Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillingsbeskrivelse for skoleledelser"

Transkript

1 Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere. Distriktsskolelederen - har det overordnede ansvar for skolen - har ansvar for implementering af tiltag, der følger af lovgivning samt kommunale beslutninger og målsætninger - skaber fælles retning for skolen som helhed og integrerer de enkelte afdelingers daglige virke i den overordnede målsætning - har det overordnede ansvar for de fysiske og psykiske arbejdsmiljø - sætter den pædagogisk-faglige retning for skolen - har ansvaret for opnåelse af skolens mål og resultater - er i sit virke synlig på alle afdelinger af skolen - understøtter de pædagogiske lederes udvikling af de enkelte afdelinger - er nærværende i ledernes dagligdag for at guide, udvikle, prioritere, sparre og give feedback - har til opgave at kommunikere komplekse, didaktiske, pædagogiske og økonomiske problemstillinger - har det overordnede økonomiske ansvar for, at skolens virksomhed sker indenfor den udmeldte bevilling - har personaleansvar for den administrative leder, BFO-lederen og de pædagogiske ledere - har ansættelses- og afskedigelsesbeføjelser i forhold til den administrative leder, BFOlederen og de pædagogiske ledere - varetager faglig ledelse af ledelsesteamet - er ansvarlig for betjening og rådgivning af bestyrelsen - indgår i og tager medansvar for udvikling af 0-18 års området i Ballerup Kommune - varetager skolens interesser udadtil, herunder i lokalsamfundet og indgår i de nødvendige netværk Distriktsskolelederen refererer til centerchefen.

2 Stillingsbeskrivelse: BFO - leder Ballerup Kommune Ballerup Fritidsordning altid omtalt som BFO - er en del af skolens samlede virksomhed. Det betyder, at BFOén er et godt og kvalitativt supplement til skolens kerneopgave. Lederen af BFO - er en del af skolens samlede lederteam - har det overordnede ansvar for BFO en - implementerer BFO ens bidrag til indsatser, der besluttes for skolen - sikrer, at BFO en bliver et godt og kvalitativt supplement til skolens kerneopgave - har personaleansvar for medarbejdere i afdelingen - kan deltage i de pædagogisk/administrative opgaver af planlægningsmæssig karakter - går forrest og aktivt ind i BFO ens udviklingsarbejde og bidrager til hele skolens udvikling - har ansvar for løbende at omsætte indsigter til nye handlinger - har ansvar for at BFO en drives i overensstemmelse med det tildelte budget - står i spidsen for afdelingens samarbejde mellem skole og hjem - varetager den faglige ledelse af BFO ens medarbejdere - har ansættelses- og afskedigelsesbeføjelser i forhold til BFO ens personale - er nærværende i afdelingens dagligdag - indgår i nødvendige netværk - har ansvar for, at der opsættes tydelige mål for læring for alle børn i BFO en - har ansvar for at alle børn trives BFO-lederen refererer til distriktsskolelederen

3 Stillingsbeskrivelse: Pædagogisk leder Pædagogisk leder for henholdsvis indskoling, mellemtrin, udskoling og specialafsnit i Ballerup Kommune Den pædagogiske leders fokus er på læringsledelse og personaleledelse i afdelingen. Den pædagogiske leder - er en del af skolens ledelsesteam - har det overordnede pædagogiske ansvar for afdelingen - har personaleansvar for medarbejderne i afdelingen - har ansættelses- og afskedigelsesbeføjelser i forhold til afdelingens personale - går forrest og aktivt ind i afdelingens pædagogiske udviklingsarbejde og hele skolens udvikling og implementerer på afdelingsniveau tiltag, der besluttes for skolen - er nærværende i afdelingens dagligdag - understøtter gennem observation, sparring og feedback at medarbejderne selv tilrettelægger og gennemfører den samlede opgave - har ansvar for at der sættes tydelige mål for læring for alle børn - har ansvar for at alle børn trives - har ansvar for afdelingens resultater - har ansvar for afdelingens andel af budgettet - står i spidsen for afdelingens samarbejde mellem skole & hjem - varetager den faglige og pædagogiske ledelse af afdelingen herunder relevant anvendelse af data - har ansvar for løbende at analysere data og omsætte indsigter til nye handlinger - koordinerer afdelingens samarbejder med Center for Børn- og Ungerådgivning omkring børn i udsatte positioner - har ansvar for at lede netværk relevant for børns udvikling Den pædagogiske leder refererer til distriktsskolelederen

4 Stillingsbeskrivelse: Administrativ leder Ballerup Kommunes skoler Den administrative leders fokus er på skolens menneskelige, økonomiske og teknologiske ressourcer. Den administrative leder - har det overordnede ansvar for at skolens rammer og administration understøtter skolens faglige opgaveløsning - har ansvar for at skolens administration og ressourceudnyttelse understøtter skolens strategiske og pædagogiske prioriteringer - har personaleansvar for skolens administrative funktioner - er i sit virke synlig på alle skolens sekretariatsfunktioner - er en del af skolens samlede lederteam - har ansættelses- og afskedigelsesbeføjelser i forhold til det administrative personale - har ansvar for at udarbejde og følge op på skolens budget - er ansvarlig for at sikre rapportering og regnskabsaflæggelse - har ansvar for at skolens samlede ressourcer udnyttes optimalt - har ansvar for daglig vikarplanlægning - har ansvar for skolens elevadministration - er skolens sikkerhedsleder og har det daglige arbejde med skolens arbejdsmiljø - har ansvar for skemalægning og planlægning af skoleåret - har ansvar for samarbejdet med de tekniske servicemedarbejdere - er ansvarlig for skolens personaleadministration i henhold til indgåede overenskomster og aftaler - er ansvarlig for den daglige drift af skolens administrative systemer - har ansvar for rapportering til Undervisningsministeriet, kommunen mv. Den administrative leder refererer til distriktsskolelederen.

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kodeks for god politisk ledelse

Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse I arbejdet med attraktive arbejdspladser har byrådet og MED- Hovedudvalget på to dialogmøder i 2008 bearbejdet 14 faktorer om, hvad der skaber

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Klub 144 Udviklingsplan 2010 Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere