KATALOG MANDAG DEN 11. DECEMBER 1916 KL. 117* GAMMEL MØNT 2-4, COLOSSEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG MANDAG DEN 11. DECEMBER 1916 KL. 117* GAMMEL MØNT 2-4, COLOSSEUM"

Transkript

1 KATALOG OVKR A n t i k v i t e t e r, B r o n c e r, A n t i k e M ø b l e r, K r y s t a l, P o r c e l l æ n, F a j a n c e r, S ø lv, M a l e r i e r, K o b b e r s tik, K u n s t g e n s t a n d e, T æ p p e r m. m SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 11. DECEMBER 1916 KL. 117* OG FØLGENDE DAGE GAMMEL MØNT 2-4, COLOSSEUM KØBENHAVN. EFTERSYN: FREDAG DEN 8. DECEMBER KL LØRDAG DEN 9. DECEMBER KL SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL " KOMMISSIONER MODTAGES

2 KATALOG OVER A n tik v iteter, B ro ncer, A n tik e M øbler, K ry stal, P orcellæ n, F aja ncer, S ølv, M a lerier, K obberstik, K unstgenstan de, T æ p p e r m m SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 11. DECEMBER 1916 KL. IIV2 K-V''-; OG FØLGENDE DAGE i GAMMEL MØNT 2-4, COLOSSEUM KØBENHAVN. EFTERSYN: FREDAG DEN 8. DECEMBER KL LØRDAG DEN 9. DECEMBER KL SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL <(f KOMMISSIONER MODTAGES

3 Konditioner. 1. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. 2. Udlevering af det Købte foregaar selve Auktionsdagen Kl. 3 6 fra Auktionslokalet, Gammel Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseura). Dersom det Købte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden videre Varsel paany bortsælges for første Købers Regning enten underhaanden eller ved Auktion, og er første Køber da pligtig skadesløst at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten over det Solgte overgaar først til Køberen ved Købesummens fulde Erlæggelse. Den, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist til skadesløs Betaling. 3. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 pct. af samme i Auktionsomkostninger, erlægges til Undertegnede kontant ved Hammerslaget eller paa Anfordring Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen til hvilken som helst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb straks forfalden til Betaling. 4. De Købere, der ikke betale i rette Tid, have, hvad enten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 /o p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde er de pligtige - uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Københavns Forligskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts , Nr. 10a, hvorhos de betale skadesløse Omkostninger, derunder Sagfører og Inkassationssalær samt eventuelt Befordringsudgifter, uden Hensyn til Forordningen af 6. August Tillægskonditioner forbeholdes. København, den 7. December G. E. Nøhrmann. Gammel Mønt 2 & 4, Stuen. Mandag. 11. December Kl. llv 2 sælges fra Nr a 1 2 antike Mahogni Armstole 2 1,, Søjlebord 3 1,, Chiffoniére (Empire) 4 1 Uhr 5 6,, Stole 6 1,, Spillebord 7 1 lille antikt Mahogni Chatol 8 1 antikt halvrundt Mahogni Bord 8a 1,, Mahogni Klædeskab med Søjler 9 1,, Mahogni Ivomod^ (Louis XVI) 10 1 Fajance Terrin med Laag 3

4 i antikt Mahogni Spejl Bord Bord (halvrundt) 14 * 9 9 Spillebord Nøddetræs Armstol 16 A } 9 Mahogni Empire Klapbord Hjørneskab Chatol 19 i udskaaret Amagerhylde 2 0 i antik Mahogni Sofa 20a * 9 9, malet Chatol med Opsats Bergére-Stol 21a A 9 9 Maihogni Sekretær (Louis X V I) 2 2 i,, Hellebard fra det ]6. Aarhund.rede 2 3 i,, Egetræs Skab (Louis X V I) 2 4 2,, Empire Armstole 25 i forgyldt og sort Bronce Blækhus paa Granit: Mand og Hund antik Mahogni Komode (Louis XVI) 27 i,, do. do. 27a i,, - Bord med Krydsfod 28 i Par oxyderede japanske Bronce Stager 2 9 i antikt Mahogni Hjørneskab 3 0 i firkantet Bakke af drevet Messing 31 i antikt Mahogni Chatol med Rulleklap 31a i,, forgyldt Spejl 32 i Par store ostindiske Vaser med Laag 33 i antik Mahogni Vitrine 34 i,, halvrundt Mahogni Skab 5 4

5 ,, Chippendale Stole 35a a 38 holl. Skab, indl. med forsk. Træsorter,, Mahogni Empire Sekretær Plet Plateau med Spejl (Barok) antikt Mahogni Søjlebord,, Chatol 39» Bogskab med Indlægning 39a,,, Komode n Stole 40a 1 antiftt Palisander ^alonmøbicment, bestaaende a f: i Sofa j j 4 Armstolle, betrukket med Silke \ 4 Stolle I riqt udskaant. i Bord' med Krydsfod i Salonskab ) 41 i,, Birketræs Komode 6 7

6 i,, Mahogni Armstol 43 i,, Skri ve-søkiretær (Louis XVI) 44 i P ar Rokoko Bronce Lampetter 45 i antikt Mahogni Bord (Chr. VII) 46 4,i Sherrydon Stole 47 1 * Gliasskab 48 i m Sybord (Chr, VIII) 4 9 i,, Rosentræs Chatol 50 1 m Mah. Komode (Louis XVI) m. Forgyldning 50a 1 forgyldt Softofto Møblement, bestaaende a f: i Sofa i 6 Armstole betrukket med Silke 2 Stole i Taburet i Bord med graa Marmorplade 8 50b i Spejl -, 51 i fransk forgyldt Empire Uhr 51a i Satimtræs Vitrineskab 52 i antikt Mahogni Klapbord (Chr. VIII) 53 i,, Nøddetræs Chatol (Barok) 54 i Messing Lampe paa korintisk Søjle med Kapitæl 55 i antik Mahogni Sekretær 56 2,, Armstole 57 i,, Uhr (engelsk) 58 i,, Bord, ovalt (Louis XVI) 58a i antikt Mahogni Skrivechatol med Opsats 59 i Rokoko Bord med Marmorplade 60 i do. Mahogni Komode (Louis XIV) 61 i Spejl med Konsol (Louis XVI) 62 i antiikjt Bogskab med Opsats 63 i Egetræs Komode (Queen Anna) 64 i japansk Lakskrin til Jettons 65 i antikt Mahogni Skrivebord1(Empire) 66 1 >> Kabinetsskab (Louis XVI) 67 i Nøddetræs Skrivebord med Opsats 68 i Boullé Skab med Indlægning (Louis XVI) 69 i antikt Mahogni Spillebord 70 i,, halvrundt Mahogni Bord 71 i antikt Dameskrivebord med Opsats 72 2,, Lænestole (Louis XVI) 73 i Jærnskrin, indlagt med Bronce og Sølv 74 i antik Mahogni Sekretær (Louis XVI) 75 i,, Buffet (Empire) 75a 2 Store Figurer (sachsisk Porcellæn) 76 i Par ægypt ske Empire Kandelabre, lueforgyldte, paa mørk Broncefod med ægyptiske Hieroglyfer 77 i antikt Mahogni Spillebord, fransk (Louis XVI) 78 i,, Nøddetr. Bord m. Udskæring (Louis XIV) 79 i,, Nøddetræs Armstol, 6 Stole 79a i,, Prisme-Krone 79b i,, Mahogni Komode (Louis XVI) 79c i,, Armstol og 12 Stole 80 1,, Chatol 81 1,, Armstol 82 1,, Vitrineskab 9

7 a i antikt Mahogni Boigskab med Indlægning 83 i,, engelsk Uhr i Mahogni Kasse med Massing 84 6,, Nøddetræs Stole 85 i Mahogni Bord (Chr. VIII) 86 i,, Sekretær 87 i Sofa (Chr. VIII) 88 i,, Armstol 89 i lille antik Mahogni Komode (Empire) 90 i antikt Mahogni Spillebord med Søjlefod 90a i elektr. Lampe, 4 diansende Figurer i hvidt og Guld, i sachsisk Porcelilæin, med Silkeskærm 91 i antik Mahogni Armstol 92 i,, Nøddetræs Armstol, 5 Stole 93 i ægte farg. Empire Bro>nce Kandelaber med Svane arme (6 Lys) antike Armstole og 6 Stole, Medaillon (Louis XVI) 95 1 stort persisk Tæppe, Kehlim 96 1 antik Mahogni Sekretær med Indlægning 97 1 ) J Bord, Mahogni og Ambon 98 5 y y Mahogni Stole (Louis XVI) 99 A y y Seng, Empire m. Bronce Kapitæl Lampet af drevet Messing til 2 Lys antik Mahogni Komode (Louis XVI) m. Marmo y y Klapbord y y Armstol y y hollandsk Renæssance Skab y y Mahogni Sybord (Empire) 106 A y y Ntddetræs Armstol, 6 Stole 106a 1 y y Mahogni Sekretær m. Messingindlægning 107 * y y Mahogni Hjørneskab (Louis XVI) 108 * y y Chatol med Opsats y y Nøddetræs Armstol, 6 Stole (Louis XVI) y y Mahogni Armstol (Empire) 110a 1 Boulllé Skab med Messingindlægning 10

8 Tirsdag. 12. December Kl. llv 2 sælges fra Nr antik Mahogni Sekretær Komode 113 1,, Sofa (Chr. V I II ) 114 i,, Skab med Udskæring (Louis X V I) 115 1,, Nøddetræs Bord (Rokoko) 116 1,, Palisandertræs Dameskrivebord m. Tndlægn 117 1,, Egetræs Rokoko Chatol 118 1,, sortpoleret Armstol 119 6,, Mahogni Stole rundt Mahogni Spillebord (Louis X V I) Nøddetræs Armstole og 6 Stole (Rokoko) antikt Mahogni Spillebord med Søjlefod 123 6,, Stole 124 1,, Armstol do ,, Egetræs Kiste (Louis X V I) 127 1,, Mahogni Konsol med Marmor 128 1,, Søjlebord med Indlægning 129 1,, Sota,, 2 Stole, [ Armstol, Rokoko, med Indkegning antikt Birketræs Chatol med Overskab 131 2,, Mahogni Armstole 132 1,, Spillebord 133 1,, Klapbord 133a 1,f - Bord (lille) 134 1,, Sybord (Empire) 135 1,, Satintræs Glasskab 136 1,, engelsk l hr i Mahogni Kasse med Messing 136a 1Nøddetræs Chatol 137 1Barok Lysekrone (Bronce antik Kane (Louis XIV) 139 2,, Bronce Stager (Empire) n Mahogni Komode (Rokoko) 141 1ovalt Satintræs Bord 141a 1Egetræs Renæssance Skænk (rigt udskaaret) forgyldt Louis XVI Møblement, bestaaende a f: 1 Sofa 2 Armstole 2 Stole n

9 142a a i højrygget Egetræs Stol 142b i Mahogni Piano 143 i antik Mahogni Sekretær 144 i,, Nøddetræs Armstol 145 i,, Egetræs Stol (Barok) 146 i,, Komode (Rokoko) 146a i Mahogni Klapbord 147 i Satintræs Chatol antike Mahogni Stole 149 i,, halvrundt Mahogni Bord 150 i,, Mahogni Skab (Louis XVI) 151 i,, Nøddetræs Rokoko Komode 152 i,, do. Armstol (Louis XVI) ^53 2,, do. do. og 5 Stole (Louis XVI) 154 i,, Mahogni Armstol a i Nøddetræs Kaminsikab med Messing 155 i antik Mahogni Sekretær (Chr. VIII) 156 i,, Bord (Chr. VIII) 157 i,, Bogskab (Chr. VIII) 158 i,, Spejl og Komode (Chr. VIII) 159 i,, Lænestol 160 Hjørneskab 160a 1 forgyldt Softofco JRøblement, bestaaende a f: 1 Sofa i 4 Armstole betrukket med Silke. 2 Puder 161 i antikt Mahogni Bord 162 i,, Komode 163 4,, Birketræs Stole 164 i,, Mahogni Lirunedlskab 15

10 I ^ lt>» vita a a a a a 185 Boullé Uhr med Messing Indlægning antik Mahogni Lænestol, 2 Stole,, Lænestol (Louis XVI),, hollandsk Glasskab i,, Mahogni Hjørneskab (Louis XVI) ' ' Armstole og o 6 Stole,, Chatol m. Opsats, lyst Træ, indl. m. Elfenben Porcelilæ'ns Figurer (sachsisk Porcellæn) antikt Mahogni Skab m. Skuffer,, Klapbord,, Sofa,, Skab,, Nøddletræs Chatol (Barok),, Mahogni Spillebord1,, Armstol (Louis XVI) Boullé Skabe (sep.) antikt Nøddetræs Chatol,, Mahogni Komode,, Bogskab Porcellfæns Ryttenstatue (sacssisk Porcel'læn) antiiklt Mahogni Bord,, Rygeskab,, Nøddetræs ITjørneetagére,, Mahogni Dameskrivebord \,, Sybord 2,, Taburetter i 1 > Nøddetræs Lænestol (Barok) 187 i M Mahogni Chiffoniére 188 i gi. flamski Gobelin fra det 17. Aarhundrede belske Motiver 189 i antikt Mahogni Vitrineskab 190 i >y Klapbord, lille 191 i y y Armstol y y Sherryton Stole 193 i y y Kiste med Beslag 194 i y y Nøddetræs Chippendale Armstol 194a 2 y y do. Stole (Queen Anna) Mahogni Stole l6 '7

11 2 1 0 i,, Komode (Rokoko) 210a i,, Skab (Louis XVI) m. Bronce 211 i,, Bord, halvrundt (Louis XVI) a i,, Bord (lille) 212 i,, Armstol (Louis XV*I) 213 i,, Nøddetræs Chatol 214 6,, Mahogni Stole 215 i Par Empire Bronce Kandelabre Egetræs Armstole, 4 Stole med Gyldenlæder antikt Mahogni Sybord 218 1,, Spillebord 219 1,, Nøddetræs Chatol 220 1,, Mahogni Komode med Søjler i antikt Mahogni Bogskab 197 i Nøddet ræs Sybord 197,i i Mahogni Spillebord (Louis XVI 198 i i, Mahogni Sybord Stole med Rørsæder Birketræs Stole 201 i,, Mahogni Nodeskab 202 i Komode 202a i Klapbord 203 f i«sekretær 204 i Spillebord 205 i Kasse 206 i,, Nøddetræs Bord 207 i Mahogni Sofa 208 i Skab med Sølvbeslag 209 i Skab Onsdag. 13. December Kl. UV2sælges fra Nr t antik Birketræs Sofa 222 1,, Mahogni Linnedskab 223 1,, Birketræs Hjørneskab 224 6,, Stole (Chr. VIII) 225 2,, Mahogni Stole med Rørsæder 226 1,, Bord lille antikt Mahogni Toiletspejl antikt Mahogni Skab 229 6,, Stole 230 1,, Bornholmeruhr 230a 1 eletrisk Lampe i sachsisk Porcellæn m. Figurer og Silkeskærm antike Mah. Armstole, 6 Stole 232 i lille antikt Egetræs Chatol 233 i,,,, Mahogni Bord 13 19

12 antike Nøddetræs Stole i M ahogni A rm stol i,, Blomsterbord m. Indlæ gn., Em pire i lille a ntikt M ahogni Bord i a ntikt M ahogni Sybord i,, Kom ode 2 39a i,, Citrontræ s Sybord (Biederm eyer) ,, B ronce Stager 240a i,, M ahogni Skrivebordsstol 241 i,,,, S krin i Satintræ s Bord i a ntik Nøddetræs A rm stol1 og 6 Stole i,, M ahogni Sofa med D elfiner 2 45 i,, Sybord i,, Nøddetræs Bord i lille antikt M ahogni Hjørneskab i antik Nøddetræs A rm stol (B a ro k) i Egetræs Bord med K ryd sfo d (Renæssance) 249a i antik M ahqgni Sekretær (L o u is X V I ) antike Nøddetræs Stole (L o u is X V I) 251 i,, M ahogni Sekretær i,, A rm stol 2 53 r,, Kom ode (R o ko ko ) 2 54 i,, Sofa i,, Bord (L o u is X V I ) ,, Stole med Messing 2 57 i,, A rm stol i,, Hjørneskab med Indlæ gning i,, Sybord smaa antike M ahogni Borde 261 i lille antikt M ahogni Skab antike Stole 2 63 i,, M ahogni A rm stol med g i. In dlæ g ning i,, Kom ode 2 65 i,, Sekretær 265a i., Kom ode i,, U h r i Nøddetræs Kasse 2 67 i,, M ahogni Toiletbord i,, Kom ode (L o u is X V I ) i,, Palisandertræs K la pb ord i,, sortpoileret M ahogni Spillebord 270a i Porcellæns Gruppe (sachsislk Porcellæn) 271 i antik M ahogni Kom ode (L o u is X V ) ,, Stoilé med L yre i,, A rm stol (L o u is X V I ) i,, Hjørneskab ,, Nøddetræs Stole i,, M ahogni A rm stol (L o u is X V I ) i antikt M ahogni Skab med Spejl i,, Chatol ,, Stole i A rm stol 20 2 I

13 antikt Theskab,, Mahogni Spillebord,, Syskrin,, Stole do. Nøddetræs Salonbord (Rokoko) do. Konsol (Rokoko) do. Skrivebord (Rokoko) do. Hylde (Rokoko) antikt Mahogni Bogskab,, Klapbord (Louis XVI) v halvrundt Bord (Louis XVI),, forgyldt Spejl Mahogni Bogskab antikt Toiletspejl (uden Spejl) med Indlægning,, Mahogni Spillebord,, Pillespejl,, Sybord 31 l 281 i,, Sofa 282 i,, Sekretær (Empire) 283 i,, Nøddetræs Armstol (Barok) 284 i,, Mahogni Bænk 285 i,, Sybord 286 i E getræs Renæssance Skærm antike Mahogni Valsestole 288 i M Chiffoni&re 289 i Bord (rundt) 290 6,, Stole do. 292 i,, Komode 293 i,, Skab 294 i,, Nøddetræs Bord 295 i,, Armstol 296 6,, Mahogni Stole 297 i,, - Spi lebord 298 i,, Skrivekomode med Søjler 299 i lille antik Komode (Empire) 22 Torsdag. 14. December Kl. 11 /* sælges: (En (Samling M iniaturer paa (Elfenben. 330 Napoleons Overgang over Alperne 331 Lady Peel. 332 Kejserinde Maria Theresia, 333 Comtesse de Saldern. 334 Katharina. 335 Caroline von. Art håber Scheidlin. 336 Grevinde Fuchs. 337 Portræt af en Officer Md. Reynolds. Moder og Barn. 2?

14 339 Grevinde Kufstein Paår. 340 Aid. Lebrun med Datter. 341 Den røde og den hvide Rose. 342 Fystinde von Liegnitz. 343 En Skrifttyder. 344 Kejserinde Mariane. 345 Fru von Mesmei. 346 Dameportræt. 347 Napoleon. 348 Napoleon til Hest. 349 Rytterfægtning ved Vindmøllen. 350 Grevinde Ares Steppberg. 351 Belinda,. 352 MandLsportræt. 353 Kejisfer Josef den Anden af Østrig. (Pergament.) 354 Dameportræt. 355 Dameportræt. (Maleri.) 356 Dameportræt. 357 Digteren Johannes Ewald. 358 Kvindefigur i Etui. 359 Dameportræt. 360 do. 361 do. 362 Portræt af en ung Pige. 363 Musikscene. Sign. Berthold. 364 Dameportræt. 365 Skildpaddeæske med Miniature do. Zitherspilleren. { Hollandsk.) do. Tyroler-Landskab do. Tyroler-Landskab do. Mandsperson do. Efter Andrea del Sarto; Johannes den Døber do. Mira mare ved Capri, Dronning Annas Lystslot do. Italiensk Bjærglandskab fra Abruzzerne. Malet paa Træ. 377 i do. En læsende Mand Kobberstik i Ramme gi. fransk koloreret Kobberstik i Ramme gi. fransk Kobberstik efter D. Terners i Louis XVI Ramme gi. Kobberstik i Ramme: Frederik den Store til Hest. > En Samling græske og romerske Mønter (ca. 900 Stk. med Møntskab). 1 ægte Smyrna-Tæppe engelsk Tæppe do. do. do.,, do.,, do. do. Jftalerier og Ipøbbcvflik sælges Torsdag den 14. December. 366 i Maleri: Forestillende Kejserinde Elisabeth at Rusiand. (A. Roslin?) do- Sign. N. H. 1700: GI. italiensk Motiv do. Sign. SACHA: Landskab do. Sign. SACHA: Landskab. 24

15 Par antike Meisner Porcellæns Vaser gi. københavnsk Porcellæns Vase dfovarbejiiet ^øio, (Slås, loueliæn m. tn sælges Torsdag den 14. December og tølgende Dage. 391 i lille Porceillæns Vase, Berliner Rubin Empire Glas i Gruippe, sachsi.sk Porcellæn transke Lysestager i Iransk Blomsterholder gi- Malm Kanon i ostindisk Assiet, blaa i yachsisk Brevpresser m. Hund og Blomster-Relief i indislk Ankelismykke m. Zirather, Sølv eller Bronceiegering i Fajance Fad, Deift, mrk. I. V., koloreret 401 i gi- Sølvdaase t - do i - do i - Brøndglas i - Sølv Plat-de-Menage m. rødt Glas antike Saltkar m. Sølv i,, Sølv Sukkerskaal i gi. Krystal Opsats m. Sølvfod i - Sølv Thekande Eddikegarniturer Kaffeskeer i - Sukkerske i Par Ivøer, Deift Fajance i Sølv Æ,slke m. 12 Sølv Kaffeskeer j dansk) Gruppe, hvidt Porcellæn, forestiller to Børn, der leger med en Ged, Børnene holder Vindruer i Haanden gi. Sølv Kompotskeer Fiskeske Salatbestik Legetøjs-Støbeform m. Indskæring Anno Samovar Par Kopper m. Landskabs-Sujetter, kbhv. Pore Creme-Kop, trekantet m. Blomst paa Laaget, k. P gi. Theglaslholder og Ske af Sølv, indl. m. Erna i Hk Furstenberger-Skaal m. Blomsterdekoration ovalt Nympfeburger-Fad m. Blomsterdekioration stor firk. Ema il lie-daase m. Kærlighedsscenerier Nympfeburger-Tallllierken m. Blomsterdekoration sachs. Rokoko Gruppe: Herre og Dame, dér fløjter Analn as Bæger af Træ itjaliensk Majolika Vase m. bibelske Motiver Plet Pliat-^de-Menage uden Glas gi. Søliv Kaffekande Sennepskande Krystallslkaail m. Sølv Søilv Thekande og Flødekande Sølv Kurv 441 antike Ikiinesiske Parérplader antik Hovedafstøbning, Oldtidslevning fra 200 Aai før Kristus antik Vifte, udskaaret Elfenben gi. Bibel Par Køer, Deift Fajance antike Glas, Empire 447 2,lV franske Vaser ,, grønne Glas ,, Glas T gi. Porceillæns Skrivetø] Meisner Porcellæns Vase T - Porcellæns Figur lille U'hr: Napoileon og Gardisten gi. Alabast U hf, Empire Kande, Empire Pore. Buster: Louis X V I og Marie Antoinette Crown Derby Figur: Romeo db. Julie Sølv Bakke ( gr) 27

16 460 i B r ø d b a k k e : 461 i K u r v i g i 1. S ø liv S t r ø s k e e r a n t i k e S ø lv S a l t k a r 464 l antik sachsisk Figur:»Fuglehandlerenc (købt paa Frohnes Auktion) g i. B r o n c e S t a g e r j 466 i L a m p e t,s lk jo ld a f d r e v e t M e s s in g m. K v i n d e f i g u r e r 467 i L o u iis X V I E lf e n b e n s V i f t e, g e n n e m b r u d t ( M i n i a - tu r s c e n e r lie r ) 468 i A p o l lo B u s t e a f M a r m o r 469 i M e s s in g B æ k k e n la m p e t t i l 2 L y s 470 i B r o n c e M e d a illlo n i R e l i e f : E t K y s 471 i M e s s in g S e n g e v a r m e r m. S k a f t 472 i d r e v e t K o b b e r A m p e l 473 i T e r r im lia a g m r k. G. H. ( D e l f t ) 474 i s jæ ld e n, m ø r k e g r ø n g la s e r e t F ik s é r f la s k e, f r a n s k S t e n t ø j 475 i E m p i r e K r y s t a l - S k a a l m. P r i s m e r o g S ø lv f o d M a l m S t a g e r 477 i F i g u r : N a p o l e o n ( s a c h s is k P o r c e llæ n ) 478 i P o rc e lu æ n s S m y k k e æ s k e, D r e s d e n 479 i G r u p p e, s a c h s is k P o rc e lttæ n S y n a g o g e S t a g e r 481 i g i1. S ø liv S k r i v e g a r n i t u r e 482 i - S u k k e r b ø s s e Sølt) Tfiesennce, i i i i b e s ta a e n d e a f : T h e k a n d e F lø d e k a n d e S u k k e r s k a a l T h e s k e b æ g e r g i. S ø lv T h e s k e e r 485 i - S a la t b e s t ik 486 i - S t r ø s k e 487 i - F is k e s k e 488 i ig l. k in e s is k K a n d f e 1210 gram S ø lv K a n d e, t i d l i g E m p i r e T r a g t a n t ik ] G u l d r i n g 492 i g i. V a s e m e d b la a D e k o r a t i o n L ø v e, S e r p e n t in S t e n, h a a n d s k a a r e i K r y s t a l! C h a m p a g n e s k a a le S k i ld p a d d e D a a s e S ø liv T h e k a n d e 497 i - K r y s t a l S u k k e r b ø s s e m. S ø lv S ø l v K a f f e k a n d e ( g r ) S ø lv V i n k a n d e B o n b o n n ié r e K u r v 502 i l'iille M o d e l k a n o n a f B r o n c e F i g u r, fo r e s t illt e n d e e n D a m e m e d e n H u n d L o u i s X V I E l f e n b e n s V i f t e, g e n n e m b r u d t, r i g t k o r e r e t m e d G u l d o g h a a n d m a le t 505 i g i. G la s p a a F o d m. F o r g y l d n i n g 506 i - d ø. d o d o. d o e n g e ls k e P l e t S t a g e r d o. K u r v d b. S a l t k a r d o. S e n n e p s k a n d e d o. S t a g e r F l a k o n, b la a B r o n c e S t a g e r 515 t - fk in e s /is k T h e d ia a s e s a c h s is k G r u p p e : N a p o le o n o g M a r i e L o u is e g i. blliaa O s t e k lo k k e S ø lv T h e d a a s e 519 r g i. S ø lv F is k e s k e T h e s k e e r 521 r - F r u g t s k e 522 t - S a la t b e s t ik 523 t - D a a s e 524 t - d o. 525 t - T h e k a n d e 526 r i n d l a g t M o s a i k b i l l e d e, it a l i e n s k K u n s t 527 r g h r u s s is k S a m o v a r

17 528 i Søliv Bæ,ger m. K o n g Frederik V I I l s Billede 529 i lille for.g. Louis X V I Bronce Stage m. Slukker 530 i Bjærgm andsøkse, A nno 1748, svensk eller norsk B jærgm andsøkse uden Skaft, A nno [ gotisk Bronce Røgelseskar m. Hank li'lilte M essing Beholdter P ar Flet Sovekam m erstager, Barok Rokoko G ruppe (C helsea), forestillende fire Børn, der smeder paa et Vaaben sachsisk Figur, forestillende Jæ ger og H und Figur, forestillende Vandet gfll Sølv Thekande og Flødekande K rystal Saltkar m. Sølv Sølv K urv gi. Søliv Stager 542 r _ G uldring _ Brbdéri _ udlskaaret Cigaræske Saltkar paa Sølvfod PorcelJlæns U hr, Jaques Petit 547 i - M ismer Skaal paa Sølvfod Glas Flødekande smaa gi. franske Vaser gi. Gllasskaale med O psats Glias db Pore. Figuirer: Louis X V I og Marie Antoinette Sølv Thedaase Opslats Porcellæns Gruppe, sachsisk Porcellæn M alm Æ ske gi. Tfieseruice bestaaende a f : 1 Thekande, Flødekande, Sukker- ^kaail & Thedaase Sølv K urv 562 r gi. Sølv Thepotte Theskeer Plat-de-M enage Flaskebakker Strøske Sauceskeer Salatbestik - G uldring - Saltkar paa Sølvfod - Skaale - Sølv Daase do. do. - Arm baand' i udskaaret T ræ - Sølv K urv Bonbon niére med Laag Sukkerskaal Sennepskande Gruppe, sachsisk Porcellæn gi. sleben K rystal O psats M alm Blæklhus antik Sypind,, Tin Peberbøsse,, broderet K appe Platter antik Platte Sæt antike K niplingshæ ngler (tilhørt Caroline M a thilde) gi. kinesisk F orhæ ng tran sk Silkeshavi m. rød B on - fransk Silkeshavi m. hvid Bon ullldbnt Shavl amtikt sort K niplingsslør,, hvidt K niplingsslør,, sølvpil. Sukkerskaal & 2 Saltkar Plet Lysesttager Biroderi (fra U dstillingen i Mexico) gi. broget Tørklæde m. Silikiebort,, U ldtørkjæde,, Bom uldstørklæde hvid1bondehue broderet Skærm?o 3 1

18 603 i gå'. Messing Stage til 2 Lys 604 i - do. do. 605 i - Gevær 606 i - Sabel 607 i - do. 608 i - do. 609 i - Hellebard fiøbber, ittcslmg og 'Hin. 610 i Messing Kaffemaskine 611 i Kobber Spand 612 * yy Fiskekedel med Laag 613 * 19 Dørslag 614 i Messing Pande m. Kobber Haandtag 615 i Kobber Vandkedel 616 * 5 ) do. 617 i Messing lidtøj 618 i Kobber Form yy Tallerken \J do. 621 I y y Æbleskivepande yy La ag 623 I y y Æbleskivepande, lille yy Laag y y Kaffekande 626 * yy Thepotte 627 i Messing Jardiniére 628 i Kobber Kaffekande med Stjært og Fyrf 629 i Malm Strygej ærn 630 i Kobber Kagevender 631 y y do. 632 i Par Malm Lysestager 633 i Kobber Tragt 634 i Par Messing Lysestager 635 i Malm Morter ) i Kobber Skrin 637 i hollandsk Messing Daase 638 i Kobber Tragt 639 i Malm Strygejærn 640 i Kobber Maal Messing Mortere smaa Kobber Kasseroller 643 I Messing Daase 644 r Par Malm Lysestager 645 i Kobber Kasserolle 646 i PUet Sulkikerskaal 647 i Sølv Thesi 648 i Messing Lysestage 649 i Kobber Tragt 650 i Messing Lysestage 651 t,, Jardiniére 652 r Kobber Skaal 653 i Messing Lysestage 654 r do. 655 f Malm Morter paa Ben 656 [ Par Messing Lysestager 657 i Malm Strygejærn 658 i Kobber Tragt 659 i Measing Lysestage V okskæntehol de re Skjolde 662 i Kobber Tragt 663 i,, Buddingeform 664 i,, Vase Mesising Lampetter Plet Opsat se 667 I stor Mallm Morter 668 I Tin Terriin 669 I Skaal m. Hank 670 I y y do. 671 I do. 672 I y y d o. 673 I,, do. 674 I,, Fad, rundt 675 I,, do. u

19 dfybe Tin Tallerkener flade Tin Tallerkener 678 i Fajance Terrin m. Fad 679 i Thepotte med Tinlaag 680 i Kagefad m. Blomster Par Kopper, dek ,, Berliner Kopper 683 i Fajance Fad Tallerkener 685 i ovalt Fad 686 i Sauceskaal Tallerkener (defekte) do. do. 689 I do. do do. do. 691 i o Puncheglas, y Skaale, 692 i Messing Brystharnisk (Én (Samling gamle.sptnklulm. 701 i Spindeluhr, Sølv, 2 Kaps. 702 i do. Sølv, 2 Kaps. 703 i do. Sølv, i Kaps. 704 i do. Nysølv, 2 Kaps. 705 i do. Sølv, i Kaps. 706 i do. Sølv, 2 K aps. 707 i do. Sølv, 2 Kaps., Erna ille Kapsel 708 i do. Sølv, i Kaps., Tallene i blaa R and 709 i do. Sølv, i Kaps. 710 i do. Sølv, 2 K aps., Dansk 711 i do. Sølv, 2 Kaps. 712 i do. Sølv, iy2 Kaps. 713 i do. Nysø liv, i Kaps., sjælden Skive og 714 i do. Nysølv, i y2 K aps. 715 i do. Sølv, 11/ 2 Kaps. 716 i do. Sølv, 2 Kaps. t 717 i do Søliv, i Kaps., Hundehoved 718 i do Sølv, i /2 Kaps., meget sjældent 719 i do Sølv, i y2 K aps. 720 i do Sølv, iy2 Kaps., svensk 721 i do Sølv, 2 K aps., engelsk) 722 i dq Sølv, 2 K aps., meget sjældent Væddeløbsuhr 723 i Cyliinderuihr med Sølvskive 724 i Spindeluhr, Sølv, 2 Kaps., eng. Koøje, sjældent 725 i do. Sølv, 2 K aps., Koøje med Sølvskive 726 i do. Sølv, 2 K aps., drevet oxyderet Sølvkapsel 727 i do. Guld, i y2 Kaps. 728 i do. Tombak, i K aps., sjældent 729 i do. Nysølv, i K aps., m. guldfors. Skive 730 i do. Sølv, i Kaps., fransk 731 i do. Sølv, 2 Kaps,., engelsk Koøje 732 i do. Sølv, Kaps., fransk 733 i do. Sølv, 2 K aps., drevet oxyderet Sølvkapsel 734 i do. Sølv, i Kaps. 735 i do. Sølv, 2 K aps., Koøje 736 i do. Sølv, i K aps., Sølvskive 737 i do. Sølv, i Kaps. 738 i do. Sølv, i Kaps. 739 i do. Sølv, iy2 Kaps. 740 i do. Sølv, i y2 K aps., svensk 741 i do. Sølv, i y2 K aps., italiensk 742 i do. Sølv, 2 K aps., engelsk 743 i do. Sølv, i Kaps. 744 i do. Sølv, 2 Kaps., Koøje 54

20

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 = AKTIESELSKABET % SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Hverdag paa Vesterbrogade 41 efter Begæring af Overretssagfører

Læs mere

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 KATALOG OVER A/S L. F. FALKENBERGS KUNST- OG MØBELFORRETNINGS AUKTION ONSDAG D. 20. OG TORSDAG D. 21. OKTBR. 1920 BEGGE DAGE KLOKKEN 12 PRÆCIS I UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 (INDGANG FRA

Læs mere

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition.

AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12. 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. es AUKTIONSKATALOG DANSK KUNSTHANDEL 6. Raoul Dufy: Rytterkomposition. VINGAARDSTRÆDE 21 TIRSDAG D. 2 0. OG ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12 es KUNSTAUKTION TIRSDAG D. 20. og ONSDAG D. 21. MAJ 1919 KL. 12

Læs mere

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25.

Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. NORGESMINDEVEJ N *: 25. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo, Krystal, Porcelæn, Sølv, Mahogni Møbler, persiske Tæpper, Piano, Kobberstik, Malerier m. m. tilhørende G R E V E ESKILD SPARRE og som bortsælges ved Auktion O nsdagen

Læs mere

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919.

KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. KØBEMHÅVNS 26. MARTS 1919. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKVITETER OG KUNSTGENSTANDE DER BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 26. MARTS KL. 11 KØBENHAVNS NY KUNSTSAL VESTERVOLDOADE 11 STUEN TLF. BYEN 7876

Læs mere

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af

Auktionen. Krystal, Porcelæn, Sølv, antikke Møbler, Kunstsager, Lysekroner, Kobberstik m.m. KATALOG. Farvergade 6, stuen efter Begæring af ' AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag d. 16. Oktober 1917, Form. Kl. 11 og flg. Dage i Farvergade 6, stuen efter Begæring af Højesteretssagfører

Læs mere

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^smsacøp Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34.

CATALOG. Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. CATALOG Auktion over Antiquiteter m. m.: Mandag d. 9. Februar 1920 og følgende Dag Form. Kl. 11: Ovenlyssalen Bredgade 34. FORTEGNELSE over Antiquiteter, Kunstsager m. m. der efter Begjæring af Hr. Ingeniør

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701

Møbler og Indbo. KATALOG NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 RASMUS NIELSENS AUCTIONS FOR RETNING NØRREGADE 41 TELEFON 1016 OG 8701 KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, 1. SAL, TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 1913 FORMIDDAG KL. 11 OG FØLGENDE DAG OVER Møbler og Indbo. Søndag

Læs mere

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m.

Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, Malerier, Bøger m. m. tilh. Boet efter afd. H øjesteretssagfører V. F. Asmussen og som bortsælges ved Auktion O nsdagen den 17.

Læs mere

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo

Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo KATALOG OVER DET Fabrikant Emil Falck5 Dødsbo TILHØRENDE IN D B O BESTAAENDE AF MØBLER, TÆPPER, LYSEKRONER, MALERIER, KUNSTSAGER, SØLV, GLAS, PORCELÆN, PLET m. m., SOM BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION

Læs mere

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL.

KATALOG HERSKABELIGT INDBO GAMMEL MØNT 2 & 4. BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 OVER KL. KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO BRONCER - ORGLER - UHRE - GULVTÆPPER MALERIER m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION I DAGENE 1.-3. SEPTEMBER 1920 KL. 11*/, FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF. 9720-9774 EFTERSYN:

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m.

MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. KATALOG OVER ANTIKE OG MODERNE MØBLER BRONCER - FORARB. GULD OG SØLV - KOBBER TIN - PORCELLÆN - FAJANCER - MINIATURER ANTIKVITETER - UHRE m. m. SOM SÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION FRA GAMMEL MØNT 2 & 4 TELF.

Læs mere

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum)

FRANSK KUNST. MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere. Tirsdag den 2 0. Febr Kl. 12. Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) FRANSK KUNST Tirsdag den 2 0. Febr. 1917 Kl. 12 bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 * 4 (Colosseum) en meget fin Samling MALERIER at kendte, udstillende franske Kunstnere Eftersyn Søndag den 18. Februar

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1

'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 f ; / y f. 1 V J, 6 ' C T 'HANS V. HUMPEL KATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 1 i HOTEL BR1STOLS ANNEX (OVER B.-T. CENTRALEN) (HJØRNET AP FREDER1KSBERGOADE

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 Indbo. Moderne og antike Møbler. Mandag den 12. April, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes paa Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form.

AUKTIONEN over. den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 KATALOG. Bernstorffsvej 19, Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. KATALOG til AUKTIONEN over den russiske Udstilling paa den Baltiske Udstilling i Malmø 1914 afholdes Onsdag den 8. Decbr. 1920 Kl. 11 Form. og følgende Dage, Bernstorffsvej 19, hvor der bortsælges Malerier,

Læs mere

AUKTIONEN, der afholdes

AUKTIONEN, der afholdes bhlo KATALOG til AUKTIONEN, der afholdes JVIandag d. 17. JMovbr. 1913, Kl. 10 Form., Allégade 35, hvor der paa Begæring af Frederiksberg Birks Skifteret bortsælges det Enkefru, Consulinde Johanne Unnas

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

(itiy FRANSK KUNST = MALERIER = F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i. Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum)

(itiy FRANSK KUNST = MALERIER = F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i. Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum) (itiy FRANSK KUNST F red ag en den 11. M aj 1917 Kl. 12 * bortsælges ved Auktion i Gammel Mønt 2 s 4 (Colosseum) en meget fin Paniling = MALERIER = at kendte, udstillende franske Kunstnere f Eftersvn Onsdag

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion

M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion FORTEGNELSE over M øbler m. m. som bortsælges ved off. Auktion Tirsdagen den 28. Maj 1918 Formiddag Kl. 10 og følg. Dag i Niels Juelsgade Nr. 6 stuen - - Af Kataloget fremhæves: En stor Del udm. Møbler

Læs mere

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl.

FRANSK KUNST. Falkenbergs Auktioner. T elefon 1282. GI. Kongevej 27 * 29. Falkenbergs Au ktioner. Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. Falkenbergs Au ktioner Fredag den 3. Novbr. 1916 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 * 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling Malerier, udelukkende FRANSK KUNST EFTERSYN: Onsdag

Læs mere

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8,

AUKTIONEN. KATALOG over. Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, KATALOG over AUKTIONEN der afholdes Tirsdag den 10. September Kl. 10 Formiddag, Johannevej 8, hvor der efter Begæring af Arvingen i Boet efter afdøde Enkefru Margrethe v. d. Hude bortsælges det Boet tilhørånde

Læs mere

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form..

AUKTIONEN, EB Fr. Jensens Bogtrykkeri, Falkoneralle 58. K A T A L O G. Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Ratksacksvej 14, Kl. 11V2 Form.. K A T A L O G til AUKTIONEN, d er a f koldes Fredag d. 2 8. Maj 1 9 1 5, Kl. 11V2 Form.. Ratksacksvej 14, hvor der paa Begæring af O verretssagfører Jon Krabbe som executor testamenti bortsælges det afdøde

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

MØBLER oo INDBO Befordringstøj

MØBLER oo INDBO Befordringstøj RASMUS NIELSENS AUCTION S FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^ D C D C D C D C 3 C D C D C ) C g 3 C D C D C D C D C D C D C D C D C 3 C D C D KATALOG TIL AUCTIONEN NØRREGADE 41, lste SAL, FREDAG

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION.

KATALOG MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER STUDENTERFORENINGENS LILLE SAL TILHØRENDE ET DØDSBO FORM. KL. IIV2 SÆLGES VED AUKTION. Vilh. Hammershøj. KATALOG OVER MALERIER, PORCELLÆN SØLV, GLAS OG BRONCER TILHØRENDE ET DØDSBO SÆLGES VED AUKTION. ONSDAG DEN 18. FEBRUAR 1914 OG FØLGENDE DAG FORM. KL. IIV2 1 STUDENTERFORENINGENS LILLE

Læs mere

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1

Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1 0 1 6 OG 8 7 0 1 Fredag den 29. Januar, Form, Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt en Del udmærkede Møbler,

Læs mere

KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE

KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE KATALOG OVER HERSKABELIGT INDBO FLYGLER - PIANOER - BRONCER - UHRE PLATTER = TÆPPER M. M. MALERIER TEGNINGER - KOBBERSTIK M. M. SOM SÆLGES I DAGENE FRA D. 8. TIL 11. MARTS Kl. I I 1/, FRA GAMMEL MØNT 2

Læs mere

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa

KATALOG. F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa KATALOG 4 F redagen den 14. Ju n i Form. Kl. 10s/4 og følgen d e D ag bortsælges ved A u k tio n paa Nørregade Nr. 41 en Del gode ældre Møbler m. v. Af Kataloget fremhæves: 1 udmærket sort poleret Kabinetsmøblement,

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. I TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 OG FØLGENDE DAGE KL 11«/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

Herskabeligt Indbo Malerier

Herskabeligt Indbo Malerier FALKENBERGS AUKTIONER. Gamle Kongevej 27 og 29 ( D a ny Telefon 1282. T h e a te r). KATALOG ti/ Auktionen Tirsdagen den 20. Marts 1917 Formiddag Kl. Il og félgende Dage GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

Læs mere

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701.

Møbler og Indbo, Nørregade 41, 1ste Sal. Befordringstøj. 24,700 Cigarer. Rasmus Nielsen, Nørregade 41. Telefon 1016 & 8701. RASMUS NIELSENS AUCTIONS FORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 «Jm a ac63d Torsdag den 20. Maj 1915, Form. Kl. 11, og følgende Dag sælges ved Auction paa Nørregade 41, 1ste Sal en Del Møbler og Indbo,

Læs mere

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion

FORTEGNELSE over. Niels Juelsgade Nr. 6 1-Sal -0. Vekselerer KOPPEL BERENDT og som bortsælges ved Auktion FORTEGNELSE over Herskabeligt Indbo Glas, Krystal, Porcelæn, Sølv, Plet, Smykker, eleg. og udm. Møbler, Tæpper, Gardiner, Flygler, Billarder, Malerier, Kobberstik, Bøger m. m. tilh. forskeli. Auktionsrekvirenter

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 (({ City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Tef. 9774 (Hjørnet af Citygade). FREDAG DEN 16. MAJ 1913 KL. 12 OG FØLG. DAGE AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF

MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF KATALOG OVER MØBLER, KUNSTSAGER, ANTIKVITETER, PORCELÆN, SØLV, BØGER m. m. DER BORTSÆLGES EFTER BEGÆRING AF OVERRETSSAGFØRER C. F. KUHN VED AUKTION, DER AFHOLDES TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 1915 FORM. KL. 11

Læs mere

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^,

CATALOG MACKEPRANG5 MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I 3579. CHARLOTTENBORG. AflLERIEJ^, 3579. CATALOG OVER MACKEPRANG5 AflLERIEJ^, H V ILK E B O R T S ^E G E S VED AUKTION MANDAG D. 23. OCTOBER 1899, FM. KL. (I PAA CHARLOTTENBORG. N r EFTER SY N : Fredag d. 2 0., Lørdag d. 21. og Søndag d.

Læs mere

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895.

KJØBENHAVN. William Sørups Bog- og Stentrykkeri. GI. Strand 30. 1895. Fortegnelse over det Boet efter afd. cand. phil Fritz Wagner tilhørende Indbo, m. v., som bortsælges ved Auction i Niels Juelsgade 6, 1. Sal o. G., Onsdag d. 9. October og flg. Dage, Form(l. Kl. 11, og

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127*

AD. HEINRICH-HANSEN CHARLOTTENBORG FORTEGNELSE EN SAMLING MALERIER MALEREN. MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* - FORTEGNELSE OVÉR EN SAMLING MALERIER AF MALEREN AD. HEINRICH-HANSEN BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG MANDAG DEN 26. FEBRUAR Kl. 127* EFTERSYN: Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag den 25. Februar

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

Nr. 19. Maria og Elisabeth.

Nr. 19. Maria og Elisabeth. Nr. 19. Maria og Elisabeth. Privat Eftersyn: Onsdag d. 26. Novbr. 1913, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET JUL. PAULSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES

Læs mere

Møbler og Indbo, Malerier m m.

Møbler og Indbo, Malerier m m. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 i 1 KATALOG til Auktionen Torsdag d. 19. Juni 1919, Fm d. Kl. 10 og flg. Dage i Farvergade 6, Stuen over Møbler og Indbo, Malerier m m. Torsdag

Læs mere

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM

I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER GERDA STRØM I) 3820. MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS A VIS ØSTBANEGAARDEN. MANDAG DEN 21. FEBRUAR 1916 KL. 12 P BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER AF GERDA STRØM EFTERSYN: FREDAG DEN 18.. LØRDAG DEN 19.

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner s Fredagen den 28^ Maj 1920 KL 1 Eftm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 27. Maj Kl. 10 5. J1 nationer. T elefon

Læs mere

KATALOG ANTIKVITETS- OG KUNST-AUKTION ... OVER MANDAG DEN 17. MARTS 1919 KL. 11>/, OG FØLGENDE DAGE

KATALOG ANTIKVITETS- OG KUNST-AUKTION ... OVER MANDAG DEN 17. MARTS 1919 KL. 11>/, OG FØLGENDE DAGE KATALOG... OVER ---------- ANTIKVITETS- OG KUNST-AUKTION MANDAG DEN 17. MARTS 1919 KL. 11>/, OG FØLGENDE DAGE KATALOG OVER ANTIKE MØBLER - ANTIKVITETER - KUNSTGEN STANDE - MALERIER - BRONCER - PORCELAIN

Læs mere

M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n,

M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n, 9 0 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING ANTIKKE M ø b le r, F ajan cer, P o rc e læ n, M a le r ie r m. m. SOM BORTSÆLGES VED AUKTION ONSDAG DEN 3. MAJ KL. 12 i WINKEL & MAGNUSSENS LOKALER (H. HVENEGAARD) HØJBROPLADS

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

AUKTIONEN. Katalog: Antikviteter og Kunstgenstande. Torsdag den 6. December 1917 KL \0 % Industripalæet i Odense. m. m.

AUKTIONEN. Katalog: Antikviteter og Kunstgenstande. Torsdag den 6. December 1917 KL \0 % Industripalæet i Odense. m. m. Katalog: til AUKTIONEN Torsdag den 6. December 1917 KL \0 % i Industripalæet i Odense over Antikviteter og Kunstgenstande m. m. Eftersyn: Onsdag den 5. December Kl. 11 4 Auktionsvilkaar. 1. Effekterne

Læs mere

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til.

KATALOG. Dødsbo-Bohave Malerier. Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. m. v. Fredag den 30. M a rts 1917. Form. Kl. 11 x/2. til. KATALOG til Auktionen paa Constantia ved Charlottenlund. Fredag den 30. M a rts 1917 Form. Kl. 11 x/2 over Dødsbo-Bohave Malerier m. v. Eftersyn: Auktionsdagens Formiddag. Betalingen erlægges til Birkefuldmægtig,

Læs mere

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION

JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION JENS LUND UDSTILLING OG AUKTION TIRSDAG D. 20. FEBRUAR 1917 I»KUNSTSALEN«FREDERIKSBERGGADE 27, MEZZ. Udstillingen er a a ben: Fredag den 16., Lørdag den 17., Søndag den 18. og M andag den 19. Februar fra

Læs mere

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y.,

Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., Hb'lo FORTEGNELSE over det Boet efter afdøde Enkefru L. Kuhi født Aagaard Indbo, Løsøre, Malerier, Bøger m. y., der bortsælges ved offentlig Auktion Tirsdag den 17. December 1901, Kl. 11, og følgende Dag

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16

KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 KATALOG MALERI-AUKTION MANDAG U. 19. MARTS 1906 KL. 11 ADMIRALGADE 16 4776 AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Mandag d. 19. Marts 1906 Fonn. Kl. 11 paa

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. I Nøhrmanns Auktioner TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 (COLOSSEUM)

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. I Nøhrmanns Auktioner TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 (COLOSSEUM) I Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2*4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. W K.J TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 OG FØLGENDE DAGE KL. Il1/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I. Gammel Mønt 2 &4

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag,

Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt følgende Dag, Fortegnelse over antike Møbler, Malerier, gi. Kobberstik i antike Rammer, smukt Sølv og Flet m. m., som bortsælges ved offentlig Auktion, Freflapn den 7fle Marts førstk., Formiddag Kl. 11 og eventuelt

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720 City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). ONSDAG DEN 19. FEBRUAR 1913 KL. 12 MIDDAG OG FØLGENDE DAGE KL. I I 1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER

Læs mere

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN.

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN. FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF OLE PEDERSEN HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. MALERIERNE ERE UDSTILLEDE LØRDAG, SØNDAG OG MANDAG UMIDDELBART

Læs mere

KATALOG. ANTIKVITETS«OG KUNST* AUKTION, 5rs,, ^ ^ ^ / ; '> / ^ ^ ^ s ', MANDAG DEN 9. SEPTBR KL. llvz OG FØLGENDE DAGE OVER

KATALOG. ANTIKVITETS«OG KUNST* AUKTION, 5rs,, ^ ^ ^ / ; '> / ^ ^ ^ s ', MANDAG DEN 9. SEPTBR KL. llvz OG FØLGENDE DAGE OVER KATALOG / ; '> / ^ ^ ^ s ', OVER ANTIKVITETS«OG KUNST* AUKTION, 5rs,, ^ ^ ^ MANDAG DEN 9. SEPTBR. 1918 KL. llvz OG FØLGENDE DAGE KATALOG OVER ANTIKE MØBLER ANTIKVITETER KUNST* GENSTANDE MALERIER BRONCER

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321. Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl.

KATALOG. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321. Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl. FALKENBERGS AUKTIONER Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teater) Telefoner 1282 10,321 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 12. Oktbr. 1920 Form. Kl. 11 og følgende Dage GI. Kongevej 27 St 29 (Det ny Theater)

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

1= Del af en Samling Antiquiteter

1= Del af en Samling Antiquiteter FORTEGNELSE over 1= Del af en Samling Antiquiteter bestaaende af Broncer, Fajancer, Guld og Email- ler, Porcellainer, Sølv samt 3 flamske Gobeliner, der efter Begjæring af Hr. Antiquitetshandler Josef

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa

Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa Udmærket Indbo Tirsdagen den 26. Februar og følgende Dag, Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, der afholdes paa Nørregade Nr. 41 bortsolgt et godt vedligeholdt mindre Indbo samt en Del omtrent nye Kontormøbler

Læs mere

P r o f. Otto B a c h e,

P r o f. Otto B a c h e, KATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF P r o f. Otto B a c h e, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG D. 8. MARTS 1915, FM. KL. 11*, PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag den 5., Lørdag den 6.

Læs mere

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE

V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE V V - AUKTION OVER EFTERLADTE MALERIER AL PROFESSOR CHR. BLACHE CATALOG over Malerier af afdøde Marinemaler, Professor CHR. BLACHE hvilke efter Begæring af Boets Executorer, Overretssagførerne Fru Malling

Læs mere

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, paa CHARLOTTENBORG. CATALOG OVER MALERI KR OG TEGNINGER AF AFDØDE FIGURMALER CILIUS ANDERSEN, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES M A N D A G DEN 23. F E B R U A R 1914, FM. KL.II'k paa CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. bliver ved Auktion, der afholdes f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling XALIBI EFTERSYN: Onsdag den 22. Oktober Kl. 10

Læs mere

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa

Malerier og Studier. afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes. paa CATALOG over Malerier og Studier af afdøde Marinemaler HRTHIRS LUTKEN, hvilke bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Charlottenborg, Mandag d. 4. December 1905, Fin. Kl. 11 k EFTER SY N : Fredag d. i.,

Læs mere

Priser eks. moms på møbler til forhandler

Priser eks. moms på møbler til forhandler Priser eks. moms på møbler til forhandler Vælg gruppe Vælg Varenummer Varetekst Søg Valgt sortering: Gruppe L30 Varenummer 1680 Tekst Bord antik mahogny rund marmor 71x85 cm. Forhandler pris Antal på hovedlager

Læs mere

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM.

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. 1571. (_ ^ q fotpografisamlingen ( A å C ^ KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION i DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. EFTERSYN: FREDAG cl. 12.,

Læs mere

KUNST-flUKTlON. City Auktionslokaler Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 CITY AUKTIONS-LOKALER. TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER.KL.

KUNST-flUKTlON. City Auktionslokaler Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 CITY AUKTIONS-LOKALER. TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER.KL. sm City Auktionslokaler Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). KUNST-flUKTlON * KJIO TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER.KL. l l 1^ FORMIDDAG AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN

Læs mere

FRANSK KUNST. = MALERIER = at kendte, udstillende franske Kunstnere. Onsdag d. 13. Septbr Kl. 12. Gammel Mønt 2 $ 4 (CoSosseum)

FRANSK KUNST. = MALERIER = at kendte, udstillende franske Kunstnere. Onsdag d. 13. Septbr Kl. 12. Gammel Mønt 2 $ 4 (CoSosseum) & FRANSK KUNST. Onsdag d. 13. Septbr. 1916 Kl. 12 bortsælges vod Auktion i Gammel Mønt 2 $ 4 (CoSosseum) en meget fin Samling = MALERIER = at kendte, udstillende franske Kunstnere. Eftersyn. Manda«den

Læs mere

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C.

Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Frivillig^otf Tvangsauktion over Indbo, j2 Pianoer, Manufaktur, 5 Gulduhre, Malerier, Kobberstik. Bogbindermaskiner, ca. 100 Pk. Skifersøm, ca 60 Jernafløbsrør til W. C. Mandag den 1. Februar Form. KL

Læs mere

Malerier, Kunstsager, Møbler.

Malerier, Kunstsager, Møbler. AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til A u k tio n e n Onsdag den 9. Oktober 1907 Form. Kl. 11 og jig. Dag efter Begæring af Overretssagfører G. Oppenhejm som executor

Læs mere

Antikviteter, Kunstsager

Antikviteter, Kunstsager Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 h 4 (Colosseum) Telefoner 9720, 9774. O nsdag den 10. M a rts K l. I I 12 og følgende Dage bliver ved Auktion, som afholdes GI. Mønt 2 i 4 (Colosseum) bortsolgt, en større

Læs mere

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER

Auktionen. Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn, Antikviteter, Indbo, Malerier mm. KATALOG tii. Farvergade 6, stuen. SAGFØRERNES AUKTIONER r AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG tii Auktionen Torsdag d. 2. Maj 1918, Form. Kl. 10 og følg. Dage i Farvergade 6, stuen. over Pretiosa, Sølv, Plet, Krystal, Porcelæn,

Læs mere

KATALOG OVER GAMMEL MØNT 2-4 COLOSSEUM KØBENHAVN O NSDAG DEN 31. OKTOBER 1917 KL. IIV2 MUSEUMSINSPEKTØR JØRGEN OLRIK. K om m issioner m odtages!

KATALOG OVER GAMMEL MØNT 2-4 COLOSSEUM KØBENHAVN O NSDAG DEN 31. OKTOBER 1917 KL. IIV2 MUSEUMSINSPEKTØR JØRGEN OLRIK. K om m issioner m odtages! KATALOG OVER ANTIKE MØBLER ANTIKVITETER KUNST. GENSTANDE BRONCER PORCELAIN FAJANCE FORARBEJDET SØLV (NORSK, DANSK, SVENSK, M.M.) KOBBER,, MESSING* OG TINTØJ M. M. SOM BORTSÆLGES VED AUKTION O NSDAG DEN

Læs mere