BERLINMUREN. I ord og billeder. af: Stefan Wandel - nov. 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERLINMUREN. I ord og billeder. af: Stefan Wandel - nov. 2005"

Transkript

1 DDR BERLINMUREN I ord og billeder Udarbejdet af: Stefan Wandel - nov. 2005

2 Begivenheder der førte til oprettelsen af Berlinmuren Kilde: (oversat fra tysk) oktober Moskva: Grundlaget for Tysklandspolitikken (når Nazi-styret er væltet) formes. Det Tyske Riges territorialbesiddelser bliver på mødet inddelt i de fysiske grænseinddelinger som var gældende i Regeringsansvaret bliver overtaget af den allierede kontrolkommission november Teheran: Roosevelt, Churchill og Stalin taler om at inddele Tyskland i 5 autonome områder. Industricentrene, Ruhr og Saar bliver underlagt international kontrol og Polens østlige områder (øst for Curzon-linien) tilfalder USSR september Under et møde i London (Londoner protokol) aftaler de allierede magter at Berlin skal opdeles i 3 sektorer/zoner som skal styres af en inter-allieret kommandantur februar Under de tre stores (USA, GB, USSR) konference på Jalta besluttes det, at Frankrig skal medregnes som fjerde led i den kommende besættelsesmagt af Tyskland når sejren over Hitler er i hus. Teheran 1945 april En initiativgruppe af eksil-kpdere (Kommunist Partei Deutschland) kommer til Berlin fra deres eksil i USSR for at hjælpe den Røde Armé med genopbygningen. Gruppen bærer navnet; Gruppe Ulbricht (Ulbricht bliver senere det første statsoverhoved [partiformand] for DDR) /05 TYSKLAND KAPITULERER juli Det første allierede kontrolrådsmøde holdes i Berlin. Nürnberg processen 1945 september I den sovjetiske besættelseszone vedtages en grundlov, som fratager grundejere deres jordbesiddelser og deres ejendom. Der gives ingen kompensation herfor oktober De første folkeejede virksomheder (Volkseigene Betriebe VEB) dannes i den sovjetdominerede sektor (i det senere DDR) november NÜRNBERG PROCESSEN IVÆRKSÆTTES. Mere end 20 krigsforbrydere får forelæst anklagerne imod dem november Tre luftbroer til det af sovjetmagten omringede Vestberlin aftales af vestmagterne marts Erich Honneker (DDRs andet statsoverhoved) indsættes som leder for det just oprettede FDJ (Freie Deutsche Jugend) juni Separationen mellem Vest- og Østberlin ved hjælp af en demarkationslinie og paskontrolsteder iværksættes marts april Konfliktoptrapning mellem Øst- Vestmagterne. USSR meddeler om oprettelsen af en tysk enhedsstat (det kommende DDR) april TRUMAN DOKTRINEN, som behandler spørgsmålet om truslen fra det kommunistiske USSR juni MARSHALL PLANEN, som skal hjælpe tyskland på fode igen iværksættes af US udenrigsminister Marshall april USSR iværksætter en lille Berlinblokade, som omfatter lukning af alle landbaserede (jernbane, veje og vandveje) adgangsveje til Vestberlin juni USSR iværksætter en Totalblokade af Vestberlin. Strømforsyningen til Vestberlin bliver endog afbrudt juli De amerikanske styrker iværksætter Berliner-luftbroen september KUP: Sovjetiske stormtropper stormer Berlins rådhus, som ligger i den sovjetiske sektor. De Stadsforordnede rådsmedlemmer og magistraten flygter til Vestberlin og en provisorisk magistrat (Friedrich Ebert) indsættes (Provisorischer demokratischer Magistrat) januar COMECON (det sovjetiske modstykke til Marshall planen)iværksættes januar Staliniseringen efter sovjetisk forbillede af (øst)tysklands kommunistparti begynder ( Partei neuen Typus ). Alle hidtidige demokratibaserde partier ophæves april NATO dannes. Marshall Plan NATO COMECON 1949 maj BONN bliver vesttysklands hovedstad og USSR ophæver totalblokaden maj Den 3. tyske folkekongres vedtager DDRs forfatning september Konrad Adenauer bliver valgt til Bundeskansler (Vesttyskland) /09 TASS (sovjets efterretningstjeneste) meddeler USSRs første atombombeforsøg /10 DDR (Deutsche Demokratische Republik) bliver grundlagt december Ifølge officielle opgørelser flyttede/flygtede mennesker til Vesttyskland fra DDR. Grundlaget for at opføre et jerntæppe for at forhindre denne masseflugt er, set med USSR/DDR-øjne, derfor oplagt. TASS

3 Berlinmuren Den 13. august 1961 begyndte byggeriet af Berlinmuren. I DDR terminologi fik den betegnelsen antifascistisk besyttelsesmur, og skulle efter den officielle devise beskytte DDR overfor fjendtlige overgreb fra Vestberlin. Årsagen til opførelsen af muren var imidlertid en helt anden, for tusindvis af Østberlins borgere flygtede fra den Sovjetiske sektor (Østberlin) til de vestlige allieredes sektorer (Vestberlin). VOPO kontrol (Volkspolizei) De fleste flygtninge, som tog chancen, var helt unge studerende eller højt uddannede voksne, og andre var, for DDR-industriens fremtid, nødvendige faglærte arbejdere, som så deres sidste chance for at skabe sig et tåleligt liv i vesten. De havde ikke tiltro til, at deres liv kunne få rette udfoldelsesmuligheder i Østberlin eller i noget Sovjetdomineret land, såfremt de blev boende. Flygtningelejr (Berlins vestsektor) DDRs leder, Walther Ulbricht, beklagede sin nød til sin storebror USSR, som indvilgede i, at der skulle laves foranstaltninger for at stoppe flugten til vesten. Dermed blev det klarlagt, at en mur i lighed med Den Kinesiske Mur skulle opføres tværs igennem Berlin. Walter Ulbricht beslutter at opføre en mur for at hindre flygtningestrømmen mod Vestberlin

4 Et umåde stort projekt, som indebar at der i første etape skulle fjernes hele rækker af huse, at vejforløb skulle ændres, at sporvejsskinner skulle brydes op og at byens floder også skulle flugtsikres. Planlægningen skulle Erich Honecker stå for. Således fremkom han efter kort tid med en helhedsplan, hvor der i første omgang skulle bruges det materiel, der under opstanden i 1953 var blevet fragtet ind i byen til bekæmpelse af optøjer. Materiellet bestod bl.a. af pigtrådshegn og maskingeværposteringer. USSR hjalp til med at sende kampklædte soldater til Berlin sammen med en del kampvogne. For at undgå folkets bevågenhed om planerne, blev planen iværksat natten til søndag den 13. august kl Om morgenen, da folk begyndte at vågne blev det annonceret, at byen nu var blevet afskåret fra vesten. Dette gav straks problemer for alle de borgere der havde deres arbejde i de vestlige sektorer af Berlin. Med denne information var de med et blevet arbejdsløse. De kunne ikke besøge deres familier i Vestberlin, som de plejede. Dog standsede dette ikke flugten til vesten. Selv soldater, der skulle hindre folk i at flygte tog chancen når den bød sig - en chance, som desværre for de fleste endte med døden i forsøget.

5 Tillid er godt, kontrol er bedre, diktatur er bedst. -- Gader blev skåret over på tværs. Vinduer mod vest blev muret til. Vagter blev posteret. Automatiske maskingeværstillinger blev opsat. Bunkers og tårne blev opført. -- Flugten til vest skulle forhindres for hver en pris.

6 Forordningsskilte, passérseddel, ansøgningsformular samt plantegning over muranlægget.

7 OVERSÆTTELSE AF BEFALING TIL BANELEDERNE I ØSTBERLIN Befaling Jeg befaler, at samtlige S-togslinier til Vestberlin indstilles den fra kl Fra kl må ingen S-tog benyttes i retningen Spandau Vest. Fjerntrafiukken til og fra Vestberlin over Falkensee er ikke omfattet af indskrænkninger i køreplanen og fortsætter uændret. Samtlige hidtidige ordninger for den overordnede udrykningstjeneste for amtet og rigsbanedirektionen, f.eks. S-togsledelsen, som denne befaling omfatter, er hermed ugyldige og De må ikke rette Dem efter disse (længere red.). Denne befaling er gældende intil den skriftligt ophæves. Først efter dette tidspunkt gælder de for Deres arbejdsplads gældende anvisninger (Stationsledelsen, togdriftsledelsen, Amt, S-togsledelsen og Rigsbanedirektionen) i fuld omfang igen. OVERSÆTTELSE AF BEKENDTGØRELSEN TIL BESØGENDE FRA VESTEN Bekendtgørelse Borgere fra Berlin (Vest), som er i besiddelse af passérsedler for 31.12, 1963 og , vil tidligst den have muligheden for udrejse. Udrejsen den skal senest foregå kl Indsigelser mod dette regelsæt for nytårsbesøget kan borgere fra Berlin (Vest) kun gøre gældende, hvis de ved indrejsen ved kontrolpassérpunktet (KPP) samtidig har forelagt begge passérsedler (For den og ) til udfærdigelse og dertil har fået den rette påtegning på passérsedlen for Passérsedlen for bliver ved indrejsen inddraget ved KPP.

8 FLUGTEN TIL VESTEN Mordet på 17-årige Peter Fechter 17. august 1962 blev 17-årige Peter Fechter skudt af østtyske grænsevagter, da han forsøgte at flygte til Vestberlin. Berlinmuren var blevet opført året forinden. Peter Fechters lig lå såret i ingenmandsland (pic.1) i næsten en time, mens han råbte om hjælp. Hjælpen kom ikke, og han blødte ihjel. Da hans lig omsider blev hentet af vagterne (pic.2) havde en skare vesttyskere samlet sig ved muren på den vestlige side og råbte mordere, mordere til vagterne (pic.3). På etårsdagen for mordet på Peter Fechter blev der afholdt en mindehøjtid, hvor Willy Brandt og US Commander Polk lagde en krans ved det mindekors, der var blevet rejst på den vestlige side af muren nær det sted, hvor han var blevet skudt. I 1997 blev de to østtyske grænsevagter, Rolf Friedrich og Erich Schreiber, som havde dræbt Peter Fechter anklaget og retsforfulgt for overlagt mord. Kilde: (oversat til dansk fra engelsk kildemateriale)

9 Mere end 250 mennesker led samme skæbne som Peter Fechter. Den sidste, en ung mand, som forsøgte sig i en hjemmebygget luftballon, styrtede i døden få dage før muren faldt, da den punkterede over Vestberlin. Berlins CHECKPOINTS - de officielle porte til friheden

10 Ingenmandsland - det oplyste område imellem de to mure. Spree - en af flere floder, som mange forgæves forsøgte at krydse. Muren fortsatte under vandoverfladen på tværs af bassinnet og patruljebåde kontrollerede farvandet. Der blev ikke vist nåde. Efter nogle varselsskud blev der skudt for at dræbe. Patruljebåd Et kig over muren mod Østberlin - læg mærke til vagttårnet og hundevagtsindhegningen ved muren. Tårnene var tillige udstyret med automatiserede maskingeværer, som var uhyre præcise. Mellem de to mure var området oplyst af lyskastere. Mange forsøgte at grave tuneller til Vestberlin, men nedgravede mikrofoner gjorde også denne flugtmulighed så godt som umulig. Så kommer vi ikke længere - vejen er spærret! På den anden side af muren ligger Østberlin.

11 Tilmurede vinduer og porte. Spadseretur langs muren set fra Vestberlin. Langsgående jernbanelinie. Ja - de holder øje med dig! Vagterne var de eneste, der havde en daglig mulighed for at se ind til vesten. Gad vide om de ikke også har overvejet flugtmulighederne. Forskellen mellem Øst- og Vestberlin var markant. Især om natten kunne forskellen ses tydeligere end om dagen -- Vestberlin var et muntert og lokkende lyshav af reklameskilte samt veloplyste gader - Østberlin henlå nærmeset i midelalderligmørke og tristhed. Kig mod Østberlin fra en legeplads.

12 Walter Ulbricht Stats- og partichef, DDR ( ) Ulbricht ( ), østtysk kommunistisk politiker og statsmand, født i Leipzig, udlært som snedker og fra 1910 aktiv i fagforeningsarbejde. To år senere blev han medlem af Socialdemokratiet, men efter 1. verdenskrig sluttede han sig istedet til Spartakusforbundet. I 1919 var han med til af stifte det tyske kommunistparti, i hvis centralkomite han blev indvalgt i Efter et ophold i Moskva hvor han vandt Stalins tillid, blev han hurtigt en af partiets mest indflydelsesrige ledere. I 1928 blev han valgt ind i rigsdagen, men efter Hitlers magtovertagelse i 1933 måtte han flygte til Frankrig. I en periode var han kommissær i den spanske borgerkrig, før han i 1938 blev hentet til Moskva for at arbejde i Komintern. Under krigen drev han propagandaarbejde blandt tyske krigsfanger i Sovjetunionen. Ulbricht argumenterer (1938) Lenin argumenterer (1917) Efter verdenskrigens afslutning vendte han tilbage til Tyskland som sovjetisk statsborger og spillede nu en central rolle i genopbygningen af kommunistpartiet og dets sammenlægning med Socialdemokratiet i østzonen til SED (Sozialistischer Einheitspartei Deutschlands, Tysklands socialistiske Enhedsparti) i Walter Ulbricht blandt ungpionerer (1968) Walter Ulbricht læser i sin have (1970) Han blev næstformand i det nye parti og fra 1950 dets generalsekretær. I var han tillige første-viceministerpræsident og formand for statsrådet. Han afløstes som partisekretær i 1971 af sikkerhedschefen Erich Honecker ( ). Ulbricht kom til at spille en central rolle i opbygningen af det nye DDR, og knyttede sig politisk meget tæt til Moskva, lige indtil Sovjetunionen i 1969 indledte udsoningspolitikken med Vesttyskland. Tidligt i 70 erne var der modsætninger mellem den gamle partileder og sovjetledelsen om afspændingspolitikken i Mellemeuropa. Sovjetledelsen fik derfor afsat partilederen. I 1971 overtog Erich Honecker denne post. Walter Ulbricht døde i Med en grundlovsændring i 1974 forsvandt de sidste fællestyske bånd. I stedet tales der om en socialistisk nationalkultur og der lægges vægt på samkvemmet med Sovjetunionen.

13 Erich Honecker Stats- og partichef, DDR ( ) Erich Honecker var formentlig den mest dogmatiske kommunistiske leder i Østeuropa. Han var erklæret kommunist og stalinist. Selv ved sin død i 1994, troede han fuldt og fast på det kommunistiske Østtyskland og mente Østeuropas sammenbrud kun skyldtes vestlige konspirationer, og ikke det østeuropæiske folks vilje. Erich Honecker var en ledende skikkelse under Østtysklands storhedstid. Han havde blandt andet det praktiske ansvar for Berlinmurens opførsel i 1961, og var partichef i DDR fra 1971 til Erich Honecker opnåede at blive inviteret som officiel gæst af Vesttyskland, men han var også manden der nægtede at tillade nogen form for reformer - og derved gav han DDR dødsstødet. Efter DDRs sammenbrud flygtede han til Sovjetunionen, men vendte i 1992 tilbage til Tyskland, hvor han blev stillet for en domstol og tiltalt for drab på 13 personer, der havde prøvet at flygte til Vesttyskland. Sagen blev opgivet da Erich Honecker blev skønnet for svagelig, og han tilbragte sine sidste år i Chile, hvor han til sidst døde af leverkræft 81 år gammel Medlem af det Kommunistiske Ungdomsforbund Medlem af Det Kommunistiske Parti KPD Sendt til Moskva på partihøjskole i et år Fængslet af Gestapo for kommunistisk virksomhed Medlem af det østtyske kommunistpartis politbureau Udnævnes til ny partichef efter Walter Ulbricht Udnævnes tillige til statschef oktober - Honecker afsættes af politbureauet af sine egne kommunistiske kammerater og erstattes af Egon Krentz /11 - BERLINMUREN FALDER 1994, 29. maj - Honecker dør af leverkræft i Chile Honecker ønsker Walter Ulbricht tillykke på hans fødselsdag (1971) Leonid Bresjnev hilser på Honecker (1979) Afbildning af hilsenen på den vestlige side af muren

14 Festival Der Freien Deutschen Jugend, hvor Honecker viser sin folkelige side til skue(1979) Kære Erich fortsæt dit virke! - står der på den fortrykte propagandaplakat til den tiljublende menneskemængde (læg mærke til politibetjentene i forsamlingen) 1.majparaden i Berlin (1986) Bundeskanzler Kohl og Honecker (7.september 1987 i Bonn) Slutningen på Honeckers kommunistiske karriere. Den 30.juli 1992 bliver Honecker fængslet. (Berliner Untersuchungshaftanstalt Moabit)

15 BERLINMURENS FALD 9. november 1989 Brandenburger Tor - Berlins varetegn - endnu skæmmet af Berlinmuren, men dagene er talte. Endnu står muren der med øst-soldater på toppen og vest-politi på vestsiden af den. Folkemængdens eufori vil ingen ende tage. Med hamre og mejsel gnaver de fundamentet væk under soldaterne på muren.

16 Så er der hul! - jernbetonmurens endeligt. Aflåste jerndøre i muren bliver åbnet. Luftfoto af Berlinmurens forløb tværs igennem byen. Så skal muren væk og sporvonslinierne genetableres!

17 TRABANTEN - DDRs svar på velstand og fremgang. Der blev hurtigt skabt alternative anvendelsesmuligheder for Trabien efter murens fald. De fleste blev dog skrottet så hurtigt det kunne lade sig gøre og erstattet af VW, BMW, Mercedes og andre mærker, som vi kender fra vores hverdag.

Den ublodige revolution. Leif E. Jensen 2004

Den ublodige revolution. Leif E. Jensen 2004 Den ublodige revolution Leif E. Jensen 2004 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 AFGRÆNSNING 2 KRIGEN I AFGHANISTAN 3 FØRST FALDT DEN YDRE RING 4 POLENS TRÆNGSELSÅR 6 DEN POLSKE KRISE

Læs mere

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989)

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN OG M I R A K L E T 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) 2 19 8 9 Samlet af JENS KAISER Året 1989 var verdenshistorisk. Følg udviklingen dag for dag i de begivenheder, der

Læs mere

Hvordan tyskerne. Peter Bender: "Tysklands Genkomst" www.ellekar.dk

Hvordan tyskerne. Peter Bender: Tysklands Genkomst www.ellekar.dk IIi Hvordan tyskerne forholdt sig til hinanden 1 Kold krig Vi er begge fanget i en ond og farlig cirkel, hvor mistænksomhed på den ene side udløser mistænksomhed på den anden, og hvor nye våben fører

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

DE ANDRES LIV - ET UNDERVISNINGSMATERIALE

DE ANDRES LIV - ET UNDERVISNINGSMATERIALE DE ANDRES LIV - ET UNDERVISNINGSMATERIALE Niveau: 8.-10. klasse samt ungdomsuddannelserne Fag: tysk, dansk, historie, samfundsfag og film & tv Til læreren Filmens handling Fakta og links om DDR Det gode

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

INDHOLD: II: SOVJET OG DEN TYSKE GENFORENING 6

INDHOLD: II: SOVJET OG DEN TYSKE GENFORENING 6 INDHOLD: Problemformulering 2 Prolog: Fløjlsrevolutionen 3 I: DDRs SAMMENBRUD 5 II: SOVJET OG DEN TYSKE GENFORENING 6 2.1. "Der Schlüssel liegt im Kreml" 6 2.2. Grønt lys fra Moskva 6 2.3. Februar-juli

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Det Det. Det Det er - billeder i Berlin

Det Det. Det Det er - billeder i Berlin November Det Det 2009 er Det Det er - billeder i Berlin 1 Indholdsfortegnelse 03 Festligheder for hvem? 04 Hotel DDR 08 Ostalgi for begyndere og viderekommende 10 Find DDR i Berlin 12 Godt og Ondt 14 Det

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006

1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006 1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006 1. MAJ 1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrationsdag og festdag. 1. maj går arbejdere over det meste af verden i demonstration og markerer synspunkter om bedre

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

En ny tysk politik. Af Lorenz Knorr2 [1964]

En ny tysk politik. Af Lorenz Knorr2 [1964] Dette er en antologi af samtidige i Danmark udgivne artikler om Vesttyskland under den iskolde kolde krig samlet af Holger Terp 1. Den oprindelige skrivemåde er bevaret, men der er skred i satsen på grund

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright er nogle af billederne fjernet. Mvh Redaktionen Farlige

Læs mere

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS DE BEFRIEDE OS Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS Udgivet af Folk & Forsvar 2005 Udgivet i 2005 i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 af Folk & Forsvar Trommesalen

Læs mere

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

ET UNDERVISNINGSMATERIALE ET UNDERVISNINGSMATERIALE Udarbejdet af Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier For Sandrew Metronome Filmdistribution Udarbejdelse Undervisningsmaterialet

Læs mere

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Martin Bo Nørregård Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 61 Flensborg

Læs mere

De venstreorienterede jurister i Danmark i mellemkrigstiden

De venstreorienterede jurister i Danmark i mellemkrigstiden De venstreorienterede jurister i Danmark i mellemkrigstiden af Morten Thing [Retfærd 66-67/1994 s. 124-132.] Ifølge en undersøgelse fra efterårssemestret 1934 udgjorde de jurastuderende 25% af alle indskrevne

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13

Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13 DKP Information Debat Aktivitet Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13 NR. 3 AUGUST 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse: Overvågningsskandalen side 4 Nordisk Kommunistisk

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Perioden med den Kolde Krig

Perioden med den Kolde Krig THE COUNTRIES AROUND THE BALTIC SEA BETTER INTERNATIONAL UNDERSTANDING INFORMATION ABOUT THE COLD WAR PERIOD TOLD FROM SITES WHERE EVENTS TOOK PLACE Perioden med den Kolde Krig BERETNINGER FRA LANDENE

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS Center for Europæiske Studier ITALIEN POLITISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD

HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS Center for Europæiske Studier ITALIEN POLITISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS Center for Europæiske Studier ITALIEN POLITISKE OG ØKONOMISKE FORHOLD BENTE MOSGAARD JØRGENSEN JUNI 2004 1 DET POLITISKE SYSTEM 1 1.1 Institutionerne og deres funktion 1 1.1.1

Læs mere

Eks. Jugoslavien facts ultra kort

Eks. Jugoslavien facts ultra kort Kapitel 2 Eks. Jugoslavien facts ultra kort Jugoslavien en del af kludetæppet Balkan. Europas urolige hjørne. Terræn 75 % af Eks. Jugoslavien er bjerge, flere med en højde på næsten 3.000 m.. Fra øst mod

Læs mere

1. MAJ. til at indskrænke den lovlige arbejdsdag til et maksimum af 8 timer. Sådan blev det.

1. MAJ. til at indskrænke den lovlige arbejdsdag til et maksimum af 8 timer. Sådan blev det. 1. MAJ DERFOR 1. MAJ 1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrationsdag og festdag. 1. maj går arbejdere over det meste af verden i demonstration og markerer synspunkter om bedre arbejds- og levevilkår,

Læs mere

Henrik Lundbak: Nordværk en tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44

Henrik Lundbak: Nordværk en tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44 Henrik Lundbak: Nordværk en tysk rustningsfabrik i Danmark 1943-44 En forårsdag i 1993 blev jeg på mit arbejde på Frihedsmuseet ringet op af en dame, som fortalte, at der i nærheden af det sted, hvor hun

Læs mere