vokaler og glide mellem toner, og desuden rydde op i Pitch-n, når du nærmer dig mål-tonerne. En indstilling på 100 cent eller højere, vil forårsage at korrigeringen arbejder kontinuerligt ved brug af C-dur skalaen, da 200 cent er det største interval mellem to toner i denne type skala. AT: Her indstilles Pitch-korrigeringens reaktionstid. Når først mål-tonen er blevet fastslået af VoiceWorks, begynder den at skubbe til din Pitch- i en hastighed fastslået her. Sat til 99 får du den hurtigste indstilling, som øjeblikkeligt trækker din vokal hen så den stemmer; hvilket er en effekt der kan være brugbar til nogle typer musik. Indstillinger mellem 16 og 40 giver de mest naturlige resultater. AM: Her indstilles hvor meget korrigering, der finder sted. En indstilling på 99 giver fuld korrigering til dine mål-toner. Lavere værdier betyder mindre korrigering af vokalen. Denne parameter tilføjer mere realisme, da de færreste mennesker synger helt rent. Vi henviser til brugermanualen for en mere komplet beskrivelse. Visning af korrigering med den animerede korrigeringsbjælke Linien på skærmen under disse 3 parametre viser den mængde Pitch-korrigering, der finder sted. Det maksimale der kan vises er +/- 200 cent. Hvis Pitch-korrigeringen er slået fra, eller hvis de toner du synger ikke falder indenfor korrigeringvinduet, vil denne bjælke ikke blive vist. Spørgsmål: Hvordan opnår jeg naturlig Pitch-korrigering? Målet med Pitch-korrigering er at tage en vokal der ikke er ren, køre den gennem Pitchkorrigeringen, og få den til at lyde som om den var ren. Kombineret med ekstremt effektive Pitchkorrigerings-algoritmer vil de 3 parametre beskrevet ovenfor, give TC Helicon produkter med Pitch-korrigering mulighed for at opnå dette mål bedre end andre tilsvarende produkter. For at få det bedste resultat med Pitch-korrigering, skal du bruge disse parametre forskelligt afhængigt af situationen. Korrigering af indspillet materiale. Ved brug af Pitch-korrigering på allerede indspillet materiale, har du mulighed for virkelig at finindstille parametrene, for at få det bedste resultat. Den højeste kvalitet får du med LEAD DELAY COMPENSATION parameteren i Setup-menuen, indstillet til ON. Denne indstilling forsinker hele signalet men giver VoiceWorks optimal tid til at processere resulatet. Husk dog at tidskorrigere vokalsporet sidenhen for at kompensere for denne forsinkelse. Langsomme ballader: 1. Indstil en passende ROOT og SCALE TYPE i PITCH CORRECTION menuen til den sang du arbejder med. 2. Indstil WN og AM parametrene til hhv. maksimalt 200 og Mens du lytter til vokalen, justér AT parameteren fra 0, og forøg værdien indtil vokalen lyder ren. Husk at jo langsommere reaktionstid (lavere værdi) jo mere naturlig lyd. Jo hurtigere reaktionstid (højere værdi) jo hårdere og mekanisk lydende korrigering opnår du. 6

7 Hurtige Sange: Naturligt klingende automatisk Pitch-korrigering i hurtige sange, er typisk en udfordring med tilsvarende produkter fra andre firmaer, da de ofte kun tilbyder kontrol-parametre der svarer til reaktionstiden i VoiceWorks. Problemet er at ved korrigering i hurtigere sange, må reaktionstiden være sat højt før korrigeringen finder sted. Høje reaktionstider resulterer i en Pitch-, der springer fra den ene tone til den anden og får overgangene til at lyde unaturlige. Korrigeringsvinduet i VoiceWorks muliggør indstillinger, så overgangene fra tone til tone forbliver uændrede. 1. Følg den samme procedure som med langsomme ballader. Chancerne er høje for at indstillingen af AT parameteren, der kræves for at få vokalen til at lyde ren, også vil få den til at virke en smule kunstig. Fortsæt da med de følgende punkter for at reducere dette. 2. Justér værdien af WN parameteren ned, indtil overgangene mellem tonerne lyder naturlige, men Pitch-fejl stadig korrigeres. En for lav indstilling af WN, vil resultere i at ikke alle toner korrigeres; sættes den for højt kommer overgangene hurtigt til at lyde robotagtige. Den der synthede vocoder lyd Du ved, den som musikindustrien kalder Cher effekten. 1. I PITCH CORRECTION menuen indstilles ROOT og SCALE TYPE til den sang du arbejder med. 2. Indstil WN, AT og AM til deres maksimale værdier. Tilsæt vand og rør rundt... Korrigering ved livebrug Udfordringer med de andre produkter der kan lave Pitch-korrigering Udfordringen ved at bruge Pitch-korrigering live ligger i monitor-delen. Sangeren hører en helt anden Pitch- end den der synges, og det bliver således svært at afgøre hvilke toner der synges. Det kan forårsage, at sangeren synger endnu mere falsk i forhold til hvis der ikke var brugt Pitchkorrigering. Vokal der er meget falsk, kan resultere i et slutresultat, hvor vokalen hopper rundt til uønskede toner (hvilket egentlig er meget værre, end hvis vokalen blot er falsk). For at afhjælpe denne situation, benyttes Pitch-korrigering oftest kun på det mix publikum hører fremfor monitor mixet. Det resulterer i en lyd der fra sangerens perspektiv er svær at arbejde med, eftersom 2 forskellige Pitch optræder samtidigt. VoiceWorks løsningen Korrigeringsvinduet (WN) i VoiceWorks muliggør at man kan indstille Pitch-korrigeringen til kun at sætte ind, når du er tæt på mål-tonen. Ved at lede den korrigerede vokal gennem main mix et og monitor mixet, kan sangeren i praksis høre hvilke toner der synges, og få værdifuld feedback på hvor de rene toner befinder sig dette hjælper ofte sangeren til hurtigere at lære de rene toner, og ofte forbedrer det med tiden deres evne til at kunne synge rent uden Pitch-korrigering. 1. I PITCH CORRECTION menuen, indstilles en passende ROOT og SCALE TYPE til den sang du arbejder med. Nogle gang kan det være det mest effektive at indstille SCALE TYPE til kromatisk (Chro) og bruge denne til alle de sange, der skal fremføres. 2. Indstil WN to cent. Ved at holde denne indstilling lav, forvirres sangeren ikke af hvilke toner der synges eller ikke synges. 3. Indstil AT til 30 og AM til 78. Ved også at holde indstillingen af disse parametre lav, hjælper det sangeren til at få brugbar feedback om hvad der rent faktisk synges, udover det korrigerer Pitch-n, og får vokalen til at lyde en hel del bedre. 7

8 Spørgsmål: Nogle gang hopper den vokal jeg forsøger at korrigere til uønskede toner. Jeg har allerede valgt de rette indstillinger af Pitch-korrigerens ROOT og SCALE. Er der mere jeg kan gøre? Ja. Situation A Hvis den tone vokalen hopper til ikke forekommer i sangen, kan du fjerne den fra Pitchkorrigeringens skala og mål-toner. Mål-toner kan individuelt redigeres ved at trykke på PIL NED forbi WN, AT, AM parametrene. Du kan direkte redigere et sæt af mål-toner fra dette skærmbillede, ved at bruge PILE tasterne til at vælge en tone, og DATA drejehjulet til at tænde eller slukke for den (toner der er aktive vises som et o inaktive som et x ). Vær opmærksom på at eftersom Pitchen ville være temmelig falsk for at kræve dette, skal du være sikker på at WN er sat højt nok til at fange tonen. Situation B Hvis den oprindelige vokal hopper til uønskede toner, der forekommer i andre dele i sangen, vil det være nødvendigt at foretage redigeringen af mål-tonerne på denne måde. Med MIDI sendes specielle skala CC beskeder til VoiceWorks dynamisk gennem hele sangen. 1. Start med passende basis Pitch-korrigeringsskalaen (PITCH CORRECTION SCALE). 2. Markér i din sekvens der hvor de urene toner forekommer. I Cakewalk kan dette f.eks. gøres ved at trykke F11 i Track View skærmbilledet hver gang en uren tone forekommer. 3. Find ud af hvilke toner du ikke ønsker på de enkelte steder i sangen. 4. Gå til Pitch-korrigeringsoversigten, og sæt den blinkende markør på den første tone, du ønsker at fjerne (den skulle gerne være sat til et o ). 5. Indstil din sequencer til at optage signalet fra MIDI out stikket på VoiceWorks på et tomt MIDI spor, og start derefter optagelse. 6. Drej DATA drejehjulet et klik mod urets retning, så o bliver til x og tilbage igen så x bliver til o. 7. Stop optagelsen i din sequencer. 8. Du har nu indspillet et par MIDI CC beskeder, der definerer et specielt sæt mål-toner, hvor den uønskede tone først er fjernet, og derefter et par MIDI CC beskeder der definerer måltonerne, hvor den uønskede tone er sat på plads igen. 9. Placér det første par CC beskeder, så den tidmæssigt kommer lige før den uønskede tone, og det andet par lige efter tonen. 10. Gentag trin 4-9 for hver uønsket tone markeret i sekvensen. Denne specielle mål-tone-skala kan også redigeres via MIDI ved at sende CC data til korrigeringsskalaen (se manualen for detaljer). Dette kræver dog binære/decimal udregninger. Spørgsmål: Hvordan indstiller jeg hurtigt 2, 3 og 4-parts harmonier der passer til min sang, uden brug af et MIDI-keyboard. Uden et MIDI-signal er den hurtigste måde for dig at lave harmonier på, at følge denne beskrivelse. 1. Sørg for at RECALL-knappens diode lyser på VoiceWorks. 2. Vælg et preset med skala nummer 1, 2 eller med DATA drejehjulet, og tryk ENTER. Prøv denne første gang at vælge preset nummer 21. 8

9 3. Dobbeltklik på HARMONY knappen for at indstille ROOT og SCALE TYPE for sangen. For eksempel, hvis sangen er i D-dur, indstil da ROOT til D og SCALE TYPE til Maj1 (Dur1). 4. Prøv at sende noget vokal ind i VoiceWorks, samtidigt med du spiller guitar eller et andet instrument, for lige at sikre at du synger i den toneart VoiceWorks er indstillet til. 5. Hvis harmonierne ikke virker helt rigtige, og sangen er i Dur, prøv da at ændre SCALE TYPE til Maj2 eller Maj3. Hvis sangen er i Mol, prøv da Min1, Min2 eller Min3 (Minor ~ mol) 6. Gem presettet ved at trykke på STORE knappen to gange. 7. Tryk på RECALL knappen. 8. Den anden linie tekst på skærmen viser harmonistemmerne i presettet. Negative tal viser harmonistemmer under hovedstemmen, positive tal viser harmonistemmer over hovedstemmen, og U viser harmonistemmer der er unisone med hovedstemmen. Mange af presettene har mere end en harmonistemme sat til den samme værdi, hvilket medfører dublering af den harmonistemme. De 4 harmonistemme-knapper viser hvilke af disse der er tændt. Ved tryk på den enkelte knap, tændes eller slukkes de enkelte harmonistemmer. Ved brug af disse knapper, kan du indstille harmonierne til at have 2, 3, 4 eller 5-parter. 9. Når du har fundet nogle indstillinger, der er som du vil have dem, tryk da på STORE to gange for at gemme presettet. Spørgsmål: Den sang jeg arbejder med lyder godt med mit programmerede skala-preset, men jeg behøver kun harmonier i omkvædet, og sangen skifter desuden toneart nær slutningen. Kan jeg indstille VoiceWorks til at håndtere dette? Ja. Ved brug af Switch-3 fodpedalen og VoiceWorks s specielle SONG MODE, kan du nemt håndtere en sang af denne type. Switch-3 fodpedalen Switch-3 fodpedalen anbefaler vi meget ved brug af VoiceWorks. Den gør det muligt at tænde/slukke for harmonier, skifte presets, aktivere Harmony Hold, og gå frem gennem SONG MODE sekvenser og meget mere. Vi henviser til brugermanualen for en komplet beskrivelse af Switch-3 s muligheder. Tilbage til ovenstående spørgsmål: Lad os sige at den sang du arbejder med starter i C-dur, men skifter toneart til D-dur i slutningen, og det preset du har indstillet til at passe til denne sang er 21 Scale C Maj2. Det håndteres således med VoiceWorks. Opsætning forud for brug af Switch-3 fodpedalen 1. Tilslut Switch-3 og tænd for VoiceWorks. Det er vigtigt at gøre det på denne måde, for at sikre at VoiceWorks genkender fodpedalen. 2. Tryk på SETUP knappen et par gange indtil du ser MIDI DUMP parameteren. (Ved gentagne tryk på denne knap skiftes der mellem forskellige grupper af parametre. Husk at jo bedre du kommer til at kende VoiceWorks, desto hurtigere vil du kunne redigere). 3. Tryk på PIL OP tasten, for at nå hen til FOOTSWITCH siden. 4. Ved brug af DATA drejehjulet og PILE tasterne, skal du ændre parametrene, så de har disse indstillinger: SS+ (Gå et trin frem i din sang), SS- (Gå et trin tilbage i din sang) og HarL (Tænd for harmonierne). 9

10 Presetsing af SONG MODE 1. Tryk på RECALL knappen to gange for at sikre, at det nuværende preset ikke er ændret, og tryk så på SONG MODE tasten. 2. Ved brug af DATA drejehjulet, vælg en tom sang (SNG# parameteren). 3. Gå til <STEP INS> parameteren, og skift til <NAMESONG>. Tryk derefter ENTER. 4. Navngiv din sang ved brug af PILE tasterne og DATA drejehjulet. Når du er færdig, tryk da ENTER og skift så <NAMESONG> til <STEP INS> med DATA drejehjulet. 5. Flyt markøren til P-, og drej DATA drejehjulet indtil du når det preset du vil bruge i denne sang. Hvis du for eksempel vil bruge skala-preset nr. 21, skal denne parameter vise P21s. 6. Gå til <STEP INS> parameteren og tryk ENTER. Dette indsætter endnu et trin i sangen med de samme indstillinger som det foregående. 7. Den anden linie på skærmen, skulle gerne vise S2 P21s C Maj2. Flyt markøren til C og benyt DATA drejehjulet for at ændre den til D. Brug af SONG MODE 1. Tryk på knap nr 2 på Switch-3 fodpedalen, for at flytte VoiceWorks tilbage til det første trin. 2. Tryk på knap nr 3, for at slå harmonierne fra. 3. Start sangen. Tryk på knap 3 på Switch-3 fodpedalen, for at slå harmonierne til og fra, på de rigtige steder i sangen. 4. Når sangens toneart skifter til D-dur, tryk på knap 1 på Switch-3, for at gå frem til det næste trin. Ved tryk på knap 2 på Switch-3, går du tilbage til det foregående trin. * Bemærk Husk at slukke VoiceWorks ved at bruge POWER knappen på fronten. IKKE ved at trække power stikket ud fra bagpanelet. Når du bruger POWER-knappen svarer det til generelt at gemme alle opsætnings-parametre, det nuværende preset og alle parametre i din sang i det øjeblik maskinen slukkes, og det sikrer derved at du ikke mister dine indstillinger. Spørgsmål: Hvordan kan jeg kontrollere VoiceWorks ved hjælp af et MIDI-keyboard Der er to måder at kontrollere harmonier på over MIDI, hvilket muliggør harmonisering af både simple og komplekse melodier. Før du følger vejledningen herunder skal du være sikker på, at MIDI-out stikket på dit keyboard er forbundet med MIDI-in stikket på VoiceWorks, samt at den MIDI-kanal keyboardet sender ud fra, er i overensstemmelse med den MIDI-kanal VoiceWorks er indstillet til at lytte på under SETUP menuen. Akkord-presets Når VoiceWorks ser MIDI-data der kommer ind, og analyserer det for finde ud af hvilke akkorder der spilles, skaber den kun harmonier ud fra de toner, der er i de akkorder den kan genkende. Men du kan beslutte præcis hvor harmonierne befinder sig over eller under sangstemmen. 1. Tryk på RECALL knappen for at sikre at du befinder dig i preset-indlæsning. 2. Drej DATA drejehjulet hen til preset 31, og tryk på enten RECALL eller ENTER for at indlæse det. 3. Syng ind i VoiceWorks (selvfølgelig ved hjælp af en mikrofon), mens du spiller akkorder på keyboardet. Bemærk hvordan harmonierne genskaber den akkord du spiller, samtidigt med de følger Pitch en på din stemme. 4. I preset nr. 31 befinder alle harmonistemmer sig over den vokal der synges. Tryk på PIL OP for også at prøve nogle af de andre akkord-presets af. Presettene er alle akkordpresets. 10

11 5. Du skal at sikre dig at harmonierne kun forekommer når der spilles på keyboardet. Ddobbeltklik på HARMONY knappen for at ændre parametre der gælder for alle harmonistemmer. Sæt LATCH parameteren fra On til Off. Presets med toner Harmonistemmerne fra VoiceWorks er direkte kontrolleret af indkommende MIDI-toner det du spiller er præcis hvad du hører. Som enhver synthesizer, vil VoiceWorks dirigere tilgængelige harmonistemmer hen til MIDI-toner efterhånden som de kommer ind, indtil du når grænsen for det antal harmonistemmer der er slået til. Spørgsmål: Hvordan sætter jeg en Delay-effekt op i mit preset, og benytter tap tempo eller MIDI-clock for at ændre timingen heri? Sådan sætter du Delay op i et tomt preset. 1. Indlæs preset 100 (et tomt preset). Tænd for effekt-delen ved at trykke en enkelt gang på EFFECTS knappen. Lysdioden i knappen er. 2. Da dette er en demonstration af effekterne, sørg da for at HARMONY, THICKEN eller PITCH CORRECTION knapperne ikke lyser. 3. Dobbeltklik på EFFECTS knappen for at redigere i effekt-sektionen. Brug PILE tasterne og DATA drejehjulet for at ændre parametrene. 4. Indstil FX LEVEL til 0dB. 5. Indstil REV/DLY til 0/100, hvilket betyder at effektsignalet vil indeholde 100% delay og 0% rumklang. 6. Ignorer LE-REV SND (lead-reverb send ~ rumklang sendt til leadvokalen), HA-REV SND (harmoniy-reverb send ~ rumklang sendt til harmonierne) og AU-REV SND (auxiliaryreverb send ~ rumklang sendt til det signal der kommer ind af linje-indgangen). 7. Indstil både LE-DLY SND (lead delay send ~ delay effekt sendt til leadvokalen) og HA- DLY SND (harmony-delay send ~ delay effekt sendt til harmonierne) til 0db. Ignorer AU- DLY SND (auxiliary-delay send ~ delay effekt sendt til det signal der kommer ind af linjeindgangen), med mindre du bevidst ønsker at lægge effekt på signalet fra denne indgang på VoiceWorks. 8. Ignorer DLY2REVSND, REVERBTYPE, DECAY, PREDELAY (delay sendt til rumklangen, rumklangstype, udklingningstid på rumklangen og indledende forsinkelse på rumklangen) samt L og H parametrene. (En hurtig måde at gøre dette på, er ved at dobbeltklikke på EFFECTS knappen igen, hvilket vil bringe dig direkte til sektionen med delay-parametre). 9. Vælg PingPong1 til DELAY TYPE og indstil Dly (delay time ~ delay tid) parameteren til Gå til parameteren lige ved siden af, hvis den ikke allerede er indstillet til Manual, drej da på DATA drejehjulet indstil den hertil. Indstil FB (feedback) til 50% og D (damping ~ dæmpning af høje frekvenser) til Flat. 10. Sig med høj stemme ind i din mikrofon det her er sjovt. Du vil nu høre et ekko af det du sagde hvert sekund, skiftende mellem venstre og højre i lydbilledet. Brug af Tap Tempo Og vi fortsætter derfra hvor vi slap For at tænde for tap-tempo, bevæg da markøren, så Manual blinker, ændr den til Tap, flyt da markøren et trin til højre, og skift så multipliceringsfaktoren så den er sat til 1:1. Denne indstilling betyder at du får et ekko for hvert rytmisk slag du tapper ind i VoiceWorks. 11

12 2. Bemærk at lysdionden i EFFECTS knappen nu blinker en gang i sekundet (da du manuelt har indstillet delay-tiden til at være 1000ms). Du kan nu tappe en ny rytme så længe markøren står på en af følgende parametre: DELAY TIME, DELAY SOURCE, SOURCE MULTIPLIER. På skærmen ser parametrene således ud Dly:1000 TAP 1:1. 3. Begynd at tappe på EFFECTS knappen. Knappens lysdiode begynder at blinke, i takt med den rytme du har tappet. Hvis du ikke stod på en af de tre parametre nævnt ovenfor, vil du bemærke at markøren nu har flyttet sig til enten FX LEVEL, REVERB TYPE eller DELAY TYPE parametrene. Flyt til en af disse tre parametre og prøv igen. 4. Mens du taler ind i din mikrofon, prøv da at ændre multipliceringsfaktoren. Hvis du sætter den til 1:2, hører du to ekkoer for hvert rytmisk slag du tappede ind. Hvis du vælger 2:3 får du trioler. 5. Du kan altid fin-indstille delay-værdien direkte ved at flytte markøren hen på Delay parameteren og dreje med DATA drejehjulet. Indstilling af Delay Tempo ved hjælp af MIDI-clock. Hvis du har en enhed der kan sende standard MIDI-clock beskeder (for eksempel en sequencer eller en trommemaskine), indstil da Delay Source parameteren (delay-kilde) til MCLK. Da lytter VoiceWorks efter indkommende MIDI-clock data og justerer tempoet herefter. Multipliceringsfaktoren virker også her, og det gør det muligt at sætte forskellige delays op med trioler, eller mere basale delays på hvert slag. God fornøjelse 12

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Live 9 Version 9 giver en bred vifte af nye kreative muligheder i det populære software.

Live 9 Version 9 giver en bred vifte af nye kreative muligheder i det populære software. Pressemeddelelse fra Ableton Ableton introducerer nu Live 9 og Push Berlin, den 25. oktober 2012 Ableton præsenterer med stolthed to banebrydende, nye produkter til musik-produktion: Softwaren Live 9 med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave

Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave 1: Få fat i installationsfilen Installationsfilen hedder MoBilScan.JAR Nyeste version kan altid downloades fra www.mobilscan.dk (siden Download ). Bemærk at

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet med Soundcloud og Myna Jens Honoré 2011 Karlavej 1, 5270 Odense N Tlf: 63 18 33 00 Fax: 63 18 33 94 cfu-post@ucl.dk www.ucl.dk/cfu Indhold Lydoptagelse

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006

Indhold. Materialet er udarbejdet af Nils Wettergren Lorentzen 2005, nwl@mail.dk. Nils Wettergren Lorentzen Januar 2006 LYD I UNDERVISNINGEN Indhold Download af Audacity...Side 3 Installation af Audacity...Side 4 Tilslutning af lydkilder...side 5 Mikrofonoptagelse...Side 6 Vigtigt om lydfiler...side 7 Oversigt over lydkilder...side

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

tilpasse skærmindstillinger mac os x

tilpasse skærmindstillinger mac os x 1 tilpasse skærmindstillinger mac os x I denne guide kan du lære, hvordan du tilpasser skærmindstillingerne på din Mac. Guiden kan være nyttig, når du skal tilslutte en ekstern skærm eller en projektor

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere