Frederiksberg HF. HF Vinkler Lav din forside her Mvh GO-CARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg HF. HF Vinkler 2014. Lav din forside her Mvh GO-CARD"

Transkript

1 Frederiksberg HF HF Vinkler 2014 Lav din forside her Mvh GO-CARD

2 Om omslaget Hf-Vinkler har hvert år et tema. I år er det»den gode hf historie«. Hvert år siden 1989 har de studerende på et eller flere af designholdene haft mulighed for at arbejde med et projekt, der handlede om kommunikationsdesign: at skabe layout til et GO-CARD, der reklamerede for kurset. Projektet er udformet som en konkurrence, hvor præmien, hvis man vinder, er, at kortet bliver trykt professionelt og udstillet i den virkelige verden på caféer og i biograffoyeer. I år er GO-CARD et skabt af Stine Omega fra 1ø. Hf-Vinkler og GO-CARD er to kommunikationsdesigns, der tjener samme sag, nemlig at oplyse om og profilere Frederiksberg hf kursus. Normalt er de to ting ikke synkroniseret idemæssigt og æstetisk, men i år er der en tilfældig overensstemmelse mellem Hf-Vinklers tema og den historie, der er grundlaget for Stines GO-CARD. Læs på side 75 Stines egne kommentarer til GO-CARD et. Historien om Adams og Evas overtrædelse af Guds forbud mod at spise af Kundskabens træ i Paradisets Have er jo en rigtig god historie med relevans for enhver studerende. Syndefaldsmyten, som historien hedder blandt de lærde, kan tolkes på flere måder. Læs rektor Finn Bønsdorffs behandling af emnet på side 5. Ud over Adam og Eva optræder der mange andre personer med gode historier på siderne i Hf-Vinkler. God fornøjelse med også at læse dem. Peter Bro PS. Evas æblespisen har fået Hf-Vinklers billedredaktion til at bringe et mindre antal madopskrifter, der hylder æblet. Opskrifterne er fra den tid hvor Eva havde skiftet fra figenblad til forklæde, var gået i køkkenet og lavede»æbleflæsk«til Adam,»Forførende æbler«som dessert og lidt senere i parforholdet nærende, varm»hyldebærsuppe«med æbler til børnene. Tak til Stine Omega. Hendes talentfulde GO-CARD har været meget inspirerende for arbejdet med at udforme siderne med madopskrifter og omslaget.

3 Hf Vinkler 2014 Frederiksberg hf

4 Indhold Redaktion: Finn Bønsdorff Kim Ingholt-Gaarde Omslag: Peter Bro Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag: eksemplarer 3 Finn Bønnsdorff: Forord 5 Finn Bønnsdorff: Den gode Fhf-historie er en udviklingshistorie 11 Kim Ingholt-Gaarde: Gode venner og selvtillid 15 Lars Klewe: Hf-studenter årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus 23 Kim Ingholt-Gaarde: Et kig i krystalkuglen 27 Hans Kargaard: Barcelona revisitada 33 Kirsten Seitzmayer: 2.K. Hvor var de bare gode 39 Marianne Leth Weile: I Amsterdam 43 Ronja Raun Christensen, Nadia Elabdi Jensen, 2.B: Kvinden i buret 49 Cheri Ludvigsen, 2.B: Take a walk on the art side 54 Peter Braams Valore, Lone Nøhr Hansen: Fotocollage fra Lissabon 57 Anne Kragh Andersen: Vi tør godt tale om det 63 Ole Emil Rasmussen: Den bedste teori er praksis 67 Kjeld Arne Hansen: Evaluering af kursisternes holdning til mellemtimer og flerlektionerblokke på skemaet samt generelle undervisningsforhold 75 Stine Omega Jessen: Omg I am so educated 76 Bestyrelsen på Frederiksberg hf-kursus 77 Personalet 81 Afgangsklasserne 2 Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg Telefon ,

5 Forord Kære læsere, Hf-Vinkler udarbejdes af elever og lærere ved Frederiksberg hf-kursus, og i 2014 har vi valgt at sætte fokus på den gode Fhf-historie. Mange dygtige unge mennesker valgte i 2012 at uddanne sig på Frederiksberg hf-kursus, og i 2014 er de kommet i mål med en hf-eksamen. Dygtige elever der har udviklet sig i dialog og samarbejde med dygtige lærere. Vi har valgt at præsentere en mosaik, som skildrer dele af skoleårets mange facetter. Læs f.eks. om 2k s studietur til Berlin:»Turen til Berlin var en succes for det sociale fællesskab trods uenighed inden turens start. Selv om hotellet var gået konkurs, og vi var forflyttet til et andet, var humøret i top.«stor tak til alle, som har bidraget til Hf-Vinkler Til slut vil jeg takke hf-årgang 2014 for samarbejdet i to år og ønske jer alle god vind fremover. Finn Bønsdorff Rektor 3

6 Translokation 2013

7 Den gode Fhf-historie er en udviklingshistorie Årets Hf-Vinkler har temaet den gode Fhf-historie, og det har inspireret vores omslagsdesigner, lektor Peter Bro. Som en del af designfaget udarbejdes der oplæg til et GO-CARD, og når alle skitser er fremlagt foretages der en afstemning blandt eleverne. Årets vinderkort har på forsiden en ung dame med et æble. Hun har spist en frugt fra lærdommens træ, og dette fører naturligt over i syndefaldsmyten, om dengang Adam og Eva blev fordrevet fra Paradis. Lad os se på en sammenfatning af syndefaldsmyten og dens karakter af faldmyte: AF FINN BØNSDORFF, rektor Myte Faldmyte I Faldmyte II Faldmyte III Indhold Godt og ondt spaltes Spaltning mellem mand og kvinde Spaltning mellem liv og død Mennesket bliver udstødt fra Paradis, hvor alt var harmoni og lykke. Den første del af faldmyten indebærer, at der fremover skal skelnes mellem ondt og godt. Det er en etisk fordring, at nu skal mennesket arbejde med at identificere det gode og gode handlinger fra det onde og onde gerninger. I Paradis var Adam og Eva nøgne, naturlige, men efter faldet sker en spaltning mellem mand og kvinde. Den 3. faldmyte betyder, at den paradisiske tilstand, det evige liv ophæves. Et menneske der fødes, har et begrænset antal år på jorden. Med livet følger uafvendeligt døden. 5

8 6 Kvinden svarede slangen: Hf-uddannelsen har lige fra starten haft en»vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men bredere rekruttering end det almene gymnasium, og jeg tør også godt vove den påstand, at uden frugten på det træ der står hf så havde det almene gymnasium ikke haft den succes, som opleves i dag. Og denne lighed som hf førte midt i haven, har Gud sagt, at det må vi ikke spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø«. med sig er også en rigtig god historie. Mange unge fra Men slangen sagde til kvinden:»vist skal I ikke dø. Men uddannelsesfremmede miljøer har fået et afsæt for videreuddannelse og beskæftigelse. En rigtig god social Gud ved, at den dag I spiser af den bliver jeres øjne åbnet, så historie. I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet (1. Mosebog,3,v.6-8.). Syndefaldet implicerer både en fordrivelse fra Edens have, et fald, men også en skabelse af erkendende og reflekterende mennesker. Fra barnlig uskyld til voksenlivet, og hvad det indebærer. Indsigt og selvindsigt handler om både uddannelse og modenhed, og den kristne urmyte kan måske i en dansk og grundtvigsk inspireret version oversættes til et slidsomt og virksomt liv på vor jord. Overlevelse kan ikke passivt tilegnes som i Paradis, men forudsætter en langt mere arbejdsom og aktiv stillingtagen til livets mangfoldighed. Uddannelse var i årtusinder monopoliseret til præsteskabet, og mere ordinære typer var reduceret til agerbrugsdyrkere o.l. Jeg skal ikke her gennemgå uddannelsessystemernes historie i udvalgte lande, men i stedet fokusere på en interessant historie, nemlig historien om den 2-årige hf-uddannelse i Danmark.

9 Lov om Højere Forberedelseseksamen blev vedtaget i folketinget d. 8 juni 1966, og de centrale aktører bag var Poul Hartling, K.B. Andersen og K. Helveg Petersen. I en samtale jeg havde med Hartling i 1991, fremhævede han bl.a.:»lovforslaget om højere forberedelseseksamen faldt i frugtbar jord i Folketinget, fordi mange politikere havde følt på deres egen krop, hvad manglende sprogkundskaber betød. Jeg kunne nævne Knud Kristensen, H.C. Hansen, Erik Eriksen mfl.«men ifølge rektor Ejvind Jensen går hf s historie endnu længere tilbage. I Frit Danmark var der en del organisationer, som beskæftigede sig med hvordan Danmark skulle se ud efter krigen. Her spillede Frit Danmarks lærergruppe en betydelig rolle, og den 1 juli 1945 fremsatte lærergruppen et omfattende forslag til fornyelse af det danske skolesystem, som var for stift og for statisk og i meget høj graf afhængig af forældrenes baggrund. K.B. Andersen havde fra sin tid på Askov Højskole oplevet mange unge med både talent og flid, som bare manglede den adgangsgivende eksamen. I 1965 greb K.B. Andersen chancen for at etablere en paralleluddannelse til gymnasiet, som ligeledes afskaffede seminariernes præparandklasser. Hf-uddannelsen blev etableret som en eksamensuddannelse, hvor der var eksamen i alle fag, men uden årskarakterer. Der var i begyndelsen tale om en 2-årig grundstruktur med placering ved gymnasier eller seminarier, men i løbet af 70 erne og 80 erne udviklede der sig en voksenuddannelse på enkeltfagskurserne, der snart blev landsdækkende. Hf-uddannelsen har lige fra starten haft en bredere rekruttering end det almene gymnasium, og jeg tør også godt vove den påstand, at uden hf så havde det almene gymnasium ikke haft den succes, som opleves i dag. Og denne lighed som hf førte med sig, er også en rigtig god historie. Mange unge fra uddan- 7

10 nelsesfremmede miljøer har fået et afsæt for videreuddannelse og beskæftigelse. En rigtig god social historie. Som tiden er gået, har der udviklet sig forskellige hf-profiler blandt skolerne. På Frederiksberg hf-kursus er elevprofilen forsat karakteriseret ved at mange unge bruger hf hos os som en second chance, men der er også faglærte, som ser hf-uddannelsen som en naturlig forudsætning for at kunne komme videre. Hf, som en del af et videreuddannelsessystem.»jeg ønsker at starte på det 2-årige hf til august da jeg ønsker en ungdomsuddannelse ved siden af min uddannelse som tømrer«.»jeg er en meget fleksibel og en mødestabil dreng som brænder for at læse«.»bor pt. nær Aarhus, og går på hf 1. år. i Skanderborg. Men planen er at gå første år om, eftersom at jeg har misset en masse viden, i starten af året og så flytte til KBH for at starte et nyt kapitel«.»jeg håber meget på optagelse her på Frederiksberg hf, da jeg brændende ønsker mig at starte på Pædagoguddannelsen efterfølgende. Jeg er meget motiveret og håber på at få mulighed for at komme nærmere min drøm, ved at tage en hf her på Frederiksberg«8 Ovenstående er udpluk fra samtaler vi har haft med nye ansøgere i foråret Unge der vil have en fremtid. Får de unge så spist noget af æblet/æblerne, lærer de noget og er der evidens? Kan der opstilles sandsynligheder for hvordan det vil gå eleverne, og ved vi noget om det? I 2007 udarbejdede Frederiksberg hf-kursus i samarbejde med DPU bogen: Højere forberedelseseksamen i 40 år. Der under-

11 søgtes udvalgte hf-årgange, nemlig 1970, 1980, 1990 og hfårgang Årene valgt som det år eleverne afsluttede med en samlet eksamen fra Frederiksberg hf-kursus. Analysearbejdet viser fornemme resultater. Fra 1990 begynder elever fra Frederiksberg hf-kursus i højere grad end elever fra andre hf-kurser i Danmark at vælge de lange videregående uddannelse på universiteterne, og de gennemfører.»men langt mere interessant er det imidlertid, at arbejdsløsheden over alle de 40 år for hf ere fra Frederiksberg hf-kursus har været ca. 3 pct., eller næsten ikke eksisterende.«når der laves årgangsanalyser, følger forskeren en population af CPR-numre over tid, en længdesnitsanalyse, og den seneste vi har fået lavet, er ganske interessant. Se Klewes artikel s. 15. For analyser af de seneste hf-årgange se Hf-Vinkler Kan ses på I 2005 reformeredes hf-uddannelsen, og i relation hertil blev der fra politisk hold meldt nogle nye adgangsgivende krav til de videregående uddannelser ud. For at komme på humaniora skulle en hf-ansøger enten have valgfag i begyndersprog på A-niveau, eller et fortsættersprog på B-niveau, f.eks. tysk eller fransk. Det samfundsvidenskabelige område krævede matematik på B-niveau (det har i øvrigt ført til at matematik er skolens største valgfagsområde i 2014), og man kunne kun optages på lægestudiet med matematik i kombination med fysik og kemi på B-niveau. Hvad ville der nu ske med vores elever? Hvor gik de nu hen? Der er ingen ændringer. Skolen har fortsat en klar universitetsprofil, og mere end 40 pct. af hf-årgang 2007(de startede i 2005) har enten gennemført eller er i gang med en lang videregående uddannelse. Flotte tal. 9

12 Hf-årgang 2014, I skal nu selv ud at vise, at også I har de faglige forudsætninger, modet og viljen til at udfordre fremtidens globale arbejdsmarked med succes. I valgte at uddanne jer på Frederiksberg hf-kursus i Men jeg tror også at tiden her på kursus kan karakteriseres ved begrebet»hard fun«. Det er udviklet af den franske fodboldspiller Eric Cantona, som øvede og øvede og trænede igen og igen, med næsten militærisk præcision. For at blive dygtig måtte der arbejdes hårdt med detaljerne med henblik på at udvikle det næsten perfekte spark, eller den målgivende aflevering. I har holdt fast i valget, men også udviklet jer i løbet af skolegangen, som også har stillet krav om slid og målrettet indsats Den gode Fhf-historie er også en udviklingshistorie. Kilder: Bibelen, Det Danske Bibelselskab Lars Klewe: Højere Forberedelseseksamen i 40 år. DPU 2007 Uddannelsespolitiske længdesnit. Hf 25 år. Forord ved borgmester John Winther, Sommer & Sørensen 1992 Ove Benn og Jørn Jacobsen: Mytebogen i Dansk litteratur. Systime

13 Gode venner og selvtillid På Frederiksberg hf-kursus fik Sangeetha Tharmalingam Singh, 27 år og af tamilsk oprindelse, gode venner, mere selvtillid og tro på sig selv og ikke mindst en hf-eksamen, hun vil bruge til at læse til folkeskolelærer. AF KIM INGHOLT- GAARDE, lektor i dansk og filosofi Det var sidste eksamen og lige ved, at Sangeeta, ikke fik den hfeksamen, hun havde arbejdet så hårdt for i to år. Hun sad ude ved toilettet på en af skolens gange og græd. Hun havde været til mange eksamener, og hun var så nervøs, så nervøs for den eksamen i kultfag, hun ventede på at skulle ind til.»heldigvis fik jeg hælp at mine veninder fra klassen«, fortæller Sangeetha smilende, da jeg møder hende et halvt år senere over en kop kaffe en grå, regnfuld dag på hendes arbejdsplads i Københavns hjemmepleje på Østerbro.»Du kan godt«, sagde de.»du kan godt«. Du skal bare tro på dig selv«.»uden deres hjælp var jeg helt sikkert dumpet«, siger Sangeetha mere alvorlig.»på Fhf fik jeg mere selvtillid og venner, som jeg stadig mødes med en gang om måneden.«selvtillid og godt humør»du kan godt«, sagde de.»du kan godt. Du skal er noget, hun er glad for at bare tro på dig selv«.»uden deres hjælp var jeg have i dag, når hun kommer helt sikkert dumpet«, siger Sangeetha mere alvorlig. rundt til psykisk syge, handicappede eller mennesker»på Fhf fik jeg mere selvtillid og venner, som jeg stadig med misbrugsproblemer. mødes med en gang om måneden.«11

14 12»Det er så rart, du kommer, siger de«, fortæller Sangeetha. Men Sangeetha, der måtte læse teksterne flere gange for at forstå dem, fordi dansk ikke»du er altid i så godt humør«. er hendes første sprog, fik også god hjælp af skolens For selv om hun ofte møder læsevejleder Inger Worsøe, der hjalp hende med den triste skæbner, synes hun, det er en fornøjelse at komme på svære danske grammatik og ikke mindst af sin mor. arbejde hver dag. Ikke to dage For når et af børnene var syg, tog hendes mor toget fra er ens, fortæller hun, og så Århus klokken fire om morgenen for at komme over og har hun nogle gode kolleger. passe, mens Sangeetha var i skole.»min mor har altid Før Sangeetha kunne stille sig op i køen af glade hfstudenter, der ventede på at været der for mig«, siger Sangheeta.»Hun ville ikke have, at jeg fik et højt fravær.«modtage eksamensbeviset og trykke rektors hånd ved translokationen en solskinsdag i juni, måtte hun imidlertid igennem to hårde år. Sangeetha boede nemlig, ligesom i dag, i Malmø sammen med sin mand og deres to små børn. Skoledagen på Fhf er lang, og for at nå at være på skolen på Frederiksberg til klokken otte måtte hun tage afsted fra hjemmet i Serenadgatan klokken kvart i syv om morgenen, mens hendes mand afleverede børnene i institution. Ofte var hun først hjemme igen klokken halv seks. Og når børnene var lagt i seng, lavede hun lektier til klokken halv elleve.»det var især de lange dage, der var hårde«, fortæller Sangeetha.»Når der var mange ting, der skulle huskes, var det nogle gange svært at have overskud til børnene, når man kom hjem. Men jeg er jo ung og fuld af energi«, siger hun med et af sine karakteristiske smil,»og så sørgede jeg for at få en plads i stillezonen i toget, så jeg kunne sidde med en kop kaffe og få ro i sindet.«men Sangeetha, der måtte læse teksterne flere gange for at forstå dem, fordi dansk ikke er hendes første sprog, fik også god hjælp af skolens læsevejleder Inger Worsøe, der hjalp hende med

15 den svære danske grammatik og ikke mindst af sin mor. For når et af børnene var syg, tog hendes mor toget fra Århus klokken fire om morgenen for at komme over og passe, mens Sangeetha var i skole.»min mor har altid været der for mig«, siger Sangheeta.»Hun ville ikke have, at jeg fik et højt fravær.«de to hårde år har imidlertid ikke afskrækket Sangeetha fra at videreuddanne sig. Hun vil søge ind på læreruddannelsen til marts med matematik og kemi som hovedfag. Og så vil hun tage et fag på CBS, så hun kan hjælpe sin mand, der har et renseri, med regnskaberne. 13

16 14 Besøg på Science med biologi B

17 Hf-studenter årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus hvad er de i gang med fem år efter dimissionen? AF LARS KLEWE Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Oktober 2013 Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har på foranledning af Frederiksberg hf-kursus foretaget en undersøgelse af, hvad den uddannelsesmæssige status er for hf-studenterne årgang 2007 fra henholdsvis Frederiksberg hf og hf-studenterne fra resten af landet godt fem år efter dimissionen i efteråret Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger om hf-studenterne, som er leveret af Danmarks Statistik. Oplysningerne vedrører hf-studenternes igangværende uddannelser i efteråret 2012 samt hf-studenternes højeste fuldførte uddannelse i efteråret 2012 udover deres hf-eksamen. Danmarks Statistik har leveret oplysningerne på 4-cifret niveau. I 2012 har hf-studenterne årgang 2007 haft godt 5 år til at gennemføre en uddannelse. Man skal her være opmærksom på, at mange hf-studenter ikke påbegynder en uddannelse umiddelbart efter dimissionen. Mange går først i gang med en uddannelse efter år eller senere. I det følgende kan man imidlertid se, årgangen er den første årgang, som er dimitteret fra hf efter indførelsen af hfreformen i

18 Hvis man dernæst ser på, hvor mange af hf-studenterne, der i 2012 er i gang med en akademisk uddannelse (enten en bacheloruddannelse eller en lang videregående uddannelse), så er der en temmelig markant forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Mens 30% af hfstudenterne fra Frederiksberg hf-kursus på dette tidspunkt er i gang med en akademisk uddannelse, så gælder dette procentvis halvt så mange af hf-studenterne fra resten af landet (15%). hvor mange af hf-studenterne årgang 2007, der er i gang med eller har fuldført en uddannelse i efteråret Først præsenteres resultaterne vedrørende hf-studenternes igangværende uddannelser i efter året 2012, og derefter hvilke uddannelser hf-studenterne har fuldført i efteråret Hvilke uddannelser er hf-studenterne årgang 2007 i gang med i efteråret 2012? Tabel 1 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 2007, der var i gang med en uddannelse godt fem år efter dimissionen i Igangværende uddannelser i efteråret 2012 blandt hf-studenterne årgang 2007 delt op på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Tallene er angivet i procent. Procentvis lidt flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hfkursus (57%) er i 2012 i gang med en uddannelse sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (51%), men forskellen er ikke statistisk signifikant 2. Det ses først og fremmest, at temmelig få af hf-studenterne er i gang med en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse i Langt de fleste af de hf Chi-kvadrat test for kontingenstabeller.

19 I GANG MED UDDANNELSE I 2012 Frederiksberg hf Resten af landet Ikke under uddannelse Under uddannelse Gymnasiale uddannelser 0 0 Erhvervsfaglige grundforløb 0 1 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb 4 5 Korte videregående uddannelser 3 3 Mellemlange videregående uddannelser Pædagogiske uddannelser 7 14 Tekniske uddannelser 1 1 Sundhedsuddannelser 7 6 Levnedsmiddel og ernæring 1 1 Samfundsvidenskabelige uddannelser 2 3 Andre uddannelser (under ½%) 0 2 Bacheloruddannelser 11 8 Humanistiske uddannelser 5 3 Samfundsvidenskabelige uddannelser 4 3 Tekniske uddannelser 1 1 Naturvidenskabelige uddannelser 1 1 Sundhedsuddannelser 1 0 Kunstneriske uddannelser 1 0 Lange videregående uddannelser 19 7 Samfundsvidenskabelige uddannelser 8 3 Humanistiske og teologiske uddannelser 3 1 Tekniske uddannelser 3 1 Pædagogiske uddannelser 1 0 Naturvidenskabelige uddannelser 1 0 Sundhedsuddannelser 1 0 Kunstneriske uddannelser 1 0 Andre uddannelser (under ½%) 0 2 I alt i procent n

20 studenter, der er i gang med en uddannelse på dette tidspunkt er enten i gang med en mellemlang videregående uddannelse eller en akademisk uddannelse. Det fremgår videre af tabellen, at procentvis færre af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus er i gang med en mellemlang videregående uddannelse i 2012 (19%) sammenlignet med hf-studenterne i resten af landet (26%). Forskellen er dog ikke stor og kun lige statistisk signifikant (p=0.049). De foretrukne mellemlange videregående uddannelser blandt både hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus som hf-studenterne fra resten af landet er mellemlange pædagogiske uddannelser, mellemlange sundhedsuddannelser og mellemlange samfundsvidenskabelige uddannelser. Hvis man dernæst ser på, hvor mange af hf-studenterne, der i 2012 er i gang med en akademisk uddannelse (enten en bacheloruddannelse eller en lang videregående uddannelse), så er der en temmelig markant forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Mens 30% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus på dette tidspunkt er i gang med en akademisk uddannelse, så gælder dette procentvis halvt så mange af hf-studenterne fra resten af landet (15%). Denne forskel er stærkt signifikant (p=0.000). De foretrukne akademiske uddannelser blandt hf-studenterne er helt klart de samfundsvidenskabelige uddannelser og de humanistiske uddannelser. 18 Hf-studenternes højeste fuldførte uddannelse opgjort i efteråret 2012 Tabel 2 påviser for hf-studenterne årgang 2007 deres højeste fuldførte uddannelse fem år efter dimissionen i efteråret Hf-studenternes højeste fuldførte uddannelse i efteråret 2012 delt op på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-

21 HØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSE I 2012 Frederiksberg hf Resten af landet Gymnasiale uddannelser Hf 0 57 Hhx/htx 0 1 Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen 0 1 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Handel og kontor 5 5 Bygge og anlæg 3 1 Pædagogiske uddannelser 1 0 Jern og metal 1 1 Grafiske uddannelser 1 0 Levnedsmiddel og husholdning 1 0 Jordbrug og fiskeri 1 1 Sundhedsuddannelser 1 2 Andre uddannelser (under ½%) 0 1 Korte videregående uddannelser 3 6 Mellemlange videregående uddannelser Pædagogiske uddannelser 3 10 Tekniske uddannelser 1 0 Sundhedsuddannelser 5 5 Levnedsmiddel og ernæring 2 1 Kunstneriske uddannelser 1 0 Samfundsvidenskabelige uddannelser 0 1 Andre uddannelser (under ½%) 0 1 Bacheloruddannelser 19 6 Humanistiske uddannelser 7 2 Samfundsvidenskabelige uddannelser 7 3 Tekniske uddannelser 2 1 Naturvidenskabelige uddannelser 2 0 Sundhedsuddannelser 1 0 Kunstneriske uddannelser 1 0 Lange videregående uddannelser 0 0 I alt i procent n

22 studenterne fra resten af landet. Tallene er angivet i procent. Henholdsvis 13% og 10% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne i resten af landet har i 2012 en erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse. 3 Det drejer sig i de fleste tilfælde om en uddannelse inden for handel og kontor. Procentvis lidt færre af hf-studenterne fra Frederiksberg hfkursus har i 2012 fuldført en mellemlang videregående uddannelse (12%) sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (18%). Forskellen er dog ikke statistisk signifikant. Procentvis flest af hf-studenterne fra både Frederiksberg hf-kursus ug hfstudenterne fra resten af landet har enten fuldført en mellemlang pædagogisk uddannelse eller en mellemlang sundhedsuddannelse. Endelig ses det, at markant flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus har fuldført en bacheloruddannelse i 2012 (19%) sammenlignet med hf-studenterne i resten af landet (6%). Denne forskel er stærkt signifikant (p=0.000). Der er især forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf og hfstudenterne fra resten af landet, når man ser på de akademiske uddannelser. Hvis man ser på, hvor mange af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus årgang 2007 der i 2012 enten har fuldført eller er i gang med en akademisk uddannelse, så gælder dette 73 hf-studenter svarende til 49% af hf-studenterne fra 20 3 Man skal her være opmærksom på, at enkelte af hf-studenterne kan have fuldført en erhvervsuddannelse før de begyndte på deres hf-uddannelse. De tabeller, som Danmarks Statistik her leveret giver ikke mulighed for at se det nøjagtige antal, men det drejer sig sandsynligvis om relativt få.

23 Frederiksberg hf-kursus. 4 Det tilsvarende tal for hf-studenterne fra resten af landet er 803 hf-studenter svarende til 22% af hfstudenterne fra resten af landet.. Det siger næsten sig selv, at denne forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne i resten af landet er stærkt signifikant (p=0.000). 4 Der er formentlig ingen af hf-studenterne, som har fuldført en bacheloruddannelse eller en lang videregående uddannelse, før de startede på deres hf-uddannelse. 21

24 22 Billedkunst B på galleribesøg i Den Hvide Kødby

25 Et kig i krystalkuglen Det er svært at spå om fremtiden, men Vinkler har alligevel vovet at kaste et kig i krystalkuglen for at se, hvor fire nyuddannede hf-studenter går hen, når de forlader Frederiksberg hf-kursus, og hvad de har fået med i bagagen. De fire hf-studenter, Vinkler har talt med, er Lærke Holmquist Pedersen, Nicoline Ilsøe Steffensen, Nanna Simone Kristensen og Mark Equizabal Flindt Pedersen. De går alle i 2.C og skal på det tidspunkt, hvor Vinkler interviewer dem, til de afsluttende eksaminer om få uger. Hvordan oplever de at være så tæt på at være i mål og få den eftertragtede hue?»jeg glæder mig meget til at blive færdig«, siger Nanna Simone Kristensen.»Men jeg tror også, det bliver mere utrygt, samtidig med at det bliver spændende. Hun bliver bakket op af Nicoline Ilsøe Steffensen, der også mener, det bliver spændende at blive færdig, fordi der nu skal til at ske noget nyt.»men det skaber også utryghed, fordi man skal skilles fra sin klasse og træffe et valg om, hvad man vil. Alle spørger, hvad man vil og kommer med forslag. Det er forvirrende.«vinkler bidrager også til forvirringen ved at spørge til de fire unges fremtidsplaner omend på en lidt utradionel måde. Hvis du helt selv kan vælge, lyder spørgsmålet, hvad laver du så om fem år? Mark Equizabal Flindt Pedersen er ikke i tvivl.»jeg er selvstændig erhvervsdrivende«, siger han uden tøven.»det har altid været min drøm at bruge mine kreative evner som designer. Som lille ville jeg arbejde for Disney. Det er en af mine styrker at få AF KIM INGHOLT- GAARDE, lektor i dansk og filosofi 23

26 24 gode ideer og tænke ud af boksen. Desuden er det rart at kunne bestemme over sit eget liv.«nicoline Ilsøe Steffensen drømmer også om at komme til at arbejde med design.»jeg håber, at jeg om fem år er i gang med en kandidatgrad på KEA (Københavns Erhvervsakademi, red.) inden for design og business«, siger hun.»jeg synes, marketing er meget spændende. Man har ikke et 8-4 job, og man skal ud og rejse og møder spændende mennesker.«lærke Holmquist Pedersen har også planer om at læse videre.»jeg læser på universitetet. Det skal være et humanistisk fag, måske sociologi eller antropologi. Og så laver jeg stadig frivilligt arbejde som rådgiver på Ungdomstelefonen LGBT (Lesbian, Bisexual, Transgender, red.)«, fortæller hun.»jeg kan godt lide at hjælpe andre, og det er vigtigt, at der er nogle, der tager sig tid til at lægge øre til unge, der har problemer. Også Nanna Simone Kristensen vil gerne læse på universitetet.»jeg vil gerne læse antropologi, siger hun, det er enormt spændende at finde ud af, hvorfor vi er som vi er og undersøge forskelle mellem mennesker.«lærke Holmquist Pedersen og Nanna Simone Kristensens planer for fremtiden bekræfter dermed tendensen i den undersøgelse af Lars Klewe, som er bragt andet sted i dette nummer af Vinkler. Men hvad har de unge fået med sig i bagagen efter at have gået to år på Frederiksberg hf-kursus?»en god eksamen«, nævner Nicoline Ilsøe Steffensen som det første.»jeg er blevet bevidst om samfundet og bedre til at sætte mig ind i problemstillinger. Men jeg har også fået nogle gode oplevelser med min klasse f.eks. på vores studietur til Rom. Selv om der er hård konkurrence på arbejdsmarkedet, ser jeg positivt på fremtiden.«for Mark Equizabal Flindt Pedersen har de to år på Frederiksberg hf-kursus givet ham selvtillid.«min selvtillid var helt i bund efter et afbrudt uddannelsesforløb i gymnasiet«, siger han. Men her opdagede jeg, at jeg jo godt kan finde ud af

27 matematik, og det har givet mig meget gåpåmod og gjort mig til et mere selvstændigt tænkende menneske«. Netop selvtillid er også, hvad Lærke Holmquist Pedersen trækker frem, da hun bliver spurgt til, hvad der er i hendes mentale og intellektuelle bagage efter uddannelsen på Frederiksberg hf-kursus.«jeg har fundet ud af, at jeg kan noget, og at der er noget, jeg er god til. Det giver en følelse af sikkerhed«, fortæller hun.»jeg har mødt mange dejlige mennesker, og det giver livsglæde og inspiration«. At Frederiksberg hf-kursus er en skole, hvor fællesskaber trives, kan Nanna Simone Kristensen også tilslutte sig.»jeg har mødt mange spændende mennesker, der har været ude og opleve noget forskelligt ligesom jeg selv, og jeg har fået nye venner«. Her fjerner vi blikket fra krystalkuglens fremtidsscenarier og forlader de fire unge. De skal snart til at læse til eksamen, så de kan drage videre ud i verden og gøre deres drømme til virkelighed. Og det er med sindsro, vi gør det. De ved, hvad de vil, gør de, og de har noget at have det i. 25

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

En reklame kan opfattes som en sagprosatekst, som vil påvirke modtageren til at udføre bestemte handlinger. En reklame kan også siges at tilhøre

En reklame kan opfattes som en sagprosatekst, som vil påvirke modtageren til at udføre bestemte handlinger. En reklame kan også siges at tilhøre En reklame kan opfattes som en sagprosatekst, som vil påvirke modtageren til at udføre bestemte handlinger. En reklame kan også siges at tilhøre genren faktion. Faktion er en betegnelse for tekster, der

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Erhvervsakademi. Professionsbachelor

Erhvervsakademi. Professionsbachelor FREDERIKSERG HF-KURSUS 2015 Kære ansøger Frederiksberg hf-kursus har mere end 40 års erfaring med hf-uddannelsen. Skolen blev oprettet i 1967 under navnet Statens hf-kursus. Det har i alle årene været

Læs mere

Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne?

Højere forberedelseseksamen i 40 år hvordan er det gået hf-eleverne? Højere forberedelseseksamen i år hvordan er det gået hf-eleverne? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus Indholdsfortegnelse Forord... Indledning... Udtræk af oplysninger

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

Scor i Sommerferien EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Scor i Sommerferien Score i sommerferien hvorfor? Hvorfor har jeg valgt at skrive en e-bog om at score i sommerferien? Fordi jeg igen og igen hører fra fyre at de tager til Lloret de Mar, Bulgarien,

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere