Dansk Suffolk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Suffolk www.suffolk.dk"

Transkript

1 Ved formanden. Nyhedsbrev Mange af jer er nok næsten færdige med at få lam, mit indtryk er, at der har været færre problemer omkring læmning i år, i forhold til tidligere. Om det skyldes ændret avls strategi eller fodring, vides ikke og måske begge dele. Det er vigtigt for racen, at vi stadig holder fokus på avl efter selvhjulpne dyr. Den kontakt jeg har haft, med interesserede købere fra udlandet, har fokus på dyr der er gode til at producere og fravælger show dyr. Dyrskuer og ikke mindst landsskuet, er der ikke så længe til. Der er ingen tvivl om, at Suffolk på skue, er den bedste reklame for vores race. Så mit håb er, at der er mange der vil udstille, selvom det er blevet mere besværligt, med klovsyge attest. Min holdning er, at skue uden attest ikke kan forsvares, som det ser ud lige nu. Det nye er, at kvæg kan værre smittebærer af klovsyge, så for os der samgræsser, bliver det endnu mere besværligt, at sælge og udstille dyr. Vi må håbe, at der kommer mere viden på hele klovsygeproblematikken. Der hersker stor usikkerhed nu og bekymring for de omkostninger der følger med, hvilket vi i hvert fald ikke har brug for. Jeg kunne ønske, at når man tager et nyt dyr ind i sin besætning, skal man selv kunne tage skrab prøve og sende ind og så lade dyret stå i karantæne indtil man får resultatet. Jens Østergård Index: 1. Formandens ord. 2. Dagens Vittighed. 3. Staldtips 4. Casper Jensens Beretning. 5. Elisabeth Ebbesens 40 år med får. 6. Opskrift. 7. Eksport til Finland. 8. Åben stald. Jeg havde under læmningen i februar besøg af en dyrlæge fra vores Dyreklinik. Et af moderfårene havde fået Trillinger hun havde desværre også fået yverbetændelse. Dyrlægen roste besætningen hvilket jo altid gør en fåreavler glad. Han fortalte at han for nogen tid siden var kaldt ud til en fåreholder for at aflive et Får. Han spurgte hvorfor hun skulle aflives for han syntes da hun så godt ud.. Jo svarede fåreholderen: hun mangler tænderne i overmunden!!!! Det viste sig at det var nogle Københavnere der var flyttet til Fyn og ville her, leve som økologer. Måske de har set for meget reklame TV. ( Conny) Staldtips: Har du flaskelam? Breve med Råmælk samt sække med modermælkserstatning kan med fordel gemmes til året efter. Kom sækken ned i en gennemsigtig plastsæk. (pga. støv) sæt den i kummefryseren. Her kan det holde sig op til 3 år længere end holdbarheden på sækken. (Conny) Side 1 af 8

2 Artikel fra Casper Jensen, erfaringer fra dyrskuer. Casper har i mere end 20 år haft får og altid Oxford Down. Han har altid deltaget i de avlsforanstaltninger som Dansk Fåreavl har iværksat, individprøver, scanning, kåring osv. Det Casper er mest kendt for er hans deltagelse i dyrskuer og hans mange flotte resultater. Typisk for ham, har han altid klargjort dyrene, så de præsentere sig flot. (præsentation af Jens Ø.) For mit vedkommende begynder dyrskue sæsonen allerede omkring nytåret, og med læmningerne i januar, for først og fremmest skal fårene føde stærke og livskraftige lam, som gerne selv kommer til verden og selv kommer i gang og finder patten uden hjælp, da jeg er ude arbejdende og er hjemmefra i ca. 12 timer om dagen også i læmme sæsonen. I år er det gået rigtig godt der er 10 får der har læmmet med 19 lam og der er kun ydet fødselshjælp til et får. Og alle lam er levende efter 3 uger. Og 1 gimmer har læmmet med 2 lam. Det er det lam som var bedst scannede gimmer i dk og det var bedste fremtidens får i Herning Så fårene kan godt både have stor muskelfylde og se godt ud og samtidig producere godt. Jeg vil endda sige at de dyr der producerer godt oftest er de bedste udstillingsdyr da de er i en super god kondition. uden at være for fede, for det må de ikke blive da det også går meget ud over smidighed, eleganthed og deres holdbarhed. Når lammene så er født gælder det om at få fodret fårene godt så de kan producere en masse mælk så lammene kan blive store i en fart så de kan blive klar til slagt ved dage og veje fra kg. Fårene bliver fodret med lidt korn og sojaskrå om aftenen og godt hø, om morgenen godt græsensilage efter ædelyst. Her gælder det så om at justere lidt på kornet eller færdig foder som bruges til lammene, hvis fårene begynder at blive for tynde, for gør de det er løbet lige pludseligt kørt med hensyn til dyrskuerne. Det er her meget af kunsten ligger med hensyn til dyrskue, for fårene skal producere så meget at de taber sig, men de må heller ikke blive for tynde. Ca. 3 uger efter læmningerne bliver fårene lukket sammen i 2 flokke en med dyrskue kandidater og en med resten. Alle lammene får adgang til et fælles lammeskjul hvor de får fri adgang til færdig fårefoder hø og ikke mindst rent drikkevand. Når lammene er ved at være slagteklare får jeg dem scannet og så indgår scanningen også i udvælgelsen af nye avls dyr, men det er ikke kun tilvækst og scanning der tæller, også ekstriør har en betydning, men især scanningen kan godt sortere nogle dyr fra. Når vi så nærmer os et dyrskue klipper jeg dyrene 4-6 uger før og ca. 2 uger før tages de på stald for at vænne dem til stald foder således de ikke står og er tynde og indsunkne på dyrskuedagen og når de er på stald er de også lettere og få fat på og komme ud og gøre dem træk vante. Jeg starter med at give dem grimme på, de første par dage går de bare med den for at vænne sig til den. Herefter binder jeg dem et par timer et par gange inden jeg begynder at trække med dem. Her gælder det så om at få dem til at gå frit helst med løs line og de skal også vænnes til at stå opstillet og øve i vise tænder. Når jeg udstiller plejer jeg at tage 3-4 dyr med først ældre ærespræmie kandidater og så unge dyr som skal lære dyrskue miljøet at kende, så de kender turen når de bliver ærespræmiekandidater. Dagen før dyrskuet vasker jeg fårene. En vandslange ind til en vandhane med varmt vand så vandet lige bliver let lunket endelig ikke for varmt og så skyller jeg dem først godt og så en spand lunket vand med en håndfuld sæbespåner i og gnide dem godt ind i det og så skylle godt efter igen med rigeligt vand. Hvis det er godt vejr kommer de i tøjr på ren græsmark et par timer og så bliver de hurtigt tørre igen. Hvis det er dårligt vejr kommer de på stald i masser af rent halm og helst nyvasket stald. De tager meget let mod snavs når de er våde og rene :( På selve dyrskuedagen gælder det om at være i god tid og være klar og jo mindre man selv stresser jo mindre stresser man dyrene.:) (Casper Jensen) Side 2 af 8

3 Jeg har kendt Elisabeth Ebbesen lige så længe som jeg har haft får, og synes også andre skal have glæde af at høre om hendes mange år som fåreavler. Hun er utrolig hjælpsom og god at lære af og så er hun og Ole næsten naboer. (Conny) Færdig??? En fåreevent fra 1971 til??? Kort fortalt Af Elisabeth Ebbesen 40 år. I 1971 anskaffede jeg mine første får. 80 år. På min dåbsattest står 1931, så det kan jeg ikke løbe fra.. Færdig? Aldrig færdig, Altid på vej, men nu på en anden måde. Spørgsmålet, er ikke hvordan man har det, men hvordan man tager det. Valg af Race Efter mange og lange diskussioner, frem og tilbage blev Ole og jeg endelig enige om Jeg skulle have får, men kun til husbehov. Det udviklede sig noget anderledes. På ungskuet, det nuværende Landsskue, traf jeg Jørgen Karner en kendt Shropshireavler og udstiller. JK beskrivelse af racen passede godt til de tanker jeg havde gjort mig bl.a. med henblik på min sandede jord, hvor græsmarkerne i tørre perioder, næsten kunne komme til at ligne en kokosmåtte, skulle racen være nøjsom, let at hegne og håndtere, det skulle være et kødfår og det gjorde heller ikke noget at der skulle ligge et avlsarbejde forude, da jeg som landmandsbarn var vokset op i avlsarbejdet med kvæg, svin og heste. I 1971 var der fremtid i får. På opfordring besøgte jeg JK og hans søde hustru Herdis, for som han sagde, du skal se fårene i deres naturlige omgivelser og ikke dyrskuedyr. Hans sandjord, var værre end min. SÅ JEG FIK SHROPSHIRE og det har jeg aldrig fortrudt, men alle racer har min bevågenhed al uld kan bruges og al kød kan spises. Jeg startede mit fårehold med køb af et 2 års får 2 gimmere og en vædder alle med stamtavle, men ikke maedifri, det kendte man ikke til dengang. De tre dyr blev hurtigt til 8 moderfår, disse leverede i levende lam 16 gimmere og 4 væddere et sæt firlinger, to sæt trillinger samt 5 sæt tvillinger, så siger statistikken at shropshire har lav frugtbarhed, det har mine aldrig fundet ud af. NEJ der var ikke Finuld i dem. Nu blev der gang i avlen, selektion, selektion efter princippet, det bedste kan ikke blive for godt eksteriørmæssigt, produktionsmæssigt og ikke mindst SELVHJULPNE dyr i 1983 blev jeg, på opfordring, tilbudt og anerkendt som avlscenter og maedi programmet var påbegyndt i 1979 og jeg havde bestået det 3 årige program. Besætningen bestod nu af 50 moderdyr, alle efterkommere af de første 3, men med tilkøb af prima væddere, her har jeg aldrig sparet på kronerne. Mit første får blev 16 år og fik sit sidste lam året før, i alt producerede hun i snit 2,5 levende lam, passede sine firlinger uden hjælp, var på dyrskue med alle lammene og fik ærespræmie. Hun var en sjældenhed, som ikke hendes afkom kunne efterleve. Ole havde i mellemtiden glemt vores aftale om får til husbehov. Avlsforanstaltninger. Som tidligere nævnt blev jeg opfordret til at få avlscenter, dette indebar et større registreringsarbejde, men i forvejen havde jeg deltaget i dataregistreringen, kåring og været på dyrskue, forskellen var, at nu kom der kontrol på 2 gange om året af 2 folkevalgte fåreavlere, alt skulle registreres, måles og vejes og alle dyr over 2 år skulle kåres og en vis % del af lammene skulle scannes for muskel/fedt, alle lam vejes ved fødsel, 2 og 4 måneder, potentielle vædderlam skulle testes på individprøvestation Kontrollen om foråret gik ud på at vurdere lammene efter de væddere der blev anvendt, så inden besøget forelå der et større arbejde med at få skilt lammene i hold, et stort men meget spændende arbejde, hvor jeg hvert år inviterede andre Shropshireavlere til at komme og se hvor stor forskel der var på de enkelte vædderes avl. Om efteråret var det kåringen og vurderingen af de lam man agtede at lade indgå i avlen. Der blev givet point for alt. Et sted hvor man kunne opnå mange point var for staldindretning, orden og regnskab. Der var stor indbyrdes konkurrence mellem de forskellige avlscentre. Ny Landsformand nye skikke, så Side 3 af 8

4 desværre blev avlscentret afskaffet og erstattet af tal, tal og atter tal, endnu uden synlig fremgang for fåreavlen. Foreningsarbejdet. Tilbage i tiden. Vi skriver Det at holde får var uhyre populært, så nogle avlere havde besluttet at holde et weekendkursus i fåreavl, det var på dette kursus at vi var et par stykker bl.a. Lis Brandt, der stadig er aktiv når der er hjælp behov, samt undertegnede der besluttede at stifte en forening. September samme år afholdtes stiftende generalforsamling på Hjemstavsgården i Glamsbjerg. Interessen var overmåde stor idet 50 fåreavlere var mødt frem. Vedtægterne blev godkendt og foreningen fik navnet De Fynske Fåreavlere. Kort tid efter afholdtes det første medlemsmøde. Også denne gang og til møderne fremover, med stor tilslutning, ja en enkelt gang over 110. Det sociale samvær var af stor betydning. I mange år havde jeg den fornøjelse at være foreningens formand. Det var spændende tider, fåreavlen var i stadig fremgang. Mine ambitionerne spændte videre, jeg blev bidt af organisationsarbejdet og blev opfordret til at blive den fynske repræsentant i Landsforeningen Dansk Fåreavl, også den første kvinde i samme, hvor jeg var i en lang årrække. Det blev til at begynde med en post, hvor man skulle have hår på brystet, for at kunne bide skeer med seje jydske bønder. Jeg blev budt velkommen med ordene, dejligt med en kvinde som kan lave Kaffe til os, DE BLEV KLOGERE, og vi fik et særdeles godt og positivt samarbejde. Igennem årene har modtaget nogle priser, ikke for at prale, men det hører med til historien. Mest stolt er jeg for initiativprisen som jeg modtog i 2004 bl.a. for arbejdet for sundheden i fåreholdet og gentestningen ved hjælp af ørebruskmetoden. Alle mine dyr er genotype 1. På Fyn havde vi en ildsjæl vi gamle ikke glemmer, han holdt os i ånde med nytænkning. Jeg tænker her på Dyrlæge Petersen i Vester Skerninge, han kæmpede især for maediprogrammet og stivkrampe hos lam. At debattere med ham var en fornøjelse: jeg tror det var ham der provokerede os til hele tiden at komme videre. Jeg tænker ofte på hvad han ville have sagt hvis han havde levet i dag. Vi savner en dyrlæge Petersen i Dansk Fåreavl. Organisationsarbejdet tog om sig, det var tiden også at få en Shropshireforening op at stå, et udvalg under Dansk Fåreavl. I dette udvalg har jeg varetaget formandsposten i en menneskealder. På Fyn har en ERFA gruppe indenfor Shropshire nu eksisteret i 11 år og det med et herligt sammenhold, med snak frit fra leveren om alt godt som dårligt. Vi har lært meget af hinanden. Dyrskuerne. Min mentor og bedste ven og rådgiver Jørgen Karner var ivrig udstiller, han fik også mig med på vognen, så i en årrække udstillede jeg på Det Fynske Fællesskue, samt et par gange på Landsskuet i Herning. Jeg kunne have fejret 30 års jubilæum som udstiller på Det Fynske Fælleskue, men af forskellige årsager valgte jeg at stoppe året før. Mine opgaver som dommer/kåringsdommer, har jeg varetaget indtil for få år siden. Det svære valg. Beslutningen/fremtiden. I 2009 begyndte alarmklokkerne at ringe, uden at jeg skal komme nærmere ind på dette, og tankerne om fremtiden uden får begyndte så småt at dukke op, men de skulle modnes et langt stykke hen ad vejen. En nat, natten til min 79 års fødselsdag, tog jeg den endelige beslutning, nu skulle det være FÅR TIL HUSBEHOV. Dette meddelte jeg Ole ved morgenbordet, og nu gik tingene hurtigt, rygtet gik, og på et splitsekund var alle dyrene solgt og afhentet. I dag har jeg 5 dejlige selvhjulpne moderdyr der går med 9 lam, fået uden en håndsrækning og nattesjov, samt 3 væddere. Jeg har altid været kendt for at have mange væddere, de er spændende at have, jeg forstår ikke de fåreavlere der ikke vil have en vædder, de er omgængelige og sociale, men de kræver respekt og så er en god, jeg siger virkelig god vædder jo et flot syn, jeg ikke ville undvære. Efter denne svære beslutning, fik jeg ro i sindet, jeg har overskud til at passe mine dyr, hegn og rigeligt med græs, så tørkeperioder giver ikke dårlige nerver, overskudsgræs kan ifølge aftale med min gode nabo blive afgræsset af hans skønne islandske heste. Jeg savner avlsarbejde med alle Side 4 af 8

5 dets udfordringer, men bestemt ikke alle de formaliteter der efterhånden trækkes ned over et fårehold, det er helt utroligt hvad der pålægges dette lille dyr. Jeg siger tak til overmål for alle de pragtfulde oplevelser og kampe jeg igennem årene har haft og alle de pragtfulde mennesker jeg igennem mange år har mødt og de mange jeg stadig har kontakt til og store diskussioner med, det er værdifuldt. Kæpheste. Kamp må der til, skal livet gro. Der må stadig kæmpes for fåreavlen i Danmark, DET ER DIG DER SKAK KÆMPE. Tag godt vare på De Fynske Fåreavlere, der er gjort og gøres et stort stykke arbejde til vores alles ve og vel. TAK FOR DET. Hjælp også med at vi får udraderet et par floskler i fåresproget. Trods 40 års kamp er det endnu ikke lykkedes. Vi skal have slettet bare 3 ting. VORES KØD SMAGER AF ULD. Man ser og hører ikke en omtale af lammekød, hvor denne uldsmag ikke bliver nævnt, ja, en fåreavler nævnte engang til fjernsynet min race smager ikke af uld. Har I nogensinde hørt en Fjerkræavler sige om sine kyllinger, de smager ikke af fjer. Et andet udtryk, der ærgrer mig hver gang jeg hører det og det er, FÆRDIGFEDNING, ordet bruges i flæng. Et lam skal FÆRDIGGØRES IKKE FEDES. Det var en forbruger der i tidernes morgen gjorde mig opmærksom på det odiøse i ordet. Tænk grundig over det. FODERPLAN: også dette ord bør slettes og erstattes af FODERVEJLEDNING. Ja folk ville ikke kende mig hvis jeg ikke også var lidt af en revser. Dette var blot en meget lille uddrag fra et langt og spændende eventyr med får, meget er udeladt eks vis vores fåredage dens opstart hvor Fyn var blandt de første og stadig holder ved. Fårets dag påske lørdag er også opfundet i det Fynske muld. Import og Eksport af Shropshire og da jeg overraskende fik en personlig invitation til Royal Show, da en svensker kontaktede mig på grund af individprøve resultater og sidste år hvor jeg guidede 5 Tyskere der ønskede at købe Shropshire væddere, ikke første gang. En Finsk lady kørte forbi og så der gik Shropshire på marken, det blev til en større, men ret så besværlig eksport. Dette for at fortælle at udlandet, på grund af vores sundhedssystem og veldokumenterede dyr, er opmærksom på Danske får af alle racer. Jeg har også udeladt hele juletræseventyret, der på godt og ondt markerede racen som JULETRÆSFÅRET også kaldet ukrudtsmiddel på 4 ben. Ikke fået fortalt om alle de vandrepokaler der i årenes løb er tildelt fynske fåreavlere for veludført arbejde i en god sags tjeneste. De årlige ugekurser på Tune landbrugsskole for især organisationsfolk, min tid som underviser i fåreavl på Landbrugsskoler omkring i landet, ja sågar i Sverige. (Jeg er svensk talende). Om Dansk Fåreavls store 50 års Jubilæum, hvor vi også kunne fejre medlem nummer Interessen for fåreavl var stadig stigende. Alt dette er kun en brøkdel af mine 40 års oplevelser med får og fåreavl. Fremtiden. 40 års udklip om hændelser med får er arkiveret undervejs og skal nu sættes i system. Jeg har taget min gamle interesse op, at lege lidt med skakspillet, er læselysten, har fået en uhyre aktiv hund, en pyrenæisk Hyrdehund, og så drømmer Ole og jeg om en tur mede hurtigruten også kaldet Verdens smukkeste sørejse langs Norges vestkyst, vi har taget den første halvdel op til Trondheim, det kan varmt anbefales. Og så vil jeg give mig selv lov til at være en ældre pige, ingen dårlig samvittighed når jeg dovner, byde velkommen til de der måtte komme forbi og få en snak om vind og vejr og fåreavl især. VELKOMMEN. Sagt om alder. Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet. Men får en langt bedre udsigt. Side 5 af 8

6 Indisk lam med mynte. 150 røde linser 400 g magert lammekød 2 løg 2 fed hvidløg 2 cm frisk ingefær 1/2 tsk. gurkemeje 1 spsk. Garam Masala 2 grønne chili 1 tsk. spidskommen 1 frisk moden mango 1 spsk. mango chutney 2 spsk. frisk koriander olie citronsaft Mynte yoghurt 2 dl økologisk sødmælksyoghurt 2 spsk. frisk mynte salt peber og sukker Server Naan brød til. Elisabeth Ebbesen med Shropshire fårene. Fremgangsmåde. Skyl linserne i koldt vand, lad dem dryppe af og sæt dem til side. Skær kødet i tern og brun det i en tykbundet gryde. Tilsæt hakket løg, hvidløg, ingefær i tynde skiver, gurkemeje, masala, finthakket chili, spidskommen og salt. Dæk kødet med 2 dl vand og braiser det i min. Væsken skal koges ind til det halve. Tilsæt linser sammen med 4 dl vand, og kog det yderligere i min., eller indtil linserne er møre. Skær mangofrugten ud i passende stykker og kom dem i retten sammen med mango chutney. Smag til med citronsaft, sukker, salt og giv retten et hurtig opkog. Tilsæt hakket koriander ved servering. Mynte yoghurt Bland yoghurt med salt, peber, sukker og hakket mynte. Velbekomme Side 6 af 8

7 Eksport til Finland Jeg vil nu redegøre for eksporten til Finland, som fandt sted den 19. december Det hele starter med en mail den 14. september 2011, som kommer igennem Dansk Suffolk s hjemmeside, det er et ægtepar fra Finland som ønsker at importere Suffolk dyr fra DK, de har tidligere importeret Herefordkvæg fra DK og har finuldsfår i forvejen. De vil gerne købe i læmmede gimmere af forskellige afstamning og 1 vædder. Det blev bragt op på Suffolkdagen om nogen var interesseret og om der var dyr nok til rådighed/salg. Der er 5 avler som melder tilbage at de har hundyrene ligeledes flere vædder at vælge imellem, alle stamtavler på dyrene bliver sendt til Finland pr mail og nogen billeder, de kan nu vælge hvilke dyr de ønsker og hvor mange. Alt er nu igangsat den 29. oktober kommer en mail med de dyr som har interesse for dem, det er 15 hundyr og 2 vædder. Det er dyr fra flere forskellige besætninger. Nu starter det for alvor, der skal tages blodprøver ude i de besætninger som skal eksportere, og når resultatet er kommet, skal dyrene 30 dage i karantæne iflg. reglerne, hvor der er flere prøver og test på dyrene som skal til Finland. Karantænestalden er oprettet, dyrene ankommer den 18. november, der er blevet deponeret penge som sikkerhed for dyrene. Der bliver taget blodprøver og gødningsprøver, nu må vi vente på testresultatet om der er dyr som falder i div. prøver, i ventetiden bliver der passet/plejet omkring dyrene. Alt papirarbejdet bliver klargjort til eksporten, der vil jeg rette en stor tak til fødevarestyrelsen i Herning og i Haderslev, menneskerne som sidder i FVST har været meget hjælpsomme og samarbejdsvillige, dette gælder også dyrlægegruppen i Videbæk-Vorgod. Prøveresultatet kommer og bliver meddelt til Finland, de kører fra Finland den 15. december, dyrene skal afhentes den 19. december om morgen. Kredsdyrlægen skal syne dyrene ud tjekke køretøjet fra Finland. Den 19. december holder en dobbeltdækker trailer ved karantænestalden, kredsdyrlægen er ankommet, tjekker dyr, trailer og ikke mindst papirerne og logbogen, dyrene skal på 29 timers rejse inden de er på deres nye adresse i Finland. En stor tak for alles indsats at det kunne lykkes med eksporten. En stor tak til Juha og Hannele Moisander. Side 7 af 8

8 Har tidligere i år talt med de nye Suffolk avlere og eneste i Finland, det går rigtig godt med dyrene og de er meget tilfredse med hele forløbet. De fortalte at der tidligere har været Suffolk i Finland, men de er forsvundet ud af systemet i Finland, de vil gerne prøve at få gang i avlen og kunne sælge vædder til produktions besætninger. Har man spørgsmål, kan jeg altid kontaktes. MVH: Lars Elgaard Åben stald arrangenent. Familien Ettrup åbner staldene d. 12. maj 2012 fra kl På gården er der foruden Charolais køerne en Suffolk besætning på 21 moderfår og 2 væddere, med tilhørende afkom fra Alle er velkomne. OBS!! Husk opdatering af fødevarekædeoplysninger: Se mere på Side 8 af 8

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014.

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyt fra formanden Håber, at i alle kom godt ind i det nye år! Rigtigt mange er jer havde valgt at komme forbi til vores nye årlige generalforsamlingsdag, som fra nu af kommer til

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

NYT Nr. 1 2015. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:

NYT Nr. 1 2015. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: NYT Nr. 1 2015 Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk Næstformand: Bjarne Wohlfarth, Grønlandsvej

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

sunde muffins der smager magisk!

sunde muffins der smager magisk! Magic Muffin - sunde muffins der smager magisk! Hvem elsker ikke lækre hjemmebagte muffins? Nu kan nyde dem med virkelig god samvittighed - for de er uden kornprodukter, mælk og sukker. Til gengæld er

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Sæt ekstra smag på grillfesten Marinader rubs saucer

Sæt ekstra smag på grillfesten Marinader rubs saucer Sæt ekstra smag på grillfesten Marinader rubs saucer God grillsommer! Magiske marinader En lækker marinade giver helt nye smagsdimensioner til kød og fisk. Og så tager den kun få minutter at lave! Marinade

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Produktionsrådgivning kvæg, får og geder Økologikonsulent Jens Chr. Skov Erhversakademi Aarhus 29-9 Disposition Fåret og dets adfærd Fåreholds typer i DK Racer Nødvendigt udstyr og staldanlæg til opstart

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

hurtige gode vegetariske retter

hurtige gode vegetariske retter hurtige gode vegetariske retter Politikens Forlag Politikens Forlag Nem vegetarisk Rigtig hurtig mad God grøn mad Hvorfor? Derfor Sådan Super lækre salater Rigtig hurtig mad Gode grønne gryder Knap så

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat

Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat 2 mellemstore stribede rødbeder 1 lille gul bede 4-8 små fine blade af rød eller grøn grønkål 4 gulerødder 2 økologiske

Læs mere

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3

Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Oversigt over opskrifter 2 grupper á 3 Hovedret: Fars til kødboller / frikadeller / forloren hare / farseret porre (Fra Omtanke i store gryder) Tilbehør: kartofler efter eget valg Salat / grøntsager: den

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Mandag Grillstegt laks med rodfrugter, kartofler og groft brød. Torsdag Tomatsuppe med kartofler og kikærter serveret med brød og pesto

Mandag Grillstegt laks med rodfrugter, kartofler og groft brød. Torsdag Tomatsuppe med kartofler og kikærter serveret med brød og pesto Sundhedsugen uge 17, 2013 Maden er planlagt ud fra de 8 kostråd og nøglehulsmærket. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014 I dette nummer: Formanden har ordet 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Landsskuet 2014 3 Andre dyrskuer 2014 6 Billeder fra Schweitz 6 Nye Italienske tyre 7 Kalenderen 10 Ansvarlige: John Engsig je@business.aau.dk

Læs mere

Sidste nyt fra den kommende formand

Sidste nyt fra den kommende formand Nyhedsbrev 16.11.2013 Sidste nyt fra den kommende formand På vores generalforsamling valgte vores gode formand Jens Østergård at gå af og der skal lyde en stor tak fra os alle for hans store arbejde for

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker A e og Anne lbrechts n Stine Jung lbrechtsen Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker e A Inspiration til sunde madpakker og mellemmåltider P muusmann forlag 01 Fisk Danskerne spiser generelt

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev oktober 2014.

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev oktober 2014. Nyhedsbrev oktober 2014. 1. Nyt fra formanden 2. Håndtering og tips i forbindelse med læmning. 3. Afgræsning Randzoner og andre arealer. 4. Referat af møde for Suffolk avlere i privatregi. 5. Generalforsamling

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. Tekst og illustrationer: Mikala Klubien

ARBEJDSHÆFTE. Tekst og illustrationer: Mikala Klubien Børnenes U-landskalender 2012 ARBEJDSHÆFTE 1 Tekst og illustrationer: Mikala Klubien 2 Tamale Tachipe Salaga Ghana Accra Mad 3 GHANA GUF I Ghana spiser de fufu-mos med suppe næsten hver dag. De bruger

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Målgruppe: Viderudvikling

Målgruppe: Viderudvikling Problemformulering: En traditionel kogebog er som regel et par sider i en bog der forklare dig hvilke ingredienser du skal bruge til retten, og hvordan du skal tilberede den. Men hvad hvis du ikke har

Læs mere

10 soulfood opskrifter. Grønt nærende sprudlende simpelt. www.pernillehsteenberg.dk

10 soulfood opskrifter. Grønt nærende sprudlende simpelt. www.pernillehsteenberg.dk 10 soulfood opskrifter Grønt nærende sprudlende simpelt www.pernillehsteenberg.dk Spejlæg m. Grønt Super simpel morgenmad. Med kraft fra æggene, får du en robust start på dagen og velreguleret appetit.

Læs mere

Velkommen til endnu en kokkeskole

Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole Januar er måneden hvor vi kigger på en klar himmel, en lavt stående sol og en temperatur efter disse forhold. Vi må hige efter friske råvarer men realisere at sylteglas

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jävla godt. svensk totaloplevelse

Jävla godt. svensk totaloplevelse Jävla godt Råvarer sanket i de skånske haver og friskfangede fisk hentet fra havet lige uden for hoveddøren. Maden på spahotel Ystad Saltsjöbad er dybt inspireret af den omkringliggende natur og bliver

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr.

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr. Supper Se så om muslingesupper på siden Fisk Skaldyr. Afrikansk suppe 2 fed hvidløg hakkes fint 2 bladselleristængler skæres i tykke skiver 2 løg hakkes groft klares i en gryde på medium varme i 1 spsk

Læs mere

Stay strong Chris MacDonald

Stay strong Chris MacDonald 10 11 Christian Bitz og Arne Astrup har virkelig gjort et godt stykke arbejde med VBK 2.0. Denne bog følger op på deres første fremragende bog, Verdens bedste kur, og bringer os niveauet videre og fokuserer

Læs mere

SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ

SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ MARINERET FILET ROYAL MED ÆBLER, JORDSKOKKER OG KARRYMARINADE 1 marineret filet royal ÆBLE- OG JORDSKOKKEKOMPOT 4 jordskokker 2 æbler (Cox Orange) 1

Læs mere

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2*

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2* Gryderetter Belugagryde 1* Sorte mungbønner skal ikke som andre bønner sættes i blød, men behandles som linser. Afhængigt af hvilket produkt man får fat i, skal de kes i 15-60 minutter. 1 løg pilles hakkes

Læs mere

Madlavning for finere mænd. Grill retter

Madlavning for finere mænd. Grill retter Grill retter Grill Ananas a la Cuba... 3 Baby spareribs med krydret æblecider marinade... 4 Choy Bau finger-steaks... 5 Fyldte tomater med ratatouille... 6 Grillet ananas med vaniljeis... 7 Grillet Laks...

Læs mere

H H. Madskoler VIL DU MED?

H H. Madskoler VIL DU MED? Madskoler VIL DU MED? 2015 FÅ EN SJOV OG LÆRERIG SOMMERFERIE MED MADSKOLERNE Madskolerne giver børn og unge i alderen 8-12 år viden om mad, måltider og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde -

Læs mere

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN MED LETTE, LÆKRE RETTER Let og lækkert Sommermad er meget mere end pølser og grillmad. Bliv inspireret

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

restaurant - Menukort

restaurant - Menukort restaurant - Menukort INDISK SPECIALISTER Restaurant & Take Away VELKOMMEN TIL Taj Mahal Hos Taj Mahal får du den bedste service og altid kvalitetsmad. BESØG OS PÅ www.tajmahal-kolding.dk info@tajmahal-kolding.dk

Læs mere

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu Havefest Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere Se menu Tre konkurrencer: 1. Frisbee Golf 2. Langdistance pusterørsskydning 3. Avisstafet Grill-

Læs mere

Forretter. Lam. 18 kr. 15 kr. 28 Kr. 39 kr. 39 Kr. 25 Kr. 30 Kr. 30 Kr. 75 kr. 78 kr. 80 kr. 79 kr. 80 kr. 75 kr. 80 kr.

Forretter. Lam. 18 kr. 15 kr. 28 Kr. 39 kr. 39 Kr. 25 Kr. 30 Kr. 30 Kr. 75 kr. 78 kr. 80 kr. 79 kr. 80 kr. 75 kr. 80 kr. Forretter 1- Samosa Lækker hjemmelavet grøntsagsfyld, krydret i filodej, stegt i olie 2- Pappadams Fire indiske kæmpechips 3- Pakora (grøntsager) 6 stk. kikærtedej fyldt med friske grøntsager, stegt i

Læs mere