Forsøg med sensor netværk og robotter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg med sensor netværk og robotter"

Transkript

1 Forsøg med sensor netværk og robotter Bachelorprojekt, forår 2005 Datalogisk Institut, Københavns Universitet Pelle Kristian Lauritsen 25. juli 2005

2 Resumé Dette bachelorprojekt Forsøg med sensor netværk og robotter, vil forsøge at vise, at man med DIKUs robotter og sensor netværkskort, kan guide en mobil robot. En kombination ikke forsøgt før, på DIKU, eller andre steder (med dette hardware, ig. Google) På vedlagt CDROM medfølger denne tekst som pdf-dokument, kildekode og video af robotten, guidet af sensor netværket. I roden på cdrommen ligger en readme.txt l, med nærmere detaljer.

3 INDHOLD Indhold 1 Indledning Problem Resultat Motivationen Sensor netværk og robotter 4 3 Redskaber Hardware Robotten Sensorkortet Software Robotten Sensorkort Introducerende overvejelser Antagelser Opstilling Datatransmission Kommunikation mellem en node og robotnoden Protekol Kommunikations eksempler Kommunikation mellem robotnoden og robotten Protekol Duty-cycle 18 7 Robotnoden Beskrivelse af robotnoden Noderne Beskrivelse af noden Robotten Beskrivelse af robotten Kommunikations interfacet Køen Køreansvarlig Kommandoer Mulige udvidelser Kollisionsdetektion Robotten som eksternt lager medie iii

4 INDHOLD INDHOLD 10 Afprøvning Del 1: Afprøvning i laboratorie Test Test Test Del 2: Afprøvning på bane Kørsel Kørsel Konklusion på afprøvning Videreudvikling Konklusion 33 A Terminologi 34 Litteratur 35 iv

5 1 INDLEDNING 1 Indledning Dette projekt er skrevet indenfor emnerne sensor netværk og autonome mobile robotter. Integration mellem sensor netværk og autonome mobile robotter er et nyt område, da det først for nyligt, har været muligt at komme ned på en størrelse/pris/strømforbrug, så det kan lade sig gøre. Det er et felt under hastig udvikling, med ere involverede akademiske miljøer og industrier. Indtil videre bruges den meget populære og store Pioneer robot[1], enten i virkelige eksperimenter eller i en computer simulation. En anden retning er Robomote[2], hvor forfatterne har bygget en meget lille robot, på størrelse med en knyttet næve. Imellem disse to ekstremer ndes Eyebot, en lille og eksibel robot, hvor DIKU råder over 3. Da Eyebot er en populær platform 1, kunne det være interesant om denne robot kunne bruges sammen med et sensornetværk. 1.1 Problem Problemet, som det er formuleret i synopsisen er følgende: Kan man med den hardware som DIKU har til rådighed lave et fornuftigt sensor netværk og lade dette guide en robot mod et forudbestemt mål? Dette var også afspejlet i den originale titel, som var Sensornet guidede robotter. Det viste sig dog hurtigt at dette var en for stor opgave, og det blev besluttet at skære ned, og fokusere på de to vigtigste elementer, nemlig: 1. At få et sensorkort til at kommunikere med robotten. 2. At få robotten til at udføre forskellige styre kommandoer, modtaget over radio fra forskellige sensorkort. Dette gav en ny, og mere præcis problem formulering: Kan man lade en robot køre igennem et miljø, hvor man simulerer at den samler data op fra sensorkort den har kontakt med på sin vej, samt også at modtage kommandoer fra disse. Se gur 1. Med dette system på plads, vil det kunne lade sig gøre at konstruere et system som opfylder den oprindelige målsætning. 1.2 Resultat Til dette projekt er følgende programmel udviklet: ˆ En kø til de styre kommandoer robotten modtager. ˆ Styring af robotten, ud fra de styre kommandoer der ligger på denne kø. ˆ Program til sensorkortet der er tilknyttet robotten, så denne kan nde andre sensorkort, kommunikerer med disse samt kommunikerer med robotten. 1 På grund af den forholdsvis lave pris og deres fokusering på billedgenkendelse. 1

6 1.2 Resultat 1 INDLEDNING Sensornode Sensornode Sensornode Robot Figur 1: En robot i et sensornetværk, mens den kommunikere med en sensornode. ˆ Program til sensorkort, så disse kan sende deres data til det sensorkort der er tilknyttet robotten. Derudover er der designet to protekoller, en til overførsel af styre kommandoer og data mellem sensor noderne og sensorkortet tilknyttet robotten. En anden til overførsel af styre kommandoer og data mellem sensorkortet tilknyttet robotten. Det er lykkede at få sensorkort og robot til at kommunikere med hinanden, og det er lykkes med succes i laboratoriet at sende styre kommandoer fra et sensorkort, til det som kommunikere med robotten og derfra videre til robotten, som udførte kommandoen. Mindre succes var der med få robotten til at køre rundt, og kommunikere med udlagte sensorkort på DIKU's gange. Anvendelse Man kan forestille sig mange anvendelser af sensor netværk guidede robotter: ˆ Det kunne være at guide en robot uden om potentielle farer, som nogle sensorer har registreret. ˆ Det kunne være under jorden hvor det ikke er muligt at bruge GPS, i f.eks. miner (hvor et sensor netværk i forvejen ville være oplagt, til at måle f.eks. støv- ilt- og CO 2 -indholdet i luften), kunne dette netværk bruges til at guide service robotter eller robotbiler med det brudte materiale. ˆ Det kunne være andre steder hvor GPS opløsningen er for høj/upræcis, eller man ønsker at være uafhængig af GPS. ˆ Det kunne være på andre planeter, f.eks på Mars. De nuværende rovers på Mars er blevet landetsat på steder, der ud fra fotograer og erfaring med den tidligere rover (Sojourner, 1997), så lovende ud. Hvis man istedet kunne udlægge en masse sensorer, så man på denne måde få en masse samples, og disse sensorer kunne så også hjælpe roveren med at styre derhen hvor de mest interessante fund er. 2

7 1.3 Motivationen 1 INDLEDNING 1.3 Motivationen På DIKU forskes der både indenfor autonome systemer og sensor netværk, men disse to områder har dog ikke tidligere været kombineret på DIKU. Det er dog oplagt at kombinere disse to områder, da begge tildels handler om indlejrede systemer, men også fordi det virker oplagt at en autonom robot skulle kunne drage fordel af et sensor netværk. 3

8 2 SENSOR NETVÆRK OG ROBOTTER 2 Sensor netværk og robotter Inspirationen til denne opgave, kommer fra en række artikler om sensor netværk og robotter. Der er den allerede nævnte artikel om Robomote [2] af Sibley et al., hvor forfatterne selv designede og byggede en meget lille mobil robot med radio, udfra sensor netværks kriterier. LaMarca et al. beskriver i [14] deres PlantCare projekt. I dette projekt havde de placeret en række sensornoder i potteplanter. Når en række kriterier var opfyldt, ville en robot komme og vande planten, oplade sensor noden eller rekalibrere denne 2 alt efter hvad behovet var. Hvordan de helt præcist kom tæt nok på planten for at vande og oplade sensor noden, nævner artikelen ikke noget om. Batalin og Sukhatme [16] beskriver i deres artikel, hvordan de først får en robot til at udlægge sensor noder med passende mellemrum i et ukendt miljø, samtidig med at robotten udforsker dette. Efter de er blevet udlagt tjener disse noder en dobbelt rolle. De skal tjene som markører, så når robotten kommer forbi, anbefaler de en retning (nord, syd, øst eller vest), som robotten skal udforske. Hvis dette kan lade sig gøre, fortsætter robotten (efter den melder tilbage til noden at det kan lade sig gøre), til den enten møder en ny node, som giver en ny anbefaling, eller den udlægger en ny node. Efter et stykke tid, vil robotten komme tilbage til en tidligere node, og denne vil anbefale en ny retning at udforske i. Efter endnu et stykke tid, vil robotten komme til at udforske tidligere udforskede retninger, og derved opdage om miljøet har ændret sig, eller om nogle noder er gået i stykker. En anden egenskab ved dette netværk er, at såfremt robotten ved hvilken node den vil hen til, kan den spørge netværket, og dette vil så indstille de forskellige noder til at vise den hurtigste vej til målet. Dantu et al. gennemgår i [15] en række mulige interessante anvendelser for robotter i et sensor netværk, udover at gennemgå deres nyeste version af Robomote. Disse er bla.: Netværks reperationer; hvis en kritisk node er gået istykker, kan en robot overtage dens plads i netværket, eller udlægge en ny node. Indsamling af energi, hvis stationære noder ikke selv er i stand til at indsamle nok energi, kan robotter bruges til at oplade disse. Begivenheds søgende; hvis noden i sig selv er en robot (ala robomote), kan de selv søge hen mod de begivenheder de skal undersøge, og derved opnå en bedre opløsning af de samlede målinger. 2 Robottens sensorer skulle være af bedre kvalitet end sensor noders. 4

9 3 REDSKABER Figur 2: Billede af robotten. 3 Redskaber I dette afsnit gennemgås de to hardware platforme der anvendes, robotten og sensorkortet. De brugte programmeringsprog og paradigmer beskrives ligeså kort. 3.1 Hardware Robotten Robotten (se billede 2) er en Eyebot robot, designet af professor Thomas Bräunl, fra University of Western Australia 3. Robotten er kontrolleret af en 35MHz 32bit processor fra Motorola, har 512 KiB ROM og 1024KiB RAM. Robotten er drevet af 2 DC-motorer, som er elektronisk kontrolleret. Til hver motor er tilknyttet en såkaldt ticktæller, som måler hvor meget hjulet. Forrest er monteret et kamera, da robotten er designet til robotfodbold. Robotten har også tre infraråde afstandssensorer, som kan måle afstande mellem (cirka) 10 cm til 70 cm (nogenlunde pålideligt). Der er i robotten indbyttet en radio, men denne er meget upålidelig. Ingen af disse dele vil dog blive brugt. Bag på er monteret en lcd skærm, til begrænset output, og under denne re knapper, til interaktion. Robotten er drevet af et genopladeligt batteri, tidligere brugt i mobiltelefoner, og programmeres 4, ved at sende det oversatte program til den, over serielkabel. Et stort problem ved disse robotter er, at hvis man forsøger at styre den, kun ved hjælp at dead reckoning 5. Robotten drejer aldrig nøjagtigt det antal grader den bliver bedt om, og når den sætter igang igen, er der et vist slør og træghed, så den kommer til at dreje mere til en af siderne. Noget, som den ikke selv er istand til at registrere. Dette gør, at efter et par sving vil robotten ikke være hvor den tror den er, medmindre der er en måde hvorpå man kan korrigere for problemet Low-level drivers, bootloader mm. ligger dog fast i ROM 5 Dvs. man navigerer ud fra hvor man tror man bender sig, baseret på sin kørselshistorie. 5

10 3.1 Hardware 3 REDSKABER Figur 3: Sensorkortet Sensorkortet Sensorkortet (se billed 3) er lavet af Freescale og hedder EVB Det er et udviklings- /evalueringskort og er derfor noget større end hvis det havde været til indbygning i et produkt. Kortet er opbygget omkring Motorolas MC9S08GT60 processor, som er en 8-bit microprocessor i HCS-08 familien, i det følgende og i kilderne benævnt en MCU 6. Denne har 60 KiB programmerbar ash hukommelse og 4 KiB RAM. Gennem en SPI 7 bus kontrolleres radioen, som er en MC13192, fra Freescale. Radioen bruger 2,4 GHz ISM båndet og er designet til IEEE /ZigBee trådløst netværk. Radioen kan indstilles til at bruge en af 16 kanaler, og kan transmiterer pakker på op til 125 bytes data ad gangen. Udover det ovennævnte forendes følgende også på kortet: ˆ Fire lysdioder. ˆ Fire knapper til input samt reset knap. ˆ En USB-port og et RS-232 til kommunikation, samt elektronik til styring af disse. ˆ Et strømforsynings stik og kontakt til valg af strøm indtag (USB eller strømforsyning). ˆ En F-antenne og et SMA (antenne) stik. ˆ Udvidelses ben til montering af sensor udstyr. Selve kortet bliver gennemgået kort i [8]. Radioen bliver gennemgået i [7] og [9]. MCU'en bliver grundigt gennemgået i [10]. 6 Micro Controller Unit. 7 Serial Peripheral Interface 6

11 3.2 Software 3 REDSKABER 3.2 Software Robotten Programmer til robotten skrives i C, og anvender et bibliotek[3] som indeholder funktionalitet til programmering af robottens specikke funktioner (sensorer, servoer, kommunikation mm). Dette bibliotek understøtter også forskellige simple styresystems egenskaber, og giver mulighed for, at skrive multitråede programmer, bruge semaforer mv Sensorkort Til sensornoderne bruges programmeringsproget nesc[4, 5] og styresystemet TinyOS[6], som kort gennemgås herunder. nesc er domænespecikt sprog til TinyOS, og en overbygning til C, som sætter programmøren istand til, hurtigt og eektivt, at skrive progammer til sensorkort, hvortil TinyOS er porteret. Designmålene med TinyOS og nesc har været lille pladsforbrug, lille hukommelsesforbrug og lille et stømforbrug som muligt. Hele paradigmet bygger på 3 grund ideer: Komponentbaseret Ethvert nesc-program består (minimum) af 2 ting, en konguration og et modul. Modulet er selve programmet, mens kongurationen specicerer hvilke komponenter fra TinyOS man ønsker at bruge, og hvordan man ønsker at bruge disse. Et komponent er kedetegnet ved, at det er deneret i et tilhørende interface, hvilke services det tilbyder og kræver. Hvis man ønsker at bruge et komponent, skal man opfylde dette interface. Når et nesc program oversættes, medtages kun komponenter fra TinyOS som programmøren eksplicit har angivet i sin kongurations l, skal bruges. Et komponent kan bestå af enten et modul eller en konguration, der samler egenskaber fra andre moduler eller kongurationer. Tasks og events Da TinyOS er hændelses-baseret (event-based), må nesc nødvendigvis afspejle dette. Dette er løst ved at programmets dele opdeles i enten tasks eller events, som begge kører til de er færdige. Forskellen er, at hvis der opstår en event, så kan denne afbryde hvad der end bliver eksekveret (hvad enten det er en anden event eller en task), hvor tasks ikke kan. TinyOS vedligeholder en FIFO kø, som indeholder de tasks som venter på at blive afviklet. Men sætter en task på task-køen med det reserverede ord post. Events er designet til korte funktioner, primært hardware interrupts og call-back funktioner, som klare det vigtigste ved kaldet og udsætter resten af databehandlingen i en task. En task minder om en tråd, men da de ikke kan afbryde hinanden er det dog tilrådeligt ikke at lave dem for lange, men poste dele af opgaven i tasks, som man får brug for det. At en funktion er en task hhv. event angives ved at skrive det reservede ord task hhv. event foran funktionsnavnet. Man signalerer en event ved det reserverede ord signal. Split-phase Hvis kode er afhængig af den underliggende hardware skal respondere på et kald, f.eks. ved afsendelse af en pakke over radioen, eller en temperaturmåling, anvendes 7

12 3.2 Software 3 REDSKABER spilt-phase opration. I dette tilfælde implementeres det ved, at man poster en task som sætter processen igang (aevere data til drivere på et lavere niveau) og afslutter derpå. Når disse lav-niveau drivere har fået respons fra hardware, signalerer de en afbrydelse, som indikere at resultatet kan aæses. Derudover kan man skrive C funktioner, som man kan kalde som normalt. Men pga. strukturen med tasks og events, vil det ofte være rene hjælpe-funktioner der bruges på denne måde. Det er ikke muligt at give argumenter med til en task, derfor er det nødvendigt med mange delte/globale variabler. For at undgå (nogle) race-conditions ved læsning/skrivning af disse delte variabler, anbefaler nesc at man bruger det reserverede ord atomic som slår afbrydelser fra, hvis en variable er delt mellem en task og en event. Derved sikres, at man ikke bliver afbrudt mens man skriver til/læser fra en delt variabel. Det er ikke anbefalet at bruge atomic over en større blok af kode, da det ødelægger TinyOS' proces model. SMAC For at lette brugen af radioen, har Freescale stillet et MAC lag til rådighed (Simple Mac 8 ). Dette er beskrevet i [11]. Dette SMAC-lag tilgås gennem en wraper 9, så man kan tilgå nogle af funktionerne som var de skrevet i TinyOS. Denne wrapper stiller bla. følgende funktionalitet tilrådighed: ˆ setchannel(uint8_t) (command) Vælger hvilken kanal der skal bruges. ˆ send(tx_packet_t) (command) Sender en pakke. ˆ senddone(tx_packet_t) (event) Signalere at pakken som kommer med som parameter er blevet sendt. ˆ rx_packet_t* recieve(rx_packet*) (event) Signalere at der er ankommet en pakke på radioen. Derudover deneres to datatyper tx_packet_t og rx_packet_t, til hhv. at holde den data der skal transmiteres og den data der bliver modtaget. Selv om radioen tager pakker af 125 bytes, er det valgt i SMAC-wrapperen at bruge pakker med størrelsen af en TOS_Msg. Denne er i AM.h deneret til 43 bytes. Der bliver ved afslutningen på dette projekt arbejdt på at skrive et open source SMAC-lag i nesc til TinyOS, til den benyttede sensorkort i distlab-gruppen på DIKU, men er pt. (juni 2005) endnu ikke helt færdig. 8 Medium Access Control (layer). 9 Skrevet af Mads Dydensborg til sensornetværk kurset på DIKU, vinter

13 4 INTRODUCERENDE OVERVEJELSER 4 Introducerende overvejelser I de følgende afsnit vil problemstillingen blive analyseret, og et design vil bliver formuleret og speciceret. Først præsenteres de grundlæggende ideer og antagelser. 4.1 Antagelser En række antagelser er blevet taget for at forenkle og præcisere løsningen. Disse er : Simplet miljø Der er, i det miljø hvor robotten skal køre i, ingen forhindringer. Dette vil gøre, at robotten ikke behøver være opmærksom på om den er ved at køre ind i noget, og ikke behøver tage beslutning om hvad den i sådan et tilfælde skulle gøre. Een robot Der vil kun blive brugt een robot ad gangen, så noderne (incl. robotnoden) ikke behøver den ekstra kompleksitet, det ville kræve at kunne håndtere ere robotter. Kendt route Robotten kører ad en forudbestemt route. Dette vil betyde at når noden modtager robotnodens signal, ved den nogenlunde hvor den er. Dette er meget vigtigt, da noden ikke har nogen mulighed for at vide fra hvilken retning robotten nærmer sig noden og hvor langt væk den er fra noden 10. I afsnit 1.1 blev problemet formuleret som : Kan man lade en robot køre igennem et miljø, hvor man simulerer at den samler data op fra sensorkort den har kontakt med på sin vej, samt også at modtage styre kommandoer fra disse. For at gøre det mere overskueligt, deles problemstillingen op i mindre, mere præcise delproblemstilliger. Disse er: Robotnoden Robotnoden skal kunne modtage styre kommandoer og data fra de forskellige noder, og overføre relevant data til robotten. Noderne Hver af noderne, skal kunne kommunikere med robotnoden, når denne kommer inden for senderadius. Noderne skal kunne overføre styre kommandoer og data fra noden til robotten. Robotten Robotten skal kunne navigere udfra de styre kommandoer som robotnoden modtager, og sender videre til robotten. Hver af disse del-problemstilliger vil blive analyseret i detaljer følgende afsnit. Men først analyseres to emner, som ikke kan deles op på samme måde, nemlig datatransmission og duty-cycle, da de er grundlæggende og udgangspunktet for designet af software på noderne og implementering af dette. 10 Der blev brugt en del tid på at få afstandsmåling, v.hj.a signalstyrke til at fungere (de indbyggede kommandoer), men det lykkedes aldrig. 9

14 4.2 Opstilling 4 INTRODUCERENDE OVERVEJELSER Figur 4: Robotten forbundet med robotnoden (den lille sorte box til venstre er batteri). 4.2 Opstilling På gur 4 ses robotnoden forbundet med robotten. En node kommunikerer trådløst med robotnoden (på billedet), som sender styre kommandoer videre til robotten, via et han-han null-modem kabel. Forbindelsen er på 38,4 Kbit uden fejlkorrigering. På gur 5 er vist et muligt testmiljø, hvor robotten skal kommunikere med forskellige noder undervejs. Disse giver robotnoden styre kommandoer og data. 10

15 4.2 Opstilling 4 INTRODUCERENDE OVERVEJELSER Sensornode Sensornode 3 Sensornode Sensornode Robotten starter. Kører fremad og søger efter noder (discovery). 2 Robotten kommer i kontakt med node 1. Modtager følgende kommando: Drej 45 til venstre. 3 Robotten udfører kommandoen. 4 Robotten forlader node 1's senderadius. 5 Robotten kommer i kontakt med node 2. Modtager følgende kommando: Drej 90 til højre. 6 Robotten udfører kommandoen. 7 Robotten kommer i kontakt med node 3. Modtager følgende kommandoer: Drej 45 til venstre; Kør 1 meter frem; Drej 45 til venstre; Kør 2 meter frem. 8 Robotten udfører de første to kommandoer. 9 Robotten kommer i kontakt med node 4. Modtager følgende kommandoer: Drej 45 til højre; Kør 1 meter frem; Vent. Første kommando bliver dog ikke udført med det samme, da der stadig mangler at blive udført tidligere modtaget kommandoer. 10 Robotten udfører de sidste 2 kommandoer. 11 Robotten forlader node 3's senderadius, men bemærker det ikke, da den har skidftet til node Robotten udfører de først to kommandoer modtaget fra node Robotten stopper. Dette er den sidste kommando fra node 4. Figur 5: Et muligt scenarie, som viser hvordan robotten burde kunne køre rundt og kommunikere med de forskellige noder. 11

16 5 DATATRANSMISSION 5 Datatransmission Da datatransmission omfatter både kommunikationen mellem en node og robotnoden, samt mellem robotnoden og robotten, er det valgt at dele det op i afsnit der afspejler dette. 5.1 Kommunikation mellem en node og robotnoden Kommunikationen mellem en node og robotnoden, går gennem ere stadier. 1. Discovery Fra robotnodens side, for at nde noden. 2. Styre kommandoer Noden overfører styre kommandoer. 3. Data Noden overfører data. 4. Log out/time-out Når kommunikationen er overstået, eller robotten kommer ud af senderadius. Discovery For at nde noderne, bliver robotnoden nød til at lede efter dem. Dette gøres ved at sende en bestemt slags pakke ud, en discovery pakke, som modtageren så skal svare på, for at få en kommunikation op og stå. Hvor ofte den skal sendes ud, afhænger af robottens hastighed, en evt. node skulle gerne nå at svare inden robotten er kørt væk. Det skal dog heller ikke være for ofte, da hardwaren skal kunne følge med og samtidig skal der være plads på mediumet. Det vælges her, at discovery pakker udsendes med et mellemrum på 50 µ sekunder, også selv om den allerede har kontakt med en node. Styre kommandoer Når en node modtager en discovery pakke, skal den svare på denne, for at vise robotnoden at den ndes. Data Når noden får bekræftelse på, fra robotnoden at den har modtaget styre kommandoerne, udsendes data-pakker. Dette er pakker som skal simulere data som noden har opsamlet. 11 Robotnoden skal svar på hver pakke den modtager, så noderne ved hvordan det står til med transmissionen. Hvis en node ikke modtager et svar, vil den retransmittere pakken. Log out/time-out Når robotnoden nder en anden node, vil den skifte til denne node. Dette er ud fra det synspunkt, at den er nyere, derfor må den have nogle kommando-pakker, som robotten har brug for, for at komme videre. Man kunne argumentere for at man først skulle lede efter en ny node, når man ikke længere var i kontakt med nogen noder. Hvis man brugte denne fremgangsmåde, kunne man risikere at der var nogle noder man ikke k kontakt med, fordi de feks. lå på randen af en anden nodes senderadius. Robotnoden vil så logge ud fra den gamle node og koncentrere sig om den nye node. Dette er også ud fra den betragtning at det ville lettere at nøjes med at kommunikere kun 11 I dette tilfælde, bliver noden ved at sende data, så længe den har kontakt med robotnoden. Dette er for man kan se hvilken node robotnoden har kontakt med, og om der stadig er kontakt. 12

17 5.1 Kommunikation mellem en node og robotnoden 5 DATATRANSMISSION 5 Applikations lag 4 Transport lag TCP 3 Netværks lag IP 2 Data link lag 1 Fysisk lag Figur 6: Traditionel Netværksstak (TCP/IP netværk). med een node ad gangen. Hvis man kunne tænke sig at der var en minimumsgrænse for hvor mange data-pakker som robotnoden skulle modtage, kunne man enten lave det sådan at man indikerede overfor robotnoden hvor mange data-pakke den skulle have, og derfor ikke måtte skifte inden da. Dette er imidlertid en dårlig løsning, for forbindelsen kunne forsvinde af så mange andre grunde. Så hvis man har et minimum af pakker, så det bedst at stoppe robotten helt, og overføre de beskeder man nu engang skal overføre, mens man er sikker på at have forbindelse. Bagefter kan man så køre videre. Hvis noden lige pludselig ikke kan få fat på robotnoden (den kan være gået istykker, eller bare kommet udenfor senderadius), vil noden retransmittere den ikke fremkomne pakke et vist antal gange, indtil den giver op. Noden ville ikke kunne se forskel på om det er pakkerne der forsvinder, eller om det er robotnoden der er forsvundet. Det er derfor at robotnoden sender en log ud besked til noden, for at fortælle den at robotnoden vil ikke svare mere, og noden behøver ikke at prøve at få kontakt igen Protekol Der skal designes en protekol som kan understøtte de ovenfor beskrevne faciliteter, og samtidig være så simpel som muligt. Design af protekoller er for det meste noget man nder velbeskrevet i litteratur om netværk, og en god gennemgang af emnet ndes bla. i [12]. Hvis man kigger på en netværksstak 12 (se 6), kan man se at den funktionalitet som her skal implementeres ligger delvist i lag 3 (IP), delvist i lag 4 (TCP). Dvs. det drejer sig om få pakken genkendt af den rette modtager (IP), og at denne forstår at levere den til den korrekte process (TCP). Transportprotekollen, som ligger i hardware i radioen, sørger kun for at aevere (broadcaste) og opsamle beskeder fra mediet, og er ellers ikke bekymret om så meget andet. Derfor er det op til brugeren at implementere hvad der ellers er behov for. Der er dog implementeret en lille smule ekstra faciliteter, udover transportprotekollen. Dette er beskrevet i [11, 7]. Følgende er implementeret: 12 Taget fra [12], bla. side

18 5.1 Kommunikation mellem en node og robotnoden 5 DATATRANSMISSION CRC-tjek 13 Dette bliver foretager af radioen, når den modtager en pakke. Pakkestørrelse Der er i de benyttede datastrukturer (se 3.2.2) allerede et felt til at angive pakkestørrelse. Dette er et obligatorisk felt, da det indikerer overfor radioen hvor meget data der skal transmiteres. Dette anses dog ikke for nok, og følgende felter anses for nødvendige: Modtager Da alle noder indenfor en nodes senderadius teoretisk modtager alle pakker udsendt af dette kort, er det vigtigt at de forskellige sensorkort på en let måde kan sorterer pakker fra som ikke er til dem selv. Hver node (inklusive robotnoden) har sit eget id, robotnoden har nr. 0, noderne fra 1 til 254. id 255 er reserveret som gruppe-id for alle noderne. Afsender Da noderne kun er intereseret i at kommunikere med robotnoden, har de brug for at vide hvem afsenderen er. Dette kræver dog at afsenderen er kendt af modtageren på forhånd. Sekvensnummer Sekvensnummeret på en pakke er pakkens ID. (Indtil der sker overløb af sekvensnummertælleren hos afsenderen, er afsender sammen med sekvensnummer unikt id for denne pakke). Hver gang en node sender en ny pakke vil sekvensnummeret blive inkrementeret. Ved retransmission, bruges den originale pakkes sekvensnummer. Type For at kunne kende forskel på de forskellige typer af pakker, bruges et felt til angivelse af hvilken type der er tale om. Følgende typer af pakker bruges: SIGN_ON Disse pakker udsendes af robotnoden, og bruges til at gøre noderne opmærksomme på at robotnoden er indenfor senderadius (discovery pakke). DrP Indikerer at denne pakke indeholder styre kommandoer. Udsendes af en node, som svar på en SIGN_ON pakke. ACK Udsendes af robotnoden, som svar til en node som den har modtaget en pakke fra. DaP Indikerer at denne pakke indeholder data. Udsendes af en node efter modtagelsen af et ACK for DrP. SIGN_OFF Udsendes af robotnoden til en gammel node, hvis robotnoden nder en ny node, mens den har kontakt til den gamle node. Dette indikerer at noden ikke skal forvente ere pakker fra robotnoden. Data Dette felt kan indeholder data, hvis pakken enten er af typen DrP eller en DaP. Hvis typen er DrP vil data indeholde information til robotten om hvordan den skal køre. Hvis typen er DaP vil feltet indeholde data som robotnoden skal have, af ikke nærmere deneret art. Data feltet kan antage størrelse fra 0 til 43 bytes minus pakkens header størrelse (i bytes). Hvis typen ikke er Drp eller DaP vil størrelsen på feltet være Begrænsningen på de 43 bytes, stammer fra at wrapperen til radioen kun kan håndtere pakker på op til 43 bytes, på grund af implementationen. Selve radion kan håndtere pakker på op til 125 bytes??, side

19 5.1 Kommunikation mellem en node og robotnoden 5 DATATRANSMISSION Byte nr.: Modtager1 Afsender1 ID Data Modtager2 Afsender2 Type Figur 7: Pakkeformatet som bliver brugt til kommunikation mellem robotnoden og noderne. Hvert felt (med undtagelse af datafeltet) har størrelse på en byte (uint8_t). Denne størrelse er valgt udfra at lette implementationen. Figur 7 viser grask hvordan en pakke er opbygget. Implementationen har et ekstra adresse felt og et ekstra modtager felt, til fremtidig brug Kommunikations eksempler Figur 8 viser hvordan en forbindelse burde blive sat op. Node 1 modtager en SIGN_ON (discovery) pakke fra robotnoden, og svare igen med en DrP pakke, som indeholder styre kommandoer. Robotnoden sender en ACK for denne pakke, og node 1 fortsætter med at sende DaP pakker. Robotnode Sign_on Com Node ACK Dat ACK Dat ACK. Figur 8: Denne gur viser hvordan kommunikation påbegyndes, når robotnoden nder en node. På gur 9 er det begyndt på samme måde, men en af robotnodens SIGN_ON (discovery) pakker bliver da modtaget af node 2 (hændelse 1 på guren). Node 2 svarer på denne pakke med en DrP (Com) pakke, som bliver modtaget af robotnoden (hædelse 2 på guren). Straks sender robotnoden en SIGN_OFF pakke til node 1, og sender en ACK til node 2 for modtagelsen af DrP (Com) pakken. Efterfølgende modtager robotnoden en pakke fra, node 1, men denne bliver ignoreret, og node 1, som ved at robotnoden har fundet en ny, følger ikke op Figuren er ikke helt retvisende, da to pakker ikke kan transmitteres samtidig, da de deler medie (luften). 15

20 5.2 Kommunikation mellem robotnoden og robotten 5 DATATRANSMISSION Robotnode Node 1 Sign_on Node 2 Com ACK Dat ACK Dat ACK Sign_on Com 1 2 Dat Sign_off Dat ACK 3 Figur 9: Denne gur viser hvordan robotnoden først sætter kommunikation op med node 1, hvorefter den opdager node 2 og afbryder kommunikationen med node 1, for at kommunikere eksklusivt med node Kommunikation mellem robotnoden og robotten Robotten og robotnoden er forbundet med hinanden ved hjælp af et NULL-modemkabel, forbundet til sensorkortets 9-bens serielport, med robottens ditto. Dette gør at kravene til denne kommunikation er anderledes end node-til-sensorkort kommunikationen. Kommunikationen mellem robotnoden og robotten, er langt simplere end kommunikationen mellem en node og robotnoden. Dette skyldes den for det første at der er tale om en kablet forbindelse, der som udgangspunkt er mere pålidelig end en trådløs ditto. For det andet, vil robotten altid være der, så der er ikke brug for hverken discovery eller opsættelse af forbindelse. For at forsimple kommunikationen så meget som muligt, bruges pakker med en fast størrelse. Dette gøres for at beskytte mod transmissions fejl, for hvis man ved hvor mange bytes der kommer, tager man bare dette antal ud af sin byte-strøm, og aæser felterne. Man vil ikke blive forvirret af en byte, som er blevet korrupt, og så tilfældigvis er blevet det samme som start- eller stopbyten. En yderligere forsimpling, ligger i at robotten ikke skal sende nogen besked retur til robotnoden, om modtagelse af en pakke. Dette er begrundet i robotnoden har nok at tage lave, men burde nok implementeres for en god ordensskyld i en fremtidig version Protekol På grund af den simplere protekol, er pakken også simplere. Der er to slags pakker, en til kommandoer og en til data. Disse er vist skematisk på gur 10. Felterne er beskrevet herunder: 16

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere

Lyd og Musik på din PC

Lyd og Musik på din PC 28,- Om muligheder med lydkort Lyd og Musik på din PC Installation af AWE 32 IDE Samplerate 16 bit stereo DMA MIDI www.knowware.dk NYT: Tips til Windows95 Brian Jensen Palle Christensen 2. udgave 2 KnowWare

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

38,- Lær din PC bedre at kende. Start med DOS. Steen Juhler C:\>AHA! Bad command or file name. 2. udgave. www.knowware.dk

38,- Lær din PC bedre at kende. Start med DOS. Steen Juhler C:\>AHA! Bad command or file name. 2. udgave. www.knowware.dk 38,- Lær din PC bedre at kende Start med Steen Juhler DOS C:\>AHA! Bad command or file name www.knowware.dk 2. udgave 2 KnowWare Start med DOS Steen Juhler 2. udgave, 6. oplag, august 1998 Copyright 1998

Læs mere

Grundlæggende EDB for Seniorer

Grundlæggende EDB for Seniorer Grundlæggende EDB for Seniorer www.syddjurs-seniorer.dk Indholdsfortegnelse GRUNDLÆGGENDE BEGREBER... 3 Informationsteknologi... 3 Hardware... 3 Indre enheder... 4 Mikroprocessor... 4 Clockfrekvens...

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Projektværktøj Mikkel Schneider Larsen Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø

forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø produkt- & designpsykologi 3.semester, 2010 gruppe:371 forstyrrelse af perceptuel kognition og metakognition i et softwarebaseret miljø Produkt- og DesignPsykologi Aalborg Universitetet Fredrik Bajers

Læs mere

Offshore Monitoreringssystem

Offshore Monitoreringssystem Offshore Monitoreringssystem Udviklingen af et kommunikationsmodul til datatransmission og overvågning af elektronisk måleudstyr. Synopsis På havet, hvor elektricitet og Internetforbindelse er svært tilgængeligt,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre...

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre... 28,- Kontakt med andre... Start med Modem Læs hæftet hvis du vil undgå dette... Køb, installering og opsætning af modem Kommunikationsprogrammer BBS'er, online-tjenester og netværk KnowWare Peter Ravnholt

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt

INFORMATIONS TEKNOLOGI B. Eksamensprojekt INFORMATIONS TEKNOLOGI B Eksamensprojekt Morten Kristensen, 3.a 17-04-2009 TITELBLAD Projektet Titel: Undertitel: Fag: Vejledere: Eksamensprojekt En god it løsning til private Informations teknologi B

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Styring af decentralt rensningsanlæg

Styring af decentralt rensningsanlæg Styring af decentralt rensningsanlæg -med et distribueret indlejret system Afsluttende eksamensprojekt ved: Diplomingeniøruddannelsen, IMM, DTU Udarbejdet af: Allan Krogh Jensen (d973989) 25/11-2002 17/2-2003

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

Udvikling af IT-system for Swarco Technology

Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder Projektvejleder fra Syddansk Universitet Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere