VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE"

Transkript

1 VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE Dansk 1

2 Part 1 En gennemgang af de grundlæggende indstillinger. Opsætning. Start med at forbinde VoiceWorks til dit setup, ved at tilslutte en mikrofon, et MIDI keyboard og strøm. Forbind også Left/Right Out til din mixer. Indstilling af Mic Level/Phantom Power. 1. Indstil MIC GAIN knappen på minimumsindstillingen (drejet helt mod urets retning hen på kl. 7). 2. Tryk på MIC IN knappen, så lysdioden tænder i knappen. Hvis du benytter en kondensatormikrofon, der kræver Phantom Power, bør du også tænde for Phantom Power ved at trykke og holde +48V knappen inde i 2 sekunder indtil dioden i den tændes. 3. Mens du synger ind i mikrofonen, hæv da niveauet på MIC GAIN knappen indtil lysdioderne til venstre for skærmen, der viser signal niveau, har -5 db som højeste niveau. 4. Indstil niveauet på din mixer til en passende lydstyrke. Afprøvning af Presets Indlæsning af Presets ved hjælp af PIL OP/PIL NED tasterne. Dette giver dig en mulighed for at høre hvad VoiceWorks kan gøre. 1. Tryk på RECALL knappen, for at være sikker på at lysdioden i knappen er tændt. 2. Tryk på PIL OP knappen for at vælge presets med højere numre. Tryk på PIL NED tasten for at vælge presets med lavere numre. Bemærk at når du skifter presets, bliver presetnavnet vist i 2-3 sekunder, hvorefter det glider til side, og efterlader de vigtigste oplysninger om presettet. 3. Syng i mikrofonen, og lyt til lyden på de forskellige presets. Indlæsning af Presets ved hjælp af DATA drejehjulet og RECALL knappen. Du kan også bladre gennem Presets, før du rent faktisk indlæser dem. 1. Bemærk skærmen mens du drejer på DATA drejehjulet. Prøv at dreje henholdvis med urets retning og mod urets retning. Presetinformationen blinker for at vise at presettet endnu ikke er indlæst/aktiveret. 2. Tryk på RECALL knappen eller ENTER knappen for at indlæse/aktivere det pågældende preset. Preset informationen blinker nu ikke mere. Basale koncepter bag redigering af presets Vi har designet fabrikspresettene i VoiceWorks, så de umiddelbart kan bruges i mange musikalske sammenhænge, men du vil naturligvis også lave dine egne presets, der passer til din smag og dine behov. Hvis du følger denne gennemgang, vil du hurtigt lære det basale i at redigere VoiceWorks presets. 2

3 Sådan tænder og slukker du stemmer og effekter i et preset, samt udforsker de parametre der kan ændres. 1. Gå tilbage til Preset 1. Hvis du benyttede DATA drejehjulet for at nå derhen, skal du huske at trykke på RECALL knappen for at indlæse presettet. 2. Bemærk at lysdioderne er tændt i hver eneste af de otte knapper i VOICES & EFFECTS delen på frontpanelet. Når lysdioden er tændt i knappen, betyder det at der er tændt for den stemme eller den effekt, der er styret af denne knap. 3. Mens du synger, prøv da at slukke for hver af de fire VOICE knapper en efter en. Prøv at tænde for dem igen, og tryk så på HARMONY knappen, så lysdioden i den slukkes. På denne måde tændes eller slukkes for alle harmonistemmerne på én gang. 4. Med harmonistemmerne slukkede, prøv at slukke for THICKEN, EFFECTS og PITCH CORRECT knapperne. Nu hører du kun din egen sangstemme. 5. Dobbeltklik på en hvilken som helst af knapperne i VOICES & EFFECTS delen, for at se hvilke parametre du kan indstille eller ændre med denne knap. Prøv herefter at trykke på PIL OP / PIL NED knapperne for at bladre gennem parametrene. Parametrene vil optræde på skærmen. Du kan altid ændre værdien af den parameter i listen der blinker, ved at benytte DATA drejehjulet. 6. For at gemme et preset på nuværende tidspunkt, skal du trykke på STORE knappen, eventuelt ændre presetnavnet og finde det presetnummer du vil have dette preset gemt under, og derefter trykke på STORE knappen igen. 7. Tryk en enkelt gang på RECALL knappen, for at vende tilbage til udgangspunktet i toppen af listen af parametre. 8. Hvis du ikke gemte presettet i trin 6 herover, vil et enkelt tryk på RECALL knappen genindlæse det oprindelige preset og slette dine ændringer. Forståelse af Harmoni-informationen i preset-skærmbilledet. Efter du har indlæst et preset, ser du dets navn som det første. Efter 2-3 sekunder glider navnet til side, og efterlader vigtig preset information. OK, - men hvad betyder det? Det øverste linie indikerer harmoni-typen. Se forklaring af typer herunder. Den nederste linie indikerer hvor meget hver af de fire stemmer er forskudt. Afhængigt af hvilken type harmoni der er anvendt i det enkelte preset, kan de fire værdier have forskellige betydninger. For eksempel: Shift (Detune) Presets Shift (Detune) Presets kræver ikke input via MIDI for at kunne fungere. De er meget brugbare til at gøre stemmer tykkere og til specielle effekter. I disse presets er indstillingen af de 4 stemmer vist i halvtonetrin (der er 100 cent mellem disse). Indstillingen af hver enkelt stemme kan sættes til enten at være unison med den vokal der kommer ind (hvilket er meget velegnet til at gøre stemmer tykkere), eller til en fast afstand, der ikke forandres (op til 24 halvtoner over eller 24 halvtoner under). 3

4 Presets med Skala. Ideen bag presets med Skala indstilling, er at vælge den toneart nummeret går i. VoiceWorks laver derefter korrekte diatoniske harmonier mens du synger. Da størstedelen af populærmusikken kun benytter en enkelt skala per sang, vil indstillingen af presets med Skala, til den skala du skal bruge, generelt give dig flotte harmonier uden alt for meget arbejde. Presets af Skala typen kræver ikke MIDI-data for at kunne fungere. Som regel skal kun ROOT og TYPE parametrene indstilles for at passe til skalaen på den pågældende sang. Skala-indstillingen fungerer ligesom presets med Shift (Detune) på foregående side, dog kan du enten vælge eller selv skabe den skala dine harmonistemmer skal svare til. Den pågældende harmoni for hver stemme er forskellig afhængig af hvilken tone du synger. Du kan se skala ROOT og TYPE som en del af den øverste linie af informationen. På linien lige under kan du se, hvor harmonierne befinder sig, i relation til den tone du synger dette er angivet i enheder indenfor skalen. Tone Presets Note Presets Presets med toner kræver et MIDI-signal for at kunne fungere. De MIDI-toner der kommer ind i VoiceWorks, bestemmer den eksakte Pitch- på harmonistemmerne. Du kan komme ud for at stemmerne (den anden linie på skærmen), viser at hver stemme er slået fra. Dette viser at der ikke kommer noget MIDI-signal ind. Hvis du spiller MIDI-toner ind i VoiceWorks, vil stemmeinformationen på skærmen blive opdateret, for at vise dig hvilke toner du spiller. Akkord-presets. Akkord-presets kræver et MIDI-signal for at kunne fungere automatisk, men de kan også styres med SONG MODE. Med akkord-presets holder VoiceWorks øje med de MIDI-toner der kommer ind, og bruger sin interne akkord-genkendelse til at at vælge harmonier der passer til den pågældende akkord. Når man befinder sig i RECALL området, viser stemmeinformationen på den anden linie på skærmen, retningen og positionen af hver harmonistemme ud fra de toner i akkorden, der svarer til den sangstemme VoiceWorks modtager. For eksempel, hvis akkordtypen er C Maj og sangstemmen synger et C, vil Dn1 give dig den første tone i akkorden under sangstemmen, G. Dn2 vil give dig den anden tone i akkorden under sangstemmen, E. Hvis du kun vil høre harmonierne, når du spiller akkorder på dit keyboard, skal du indstille HMNY LATCH parameteren til Off. Størstedelen af fabrikspresettene har denne indstillet til On, så harmonierne kan høres uden et MIDI-signal. Redigering af harmonier. Du skal huske på 2 ting: 1. Når du dobbeltklikker på HARMONY knappen, kan du ændre de indstillinger der er fælles for alle harmonistemmer (såsom harmonitypen, den overordnede lydstyrke, udjævning osv se selve manualen for flere detaljer om dette). 2. Når du dobbeltklikker på en af VOICE knappene, kan du ændre de indstillinger der knytter sig til den enkelte harmonistemme (såsom Lydstyrke, Panorering, Harmonistemmeindstilling osv). 4

5 Song Mode. Song Mode er sådan set en VoiceWorks preset-sequencer hvor preset-nummer, Harmoni Root og Skala/Akkord type kan indstilles for hvert trin i din sekvens. Når den er programmeret, kan du gå frem gennem de enkelte trin med Switch-3 fodpedalen. Song Mode er brugbar til sange der skifter toneart, når man benytter presets med Skala, eller hvis du vil skabe en sekvens af Akkordpresets med forskellige akkorder der passer til sangen. Et eksempel på brug af Song Mode kan du finde i Spørgsmål og svar delen i denne manual. Se evt. brugermanualen for en mere detaljeret beskrivelse af Song Mode. Part 2 Hvordan... spørgsmål og svar. Spørgsmål: Hvordan kan jeg bruge VoiceWorks til at lave Pitch-korrigering på min lead vokal? For at kunne korrigere Pitch-n/Pitch, skal VoiceWorks have tre stykker information. Den skal vide hvilken Pitch- du synger, den skal vide hvilken Pitch- du gerne vil synge, og den skal vide hvor perfekt du gerne vil synge den. Det første punkt, Pitch, fastslåes automatisk af VoiceWorks i det øjeblik du synger. Det andet punkt giver du i form af et sæt mulige toner som mål for Pitchkorrigeringen. Lad os kalde disse for mål-toner. VoiceWorks ser på disse toner, lytter til din vokal, og fastslår hvilken tone du kommer tættest på, på et givent tidspunkt, afhængigt af hvordan du har sat korrigerings-indstillingerne op, vil VoiceWorks enten diskret skubbe til din tone, eller aggressivt tvinge den til en af mål-tonerne. Den bedste måde at sætte et sæt toner som mål for korrigering på, er i form af en skala der passer til musikaliteten i din vokal. For eksempel kunne du vælge alle tonerne i C-dur akkorden til at være dine mål-toner. Indstilling af mål-toner til Pitch-korrigering 1. Dobbeltklik på PITCH CORRECTION knappen. Grundtonen i din skala (ROOT) skulle gerne blinke. Sæt den til C med DATA drejehjulet.. 2. Tryk på PIL NED én gang, og sæt SCALE TYPE parameteren til Maj (Major ~ Dur). Disse parametre kontrollerer Pitch korrektionen, og kan justeres til at være mere eller mindre aggressiv. En vokal der er helt ude af Pitch/stemning, kræver en mere aggressiv indstilling, men kan på den anden side begynde at lyde maskinelt hvis korrektionerne bliver for voldsomme. Indstilling af Pitch-korrigeringens opførsel Tryk PIL NED knappen igen, for at ændre på WN, AT og AM parametrene. Dette er hvad de foretager sig, og hvordan du kan ændre dem: WN: Her indstilles korrigeringsvinduet i cent. Husk at 100 cent svarer til en halv tone. Når VoiceWorks forsøger at fastslå hvilken mål-tone du er tættest, på bruges denne parameter. For eksempel, hvis sættet af mål-toner indeholder C, D, E, F, G, A, B (C-dur) og du synger et meget højt D (eksempelvis 80 cent over D) afgør vinduet om du bliver korrigeret til D eller slet ikke. Hvis 5

6 vinduet var sat til 80 cents eller mere, vil der ikke forekomme nogen korrigering. Den tone du synger skal være indenfor vinduet af en af mål-tonerne, hvis den skal korrigeres. Dette betyder at du kan modulere dine vokaler og glide mellem toner, og desuden rydde op i Pitch-n, når du nærmer dig mål-tonerne. En indstilling på 100 cent eller højere, vil forårsage at korrigeringen arbejder kontinuerligt ved brug af C-dur skalaen, da 200 cent er det største interval mellem to toner i denne type skala. AT: Her indstilles Pitch-korrigeringens reaktionstid. Når først mål-tonen er blevet fastslået af VoiceWorks, begynder den at skubbe til din Pitch- i en hastighed fastslået her. Sat til 99 får du den hurtigste indstilling, som øjeblikkeligt trækker din vokal hen så den stemmer; hvilket er en effekt der kan være brugbar til nogle typer musik. Indstillinger mellem 16 og 40 giver de mest naturlige resultater. AM: Her indstilles hvor meget korrigering, der finder sted. En indstilling på 99 giver fuld korrigering til dine mål-toner. Lavere værdier betyder mindre korrigering af vokalen. Denne parameter tilføjer mere realisme, da de færreste mennesker synger helt rent. Vi henviser til brugermanualen for en mere komplet beskrivelse. Visning af korrigering med den animerede korrigeringsbjælke Linien på skærmen under disse 3 parametre viser den mængde Pitch-korrigering, der finder sted. Det maksimale der kan vises er +/- 200 cent. Hvis Pitch-korrigeringen er slået fra, eller hvis de toner du synger ikke falder indenfor korrigeringvinduet, vil denne bjælke ikke blive vist. Spørgsmål: Hvordan opnår jeg naturlig Pitch-korrigering? Målet med Pitch-korrigering er at tage en vokal der ikke er ren, køre den gennem Pitchkorrigeringen, og få den til at lyde som om den var ren. Kombineret med ekstremt effektive Pitchkorrigerings-algoritmer vil de 3 parametre beskrevet ovenfor, give TC Helicon produkter med Pitch-korrigering mulighed for at opnå dette mål bedre end andre tilsvarende produkter. For at få det bedste resultat med Pitch-korrigering, skal du bruge disse parametre forskelligt afhængigt af situationen. Korrigering af indspillet materiale. Ved brug af Pitch-korrigering på allerede indspillet materiale, har du mulighed for virkelig at finindstille parametrene, for at få det bedste resultat. Den højeste kvalitet får du med LEAD DELAY COMPENSATION parameteren i Setup-menuen, indstillet til ON. Denne indstilling forsinker hele signalet men giver VoiceWorks optimal tid til at processere resulatet. Husk dog at tidskorrigere vokalsporet sidenhen for at kompensere for denne forsinkelse. Langsomme ballader: 1. Indstil en passende ROOT og SCALE TYPE i PITCH CORRECTION menuen til den sang du arbejder med. 2. Indstil WN og AM parametrene til hhv. maksimalt 200 og Mens du lytter til vokalen, justér AT parameteren fra 0, og forøg værdien indtil vokalen lyder ren. Husk at jo langsommere reaktionstid (lavere værdi) jo mere naturlig lyd. Jo hurtigere reaktionstid (højere værdi) jo hårdere og mekanisk lydende korrigering opnår du. 6

7 Hurtige Sange: Naturligt klingende automatisk Pitch-korrigering i hurtige sange, er typisk en udfordring med tilsvarende produkter fra andre firmaer, da de ofte kun tilbyder kontrol-parametre der svarer til reaktionstiden i VoiceWorks. Problemet er at ved korrigering i hurtigere sange, må reaktionstiden være sat højt før korrigeringen finder sted. Høje reaktionstider resulterer i en Pitch-, der springer fra den ene tone til den anden og får overgangene til at lyde unaturlige. Korrigeringsvinduet i VoiceWorks muliggør indstillinger, så overgangene fra tone til tone forbliver uændrede. 1. Følg den samme procedure som med langsomme ballader. Chancerne er høje for at indstillingen af AT parameteren, der kræves for at få vokalen til at lyde ren, også vil få den til at virke en smule kunstig. Fortsæt da med de følgende punkter for at reducere dette. 2. Justér værdien af WN parameteren ned, indtil overgangene mellem tonerne lyder naturlige, men Pitch-fejl stadig korrigeres. En for lav indstilling af WN, vil resultere i at ikke alle toner korrigeres; sættes den for højt kommer overgangene hurtigt til at lyde robotagtige. Den der synthede vocoder lyd Du ved, den som musikindustrien kalder Cher effekten. 1. I PITCH CORRECTION menuen indstilles ROOT og SCALE TYPE til den sang du arbejder med. 2. Indstil WN, AT og AM til deres maksimale værdier. Tilsæt vand og rør rundt... Korrigering ved livebrug Udfordringer med de andre produkter der kan lave Pitch-korrigering Udfordringen ved at bruge Pitch-korrigering live ligger i monitor-delen. Sangeren hører en helt anden Pitch- end den der synges, og det bliver således svært at afgøre hvilke toner der synges. Det kan forårsage, at sangeren synger endnu mere falsk i forhold til hvis der ikke var brugt Pitchkorrigering. Vokal der er meget falsk, kan resultere i et slutresultat, hvor vokalen hopper rundt til uønskede toner (hvilket egentlig er meget værre, end hvis vokalen blot er falsk). For at afhjælpe denne situation, benyttes Pitch-korrigering oftest kun på det mix publikum hører fremfor monitor mixet. Det resulterer i en lyd der fra sangerens perspektiv er svær at arbejde med, eftersom 2 forskellige Pitch optræder samtidigt. VoiceWorks løsningen Korrigeringsvinduet (WN) i VoiceWorks muliggør at man kan indstille Pitch-korrigeringen til kun at sætte ind, når du er tæt på mål-tonen. Ved at lede den korrigerede vokal gennem main mix et og monitor mixet, kan sangeren i praksis høre hvilke toner der synges, og få værdifuld feedback på hvor de rene toner befinder sig dette hjælper ofte sangeren til hurtigere at lære de rene toner, og ofte forbedrer det med tiden deres evne til at kunne synge rent uden Pitch-korrigering. 1. I PITCH CORRECTION menuen, indstilles en passende ROOT og SCALE TYPE til den sang du arbejder med. Nogle gang kan det være det mest effektive at indstille SCALE TYPE til kromatisk (Chro) og bruge denne til alle de sange, der skal fremføres. 2. Indstil WN to cent. Ved at holde denne indstilling lav, forvirres sangeren ikke af hvilke toner der synges eller ikke synges. 3. Indstil AT til 30 og AM til 78. Ved også at holde indstillingen af disse parametre lav, hjælper det sangeren til at få brugbar feedback om hvad der rent faktisk synges, udover det korrigerer Pitch-n, og får vokalen til at lyde en hel del bedre. 7

8 Spørgsmål: Nogle gang hopper den vokal jeg forsøger at korrigere til uønskede toner. Jeg har allerede valgt de rette indstillinger af Pitch-korrigerens ROOT og SCALE. Er der mere jeg kan gøre? Ja. Situation A Hvis den tone vokalen hopper til ikke forekommer i sangen, kan du fjerne den fra Pitchkorrigeringens skala og mål-toner. Mål-toner kan individuelt redigeres ved at trykke på PIL NED forbi WN, AT, AM parametrene. Du kan direkte redigere et sæt af mål-toner fra dette skærmbillede, ved at bruge PILE tasterne til at vælge en tone, og DATA drejehjulet til at tænde eller slukke for den (toner der er aktive vises som et o inaktive som et x ). Vær opmærksom på at eftersom Pitchen ville være temmelig falsk for at kræve dette, skal du være sikker på at WN er sat højt nok til at fange tonen. Situation B Hvis den oprindelige vokal hopper til uønskede toner, der forekommer i andre dele i sangen, vil det være nødvendigt at foretage redigeringen af mål-tonerne på denne måde. Med MIDI sendes specielle skala CC beskeder til VoiceWorks dynamisk gennem hele sangen. 1. Start med passende basis Pitch-korrigeringsskalaen (PITCH CORRECTION SCALE). 2. Markér i din sekvens der hvor de urene toner forekommer. I Cakewalk kan dette f.eks. gøres ved at trykke F11 i Track View skærmbilledet hver gang en uren tone forekommer. 3. Find ud af hvilke toner du ikke ønsker på de enkelte steder i sangen. 4. Gå til Pitch-korrigeringsoversigten, og sæt den blinkende markør på den første tone, du ønsker at fjerne (den skulle gerne være sat til et o ). 5. Indstil din sequencer til at optage signalet fra MIDI out stikket på VoiceWorks på et tomt MIDI spor, og start derefter optagelse. 6. Drej DATA drejehjulet et klik mod urets retning, så o bliver til x og tilbage igen så x bliver til o. 7. Stop optagelsen i din sequencer. 8. Du har nu indspillet et par MIDI CC beskeder, der definerer et specielt sæt mål-toner, hvor den uønskede tone først er fjernet, og derefter et par MIDI CC beskeder der definerer måltonerne, hvor den uønskede tone er sat på plads igen. 9. Placér det første par CC beskeder, så den tidmæssigt kommer lige før den uønskede tone, og det andet par lige efter tonen. 10. Gentag trin 4-9 for hver uønsket tone markeret i sekvensen. Denne specielle mål-tone-skala kan også redigeres via MIDI ved at sende CC data til korrigeringsskalaen (se manualen for detaljer). Dette kræver dog binære/decimal udregninger. Spørgsmål: Hvordan indstiller jeg hurtigt 2, 3 og 4-parts harmonier der passer til min sang, uden brug af et MIDI-keyboard. Uden et MIDI-signal er den hurtigste måde for dig at lave harmonier på, at følge denne beskrivelse. 1. Sørg for at RECALL-knappens diode lyser på VoiceWorks. 2. Vælg et preset med skala nummer 1, 2 eller med DATA drejehjulet, og tryk ENTER. Prøv denne første gang at vælge preset nummer 21. 8

9 3. Dobbeltklik på HARMONY knappen for at indstille ROOT og SCALE TYPE for sangen. For eksempel, hvis sangen er i D-dur, indstil da ROOT til D og SCALE TYPE til Maj1 (Dur1). 4. Prøv at sende noget vokal ind i VoiceWorks, samtidigt med du spiller guitar eller et andet instrument, for lige at sikre at du synger i den toneart VoiceWorks er indstillet til. 5. Hvis harmonierne ikke virker helt rigtige, og sangen er i Dur, prøv da at ændre SCALE TYPE til Maj2 eller Maj3. Hvis sangen er i Mol, prøv da Min1, Min2 eller Min3 (Minor ~ mol) 6. Gem presettet ved at trykke på STORE knappen to gange. 7. Tryk på RECALL knappen. 8. Den anden linie tekst på skærmen viser harmonistemmerne i presettet. Negative tal viser harmonistemmer under hovedstemmen, positive tal viser harmonistemmer over hovedstemmen, og U viser harmonistemmer der er unisone med hovedstemmen. Mange af presettene har mere end en harmonistemme sat til den samme værdi, hvilket medfører dublering af den harmonistemme. De 4 harmonistemme-knapper viser hvilke af disse der er tændt. Ved tryk på den enkelte knap, tændes eller slukkes de enkelte harmonistemmer. Ved brug af disse knapper, kan du indstille harmonierne til at have 2, 3, 4 eller 5-parter. 9. Når du har fundet nogle indstillinger, der er som du vil have dem, tryk da på STORE to gange for at gemme presettet. Spørgsmål: Den sang jeg arbejder med lyder godt med mit programmerede skala-preset, men jeg behøver kun harmonier i omkvædet, og sangen skifter desuden toneart nær slutningen. Kan jeg indstille VoiceWorks til at håndtere dette? Ja. Ved brug af Switch-3 fodpedalen og VoiceWorks s specielle SONG MODE, kan du nemt håndtere en sang af denne type. Switch-3 fodpedalen Switch-3 fodpedalen anbefaler vi meget ved brug af VoiceWorks. Den gør det muligt at tænde/slukke for harmonier, skifte presets, aktivere Harmony Hold, og gå frem gennem SONG MODE sekvenser og meget mere. Vi henviser til brugermanualen for en komplet beskrivelse af Switch-3 s muligheder. Tilbage til ovenstående spørgsmål: Lad os sige at den sang du arbejder med starter i C-dur, men skifter toneart til D-dur i slutningen, og det preset du har indstillet til at passe til denne sang er 21 Scale C Maj2. Det håndteres således med VoiceWorks. Opsætning forud for brug af Switch-3 fodpedalen 1. Tilslut Switch-3 og tænd for VoiceWorks. Det er vigtigt at gøre det på denne måde, for at sikre at VoiceWorks genkender fodpedalen. 2. Tryk på SETUP knappen et par gange indtil du ser MIDI DUMP parameteren. (Ved gentagne tryk på denne knap skiftes der mellem forskellige grupper af parametre. Husk at jo bedre du kommer til at kende VoiceWorks, desto hurtigere vil du kunne redigere). 3. Tryk på PIL OP tasten, for at nå hen til FOOTSWITCH siden. 4. Ved brug af DATA drejehjulet og PILE tasterne, skal du ændre parametrene, så de har disse indstillinger: SS+ (Gå et trin frem i din sang), SS- (Gå et trin tilbage i din sang) og HarL (Tænd for harmonierne). 9

10 Presetsing af SONG MODE 1. Tryk på RECALL knappen to gange for at sikre, at det nuværende preset ikke er ændret, og tryk så på SONG MODE tasten. 2. Ved brug af DATA drejehjulet, vælg en tom sang (SNG# parameteren). 3. Gå til <STEP INS> parameteren, og skift til <NAMESONG>. Tryk derefter ENTER. 4. Navngiv din sang ved brug af PILE tasterne og DATA drejehjulet. Når du er færdig, tryk da ENTER og skift så <NAMESONG> til <STEP INS> med DATA drejehjulet. 5. Flyt markøren til P-, og drej DATA drejehjulet indtil du når det preset du vil bruge i denne sang. Hvis du for eksempel vil bruge skala-preset nr. 21, skal denne parameter vise P21s. 6. Gå til <STEP INS> parameteren og tryk ENTER. Dette indsætter endnu et trin i sangen med de samme indstillinger som det foregående. 7. Den anden linie på skærmen, skulle gerne vise S2 P21s C Maj2. Flyt markøren til C og benyt DATA drejehjulet for at ændre den til D. Brug af SONG MODE 1. Tryk på knap nr 2 på Switch-3 fodpedalen, for at flytte VoiceWorks tilbage til det første trin. 2. Tryk på knap nr 3, for at slå harmonierne fra. 3. Start sangen. Tryk på knap 3 på Switch-3 fodpedalen, for at slå harmonierne til og fra, på de rigtige steder i sangen. 4. Når sangens toneart skifter til D-dur, tryk på knap 1 på Switch-3, for at gå frem til det næste trin. Ved tryk på knap 2 på Switch-3, går du tilbage til det foregående trin. * Bemærk Husk at slukke VoiceWorks ved at bruge POWER knappen på fronten. IKKE ved at trække power stikket ud fra bagpanelet. Når du bruger POWER-knappen svarer det til generelt at gemme alle opsætnings-parametre, det nuværende preset og alle parametre i din sang i det øjeblik maskinen slukkes, og det sikrer derved at du ikke mister dine indstillinger. Spørgsmål: Hvordan kan jeg kontrollere VoiceWorks ved hjælp af et MIDI-keyboard Der er to måder at kontrollere harmonier på over MIDI, hvilket muliggør harmonisering af både simple og komplekse melodier. Før du følger vejledningen herunder skal du være sikker på, at MIDI-out stikket på dit keyboard er forbundet med MIDI-in stikket på VoiceWorks, samt at den MIDI-kanal keyboardet sender ud fra, er i overensstemmelse med den MIDI-kanal VoiceWorks er indstillet til at lytte på under SETUP menuen. Akkord-presets Når VoiceWorks ser MIDI-data der kommer ind, og analyserer det for finde ud af hvilke akkorder der spilles, skaber den kun harmonier ud fra de toner, der er i de akkorder den kan genkende. Men du kan beslutte præcis hvor harmonierne befinder sig over eller under sangstemmen. 1. Tryk på RECALL knappen for at sikre at du befinder dig i preset-indlæsning. 2. Drej DATA drejehjulet hen til preset 31, og tryk på enten RECALL eller ENTER for at indlæse det. 3. Syng ind i VoiceWorks (selvfølgelig ved hjælp af en mikrofon), mens du spiller akkorder på keyboardet. Bemærk hvordan harmonierne genskaber den akkord du spiller, samtidigt med de følger Pitch en på din stemme. 4. I preset nr. 31 befinder alle harmonistemmer sig over den vokal der synges. Tryk på PIL OP for også at prøve nogle af de andre akkord-presets af. Presettene er alle akkordpresets. 10

11 5. Du skal at sikre dig at harmonierne kun forekommer når der spilles på keyboardet. Ddobbeltklik på HARMONY knappen for at ændre parametre der gælder for alle harmonistemmer. Sæt LATCH parameteren fra On til Off. Presets med toner Harmonistemmerne fra VoiceWorks er direkte kontrolleret af indkommende MIDI-toner det du spiller er præcis hvad du hører. Som enhver synthesizer, vil VoiceWorks dirigere tilgængelige harmonistemmer hen til MIDI-toner efterhånden som de kommer ind, indtil du når grænsen for det antal harmonistemmer der er slået til. Spørgsmål: Hvordan sætter jeg en Delay-effekt op i mit preset, og benytter tap tempo eller MIDI-clock for at ændre timingen heri? Sådan sætter du Delay op i et tomt preset. 1. Indlæs preset 100 (et tomt preset). Tænd for effekt-delen ved at trykke en enkelt gang på EFFECTS knappen. Lysdioden i knappen er. 2. Da dette er en demonstration af effekterne, sørg da for at HARMONY, THICKEN eller PITCH CORRECTION knapperne ikke lyser. 3. Dobbeltklik på EFFECTS knappen for at redigere i effekt-sektionen. Brug PILE tasterne og DATA drejehjulet for at ændre parametrene. 4. Indstil FX LEVEL til 0dB. 5. Indstil REV/DLY til 0/100, hvilket betyder at effektsignalet vil indeholde 100% delay og 0% rumklang. 6. Ignorer LE-REV SND (lead-reverb send ~ rumklang sendt til leadvokalen), HA-REV SND (harmoniy-reverb send ~ rumklang sendt til harmonierne) og AU-REV SND (auxiliaryreverb send ~ rumklang sendt til det signal der kommer ind af linje-indgangen). 7. Indstil både LE-DLY SND (lead delay send ~ delay effekt sendt til leadvokalen) og HA- DLY SND (harmony-delay send ~ delay effekt sendt til harmonierne) til 0db. Ignorer AU- DLY SND (auxiliary-delay send ~ delay effekt sendt til det signal der kommer ind af linjeindgangen), med mindre du bevidst ønsker at lægge effekt på signalet fra denne indgang på VoiceWorks. 8. Ignorer DLY2REVSND, REVERBTYPE, DECAY, PREDELAY (delay sendt til rumklangen, rumklangstype, udklingningstid på rumklangen og indledende forsinkelse på rumklangen) samt L og H parametrene. (En hurtig måde at gøre dette på, er ved at dobbeltklikke på EFFECTS knappen igen, hvilket vil bringe dig direkte til sektionen med delay-parametre). 9. Vælg PingPong1 til DELAY TYPE og indstil Dly (delay time ~ delay tid) parameteren til Gå til parameteren lige ved siden af, hvis den ikke allerede er indstillet til Manual, drej da på DATA drejehjulet indstil den hertil. Indstil FB (feedback) til 50% og D (damping ~ dæmpning af høje frekvenser) til Flat. 10. Sig med høj stemme ind i din mikrofon det her er sjovt. Du vil nu høre et ekko af det du sagde hvert sekund, skiftende mellem venstre og højre i lydbilledet. Brug af Tap Tempo Og vi fortsætter derfra hvor vi slap For at tænde for tap-tempo, bevæg da markøren, så Manual blinker, ændr den til Tap, flyt da markøren et trin til højre, og skift så multipliceringsfaktoren så den er sat til 1:1. Denne indstilling betyder at du får et ekko for hvert rytmisk slag du tapper ind i VoiceWorks. 11

12 2. Bemærk at lysdionden i EFFECTS knappen nu blinker en gang i sekundet (da du manuelt har indstillet delay-tiden til at være 1000ms). Du kan nu tappe en ny rytme så længe markøren står på en af følgende parametre: DELAY TIME, DELAY SOURCE, SOURCE MULTIPLIER. På skærmen ser parametrene således ud Dly:1000 TAP 1:1. 3. Begynd at tappe på EFFECTS knappen. Knappens lysdiode begynder at blinke, i takt med den rytme du har tappet. Hvis du ikke stod på en af de tre parametre nævnt ovenfor, vil du bemærke at markøren nu har flyttet sig til enten FX LEVEL, REVERB TYPE eller DELAY TYPE parametrene. Flyt til en af disse tre parametre og prøv igen. 4. Mens du taler ind i din mikrofon, prøv da at ændre multipliceringsfaktoren. Hvis du sætter den til 1:2, hører du to ekkoer for hvert rytmisk slag du tappede ind. Hvis du vælger 2:3 får du trioler. 5. Du kan altid fin-indstille delay-værdien direkte ved at flytte markøren hen på Delay parameteren og dreje med DATA drejehjulet. Indstilling af Delay Tempo ved hjælp af MIDI-clock. Hvis du har en enhed der kan sende standard MIDI-clock beskeder (for eksempel en sequencer eller en trommemaskine), indstil da Delay Source parameteren (delay-kilde) til MCLK. Da lytter VoiceWorks efter indkommende MIDI-clock data og justerer tempoet herefter. Multipliceringsfaktoren virker også her, og det gør det muligt at sætte forskellige delays op med trioler, eller mere basale delays på hvert slag. God fornøjelse 12

Indstilling af niveauer: Referer eventuelt til illustrationen af frontpanalet på side 4. 1. Sæt LEAD, HARMONY, EFFECTS og INPUT knapperne

Indstilling af niveauer: Referer eventuelt til illustrationen af frontpanalet på side 4. 1. Sæt LEAD, HARMONY, EFFECTS og INPUT knapperne QUICKSTART For at du hurtigst muligt kommer igang med at bruge din nye VoicePrism, bør du læse denne Quick Guide, der forklarer de mest essentielle ting. Selve manualen er mere detaljeret, men vi er overbeviste

Læs mere

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo...

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo... Tips og Tricks 2 Indholdsfortegnelse Side 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2 2. Brug af Sequenceren...3 Optag Trommer, Bas og Keyboard Brug af Arpeggio og Chord Memory 3. Audio Track

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler Kom i gang Version 5.0 2002-2013 Jørgen Sørensen Web site: http://www.jososoft.dk/yamaha/software/midi2style E-mail: js@jososoft.dk

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

For at være sikker på at niveauet er korrekt, skal det aflæses på et VU-meter. Media Composeren har indbygget to VU-metere.

For at være sikker på at niveauet er korrekt, skal det aflæses på et VU-meter. Media Composeren har indbygget to VU-metere. LYDJUSTERING 1 Se video på www.vj-dk.dk Når et indslag skal sendes på TV eller streames på nettet, er det vigtigt, at lydstyrken ligger på det rigtige niveau. Hvis lydstyrken ikke er korrekt justeret,

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og M7CL Dansk version February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af M7CL med digital stagebox.

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212 Manual v8.4 Brugermanual Side 1 Guide til styrepanelet Styrepanelet er meget simpelt bygget op. Forklaringen omkring diverse knapper mm., er givet herunder: Viser dato, klokken samt fri optageplads Viser

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Marker det ønskede klip Vælg Videoeffekter, Tryk Plug-in (stikkontakten), Farveeffekter, Farvekorrigering, OK

Marker det ønskede klip Vælg Videoeffekter, Tryk Plug-in (stikkontakten), Farveeffekter, Farvekorrigering, OK Bent Sehested Odense Video Klub Side 15 Manuel farvekorrigering. Tidligere (side 13) er der vist en indstilling, hvor du kunne lave en automatisk farvekorrektion. Der er også en mulighed for at gennemføre

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

Multi-Camera redigering

Multi-Camera redigering Multi-Camera redigering Hvis du laver optagelser af en levende begivenhed såsom en koncert eller en dans med flere kameraer, kan det være temmelig tidskrævende at redigere optagelserne sammen sekventielt.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Rockvokal Gert Uttenthal Jensen Frederiksborg Gymnasium & HF 2005 Flydestemme og akkorder 1. 3-stemmig flydestemme for lige stemmer I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Det

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Optagelse med to kameraer

Optagelse med to kameraer Optagelse med to kameraer Del 1 Hvis du filmer en levende begivenhed med et enkelt videokamera, kan du få problemer med redigeringen: Hvis du ønsker at klippe fra det ene skud til det andet, er du nødt

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse Om dette materiale Velkommen til Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse som udover dette hæfte og CD, består af et manuskript med tilhørende ekstra materiale. Materialet er lavet med

Læs mere

Robonet Profibus S7 platform

Robonet Profibus S7 platform Side 1 af 14 Robonet Profibus S7 platform Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af Profibus... 4 3. PLC demoprogram i Siemens Manager... 8 4. Kendte

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Grundlæggende lydtekniker kursus

Grundlæggende lydtekniker kursus Hvad er lyd? Grundlæggende Lyd kan vi opfatte med ørerne. Lyd opstår ved at noget bringes til at svinge. Hvis man f.eks. knipser en guitarstreng, vil den svinge frem og tilbage. Slår man med en hammer

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

ios7 og kontaktstyring

ios7 og kontaktstyring ios7 og kontaktstyring hvor og hvordan du indstiller fx din ipad til at blive styret med 0/1-kontakter Med ios7 er der indbygget flere aktiveringsmåder især kontaktstyring. Du kan opdatere eller få produkter

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED VERA SMART HOME CONTROLLER. ZHC5010 Firmware Version: 0.14

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED VERA SMART HOME CONTROLLER. ZHC5010 Firmware Version: 0.14 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED VERA SMART HOME CONTROLLER. ZHC5010 Firmware Version: 0.14 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010

Læs mere

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone:

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone: Poprock-arrangement s. (TH 12) Poprock-arrangement s. 1 (TH 11) GENERELT GENERELLE PRINCIPPER FOR KORSATS Besætning: Besætning: Lav Lav koret koret 3-stemmigt 3-stemmigt for for sopran, sopran, alt alt

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

LYDOPTAGELSE MED HMC 41.

LYDOPTAGELSE MED HMC 41. LYDOPTAGELSE MED HMC 41. HMC41-kameraet har to mulige lydsetup - enten med eller uden XLR-boks. XLR-boksen kan købes som ekstratilbehør HMC 41 uden XLR-boks HMC 41 med XLR-boks og mirkrofon Boksen monteres

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere