Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt"

Transkript

1 Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt Januar, 1. kvartal nr årgang

2 Forsidefoto Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev lagde grundstenen til KRs nye klubhus. Fotograf Ole Højstrøm Indhold 03 Leder 04 Et godt skridt på vejen 08 Tak for mad 10 Kun en tåbe frygter ikke materiellet 13 Grazie til KR 14 Copenhagen Harbour Race anno Medlemskab i GKR 17 Indkaldelse: GKRs generalforsamling 18 Så trillede kuglerne atter Få dit navn indgravetet i KRs klubhus 20 Uge 32-holdets ferielangtur 23 En hilsen fra down under 24 Påskerotur til Berlin 25 Og så var der rejsegilde 26 Gig'en Cape Cornwall 27 Førstehjælpskurser i KR 27 Pas på dine ting 28 Nyttige adresser 28 Sponsorer 29 Foreningen GKR 29 Diverse udvalg 30 Bestyrelsen 32 Indkaldelse: KRs generalforsamling Har du lyst til at være med i korpset af KRbladets udsendte fotografer? Hvis du har et digitalkamera og kan lide at tage billeder, hører vi meget gerne fra dig på Så ringer/skriver vi, når der er begivenheder, vi gerne vil have dækket - eller også dækker du begivenheder, som vi så skriver om. Hvis du ønsker at vælge det trykte KR-blad fra til fordel for det elektroniske, kan du gøre det ved at sende en til 2 Redaktionelt Redaktion Henriette Bendix (redaktør) Gitte Albertsen Mail Har du en spændende oplevelse, du gerne vil fortælle om eller noget, du bare gerne vil dele med alle KR'ere, så mail din historie til os. Og send gerne nogle billeder med. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indkomne artikler. Send din historie i Word og brug gerne fonten 'Times New Roman'. Når du vedhæfter billeder, så brug formatet jpeg og vedhæft billedet uredigeret. Husk at skrive afsender. Det redaktionelle stof må gerne citeres, men kun med tydelig kildeangivelse. Københavns Roklub deler ikke nødvendigvis alle meninger, der fremkommer i artikler og andet i bladet. Deadline for input til næste KR-blad: 15. marts 2010 KR-bladet udkommer næste gang i april Trykt hos: Grafia Tryk Vandtårnsvej 100, 2860 Søborg

3 Leder Det er på mange måder en turbulent tid, som medlemmerne af KR er inde i lige nu. Det gør det om muligt endnu mere vigtigt at holde tungen lige i munden og overholde diverse regler for medlemsskabet. Både de skrevne og de uskrevne! Hele klubhuset er under pres fra den aktuelle ombygning, og når det nærmer sig slutningen i forsommeren 2010, bliver det mere end nogensinde nødvendigt at have styr på ting, udstyr, materiel, funktioner, ejendele og løsdele. Alle må give en hånd med og alle må respektere de fælles beslutninger for at alt kan komme på plads igen og fungere til alles bedste. Samtidig er vi - heldigvis - blevet mange medlemmer i KR i de seneste år. Det betyder både, at der ganske enkelt er et større, naturligt slid på alting og også, at der er langt flere medlemmer end tidligere, som måske ikke kender klubkulturen og inventaret til bunds endnu. Det betyder alt sammen, at det må være på sin plads, at KR-bladet lige nu kommer med opfordring til, at vi alle sammen passer ekstra godt på vores klub for tiden. Vi bør alle tænke på, at vi billedlig talt står på skuldrene af indtil flere generationer, der ved deres frivillige arbejdsindsatser og sociale indstilling har gjort KR til netop den roklub, som den er i dag. En klub, som vi alle sammen har så stor fornøjelse af, blandt andet fordi den repræsenterer så store værdier - materielle som menneskelige. Vidste du fx, at en 2-årers inrigger af træ i indkøb koster i omegnen af kr.? Og en enkelt glasfiberåre ca kr.? Dertil kan du lægge et meget stort antal timer, som medlemmer i KR gennem årene har lagt i vedligehold og reparationer på hver eneste af bådene i bådehallen (vores ældste båd er fra 1957!). Det er respektindgydende, ikke sandt? Derfor - og så selvfølgelig fordi det er det anstændige at gøre: Pas på materiellet, pas på klubhuset og pas på hinanden! Rigtig godt nytår til alle! Redaktionen 3

4 Et godt skridt på vejen Den 10. november 2009 havde KR fornemt besøg i forbindelse med udvidelsen af vores klubhus. Arkitekter, repræsentanter for bidragydere og Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev med sin forvaltning, var kommet for at være med til at lægge grundstenen til klubhusudvidelsen. Læs formandens tale her: og få ført vores 68-årige unge klubhus upto-date. Velkommen til repræsentant for Skibsreder A.P Møller og Hustru Chastine Mc.- Kinney Møllers Fond til Almene Formål, hr. Jens Lauritsen. Uden Fondens initiale tilsagn om et for os meget stort beløb er jeg ikke sikker på, at vi var kommet så langt med så mange aktører. Det er mig en stor glæde at byde velkommen til denne ceremoni på en kold og mørk novembereftermiddag. På Københavns Roklubs vegne er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til så mange gode støtter af vores klub, som har gjort det muligt, at vi overhovedet er nået så langt i vores længe ønskede projekt om at få mere plads til vores mange nye medlemmer og kommende medlemmer og få gjort omklædningsfaciliteterne tidssvarende for vores kvindelige medlemmer. Samtidig har det også været et klart ønske fra vores side at fremtidssikre klubbens eksistens i et ligeværdigt samspil med de omgivelser, som er opstået i det nære område Også velkommen til vores fire centrale aktører i selve udbygningsaktionen: arkitekt Mogens Werliin fra arkitektfirmaet MW A/S, Ingeniørfirmaet Erik Petersen ved ingeniør Allan Rosenkilde og Entrepenørfirmaet P.E.J. Entreprise ved direktør Erik Jensen. I jeres sammenhæng vil jeg gerne udtrykke stor taknemmelighed for, at I igennem snart seks år har arbejdet sammen med os om dette projekt på 'No 4

5 Cure, No Pay'-betingelser. Den mulighed har Richard Østergård Mikkelsen fra ELfirmaet Elektas jo ikke haft, men vi tilbyder meget gerne samme femårige vilkår. været overvældende, tusinde tak. En stor velkomst skal også gives til By og Havns repræsentant Britta Köster, der gennem mange mange år har varetaget vores nu 108-årige lejemål her på stedet i Tømmergraven. For en god ordens skyld skal jeg lige nævne, at Britta Köster ikke har været med fra starten, hvis nogen skulle få den tanke at romantisere og gøre sig morsom omkring det med de 108 år. At du også har været primusmotor i at løse et næsten 100-årigt gammelt forureningsproblem, Jeg vil også gerne nævne, at Lokale- og Anlægsfonden både økonomisk og udviklingsmæssigt har sat sit præg på projektet - uden hjælp derfra stod vi heller ikke her i dag. Også en stor velkomst til direktør hr. Michael Goldschmidt og ingeniør Kaj Mäckler, som ved et trylleslag er blevet venner af Københavns Roklub uden at have den store tilknytning til KR i forvejen. En nu afdød sømandsboss ville nok have benævnt jer som 'onkler med papkasser'. Vi vil tillade os fremover at benytte begrebet 'velgørere med rettidig omhu'. Vi er utrolig glade og taknemmelige for den meget store støtte og imødenkommenhed, I har udvist. Det har 5 skal fremhæves med taknemmelighed. Området her har tilsyneladende været anvendt af fiskere som har tjæret deres garn, således at jorden pludselig blev opgraderet til en klassifiseringsforureningsgrad fire, med dertil hørende 10-dobling af bortskaffelsesomkostningerne - en grim overraskelse, som du hurtigt fik løst. Også et stort velkommen til Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev og din forvaltnings repræsentanter ved chefkonsulent Mads Kamp Hansen og økonomichef Carsten Haurum samt Rasmus Møller og sagsbehandler i Københavns Kommunes Center for Bydesign, arkitekt Jens Jacob Bierring.

6 For snart syv år siden holdt vi et møde her i klubben, godt nok med din forgænger Martin Geertsen, Mads Kamp Hansen og Carsten Haurum. Vi blev imødekommet med I foråret til klubbens standerhejsning gav du udtryk for, at velbearbejdede projekter med perspektiver altid ville kunne fremmes, når bare de blev vedholdende fulgt op normalt over en 10-årig periode. Du har allerede fået skåret mindst fire år af, flot gået. Herfra skal der lyde en stor tak til dig og dine nærmeste. At vi er nået hertil kan vi også takke de mange medlemmer for, som har bidraget stort og småt med initiativer og idéer. Det vil her være alt for meget at fremhæve dem alle, men alligevel vil jeg gerne nævne, at Kurt Petersen, som ved vores 143-årige fødselsdagsfest forrige lørdag modtog KRs ærestegn, allerede har bidraget til, at rigtig mange fremadrettede positive tilkendegivelser, så vi turde tro på projektets realitet, og derved var I med til, at vi fik mod til at køre på. Tak for det. Du har på fornemste vis videreført de positive takter fra din forgænger, og jeg mistænker dig også for - i samspil med dine medarbejdere i forvaltningen - at have haft en væsentlig finger med i spillet såvel omkring KRs klubhusudvidelse, men også for generelt at sikre at det Københavnske idrætsliv kan blomstre og udvikles i takt med tidens udfordringer. arbejdsbelysning og elinstallationer er på plads, og vores husingeniør Michael Loft Nielsen har sammen med Birthe Flæng Møller og Thorsten Ramstrup bidraget væsentligt til, at Allan Rosenkilde og Mogens Werliin har haft fagligt kvalificeret samspil med ro-kyndige personer. Jeg kan også love, at mange kompetente medlemmer så småt er ved at blive kørt i stilling til, at de nye lokaler bliver optimalt indrettet og udnyttet. Så sammenfattende kan jeg kun udtrykke stor taknemmelighed for og glæde over, at vi i dag kan konstatere, at det er lige opover, at vi kan sige: 'The mission is completed', og at vi kan love, at vi i de næste 6

7 68 år er klar til at præge lokalområdet og havnens miljø rent idrætsligt og sportsligt. Vi vil tage initiativer, der kan bruges af såvel unge som gamle, for rosporten er sporten og idrætten, der kan dyrkes fra det Der vil desuden være lidt festlig Spumante og gode KR-vine til at læske ganen. Niels Holmquist formand for KR vi i KR lidt morbidt kalder fra 'vugge til krukke'. Og som en afslutning på min velkomst er det mig en stor ære og glæde at kunne bede Otto Schmidt, der fra 1938 til 1943 sad i klubbens bestyrelse som husforvalter, sammen med vores nuværende mangeårige husforvalter Michael Windtberg, at overrække murerske, mørtel og grundsten til Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev. Efter grundstensnedlæggelsen har vores gode nabo og også velvillige sponsor, Supermarco, beredt os en flot italiensk buffet i vores snarlig ommøbleringsværdige festsal ovenpå. Fotograf Ole Højstrøm 7

8 Tak for mad Af Stig Fischer Bjerregaard Fotograf Ole Højstrøm KRs fødselsdagsfest løb i år af stablen den 24. oktober, hvor omkring 120 medlemmer havde indfundet sig i klubben. Som vanligt var det kulinariske lagt i hænderne på Niels og Gurli og deres hjælpere. Og sikke hænder. Det var bare alle tiders, det I havde præsteret. Og tak for at I fortsat gider. Det er et kæmpearbejde I udfører, for at vi andre kan nyde et udsøgt måltid mad. Formand Niels sagde som vanligt bevingede ord, og hans velkomst var specielt rettet mod Otto Schmidt, som kunne fejre sit 80 års medlemskab af KR. Tænk engang at have været med og kunne følge udviklingen i KR gennem 80 år. Man bliver helt svimmel ved tanken om alt det, Otto må have oplevet gennem de mange år. Henrik behøver vel ingen nærmere præsentation, idet han normalt er den person, som nye medlemmer af KR kommer først i kontakt med. Men Henriks talent rækker videre end til at arbejde med tørre tal. Han er også meget aktiv omkring ergometerroning og fælles klubture i såvel ind-, som udland. Ole og Kurt er nok ikke så kendte af den brede flok, men det er faktisk dem, som sørger for, at der er lys over land og by eller i hvert fald over KR, ligesom de har trukket et utal af ledninger i forbindelse med dragebådsarrangementer og andre tiltag, som kræver elektricitet. Tillykke med udmærkelsen til jer alle. Der blev i år uddelt ærestegn for godt arbejde for klubben gennem mange år til: Ole Dalvang Kurt Pedersen Henrik Martensen 8 Endelig blev der uddelt et stort antal kilometernåle samt pokaler for klubmesterskaber m.v. Kvinderne i vores dameotter havde kreeret en kjole, som blev fremvist på fornemste vis. Jeg husker for flere år siden, at nogle kaproere tog fusen på bestyrelse m.fl. ved at sy tre forskellige farvede striber på en hvid t-shirt og så stille op til et 4-løb ved

9 DM. Hold da helt op. Det var lige før, der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for sådan en opførsel. Heldigvis har tiden også ændret sig på dette område. (Gad vide om mændene tager tråden op og møder op i en hjemmekreeret KR-smoking til næste fødselsdagsfest?) Efter middagen kom der gang i dansen, og for nogle blev det sent - men så var det da godt, at man fik en hel time forærende. Modtagere af KRs jubilæumsbreve fra 25 år: 80 år Otto Schmidt 65 år Hans Willy Bastian, Kurt Bech, Jørgen Ib Jørgensen 60 år Ib Roland Larsen, Arne Seindal, Børge A. Munkholm 55 år Kurt Petersen, Steen Bjerritsgaard 50 år Jan Frederiksen,Bjarne Hallstrøm 40 år Henrik Martensen, Niels Martensen 30 år Lisbeth Kingo Borgholt, Henrik Sillemann 25 år Jim Kristensen, Brian S Petersen, Ole Skyggebjerg, Kirsten Martensen, Flemming Meyer, Lars Rasmussen, Flemming Frank Hansen, Vagn Elkær Endnu engang tak for mad til køkkenskriverne. 9

10 Kun en tåbe frygter ikke materiellet... KRs medlemsskare vokser støt, og de aktive roere er særdeles aktive. Det er den gode nyhed. Men det hører også med til historien, at den slags slider meget på materiellet. KR-bladet har talt med KRs to materialeforvaltere, Bergthor Magnusson og Jens Martensen, om, hvad det egentlig er, der foregår i bådehallen om vinteren. Fotograf Ole Højstrøm Bergthor, du er materielforvalter for inrigger- og gigbådene, og de fleste af os har set, at du ofte går i bådehallen og arbejder. Hvad er det egentlig, du laver? - Det kommer an på, om vi taler sommer eller vinter. Der er jo mange, der ror meget i hele sæso- nen - inklusive mig selv - så det er ikke så sært, at ma- teriellet bliver slidt, og ting skal repareres eller udskif- tes undervejs. Om vinteren er det så det lidt større vedligehold, der skal til, så bådene kan holde i mange år. mig, der sørger for. Det har før været Henrik Martensen, der stod for dem, og det overgår nu til Mads Roesdahl. Det er nogle andre teknikker, der skal til for at vedligeholde glasfiberbåde, og det har Mads heldigvis mod på at gå i gang med. Det er jo nok desværre sådan, at alle vi Hvor mange både holder du styr på? - Vi har i alt 25 både i inriggerafdelingen. Det er 17 to-årers, hvoraf de fire ligger på Hammer-ro, og fem fire-årers samt tre gig'er. Glasfiberbådene er det dog ikke andre i KR mest tænker på dig, når materiellet IKKE virker. Hvad er det, der oftest går i stykker eller på anden måde kræver din ekspertise? - Sæder! Når de små hjul under sæderne kører frem og tilbage under bagen på alle de ivrige roere kilometer efter kilometer, så må de jo blive slidt. Men der kan være mange andre ting, der skal repareres - enten på grund af slid eller skader. Hvordan ved du, hvad der er galt med hver 10

11 eneste af de 25 både? Du kan vel ikke sætte dem alle sammen i vandet hver dag for at teste, om de fx er tætte? - Nej, en outrigger skal justeres til den enkelte. Du kan godt tage en tilfældig båd ud og være heldig, at du kan ro med de indstilbruge bådene i løbet af sæsonen, så er det jo oplagt også at troppe op om vinteren og hjælpe med til denne mere tilbundsgående vedligehold. Og her kan alle sagtens være med, for jeg er altid til stede og vejleder og guider folk. - Det kan bestemt også være svært at få overblik. Især hvis jeg ikke får at vide, at der er et problem med en båd. Det er derfor, vi har en Ankeprotokol, som er en mappe, der står ved pulten i bådehallen. Det er meningen, at folk skriver i den, når de har opdaget et problem med en båd, de ikke selv kan udbedre. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at de ikke bare skriver, hvilken båd, den er gal med, men også hvad problemet er. Det gør det meget lettere for mig. Alternativt er folk selvfølgelig også meget velkomne til bare at melde skader til mig, hvis de ser mig i bådehallen. Kan alle reparere både? - Nogle ting burde roerne nok kunne udbedre selv, mens andre ting er mere krævende. Det tager tid at finde ud af at bruge de rigtige materialer og teknikker, så det er bedst, at det er én person, der er ansvarlig for vedligehold. Men jeg kan bestemt altid bruge noget hjælp. Det er jo fx det, vi gør om vinteren. Der indkalder jeg til bådklargøring flere gange, og hvis man gerne vil 11 Hvor mange timer tror du, der bliver brugt på vedligehold af materiel hvert år? - Det har jeg heldigvis ikke nogen idé om, men når jeg tænker på, at KR stadig har to både, der er helt tilbage fra 1957, så tænker jeg både på, at det nytter at vedligeholde og at mange mennesker gennem tiden må have taget sig kærligt af dem. Og de både er vel at mærke mindst lige så gode som de nyere! Jens Martensen, du er materialforvalter for alle KRs outriggere. Hvad består det job så i? - Egentlig to forskellige ting. Dels er det vedligehold og reparationer, som jeg går og laver løbende, og dels er der opgaven med at holde styr på, hvem der bruger hvilke både og hvor henne (en del af KRs out r igge re ligger fast ved B a g s v æ r d Sø, red.). Til det sidste har vi heldigvis et lille team, der består af Kristina (Martensen, red.) og Claus (Olsen, red.). Med inriggerbådene går du ned i bådehallen og vælger en båd fra gang til gang, men sådan er det jo ikke med outriggerne, vel?

12 linger, den nu måtte have, men vil du mere end hyggero og holde dig flydende, så skal den indstilles til dig. Hvis du vil træne og konkurrere og gøre dig gældende på et nogenlunde plan, så er du nødt til at have en båd, der er indstillet til dig. Og du ved jo, hvad du taler om, for du har selv adskillige medaljer bag dig på topplan. Er det også derfor, du er god til at reparere bådene? - Nej, det er nok mere fordi, jeg faktisk er i lære som bådebygger. Det er også derfor, det er smartest, at det er mig, der tager mig af reparationer på bådene. Det kræver en del viden om både glasfiber og roning. Det er også derfor, det er mig, der får lov at komme med ud og teste nye både til indkøb. Kan I også mærke på outriggermateriellet, at der er kommet flere medlemmer i KR på det seneste? - Ja, der er mere tryk på bådene, og der sker også flere skader end tidligere. Der er nok kommet flere outriggerroere, men der er også kommet flere uerfarne roere. Der er meget fokus på konkurrence i KR, og det gør nok, at flere og flere ønsker at prøve en outrigger, inden de helt mestrer teknik og håndtering af materiel. Siger du i virkeligheden, at folk somme tider ikke har hverken kendskab til eller respekt for materiellet? - Jeg vil i hvert fald gerne opfordre alle til at være gode ved bådene! Så skægt er det jo heller ikke at stå og reparere skader. Jeg ville da egentlig hellere ud at ro... Men ellers er jeg faktisk lige flyttet til Ebeltoft, hvor jeg de næste to år skal stå i lære ved fregatten Jylland samt det værft, der hører til. Jeg kommer tit hjem i weekenderne, hvor jeg også holder øje med materiellet, men jeg arbejder på at få kørt en anden i stilling, der kan overtage selve den daglige organisering af outriggerne. Hvad er en god båd? - Det kommer selvfølgelig an på, hvad den skal bruges til og af hvem, men taler vi konkurrenceroning, så kan man generelt sige, at den først og fremmest skal være solid og stiv i konstruktionen. 12

13 Grazie til KR Af Julie Herrik Fotograf Ole Højstrøm I forbindelse med dette års Copenhagen Harbour Race var vi igen så heldige at have besøg af et italiensk mandskab. I år havde otte kvindelige junior A og B- roere fra Norditalien tilmeldt sig regattaen i København. Den milanesiske træner, Francesco Stoppa, havde samlet et stærkt hold fra tre roklubber i den norditalienske region Lombardiet. Italien har ikke den samme stærke ottertradition, som vi har i Norden, og derfor var det et pionerprojekt at sende otte piger mod den internationale regatta i det kolde og blæsende nord. En af idémagerne og koordinatorerne bag projektet, Antonio Bassi, har siden han var udvekslingsstudent i Århus i 1990 erne haft stor interesse for Skandinavien og har således skabt en god kontakt til folk fra romiljøet i blandt andre Københavns Roklub. I Italien arbejder han blandt andet for at udbrede kendskabet til otterroning, og senest har han været med til at stifte en præstigefuld roklub i Milano bymidte. Sidste år ved Copenhagen Harbour Race var Antonio selv med sammen med et herre-mandskab. I år, efter at have erfaret hvor velorganiseret et foretagende regattaen er, sendte han otterholdet af sted med deres træner. Ingen af dem havde været i København før, men de var alle meget begejstrede for at blive velmodtaget i vores gamle klub. Og der var styr på det hele allerede, da italienerne ankom: Båden var fundet, folk fra KR var hjælpsomme og nysgerrige, det italienske hold var blevet indkvarteret på luksushotellet Marriott og den lokale styrmand, Frederik Leicht, styrede dem via skarpe, engelske og italienske gloser overbevisende gennem løbet. På vegne af alle pigerne, Francesco og Antonio har jeg lovet at takke alle i KR for den fantastisk mulighed de fik for at opleve København og for at have været med til et meget velorganiseret, spændende og festligt regatta. Antonio arbejder desuden for større udveksling mellem vores klubber, og skulle nogen have lyst til at tage til Norditalien på træningslejr, roferie eller til regatta, så har vi altså et godt samarbejde med Lombardiet. 13

14 Copenhagen Harbour Race anno 2009 I år var endnu en succes for Copenhagen Harbour Race - læs to beretninger her. Af Stig Fischer Bjerregaard Fotograf Ole Højstrøm Set fra pølseboden Det var godt nok noget af et arrangement, der var stablet på benene i KR den 16. oktober. Ca. 300 roere fra nær og fjern flokkedes i bådehallen og på bådepladsen forud for og efter deres deltagelse i kaproningen, (som man resultatmæssigt, formodentligt har hørt om allerede), ligesom mange supportere var med for at heppe på deres stjerner. te, hjemmebagte kager, Chili Con Carne, juice, øl og vand, og hvad ved jeg. Ved den anden port var der placeret en pølsebod med grillpølser. Der var godt nok ikke så mange valgmuligheder, men ketchuppen kunne da fås både i en mild og en stærk udgave. I køkkenet gjorde man sig klar til at lave festmiddag til de omkring 100 deltagere, som havde tilmeldt sig spisningen. Senere på aftenen blev dørene åbnet for andre interesserede, så der har garanteret været mange i KRs lokaler den pågældende lørdag/søndag. KR har altid været kendt for at kunne organisere og gennemføre mange nye tiltag indenfor dansk roning. Det seneste Copenhagen Harbour Race med otter- og inriggerløb er ingen undtagelse. Hvor mange frivillige hjælpere, der har været med, ved jeg ikke, men det har sandelig været mange, som har været på banen, anført af Lars Hvedstrup, Trine Søttrup og Kenny Andersen. Bådehallen var ryddet for at give plads til de mange deltagere, og det var ganske rart at kunne være indendørs, da vejret ikke rigtigt var med os om formiddagen. Det ændredes heldigvis til det bedre senere på dagen. Fra pølseboden skal der lyde et: Godt gået. Ved to porte var der etableret henholdsvis en meget velassorteret kiosk med næsten alt, hvad hjertet kunne begære, af kaffe/ 14 En stille stund i kiosken.

15 Af Mille Randløv Fotograf Ole Højstrøm Set fra Bryggebroen En dejlig lørdag eftermidddag på Bryggebroen omgivet af ca 100 spændte og enthusiastiske venner, bekendte, nysgerrige og medroere til en eller flere af de ca. 171 roere og styrmænd, der om lidt skal afsted i en af de 19 tilmeldte ottere. Solen skinner gennem de små klatter af skyer, og den kølige luft får mig til at være glad for at stå på broen pakket ind i dynejakke og halstørklæde. Da første båd når Bryggebroen, ser vi fire både på vej. Det er et smukt syn, når de 16 årer sender deres små og meget synkrone skumsprøjt op, mens de accelererer fra Langebro i starten af turen - der går fra Langebro i øst til slusen i vest og tilbage igen. Det høres tydeligt på Bryggebroen, når det er KRs egne roere, som nærmer sig. Adskillig tilråb, hujen og klappen løfter stemningen på den kolde udsigtsposition og giver varmen. Da en herre-otter når 10 meter fra Bryggebroen, fanger en roer en 'ugle', og så går det galt for båden, der hurtigt passeres af den efterfølgende. De finder dog hurtigt rytmen og fortsætter, men uden chance for en førsteplads. Kl. 14:00 præcis går startskuddet for den første af de tilmeldte ottere, og med flyven de start hvert minut ser vi fra broen den første otter blive sendt afsted. På tilbageturen når jeg kun at se de første seks af de 19 både, inden kulden får mig op på cyklen og videre. Stillingen ser tilsyneladende uændret ud, men da jeg ikke bliver til sidste båd har passeret - kan jeg kun håbe, at KR fik roet det hele i land. 15

16 Kære medlem af Københavns Roklub Blandt mange tiltag har KR også en støtteforening, hvis formål er at hjælpe klubben med diverse anskaffelser, der opstår behov for. Mange af GKRs medlemmer giver også en hånd med ved klubarrangementer. Nyanskaffelser kommer jo desværre ikke af sig selv, men koster penge, og derfor henvender vi os til dig. Københavns Roklubs Støtteforening, GKR, har en medlemsskare på ca. 150 ud af klubbens i dag ca. 500 medlemmer. Kontingentet for at være med i støtteforeningen er minimum kr. 100 per år, og alle medlemmer af KR, såvel aktive som passive, er meget velkomne. Du kan blive medlem ved at foretage indbetaling på denne konto: Reg.nr kontonr Husk, at skrive dit navn, din adresse og eventuel adresse på indbetalingen. ombygningen. Ved byggeriets begyndelse stod vi lige på bundlinien. Men så kom der en noget uventet regning i forbindelse med forurenet jord. Vi må krydse fingre for, at der ikke er flere af sådanne overraskelser på vej. Undervejs vil der sikkert komme forslag omkring forbedringer af inventar m.m., og her er der mulighed for at vi kan træde til, men det kan kun blive med din hjælp. Derfor denne opfordring til at blive medlem af GKR. Dit medlemskab betyder, at vi får flere midler at råde over, og du vil ad denne vej være med til at gøre dagligdagen lidt lettere for bestyrelsen i KR. Bestyrelsen godkender alle forslag om nyanskaffelser, inden køb. Vi glæder os til at høre fra dig. Med venlig hilsen Bestyrelsen i GKR GKR har de senere år ydet støtte Istandsat festsal og møbler. Anskaffet kondicykler. Solgt KR-t-shirts. Anskaffet fodboldspil. Medfinansieret fem kajakker med udstyr. Indkøbt diverse lejrudstyr. Finansieret og afholdt kursus i brug af hjertestarter samt fornyet alle borde i festsalen. Vi ved jo alle, at bestyrelsens største opgave i denne tid er økonomien omkring 16

17 Indkaldelse til generalforsamling Kære medlem! Foreningen GKR indkalder hermed til generalforsamling, der afholdes i Københavns Roklub med følgende dagsorden: onsdag den 24. marts kl. 19:00 1. Valg af dirigent 2. formanden aflægger beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 4. Valg af bestyrelse, genvalg kan finde sted 5. Valg af revisor og revisorsuppleant 6. Eventuelt Grundet ombygningen i KR, er det endnu uklart, om der kan serveres middag før generalforsamlingen, men nærmere om dette vil blive meddelt i slutningen af februar Derfor skal vi opfordre de medlemmer af GKR, som ikke allerede har gjort det, og som har en adresse, at sende den til for registrering i medlemsfortegnelsen. På gensyn. Bestyrelsen Formand Stig Fischer Bjerregaard / Næstformand Gunner Nielsen Kasserer Poul Carstens Jensen Sekretær Jytte Sørensen

18 Så trillede kuglerne atter i KRs gymnastiksal Af Stig Fischer Bjerregaard Et tydeligt tegn på, at rosæssonen er slut er, når KR inviterer til den årlige kegleaften. Et blik over det veldækkede bord med de forventningsfulde deltagere. Herefter gik deltagerne fra de enkelte borde ud i gymnastiksalen, hvor keglebanen var opstillet, og spillet kunne starte. I år var der stor spænding om udfaldet, idet fire spillere, Ole Sander Jensen, James Fastrup, Niels Lundquist og Niels Rasmussen, alle havde fået 21 point. I omkampen faldt Ole Sander Jensen fra, og der måtte atter omkamp til for at finde den endelige vinder: Det endelige resultat blev: 1. Niels Rasmussen 2. Niels Lundquist 3. James Fastrup I år fandt arrangementet sted onsdag den 4. november, og 54 deltagere var mødt frem for først at nyde den gode mad frembragt af vores huskok, Gitte. Keglekongen Niels Rasmussen får overrakt sin velfortjente præmie. Som vanligt var der også præmie til bordet med den bedste gennemsnitlige score. Det kan være noget af et job at være keglerejser. Ind imellem blev der plads til at synge nogle af de gamle roersange professionelt ledet af Arne Seindal på det medbragte maveorgel. Deltagerne ved dette bord var: Gunner Nielsen, Ole Sander Jensen, Flemming Voigt, Carsten Erikshøj, Steen Rasmussen, Preben W. Jensen, Stig F. Bjerregaard og Yvonne Bjerregaard. 18

19 Få dit navn på KRs nye klubhus Køb en mursten med dit navn laserindgraveret og bliv en del af KRs udbygningsprojekt. Murstenen bliver indsat i indgangsportalens venstre væg. Der er plads til ca. 100 mursten, så skynd dig at skrive dig på én af de ophængte lister eller aftal med et bestyrelsesmedlem, så vil GKR (formand: Stig Fischer Bjerregaard) sørge for at aftale betalingsform med dig. Det koster kun kr ,- med dit navn i 12 centi- meters bredde, og kun kr ,- for at få dit navn indgraveret i hele murstenens bredde. Murstenen bliver først fremstillet, når du har skrevet under på aftalekontrakt. Du kan også sende en mail til stig: så får du en vedhæftet fil, som du udfylder og returnerer til Stig. Skynd dig - sidste frist for tilmelding er fredag den 15. januar klip klip Aftalekontrakt Ja tak, undertegnede vil gerne give en mursten til PROJEKT KR-BYG. Jeg betaler (sæt kryds i firkant) : 1.250,- kr. kontant per 1. marts 2010 til GKR 1.400,- kr. kontant per 1. marts 2010 til GKR 5 kvartalsrater à 250,- kr. til GKR 5 kvartalsrater à 280,- kr. til GKR Det anførte beløb indbetales på konto: Danske Bank, reg konto nr Navn på stenen: BLOKBOGSTAVER Underskrift 19

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

KR - for alle på tværs af landegrænserne

KR - for alle på tværs af landegrænserne KR - for alle på tværs af landegrænserne Juli, 3. kvartal 2009 - nr. 3-83. årgang Forsidefoto 12 kaniner fra ni lande på instruktionsweekend. Indhold 02 Indhold og redaktion 03 Leder 04 Standerhejsning

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere