Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt"

Transkript

1 Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt Januar, 1. kvartal nr årgang

2 Forsidefoto Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev lagde grundstenen til KRs nye klubhus. Fotograf Ole Højstrøm Indhold 03 Leder 04 Et godt skridt på vejen 08 Tak for mad 10 Kun en tåbe frygter ikke materiellet 13 Grazie til KR 14 Copenhagen Harbour Race anno Medlemskab i GKR 17 Indkaldelse: GKRs generalforsamling 18 Så trillede kuglerne atter Få dit navn indgravetet i KRs klubhus 20 Uge 32-holdets ferielangtur 23 En hilsen fra down under 24 Påskerotur til Berlin 25 Og så var der rejsegilde 26 Gig'en Cape Cornwall 27 Førstehjælpskurser i KR 27 Pas på dine ting 28 Nyttige adresser 28 Sponsorer 29 Foreningen GKR 29 Diverse udvalg 30 Bestyrelsen 32 Indkaldelse: KRs generalforsamling Har du lyst til at være med i korpset af KRbladets udsendte fotografer? Hvis du har et digitalkamera og kan lide at tage billeder, hører vi meget gerne fra dig på Så ringer/skriver vi, når der er begivenheder, vi gerne vil have dækket - eller også dækker du begivenheder, som vi så skriver om. Hvis du ønsker at vælge det trykte KR-blad fra til fordel for det elektroniske, kan du gøre det ved at sende en til 2 Redaktionelt Redaktion Henriette Bendix (redaktør) Gitte Albertsen Mail Har du en spændende oplevelse, du gerne vil fortælle om eller noget, du bare gerne vil dele med alle KR'ere, så mail din historie til os. Og send gerne nogle billeder med. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indkomne artikler. Send din historie i Word og brug gerne fonten 'Times New Roman'. Når du vedhæfter billeder, så brug formatet jpeg og vedhæft billedet uredigeret. Husk at skrive afsender. Det redaktionelle stof må gerne citeres, men kun med tydelig kildeangivelse. Københavns Roklub deler ikke nødvendigvis alle meninger, der fremkommer i artikler og andet i bladet. Deadline for input til næste KR-blad: 15. marts 2010 KR-bladet udkommer næste gang i april Trykt hos: Grafia Tryk Vandtårnsvej 100, 2860 Søborg

3 Leder Det er på mange måder en turbulent tid, som medlemmerne af KR er inde i lige nu. Det gør det om muligt endnu mere vigtigt at holde tungen lige i munden og overholde diverse regler for medlemsskabet. Både de skrevne og de uskrevne! Hele klubhuset er under pres fra den aktuelle ombygning, og når det nærmer sig slutningen i forsommeren 2010, bliver det mere end nogensinde nødvendigt at have styr på ting, udstyr, materiel, funktioner, ejendele og løsdele. Alle må give en hånd med og alle må respektere de fælles beslutninger for at alt kan komme på plads igen og fungere til alles bedste. Samtidig er vi - heldigvis - blevet mange medlemmer i KR i de seneste år. Det betyder både, at der ganske enkelt er et større, naturligt slid på alting og også, at der er langt flere medlemmer end tidligere, som måske ikke kender klubkulturen og inventaret til bunds endnu. Det betyder alt sammen, at det må være på sin plads, at KR-bladet lige nu kommer med opfordring til, at vi alle sammen passer ekstra godt på vores klub for tiden. Vi bør alle tænke på, at vi billedlig talt står på skuldrene af indtil flere generationer, der ved deres frivillige arbejdsindsatser og sociale indstilling har gjort KR til netop den roklub, som den er i dag. En klub, som vi alle sammen har så stor fornøjelse af, blandt andet fordi den repræsenterer så store værdier - materielle som menneskelige. Vidste du fx, at en 2-årers inrigger af træ i indkøb koster i omegnen af kr.? Og en enkelt glasfiberåre ca kr.? Dertil kan du lægge et meget stort antal timer, som medlemmer i KR gennem årene har lagt i vedligehold og reparationer på hver eneste af bådene i bådehallen (vores ældste båd er fra 1957!). Det er respektindgydende, ikke sandt? Derfor - og så selvfølgelig fordi det er det anstændige at gøre: Pas på materiellet, pas på klubhuset og pas på hinanden! Rigtig godt nytår til alle! Redaktionen 3

4 Et godt skridt på vejen Den 10. november 2009 havde KR fornemt besøg i forbindelse med udvidelsen af vores klubhus. Arkitekter, repræsentanter for bidragydere og Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev med sin forvaltning, var kommet for at være med til at lægge grundstenen til klubhusudvidelsen. Læs formandens tale her: og få ført vores 68-årige unge klubhus upto-date. Velkommen til repræsentant for Skibsreder A.P Møller og Hustru Chastine Mc.- Kinney Møllers Fond til Almene Formål, hr. Jens Lauritsen. Uden Fondens initiale tilsagn om et for os meget stort beløb er jeg ikke sikker på, at vi var kommet så langt med så mange aktører. Det er mig en stor glæde at byde velkommen til denne ceremoni på en kold og mørk novembereftermiddag. På Københavns Roklubs vegne er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til så mange gode støtter af vores klub, som har gjort det muligt, at vi overhovedet er nået så langt i vores længe ønskede projekt om at få mere plads til vores mange nye medlemmer og kommende medlemmer og få gjort omklædningsfaciliteterne tidssvarende for vores kvindelige medlemmer. Samtidig har det også været et klart ønske fra vores side at fremtidssikre klubbens eksistens i et ligeværdigt samspil med de omgivelser, som er opstået i det nære område Også velkommen til vores fire centrale aktører i selve udbygningsaktionen: arkitekt Mogens Werliin fra arkitektfirmaet MW A/S, Ingeniørfirmaet Erik Petersen ved ingeniør Allan Rosenkilde og Entrepenørfirmaet P.E.J. Entreprise ved direktør Erik Jensen. I jeres sammenhæng vil jeg gerne udtrykke stor taknemmelighed for, at I igennem snart seks år har arbejdet sammen med os om dette projekt på 'No 4

5 Cure, No Pay'-betingelser. Den mulighed har Richard Østergård Mikkelsen fra ELfirmaet Elektas jo ikke haft, men vi tilbyder meget gerne samme femårige vilkår. været overvældende, tusinde tak. En stor velkomst skal også gives til By og Havns repræsentant Britta Köster, der gennem mange mange år har varetaget vores nu 108-årige lejemål her på stedet i Tømmergraven. For en god ordens skyld skal jeg lige nævne, at Britta Köster ikke har været med fra starten, hvis nogen skulle få den tanke at romantisere og gøre sig morsom omkring det med de 108 år. At du også har været primusmotor i at løse et næsten 100-årigt gammelt forureningsproblem, Jeg vil også gerne nævne, at Lokale- og Anlægsfonden både økonomisk og udviklingsmæssigt har sat sit præg på projektet - uden hjælp derfra stod vi heller ikke her i dag. Også en stor velkomst til direktør hr. Michael Goldschmidt og ingeniør Kaj Mäckler, som ved et trylleslag er blevet venner af Københavns Roklub uden at have den store tilknytning til KR i forvejen. En nu afdød sømandsboss ville nok have benævnt jer som 'onkler med papkasser'. Vi vil tillade os fremover at benytte begrebet 'velgørere med rettidig omhu'. Vi er utrolig glade og taknemmelige for den meget store støtte og imødenkommenhed, I har udvist. Det har 5 skal fremhæves med taknemmelighed. Området her har tilsyneladende været anvendt af fiskere som har tjæret deres garn, således at jorden pludselig blev opgraderet til en klassifiseringsforureningsgrad fire, med dertil hørende 10-dobling af bortskaffelsesomkostningerne - en grim overraskelse, som du hurtigt fik løst. Også et stort velkommen til Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev og din forvaltnings repræsentanter ved chefkonsulent Mads Kamp Hansen og økonomichef Carsten Haurum samt Rasmus Møller og sagsbehandler i Københavns Kommunes Center for Bydesign, arkitekt Jens Jacob Bierring.

6 For snart syv år siden holdt vi et møde her i klubben, godt nok med din forgænger Martin Geertsen, Mads Kamp Hansen og Carsten Haurum. Vi blev imødekommet med I foråret til klubbens standerhejsning gav du udtryk for, at velbearbejdede projekter med perspektiver altid ville kunne fremmes, når bare de blev vedholdende fulgt op normalt over en 10-årig periode. Du har allerede fået skåret mindst fire år af, flot gået. Herfra skal der lyde en stor tak til dig og dine nærmeste. At vi er nået hertil kan vi også takke de mange medlemmer for, som har bidraget stort og småt med initiativer og idéer. Det vil her være alt for meget at fremhæve dem alle, men alligevel vil jeg gerne nævne, at Kurt Petersen, som ved vores 143-årige fødselsdagsfest forrige lørdag modtog KRs ærestegn, allerede har bidraget til, at rigtig mange fremadrettede positive tilkendegivelser, så vi turde tro på projektets realitet, og derved var I med til, at vi fik mod til at køre på. Tak for det. Du har på fornemste vis videreført de positive takter fra din forgænger, og jeg mistænker dig også for - i samspil med dine medarbejdere i forvaltningen - at have haft en væsentlig finger med i spillet såvel omkring KRs klubhusudvidelse, men også for generelt at sikre at det Københavnske idrætsliv kan blomstre og udvikles i takt med tidens udfordringer. arbejdsbelysning og elinstallationer er på plads, og vores husingeniør Michael Loft Nielsen har sammen med Birthe Flæng Møller og Thorsten Ramstrup bidraget væsentligt til, at Allan Rosenkilde og Mogens Werliin har haft fagligt kvalificeret samspil med ro-kyndige personer. Jeg kan også love, at mange kompetente medlemmer så småt er ved at blive kørt i stilling til, at de nye lokaler bliver optimalt indrettet og udnyttet. Så sammenfattende kan jeg kun udtrykke stor taknemmelighed for og glæde over, at vi i dag kan konstatere, at det er lige opover, at vi kan sige: 'The mission is completed', og at vi kan love, at vi i de næste 6

7 68 år er klar til at præge lokalområdet og havnens miljø rent idrætsligt og sportsligt. Vi vil tage initiativer, der kan bruges af såvel unge som gamle, for rosporten er sporten og idrætten, der kan dyrkes fra det Der vil desuden være lidt festlig Spumante og gode KR-vine til at læske ganen. Niels Holmquist formand for KR vi i KR lidt morbidt kalder fra 'vugge til krukke'. Og som en afslutning på min velkomst er det mig en stor ære og glæde at kunne bede Otto Schmidt, der fra 1938 til 1943 sad i klubbens bestyrelse som husforvalter, sammen med vores nuværende mangeårige husforvalter Michael Windtberg, at overrække murerske, mørtel og grundsten til Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev. Efter grundstensnedlæggelsen har vores gode nabo og også velvillige sponsor, Supermarco, beredt os en flot italiensk buffet i vores snarlig ommøbleringsværdige festsal ovenpå. Fotograf Ole Højstrøm 7

8 Tak for mad Af Stig Fischer Bjerregaard Fotograf Ole Højstrøm KRs fødselsdagsfest løb i år af stablen den 24. oktober, hvor omkring 120 medlemmer havde indfundet sig i klubben. Som vanligt var det kulinariske lagt i hænderne på Niels og Gurli og deres hjælpere. Og sikke hænder. Det var bare alle tiders, det I havde præsteret. Og tak for at I fortsat gider. Det er et kæmpearbejde I udfører, for at vi andre kan nyde et udsøgt måltid mad. Formand Niels sagde som vanligt bevingede ord, og hans velkomst var specielt rettet mod Otto Schmidt, som kunne fejre sit 80 års medlemskab af KR. Tænk engang at have været med og kunne følge udviklingen i KR gennem 80 år. Man bliver helt svimmel ved tanken om alt det, Otto må have oplevet gennem de mange år. Henrik behøver vel ingen nærmere præsentation, idet han normalt er den person, som nye medlemmer af KR kommer først i kontakt med. Men Henriks talent rækker videre end til at arbejde med tørre tal. Han er også meget aktiv omkring ergometerroning og fælles klubture i såvel ind-, som udland. Ole og Kurt er nok ikke så kendte af den brede flok, men det er faktisk dem, som sørger for, at der er lys over land og by eller i hvert fald over KR, ligesom de har trukket et utal af ledninger i forbindelse med dragebådsarrangementer og andre tiltag, som kræver elektricitet. Tillykke med udmærkelsen til jer alle. Der blev i år uddelt ærestegn for godt arbejde for klubben gennem mange år til: Ole Dalvang Kurt Pedersen Henrik Martensen 8 Endelig blev der uddelt et stort antal kilometernåle samt pokaler for klubmesterskaber m.v. Kvinderne i vores dameotter havde kreeret en kjole, som blev fremvist på fornemste vis. Jeg husker for flere år siden, at nogle kaproere tog fusen på bestyrelse m.fl. ved at sy tre forskellige farvede striber på en hvid t-shirt og så stille op til et 4-løb ved

9 DM. Hold da helt op. Det var lige før, der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for sådan en opførsel. Heldigvis har tiden også ændret sig på dette område. (Gad vide om mændene tager tråden op og møder op i en hjemmekreeret KR-smoking til næste fødselsdagsfest?) Efter middagen kom der gang i dansen, og for nogle blev det sent - men så var det da godt, at man fik en hel time forærende. Modtagere af KRs jubilæumsbreve fra 25 år: 80 år Otto Schmidt 65 år Hans Willy Bastian, Kurt Bech, Jørgen Ib Jørgensen 60 år Ib Roland Larsen, Arne Seindal, Børge A. Munkholm 55 år Kurt Petersen, Steen Bjerritsgaard 50 år Jan Frederiksen,Bjarne Hallstrøm 40 år Henrik Martensen, Niels Martensen 30 år Lisbeth Kingo Borgholt, Henrik Sillemann 25 år Jim Kristensen, Brian S Petersen, Ole Skyggebjerg, Kirsten Martensen, Flemming Meyer, Lars Rasmussen, Flemming Frank Hansen, Vagn Elkær Endnu engang tak for mad til køkkenskriverne. 9

10 Kun en tåbe frygter ikke materiellet... KRs medlemsskare vokser støt, og de aktive roere er særdeles aktive. Det er den gode nyhed. Men det hører også med til historien, at den slags slider meget på materiellet. KR-bladet har talt med KRs to materialeforvaltere, Bergthor Magnusson og Jens Martensen, om, hvad det egentlig er, der foregår i bådehallen om vinteren. Fotograf Ole Højstrøm Bergthor, du er materielforvalter for inrigger- og gigbådene, og de fleste af os har set, at du ofte går i bådehallen og arbejder. Hvad er det egentlig, du laver? - Det kommer an på, om vi taler sommer eller vinter. Der er jo mange, der ror meget i hele sæso- nen - inklusive mig selv - så det er ikke så sært, at ma- teriellet bliver slidt, og ting skal repareres eller udskif- tes undervejs. Om vinteren er det så det lidt større vedligehold, der skal til, så bådene kan holde i mange år. mig, der sørger for. Det har før været Henrik Martensen, der stod for dem, og det overgår nu til Mads Roesdahl. Det er nogle andre teknikker, der skal til for at vedligeholde glasfiberbåde, og det har Mads heldigvis mod på at gå i gang med. Det er jo nok desværre sådan, at alle vi Hvor mange både holder du styr på? - Vi har i alt 25 både i inriggerafdelingen. Det er 17 to-årers, hvoraf de fire ligger på Hammer-ro, og fem fire-årers samt tre gig'er. Glasfiberbådene er det dog ikke andre i KR mest tænker på dig, når materiellet IKKE virker. Hvad er det, der oftest går i stykker eller på anden måde kræver din ekspertise? - Sæder! Når de små hjul under sæderne kører frem og tilbage under bagen på alle de ivrige roere kilometer efter kilometer, så må de jo blive slidt. Men der kan være mange andre ting, der skal repareres - enten på grund af slid eller skader. Hvordan ved du, hvad der er galt med hver 10

11 eneste af de 25 både? Du kan vel ikke sætte dem alle sammen i vandet hver dag for at teste, om de fx er tætte? - Nej, en outrigger skal justeres til den enkelte. Du kan godt tage en tilfældig båd ud og være heldig, at du kan ro med de indstilbruge bådene i løbet af sæsonen, så er det jo oplagt også at troppe op om vinteren og hjælpe med til denne mere tilbundsgående vedligehold. Og her kan alle sagtens være med, for jeg er altid til stede og vejleder og guider folk. - Det kan bestemt også være svært at få overblik. Især hvis jeg ikke får at vide, at der er et problem med en båd. Det er derfor, vi har en Ankeprotokol, som er en mappe, der står ved pulten i bådehallen. Det er meningen, at folk skriver i den, når de har opdaget et problem med en båd, de ikke selv kan udbedre. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at de ikke bare skriver, hvilken båd, den er gal med, men også hvad problemet er. Det gør det meget lettere for mig. Alternativt er folk selvfølgelig også meget velkomne til bare at melde skader til mig, hvis de ser mig i bådehallen. Kan alle reparere både? - Nogle ting burde roerne nok kunne udbedre selv, mens andre ting er mere krævende. Det tager tid at finde ud af at bruge de rigtige materialer og teknikker, så det er bedst, at det er én person, der er ansvarlig for vedligehold. Men jeg kan bestemt altid bruge noget hjælp. Det er jo fx det, vi gør om vinteren. Der indkalder jeg til bådklargøring flere gange, og hvis man gerne vil 11 Hvor mange timer tror du, der bliver brugt på vedligehold af materiel hvert år? - Det har jeg heldigvis ikke nogen idé om, men når jeg tænker på, at KR stadig har to både, der er helt tilbage fra 1957, så tænker jeg både på, at det nytter at vedligeholde og at mange mennesker gennem tiden må have taget sig kærligt af dem. Og de både er vel at mærke mindst lige så gode som de nyere! Jens Martensen, du er materialforvalter for alle KRs outriggere. Hvad består det job så i? - Egentlig to forskellige ting. Dels er det vedligehold og reparationer, som jeg går og laver løbende, og dels er der opgaven med at holde styr på, hvem der bruger hvilke både og hvor henne (en del af KRs out r igge re ligger fast ved B a g s v æ r d Sø, red.). Til det sidste har vi heldigvis et lille team, der består af Kristina (Martensen, red.) og Claus (Olsen, red.). Med inriggerbådene går du ned i bådehallen og vælger en båd fra gang til gang, men sådan er det jo ikke med outriggerne, vel?

12 linger, den nu måtte have, men vil du mere end hyggero og holde dig flydende, så skal den indstilles til dig. Hvis du vil træne og konkurrere og gøre dig gældende på et nogenlunde plan, så er du nødt til at have en båd, der er indstillet til dig. Og du ved jo, hvad du taler om, for du har selv adskillige medaljer bag dig på topplan. Er det også derfor, du er god til at reparere bådene? - Nej, det er nok mere fordi, jeg faktisk er i lære som bådebygger. Det er også derfor, det er smartest, at det er mig, der tager mig af reparationer på bådene. Det kræver en del viden om både glasfiber og roning. Det er også derfor, det er mig, der får lov at komme med ud og teste nye både til indkøb. Kan I også mærke på outriggermateriellet, at der er kommet flere medlemmer i KR på det seneste? - Ja, der er mere tryk på bådene, og der sker også flere skader end tidligere. Der er nok kommet flere outriggerroere, men der er også kommet flere uerfarne roere. Der er meget fokus på konkurrence i KR, og det gør nok, at flere og flere ønsker at prøve en outrigger, inden de helt mestrer teknik og håndtering af materiel. Siger du i virkeligheden, at folk somme tider ikke har hverken kendskab til eller respekt for materiellet? - Jeg vil i hvert fald gerne opfordre alle til at være gode ved bådene! Så skægt er det jo heller ikke at stå og reparere skader. Jeg ville da egentlig hellere ud at ro... Men ellers er jeg faktisk lige flyttet til Ebeltoft, hvor jeg de næste to år skal stå i lære ved fregatten Jylland samt det værft, der hører til. Jeg kommer tit hjem i weekenderne, hvor jeg også holder øje med materiellet, men jeg arbejder på at få kørt en anden i stilling, der kan overtage selve den daglige organisering af outriggerne. Hvad er en god båd? - Det kommer selvfølgelig an på, hvad den skal bruges til og af hvem, men taler vi konkurrenceroning, så kan man generelt sige, at den først og fremmest skal være solid og stiv i konstruktionen. 12

13 Grazie til KR Af Julie Herrik Fotograf Ole Højstrøm I forbindelse med dette års Copenhagen Harbour Race var vi igen så heldige at have besøg af et italiensk mandskab. I år havde otte kvindelige junior A og B- roere fra Norditalien tilmeldt sig regattaen i København. Den milanesiske træner, Francesco Stoppa, havde samlet et stærkt hold fra tre roklubber i den norditalienske region Lombardiet. Italien har ikke den samme stærke ottertradition, som vi har i Norden, og derfor var det et pionerprojekt at sende otte piger mod den internationale regatta i det kolde og blæsende nord. En af idémagerne og koordinatorerne bag projektet, Antonio Bassi, har siden han var udvekslingsstudent i Århus i 1990 erne haft stor interesse for Skandinavien og har således skabt en god kontakt til folk fra romiljøet i blandt andre Københavns Roklub. I Italien arbejder han blandt andet for at udbrede kendskabet til otterroning, og senest har han været med til at stifte en præstigefuld roklub i Milano bymidte. Sidste år ved Copenhagen Harbour Race var Antonio selv med sammen med et herre-mandskab. I år, efter at have erfaret hvor velorganiseret et foretagende regattaen er, sendte han otterholdet af sted med deres træner. Ingen af dem havde været i København før, men de var alle meget begejstrede for at blive velmodtaget i vores gamle klub. Og der var styr på det hele allerede, da italienerne ankom: Båden var fundet, folk fra KR var hjælpsomme og nysgerrige, det italienske hold var blevet indkvarteret på luksushotellet Marriott og den lokale styrmand, Frederik Leicht, styrede dem via skarpe, engelske og italienske gloser overbevisende gennem løbet. På vegne af alle pigerne, Francesco og Antonio har jeg lovet at takke alle i KR for den fantastisk mulighed de fik for at opleve København og for at have været med til et meget velorganiseret, spændende og festligt regatta. Antonio arbejder desuden for større udveksling mellem vores klubber, og skulle nogen have lyst til at tage til Norditalien på træningslejr, roferie eller til regatta, så har vi altså et godt samarbejde med Lombardiet. 13

14 Copenhagen Harbour Race anno 2009 I år var endnu en succes for Copenhagen Harbour Race - læs to beretninger her. Af Stig Fischer Bjerregaard Fotograf Ole Højstrøm Set fra pølseboden Det var godt nok noget af et arrangement, der var stablet på benene i KR den 16. oktober. Ca. 300 roere fra nær og fjern flokkedes i bådehallen og på bådepladsen forud for og efter deres deltagelse i kaproningen, (som man resultatmæssigt, formodentligt har hørt om allerede), ligesom mange supportere var med for at heppe på deres stjerner. te, hjemmebagte kager, Chili Con Carne, juice, øl og vand, og hvad ved jeg. Ved den anden port var der placeret en pølsebod med grillpølser. Der var godt nok ikke så mange valgmuligheder, men ketchuppen kunne da fås både i en mild og en stærk udgave. I køkkenet gjorde man sig klar til at lave festmiddag til de omkring 100 deltagere, som havde tilmeldt sig spisningen. Senere på aftenen blev dørene åbnet for andre interesserede, så der har garanteret været mange i KRs lokaler den pågældende lørdag/søndag. KR har altid været kendt for at kunne organisere og gennemføre mange nye tiltag indenfor dansk roning. Det seneste Copenhagen Harbour Race med otter- og inriggerløb er ingen undtagelse. Hvor mange frivillige hjælpere, der har været med, ved jeg ikke, men det har sandelig været mange, som har været på banen, anført af Lars Hvedstrup, Trine Søttrup og Kenny Andersen. Bådehallen var ryddet for at give plads til de mange deltagere, og det var ganske rart at kunne være indendørs, da vejret ikke rigtigt var med os om formiddagen. Det ændredes heldigvis til det bedre senere på dagen. Fra pølseboden skal der lyde et: Godt gået. Ved to porte var der etableret henholdsvis en meget velassorteret kiosk med næsten alt, hvad hjertet kunne begære, af kaffe/ 14 En stille stund i kiosken.

15 Af Mille Randløv Fotograf Ole Højstrøm Set fra Bryggebroen En dejlig lørdag eftermidddag på Bryggebroen omgivet af ca 100 spændte og enthusiastiske venner, bekendte, nysgerrige og medroere til en eller flere af de ca. 171 roere og styrmænd, der om lidt skal afsted i en af de 19 tilmeldte ottere. Solen skinner gennem de små klatter af skyer, og den kølige luft får mig til at være glad for at stå på broen pakket ind i dynejakke og halstørklæde. Da første båd når Bryggebroen, ser vi fire både på vej. Det er et smukt syn, når de 16 årer sender deres små og meget synkrone skumsprøjt op, mens de accelererer fra Langebro i starten af turen - der går fra Langebro i øst til slusen i vest og tilbage igen. Det høres tydeligt på Bryggebroen, når det er KRs egne roere, som nærmer sig. Adskillig tilråb, hujen og klappen løfter stemningen på den kolde udsigtsposition og giver varmen. Da en herre-otter når 10 meter fra Bryggebroen, fanger en roer en 'ugle', og så går det galt for båden, der hurtigt passeres af den efterfølgende. De finder dog hurtigt rytmen og fortsætter, men uden chance for en førsteplads. Kl. 14:00 præcis går startskuddet for den første af de tilmeldte ottere, og med flyven de start hvert minut ser vi fra broen den første otter blive sendt afsted. På tilbageturen når jeg kun at se de første seks af de 19 både, inden kulden får mig op på cyklen og videre. Stillingen ser tilsyneladende uændret ud, men da jeg ikke bliver til sidste båd har passeret - kan jeg kun håbe, at KR fik roet det hele i land. 15

16 Kære medlem af Københavns Roklub Blandt mange tiltag har KR også en støtteforening, hvis formål er at hjælpe klubben med diverse anskaffelser, der opstår behov for. Mange af GKRs medlemmer giver også en hånd med ved klubarrangementer. Nyanskaffelser kommer jo desværre ikke af sig selv, men koster penge, og derfor henvender vi os til dig. Københavns Roklubs Støtteforening, GKR, har en medlemsskare på ca. 150 ud af klubbens i dag ca. 500 medlemmer. Kontingentet for at være med i støtteforeningen er minimum kr. 100 per år, og alle medlemmer af KR, såvel aktive som passive, er meget velkomne. Du kan blive medlem ved at foretage indbetaling på denne konto: Reg.nr kontonr Husk, at skrive dit navn, din adresse og eventuel adresse på indbetalingen. ombygningen. Ved byggeriets begyndelse stod vi lige på bundlinien. Men så kom der en noget uventet regning i forbindelse med forurenet jord. Vi må krydse fingre for, at der ikke er flere af sådanne overraskelser på vej. Undervejs vil der sikkert komme forslag omkring forbedringer af inventar m.m., og her er der mulighed for at vi kan træde til, men det kan kun blive med din hjælp. Derfor denne opfordring til at blive medlem af GKR. Dit medlemskab betyder, at vi får flere midler at råde over, og du vil ad denne vej være med til at gøre dagligdagen lidt lettere for bestyrelsen i KR. Bestyrelsen godkender alle forslag om nyanskaffelser, inden køb. Vi glæder os til at høre fra dig. Med venlig hilsen Bestyrelsen i GKR GKR har de senere år ydet støtte Istandsat festsal og møbler. Anskaffet kondicykler. Solgt KR-t-shirts. Anskaffet fodboldspil. Medfinansieret fem kajakker med udstyr. Indkøbt diverse lejrudstyr. Finansieret og afholdt kursus i brug af hjertestarter samt fornyet alle borde i festsalen. Vi ved jo alle, at bestyrelsens største opgave i denne tid er økonomien omkring 16

17 Indkaldelse til generalforsamling Kære medlem! Foreningen GKR indkalder hermed til generalforsamling, der afholdes i Københavns Roklub med følgende dagsorden: onsdag den 24. marts kl. 19:00 1. Valg af dirigent 2. formanden aflægger beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 4. Valg af bestyrelse, genvalg kan finde sted 5. Valg af revisor og revisorsuppleant 6. Eventuelt Grundet ombygningen i KR, er det endnu uklart, om der kan serveres middag før generalforsamlingen, men nærmere om dette vil blive meddelt i slutningen af februar Derfor skal vi opfordre de medlemmer af GKR, som ikke allerede har gjort det, og som har en adresse, at sende den til for registrering i medlemsfortegnelsen. På gensyn. Bestyrelsen Formand Stig Fischer Bjerregaard / Næstformand Gunner Nielsen Kasserer Poul Carstens Jensen Sekretær Jytte Sørensen

18 Så trillede kuglerne atter i KRs gymnastiksal Af Stig Fischer Bjerregaard Et tydeligt tegn på, at rosæssonen er slut er, når KR inviterer til den årlige kegleaften. Et blik over det veldækkede bord med de forventningsfulde deltagere. Herefter gik deltagerne fra de enkelte borde ud i gymnastiksalen, hvor keglebanen var opstillet, og spillet kunne starte. I år var der stor spænding om udfaldet, idet fire spillere, Ole Sander Jensen, James Fastrup, Niels Lundquist og Niels Rasmussen, alle havde fået 21 point. I omkampen faldt Ole Sander Jensen fra, og der måtte atter omkamp til for at finde den endelige vinder: Det endelige resultat blev: 1. Niels Rasmussen 2. Niels Lundquist 3. James Fastrup I år fandt arrangementet sted onsdag den 4. november, og 54 deltagere var mødt frem for først at nyde den gode mad frembragt af vores huskok, Gitte. Keglekongen Niels Rasmussen får overrakt sin velfortjente præmie. Som vanligt var der også præmie til bordet med den bedste gennemsnitlige score. Det kan være noget af et job at være keglerejser. Ind imellem blev der plads til at synge nogle af de gamle roersange professionelt ledet af Arne Seindal på det medbragte maveorgel. Deltagerne ved dette bord var: Gunner Nielsen, Ole Sander Jensen, Flemming Voigt, Carsten Erikshøj, Steen Rasmussen, Preben W. Jensen, Stig F. Bjerregaard og Yvonne Bjerregaard. 18

19 Få dit navn på KRs nye klubhus Køb en mursten med dit navn laserindgraveret og bliv en del af KRs udbygningsprojekt. Murstenen bliver indsat i indgangsportalens venstre væg. Der er plads til ca. 100 mursten, så skynd dig at skrive dig på én af de ophængte lister eller aftal med et bestyrelsesmedlem, så vil GKR (formand: Stig Fischer Bjerregaard) sørge for at aftale betalingsform med dig. Det koster kun kr ,- med dit navn i 12 centi- meters bredde, og kun kr ,- for at få dit navn indgraveret i hele murstenens bredde. Murstenen bliver først fremstillet, når du har skrevet under på aftalekontrakt. Du kan også sende en mail til stig: så får du en vedhæftet fil, som du udfylder og returnerer til Stig. Skynd dig - sidste frist for tilmelding er fredag den 15. januar klip klip Aftalekontrakt Ja tak, undertegnede vil gerne give en mursten til PROJEKT KR-BYG. Jeg betaler (sæt kryds i firkant) : 1.250,- kr. kontant per 1. marts 2010 til GKR 1.400,- kr. kontant per 1. marts 2010 til GKR 5 kvartalsrater à 250,- kr. til GKR 5 kvartalsrater à 280,- kr. til GKR Det anførte beløb indbetales på konto: Danske Bank, reg konto nr Navn på stenen: BLOKBOGSTAVER Underskrift 19

KR - for alle på tværs af landegrænserne

KR - for alle på tværs af landegrænserne KR - for alle på tværs af landegrænserne Juli, 3. kvartal 2009 - nr. 3-83. årgang Forsidefoto 12 kaniner fra ni lande på instruktionsweekend. Indhold 02 Indhold og redaktion 03 Leder 04 Standerhejsning

Læs mere

Tillykke fra KR til VM-pigerne Katrin Olsen & Juliane Elander. Oktober kvartal 2007 - Nr. 4-81. Årgang. se side 3

Tillykke fra KR til VM-pigerne Katrin Olsen & Juliane Elander. Oktober kvartal 2007 - Nr. 4-81. Årgang. se side 3 Tillykke fra KR til VM-pigerne Katrin Olsen & Juliane Elander Oktober kvartal 2007 - Nr. 4-81. Årgang se side 3 Indhold Redaktionelt Redaktør og layout: Ole Højstrøm Tlf.: 21 21 52 82 Mail: kr-redaktion@webspeed.dk

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT Indholdsfortegnelse FORMANDENS KLUMME... 3 HISTORIEN OM HORSENS DAME ROKLUB... 4 HORSENS ROKLUB 125 ÅR, 1890-2015... 7 LANGTUR: Sechers bekendelser... 27

Læs mere

Indhold: 8/4 GP Småt Roning. Side 5. Side 7. KR s Langture i 2013. Vinter fællesroning. Side 10. Side 12. KR Facebook. Side 14. Kåring af årets foto

Indhold: 8/4 GP Småt Roning. Side 5. Side 7. KR s Langture i 2013. Vinter fællesroning. Side 10. Side 12. KR Facebook. Side 14. Kåring af årets foto DECEMBER/JANUAR 2012/13 86. ÅRGANG Indhold: Side 5 Side 7 Side 10 Side 12 Side 14 Side 15 Side 18 Side 19 Side 21 Side 22 8/4 GP Småt Roning KR s Langture i 2013 Vinter fællesroning KR Facebook Kåring

Læs mere

Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj 2014. Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både.

Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj 2014. Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både. Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Odense langdistance Nyt fra Papirøen RoBattle flere unge i dansk roning KR s junior afdeling stillede i år op til Lige over for Skuespilhuset

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen MARTS / APRIL 2012 NR. 2. 71. årgang Robladet 1942-2012 r å 70 - vi e k k y l l si r ti med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5 Referatet fra generalforsamlingen tirsdag 7. februar

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd Sportsstjerner - Gadespejl - Lokalpolitik

Læs mere

... Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø

... Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø Nr. 5 september / oktober 2007 66. Årgang Jens Olav Dahlgaard modtager medalje for sejr i 2. division 8gp på Bagsværd sø AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

PADLEN. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 467 - maj 2008

PADLEN. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 467 - maj 2008 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 467 - maj 2008 Sommersæson for døren Arbejdsweekend på grunden St. Bededag Kristi Himmelfartstur til Krakow am See Kajakkursus Heppe gruppetur til Italien Bestyrelse

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere