S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :"

Transkript

1

2

3

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t * < * * + : M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< < < 4 -.r.; h *. «4 < < < < < «* * *... *. -ti i s r m ' im & ii 11IIII liil is^nifjlilikil ill.??# fe v *.; < < + + < +.. V,-.-?...*..*... E*Jfe!;i!!i I! ik.ilélj

5 f r s i i l i i i u i i J i i i i i i H1 IIIVIII'U I % > V I l i I i 5 i i \i' i iiii i I

6 . ft. $

7 ri,,.

8 > f ' i i i r 'H $ :. \ - s : / -» >, '-* V>, y % :, r - 9., *. * ;. * * - > s. ; * ^ : - i - :- *-k. ' i. fi ' f.» i ' i * * L- >* 1 1 * * i \ * Y jv 4 * ' 4 1 :, i *V -, - > *t * r. : ', r f l,. *.. V - - 3* * y. V ' ~ i - 4 i. / r 4. V * W : X ' : *W f * 1"' *» '* ',» -v ' * - S ' l i r i, r > * ' 1 / i - i < -, * " i' ', I v.4 r «\ / 1 v / > e - >r ' # - t,!». t * C l - * - *. : - >» - r> T?, f; * * s i,-»,. / ' ' ';v * '.n i y 1, *, - r - - v V. -i - r. \ ' * * «; i l..</ I K ^? x i,i j% - :,f j % - - k #i I I >, ') v. ^! Y " i f

9 if * I D c n fom * J r met> filte 23eflr<e6etfer for 23ert>en,»» ( 33aftljolm. ^iø fc e n tø a o n, * s pna ^ U u n b a U gorfag-

10 m ' " :. " M? r? r... > * -i, 7*:<"7 ~r( :? U ' *"?.!' o-i T >,. ' -f- T' i i #v i - I * r ' ' * > :V -i;/ : -.. ' vr y l' - ' '. V ' ^, s ' O v,»> 0 -*v. /.*'. { - r.; > : - -. i i, > '* i -»* - t - Vri; - i : '' -* * - -,* ' y %. f~y.t*. * «?* '. ^ 8 # - \ tv- f*" >, A. v. t e j r V - A -, ^ i M, Æ. * l l: ;. I & *,U -.. v- V "~v t f * * ' " i* i V ^* 4 i*. 1 * V i * * t * U*' - s * ^ l ' i f.* V t* \ * r. * '. j» -9 >J irf * 4 J * - ; ' i ; / e * - * > *»» ' - ^,-S Å i* 4 \ i ^ v... \,7. * - iiw /. /. < A ;*,. < - f U* '. '?y\? > * * > M : ft t t - * ^ j..i* f.v 1 _* - ' > - ' - f > 4 * \ f f T -* ' ^ /''å * * f 4 -'. 41? 5 5 \> -, -4, 't < -f I w* \ i * * r - * ; f f- F. v ' ' ' 'S '! - i * i vtjvfi, M ^ V v * x Y < *. ". x :. - - t / f. ; A-' - S # r - i* ' ^ *» >^ i, J f c _ '*,»V-v. **Y.r r ** f*w '^ * i * -J' ^? ^ T }! ' 4 -,' - 7 r *» r - i 'r v v -i I -.7 r ; ftf, «c f. i.tv * r * <g«-t*t - > 1 «' W t * ** :, i - n t ø «5 1'vi ' ^ J M. *&, i i.,7n, <., >.'J j.: f r ; -<' yi ^, Uf 1 y A {.

11 c i S U S c c f e r e n! Å 'e n fr)nt>ige cefer oeet>, fjoor meget t>er «t>eit«for annemavf er (freoet, 6aat>e got>t og (let, ooec t>et øpersmaal, fjoat) < (jri lt enftgt (jaoer Scoret met> fjané freroomme og IjanS JjpanOltnger, Sen ftyntuge afer oeet) og, Ijoor meget ooe fjri(iu$ er 6leoeit misfiendt, fjoorleoeé man Ijaoer ar&eibet paa at fortneie fjan$*&eftc Jg)en* ftgtec, og at fatte l)ané fiore oelgtevenoe ^(an for 2D?ennej?e(Iagtené \)ffaltgljet> i Oet uforoeel* agttgjfe Sftian forfaffer (jam iffe aleene, fomgorfoner, man otl enoog oanare fjant, fom * < m r*

12 o?rer* Siffe brande.somme ober SSerbené fførjle Selgiorér imob tøtter jeg n<erbcn*enbe?lf* fjanbling, 3 c9 (Fctt>cr (jer i en Materie, ober (joilfen Der enbnu itfe er ftrébet i 3ftober$maalet* 3)?an (jar ralet og jlrebet nof ot>cr t>or (Efjrtjft ^jenfigt og SS.elgierning, fom $>erben gorfoner, men (teet eller tittet bereter man (jatib jlore frt* formationé JMan, oeb (jbilfen (jatt (jaber ac6et» Det til SDienncfhjltøgtenS Oplpéning.og 3or<rb* lelfe. $it fætte Denne ^Mait i fit rette SpS, Det % er Jjpenftgten af. røtt nærbærenbe $rbeibe; jeg betragter derfor bor (jriftu$ (jer aleene fom cmr, og, fra betragtet, maae Jan Del billig blide enjoer upartijt f-æfer, ettdog Den, Der nægter (janb ØuDDont og (jané gorfo*.ning, flor og tilbebelfebærbig, (tørre, eitb alle De 2i)tønb, fom 8erben for ( {jri(ft tb beeb at frembife* 3 # / j^g ter enbnu tilfoie Dette, at De, font meb fordomfrie og upartij? UnDer* fegelfe betragte d (jri ii ipenftgt, Sviblerne, DeD fjotfe (jan.ubferbe Den, og bené Ipffelige Jrern* gang oeb Diffe b ib le r, maae eifien.be, at ub* Dommen paren befpnberlig Sftaabe (jaber birfet meb

13 nteb fjant, at fjansgmait fjaber ba*ret ubbom* metté ^ la n, 09 Derfor baber fjnbt ubbommené ganbffe 6efpnt»etti^c Unberfiettelfe* føtere for«(anger je g iffe, at man (lal ublebe af Diffe 23e* tragtninger; tfji mere fan iffe beb en grunbig ø lu tn in g ublebeé af famme, 09, naar Dette iffu n Deraf fan ublebeé, faa blioer Denne $if* \ (janbling et 23iDrag fil bor Oberbebuéning om Den djrtfwige åteligioné øanbfjeb. )ette SHrbeibe maatte Del ft)ne$ ooerftødigt, Da en \ llbencebnt fjaber for nogen ib ftoén anmelbet en OoerfÆttelfe af øtcinljarbé 3Sevfud).u5er Den. ^Man, Den Der Ø tifter Der djrijflidyen Religion ^urn bejfen Der!ø(eufcl)en entmaif. 2D?en, for«end Denne 23og bleo aitmeldt, bar min allerebe fcerbig til rt)ffett, og jeg troer iffe, at jeg Derfor (lal lade mit \Hrbeibe blibe i 53iorfet SSel er KeittfjarbS $trbeibe, fornemmelig Den ft'dffe tldgaoe, efter mine Sattfer, et ppperligt lille Ø f r i f t, \ fom ot f fortiener en Oberfattelfe, boorfor Det er faa langt fra at jeg oeb mit $lr* DeiDe Dil undertrpffe Det, at jeg meget mere paa Det bejfe Dil anbefale Det; men, Da min 2lfljanb* liug

14 JTrr Ung er t #enfeent>e til ttøforelfen ganfcjle for* jfietligfra bettanfcen, troer jeg, at 6eggetunne gaae ut> i Sannemarf af IjinanOem 9 M in&erligjte Ønffe er, at hegge ntaae oirfe til at forherlige oor fore, guooommelige SKeli* * gionésøtifter, og lære fjans tilhængere at fætte t>en 3>rii$ paa fjant, font han oet> fine oelgio* renfce 33effræf>elfer ha&er fortient af oor 3ort>* x 4» l V > - '» *., ^ * # * * ' f 4 C t, ^, i t %, - ; f forfatteren^ >' ' : > 2, S y f v ' < w -. t- 1 ; > ^ * : «f % ' * ' '? > i i -. 4 * S /. % c \ > * -, * *?U * l r s i s i 'i* t

15 / t - r - m ' é t* a p. i. é tt upartifl? dommer bebømmet ottib ett fornuftig Sftaube Jpenfigter af fjanø J >antlingcr, fra.#anblingcn flutter an til.oenjtgtcn. <Paa ingen a.nbctt SBlaabe funtte tti bebømme OJJetuie( ct, 6t>i6 $ierte er (Titilt for 0 0 ^ tøttiø Øorfættet iffutt tebe..flg tteb bereø ^ttrelfer i. ierningen. 97aar en Ccercr taler mob en gaft, faa troet man billig, bet er anø #en 7qt at flanbfe fummé; naar en ifonqc ubgioer en $orotbning, faa tttittlet mani ippe paa, bet jo er ()anø Jjjcnjtgt at bortrøbbe be Uorb«ner mob tømlfe faaban Jorotbning er ubgitten. Og,» flfulbe man ippe, cm man ellerø tul fcanble upartiff, efter famnte SKegel bebømme ttor (E^rifti Jpenfigtcr? Jpatt ttattbrer otter tre 5lar ompritig t SD7an feer ' tpbelig nop, at att pønfebe paa et (lort goretagenbe; men, fcttab»ar Jøenjigten af famme? ttar ben p o litijf, eller moraljtp?, 9DJan rnaatte glemme alle be SKcgltr, fcoorefter man bebømnter anbre < lenne(75er, na.ar mart et ØiebliP funbe troe bet ferfle, eller tttittle om bet (Tbfle* $inbc tti ba i ttor (Sfcrifti J^anblinqer noget af bet, fom man billig rnaae føge oø ben, ber penfer paa øtatøcmtteltningcr? fmigrer an for be SDlotgtige? at«beibec ^ [ :

16 fattet Jan paa at putte <PJatifccertte, Jptø SnbfloM f* pat faa flot paa øolfet? føget Jan at bringe Pet jøpi Fe ø SKaaP paa (In tte? (lapfcefter Jan Pen XanPe Joø golpet, at Jan pat Pereø SDIeeflae? topet Jan fine Sitjængere jorpiffe gorpete? tragter Jan eftet nogen tttoorteø 5tnfeelfe? blatttet Jan (Ig i SKegieringsfager? tatet Jan om golpefriejcp, om SDIennefFerettig JePer? etter forjfaffer Jan (Ig i Pet minpjle faapant et 2ttijang btant ^Unitten, af Jpitfet Jan fnnpe pente nogen fraftig Uttterftettelfe i et politifft ØoretagenPe? Ittaatte Pen giøre, Jpiø ^enftgt par politijf* og att Pette 2ttt Pette tnaatte por (EJrijluø Jape giort, Perfoni Jans J&enjigt Jappe gaaet up paa en tatørepotution* 9 Ie i, pt futte Joe Jam ju jl Pet, fom pat toertimop. Jpan fmigrer ippe Pe Mægtige* Stttrig føget Jan t)cm, og> naat Pe føgpe Jam, fagpe Jan Pem ofte faa* Janne anpjeper, fom ippe fttnpe ocere Pem bejagelige* SDeP fine JaarPe traffetafer mop ^Jarifaerneø Jføf* ferie forbittrepe Jan Pem imop (Ig, og upfatte (Ig Pe.roeP for Pereø offemtige og Jemmetige (Sfterftroebetfer* 9tt<?e(I omgifpeø Jan Pen ringe(ie 2llmue, og, naat Pereø * a( poppe for meget, føgpe Jan at forminp(fe Pet, Peelø pep at reife bort tit et anpet tep, Peetø pep at forbppe il(fuerne at tale om Jane ierninger, at DIpøgicrriga JePen ippe (Futte Prioe for mange fammen, og SDlcengPen (Futte pcere Jam JinPertig i at btipe npttig nop for fine ^iljørere, SSittc Pe, JenrpPte oper Janø (lore ier* tunger, upraabe Jam tit Æonge, faa unpflper Jam # a n (Fiufer omjpggetig for Pen (lore ob, at Jan ffutte Ptere Pereø SDIeøflaø, paa Pet at Pe ippe, for«fepte af Pereø gorpcmme om 9JIeøf?ae, (Futte anfee Janø Jjenflgter for politiffe, og PerpeP cpøæffeø til Oprør mop

17 mob ben petbølige Ø prig(eb; og albvig Punbe (an fto ti fere arbeibe mob benne gorb.om enb peb (anø Omgang meb ^olbere og pnbere, eller, meb Rebninger og be jøbijte $olbbetientcre, (pilfe blepe anfeete meb famme goragt, fom Rebninger* aaban Dleblabelfe formo«bebe ingen 2 tøbe (oø fin leoflaø, (oø ben, ber eftet bereø gor(aabning, (TPulbe pare $ebningeneø 3 3etpin* ger. $ fine Carbomme inbblanber (an albeleø intet, fom funbe (ape enjigt til. SKegieringøfager, intet, fom funbe giøre golfet miéfornøict meb bereø bapcerenbe tatøforfatning; (an befaler meget mere Spbi^eb røob Øprig(ebett og benø ^Inortninger* $an taler au brig om ben ene Dfegietingøformø gortrin for ben anben, men prabifer faaban en Oleligion, fom fan paffe fig til en(per. J >an loper iffe fine il(cetigere enten 3 re eller 9D}t)nbig(eb eller gormue; men forubflger bem, at be for (anø fp lb ffulbe foragteø, forfølgeø, brabeø, og felp gaaet (an friemobig fin SDøD imøbe, -(pufcn (an let Punbe (ape unbflpet* 9)aa fin flbfle Dleife til 3 erhs falem forubflger (an fine $)ifciple, at døberne nu jlpulbe gribe, (ubjlrpge, forefaefle (a m, og bog gaaer (an til 3«rufalem* J >an pibfle, at 3ubaø fpulbe forraabc (a m, og bog gaaer (an felo til'b e t teb, (pot (an Pibfte, (an pilbe gribe (am. aalebeø enber poc (Sfmftuø friepiuig et 2 io, fom (an (aobc tilbragt i $lt«mob, goragt, 9?ebrig(eb. SSftan betragte bog meb upattiflpe Øine bette ip, ftnbcr man ba i (anø Ccerbomme eller $anblinger noget % tl«g, ber røber politiffe Jøenflgter? ben, fom (aoet faabanne J^enflgtcr, (anbier (an fom por (S(rifluø? 'og (anbier (an faolebeø, ba er (an cn $>aare;, t ( i (an (anbler toertimob fine egne ^enflgtcr. SPIm (d e 21 2 (Sbviftt

18 < 6tifti gremgangomaabe oifer nof, at Jan i bet minbjle»ar en flog 9)ianb* Dg pare ( ()rijli #enjlgtec 1 iffe p o litiife, faa maatte be pare ntoralffe* 9lt be pare af ben fftatur, berom pibne alle $anø $aublinger og' Sarbomme* 2lfleoegne taler (jan mob Dpertroe og Q3antroe, bog mere mob bet førjle, enb bet ftbjle. $lflepegnc befiriber &an gorbomme og Sa* fler* $lllepegne arbeiber an paa Øorflattben# Dplt)$s tiing cg J )icrtef3 ^orbebting* ub og Dpb og Ubøbes ligbeb ere $ormaalet for afle fans Daler* bomme tipartiflf5, ^unne pi og bog tillægge benne Sarer nogen anben Jpenflgt, enb ben, fora flpber ligefrem af (jan* < Jjjaublinger, faa meget mere, fom benne Jjpenfigt albrig mobfigeo af anbre mobfatte Jpanblinger, berfom pi eflerø pille fotflare (>anø Særbomme og J^anblinger faas lebeø, fom be efter funbe og rigtige ^ortolfuingoregler funne cg bør forflareø. ^orflare *>* bern faalebeo, ba Fan ingen anben J^enfigt ublebeø af famme, enb benne, at oplpfe ^orflanben, at focbebre JP)iertet, at giøre Aftens neffet bpbigere, roeligere og Ipffeligere* SDten* intet funbe flribe mere mob benne J^enftge enb ben p&arifaiflfe c ft og bene Sarbomme* Den floge SRanb anpenber iffe aleene be fraftigjle ioliblec fo ra t opttaae fin Jpenfigt; (mit arbeiber ligefaa nibfiar paa at bortrøbbe be J^inbringer, fom intobfatte (tg (jans SSejlrabelfer, og funne tilintetgiøre bem, tøpie be iffe bortrøbbee* aabanne J^inbringer fanbt ( tøriflu$ blant ftt ^ o lf» $)tøarifaernee Pibt ubbrebte og alntinbes lig antagne Sarefatninger. Diffe #inbringer maatte tøapeø, om ipenjigten af tøane Djejlrabelfer j ulbe ops naaee; biflfe Daager maatte abfprebee, om Spfet f ulbe igiennemtrange* D erfor ftnbe Pi, at tøan førfl og fors nem?

19 nemmelig taler, 63 meb faa megen ra ft tater mob be pfrarifæijlfe runbfætttinger.. et maac aftfaa (jaoe oæret een af (Sfprifli Jpenftgter, at fnlbfajle biffe runb* fatninger, tfa ellers faobe f>an iffe talct faalebes imob bem. Jpoor nøboenbigt bet maae tøaoeoæret, om ellers noget gobt ffulbe oeb alle (jans tøbom m e oære blewt ubrettet, at fulbfafte beres runbfætninger, oil tøe< ren bcbft funne inbfee, naar jeg (jaoer giw t am et libet S3egre6 om benne e ft, benstøbom m e, bens Q)latt oa bens Sænfemaabe. SDenne e ft 6leo falbet QDfcarifaer, fanlfet fftaon ar fin Oprinbelfe fra et Orb i bet Jjpebraijfe, fom bentærfer at abfftue. $>en$ $ll$ængere falbte fig faalebes, forbi be peb beres n5* oortes Jpclligfab, beres oibt breone Dvenfelfer, bønner, øaften og beslige abjtpilbe ftg fra alle anbre 9 iaar benne eft aoer taget fin $3egt/nbelfc, oecb man iffe meb $5isfab; metr, at ben (>aocr oæret til længe for (Sfaifli t i b, fan man iffe aleene fee af 3 fcpfat^ men og meb gob rnnb flittte bet beraf, at ben allerebe paa (Efaifa 'Xib oar faa oibt ubbrebet i 3 0belanb, faiobe faa mange il ængere, og ftaobe allerebe faaet faa megen SJlpnbigfab ooer golfet. SØicn, bijfe pørsmaale ere for min Renligt af tiben $3igtigfab.. $3ett>beligere er bet at fienbe benne e ft af bens tøefætninger og bens Jpanblemaabe.! ctt hefte Unberrerning fatom maae ( oangelifiernc og ^ofepfats, fom felo oar en <Pfatifæcr, fntine gioe os* 3ofepfatS figer om bem, at beres tøetnaabc er fimpel og uben Q5eKt)(i. $lt be følge fornuften og ære be amle. 2(t be tillægge alting fiebneus Q3e ipreffe, bog iffe faalebes, at be nægte 5ftcnne{?encs fr i0 $$»llte, % 3 men,

20 6 ===== men, ot ub Joner giort fgabon en Q3lanbing of Gfiebneti'ø QJefTutning og SftennefFetø SQillie, ot Jon fon ene SDpDen eller Caftem 9Jt De troe, ielen er wdøbelig, og ot idene under 3o*D*n faae Deres )om, efterfcm De Jane giort Jer i Cinet enten gobt eller ondt, ot Diffe libe en enig tro f, ot Jine DerimoD finde let tilbagegang til Sinet, #an føier til, ot De neb bijfe CcerDomme Janbe forlem et (tg Jlnfeelfe (joø Almuen, og at Deres 9)teeninger blcne fulgte i Det, fom angif 3øn og ubøtienefie, famt ot tceberne gane Dem et godt 53ibneøbprb for Deres 8ennet og Cærbom (a)+ <Paa et atidet ted ftger (jan, ot ipjarifaerne paatnin* gebe golfet mange traditioner, fom De Janbe faaet af gæbrene, og fom iffe pare ffrenne i 9J»ofe Son, Jnilfc adducceerne DerimoD forfaflebe, fom.meende, at De burbe Jolbe, Jnab Der par jfrenet, men iffe 3«DreneS traditioner (/;) 33eD De tnende førfle Parefatninger Pil jeg iffe lange opjolbe mig, De Jane iffe Jeller faa megen 3u&5 flpdelfe paa J^iertet, Dets ftorbebring 0 d e lig s giørelfe* J >pab Deres fande 9J?eening om fubnett faner næret, fan Pel iffe jigeø med fuldfommen Q3iøjeb* to ijf Janer Den iffe nccret. ubbommen nar, font man tpdelig feer af^ofep^us, iffe underfajiet fie6nen; men fiebnen nar tmderfajlet ubbommen, ub be* flprebe fiebnen, og fiebnen Janbe igien 3nDflpDelfe paa OJtennefPet, faanel paa (janø moraljfe J^anDlinger, fom paa Jans ttdporteø Dmftanbigjeber i Pinet, )og troede De. iffe, at alle t in g nare. unberfajtebe ficb* nen. 83el figcr 3 fep{wø * Det onenfor anførte tpffe, ot Qa, Jofephi Antiq. lif>. ig. c. 2. (J>) Jofephus loc, cif. 1; 13. c. ig.

21 et De tillægge alting Fiebnenø $5e 1t)teffe; men ^att foranbrer Denne SENecning paa et anbet teb*. 09 ftger, ot De lære, at nogle, men ifpe alle ^ in g beroe paa Fiebnen; at nogle $ing beroe paa 9Kenne Tene. felo, om De ffee, eher iffe (Fee (c). 53i fee og med tentrne* lig 33iø(>eD, at <Pharifc«erne iffe fane lært en Fiebne, fom berøoer Sicnttejfct Q5rugen af fin frie 53illie, iffe en fiebne, fom toinger. SDerfor figer 3 ofephu$ paa et andet teb, at De oel tilffrioe ttb og fiebnen olie Sing, men at Det beroet paa 3Renncj ct for Den flørfie X)eel at giøre eller iffe at giøre, (mab SRet er, og at fiebnen iffun ielper til i Jjjtenfeenbe til Det ene, eller Det andet (d)* Fal man troe De ftldigere jøbiffe Pribctttcte, Da berocde Denne Fiebne paa tiernerneø eller platte* tertteø SDrnne ^attfe er oel ooertroijf, og Denne Dwertroe (japet endog befmittet De (Éprifine lige indtil pore ^iber. 5ften, Denne Dpertroe qiorbe ingen fade, Da De Dog iffe udelufde ubø Dvegiering, nten betragtebe Den ^nbftpbelfe, font tiernerne eller $)la* neterne FttnDe haoe paa 5ttennej ct, fom Den, Det flob uiidcr Det ^øiejie 53a?fenø ^5cfiprelfe. 53i troe og en Fiebne, eller en fanmtett^ættgende ^iabe af 5lfoerlin* ger, af glade eller førgelige, behagelige eller ttbe^ageo lige 5lfoejrlinger i port Sio, af hmlft Den ene haper fin runb i Den anden; men Denne anfe haper ingen f f abelige 5 0Kjcr for por ielø SKoeligheD, Da pi tillige ere ooerbeoijle om, at Denne Æiabe er Fnpttet af Det jøiejle SSafenø 53iiøDom og odhcb. (c) loc. cit. lib. 13. c. 9. ( d) Jofephi de Bello lud. lib, 2* c Sige*

22 DigelebeS ben * anfe em fiebnens 3 >nbflt)belfe paa 5)}ennejFets moralffe Jpanbltnget bar og uffabelig> ba be tidige larbe, ot ben iffe twang 3)fennefFets frie 5 $idie, og at tøan bog betøolbt beit'sdiagt ar funne øbe JDpben eder Cajlen* $3i troe ogfaa, at bort Scaeme, bets temperament, bete Retoer og $3 adj1fcr tøaoc en betpbelig^nbflnbelfe paa bor53i0ie og bore $unblinger; nten bi troe tidige, at benne ^Htflpbelfe øbet ingen tbingenbe, uimobjfaaclig 5ftagt ober es. 93i tree bog, at bi berfor tøanble frit, og at bore Jjjanblinger maae til* regnes os fefb. $Da benne ta u fe om fiebnen altfaa bar uffa* belig, ftttbe bi iffe, at (Støri(lus tøaber inblabet (tg i 9>tøarifaerncs <Ptøilofeptøie berooer. birefte beftribet ben. Jpan tøaber iffe J >an larbe SJlennejFetS frieq3idie. S}Tin larbe, at beres onbe Jpatiblinger ntaatte tiljtribes bem fefb, at be gobe maatte tilffribes en tøøiere 9J?eD* birfning, men fom bog iffe birfebe meb en uimobftaae««lig ^ ra ft. Jpan larbe, at STiennejFetS timelige fieb* ner fomme at tøan beflprer bem mrb 33iisbom cg ottø?b, at?enne(fet berfor unber ade ilibets $lf< pejlinger aleene jfal tøentøolbe (tg til tøgm. # a n taler iffe om- ficbne, tøan taler tøberfen for eller intob biffe ptøarifai Fe Qfteeninger, faalebes, at man fan fee, bet tøa er baret tøans #en(tgt at befiribe benn fflian feet a f tøele 2 (efu øremgangsmaabe, bet iffun tøaber baret tøans Jjjenjtgt at bejlribe be mcejt (Fabelige 2 fteeninger, og at prabife be meeff frugtbare Carbomme. &)en\ forte %it>, tøans Eareembebe barebe, tillob tøatn iffe V at gaoe bibere, bet øorige maatte oberlabes til tøans 5 lpo(ller og be paafølgenbe Carere. J^oø et Øolf t bet tøaobc fa«liten Øorflanbs (Sultur, fom Aberne, funbe tøan

23 fan iffe gage tibere. fatbe fan ubrcttct intet* J^atbe fan tille t ttbretfe mere, X>et fatnnte funne t i ftge om ben.anben pfari* " fatiife <erbom angaaenbe iefens tilfta n b efter 2ege* metø >øb.<. t)e lerrbe, fom ^ofepfttø ftger openfor, at be gobe id e femme tgien tilbade til tpef* Ø^oqfc nteene, at ^Pfarifeeerne fa te antaget ben pt)tfaqoti?e Qfteening om idetanbrhtqen, og benne gerflaring fpneø at fate 93tebfolb af ^ofepfuø, font ftger paa ét anbetø teb: at efter ^fa rifw rtie ø ^e e n in g, ere alle id e ubøbeliqe, men, at be obes iele aleene gaae oter i anbre Regenter, og at be Drtbes pines meb en etig tra f (e). $ ta b -Sofepfus falber paa bet ene teb tilbagegang til ihtet, bet febbcr paa bet anbet teb Overgang i anbre Regenter* $ftig fpnes bet ber* for, at be fate troet en icletanbriug, og beraf funne t t forflare SDifciplcncø ta r, ba ( frif]its fpurgbe bem: ftem figer g o lf, at QRenneffens on er? be ftarebe: nogle fiqe, at fan er ^tfanneø, bent)øber; anbre, at fan cr ( liaø; anbre, at fan er ^Jeremias, eller een af ^)ropfeterne (f). t)e troebe tel iffe, at een af <Propfeterne, eller at ^ofanneø, foen t)øber, ta r opftattben fra be t)øbe; t f i beds maatte mange af (SfrifH tilfø re re fate fiettbt Sofamtes og funbe ba te l fee, at (Sfriftus iffe ta r 2lofanneS, beels, t a r,bet let at erfpnbige (tg om, fto r ^ofannis t)ifciple fatbe be«gratet fant, og berteb at faaesjisfeb, om fatt tac.opjlanben fra be tiøbe,, eller iffe. t)ereø 3}ieening ta r ubett t t i t l benne, at ^ofam tis eller een af be gamle 9)ropfeterø iele ta r qaaeu oter i (E frijli Ccgent, (O De Bello lud. lib. 2. c. 7. l.f) QRattl). 16,

24 og at berfor.faa pore terninger bfeve»irfebe»eb Jattt. 50ennc<PJarifaernes Sarbom om be gobe Steles Overgang t anbre je n t e r»ar»et urigtig; men beit Javbe ingen faa meget tåbelig ^nbppbclfe paa SDtoraten og $iertet$ Oioeliggiørelfe. $Oe (cerbe bog Stelens Ubøbeligjeb, bc (cerbe en gor iel mctlem be gobe og be onbe Sietes ^itflanb. $?egge *Deele larbe ( Jri* pus, begge! )eele vare vigtige for 9J2enne?ets gor? bebring, og ben obes Q3eroeligelfe. SOeres 'QSegre* ber om bc onbe øieles ^itpanb pentmer nogenlebes overeens nteb bet begreb, (EJripus gav berom, eflet rettere meb bet S p ro g, i Jvilfet Jan for bette fattbfe? (ige g o lf rnaatte ubtrpffe pne begreber. * Sanfcn cm be gobe Sietes ^itpanb efter legemets 2)øb afvigebe be ganbfpe fra (SJripi Sotre; men, beres Q3e< greber J e ro m jt ie n t be vare urigtige, faa titficnbegave be bog bc obes gortrin for be Onbe, be funbe altfaa bog blive cn Opmuntring for golfet til gobe terningers jøvelfe,. og en 2tb»arfet til at pe be onbe. 23i pnbc terfor iffe, at ( Jtipns nogen * ib Javer talet mob 9)Jarifaerne i benne J^enfeenbe. $)e Q3egreber, Jatt gav Roberne om be gobe Sietes $ilpanb, ere (Fiønnere, mere opmuntrenbe; men ingenpebs Javer Jan talet birefte mob benne pjarifaijlfe Q3itbfarelfe; tjib e n v a t minbre flfabeltg. $Oer gaves i beres Sarebpgning bctpbctigcre geil at tale irnob, og biffe vare be $rabi» tioner, fom be overteverebe golfet, og Jvorveb be pante fcbe ben fanbe inbvortes $Opbs ^5eforbring, veb Jvilfett Stelen ppulbe forables og J wrtet roeliggieres. Q)aa bet ø te b, font jeg ovenfor Javer anført af 2ofepJus, pger Jan, at 5)Jarifaerne paatvingebe got?

25 fet mange Arobitioner, fom te Ja be faact of fjcebrene, og fom iffe are jfre ne i SDlofe o. famme, A)ette er toet fom ()rifiuø allevegne bejfplbcr tern for. $PJarifceerne, nemlig atttoge en bobbclt Co, een, fom ar qioen SØlefe ffriftlig # og en anben, fom munblig ar gioen Jam. Q5égge ffulbe SØlofe Ja e o er(e eret til Jofoa, og 3 ^ igien til fine (Sftermcenb, faa at ben jtbfte omjiber eb Arabition flpulbe ære fommen til be filbigere $øber. Øoruben bijfe antoge be enbntt gorfabrene Cærbomme og 3J?eeninger, og anbre loerbe 2>eber ftortolfninger o er biffe 9J2eenitiger, J ilfe Jo angelijterne falbe be amle $(norbninger (g)> A)ijfe 'iluorbninger fatte be eb ø iben af be mofaiffe, i agtete betn liqefaa Jelltqe, fom bijfe, og paabprtebe $olfet bem font 9ln iieninger til toet evige Civ. SØiob bijfe Ambitioner, fotn iffe Puntoe inbgpbe (Siden Jvcrfeti fattb A)t)b eller gruntet IXbcligJeb, ar tet, at (EJriflu egentlig talebe, og nieb Jvor megen runb Jan talebe berimob, ille i bejl funne tnbfee, naar i fienbe bem* 3 eq il anføre nogle af bem faalebe, fom te forefomme Jo ( angelijlerne, og fotbigaae ben talløfe SQlangbe, fom Punbc tilfete af Roberne Aalmub. ( n Jjpovebfag i 9)Jarifceerne Carebpgning ac ben Cccrbom om ben ub orte fxenfelfe. (Sfulbe be fpife, faa rnaatte Janterne førjl omjpggelig ajlpe * Æont be fra aben, faa fpijle be iffe, førenb be ferjt Javbe nebbpppet bem, af $rpgt fo r, be tnaajfec Javbe rørt eb noget Ureent. øaalebe rnaatte A^eggere og Ærufe, ^obberfar og Q3cenfe afteø* SDette ar iffe en alminbeltg EKcen Jolbelfe, fom femmer fig for alle SDiennc«jte r, bet ar en 9ieligion ag, toet ar ligefaa fior ett gor*

26 got&rt)beffe at ottertrcebe btjfe Slttorbninger, fom at otter«trcebe gubbommelige otte, og, imebcnø be lagbe Q3inb paa Segentetø Oimfelfe, gletnbe be øiefcnø, imebenø be folbt biffe mcnnejfrfige 51norbninger, ooertraabe be be gubbommelige (A). SDenne ttbttorteø Ofcenbcb gif faa tttbt, at be an«faae bet for en 35efmitte(fe at fpife nteb Sclberc eg t)n«bere, ja, enbog blot at Hitte berørt af bem (/). $ol«bcrtte, eder be, forti fattbc forpagter ben remcrffe Solb, blette, formebeljl ben jeonlige Omgang, be fanbe meb Rebninger, anfeete fom ureene, at feife meb bem ttar følgelig en Qxfmittelfe. Øpttbere, fttoroeb man for«(lob Rebninger eder faabanne, font førbe et ubttorteø lajlefulbt Neonet, ttare og i bered Øine»rene, at Hitte berørt af bem, gatt øntitte. Men bet ttar iffe Jpier«fetø Ureetifeb, be flppebe, bet ttar egemetø, bet ttar ^læbernes««$iertetø Icenfentaabe fmitter iffe ttcb 2e«geitterneø 93ebrørelfe; men be frpgtebe iffun for ege«ntetø Q5efmitte(fe. 33i fee beraf, fttab begreber be fatte fattt om Jpedigfeb, og tti unbre oø iffe, at (Sfrifluø patt bem benne 33e6reibelfe: 3 tragte efter at fpneø Oletfcerbige for Mennej ene, men ub fienber eberø J^ierter; t&i bet, font er føit i MennejTeneø Øine, bet er en SSeberjlpggeligfeb for ttb (A). gorubett benne ubttorteø $efligfeb fatte $)fari«faerne al Moraliteten i ttiffe ttbttorteø 4>anbliager, fom foflebe 6egemet mere $lrbeibe, enb øielen. SOereø praftijfe SKeligion bejlob for ben flørflc SDeel i at fajle ofte, at giøre lange bø n ner, at gitte Stenbe a f ade $ing, i (h) DftrtfC. 7, I / 13* (O ffllattb. 9, 11. ue. 7, 36. og følg. (k) 2uc. 16, 15.

27 $ in g, enbog cif be minbfle. SDlati etinbre (tg ben pras lenbe Q3barifccec i tem plet (/). 9)lcn, imebenø be fajicbe, opaabe be (EnPerneø jju fe (m) ; imebenø be peb1 bereø benner t)bmt)gebe (tg offentlig fo r u b, (cepebe be lia inboenbig af bereø forjlilte <l)bm9g(eb, oa føgbe QUmuenø beunbring (n)> imebenø be betalbe Sienbe tiljlbefatte be be langt vigtigere * ing i Sooen: Dvetfcetbig(eb t barm (iettig(eb, IKebelig* (eb (o). X>et oar bem nof, at be ifpe rare SHeoere, llretfcerbtge, J^oerParle (p)*, pibere gip iffe ben gor* bebeing, fom be fogbe, og.meb ben troebe be, be pare Jpimmelenø <$nblinger, og (aobe et vifl Jpaab om bet tilfommenbe Cioø alig(eb. J >oab fmaa gerbrpbelfer be begip, fful.be fotfoueø peb at fajle, bebe, give Sienbe* Øabbatett oar fornemmelig et Pigtigt Jormaal for og ben J[)eQig(eb, be fogbe i ben, gip enbog til bet Catterlige* SDet par iffe aleene utillabeligt at bære noget (q), og at (lille fin fu n g e r peb at pluffe 5lp ( r). 9Wen enbog belgieren(cbø ierninger mob SJlennefFene blepe anfeete Opertræbelfe, (porfor be faa ofte angrebe ( (ri* fln m, naar (an paa (elbrebebe ønge* SDevimob at rebbe fin Ojre eller fie $lfen, naar bet falbt i en b ttjn b, bet blev iffe anfeet for utillabeligt ( j). bette libet ø filb e rie, fom jeg (e r, efter (Spån* gelijlerneø beretninger, (aper givet ooer 9)(arifceernc, er vel tiljlræppeligt til. at gioe oø et begreb om biffe* SDlennejler og bereø fiærefætninger, og bette 9)ortrait ec iffé 0) fine. 18, i o s 12. (w) 3)?attf). 23, 14* (») tdiatt(. 6, 5. (0) Sftattl). 23, 23. (p) fine. 18, 11. (q) Sd). 5/ 10.. ir) D^nttl). 12, (f) fiue. 14,

28 ippe faa»nbigt, at man jlpulbe Jane opjolbc ft g»eb Det- til længe dt betragter man Diffe Særere, ba Ja»ev (S Jrijluø cjavafterifcret bem meb bet D?a»n: Jptjp* leve, et Ubtvpf, fom»ifer, at be ippe»ave faa meget bebvagnc af bereø vunbfcetninger, fom fc(» Qxbragere; t j i enjnev #t)fler er en $3ebvager. $De b ftuppfebe et forbarnet Jpierte meb en ubnorteø JpeGigJebø- OJJaflPe, Joorfov (SJvifhiø ogfaa lignev bem»eb falfebe rane, fom ubnenbig ere flpiønne, og inboenbig fulbe af Ureens ligjeb (t). >eveø uboovteø Oienfclfer, beveø Raften og beveø ønnev»are ben 3)laf e,»eb Jbilfen be fegbe at bebrage ben alminbelige (love «ob, at»inbe beveø $ i(lib og beveø #øiagtelfe. letvagter man bereø mo* ralffe Savefatninger, ba»ave be alle af ben Ø?atuv, at be tilfperrebe al fanb )»b.og IXctfPajfenJeb ^nbgangen i bet tnenneffelige J^icrte- Jjj»ab fanb X)pb fan man»ente Joø ben, fom tvoev»eb ub»orteø Ceremonier at»ære bet Jøiefie 53æfen»elbejagelig, og»eb $afle og SSønnev at forjøer»e fig en Ipffalig ban n tcenper ippe paa at»anbve ben langt»anseligere $$ane, fom fovbrer $iertetø ftovbcbrtng og ^orceblelfe, og bette»ar Jj?o»ebfagen i ^efu Scerbom ( u), berpaa gip alle Janø SSeflræbelfer ub; t Ji Jan»ilbe beroelige og IpPfaliggiøve SfftenneflPet. ( n Jjj>enftgt, fom uben $iers tetø fanbe ^orbebring ippe Pan opnaaeø. #øie»i enbnu bette til, at ^ Jarifterne, lige.aoe ffinjellige Særere, Jaobe en flov 2tøbflpt>elfe paa Sllmuen, og at bereø. runbfætninger»are, fom (EJri* fhiø jiger, en øuuvbei (x), forbi be, (igefom ø u u r* beien anjtipper ben Jeele $Dei, ubbrebebe jig»ibt, og for«( t) Sftattf). 23, 27* C«) SQfrmj). 5, ao. (V) S0?att(j.>i6,

29 fotbarpebc ben Jccle flere # 0 6, folbt beti i bet tt)ffefloj SSlevh, i #enfeenbe til Jorfianben, 03 lagbe be mceg«tigfie Jfjinbringcr i Q3eien for QJillicnø $orbebrin3 03 Øielenø $orceblelfe* 3 a> at &et *ar W * aleene 3 ^* lanb, fom be befntittebe meb bered forbeeroelige cerboms ni c; men at be arbeibebe enb03 paa at tibbrebe Denne fltabelige, benne jielebrcebenbe ø m itte uben for famme, faa pibt be futibe* betragte pi alt Dette, faa funne pi iffe unbre oø oper, at Q^rifhtø, fom fad tne3et t?aa* nebe Øabbucceerne, talebe 6eflanbig faa ftaarbt moi> 9>^arifceerne* J^tne pare en $lrt af Øriettenfere i Den jøbiflte ^ irfe, be ncegtebe fornemmelig øiclcnø itbøbe* ligtøeb, og benne Xante par baarlig 03 fpabelig not; men beelø pare bijfe itfe J^ptlere, uben Xoipl ^ape be felp troet, oab be Icerbe, be fcapbe altfaa iffun en falj^ Dperbepiiøning, beelø, ubbrebebe be iftu n bereø ø m itte peb Jpoffet 03 blant be faaø tore; ^^arifceerne berimob, fom Icerbe Ubøbeligjjeb, Icerbe tilise alt bet, fom futibe fianbfe $)]ennejfet i fin floge ^a n b rin g til bette tdiaaf, 03 intet af bet, fom funbe beforbre ben, d e rfo r ftube p i, at (E&rijluø meb faaban Æraft Pirfebe imob be p a* tifceiflpe runbfoetninger, beelø, peb felp offentlig at tøanble tpertimob betn, fcpilfet bleo et (Bjretnpel for anø ^ilfccengere, fom be fpulbe efterfølge; beelø, peb at aboare fine Xilfcørete peb aqe Eciligfcebet imob Dem (y), 0 3 (jy) et fpncé, at Ebrijhié $ttrtttl). 23, 2, 3. befaler bem ot giøre, l)øab 4}M)ai'ifæerne Icerbe; men l)er tcenfer (jan unægtelig iffun paa be Øleltgioné^orllrifter, fom be gave $olfet efter 9?iofe Sove, paa t>v>ié ø to i be fabbe, eller j)vié Efterfølgere be vare i Ccereem6eber* et var umueligt, at Ebriftué funbe vcere i faa aabenbar en tdlobfigelfe meb ftg felv, at l)an (jer funbe befale fine ^tilførere ar giøre bet, mob bvilfet ban allevegne meb faa megen ^rafc talebe.

30 og enbelig oeb be ffarpe 'Soler, fom an oeb fcoer ett gioen 2eiligbcb f)olbt mob Diffe Særere og beres Sær* bomme. *Salcr 3eg_ioil aleette (jenoife Sæferne til een afbijfe 2 3. fra s25egpnbelfen til (Enbett, Jooraf oi baabe lære at fienbe biffe 2ftnine er i al bered $lf? f neligbeb, og (Efnifti $lfffye for bem, og ba bømnie Sæteren felo, om bet iffe (jooet oætet een af (Sfniftt J^enjtgter i ben ftore, meget omfattenbe, g)lan, an tøaobe forefat jtg, at nebbrpbe ben paa ans *Sib ooer* jaanbtagenbe og faa oibt ubbrebte (gfulbe Jans renere Særebtjgning oprettes, faa maatte l;iin førfl nebbn;be$. (E a p. 2. ^ e g &aocr o iift, Joorlebes bet oar (E&rijTi J^nfigt at ubtøbbe ^()artfceifip eben, font oar faa mægtig en J in< bring for ben fanbe, rene pb, oeb fwilfen 2)?enne Te< ftelen aleette fan foræbles' og IpffaliggiørcS. Sfften ber fanbtes enbnu baabe blant 3 e ^ r og Rebninger en anbeti ^in b rin g for anø reenere Dieligions Ubbrebelfe. )et oar ben for en flor 2Dcel (jaobc fin Oprinbelfe af urigtige begreber om Øubbommen, faa funbe rigtigere og æblere Q3cgreber iffe ft'nbc Jnbgang, faa længe ben jtulbe be^olbe fin 9ftpnbig eb og $infeelfe blant golfet. 3 *g t>il iffe tale om, at 9 Jienne?ene fatte for megen 'SiQib til og for megen ^Priis paa bijfe uboortes SKeligionsøoelfer, fooraf naturfigoiis fulgbe, at man libet eller intet tænfbe paa $iertet$ gotbebring og fanbe gobc ierningers Øoelfe. Offer* te o rie n føneø at oære ligefaa gammel fom derhen og Sanfén om en nbbont* SOen fcaoec ubett

31 \ uben tp ip l fit Ubfpring af trenbe Æilber. JOeetø Ptlbe man berpeb bepibtte (In ^afnemmeligbeb mob ubbom* men for benø SMgierninger, beelø giøre fig ben berøeb bepaagen, faa at man ftinbe pente ' ønjjerelfe, naac man bab om npe 93elgierningcr, 09 enbelig flpulbe faa* * banne Ofringer pare et 9)iibbel til at cfpenbe be Ulpffee og øtraffebomme, font man befrpqtebe. $ 0 0 bct cnbtut uforbaroebe 0?aturmenncf e er $afnemmelig()eb mob $3clgiøreren en ganbflfe naturlig gølelfe. 9)ian ftnber enbog $ )p r, fom ape benne gølelfe. SOet er ba iffe at unbre, om SDJennejfet, fom faae ftg baglig omringet af Øfaberenø SBelgierninger, fom faae bem ligefom oppojre ttnber (tue $øbber, og fra himmelen nebftrømme oper ftt Jpopeb, iffe funbe tanfe paa iperen uben at føle ^afnemmeligbeb og D rift til at Pife ben i ierntnqen, SDiait troebe iffe at funne pife (tn < afnemmeligbeb bebre, enb peb at gipe $>el< giøreren noget tilbage af fattes aper, og bet, be gape am, maatte ba pare noget af bcrcø foflbarefk aper, bet, fom be felu fatte ben (lørfle <ptiiø paa* 3 SftennejTeflagtcnø førfte Dber maatte be D ug nøbpenbig pare be pigtigfte, fom ubfcrbrcbeø til Cipetø Op^olb, og bi(fe pare friepillige frugter* 5Ran ofrebe berfor 3 or^cnø frugter til ufcbomiuen, fom et ^ 3epiiø paa fin Difnentmelig^eb. øaabanne ublobige Oftere ntaae uben Jpipl tøaoe paret be før(te. 9ften efterbaanben begpnbte man at tamme piffe D p r. 5 ftan benpttebe (tg af bercø SDWf, man fanbt ben pel* fmagenbe. Dette anfaae man fom en npe 33elqierning, og nu blep ben ogfaa fom et Xafncmnteliqfjebøtegn op* ofret ubbommen. $xa at briffe Dnreneø 9ftelf gif man oper til at flagte bem. 03 SDlemieffeflagten tiipcrde,

32 ig ===== ') Sorbena frugte r fpnteø ot 6liv?e utiljlræ f felige, ttton maatte føge fin $ebe i S m ig e t, mon fanbt $)preneø $iøb behageligt for magen, jiptfenbe og nærerigt for Segeniet, man opbagebe faalebes en npe $3elgierning o f råberen, og man onfaoe fig berfor pligtig til ot frembåre ham, font et $afnemmeligheba*offer, faa* banne >pr, enten Jele, eller bet bejle og bet febefie of bem* aalebea pare uben $ r i r l Safnemmeligheba* Ofre be førfte, font SBIenneffeflægten inbførbe* SDten, font &unbj aben om ubbommen aftog, fom man.be* gptibte alt mere og mere at formennejfe ubbommen, iitbførbe man tillige biffe Ofringer for at rinbe ub* bommen, at giøre ftg ben beraagen, ot tiloenbe fig! _ bens 33elftgne(fe eller $5ej]ft)ttelfe, og ofpenbe bena i * i traffebontme. ubbommen par nu flnbet fom 9 Ken* ] neffet. Ian maatte tilfiøbe ftg bens <9 nbefk 3>en par en $ t)ra n ; man maatte forfone ben peb $23lob, og jo fiærere bet QMob par, man ofrebe ben, befto jlfrere troebe man ftg paa bena Q)nbefi. Sftan falbt berfor efter^aanben paa ot ofre 9ftennejfer*.jparbe man tils J fægtet ftg en rig tig eier orer fine gienber, faa maatte be fangne førea frem og flagtea reb Sllteret, bøtte j maatte rære ubbommen bet fiærefie^afnemmeligheba* Offer* iruebe bem en $are, eller rilbe be tilrenbe ftg ubbommena befpuberlige cpnbeft, faa maatte ben rin* bea reb 3J?ennefPeoffer, SØtanben opofrebe fin «>u< 1 flrue, og gorælbrene berea S5ørn* Stile biffe Slfffpes f ligheber,. til fjrilfe 9ftenne ene efter^aanben forfalbt, ti lære r i af Jpiftorien. $ r o fienber tf fe ^Jtoloclja.Oprs i1- Felfe, i (miø gloenbe $lntte $orælbrenc lagbe bereø ;i fpcebe 5Børn. ubbommen, SØtenneffeneø $aber, bier P, faalebea I

33 faalebeø i SfftenneflPeneø Øme cn grufom $ p ra n, fom glcebebe flg wb One øfabningerø Unbergang, fom mcmcbeø orb 2 Mob, og iffun oeb SDprø og!diennej]fer$ 5 3 lob funbe forfoneø. SDette bleo altfaa ten enefle 5$ei, man føgbe, for at fov(joeroe jig bet (jøiefle 53cefenø Q5ifalb, betø 5 M«flgndfe og *Q3cfft)ttelfe, og jo flere blobigc Offere man frembraabe, beflo flffrere troebe man.(ig paa at opnaae bette Sfllaal* øanb p b, Jpiertctø gorbebring, Øie* I?ne gcrabldfe bleo faalebeø tilflbefat* Om cnb nogle faa <p(>ilofop()et inbfaae bet urimelige og afflntige i benne Offertienefle, bleoe bereø SDIeeninger bog albrig golfetø SDIecninger. gprflerne, gelbt^errerne, Ojfvts prceflertie fanbt for flor gorbeel»eb benne Ooertroe, at be flfulbe tiflabe, ben bleo afjlfajfet. øaalebeø faae le tb e n ub for (Sljrifli ^tb» loet libet jøbt Te anb fpnteø at Funne giøre cn Unbtagdfe; men betragte oi bet neiere, ba oar gorflpieqen meflem Roberne og Jjpebntngcnc i bette ø tp ffe iffe faa meget flor» SDlefe tog imob et raat, ubprfet og fanbfdigt g o lf. #an oar aflerebe Ipf felig, naar (jan funbe gioe bem nogen maabdtg (Sultur, og bringe bem ttuber oijfe 5 ooe» Jpanø Jpenflnt oar at lebe bem til ^u n b jfa b, og at fcengfle bem fla rft til benne Æunbffab om ben enefle fanbeø ub, Jpittimelcnø og ^orbenø øfaber, og (jele 23erbenø 9Ubeflprer. gor at opnaae benne J >enflgt, maatte (jan labe bem bejjolbe Offer «36eetien. $)e oarc enbntt for fanbfdige, at be funbe tilbcbe en ufpti* lig ub i 9lanb og i øanb(>eb. 3De maatte (>aoe en fanbfdia ubebprfelfc, be maatte baoe Ofringer, fom anbre 2 >orbenø golfeflcegter; tbi djerø, (jaobe be f tact antaget bereø, og meb bem bereø $fguber, 50e maatte 55 2 tøaoe

34 *0 Jaue faa mange lagø Ofringer, og faa mange 25e«jlPieftigelfer ueb bereø ubøtienefie, at tie iffe funbe faae 8 pff til enbnu at bebprbe f!g meb #ebningeneø, $)enne Offertienefie uar i ben føiefie rab oan«jfelig, QSanflfelig at fatte og uanselig at fcolbe, SOen uar uanselig at fatte, ueb et^øert Offer mange gorffrifter, e r uare mange Ofringer, og 53ibfle be bem iffe, ba uare be bog flraffcelbige, naar be oøertraabbe bem, og oibfle be bem, og bog oucrtraabbe bem, faa uar bereø fplb enbnu fiørre, )en uar uanselig at olbe* - er uare mange geftbage, fotn forbrebe bereø 2lr 6eibeø (Sfterlabelfe, mange Ofringer, fom for# brebe Qkfofininger, og mange fiffe ueb ettøøert Offer, font ftpulbe iagttageø«93auluø falber berfor billig benne jjele ubøtienefie en ^ugtemefler (z)» 3 )en fcolbt golfer befianbig unber bet utaaleligfie 2Cag, $0 c bleue be^anblebe mcere fom laoer, enb fom S3ørn, ub# bommen bleu bem foreflillet iffe fom en gaber, men fom en øfierlanbf? 5Defpot, til tøøilfen man iffe turbe nccrme fig uben meb aøer i J^aanben, og bog albrig funbe man nærme ftg til j)am, uben meb grpgt og 33«s uelfe. QMob maatte fføbe paa anø filte r, bet ujtpl* bige Styr maatte giøpe unber Offerprafienø Æniø, 2»l& og 9\øg maatte befianbig opflige til himmelen. 25 faa* bant ø n, font inbgpber SØlennefPet SKcebfel, fanbt ubbommen Q3elbe^ag. &eb 53lob maatte ben for«fotteø, eller be Jaarbcjle traffcbomme føaøebe ouer benø >ørfere, 8 ar bet enb iffe SOlofeø J^enftgt, at gois fet ffulbe tcenfe faalcbeø om ubbomtnen, faa uifet bog E lto n e n, at be faalebeø tøaue tanff. O) al.- 3/ -4* 2 5* SDline

35 9 ftine tcenfente Ecefere! tømmer upartiiflf. Stenne ele Dffertietiefle, ja, ten fate mofaiflpe ubøtørfelfe, frem m e ben uttom men ie n a b e l, tocerbig, majefle* tiflf ø fiffe lfe? i ubbomø SØlajejlet? maleø u t beri fom øaber, eller iffe meget mere fom Søran? fore* flilleø an faalebeø, at ielen fan bem fig met læbe, grimobigbeb, fcillib til $am, fom $aber, eller maae ten iffe meget mere føle Otetfel og ftorfcertelfe toet at nærme fig til am?.ftort, toar tet ntueligt at elflfe faaban en ubbom, fom iffe funte forfoneø uten toet taglig $Mobøubgøbelfe, og fom man tænfbe fig bejlans tig betocebnet met ftr ig, fpefl, J&ungerø* nøt# for at utøfe fin Retort otoer fine Eooeø Otoertrcetere? t^ i, Jjpiflorien toifer, at køterne anfaae alle tiffe toolb* fomme SKt>flclfcc i gaturen for umittelbare $3ir?ningee af tereø u t, ter iffe (jatobe nogen øiere #enflgt termet ent at flraffe og ebeloegge. ø a a ta n ^anfe om uttom m en fan toel inbgøbe ftatoif grø gt, men iffe børnlig fticrligfjeb.. SDlen, naar tenne Offertienefle iffun intgøtete ielen ucetle begreber om uttom m en, tøtoorlebeø funte ten ta forcetie og forbetre J >iertet? 2lanbø latoifl^et og 5lantø Øorcetlelfe funne umuelig befiaae met Jinanten. & c t er toet øic begreber om ub* tommen, at øielen føler fin $3cerb; tet er toet rigtige ^anfer om uttommenø genjtaber og ierninger, at lenneflfet opmuntreø til (Sfterlignelfe, opmuntreø til at tanne fin $(anb efter ten guttommelige 5lant* aatanne op&øiete begreber om uttommen fjatote iffe køterne i $Untinbelig(jeb, tereø blotige Offetties nefle tillob tem iffe at &atoe tem* ^ItflPillige j af tereø gamle SDigtere toife, at nogle af tereø f t 3

36 S3ife faobe i mange #cnfeenber bebre begreber om ubbommen ; men bi ]e renere begreber bleoe bog albrig ben (fare $obø Religion* n >aoib bejlrceber fig for ot forringe noget bett falife >cerb, fom be tillagbe bereø Ofringer, uaar fjmi tnbforer Jjperren faalebeø talenbe: $ ø r, m itfto lf! og jeg oil tale, ^frael! og jeg oil oibne iblant big. 3 e3 er ub, ja, bin ub. 3eg otl iffe ftraffe big for binc Offereø fp lb ; t i bine 25rænbeffm ere altib for mig. 3 ecj *>*1 ippe tage en tub af bit #uue, ei (teuer 23uPPe af bine tier. $()i alle )t)rene i fooen tøøre mig til, SDprene paa Q$icrgene i Sujinbetal, 3 e3 fienber alle fuglene paa ^5iergene, og $Dpt paa SØiar* fen ere {oø mig. idcrfom jeg ^ttngrebe, oilbe jeg iffe ftge big bet; t&i ^otberige {ører mig til og benø SOieener bu, at jeg oilcebe be jlarfe Ørneø Æieb, eller briffe QSuffeblob? Ofre ub Xafjigelfe, og betal ben Jjjiøiefle bine ftøfter (a ) $$eb biffe og flere faabanne $orejlillinger føgbe oel be Plogere og bebre tcenpenbe blant ^berne at fors tinge Ojfertieneflenø 2$cerb; men beroeb ubrettebeø bog intet, golfet bleo oeb fin $orbom, at oeb Offere f ulbe man føge ub, oeb bem (Fulbe man oinbe {anø QSels be{ag, og i bereø, famt ben øorige mofaiflfe ubøs tienejfeø nøiagtige ^agttagelfe føgbe man (in {ele$8«rb; og paa ben grunbebe man (tt {tøfe Jpob om bet {øie(le $8*fenø $}elbe{ag. 3 m^ ^ rtib tcenpbe man ipfe paa JFjnertetø $orbebring, ippe paa ielenø SXenfelfe, ipfe paa Spflerneø eg iben( aberneø $3etoingelfe, iffe'paa fanbe gobe ieeningerø Øoelfe. OO pfalro. 50, 7 * 14. Alting bejiob {oø bem j

37 bem i uboorteø Jpanblinger, Umage, enb ielen. fom fojlebe legemet mere 5lt jeg iffe ooerbrioer mine gorejlillinger Jerom, fan feeø af faa mange trajfepræfener, fom $ropf;e«terne Jolbt til bette golf* 3 *9 oil aleene anføre en af ( faiaø: Jpoab ffa l jeg meb eberø mange Dffere, ftgcc #erren* 3 *9 ** mat af 35rænboffer af SSæbre, og af bet febe Ctoægø gebme* $3lob af tube og Sam og S$uffe bejager mig iffe* Olaar 3 fotnme for at til* bebe mig, Joo forbrer bet af eber, at 3 flfulle betræbe mine gorgaarbe? bringer mig iffe mere unyttige Oftere* SKøgojfer er mig en 2lf oe, Olpemaane og abbat og ammenfomjlerø 9)aabub. SDliøgierning og. gejls bage taaler jeg iffe* (Sberø Slpemaane og eberø J^ei«tibøbage Jaber jeg* $De ere mig til en Qjprbe. 3 *9 er treet af at boere ben. Slaar 3 ubbrebe eberø Jpæn* ber, tilluffer jeg mine Øine for eber; enbeg, om 3 giøre mange Q3ønner, Jører jeg iffe. ( berø «$ænbet ere fulbe af Q3lob. QSajfer eber, renfer eber, bort* flfaffer eberø onbe ierninger fra mine =Øine, opjøret at giøre Onbt, lærer at giøre o b t, lægger Q3inb paa, Joab ber er Slet, forbebrer, Joab ber er forbæroct, ffaffer ben gaberlefe Slet, fører ( nfenø ag. ^om * mer, laber oø gaae i Slette meb Jinanben, flger herren: naar eberø pnber ere blobrøbe, funne be ba oære fnce* Joibe 'i naar be ere røbe fem farlagen, funne be ba oære fomulb? SDerfom 3 vitte ablpbe m ig, {Tulle 3 npbe Sattbetø obe; men, berfom 3 Bægre eber, og ere gienjlribige, ba jtfulle 3 fortæreø af oærbet* aalebeø Jaoer herren talet (/>)* Q3 4 Offer* i, i i ; a o. fere faabctnne teber finbeø <S *. 58/ 1 * 11. 3cr. 7/ 3 * li* icf>. 6, 6 =8.

38 Offer ssporten Dleo.faalebeø Joø jjøberne, H{K* fom Joø Jjebningene, Jøijl ffabettg for Cr>ffalig6et>«* $Jeoriem Om Denne Jaobe Joerfcn Diffe eller Jine Det tntndjle S23egrcb, 9)?ennefTet oar (TaDt til 8t)ffalig«Jebø Øtybelfe. $>en fmageø tfftm i rene ÆunbfTaDcc om ØuD, o<i i J^iertetø ftorbedriitg, Jooraf ftyber Deit ielo 9?oeligJcb, font aleene føleø oeb 8pfierneø 09 8i* DenfTaberneø Q5etoingelfe, 09 Den Øtelø $ldcl, forø aleene opnaaeø oed Æornuftenø Jjperrebønime orer (Sanb* ferne. 3Ren O ffe rte o rie n gao ingen rene ^unbftabet om Øubbommen, 09 for J&iertetø ^$or6et)rtng Dieo Den en uooeroinbelig J$inbrtng» D ffe rtje o rie n maatte Derfor afjtaffeø, om EftennefTet ftulbe naae fin Q5ef!em* tnelfe, om faberenø ^penftgt nted Jam fl ulbe opnaaeø, om Jan (TulDe femme til rtgftge ÆunbfFaber om ub«dommen, oed Diffe.^unDfTaber forbebreø, 09 oed ^or* bebring It>ffaltggtøreø«&ette indfaae oor df>rtfluø*!oenne Jele Offertienefle maatte nøboenbig af fig felo forfoinde Dlattt #ebningene, faafuart De fif rigtigere begreber om ØuDDommen, om Den ene JjMmmelenø og JorDenø faber og Q3eJer(Ter. S)ette $lrbeibe ooer«job 3 «fuø til fine 51pofller, fom oi (Tulle fee af Det $øl* gende. #anø 8eoetib oar for fort for i egen $)erfon at udoide fig med fine 33eflr«Delfer udenfor 3 DelanDø ØranDfer. J^an Jaobe Derfor forefat fig, at Dlioe inden Diffe ØramDfer (c)* 9ften Jer funde Jan iffe tirfe til Denne J^enfigt uben Den flørflc QSarfomJeb, Der«fem Jan iffe oilde tilintetgiøre Den, t tedet for at befordre Dem 3 eg figer, at Jan med Den flørfte SBarfomJeb maatte oir fe t il Denne J&enftgt, om Jan otlbe opnaae Dem (O OtfatrJ. 15, k I 1 r* *

39 ben. Sttob $)fatif#etneø Soerefatninger turbe fa n tale frit 03 jlcerft; t f i be vare iffu n mennejlelige 9tnorb* ninger. gor anbet vare be iffe anfeete af øabbucaerne 09 bem, fom førbe til bereø ø e ft. 3øberne vare vante til at fore 9)farifaerneø 09 øabbucceerneø Dviflig* feber over benne Materie, 09 be taalbe bem. D e vibfte, ot bereø flor fle 09 anfeeligjte 5ttanb forfajlebe bijfe Sære«fatninger fom menneffelige Dpftnbelfer, be funbe altfaa vel taalc, at (Sfrifluø forfajtebe bem, uben betfor at forar9e f?g over fam. øabbucceerne, jtiønt be nagtebe et Siv efter bette, giorbe berfor, ligefom alle anbre grietanfere, SKeligionevafenet en virfeltgdieuefte, be tipttebe til at ren fe bet. Slnberlebeø vat bet bejlajfent meb D jfctsd feo* ricn. D e ri vare Øabbucaer, Q^^acifæer 09 bet felé g o lf eenigé, at ben, ligefom alle be øvri9e Sove, font inbefolbteø i be mofai e Ø f rifter, vare af 9ttofe, at be veb lofe vare. givne bem af ub felv, at be altfaa vare gubbommelige. * De anfaac bijfe Soveø Jpolbelfe fotn bet enefle 09 jlfferjte SJlibbel til at forfverve (19 ubø QSetøefag. Q3eftbbelfen af bereø Sanb 09 at ben Q3eljignelfe, be npbebe i famme, var, efter bereø Danfer, ganjfe noie 09 uabjm elig bnnben til bijfe Sove 09 bereø Jpolbelfe. D et var veb bem, at 3 *fsva var bereø u b, 09 be vare fanø g olf. 9tt tale mob bijfe Sove, bet var et Sanbøferrceberie, bet var at giøre ø filø m ijfe mellem bem 09 bereø u b, bet var at ar«beibe paa bereø fele Øtatø Unbergang, bet var at fulb* fafte bereø fele SHeliqion, bet var ubøforntegtelfe 09 ubøbefpottelfe. De troebe, at 5Rofe var ubfenbt fra ub for at give bem bijfe Sove> be funbe altfaa umueliø troe, at (EfrijUtø, naar fan arfeibebe paa at $8 5 fulb*

40 fulbfafte bifte Cotte, funbe»cere ubfcnbt fra ben famme ub. Q3eb aa6enbar at angribe Offer s ^ienejlen, bar <E(rijlu8 unægtelig bienen af bet (ele g o lf, af fine $Di* fciple fcltt, anfeet for en ^ebrager, for en falf? Særer, of) (ele J>cnfi<5tcit af (an$ $(rbeibe for ^erben var bietten tilintetgiort. (S (rifhi5 funbe berfoc iffe ubtrpffejig tale mob ten, af bet (ele g o lf antagne 09 for (ellig anfeete Offers tienefie. 2lt tale (crim ob, bet ttar at røre tteb Øies ftenen* Oa boa bet ( (rifli Jfjenfigt, at benne (ele ubttorteo ubøtienefle f?ulbe afj affe$. Qtten benne % enfigt (olbt (an flfiult. Jjjattbe (an pttret ben, (attbe (an (abet jig forftaae meb, at bereø Offertienefleø Uns bergang engang flpulbe blitte en gølge af ben SHeligion, (a n lærbe, ba ffrilbe be baabe (atte afflfpet (am og (anø IHeligion. 3 C<) futber berfor iffe et enefte Øteb i alle < (rifli * aler til golfet, (»or (an (atter ubtrpffe* lig talet mob bere$ Offectienefie eller be mofaiffe Sotte i. 5(lminbelig(eb.! >erimob, ba (an ttar i Samarien, bttrer (an meget tpbelig fin Jpenfigt. # e r fommec (an tteb en Q3rønb i Samtale meb en famaritanf? Otttin* be. 2 lf (E(rifli * ale flutter (u n, (an rnaatte ttære noget mere enb et alminbeligt lenneffe. Jjpan rnaatte ttære en Q)rop(et. $>enne Sanfe om (am bettægec (enbe til at inblabe fig meb (am i et Spørømaal, fom -ttar meget omtttifiet mellem 3 ø&rrne og Samaritanerne, bette nemlig, paa (ttilfet Steb ub (clft og meb meeft $3el6e(ag flfulde til&ebeø, enten i ^rrufalem, efter 3øberneø leening, eller paa ariftrø 3ierg, fom Samaritanerne troebe. QOaa bette Spørømaal foarebe (S(rifiuø: 0.ttinbe! troe m ig, at ben $ ib fommer, ba 3 (tterfen paa bette SBierg eller i 3 ^ wfa^ m frille ^ fcebe

41 bebe gabeten. 3 tilbebe bet, 3 iffe ftenbe. 53t tilbebe bet, vi fienbe; ttøi ben faliggiørenbe Carbom fommec fra 3 0twne. SDien, ben $ ib fommet, 09 ben et allerebe fortøaanben, ba be fanbe ^ilbebere f utte tilbebe gabeten i 5lanb ogiøanbtøeb; ttøi, faabanne $ilbebere vil gabeten tøave. ub et en 5laub, 09 be, fom tilbebe tøam, bør tilbebe tøam i 5(anb 09 i Øanb* tøeb (1d).! )cnne (Etørifli Sale et iffe vanffelig at forjiaae, «?njigten af tøanø $5ejlrabelfer ligger tåbelig i ben. 3 øam aritaner, vil tøan lige, tree, at arijim er bet varbigjie øteb for ubbommenø t)tfc lfe ; 3 0&crne anfee 3 * falrm for at vare bet; ttøi ber et bereø Sent* pel, bereø 5llter, bereø Offcvtienefle* 511 bereø ubø* bprfelfe, fom bejhaer i ubvortcø ø fiffe og Ofringer, er btmben til bette øteb* SOicn, ben Sib fommer, ben er allerebe fortøaanben, ba ub iffe tanger vil bprfeø veb ubvorteø (Ceremonier og en fanbfelig ubøs tienejie, ub er en 5lanb, tøan er iffe et legemligt, iffe et fanbfeligt 33afen. jjjan vil tøerefter iffe bprfeø veb Ofringer og ubvorteø (Ceremonier, ber aleene bes (Pieftige øanbferne; men i 5lanb og i Ø,anbtøeb. # a n v il bprfeø veb øielenø inbvorteø gølelfer, veb aanbelige Øanbtøebet og et aanbeligt øinbelaug, veb Jpiertetø inbvorteø SRetjTajfentøeb, og paa benne 9ftaabe fan ub bpefeø allevegne, til benne ^Dprfelfe betøoveø intet be* fjernt ø te b, tøvetfen 3 cw fal*m eder a rijim. (Ctørijluø giver tøerveb tpbelig tilfienbe, at ben tøele Offertienejie fnart ffulbe optøøre, og tøan peger tpbelig nof paa jig felv, fom ben, veb tøviø Carbom ben ffulbe optøøre. ' ' : (^) 3 otø. At 21*24. >enne falber tøan ben faliggiørenbe Sat«

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere