Din brugermanual PIONEER AVIC-F220

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: * Visning af Eco-graf. om pludselig start. Sådan søges efter en position ud fra adresse. Sådan søges efter en position ved at rulle manuelt med kortet. * Sådan skifter kortet mellem 2D og 3D. Fm Page 5 Monday, March 22, :10 AM Indledning Oversigt over vejledningen Indeldning Før dette produkt anvendes, skal du sørge for at læse Vigtige oplysninger for brugeren (en separat vejledning), som indeholder advarsler, forholdsregler og andre vigtige informationer, du bør huske. Sådan bruges denne vejledning Sådan findes betjeningsproceduren til det, du gerne vil gøre Når du har besluttet, hvad du vil gøre, kan du finde den side, du har brug for, fra Indhold. Sådan findes betjeningsproceduren via et menunavn Ønsker du at kontrollere betydningen af noget, der ses på skærmen, finder du den side, du har brug for, via Displayinformationer sidst i denne vejledning. Henvisningerne vises på denne måde: fx) Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan registreres din hjemadresse på side 39. Begreber, der bruges i denne vejledning SD-hukommelseskort Hukommelseskortene SD og SDHC kaldes under ét for SD-hukommelseskort. Konventioner, der bruges i denne vejledning Før du går videre, bør du bruge nogle minutter på at læse følgende oplysninger om de konventioner, der bruges i denne vejledning. et godt kendskab til disse konventioner vil hjælpe dig meget, efterhånden som du lærer at bruge dit nye udstyr. Knapperne på navigationssystemet gengives alle med STORE BOGSTAVER, i FED skrift: fx) MODE-knap Punkterne på forskellige menuer, skærmtitler og funktionsdele beskrives medfed skrift og med dobbelte citationstegn omkring: fx) Navigationsmenu skærm Berøringspanelets taster, der ses på skærmen, beskrives med fed skrift indrammet af klammer [ ]: fx) [Adresse], [Indstill. For at få mere udførlige oplysninger om de punkter, der slettes, læs Sådan sættes navigationssystemet tilbage til standardeller fabriksindstillingerne på side 58. Såfremt bilens position ses på kortet med i en position, der er meget forkert. Fm Page 7 Monday, March 22, :10 AM Før du begynder Sådan kontrolleres delenes navne og funktioner Fødubegynder r ቢ Strømindikator ባ RESETknap Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan nulstilles mikroprocessoren på side 5. Dette kapitel indeholder oplysninger om delenes navne og de vigtigste funktioner, som kan betjenes via knapperne. Aftagelig enhed ቤ SD-kortåbning For er få mere udførlige oplysninger, læs Sådan indsættes og udskubbes et SDhukommelseskort på side 8. Når man monterer den aftagelige enhed, skal man huske at sætte den på hovedenheden, inden tændingskontakten slås til (ACC ON). Brug aldrig magt i forbindelse med fjernelse eller montering. Pas på ikke at tabe den aftagelige enhed, og beskyt den mod kontakt med vand eller andre væsker, så den ikke får permanente skader. Tryk på midten af den aftagelige enheds forside, indtil et klik høres. Lykkes det ikke at sætte den aftagelige enhed på hovedenheden, så prøv igen, men brug ikke magt, da enheden kan tage skade af det. Sæt kortet med kontaktenden først ind øverst i SD-kortpladsen og tryk på kortet, til det klikker og er helt låst på plads. Tryk lidt på midten af SDhukommelseskortet, indtil det klikker. Få udførlige oplysninger ved at læse Fjernelse af den aftagelige enhed på side 7. Genvejsmenu Registrering af dine foretrukne menuemner som genveje gør det muligt hurtigt at springe til den registrerede menuskærm med et enkelt tryk på skærmen Genvejsmenu. ባ Topmenu Tryk på [Hjem] på kortskærmen for at vise skærmen Topmenu. Dette er startmenuen, der åbner de ønskede skærme og betjener de forskellige funktioner. Tryk på symbolerne yderst til højre eller rul linjen for at vise det ikon, du gerne vil indstille som genvej. Flyt ikonet til skærmens venstre side og slip det. Flyt ikonet til skærmens højre side og slip det. Sådan betjenes menuskærme (fx Navigationsmenu ) ቦ 1 Kan alle tegn ikke ses inden for det viste område, berøres tasten til højre for punktet, så de resterende tegn kan ses. 3 2 Sådan bruges skærmtastaturet 1 6 ቢ Skærmtitel ባ Den forrige skærm vender tilbage. Du kan vælge den type tastatur, der skal bruges til at indtaste tegn og bogstaver. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan indstilles tastaturets layout på side 52. Hvis man vælger det kyrilliske tastatur, giver et tryk på mulighed for at se de resterende tegn. 15 MAN-AVICF220-DA. Fm Page 16 Monday, March 22, :10 AM Sådan bruges kortet Sådanbrugeskortet De fleste oplysninger, som navigationssystemet indeholder, kan ses på kortet. Vejnavn (eller bynavn), hvor bilen kører Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan indstilles visning af det aktuelle gadenavn på side 55. Få udførlige oplysninger ved at læse Visning af Eco-graf på side 21. Fm Page 17 Monday, March 22, :10 AM Sådan bruges kortet Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan ændres kortretningen på side 18. Kørselstiden til din destination eller viapunkt* Få udførlige oplysninger ved at læse Indstilling af auto-zoomvisning på side 54. Display, mens der køres på motorvej På bestemte steder på motorvejen er der oplysninger om vejbaner, som anviser den anbefalede bane, man skal være i, så den næste styring er let at manøvrere. Fm Page 18 Monday, March 22, :10 AM Sådan bruges kortet 2 3 Sådan betjenes kortskærmen Sådan ændres kortets målestoksforhold Kortets målestoksforhold kan ændres mellem 25 meter og kilometer (25 yards og miles). Typer af veje lagret i kortdatabasen Veje, der er inkluderet i rutestyringen Veje med styring sving for sving indeholder fuldstændige attributdata og kan bruges til fuldstændig rutestyring.

3 Sådan ændres kortretningen Visningen af bilens retning på kortet kan skiftes mellem Heading up (kørselsretning op) og North up (nord op). Veje uden anvisninger sving for sving Vejer, der kan bruges til rutestyring (ruten vises og fremhæves i purpur) har kun grundlæggende data og kan kun bruges til at plotte en navigerbar rute. Veje der ikke kan bruges til rutestyring (veje med lyserød farve) Kortvisning er mulig, men kan ikke bruges til ruteberegning. Sådan skifter kortet mellem 2D og 3D Kortskærm i 2D Visning af Eco-graf Eco-graf viser resultaterne af en sammenligning mellem det tidligere benzinforbrug og det aktuelle benzinforbrug. Få udførlige oplysninger ved at læse Visning af Eco-graf på side 21. Sådan rulles kortet manuelt til den position, du gerne vil se 1. Berør og træk kortet i den ønskede retning for at rulle manuelt. 3. Tryk på det emne, som du vil se detaljerede oplysninger om. oplysninger om et bestemt sted vises. 1 2 ቢ Afstand fra den aktuelle position ባ Markør Når markøren placeres på det ønskede sted, bevirker det, at der ses en kort informationsoversigt om det viste sted nederst på skærmen - med gadenavn og andre oplysninger om det viste sted. (Der er muligvis ingen oplysninger om netop det sted. ) Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan indstilles Favoritters ikondisplay på side 54. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan vises POI på kortet på side 52. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan læses trafikmeddelelser på kortet på side 43. Rul kortet manuelt og flyt rullemarkøren til det ikon, du vil se på. mere værdien bevæger sig i retning af +, jo bedre er benzinforbruget. der er tre forskellige graflinjer. I alt En sammenligning af det tidligere gennemsnitlige benzinforbrug med det gennemsnitlige benzinforbrug fra den position, hvor navigationssystemet blev startet sidst, til den aktuelle kørselsposition. Når niveauet går op, skifter træ-ikonet fra et lille træ til et stort træ. Få udførlige oplysninger ved at læse Ændring af eco-funktionens indstilling på side 22. Advarsel om pludselig start Hvis køretøjets hastighed overskrider 41 km/t (25,5 m/t) inden for 5 sekunder efter start, vises der en meddelelse, og at advarselsbip lyder. ቦ Dyreikoner Antallet af viste dyreikoner stiger og falder i overensstemmelse med værdien af Ecoscore. Hvis du forsøger at bruge funktionen Ecograf straks efter at du er begyndt med at bruge navigationssystemet for første gang, kan vises, og funktionen vil måske ikke være til rådighed. Få udførlige oplysninger ved at læse Ændring af eco-funktionens indstilling på side 22. Få udførlige oplysninger ved at læse Ændring af ecofunktionens indstilling på side 22. Få udførlige oplysninger ved at læse Visning af Eco-graf på side 21. Få udførlige oplysninger ved at læse Visning af Eco-kørselsniv. styring på side 22. Advarsel - for hurtig start Til: Man får en meddelelse og en biplyd, når køretøjet startes pludseligt. For at aktivere disse funktioner, skal du stoppe på et sikkert sted og trække håndbremsen, inden ruten indstilles. Desuden gælder de givne oplysninger om trafikregler for et passagerkøretøj og ikke for lastvogne eller andre vogne, der leverer varer. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan indstilles en rute til din destination på side 32. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan indstilles en rute til din destination på side 32. Fm Page 25 Monday, March 22, :10 AM Sådan søges og vælges en lokalitet Sådan søges efter en position ud fra adresse Den hyppigst brugte funktion er Adresse, hvor adressen angives og der søges efter positionen. på den ønskede gade. Sådan findes positionen ved at specificere postnummer Kender du postnummeret på det sted, du søger, kan du bruge det til at finde stedet. indtastes et søgeord Alle navne, der indeholder ordet, som begynder med indtastede n&oå udførlige oplysninger ved at læse Sådan vises skærmen Ruteinfo på side 33. Sådan redigeres via-punkter Man kan redigere via-punkter (steder man vil besøge på vej til destinationen) og genberegne ruten, så den passerer gennem disse steder. over den aktuelle position vises. over den aktuelle position vises. 36 MAN-AVICF220-DA. 5. Tryk på [Ændre lokalitet]. alle poster eller vælger alle poster fra. alle poster eller vælger alle poster fra. Navigationssystemet indeholder følgende funktioner ved at bruge oplysninger fra RDS-TMC-tjenesten: Viser en liste over trafikmeddelelser Viser trafikmeddelelser på et kort Forslår en rute, så trafikpropper undgås ved hjælp af trafikoplysningerne I dette afsnit markerer ordet trafikprop følgende typer trafikmeddelelser: Langsom, kødannelse og stillestående trafik samt lukkede/blokerede veje. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan vælges trafikmeddelelser, der skal vises på side 45. Kontrol af alle trafikoplysninger Alle trafikmeddelelser på den aktuelle rute ses på en liste på skærmen. 1. sorteres listen ifølge den lineære afstand fra bilens position til trafikmeddelelsens. Når du til den viste liste berører [Trafik på rute], sorteres listen ifølge afstanden fra bilens position til trafikmeddelelsens. Fm Page 43 Monday, March 22, :10 AM Brug af trafikoplysninger Når nye trafikmeddelelser modtages, aktuelle oplysninger ændres eller gamle oplysninger fjernes, opdateres listen, så den afspejler den nye situation. målestoksforholdet ændret, ændres ikonernes størrelse til den valgte målestok. Sådan kontrolleres det automatisk, om der er trafikpropper Hvis der er oplysninger om en trafikprop på din aktuelle rute og en alternativ rute kan findes, anbefaler navigationssystemet automatisk en ny alternativ rute.

4 Hvis man ikke vælger noget, vender skærmen tilbage til forrige skærm. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan kontrolleres det automatisk, om der er trafikpropper på side 43. Få udførlige oplysninger ved at læse Visning af trafikmeddelelsesikon på side 55. Fm Page 45 Monday, March 22, :10 AM Brug af trafikoplysninger Sådan vælges trafikmeddelelser, der skal vises Der er forskellige typer af trafikmeddelelser, der kan modtages via RDS- TMC-tjenesten, og du kan vælge hvilke typer, der skal indgå i og vises på dit navigationssystem. 1. du at indstille en anden foretrukken udbyder af RDS-TMC-tjenesten, skal du manuelt vælge én blandt de udbydere af RDS-TMC-tjenesten, der findes. 1. alle poster eller vælger alle poster fra. Sådan indtastes oplysninger om benzinforbrug for at beregne benzinprisen Benzinprisen til din destination kan beregnes ved at indtaste oplysninger om benzinforbrug i navigationssystemet. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan indstilles en rute til din destination på side Benzin fyldt på: Indtast hvor meget benzin, der er fyldt på. Et tryk på eller på skærmens højre side giver mulighed for at se næste eller forrige side. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan skiftes der mellem km og miles på side 51. Tidsforskellen mellem navigationssystemets oprindelige tidsindstilling (mellemeuropæisk tid) og dit køretøjs aktuelle position vises. Tryk på [Sommertid] for at ændre indstillingen, hvis du er i perioden med sommertid. Sådan indstilles tastaturets layout Du kan vælge den type tastatur, der skal bruges til at indtaste tegn og bogstaver. Tryk på [Vis] for at ændre indstillingen til Til. Hvis man vælger en underkategori med mere detaljerede kategorier, vælges alle detaljerede kategorier inden for underkategorien, og bliver inaktiv. Tryk på emnet og tryk på [OK] for at afslutte valget af de detaljerede kategorier, der skal vises. Hvis POI-ikonet ikke skal vises på kortet, tryk på [Vis] for at slå det Fra. Tryk på den ønskede kategori. skærmen Vis POI (hovedkategori) vises igen. Hvis du vil vælge andre emner eller vælge andre emner fra, gentag disse skridt så ofte som nødvendigt. Sådan skifter kortet mellem 2D og 3D Man kan trykke på eller på kortskærmen for at skifte mellem 2D og 3D. For detaljer om betjeningerne se Sådan skifter kortet mellem 2D og 3D på side 19. Sådan indstilles kortets farveskift mellem dag og nat For at gøre kortet mere tydeligt, når det er mørkt, kan timingen indstilles til at ændre kombinationen af kortfarver. Automatisk (standard): Du kan ændre kortfarverne mellem dag og Sådan indstilles Favoritters ikondisplay Du kan vælge, om ikonet for Favoritter skal ses på kortet. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan kontrolleres trafikmeddelelser manuelt på side 44. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan registreres og redigeres din hjemadresse på side 39. Sådan korrigeres den aktuelle position Tryk på skærmen for at justere bilens aktuelle position og retning, der vises på kortet. Korrekt status vises kun, hvis AV-modtageren er forbundet korrekt med navigationssystemet. For at få mere udførlige oplysninger om de punkter, der slettes, læs Sådan indstilles punkter, der skal slettes på side 60. Metode 1: Tryk på knappen RESET. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan nulstilles mikroprocessoren på side 5. Metode 2: Tryk på [Nulstil]. Få udførlige oplysninger ved at læse Sådan gendannes standardindstillingen på side 58. For at få mere udførlige oplysninger om de punkter, der slettes, læs Sådan indstilles punkter, der skal slettes på side 60. Fm Page 59 Monday, March 22, :10 AM Andre funktioner For at få mere udførlige oplysninger om de punkter, der slettes, læs Sådan indstilles punkter, der skal slettes på side 60. Navigationsfunktioner Kortfunktioner Indstilling af visningstilstand og målestok på kortet Kortets retning Markørens seneste position på kortskærmen Akt. Fm Page 61 Monday, March 22, :10 AM Andre funktioner Afbrydelse af AVmodtagerskærmen Når en funktion med en højere prioritet modtages af AVmodtageren, skifter navigationsskærmen automatisk til AVmodtagerens skærm. skærmen skifter i følgende tilfælde. Når et telefonopkald modtages Hvis en mobiltelefon er tilsluttet til AVmodtageren med trådløs Bluetooth-teknologi og der er et opkald, skifter displayet til telefonbetjeningsskærmen. efter opkaldet skifter systemet automatisk tilbage til navigationsskærmen. Når nyheder eller trafikmeddelelser modtages Hvis afbrydelse med nyhedsprogram eller standbyfunktionen for trafikmeddelelser er aktiveret på AV-modtageren og oplysninger af denne type sendes af en RDS-station, indstiller AV-modtageren denne station og orienterer om modtagelsen på audioinformationslinjen. Kontrollér GPS-signalmodtagelsen og om nødvendigt GPS-antennens position, eller kør videre, indtil modtagelsen bliver bedre. Bliv ved med at køre, indtil modtagelsen bliver bedre. Kontrollér, at navigationssystemet er solidt monteret, og spørg om nødvendigt den forhandler, der installerede systemet. Bilens position kan ikke ses på GPS-modtagelse kan afbrydes kortet uden en væsentlig midlertidigt, hvis der bruges bil- eller positionsfejl. Kortfarven skifter ikke automatisk mellem dag og nat. Når der køres mellem Når der køres gennem høje bygninger tæt skov eller under høje træer GPSmodtagelsen kan forsvinde midlertidigt, hvis en bil- eller mobiltelefon benyttes i nærheden af dette produkt. Dæk ikke dette produkt med sprøjtemaling eller bilvoks, da det kan blokere for modtagelsen af GPS-signaler. Er der ikke modtaget GPS-signal i lang tid, kan bilens egentlige position og det aktuelle positionsmærke på kortet være vidt forskellige eller endnu ikke opdateret.

5 Powered by TCPDF ( Forhold, som sandsynligvis vil medføre mærkbare positioneringsfejl Af forskellige årsager, fx tilstanden af den vej, du kører på, og GPS-signalets modtagelsesstatus, kan bilens reelle position adskille sig fra den viste position på kortskærmen. Der tages muligvis ikke hensyn til ensrettede og lukkede veje. Hvis en gade fx kun er åben om morgenen, men du ankommer til den senere, er det imod trafikreglerne at bruge gaden, og derfor kan den indstillede rute ikke følges. Det kan ske, at styringen fører dig væk fra en motorvej og derefter tilbage på den igen. I nogle tilfælde kan ruten anmode om kørsel i modsat retning end din aktuelle kørselsretning. I så tilfælde får du besked på at vende om. Fm Page 71 Monday, March 22, :10 AM Tillæg Indstillingsmenu skærm Ordliste Aktuel position Din bil nuværende position, din aktuelle position, som vises på kortet med en rød trekant. Systemet skifter automatisk til denne tilstand, så snart en rute er indstillet. 96 g Via-punkt Et sted, du vælger at besøge før din destination..

Din brugermanual PIONEER AVIC-F3210BT http://da.yourpdfguides.com/dref/5597011

Din brugermanual PIONEER AVIC-F3210BT http://da.yourpdfguides.com/dref/5597011 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugervejledning til OdenseGuide til Android

Brugervejledning til OdenseGuide til Android Brugervejledning til OdenseGuide til Android Odense Kommune, 02.02.2012 Installation af OdenseGuide OdenseGuide kan downloades fra Android Market. Søg på Odense, og vælg gratis-app en OdenseGuide fra a2i

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Kurzreferenz Guide de référence rapide Guida rapida Guía de referencia rápida Beknopte handleiding Snabbreferensguide Lynguide Краткий справочник PMD-B00P DA-1 Montering af Blackbird

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

AVIC-F500BT. Dansk. Betjeningsvejledning NAVIGATION GATEWAY SYSTEM. Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.

AVIC-F500BT. Dansk. Betjeningsvejledning NAVIGATION GATEWAY SYSTEM. Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer. Betjeningsvejledning NAVIGATION GATEWAY SYSTEM AVIC-F500BT Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu) Læs Vigtige oplysninger til brugeren som det første! Vigtige oplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner

Ovi Kort til mobiltelefoner Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt over Kort 3 Min position 3 Visning af dit sted og kortet 3 Ændring af kortets udseende 4 Hentning og opdatering

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

S-serien. Brugervejledning. Dansk

S-serien. Brugervejledning. Dansk S-serien Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN S-Serie Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TomTom Referencevejledning

TomTom Referencevejledning TomTom Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 8 Æskens indhold 9 Æskens indhold... 9 Læs dette først 10 Placering af enheden... 10 Montering i bilen... 10 Tænd og sluk... 11 Opsætning...

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funktioner fra denne firmwareopdatering og deres respektive handlinger beskrives her. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der findes på den medfølgende cd-rom. 2010

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Brugervejledning HERE Drive

Brugervejledning HERE Drive Brugervejledning HERE Drive 1.0. udgave DA HERE Drive HERE Drive guider dig til det sted, du vil hen, med rutevejledning sving for sving og taleinstruktioner. Du kan: finde vej i dit hjemland eller det

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

VG 40 Computer vejledning

VG 40 Computer vejledning VG 40 Computer vejledning COMPUTER INSTRUKTION Knappernes funktioner TIME Display Viser minutter og sekunder SPEED Display Viser km. i timen (km/t) eller miles i timen (m/t) RPM Display Omdrejninger i

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Din brugermanual ALK COPILOT POCKET PC6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1198730

Din brugermanual ALK COPILOT POCKET PC6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1198730 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Applikationen Klip (dansk)

Applikationen Klip (dansk) Applikationen Klip (dansk) PMH Version 3.0-0315 Indhold 1 Manual 2 1.1 Vejledning................................. 2 1.1.1 Starten.............................. 8 1.1.2 Strækkene mellem posterne...................

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Æskens indhold. TomTom GO inklusive Easy Click-holderen. USB-kabel. USB-biloplader. Monteringstegning. Æsken s indhold

Æskens indhold. TomTom GO inklusive Easy Click-holderen. USB-kabel. USB-biloplader. Monteringstegning. Æsken s indhold TomTom GO 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom GO inklusive Easy Click-holderen USB-kabel USB-biloplader Monteringstegning 2 2. Læs dette først Læs dette først Montering af din enhed i bilen Sørg for,

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Arc Enterprise Console Operator Attendant

Arc Enterprise Console Operator Attendant Arc Enterprise Console Operator Attendant Hurtig brugervejledning Version 5.1 2003-2009 Arc Solutions (International) Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne dokumentation må gengives i nogen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HOUNÖ TOUCH. Advanced Racktimer Brugermanual

HOUNÖ TOUCH. Advanced Racktimer Brugermanual HOUNÖ TOUCH Advanced Racktimer Brugermanual DK INTRODUKTION TIL Advanced RACKTIMER INDHOLD INTRODUKTION TIL AVANCERET RACKTIMER 3 RACKTIMER AKTIVERING 4 GRUPPEOPSÆTNING 5 OPSKRIFTOPSÆTNING 6 TILBEREDNINGSFUNKTIONER

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere