MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 63. ÅRGANG NR. 4 AUGUST - SEPTEMBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 63. ÅRGANG NR. 4 AUGUST - SEPTEMBER 2011"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB Ronyt 63. ÅRGANG NR. 4 AUGUST - SEPTEMBER 2011 Solnedgang på Endelave - se side 19 Foto: Karen Kofod

2 ADR sbestyrelse2011: Bagestfrav.:GitteV,JetteC.,LiseLotte,AnneMarie,Birgitte Forrestfrav.:Jane,JetteB,AnitaogGitteM. Formand:LiseLotteStisagertlf / Kasserer:JaneArenshøjPedersen tlf / Husforvalter:BirgitteBraae tlf / Husforvalter:JetteBjerre tlf Medlemsadministrator:JetteCloos tlf / Materielforvalter:AnitaJ.Sørensen tlf Materielforvalter:AnneMarieThøgersen tlf / Kaninrochef:GitteDauselVinther tlf / Outriggerrochef:GitteMüller tlf / AalborgDameRoklub Søsportsvej Aalborgtlf

3 INDHOLD Formandenharordet...s.5 Hvordanerdetnuligemedlangtureoggæsteroningv/LiseLotte....s.7 Harduundretdigover..?DennegangomISBAKKEN...s.8 Materieludvalgetefterlyser:Bådmødremedvarmehænder...s.8 Jyskmaraton2011v/LiseLotte... s.10 Nyhjemmeside/Intranet... s.11 Berlin2011v/KiriBorchersFrandsen... s.12 Aktivitetskalender... s.14 Rabatterderbatter tilroereiadr... s.14 PåfrigivelsesturtilLøgstørv/KarenKofod... s.16 EtkreativtforslagfraenflokADRroeretilAalborgKommune... s.17 Hvordanarrangerermanenlangturv/LiseLotte... s.18 NytfraLangtursudvalget:LøvfaldsturiAalborg Oktobertur... s.18 Vedduat. Voresgymnastikinstruktørtakkeraf... s.19 Enroturafdesjældne:RundtomEndelavepåenspejlblanktirsdagv/LiseP... s.19 IndkaldelsetilKanindåb... s.21 Outriggerroning s.21 Roteknikkursusmedromastere... s.21 Fraroaktivitetsudvalget:Motionsturnering,madpakketur,fuldmåneroning,... s.22 Omlangtureogtrailerkørselv/langtursudvalget... s.22 Solopgangsturv/KarenKofod... s.24 Kæntringsøvelse etheltnyttilbudtildig,dergårindforsikkerhed!...s.24 Styrmandskursus s.25 EtturtilbudfraForeningenGDR... s.25 MedseniorernepåØresundogiKøbenhavnv/ElseMortensen... s.27 Seniorlangture:TilSkiveogJenlev/LindaLarsen oghadsundv/tovefischer... s.28 ADRNytÆndringafmedlemsoplysninger Åbneroholdpåfastetiderm.v... s.30 ADRsstoltevindereafJyskMaraton ifarver!... s.31 Har du undret dig over. Sådanhedderennyrubrikidettefantastiskeskrift!Dennegangkandupåside8læse,hvadjegfandtud af,dajeglængenokhavdeundretmigoveretoftestilletspørgsmålunderroningivoresdagligerofar vand!jegsattemigforatundersøgesagen ogjegharallerededennæsteidétil,hvadjegogsågernevil undersøgenærmere..mensårækkerminnysgerrighedoguvidenhedikkelængere() ligenualtså! Menmåskekunneandrefålysttilat findeudafnoget,somkunneværeafinteresseforalleos,der færdespåvandetiogomkringaalborg???détviljeghåbe såviallesammenpådenmådekanblive lidtklogere! Dererheltfritslag tilentenatkommemedgodeideer,derkanstilledinnysgerrighedeller og allerhelst til,atduselvskriveromnoget,dugernevilvideogderforharundersøgt påénelleranden måde!mulighederneerrigtigmange værmedtilatgøre Ronyt tiletblad,mankanbliveklogereaf! Dukanaltidfindenæstedeadlineforbladetpåbagsiden! Jegglædermigtilenstrømafgodeindlæg. LiseP 3

4 BREDEGADE Vil du se bedre ud? Så kom ind til os og få en snak med Steen. Som medlem af Aalborg Dame Roklub får du 20% på køb af komplet brille. Bruger du kontaktlinser? Medlemmer af Aalborg Dame Roklub får 10% på kontaktlinseabonnement. Forevisning af klubblad med navn nødvendigt! Vejgaard Apotek Faglig rådgivning om medicin og sundhed 4

5 Formandenharordet: Sikken en sommer. Vi får det hele i år: sol, regn, blæst og guldvand. Vi kan i hvert fald ikke klage over vejrets forskellighed. Jeg kan vist endnu en gang godt tillade mig at skrive, at sæsonen bare drøner af sted med masser af aktiviteter og masser af roglæde hos alle. Vi har fået frigivet vores ualmindeligt aktive kaninhold, et kuld kaniner som absolut deltager i alt og er med på alt, hvor herligt og vil I ud at ro, så er de bare helt klar. Vi har været til motionsstævne og maraton i Skive midt i juni, og sikke et godt stævne alle som deltog fra ADR havde det rigtigt skægt (på trods af lidt træls vejr), og det var et meget flot stævne, Skive havde lavet Tak for det - flot! Der har været megen aktivitet på langtursfronten, seniorgruppen har blandet andet været på en forrygende tur til Hellerup, og efter sigende kan Øresund også have sine udfordringer og underfundige dønninger og bølger. Vi har fået frigivet Anne Hust som langtursstyrmand tillykke med det. Vi har desuden haft en udsending (Bente Borup) i Japan og ro sammen med det internationale roforbund og det har da vist været helt fantastisk jeg har set billeder derfra, og man bliver da bare lidt misundelig. Herudover er der afviklet et hav af småture såvel ud fra klubben som på andre, ukendte farvande. Aktivitetsudvalget har også været på banen med flere arrangementer bl.a. solopgangstur og turen rundt hist og pist. Efter ferien er der den årlige kanintur, styrmandskursus, kanindåb og fødselsdag den 3. september, der er en roteknik-dag og en madpakketur, og jeg kan vist blive ved, og for resten det helt særlige er kæntringsøvelser den 30. august. og den 1. september - så mød op og vær med, det bliver garanteret ikke kedeligt, jeg skal da helt sikkert være med og i vandet. Ellers skal vi bare ud og ro, og nyde vores dejlige rofarvand og omgivende natur. Jeg sidder stadig og er høj efter en god gang morgenroning i regndis og dobbelt guldvand her til morgen, det kan da næsten ikke blive bedre! Vi ses på vandet Lise-Lotte JyskMaratoniSkive læspåside10 5

6 VESTBYEN STØTTER VESTBYENS IDRÆT Pandekagehuset Bådehavnsvej Aalborg Telefon Butiksruder Hurtig Service Døgnvagt Øjeblikkelig ass. Glarmesterarbejde Nødafdækning Vinduesglas Autoglas Glasslibning Thermoruder m. indbygget persienne BHS Glas Ny Kastetvej Aalborg Telefon V I K I N G M AR K IS E R 6

7 Hvordan er det nu lige det er med langture og gæsteroning? Jeg har fået ovennævnte spørgsmål mange gange i år, da vi har flere medlemmer som i forbindelse med deres sommerferie har haft mulighedforenroturienroklubinærhedenaf deresferiested,hvilketerherligtogdejligt. Fralangtursudvalgetssidefortællervihvertår, som regel i blad nr. 2 (ved sæsonstart) om hvordanmanforholdersig,nårmanvilarran gereenlangtur.fremovervildetteogsåkunne findespåadr sintranet. Menhvadersåforskellenpålangturoggæste roning?detviljegdagerneskrivelidtomigen ogkaniøvrigthenvisetildesidstemangeårs roblademedsammetema. GæsteroningudenforADR ernårmanerpåbesøgetandetstedilandet (ikke en planlagt langtur i en anden klub, her gælderheltandreregler!!),ogmanfårmulig hedforenroturipågældenderoklub.såsen der man en sms eller ringer og giver besked heromtiletbestyrelsesmedlem,somsåvedat personenerpåvandet.grundentildetteer,at ADR s bestyrelse i henhold til den gældende internationalesølovgivningharetrederansvar, somikkekanfraviges.detteerderskrevetom flere gange, og det uddybes igen i dette blad på side 19. En gæsterotur i en klub et andet sted er altid en langtur, og du skal selv sørge for at skrive den ind i vores Turstyring, når dukommerhjem. GæsteroningiADR ernårmanharetønskeomatfåenroermed ud at ro fra en anden roklub, eller ønsker at give en bekendt/kollega eller lignende mulig heden for at prøve at ro. Her gives der også beskedtilbestyrelsenom,atmanharengæst, oghvemdeterherunderogsåevt.roerfaring! Hvis det er en frigivet, aktiv roer fra en andenroklub,kanvedkommendedeltage påligefodmedvoresegneroere. Hvis det er en urutineret person, en person som har roet for 100 år og en madpakkesiden,ellerénderbaregerne vilprøveatroskalmandelssikresigat personen kan svømme, og dels, ifølge aftalemedbestyrelsen,findeenerfaren instruktørsomskalværemedpåatgive enkortinstruktionogværemedibåden. Herudover SKAL gæsteroeren have en redningsvestpå! Hvaderenlangtur? Enlangturerdet,såsnartvirorudoverADR s dagligerofarvand altså: Vest:Isbakken(dennærmestedelafGjøl halvøen) Nord:Birkelse(adRyå) landevejsbroenpå Thistedvejen Øst:Hesteskoen På enhver langtur skal der være en uddannet ogfrigivetlangtursstyrmandihverenestebåd. Kun i helt særlige tilfælde kan denne regel fraviges efter aftale med bestyrelsen, når to både følgesad (ror ikonvoj, kalder man det). Allelangturegennemføresunderoverholdelse afklubbenslangtursreglement,somfindesop hængtiklubben,ligesomdukanfindedetpå voreshjemmesideunder VedtægterogRegle menter. Læsmereompraksisforatarrangerelangture påside19. Herligehilsner LiseLotte 7

8 Har DU undret dig over Jegharihvertfald ogjeghartitogoftefået spørgsmålet:hvorforhedderdetlige ISBAKKEN det sted, der er grænse for ADR s daglige rofarvandmodvest??jegharogsåhørtendel forklaringer, og i dag blev det lige pludselig nok!nuvillejegfindeudafdet!hvadgørman så?man googler ogherer,hvadjegfandt: Stranden sydøst for Birkumgård hedder Isbakken, fordi stormen om vinteren ofte presserisenmodkysten. MensGjølendnuvarenø,låhertoholme,de såkaldteisbakkeholme. Områdetharformentligværetbeboetistenal deren, i Ertebølletiden for ca år siden, idet man herude har fundet Maglemose prægedekærneøkser.ibogen Gjølioldtiden ogdengrubekeramiskekultur nævnerforfat terenanderskragh,atejerenafisbakkenved gravning og dybdepløjning har frembragt en mængde potteskår uden ornamenter (møn stre), en lille parallelhugget dolk, en krum mejsel af bronze, samt nogle dårligt tildannedestenøkser. Dr.JohannesIversenforetogenpollenanalysei de fundne potteskår, men kornene var ødelagte. Han kunne ikke konstatere andet end vejbred. Man ved derfor ikke, hvornår landbrugbegyndtepågjøl. IøvrigtmenerAndersKragh,atmanpåGjøli densenneolitisketidharbearbejdettræmed store opvarmede sten. Hele bakken må have været dækket af buske, da man har fundet mangeflintredskabertilatryddebuskads. FraIsbakkenhardergennemtidernefundetet omfattende fiskeri sted. Alleredemunkene på Børglum Kloster var interesseret i fiskeri ved Isbakken, så i en periode var Gjøl forlenet til 8 8 (givetilentil)børglumkloster.senereejedes fiskevandetvedisbakkenafbirkumgård,såle desfortalteengammelmandpågjøl: Minfar, dervarfisker,afleveredefisktilbirkumgård,da detvarherremanden,derejedefiskevandetved Isbakken. På Isbakken lå også det ene af Gjøls salt syderier (det andet lå hvor nu kroen ligger). Herinddampedessaltfrafjordentilsaltningaf sildene.saltsydningenmedvirkedestærkttil,at den oprindelige forekomst af elletræer og birketræer forsvandt fra Gjøl, således Gjøl i slutningen af 1800tallet var næsten bar for træer. Om vinteren opbevarede man is i tanghytter påstrandenvedisbakken.hverhyttevarrund meden2meterbredmuraftørrettang. Herilagredesisblokke,somvarskåretudfraen sø ved Birkumgård. Man dækkede isblokkene medtang. Såledeshavdefiskerneogbagerenistilrådig hedindtilmaj.fra1930benyttededeetisskab sommejeriethavdeanskaffetsig. - så blev vi så kloge! Bådmødre med varme hænder efterlyses Vi har en god bådpark, det vil vi alle sammen gerne kan fortsætte. Lige nu mangler der BÅDMØDRE, så hvis det er noget for dig, kan vi tilbyde dig at blive bådmor sammen med en erfaren bådmor. Det er ikke svært, der er hele tiden hjælp at hente hos materieludvalget. Der bliver afholdt materielkursus efter standerstrygningen, enten en lørdag eller en søndag i ADR hvor en dygtig bådebygger kommer og underviser. Det plejer at være en sjov og lærerig dag hvor der også bliver sørget godt for os rent kulinarisk. Når du har bestemt dig kontakter du enten Anita J. Sørensen eller Anne Marie Thøgersen (se tlf. nr. og mail adr. her i bladet) Hilsen fra Materieludvalget

9 9

10 Jysk Maraton 2011 i Skive Vi var et hold i år (Anne-Mette Due, Charlotte Skov og undertegnede), som syntes at vi skulle ro maraton med distancen på 42 sømil (78 km) i Skive midt i juni. Vi blev enige om det midt i den kolde vinter, og trænede i løbet af vinteren ergometer, spinning og løb, så vi var i rimelig form til sæsonstart. Da sæsonen startede lagde vi en træningsplan frem til maratonet, hvor vi pålagde os selv at mødes og ro-træne 3 gange om ugen, og det skulle være rotræning med sved på panden og teknisk sammenroning og masser af roede km. Vi aftalte, at vi skulle som minimum have roet 500 km inden vi tog af sted til maratonet inkl. flere lange ture på 30 km og en enkelt på 60 km på en enkelt dag. Disse længere ture var som regel lagt en lørdag med passende intervaller ind i mellem de andre træningspas og så skulle det også være sjovt!!! Så vi trænede og trænede, og tog så af sted mod Skive med traileren godt pakket fredag den 17. juni med 4 både fra ADR og AR. Vi var heldige med vejret og roede af sted fredag aften og var i mål lørdag morgen. Vejrudsigten havde nemlig meldt fint vejr om natten og knap så godt vejr lørdag hvor der ville komme vind og regn. reglerne for konkurrencen og båden skal være en langturs 2 års båd, og der skal være en langtursstyrmand i båden.) Vi var desværre kun 2 damehold ud af 13 startende hold, men var så heldige at vi fik starttider med 5 min. i mellem os. Og det andet hold startede kl og vi startede kl , så vi havde noget at jagte på turen, og det gjorde vi. Vi var endvidere så heldige at der var motionsstævne samme weekend, så Merete, Dorte og Bente heppede og var der da vi skulle starte, så de fik os sendt godt af sted, det gav os en god start tak for det. Efter en svedig og hurtig roende nat vandt vi med hele 4 minutter over det andet hold det var så fedt, og vi var trætte og glade. Og sørme om Merete, Bente og Dorte ikke også var der da vi kom ind og fik os hjulpet på land det var super lækkert, og dejligt at I var der. AR fik henholdsvis en 3 og en 4 plads. Lørdag aften havde Skive Roklub arrangeret en rigtig super fest med god mad, levende musik samt en god bar herligt, så alle festede (der var 12 friske piger med fra vores klub til motionsstævnet) og vi havde vist lidt ondt i håret søndag formiddag. Vi kan kun sige at Skive gjorde det rigtigt godt, så tak for et super godt stævne. Anne-Mette, Charlotte og Lise-Lotte Starten gik før det blev mørkt. (Man skal starte mellem kl fredag aften og senest lørdag kl , og skal være i mål senest lørdag kl , hvor konkurrencen stopper og de fleste ror om fredag nat, da vinden som bekendt lægger sig her, så man skal have lys på båden, redningsveste m.m. med, det siger 10

11 Ny hjemmeside / intranet Så skulle den endelig være klar vores nye hjemmeside.vibeklagerdenharværetlænge undervejs, der har været en del rettelser og det har taget mere tid end beregnet. Når det såersagthåbervi,atviallefårglædeafbåde hjemmeside og ikke mindst intranettet, hvor allefårmulighedforatlaveopslagm.m. Sidenstanderhejsningharvibenyttetintranet til turstyring, statistik m.m. Hjemmefra kan vi bl.a. se rostatistik, men vi skal stadig være fysisktilstedeiroklubbenforatopretteentur. Hjemmesidenvilsomtidligerefindespå: erderetlinktilintranettet,herskaldubruge etloginforatkommeind: Brugernavn Ditronr. Adgangskode test12345 Domæne adrintra.dk Efterfølgende kan du naturligvis ændre ad gangskoden måskevildetværeengodide,at fånoteretdennyekode.viharenviserfaring fradengamlehjemmesidefor,atviikkealtid huskersågodtogpludseligharglemtdennye kode. Dervilligeledesværeetlinkpåintranettet direktetilhjemmesiden. Viskalnutilatskelnemellemhvadderskalpå intranettetoghvadderskalpåhjemmesiden den proces håber vi, at I som medlemmer vil deltage i. Derfor modtager vi gerne ideer og ønskertilændringer. Forsiden på intranettet kan opbygges indivi duelt,øverstihøjresideligeunderditnavner deret+,nårdutrykkerpådeterdetmuligtat henteforskelligetingtildinforside. Under personoversigt på hjemmesiden arbejder vi stadig med at få rubrikken titler fjernetogfåtilføjettlf.nr. På intranettet kan du ændre din adresse, tlf. nr.m.m.under Personoversigt mineper sondata. Når du ændrer noget her, afsendes der automatisk en mail med oplysningerne til klubbensmedlemsadministrator,jette. Under Opslag kanoprettesnyheder,herkan du eksempelvis annoncereledigesædertilen spontanroturellerfortælleomplanlagtelang ture. Du vælger opslag, opret nyhed, skriver overskrift,under tilknyt vælgerduopslagog dernæstvælgesendatoforhvornårdenskal på intranettet. Når du trykker på knappen gem kommer der en tekstboks hvor din tekstkanskrives.hereftertrykkerdupå gem og afslut, nu mangler du bare at publicerer nyheden. Hvis du holder cursoren på nyhed kommerfølgendemuligheder: redigeregen skaber, redigerindhold, publicernyhed. Nederstihøjrehjørnefinderduknappen vis ikkepubliceredenyheder. Der findes vejledninger på intranettet, og der vil løbende, hvis / når det efterspørges, blive lagtvejledningerud. Iløbetafefteråretvilviafholdeeninfoaften, hvor du kan lære mere om intranettet der kommeropslagiklubben. Godfornøjelsemedhjemmesideogintranet. Rohilsnerfra Bestyrelsen En enkelt lille sød, men ikke specielt vovet vits: Enstærktforslåetmandkommerindpå skadestuenforatfåhjælp. Derskulleskrivespapireroghanbliverspurgt: Erdegift? Nej,nejjegerbarefaldetaf cyklen. 11

12 Berlin 2011 Hvadharedderkopperøjnesåstoresommøl lehjul,ensygpassager,enkogegryde,engam mel cirkushest, et ungpigekammer og en tysk motorvejtilfælles? Umiddelbart intet og så alligevel alt, da disse alle var ingredienserne til en fantastisk Berlin turanno2011. Jeg har haft den store fornøjelse af at være i Berlin med roklubben en gang tidligere, men dengangvarturenstørreidenforstand,atder varfleredeltageremed,kunfraaalborgklub berne. I år bestod turen afdeltagere fra flere forskelligeklubberrundtomilandet.dervar5 fra Randers Roklub (Tommy, Michael, Svend Åge, Vibeke og Karina), 2 fra Nykøbing Mors Roklub (Helle og Peter), 2 fra Aalborg Roklub (Allan og Bjørn) 1 fra Ægir (Naja) samt 7 fra Aalborg Dame Roklub (Lise, Birgit, Else, Lone Hanne,JannieogundertegnedeKiri). Turenvarplanlagtsåledesattorsdagoglørdag varfællesdagemedlangtureforalledeltager ne, mens fredag og søndag var valgfrie dage foros,vikunneselvbestemmehvadvihavde lyst til. Onsdag og søndag var transportdage, hvorviskullefremogtilbagemellemlilledan mark og store Tyskland. Lad os starte fortæl lingen om Berlin anno 2011 ved begyndelsen Dethelestartedeonsdagd.1.junived9 tiden hvor jeg blev samlet op af Birgit ved Støvring Sydafkørslen.Pådaværendetidspunkthavde Birgit allerede samlet Naja og Bjørn op i hen holdsvis Aalborg og Nørresundby.Jeg måtte derforpågrundafstøvringsgeografiskeplace ring tage til takke med rollen som rosinen i pølseenden i denne sammenhæng. Dette var dogheldigvisikkeenrollejegunderturenkom tilatbibeholde. Onsdagenvaregentligtiltænktsomenstilleog rolig transportdag for alle deltagerne, blandt andetpågrundafdetfaktum,atvidennegang modsattidligerekomfraflereforskelligeklub ber,ogfordifolkmedarbejdeligeskullehave enreelchanceforatkommefrem.dennedag skullealtialthaveværetenganskekedeligdag medtransport,indkøbogandrepraktisketing, mendetgårikkealtidsompræstenprædiker! Egentligvardetdenbiljegsadi,derstartede sæbeoperaen på den tyske motorvej. Hoved rolleindehaverne i denne sæbeopera var to GPSer, en speeder, to afkørsler samt en om gang vejarbejde! Vores GPS havde rollen som den kreative, da den lige pludselig undervejs meddeltebjørn,sompådaværendetidspunkt sadbagrattet,atviskullekøreafveddennæ steafkørsel.nuforholderdetsigsåledes,aten GPSharjoaltidret,såderforkørteviafmotor vejen! Selvfølgeligvistedetteatværedenforkerteaf kørsel,såvimåttevendebilenogkøretilbage påmotorvejen.imellemtidenhavdedetoan drebilersomvifulgtesmedindirekteoverha letosudenatbemærkedet!heldigvis(troede vi hvorblevviklogere)varderenlillekølidt længere fremme, hvilket igen gav samling på tropperne.davikomforbivejarbejdetblevder gassetlidtop,fordiviligevilleindhentedean dreigen,menefteretlillestykketidbegyndte viatundreosover,hvordeandrebilervarble vetaf.birgitringedeliseopkunforatfindeud af at Lise, Allan og Jannie synes at turen i år åbenbart skulle gå til Flensborg i stedet for Berlin,sådérvardedapåvejhen!DeresGPS mente de skulle den vej! Konklusionen blev dogatturenalligevelskullegåtilberlin,såvi valgte at ringe til Helle og Peter fra Nykøbing Morsforatoverbringedemdengladenyhed uheldigvis viste det sig, at de på daværende tidspunkt var i gang med at dyrke en ny spændendeleg,derhed NykøbingMorsefter Aalborg. Da de troede, at vi lå foran dem, havdedeefterkøenvedvejarbejdetvalgteat trykkespeederenibundietforsøgpåatnåop til os! I denne situation var det lidt svært at finde ud af hvorvidt man skulle grine eller græde såderforblevdetetkompromishvor manendtemedatgrædeafgrin!enrasteplads blev udvalgt til opsamling og resten af dagen gik uden de større udfordringer, og da vi ankomomaftenenblevviindkvarteretiheike og Uwes roklub, hvor vi under hele turen havde tilhold når vi ikke var på vandet eller blevfodretafibydelensmadkvarter. Torsdagmorgenstartedevoresdagmedfælles morgenmad, hvor de praktiske informationer om dagens program og inddeling af bådhold blev oplyst. Vi skulle af sted i to firergigbåde 12

13 samtenottermedheikesomstyrmand,mens Uwe og Jannie var styrmænd på de to firere. Meningen med galskaben var, at man roede i forskellige former for bådtyper på vej ud og hjem.dettebetød,atdemderpåvejudhavde siddetiotteren,påvejhjemvilledeblivedelti toholdsåledesatdekomtilatroidetogig bådeogomvendt. Det er en fantastisk alternativ turistoplevelse at se Berlin fra søsiden, især som roer. Dem der tidligere harværet medi Berlin vil måske kunneerindredeforskelligehuse,smukkesom grimme,derliggernedtilvandetsamtallede forskelligesmåogstorebådtyper,ogsidstmen ikkemindstdenvidunderligenaturiberlinpå udturen var jeg kommet i en firer med Naja, Peter, Vibeke og med Uwe som styrmand. Vi fikenekstraunikoplevelse,davifikmulighed foratroindienkanal,dervarsåsmal,atvores båd næsten ikke kunne være der. Her lå, ud over en kajakklub en masse små kolonihave lignende huse hvor nogle af dem havde små tilhørende både. Efter et par timers roning gjordeviholdtvedenafdemangeroklubber, der ligger i Berlin og spiste vores medbragte madpakker. Herefter forsatte vi til en anden roklub,hvorvifiklidttidligtaftensmadiform af grillmad som de tyske værter havde arran geret. Bagefter roede vil tilbage til vores roklub,hvoraftenenforløbstilleogroligtidet ufattelig gode vejr. Der var kun et mindre aftenproblem den aften (som uheldigvis viste sig at være et tilbagevendende ottebenet problem). Detværelsejegboedepåvarblevetomdøbttil ungpigekammeret,dadeyngstedeltagerebo ede her. Udover undertegnede boede Naja, KarinasamtJanniederogså.Værelsetbestod aftoalmindeligesengesamtenkøjeseng.jeg havdefrivilligttagetdenøverstekøjesengiet (synesjegselv)yderstdiplomatiskforsøgpåat fåfordeltsengeneudenproblemer.dettekom jegdogtilatfortrydeligedybtoginderligttors dagaften,dajegskulleisengogenedderkop medøjnesåstoresommøllehjulsadfåcenti meter (i min verden) fra min seng. Den sad godtnokikkeiminseng,menenhvermeden livlig fantasi som min kan måske forestille sig scenariet med den kødædende edderkop, der selvfølgeligommorgenenentenvillehaveædt mig eller befundet sig på min hovedpude kig gendepåmig,nårjegvågnede.efterlidthjalp fra Karina blev Jannie overtalt til at dræbe dettemonster,meddetresultatatligetendtei Janniesegenseng(hvilketegentligersagenir relevant,dadetikkevarminseng,detgikud over). Fredagvarenvalgfridag,hvorvisomudgangs punkthavdetrevalgmuligheder.vikunnetage enfridagfraroningenogeventueltbrugeden indeiberlin.vikunneogsåvælgeenhalvfri dag,hvilketbetødatmanroedeommorgenen forsåovermiddagattageindtilberlinogkig ge lidt. Den opmærksomme læser har gættet at den sidste valgmulighed var at ro hele da gen.jegvarenafdefå,derdendagfravalgte roningforatværeiberlindetmesteafdagen. Dagens drama udspillede sig på vej ind til BerlinmedU Bahn.Herfikviligepludseligat vide over højtalerne, at der var store uregel mæssigheder i trafikken på grund af en syg passager. Senere da vi endelig kom forbi den station,hvoruheldetifølgehøjtalernevarsket måttevikonstatere,atdensygepassagerkun neantagesatværeuhelbredeligsyg atdøm meudfraafspærringer,politiopbudsamtsyge personale, så var der tale om et selvmords forsøg.vivalgteatlæggedenneoplevelsebag osogbrugterestenafdagenindeiberlin,hvor vi, for at nævne et par ting, var ude ved East SideGallery,gikrundtidiversespændendeby kvartererogmidtbyenomkringbrandenburger Tor. I det hele taget brugte vi dagen på helt almindeligeturistting. Omlørdagenvarderigenfælleslangtur idet gamleøstberlin.jegmåindrømme,atdetvar den tur jeg personligt havde glædet mig allermesttil.jegvarmeget,megetspændtpå at se hvordan det gamle Østberlin så ud fra søsiden.vitogeftermorgenmadmedbiludtil en roklub i det østlige Berlin, hvor en af de lokale skulle være vores turguide. Vi blev inddelt i bådhold kun bestående af firere denne gang. I min båd sad Michael og Karina fraranderssamtbirgitfraaalborgmensuwe var vores styrmand. Vi roede over nogle små søersamtmellemenmassesmåøer,hvorde største og flotteste (til tider også grimmeste) husemedtilhørende(kæmpe)bådelå. Fortsættespåside17 13

14 Aktivitetskalender 2011 August SeniorlangturtilRy 13. Klubudlånt DFfRferielangtur Lillebælt/Sydfyn 18. Fyraftensmadpakketur,ca.25km BesøgfraFrederikssund 23. GDRsommerudflugt,ogsåforandre! 27. Kredsmadpakketur Hvalpsund Kaninlangtur 30. Tilbudomkæntringsøvelsekl Styrmandskursuskl September Tilbudomkæntringsøvelsekl ADR sfødselsdag ogkanindåb! 07. Styrmandskursuskl AalborgRegattakl Roteknikkursuskl SeniorlangturtilRyå 14. Styrmandskursuskl LøvfaldsturiAalborgklubberne 27. Kaninbrushupkl Fuldmåneturkl Oktober Åretssidsteklublangturtilmejeriet 15. Klubudlånt 29. GDRgeneralforsamlingkl Standerstrygning Rabatter der batter MedlemmerafAalborgDameRoklubkanopnå rabatter, når vi handler i nogle bestemte for retninger.sebareher: Hovedreglen for at opnå rabatten er, at man medbringersitroblad(mednavnpåbagsiden) måskevildekontrollere,måskeikke! Ibegge forretningeriaalborg gives20%rabatpåallevarer,bortsetfra tilbudsvarer,madvareroggps. EventyrsportfinderdupåNibevejiAalborgSV samtpåhjørnetafalgadeogbudolfiplads! ButikHENRIETTE,erflyttettil CentretvedFøtexNørresundby stadigmed webshop: giverhele15%tilmedlemmerafadr,der fremviserderesroblad. HosSpejderSport,Bispensgade28, Aalborg,kanderopnås10%rabat,oghos Urbansgade26,Aalborg erderligeledes10% atfå! Endeliggiver PROFILOPTIKiBredegade hele20%i roerrabat. (seannoncenandetstedsibladet) Støt vore annoncører de støtter os! 14

15 VESTBYEN STØTTER VESTBYENS IDRÆT Salg og service ADD Data Kastetvej Aalborg. Tlf

16 PåfrigivelsesturtilLØGSTØR.. Anne Hust og jeg har været tilden teoretiske delilangturstyrmandskursetdennevinter. Anneinviteredemigmedtildenpraktiskedeli Løgstør maj. Vejrudsigten så ikke helt fantastisk ud mht. blæsten. I Løgstør kan de prale med, selv når Limfjorden viser tænder, kanderovedatbenyttefrederikvii skanal. Anne,Tage,Lise,AllanogjegankomtilLøgstør roklub ved 9tiden. Klubhuset er ganske lille. Straks efter udpakningen gjorde vi klar til roning.vikunnestraksse,atdervarmasseraf skumtoppepåfjorden. AnnevarsammenAllangåetoverbroenforat tjekkevandetomhyggeligt,formanskullenø digt træffeden forkerte beslutning. De kunne hurtigt konstatere, at det ikke var muligt at kommeudpåfjorden,såvimåttebenytteosaf kanalen. Da vi skulle have båden ud i vandet, skulleviførstoverenoffentligvejogdernæst nedafennedkørsel,samtidigmedatviskulle dreje,ogtilsidstløftebådenudivandet.det kræver vældig samarbejde for at undgå, at nogle af os ryger i vandet. (her tænker man varmtpåvoresrampetak). Vi fik båden i vandet og roede syd på i god modvindogalligevelfladtvand.alleredeefter 100mmåttevihaveenVEL,forfirerenssæde var ikke helt ok. Vi havde heldigvis gaffatape med. Så måtte vi igen have en vel for bund brædderne sad ikke korrekt, så der blev en omgang bytningi båden. (bundbrætpuslespil). Igen en taktil vores egen klub for vedligehol delseafbådene. Kanalen er 4,5 km lang, og da vi nåede ud til enden var der en meget smal bro. Allan styrede os flot igennem med meget præcise kommandoersamtidigmedatvimedarmenes hjælpkomigennembroen.herfrakunnevise Limfjorden.Godtviikkevarpådenandenside af diget. På hjemturen roede vi 7,4 km/t helt udenatbestillenoget,dvsstyrmanden havde nok at se til, for kanalen er 25 m bred, og så snartmanslappedeaf,røgviindmodbredden. Efter frokost roede vi igen samme tur. Denne ganglykkedesdetikkeatkommeigennemden smallebro,selvomvianstrengteos. Da vi kom tilbage til klubhuset var det i mellemtiden blevet invaderet af en flok unge kvinder, som skulle holde polterabend. Den kommendebrudskulleprøveatroienkajak. Så kom ikke og sig, at der aldrig sker noget i Løgstør. SenerekomElse,HelleogMerete.Vifikosalle indkvarteretidetlilleklublokale.vifiklækker madogvin,ogvihyggedeos.jeglagdemærke tilatanneheletidensørgedeforlyspåbordet = hygge. Merete havde fundet klubbens gæstebog og fandt nogle sjove historier. Bl.a. ethold(huskerikkehvilket?),somroedenord jylland rundt (550 km) og gjorde ophold i Løgstør. Jeg erfarede at erfarne langtursroere havde ørepropper med for at sikre natte søvnen,nårvinualleskullesoveisammerum. Søndag formiddag roede vi for 3. gang ud i kanalen, for vejret havde nemlig ikke ændret sig.vigjordeopholdudevedendenafkanalen ogsåudoverfjordenfrakanalvogterhusene ognukendervivistdenkanal. Efter en lækker frokost, holdt Lise en tale og gratuleredeannamedtitlensomlangtursstyr mand. Lise sagde bl.a. at Anne har, som man børgøredet:uddelegerettingenetilturen,så vi alle gør noget. Budgettet var ok, vejret er ingenherreover,mendetvargodtatværeher iløgstør,hvorvikanrouansetvejret. Påturenkunnevinæstenikkenåatgørebrug afalvoresnyevidenindenforlangtursroning somf.eks:kompas,bøjer,ind/udgåenderoret ning,båker,søkort,lanternermm,dakanalen er ret ensformig. Det er de betingelser vi må leve med her ved Limfjorden. Vi kom dog afsted i fladt vand selvom det blæser en hel pelikan. (ja, der var mange måder at sige det på).takforengodtur. Nuventervibarepå,atdetbliverminturtilat afholdedenpraktiskeøvelseforatblivelang tursstyrmand. KarenKofod 16

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 August 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Bank: 9740 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

Tillykke fra KR til VM-pigerne Katrin Olsen & Juliane Elander. Oktober kvartal 2007 - Nr. 4-81. Årgang. se side 3

Tillykke fra KR til VM-pigerne Katrin Olsen & Juliane Elander. Oktober kvartal 2007 - Nr. 4-81. Årgang. se side 3 Tillykke fra KR til VM-pigerne Katrin Olsen & Juliane Elander Oktober kvartal 2007 - Nr. 4-81. Årgang se side 3 Indhold Redaktionelt Redaktør og layout: Ole Højstrøm Tlf.: 21 21 52 82 Mail: kr-redaktion@webspeed.dk

Læs mere

STROKEN NR. 4 JUNI 2015. Lagkageroning den 16. juni Sankt Hans: Husk tilmelding senest den 17. juni

STROKEN NR. 4 JUNI 2015. Lagkageroning den 16. juni Sankt Hans: Husk tilmelding senest den 17. juni MEDLEMSBLAD FOR ROKLUBBEN ØRESUND STROKEN NR. 4 JUNI 2015 Grill på Stranden tirsdag den 9. juni Lagkageroning den 16. juni Sankt Hans: Husk tilmelding senest den 17. juni Nyttige informationer: Bestyrelse:

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT

HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT HORSENS ROKLUB 1890-2015 125 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT Indholdsfortegnelse FORMANDENS KLUMME... 3 HISTORIEN OM HORSENS DAME ROKLUB... 4 HORSENS ROKLUB 125 ÅR, 1890-2015... 7 LANGTUR: Sechers bekendelser... 27

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

KR - for alle på tværs af landegrænserne

KR - for alle på tværs af landegrænserne KR - for alle på tværs af landegrænserne Juli, 3. kvartal 2009 - nr. 3-83. årgang Forsidefoto 12 kaniner fra ni lande på instruktionsweekend. Indhold 02 Indhold og redaktion 03 Leder 04 Standerhejsning

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang 23. juni Sankthansaften i AR 20.-22. juni Aalborg Regattaen BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058 9603 Formand@ AalborgRoklub.dk

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj 2014. Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både.

Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj 2014. Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både. Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Odense langdistance Nyt fra Papirøen RoBattle flere unge i dansk roning KR s junior afdeling stillede i år op til Lige over for Skuespilhuset

Læs mere