Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep Feb. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep. 2009 Feb. 2010"

Transkript

1 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 6 Sep Feb. 2010

2 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet, der startede sit arbejde i december 2008, har brugt en del af mødetiden til at sætte sig ind i forholdene omkring Jerne Kirke og Sognehus. Således har de forskellige medarbejdergrupper kirketjenere, kordegne, organister og præster præsenteret deres arbejdsområder. Det har givet menighedsrådsmedlemmerne især de nye konkret indblik i arbejdet med både kerneområderne gudstjenester og kirkelige handlinger og den meget brede vifte af opgaver af betydning for det kirkelige liv i sognet. Det har været meget givende som baggrund for det videre arbejde i menighedsrådet, hvor vi gerne fortsat vil give gode vilkår for både den kirkelige betjening og de mange aktiviteter, der foregår. Der er fokus på folkekirkens økonomi, og det er udmærket, at der hele tiden er debat og åbenhed om brugen af offentlige midler også i folkekirken. Tiden er således ikke til de store aktivitetsudvidelser, men med budget 2010 håber vi på at kunne fastholde det høje aktivitetsniveau og fortsat give en god betjening omkring de kirkelige handlinger i en tid, hvor også andre end sognets beboere i stigende grad skal have mulighed for at benytte Jerne Kirke. Der er ingen planer om større anlægsarbejder i 2010, heldigvis er kirke og sognehus godt vedligeholdt. Her i efteråret 2009 håber vi at få de planlagte reparationsarbejder på sognehuset foretaget. I menighedsrådet vil der også være en løbende drøftelse af de nye betingelser og krav om nytænkning, som ny lovgivning mv. giver. Vi vil lokalt gerne være med i og have indflydelse på den proces, der vil betyde nye samarbejdsformer og opgavefordelinger i sognet og mellem nabosogne. Vi må håbe, det vil blive til gavn og glæde for os alle. God arbejdslyst. Dorthe Jensen Formand 2 Menighedsrådsmøder, der er offentlige, afholdes i Jerne Sognehus i efteråret 2009: 9. september, 7. oktober, 19. november, 14. december. Mødedatoer for 2010 kan ses på Jerne Kirkes hjemmeside: Dagsorden og udskrift af beslutningsprotokol er fremlagt på Jerne Kirkes kontor

3 Kirke for Børn og Unge i Jerne I sensommeren / efteråret glæder vi os til at byde hele 2 hold minikonfirmander velkomne! I uge 35 er eleverne fra Præstegårdsskolens 3. klasser indbudt til et spændende ugeforløb i samarbejde med Grundtvigskirken. Den 16. september holder vi intro-eftermiddag for elever fra Bakkeskolen og Jerne Privatskole, som kunne tænke sig at høre mere om at være minikonfirmand. Vi begynder med fortællegudstjeneste i kirken og hygger os bagefter i sognehuset og spiser pizza. Allerede ugen efter går det løs med 3 måneders gode og sjove oplevelser: Opgaveløb, bibelfortælling, bagning, udflugt, drama, salmer, billedkunst, leg og meget mere. Der bliver sendt direkte besked til familierne. På billedet ses forårsholdet fra Boldesager Skole på udflugt til Ribe. BABYSALMESANG Babysalmesang er et musikalsk samvær mellem mor eller far og det lille barn. Det foregår i kirken, og en overvejende del af det musikalske indhold er salmer eller kirkelig musik. Børnene skal opleve salmerne med deres sanser ved både at høre, se, mærke og bevæge sig. De skal erfare genkendelsen ved at komme der og høre de samme toner gentaget. Alder: 0-12 mdr. Underviser: Musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen. Tidspunkt: kl med efterfølgende samvær i sognehuset. Datoer: tirsdage den 8., 15., 22. og 29. september, 6., 20. og 27. oktober, 3. og 10. november. Tilmelding ikke nødvendig. I er velkomne, også selvom I ikke kan være med hver gang. Et nyt hold begynder til foråret. Se Jerne Kirkes hjemmeside. www. jerne kirke.dk FASTELAVN BUSK (BØRN UNGE SOGN KIRKE) Onsdag den 28. oktober kl er der en speciel børne/ungdomsgudstjeneste i Jerne Kirke med efterfølgende samvær i sognehuset. Kontaktperson: Sognepræst Poul Erik Kammersgaard BØRNEGUDSTJENESTE JULEAFTEN I lighed med sidste år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl ved Ingelise Wenzel. Vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og børn i alle aldre er velkomne Søndag den 14. februar kl i Jerne Kirke ved Poul Erik Kammersgaard. Efter gudstjenesten er der samvær i sognehuset, hvor vi bl.a. slår katten af tønden. Alle både børn og voksne er velkomne til fastelavnsfesten. 3

4 Epitafium Epitafiet er sat over magister Maturin Castensen, sognepræst i Jerne og provst over Skads Herreds Provsti. Derudover var han ejer af Hennegård og i øvrigt en særdeles velstående mand. Ved sin død i 1747 efterlod han rigsdaler til sine arvinger og resten til et legat til de fattige. Som så mange andre legater er det svundet ind til ingenting, men ved stiftelsen var det betydeligt. Der var også midler til et gravkapel og altså til det store epitafium. Oprindelig hang epitafiet på korets nordvæg overfor gravkapellet. Det blev flyttet til den nuværende plads i forbindelse med en istandsættelse omkring Selve epitafiet er et barokt træskærerarbejde, der består af et storfelt indrammet i en kraftig ramme og omgivet af udskåret akantusløv. Storfeltet flankeres af to udskårne børn på gesimser, og øverst på gavlen står den opstandne flankeret af engle med palmegrene. Indenfor er rammen i midten to ovale laurbærkransede felter. Den øverste rummer gravskriften, den nederste et gravvers. I hjørnerne findes relieffer af evangelisterne i cirkelrunde laurbærkranse. Kransen med gravskriften holdes af to kronede engle, og på toppen af kransen ligger en engel med symbolerne på forgængeligheden: Kranium og timeglas. Epitafiet står med den originale staffering, genskabt i 1942 efter opmaling ved istandsættelsen omkring Tekst og foto: J. Chr. Jensen 4

5 Koncerter Lørdag den 12. september kl er der en halvtimes orgelkoncert i forbindelse med højskoledagen ved organist Mette Nørup. Der spilles værker af bl.a. Buxtehude og Mendelssohn. Mandag den 5. oktober kl er der fyraftenskoncert med organist Jesper Topp. På programmet er franske orgelværker af bl.a. Duruflé og Alain. Mandag den 2. november kl holder vi årets sidste fyraftenskoncert, hvor der som noget nyt er en halvtimes improvisationskoncert på orgel ved organist Jesper Topp. Det musikalske tema er hentet fra tiden omkring Alle helgen. Søndag den 8. november kl er der korkoncert med Det ny Kammerkor fra Århus. Musikken vil afspejle den tid på kirkeåret, vi befinder os i, Alle helgen. Dirigent for koret er Anders Gaden, der til daglig er organist ved Helligåndskirken i Århus. Søndag den 13. december kl er der julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Sognepræst Poul Erik Kammersgaard og organist Mette Nørup medvirker. Mandag den 14. december kl : synger Konservatoriets Forskolekor synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen. Tirsdag den 15. december kl synges julen ind med De Ni Læsninger. Baryton Thomas Krogh, sognepræst Ingelise Wenzel samt kirkens kor og organister medvirker. 5

6 Højskoledagen Den årlige højskoledag finder sted lørdag den 12. september 2009 Kl : Morgenkaffe, velkomst og morgensang Kl : Det foranderlige liv i tro, håb og kærlighed Foredrag ved sognepræst Michael Brautsch, Gjesing Kl : Frokost Kl : Koncert i Jerne Kirke ved organist Mette Nørup, Jerne Kl : Grundtvigs forhold til kvinderne Foredrag ved sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde Kl : Kaffe Kl : Visesang ved Dorte Mørup Tagmose Kl : Afslutning Hele dagen koster 100 kr. Tilmelding er kun nødvendig til frokosten, ellers ikke. Sidste tilmelding er torsdag den 10. september til Ingelise Wenzel ( ) eller kirkekontoret ( ) Jerne Menighedsråd / Ingelise Wenzel i samarbejde med Grundtvigsk Forum i Jerne Alle helgens dag søndag den 1. november 2009 Kl : Gudstjeneste ved Ingelise Wenzel Kl : Kirkefrokost Kl : Sygehuspræst Marianne Zeuthen: Om sorg og sorgreaktioner Alle helgens mindegudstjeneste søndag den 1. november kl i Jerne Kirke ved sognepræst Poul Erik Kammersgaard. Alle er velkomne til gudstjenesten. En særlig indbydelse til dem, som indenfor det sidste år har mistet et familiemedlem eller en ven. Ønskes afdøde nævnt, afleverer man en seddel med navn, fødselsdag og -år samt dødsdag. Det er underordnet, om den afdøde har boet i Jerne Sogn. Mindegudstjenesten vil indeholde salmesang, musik, bøn og bibelsk læsning. 6

7 Advent og jul i Jerne Julemarked 2. søndag i Advent 6. december 2009 Kl : Adventsgudstjeneste i Jerne Kirke ved Ingelise Wenzel Kl : Julemarked i Jerne Sognehus til fordel for Kirkens Korshærs arbejde i Esbjerg. Der kan købes frokost og kaffe. Der er boder med juleting og juledekorationer, tombola og andre lotterier samt genbrug og antik. Kl og 13.30: Auktion over forskellige effekter Kl : Musikalsk underholdning Kirkens Korshær i Jerne - Ingelise Wenzel Torsdag den 10. december kl er der adventsfest i Jerne Sognehus. Vi begynder med fællesspisning, forskellige indslag i løbet af aftenen. Der vil være bortlodning (tag gerne en gevinst med!). Alle er velkomne til en hyggelig aften! Pris: 25 kr. pr. person (under 16 år halv pris). Husk tilmelding senest 8. december til kontaktperson: Sognepræst Poul Erik Kammersgaard, tlf Søndag den 13. december kl : Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke med Rørkjærkoret, Esekoret og Jerne Mandskor. Sognepræst P.E. Kammersgaard og organist Mette Nørup medvirker. Mandag den 14. december kl : Konservatoriets Forskolekor synger julen ind i Jerne Sognehus i forbindelse med sogneeftermiddagen. Tirsdag den 15. december kl synges julen ind med De ni Læsninger. Baryton Thomas Krogh, kirkens kor, sognepræst Ingelise Wenzel og organister medvirker. Børnegudstjeneste Juleaften I lighed med sidste år holder vi børnegudstjeneste juleaften kl , hvor vi synger 3 kendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og børn i alle aldre er velkomne. Ingelise Wenzel Dagpleje- og børnehavebørn i Jerne Kirke Vi har efterhånden en lang tradition for, at både dagplejebørn og børnehavebørn besøger Jerne Kirke op til jul. Vi holder en lille gudstjeneste, hvor vi synger 2 julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Alle dagpleje- og børnehavebørn er velkomne. Nærmere tidspunkt aftales med kordegnekontoret tlf

8 Kalender september 2009 februar 2010 September Torsdag den 3. september kl aften (plusaften) se omtale Mandag den 7. september kl Pilgrimsrejser i Grækenland foredrag ved Søren Mulvad, Ribe (se omtale) Tirsdag den 8. september kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang Lørdag den 12. september kl Højskoledag (se omtale) Mandag den 14. september kl Sangeftermiddag Tirsdag den 15. september kl : Babysalmesang kl : Salmestafet (se omtale) Mandag den 21. september kl Det bedste af USA - og lidt af det værste Lysbilledforedrag ved sognepræst Henrik Oest Tirsdag den 22. september kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang Mandag den 28. september kl Sangeftermiddag Tirsdag den 29. september kl : Babysalmesang kl : Kirkecafé (se omtale) Oktober Torsdag den 1. oktober kl aften (plusaften) se omtale Lørdag den 3. oktober kl Lørdagscafé: Anna jeg Anna Billedforedrag ved Ingelise Wenzel (se omtale) Mandag den 5. oktober kl : Hjælp til Rumænien Lysbilledforedrag ved Mathias Andreasen kl : Fyraftenskoncert i Jerne Kirke (se omtale) Tirsdag den 6. oktober kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang Mandag den 12. oktober Efterårsferie Mandag den 19. oktober kl Hospice Sydvestjylland Foredrag ved afdelingssygeplejerske Marianne Rosenbæk, Esbjerg Tirsdag den 20. oktober kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang kl : Salmestafet (se omtale) Mandag den 26. oktober kl Sangeftermiddag Tirsdag den 27. oktober kl Babysalmesang Onsdag den 28. oktober BUSK-aften kl i Jerne Kirke Børne-/ungdomsgudstjeneste Efterfølgende samvær i Sognehuset (se omtale) November Mandag den 2. november kl : Med autocamper gennem Rusland Lysbilledforedrag ved Asta og Jørn Elbæk Jensen kl : Fyraftenskoncert i Jerne Kirke (se omtale) Tirsdag den 3. november kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Babysalmesang 8

9 Torsdag den 5. november Udflugt til Vartov. (se særskilt program) Torsdag den 5. november kl aften (plusaften) se omtale Søndag den 8. november kl : Afskedsgudstjeneste i Jerne Kirke ved sognepræst J. Chr. Jensen kl : Samvær i Sognehuset kl : Koncert i Jerne Kirke med Det ny Kammerkor fra Århus (se omtale) Mandag den 9. november kl Sangeftermiddag Tirsdag den 10. november kl Babysalmesang afslutning Mandag den 16. november kl Nordisk visekoncert og Syng i Den Blå Højskolelærer Kristian la Cour, Askov (se omtale) Tirsdag den 17. november kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Salmestafet (se omtale) Fredag den 20. november kl Samtaledag lokalt klimatopmøde (se omtale) Lørdag den 21. november kl Bazar i Jerne Sognehus (se omtale) Mandag den 23. november kl Sangeftermiddag Mandag den 30. november kl På cykel fra København til Berlin Lysbilledforedrag ved Mette og Poul Nørup, Esbjerg December Søndag den 6. december kl Julemarked i Jerne Sognehus (se omtale) Mandag den 7. december kl Sangeftermiddag Torsdag den 10. december kl Adventsfest i Jerne Sognehus (se omtale) Søndag den 13. december kl Julemusikgudstjeneste i Jerne Kirke (se omtale) Mandag den 14. december kl Juleafslutning (se omtale) Tirsdag den 15. december kl De Ni Læsninger i Jerne Kirke (se omtale) Mandag den 28. december kl Julefest i Jerne Sognehus (se omtale) Januar 2010 Mandag den 4. januar kl "Carl Johans Venner" underholder Tirsdag den 19. januar kl : Skal vi læse en bog sammen kl : Salmestafet (se omtale) Torsdag den 21. januar kl aften (plusaften) se omtale Februar Tirsdag den 2. februar kl Skal vi læse en bog sammen Søndag den 14. februar kl Gudstjeneste i Jerne Kirke med efterfølgende fastelavnsfest i Jerne Sognehus (se omtale) Tirsdag den 16. februar kl Skal vi læse en bog sammen Tirsdag den 23. februar kl Salmestafet (se omtale) Torsdag den 25. februar kl aften (plusaften) se omtale 9

10 Omtale Grundtvig og Pagten Grundtvig kommer til at spille en vigtig rolle i DR s julekalender 2009, Pagten. Julekalenderen henvender sig til børn i 9-12-års alderen, men flere kigger nok med. Det betyder, at mange børn i december vil komme til at stifte bekendtskab med Grundtvig og en del af hans salmer. I Jerne vil vi indbyde en række skoleklasser til at høre om Grundtvig, synge hans salmer og følge i hans fodspor i København ved at vise billeder, bl.a. fra de kirker, hvor han virkede som præst. Mette Nørup og Ingelise Wenzel Grundtvigs forhold til kvinderne Grundtvig levede i en tid, hvor alting forandrede sig. Landet gik fra enevælde til folkestyre, fra landbrugssamfund til industrisamfund. Han brugte et liv på at forstå, hvad forandringerne måtte betyde. I alt dette betød kvinderne uendelig meget. Selv var han gift 3 gange og oplevede derudover flere store forelskelser. Kvinderne spiller også en helt særlig rolle i hans digtning. På årets Højskoledag den 12. september skal vi høre om, hvad der er med de kvinder. Foredragsholderen er sognepræst Morten Fester Thaysen, Varde. Tur til Vartov Grundtvigsk Forum i Jerne arrangerer en bustur til Vartov i København torsdag den 5. november Vi får en rundvisning på Vartov, og efterfølgende et foredrag af professor og billedhugger Bjørn Nørgård. Han vil fortælle om sin fascination og brug af tekster, der har ændret sig over tid, i særdeleshed efter hans arbejde i Kina i 7 år. Nærmere oplysning og program for turen kan afhentes i Jerne Sognehus fra 1. september. Samtaledag Samtaledagen 2009 er fastsat til fredag den 20. november kl i Jerne Sognehus. Dette års tema er klimaet, en folkelig optakt til den store klimakonference COP15, der finder sted i Danmark, december Civilingeniør og lærer på Esbjerg Statsskole Leif Poulsen vil komme med et kort oplæg og være ordstyrer ved den kommende debat. Arrangør af Samtaledagen er Grundtvigsk Forum i Jerne, som også byder på et let traktement. Anna jeg Anna Lørdag den 3. oktober kl er der lørdagscafé ved Ingelise Wenzel. Titlen er: Anna jeg Anna - om skagensmaleren Anna Ancher. Foredraget ledsages af lysbilleder og filmklip fra Skagen. 10

11 Afskedsgudstjeneste J. Chr. Jensen holder afskedsgudstjeneste søndag den 8. november kl med efterfølgende samvær i Jerne Sognehus, hvor alle er velkomne. Jerne Menighedsråd. Pilgrimsrejse til Grækenland Søren Mulvad gæster Jerne Sognehus mandag den 7. september kl. 14 med foredraget Pilgrimsrejse til Grækenland. Grækenland er ikke kun sol og badeferie, men også kultur og kirkehistorie. Den græske Kirke er én af Europas ældste og rummer mange traditioner fra kristendommens ældste tider. Foredraget ledsages af lysbilleder, der giver et indtryk af græsk klosterliv, kirkearkitektur og folkefromhed. Nordisk visekoncert og Syng i Den Blå Mandag den 16. november kl. 14 kommer højskolelærer Kristian la Cour, som er meget optaget af de nordiske viser. Han udgav i 1996 en sangbog med 24 danske sange til tekster af bl.a. Thøger Larsen og Piet Hein, alle til egne melodier. Kom denne eftermiddag og vær med til en omgang Syng i Den Blå. Salmestafet tirsdage den 15. september, 20. oktober, 17. november, 19. januar og 23. februar kl i Jerne Sognehus. Seks personer vælger en salme i salmebogen, som synges ved salmesangsaftenen. Dernæst skal de seks personer hver finde en efterfølger, som overtager stafetten og vælger en salme til den næste salmesangsaften. Der bliver mulighed for at kommentere salmevalget. Har du lyst til at vælge en salme til en salmestafet-aften, så henvend dig til Jerne Kirkes kontor. Alle er naturligvis velkomne til at deltage, også uden at have valgt en salme. Kirkecafé om islam og kristendom Tirsdag den 29. september kl i Jerne Sognehus. En imam, en præst og to studerende med henholdsvis muslimsk og kristen baggrund er oplægsholdere og samtalepartnere. Kirkecaféens forløb: 1. Korte indledende oplæg fra imam, præst og studerende. 2. Samtale om på forhånd uddelte spørgsmål (på menukort) ved caféborde (grupper på 6-8 om et bord) om emner, der vedrører islam og kristendom samt mødet mellem de to religioner. 3. Plenumsamtale med mulighed for spørgsmål til panelet. 4. Eventuel idéudveksling til fortsættelse af dialogen. Kirkecaféen ledes af Kristen Skriver Frandsen, konsulent i Folkekirke og Religionsmøde og Imam Radwan Mansour, Århus. Poul Erik Kammersgaard Høstgudstjeneste Søndag den 6. september er der høstgudstjeneste i Jerne Kirke kl ved Ingelise Wenzel. Indsamling til Kirkens Korshær. 11

12 Jerne Sogn Babysalmesang Underviser musikpædagog Anne Præstegaard Thomsen i samarbejde med kirkens organister og præster. Se nærmere omtale side 3 eller på www. jernekirke.dk Sogneeftermiddage Hver mandag i Jerne Sognehus fra september til midt i december og fra januar til maj. Huset åbner kl , og kl er der kaffe. Hver anden mandag er der Åbent Hus, hvor vi efter kaffen synger sammen og hyggesnakker. De øvrige mandage har vi forskellige foredrag. Skal vi læse en bog sammen? Datoer: 2009: 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11 og 17/ : 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4 og 11/5 Tidspunkt: kl i Jerne sognehus. Alle er velkomne disse tirsdag formiddage, hvor vi drikker kaffe, synger, får læst op og fortalt. Ingelise Wenzel Besøgstjenesten Er du interesseret i at blive besøgsven eller få en besøgsven, så kontakt undertegnede. Besøgstjenesten får bistand fra Aflastningstjenesten med henblik på den mere praktiske del af arbejdet, såsom kurser, undervisning, opfølgning m.m. Ingelise Wenzel Grundtvigsk Forum i Jerne Poul Nørup, Fredensgade 18, 6705 Esbjerg Ø Tlf E-post: Kirkens Korshær Vi mødes i kredsen den første mandag i hver måned kl i Jerne Sognehus. Ingelise Wenzel FDF i Jerne (Esbjerg 3. kreds) Vi mødes hver onsdag kl i Fasanhuset, Fasanvej 16. Kontaktperson: Finn Olesen, Rolfsgade 123 B st., tlf Danmissionens Mødrekreds i Jerne Kontaktperson: Karin Trap Sørensen, Parkvej 101, tlf Seniorbibelkreds (KFUM & KFUK i Jerne) Kontaktperson: Helge Larsen, Rylevænget 14, tlf Bibelkreds torsdage den 24. september, 22. oktober, 19. november, 7. januar og 11. februar kl i konfirmandstuen, Fortuna Alle 61. Vi læser og taler om forskellige tekster fra Bibelen. Der kræves ikke specielle forudsætninger for at deltage. Alle er velkomne! Sognepræst Poul Erik Kammersgaard. Otto Frello og Varde Søndag den 20. september arrangerer Grundtvigsk Forum i Jerne en tur til Varde. Vi starter med at spise frokost på Café Borgerskolen med efterfølgende rundvisning på det ny Varde Museum, der lige nu har en enestående udstilling af Otto Frellos billeder i anledning af kunstnerens 85-års fødselsdag. Vi kører fra Jerne Sognehus kl. 12 og forventer at være hjemme kl. 17. Turen koster 150 kr., og sidste tilmelding er den 17. september på

13 +aften (plusaften) torsdage den 3. september, 1. oktober, 5. november, 21. januar og 25. februar kl i Jerne Sognehus. Vi begynder med at spise et let aftensmåltid. Derefter vil der være oplæg og samtale om et emne med relation til den kristne tro. Aftenen slutter ca. kl. 21. Alle er velkomne! Pris: 25 kr. pr. person, - under 16 år halv pris. Ønsker du ikke at spise med, kan du komme kl Ønsker du at spise med er det nødvendigt med tilmelding senest tirsdagen forud kl til Poul Erik Kammersgaard, tlf Basar lørdag den 21. november kl i Jerne Sognehus. Der vil være salgsboder, tombola og lodsedler. Smørrebrød og drikkevarer kan købes. Overskuddet fra basaren går til Danmissionens arbejde. Danmissionens Mødrekreds i Jerne Jerne Børneklub Kom og vær med hver mandag fra kl i konfirmandstuen, Fortuna Alle 61. Klubben er for alle børn i alderen 4-11 år. Vi samles i et godt kammeratskab, hvor vi synger, leger, hører noget fra Bibelen, løser opgaver, tegner og får forfriskning. Kontaktperson: Birgitte Boiskov Jakobsen, Hasselvej 13, tlf

14 Gudstjenester i Jerne Kirke September Søndag den 6. september 13. søndag efter trinitatis I Wenzel (høstgudstjeneste) Søndag den 13. september 14. søndag efter trinitatis I Wenzel Søndag den 20. september 15. søndag efter trinitatis Søndag den 27. september 16. søndag efter trinitatis Oktober Søndag den 4. oktober 17. søndag efter trinitatis I Wenzel Søndag den 11. oktober 18. søndag efter trinitatis Søndag den 18. oktober 19. søndag efter trinitatis F Ryneld Søndag den 25. oktober 20. søndag efter trinitatis Onsdag den 28. oktober PE Kammersgaard (børnegudstjeneste) November Søndag den 1. november Alle helgens dag I Wenzel (frokost+foredrag) PE Kammersgaard (mindegudstjeneste) Søndag den 8. november 22. søndag efter trinitatis J. Chr. Jensen (afskedsgudstjeneste) Søndag den 15. november 23. søndag efter trinitatis Søndag den 22. november Sidste søndag i kirkeåret Søndag den 29. november 1. søndag i advent December Søndag den 6. december 2. søndag i advent I Wenzel F Ryneld Søndag den 13. december 3. søndag i advent Julemusikgudstjeneste Tirsdag den 15. december De ni Læsninger Søndag den 20. december 4. søndag i advent 14

15 Torsdag den 24. december Juleaften I Wenzel (børnegudstjeneste) I Wenzel I Wenzel PE Kammersgaard Fredag den 25. december Juledag (Kristi fødsels dag) Lørdag den 26. december Anden juledag (Sankt Stefans dag) Søndag den 27. december Julesøndag F Ryneld Januar Fredag den 1. januar Nytårsdag I Wenzel Søndag den 3. januar Helligtrekongers søndag Søndag den 10. januar 1. søndag efter helligtrekonger Søndag den 17. januar 2. søndag efter helligtrekonger F Ryneld Søndag den 24. januar Sidste søndag efter helligtrekonger Søndag den 31. januar Søndag septuagesima I Wenzel (kirkekaffe) F Ryneld Februar Søndag den 7. februar Søndag seksagesima Søndag den 14. februar Fastelavns søndag F Ryneld (børnegudstjeneste og fastelavnsfest) Søndag den 21. februar 1. søndag i fasten I Wenzel Søndag den 28. februar 2. søndag i fasten Sognepræst J. Chr. Jensen er pr. 1. november afskediget med pension på grund af sygdom. Evt. ændringer i gudstjenesteplanen vil blive meddelt i dagspressen og på Jerne Kirkes hjemmeside: Kirkebil Ældre og gangbesværede kan gratis benytte kirkebilsordningen til gudstjenester i Jerne Kirke. Ring til Esbjerg Taxa tlf Hjemkørslen arrangeres af kirkebetjeningen 15

16 Kirkelig vejviser Jerne Kirke Strandby Kirkevej 60 / Møllebakken 1 Jerne Kirkes Kontor Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø Tlf , fax E-post: Åbent: mandag - fredag , tors. tillige Kordegn Gyda E. Pedersen Privat: Tlf Sognepræst Jens Chr. Jensen (kbf.) Jerne Sognehus, tlf E-post: Fridag fredag, træffes bedst man.-tors Privat: Randersvej 44, tlf Sognepræst Poul Erik Kammersgaard Fortuna Allé 61 Tlf , mobil E-post: Fridag mandag, træffes bedst tirs.-fre Sognepræst Ingelise Wenzel Jerne Sognehus, tlf E-post: Fridag fredag, træffes bedst man., ons. og tors i Sognehuset eller privat tirs Privat: Tradsborgvej 80, Tjæreborg Tlf Organist Jesper Topp Jerne Sognehus, tlf Privat: Østerkrog 15, Tjæreborg, tlf E-post: Organist Mette Nørup Jerne Sognehus, tlf Privat: Fredensgade 18, tlf E-post: E-post: Kirketjenerne Karin Lindsov og Britta Houlrik Jerne Sognehus, tlf E-post: Minikonfirmandunderviser Thomas Krogh Jerne Sognehus, tlf Babysalmesang Anne Præstegaard Thomsen Tlf Menighedsrådsformand Dorthe Jensen Løgstørvej 10, tlf E-post: Jerne Kirkegårds Kontor Skolebakken 156, tlf Jerne Sogns Kirkeblad Udgives af Jerne Sogns Menighedsråd. Redaktion: Ingelise Wenzel (ansv.), Tove Riber, Alice Nielsen og Mette Nørup (foto) Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg Forsidebillede: J. Chr. Jensen Fødsel anmeldes til kirkens kontor senest 14 dage efter fødslen. Forældres attester og CPR nr. medbringes. Dåb finder sted ved gudstjenesterne kl på søn- og helligdage. Datoen aftales med kirkens kontor, men selve dåbshandlingen aftales med den præst, der har gudstjenesten den pågældende dag. Bryllup Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Parret retter henvendelse til bopælskommunen om udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. Begravelse Tidspunktet aftales med kirkens kontor. Forløbet af handlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen.

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

TEMA Skolereform på Bakkeskolen

TEMA Skolereform på Bakkeskolen TEMA Skolereform på Bakkeskolen December 2014 Marts 2015 Sogneinfo Seest sogn Sognepræster: Kristina Nilsson, Præstegården, Bredevej 43 Tlf. 6162 6099. krn@km.dk. Lørdag er fridag Borgny Brünings-Hansen

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013

irkebladet Børnenes hovedstad begynder med B Willy Egmose Trio - s. 12 Familiegudstjeneste - s. 4 Nr. 4 9-10 2013 irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 4 9-10 2013 Sygehuspræst fortæller: s. 3 Det nye alterbord og kortæppe: s. 4-5 Studiekreds om Søren Kierkegaard: s. 6 Tangentspilleren Film- og debataften: s. 10

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere