MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 63. ÅRGANG NR. 4 AUGUST - SEPTEMBER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 63. ÅRGANG NR. 4 AUGUST - SEPTEMBER 2011"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB Ronyt 63. ÅRGANG NR. 4 AUGUST - SEPTEMBER 2011 Solnedgang på Endelave - se side 19 Foto: Karen Kofod

2 ADR sbestyrelse2011: Bagestfrav.:GitteV,JetteC.,LiseLotte,AnneMarie,Birgitte Forrestfrav.:Jane,JetteB,AnitaogGitteM. Formand:LiseLotteStisagertlf / Kasserer:JaneArenshøjPedersen tlf / Husforvalter:BirgitteBraae tlf / Husforvalter:JetteBjerre tlf Medlemsadministrator:JetteCloos tlf / Materielforvalter:AnitaJ.Sørensen tlf Materielforvalter:AnneMarieThøgersen tlf / Kaninrochef:GitteDauselVinther tlf / Outriggerrochef:GitteMüller tlf / AalborgDameRoklub Søsportsvej Aalborgtlf

3 INDHOLD Formandenharordet...s.5 Hvordanerdetnuligemedlangtureoggæsteroningv/LiseLotte....s.7 Harduundretdigover..?DennegangomISBAKKEN...s.8 Materieludvalgetefterlyser:Bådmødremedvarmehænder...s.8 Jyskmaraton2011v/LiseLotte... s.10 Nyhjemmeside/Intranet... s.11 Berlin2011v/KiriBorchersFrandsen... s.12 Aktivitetskalender... s.14 Rabatterderbatter tilroereiadr... s.14 PåfrigivelsesturtilLøgstørv/KarenKofod... s.16 EtkreativtforslagfraenflokADRroeretilAalborgKommune... s.17 Hvordanarrangerermanenlangturv/LiseLotte... s.18 NytfraLangtursudvalget:LøvfaldsturiAalborg Oktobertur... s.18 Vedduat. Voresgymnastikinstruktørtakkeraf... s.19 Enroturafdesjældne:RundtomEndelavepåenspejlblanktirsdagv/LiseP... s.19 IndkaldelsetilKanindåb... s.21 Outriggerroning s.21 Roteknikkursusmedromastere... s.21 Fraroaktivitetsudvalget:Motionsturnering,madpakketur,fuldmåneroning,... s.22 Omlangtureogtrailerkørselv/langtursudvalget... s.22 Solopgangsturv/KarenKofod... s.24 Kæntringsøvelse etheltnyttilbudtildig,dergårindforsikkerhed!...s.24 Styrmandskursus s.25 EtturtilbudfraForeningenGDR... s.25 MedseniorernepåØresundogiKøbenhavnv/ElseMortensen... s.27 Seniorlangture:TilSkiveogJenlev/LindaLarsen oghadsundv/tovefischer... s.28 ADRNytÆndringafmedlemsoplysninger Åbneroholdpåfastetiderm.v... s.30 ADRsstoltevindereafJyskMaraton ifarver!... s.31 Har du undret dig over. Sådanhedderennyrubrikidettefantastiskeskrift!Dennegangkandupåside8læse,hvadjegfandtud af,dajeglængenokhavdeundretmigoveretoftestilletspørgsmålunderroningivoresdagligerofar vand!jegsattemigforatundersøgesagen ogjegharallerededennæsteidétil,hvadjegogsågernevil undersøgenærmere..mensårækkerminnysgerrighedoguvidenhedikkelængere() ligenualtså! Menmåskekunneandrefålysttilat findeudafnoget,somkunneværeafinteresseforalleos,der færdespåvandetiogomkringaalborg???détviljeghåbe såviallesammenpådenmådekanblive lidtklogere! Dererheltfritslag tilentenatkommemedgodeideer,derkanstilledinnysgerrighedeller og allerhelst til,atduselvskriveromnoget,dugernevilvideogderforharundersøgt påénelleranden måde!mulighederneerrigtigmange værmedtilatgøre Ronyt tiletblad,mankanbliveklogereaf! Dukanaltidfindenæstedeadlineforbladetpåbagsiden! Jegglædermigtilenstrømafgodeindlæg. LiseP 3

4 BREDEGADE Vil du se bedre ud? Så kom ind til os og få en snak med Steen. Som medlem af Aalborg Dame Roklub får du 20% på køb af komplet brille. Bruger du kontaktlinser? Medlemmer af Aalborg Dame Roklub får 10% på kontaktlinseabonnement. Forevisning af klubblad med navn nødvendigt! Vejgaard Apotek Faglig rådgivning om medicin og sundhed 4

5 Formandenharordet: Sikken en sommer. Vi får det hele i år: sol, regn, blæst og guldvand. Vi kan i hvert fald ikke klage over vejrets forskellighed. Jeg kan vist endnu en gang godt tillade mig at skrive, at sæsonen bare drøner af sted med masser af aktiviteter og masser af roglæde hos alle. Vi har fået frigivet vores ualmindeligt aktive kaninhold, et kuld kaniner som absolut deltager i alt og er med på alt, hvor herligt og vil I ud at ro, så er de bare helt klar. Vi har været til motionsstævne og maraton i Skive midt i juni, og sikke et godt stævne alle som deltog fra ADR havde det rigtigt skægt (på trods af lidt træls vejr), og det var et meget flot stævne, Skive havde lavet Tak for det - flot! Der har været megen aktivitet på langtursfronten, seniorgruppen har blandet andet været på en forrygende tur til Hellerup, og efter sigende kan Øresund også have sine udfordringer og underfundige dønninger og bølger. Vi har fået frigivet Anne Hust som langtursstyrmand tillykke med det. Vi har desuden haft en udsending (Bente Borup) i Japan og ro sammen med det internationale roforbund og det har da vist været helt fantastisk jeg har set billeder derfra, og man bliver da bare lidt misundelig. Herudover er der afviklet et hav af småture såvel ud fra klubben som på andre, ukendte farvande. Aktivitetsudvalget har også været på banen med flere arrangementer bl.a. solopgangstur og turen rundt hist og pist. Efter ferien er der den årlige kanintur, styrmandskursus, kanindåb og fødselsdag den 3. september, der er en roteknik-dag og en madpakketur, og jeg kan vist blive ved, og for resten det helt særlige er kæntringsøvelser den 30. august. og den 1. september - så mød op og vær med, det bliver garanteret ikke kedeligt, jeg skal da helt sikkert være med og i vandet. Ellers skal vi bare ud og ro, og nyde vores dejlige rofarvand og omgivende natur. Jeg sidder stadig og er høj efter en god gang morgenroning i regndis og dobbelt guldvand her til morgen, det kan da næsten ikke blive bedre! Vi ses på vandet Lise-Lotte JyskMaratoniSkive læspåside10 5

6 VESTBYEN STØTTER VESTBYENS IDRÆT Pandekagehuset Bådehavnsvej Aalborg Telefon Butiksruder Hurtig Service Døgnvagt Øjeblikkelig ass. Glarmesterarbejde Nødafdækning Vinduesglas Autoglas Glasslibning Thermoruder m. indbygget persienne BHS Glas Ny Kastetvej Aalborg Telefon V I K I N G M AR K IS E R 6

7 Hvordan er det nu lige det er med langture og gæsteroning? Jeg har fået ovennævnte spørgsmål mange gange i år, da vi har flere medlemmer som i forbindelse med deres sommerferie har haft mulighedforenroturienroklubinærhedenaf deresferiested,hvilketerherligtogdejligt. Fralangtursudvalgetssidefortællervihvertår, som regel i blad nr. 2 (ved sæsonstart) om hvordanmanforholdersig,nårmanvilarran gereenlangtur.fremovervildetteogsåkunne findespåadr sintranet. Menhvadersåforskellenpålangturoggæste roning?detviljegdagerneskrivelidtomigen ogkaniøvrigthenvisetildesidstemangeårs roblademedsammetema. GæsteroningudenforADR ernårmanerpåbesøgetandetstedilandet (ikke en planlagt langtur i en anden klub, her gælderheltandreregler!!),ogmanfårmulig hedforenroturipågældenderoklub.såsen der man en sms eller ringer og giver besked heromtiletbestyrelsesmedlem,somsåvedat personenerpåvandet.grundentildetteer,at ADR s bestyrelse i henhold til den gældende internationalesølovgivningharetrederansvar, somikkekanfraviges.detteerderskrevetom flere gange, og det uddybes igen i dette blad på side 19. En gæsterotur i en klub et andet sted er altid en langtur, og du skal selv sørge for at skrive den ind i vores Turstyring, når dukommerhjem. GæsteroningiADR ernårmanharetønskeomatfåenroermed ud at ro fra en anden roklub, eller ønsker at give en bekendt/kollega eller lignende mulig heden for at prøve at ro. Her gives der også beskedtilbestyrelsenom,atmanharengæst, oghvemdeterherunderogsåevt.roerfaring! Hvis det er en frigivet, aktiv roer fra en andenroklub,kanvedkommendedeltage påligefodmedvoresegneroere. Hvis det er en urutineret person, en person som har roet for 100 år og en madpakkesiden,ellerénderbaregerne vilprøveatroskalmandelssikresigat personen kan svømme, og dels, ifølge aftalemedbestyrelsen,findeenerfaren instruktørsomskalværemedpåatgive enkortinstruktionogværemedibåden. Herudover SKAL gæsteroeren have en redningsvestpå! Hvaderenlangtur? Enlangturerdet,såsnartvirorudoverADR s dagligerofarvand altså: Vest:Isbakken(dennærmestedelafGjøl halvøen) Nord:Birkelse(adRyå) landevejsbroenpå Thistedvejen Øst:Hesteskoen På enhver langtur skal der være en uddannet ogfrigivetlangtursstyrmandihverenestebåd. Kun i helt særlige tilfælde kan denne regel fraviges efter aftale med bestyrelsen, når to både følgesad (ror ikonvoj, kalder man det). Allelangturegennemføresunderoverholdelse afklubbenslangtursreglement,somfindesop hængtiklubben,ligesomdukanfindedetpå voreshjemmesideunder VedtægterogRegle menter. Læsmereompraksisforatarrangerelangture påside19. Herligehilsner LiseLotte 7

8 Har DU undret dig over Jegharihvertfald ogjeghartitogoftefået spørgsmålet:hvorforhedderdetlige ISBAKKEN det sted, der er grænse for ADR s daglige rofarvandmodvest??jegharogsåhørtendel forklaringer, og i dag blev det lige pludselig nok!nuvillejegfindeudafdet!hvadgørman så?man googler ogherer,hvadjegfandt: Stranden sydøst for Birkumgård hedder Isbakken, fordi stormen om vinteren ofte presserisenmodkysten. MensGjølendnuvarenø,låhertoholme,de såkaldteisbakkeholme. Områdetharformentligværetbeboetistenal deren, i Ertebølletiden for ca år siden, idet man herude har fundet Maglemose prægedekærneøkser.ibogen Gjølioldtiden ogdengrubekeramiskekultur nævnerforfat terenanderskragh,atejerenafisbakkenved gravning og dybdepløjning har frembragt en mængde potteskår uden ornamenter (møn stre), en lille parallelhugget dolk, en krum mejsel af bronze, samt nogle dårligt tildannedestenøkser. Dr.JohannesIversenforetogenpollenanalysei de fundne potteskår, men kornene var ødelagte. Han kunne ikke konstatere andet end vejbred. Man ved derfor ikke, hvornår landbrugbegyndtepågjøl. IøvrigtmenerAndersKragh,atmanpåGjøli densenneolitisketidharbearbejdettræmed store opvarmede sten. Hele bakken må have været dækket af buske, da man har fundet mangeflintredskabertilatryddebuskads. FraIsbakkenhardergennemtidernefundetet omfattende fiskeri sted. Alleredemunkene på Børglum Kloster var interesseret i fiskeri ved Isbakken, så i en periode var Gjøl forlenet til 8 8 (givetilentil)børglumkloster.senereejedes fiskevandetvedisbakkenafbirkumgård,såle desfortalteengammelmandpågjøl: Minfar, dervarfisker,afleveredefisktilbirkumgård,da detvarherremanden,derejedefiskevandetved Isbakken. På Isbakken lå også det ene af Gjøls salt syderier (det andet lå hvor nu kroen ligger). Herinddampedessaltfrafjordentilsaltningaf sildene.saltsydningenmedvirkedestærkttil,at den oprindelige forekomst af elletræer og birketræer forsvandt fra Gjøl, således Gjøl i slutningen af 1800tallet var næsten bar for træer. Om vinteren opbevarede man is i tanghytter påstrandenvedisbakken.hverhyttevarrund meden2meterbredmuraftørrettang. Herilagredesisblokke,somvarskåretudfraen sø ved Birkumgård. Man dækkede isblokkene medtang. Såledeshavdefiskerneogbagerenistilrådig hedindtilmaj.fra1930benyttededeetisskab sommejeriethavdeanskaffetsig. - så blev vi så kloge! Bådmødre med varme hænder efterlyses Vi har en god bådpark, det vil vi alle sammen gerne kan fortsætte. Lige nu mangler der BÅDMØDRE, så hvis det er noget for dig, kan vi tilbyde dig at blive bådmor sammen med en erfaren bådmor. Det er ikke svært, der er hele tiden hjælp at hente hos materieludvalget. Der bliver afholdt materielkursus efter standerstrygningen, enten en lørdag eller en søndag i ADR hvor en dygtig bådebygger kommer og underviser. Det plejer at være en sjov og lærerig dag hvor der også bliver sørget godt for os rent kulinarisk. Når du har bestemt dig kontakter du enten Anita J. Sørensen eller Anne Marie Thøgersen (se tlf. nr. og mail adr. her i bladet) Hilsen fra Materieludvalget

9 9

10 Jysk Maraton 2011 i Skive Vi var et hold i år (Anne-Mette Due, Charlotte Skov og undertegnede), som syntes at vi skulle ro maraton med distancen på 42 sømil (78 km) i Skive midt i juni. Vi blev enige om det midt i den kolde vinter, og trænede i løbet af vinteren ergometer, spinning og løb, så vi var i rimelig form til sæsonstart. Da sæsonen startede lagde vi en træningsplan frem til maratonet, hvor vi pålagde os selv at mødes og ro-træne 3 gange om ugen, og det skulle være rotræning med sved på panden og teknisk sammenroning og masser af roede km. Vi aftalte, at vi skulle som minimum have roet 500 km inden vi tog af sted til maratonet inkl. flere lange ture på 30 km og en enkelt på 60 km på en enkelt dag. Disse længere ture var som regel lagt en lørdag med passende intervaller ind i mellem de andre træningspas og så skulle det også være sjovt!!! Så vi trænede og trænede, og tog så af sted mod Skive med traileren godt pakket fredag den 17. juni med 4 både fra ADR og AR. Vi var heldige med vejret og roede af sted fredag aften og var i mål lørdag morgen. Vejrudsigten havde nemlig meldt fint vejr om natten og knap så godt vejr lørdag hvor der ville komme vind og regn. reglerne for konkurrencen og båden skal være en langturs 2 års båd, og der skal være en langtursstyrmand i båden.) Vi var desværre kun 2 damehold ud af 13 startende hold, men var så heldige at vi fik starttider med 5 min. i mellem os. Og det andet hold startede kl og vi startede kl , så vi havde noget at jagte på turen, og det gjorde vi. Vi var endvidere så heldige at der var motionsstævne samme weekend, så Merete, Dorte og Bente heppede og var der da vi skulle starte, så de fik os sendt godt af sted, det gav os en god start tak for det. Efter en svedig og hurtig roende nat vandt vi med hele 4 minutter over det andet hold det var så fedt, og vi var trætte og glade. Og sørme om Merete, Bente og Dorte ikke også var der da vi kom ind og fik os hjulpet på land det var super lækkert, og dejligt at I var der. AR fik henholdsvis en 3 og en 4 plads. Lørdag aften havde Skive Roklub arrangeret en rigtig super fest med god mad, levende musik samt en god bar herligt, så alle festede (der var 12 friske piger med fra vores klub til motionsstævnet) og vi havde vist lidt ondt i håret søndag formiddag. Vi kan kun sige at Skive gjorde det rigtigt godt, så tak for et super godt stævne. Anne-Mette, Charlotte og Lise-Lotte Starten gik før det blev mørkt. (Man skal starte mellem kl fredag aften og senest lørdag kl , og skal være i mål senest lørdag kl , hvor konkurrencen stopper og de fleste ror om fredag nat, da vinden som bekendt lægger sig her, så man skal have lys på båden, redningsveste m.m. med, det siger 10

11 Ny hjemmeside / intranet Så skulle den endelig være klar vores nye hjemmeside.vibeklagerdenharværetlænge undervejs, der har været en del rettelser og det har taget mere tid end beregnet. Når det såersagthåbervi,atviallefårglædeafbåde hjemmeside og ikke mindst intranettet, hvor allefårmulighedforatlaveopslagm.m. Sidenstanderhejsningharvibenyttetintranet til turstyring, statistik m.m. Hjemmefra kan vi bl.a. se rostatistik, men vi skal stadig være fysisktilstedeiroklubbenforatopretteentur. Hjemmesidenvilsomtidligerefindespå: erderetlinktilintranettet,herskaldubruge etloginforatkommeind: Brugernavn Ditronr. Adgangskode test12345 Domæne adrintra.dk Efterfølgende kan du naturligvis ændre ad gangskoden måskevildetværeengodide,at fånoteretdennyekode.viharenviserfaring fradengamlehjemmesidefor,atviikkealtid huskersågodtogpludseligharglemtdennye kode. Dervilligeledesværeetlinkpåintranettet direktetilhjemmesiden. Viskalnutilatskelnemellemhvadderskalpå intranettetoghvadderskalpåhjemmesiden den proces håber vi, at I som medlemmer vil deltage i. Derfor modtager vi gerne ideer og ønskertilændringer. Forsiden på intranettet kan opbygges indivi duelt,øverstihøjresideligeunderditnavner deret+,nårdutrykkerpådeterdetmuligtat henteforskelligetingtildinforside. Under personoversigt på hjemmesiden arbejder vi stadig med at få rubrikken titler fjernetogfåtilføjettlf.nr. På intranettet kan du ændre din adresse, tlf. nr.m.m.under Personoversigt mineper sondata. Når du ændrer noget her, afsendes der automatisk en mail med oplysningerne til klubbensmedlemsadministrator,jette. Under Opslag kanoprettesnyheder,herkan du eksempelvis annoncereledigesædertilen spontanroturellerfortælleomplanlagtelang ture. Du vælger opslag, opret nyhed, skriver overskrift,under tilknyt vælgerduopslagog dernæstvælgesendatoforhvornårdenskal på intranettet. Når du trykker på knappen gem kommer der en tekstboks hvor din tekstkanskrives.hereftertrykkerdupå gem og afslut, nu mangler du bare at publicerer nyheden. Hvis du holder cursoren på nyhed kommerfølgendemuligheder: redigeregen skaber, redigerindhold, publicernyhed. Nederstihøjrehjørnefinderduknappen vis ikkepubliceredenyheder. Der findes vejledninger på intranettet, og der vil løbende, hvis / når det efterspørges, blive lagtvejledningerud. Iløbetafefteråretvilviafholdeeninfoaften, hvor du kan lære mere om intranettet der kommeropslagiklubben. Godfornøjelsemedhjemmesideogintranet. Rohilsnerfra Bestyrelsen En enkelt lille sød, men ikke specielt vovet vits: Enstærktforslåetmandkommerindpå skadestuenforatfåhjælp. Derskulleskrivespapireroghanbliverspurgt: Erdegift? Nej,nejjegerbarefaldetaf cyklen. 11

12 Berlin 2011 Hvadharedderkopperøjnesåstoresommøl lehjul,ensygpassager,enkogegryde,engam mel cirkushest, et ungpigekammer og en tysk motorvejtilfælles? Umiddelbart intet og så alligevel alt, da disse alle var ingredienserne til en fantastisk Berlin turanno2011. Jeg har haft den store fornøjelse af at være i Berlin med roklubben en gang tidligere, men dengangvarturenstørreidenforstand,atder varfleredeltageremed,kunfraaalborgklub berne. I år bestod turen afdeltagere fra flere forskelligeklubberrundtomilandet.dervar5 fra Randers Roklub (Tommy, Michael, Svend Åge, Vibeke og Karina), 2 fra Nykøbing Mors Roklub (Helle og Peter), 2 fra Aalborg Roklub (Allan og Bjørn) 1 fra Ægir (Naja) samt 7 fra Aalborg Dame Roklub (Lise, Birgit, Else, Lone Hanne,JannieogundertegnedeKiri). Turenvarplanlagtsåledesattorsdagoglørdag varfællesdagemedlangtureforalledeltager ne, mens fredag og søndag var valgfrie dage foros,vikunneselvbestemmehvadvihavde lyst til. Onsdag og søndag var transportdage, hvorviskullefremogtilbagemellemlilledan mark og store Tyskland. Lad os starte fortæl lingen om Berlin anno 2011 ved begyndelsen Dethelestartedeonsdagd.1.junived9 tiden hvor jeg blev samlet op af Birgit ved Støvring Sydafkørslen.Pådaværendetidspunkthavde Birgit allerede samlet Naja og Bjørn op i hen holdsvis Aalborg og Nørresundby.Jeg måtte derforpågrundafstøvringsgeografiskeplace ring tage til takke med rollen som rosinen i pølseenden i denne sammenhæng. Dette var dogheldigvisikkeenrollejegunderturenkom tilatbibeholde. Onsdagenvaregentligtiltænktsomenstilleog rolig transportdag for alle deltagerne, blandt andetpågrundafdetfaktum,atvidennegang modsattidligerekomfraflereforskelligeklub ber,ogfordifolkmedarbejdeligeskullehave enreelchanceforatkommefrem.dennedag skullealtialthaveværetenganskekedeligdag medtransport,indkøbogandrepraktisketing, mendetgårikkealtidsompræstenprædiker! Egentligvardetdenbiljegsadi,derstartede sæbeoperaen på den tyske motorvej. Hoved rolleindehaverne i denne sæbeopera var to GPSer, en speeder, to afkørsler samt en om gang vejarbejde! Vores GPS havde rollen som den kreative, da den lige pludselig undervejs meddeltebjørn,sompådaværendetidspunkt sadbagrattet,atviskullekøreafveddennæ steafkørsel.nuforholderdetsigsåledes,aten GPSharjoaltidret,såderforkørteviafmotor vejen! Selvfølgeligvistedetteatværedenforkerteaf kørsel,såvimåttevendebilenogkøretilbage påmotorvejen.imellemtidenhavdedetoan drebilersomvifulgtesmedindirekteoverha letosudenatbemærkedet!heldigvis(troede vi hvorblevviklogere)varderenlillekølidt længere fremme, hvilket igen gav samling på tropperne.davikomforbivejarbejdetblevder gassetlidtop,fordiviligevilleindhentedean dreigen,menefteretlillestykketidbegyndte viatundreosover,hvordeandrebilervarble vetaf.birgitringedeliseopkunforatfindeud af at Lise, Allan og Jannie synes at turen i år åbenbart skulle gå til Flensborg i stedet for Berlin,sådérvardedapåvejhen!DeresGPS mente de skulle den vej! Konklusionen blev dogatturenalligevelskullegåtilberlin,såvi valgte at ringe til Helle og Peter fra Nykøbing Morsforatoverbringedemdengladenyhed uheldigvis viste det sig, at de på daværende tidspunkt var i gang med at dyrke en ny spændendeleg,derhed NykøbingMorsefter Aalborg. Da de troede, at vi lå foran dem, havdedeefterkøenvedvejarbejdetvalgteat trykkespeederenibundietforsøgpåatnåop til os! I denne situation var det lidt svært at finde ud af hvorvidt man skulle grine eller græde såderforblevdetetkompromishvor manendtemedatgrædeafgrin!enrasteplads blev udvalgt til opsamling og resten af dagen gik uden de større udfordringer, og da vi ankomomaftenenblevviindkvarteretiheike og Uwes roklub, hvor vi under hele turen havde tilhold når vi ikke var på vandet eller blevfodretafibydelensmadkvarter. Torsdagmorgenstartedevoresdagmedfælles morgenmad, hvor de praktiske informationer om dagens program og inddeling af bådhold blev oplyst. Vi skulle af sted i to firergigbåde 12

13 samtenottermedheikesomstyrmand,mens Uwe og Jannie var styrmænd på de to firere. Meningen med galskaben var, at man roede i forskellige former for bådtyper på vej ud og hjem.dettebetød,atdemderpåvejudhavde siddetiotteren,påvejhjemvilledeblivedelti toholdsåledesatdekomtilatroidetogig bådeogomvendt. Det er en fantastisk alternativ turistoplevelse at se Berlin fra søsiden, især som roer. Dem der tidligere harværet medi Berlin vil måske kunneerindredeforskelligehuse,smukkesom grimme,derliggernedtilvandetsamtallede forskelligesmåogstorebådtyper,ogsidstmen ikkemindstdenvidunderligenaturiberlinpå udturen var jeg kommet i en firer med Naja, Peter, Vibeke og med Uwe som styrmand. Vi fikenekstraunikoplevelse,davifikmulighed foratroindienkanal,dervarsåsmal,atvores båd næsten ikke kunne være der. Her lå, ud over en kajakklub en masse små kolonihave lignende huse hvor nogle af dem havde små tilhørende både. Efter et par timers roning gjordeviholdtvedenafdemangeroklubber, der ligger i Berlin og spiste vores medbragte madpakker. Herefter forsatte vi til en anden roklub,hvorvifiklidttidligtaftensmadiform af grillmad som de tyske værter havde arran geret. Bagefter roede vil tilbage til vores roklub,hvoraftenenforløbstilleogroligtidet ufattelig gode vejr. Der var kun et mindre aftenproblem den aften (som uheldigvis viste sig at være et tilbagevendende ottebenet problem). Detværelsejegboedepåvarblevetomdøbttil ungpigekammeret,dadeyngstedeltagerebo ede her. Udover undertegnede boede Naja, KarinasamtJanniederogså.Værelsetbestod aftoalmindeligesengesamtenkøjeseng.jeg havdefrivilligttagetdenøverstekøjesengiet (synesjegselv)yderstdiplomatiskforsøgpåat fåfordeltsengeneudenproblemer.dettekom jegdogtilatfortrydeligedybtoginderligttors dagaften,dajegskulleisengogenedderkop medøjnesåstoresommøllehjulsadfåcenti meter (i min verden) fra min seng. Den sad godtnokikkeiminseng,menenhvermeden livlig fantasi som min kan måske forestille sig scenariet med den kødædende edderkop, der selvfølgeligommorgenenentenvillehaveædt mig eller befundet sig på min hovedpude kig gendepåmig,nårjegvågnede.efterlidthjalp fra Karina blev Jannie overtalt til at dræbe dettemonster,meddetresultatatligetendtei Janniesegenseng(hvilketegentligersagenir relevant,dadetikkevarminseng,detgikud over). Fredagvarenvalgfridag,hvorvisomudgangs punkthavdetrevalgmuligheder.vikunnetage enfridagfraroningenogeventueltbrugeden indeiberlin.vikunneogsåvælgeenhalvfri dag,hvilketbetødatmanroedeommorgenen forsåovermiddagattageindtilberlinogkig ge lidt. Den opmærksomme læser har gættet at den sidste valgmulighed var at ro hele da gen.jegvarenafdefå,derdendagfravalgte roningforatværeiberlindetmesteafdagen. Dagens drama udspillede sig på vej ind til BerlinmedU Bahn.Herfikviligepludseligat vide over højtalerne, at der var store uregel mæssigheder i trafikken på grund af en syg passager. Senere da vi endelig kom forbi den station,hvoruheldetifølgehøjtalernevarsket måttevikonstatere,atdensygepassagerkun neantagesatværeuhelbredeligsyg atdøm meudfraafspærringer,politiopbudsamtsyge personale, så var der tale om et selvmords forsøg.vivalgteatlæggedenneoplevelsebag osogbrugterestenafdagenindeiberlin,hvor vi, for at nævne et par ting, var ude ved East SideGallery,gikrundtidiversespændendeby kvartererogmidtbyenomkringbrandenburger Tor. I det hele taget brugte vi dagen på helt almindeligeturistting. Omlørdagenvarderigenfælleslangtur idet gamleøstberlin.jegmåindrømme,atdetvar den tur jeg personligt havde glædet mig allermesttil.jegvarmeget,megetspændtpå at se hvordan det gamle Østberlin så ud fra søsiden.vitogeftermorgenmadmedbiludtil en roklub i det østlige Berlin, hvor en af de lokale skulle være vores turguide. Vi blev inddelt i bådhold kun bestående af firere denne gang. I min båd sad Michael og Karina fraranderssamtbirgitfraaalborgmensuwe var vores styrmand. Vi roede over nogle små søersamtmellemenmassesmåøer,hvorde største og flotteste (til tider også grimmeste) husemedtilhørende(kæmpe)bådelå. Fortsættespåside17 13

14 Aktivitetskalender 2011 August SeniorlangturtilRy 13. Klubudlånt DFfRferielangtur Lillebælt/Sydfyn 18. Fyraftensmadpakketur,ca.25km BesøgfraFrederikssund 23. GDRsommerudflugt,ogsåforandre! 27. Kredsmadpakketur Hvalpsund Kaninlangtur 30. Tilbudomkæntringsøvelsekl Styrmandskursuskl September Tilbudomkæntringsøvelsekl ADR sfødselsdag ogkanindåb! 07. Styrmandskursuskl AalborgRegattakl Roteknikkursuskl SeniorlangturtilRyå 14. Styrmandskursuskl LøvfaldsturiAalborgklubberne 27. Kaninbrushupkl Fuldmåneturkl Oktober Åretssidsteklublangturtilmejeriet 15. Klubudlånt 29. GDRgeneralforsamlingkl Standerstrygning Rabatter der batter MedlemmerafAalborgDameRoklubkanopnå rabatter, når vi handler i nogle bestemte for retninger.sebareher: Hovedreglen for at opnå rabatten er, at man medbringersitroblad(mednavnpåbagsiden) måskevildekontrollere,måskeikke! Ibegge forretningeriaalborg gives20%rabatpåallevarer,bortsetfra tilbudsvarer,madvareroggps. EventyrsportfinderdupåNibevejiAalborgSV samtpåhjørnetafalgadeogbudolfiplads! ButikHENRIETTE,erflyttettil CentretvedFøtexNørresundby stadigmed webshop: giverhele15%tilmedlemmerafadr,der fremviserderesroblad. HosSpejderSport,Bispensgade28, Aalborg,kanderopnås10%rabat,oghos Urbansgade26,Aalborg erderligeledes10% atfå! Endeliggiver PROFILOPTIKiBredegade hele20%i roerrabat. (seannoncenandetstedsibladet) Støt vore annoncører de støtter os! 14

15 VESTBYEN STØTTER VESTBYENS IDRÆT Salg og service ADD Data Kastetvej Aalborg. Tlf

16 PåfrigivelsesturtilLØGSTØR.. Anne Hust og jeg har været tilden teoretiske delilangturstyrmandskursetdennevinter. Anneinviteredemigmedtildenpraktiskedeli Løgstør maj. Vejrudsigten så ikke helt fantastisk ud mht. blæsten. I Løgstør kan de prale med, selv når Limfjorden viser tænder, kanderovedatbenyttefrederikvii skanal. Anne,Tage,Lise,AllanogjegankomtilLøgstør roklub ved 9tiden. Klubhuset er ganske lille. Straks efter udpakningen gjorde vi klar til roning.vikunnestraksse,atdervarmasseraf skumtoppepåfjorden. AnnevarsammenAllangåetoverbroenforat tjekkevandetomhyggeligt,formanskullenø digt træffeden forkerte beslutning. De kunne hurtigt konstatere, at det ikke var muligt at kommeudpåfjorden,såvimåttebenytteosaf kanalen. Da vi skulle have båden ud i vandet, skulleviførstoverenoffentligvejogdernæst nedafennedkørsel,samtidigmedatviskulle dreje,ogtilsidstløftebådenudivandet.det kræver vældig samarbejde for at undgå, at nogle af os ryger i vandet. (her tænker man varmtpåvoresrampetak). Vi fik båden i vandet og roede syd på i god modvindogalligevelfladtvand.alleredeefter 100mmåttevihaveenVEL,forfirerenssæde var ikke helt ok. Vi havde heldigvis gaffatape med. Så måtte vi igen have en vel for bund brædderne sad ikke korrekt, så der blev en omgang bytningi båden. (bundbrætpuslespil). Igen en taktil vores egen klub for vedligehol delseafbådene. Kanalen er 4,5 km lang, og da vi nåede ud til enden var der en meget smal bro. Allan styrede os flot igennem med meget præcise kommandoersamtidigmedatvimedarmenes hjælpkomigennembroen.herfrakunnevise Limfjorden.Godtviikkevarpådenandenside af diget. På hjemturen roede vi 7,4 km/t helt udenatbestillenoget,dvsstyrmanden havde nok at se til, for kanalen er 25 m bred, og så snartmanslappedeaf,røgviindmodbredden. Efter frokost roede vi igen samme tur. Denne ganglykkedesdetikkeatkommeigennemden smallebro,selvomvianstrengteos. Da vi kom tilbage til klubhuset var det i mellemtiden blevet invaderet af en flok unge kvinder, som skulle holde polterabend. Den kommendebrudskulleprøveatroienkajak. Så kom ikke og sig, at der aldrig sker noget i Løgstør. SenerekomElse,HelleogMerete.Vifikosalle indkvarteretidetlilleklublokale.vifiklækker madogvin,ogvihyggedeos.jeglagdemærke tilatanneheletidensørgedeforlyspåbordet = hygge. Merete havde fundet klubbens gæstebog og fandt nogle sjove historier. Bl.a. ethold(huskerikkehvilket?),somroedenord jylland rundt (550 km) og gjorde ophold i Løgstør. Jeg erfarede at erfarne langtursroere havde ørepropper med for at sikre natte søvnen,nårvinualleskullesoveisammerum. Søndag formiddag roede vi for 3. gang ud i kanalen, for vejret havde nemlig ikke ændret sig.vigjordeopholdudevedendenafkanalen ogsåudoverfjordenfrakanalvogterhusene ognukendervivistdenkanal. Efter en lækker frokost, holdt Lise en tale og gratuleredeannamedtitlensomlangtursstyr mand. Lise sagde bl.a. at Anne har, som man børgøredet:uddelegerettingenetilturen,så vi alle gør noget. Budgettet var ok, vejret er ingenherreover,mendetvargodtatværeher iløgstør,hvorvikanrouansetvejret. Påturenkunnevinæstenikkenåatgørebrug afalvoresnyevidenindenforlangtursroning somf.eks:kompas,bøjer,ind/udgåenderoret ning,båker,søkort,lanternermm,dakanalen er ret ensformig. Det er de betingelser vi må leve med her ved Limfjorden. Vi kom dog afsted i fladt vand selvom det blæser en hel pelikan. (ja, der var mange måder at sige det på).takforengodtur. Nuventervibarepå,atdetbliverminturtilat afholdedenpraktiskeøvelseforatblivelang tursstyrmand. KarenKofod 16

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 63. ÅRGANG NR. 3 JUNI - JULI 2011. Langturs-billede fra øen Tjörn i den svenske skærgård. Foto: Lise P.

MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 63. ÅRGANG NR. 3 JUNI - JULI 2011. Langturs-billede fra øen Tjörn i den svenske skærgård. Foto: Lise P. MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB Ronyt 63. ÅRGANG NR. 3 JUNI - JULI 2011 Langturs-billede fra øen Tjörn i den svenske skærgård. Foto: Lise P. ADR sbestyrelse2011: Bagestfrav.:GitteV,JetteC.,LiseLotte,AnneMarie,Birgitte

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts:

ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Standerhejsning lørdag den 19. marts: ÅREBLADET Hellerup Dameroklub Juni 2016 Nr. 2 Standerhejsning lørdag den 19. marts: Vores formand Marianne Hørup holdt standerhejsningstalen. 2. Et fåtal af de mange medlemmer, der deltog. Rochef Hanne

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk.

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk. ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Maj 2014 33. årgang Bjørnø 2014 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Gave til bro fra A.P. Møllers fond Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Af Leif Thygesen. De udgør vel omkring 96-97 procent af Danmarks cirka 16.000 roere, alligevel er det sjældent at man kan

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2015 34. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2015 34. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2015 34. årgang Farvel til sommerens mange ture Formandens hjørne Så begynder bådklargøringen! Standerstrygning Kommende arrangementer Aktivitetskalender

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Klubtur til Aalborg og Egholm, 28. juni 2014

Klubtur til Aalborg og Egholm, 28. juni 2014 Klubtur til Aalborg og Egholm, 28. juni 2014 Der var ivrig aktivitet fra morgenstunden lørdag morgen, da ikke færre en 15 morgenfriske FK'ere var mødt op for at gøre klar til juni måneds klubtur til Aalborg

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig.

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Søndag d. 15.02.09 Den blå bus kørte fra Limfjordsskolen kl. 1500, med Maja, Anne,

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklubs bestyrelse 2014 / 15 Formand Steen Henriksen. Noret 1. 4230 Skælskør. Tlf. 40 33 00 57 steen-henriksen@hotmail.com

Læs mere

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise.

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. Bali 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. 4. I går skulle jeg bestige en kæmpe vulkan. 5. Jeg var så sulten, så

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling KGK-seniorklub

Generalforsamling KGK-seniorklub Generalforsamling KGK-seniorklub Tirsdag d. 29. oktober 2013 Dirigent: Referent: Peter Rørdam Anne Rygaard Beretning for Seniorklubben 2013 Når jeg kigger tilbage på året, som gik, tænker jeg, at det var

Læs mere

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller.

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller. Nyhedsbrev september 2017 Kære medlemmer, Så er her igen nyheder fra klubben. Alle hold er i gang: seniorerne starter turneringen i denne måned, hvor ungdommen deltager i niveaustævner og Næstved Cup.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Søen Immeln ligger ca. 20 km nordøst for Kristianstad. Oversigtskort over søen til slut. 2009-08-03, mandag. Der kommer en byge, medens vi læsser kajakkerne

Læs mere

Ironman Wales 2012. Billigt og hurtigt. Kr. 1100,- retur. Der er ca. 1500km hver vej, fra Silkeborg til Tenby via Calais eurotunnel.

Ironman Wales 2012. Billigt og hurtigt. Kr. 1100,- retur. Der er ca. 1500km hver vej, fra Silkeborg til Tenby via Calais eurotunnel. Hvorfor IM Wales?: Flere spørger hvorfor IM Wales og i første omgang var det for at have en god lang sæson og da IM Wales ligge midt i september, ER det en lang sæson. Men efter at have været der og oplevet

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere