Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep Feb. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep. 2009 Feb. 2010"

Transkript

1 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep Feb. 2010

2 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet, der startede sit arbejde i december 2008, har brugt en del af mødetiden til at sætte sig ind i forholdene omkring Jerne Kirke og Sognehus. Således har de forskellige medarbejdergrupper kirketjenere, kordegne, organister og præster præsenteret deres arbejdsområder. Det har givet menighedsrådsmedlemmerne især de nye konkret indblik i arbejdet med både kerneområderne gudstjenester og kirkelige handlinger og den meget brede vifte af opgaver af betydning for det kirkelige liv i sognet. Det har været meget givende som baggrund for det videre arbejde i menighedsrådet, hvor vi gerne fortsat vil give gode vilkår for både den kirkelige betjening og de mange aktiviteter, der foregår. Der er fokus på folkekirkens økonomi, og det er udmærket, at der hele tiden er debat og åbenhed om brugen af offentlige midler også i folkekirken. Tiden er således ikke til de store aktivitetsudvidelser, men med budget 2010 håber vi på at kunne fastholde det høje aktivitetsniveau og fortsat give en god betjening omkring de kirkelige handlinger i en tid, hvor også andre end sognets beboere i stigende grad skal have mulighed for at benytte Jerne Kirke. Der er ingen planer om større anlægsarbejder i 2010, heldigvis er kirke og sognehus godt vedligeholdt. Her i efteråret 2009 håber vi at få de planlagte reparationsarbejder på sognehuset foretaget. I menighedsrådet vil der også være en løbende drøftelse af de nye betingelser og krav om nytænkning, som ny lovgivning mv. giver. Vi vil lokalt gerne være med i og have indflydelse på den proces, der vil betyde nye samarbejdsformer og opgavefordelinger i sognet og mellem nabosogne. Vi må håbe, det vil blive til gavn og glæde for os alle. God arbejdslyst. Dorthe Jensen Formand 2 Menighedsrådsmøder, der er offentlige, afholdes i Jerne Sognehus i efteråret 2009: 9. september, 7. oktober, 19. november, 14. december. Mødedatoer for 2010 kan ses på Jerne Kirkes hjemmeside: Dagsorden og udskrift af beslutningsprotokol er fremlagt på Jerne Kirkes kontor

3 Kirke for Børn og Unge i Jerne I sensommeren / efteråret glæder vi os til at byde hele 2 hold minikonfirmander velkomne! I uge 35 er eleverne fra Præstegårdsskolens 3. klasser indbudt til et spændende ugeforløb i samarbejde med Grundtvigskirken. Den 16. september holder vi intro-eftermiddag for elever fra Bakkeskolen og Jerne Privatskole, som kunne tænke sig at høre mere om at være minikonfirmand. Vi begynder med fortællegudstjeneste i kirken og hygger os bagefter i sognehuset og spiser pizza. Allerede ugen efter går det løs med 3 måneders gode og sjove oplevelser: Opgaveløb, bibelfortælling, bagning, udflugt, drama, salmer, billedkunst, leg og meget mere. Der bliver sendt direkte besked til familierne. På billedet ses forårsholdet fra Boldesager Skole på udflugt til Ribe. BABYSALMESANG Babysalmesang er et musikalsk samvær mellem mor eller far og det lille barn. Det foregår i kirken, og en overvejende del af det musikalske indhold er salmer eller kirkelig musik. Børnene skal opleve salmerne med deres sanser ved både at høre, se, mærke og bevæge sig. De skal erfare genkendelsen ved at komme der og høre de samme toner gentaget. Alder: 0-12 mdr. Underviser: Musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen. Tidspunkt: kl med efterfølgende samvær i sognehuset. Datoer: tirsdage den 8., 15., 22. og 29. september, 6., 20. og 27. oktober, 3. og 10. november. Tilmelding ikke nødvendig. I er velkomne, også selvom I ikke kan være med hver gang. Et nyt hold begynder til foråret. Se Jerne Kirkes hjemmeside. www. jerne kirke.dk FASTELAVN BUSK (BØRN UNGE SOGN KIRKE) Onsdag den 28. oktober kl er der en speciel børne/ungdomsgudstjeneste i Jerne Kirke med efterfølgende samvær i sognehuset. Kontaktperson: Sognepræst Poul Erik Kammersgaard BØRNEGUDSTJENESTE JULEAFTEN I lighed med sidste år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl ved Ingelise Wenzel. Vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og børn i alle aldre er velkomne Søndag den 14. februar kl i Jerne Kirke ved Poul Erik Kammersgaard. Efter gudstjenesten er der samvær i sognehuset, hvor vi bl.a. slår katten af tønden. Alle både børn og voksne er velkomne til fastelavnsfesten. 3

4 Epitafium Epitafiet er sat over magister Maturin Castensen, sognepræst i Jerne og provst over Skads Herreds Provsti. Derudover var han ejer af Hennegård og i øvrigt en særdeles velstående mand. Ved sin død i 1747 efterlod han rigsdaler til sine arvinger og resten til et legat til de fattige. Som så mange andre legater er det svundet ind til ingenting, men ved stiftelsen var det betydeligt. Der var også midler til et gravkapel og altså til det store epitafium. Oprindelig hang epitafiet på korets nordvæg overfor gravkapellet. Det blev flyttet til den nuværende plads i forbindelse med en istandsættelse omkring Selve epitafiet er et barokt træskærerarbejde, der består af et storfelt indrammet i en kraftig ramme og omgivet af udskåret akantusløv. Storfeltet flankeres af to udskårne børn på gesimser, og øverst på gavlen står den opstandne flankeret af engle med palmegrene. Indenfor er rammen i midten to ovale laurbærkransede felter. Den øverste rummer gravskriften, den nederste et gravvers. I hjørnerne findes relieffer af evangelisterne i cirkelrunde laurbærkranse. Kransen med gravskriften holdes af to kronede engle, og på toppen af kransen ligger en engel med symbolerne på forgængeligheden: Kranium og timeglas. Epitafiet står med den originale staffering, genskabt i 1942 efter opmaling ved istandsættelsen omkring Tekst og foto: J. Chr. Jensen 4

5 Koncerter Lørdag den 12. september kl er der en halvtimes orgelkoncert i forbindelse med højskoledagen ved organist Mette Nørup. Der spilles værker af bl.a. Buxtehude og Mendelssohn. Mandag den 5. oktober kl er der fyraftenskoncert med organist Jesper Topp. På programmet er franske orgelværker af bl.a. Duruflé og Alain. Mandag den 2. november kl holder vi årets sidste fyraftenskoncert, hvor der som noget nyt er en halvtimes improvisationskoncert på orgel ved organist Jesper Topp. Det musikalske tema er hentet fra tiden omkring Alle helgen. Søndag den 8. november kl er der korkoncert med Det ny Kammerkor fra Århus. Musikken vil afspejle den tid på kirkeåret, vi befinder os i, Alle helgen. Dirigent for koret er Anders Gaden, der til daglig er organist ved Helligåndskirken i Århus. Søndag den 13. december kl er der julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Sognepræst Poul Erik Kammersgaard og organist Mette Nørup medvirker. Mandag den 14. december kl : synger Konservatoriets Forskolekor synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen. Tirsdag den 15. december kl synges julen ind med De Ni Læsninger. Baryton Thomas Krogh, sognepræst Ingelise Wenzel samt kirkens kor og organister medvirker. 5

6 Højskoledagen Den årlige højskoledag finder sted lørdag den 12. september 2009 Kl : Morgenkaffe, velkomst og morgensang Kl : Det foranderlige liv i tro, håb og kærlighed Foredrag ved sognepræst Michael Brautsch, Gjesing Kl : Frokost Kl : Koncert i Jerne Kirke ved organist Mette Nørup, Jerne Kl : Grundtvigs forhold til kvinderne Foredrag ved sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde Kl : Kaffe Kl : Visesang ved Dorte Mørup Tagmose Kl : Afslutning Hele dagen koster 100 kr. Tilmelding er kun nødvendig til frokosten, ellers ikke. Sidste tilmelding er torsdag den 10. september til Ingelise Wenzel ( ) eller kirkekontoret ( ) Jerne Menighedsråd / Ingelise Wenzel i samarbejde med Grundtvigsk Forum i Jerne Alle helgens dag søndag den 1. november 2009 Kl : Gudstjeneste ved Ingelise Wenzel Kl : Kirkefrokost Kl : Sygehuspræst Marianne Zeuthen: Om sorg og sorgreaktioner Alle helgens mindegudstjeneste søndag den 1. november kl i Jerne Kirke ved sognepræst Poul Erik Kammersgaard. Alle er velkomne til gudstjenesten. En særlig indbydelse til dem, som indenfor det sidste år har mistet et familiemedlem eller en ven. Ønskes afdøde nævnt, afleverer man en seddel med navn, fødselsdag og -år samt dødsdag. Det er underordnet, om den afdøde har boet i Jerne Sogn. Mindegudstjenesten vil indeholde salmesang, musik, bøn og bibelsk læsning. 6

7 Advent og jul i Jerne Julemarked 2. søndag i Advent 6. december 2009 Kl : Adventsgudstjeneste i Jerne Kirke ved Ingelise Wenzel Kl : Julemarked i Jerne Sognehus til fordel for Kirkens Korshærs arbejde i Esbjerg. Der kan købes frokost og kaffe. Der er boder med juleting og juledekorationer, tombola og andre lotterier samt genbrug og antik. Kl og 13.30: Auktion over forskellige effekter Kl : Musikalsk underholdning Kirkens Korshær i Jerne - Ingelise Wenzel Torsdag den 10. december kl er der adventsfest i Jerne Sognehus. Vi begynder med fællesspisning, forskellige indslag i løbet af aftenen. Der vil være bortlodning (tag gerne en gevinst med!). Alle er velkomne til en hyggelig aften! Pris: 25 kr. pr. person (under 16 år halv pris). Husk tilmelding senest 8. december til kontaktperson: Sognepræst Poul Erik Kammersgaard, tlf Søndag den 13. december kl : Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Sognepræst P.E. Kammersgaard og organist Mette Nørup medvirker. Mandag den 14. december kl : Konservatoriets Forskolekor synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen. Tirsdag den 15. december kl synges julen ind med De ni Læsninger. Baryton Thomas Krogh, kirkens kor, sognepræst Ingelise Wenzel og organister medvirker. Børnegudstjeneste Juleaften I lighed med sidste år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl , hvor vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og børn i alle aldre er velkomne. Ingelise Wenzel Dagpleje- og børnehavebørn i Jerne Kirke Vi har efterhånden en lang tradition for, at både dagplejebørn og børnehavebørn besøger Jerne Kirke op til jul. Vi holder en lille gudstjeneste, hvor vi synger 2 julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Alle dagpleje- og børnehavebørn er velkomne. Nærmere tidspunkt aftales med kordegnekontoret tlf

8 Kalender september 2009 februar 2010 September Torsdag den 3. september kl aften (plusaften) se omtale Mandag den 7. september kl Pilgrimsrejser i Grækenland foredrag ved Søren Mulvad, Ribe (se omtale) Tirsdag den 8. september kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang Lørdag den 12. september kl Højskoledag (se omtale) Mandag den 14. september kl Sangeftermiddag Tirsdag den 15. september kl : Babysalmesang kl : Salmestafet (se omtale) Mandag den 21. september kl Det bedste af USA - og lidt af det værste Lysbilledforedrag ved sognepræst Henrik Oest Tirsdag den 22. september kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang Mandag den 28. september kl Sangeftermiddag Tirsdag den 29. september kl : Babysalmesang kl : Kirkecafé (se omtale) Oktober Torsdag den 1. oktober kl aften (plusaften) se omtale Lørdag den 3. oktober kl Lørdagscafé: Anna jeg Anna Billedforedrag ved Ingelise Wenzel (se omtale) Mandag den 5. oktober kl : Hjælp til Rumænien Lysbilledforedrag ved Mathias Andreasen kl : Fyraftenskoncert i Jerne Kirke (se omtale) Tirsdag den 6. oktober kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang Mandag den 12. oktober Efterårsferie Mandag den 19. oktober kl Hospice Sydvestjylland Foredrag ved afdelingssygeplejerske Marianne Rosenbæk, Esbjerg Tirsdag den 20. oktober kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang kl : Salmestafet (se omtale) Mandag den 26. oktober kl Sangeftermiddag Tirsdag den 27. oktober kl Babysalmesang Onsdag den 28. oktober BUSK-aften kl i Jerne Kirke Børne-/ungdomsgudstjeneste Efterfølgende samvær i Sognehuset (se omtale) November Mandag den 2. november kl : Med autocamper gennem Rusland Lysbilledforedrag ved Asta og Jørn Elbæk Jensen kl : Fyraftenskoncert i Jerne Kirke (se omtale) Tirsdag den 3. november kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang 8

9 Torsdag den 5. november Udflugt til Vartov. (se særskilt program) Torsdag den 5. november kl aften (plusaften) se omtale Søndag den 8. november kl : Afskedsgudstjeneste i Jerne Kirke ved sognepræst J. Chr. Jensen kl : Samvær i Sognehuset kl : Koncert i Jerne Kirke med Det ny Kammerkor fra Århus (se omtale) Mandag den 9. november kl Sangeftermiddag Tirsdag den 10. november kl Babysalmesang afslutning Mandag den 16. november kl Nordisk visekoncert og Syng i Den Blå Højskolelærer Kristian la Cour, Askov (se omtale) Tirsdag den 17. november kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Salmestafet (se omtale) Fredag den 20. november kl Samtaledag lokalt klimatopmøde (se omtale) Lørdag den 21. november kl Bazar i Jerne Sognehus (se omtale) Mandag den 23. november kl Sangeftermiddag Mandag den 30. november kl På cykel fra København til Berlin Lysbilledforedrag ved Mette og Poul Nørup, Esbjerg December Søndag den 6. december kl Julemarked i Jerne Sognehus (se omtale) Mandag den 7. december kl Sangeftermiddag Torsdag den 10. december kl Adventsfest i Jerne Sognehus (se omtale) Søndag den 13. december kl Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke (se omtale) Mandag den 14. december kl Juleafslutning (se omtale) Tirsdag den 15. december kl De Ni Læsninger i Jerne Kirke (se omtale) Mandag den 28. december kl Julefest i Jerne Sognehus (se omtale) Januar 2010 Mandag den 4. januar kl "Carl Johans Venner" underholder Tirsdag den 19. januar kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Salmestafet (se omtale) Torsdag den 21. januar kl aften (plusaften) se omtale Februar Tirsdag den 2. februar kl Skal vi læse en bog sammen Søndag den 14. februar kl Gudstjeneste i Jerne Kirke med efterfølgende fastelavnsfest i Jerne Sognehus (se omtale) Tirsdag den 16. februar kl Skal vi læse en bog sammen Tirsdag den 23. februar kl Salmestafet (se omtale) Torsdag den 25. februar kl aften (plusaften) se omtale 9

10 Omtale Grundtvig og Pagten Grundtvig kommer til at spille en vigtig rolle i DR s julekalender 2009, Pagten. Julekalenderen henvender sig til børn i 9-12-års alderen, men flere kigger nok med. Det betyder, at mange børn i december vil komme til at stifte bekendtskab med Grundtvig og en del af hans salmer. I Jerne vil vi indbyde en række skoleklasser til at høre om Grundtvig, synge hans salmer og følge i hans fodspor i København ved at vise billeder, bl.a. fra de kirker, hvor han virkede som præst. Mette Nørup og Ingelise Wenzel Grundtvigs forhold til kvinderne Grundtvig levede i en tid, hvor alting forandrede sig. Landet gik fra enevælde til folkestyre, fra landbrugssamfund til industrisamfund. Han brugte et liv på at forstå, hvad forandringerne måtte betyde. I alt dette betød kvinderne uendelig meget. Selv var han gift 3 gange og oplevede derudover flere store forelskelser. Kvinderne spiller også en helt særlig rolle i hans digtning. På årets Højskoledag den 12. september skal vi høre om, hvad der er med de kvinder. Foredragsholderen er sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde. Tur til Vartov Grundtvigsk Forum i Jerne arrangerer en bustur til Vartov i København torsdag den 5. november Vi får en rundvisning på Vartov, og efterfølgende et foredrag af professor og billedhugger Bjørn Nørgård. Han vil fortælle om sin fascination og brug af tekster, der har ændret sig over tid, i særdeleshed efter hans arbejde i Kina i 7 år. Nærmere oplysning og program for turen kan afhentes i Jerne Sognehus fra 1. september. Samtaledag Samtaledagen 2009 er fastsat til fredag den 20. november kl i Jerne Sognehus. Dette års tema er klimaet, en folkelig optakt til den store klimakonference COP15, der finder sted i Danmark, december Civilingeniør og lærer på Esbjerg Statsskole Leif Poulsen vil komme med et kort oplæg og være ordstyrer ved den kommende debat. Arrangør af Samtaledagen er Grundtvigsk Forum i Jerne, som også byder på et let traktement. Anna jeg Anna Lørdag den 3. oktober kl er der lørdagscafé ved Ingelise Wenzel. Titlen er: Anna jeg Anna - om skagensmaleren Anna Ancher. Foredraget ledsages af lysbilleder og filmklip fra Skagen. 10

11 Afskedsgudstjeneste J. Chr. Jensen holder afskedsgudstjeneste søndag den 8. november kl med efterfølgende samvær i Jerne Sognehus, hvor alle er velkomne. Jerne Menighedsråd. Pilgrimsrejse til Grækenland Søren Mulvad gæster Jerne Sognehus mandag den 7. september kl. 14 med foredraget Pilgrimsrejse til Grækenland. Grækenland er ikke kun sol og badeferie, men også kultur og kirkehistorie. Den græske Kirke er én af Europas ældste og rummer mange traditioner fra kristendommens ældste tider. Foredraget ledsages af lysbilleder, der giver et indtryk af græsk klosterliv, kirkearkitektur og folkefromhed. Nordisk visekoncert og Syng i Den Blå Mandag den 16. november kl. 14 kommer højskolelærer Kristian la Cour, som er meget optaget af de nordiske viser. Han udgav i 1996 en sangbog med 24 danske sange til tekster af bl.a. Thøger Larsen og Piet Hein, alle til egne melodier. Kom denne eftermiddag og vær med til en omgang Syng i Den Blå. Salmestafet tirsdage den 15. september, 20. oktober, 17. november, 19. januar og 23. februar kl i Jerne Sognehus. Seks personer vælger en salme i salmebogen, som synges ved salmesangsaftenen. Dernæst skal de seks personer hver finde en efterfølger, som overtager stafetten og vælger en salme til den næste salmesangsaften. Der bliver mulighed for at kommentere salmevalget. Har du lyst til at vælge en salme til en salmestafet-aften, så henvend dig til Jerne Kirkes kontor. Alle er naturligvis velkomne til at deltage, også uden at have valgt en salme. Kirkecafé om islam og kristendom Tirsdag den 29. september kl i Jerne Sognehus. En imam, en præst og to studerende med henholdsvis muslimsk og kristen baggrund er oplægsholdere og samtalepartnere. Kirkecaféens forløb: 1. Korte indledende oplæg fra imam, præst og studerende. 2. Samtale om på forhånd uddelte spørgsmål (på menukort) ved caféborde (grupper på 6-8 om et bord) om emner, der vedrører islam og kristendom samt mødet mellem de to religioner. 3. Plenumsamtale med mulighed for spørgsmål til panelet. 4. Eventuel idéudveksling til fortsættelse af dialogen. Kirkecaféen ledes af Kristen Skriver Frandsen, konsulent i Folkekirke og Religionsmøde og Imam Radwan Mansour, Århus. Poul Erik Kammersgaard Høstgudstjeneste Søndag den 6. september er der høstgudstjeneste i Jerne Kirke kl ved Ingelise Wenzel. Indsamling til Kirkens Korshær. 11

12 Jerne Sogn Babysalmesang Underviser musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen i samarbejde med kirkens organister og præster. Se nærmere omtale side 3 eller på www. jernekirke.dk Sogneeftermiddage Hver mandag i Jerne Sognehus fra september til midt i december og fra januar til maj. Huset åbner kl , og kl er der kaffe. Hver anden mandag er der Åbent Hus, hvor vi efter kaffen synger sammen og hyggesnakker. De øvrige mandage har vi forskellige foredrag. Skal vi læse en bog sammen? Datoer: 2009: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11 og 17/ : 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4 og 11/5 Tidspunkt: kl i Jerne sognehus. Alle er velkomne disse tirsdag formiddage, hvor vi drikker kaffe, synger, får læst op og fortalt. Ingelise Wenzel Besøgstjenesten Er du interesseret i at blive besøgsven eller få en besøgsven, så kontakt undertegnede. Besøgstjenesten får bistand fra Aflastningstjenesten med henblik på den mere praktiske del af arbejdet, såsom kurser, undervisning, opfølgning m.m. Ingelise Wenzel Grundtvigsk Forum i Jerne Poul Nørup, Fredensgade 18, 6705 Esbjerg Ø Tlf E-post: Kirkens Korshær Vi mødes i kredsen den første mandag i hver måned kl i Jerne Sognehus. Ingelise Wenzel FDF i Jerne (Esbjerg 3. kreds) Vi mødes hver onsdag kl i Fasanhuset, Fasanvej 16. Kontaktperson: Finn Olesen, Rolfsgade 123 B st., tlf Danmissionens Mødrekreds i Jerne Kontaktperson: Karin Trap Sørensen, Parkvej 101, tlf Seniorbibelkreds (KFUM & KFUK i Jerne) Kontaktperson: Helge Larsen, Rylevænget 14, tlf Bibelkreds torsdage den 24. september, 22. oktober, 19. november, 7. januar og 11. februar kl i konfirmandstuen, Fortuna Alle 61. Vi læser og taler om forskellige tekster fra Bibelen. Der kræves ikke specielle forudsætninger for at deltage. Alle er velkomne! Sognepræst Poul Erik Kammersgaard. Otto Frello og Varde Søndag den 20. september arrangerer Grundtvigsk Forum i Jerne en tur til Varde. Vi starter med at spise frokost på Café Borgerskolen med efterfølgende rundvisning på det ny Varde Museum, der lige nu har en enestående udstilling af Otto Frellos billeder i anledning af kunstnerens 85-års fødselsdag. Vi kører fra Jerne Sognehus kl. 12 og forventer at være hjemme kl. 17. Turen koster 150 kr., og sidste tilmelding er den 17. september på

13 +aften (plusaften) torsdage den 3. september, 1. oktober, 5. november, 21. januar og 25. februar kl i Jerne Sognehus. Vi begynder med at spise et let aftensmåltid. Derefter vil der være oplæg og samtale om et emne med relation til den kristne tro. Aftenen slutter ca. kl. 21. Alle er velkomne! Pris: 25 kr. pr. person, - under 16 år halv pris. Ønsker du ikke at spise med, kan du komme kl Ønsker du at spise med er det nødvendigt med tilmelding senest tirsdagen forud kl til Poul Erik Kammersgaard, tlf Basar lørdag den 21. november kl i Jerne Sognehus. Der vil være salgsboder, tombola og lodsedler. Smørrebrød og drikkevarer kan købes. Overskuddet fra basaren går til Danmissionens arbejde. Danmissionens Mødrekreds i Jerne Jerne Børneklub Kom og vær med hver mandag fra kl i konfirmandstuen, Fortuna Alle 61. Klubben er for alle børn i alderen 4-11 år. Vi samles i et godt kammeratskab, hvor vi synger, leger, hører noget fra Bibelen, løser opgaver, tegner og får forfriskning. Kontaktperson: Birgitte Boiskov Jakobsen, Hasselvej 13, tlf

14 Gudstjenester i Jerne Kirke September Søndag den 6. september 13. søndag efter trinitatis I Wenzel (høstgudstjeneste) Søndag den 13. september 14. søndag efter trinitatis I Wenzel Søndag den 20. september 15. søndag efter trinitatis Søndag den 27. september 16. søndag efter trinitatis Oktober Søndag den 4. oktober 17. søndag efter trinitatis I Wenzel Søndag den 11. oktober 18. søndag efter trinitatis Søndag den 18. oktober 19. søndag efter trinitatis F Ryneld Søndag den 25. oktober 20. søndag efter trinitatis Onsdag den 28. oktober PE Kammersgaard (børnegudstjeneste) November Søndag den 1. november Alle helgens dag I Wenzel (frokost+foredrag) PE Kammersgaard (mindegudstjeneste) Søndag den 8. november 22. søndag efter trinitatis J. Chr. Jensen (afskedsgudstjeneste) Søndag den 15. november 23. søndag efter trinitatis Søndag den 22. november Sidste søndag i kirkeåret Søndag den 29. november 1. søndag i advent December Søndag den 6. december 2. søndag i advent I Wenzel F Ryneld Søndag den 13. december 3. søndag i advent Julemusikgudstjeneste Tirsdag den 15. december De ni Læsninger Søndag den 20. december 4. søndag i advent 14

15 Torsdag den 24. december Juleaften I Wenzel (børnegudstjeneste) I Wenzel I Wenzel PE Kammersgaard Fredag den 25. december Juledag (Kristi fødsels dag) Lørdag den 26. december Anden juledag (Sankt Stefans dag) Søndag den 27. december Julesøndag F Ryneld Januar Fredag den 1. januar Nytårsdag I Wenzel Søndag den 3. januar Helligtrekongers søndag Søndag den 10. januar 1. søndag efter helligtrekonger Søndag den 17. januar 2. søndag efter helligtrekonger F Ryneld Søndag den 24. januar Sidste søndag efter helligtrekonger Søndag den 31. januar Søndag septuagesima I Wenzel (kirkekaffe) F Ryneld Februar Søndag den 7. februar Søndag seksagesima Søndag den 14. februar Fastelavns søndag F Ryneld (børnegudstjeneste og fastelavnsfest) Søndag den 21. februar 1. søndag i fasten I Wenzel Søndag den 28. februar 2. søndag i fasten Sognepræst J. Chr. Jensen er pr. 1. november afskediget med pension på grund af sygdom. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen vil blive meddelt i dagspressen og på Jerne Kirkes hjemmeside: Kirkebil Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til gudstjenester i Jerne Kirke. Ring til Esbjerg Taxa tlf Hjemkørslen arrangeres af kirkebetjeningen 15

16 Kirkelig vejviser Jerne Kirke Strandby Kirkevej 60 / Møllebakken 1 Jerne Kirkes Kontor Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø Tlf , fax E-post: Åbent: mandag - fredag , tors. tillige Kordegn Gyda E. Pedersen Privat: Tlf Sognepræst Jens Chr. Jensen (kbf.) Jerne Sognehus, tlf E-post: Fridag fredag, træffes bedst man.-tors Privat: Randersvej 44, tlf Sognepræst Poul Erik Kammersgaard Fortuna Allé 61 Tlf , mobil E-post: Fridag mandag, træffes bedst tirs.-fre Sognepræst Ingelise Wenzel Jerne Sognehus, tlf E-post: Fridag fredag, træffes bedst man., ons. og tors i Sognehuset eller privat tirs Privat: Tradsborgvej 80, Tjæreborg Tlf Organist Jesper Topp Jerne Sognehus, tlf Privat: Østerkrog 15, Tjæreborg, tlf E-post: Organist Mette Nørup Jerne Sognehus, tlf Privat: Fredensgade 18, tlf E-post: E-post: Kirketjenerne Karin Lindsov og Britta Houlrik Jerne Sognehus, tlf E-post: Minikonfirmandunderviser Thomas Krogh Jerne Sognehus, tlf Babysalmesang Anne Præstegaard Thomsen Tlf Menighedsrådsformand Dorthe Jensen Løgstørvej 10, tlf E-post: Jerne Kirkegårds Kontor Skolebakken 156, tlf Jerne Sogns Kirkeblad Udgives af Jerne Sogns Menighedsråd. Redaktion: Ingelise Wenzel (ansv.), Tove Riber, Alice Nielsen og Mette Nørup (foto) Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg Forsidebillede: J. Chr. Jensen Fødsel anmeldes til kirkens kontor senest 14 dage efter fødslen. Forældres attester og CPR nr. medbringes. Dåb finder sted ved gudstjenesterne kl på søn- og helligdage. Datoen aftales med kirkens kontor, men selve dåbshandlingen aftales med den præst, der har gudstjenesten den pågældende dag. Bryllup Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Parret retter henvendelse til bopælskommunen om udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. Begravelse Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Forløbet af handlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen.

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012 Fra menighedsrådet Kirke for Børn og Unge i Jerne Som altid på denne tid af året er vi godt i gang med at færdiggøre budgettet for 2012. Vi vil

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 3 Marts - August 2008

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 3 Marts - August 2008 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 3 Marts - August 2008 Nyt fra menighedsrådet Der sker noget i Jerne. Der aflægges regnskaber og lægges budgetter begge dele godkendt af provstiudvalget næsten uden kommentarer,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad. Nr.1 Marts-August 2007

Jerne Sogns Kirkeblad. Nr.1 Marts-August 2007 Jerne Sogns Kirkeblad Nr.1 Marts-August 2007 Nyt fra menighedsrådet Velkommen til vort nye kirkeblad!! I skrivende stund kender jeg ikke udseendet, men er helt sikker på, at det er anderledes og bedre

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4 KIRKEBLADET September-november 2013 52. årgang Nr. 4 INDHOLD: Kirken er under ombygning! 2 Info og kalender 3 Dåbsbilleder 4 Adresseliste 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Sammenkomster 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRup TuLsTRup HvILsTED og TIsET sogne DECEMBER 2014 Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer simeon-sanktjohannessogn.dk nyhedsbrev juni juli august 2014 Sommer 2014 2 Kalender Juni Søn. 1/6 15:00 BaBymusikgudstjeneste For de allermindste og deres familier v. sognemedhjælper Frederikke Hultberg

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September - Oktober - November 2009 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg FARVESTRÅLENDE GAVER Efteråret er en årstid, der har en dobbelthed i sig. På den ene side rummer

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Anita

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Glædens tid? December januar februar Nr. 1/2014-15

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Glædens tid? December januar februar Nr. 1/2014-15 Grene af kristtorn i stuen er nok et af de bedste eksempler på julepynt, der både signalerer verdslig fest og glæde, men også er et traditionelt symbol på Jesu fødsel og den død på korset for vores skyld,

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere