INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE SE MERE PÅ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK"

Transkript

1 INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE SE MERE PÅ

2 2 VI ÅBNER DØREN TIL ET FÆLLESSKAB HVOR ELEVERNE KAN OPBYGGE STÆRKE FAGLIGE FUNDAMENTER SE MERE PÅ

3 Som elev på Rosborg kan du forvente at blive en del af et svimlende ambitiøst fællesskab. Du kommer til at arbejde en del med fag og lektier, og du har stor mulighed for at få indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse og på de aktiviteter, der foregår. Du har pligt til at møde op til undervisningen og deltage aktivt, men du er ikke bare en elev, som går i skole og læser lektier. Du udvikler dig fra at være elev til at være studerende. Du er en del af skolemiljøet med gode kammerater, med samarbejde om lektier, projekter, spændende faglige oplevelser, sociale og kreative aktiviteter. Stemningen på skolen er vildt god, og man får hurtigt en masse nye venner, også uden for klassen. ANNA, 1.X 3

4 4 VI ER OPTAGEDE AF AT SKABE ET STÆRKT OG INSPIRERENDE FÆLLESSKAB, SÅ VI STARTER ALTID MED AT RYSTE ELEVERNE GODT OG GRUNDIGT SAMMEN Fællesskabet på Rosborg er vildt godt. Rosborg er bare den bedste skole! SIGNE, 1.J

5 FØLG OS PÅ FACEBOOK.COM PÅ ROSBORGS VÆRDIER: ENGAGEMENT Faglighed Initiativ Ejerskab Energi Ansvarlighed MANGFOLDIGHED Samarbejde på tværs Åbenhed for nye idéer Respekt og tolerance Involvering af andre indefra og udefra FORNYELSE Nye undervisningsformer At udfordre det eksisterende At eksperimentere At gå forrest 5 SE MERE PÅ

6 6 VI VIL SKABE LANDETS MEST ENGAGEREDE, NYSGERRIGE, OG UDVIKLENDE ELEVER, SOM SAMTIDIGT ER FAGLIGT KOMPETENTE TIL ET VIDERE STUDIEFORLØB Rosborg skaber rammerne for nye venskaber og ny spændende læring. CECILIE, 1.J

7 Rosborg er en levende skole, et sted hvor mange forskellige mennesker mødes og udvikler sig. Vi bestræber os til stadighed på at skabe de bedst mulige rammer for, at skolens elever kan kvalificere sig til at blive kompetente, selvstændige samfundsborgere. Målet er at opfylde Rosborgs vision om at udvikle dygtige, engagerede elever med viden og kompetencer, der kvalificerer til videregående uddannelser. 7

8 8 ELEVERNES INDIVIDUELLE UDVIKLING ER DET HELT CENTRALE PÅ ROSBORG GYMNASIUM & HF

9 På Rosborg vil du opleve en aktiv og kreativ skolehverdag, hvor du har de bedste betingelser for at udvikle dig fagligt og socialt. Undervisningen udvikler sig hele tiden i et dynamisk samspil med omverdenen, og det indebærer blandt andet, at du og din klasse i nogle undervisningsforløb kan samarbejde med elever fra andre gymnasier i Danmark og i udlandet, eller at I samarbejder med forskere og med folk fra det private erhvervsliv. IT-baserede arbejdsformer inddrages løbende i undervisningen, og i alle klasser vil der være undervisningsforløb, der er særligt tilrettelagt med henblik på at understøtte en kreativ og innovativ måde at lære på. Rosborg er meget stort. Man ser nye mennesker på gangene hver dag. RASMUS, 1.X 9

10 10 SE ALT OM ELEVDEMOKRATI PÅ VI SAMARBEJDER MED ELEVERNE OM AT SKABE EN UDVIKLENDE OG DEMOKRATISK SKOLEKULTUR Rosborg får en til at føle sig som en del af noget større. GERTRUD, 1.E

11 På Rosborg er det er eleverne, der er i centrum. Det præger hverdagen både i undervisningen og i de frivillige aktiviteter. Elevrådet er talerør for eleverne på skolen. Ved at engagere dig i elevrådet kan du bidrage til at formidle elevernes forslag til ændringer og forbedringer på vores skole. Elevrådet deltager i en række af skolens nedsatte udvalg og i samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper er elevrådet med til at varetage fælles interesser på skolen. Alle elever kan komme med forslag og ideer til elevrådet. SE MERE PÅ 11

12 12 VI ER DYGTIGE TIL AT FÅ DET BEDSTE UD AF HINANDEN, OG VI VÆRDSÆTTER HINANDENS AMBITIONER

13 Vores elever skal være parate til at erobre den store, vide verden, når de forlader os. Derfor arbejder vi bevidst på at styrke elevernes viden og deres evne til at gå i dialog og agere som globale medborgere. Samarbejdet mellem elever og lærere bygger på nysgerrighed, kreativitet og respekt med henblik på at inspirere vores elever til at indgå i varige fællesskaber og netværk og oparbejde en bred forståelse af en sammenhængende verden. Rosborg er et rigtigt behageligt sted at være. Alle er velkomne og man bliver accepteret uanset hvad. CAROLINE, 1.B 13

14 14 DET INTERNATIONALE UDSYN ER EN VIGTIG DEL AF ROSBORGS VISION VI VIL PÅVIRKE, MEN OGSÅ PÅVIRKES Jeg kan rigtig godt lide det ugentlige plenum, som er et fælles møde for alle på Rosborg. Det giver sammenhold, og det er en god følelse at se alle de glade ansigter. SIMONE 1.J

15 På Rosborg ønsker vi, at vores elever i deres gymnasiale dannelsesproces udvikles til kompetente verdensborgere. Derfor inddrager vi det internationale og globale som en del af undervisningen, og i forbindelse med ekskursioner og studieture samarbejder Rosborgs elever med andre unge i Danmark og i udlandet. Gennem netværkssamarbejdet Globale Gymnasier har Rosborg knyttet kontakt til en række partnerskoler i udlandet, bl.a. i Cairo, Karachi, New York, Mexico og Kina. Elever og lærere har flere gange været på studieophold i Mexico og i Kina og i den forbindelse indsamlet materiale til brug i deres studieretningsprojekt. Hvert år modtager vi nye udvekslingselever på Rosborg. De kommer fra mange forskellige lande. Udvekslingseleverne går i en klasse i et år, og derfor er det naturligvis vigtigt, at eleverne i de enkelte klasser tager godt imod dem, for at opholdet bliver så godt som muligt. Udvekslingseleverne følger undervisningen på lige fod med de danske elever og går til en speciel mundtlig eksamen i eksamensperioden. 15

16 16 DER UDSPILLER SIG ET ENESTÅENDE KULTUR- OG FRITIDSLIV PÅ ROSBORG HVOR ELEVERNE ENGAGERER SIG OG TAGER EJERSKAB

17 Ud over undervisning, lektielæsning, opgaveskrivning og forskellige frivillige aktiviteter, såvel kreative som boglige, så er livet på Rosborg præget af en masse spændende arrangementer, som eleverne selv tager initiativ til at iscenesætte og gennemføre. Der er for eksempel Bacchus-fester, gallafest, fredagscafé, fodboldturnering, musik-jam, lan-arrangement, HF-løb, juleklip og meget mere. Blandt de mange elevgrupper på skolen er Harmonia, Karma, KFS, OD, Amnesty Youth, Projekt Frivillig. Nogle af dem er underudvalg i elevrådet, mens andre fungerer mere uafhængigt. I frikvarterene er der sofahygge i fælleren, og til Bacchus bliver der festet igennem med de dejligste mennesker. THEA, 1.K 17

18 18 DET SOCIALE LIV PÅ ROSBORG ER ENESTÅENDE. DET ER ET MANGFOLDIGT UNIVERS, SOM ÅBNER SIG MOD VERDEN SE MERE PÅ

19 På centrale områder inden for såvel undervisning som socialt miljø får skolen gang på gang topkarakterer af eleverne i de årlige elevtrivselsundersøgelser. Det der især betyder noget for eleverne er, at de på Rosborg møder et stærkt sammenhold på tværs af klasser og årgange, samtidig med at de oplever at blive udfordret fagligt og oplever, at de lærer en masse. Det er tydeligt, at eleverne er stolte af deres skole og værdsætter det sociale fællesskab, de oplever her. Gennem elevrådet og ved deltagelse i skolens udvalg bidrager eleverne konstruktivt til den løbende dialog om, hvordan vi kan forbedre undervisningsmiljøet. 19

20 20 VI STILLER ANDERLEDES HØJE KRAV TIL VORES ELEVER. DET ER DERFOR DE KLARER SIG SÅ GODT På gymnasiet er der mange bolde i luften i form af afleveringer, læsning og de daglige lektier. Men den gode stemning, sammenholdet og alle de sjove og hyggelige arrangementer gør Rosborg til det fedeste sted! CAMILLA 1.X Rosborg er først og fremmest et godt sted at lære. Her skal du dels bygge videre på den viden og kunnen, du har, og dels skal du lære en række nye fag og arbejdsmetoder at kende. Som elev på Rosborg kommer du til at fordybe dig på mange forskellige måder, sådan at du gennem arbejdet på skolen oparbejder en række personlige kompetencer, f.eks., samarbejdsevne, selvstændighed, analytisk evne, kreativitet og ansvarlighed. Det er vigtigt for os, at du som elev på Rosborg udvikler dig fagligt og menneskeligt, samtidigt med, at du udvikler dine evner til at generere nye ideer og respektere andre menneskers holdninger. Vores ønske er, at du som elev skal være engageret og tage hånd om dit eget liv. I forhold til dit skolearbejde bidrager vi på Rosborg med dygtige lærere som rådgivere og som undervisere. Det betyder, at vi i undervisningen er optagede af at holde et højt fagligt niveau, men i en uformel atmosfære. I timerne diskuteres livligt med engagement, begejstring og humor. Aktivitet og kreativitet er i højsædet. På Rosborg går du ind til et forpligtende samspil mellem elever og lærere med plads til din egen udfoldelse inden for fællesskabets rammer. Der er et godt socialt liv her på Rosborg, og der er plads til alle RIKKE 2.N

21 21

22 22 SPROGLIGE STUDIERETNINGER Rosborg er stedet, hvor jeg bliver til vi og fællesskab fødes. AMALIE SOFIE 1.B Engelsk A Spansk A Tysk B Denne studieretning giver dig en spændende mulighed for at arbejde med mange aspekter af verdenssprogene engelsk, spansk og tysk, både mundtligt og skriftligt. Du kommer til at arbejde med din sprogfærdighed og får indsigt i engelsk-, spansk- og tysktalende landes litteratur, historie, kultur og samfundsforhold og med sprogenes konkrete anvendelighed i en foranderlig og globaliseret verden. Studieretningen giver direkte adgang til de fleste humanistiske og erhvervssproglige uddannelser. Engelsk A Samfundsfag B Psykologi C I denne studieretning arbejder du med at udvikle din evne til beherske det engelske sprog, både mundtligt og skriftligt, og du vil også komme til i betydeligt omfang at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold. I samfundsfag får du med afsæt i danske politiske, økonomiske og sociale forhold et grundlag for at analysere og forstå forskellige politiske systemer og internationale samfundsmæssige forhold af betydning for Danmark. Kombinationen med psykologi sætter naturligt fokus på forhold mennesker imellem i en globaliseret verden. Studieretningen giver adgang til de fleste humanistiske uddannelser. Vælger du matematik B som valgfag giver den også adgang til de fleste samfundsvidenskabelige uddannelser.

23 SE ALT OM STUDIERETNINGER PÅ 23

24 24 KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER Rosborg er en lækker cocktail af fællesskab og tolerance. THOMAS 1.E Engelsk A Spansk A Billedkunst B I denne studieretning er der fokus på sprog, kunst og visuel kommunikation. I sprogfagene engelsk og spansk arbejder du med at udvikle din evne til at beherske sprogene både mundtligt og skriftligt, og du vil komme til at læse og analysere både ældre og moderne litteratur fra engelsk og spansktalende lande. I billedkunst arbejder du med såvel klassiske som moderne kunstneriske udtryksformer, herunder både maleri, digitale foto og webredigering, og i samarbejdet mellem fagene får du erfaring med at anvende sprog og kunstneriske virkemidler som kommunikationsværktøjer. Studieretningen giver adgang til de fleste humanistiske og erhvervssproglige uddannelser. Musik A Engelsk A Mediefag C Denne studieretning har fokus på fagene musik og engelsk. I faget musik kommer du både til at arbejde med praktisk musikudøvelse og med musikteori og historie. I engelsk kommer du til at arbejde med at udvikle din evne til at beherske det engelske sprog mundtligt og skriftligt og med at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold. I mediefag kommer du til at komme til at arbejde med analyse af film og tv-produktioner, og du vil få øvelse i praktisk filmproduktion. Studieretningen giver adgang til de fleste humanistiske uddannelser. Musik A Matematik A Mediefag C Denne studieretning har fokus på fagene musik og matematik. I faget musik kommer du både til at arbejde med praktisk musikudøvelse og med musikteori og historie. I matematik kommer du til at arbejde med sammenhænge mellem musik og matematik og med hvordan matematisk logik og matematiske modeller kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder. I mediefag kommer du til at komme til at arbejde med analyse af film og tv-produktioner, og du vil få øvelse i praktisk filmproduktion. Studieretningen giver adgang til de fleste humanistiske, samfundsvidenskabelige og matematisk-naturvidenskabelige uddannelser.

25 25

26 26 SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Man respekterer hinanden og gør plads til alle om man går i 1g eller 3g er alle lige. TRINE 1.J Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Denne studieretning forbereder dig til en fremtid som aktiv borger i en globaliseret verden. I samfundsfag får du en grundlæggende indsigt i danske og internationale samfundsforhold, og i engelsk arbejder du med at udvikle din evne til beherske det engelske sprog, både mundtligt og skriftligt, og med at udvide dit kendskab til de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold. Du lærer at forstå samfundets økonomi og at anvende matematik i forbindelse med økonomiske modeller, spørgeskemaer og opinionsundersøgelser. Studieretningen giver adgang til alle samfundsvidenskabelige uddannelser. Samfundsfag A Matematik A Erhvervsøkonomi C Denne studieretning forbereder dig til en fremtid som aktiv borger og iværksætter i en globaliseret verden. Du får en grundig indføring i danske sociale, økonomiske og politiske forhold samt i dansk udenrigspolitik, EU politik og international politik. Du lærer at anvende matematik i forbindelse med økonomiske modeller, spørgeskemaer og opinionsundersøgelser, herunder også at opstille hypoteser i matematik og teste dem. I erhvervsøkonomi får du indsigt i virksomhedsøkonomi, managementteorier og iværksætteri m.m. Studieretningen giver adgang til alle samfundsvidenskabelige uddannelser.

27 SE MERE PÅ 27

28 28 NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Matematik A Fysik B Design C Denne studieretning giver dig en grundig naturvidenskabelig indsigt i mange af de ting, der har betydning for udviklingen af nye systemer indenfor energiforsyning, kommunikation, klima, transport m.m. Du kommer til at arbejde med teknologisk viden i samspil med designs fokus på kreative og innovative processer, og du trænes i visuel formidling gennem arbejde med 2D og 3D skitsering og modelbygning Studieretningen giver adgang til mange naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser. Matematik A Bioteknologi A Fysik B Denne studieretning giver dig en spændende mulighed for at arbejde med aktuelle naturvidenskabelige problemstillinger. Du arbejder med logik, matematisk ræsonnement, opbygning af matematisk teori og med matematisk bevisførelse, du får indsigt i emner som biokemi, molekylærbiologi og genteknologi, og du vil lære om fremstilling af miljø- og klimavenlige energikilder ved hjælp af bioteknologi. I bioteknologi og fysik vil undervisningen bygge på eksperimentelt arbejde, som ofte bearbejdes ved hjælp af matematikken. Studieretningen giver adgang til de fleste naturvidenskabelige og alle sundhedsvidenskabelige uddannelser. Matematik A Fysik B Kemi B Denne studieretning giver dig en bred naturvidenskabelig indsigt. Du arbejder med aktuelle teknologiske, naturfaglige og sundhedsmæssige problemstillinger, hvor matematik, fysik og kemi spiller en væsentlig rolle, og du oplever, at de naturvidenskabelige fag supplerer hinanden. Du arbejder med logik, matematisk ræsonnement, opbygning af matematisk teori og matematisk bevisførelse, og du laver eksperimenter, opbygger teorier og anvender dem i praksis. Studieretningen giver adgang til alle sundhedsvidenskabelige og de fleste naturvidenskabelige uddannelser. Biologi A Matematik B Idræt B I denne studieretning er der fokus på menneskets krop og betydningen af fysisk aktivitet både i teori og i praksis. Ud over kroppen er der fokus på naturens mangfoldigheder med undersøgelser i bl.a. vadehavet, åen og skoven. Vi fordyber os i begreber som sundhed, livsstilssygdomme, doping og økologi, og sammen giver biologi og idræt dig en bred og dyb forståelse af kroppen og dens udfoldelse i naturen. Fagene biologi, idræt og matematik vil ligeledes gå i samspil med de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag (foreningsidræt, idrætshistorie, idrætspsykologi, idrætskultur, kropskultur, politisk redskab mm.). Undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning, gruppearbejde, laboratorieøvelser, ekskursioner, fysisk aktivitet (i hallen og på udendørsanlægget) og undersøgelser af naturen (feltundersøgelser, friluftsliv og kajak). Studieretningen giver de fleste sundhedsvidenskabelige uddannelser og til mange naturvidenskabelige uddannelser. Matematik A Geovidenskab A Kemi B Faget geovidenskab er en kombination af naturgeografi og fysik, hvor vi arbejder med emner som udbredelse af jordskælvsbølger, efterforskning af olie og grundvand, klimaændringer og Danmarks energiforsyning nu og i fremtiden. Vi lægger vægt på, at teorien kombineres med en god portion feltundersøgelser og laboratoriearbejde. I matematik arbejder vi med logik og matematisk ræsonnement, opbygning af matematisk teori og med matematisk bevisførelse i kombination med eksperimentelt arbejde i de andre fag. Studieretningen giver direkte adgang til de fleste naturvidenskabelige videregående uddannelser. Vil du læse fysik på universitetet, skal du vælge at hæve fysik-delen af geovidenskab fra B til A-niveau.

29 SE ALT OM STUDIERETNINGER PÅ 29

30 30 HF ER VORES 2-ÅRIGE STUDIEFORBEREDENDE UNGDOMSUDDANNELSE EN INTELLIGENT GENVEJ TIL EN VERDEN AF UDDANNELSESMÆSSIGE MULIGHEDER Man respekterer hinanden, og gør plads til alle, om man går i 1g eller 3g er alle lige. MATHIAS, 2.N

31 På Rosborg har vi en HF-uddannelse, som vi kalder Helt Fantastisk. HF står egentligt for Højere Forberedelseseksamen, men vi kalder uddannelsen for Helt Fantastisk, idet vi konstant arbejder på at lave vores to-årige gymnasiale uddannelse bedre. Det arbejde vil vi gerne invitere dig med til. Det kræver, at du har lyst til at være en del af et positivt og kreativt skolemiljø samt har lyst til at lægge en del arbejde i din skolegang. Til gengæld får du en masse spændende undervisning og projektforløb, interessante foredrag, lærere, som brænder for deres fag, og et dejligt skolemiljø. Med en HF-eksamen i rygsækken får du adgang til alle videregående uddannelser på lige fod med de tre øvrige gymnasiale uddannelser; STX, HHX og HTX. Vi byder dig velkommen til to Helt Fantastiske år! SE MERE PÅ 31

32 VESTRE ENGVEJ VEJLE TELEFON KONTORTID:

INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE

INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK 2 VI ÅBNER DØREN TIL ET FÆLLESSKAB HVOR ELEVERNE KAN OPBYGGE STÆRKE FAGLIGE FUNDAMENTER SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK Som elev på Rosborg kan

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

VI ÅBNER DØREN TIL ET FÆLLESSKAB, HVOR ELEVERNE KAN OPBYGGE STÆRKE FAGLIGE FUNDAMENTER...

VI ÅBNER DØREN TIL ET FÆLLESSKAB, HVOR ELEVERNE KAN OPBYGGE STÆRKE FAGLIGE FUNDAMENTER... 2019 VI ÅBNER DØREN TIL ET FÆLLESSKAB, HVOR ELEVERNE KAN OPBYGGE STÆRKE FAGLIGE FUNDAMENTER... SAMMENHOLDET ER GODT. ALLE ER ÅBNE FOR FORSKELLIGHED, OG MAN FØLER SIG VELKOMMEN FRA DAY ONE. / THERESE 3.F

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Linjevalg skoleåret 2016/17 en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2012 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Lærke, Tullebølle Jeg har valgt hf, fordi jeg ved, hvad jeg vil og gerne vil hurtigere frem Marie, Svendborg Det er et sted med gode værdier og plads til holdninger.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole 10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole Udvikling med tradition Demokrati, ledelse og samfund Brobygning til ungdomsuddannelser Internationalt islæt Idræt, natur og friluftsliv Stærk faglighed Brenderup

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

FUsion 10. eller FUture 10.

FUsion 10. eller FUture 10. Anderledes 10. årgang på Fjordvang Ungdomsskole materiale til inspiration: Information til kommende 10. årgang Skal du gå i 10. årgang på Fjordvang, er det vigtigt, at du inden skolestart tager stilling

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder.

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ud af gymnasiet: Spørgsmål om adgangskrav til de videregående uddannelser efter gymnasiet skal

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

HTX. Tættere på virkeligheden

HTX. Tættere på virkeligheden TEKNISK GYMNASIUM HTX Tættere på virkeligheden Unikt studiemiljø Tættere på hinanden $ Velkommen til HTX I denne brochure kan du læse om HTX Lillebælt og den studentereksamen, du kan tage hos os. At uddanne

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK % 2 3X Velkommen til Teknisk Gymnasium Teknisk Gymnasium Hjørring tilbyder dig en studentereksamen efter

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2013 STUDENTER EKSAMEN STX Freja, Vester Skerninge Jeg valgte SG, fordi de havde den studieretning, jeg gerne ville på. I min videre uddannelse vil jeg gerne arbejde med både drama og musik, og det var

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX 2019 International studieretning med 6 ugers ophold i USA Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have:

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have: HF-søfart 3-ÅRIG HF-SØFART ER FOR DIG, der vil have en gymnasiel uddannelse og samtidig søger spænding og afveksling i hverdagen. HF-søfart er en treårig uddannelse, hvor du veksler mellem almindelig undervisning

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Udfordrende indlæring. Da Vinci Linjen er et spændende og utraditionelt tilbud til unge fra 7. 9. klassetrin, som underpræsterer.

Udfordrende indlæring. Da Vinci Linjen er et spændende og utraditionelt tilbud til unge fra 7. 9. klassetrin, som underpræsterer. Udfordrende indlæring Da Vinci Linjen er et spændende og utraditionelt tilbud til unge fra 7. 9. klassetrin, som underpræsterer. www.davincilinjen.dk - 1 Bliv elev på Da Vinci Linjen Med Da Vinci Linjen

Læs mere