Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96."

Transkript

1 Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96.

2 Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver... 8 Kurser og rådgivning... 8 Hvem kan få en BPA? Handicaphjælpernes arbejdsopgaver Husdyr Udmåling af timer og ændring af din bevilling Revurdering af dit hjælpebehov Tilsyn Pleje- og bistandstillæg Invaliditetsydelse Forsikringer Ansættelse af handicaphjælpere...19 Hvordan finder jeg nye hjælpere? Ansættelsessamtale Tavshedspligt Nøglekort Ansættelseskontrakter Opsigelsesvarsler Straffeattest Vagtplaner Vikarer Arbejdstidsregler Hviletid Fridøgn Hviletidsbekendtgørelsen og 24-timers vagter.27 Regler om gennemsnitlig ugentlig arbejdstid Dine valgmuligheder...28 Valgmuligheder i BPA: Hvis du selv er arbejdsgiver og Silkeborg Kommune står for lønudbetalingen Hvis du selv er arbejdsgiver og vælger at lade en privat virksomhed stå for lønudbetalingen Hvis du selv er arbejdsgiver og vælger selv at stå for lønudbetalingen Hvis du overgiver arbejdsgiveransvaret til en anden part Overførsel og opsparing af timer Lønsatser mv Aflønning af handicaphjælpere Oversigt over lønsatser mv Tillæg mv...37 Tillæg for tjeneste på søgnehelligdage og specialdage Rådighedstimer Overarbejde/ekstra vagter/tillæg for at møde ind med kort varsel Sygdom...39 Andet fravær med fuld løn...41 Barnets 1. og 2. sygedag Barselsorlov Fravær hvis du selv er arbejds giver og Silkeborg Kommune ikke står for lønudbetalingen...42 Fravær hvis du har overdraget arbejdsgiveransvaret til en anden part...43 Andre forhold...45 Flytning til en anden kommune Hospitalsindlæggelser, sygdom mv Frakendelse af BPA Tilskud til udgifter ved BPA BPA og ophold i udlandet Merudgifter i henhold til servicelovens Boligstøtte Personlig assistance på arbejdsmarkedet Respirationsbistand Arbejdsmiljø...49 Hvis du har overgivet arbejdsgiveransvaret til en anden part Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdsskader Oplæring af og kurser for handicaphjælpere Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Bilag 1: Vejledning i at udfylde indberetningsskemaer...53 Bilag 2: Fraværsmelding...55 Bilag 3: Pensionsaftale Silkeborg Kommune Pensionsaftalens parter Pensionsordningens f ormål og indhold Pensionsbidrag og regulering Indberetning og betaling til pensionsordningen Indbetalingsprocedurer, PBS Overførselsservice Ikrafttrædelse og opsigelse... 58

3 Forord Denne håndbog er lavet som en hjælp til de borgere, der har fået en bevilling på en Borgerstyret Personlig Assistanceordning (BPA) i henhold til Lov om social service 96. Håndbogen vil kunne give dig svar på mange af de spørgsmål, du kan sidde inde med i tiden efter du er bevilget en BPA. Denne håndbog vil ikke komme nærmere ind på processen omkring ansøgning og bevilling af BPA. Når du søger om en BPA, vil du dog få udleveret en kopi af håndbogen, fordi den giver et godt billede af de mange elementer, som en BPA indeholder. Herudfra vil du have lettere ved at vurdere, om en BPA er noget for dig. Selvom håndbogen forhåbentlig indeholder svar på mange af dine spørgsmål, vil der sandsynligvis også være mange, som du ikke finder svar på. Du kan derfor altid kontakte din rådgiver for at få råd og vejledning. Senest reviderede udgave: Januar Brugerhåndbog BPA 3

4 4

5 Formålet med BPA I januar 2010 blev hjælperordningerne erstattet af BPA (Borgerstyret Personlig Assistanceordning). Ved at kalde den borgerstyret sættes der fokus på og præciseres borgerens medbestemmelse i ordningen. Det overordnede fokus med reglerne om BPA er at skabe grundlag for fleksible ordninger. Du, som får bevilget en BPA, får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i din medbestemmelse. Ordningen kan tilpasses dine ønsker og behov, så du, trods omfattende funktionsnedsættelser, har mulighed for at få eller opretholde et selvstændigt liv, med mulighed for at deltage i samfundet på lige vilkår med alle andre borgere. Formålet er også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til dig, der har et omfattende hjælpebehov. Udgangspunktet er, at du selv er arbejdsgiver for dine hjælpere, men du har mulighed for at afgive dit arbejdsgiveransvar til en anden part og dermed blive aflastet for en lang række administrative og juridiske opgaver. Brugerhåndbog BPA 5

6 6

7 Generelle forhold i en BPA Arbejdsleder For at få bevilget en BPA er det en betingelse, at du kan bestride rollen som arbejdsleder. Ved arbejdsleder forstås som udgangspunkt, at du er i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som dine hjælperes daglige leder. Det betyder, at du skal kunne: Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtalerne Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Sikre et godt psykisk arbejdsmiljø herunder etik som arbejdsleder Afholde personalemøder med hjælperne. Du kan komme på kursus, så du har de bedste forudsætninger for at kunne varetage rollen som arbejdsleder. Brugerhåndbog BPA 7

8 Arbejdsgiver Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiverrollen, at du har ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at have en BPA. Arbejdsopgaverne er: Ansættelse og afskedigelse af hjælperne Udarbejdelse af ansættelsespapirer til hjælperne Udbetaling af løn (opgaven kan gives til en privat virksomhed/forening, eller varetages af Silkeborg Kommune) Indberette skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie, barselsfond og ATP (kan overtages af Silkeborg Kommune eller en privat virksomhed/forening) Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Gennemførelse af arbejdspladsvurderinger. Kurser og rådgivning Der er etableret en gratis rådgivningsfunktion for borgere med en BPA. Her kan du få svar på mange af de spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiverrollen, eksempelvis ansættelsesretlige spørgsmål, spørgsmål om arbejdsmiljø, ferielovgivning mv. Rådgivningsfunktionen har følgende web-adresse: Derudover afholder bpa-arbejdsgiver.dk af og til temadage. For yderligere information se hjemmesiden. Hvis du ikke har overgivet dit arbejdsgiveransvar til en nærtstående, en privat virksomhed, eller en forening, kan du også få råd og vejledning hos din rådgiver i Handicap- og Psykiatriafdelingen. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed eller en forening, er det dem, der skal rådgive og vejlede dig. Hvis du er i tvivl om, hvem der bedst kan hjælpe dig med råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver. 8

9 Brugerhåndbog BPA 9

10 Hvem kan få en BPA? BPA er tiltænkt de borgere, der har et massivt og sammensat hjælpebehov. Du skal have en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Der kan være tale om mange forskellige funktionsnedsættelser. Du skal, uanset din funktionsnedsættelse, kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere. Det er ikke sikkert, at der er behov for hjælp i alle døgnets timer. Der er ingen nedre grænse for hvor mange timer man minimum skal have med hjælp, men for at få en BPA er det et krav, at dit behov for hjælp ikke kan dækkes ved hjælp af anden lovgivning, eksempelvis personlig og praktisk hjælp og en ledsageordning. Det afgørende er, at du får mulighed for at leve så frit og selvstændigt et liv som muligt og at din hjælp tilrettelægges på en sammenhængende måde ud fra dit behov for hjælp. Du behøver ikke at være arbejdsgiver for dine hjælpere. Den del af ansvaret kan overlades til en anden part, eksempelvis en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening. Det kan give dig en bedre mulighed for at kunne koncentrere dig om andre ting, der er mere vigtige for dig. Handicaphjælpernes arbejdsopgaver Det er dine handicaphjælperes opgave at få din hverdag til at fungere. Det er både de praktiske opgaver, men også de opgaver, som vedrører personlig pleje. Dine handicap hjælpere må dog ikke have større opgaver som hovedrengøring, havearbejde, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver. Der kan være mulighed for at søge om tilskud til nogle af opgaverne som en merudgift efter servicelovens 100. Du må gerne bede dine hjælpere om at rydde sne og salte, hvis de samtidig kan tage sig af deres primære opgaver, og du skal kunne tilkalde dine hjælpere, hvis du får brug for hjælp. Det vil altid være dit ansvar, at hjælpernes arbejdsopgaver ikke er i strid med arbejdsmiljø lovgivningen. 10

11 Husdyr Dine hjælpere må gerne fodre mindre husdyr som katte, hunde, fugle, kaniner mv., men rengøring af og efter dyr samt gåture med dyr er ikke omfattet af hjælpernes arbejdsopgaver. Du skal også være opmærksom på, at du ikke kan påtvinge dine hjælpere opgaver omkring dyrene, da du kan komme ud for, at du har hjælpere ansat, der ikke bryder sig om dyr. Pasning af større dyr, som eksempelvis heste, får, geder mv., er ikke omfattet af hjælpernes arbejdsopgaver. Brugerhåndbog BPA 11

12 Udmåling af timer og ændring af din bevilling Udmålingen af din bevilling er sket efter, at du har haft besøg af din rådgiver. I har sammen talt om dit behov for hjælp og hvornår på døgnet, du har behovet. Din rådgiver har foretaget en individuel helhedsvurdering af dit hjælpebehov. Du vil dog kunne opleve, at du og din rådgiver kan være uenige om behovet for støtte. Hvis dette er tilfældet, kan du klage over afgørelsen. Det kan ske, at du har behov for at ændre i din bevilling. Årsagerne kan være mange. Du er måske blevet dårligere og har brug for mere hjælp, du er flyttet sammen med en kæreste, du har brug for at være mere alene, du har fået et større ledsagelsesbehov osv. Hvis du har behov for at ændre i din bevilling, er det vigtigt, at du kontakter din rådgiver, så I sammen kan se på det ændrede behov og det kan vurderes, hvilken betydning det har for din bevilling. Hvis du skal indlægges på sygehus, skal du kontakte din rådgiver, da det kan få betydning for din BPA. Selvom du har overgivet arbejdsgiveransvaret til en anden, er det vigtigt, at du kontakter din rådgiver, da rådgiveren er den eneste, der kan ændre i din bevilling. Hvis din bevilling herefter ændres, skal du selv tage kontakt til den virksomhed, forening eller anden part, der har overtaget dit arbejdsgiveransvar. Som udgangspunkt skal dit behov for personlig og praktisk hjælp samt ledsagelse være dækket af din BPA. Du kan dog vælge at få eksempelvis hjemmeplejen til at komme om aftenen/natten, hvis du gerne vil være uden hjælpere, men er vurderet til at have behov for hjælp i løbet af aftenen/natten. Den del af hjælpen vil blive bevilget i henhold til servicelovens 83. Du skal kontakte din rådgiver, hvis du ønsker denne mulighed. Rådgiveren vil herefter kontakte en visitator i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, og der vil blive foretaget en vurdering af dit behov. Herefter kan den nødvendige hjælp blive sat i gang. 12

13 Brugerhåndbog BPA 13

14 Revurdering af dit hjælpebehov Rådgiveren aftaler med dig, hvordan du får den hjælp, som du har brug for, og hvor tit det er nødvendigt at se på dit hjælpebehov. Hyppigheden aftales individuelt. Hvis din BPA har fungeret på en god og stabil måde i flere år, kan revurderingen eksempel vis klares over en telefonsamtale. På samme måde kan der være behov for jævnlig kontakt, hvis din ordning er ny og dit behov for hjælp usikkert. Hvis du lider af en fremadskridende lidelse, kan det også gøre, at dit hjælpebehov ændrer sig. Din bevilling kan altid revurderes, hvis der opstår behov for det. Du skal kontakte din rådgiver, hvis det er nødvendigt. Revurderingen omfatter din bevilling af hjælp, altså hvor mange timer du er bevilget, og om du fortsat er berettiget til BPA. Hvis du har overgivet arbejdsgiveransvaret til en anden part, er det fortsat din rådgiver, som skal sikre, at din bevilling dækker dine behov. Det er rådgiveren, du skal kontakte, hvis du ønsker at få revurderet din bevilling før tid. Tilsyn Regelmæssigt og som udgangspunkt en gang årligt skal det sikres, at din BPA fungerer efter hensigten. Formålet med tilsynet er at sikre, at du får den hjælp, der var hensigten med ordningen, men også om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage hjælp i form af BPA. Din evne som arbejdsleder/arbejdsgiver skal også vurderes samt hvordan du i praksis fungerer som arbejdsleder/arbejdsgiver. Dette gøres ved, at du og rådgiveren tager en samtale om hele din BPA, og hvordan du oplever det at have en BPA i det hele taget. Tilsynet skal også vurdere, om du tilrettelægger og dine hjælpere udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde, og hvorvidt der er andre forhold, eksempelvis hyppige hjælperskift eller forhold omkring arbejdsmiljøet, der giver anledning til en særlig indsats. Denne indsats kan eksempelvis være tilbud om kurser angående arbejdsgiver/ arbejdslederrollen og opgaver mv. 14

15 Under tilsynet vil rådgiveren blandt andet se på, hvornår du sidst har foretaget en arbejdspladsvurdering, gennemført MUS-samtaler, gennemgået regnskab mv. Pleje- og bistandstillæg Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 og har behov for en BPA, vil det være meget almindeligt, at du også er tilkendt enten bistands- eller plejetillæg. Som udgangspunkt skal din BPA dække alle dine behov for pleje og omsorg. Bistands- og plejetillægget blev ligeledes tilkendt dig med det formål at dække dine behov for pleje og omsorg. Ved bevilling af BPA skal det derfor vurderes, om og i hvilket omfang din bevilling skal nedsættes som følge af, at du også har et bistands- eller plejetillæg. Du skal tale med din rådgiver, da det er meget individuelt, hvilken afgørelse, der skal træffes i forhold til bistands- og plejetillæg. Invaliditetsydelse Hvis du er tilkendt invaliditetsydelse, kan du beholde den selvom du får bevilget BPA. Der må ikke ske modregning i denne ydelse. Brugerhåndbog BPA 15

16 Forsikringer Som arbejdsgiver er du forpligtet til at tegne forskellige forsikringer. Udgiften til forsikringerne dækkes af Silkeborg Kommune. Du kan kun få dækket udgifterne til den billigste forsikring, men det står dig naturligvis frit for, hvilket forsikringsselskab, du vælger. Du skal tegne forsikring mod arbejdsulykker og skal tilslutte dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Som modtager af en BPA er du forpligtet til at have de tilstrækkelige forsikringer, herunder mod arbejdsskade, og rejseforsikringer ved rejser i udlandet. Som arbejdsgiver er du erstatningsansvarlig for skader, der skyldes hjælperens ufor svarlige adfærd i forbindelse med arbejdets udførelse. Derfor kan det være en god ide, at du sikrer, at du har tegnet en forsikring, der dækker dette ansvar (en erhvervsansvarsforsikring). Det er normalt ikke muligt at forsikre sig mod skader, som hjælperen forvolder mod dine ting i hjemmet. Forsikringen dækker kun, hvis hjælperen kommer til at ødelægge ting uden for hjemmet, eksempelvis når hjælperen er ude at handle for dig. Silkeborg Kommune kan heller ikke dække skader, som hjælperen forvolder mod dine ting. Hvis din ægtefælle er ansat som hjælper for dig, skal du være opmærksom på, at din ægtefælle ikke kan forsikres mod arbejdsskade. I stedet skal der tegnes en heltidsulykkesforsikring. Du kan kontakte dit forsikringsselskab for flere oplysninger. Du skal selv tage kontakt til et forsikringsselskab. Hvis du har overdraget arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed eller en forening, kan virksomheden eller foreningen tegne forsikringerne i dit navn. Ansvaret for, at forpligtelserne er opfyldt ligger dog fortsat hos dig. Silkeborg Kommune dækker udgifterne, dog maksimalt svarende til markedets laveste pris. 16

17 Brugerhåndbog BPA 17

18 18

19 Ansættelse af handicaphjælpere Hvordan finder jeg nye hjælpere? Du er selv ansvarlig for at søge efter og udvælge dine hjælpere. De mest almindelige måder at finde nye hjælpere på, er gennem: Privat netværk. Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA. Du kan finde forskellige udbydere på internettet. Det lokale jobcenter. Du har mulighed for at annoncere i aviser, på nettet eller ved opslag på uddannelsesinstitutioner. Der findes endvidere forskellige jobbanker på nettet. Det er hensigten, at du selv skal sørge for at annoncere efter nye hjælpere, men din rådgiver vil naturligvis være behjælpelig i opstartsfasen. Du vil få dækket udgifterne til annoncering i rimeligt omfang. Du skal kontakte din rådgiver, inden du annoncerer. Vær opmærksom på, at Silkeborg Kommune ikke yder tilskud til ansættelse af personer under 18 år. Brugerhåndbog BPA 19

20 Ansættelsessamtale Når du har fundet ansøgerne til din ledige stilling, kan du indkalde dem til samtale pr. brev eller . Du kan også ringe og indkalde dem. Fordelen vil være, at du kan danne dig et indtryk af ansøgeren allerede i den forbindelse. Du bestemmer selv formen på dine ansættelsessamtaler, men de kan indeholde følgende: Fortæl, hvad en BPA indeholder. Du kan tage udgangspunkt i dit eget liv. Fortæl lidt om dig selv og dine interesser, evt. om dit arbejde, dit hjælpebehov og naturligvis også dit handicap. Få ansøgeren til at fortælle lidt om sig selv, herunder hvad ansøgeren er god og mindre god til. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om ansøgeren passer ind i din hjælpergruppe. Tal om gensidige forventninger til jobbet, herunder årsagen til, at ansøgeren søger jobbet. 20

21 Hvilken rolle skal ansøgeren have i dit liv? Vil du have en usynlig hjælper, en ven eller noget midt imellem? Det er vigtigt, at du gør dig disse overvejelser inden samtalen og fortæller det til ansøgeren, så der ikke opstår misforståelser efterfølgende. Tidshorisont. Har ansøgeren planer om en kortvarig eller længerevarende ansættelse? Det kan tage lang tid at sætte en ny hjælper ind i arbejdet, så det er ikke uvæsentligt at kende lidt til hjælperens overvejelser. Fortæl lidt om de anderledes arbejdsforhold, der er ved at arbejde i en andens hjem, eksempelvis det, at arbejde uden kolleger. Orientering om lønforhold. Prøv at fornemme om der er god kemi imellem jer. Hvis ikke, så skal du ikke gå på kompromis. Ansæt en anden ansøger. Tavshedspligt Under ansættelsessamtalen er det meget vigtigt, at du oplyser om, at dine hjælpere er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten vedrører dine personlige og økonomiske forhold, herunder oplysninger om dine familieforhold og helbredsmæssige forhold. Det er vigtigt, at hjælperne får at vide, at tavshedspligten ikke ophører, selvom hjælperen stopper med at arbejde for dig. Dog skal du være opmærksom på, at tavshedspligten ikke gælder, hvis hjælperen har pligt til at give oplysninger efter anden lovgivning. Det kunne eksempelvis være angående børns mistrivsel. Nøglekort Hvis du udleverer en husnøgle til dine hjælpere, kan det være en fordel for dig, at hjælperne underskriver en erklæring på, at de har modtaget nøglen. Husk at få nøglen igen, når hjælperen stopper sit ansættelsesforhold. Brugerhåndbog BPA 21

22 Ansættelseskontrakter Er du selv arbejdsgiver, er det dit ansvar, at dine ansættelseskontrakter overholder de minimumskrav, der er til en kontrakt. På kan du finde forslag til en kontrakt. Du skal altid informere Silkeborg kommune, når der sker ændringer omkring dine hjælpere, det vil sige nyansættelser og fratrædelser. Din økonomiske ramme er blandt andet beregnet ud fra, hvor lang tid dine hjælpere har været ansat, om de har optjent ret til pension osv. Hvis du har fået et højere tilskud, end du er berettiget til, skal du betale pengene tilbage til Silkeborg Kommune. Det er ikke nødvendigt, at hjælperne afleverer skattekort. Oplysningerne hentes automatisk hos SKAT. Opsigelsesvarsler Følgende opsigelsesvarsler er gældende jf. det politisk besluttede serviceniveau: Anciennitet: Arbejdsgiver: Medarbejder: 0-14 dage dag til dag dag til dag 14 dage 3 mdr. 7 dage 7 dage 3 mdr. 1 år 14 dage 14 dage Over 1 år 1 md. 14 dage Du har mulighed for selv at aftale længere varsler med dine hjælpere, men vi gør opmærksom på, at du selv skal afholde eventuelle øgede udgifter i forbindelse med dette. Straffeattest Vi anbefaler, at du anmoder nye hjælpere om en privat straffeattest. Hjælperen skal selv indhente den private straffeattest hos politiet. Det er nok med den private straffeattest, som angiver om der er noteret strafbare forhold inden for de sidste 5 år. 22

23 Vagtplaner Du skal sørge for at sikre, at du har tilstrækkeligt med ansatte til, at du kan overholde arbejdstidsregler mv. Hvor mange ansatte, du bør have, afhænger selvfølgelig af, hvor mange timers støtte du er bevilget. Har du døgndækning, skal du som minimum have fem hjælpere ansat + tilstrækkeligt med vikarer. Du skal lægge en vagtplan, så både du og hjælperne ved, hvem der skal være på vagt på hvilke dage og i hvilke tidsrum. Brugerhåndbog BPA 23

24 Vagtplanen skal laves i god tid, det vil sige med mindst en måneds varsel. Det vil være en fordel, hvis du laver vagtplanen i samarbejde med dine hjælpere. Det vil også være en fordel med rullende vagter, så der ikke skal laves for mange ændringer fra måned til måned. Silkeborg Kommune har mulighed for at indhente de udarbejdede vagtplaner i forbindelse med tilsynsforpligtelsen. Du bør derfor gemme vagtplanerne. Vikarer Det er dit ansvar, at der er ansat tilstrækkeligt med personale til at dække alle vagter hos dig. Dette inkluderer også vikarer. Hvis du har behov for vikarer pga. sygdom hos dit faste personale, kan du efter regning få dækket lønudgifterne til en vikar. Du vil som regel kun få dækket udgifter svarende til det, du sædvanligvis får udbetalt til samme vagt. Du kan undtagelsesvis komme ud for, at hverken faste vikarer eller fast personale kan afløse ved sygdom. Du skal, så vidt det er muligt, kontakte din rådgiver inden du laver en aftale med et vikarbureau, da du ellers ikke kan være sikker på, at du kan du få dækket differencen, hvis du vælger en dyrere løsning. Hvis det ikke er muligt, skal du altid kontakte din rådgiver efterfølgende. Din rådgiver vil blandt andet se på, om du har tilstrækkelig med vikarer tilknyttet. Arbejdstidsregler Som arbejdsgiver/arbejdsleder skal du være opmærksom på de arbejdsmiljøretlige regler om arbejdstid, når du laver aftaler med dine hjælpere om, hvornår og hvor længe de skal arbejde. De arbejdsmiljøretlige regler om arbejdstid omfatter reglerne i arbejdsmiljøloven, arbejdstidsdirektivloven samt bekendtgørelser mv. Vi kan herudover henvise til 24

25 Hviletid Som arbejdsleder/arbejdsgiver skal du sørge for, at arbejdstiden bliver tilrettelagt således, at dine hjælpere får en hvilepause på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Hviletiden på 11 timer beregner du i forhold til det tidspunkt, hvor medarbejderen afslutter sin vagt. Eksempel: Hvis din hjælper afslutter sin vagt mandag aften kl. 21, kan pågældende tidligst begynde næste vagt tirsdag morgen kl. 8. Så har hjælperen haft en hvileperiode på 11 timer, før denne møder ind igen. Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hvileperiode. Fridøgn Hjælperne skal have et ugentligt fridøgn inden for en 7-dages periode. Fridøgnet skal placeres, så det ligger i tilslutning til en daglig hvileperiode. Det vil sige, at du som arbejdsgiver/arbejdsleder skal sørge for, at dine hjælpere i løbet af en uge også har en samlet hvileperiode på 35 timer ( timer). Fridøgnet skal så vidt muligt falde på søndage, men kan dog også falde på hverdage. Brugerhåndbog BPA 25

26 26

27 Hviletidsbekendtgørelsen og 24-timers vagter Hvis du har behov for døgnpleje, skal du være særlig opmærksom på, at EU-domstolen har vurderet, at rådighedstjeneste på arbejdsstedet ikke betragtes som hvileperiode. Det betyder, at selv om dine hjælpere også har inaktiv tid under en vagt, hvilket vil sige tid, hvor den pågældende eksempelvis har mulighed for at hvile sig, så er det bestemt, at det er en del af det at have rådighedsvagt, og det anses for arbejdstid. Du skal sørge for at have en vagtplan, der overholder, at flere hjælpere afløser hinanden i løbet af døgnet, så du kan overholde reglerne om hviletid. Du kan ikke indgå aftale med dine hjælpere om 24-timers vagter, da det strider mod hvile tidsbekendtgørelsen. Selvom hviletidsbekendtgørelsen indeholder regler, efter hvilke det under særlige omstændigheder er muligt at fravige reglerne i arbejds miljølovgivningen omkring hviletid mv., kan man som privatperson ikke indgå sådanne aftaler. Det er kun muligt for en arbejdsgiverpart og en lønmodtagerorganisation, og aftalen skal godkendes af direktøren for Arbejdstilsynet. Regler om gennemsnitlig ugentlig arbejdstid Arbejdstidsdirektivloven er gældende for alle arbejdsforhold i en BPA. Det følger af arbejds tids direktivloven, at en medarbejder i løbet af en 7-døgns periode ikke må have en gen nem snitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 48 timer, og det er inklusiv overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en periode på fire måneder. Perioder med betalt ferie og perioder med sygefravær medtages ikke i beregningen af gennemsnittet. Derudover må den normale arbejdstid for natarbejdere højst udgøre 8 timer pr. periode på 24 timer. Natarbejdere er de hjælpere, der udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden (kl ), eller en hjælper, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Brugerhåndbog BPA 27

28 Dine valgmuligheder Valgmuligheder i BPA: Du er selv arbejdsgiver, men Silkeborg Kommune står for lønudbetalingen. Du har det juridiske ansvar i arbejdsretlig forstand. Du kan ikke få løn for dit arbejde. Du er selv arbejdsgiver, men vælger at lade en privat virksomhed/forening stå for lønudbetalingen. Du har fortsat det juridiske ansvar i arbejdsretlig forstand. Du får kr. pr. ansat pr. år til dækning af udgifterne til lønadministration. Du kan ikke få løn for dit arbejde. Du er selv arbejdsgiver og vælger selv at stå for lønudbetalingen. Du får kr. pr. ansat pr. år til dækning af udgifterne til lønadministration. Du kan ikke få løn for dit arbejde. Du overgiver arbejdsgiveransvaret til en anden part. Den anden part (det kan være en nærtstående, eksempelvis ægtefælle, forældre eller børn, en forening eller en privat virksomhed) overtager arbejdsgiveransvaret og de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver. De overtager også det juridiske ansvar i arbejdsretlig forstand. Du skal fortsat være arbejdsleder for dine hjælpere. Hvis du vælger en nærtstående til at stå for opgaverne, kan den pågældende ikke blive aflønnet for sit arbejde. Overlader du arbejdsgiveransvaret til en forening eller en privat virksomhed vil de som udgangspunkt få 6,40 kr. pr. udmålt time i arbejdsgiverbidrag. 28

29 Hvis du selv er arbejdsgiver og Silkeborg Kommune står for lønudbetalingen Handicap- og Psykiatriafdelingen laver en sammentælling af dine forbrugte timer, og du vil til enhver tid kunne få en kopi af opgørelsen. En gang årligt laves et regnskab over bevilgede, forbrugte og uforbrugte timer. Hvis du selv er arbejdsgiver og vælger at lade en privat virksomhed stå for lønudbetalingen Du vil få en oversigt over den økonomiske ramme i din bevilling af din rådgiver. Den økonomiske ramme er lavet ud fra de samme oplysninger om lønsatser, tillæg mv., som du kan finde i denne håndbog. Du aftaler selv løn- og ansættelsesvilkår med dine hjælpere, herunder tillæg mv. Du hæfter selv for overskridelser af din økonomiske ramme, medmindre du har aftalt andet med din rådgiver. Erhvervskonto: Du skal oprette en separat bankkonto til din BPA. Du vil modtage det månedlige tilskud forud. Du skal selv betale alle udgifter, der vedrører hjælpernes løn, direkte fra erhvervskontoen. Det vil sige alle de udgifter, der er medregnet i beregningen. Ved bevægelser på kontoen anføres så mange oplysninger som muligt om ind- eller udbetalingen (art, modtager, periode, mv.). Der må ikke ske overførsel til/fra dine private konti, og der må ikke være udbetalinger, der vedrører andet end din BPA, som er udgifter til lønninger, skat, ferie, barselsfond, ATP, forsikringer mv. Brugerhåndbog BPA 29

30 Hvis du selv er arbejdsgiver og vælger selv at stå for lønudbetalingen De samme regler gælder som hvis du selv er arbejdsgiver og vælger at lade en privat virksomhed for lønudbetalingen. Se derfor ovenstående afsnit. Hvis du overgiver arbejdsgiveransvaret til en anden part Når du vælger at overgive arbejdsgiveransvaret til en forening, en privat virksomhed eller en nærtstående, skal du indgå en aftale med den pågældende part og dig selv (en kontrakt). Der er forskellige ting, aftalen bør indeholde: En beskrivelse af de opgaver, som skal udføres hos dig Hvordan de forskellige opgaver bliver leveret hos dig Om der er behov for særlige kvalifikationer hos de hjælpere, der er ansat hos dig Oversigt over, hvad det koster, regnskab mv. Arbejdsgiverens forpligtelser i forbindelse med fastsættelse af opsigelsesvarsel af aftalen Om der er behov for arbejdsredskaber i hjemmet for at arbejdet kan foregå på en forsvarlig måde Vikardækning Det er dig selv, der skal tage kontakt til den anden part. Det er vigtigt, at du ikke forpligter dig økonomisk ud over den ramme, din bevilling er på. Du kommer selv til at hæfte for eventuelle overskridelser af bevillingen. Du skal sørge for, at den anden part får en kopi af din bevilling, så den pågældende part kan se, hvordan din bevilling er sammensat med hensyn til fordeling af timer mv. Inden du tager kontakt til den anden part, anbefaler vi derfor, at du tager kontakt til din rådgiver, som kan give dig en opdateret og gældende orientering om lønrammen. Du kan komme ud for, at en forening eller en privat virksomhed er tilknyttet en anden overenskomst, som aflønner deres ansatte hjælpere højere. Hvis det er tilfældet, må I forsøge at nå til enighed. Du skal huske på, at du ikke har mulighed for at bevæge dig uden for den lønramme, Silkeborg Kommune har sat. 30

31 Hvis I ikke når til enighed, kan den yderste konsekvens være, at du ikke kan tegne kontrakt på den pågældende part. Der vil som minimum være en frist på løbende måned + 30 dage, inden en aftale om skift til ekstern arbejdsgiver træder i kraft. Afregningen mellem den anden part og Silkeborg Kommune går uden om dig. Denne afregning vedrører den rent administrative del af udgiften. Overførslen af tilskuddet sker normalt med en måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor aftalen er indgået. Hvis du og den anden part er enige om det, kan overførslen ske på et senere tidspunkt. Hvis du har indgået en kontrakt, der overskrider din bevillingsmæssige ramme, hæfter du selv for den del af udgiften, overskridelsen lyder på. Foreningen eller den private virksomhed skal udarbejde et regnskab en gang årligt. Regn skabet skal blandt andet indeholde oplysninger om forbrugte og uforbrugte timer. Du vil blive bedt om at berigtige de oplysninger, den anden part giver Silkeborg Kommune, hvis Silkeborg Kommune finder grund til at stille spørgsmål ved foreningen eller den private virksomheds oplysninger. Du vil ligeledes blive bedt om at berigtige oplysninger om sygdom og personalemøder. Regnskabet for det foregående år skal være Silkeborg Kommune i hænde senest 1. marts. Brugerhåndbog BPA 31

32 Overførsel og opsparing af timer Med din bevilling vil du få en oversigt over, hvor mange timer du er bevilget årligt. Det vil normalt ikke være hensigtsmæssigt at opgøre og afregne uforbrugte timer mere end én gang årligt, da det vil kunne begrænse den nødvendige fleksibilitet i ordningen. Du kan indgå en aftale med din rådgiver om, at uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år og anvendes efter nærmere aftale. Der skal være tale om planlagt opsparing med et konkret formål, eksempelvis ferie, kurser, familiesammenkomster, sportsaktiviteter eller lignende. Muligheden for at få lov til at overføre timer til det efterfølgende år forudsætter, at du har lavet en aftale med kommunen på forhånd. Herudover skal du senest den 31. januar give besked om hvor mange timer du ønsker at få overført til det aftalte formål. Tilskud, der ikke er brugt til de formål, der er nævnt i servicelovens 96, vil blive krævet tilbagebetalt. Det vil sige, at i det omfang der er forbrugt væsentligt færre timer, end der er bevilget, skal tilskuddet betales tilbage, eller hvis du har brugt pengene til andet end din BPA. 32

33 Lønsatser mv. Aflønning af handicaphjælpere Grundløn: Trin 11 Timelønnen reguleres løbende, når der er lønstigninger inden for det offentlige område. Tillæg: Tillæg alle dage mellem kl. 17 og 23 (28% af grundlønnen) Tillæg alle dage mellem kl. 23 og 06 (31,5% af grundlønnen) Tillæg søn- og helligdage mellem kl. 00 og 24 (50% af grundlønnen) Tillæg lørdage mellem kl. 11 og 24 (28% af grundlønnen) Du kan kontakte din rådgiver for at få oplyst de aktuelle satser. Kvalifikationsløn: Der ydes et løntrin efter tre års ansættelse. Funktionsløn: Der kan i ganske særlige tilfælde ydes funktionsløn til særlige opgaver. Det skal fremgå af din bevilling, at der er tale om særlige opgaver, der ikke er omfattet af det almindelige arbejde for en handicaphjælper. Det kunne eksempelvis være, at du havde behov for personale med særlige kvalifikationer (eksempelvis en sygeplejerske). Funktionslønnen vil altid være individuel. Pension: Efter et års ansættelse ydes der pensionsordning med 12,6 %. Hjælperen skal have haft mindst 416 timer, svarende til 8 timer ugentligt, for at få en pensionsordning. Det er dit ansvar, at orientere Handicap- og Psykiatriafdelingen, når dine hjælpere opnår ret til pension. Hvis Silkeborg Kommune udbetaler lønnen for dig, skal Pensam benyttes som pensionskasse. Årsagen er, at mange af de private pensionsselskaber ikke vil modtage ansatte i BPA-ordninger, når det er det offentlige, der betaler. Hvis du selv udbetaler lønnen, skal du selv undersøge hvilke selskaber, der vil tage dine hjælpere. Hvis du har overdraget arbejdsgiveransvaret til en virksomhed eller en forening, sørger de for pensionsordningen. Brugerhåndbog BPA 33

34 34

35 Der skal altid laves en aftale (bilag 3) mellem dig som arbejds giver, Pensam og Silkeborg Kommune, inden der kan iværksættes en pensionsordning. Lønindberetning Hvis du har valgt, at Silkeborg Kommune skal stå for din lønudbetaling, skal du anvende et lønindberetningsskema, som kan findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside Du skal sende indberetningsskemaerne til Handicap- og Psykiatriafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg aldrig direkte til Organisation og Personale. Hvis du ønsker det, kan du sende indberetningsskemaet elektronisk via eller e-boks att.: Handicapog Psykiatriafdelingen. Det kræver, at du har enten digital signatur eller Nem-Id. Du skal sende alle indberetningsskemaer samlet. Du skal huske, at du skal underskrive indberetningsskemaerne. Hvis du sender dem elektronisk betyder det, at de skal scannes ind efter underskrift og sendes i underskrevet stand. Det er dit ansvar, at indberetningsskemaet er udfyldt korrekt og i overensstemmelse med vagtplanen. Du skal altid tjekke indberetningsskemaet grundigt, inden du sender dem. Hvis indberetningsskemaet ikke er udfyldt korrekt, kan det få den konsekvens, at lønnen ikke bliver udbetalt til tiden. Hvis der er gentagne fejl i indberetningsskemaerne, skal du også huske på, at det kan skyldes, at du kan have svært ved at klare rollen som arbejdsleder. Som arbejdsleder har du ansvaret for at give rigtige instruktioner mv. til dine hjælpere. Hvis du forbruger flere timer, end der er bevilget pr. år uden aftale med din rådgiver, vil det få den konsekvens, at der ikke bliver udbetalt løn til hjælperne (og at du dermed selv må udbetale lønnen). I denne håndbog er der vedlagt en vejledning i at udfylde indberetningsskemaerne (bilag 1). Du er altid velkommen til at kontakte administrationen i Handicap- og Psykiatriafdelingen, hvis du har brug for vejledning i at udfylde skemaerne. Brugerhåndbog BPA 35

36 Tillæg mv. 36

37 Tillæg for tjeneste på søgnehelligdage og specialdage Søgnehelligdage (hele dagen) er følgende dage: 1. januar Skærtorsdag Langfredag 2. påskedag Store Bededag Kristi Himmelfartsdag 2. pinsedag 1. og 2. juledag Søgnehelligdage aflønnes med almindelig løn + søndagstillæg. Søndagstillægget udgør 50% af timelønnen. Tillæg for søgnehelligdag udbetales ikke, hvis helligdagen falder på en søndag, så udbetales der blot søndagstillæg. Specialdage er følgende dage: 1. maj. Aflønnes som en søndag fra kl Grundlovsdag. Aflønnes som en søndag fra kl Juleaften. Aflønnes som en søndag fra kl Nytårsaften. Aflønnes som en søndag fra kl Rådighedstimer Rådighedstimer er timer, hvor din hjælper er til rådighed, men ikke udfører konkrete Brugerhåndbog BPA 37

38 arbejdsopgaver. Det kan være om natten, hvor hjælperne skal kunne tilkaldes, hvis du får behov for hjælp. Der kan kun gives rådighedstimer i ganske særlige tilfælde. Det skal fremgå af din bevilling, om du har rådighedstimer. Du kan kontakte din rådgiver for at få oplyst den aktuelle sats. Overarbejde/ekstra vagter/tillæg for at møde ind med kort varsel Der gives ikke særlig overarbejdsbetaling/tillæg for ekstra vagter eller for at møde ind med kort varsel. 38

39 Sygdom Du skal udfylde og indsende en fraværsblanket til Handicap- og Psykiatriafdelingen på dine hjælpere på 1. sygedag (bilag 2). Du kan også finde den på Silkeborg Kommunes hjemmeside under Handicap- og Psykiatriafdelingen. Du kan vælge at sende fraværsblanketten elektronisk med sikker post via eller e-boks. Du skal også huske at raskmelde din hjælper til Handicap- og Psykiatriafdelingen. Fraværsblanketten er den generelle for hele Silkeborg Kommune, og du skal bruge den i forhold til sygdom, barns 1. og 2. sygedag samt ferieindberetning. Dine hjælpere har som udgangspunkt krav på løn under sygdom efter 8 ugers ansættelse og minimum 74 timers arbejde inden for de seneste 8 uger. Hvis hjælperen bliver syg i løbet af de første 8 ugers ansættelse, har hjælperen ikke krav på løn under sygdom, men skal søge om sygedagpenge. For at få sygedagpenge skal sygefraværet anmeldes til hjælperens bopælskommune. Timerne registreres som sygetimer. Dine hjælpere har krav på de tillæg, som den planlagte vagt ville have udløst, og derfor skal eventuelle tillæg også registreres. Hvis sygdommen forventes at vare mere end 30 dage, skal du kontakte Handicapog Psykiatriafdelingen senest ved den 28. sygedag, da der skal søges om refusion for den udbetalte løn. Hvis du overskrider fristen på 28 dage, og Handicap- og Psykiatriafdelingen mister retten til refusion, vil den tabte refusion blive modregnet i dit tilskud. Brugerhåndbog BPA 39

40 40

41 Andet fravær med fuld løn Barnets 1. og 2. sygedag Dine hjælpere har mulighed for barnets 1. og 2. sygedag i fornødent omfang, hvis det er foreneligt med din vagtplan. I fornødent omfang vil sige indtil hjælperen kan finde en anden til at passe barnet. Du kan godt stille krav om, at det er hjælperen, der skal finde vikar, ellers er det ikke foreneligt med tjenesten. Du kan endvidere sige nej til at give tjenestefri. Du skal indberette fraværet på fraværsblanketten. Barselsorlov Din hjælper er berettiget til fuld løn i forbindelse med barsel, forudsat at beskæftigelseskravet, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, er opfyldt. Dvs. at den pågældende hjælper skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse, og i denne periode været beskæftiget i mindst 120 timer. Hjælperen er berettiget til fuld løn i: - 4 uger før fødsel til mor - 14 uger efter fødsel til mor - 2 uger efter fødsel til far. Hvis en hjælper skal have barselsorlov, skal du sende en kopi af vandrejournal/ adoptionspapirer eller sygefraværsblanket med faderorlov til Handicap- og Psykiatriafdelingen. Brugerhåndbog BPA 41

42 Fravær hvis du selv er arbejdsgiver og Silkeborg Kommune ikke står for lønudbetalingen Du kan efter regning få dækket dine udgifter til løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag. Der gælder de samme regler for sygedagpenge, som hvis Silkeborg Kommune står for lønudbetalingen. Det er dit ansvar, at reglerne er overholdt og at der bliver søgt om dagpengerefusion. For at få dækket udgifterne skal du benytte Silkeborg Kommunes sygefraværs blanketter. Du kan vælge at sende både sygemelding og raskmelding på samme tid, men kan også vælge at sende dem separat, hvis sygeperioden er længerevarende. På samme måde skal vi have en kopi af vandrejournal/adoptionspapirer eller oplysninger om fædreorlov, og vi skal have at vide, hvor længe hjælperen har barselorlov. 42

43 Fravær hvis du har overdraget arbejdsgiveransvaret til en anden part Hvis du har overdraget arbejdsgiveransvaret til en anden part, er det den pågældende part, der skal sørge for lønudbetalinger mv. Der vil efter regning blive dækket udgifter til løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag. En del af tilsynet med ordningen vil være at kontrollere, at dine oplysninger om sygedage og andet fravær stemmer overens med det, foreningen eller den private virksomhed har sendt regning på. Derfor skal du kunne komme med oplysninger om, hvor mange sygedage og andre fraværsdage dine hjælpere har haft på forlangende. Brugerhåndbog BPA 43

44 44

45 Andre forhold Flytning til en anden kommune Hvis du flytter fra Silkeborg Kommune, er du garanteret, at din BPA fungerer uændret, indtil din nye kommune har truffet afgørelse. Denne garanti betyder, at Silkeborg Kommune fortsat dækker lønudgifterne, indtil den nye kommune har truffet en afgørelse. I langt de fleste tilfælde, træffer den nye kommune afgørelse om, at din BPA skal fortsætte uændret. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være forskel på afgørelser om BPA fra kommune til kommune. Den nye kommune er ikke forpligtet til at træffe samme afgørelse som Silkeborg Kommune. Hospitalsindlæggelser, sygdom mv. Ved ændringer i din situation eller forværring af dit funktionsniveau er det vigtigt, at du kontakter din rådgiver, da det kan få betydning for din bevilling. Ved planlagte hospitalsindlæggelser skal du kontakte din rådgiver lige så snart du har kendskab til dato for indlæggelse. Frakendelse af BPA I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at frakende en BPA. Det kan være, at du selv har dette ønske, men der kan også være andre årsager, eksempelvis at du ikke kan være arbejdsleder mere. Brugerhåndbog BPA 45

46 Frakendelse sker i samarbejde med dig, men det er Handicap- og Psykiatriafdelingen, der træffer afgørelsen også selv om du ikke er enig. Der vil blive lavet en handleplan over, hvordan du fremover vil få dit behov for hjælp dækket. Du kan klage over en frakendelse af BPA. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til en anden part: Hvis du selv har et ønske om, at din BPA skal frakendes/stoppes, skal du omgående kontakte din rådgiver. Hvis din BPA frakendes, vil du selv skulle opsige foreningen eller den private virksomhed. Silkeborg Kommune vil normalt ikke acceptere et længere opsigelsesvarsel end to måneder fra d. 1. i måneden. Tilskud til udgifter ved BPA Som udgangspunkt skal du ikke have udgifter ved at have en BPA. Her tænkes på de udgifter, der er forbundet med at have handicaphjælpere i hjemmet. Det kan være forbrug af sæbe, kaffe, entrebilletter til din hjælper, udgifter til porto, cafebesøg mv. Til dækning af disse udgifter udbetales hver måned 500 kr. Du skal ikke dokumentere dine udgifter. Det er også uden betydning, om du har hjælp hele døgnet eller mindre. Hvis du oplever at have andre udgifter i forbindelse med din BPA, kan du kontakte din rådgiver for at tale om mulighederne for at dem dækket. BPA og ophold i udlandet Du kan tage din BPA med til udlandet kortvarigt, hvilket er op til en måned om året. Du behøver ikke at søge om tilladelse, men det er et krav, at du orienterer din rådgiver om, at du tager din BPA med på et udlandsophold. Silkeborg Kommunes serviceniveau er, at du kan tage den hjælp med, som du er bevilget. Hvis du har behov for mere hjælp i uvante omgivelser, skal det fremgå af din bevilling, at du kan få mere hjælp i de situationer. Det kan også være nødvendigt at tage to hjælpere med, og her er det kun udgiften til hjælpernes løn, der dækkes. 46

47 Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få dækket dine hjælperes rejse og opholdsudgifter. Det er kun i helt specielle tilfælde, at der eventuelt kan dækkes udgifter til den ekstra hjælper. Uanset om der eventuelt gives tilskud til rejse og opholdsudgifter, bevilger Silkeborg Kommune aldrig diæter til hjælperne. Du vil også kunne få din BPA med på længerevarende ophold i udlandet, hvis du skal deltage i aktiviteter som led i aktivering eller revalidering, deltager i en uddannelse i udlandet, der berettiger til statens uddannelsesstøtte i udlandet eller har behov for nødvendig lægebehandling, som du ikke kan få her i landet. Du skal altid kontakte din rådgiver inden opholdet, da der er særlige regler på området. Merudgifter i henhold til servicelovens 100 Når du har en BPA, har du adgang til at søge om dækning af nødvendige merudgifter forårsaget af dit handicap/sygdom, hvis du er under folkepensionsalderen, eller har opsat pension. Om dine månedlige merudgifter vil udløse et løbende månedligt tilskud, beror på en konkret og individuel ansøgning og efterfølgende vurdering. Kontakt din rådgiver for nærmere råd og vejledning. Boligstøtte Når du har en BPA og bor i lejebolig, kan du ansøge om forøgelse af dit medregnede bruttoetageareal med 10 m², og herved eventuelt modtage mere i månedlig boligstøtte. Du behøver ikke have hjælp i 24 i døgnet for at kunne ansøge om denne forøgelse, men der skal være et behov for at hjælperen skal kunne overnatte eller opholde sig i boligen om natten. Hvis du er svært bevægelseshæmmet, vil arealgrænsen herefter maksimalt udgøre 85 m². Hvis du ikke er svært bevægelseshæmmet, vil arealgrænsen maksimalt kunne udgøre 75 m². Du skal kontakte Job- og Borgerservice i Silkeborg Kommune for nærmere råd og vejledning og eventuel ansøgning. Brugerhåndbog BPA 47

48 Personlig assistance på arbejdsmarkedet Hvis du som BPA-bruger er erhvervsaktiv, kan du få hjælp til dine praktiske arbejdsfunktioner. Har du behov for hjælp relateret til din arbejdsfunktion, skal du kontakte Jobcenter Silkeborg. Du kan tage din hjælper med på arbejdet, hvis du får brug for hjælp for eksempel til toiletbesøg, men din hjælper må ikke hjælpe dig med opgaver, der er relaterede til din arbejdsfunktion. Der er mulighed for, at det er din daglige hjælper, som varetager begge funktioner, men dette skal først aftales med Jobcenter Silkeborg. Det er Jobcenter Silkeborg, der kan iværksætte denne personlige assistance, og som du skal kontakte for råd og vejledning. Respirationsbistand En BPA med ventilatørbistand er sammensat på en anden måde i forhold til andre BPA-ordninger. Her deles udgiften til BPA typisk mellem Silkeborg Kommune og sygehusvæsenet (Respirationscenter Vest). Det er Respirationscenter Vest, der har ansvaret for denne del af hjælpen. Det omfatter ansvaret for selve oplæringen af handicaphjælpere og ansvaret for at føre tilsyn. De merudgifter, der er forbundet med at have en respirator, skal ligeledes afholdes af sygehusvæsenet. 48

49 Arbejdsmiljø Efter arbejdsmiljøloven har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for dine hjælpere. I BPA er der også fokus på arbejdsmiljøet. Om du som arbejdsgiver er omfattet af hele arbejdsmiljølovningen afhænger af flere ting. Som arbejdsgiver er du omfattet af arbejdsmiljølovgivningens udvidede område, når: (dvs. bestemmelserne om arbejdets udførelse, tekniske hjælpemidler mv.) Dine handicaphjælpere udfører opgaver, som normalt udføres i en privat husholdning for eksempel madlavning og rengøring. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at der laves en arbejdspladsvurdering (APV). Du er fortsat ansvarlig for, at de pågældende opgaver udføres på forsvarlig vis. Hvis det skønnes nødvendigt, kan dine handicaphjælpere komme på relevante kurser, for eksempel i løfteteknik. Du skal kontakte din rådgiver, inden du tilmelder dine hjælpere på kurset. Sædvanligvis ydes der et årligt kursus pr. hjælper, og kursusudgiften må maksimalt udgøre 1000 kr. pr. hjælper. Som arbejdsgiver er du omfattet af hele arbejdsmiljøloven, når: Dine handicaphjælpere udfører opgaver af mere medicinsk eller plejende karakter, overvågning, hjælp til bad, betjening af lift: Når der i det hele taget er tale om arbejde, der normalt ikke udføres i private husholdninger. Det indebærer også, at du som arbejdsgiver er forpligtet til at lave en arbejdsplads vur dering (APV), er ansvarlig for overholdelse af arbejdstid og arbejdsstedets indretning mv. I langt de fleste tilfælde vil du være omfattet af hele arbejdsmiljøloven. Brugerhåndbog BPA 49

50 Reglerne inden for arbejdsmiljø kan godt være komplicerede. Det er meget vigtigt, når du selv er arbejdsgiver, at du sætter dig grundigt ind i reglerne. Vær især opmærksom på, at du som arbejdsgiver kan blive gjort ansvarlig, hvis en hjælper pådrager sig en arbejdsskade på grund af, at du har givet forkerte instruktioner. Du kan få råd og vejledning i Brancearbejdsmiljørådet Rådet giver oplysning og vejledning om de regler og bestemmelser, der gælder på dette område. Du kan også læse meget mere på Du kan desuden kontakte den tidligere omtalte rådgivningsfunktion for at få råd og vejledning. Hvis du har overgivet arbejdsgiveransvaret til en anden part Her vil det være den pågældende forening eller private virksomhed, som er ansvarlig for overholdelse af hele arbejdsmiljøloven, og som skal sikre, at reglerne om blandt andet arbejdstid, arbejdsstedets indretning mv. overholdes. Du er som arbejdsleder selvfølgelig fortsat ansvarlig for, at arbejdsmiljøloven overholdes i dagligdagen. Du er derfor i forbindelse med udarbejdelse af vagtskema ansvarlig for at reglerne om arbejdstid (se tidligere afsnit herom) overholdes. Foreningen/den private virksomhed er også ansvarlig for, at den lovpligtige APV bliver foretaget. Arbejdspladsvurdering (APV) APV er et værktøj, som du som arbejdsgiver kan bruge til at sætte dit arbejde med arbejdsmiljø i system. Som arbejdsgiver er du forpligtet til at foretage en APV. Det er lovpligtigt at foretage APV, og som arbejdsgiver har du også nogle klare fordele ved at have et godt arbejdsmiljø. Det gælder for eksempel: Mindre sygefravær Mindre udskiftning blandt dine hjælpere Øget arbejdsglæde og motivation Forebyggelse af arbejdsskader Det er helt op til dig hvilke metoder og redskaber, du vil bruge for at gennemføre en APV. 50

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Håndbog for dig som har en. BPA-ordning i henhold til servicelovens 96

Håndbog for dig som har en. BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 Håndbog for dig som har en BPA-ordning i henhold til servicelovens 96 1 Indholdsfortegnelse 1: Introduktion...3 2: Arbejdsleder og arbejdsgiver...4 3: Valgmuligheder i din BPA-ordning...6 Aftale mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Borgerstyret personlig assistance Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse: Borgerstyret personlig assistance... 1 Indledning... 4 Formålet med vejledningen... 4 Formålet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Handicaphjælper i BPA ordning administreret af Odense Kommune. BPA = Borgerstyret Personlig Assistance, Serviceloven 95 & 96

Handicaphjælper i BPA ordning administreret af Odense Kommune. BPA = Borgerstyret Personlig Assistance, Serviceloven 95 & 96 Handicaphjælper i BPA ordning administreret af Odense Kommune BPA = Borgerstyret Personlig Assistance, Serviceloven 95 & 96 1 Almen information Når du bliver ansat som handicaphjælper hos en borger med

Læs mere

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 95 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Sundhed og Omsorg Visitationsenheden Møllevej 9, 7500 Holstebro Tlf.: 9611 4130, fax.:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune cialafdelingen Borgerstyret personlig assistance Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune Afsnit 2.0 Lovgrundlaget 4 2.1 Lov om Social Service

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere