Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep Feb. 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep. 2009 Feb. 2010"

Transkript

1 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep Feb. 2010

2 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet, der startede sit arbejde i december 2008, har brugt en del af mødetiden til at sætte sig ind i forholdene omkring Jerne Kirke og Sognehus. Således har de forskellige medarbejdergrupper kirketjenere, kordegne, organister og præster præsenteret deres arbejdsområder. Det har givet menighedsrådsmedlemmerne især de nye konkret indblik i arbejdet med både kerneområderne gudstjenester og kirkelige handlinger og den meget brede vifte af opgaver af betydning for det kirkelige liv i sognet. Det har været meget givende som baggrund for det videre arbejde i menighedsrådet, hvor vi gerne fortsat vil give gode vilkår for både den kirkelige betjening og de mange aktiviteter, der foregår. Der er fokus på folkekirkens økonomi, og det er udmærket, at der hele tiden er debat og åbenhed om brugen af offentlige midler også i folkekirken. Tiden er således ikke til de store aktivitetsudvidelser, men med budget 2010 håber vi på at kunne fastholde det høje aktivitetsniveau og fortsat give en god betjening omkring de kirkelige handlinger i en tid, hvor også andre end sognets beboere i stigende grad skal have mulighed for at benytte Jerne Kirke. Der er ingen planer om større anlægsarbejder i 2010, heldigvis er kirke og sognehus godt vedligeholdt. Her i efteråret 2009 håber vi at få de planlagte reparationsarbejder på sognehuset foretaget. I menighedsrådet vil der også være en løbende drøftelse af de nye betingelser og krav om nytænkning, som ny lovgivning mv. giver. Vi vil lokalt gerne være med i og have indflydelse på den proces, der vil betyde nye samarbejdsformer og opgavefordelinger i sognet og mellem nabosogne. Vi må håbe, det vil blive til gavn og glæde for os alle. God arbejdslyst. Dorthe Jensen Formand 2 Menighedsrådsmøder, der er offentlige, afholdes i Jerne Sognehus i efteråret 2009: 9. september, 7. oktober, 19. november, 14. december. Mødedatoer for 2010 kan ses på Jerne Kirkes hjemmeside: Dagsorden og udskrift af beslutningsprotokol er fremlagt på Jerne Kirkes kontor

3 Kirke for Børn og Unge i Jerne I sensommeren / efteråret glæder vi os til at byde hele 2 hold minikonfirmander velkomne! I uge 35 er eleverne fra Præstegårdsskolens 3. klasser indbudt til et spændende ugeforløb i samarbejde med Grundtvigskirken. Den 16. september holder vi intro-eftermiddag for elever fra Bakkeskolen og Jerne Privatskole, som kunne tænke sig at høre mere om at være minikonfirmand. Vi begynder med fortællegudstjeneste i kirken og hygger os bagefter i sognehuset og spiser pizza. Allerede ugen efter går det løs med 3 måneders gode og sjove oplevelser: Opgaveløb, bibelfortælling, bagning, udflugt, drama, salmer, billedkunst, leg og meget mere. Der bliver sendt direkte besked til familierne. På billedet ses forårsholdet fra Boldesager Skole på udflugt til Ribe. BABYSALMESANG Babysalmesang er et musikalsk samvær mellem mor eller far og det lille barn. Det foregår i kirken, og en overvejende del af det musikalske indhold er salmer eller kirkelig musik. Børnene skal opleve salmerne med deres sanser ved både at høre, se, mærke og bevæge sig. De skal erfare genkendelsen ved at komme der og høre de samme toner gentaget. Alder: 0-12 mdr. Underviser: Musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen. Tidspunkt: kl med efterfølgende samvær i sognehuset. Datoer: tirsdage den 8., 15., 22. og 29. september, 6., 20. og 27. oktober, 3. og 10. november. Tilmelding ikke nødvendig. I er velkomne, også selvom I ikke kan være med hver gang. Et nyt hold begynder til foråret. Se Jerne Kirkes hjemmeside. www. jerne kirke.dk FASTELAVN BUSK (BØRN UNGE SOGN KIRKE) Onsdag den 28. oktober kl er der en speciel børne/ungdomsgudstjeneste i Jerne Kirke med efterfølgende samvær i sognehuset. Kontaktperson: Sognepræst Poul Erik Kammersgaard BØRNEGUDSTJENESTE JULEAFTEN I lighed med sidste år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl ved Ingelise Wenzel. Vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og børn i alle aldre er velkomne Søndag den 14. februar kl i Jerne Kirke ved Poul Erik Kammersgaard. Efter gudstjenesten er der samvær i sognehuset, hvor vi bl.a. slår katten af tønden. Alle både børn og voksne er velkomne til fastelavnsfesten. 3

4 Epitafium Epitafiet er sat over magister Maturin Castensen, sognepræst i Jerne og provst over Skads Herreds Provsti. Derudover var han ejer af Hennegård og i øvrigt en særdeles velstående mand. Ved sin død i 1747 efterlod han rigsdaler til sine arvinger og resten til et legat til de fattige. Som så mange andre legater er det svundet ind til ingenting, men ved stiftelsen var det betydeligt. Der var også midler til et gravkapel og altså til det store epitafium. Oprindelig hang epitafiet på korets nordvæg overfor gravkapellet. Det blev flyttet til den nuværende plads i forbindelse med en istandsættelse omkring Selve epitafiet er et barokt træskærerarbejde, der består af et storfelt indrammet i en kraftig ramme og omgivet af udskåret akantusløv. Storfeltet flankeres af to udskårne børn på gesimser, og øverst på gavlen står den opstandne flankeret af engle med palmegrene. Indenfor er rammen i midten to ovale laurbærkransede felter. Den øverste rummer gravskriften, den nederste et gravvers. I hjørnerne findes relieffer af evangelisterne i cirkelrunde laurbærkranse. Kransen med gravskriften holdes af to kronede engle, og på toppen af kransen ligger en engel med symbolerne på forgængeligheden: Kranium og timeglas. Epitafiet står med den originale staffering, genskabt i 1942 efter opmaling ved istandsættelsen omkring Tekst og foto: J. Chr. Jensen 4

5 Koncerter Lørdag den 12. september kl er der en halvtimes orgelkoncert i forbindelse med højskoledagen ved organist Mette Nørup. Der spilles værker af bl.a. Buxtehude og Mendelssohn. Mandag den 5. oktober kl er der fyraftenskoncert med organist Jesper Topp. På programmet er franske orgelværker af bl.a. Duruflé og Alain. Mandag den 2. november kl holder vi årets sidste fyraftenskoncert, hvor der som noget nyt er en halvtimes improvisationskoncert på orgel ved organist Jesper Topp. Det musikalske tema er hentet fra tiden omkring Alle helgen. Søndag den 8. november kl er der korkoncert med Det ny Kammerkor fra Århus. Musikken vil afspejle den tid på kirkeåret, vi befinder os i, Alle helgen. Dirigent for koret er Anders Gaden, der til daglig er organist ved Helligåndskirken i Århus. Søndag den 13. december kl er der julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Sognepræst Poul Erik Kammersgaard og organist Mette Nørup medvirker. Mandag den 14. december kl : synger Konservatoriets Forskolekor synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen. Tirsdag den 15. december kl synges julen ind med De Ni Læsninger. Baryton Thomas Krogh, sognepræst Ingelise Wenzel samt kirkens kor og organister medvirker. 5

6 Højskoledagen Den årlige højskoledag finder sted lørdag den 12. september 2009 Kl : Morgenkaffe, velkomst og morgensang Kl : Det foranderlige liv i tro, håb og kærlighed Foredrag ved sognepræst Michael Brautsch, Gjesing Kl : Frokost Kl : Koncert i Jerne Kirke ved organist Mette Nørup, Jerne Kl : Grundtvigs forhold til kvinderne Foredrag ved sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde Kl : Kaffe Kl : Visesang ved Dorte Mørup Tagmose Kl : Afslutning Hele dagen koster 100 kr. Tilmelding er kun nødvendig til frokosten, ellers ikke. Sidste tilmelding er torsdag den 10. september til Ingelise Wenzel ( ) eller kirkekontoret ( ) Jerne Menighedsråd / Ingelise Wenzel i samarbejde med Grundtvigsk Forum i Jerne Alle helgens dag søndag den 1. november 2009 Kl : Gudstjeneste ved Ingelise Wenzel Kl : Kirkefrokost Kl : Sygehuspræst Marianne Zeuthen: Om sorg og sorgreaktioner Alle helgens mindegudstjeneste søndag den 1. november kl i Jerne Kirke ved sognepræst Poul Erik Kammersgaard. Alle er velkomne til gudstjenesten. En særlig indbydelse til dem, som indenfor det sidste år har mistet et familiemedlem eller en ven. Ønskes afdøde nævnt, afleverer man en seddel med navn, fødselsdag og -år samt dødsdag. Det er underordnet, om den afdøde har boet i Jerne Sogn. Mindegudstjenesten vil indeholde salmesang, musik, bøn og bibelsk læsning. 6

7 Advent og jul i Jerne Julemarked 2. søndag i Advent 6. december 2009 Kl : Adventsgudstjeneste i Jerne Kirke ved Ingelise Wenzel Kl : Julemarked i Jerne Sognehus til fordel for Kirkens Korshærs arbejde i Esbjerg. Der kan købes frokost og kaffe. Der er boder med juleting og juledekorationer, tombola og andre lotterier samt genbrug og antik. Kl og 13.30: Auktion over forskellige effekter Kl : Musikalsk underholdning Kirkens Korshær i Jerne - Ingelise Wenzel Torsdag den 10. december kl er der adventsfest i Jerne Sognehus. Vi begynder med fællesspisning, forskellige indslag i løbet af aftenen. Der vil være bortlodning (tag gerne en gevinst med!). Alle er velkomne til en hyggelig aften! Pris: 25 kr. pr. person (under 16 år halv pris). Husk tilmelding senest 8. december til kontaktperson: Sognepræst Poul Erik Kammersgaard, tlf Søndag den 13. december kl : Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Sognepræst P.E. Kammersgaard og organist Mette Nørup medvirker. Mandag den 14. december kl : Konservatoriets Forskolekor synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen. Tirsdag den 15. december kl synges julen ind med De ni Læsninger. Baryton Thomas Krogh, kirkens kor, sognepræst Ingelise Wenzel og organister medvirker. Børnegudstjeneste Juleaften I lighed med sidste år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl , hvor vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og børn i alle aldre er velkomne. Ingelise Wenzel Dagpleje- og børnehavebørn i Jerne Kirke Vi har efterhånden en lang tradition for, at både dagplejebørn og børnehavebørn besøger Jerne Kirke op til jul. Vi holder en lille gudstjeneste, hvor vi synger 2 julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Alle dagpleje- og børnehavebørn er velkomne. Nærmere tidspunkt aftales med kordegnekontoret tlf

8 Kalender september 2009 februar 2010 September Torsdag den 3. september kl aften (plusaften) se omtale Mandag den 7. september kl Pilgrimsrejser i Grækenland foredrag ved Søren Mulvad, Ribe (se omtale) Tirsdag den 8. september kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang Lørdag den 12. september kl Højskoledag (se omtale) Mandag den 14. september kl Sangeftermiddag Tirsdag den 15. september kl : Babysalmesang kl : Salmestafet (se omtale) Mandag den 21. september kl Det bedste af USA - og lidt af det værste Lysbilledforedrag ved sognepræst Henrik Oest Tirsdag den 22. september kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang Mandag den 28. september kl Sangeftermiddag Tirsdag den 29. september kl : Babysalmesang kl : Kirkecafé (se omtale) Oktober Torsdag den 1. oktober kl aften (plusaften) se omtale Lørdag den 3. oktober kl Lørdagscafé: Anna jeg Anna Billedforedrag ved Ingelise Wenzel (se omtale) Mandag den 5. oktober kl : Hjælp til Rumænien Lysbilledforedrag ved Mathias Andreasen kl : Fyraftenskoncert i Jerne Kirke (se omtale) Tirsdag den 6. oktober kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang Mandag den 12. oktober Efterårsferie Mandag den 19. oktober kl Hospice Sydvestjylland Foredrag ved afdelingssygeplejerske Marianne Rosenbæk, Esbjerg Tirsdag den 20. oktober kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang kl : Salmestafet (se omtale) Mandag den 26. oktober kl Sangeftermiddag Tirsdag den 27. oktober kl Babysalmesang Onsdag den 28. oktober BUSK-aften kl i Jerne Kirke Børne-/ungdomsgudstjeneste Efterfølgende samvær i Sognehuset (se omtale) November Mandag den 2. november kl : Med autocamper gennem Rusland Lysbilledforedrag ved Asta og Jørn Elbæk Jensen kl : Fyraftenskoncert i Jerne Kirke (se omtale) Tirsdag den 3. november kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang 8

9 Torsdag den 5. november Udflugt til Vartov. (se særskilt program) Torsdag den 5. november kl aften (plusaften) se omtale Søndag den 8. november kl : Afskedsgudstjeneste i Jerne Kirke ved sognepræst J. Chr. Jensen kl : Samvær i Sognehuset kl : Koncert i Jerne Kirke med Det ny Kammerkor fra Århus (se omtale) Mandag den 9. november kl Sangeftermiddag Tirsdag den 10. november kl Babysalmesang afslutning Mandag den 16. november kl Nordisk visekoncert og Syng i Den Blå Højskolelærer Kristian la Cour, Askov (se omtale) Tirsdag den 17. november kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Salmestafet (se omtale) Fredag den 20. november kl Samtaledag lokalt klimatopmøde (se omtale) Lørdag den 21. november kl Bazar i Jerne Sognehus (se omtale) Mandag den 23. november kl Sangeftermiddag Mandag den 30. november kl På cykel fra København til Berlin Lysbilledforedrag ved Mette og Poul Nørup, Esbjerg December Søndag den 6. december kl Julemarked i Jerne Sognehus (se omtale) Mandag den 7. december kl Sangeftermiddag Torsdag den 10. december kl Adventsfest i Jerne Sognehus (se omtale) Søndag den 13. december kl Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke (se omtale) Mandag den 14. december kl Juleafslutning (se omtale) Tirsdag den 15. december kl De Ni Læsninger i Jerne Kirke (se omtale) Mandag den 28. december kl Julefest i Jerne Sognehus (se omtale) Januar 2010 Mandag den 4. januar kl "Carl Johans Venner" underholder Tirsdag den 19. januar kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Salmestafet (se omtale) Torsdag den 21. januar kl aften (plusaften) se omtale Februar Tirsdag den 2. februar kl Skal vi læse en bog sammen Søndag den 14. februar kl Gudstjeneste i Jerne Kirke med efterfølgende fastelavnsfest i Jerne Sognehus (se omtale) Tirsdag den 16. februar kl Skal vi læse en bog sammen Tirsdag den 23. februar kl Salmestafet (se omtale) Torsdag den 25. februar kl aften (plusaften) se omtale 9

10 Omtale Grundtvig og Pagten Grundtvig kommer til at spille en vigtig rolle i DR s julekalender 2009, Pagten. Julekalenderen henvender sig til børn i 9-12-års alderen, men flere kigger nok med. Det betyder, at mange børn i december vil komme til at stifte bekendtskab med Grundtvig og en del af hans salmer. I Jerne vil vi indbyde en række skoleklasser til at høre om Grundtvig, synge hans salmer og følge i hans fodspor i København ved at vise billeder, bl.a. fra de kirker, hvor han virkede som præst. Mette Nørup og Ingelise Wenzel Grundtvigs forhold til kvinderne Grundtvig levede i en tid, hvor alting forandrede sig. Landet gik fra enevælde til folkestyre, fra landbrugssamfund til industrisamfund. Han brugte et liv på at forstå, hvad forandringerne måtte betyde. I alt dette betød kvinderne uendelig meget. Selv var han gift 3 gange og oplevede derudover flere store forelskelser. Kvinderne spiller også en helt særlig rolle i hans digtning. På årets Højskoledag den 12. september skal vi høre om, hvad der er med de kvinder. Foredragsholderen er sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde. Tur til Vartov Grundtvigsk Forum i Jerne arrangerer en bustur til Vartov i København torsdag den 5. november Vi får en rundvisning på Vartov, og efterfølgende et foredrag af professor og billedhugger Bjørn Nørgård. Han vil fortælle om sin fascination og brug af tekster, der har ændret sig over tid, i særdeleshed efter hans arbejde i Kina i 7 år. Nærmere oplysning og program for turen kan afhentes i Jerne Sognehus fra 1. september. Samtaledag Samtaledagen 2009 er fastsat til fredag den 20. november kl i Jerne Sognehus. Dette års tema er klimaet, en folkelig optakt til den store klimakonference COP15, der finder sted i Danmark, december Civilingeniør og lærer på Esbjerg Statsskole Leif Poulsen vil komme med et kort oplæg og være ordstyrer ved den kommende debat. Arrangør af Samtaledagen er Grundtvigsk Forum i Jerne, som også byder på et let traktement. Anna jeg Anna Lørdag den 3. oktober kl er der lørdagscafé ved Ingelise Wenzel. Titlen er: Anna jeg Anna - om skagensmaleren Anna Ancher. Foredraget ledsages af lysbilleder og filmklip fra Skagen. 10

11 Afskedsgudstjeneste J. Chr. Jensen holder afskedsgudstjeneste søndag den 8. november kl med efterfølgende samvær i Jerne Sognehus, hvor alle er velkomne. Jerne Menighedsråd. Pilgrimsrejse til Grækenland Søren Mulvad gæster Jerne Sognehus mandag den 7. september kl. 14 med foredraget Pilgrimsrejse til Grækenland. Grækenland er ikke kun sol og badeferie, men også kultur og kirkehistorie. Den græske Kirke er én af Europas ældste og rummer mange traditioner fra kristendommens ældste tider. Foredraget ledsages af lysbilleder, der giver et indtryk af græsk klosterliv, kirkearkitektur og folkefromhed. Nordisk visekoncert og Syng i Den Blå Mandag den 16. november kl. 14 kommer højskolelærer Kristian la Cour, som er meget optaget af de nordiske viser. Han udgav i 1996 en sangbog med 24 danske sange til tekster af bl.a. Thøger Larsen og Piet Hein, alle til egne melodier. Kom denne eftermiddag og vær med til en omgang Syng i Den Blå. Salmestafet tirsdage den 15. september, 20. oktober, 17. november, 19. januar og 23. februar kl i Jerne Sognehus. Seks personer vælger en salme i salmebogen, som synges ved salmesangsaftenen. Dernæst skal de seks personer hver finde en efterfølger, som overtager stafetten og vælger en salme til den næste salmesangsaften. Der bliver mulighed for at kommentere salmevalget. Har du lyst til at vælge en salme til en salmestafet-aften, så henvend dig til Jerne Kirkes kontor. Alle er naturligvis velkomne til at deltage, også uden at have valgt en salme. Kirkecafé om islam og kristendom Tirsdag den 29. september kl i Jerne Sognehus. En imam, en præst og to studerende med henholdsvis muslimsk og kristen baggrund er oplægsholdere og samtalepartnere. Kirkecaféens forløb: 1. Korte indledende oplæg fra imam, præst og studerende. 2. Samtale om på forhånd uddelte spørgsmål (på menukort) ved caféborde (grupper på 6-8 om et bord) om emner, der vedrører islam og kristendom samt mødet mellem de to religioner. 3. Plenumsamtale med mulighed for spørgsmål til panelet. 4. Eventuel idéudveksling til fortsættelse af dialogen. Kirkecaféen ledes af Kristen Skriver Frandsen, konsulent i Folkekirke og Religionsmøde og Imam Radwan Mansour, Århus. Poul Erik Kammersgaard Høstgudstjeneste Søndag den 6. september er der høstgudstjeneste i Jerne Kirke kl ved Ingelise Wenzel. Indsamling til Kirkens Korshær. 11

12 Jerne Sogn Babysalmesang Underviser musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen i samarbejde med kirkens organister og præster. Se nærmere omtale side 3 eller på www. jernekirke.dk Sogneeftermiddage Hver mandag i Jerne Sognehus fra september til midt i december og fra januar til maj. Huset åbner kl , og kl er der kaffe. Hver anden mandag er der Åbent Hus, hvor vi efter kaffen synger sammen og hyggesnakker. De øvrige mandage har vi forskellige foredrag. Skal vi læse en bog sammen? Datoer: 2009: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11 og 17/ : 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4 og 11/5 Tidspunkt: kl i Jerne sognehus. Alle er velkomne disse tirsdag formiddage, hvor vi drikker kaffe, synger, får læst op og fortalt. Ingelise Wenzel Besøgstjenesten Er du interesseret i at blive besøgsven eller få en besøgsven, så kontakt undertegnede. Besøgstjenesten får bistand fra Aflastningstjenesten med henblik på den mere praktiske del af arbejdet, såsom kurser, undervisning, opfølgning m.m. Ingelise Wenzel Grundtvigsk Forum i Jerne Poul Nørup, Fredensgade 18, 6705 Esbjerg Ø Tlf E-post: Kirkens Korshær Vi mødes i kredsen den første mandag i hver måned kl i Jerne Sognehus. Ingelise Wenzel FDF i Jerne (Esbjerg 3. kreds) Vi mødes hver onsdag kl i Fasanhuset, Fasanvej 16. Kontaktperson: Finn Olesen, Rolfsgade 123 B st., tlf Danmissionens Mødrekreds i Jerne Kontaktperson: Karin Trap Sørensen, Parkvej 101, tlf Seniorbibelkreds (KFUM & KFUK i Jerne) Kontaktperson: Helge Larsen, Rylevænget 14, tlf Bibelkreds torsdage den 24. september, 22. oktober, 19. november, 7. januar og 11. februar kl i konfirmandstuen, Fortuna Alle 61. Vi læser og taler om forskellige tekster fra Bibelen. Der kræves ikke specielle forudsætninger for at deltage. Alle er velkomne! Sognepræst Poul Erik Kammersgaard. Otto Frello og Varde Søndag den 20. september arrangerer Grundtvigsk Forum i Jerne en tur til Varde. Vi starter med at spise frokost på Café Borgerskolen med efterfølgende rundvisning på det ny Varde Museum, der lige nu har en enestående udstilling af Otto Frellos billeder i anledning af kunstnerens 85-års fødselsdag. Vi kører fra Jerne Sognehus kl. 12 og forventer at være hjemme kl. 17. Turen koster 150 kr., og sidste tilmelding er den 17. september på

13 +aften (plusaften) torsdage den 3. september, 1. oktober, 5. november, 21. januar og 25. februar kl i Jerne Sognehus. Vi begynder med at spise et let aftensmåltid. Derefter vil der være oplæg og samtale om et emne med relation til den kristne tro. Aftenen slutter ca. kl. 21. Alle er velkomne! Pris: 25 kr. pr. person, - under 16 år halv pris. Ønsker du ikke at spise med, kan du komme kl Ønsker du at spise med er det nødvendigt med tilmelding senest tirsdagen forud kl til Poul Erik Kammersgaard, tlf Basar lørdag den 21. november kl i Jerne Sognehus. Der vil være salgsboder, tombola og lodsedler. Smørrebrød og drikkevarer kan købes. Overskuddet fra basaren går til Danmissionens arbejde. Danmissionens Mødrekreds i Jerne Jerne Børneklub Kom og vær med hver mandag fra kl i konfirmandstuen, Fortuna Alle 61. Klubben er for alle børn i alderen 4-11 år. Vi samles i et godt kammeratskab, hvor vi synger, leger, hører noget fra Bibelen, løser opgaver, tegner og får forfriskning. Kontaktperson: Birgitte Boiskov Jakobsen, Hasselvej 13, tlf

14 Gudstjenester i Jerne Kirke September Søndag den 6. september 13. søndag efter trinitatis I Wenzel (høstgudstjeneste) Søndag den 13. september 14. søndag efter trinitatis I Wenzel Søndag den 20. september 15. søndag efter trinitatis Søndag den 27. september 16. søndag efter trinitatis Oktober Søndag den 4. oktober 17. søndag efter trinitatis I Wenzel Søndag den 11. oktober 18. søndag efter trinitatis Søndag den 18. oktober 19. søndag efter trinitatis F Ryneld Søndag den 25. oktober 20. søndag efter trinitatis Onsdag den 28. oktober PE Kammersgaard (børnegudstjeneste) November Søndag den 1. november Alle helgens dag I Wenzel (frokost+foredrag) PE Kammersgaard (mindegudstjeneste) Søndag den 8. november 22. søndag efter trinitatis J. Chr. Jensen (afskedsgudstjeneste) Søndag den 15. november 23. søndag efter trinitatis Søndag den 22. november Sidste søndag i kirkeåret Søndag den 29. november 1. søndag i advent December Søndag den 6. december 2. søndag i advent I Wenzel F Ryneld Søndag den 13. december 3. søndag i advent Julemusikgudstjeneste Tirsdag den 15. december De ni Læsninger Søndag den 20. december 4. søndag i advent 14

15 Torsdag den 24. december Juleaften I Wenzel (børnegudstjeneste) I Wenzel I Wenzel PE Kammersgaard Fredag den 25. december Juledag (Kristi fødsels dag) Lørdag den 26. december Anden juledag (Sankt Stefans dag) Søndag den 27. december Julesøndag F Ryneld Januar Fredag den 1. januar Nytårsdag I Wenzel Søndag den 3. januar Helligtrekongers søndag Søndag den 10. januar 1. søndag efter helligtrekonger Søndag den 17. januar 2. søndag efter helligtrekonger F Ryneld Søndag den 24. januar Sidste søndag efter helligtrekonger Søndag den 31. januar Søndag septuagesima I Wenzel (kirkekaffe) F Ryneld Februar Søndag den 7. februar Søndag seksagesima Søndag den 14. februar Fastelavns søndag F Ryneld (børnegudstjeneste og fastelavnsfest) Søndag den 21. februar 1. søndag i fasten I Wenzel Søndag den 28. februar 2. søndag i fasten Sognepræst J. Chr. Jensen er pr. 1. november afskediget med pension på grund af sygdom. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen vil blive meddelt i dagspressen og på Jerne Kirkes hjemmeside: Kirkebil Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til gudstjenester i Jerne Kirke. Ring til Esbjerg Taxa tlf Hjemkørslen arrangeres af kirkebetjeningen 15

16 Kirkelig vejviser Jerne Kirke Strandby Kirkevej 60 / Møllebakken 1 Jerne Kirkes Kontor Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø Tlf , fax E-post: Åbent: mandag - fredag , tors. tillige Kordegn Gyda E. Pedersen Privat: Tlf Sognepræst Jens Chr. Jensen (kbf.) Jerne Sognehus, tlf E-post: Fridag fredag, træffes bedst man.-tors Privat: Randersvej 44, tlf Sognepræst Poul Erik Kammersgaard Fortuna Allé 61 Tlf , mobil E-post: Fridag mandag, træffes bedst tirs.-fre Sognepræst Ingelise Wenzel Jerne Sognehus, tlf E-post: Fridag fredag, træffes bedst man., ons. og tors i Sognehuset eller privat tirs Privat: Tradsborgvej 80, Tjæreborg Tlf Organist Jesper Topp Jerne Sognehus, tlf Privat: Østerkrog 15, Tjæreborg, tlf E-post: Organist Mette Nørup Jerne Sognehus, tlf Privat: Fredensgade 18, tlf E-post: E-post: Kirketjenerne Karin Lindsov og Britta Houlrik Jerne Sognehus, tlf E-post: Minikonfirmandunderviser Thomas Krogh Jerne Sognehus, tlf Babysalmesang Anne Præstegaard Thomsen Tlf Menighedsrådsformand Dorthe Jensen Løgstørvej 10, tlf E-post: Jerne Kirkegårds Kontor Skolebakken 156, tlf Jerne Sogns Kirkeblad Udgives af Jerne Sogns Menighedsråd. Redaktion: Ingelise Wenzel (ansv.), Tove Riber, Alice Nielsen og Mette Nørup (foto) Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg Forsidebillede: J. Chr. Jensen Fødsel anmeldes til kirkens kontor senest 14 dage efter fødslen. Forældres attester og CPR nr. medbringes. Dåb finder sted ved gudstjenesterne kl på søn- og helligdage. Datoen aftales med kirkens kontor, men selve dåbshandlingen aftales med den præst, der har gudstjenesten den pågældende dag. Bryllup Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Parret retter henvendelse til bopælskommunen om udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. Begravelse Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Forløbet af handlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen.

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012 Fra menighedsrådet Kirke for Børn og Unge i Jerne Som altid på denne tid af året er vi godt i gang med at færdiggøre budgettet for 2012. Vi vil

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 9 Marts August 2011

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 9 Marts August 2011 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 9 Marts August 2011 Fra menighedsrådet Vi er kommet ind i 2011, og det betyder, at vi skal i gang med at overveje budgettet for 2012. Som optakt til det har vi holdt det årlige

Læs mere

Nyhedsbrev. August September Oktober

Nyhedsbrev. August September Oktober Nyhedsbrev August September Oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke d. 20. august 10. søndag efter Trinitatis d. 27. august 11. søndag efter Trinitatis Poul Erik Kammersgard d. 3. september 12. søndag

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 8 Sept Febr. 2011

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 8 Sept Febr. 2011 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 8 Sept. 2010 Febr. 2011 Fra menighedsrådet Gudstjenesten er udgangspunktet for menighedslivet, dertil kommer en lang række muligheder for at bidrage til menighedens liv og vækst

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 4 Sep Febr. 2009

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 4 Sep Febr. 2009 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 4 Sep. 2008 - Febr. 2009 Nyt fra menighedsrådet Som det nok er bekendt, skal der være valg til menighedsråd til november. Om der bliver kampvalg eller fredsvalg vil jo vise sig,

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 7 Feb. Aug. 2010

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 7 Feb. Aug. 2010 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 7 Feb. Aug. 2010 Fra menighedsrådet Den 8. november 2009 holdt Jens Chr. Jensen afskedsgudstjeneste i Jerne Kirke. Jens Chr. Jensen er gået på pension. Der skal lyde en stor tak

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 14 Januar Juni 2014

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 14 Januar Juni 2014 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 14 Januar Juni 2014 Fra menighedsrådet Der er ifølge grundloven et nært forhold mellem staten og folkekirken 4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 12 Januar Juni 2013

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 12 Januar Juni 2013 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 12 Januar Juni 2013 Fra menighedsrådet Jerne Sogn har fået et nyt menighedsråd. Menighedsrådet for perioden 2012 2016 er valgt ved aftalevalg. Seks menighedsrådsmedlemmer, der

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 3 Marts - August 2008

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 3 Marts - August 2008 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 3 Marts - August 2008 Nyt fra menighedsrådet Der sker noget i Jerne. Der aflægges regnskaber og lægges budgetter begge dele godkendt af provstiudvalget næsten uden kommentarer,

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke

Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 6. marts Midfaste, 4. søndag i Fasten S 10.00 Poul Erik Kammersgaard J 11.30 Sarah Asp Søndag den 13. marts Mariæ Bebudelse

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

December Februar 2017

December Februar 2017 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER EGGEBÆK-OVERSØ FRØRUP JARUPLUND VANDERUP-TARP December 2016 - Februar 2017 Rødkælk i vinterlandskab Foto: John Kerrison Sorggruppe i Jaruplund hver 3. tirsdag fra kl. 14.30-17.00

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad. Nr.1 Marts-August 2007

Jerne Sogns Kirkeblad. Nr.1 Marts-August 2007 Jerne Sogns Kirkeblad Nr.1 Marts-August 2007 Nyt fra menighedsrådet Velkommen til vort nye kirkeblad!! I skrivende stund kender jeg ikke udseendet, men er helt sikker på, at det er anderledes og bedre

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Simeon Sankt Johannes Sogn. juni juli august. sommer

Simeon Sankt Johannes Sogn. juni juli august. sommer Simeon Sankt Johannes Sogn juni juli august 2015 sommer 2015 ÅBENT HUS OG HAVE Mandag 13/7 Mellem kl. 13 og kl. 17 holder jeg ÅBENT HUS/HAVE for alle, der har lyst til at lægge vejen forbi i anledning

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

4Frivillige sætter deres præg SIDE 2. Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8

4Frivillige sætter deres præg SIDE 2. Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8 4Frivillige sætter deres præg SIDE 2 Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8 Nr. 4-2015 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

SOGNENE GYLLING OG ALRØ DECEMBER 2015 FEBRUAR 2016

SOGNENE GYLLING OG ALRØ DECEMBER 2015 FEBRUAR 2016 SOGNENE GYLLING OG ALRØ DECEMBER 2015 FEBRUAR 2016 Forventning For nu mange år siden deltog jeg i en adventsgudstjeneste i Cambridge i England, og jeg husker tydeligt, at prædikanten i sin prædiken tog

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL. December Januar Februar 2015/16

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL. December Januar Februar 2015/16 KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL December Januar Februar 2015/16 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk:

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

december januar februar Simeon Sankt Johannes Sogn vinter 2014-2015

december januar februar Simeon Sankt Johannes Sogn vinter 2014-2015 Simeon Sankt Johannes Sogn december januar februar vinter 2014-2015 Julensgudstjenester Ons. 24/12 13:30 Paul Friis Ons. 24/12 15:00 Marie Damm Tors. 25/12 12:00 Marie Damm Søn. 28/12 12:00 Paul Friis

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 59. årgang * december 2009 - februar 2010 Adventstiden - tid til forventning 1. søndag i advent De 9 læsninger Julen for skoler og børnehaver Basunerne skal

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

MunkebjergBladet. Julefest for hele familien søndag 14. december kl. 14.00. De Ni Læsninger Onsdag 3. december kl. 19.30. Læs inde i bladet:

MunkebjergBladet. Julefest for hele familien søndag 14. december kl. 14.00. De Ni Læsninger Onsdag 3. december kl. 19.30. Læs inde i bladet: MunkebjergBladet December 2014, januar og februar 2015 59. årgang Julefest for hele familien søndag 14. december kl. 14.00 Hank op i din familie, slip juletravlheden, undgå stress for en stund og nyd en

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere