at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)"

Transkript

1 INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds- og forebyggelsesområdet. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) Sagsfremstilling Forslag til SLA er udarbejdet af arbejdsgruppe 6 vedr. myndighed og forebyggelse med afsæt i principaftalen og drøftelser i den administrative forberedelsesgruppe. Forslaget er behandlet på møder i den administrative og politiske forberedelsesgruppe i september måned januar 2016 Sagsnr Dokumentnr DIREKTIONEN Bag Rådhuset København V Der henvises i flere SLA til oversigten over eksempler på særligt krævende objekter. Dermed menes objekter, der er komplekse, har kommunal/national betydning, hvor der kræves særlige faglige kompetencer, sikkerhedsgodkendelser og/eller hvor der er en veludviklet lokal praksis. Alle kommuner er blevet bedt om at melde objekter ind. Listen er naturligvis dynamisk, og der vil komme nye objekter på listen, og nogen vil udgå. Behandling af disse objekter kræver et indgående kendskab til objekttypen og kendskab til de særlige forhold, der knytter sig til det konkrete objekt. For næsten alle SLA gælder, at der skal udarbejdes detaljerede arbejdsgangsbeskrivelser, der skal sikre en ordentlig videndeling og en

2 nærmere forventningsafstemning med hensyn til, hvem gør hvad, hvornår og hvordan. Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Bilag Forslag til Service Level Agreements (SLA) inden for myndigheds- og forebyggelsesområdet: SLA for udarbejdelse af RBD SLA for udarbejdelse af beredskabsplan SLA for udarbejdelse af sektorplaner SLA for udarbejdelse af strandrensningsplan SLA for brandteknisk byggesagsbehandling, Beredskabsloven SLA for brandteknisk byggesagsbehandling, Byggeloven SLA for brandteknisk rådgivning, Miljøbeskyttelsesloven SLA for brandsyn SLA for fyrværkeri SLA for lejlighedstilladelser SLA for midlertidige overnatninger SLA for kampagner, forebyggelse af brand SLA for kampagner, ikke forebyggelse af brand SLA for gebyropkrævning ved blinde alarmer

3 Bestyrelsesmøde 01/2016 Bilag til pkt. 17 Forslag til SLA Myndighedsog forebyggelsesområdet 1

4 Indhold Forord... 3 Definition... 3 Objektkendskab... 3 Arbejdsgangsbeskrivelser SLA for udarbejdelse af RBD SLA for udarbejdelse af beredskabsplan SLA for udarbejdelse af sektorplaner SLA for udarbejdelse af strandrensningsplan SLA for brandteknisk byggesagsbehandling, Beredskabsloven SLA for brandteknisk byggesagsbehandling, Byggeloven SLA for brandteknisk rådgivning, Miljøbeskyttelsesloven SLA for brandsyn SLA for fyrværkeri SLA for lejlighedstilladelser SLA for midlertidige overnatninger SLA for kampagner, forebyggelse af brand SLA for kampagner, ikke forebyggelse af brand SLA for gebyropkrævning ved blinde alarmer Særligt krævende objekter, liste

5 Forord Forslag til SLA er udarbejdet af arbejdsgruppe 6 vedr. myndighed og forebyggelse med afsæt i principaftalen og drøftelser i den administrative forberedelsesgruppe. Forslaget er behandlet på møder i den administrative og politiske forberedelsesgruppe i september måned Definition Da service- og kvalitetsniveau ikke har nogen fastlagt definition, har gruppen udarbejdet følgende: Det første led i servicekæden er den første kontakt med Hovedstadens Beredskab. Her er der nogle helt fundamentale ting, der skal arbejdes med såsom: Telefontider Træffetider Effektiv omstilling Kvitteringsskrivelser Hjemmeside med anvendelige oplysninger Gode blanketløsninger. m.v. Andet led i kæden er den egentlige sagsbehandling, og der vil være forskellige parametre alt efter hvilken sagstype, der skal behandles, såsom: Sagsbehandlingstid Vejledning Dialogmøder Medarbejdernes kompetence Kvaliteten i sagsbehandlingen m.v. Endelig er der så tredje og sidste led i kæden, nemlig selve afgørelsen. Her er der nogle helt generelle krav såsom: Afgørelsen skal være faglig og juridisk korrekt Skrevet i et forståeligt sprog m.v. Kun hvis alle 3 led i kæden holder, opleves hele sagsbehandlingen som god service. I de SLA, der er udarbejdet, er der taget udgangspunkt i Andet led -den egentlige sagsbehandling. Objektkendskab Der er 3 niveauer for objektkendskab i rapporten: 1. Der henvises i flere SLA til oversigten over eksempler på særligt krævende objekter. Dermed menes objekter, der er komplekse, har kommunal/national betydning, hvor der kræves særlige faglige kompetencer, sikkerhedsgodkendelser og/eller hvor der er en veludviklet lokal praksis. Alle kommuner er blevet bedt om at melde objekter ind. 3

6 Listen er naturligvis dynamisk, og der vil komme nye objekter på listen, og nogen vil udgå. Behandling af disse objekter kræver et indgående kendskab til objekttypen og kendskab til de særlige forhold, der knytter sig til det konkrete objekt. Listen, som den ser ud pt., ligger bagerst i rapporten. 2. I andre SLA er der bare henvist til, at sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Det betyder, at der ikke er beredskabsfaglige begrundelser for et indgående objektkendskab, men det kan absolut anbefales pga. smidighed og hurtighed i sagsbehandlingen. 3. Endelig er der SLA, hvor der ikke er angivet nogen rubrik for objektkendskab. Det er de steder, hvor objektkendskab ikke er nødvendigt for at løse opgaven på forsvarlig vis. Arbejdsgangsbeskrivelser For næsten alle SLA gælder, at der skal udarbejdes detaljerede arbejdsgangsbeskrivelser, der skal sikre en ordentlig videndeling og en nærmere forventningsafstemning med hensyn til, hvem gør hvad, hvornår og hvordan. 4

7 1. SLA for udarbejdelse af RBD 1. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR UDARBEJDELSE AF RBD Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en Risikobaseret Dimensionering (RBD) for det samlede beredskabsområde. RBD en skal forelægges Beredskabskommissionen og vedtages i de 8 kommunalbestyrelser. Aftalens omfang Kvaliteten af den RBD Hovedstadens Beredskab skal levere til kommunerne. Sagsbehandlingstid, kommune Udarbejdes mindst hvert 4. år, ajourføres hver anden måned. Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om uddannelse. De medarbejdere og/eller eksterne rådgivere, der har ansvaret for opgaven, forudsættes af have indgående viden om opgaven og betragtelig erfaring. 5

8 Objektkendskab Risikovurdering udarbejdes i tæt samarbejde med de relevante forvaltninger/centre i de enkelte kommuner. Der skal endvidere ske inddragelse af de medarbejdere, der har kendskab til de særligt krævende objekter*. Kvalitet RBD en skal leve op til de lovgivningsmæssige krav. RBD en skal kunne udgøre et tilstrækkeligt solidt fundament for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil), fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse og på den baggrund fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, forebyggelsesindsats, brandstationer, dimensionering og materiel. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Ændringer ud over de redaktionelle, f.eks. kontaktoplysninger, skal godkendes i den pågældende kommune. Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. 6

9 Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober * Der henvises til oversigten over eksempler på særligt krævende objekter. Dermed menes objekter, der er komplekse, har kommunal/national betydning, hvor der kræves særlige faglige kompetencer, sikkerhedsgodkendelser og/eller hvor der er en veludviklet lokal praksis. Vedlagt denne aftale som bilag. 7

10 2. SLA for udarbejdelse af beredskabsplan 2. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR UDARBEJDELSE AF BEREDSKABSPLAN Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en beredskabsplan (plan for fortsat drift) for hver kommune. Den udarbejdes af Hovedstadens Beredskab i samarbejde med den enkelte kommune og vedtages af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Aftalens omfang Kvaliteten af den beredskabsplan Hovedstadens Beredskab skal levere til kommunen. Sagsbehandlingstid, kommune Udarbejdes mindst hvert 4. år, ajourføres hver anden måned. Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om uddannelse. De medarbejdere, der har ansvaret for opgaven, forudsættes af have indgående viden om opgaven og betragtelig erfaring. Objektkendskab Planen udarbejdes i tæt samarbejde med de relevante forvaltninger/centre i de enkelte kommuner. Der skal endvidere ske inddragelse af de medarbejdere, der har kendskab til de særligt krævende objekter*. 8

11 Kvalitet Beredskabsplanen, uanset om det er en samlet plan for hele Hovedstadens Beredskabs område eller en plan for hver kommune, skal leve op til de lovgivningsmæssige krav. Beredskabsstyrelsens evt. bemærkninger/anbefalinger skal følges. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Ændringer ud over de redaktionelle, såsom kontaktoplysninger, skal godkendes i den pågældende kommune. Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. 9

12 Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober * Der henvises til oversigten over eksempler på særligt krævende objekter. Dermed menes objekter, der er komplekse, har kommunal/national betydning, hvor der kræves særlige faglige kompetencer, sikkerhedsgodkendelser og/eller hvor der er en veludviklet lokal praksis. Vedlagt denne aftale som bilag. 10

13 3. SLA for udarbejdelse af sektorplaner 3. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR UDARBEJDELSE AF SEKTORPLANER Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling De 8 kommunalbestyrelser har fortsat ansvaret for, at der udarbejdes sektorplaner for hver kommune. De udarbejdes af de enkelte kommuner og vedtages af den enkelte kommune. Hovedstadens Beredskab yder rådgivning. Aftalens omfang Kvaliteten af den rådgivning Hovedstadens Beredskab skal levere til kommunen. Sagsbehandlingstid, kommune 20 dage*. Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om uddannelse. De medarbejdere, der har ansvaret for rådgivningen, forudsættes af have indgående viden om opgaven. Objektkendskab Objektkendskabet er sikret ved, at det er kommunen/forvaltningen/centret, der udarbejder planen og actioncards. 11

14 Kvalitet Hovedstadens Beredskab udarbejder så vidt muligt skabeloner el.lign., så der sikres et vist ensartet præg. Hovedstadens Beredskab udfører rådgivning i det omfang, det ønskes af kommunerne, hvad angår det beredskabsfaglige. Rådgivning i andre fagområder, f.eks. det sundhedsfaglige, udføres af Region/Sundhedsstyrelsen m.fl. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. 12

15 Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober * Arbejdsdage 13

16 4. SLA for udarbejdelse af strandrensningsplan 4. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR UDARBEJDELSE AF STRANDRENSNINGSPLAN Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling De 4 kommunalbestyrelser har fortsat ansvaret for, at der udarbejdes en strandrensningsplan for hver kommune. Planen udarbejdes af de enkelte kommuner og vedtages af den enkelte kommune. Hovedstadens Beredskab yder rådgivning. Aftalens omfang Kvaliteten af den rådgivning Hovedstadens Beredskab skal levere til kommunen. Sagsbehandlingstid, kommune 20 dage*. Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om uddannelse. De medarbejdere, der har ansvaret for rådgivningen, forudsættes af have indgående viden om opgaven. Objektkendskab Objektkendskabet er sikret ved, at det er kommunen/forvaltningen/centret, der udarbejder planen og actioncards. 14

17 Kvalitet Hovedstadens Beredskab udfører rådgivning i det omfang, det ønskes af kommunerne, hvad angår det beredskabsfaglige. Rådgivning i andre fagområder, f.eks. det miljøfaglige, udføres af den relevante Region/styrelse m.fl. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. 15

18 Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober * Arbejdsdage. 16

19 5. SLA for brandteknisk byggesagsbehandling, Beredskabsloven 5. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR BRANDTEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING, BEREDSKABSLOVEN Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling Hovedstadens Beredskab udfører brandteknisk byggesagsbehandling i henhold til beredskabsloven. Aftalens omfang Kvaliteten af den sagsbehandling som Hovedstadens Beredskab udfører. Sagsbehandlingstid, ansøger 50 % af sagerne afgøres indenfor 5 dage, 80 % af sagerne afgøres indenfor 10 dage og min. 95 % af sagerne afgøres indenfor 15 dage.* Vejledning Der ydes god og kompetent vejledning af ansøger. Dialogmøder Der deltages i dialogmøder med bygherre, kommunen og/eller andre relevante parter. Møderne afholdes i det omfang, de ønskes af ansøgeren / kommunen / eller Hovedstadens Beredskab selv. 17

20 Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er fastsat krav om uddannelse i lovgivningen v/beredskabsstyrelsen. Udover den lovpligtige uddannelse skal medarbejderne være opdateret med ny viden på området. Hovedstadens Beredskabs medarbejdere skal dække over en bred faglig viden indenfor brandtekniske emner. Objektkendskab I de tilfælde, hvor objektet er kompliceret** m.m., skal det sikres at rådgivningen udføres af medarbejdere, der har et indgående kendskab til den særligt krævende objekttype** og de forhold, der knytter sig til det konkrete objekt. Kvalitet Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god forvaltningsskik, og der skal tilstræbes en høj service. Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Redegørelsen skal indeholde en opgørelse over antal sager og sagsbehandlingstider. Hovedstadens Beredskab orienterer den enkelte kommune om tilladelser/påbud/afslag samtidig med ansøger. 18

21 Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober * Svarfrist er den tid der går fra ansøgeren har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ansøgeren modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage. ** Der henvises til oversigten over eksempler på særligt krævende objekter. Dermed menes objekter, der er komplekse, har kommunal/national betydning, hvor der kræves særlige faglige kompetencer, sikkerhedsgodkendelser og/eller hvor der er en veludviklet lokal praksis. Oversigten er vedlagt denne aftale som bilag. 19

22 6. SLA for brandteknisk byggesagsbehandling, Byggeloven 6. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR BRANDTEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING, BYGGELOVEN Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling Hovedstadens Beredskab leverer rådgivning til kommunerne ved byggesagsbehandling efter bygningsreglementet kap. 5. Generel rådgivning om byggesagsrelaterede forhold, herunder rådgivning om brandtekniske installationer, risikovurdering, risikostyring m.m. Aftalens omfang Kvaliteten af den rådgivning Hovedstadens Beredskab skal levere til kommunen. Sagsbehandlingstid, kommune 10 dage*. Dialogmøder Hovedstadens Beredskab deltager i dialogmøder med bygherre, kommunen og andre relevante parter. Møderne afholdes i det omfang, de ønskes af ansøgeren / kommunen / eller Hovedstadens Beredskab selv. 20

23 Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om uddannelse. Der forudsættes samme uddannelsesniveau som ved brandteknisk byggesagsbehandling efter Beredskabsloven. Hovedstadens Beredskabs medarbejdere skal være opdateret med ny viden på området og have en bred faglig viden indenfor brandtekniske emner. Objektkendskab I de tilfælde, hvor objektet er kompliceret** m.m., skal det sikres, at rådgivningen udføres af medarbejdere der har et indgående kendskab til den særligt krævende objekttype** og de forhold, der knytter sig til det konkrete objekt. Kvalitet Hovedstadens Beredskab udfører rådgivning/sparring i det omfang, det ønskes af kommunerne, hvad angår det beredskabsfaglige, herunder rådgivning om brandtekniske installationer, risikovurdering, risikostyring m.m. Fleksibilitet og tilgængelighed skal sikres. Der skal afholdes ugentlige møder i kommunerne, hvor indkomne sager af relevans for Hovedstadens Beredskab gennemgås. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Redegørelsen skal indeholde en opgørelse over antal sager og sagsbehandlingstider. 21

24 Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober * Svarfrist er den tid der går fra ansøgeren har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ansøgeren modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage. **Der henvises til oversigten over eksempler på særligt krævende objekter. Dermed menes objekter, der er komplekse, har kommunal/national betydning, hvor der kræves særlige faglige kompetencer, sikkerhedsgodkendelser og/eller hvor der er en veludviklet lokal 22

25 23 praksis. Oversigten er vedlagt denne aftale som bilag.

26 7. SLA for brandteknisk rådgivning, Miljøbeskyttelsesloven 7. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR BRANDTEKNISK RÅDGIVNING, MILJØBESKYTTELSESLOVEN Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling Hovedstadens Beredskab leverer rådgivning til kommunerne ved sagsbehandling af risikobetonede virksomheder, større oplag m.m. Der er typisk tale om en screening af sager for at afklare om Hovedstadens Beredskab er myndighed på dele af sagen. Aftalens omfang Kvaliteten af den rådgivning Hovedstadens Beredskab skal levere til kommunen. Sagsbehandlingstid, kommune 10 dage*. Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om uddannelse. Der forudsættes samme uddannelsesniveau som ved brandteknisk byggesagsbehandling efter Beredskabsloven. Hovedstadens Beredskabs medarbejdere skal være opdateret med ny viden på området og have en bred faglig viden indenfor brandtekniske emner. 24

27 Objektkendskab Sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Kvalitet Hovedstadens Beredskab udfører rådgivning/sparring i det omfang, det ønskes af kommunerne, hvad angår det beredskabsfaglige. Fleksibilitet og tilgængelighed skal sikres. Der skal afholdes ugentlige møder i kommunerne, hvor indkomne sager af relevans for Hovedstadens Beredskab gennemgås. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. 25

28 Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober * Arbejdsdage. 26

29 8. SLA for brandsyn 8. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR BRANDSYN Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling Hovedstadens Beredskab udfører brandsyn på brandsynspligtige objekter indenfor Hovedstadens Beredskabs område. Generel rådgivning om forebyggelse og byggesagsrelaterede forhold. Aftalens omfang Kvaliteten af den sagsbehandling som Hovedstadens Beredskab udfører. Sagsbehandlingstid Alle brandsyn gås indenfor de lovpligtige/fastsatte intervaller. Vejledning Der ydes god og kompetent vejledning under brandsynet. Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er fastsat krav om uddannelse i lovgivningen v/beredskabsstyrelsen. Ud over den lovpligtige uddannelse skal medarbejderne skal være opdateret med ny viden på området og have en bred faglig viden indenfor brandtekniske emner. 27

30 Objektkendskab I de tilfælde, hvor objektet er kompliceret* m.m., skal det sikres, at rådgivningen udføres af medarbejdere, der har et indgående kendskab til den særligt krævende objekttype* og de forhold, der knytter sig til det konkrete objekt. Kvalitet Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god forvaltningsskik, og der skal tilstræbes en høj service. Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister. Der skal udarbejdes procedurer, der sikrer, at viden om nye objekter udveksles mellem Hovedstadens Beredskab og kommuner. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Redegørelsen skal indeholde en oversigt over den enkelte kommunes brandsynspligtige objekter, hvor det angives, hvilke objekter der er gået brandsyn på det pågældende år. Listen skal indeholde påbud/forbud. Risikovurdering og fastsættelse af brandsynsintervaller skal godkendes af den enkelte kommune.** Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. 28

31 Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober *Der henvises til oversigten over eksempler på særligt krævende objekter. Dermed menes objekter, der er komplekse, har kommunal/national betydning, hvor der kræves særlige faglige kompetencer, sikkerhedsgodkendelser og/eller hvor der er en veludviklet lokal praksis. Oversigten er vedlagt denne aftale som bilag. ** Det forudsættes, at den brandsynsbekendtgørelse der er i høring samtidig med udarbejdelsen af denne SLA, vedtages som forelagt. Bemærk at den nye bkg. vil medføre færre brandsyn jf. BRS. 29

32 9. SLA for fyrværkeri 9. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR FYRVÆRKERI Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling De 8 kommunalbestyrelser har fortsat ansvaret for loven om fyrværkeri. Sagsbehandlingen udføres i praksis af Hovedstadens Beredskab. Hovedstadens Beredskab sagsbehandler ansøgninger om opbevaring, anvendelse m.m. af fyrværkeri. Giver tilladelser, afslag, påbud, opstiller vilkår m.m. Aftalens omfang Kvaliteten af den sagsbehandling som Hovedstadens Beredskab udfører. Sagsbehandlingstid, ansøger 20 dage*, hvor der ikke i lovgivningen er fastsat en anden frist. Vejledning Der ydes god og kompetent vejledning af ansøger. Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om uddannelse. Medarbejderne skal være opdateret med ny viden på området. 30

33 Objektkendskab Sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Kvalitet Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god forvaltningsskik, og der skal tilstræbes en høj service. Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Hovedstadens Beredskab orienterer den enkelte kommune om tilladelser/påbud/afslag, samtidig med ansøger. Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. 31

34 Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober * Svarfrist er den tid der går fra ansøgeren har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ansøgeren modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage. 32

35 10. SLA for lejlighedstilladelser 10. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR LEJLIGHEDSTILLADELSER Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling Hovedstadens Beredskab sagsbehandler ansøgninger om arrangementer, f.eks. Koncerter og festivaller. Giver tilladelser, afslag, påbud, opstiller vilkår m.m. Rådgiver generelt om byggesagsrelaterede forhold. Aftalens omfang Kvaliteten af den sagsbehandling som Hovedstadens Beredskab udfører. Sagsbehandlingstid, ansøger 50 % af sagerne afgøres indenfor 5 dage, 80 % af sagerne afgøres indenfor 10 dage og min. 95 % af sagerne afgøres indenfor 15 dage*. Vejledning Der ydes god og kompetent vejledning af ansøger. Dialogmøder Ved større arrangementer skal de relevante parter inddrages. 33

36 Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om uddannelse. De medarbejdere, der har ansvaret for sagsbehandlingen, forudsættes af have indgående viden om opgaven. I de tilfælde, hvor der er tale om et større, kompliceret arrangement el.lign. skal det sikres, at sagsbehandlingen udføres af medarbejdere, der har kendskab til de pågældende opgaver. Objektkendskab Sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Kvalitet Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god forvaltningsskik, og der skal tilstræbes en høj service. Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister. Sagerne drøftes efter behov på det ugentlige møde i den relevante kommune. Afrapportering Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Hovedstadens Beredskab sender kopi af ansøgningen til den relevante kommune til orientering. Hovedstadens Beredskab orienterer den enkelte kommune om tilladelser/påbud/afslag samtidig med ansøger. 34

37 Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober * Svarfrist er den tid der går fra ansøgeren har fremsendt en fyldestgørende ansøgning til ansøgeren modtager en afgørelse. Dage er arbejdsdage. 35

38 11. SLA for midlertidige overnatninger 11. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR MIDLERTIDIGE OVERNATNINGER Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling Hovedstadens Beredskab sagsbehandler ansøgninger om midlertidige overnatninger i f.eks. institutioner og haller. Giver tilladelser, afslag, påbud, opstiller vilkår m.m. Aftalens omfang Kvaliteten af den sagsbehandling som Hovedstadens Beredskab udfører. Sagsbehandlingstid, ansøger 5 dage*. Vejledning Der ydes god og kompetent vejledning af ansøger. Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om uddannelse. De medarbejdere, der har ansvaret for sagsbehandlingen, forudsættes af have indgående viden om opgaven. 36

39 Objektkendskab Sagsbehandlingstiden minimeres ved objektkendskab. Kvalitet Sagsbehandlingen skal være i overensstemmelse med god forvaltningsskik, og der skal tilstræbes en høj service. Sagsbehandlingen og afgørelsen skal være af høj faglig kvalitet. Opfølgning på påbud skal ske umiddelbart efter udløb af frister. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. 37

40 Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober * Arbejdsdage. 38

41 12. SLA for kampagner, forebyggelse af brand 12. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR KAMPAGNER, FOREBYGGELSE AF BRAND Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling Hovedstadens Beredskab gennemfører kampagner vedr. forebyggelse af brand. Kampagnerne køres både af Hovedstadens Beredskab alene, f.eks. kampagner i pressen, og i samarbejde med kommunerne, f.eks. kampagner omkring jul og nytår. Kampagner er her defineret som: En organisations planlagte forsøg på - inden for et nærmere afgrænset tidsrum og over for en nærmere afgrænset ekstern eller intern målgruppe - at frembringe eller ændre målgruppens viden, holdning eller handlingsmønster i forhold til et bestemt fænomen, som den pågældende organisation ønsker at sætte fokus på. Aftalens omfang Kvaliteten af den forebyggelse som Hovedstadens Beredskab udfører. Kvalitet Hovedstadens Beredskabs deltagelse i kampagner skal være velovervejet og passe ind i den overordnede strategi. Kampagner skal bl.a. have et klart defineret formål, målgruppe og medievalg. Kampagner skal efterfølgende evalueres. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. Evalueringer skal indgå i redegørelsen. 39

42 Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober

43 13. SLA for kampagner, ikke forebyggelse af brand 13. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR KAMPAGNER, IKKE FOREBYGGELSE AF BRAND Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling Hovedstadens Beredskab deltager i kampagner af mere generel karakter. Kampagnerne køres både af Hovedstadens Beredskab alene, f.eks. kampagner i pressen, og i samarbejde med kommunerne, f.eks. Kulturnat og Grøn By. Deltagelse kan være udstilling af brandbil, sociale/integrationstiltag m.m. Aftalens omfang Kvaliteten af den rådgivning/deltagelse som Hovedstadens Beredskab udfører/leverer. Kvalitet Hovedstadens Beredskab udfører rådgivning/deltagelse i det (begrænsede) omfang, det ønskes af kommunerne. Rådgivningen/deltagelsen angår kun det beredskabsfaglige. Hovedstadens Beredskabs deltagelse i kampagner skal være velovervejet og passe ind i den overordnede strategi. Opfølgning og dokumentation Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse. 41

44 Generelt SLA indeholder kun deciderede myndighedsopgaver og den rådgivning, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Der beskrives således kun det område, der er overdraget til Hovedstadens Beredskab via vedtægter og lovgivning. Det forudsættes, at Hovedstadens Beredskab og de 8 kommuner bidrager loyalt og positivt til den helt nødvendige koordinering / videndeling / gensidige orientering for at opnå den maksimale kvalitet i opgaveløsningen. Forhandling, genforhandling og opsigelse SLA genforhandles ved: - Væsentlige lovændringer - Væsentlige ændrede forhold, herunder ændringer i RBD - Ændringer i ejerkredsen - Hvis den ene part ønsker det Mindre ændringer af SLA forhandles af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og skal være koordineret med udarbejdelse/revision af RBD. Bestyrelsen orienteres om mindre ændringer. Større ændringer, herunder en generel revision af SLA, vil blive forhandlet af repræsentanter for de 8 ejerkommuner og ledelsen i Hovedstadens Beredskab (samarbejdsorgan) og forelagt bestyrelsen og kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen til godkendelse, som en del af en revideret RBD. Godkendelse Denne aftale er godkendt af - bestyrelsen på deres konstituerende møde den 13. januar 2016 og - de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation på møder i oktober

45 14. SLA for gebyropkrævning ved blinde alarmer 14. SERVICE LEVEL AGGREMENT FOR GEBYROPKRÆVNING VED UDRYKNING TIL BLINDE ALARMER Beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling De 8 kommunalbestyrelser har fortsat ansvaret for opkrævning af gebyrer fra blinde alarmer. Ved udrykning til blinde alarmer opkræver Hovedstadens Beredskab gebyr. Pengene tilfalder Hovedstadens Beredskab, på samme måde som kommunerne hidtil har ladet gebyret tilfalde beredskaberne. Klager over uberettiget opkrævning af gebyrer afgøres af kommunerne jf. instruksen. (se nedenfor). Aftalens omfang Kvaliteten af den opkrævningspraksis der anvendes af Hovedstadens Beredskab. Vejledning Der ydes god og kompetent vejledning på stedet. Lovpligtig uddannelse / kompetence Der er ikke i lovgivningen fastsat krav om uddannelse, men indirekte er der krav, da beslutningen tages af indsatslederen. Der er fastsat krav om uddannelse for indsatsledere i lovgivningen v/beredskabsstyrelsen. 43

HOVEDSTADENS BEREDSKAB I/S ETABLERINGSGRUNDLAG BILAG 5. Forslag til SLA myndighedsog forebyggelsesområdet

HOVEDSTADENS BEREDSKAB I/S ETABLERINGSGRUNDLAG BILAG 5. Forslag til SLA myndighedsog forebyggelsesområdet Forslag til SLA myndighedsog forebyggelsesområdet 1 Indhold Forord... 3 Definition... 3 Objektkendskab... 3 Arbejdsgangsbeskrivelser... 4 1. SLA for udarbejdelse af RBD... 5 2. SLA for udarbejdelse af

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 11. november 2015. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Forslag til forretningsorden REFERAT

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 11. november 2015. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Forslag til forretningsorden REFERAT Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 11. november 2015 Tid: kl. 12.30 14.00 Sted: Gearhallen, Gl. Køge Landevej 22, Valby, Kriseledelseslokalet Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund),

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Redningsberedskabet - plan og proces 2015

Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Resumé I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forventer at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabsenheder

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010 Referat mandag den 10. maj 2010 Kl. 11:30 i Brandstationen, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge (V) (A) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Orientering...2 3. Beredskabsstyrelsens ønske

Læs mere

Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed om myndighedsopgaver

Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed om myndighedsopgaver TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 14092015 VEDR.: Samarbejde mellem ejerkommunerne og Beredskab & Sikkerhed NOTAT Samarbejde mellem ejerkommunerne

Læs mere

Ejerstrategi August 2015

Ejerstrategi August 2015 Ejerstrategi August 2015 Formål og baggrund Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns og Rødovre Kommune stifter i fællesskab Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni formodes foreløbig at have kostet 80 personer livet og ifølge det engelske

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5588 6360 beredskab@naestved.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 11. maj 2015 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne/byrådene i de nævnte kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2016

Læs mere

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ! NOTAT Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Dok. nr. PB20160316-DB01 København den 16. marts 2016 Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ATT:

Læs mere

Januar Principaftale om at etablere et fælles beredskab i Københavnsområdet

Januar Principaftale om at etablere et fælles beredskab i Københavnsområdet Principaftale om at etablere et fælles beredskab i Københavnsområdet Aftalen omfatter Albertslund Kommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Københavns

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

1. oktober 2015. Projektsekretariatet har på den baggrund revideret budgetnotatet (ændringer er markeret

1. oktober 2015. Projektsekretariatet har på den baggrund revideret budgetnotatet (ændringer er markeret Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag, den 9. oktober 2015 kl. 8.00-10.00 på brandstationen i Sorø, mødelokalet beredskabsgården, Frederiksvej 29, 4180 Sorø Deltagere: Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Bilag 3 - Styringsaftale 2016

Bilag 3 - Styringsaftale 2016 Bilag 3 - Styringsaftale 2016 Hovedstadsregionens fælles visitationsaftale vedrørende kommunikationscentrene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Indledning Siden 2011 har hovedstadsregionen

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 26. maj 2015

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 26. maj 2015 Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 26. maj 2015 Tid: kl. 13.00 15.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 24. juni 2016 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning)

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning) Økonomi Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn giver ifølge Deloitte færre brandsyn og et potentiale 0,77 mio. (ca. et årsværk + følgeomkostninger). Effektiviseringen kræver en delvis

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune

Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politik... 3 Strategi... 4 Lokalrådene... 4 Nærdemokratiudvalget... 5 Administrationen... 6 Samarbejde og dialog

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Åbent referat Beredskabskommissionen

Åbent referat Beredskabskommissionen Åbent referat Beredskabskommissionen 17. september 2013 kl. 8.00 9.00 på Brandstationen, beredskabschefens kontor Michael Vindfeldt havde meddelt forfald. 9. Meddelelser fra formanden 16 10. Plan for fortsat

Læs mere

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III Hovedstadens Beredskab Implementering fase III 13. august 2015 1. Indledning Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Tårnby kommuner behandlede i juni måned

Læs mere

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1 A R B E J D E O G F A G F O A FOA Brand og Redning FOAs bud på fremtidens redningsberedskab FOA Fag og Arbejde 1 FOA Brand og Redning En professionel arbejdsplads i et trygt samfund FOA Fag og Arbejde

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Åbent Referat for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 4. oktober 2016 Tid 09:00 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere