Padborg, 12. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padborg, 12. februar 2015"

Transkript

1 Padborg, 12. februar 2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 2. februar 2015 kl på Regionskontor Sønderjylland - Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 2. Februar 2015 um 9.00 Uhr im Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Deltagere: Claus Dall (kl. 9.18), Haderslev Kommune; Kia Sofie Abildtrup, Region Syddanmark; Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel; Palle Menzel, Kreis Nordfriesland; Christiane Plischke, Tønder Kommune; Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening; Fatma Aygül, Stadt Flensburg; Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg; Peter Mølgaard, Sønderborg Kommune; Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune; Ute Schmidt, tolk, Peter Hansen og Christiane Ritter, Regionskontor & Infocenter Teilnehmer: Claus Dall (9.18 Uhr), Haderslev Kommune, Kia Sofie Abildtrup, Region Syddanmark, Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Christiane Plischke, Tønder Kommune, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Fatma Aygül, Stadt Flensburg, Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg, Peter Mølgaard, Sønderborg Kommune, Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune, Ute Schmidt, Dolmetscherin, Peter Hansen und Christiane Ritter, Regionskontor & Infocenter Afbud: Uwe Jessen, Bund deutscher Nordschleswiger Entschuldigt: Uwe Jessen, Bund deutscher Nordschleswiger Peter Hansen bød mødedeltagerne velkommen. Peter Hansen begrüßt die Teilnehmer. 1. Forberedelse konference (mail fra ) Peter Hansen oplyste, at det foreløbige program for optaktskonferencen vedrørende regeringserklæringen nu foreligger. Konferencen afholdes i Alsion i Sønderborg kl Regionen er blevet opfordret til at tale om udvalgte emner på konferencen. Bestyrelsen har allerede fået tilsendt en emneoversigt. Peter Hansen spurgte, om der var yderligere forslag. 1. Vorbereitung der Konferenz am (Mail vom ) Peter Hansen berichtet, dass nun ein vorläufiges Programm für die Auftaktkonferenz zur Regierungserklärung vorliegt. Die Konferenz findet im Alsion in Sønderborg von Uhr statt. Die Region wurde dazu aufgefordert ausgewählte Themen bei der Konferenz anzusprechen. Eine Themenübersicht ist schon an den Vorstand versandt worden. Peter Hansen fragt nach, ob es weitere Vorschläge 1

2 Palle Menzel nævnte anerkendelse af erhvervsuddannelser, sundhedssektoren og rådgivning af grænsependlere omkring skattespørgsmål. Kia Sofie Abildtrup anmodede om at få fjernet emne nr. 9 fra listen, hvilket der var divergerende meninger om blandt mødedeltagerne. Fatma Aygül foreslog fælles erhvervsmarkedsføring af regionen. gibt. Palle Menzel nennt Anerkennung von Berufsausbildungen, Gesundheit- Gesundheitswirtschaft und Grenzpendlersteuerberatung. Kia Sofie Abildtrup bittet darum, das Thema Nr. 9 auf der Liste zu streichen hier bestehen gegensätzliche Meinungen. Fatma Aygül schlägt noch die gemeinsame wirtschaftliche Vermarktung der Region vor. Regionskontoret indsamler alle emner og sender dem videre til bestyrelsen. Das Regionskontor sammelt alle Themen und leitet diese weiter an den Vorstand. 2. Efterbehandling bestyrelsesmøde Peter Hansen gik over til næste punkt på dagsordenen. 2. Nachbereitung der Vorstandssitzung vom Peter Hansen leitet den nächsten Tagesordnungspunkt ein. Afklaring 'Erfaringer fra andre grænseregioner' (forslag fra Hinrich Klärung Erfahrungen aus anderen Grenzregionen (Vorschlag Jürgensen om at få dette på dagsordenen som et fast punkt). Hinrich Jürgensen dies als ständigen Punkt auf der Tagesordnung zu haben) Punktet kunne ikke blive behandlet, da Uwe Jessen, der kunne have Dieser Punkt kann nicht behandelt werden, da Uwe Jessen, der redegjort mere for punktet, havde meldt afbud. etwas dazu sagen könnte, entschuldigt ist. Status budgetbeslutning Kreis Schleswig-Flensburg Sachstand Haushaltsbeschluss Kreis Schleswig-Flensburg Peter Hansen oplyste, at der ikke var nyt at berette om emnet. Kreis Schleswig-Flensburg har ikke trukket sin beskæring af midlerne Peter Hansen berichtet, dass es keine Neuigkeiten zu diesem Thema gibt. Der Kreis Schleswig-Flensburg hat seine Kürzung tilbage og har nu også trukket sit bidrag fra unge- og skoleområdet nicht zurückgezogen. Ferner hat der Kreis Schleswig-Flensburg 2

3 til Interreg-projektet tilbage og trukket sin repræsentant ud af Kontaktfaggruppen. Dette bliver nu behandlet politisk. auch seinen Beitrag aus dem Jugend und Schulbereich an das Interregprojekt zurückgezogen und den Mitarbeiter aus der [Bemærkning: Den blev der truffet ny beslutning på Kontaktfachgruppe herausgezogen. Dies wird nun politisch området.] behandelt. [Anmerkung: Am hat sich hier eine neue Beschlusslage ergeben] Formandsmøde, formandsmøde med formandskab for kultur, møde tyske partnere Treffen der Vorsitzenden, Treffen der Vorsitzenden mit Vorsitz Kulturausschuss, Treffen deutsche Partner Peter Hansen oplyste, at der den 7. januar 2015 blev afholdt et Peter Hansen berichtet, dass am 7. Januar 2015 ein Treffen mit møde med repræsentanter for de tyske partnere om det videre Vertretern der deutschen Partner zum weiteren Vorgehen in der forløb for det grænseoverskridende samarbejde. Det næste møde med de tyske politikere og forvaltningsfolk, som Hans Phillip Tietje grenzüberschreitenden Zusammenarbeit stattgefunden hat. Das nächste Treffen mit den deutschen politischen Spitzen und også vil deltage i, afholdes den Verwaltungsspitzen, an dem aber auch Hans Phillip Tietje teilnimmt, findet am statt. Den 7. januar 2015 blev der afholdt endnu et møde med Am 7. Januar 2015 fand ein weiteres Treffen statt mit den bestyrelsesrepræsentanterne og kulturudvalgsformændene. Det Vorstandvertretern und den Kulturausschussvorsitzenden. Hier blev her besluttet, at der skal arbejdes videre med en Interreg- wurde beschlossen, dass weiter an dem Interregantrag für ein ansøgning til et kulturprojekt. Anne-Mette Olsen færdiggør ansøgningen, og Kulturaftalesekretariatet yder støtte i forbindelse Kulturprojekt gearbeitet werden soll. Anne-Mette Olsen schreibt den Antrag fertig und das Sekretariat der Kulturvereinbarung med ansøgningen. unterstützt bei der Antragstellung. Omkring budgettet stillede Peter Mølgaard et spørgsmål om de bidragsregninger, der er blevet udsendt til partnerne. Han ville gerne vide, om det er muligt at opdele regningen i to rater. Peter Peter Mølgaard stellt im Haushaltzusammenhang eine Frage zu den Beitragsrechnungen, die an die Partner versandt wurden. Er bittet darum, ob die Rechnung in 2 Raten aufgeteilt werden 3

4 Hansen gav tilsagn om at finde en løsning. kann. Peter Hansen sichert eine Lösung zu. 3. Forberedelse bestyrelsesmøde Peter Hansen gik videre til dagsordenens punkt 3 og gennemgik forslagene til dagsordenen for bestyrelsesmødet. 3. Vorbereitung der Vorstandssitzung Peter Hansen geht weiter zum Punkt 3 der Tagesordnung und geht die Vorschläge zur Tagesordnung der Vorstandssitzung durch. Grænseoverskridende egnsplanlægning (Naturstyrelsen vindmøllepark i Bramstedt Lund) Grenzüberschreitende Raumplanung (Naturstyrelsen vindmøllepark i Bramstedt Lund) Det kunne være et spændende emne, hvilket Forvaltningsgruppen Dies könnte ein interessantes Thema sein. Die erklærede sig enig i. Verwaltungsgruppe ist einig. Årsberetning - skal omdeles på bestyrelsesmødet. Jahresbericht- soll bei der Vorstandssitzung verteilt werden Peter Hansen fortalte, at et udkast allerede er blevet udsendt Peter Hansen berichtet, dass ein Entwurf bereits digital versandt digitalt, hvorfor den godkendte beretning kan omdeles på wurde, so dass der genehmigte Bericht bei der Vorstandssitzung bestyrelsesmødet den 2. marts am 2. März 2015 verteilt werden kann. Årsregnskab (Første udkast, fremstillingsform) Jahresrechnungsbericht (Erster Ausblick, Darstellungsform)- Peter Hansen oplyste, at årsregnskabet er så godt som færdigt. Peter Hansen berichtet, dass der Jahresrechnungsbericht so gut Overskuddet vil være i samme størrelsesorden som sidste år, men wie fertig ist. Der Überschuss bewegt sich in ähnlicher Höhe wie er for størstedelens vedkommende allerede øremærket. Peter im letzten Jahr, aber dieser größtenteils zweckgebunden. Peter Hansen spurgte, om regnskabet skal præsenteres, som det plejer, eller om der var ændringsønsker. Peter Hansen bad om Hansen fragt nach, ob der Bericht in gewohnter Form dargestellt werden soll oder ob es Änderungswünsche gibt. Peter Hansen tilbagemelding inden den 19. februar bittet um Rückmeldung bis zum 19.Februar

5 Oprettelse af et ad hoc-udvalg Efterbehandling af konferencen Gensidig information (Her er der mulighed for at orientere de andre partnere omkring relevante informationer) Nyt fra Interreg-programmet Nyt fra Regionskontoret Einrichtung eines Ad Hoc Ausschusses Nachbereitung Konferenz vom Gegenseitige Information (Hier besteht die Möglichkeit, die Partner über relevante Entwicklungen zu informieren) Neues aus dem Interreg-Programm Neues aus dem Regionskontor Christiane Plischke foreslog at sætte 'Tysk fra første klasse i Tønder Kommune' på dagsordenen som et punkt. Christiane Plischke macht den Vorschlag, Deutsch ab der ersten Klasse in der Kommune Tønder mit als Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen. Forslaget blev vedtaget. Der Vorschlag wird angenommen. 4. Oprettelse af et ad hoc-udvalg Oversigt møderække Procesbeskrivelse Indholdsmæssig forberedelse Praktisk Status model strukturtilpasning kulturområdet 4. Einrichtung eines Ad Hoc Ausschusses Übersicht Sitzungsverlauf Prozessbeschreibung Inhaltliche Vorbereitung Praktisches Sachstand Modell Strukturanpassung Kulturbereich Peter Hansen henviste til det bilag, der var blevet udsendt forud for mødet. Baggrunden for dette ad hoc-udvalg er en bestyrelsesbeslutning fra december 2014 med ønsket om en evaluering af det grænseoverskridende samarbejde, af strukturerne og organisationen samt af indholdet og finansieringen af Region Sønderjylland-Schleswig. I sidste uge blev der afholdt et møde om den nye organisation af Peter Hansen verweist auf die im Vorwege versandte Anlage. Der Hintergrund zu diesem Ad Hoc Ausschuss ist ein Vorstandbeschluss aus dem Dezember 2014 mit dem Wunsch nach einer Evaluation der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, einer Bewertung der Struktur und Organisation und eine Evaluation zum Inhalt und zur Finanzierung der Region Sønderjylland-Schleswig. 5

6 kulturarbejdet i regionen. Det er blevet foreslået at etablere en kulturafdeling med en kulturkoordinator. Den nye struktur på kulturområdet skal gælde fra og med 2017, hvor der også starter en ny Kulturaftale. Peter Hansen gennemgik forslaget til en ny stuktur. In der letzten Woche fand bereits eine Sitzung zur neuen Organisation der Kulturarbeit in der Region statt. Vorgeschlagen ist, eine Kulturabteilung mit einem Kulturkoordinator zu etablieren. Die neue Struktur im Kulturbereich soll ab 2017 gelten, wenn auch eine neue Kulturvereinbarung beginnt. Peter Hansen erläutert den Vorschlag für eine neue Struktur. Det blev herefter drøftet, hvilken sammensætning det nye ad hocudvalg skal have. Det blev foreslået, at Fatma Aygül fra Stadt Flensburg og Christiane Plischke fra Tønder Kommune skal repræsentere Forvaltningsgruppen i udvalget. Alle manglende informationer skal være indsamlet og tilføjet bilaget inden den 19. februar Es wird darüber gesprochen, wie der neue AdHoc Ausschuss besetzt werden soll. Es wird vorgeschlagen, dass Fatma Aygül, Stadt Flensburg und Christiane Plischke, Tønder Kommune als Vertreter der Verwaltungsgruppe im Ausschuss sitzen sollten. Bis zum 19. Februar 2015 müssen alle fehlenden Informationen gesammelt werden und in der Anlage ergänzt werden. Det blev diskuteret, hvordan denne survey blandt partnerne kan gennemføres. Forvaltningsgruppen enedes om, at det ville være en god idé at finde en ekstern, neutral person, der tager ud til partnerne og stiller spørgsmålene. Det er vigtigt, at der først bliver fastlagt en strategi/vision, som munder ud i arbejdsopgaver, der så igen bliver lagt ind i en organisation. Surveyen og den videre behandling af oplysningerne skal ende ud i konkrete anbefalinger for det videre arbejde. Es wird darüber diskutiert, wie die Befragung der Partner durchgeführt werden kann. Die Verwaltungsgruppe einigt sich darauf, dass es gut wäre eine externe, neutrale Person zu finden, die zu den Partnern fährt und die Fragen stellt. Wichtig ist, dass erst eine Strategie/Vision festgelegt wird, die dann in Arbeitsaufgaben mündet, die dann in eine Organisation gebracht werden. Die Befragung und weitere Bearbeitung muss mit konkreten Empfehlungen für die weitere Arbeit enden. Peter Hansen udbad sig forslag til en egnet person inden den Claus Dall foreslog Knud-Erik Terkelsen, og Fatma Aygül nævnte Peter Burmann. Peter Hansen bittet um Vorschläge zur Person bis zum Claus Dall schlägt Knud-Erik Terkelsen vor und Fatma Aygül nennt Peter Burmann. 6

7 Det blev endvidere understreget, at der også skal arbejdes med emnet internt i partnerforvaltningerne, for at sikre, at alle bliver hørt. Es wird weiter betont, dass auch intern in den Partnerverwaltungen mit dem Thema gearbeitet werden muss, um zu sichern, dass alle gehört werden. Peter Hansen bad også om, at der inden den 19. februar bliver afklaret, om det kun er de betalende partnere, der skal udspørges, eller alle medlemmer. Peter Hansen bittet auch darum, dass bis zum 19. Februar die Frage geklärt wird, ob nur die zahlenden Partner befragt werden sollen oder alle Mitglieder. 5. Gensidig orientering (Her er der mulighed for at orientere de andre partnere omkring relevante informationer) 5. Gegenseitige Information (Hier besteht die Möglichkeit, die Partner über relevante Entwicklungen zu informieren) Thomas Pfannkuch oplyste, at der er blevet udarbejdet en rammeplan for det dansk-tyske samarbejde i Schleswig-Holstein. Den danske oversættelse er under udarbejdelse. Han redegjorde kort for baggrunden. Thomas Pfannkuch berichtet, dass ein Rahmenplan für die deutschdänische Zusammenarbeit auf Landesebene erstellt wurde. Eine dänische Übersetzung ist in Arbeit. Er erläutert kurz die Hintergründe. Peter Mølgaard fortalte, at Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune og Aabenraa Kommune har stiftet en fælles turismeorganisation. Tønder Kommune Tønder indgår kun i dele af den. Peter Mølgaard berichtet, dass die Kommunen Sønderborg, Haderslev und Aabenraa eine gemeinsame Tourismusorganisation gegründet haben. Die Kommune Tønder ist nur in Teilen dabei. 6. Aktuelt fra Regionskontoret Peter Hansen oplyste, at projektet 'Pontifex' nu er afsluttet. Endvidere er der forhandlinger med SKAT om et tættere samarbejde inkl. pilotprojekt. Der er startet en ny praktikant på Regionskontoret, som er i gang med at tage en administrationsbachelor. 'ComUnYouth'-sekretariatet i Sankt 6. Aktuelles aus dem Regionskontor Peter Hansen berichtet, dass das Projekt Pontifex nun abgeschlossen ist. Ferner gibt es Verhandlungen mit der dänischen Steuerbehörde über eine engere Kooperation mit Pilotprojekt. Im Regionskontor hat eine neue Praktikantin angefangen, die ein Studium zum 7

8 Petersborg er blevet lukket af den russiske regering. Administrationsbachelor macht. Das Comunyouth Sekretariat in St. Petersburg wurde von der russischen Regierung geschlossen. 7. Forberedelse af mødet den Efterbehandling konferencen Dagsorden bestyrelsesmøde Oprettelse af et ad hoc-udvalg Indholdsmæssig forberedelse 7. Vorbereitung der Sitzung am Nachbereitung der Konferenz am Tagesordnung Vorstandssitzung Einrichtung eines Ad Hoc Ausschusses Inhaltliche Vorbereitung Der var ingen indlæg til dette punkt. Keine Wortmeldungen zu diesem Punkt. 8. Diverse Fatma Aygül fortalte om et arrangement på Højskolen Østersøen, som havde handlet om det grænseoverskridende samarbejde. 8. Verschiedenes Fatma Aygül berichtet von einer Veranstaltung in der Højskolen Østersøen, bei der es um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ging. Mødet sluttede kl Die Sitzung endet um Uhr. Med venlig hilsen Peter Hansen 8

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev Padborg, 03.03.2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 19. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland-Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 19.

Læs mere

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig- Padborg, 21.09.2015 Forvaltningsgruppemøde den 3. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, 3. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Kristina Hofmann

Læs mere

Padborg, den 22.12.2015

Padborg, den 22.12.2015 Padborg, den 22.12.2015 Referat bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 10.00 hos Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung, Donnerstag, den 10. Dezember 2015, um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune Padborg, den 18.08.2015 Revideret referat bestyrelsesmøde mandag den 15. juni 2015 kl. 10.00 på Regionskontoret Ergänztes Protokoll der Vorstandssitzung, Montag, den 15. Juni 2015 um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk,

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk, Padborg, den 16.05.2012 Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2012 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. April 2012 im Regionskontor Deltagere bestyrelse: Landrat Dieter Harrsen,

Læs mere

Padborg, den 06.01.2014

Padborg, den 06.01.2014 Padborg, den 06.01.2014 Referat af bestyrelsesmødet den 10. december 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 10. Dezember 2013 im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg, den 10.10.2012

Padborg, den 10.10.2012 Padborg, den 10.10.2012 Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. September 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelse:

Læs mere

Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor

Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor Padborg, 07.02.2014 Referat af forvaltningsgruppemødet den 27. januar 2014 på Regionskontoret Deltagere: Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg; Palle Menzel, Kreis Nordfriesland; Margriet Pless Jansen,

Læs mere

Padborg, den 13.11.2013

Padborg, den 13.11.2013 Padborg, den 13.11.2013 Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 6. november 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, den 6. November 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen:

Læs mere

Padborg, den 02.01.2015. Gast: Vibeke Bang, social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Padborg, den 02.01.2015. Gast: Vibeke Bang, social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Padborg, den 02.01.2015 Referat bestyrelsesmøde 8. december 2014 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 8. Dezember 2014 um 10 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Kreispräsident

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 11.03.2014 Referat af mødet den 24.2.2014 kl. 10.00 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung am 24.02.2014 um 10.00 Uhr im Regionskontor in Padborg Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg, Entschuldigt: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Claus Dall, Haderslev Kommune

Padborg, Entschuldigt: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Claus Dall, Haderslev Kommune Padborg, 28.05.2015 Referat af forvaltningsgruppemøde den 18. maj 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 18.Mai 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Christiane

Læs mere

Padborg, Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl på Regionskontoret

Padborg, Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl på Regionskontoret Padborg, 04.02.2016 Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl. 9.00 på Regionskontoret Geändertes Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom Freitag, den 15. Januar 2016 um

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig,

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Hermed fremsendes referat fra mødet den 7.12.2015 kl. 15.30 i Haderslev. hiermit

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Padborg, 29.02.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll Sitzung der Verwaltungsgruppe am 12. Februar

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 16.02.2017 Dato: Onsdag den 8. februar 2017 kl. 9.00 10.15 Referat: Forvaltningsgruppemøde Referent: Lis Blake Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Datum: Mittwoch, den

Læs mere

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen Padborg den 06.04.2011 Referat af mødet i Udvalget for uddannelse og udvikling, mandag den 28.03.2011 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Entwicklung am Montag,

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen,

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen, Padborg, 27.10.2015 Referat fra mødet den 22.9.2015 kl. 15.30 i Frøken Jensen, Skelde Protokoll der Sitzung am 22.9.2015, 15.30 Uhr im Frøken Jensen, Skelde Deltagere: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg,

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl på Regionskontoret

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl på Regionskontoret Padborg, 18.04.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 11. April 2016 um 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Fatma

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Padborg, den 19.03.2013. Gast: Michael Longerich, Tønder Gymnasium. Zimmermann und Lis Blake, Regionskontor

Padborg, den 19.03.2013. Gast: Michael Longerich, Tønder Gymnasium. Zimmermann und Lis Blake, Regionskontor Padborg, den 19.03.2013 Referat af bestyrelsesmødet fredag den 1. marts 2013 på Regionskontoret. Protokoll der Vorstandssitzung vom Freitag, den 1. März 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Padborg den 18.04.2012

Padborg den 18.04.2012 Padborg den 18.04.2012 Referat fra mødet i Udvalget for Kultur, kontakt og samarbejde i Kreishaus i Schleswig, den 18.04.2012 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Padborg, den Gäste: Carl Jørgen Heide, Ærø Turist- og Erhvervsforening, Heidi Illum Vendler, Region Syddanmark

Padborg, den Gäste: Carl Jørgen Heide, Ærø Turist- og Erhvervsforening, Heidi Illum Vendler, Region Syddanmark Padborg, den 31.05.2013 Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 15. maj 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, den 15. Mai 2013 im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Referat af følgegruppemøde onsdag den 05 september 2012 kl. 10-12

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg The House of Minorities project receives funding for an am0unt of 350,000 Euro from the INTERREG-programme 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N for the

Læs mere

SMiK-NEWSLETTER 6 - April 2014 SMiK-NYHEDSBREV 6 - april 2014

SMiK-NEWSLETTER 6 - April 2014 SMiK-NYHEDSBREV 6 - april 2014 Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutsch-dänischen interkulturellen Kommunikation Nationale Stereotyper og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle Kommunikation SMiK-NEWSLETTER

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg

Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg Referat fra projektgruppemøde bus og tog den 30. juni 2011 fra kl. 09:00 til 12:00 i Flensborg Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg Deltagere:

Læs mere

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg Padborg, den 11.07.2013 Referat fra mødet i Kulturudvalgs Sønderjylland-Schleswig den 13.6.2013 kl. 15.30, på Scheersberg Protokoll der Sitzung des Kulturausschuss Sønderjylland- Schleswig vom 13.6.2013

Læs mere

Padborg, den Gäste: Sebastian Annewanter und Peter Staunstrup, Tønder Brandværn

Padborg, den Gäste: Sebastian Annewanter und Peter Staunstrup, Tønder Brandværn Padborg, den 19.06.2012 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Montag, den 11. Juni 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 03.03.2016 Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 på Regionskontoret, Padborg Protokoll der Vorstandssitzung, Dienstag, den 23. Februar 2016 um 10.00 Uhr im Regionskontor,

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 12.10.2015 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Dienstag, den 29. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig Padborg, 17.05.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland Schleswig Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 9. Mai 2016 um 9.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, 17.03.2015. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg.

Padborg, 17.03.2015. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg. Padborg, 17.03.2015 Referat af mødet torsdag den 26.02.2015 kl. 15.30 på Rathaus Flensburg. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg. Deltager: Tim Wulff, Aabenraa

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

12.12.2011. Dolmetscherin: Gitte Hadsund Andersen. Protokoll: Andrea Graw-Teebken

12.12.2011. Dolmetscherin: Gitte Hadsund Andersen. Protokoll: Andrea Graw-Teebken 12.12.2011 Referat fra mødet i Udvalg for kultur, kontakt og samarbejde den 29.11.2011 i Flensburg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit am 29.11.2011 in Flensburg

Læs mere

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen?

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1 Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1: grænseoverskridende kommunikation grenzübergreifende Kommunikation Thomas Waldner Geschäftsbereichsleiter

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus

Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus Protokoll der Regionalversammlung am 3. November 2011 im Flensburger Rathaus Deltagere bestyrelse: Formand Dieter Harrsen, Kreis

Læs mere

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 02.12.2016 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP 7 24.11.2016 Budget 2017-2018 Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 Entwurf Haushaltsplan 2017-2018

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Padborg, Teilnehmer: Christiane Plischke (bis Uhr), Tønder Kommune,

Padborg, Teilnehmer: Christiane Plischke (bis Uhr), Tønder Kommune, Padborg, 07.12.2015 Forvaltningsgruppemøde den 4. november 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, den 4.Nnovember 2015 um 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Christiane

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Efterår/Herbst 2011 Kulturmøde 26 Kulturbegegnung Skatere og BMX ere ruller sig ud 6 i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Die weitgereiste Märchenfrau Kulturkalender 12 32-35 Liebe Leser! Dieses Kulturmagazin

Læs mere

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIG- HOLSTEIN, REGION SYDDANMARK

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler

Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler 1) Was ist kultkit? kultkit ist ein EU-Projekt zur Förderung der deutsch-dänischen Zusammenarbeit

Læs mere

Gäste: Astrid Cramer, Angela Jensen. 1. Willkommen

Gäste: Astrid Cramer, Angela Jensen. 1. Willkommen Referat fra mødet i Udvalg for kultur, kontakt og samarbejde den 09.06.11 kl. 15.30, Kreishaus Husum 22.06.2011 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit am 09.06.11

Læs mere

14.00-15.00 Besprechung der Mitglieder des MoMoTx-Leitungsgremiums Møde af medlemmer af MoMoTx styrende organ

14.00-15.00 Besprechung der Mitglieder des MoMoTx-Leitungsgremiums Møde af medlemmer af MoMoTx styrende organ 1 MoMoTx Molekylærbiologisk og molekylærgenetisk overvågning af behandling efter nyretransplantation (MoMoTx) Molekularbiologisches und molekulargenetisches Monitoring der Therapie nach Nierentransplantation

Læs mere

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Inama Projektpartnerne UC Syddanmark og IQSH Eule ønsker at bidrage til at videreudvikle de personlige kontakter, der er opbygget mellem fagpersoner, der arbejder

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Vedtægter Satzung. Vedtægter Satzung. for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft. der Dänisch-Deutschen Gesellschaft

Vedtægter Satzung. Vedtægter Satzung. for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft. der Dänisch-Deutschen Gesellschaft Vedtægter Satzung Vedtægter Satzung for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft 1 Navn og Hjemsted 1 Selskabets navn er Dansk-Tysk

Læs mere

Tønder, den 5. februar 2014 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen. Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser

Tønder, den 5. februar 2014 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen. Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 5. februar 2014 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Der indkaldes hermed til det tolvte møde i følgegruppen for det dansk-tyske

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Maja Foged HH15Tysk1

Læs mere

Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig

Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Aufgabenbeschreibung für den deutsch-dänischen Kulturausschuss und damit Lenkungsausschuss der Kulturregion

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING. Bones4Culture 2011. INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING. Bones4Culture 2011. INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING Bones4Culture 20 INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit den deutschen und dänischen Projektpartnern abgestimmter

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen Grenzregion Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Medlemmer / Mitglieder 1. Martina Würker, Vorsitzende der Geshäftsführung der Agentur für Arbeit, Flensburg

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

1 Kann ein in Dänemark arbeitender Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland in Deutschland uneingeschränkt die Leistungen seiner Krankenversicherung in Anspruch nehmen, auch wenn der dänische Arbeitgeber

Læs mere

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING

JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING JAHRESBERICHT / ÅRSBERETNING für ein Projekt aus dem Programm / for et projekt under programmet INTERREG IV A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. Für jedes Kalenderjahr ist vom Leadpartner des Projekts ein mit

Læs mere

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen Welcome Herzlich Willkommen Hjertlig velkommen Latscho Diwess Hartlik wäljkiimen BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER FUEN KONGRESS 2014 DEUTSCH-DÄNISCHES GRENZLAND Donnerstag, 08. Mai Eröffnung 09:30 Offizielle

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h.

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Netværkstræf / Netzwerktreffen Aftenskoler mv. Aftenskoler mv. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Program Programm Kl. 11.30-13.00 Velkomst og introduktion, frokost Begrüßung,

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere