BERLINMUREN. I ord og billeder. af: Stefan Wandel - nov. 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERLINMUREN. I ord og billeder. af: Stefan Wandel - nov. 2005"

Transkript

1 DDR BERLINMUREN I ord og billeder Udarbejdet af: Stefan Wandel - nov. 2005

2 Begivenheder der førte til oprettelsen af Berlinmuren Kilde: (oversat fra tysk) oktober Moskva: Grundlaget for Tysklandspolitikken (når Nazi-styret er væltet) formes. Det Tyske Riges territorialbesiddelser bliver på mødet inddelt i de fysiske grænseinddelinger som var gældende i Regeringsansvaret bliver overtaget af den allierede kontrolkommission november Teheran: Roosevelt, Churchill og Stalin taler om at inddele Tyskland i 5 autonome områder. Industricentrene, Ruhr og Saar bliver underlagt international kontrol og Polens østlige områder (øst for Curzon-linien) tilfalder USSR september Under et møde i London (Londoner protokol) aftaler de allierede magter at Berlin skal opdeles i 3 sektorer/zoner som skal styres af en inter-allieret kommandantur februar Under de tre stores (USA, GB, USSR) konference på Jalta besluttes det, at Frankrig skal medregnes som fjerde led i den kommende besættelsesmagt af Tyskland når sejren over Hitler er i hus. Teheran 1945 april En initiativgruppe af eksil-kpdere (Kommunist Partei Deutschland) kommer til Berlin fra deres eksil i USSR for at hjælpe den Røde Armé med genopbygningen. Gruppen bærer navnet; Gruppe Ulbricht (Ulbricht bliver senere det første statsoverhoved [partiformand] for DDR) /05 TYSKLAND KAPITULERER juli Det første allierede kontrolrådsmøde holdes i Berlin. Nürnberg processen 1945 september I den sovjetiske besættelseszone vedtages en grundlov, som fratager grundejere deres jordbesiddelser og deres ejendom. Der gives ingen kompensation herfor oktober De første folkeejede virksomheder (Volkseigene Betriebe VEB) dannes i den sovjetdominerede sektor (i det senere DDR) november NÜRNBERG PROCESSEN IVÆRKSÆTTES. Mere end 20 krigsforbrydere får forelæst anklagerne imod dem november Tre luftbroer til det af sovjetmagten omringede Vestberlin aftales af vestmagterne marts Erich Honneker (DDRs andet statsoverhoved) indsættes som leder for det just oprettede FDJ (Freie Deutsche Jugend) juni Separationen mellem Vest- og Østberlin ved hjælp af en demarkationslinie og paskontrolsteder iværksættes marts april Konfliktoptrapning mellem Øst- Vestmagterne. USSR meddeler om oprettelsen af en tysk enhedsstat (det kommende DDR) april TRUMAN DOKTRINEN, som behandler spørgsmålet om truslen fra det kommunistiske USSR juni MARSHALL PLANEN, som skal hjælpe tyskland på fode igen iværksættes af US udenrigsminister Marshall april USSR iværksætter en lille Berlinblokade, som omfatter lukning af alle landbaserede (jernbane, veje og vandveje) adgangsveje til Vestberlin juni USSR iværksætter en Totalblokade af Vestberlin. Strømforsyningen til Vestberlin bliver endog afbrudt juli De amerikanske styrker iværksætter Berliner-luftbroen september KUP: Sovjetiske stormtropper stormer Berlins rådhus, som ligger i den sovjetiske sektor. De Stadsforordnede rådsmedlemmer og magistraten flygter til Vestberlin og en provisorisk magistrat (Friedrich Ebert) indsættes (Provisorischer demokratischer Magistrat) januar COMECON (det sovjetiske modstykke til Marshall planen)iværksættes januar Staliniseringen efter sovjetisk forbillede af (øst)tysklands kommunistparti begynder ( Partei neuen Typus ). Alle hidtidige demokratibaserde partier ophæves april NATO dannes. Marshall Plan NATO COMECON 1949 maj BONN bliver vesttysklands hovedstad og USSR ophæver totalblokaden maj Den 3. tyske folkekongres vedtager DDRs forfatning september Konrad Adenauer bliver valgt til Bundeskansler (Vesttyskland) /09 TASS (sovjets efterretningstjeneste) meddeler USSRs første atombombeforsøg /10 DDR (Deutsche Demokratische Republik) bliver grundlagt december Ifølge officielle opgørelser flyttede/flygtede mennesker til Vesttyskland fra DDR. Grundlaget for at opføre et jerntæppe for at forhindre denne masseflugt er, set med USSR/DDR-øjne, derfor oplagt. TASS

3 Berlinmuren Den 13. august 1961 begyndte byggeriet af Berlinmuren. I DDR terminologi fik den betegnelsen antifascistisk besyttelsesmur, og skulle efter den officielle devise beskytte DDR overfor fjendtlige overgreb fra Vestberlin. Årsagen til opførelsen af muren var imidlertid en helt anden, for tusindvis af Østberlins borgere flygtede fra den Sovjetiske sektor (Østberlin) til de vestlige allieredes sektorer (Vestberlin). VOPO kontrol (Volkspolizei) De fleste flygtninge, som tog chancen, var helt unge studerende eller højt uddannede voksne, og andre var, for DDR-industriens fremtid, nødvendige faglærte arbejdere, som så deres sidste chance for at skabe sig et tåleligt liv i vesten. De havde ikke tiltro til, at deres liv kunne få rette udfoldelsesmuligheder i Østberlin eller i noget Sovjetdomineret land, såfremt de blev boende. Flygtningelejr (Berlins vestsektor) DDRs leder, Walther Ulbricht, beklagede sin nød til sin storebror USSR, som indvilgede i, at der skulle laves foranstaltninger for at stoppe flugten til vesten. Dermed blev det klarlagt, at en mur i lighed med Den Kinesiske Mur skulle opføres tværs igennem Berlin. Walter Ulbricht beslutter at opføre en mur for at hindre flygtningestrømmen mod Vestberlin

4 Et umåde stort projekt, som indebar at der i første etape skulle fjernes hele rækker af huse, at vejforløb skulle ændres, at sporvejsskinner skulle brydes op og at byens floder også skulle flugtsikres. Planlægningen skulle Erich Honecker stå for. Således fremkom han efter kort tid med en helhedsplan, hvor der i første omgang skulle bruges det materiel, der under opstanden i 1953 var blevet fragtet ind i byen til bekæmpelse af optøjer. Materiellet bestod bl.a. af pigtrådshegn og maskingeværposteringer. USSR hjalp til med at sende kampklædte soldater til Berlin sammen med en del kampvogne. For at undgå folkets bevågenhed om planerne, blev planen iværksat natten til søndag den 13. august kl Om morgenen, da folk begyndte at vågne blev det annonceret, at byen nu var blevet afskåret fra vesten. Dette gav straks problemer for alle de borgere der havde deres arbejde i de vestlige sektorer af Berlin. Med denne information var de med et blevet arbejdsløse. De kunne ikke besøge deres familier i Vestberlin, som de plejede. Dog standsede dette ikke flugten til vesten. Selv soldater, der skulle hindre folk i at flygte tog chancen når den bød sig - en chance, som desværre for de fleste endte med døden i forsøget.

5 Tillid er godt, kontrol er bedre, diktatur er bedst. -- Gader blev skåret over på tværs. Vinduer mod vest blev muret til. Vagter blev posteret. Automatiske maskingeværstillinger blev opsat. Bunkers og tårne blev opført. -- Flugten til vest skulle forhindres for hver en pris.

6 Forordningsskilte, passérseddel, ansøgningsformular samt plantegning over muranlægget.

7 OVERSÆTTELSE AF BEFALING TIL BANELEDERNE I ØSTBERLIN Befaling Jeg befaler, at samtlige S-togslinier til Vestberlin indstilles den fra kl Fra kl må ingen S-tog benyttes i retningen Spandau Vest. Fjerntrafiukken til og fra Vestberlin over Falkensee er ikke omfattet af indskrænkninger i køreplanen og fortsætter uændret. Samtlige hidtidige ordninger for den overordnede udrykningstjeneste for amtet og rigsbanedirektionen, f.eks. S-togsledelsen, som denne befaling omfatter, er hermed ugyldige og De må ikke rette Dem efter disse (længere red.). Denne befaling er gældende intil den skriftligt ophæves. Først efter dette tidspunkt gælder de for Deres arbejdsplads gældende anvisninger (Stationsledelsen, togdriftsledelsen, Amt, S-togsledelsen og Rigsbanedirektionen) i fuld omfang igen. OVERSÆTTELSE AF BEKENDTGØRELSEN TIL BESØGENDE FRA VESTEN Bekendtgørelse Borgere fra Berlin (Vest), som er i besiddelse af passérsedler for 31.12, 1963 og , vil tidligst den have muligheden for udrejse. Udrejsen den skal senest foregå kl Indsigelser mod dette regelsæt for nytårsbesøget kan borgere fra Berlin (Vest) kun gøre gældende, hvis de ved indrejsen ved kontrolpassérpunktet (KPP) samtidig har forelagt begge passérsedler (For den og ) til udfærdigelse og dertil har fået den rette påtegning på passérsedlen for Passérsedlen for bliver ved indrejsen inddraget ved KPP.

8 FLUGTEN TIL VESTEN Mordet på 17-årige Peter Fechter 17. august 1962 blev 17-årige Peter Fechter skudt af østtyske grænsevagter, da han forsøgte at flygte til Vestberlin. Berlinmuren var blevet opført året forinden. Peter Fechters lig lå såret i ingenmandsland (pic.1) i næsten en time, mens han råbte om hjælp. Hjælpen kom ikke, og han blødte ihjel. Da hans lig omsider blev hentet af vagterne (pic.2) havde en skare vesttyskere samlet sig ved muren på den vestlige side og råbte mordere, mordere til vagterne (pic.3). På etårsdagen for mordet på Peter Fechter blev der afholdt en mindehøjtid, hvor Willy Brandt og US Commander Polk lagde en krans ved det mindekors, der var blevet rejst på den vestlige side af muren nær det sted, hvor han var blevet skudt. I 1997 blev de to østtyske grænsevagter, Rolf Friedrich og Erich Schreiber, som havde dræbt Peter Fechter anklaget og retsforfulgt for overlagt mord. Kilde: (oversat til dansk fra engelsk kildemateriale)

9 Mere end 250 mennesker led samme skæbne som Peter Fechter. Den sidste, en ung mand, som forsøgte sig i en hjemmebygget luftballon, styrtede i døden få dage før muren faldt, da den punkterede over Vestberlin. Berlins CHECKPOINTS - de officielle porte til friheden

10 Ingenmandsland - det oplyste område imellem de to mure. Spree - en af flere floder, som mange forgæves forsøgte at krydse. Muren fortsatte under vandoverfladen på tværs af bassinnet og patruljebåde kontrollerede farvandet. Der blev ikke vist nåde. Efter nogle varselsskud blev der skudt for at dræbe. Patruljebåd Et kig over muren mod Østberlin - læg mærke til vagttårnet og hundevagtsindhegningen ved muren. Tårnene var tillige udstyret med automatiserede maskingeværer, som var uhyre præcise. Mellem de to mure var området oplyst af lyskastere. Mange forsøgte at grave tuneller til Vestberlin, men nedgravede mikrofoner gjorde også denne flugtmulighed så godt som umulig. Så kommer vi ikke længere - vejen er spærret! På den anden side af muren ligger Østberlin.

11 Tilmurede vinduer og porte. Spadseretur langs muren set fra Vestberlin. Langsgående jernbanelinie. Ja - de holder øje med dig! Vagterne var de eneste, der havde en daglig mulighed for at se ind til vesten. Gad vide om de ikke også har overvejet flugtmulighederne. Forskellen mellem Øst- og Vestberlin var markant. Især om natten kunne forskellen ses tydeligere end om dagen -- Vestberlin var et muntert og lokkende lyshav af reklameskilte samt veloplyste gader - Østberlin henlå nærmeset i midelalderligmørke og tristhed. Kig mod Østberlin fra en legeplads.

12 Walter Ulbricht Stats- og partichef, DDR ( ) Ulbricht ( ), østtysk kommunistisk politiker og statsmand, født i Leipzig, udlært som snedker og fra 1910 aktiv i fagforeningsarbejde. To år senere blev han medlem af Socialdemokratiet, men efter 1. verdenskrig sluttede han sig istedet til Spartakusforbundet. I 1919 var han med til af stifte det tyske kommunistparti, i hvis centralkomite han blev indvalgt i Efter et ophold i Moskva hvor han vandt Stalins tillid, blev han hurtigt en af partiets mest indflydelsesrige ledere. I 1928 blev han valgt ind i rigsdagen, men efter Hitlers magtovertagelse i 1933 måtte han flygte til Frankrig. I en periode var han kommissær i den spanske borgerkrig, før han i 1938 blev hentet til Moskva for at arbejde i Komintern. Under krigen drev han propagandaarbejde blandt tyske krigsfanger i Sovjetunionen. Ulbricht argumenterer (1938) Lenin argumenterer (1917) Efter verdenskrigens afslutning vendte han tilbage til Tyskland som sovjetisk statsborger og spillede nu en central rolle i genopbygningen af kommunistpartiet og dets sammenlægning med Socialdemokratiet i østzonen til SED (Sozialistischer Einheitspartei Deutschlands, Tysklands socialistiske Enhedsparti) i Walter Ulbricht blandt ungpionerer (1968) Walter Ulbricht læser i sin have (1970) Han blev næstformand i det nye parti og fra 1950 dets generalsekretær. I var han tillige første-viceministerpræsident og formand for statsrådet. Han afløstes som partisekretær i 1971 af sikkerhedschefen Erich Honecker ( ). Ulbricht kom til at spille en central rolle i opbygningen af det nye DDR, og knyttede sig politisk meget tæt til Moskva, lige indtil Sovjetunionen i 1969 indledte udsoningspolitikken med Vesttyskland. Tidligt i 70 erne var der modsætninger mellem den gamle partileder og sovjetledelsen om afspændingspolitikken i Mellemeuropa. Sovjetledelsen fik derfor afsat partilederen. I 1971 overtog Erich Honecker denne post. Walter Ulbricht døde i Med en grundlovsændring i 1974 forsvandt de sidste fællestyske bånd. I stedet tales der om en socialistisk nationalkultur og der lægges vægt på samkvemmet med Sovjetunionen.

13 Erich Honecker Stats- og partichef, DDR ( ) Erich Honecker var formentlig den mest dogmatiske kommunistiske leder i Østeuropa. Han var erklæret kommunist og stalinist. Selv ved sin død i 1994, troede han fuldt og fast på det kommunistiske Østtyskland og mente Østeuropas sammenbrud kun skyldtes vestlige konspirationer, og ikke det østeuropæiske folks vilje. Erich Honecker var en ledende skikkelse under Østtysklands storhedstid. Han havde blandt andet det praktiske ansvar for Berlinmurens opførsel i 1961, og var partichef i DDR fra 1971 til Erich Honecker opnåede at blive inviteret som officiel gæst af Vesttyskland, men han var også manden der nægtede at tillade nogen form for reformer - og derved gav han DDR dødsstødet. Efter DDRs sammenbrud flygtede han til Sovjetunionen, men vendte i 1992 tilbage til Tyskland, hvor han blev stillet for en domstol og tiltalt for drab på 13 personer, der havde prøvet at flygte til Vesttyskland. Sagen blev opgivet da Erich Honecker blev skønnet for svagelig, og han tilbragte sine sidste år i Chile, hvor han til sidst døde af leverkræft 81 år gammel Medlem af det Kommunistiske Ungdomsforbund Medlem af Det Kommunistiske Parti KPD Sendt til Moskva på partihøjskole i et år Fængslet af Gestapo for kommunistisk virksomhed Medlem af det østtyske kommunistpartis politbureau Udnævnes til ny partichef efter Walter Ulbricht Udnævnes tillige til statschef oktober - Honecker afsættes af politbureauet af sine egne kommunistiske kammerater og erstattes af Egon Krentz /11 - BERLINMUREN FALDER 1994, 29. maj - Honecker dør af leverkræft i Chile Honecker ønsker Walter Ulbricht tillykke på hans fødselsdag (1971) Leonid Bresjnev hilser på Honecker (1979) Afbildning af hilsenen på den vestlige side af muren

14 Festival Der Freien Deutschen Jugend, hvor Honecker viser sin folkelige side til skue(1979) Kære Erich fortsæt dit virke! - står der på den fortrykte propagandaplakat til den tiljublende menneskemængde (læg mærke til politibetjentene i forsamlingen) 1.majparaden i Berlin (1986) Bundeskanzler Kohl og Honecker (7.september 1987 i Bonn) Slutningen på Honeckers kommunistiske karriere. Den 30.juli 1992 bliver Honecker fængslet. (Berliner Untersuchungshaftanstalt Moabit)

15 BERLINMURENS FALD 9. november 1989 Brandenburger Tor - Berlins varetegn - endnu skæmmet af Berlinmuren, men dagene er talte. Endnu står muren der med øst-soldater på toppen og vest-politi på vestsiden af den. Folkemængdens eufori vil ingen ende tage. Med hamre og mejsel gnaver de fundamentet væk under soldaterne på muren.

16 Så er der hul! - jernbetonmurens endeligt. Aflåste jerndøre i muren bliver åbnet. Luftfoto af Berlinmurens forløb tværs igennem byen. Så skal muren væk og sporvonslinierne genetableres!

17 TRABANTEN - DDRs svar på velstand og fremgang. Der blev hurtigt skabt alternative anvendelsesmuligheder for Trabien efter murens fald. De fleste blev dog skrottet så hurtigt det kunne lade sig gøre og erstattet af VW, BMW, Mercedes og andre mærker, som vi kender fra vores hverdag.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Berlinmuren. Gå til: navigation, søg. Berlinmuren ved Bethaniendamm i 1986. Kort over det delte Berlin med muren. Muren

Berlinmuren. Gå til: navigation, søg. Berlinmuren ved Bethaniendamm i 1986. Kort over det delte Berlin med muren. Muren Berlinmuren Fra Wikipedia, den frie encyklopædi http://da.wikipedia.org/wiki/berlinmuren Gå til: navigation, søg Berlinmuren ved Bethaniendamm i 1986 Kort over det delte Berlin med muren Muren Berlinmuren

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

PRÆSENTATION AF ANVENDT VIDENSKABELIG LITTERATUR...

PRÆSENTATION AF ANVENDT VIDENSKABELIG LITTERATUR... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. PRÆSENTATION AF ANVENDT VIDENSKABELIG LITTERATUR... 5 3. PRÆSENTATION AF BESØGTE MUSEER... 7 4. METODE... 10 5. TYSKLAND 1945 1990... 12 6. SAMMENLÆGNINGEN...

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

IPA Vejle Berlintur sept. 2012

IPA Vejle Berlintur sept. 2012 Torsdag den 13. september oprandt dagen for IPA Vejles Berlin tur. Formand, Henrik Moesgaard, bød velkommen til turens deltagere. Rundstykker, små skarpe og kaffe blev nydt på turen derned. Der var medbragte

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

BERLIN WIR VOLK. Tur - retur SIND DAS

BERLIN WIR VOLK. Tur - retur SIND DAS BERLIN Tur - retur WIR SIND DAS VOLK t i e h i e Fr 1 Storbyferie i BERLIN Tysklands hovedstad er bestemt et besøg værd, hvis man er til storbyferie. Byen byder på masser af seværdigheder og attraktioner,

Læs mere

Kulturmagasinet. Olympiastadion, Berlin - Udgave februar 2015

Kulturmagasinet. Olympiastadion, Berlin - Udgave februar 2015 Kulturmagasinet Olympiastadion, Berlin - Udgave februar 2015 INDHOLD SIDE 4: Historien om Olympiastadion SIDE 5: FIFA World Cup 2006 SIDE 6-7: UEFA Champions League 2015 2 3 Olympiastadion er ikke bare

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Kære læser! Design/ layout/ tekst/ foto. Helle Nicolaysen

Kære læser! Design/ layout/ tekst/ foto. Helle Nicolaysen Kære læser! Folderen er lavet på baggrund af studieturen til Berlin i 2012, hvor vi, 11 mediegrafikerstuderende og lærere fra HANSENBERG, tilbragte fem inspirationsdage i Berlin. Her fik vi både udforsket,

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright er nogle af billederne fjernet. Mvh Redaktionen Farlige

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indhold. Side Side Side Side. Street art introduktion El Bocho Kunstens sejr over politik Verdens længste friluftsgalleri

Indhold. Side Side Side Side. Street art introduktion El Bocho Kunstens sejr over politik Verdens længste friluftsgalleri 1 Indhold Side Side Side Side 4 5 6 9 10 11 12 13 Street art introduktion El Bocho Kunstens sejr over politik Verdens længste friluftsgalleri 2 3 Street art Street art er et fænomen med stor popularitet

Læs mere

"Tear Down This Wall"

Tear Down This Wall 1 "Tear Down This Wall" Tale af Præsident Ronald Reagan den 12. juni 1987 ved Brandenburger Tor i det daværende Vestberlin http://www.reagan.utexas.edu/archives/photographs/berlinwall.html 2 Forord Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) 1914 - Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den

Læs mere

Ferie i Berlin. Rejseguide til en god ferie

Ferie i Berlin. Rejseguide til en god ferie Ferie i Berlin Rejseguide til en god ferie Marts 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvorfor besøge Berlin?... 5 Hvor skal du bo?... 6 Hoteller... 7 Lejligheder... 8 Hvad skal man se i Berlin?... 8 Brandenburger

Læs mere

På tur i Berlin. Fantastiske Eastside Gallery Højborg for arkitektur De små vidundere Lys i mørket

På tur i Berlin. Fantastiske Eastside Gallery Højborg for arkitektur De små vidundere Lys i mørket På tur i Berlin Fantastiske Eastside Gallery Højborg for arkitektur De små vidundere Lys i mørket Indhold Højborg for arkitektur 4 Et rent lærred 4 Berliner Dom 6 Guld og ædelstene 6 Bygningen der ikke

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Hvordan tyskerne. Peter Bender: "Tysklands Genkomst" www.ellekar.dk

Hvordan tyskerne. Peter Bender: Tysklands Genkomst www.ellekar.dk IIi Hvordan tyskerne forholdt sig til hinanden 1 Kold krig Vi er begge fanget i en ond og farlig cirkel, hvor mistænksomhed på den ene side udløser mistænksomhed på den anden, og hvor nye våben fører

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Anker Jørgensen. Bølgegang. Fra mine dagbøger 1972-1975. Bindl. Fremad

Anker Jørgensen. Bølgegang. Fra mine dagbøger 1972-1975. Bindl. Fremad Anker Jørgensen Bølgegang Fra mine dagbøger 1972-1975 Bindl Fremad INDHOLD FORORD 11 Af Anker Jørgensen INDLEDNING 13 Af redaktørerne JEG BLIVER STATSMINISTER 19 Den 2. oktober til den 5. oktober 1972

Læs mere

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989)

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN OG M I R A K L E T 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) 2 19 8 9 Samlet af JENS KAISER Året 1989 var verdenshistorisk. Følg udviklingen dag for dag i de begivenheder, der

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår.

Vi ønsker en glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår. Guldbrudeparret den 28. april Mille og Inge Mille Tina på hendes 50 års fødselsdag Panama Kanalen Leguan i Costa Rica Hejre i Costa Rica Dødningehoved abe i Costa Rica 2012 Vi ønsker en glædelig Jul og

Læs mere

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 000 I året 1 døde der mange flere civile tyskere i Danmark end der døde af danskere på grund af krigen - selvom vi tager

Læs mere

3. Konsolidering i skyggen af muren: 1960 erne

3. Konsolidering i skyggen af muren: 1960 erne 3. Konsolidering i skyggen af muren: 1960 erne Det i sin yderste konsekvens næppe tænkelige skete i de tidlige morgentimer den 13. august 1961. Klokken to fik Vestberlins politi de første meldinger om

Læs mere

Berlin 2015. Skolerejse for Center10, Marienlystskolen. Guide & vigtige oplysninger

Berlin 2015. Skolerejse for Center10, Marienlystskolen. Guide & vigtige oplysninger Berlin 2015 Skolerejse for Center10, Marienlystskolen Guide & vigtige oplysninger 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tilmelding og pris... 5 Vigtige datoer at huske... 5 Hvad er inkluderet i rejsen?...

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds

Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds Østerskov Efterskole er allerede godt i gang med skoleåret 15-16. Sommerferien blev brugt til udvidelse af enkelte lokaler. Der blev afholdt Østercon og

Læs mere

Humaniora: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Humaniora: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Humaniora: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Dansk : Eksempler på emner Dansk og naturvidenskabelige fag Argumentation Forskelle og ligheder mellem argumentationsformerne inden for naturvidenskab

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920. Region Sønderjylland - Schleswig

Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920. Region Sønderjylland - Schleswig Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920 Region Sønderjylland - Schleswig Ø Tak til Martin Klatt, Dansk Centralbibliotek og Grænseforeningen for hjælpen. Billederne i tidslinjen stammer fra Arkivet

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Den ublodige revolution. Leif E. Jensen 2004

Den ublodige revolution. Leif E. Jensen 2004 Den ublodige revolution Leif E. Jensen 2004 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 AFGRÆNSNING 2 KRIGEN I AFGHANISTAN 3 FØRST FALDT DEN YDRE RING 4 POLENS TRÆNGSELSÅR 6 DEN POLSKE KRISE

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Overtagelse af de tyske østprovinser

Overtagelse af de tyske østprovinser Overtagelse af de tyske østprovinser Polske tropper kom som en del af den Røde Hær ind i de østlige tyske provinser. Den tyske befolkning var værgeløst udsat for overgreb fra de røde soldater; mord, voldtægter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Efterår 2009. Rugvængets Skole

Efterår 2009. Rugvængets Skole Efterår 2009 Rugvængets Skole Store legedag i I.A Onsdag den 9. september havde vi store legedag i Indskolingen. Eleverne blev delt op i 6 grupper på tværs af klasserne og skulle rundt og prøve forskellige

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Rejser bag Jerntæppet i Den Kolde Krigs første år

Rejser bag Jerntæppet i Den Kolde Krigs første år Rejser bag Jerntæppet i Den Kolde Krigs første år Rejser bag jerntæppet i den kolde krigs første år 2010 Aage Staffe og Forlaget Ådalen Udgivet af: Forlaget Ådalen Søsvinget 18 8250 Egå www.forlagetaadalen.dk

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

ARKITEKTURREJSE: BERLIN

ARKITEKTURREJSE: BERLIN ARKITEKTURREJSE: BERLIN Tag med Dansk Arkitektur Center til den tyske hovedstad, og oplev byens arkitektur, historiske vingesus og det store julemarked på Alexander Platz. Turen byder på både arkitektur-

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

58 Periodekonklusion 1963-1978

58 Periodekonklusion 1963-1978 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 58 Periodekonklusion 1963-1978 Den internationale situation (se kapitel 28). Under Cuba-krisen i oktober 1962 havde verden bevæget sig på randen af en atomkrig. Både Øst og

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Eleanor Roosevelt - en frontløber

Eleanor Roosevelt - en frontløber 1 Eleanor Roosevelt - en frontløber Patricia Gayle www.visdomsnettet.dk 2 Eleanor Roosevelt - en frontløber Af Patricia Gayle Fra The Beacon (Oversat og redigeret af Ebba Larsen) FN s Verdenserklæring

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Introduktion Google har udviklet en maskine, der kan oversætte tekster til forskellige sprog. Du har måske været på ferie i Tyskland eller Frankrig.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

33 Kasser AF: NAVN: ~:, ALFRED ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A. m.m. 1888-1958 PERIODE: AFLEVERING: Afleveret af Icruses enke efter

33 Kasser AF: NAVN: ~:, ALFRED ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A. m.m. 1888-1958 PERIODE: AFLEVERING: Afleveret af Icruses enke efter AF: Henning Grelle og Lene Fredriksen 1977 NAVN: ~:, ALFRED F~rfatter, ;J;'edaktør m.m. 1888-1958 ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A PERIODE: 1905-1950 t erne OMFANG: 33 Kasser AFLEVERING: Afleveret af Icruses

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Rundt om Alexanderplatz

Rundt om Alexanderplatz 诲 诲 诲 眴 Rundt om Alexanderplatz Af Kjeld Christoffersen kjch@stiften.dk Turisterne strømmer til Berlin. Flere og flere millioner år for år. Nogle kommer med fly, andre med bil, og en tredje gruppe foretrækker

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere