MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 63. ÅRGANG NR. 4 AUGUST - SEPTEMBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 63. ÅRGANG NR. 4 AUGUST - SEPTEMBER 2011"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB Ronyt 63. ÅRGANG NR. 4 AUGUST - SEPTEMBER 2011 Solnedgang på Endelave - se side 19 Foto: Karen Kofod

2 ADR sbestyrelse2011: Bagestfrav.:GitteV,JetteC.,LiseLotte,AnneMarie,Birgitte Forrestfrav.:Jane,JetteB,AnitaogGitteM. Formand:LiseLotteStisagertlf / Kasserer:JaneArenshøjPedersen tlf / Husforvalter:BirgitteBraae tlf / Husforvalter:JetteBjerre tlf Medlemsadministrator:JetteCloos tlf / Materielforvalter:AnitaJ.Sørensen tlf Materielforvalter:AnneMarieThøgersen tlf / Kaninrochef:GitteDauselVinther tlf / Outriggerrochef:GitteMüller tlf / AalborgDameRoklub Søsportsvej Aalborgtlf

3 INDHOLD Formandenharordet...s.5 Hvordanerdetnuligemedlangtureoggæsteroningv/LiseLotte....s.7 Harduundretdigover..?DennegangomISBAKKEN...s.8 Materieludvalgetefterlyser:Bådmødremedvarmehænder...s.8 Jyskmaraton2011v/LiseLotte... s.10 Nyhjemmeside/Intranet... s.11 Berlin2011v/KiriBorchersFrandsen... s.12 Aktivitetskalender... s.14 Rabatterderbatter tilroereiadr... s.14 PåfrigivelsesturtilLøgstørv/KarenKofod... s.16 EtkreativtforslagfraenflokADRroeretilAalborgKommune... s.17 Hvordanarrangerermanenlangturv/LiseLotte... s.18 NytfraLangtursudvalget:LøvfaldsturiAalborg Oktobertur... s.18 Vedduat. Voresgymnastikinstruktørtakkeraf... s.19 Enroturafdesjældne:RundtomEndelavepåenspejlblanktirsdagv/LiseP... s.19 IndkaldelsetilKanindåb... s.21 Outriggerroning s.21 Roteknikkursusmedromastere... s.21 Fraroaktivitetsudvalget:Motionsturnering,madpakketur,fuldmåneroning,... s.22 Omlangtureogtrailerkørselv/langtursudvalget... s.22 Solopgangsturv/KarenKofod... s.24 Kæntringsøvelse etheltnyttilbudtildig,dergårindforsikkerhed!...s.24 Styrmandskursus s.25 EtturtilbudfraForeningenGDR... s.25 MedseniorernepåØresundogiKøbenhavnv/ElseMortensen... s.27 Seniorlangture:TilSkiveogJenlev/LindaLarsen oghadsundv/tovefischer... s.28 ADRNytÆndringafmedlemsoplysninger Åbneroholdpåfastetiderm.v... s.30 ADRsstoltevindereafJyskMaraton ifarver!... s.31 Har du undret dig over. Sådanhedderennyrubrikidettefantastiskeskrift!Dennegangkandupåside8læse,hvadjegfandtud af,dajeglængenokhavdeundretmigoveretoftestilletspørgsmålunderroningivoresdagligerofar vand!jegsattemigforatundersøgesagen ogjegharallerededennæsteidétil,hvadjegogsågernevil undersøgenærmere..mensårækkerminnysgerrighedoguvidenhedikkelængere() ligenualtså! Menmåskekunneandrefålysttilat findeudafnoget,somkunneværeafinteresseforalleos,der færdespåvandetiogomkringaalborg???détviljeghåbe såviallesammenpådenmådekanblive lidtklogere! Dererheltfritslag tilentenatkommemedgodeideer,derkanstilledinnysgerrighedeller og allerhelst til,atduselvskriveromnoget,dugernevilvideogderforharundersøgt påénelleranden måde!mulighederneerrigtigmange værmedtilatgøre Ronyt tiletblad,mankanbliveklogereaf! Dukanaltidfindenæstedeadlineforbladetpåbagsiden! Jegglædermigtilenstrømafgodeindlæg. LiseP 3

4 BREDEGADE Vil du se bedre ud? Så kom ind til os og få en snak med Steen. Som medlem af Aalborg Dame Roklub får du 20% på køb af komplet brille. Bruger du kontaktlinser? Medlemmer af Aalborg Dame Roklub får 10% på kontaktlinseabonnement. Forevisning af klubblad med navn nødvendigt! Vejgaard Apotek Faglig rådgivning om medicin og sundhed 4

5 Formandenharordet: Sikken en sommer. Vi får det hele i år: sol, regn, blæst og guldvand. Vi kan i hvert fald ikke klage over vejrets forskellighed. Jeg kan vist endnu en gang godt tillade mig at skrive, at sæsonen bare drøner af sted med masser af aktiviteter og masser af roglæde hos alle. Vi har fået frigivet vores ualmindeligt aktive kaninhold, et kuld kaniner som absolut deltager i alt og er med på alt, hvor herligt og vil I ud at ro, så er de bare helt klar. Vi har været til motionsstævne og maraton i Skive midt i juni, og sikke et godt stævne alle som deltog fra ADR havde det rigtigt skægt (på trods af lidt træls vejr), og det var et meget flot stævne, Skive havde lavet Tak for det - flot! Der har været megen aktivitet på langtursfronten, seniorgruppen har blandet andet været på en forrygende tur til Hellerup, og efter sigende kan Øresund også have sine udfordringer og underfundige dønninger og bølger. Vi har fået frigivet Anne Hust som langtursstyrmand tillykke med det. Vi har desuden haft en udsending (Bente Borup) i Japan og ro sammen med det internationale roforbund og det har da vist været helt fantastisk jeg har set billeder derfra, og man bliver da bare lidt misundelig. Herudover er der afviklet et hav af småture såvel ud fra klubben som på andre, ukendte farvande. Aktivitetsudvalget har også været på banen med flere arrangementer bl.a. solopgangstur og turen rundt hist og pist. Efter ferien er der den årlige kanintur, styrmandskursus, kanindåb og fødselsdag den 3. september, der er en roteknik-dag og en madpakketur, og jeg kan vist blive ved, og for resten det helt særlige er kæntringsøvelser den 30. august. og den 1. september - så mød op og vær med, det bliver garanteret ikke kedeligt, jeg skal da helt sikkert være med og i vandet. Ellers skal vi bare ud og ro, og nyde vores dejlige rofarvand og omgivende natur. Jeg sidder stadig og er høj efter en god gang morgenroning i regndis og dobbelt guldvand her til morgen, det kan da næsten ikke blive bedre! Vi ses på vandet Lise-Lotte JyskMaratoniSkive læspåside10 5

6 VESTBYEN STØTTER VESTBYENS IDRÆT Pandekagehuset Bådehavnsvej Aalborg Telefon Butiksruder Hurtig Service Døgnvagt Øjeblikkelig ass. Glarmesterarbejde Nødafdækning Vinduesglas Autoglas Glasslibning Thermoruder m. indbygget persienne BHS Glas Ny Kastetvej Aalborg Telefon V I K I N G M AR K IS E R 6

7 Hvordan er det nu lige det er med langture og gæsteroning? Jeg har fået ovennævnte spørgsmål mange gange i år, da vi har flere medlemmer som i forbindelse med deres sommerferie har haft mulighedforenroturienroklubinærhedenaf deresferiested,hvilketerherligtogdejligt. Fralangtursudvalgetssidefortællervihvertår, som regel i blad nr. 2 (ved sæsonstart) om hvordanmanforholdersig,nårmanvilarran gereenlangtur.fremovervildetteogsåkunne findespåadr sintranet. Menhvadersåforskellenpålangturoggæste roning?detviljegdagerneskrivelidtomigen ogkaniøvrigthenvisetildesidstemangeårs roblademedsammetema. GæsteroningudenforADR ernårmanerpåbesøgetandetstedilandet (ikke en planlagt langtur i en anden klub, her gælderheltandreregler!!),ogmanfårmulig hedforenroturipågældenderoklub.såsen der man en sms eller ringer og giver besked heromtiletbestyrelsesmedlem,somsåvedat personenerpåvandet.grundentildetteer,at ADR s bestyrelse i henhold til den gældende internationalesølovgivningharetrederansvar, somikkekanfraviges.detteerderskrevetom flere gange, og det uddybes igen i dette blad på side 19. En gæsterotur i en klub et andet sted er altid en langtur, og du skal selv sørge for at skrive den ind i vores Turstyring, når dukommerhjem. GæsteroningiADR ernårmanharetønskeomatfåenroermed ud at ro fra en anden roklub, eller ønsker at give en bekendt/kollega eller lignende mulig heden for at prøve at ro. Her gives der også beskedtilbestyrelsenom,atmanharengæst, oghvemdeterherunderogsåevt.roerfaring! Hvis det er en frigivet, aktiv roer fra en andenroklub,kanvedkommendedeltage påligefodmedvoresegneroere. Hvis det er en urutineret person, en person som har roet for 100 år og en madpakkesiden,ellerénderbaregerne vilprøveatroskalmandelssikresigat personen kan svømme, og dels, ifølge aftalemedbestyrelsen,findeenerfaren instruktørsomskalværemedpåatgive enkortinstruktionogværemedibåden. Herudover SKAL gæsteroeren have en redningsvestpå! Hvaderenlangtur? Enlangturerdet,såsnartvirorudoverADR s dagligerofarvand altså: Vest:Isbakken(dennærmestedelafGjøl halvøen) Nord:Birkelse(adRyå) landevejsbroenpå Thistedvejen Øst:Hesteskoen På enhver langtur skal der være en uddannet ogfrigivetlangtursstyrmandihverenestebåd. Kun i helt særlige tilfælde kan denne regel fraviges efter aftale med bestyrelsen, når to både følgesad (ror ikonvoj, kalder man det). Allelangturegennemføresunderoverholdelse afklubbenslangtursreglement,somfindesop hængtiklubben,ligesomdukanfindedetpå voreshjemmesideunder VedtægterogRegle menter. Læsmereompraksisforatarrangerelangture påside19. Herligehilsner LiseLotte 7

8 Har DU undret dig over Jegharihvertfald ogjeghartitogoftefået spørgsmålet:hvorforhedderdetlige ISBAKKEN det sted, der er grænse for ADR s daglige rofarvandmodvest??jegharogsåhørtendel forklaringer, og i dag blev det lige pludselig nok!nuvillejegfindeudafdet!hvadgørman så?man googler ogherer,hvadjegfandt: Stranden sydøst for Birkumgård hedder Isbakken, fordi stormen om vinteren ofte presserisenmodkysten. MensGjølendnuvarenø,låhertoholme,de såkaldteisbakkeholme. Områdetharformentligværetbeboetistenal deren, i Ertebølletiden for ca år siden, idet man herude har fundet Maglemose prægedekærneøkser.ibogen Gjølioldtiden ogdengrubekeramiskekultur nævnerforfat terenanderskragh,atejerenafisbakkenved gravning og dybdepløjning har frembragt en mængde potteskår uden ornamenter (møn stre), en lille parallelhugget dolk, en krum mejsel af bronze, samt nogle dårligt tildannedestenøkser. Dr.JohannesIversenforetogenpollenanalysei de fundne potteskår, men kornene var ødelagte. Han kunne ikke konstatere andet end vejbred. Man ved derfor ikke, hvornår landbrugbegyndtepågjøl. IøvrigtmenerAndersKragh,atmanpåGjøli densenneolitisketidharbearbejdettræmed store opvarmede sten. Hele bakken må have været dækket af buske, da man har fundet mangeflintredskabertilatryddebuskads. FraIsbakkenhardergennemtidernefundetet omfattende fiskeri sted. Alleredemunkene på Børglum Kloster var interesseret i fiskeri ved Isbakken, så i en periode var Gjøl forlenet til 8 8 (givetilentil)børglumkloster.senereejedes fiskevandetvedisbakkenafbirkumgård,såle desfortalteengammelmandpågjøl: Minfar, dervarfisker,afleveredefisktilbirkumgård,da detvarherremanden,derejedefiskevandetved Isbakken. På Isbakken lå også det ene af Gjøls salt syderier (det andet lå hvor nu kroen ligger). Herinddampedessaltfrafjordentilsaltningaf sildene.saltsydningenmedvirkedestærkttil,at den oprindelige forekomst af elletræer og birketræer forsvandt fra Gjøl, således Gjøl i slutningen af 1800tallet var næsten bar for træer. Om vinteren opbevarede man is i tanghytter påstrandenvedisbakken.hverhyttevarrund meden2meterbredmuraftørrettang. Herilagredesisblokke,somvarskåretudfraen sø ved Birkumgård. Man dækkede isblokkene medtang. Såledeshavdefiskerneogbagerenistilrådig hedindtilmaj.fra1930benyttededeetisskab sommejeriethavdeanskaffetsig. - så blev vi så kloge! Bådmødre med varme hænder efterlyses Vi har en god bådpark, det vil vi alle sammen gerne kan fortsætte. Lige nu mangler der BÅDMØDRE, så hvis det er noget for dig, kan vi tilbyde dig at blive bådmor sammen med en erfaren bådmor. Det er ikke svært, der er hele tiden hjælp at hente hos materieludvalget. Der bliver afholdt materielkursus efter standerstrygningen, enten en lørdag eller en søndag i ADR hvor en dygtig bådebygger kommer og underviser. Det plejer at være en sjov og lærerig dag hvor der også bliver sørget godt for os rent kulinarisk. Når du har bestemt dig kontakter du enten Anita J. Sørensen eller Anne Marie Thøgersen (se tlf. nr. og mail adr. her i bladet) Hilsen fra Materieludvalget

9 9

10 Jysk Maraton 2011 i Skive Vi var et hold i år (Anne-Mette Due, Charlotte Skov og undertegnede), som syntes at vi skulle ro maraton med distancen på 42 sømil (78 km) i Skive midt i juni. Vi blev enige om det midt i den kolde vinter, og trænede i løbet af vinteren ergometer, spinning og løb, så vi var i rimelig form til sæsonstart. Da sæsonen startede lagde vi en træningsplan frem til maratonet, hvor vi pålagde os selv at mødes og ro-træne 3 gange om ugen, og det skulle være rotræning med sved på panden og teknisk sammenroning og masser af roede km. Vi aftalte, at vi skulle som minimum have roet 500 km inden vi tog af sted til maratonet inkl. flere lange ture på 30 km og en enkelt på 60 km på en enkelt dag. Disse længere ture var som regel lagt en lørdag med passende intervaller ind i mellem de andre træningspas og så skulle det også være sjovt!!! Så vi trænede og trænede, og tog så af sted mod Skive med traileren godt pakket fredag den 17. juni med 4 både fra ADR og AR. Vi var heldige med vejret og roede af sted fredag aften og var i mål lørdag morgen. Vejrudsigten havde nemlig meldt fint vejr om natten og knap så godt vejr lørdag hvor der ville komme vind og regn. reglerne for konkurrencen og båden skal være en langturs 2 års båd, og der skal være en langtursstyrmand i båden.) Vi var desværre kun 2 damehold ud af 13 startende hold, men var så heldige at vi fik starttider med 5 min. i mellem os. Og det andet hold startede kl og vi startede kl , så vi havde noget at jagte på turen, og det gjorde vi. Vi var endvidere så heldige at der var motionsstævne samme weekend, så Merete, Dorte og Bente heppede og var der da vi skulle starte, så de fik os sendt godt af sted, det gav os en god start tak for det. Efter en svedig og hurtig roende nat vandt vi med hele 4 minutter over det andet hold det var så fedt, og vi var trætte og glade. Og sørme om Merete, Bente og Dorte ikke også var der da vi kom ind og fik os hjulpet på land det var super lækkert, og dejligt at I var der. AR fik henholdsvis en 3 og en 4 plads. Lørdag aften havde Skive Roklub arrangeret en rigtig super fest med god mad, levende musik samt en god bar herligt, så alle festede (der var 12 friske piger med fra vores klub til motionsstævnet) og vi havde vist lidt ondt i håret søndag formiddag. Vi kan kun sige at Skive gjorde det rigtigt godt, så tak for et super godt stævne. Anne-Mette, Charlotte og Lise-Lotte Starten gik før det blev mørkt. (Man skal starte mellem kl fredag aften og senest lørdag kl , og skal være i mål senest lørdag kl , hvor konkurrencen stopper og de fleste ror om fredag nat, da vinden som bekendt lægger sig her, så man skal have lys på båden, redningsveste m.m. med, det siger 10

11 Ny hjemmeside / intranet Så skulle den endelig være klar vores nye hjemmeside.vibeklagerdenharværetlænge undervejs, der har været en del rettelser og det har taget mere tid end beregnet. Når det såersagthåbervi,atviallefårglædeafbåde hjemmeside og ikke mindst intranettet, hvor allefårmulighedforatlaveopslagm.m. Sidenstanderhejsningharvibenyttetintranet til turstyring, statistik m.m. Hjemmefra kan vi bl.a. se rostatistik, men vi skal stadig være fysisktilstedeiroklubbenforatopretteentur. Hjemmesidenvilsomtidligerefindespå: erderetlinktilintranettet,herskaldubruge etloginforatkommeind: Brugernavn Ditronr. Adgangskode test12345 Domæne adrintra.dk Efterfølgende kan du naturligvis ændre ad gangskoden måskevildetværeengodide,at fånoteretdennyekode.viharenviserfaring fradengamlehjemmesidefor,atviikkealtid huskersågodtogpludseligharglemtdennye kode. Dervilligeledesværeetlinkpåintranettet direktetilhjemmesiden. Viskalnutilatskelnemellemhvadderskalpå intranettetoghvadderskalpåhjemmesiden den proces håber vi, at I som medlemmer vil deltage i. Derfor modtager vi gerne ideer og ønskertilændringer. Forsiden på intranettet kan opbygges indivi duelt,øverstihøjresideligeunderditnavner deret+,nårdutrykkerpådeterdetmuligtat henteforskelligetingtildinforside. Under personoversigt på hjemmesiden arbejder vi stadig med at få rubrikken titler fjernetogfåtilføjettlf.nr. På intranettet kan du ændre din adresse, tlf. nr.m.m.under Personoversigt mineper sondata. Når du ændrer noget her, afsendes der automatisk en mail med oplysningerne til klubbensmedlemsadministrator,jette. Under Opslag kanoprettesnyheder,herkan du eksempelvis annoncereledigesædertilen spontanroturellerfortælleomplanlagtelang ture. Du vælger opslag, opret nyhed, skriver overskrift,under tilknyt vælgerduopslagog dernæstvælgesendatoforhvornårdenskal på intranettet. Når du trykker på knappen gem kommer der en tekstboks hvor din tekstkanskrives.hereftertrykkerdupå gem og afslut, nu mangler du bare at publicerer nyheden. Hvis du holder cursoren på nyhed kommerfølgendemuligheder: redigeregen skaber, redigerindhold, publicernyhed. Nederstihøjrehjørnefinderduknappen vis ikkepubliceredenyheder. Der findes vejledninger på intranettet, og der vil løbende, hvis / når det efterspørges, blive lagtvejledningerud. Iløbetafefteråretvilviafholdeeninfoaften, hvor du kan lære mere om intranettet der kommeropslagiklubben. Godfornøjelsemedhjemmesideogintranet. Rohilsnerfra Bestyrelsen En enkelt lille sød, men ikke specielt vovet vits: Enstærktforslåetmandkommerindpå skadestuenforatfåhjælp. Derskulleskrivespapireroghanbliverspurgt: Erdegift? Nej,nejjegerbarefaldetaf cyklen. 11

12 Berlin 2011 Hvadharedderkopperøjnesåstoresommøl lehjul,ensygpassager,enkogegryde,engam mel cirkushest, et ungpigekammer og en tysk motorvejtilfælles? Umiddelbart intet og så alligevel alt, da disse alle var ingredienserne til en fantastisk Berlin turanno2011. Jeg har haft den store fornøjelse af at være i Berlin med roklubben en gang tidligere, men dengangvarturenstørreidenforstand,atder varfleredeltageremed,kunfraaalborgklub berne. I år bestod turen afdeltagere fra flere forskelligeklubberrundtomilandet.dervar5 fra Randers Roklub (Tommy, Michael, Svend Åge, Vibeke og Karina), 2 fra Nykøbing Mors Roklub (Helle og Peter), 2 fra Aalborg Roklub (Allan og Bjørn) 1 fra Ægir (Naja) samt 7 fra Aalborg Dame Roklub (Lise, Birgit, Else, Lone Hanne,JannieogundertegnedeKiri). Turenvarplanlagtsåledesattorsdagoglørdag varfællesdagemedlangtureforalledeltager ne, mens fredag og søndag var valgfrie dage foros,vikunneselvbestemmehvadvihavde lyst til. Onsdag og søndag var transportdage, hvorviskullefremogtilbagemellemlilledan mark og store Tyskland. Lad os starte fortæl lingen om Berlin anno 2011 ved begyndelsen Dethelestartedeonsdagd.1.junived9 tiden hvor jeg blev samlet op af Birgit ved Støvring Sydafkørslen.Pådaværendetidspunkthavde Birgit allerede samlet Naja og Bjørn op i hen holdsvis Aalborg og Nørresundby.Jeg måtte derforpågrundafstøvringsgeografiskeplace ring tage til takke med rollen som rosinen i pølseenden i denne sammenhæng. Dette var dogheldigvisikkeenrollejegunderturenkom tilatbibeholde. Onsdagenvaregentligtiltænktsomenstilleog rolig transportdag for alle deltagerne, blandt andetpågrundafdetfaktum,atvidennegang modsattidligerekomfraflereforskelligeklub ber,ogfordifolkmedarbejdeligeskullehave enreelchanceforatkommefrem.dennedag skullealtialthaveværetenganskekedeligdag medtransport,indkøbogandrepraktisketing, mendetgårikkealtidsompræstenprædiker! Egentligvardetdenbiljegsadi,derstartede sæbeoperaen på den tyske motorvej. Hoved rolleindehaverne i denne sæbeopera var to GPSer, en speeder, to afkørsler samt en om gang vejarbejde! Vores GPS havde rollen som den kreative, da den lige pludselig undervejs meddeltebjørn,sompådaværendetidspunkt sadbagrattet,atviskullekøreafveddennæ steafkørsel.nuforholderdetsigsåledes,aten GPSharjoaltidret,såderforkørteviafmotor vejen! Selvfølgeligvistedetteatværedenforkerteaf kørsel,såvimåttevendebilenogkøretilbage påmotorvejen.imellemtidenhavdedetoan drebilersomvifulgtesmedindirekteoverha letosudenatbemærkedet!heldigvis(troede vi hvorblevviklogere)varderenlillekølidt længere fremme, hvilket igen gav samling på tropperne.davikomforbivejarbejdetblevder gassetlidtop,fordiviligevilleindhentedean dreigen,menefteretlillestykketidbegyndte viatundreosover,hvordeandrebilervarble vetaf.birgitringedeliseopkunforatfindeud af at Lise, Allan og Jannie synes at turen i år åbenbart skulle gå til Flensborg i stedet for Berlin,sådérvardedapåvejhen!DeresGPS mente de skulle den vej! Konklusionen blev dogatturenalligevelskullegåtilberlin,såvi valgte at ringe til Helle og Peter fra Nykøbing Morsforatoverbringedemdengladenyhed uheldigvis viste det sig, at de på daværende tidspunkt var i gang med at dyrke en ny spændendeleg,derhed NykøbingMorsefter Aalborg. Da de troede, at vi lå foran dem, havdedeefterkøenvedvejarbejdetvalgteat trykkespeederenibundietforsøgpåatnåop til os! I denne situation var det lidt svært at finde ud af hvorvidt man skulle grine eller græde såderforblevdetetkompromishvor manendtemedatgrædeafgrin!enrasteplads blev udvalgt til opsamling og resten af dagen gik uden de større udfordringer, og da vi ankomomaftenenblevviindkvarteretiheike og Uwes roklub, hvor vi under hele turen havde tilhold når vi ikke var på vandet eller blevfodretafibydelensmadkvarter. Torsdagmorgenstartedevoresdagmedfælles morgenmad, hvor de praktiske informationer om dagens program og inddeling af bådhold blev oplyst. Vi skulle af sted i to firergigbåde 12

13 samtenottermedheikesomstyrmand,mens Uwe og Jannie var styrmænd på de to firere. Meningen med galskaben var, at man roede i forskellige former for bådtyper på vej ud og hjem.dettebetød,atdemderpåvejudhavde siddetiotteren,påvejhjemvilledeblivedelti toholdsåledesatdekomtilatroidetogig bådeogomvendt. Det er en fantastisk alternativ turistoplevelse at se Berlin fra søsiden, især som roer. Dem der tidligere harværet medi Berlin vil måske kunneerindredeforskelligehuse,smukkesom grimme,derliggernedtilvandetsamtallede forskelligesmåogstorebådtyper,ogsidstmen ikkemindstdenvidunderligenaturiberlinpå udturen var jeg kommet i en firer med Naja, Peter, Vibeke og med Uwe som styrmand. Vi fikenekstraunikoplevelse,davifikmulighed foratroindienkanal,dervarsåsmal,atvores båd næsten ikke kunne være der. Her lå, ud over en kajakklub en masse små kolonihave lignende huse hvor nogle af dem havde små tilhørende både. Efter et par timers roning gjordeviholdtvedenafdemangeroklubber, der ligger i Berlin og spiste vores medbragte madpakker. Herefter forsatte vi til en anden roklub,hvorvifiklidttidligtaftensmadiform af grillmad som de tyske værter havde arran geret. Bagefter roede vil tilbage til vores roklub,hvoraftenenforløbstilleogroligtidet ufattelig gode vejr. Der var kun et mindre aftenproblem den aften (som uheldigvis viste sig at være et tilbagevendende ottebenet problem). Detværelsejegboedepåvarblevetomdøbttil ungpigekammeret,dadeyngstedeltagerebo ede her. Udover undertegnede boede Naja, KarinasamtJanniederogså.Værelsetbestod aftoalmindeligesengesamtenkøjeseng.jeg havdefrivilligttagetdenøverstekøjesengiet (synesjegselv)yderstdiplomatiskforsøgpåat fåfordeltsengeneudenproblemer.dettekom jegdogtilatfortrydeligedybtoginderligttors dagaften,dajegskulleisengogenedderkop medøjnesåstoresommøllehjulsadfåcenti meter (i min verden) fra min seng. Den sad godtnokikkeiminseng,menenhvermeden livlig fantasi som min kan måske forestille sig scenariet med den kødædende edderkop, der selvfølgeligommorgenenentenvillehaveædt mig eller befundet sig på min hovedpude kig gendepåmig,nårjegvågnede.efterlidthjalp fra Karina blev Jannie overtalt til at dræbe dettemonster,meddetresultatatligetendtei Janniesegenseng(hvilketegentligersagenir relevant,dadetikkevarminseng,detgikud over). Fredagvarenvalgfridag,hvorvisomudgangs punkthavdetrevalgmuligheder.vikunnetage enfridagfraroningenogeventueltbrugeden indeiberlin.vikunneogsåvælgeenhalvfri dag,hvilketbetødatmanroedeommorgenen forsåovermiddagattageindtilberlinogkig ge lidt. Den opmærksomme læser har gættet at den sidste valgmulighed var at ro hele da gen.jegvarenafdefå,derdendagfravalgte roningforatværeiberlindetmesteafdagen. Dagens drama udspillede sig på vej ind til BerlinmedU Bahn.Herfikviligepludseligat vide over højtalerne, at der var store uregel mæssigheder i trafikken på grund af en syg passager. Senere da vi endelig kom forbi den station,hvoruheldetifølgehøjtalernevarsket måttevikonstatere,atdensygepassagerkun neantagesatværeuhelbredeligsyg atdøm meudfraafspærringer,politiopbudsamtsyge personale, så var der tale om et selvmords forsøg.vivalgteatlæggedenneoplevelsebag osogbrugterestenafdagenindeiberlin,hvor vi, for at nævne et par ting, var ude ved East SideGallery,gikrundtidiversespændendeby kvartererogmidtbyenomkringbrandenburger Tor. I det hele taget brugte vi dagen på helt almindeligeturistting. Omlørdagenvarderigenfælleslangtur idet gamleøstberlin.jegmåindrømme,atdetvar den tur jeg personligt havde glædet mig allermesttil.jegvarmeget,megetspændtpå at se hvordan det gamle Østberlin så ud fra søsiden.vitogeftermorgenmadmedbiludtil en roklub i det østlige Berlin, hvor en af de lokale skulle være vores turguide. Vi blev inddelt i bådhold kun bestående af firere denne gang. I min båd sad Michael og Karina fraranderssamtbirgitfraaalborgmensuwe var vores styrmand. Vi roede over nogle små søersamtmellemenmassesmåøer,hvorde største og flotteste (til tider også grimmeste) husemedtilhørende(kæmpe)bådelå. Fortsættespåside17 13

14 Aktivitetskalender 2011 August SeniorlangturtilRy 13. Klubudlånt DFfRferielangtur Lillebælt/Sydfyn 18. Fyraftensmadpakketur,ca.25km BesøgfraFrederikssund 23. GDRsommerudflugt,ogsåforandre! 27. Kredsmadpakketur Hvalpsund Kaninlangtur 30. Tilbudomkæntringsøvelsekl Styrmandskursuskl September Tilbudomkæntringsøvelsekl ADR sfødselsdag ogkanindåb! 07. Styrmandskursuskl AalborgRegattakl Roteknikkursuskl SeniorlangturtilRyå 14. Styrmandskursuskl LøvfaldsturiAalborgklubberne 27. Kaninbrushupkl Fuldmåneturkl Oktober Åretssidsteklublangturtilmejeriet 15. Klubudlånt 29. GDRgeneralforsamlingkl Standerstrygning Rabatter der batter MedlemmerafAalborgDameRoklubkanopnå rabatter, når vi handler i nogle bestemte for retninger.sebareher: Hovedreglen for at opnå rabatten er, at man medbringersitroblad(mednavnpåbagsiden) måskevildekontrollere,måskeikke! Ibegge forretningeriaalborg gives20%rabatpåallevarer,bortsetfra tilbudsvarer,madvareroggps. EventyrsportfinderdupåNibevejiAalborgSV samtpåhjørnetafalgadeogbudolfiplads! ButikHENRIETTE,erflyttettil CentretvedFøtexNørresundby stadigmed webshop: giverhele15%tilmedlemmerafadr,der fremviserderesroblad. HosSpejderSport,Bispensgade28, Aalborg,kanderopnås10%rabat,oghos Urbansgade26,Aalborg erderligeledes10% atfå! Endeliggiver PROFILOPTIKiBredegade hele20%i roerrabat. (seannoncenandetstedsibladet) Støt vore annoncører de støtter os! 14

15 VESTBYEN STØTTER VESTBYENS IDRÆT Salg og service ADD Data Kastetvej Aalborg. Tlf

16 PåfrigivelsesturtilLØGSTØR.. Anne Hust og jeg har været tilden teoretiske delilangturstyrmandskursetdennevinter. Anneinviteredemigmedtildenpraktiskedeli Løgstør maj. Vejrudsigten så ikke helt fantastisk ud mht. blæsten. I Løgstør kan de prale med, selv når Limfjorden viser tænder, kanderovedatbenyttefrederikvii skanal. Anne,Tage,Lise,AllanogjegankomtilLøgstør roklub ved 9tiden. Klubhuset er ganske lille. Straks efter udpakningen gjorde vi klar til roning.vikunnestraksse,atdervarmasseraf skumtoppepåfjorden. AnnevarsammenAllangåetoverbroenforat tjekkevandetomhyggeligt,formanskullenø digt træffeden forkerte beslutning. De kunne hurtigt konstatere, at det ikke var muligt at kommeudpåfjorden,såvimåttebenytteosaf kanalen. Da vi skulle have båden ud i vandet, skulleviførstoverenoffentligvejogdernæst nedafennedkørsel,samtidigmedatviskulle dreje,ogtilsidstløftebådenudivandet.det kræver vældig samarbejde for at undgå, at nogle af os ryger i vandet. (her tænker man varmtpåvoresrampetak). Vi fik båden i vandet og roede syd på i god modvindogalligevelfladtvand.alleredeefter 100mmåttevihaveenVEL,forfirerenssæde var ikke helt ok. Vi havde heldigvis gaffatape med. Så måtte vi igen have en vel for bund brædderne sad ikke korrekt, så der blev en omgang bytningi båden. (bundbrætpuslespil). Igen en taktil vores egen klub for vedligehol delseafbådene. Kanalen er 4,5 km lang, og da vi nåede ud til enden var der en meget smal bro. Allan styrede os flot igennem med meget præcise kommandoersamtidigmedatvimedarmenes hjælpkomigennembroen.herfrakunnevise Limfjorden.Godtviikkevarpådenandenside af diget. På hjemturen roede vi 7,4 km/t helt udenatbestillenoget,dvsstyrmanden havde nok at se til, for kanalen er 25 m bred, og så snartmanslappedeaf,røgviindmodbredden. Efter frokost roede vi igen samme tur. Denne ganglykkedesdetikkeatkommeigennemden smallebro,selvomvianstrengteos. Da vi kom tilbage til klubhuset var det i mellemtiden blevet invaderet af en flok unge kvinder, som skulle holde polterabend. Den kommendebrudskulleprøveatroienkajak. Så kom ikke og sig, at der aldrig sker noget i Løgstør. SenerekomElse,HelleogMerete.Vifikosalle indkvarteretidetlilleklublokale.vifiklækker madogvin,ogvihyggedeos.jeglagdemærke tilatanneheletidensørgedeforlyspåbordet = hygge. Merete havde fundet klubbens gæstebog og fandt nogle sjove historier. Bl.a. ethold(huskerikkehvilket?),somroedenord jylland rundt (550 km) og gjorde ophold i Løgstør. Jeg erfarede at erfarne langtursroere havde ørepropper med for at sikre natte søvnen,nårvinualleskullesoveisammerum. Søndag formiddag roede vi for 3. gang ud i kanalen, for vejret havde nemlig ikke ændret sig.vigjordeopholdudevedendenafkanalen ogsåudoverfjordenfrakanalvogterhusene ognukendervivistdenkanal. Efter en lækker frokost, holdt Lise en tale og gratuleredeannamedtitlensomlangtursstyr mand. Lise sagde bl.a. at Anne har, som man børgøredet:uddelegerettingenetilturen,så vi alle gør noget. Budgettet var ok, vejret er ingenherreover,mendetvargodtatværeher iløgstør,hvorvikanrouansetvejret. Påturenkunnevinæstenikkenåatgørebrug afalvoresnyevidenindenforlangtursroning somf.eks:kompas,bøjer,ind/udgåenderoret ning,båker,søkort,lanternermm,dakanalen er ret ensformig. Det er de betingelser vi må leve med her ved Limfjorden. Vi kom dog afsted i fladt vand selvom det blæser en hel pelikan. (ja, der var mange måder at sige det på).takforengodtur. Nuventervibarepå,atdetbliverminturtilat afholdedenpraktiskeøvelseforatblivelang tursstyrmand. KarenKofod 16

MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 63. ÅRGANG NR. 3 JUNI - JULI 2011. Langturs-billede fra øen Tjörn i den svenske skærgård. Foto: Lise P.

MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 63. ÅRGANG NR. 3 JUNI - JULI 2011. Langturs-billede fra øen Tjörn i den svenske skærgård. Foto: Lise P. MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB Ronyt 63. ÅRGANG NR. 3 JUNI - JULI 2011 Langturs-billede fra øen Tjörn i den svenske skærgård. Foto: Lise P. ADR sbestyrelse2011: Bagestfrav.:GitteV,JetteC.,LiseLotte,AnneMarie,Birgitte

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Kalender Juli-oktober tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk

Kalender Juli-oktober tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk Juli 2015 Nyhedsbrev fra Odder Roklub Dette nyhedsbrev indeholder: Kalender Juli-Oktober Kajakroning Nyt fra Tirsdagsklubben Sommerferietur Bestyrelsen og Udvalg Facebook, rokort, it Nulenergi klubhus

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Beretning for 2006 Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter,

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 64. ÅRGANG NR. 3 JUNI-JULI 2012. Foto: Kirsten Jensen. Solnedgang over Egholm

MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB. Ronyt 64. ÅRGANG NR. 3 JUNI-JULI 2012. Foto: Kirsten Jensen. Solnedgang over Egholm MEDLEMSBLAD FOR AALBORG DAME ROKLUB Ronyt 64. ÅRGANG NR. 3 JUNI-JULI 2012 Solnedgang over Egholm Foto: Kirsten Jensen ADR s bestyrelse 2011/2012: Nyt billede følger men her har I den nye bestyrelse: Formand:

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave Nyhedsarkiv 2013 Endnu en fondsgave Trygfonden har tildelt os 30 stk. oppustelige redningsveste. Det var da en god julegave. Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen i Middelfart

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere