Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016"

Transkript

1 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept

2 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet Tendenser i international eliteidræt Hovedlinjer i støttekonceptet for Centrale målsætninger Støtteberettigelse Støttekategorier Masterplan Indsatsområder

3 1. Beslutningsproces og høring De fleste sportsgrene, der har været støttet af Team Danmark i perioden , har haft en god sportslig udvikling. Vi ønsker at bygge videre på denne positive udvikling. Derfor viderefører vi grundelementerne fra støttekoncept samtidigt med, at vi lægger op til justeringer og nye initiativer for at styrke atleternes muligheder for at opnå topresultater. Team Danmarks arbejde med at udvikle dansk eliteidræt er inddelt i 4-årige perioder. For hver 4-årig periode udarbejder Team Danmark et støttekoncept. Støttekonceptet beskriver Team Danmarks målsætninger, støttekriterier og støtteområder. Som led i arbejdet frem mod støttekonceptet for gennemfører Team Danmark en skriftlig høringsrunde af de overordnede hovedlinjer. Disse er samlet i dette dokument. Høringsrunden foregår fra den 15. november 2011 til den 15. januar Alle specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund bliver bedt om at kommentere hovedlinjerne skriftligt. Derudover har også DIF, Aktivkomitéen, Danske Eliteidrætsudøveres Forening, Elitekommuner, universiteter samt øvrige samarbejdspartnere mulighed for at komme med input. I høringen ønsker Team Danmark i særdeleshed tilbagemeldinger på afsnit 4, der beskriver hovedlinjerne i det kommende støttekoncept. Høringssvarene bliver inddraget i det videre forløb med udarbejdelsen af støttekoncept Høringssvarene skal sendes til inden den 15. januar 2012, og de vil løbende blive lagt på www. teamdanmark.dk. Efter høringsfasen udarbejder Team Danmark støttekonceptet for , som bliver behandlet på bestyrelsesmødet i maj Støttekonceptet træder i kraft den 1. januar

4 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet Team Danmarks primære opgave er at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Det fremgår af Lov om eliteidræt, at Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DIF s specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere skal iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved: at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten, at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten, at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere, at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt, at varetage talentrekruttering og -udvikling at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere, at iværksætte rådgivning, forskning og formidling, at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere, at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere, at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund at samarbejde med de kommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter og at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser Team Danmark har valgt at fokusere og prioritere indsatsområder og ressourcefordeling. Det fremgår af loven og bemærkningerne, at Team Danmarks opgave er at prioritere sportsgrene, hvor der i Danmark er tradition for højt internationalt niveau eller en særlig historisk tradition. Det fremgår også, at Team Danmark skal fokusere på sportsgrene, hvor der kan iværksættes et troværdigt og langsigtet talentudviklingsarbejde med henblik på at opnå internationalt niveau. Det betyder, at Team Danmark prioriterer indsatsen således, at sportsgrene med det bedste internationale resultatperspektiv støttes samtidig med, at Team Danmark lever op til forpligtelsen om at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Team Danmarks støttekoncept er den konkrete operationalisering af de forpligtigelser og opgaver, som er beskrevet i lovgrundlaget. 4

5 5

6 3. Tendenser i international eliteidræt Hvad skal der til for at danske atleter kan skabe gode internationale resultater i perioden 2013 til 2016? Dette kernespørgsmål optager konstant Team Danmark. I den indeværende støtteperiode har vi blandt andet høstet ny viden og erfaring gennem studieture til succesfulde elitesportsmiljøer, brugerundersøgelser blandt Team Danmarks interessenter, seminarer med alle Eliteforbund samt fremtidssymposier om bl.a. talentudvikling. Det er denne viden, der sammen med vores erfaringer og faglige viden, ligger til grund for hovedlinjerne i støttekonceptet for , som vi præsenterer her. International forskning dokumenterer, at særligt seks faktorer har indflydelse på en nations succes i elitesport. De seks faktorer er: Klar rollefordeling og enkel administration International konkurrencedeltagelse Faciliteter Sportsvidenskab og idrætsmedicin Talentudvikling Finansiering Team Danmark vil i den kommende periode arbejde målrettet for at forbedre alle seks områder. Der er dog ingen af faktorerne, som Team Danmark kan forbedre alene. En fortsat udvikling af dansk eliteidræt forudsætter et stærkt engagement fra både specialforbund og klubber, men også fra Folketinget, kommunerne, forsknings- og vidensmiljøer, de kommercielle interessenter og andre samarbejdspartnere. En forudsætning for at det kan lykkes er at sikre bedre finansiering. Team Danmarks ressourcer er ikke vokset i takt med mange af vores konkurrerende nationer og vi vil derfor arbejde målrettet på at øge ressourcerne til dansk eliteidræt. De begrænsede ressourcer set i et internationalt perspektiv betyder også, at vi fortsat skal prioritere og fokusere vores indsatser. Team Danmarks ressourcer og ekspertbistand vil derfor i den kommende periode i endnu højere grad blive fordelt på baggrund af sportslige resultater, udviklingspotentiale og behov hos den enkelte atlet eller det enkelte hold. Det er samtidigt afgørende for Team Danmark, at der er økonomisk evne og vilje i det enkelte forbund til at skabe den nødvendige finansiering af et fælles elitebudget. 6

7 4. Hovedlinjer i støttekonceptet for I dette afsnit præsenterer vi hovedlinjerne i det kommende støttekoncept. Her kan du blandt andet læse om Team Danmarks centrale målsætninger i den kommende periode, om vurderingen af et forbunds støtteberettigelse, den nye masterplan samt de otte indsatsområder, vi vil have særligt fokus på i den kommende periode. 7

8 4.1 Centrale målsætninger Team Danmark har tre centrale målsætninger i den kommende periode: Team Danmark støttede forbund skal opnå bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL, og samtidigt skal Danmark som minimum fastholde sin position på nationsranglister. Team Danmark vil skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet både i træning, konkurrencer og i hverdagen. Team Danmark vil styrke talentudviklingen og sikre en stærk og kontinuerlig fødekæde af talenter med internationalt resultatperspektiv på seniorniveau. 8

9 4.2 Støtteberettigelse Team Danmark vil i støttekoncept forsat anvende en disciplinanalyse til vurdering af et forbunds/en disciplins støtteberettigelse. Udover at vurdere støtteberettigelse anvender vi også disciplinanalysen til at identificere forbundets/disciplinens udviklingsområder i forhold til at skabe resultater på højeste internationale niveau. Som noget nyt får disciplinanalysen tilført et særligt fokus på specialforbundets strategier for udvikling af ny sportsfaglig viden og udvikling af faglige kompetencer i den sportslige ledelse. Disciplinanalysen afdækker: National organisering herunder faktuelle oplysninger om specialforbundet og den nationale og internationale organisering. Internationale sportslige faktorer herunder den internationale konkurrenceudbredelse, konkurrencekvalitet, træningskvalitet og kvantitet samt det faglige niveau blandt trænere og involvering af eksperter. Nationale sportslige faktorer herunder det nuværende internationale resultatniveau og fremtidige resultatperspektiv, den nationale konkurrencekvalitet, den nationale træningskvalitet og -kvantitet samt det faglige niveau blandt elitetrænere og involvering af eksperter. Talentrekruttering og -udvikling herunder strategier for talentrekruttering og -udvikling, sammenhæng mellem talent- og elitearbejdet samt uddannelsesmuligheder for talenttrænere. Videns- og kompetenceudvikling herunder forbundets strategier for udvikling af ny sportsfaglig viden samt udvikling af personlige- og faglige kompetencer i forbundets sportslige ledelse. Sociale forhold for atleter herunder strategier i forhold til rådgivning i personlige og sociale forhold under den sportslige karriere og i overgangen til den civile karriere. Organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske faktorer - herunder politisk forankring af elitearbejdet, menneskelige og økonomiske ressourcer til elitearbejdet samt samarbejdsrelationer mellem forbund og eliteklubber. Faciliteter og anlæg herunder adgang til og kvalitet af daglige træningsfaciliteter og udstyr. Analysen resulterer i en samlet konklusion og en vurdering af forbundets eller disciplinens støtteberettigelse og udviklingsperspektiver. På baggrund af disciplinanalysen kategoriserer Team Danmark de støtteberettigede forbund/ discipliner i en af de tre støttekategorier. 9

10 4.3 Støttekategorier Team Danmark fokuserer i den kommende periode arbejdet på de forbund, vi støtter økonomisk og har en samarbejdsaftale med. Desuden differentierer vi varigheden af samarbejdet i 4-årige, 2-årige og 1-årige samarbejdsaftaler. Rådgivningskategorien udgår således. Alle sportsgrene har dog fortsat til hver en tid mulighed for at få udarbejdet en disciplinanalyse, som er forudsætningen for, at Team Danmark vurderer støtteberettigelsen. Team Danmark vil i den kommende periode have tre støttekategorier: Verdensklasseforbund: Har samarbejde med Team Danmark, der er forankret i en 4-årig samarbejdsaftale på baggrund af en masterplan og med et tilhørende rammebudget. Har flere atleter eller hold, som har opnået top-8 placeringer ved VM og OL i løbet af perioden Det overordnede mål og realistiske resultatperspektiv i støtteperioden er VM/OL-medaljer. Har en sammenhængende talentudviklingsstrategi og udvikler kontinuerligt talenter til højeste internationale seniorniveau. Internationalt eliteforbund: Har samarbejde med Team Danmark, der er forankret i en 2-årig samarbejdsaftale med tilhørende rammebudget. Forbundet skal udarbejde masterplan og samarbejdsaftalen kan eventuelt forlænges med 2 år. Har atleter, som har opnået placeringer ved VM eller OL i løbet af perioden , der afspejler et realistisk top-8 resultatperspektiv til VM eller OL i den 2-årige støtteperiode. For holdidrætsgrene er det gældende, at de i og fortsat i vil deltage på højeste internationale niveau ved VM/OL. Projektstøttet forbund: Har samarbejde med Team Danmark, der er forankret i en 1-årig projektaftale. Er individuelle sportsgrene, der har én eller få navngivne atleter på internationalt niveau, som har potentiale til at opnå medaljer ved internationale mesterskaber - EM, VM eller OL - i projektperioden. Kan eventuelt opnå støtte til udvikling af centrale områder i forbundets elitearbejde, som rækker ud over støtten til den individuelle atlet. Forudsætningen er, at der er potentiale og vilje til eliteudvikling i form af både menneskelige og økonomiske ressourcer. I enkelte sportsgrene kan andre resultater end medaljer ved VM og OL være resultatmålsætningen i både Verdensklasseforbund og Internationalt eliteforbund. 10

11 11

12 4.4 Masterplan Formålet med den nye masterplan er at synliggøre de strategier og aktiviteter, som forbundet vil gennemføre for at opfylde resultat- og udviklingsmålene i støtteperioden Formålet er endvidere, at de enkelte forbunds masterplaner understøtter Team Danmarks centrale målsætninger for Masterplanen skal indeholde: Målsætninger Bedre sportslige resultater: Overordnede sportslige resultat- og udviklingsmål samt konkrete delmål Bedre vilkår for atleterne: Målsætninger, der kan styrke atleternes rammer og vilkår Styrket talentudvikling: Målsætninger for specialforbundets talentudvikling Strategier Beskrivelse af de strategier, der skal sikre opfyldelse af forbundets målsætninger Beskrivelse af den professionelle sportslige ledelse og det sportslige set-up Beskrivelse af elite/landsholdskoncept, talentudviklingskoncept og øvrige udviklingskoncepter Økonomi Budget og finansieringsplan, der vedrører hele samarbejdsperioden Evaluering Evalueringskriterier og -tidspunkter 4.5 Indsatsområder Team Danmarks støtte og ekspertbistand gør en forskel. Derfor viderefører vi de eksisterende støtteområder samtidigt med, at vi har identificeret otte særlige indsatsområder for den kommende periode. Vi forventer, at de otte indsatsområder skaber konkrete resultater, og derfor relaterer vi dem også direkte til vores tre centrale målsætninger. Vi har endnu ikke fastsat operationelle mål for de enkelte indsatsområder, men dette bliver en del af det endelige støttekoncept

13 For at skabe bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL vil Team Danmark have særligt fokus på at: Forbedre ekspertydelser for de bedste atleter De bedste atleter skal hurtigt og nemt have adgang til Team Danmarks eksperter. Vi vil skabe en mere fleksibel adgang til eksperterne for de bedste atleter både når det drejer sig om åbningstider og kontakt mellem atleter og eksperter. Derudover skal Team Danmarks eksisterende ekspertydelser suppleres af nye faglige kompetencer. Ydermere skal vi fortsat optimere den koordinerede indsats. Målepunkter: Tilfredsheden med adgangen til og kvaliteten af ekspertydelserne blandt de bedste atleter skal stige gennem perioden. Styrke den sportslige ledelse i specialforbundene De sportsfaglige og ledelsesmæssige kompetencer er helt afgørende for atleternes sportslige udvikling og resultater. Vi vil i et tæt samarbejde med det enkelte specialforbund styrke kompetenceudviklingen i den sportslige ledelse gennem individuelle, målrettede uddannelsestilbud til såvel sportschefer som landstrænere. Målepunkter: Alle Team Danmarks støttede sportschefer og landstrænere skal have individuelle udviklingsplaner, der styrker deres faglige og personlige kompetencer. Skabe ny viden om elitesport med afsæt i praksis Ny viden og forskning med afsæt i træning og konkurrence er vigtig for at opnå international succes fremover. Vi vil gennem samarbejde med forskningsmiljøer medvirke til, at atleternes og trænernes spørgsmål i højere grad bliver belyst gennem faglige udviklingsprojekter og forskning. Målepunkter: Specialforbundene oplever et tættere og bedre samspil med Team Danmark og forskningsmiljøerne med henblik på at opnå ny viden om deres sportsgren. Øge brugen af ny teknologi Anvendelse af teknologi er vigtig for at optimere atleternes sportslige udvikling og præstationsevne i træning og konkurrence. Vi vil øge anvendelsen af teknologi, der giver objektiv feedback om de faktorer, der er centrale for atletens sportslige udvikling. Vi vil også etablere samarbejde med eksterne partnere og forskningsenheder for at styrke udviklingen af ny teknologi og materialer med relevans for elitesporten. Målepunkter: I 2016 arbejder alle verdensklasseforbund med relevant teknologi og har etableret et analyse-setup, der opsamler og analyserer relevante præstationsfaktorer i træning og konkurrence. Endvidere er der i perioden etableret mindst ét teknologiudviklingsprojekt mellem Team Danmark, specialforbund og relevante eksterne partnere. 13

14 For at skabe bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet både i træning, konkurrence og hverdag vil Team Danmark have fokus på at: Optimere de daglige træningsfaciliteter De bedste atleter skal have forbedrede træningsfaciliteter for at kunne udvikle sig optimalt og dermed præstere på højeste internationale niveau. Vi vil sammen med relevante samarbejdspartnere sikre gode træningsfaciliteter til de bedste atleter både når det drejer sig om adgang og kvalitet. Samarbejdet med Elitekommunerne skal være med til at forbedre kvaliteten og adgangen til træningsfaciliteter for talenter. Målepunkter: Team Danmark vil i samarbejde med relevante samarbejdspartnere udarbejde en strategi for nationale træningsanlæg. Derudover skal tilfredsheden med adgangen til og kvaliteten af træningsfaciliteterne stige gennem perioden for de bedste atleter og deres landstrænere. Forbedre de økonomiske, uddannelses- og jobmæssige forhold for de bedste atleter Gode og trygge økonomiske vilkår er afgørende for atleternes trivsel, sportslige udvikling og mulighed for at fokusere på eliteidræt. Dårlige økonomiske vilkår øger også risikoen for tidlige karrierestop. Det er samtidigt afgørende, at der er fleksible job- og uddannelsesmuligheder, der tilgodeser det sportslige fokus. Vi vil forbedre den økonomiske støtte til de bedste atleter med særlige økonomiske udfordringer, ligesom vi vil arbejde for flere og bedre fleksible job- og uddannelsesmuligheder. Målepunkter: Tilfredsheden med tilbuddene på job og uddannelsesområdet skal være stigende i perioden hos de bedste atleter, og samtidigt skal de bedste atleter i 2016 have et økonomisk råderum, der sikrer optimalt fokus på idrætskarrieren. 14

15 For at styrke talentudviklingen og sikre en kontinuerlig fødekæde vil Team Danmark have fokus på at: Skabe sammenhængende talentudviklingsstrategier En stærk og sammenhængende talentudviklingsstrategi er afgørende for fremtidig succes. Vi vil i dialog med specialforbundene udarbejde en vision og et værdisæt for talentudvikling i dansk eliteidræt. Derudover skal der i det enkelte specialforbund være en klar struktur og rollefordeling i forbundets talentudvikling. Samarbejdet med Elitekommuner skal være en del af forbundets talentudviklingsstrategi. Målepunkter: I 2013 skal Team Danmark have udarbejdet vision og værdier for talentudvikling i dansk eliteidræt. Alle Team Danmark støttede forbund skal ved udgangen af perioden have udarbejdet en talentudviklingsstrategi, hvor det overordnede værdisæt er indarbejdet. Udvalgte talenter skal have adgang til Team Danmarks eksperter Specialforbundene efterspørger, at Team Danmarks viden og ekspertydelser i højere grad kan komme talenter til gode. Vi vil tilbyde en gruppe udvalgte talenter på tværs af sportsgrene adgang til Team Danmarks ekspertydelser, så de tidligt i deres udvikling får den bedste rådgivning og vejledning. Målepunkter: Fra 2013 har udvalgte talenter adgang til Team Danmarks viden og ekspertydelser. 15

16 Team Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon Fax Tilrettelæggelse Søren Willeberg, kommunikationskonsulent Layout Formegon / Casper Horsnæs Larsen Foto Tuala Hjarnø Das Büro m.fl. Vi kæmper for guld til Danmark Olympisk partner

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. RAMMEAFTALE Team Danmark 2013-2016 19. juni 2013 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Målene drøftes

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af ny sportslig strategi og handleplan for Dansk Svømmeunions Sportsafdeling Sportsafdeling marts-april 2015

Procesplan for udarbejdelse af ny sportslig strategi og handleplan for Dansk Svømmeunions Sportsafdeling Sportsafdeling marts-april 2015 Procesplan for udarbejdelse af ny sportslig strategi og handleplan for Dansk Svømmeunions Sportsafdeling Sportsafdeling marts-april 2015 Side 1 af 5 1. Indledning og baggrund Dansk Svømning har gennem

Læs mere

TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT

TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT 2013-2016 INDHOLD 1.0 INDLEDNING 3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR DANSK ELITEIDRÆT 3 1.2 TENDENSER I INTERNATIONAL ELITEIDRÆT 4 1.3 TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT 2013-2016 5 1.4 SÆRLIGE

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Badminton International succes Hvordan?

Badminton International succes Hvordan? Færøerne 21. januar 2010 Badminton International succes Hvordan? Udvikling af badmintonspillere Vi skal kigge på... Hvad der skal til for at få international succes Og give eksempler på det vi gør i dansk

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune Vers.1 07.06.07

Eliteidrætspolitik i Holstebro Kommune Vers.1 07.06.07 Side 1 af 5 Eliteidrætten i Holstebro Kommune tager afsæt i udviklingen af talenter. Udviklingen af eliteidrætten sker i et samspil mellem eliteidrætsudøvere, eliteklubber, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 19. december 2012 Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 RAPPORTERING AF INDFRIELSEN AF MÅLENE I RAMMEAFTALEN Rammeaftalen 2009 2012 mellem Kulturministeriet

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

DANMARKS BASKETBALL-FORBUND

DANMARKS BASKETBALL-FORBUND DANMARKS BASKETBALL-FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 24 20 Fax. +45 43 26 24 30 info@dbbf.dk Brøndby, den 13. januar 2012 Danmarks Basketball Forbunds høringssvar vedr.

Læs mere

#AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark

#AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark #AllForRio Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark 2 #AllForRio OL-MÅLSÆTNING PÅ 10 MEDALJER DIF og Team Danmark er nået frem til en foreløbig fælles medaljemålsætning for OL i Rio på 10 medaljer. Ikke siden

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby

NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby Onsdag den 15. juni 2016 AGENDA Generelt om NTC, herunder samarbejdet med Team Danmark, Københavns Kommune og øvrige partnere v/lars Green Bach, sportschef International

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI. Golfspiller for livet. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. International Elite. Landshold. National elite. Talent.

UDVIKLINGSSTRATEGI. Golfspiller for livet. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. International Elite. Landshold. National elite. Talent. UDVIKLINGSSTRATEGI Golfspiller for livet Junior Talent National elite Landshold International Elite Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø ELITEUDVIKLINGENS ØVERSTE MÅLSÆTNING SKABE DEN FØRSTE DANSKE

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Team Copenhagen Idrættens dialogmøde. Rådhuset, 17. maj 2016

Team Copenhagen Idrættens dialogmøde. Rådhuset, 17. maj 2016 Team Copenhagen Idrættens dialogmøde Rådhuset, 17. maj 2016 Mission Team Copenhagen skal gennem et langsigtet samarbejde bygge bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns Kommune for at udvikle

Læs mere

Sammenfatning Dansk eliteidræt

Sammenfatning Dansk eliteidræt Sammenfatning Dansk eliteidræt Udvikling og fremtidsperspektiver Sammenfatning Rapporten består af en konstaterende og en handlingsrettet del. Kapitlerne 1-9 er således overvejende tilbageskuende, konstaterende

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 173 Offentligt ÅRSBERETNING 2011

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 173 Offentligt ÅRSBERETNING 2011 Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 173 Offentligt ÅRSBERETNING 2011 Fakta 2011 31 sportsgrene 968 atleter 22 VM-medaljer (8 guld, 6 sølv og 8 bronze) 42 EM-medaljer (10 guld, 17 sølv og 15 bronze)

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

LOHA orienterede endvidere om møde med Per Bank, som LOHA har afholdt sammen med Alfred Josefsen fra Sport One Danmark.

LOHA orienterede endvidere om møde med Per Bank, som LOHA har afholdt sammen med Alfred Josefsen fra Sport One Danmark. Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 3. juni 2015 Til stede fra bestyrelsen: Frank Jensen (FJ), Niels-Christian Levin Hansen (NCLH), Britta Riis (BR), Ulrik Wilbek (UW), Susanne Bach Bager (SBB)

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

Team Danmark udfordringer og muligheder

Team Danmark udfordringer og muligheder Team Danmark udfordringer og muligheder Opsamling på møde mellem Mogens Jensen og Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne og Team Danmark den 24. september 2010 på Christiansborg. På mødet blev følgende

Læs mere

Talentudvikling Ishockey

Talentudvikling Ishockey Talentudvikling Ishockey Spilleruddannelse / Talentudvikling Elitekoordinatormøde Aalborg den 19.11.14 Martin Struzinski Født 1978 i Herning Collegekoordinator Elitesport Aalborg Tidligere Talent/Udviklingschef

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Opfølgning på trænermøde. Ide katalog 20. Juni 2012

Opfølgning på trænermøde. Ide katalog 20. Juni 2012 Ide katalog 20. Juni 2012 Hvad går godt i Odense Atletik? Gode Faciliteter Mandlig kastegruppe Ungdomsafdelingen Rigtig gode resultater fra et par profiler med fremtiden foran sig og flere andre på vej

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 160.000 kr. Ajax København Håndbold 160.000

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark.

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Når værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for en stærk

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Der

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

INPUT TIL TEAM DANMARKS STØTTE- KONCEPT 2017-2020

INPUT TIL TEAM DANMARKS STØTTE- KONCEPT 2017-2020 INPUT TIL TEAM DANMARKS STØTTE- KONCEPT 2017-2020 Kvalitative tilbagemeldinger fra landstrænere og sportschefer Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov Notat / November 2015 Titel Input til Team

Læs mere

Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 26. april 2015

Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 26. april 2015 Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 26. april 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sportschefens årsberetning 3. Drøftelse af mål med dertilhørende handleplaner for afdelingen 4. Orientering

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner Stevnsgade blev stiftet den 5. maj 1958 af lærere og elever på Stevnsgade Skole i hjertet af Nørrebro. Klubben holdt indtil 1972 til på Stevnsgade

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

DANSK SVØMMEPLAN 2016

DANSK SVØMMEPLAN 2016 DANSK SVØMMEPLAN 2016 -langsigtede internationale topresultater til dansk svømning- Udarbejdet af: Stig Härstedt, eliteklubrepræsentant, Kvik Kastrup John Axel, eliteklubrepræsentant, Herning Svømmeklub

Læs mere

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016 Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk 19. januar 2016 Ungdomslandshold 2016 Arbejdet med ungdomslandshold i 2016 vil have fokus på at styrke den enkelte

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014

Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014 Bestyrelsesrapport for perioden 17. september 20. oktober 2014 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 21. februar 19. maj 2015

Bestyrelsesrapport for perioden 21. februar 19. maj 2015 Bestyrelsesrapport for perioden 21. februar 19. maj 2015 Sportslige resultater Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Placeringspoint er

Læs mere