521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG"

Transkript

1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG Bilag I Albanske toldindrømmelser for fællesskabsindustrivarer Bilag IIa Albanske toldindrømmelser for landbrugsråvarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. artikel 27, stk. 3, litra a)) Bilag IIb Albanske toldindrømmelser for landbrugsråvarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. artikel 27, stk. 3, litra b)) Bilag IIc Albanske toldindrømmelser for landbrugsråvarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. artikel 27, stk. 3, litra c)) Bilag III Fællesskabsindrømmelser for albanske fisk og fiskevarer Bilag IV Etablering: Finansielle tjenesteydelser Bilag V Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret CE/AL/LA/da 1

2 2 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) BILAG I ALBANSKE TOLDINDRØMMELSER FOR FÆLLESSKABSINDUSTRIVARER (jf. artikel 19) Toldsatserne nedsættes som følger: på datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 80% af basistolden den 1. januar i det første år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 60% af basistolden den 1. januar i det andet år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 40% af basistolden den 1. januar i det tredje år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 20% af basistolden den 1. januar i det fjerde år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 10% af basistolden den 1. januar i det femte år efter datoen for aftalens ikrafttræden afskaffes den resterende importtold. CE/AL/Bilag I/da 1

3 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 3 von 73 HS 8+ Varebeskrivelse Salt egnet til menneskeføde Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i 2523 form af klinker Anden specialbenzin Motorbenzin med blyindhold på ikke over 0,013 g/l, med oktantal (RON) på under Jetbenzin Petroleum Jetpetroleum Andre varer Andre middelsvære olier Gasolier Gasolier til behandling ved en bestemt proces Gasolier til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt under underposition Til anden anvendelse: Med indhold af svovl ikke over 0,05 vægtprocent Med indhold af svovl over 0,05 vægtprocent, men ikke over 0,2 vægtprocent Gasolier til anden anvendelse med indhold af svovl over 0,2 vægtprocent Brændselsolier til anden anvendelse med indhold af svovl over 2,8 vægtprocent Brændt jordoliekoks Kunstig asfaltbitumen Andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler: Til fremstilling af carbon (herunder carbon-black eller kønrøg) henhørende under pos I andre tilfælde Med indhold af diphosphorpentaoxid på over 35 vægtprocent I andre tilfælde CE/AL/Bilag I/da 2

4 4 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) Pudder, herunder fast pudder Andre varer Hårvaskemidler Hårlak Hårvand Andre varer Tandplejemidler Præparater til brug før, under og efter barbering Desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til personlig brug Sæbe til toiletbrug (herunder til medicinsk brug) I andre tilfælde Sæbe i flager, granulater eller pulvere I anden form Overfladeaktive præparater Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler Overfladeaktive præparater Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve eller andet træværk Polermidler og lignende præparater til automobiler, undtagen polermidler til metalvarer Andre varer Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande - Sække og poser (herunder kræmmerhuse): Af polymerer af ethylen Af anden plast: Af polyvinylchlorid CE/AL/Bilag I/da 3

5 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 5 von Af anden plast 3924 Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast: Bordservice og køkkenartikler Andre varer: - - Af regenerater af cellulose: Svampe Andre varer Varer af anden plast Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter 3926 Andre varer af plast, og varer af andet materiale under pos Regummerede dæk Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler) Af den art der anvendes til busser og lastbiler I andre tilfælde I andre tilfælde Massive og hule ringe Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal: Med overdel af gummi Med overdel af plast - Andet fodtøj: Som dækker knæet: Andet fodtøj, som dækker knæet, med overdel af gummi Andet fodtøj, som dækker knæet, med overdel af plast Som dækker anklen, men ikke knæet: Andet fodtøj, som dækker anklen, men ikke knæet, med overdel af gummi CE/AL/Bilag I/da 4

6 6 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) Andet fodtøj, som dækker anklen, men ikke knæet, med overdel af plast I andre tilfælde: Andet fodtøj med overdel af gummi Andet fodtøj med overdel af plast Hjemmefodtøj og andet fodtøj til indendørs brug Andet fodtøj Fodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder: Hjemmefodtøj og andet fodtøj til indendørs brug Andet fodtøj 6405 Andet fodtøj: Med overdel af læder eller kunstlæder: Andet fodtøj med overdel af læder eller kunstlæder, med ydersål af træ eller kork Andet fodtøj med overdel af læder eller kunstlæder, med ydersål af andet materiale Med overdel af tekstilmaterialer: Med ydersål af træ eller kork - - Med ydersål af andet materiale: Hjemmefodtøj og andet fodtøj til indendørs brug Andet fodtøj I andre tilfælde Med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder Med ydersål af andre materialer Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra 6406 ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil: Fodtøjsoverdele og dele deraf, undtagen forstærkninger: - - Af læder: Fodtøjsoverdele CE/AL/Bilag I/da 5

7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 7 von Dele af fodtøjsoverdele Af andet materiale 6904 Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer: Mursten af keramisk materiale Andre varer Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug: Tagsten Andre varer Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer 6907 o.lign., af keramisk materiale; uglaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag: Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign., 6908 af keramisk materiale; glaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag: Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen (EKSF) Af den art der anvendes til armering af beton (EKSF) Af den art der anvendes til forstærkning af dæk I andre tilfælde Med indhold af kulstof på 0,06 vægtprocent og derunder Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent, men under 0,25 vægtprocent Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke over 0,75 vægtprocent Med indhold af kulstof på over 0,75 vægtprocent I andre tilfælde: Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent: Smedet - Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen, eller snoet efter valsningen Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover (EKSF) I andre tilfælde: CE/AL/Bilag I/da 6

8 8 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent: Af den art der anvendes til armering af beton I andre tilfælde, med cirkelformet tværsnit af diameter: mm og derover Under 80 mm I andre tilfælde Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent: Med cirkelformet tværsnit af diameter: mm og derover Under 80 mm I andre tilfælde Med et indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent eller derover mm og derunder Over 2 mm Med andre tværsnit Andre varer I andre tilfælde Med største tværmål over 6 mm I andre tilfælde: Med største tværmål over 0,5 mm Med største tværmål 0,5 mm og derunder Af raffineret kobber Isolerede (herunder lakererede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med 8544 forbindelsesdele: - Beviklingstråd: Af kobber: CE/AL/Bilag I/da 7

9 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 9 von Emaljeret eller lakeret I andre tilfælde I andre tilfælde: Emaljeret eller lakeret I andre tilfælde Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere Ledninger og kabler, med en diameter af lederens enkelte tråde på over 0,51 mm Andre varer Til spænding af volt Til spænding over 80 volt, men under volt Andre elektriske ledere, til spænding over 1000 volt Med kobberledere Med andre ledere Møbler af træ, af den art der anvendes i kontorer: - - Af højde 80 cm og derunder: Skriveborde Andre varer - - Af højde over 80 cm: Skabe med dør eller jalousi; skabe med skuffer (f.eks. kartotek- og arkivskabe) Andre varer Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener: Køkkenelementer Andre varer Møbler af træ, af den art der anvendes i forretninger CE/AL/Bilag I/da 8

10 10 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) BILAG IIa ALBANSKE TOLDINDRØMMELSER FOR LANDBRUGSRÅVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET (jf. artikel 27, stk. 3, litra a)) Toldfrihed for ubegrænsede mængder fra datoen for aftalens ikrafttræden HS-kode RACERENE AVLSDYR, HESTE RACERENE AVLSDYR, ÆSLER Beskrivelse RACERENE AVLSDYR, KVIER (HUNDYR TIL AVLSBRUG, DER ENDNU ALDRIG HAR KÆLVET) RACERENE AVLSDYR, KØER (UNDTAGEN KVIER), HUNDYR TIL AVLSBRUG RACERENE AVLSDYR, HORNKVÆG (UNDTAGEN KVIER OG KØER) LEVENDE TAMKVÆG AF VÆGT > 80 KG OG <= 160 KG (UNDTAGEN DYR TIL SLAGTNING OG RACERENE AVLSDYR) RACERENE AVLSDYR, SVIN TAMSVIN, AF VÆGT < 50 KG (UNDTAGEN RACERENE AVLSDYR) LEVENDE SVIN, IKKE TAMSVIN, AF VÆGT < LEVENDE SØER, SOM HAR FARET MINDST ÉN GANG, AF VÆGT >= 160 KG (UNDTAGEN RACERENE AVLSSØER) LEVENDE TAMSVIN, AF VÆGT >= 50 KG (UNDTAGEN SØER, SOM HAR FARET MINDST ÉN GANG, AF VÆGT <= 160 KG OG RACERENE AVLSSØER) LEVENDE SVIN, IKKE TAMSVIN, AF VÆGT >= 50 KG RACERENE AVLSDYR, FÅR LAM (DYR ET ÅR OG DERUNDER) (UNDTAGEN RACERENE AVLSDYR) LEVENDE FÅR (UNDTAGEN LAM OG RACERENE AVLSDYR) RACERENE AVLSDYR, GEDER LEVENDE GEDER (UNDTAGEN RACERENE AVLSDYR) FJERKRÆ, AVLS- OG FORMERINGSHØNEKYLLINGER AF ÆGLÆGNINGSRACER, AF VÆGT <= 185 G 1 Som fastsat i Republikken Albaniens toldlov nr af 12. december 2003 om godkendelse af toldtarifniveauet (albansk statstidende nr. 82 og nr. 82/1 af 2002), ændret ved lov nr af 8. december 2003 (albansk statstidende nr. 105 af 2003) og ved lov nr af 6. december 2004 (albansk statstidende nr. 103 af 2004). CE/AL/Bilag IIa/da 1

11 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 11 von FJERKRÆ, AVLS- OG FORMERINGSHØNEKYLLINGER, AF VÆGT <= 185 G (UNDTAGEN ÆGLÆGNINGS- RACER) ÆGLÆGNINGSRACER, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G (UNDTAGEN AVLS- OG FORMERINGSHØNEKYL- LINGER) FJERKRÆ, LEVENDE HØNS, AF VÆGT <= 185 G (UNDTAGEN KALKUNER, PERLEHØNS, AVLS- OG FOR- MERINGSHØNEKYLLINGER OG ÆGLÆGNINGSRACER) TAMME KALKUNER, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G TAMME GÆS, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G TAMME ÆNDER OG PERLEHØNS, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G HØNS AF ARTEN GALLUS DOMESTICUS, LEVENDE, AF VÆGT > 185 G MEN <= 2 KG PRIMATER, LEVENDE TAMKANINER, LEVENDE PATTEDYR, LEVENDE (UNDTAGEN PRIMATER, HVALER, DELFINER OG MARSVIN PATTEDYR AF ORDENEN CETACEA'', MANATER OG DYGONGER ''PATTEDYR AF ORDENEN SIRENIA'', HESTE, ÆSLER, MULDYR, MULÆSLER, KVÆG, SVIN, FÅR, GEDER OG TAMKANINER) KRYBDYR, HERUNDER SLANGER OG SKILDPADDER, LEVENDE ROVFUGLE, LEVENDE PAPEGØJER, HERUNDER PARAKITTER, ARAER OG KAKADUER, LEVENDE DUER, LEVENDE FUGLE, LEVENDE (UNDTAGEN ROVFUGLE OG PAPEGØJER, HERUNDER PARAKITTER, ARAER OG KAKADUER, SAMT DUER) DYR, LEVENDE (UNDTAGEN PATTEDYR, KRYBDYR, FUGLE, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR SAMT KULTURER AF MIKROORGANISMER OG LIGNENDE) HESTEKØD, FERSK ELLER KØLET HESTEKØD, FROSSET KØD, FERSK ELLER KØLET HESTEKØD, FROSSET KØD AF ÆSLER, MULDYR ELLER MULÆSLER, FERSK, KØLET ELLER FROSSET SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF HORNKVÆG, FERSK ELLER KØLET, TIL FREMSTILLING AF PHAR- MACEUTISKE PRODUKTER SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF HORNKVÆG, FROSSENT, TIL FREMSTILLING AF PHARMACEU- TISKE PRODUKTER, (UNDTAGEN TUNGE OG LEVER) SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF HORNKVÆG, FERSK ELLER KØLET SPISELIG LEVER, FROSSET SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF FÅR, GEDER, HESTE, ÆSLER, MULDYR ELLER MULÆSLER, FERSKE ELLER KØLEDE, TIL FREMSTILLING AF FARMACEUTISKE PRODUKTER SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF FÅR, GEDER, HESTE, MULDYR ELLER MULÆSLER, FROSSET, TIL FREMSTILLING AF FARMACEUTISKE PRODUKTER VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ <= 15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ < 1,5 VÆGTPROCENT CE/AL/Bilag IIa/da 2

12 12 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ <=15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ <1,5 VÆGTPROCENT OG <=27 VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ <=15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ >27 VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ >15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ <=1,5 VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ >15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ >1,5 VÆGTPROCENT OG <= 27VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ >15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ >27 VÆGTPROCENT ÆG TIL UDRUGNING, AF KALKUNER ELLER GÆS ÆG AF FJERKRÆ TIL UDRUGNING (UNDTAGEN AF KALKUNER ELLER GÆS) SKILDPADDEÆG, FUGLEREDER OG ANDRE SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, I.A.T TARME, BLÆRER OG MAVER, HELE ELLER STYKKER DERAF, AF ANDRE DYR END FISK HYACINTLØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST NARCISSELØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST TULIPANLØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST GLADIOLUSLØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST LØG, ROD- OG STÆNGELKNOLDE, RODSTOKKE OG JORDSTÆNGLER, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST (UNDTAGEN SPISELIGE LØG, RØDDER OG RODKNOLDE OG UNDTAGEN HYACINTLØG, NARCISSELØG, TULIPANLØG, GLADIOLUSLØG OG CIKORIEPLANTER OG -RØDDER) CIKORIEPLANTER OG RØDDER (UNDTAGEN CIKORIERØDDER AF ARTEN CICHORIUM INTYBUS SATI- VUM) ORKIDE-, HYACINT-, NARCISSE- OG TULIPANLØG, I VÆKST ELLER I BLOMST LØG, ROD- OG STÆNGELKNOLDE, RODSTOKKE OG JORDSTÆNGLER, I VÆKST ELLER I BLOMST (UND- TAGEN SPISELIGE LØG, RØDDER OG RODKNOLDE OG UNDTAGEN ORKIDEER, HYACINTER, NARCISSER OG TULIPANER OG CIKORIEPLANTER OG -RØDDER) STIKLINGER UDEN ROD SAMT PODEKVISTE (UNDTAGEN AF VINPLANTER) TRÆER OG BUSKE, OGSÅ PODEDE, AF DEN ART DER BÆRER SPISELIGE FRUGTER ELLER NØDDER (UNDTAGEN VINPLANTER) RHODODENDRON OG AZALEA, OGSÅ PODEDE ROSER, OGSÅ PODEDE ROSENPLANTER, OKULEREDE ELLER PODEDE MYCELIUM ANANASPLANTER GRØNTSAGSPLANTER OG JORDBÆRPLANTER SKOVTRÆER STIKLINGER MED ROD SAMT UNGPLANTER AF TRÆER OG BUSKE (UNDTAGEN FRUGT-, NØDDE- OG SKOVTRÆER OG -BUSKE) FRILANDSTRÆER OG -BUSKE, MED RØDDER (UNDTAGEN STIKLINGER, PODEKVISTE OG UNGPLANTER SAMT FRUGT-, NØDDE- OG SKOVTRÆER OG -BUSKE) CE/AL/Bilag IIa/da 3

13 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 13 von FRILANDSPLANTER, STAUDER FRILANDSPLANTER, LEVENDE MED RØDDER, I.A.T STIKLINGER MED ROD AF STUEPLANTER, HERUNDER UNGPLANTER (UNDTAGEN KAKTUSSER) STUEPLANTER, BLOMSTERPLANTER MED KNOPPER ELLER BLOMSTER (UNDTAGEN KAKTUSSER) STUEPLANTER OG KAKTUSSER, LEVENDE (UNDTAGEN STIKLINGER MED ROD OG UNGPLANTER OG BLOMSTERPLANTER MED KNOPPER ELLER BLOMSTER) LÆGGEKARTOFLER HVIDLØG, FRISKE ELLER KØLEDE CIKORIE AF ARTEN CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM, FRISK ELLER KØLET PEBERROD, FERSK ELLER KØLET SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, FRISKE ELLER KØLEDE KANTARELLER, FRISKE ELLER KØLEDE RØRHATTE, FRISKE ELLER KØLEDE SVAMPE, SPISELIGE, FRISKE ELLER KØLEDE (UNDTAGEN KANTARELLER, RØRHATTE, SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS SAMT TRØFLER) SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, FORELØBIGT KONSERVEREDE (F.EKS. MED SVOVLDIOXID, I SALT- LAGE, SVOVLSYRLINGVAND ELLER ANDRE KONSERVERENDE OPLØSNINGER), MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING FRUGTER AF SLÆGTERNE CAPSICUM OG PIMENTA, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBE- REDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING (UNDTAGEN SØD PEBER) SPISELØG, FORELØBIGT KONSERVEREDE F.EKS. MED SVOVLDIOXID, I SALTLAGE, SVOVLSYRLING- VAND ELLER ANDRE KONSERVERENDE OPLØSNINGER, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FOR- TÆRING GRØNTSAGER, FORELØBIGT KONSERVEREDE F.EKS. MED SVOVLDIOXID, I SALTLAGE, SVOVLSYR- LINGVAND ELLER ANDRE KONSERVERENDE OPLØSNINGER, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING (MED UNDTAGELSE AF OLIVEN, KAPERS, AGURKER OG ASIER, SVAMPE OG TRØFLER) SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE JUDASØRE (AURICULARIA SPP.), TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE BÆVRESVAMP (TREMELLA SPP.), TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE SVAMPE OG TRØFLER, TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE (UNDTAGEN SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, JUDASØRE (AURICULARIA SPP.) OG BÆVRESVAMP (TREMELLA SPP.)) ÆRTER, PISUM SATIVUM, TØRREDE OG UDBÆLGEDE, TIL UDSÆD HAVEBØNNER "PHASEOLUS VULGARIS", UDBÆLGEDE OG TØRREDE, TIL UDSÆD LINSER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE ELLER FLÆKKEDE VALSKBØNNER (VICIA FABA VAR. MAJOR) OG HESTEBØNNER (VICIA FABA VAR. EQUINA OG VICIA FABA VAR. MINOR), UDBÆLGEDE OG TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE ELLER FLÆKKEDE BÆLGFRUGTER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE BÆLGFRUGTER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE, TIL UDSÆD (UNDTAGEN ÆRTER, KIKERÆRTER, BØNNER, LINSER, VALSKEBØNNER OG HESTEBØNNER) BÆLGFRUGTER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE ELLER FLÆKKEDE, (UNDTAGEN TIL UDSÆD OG UNDTAGEN ÆRTER, KIKERÆRTER, BØNNER, LINSER, VALSKEBØNNER OG HESTEBØNNER) CE/AL/Bilag IIa/da 4

14 14 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) PELLETS AF MEL AF MANIOKROD MANIOKROD, ENTEN FRISKE OG HELE ELLER FROSNE OG UDEN SKRÆL, OGSÅ SNITTEDE, BESTEMT TIL MENNESKEFØDE, I PAKKER PÅ =< 28 KG MANIOKROD, FRISKE ELLER TØRREDE, HELE ELLER SNITTEDE (UNDTAGEN OG ) SØDE KARTOFLER, FRISKE, HELE, BESTEMT TIL MENNESKEFØDE SØDE KARTOFLER, TØRREDE ARROWROD, SALEPROD OG LIGNENDE RØDDER (UNDTAGEN MANIOKROD OG SØDE KARTOFLER), MED STORT INDHOLD AF STIVELSE, ENTEN FRISKE OG HELE ELLER FROSNE OG UDEN SKRÆL, OGSÅ SNIT- TEDE, BESTEMT TIL MENNESKEFØDE, I PAKKER PÅ =< 28 KG ARROWROD, SALEPROD OG LIGNENDE RØDDER (UNDTAGEN MANIOKROD OG SØDE KARTOFLER), MED STORT INDHOLD AF STIVELSE (UNDTAGEN ) RØDDER OG RODKNOLDE MED HØJT INDHOLD AF STIVELSE ELLER INULIN (UNDTAGEN TIL ) PARAØDDER, FRISKE ELLER TØRREDE, AFSKALLEDE BITRE MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, MED SKAL MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, MED SKAL (UNDTAGEN BITRE MANDLER) BITRE MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, AFSKALLEDE MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, AFSKALLEDE (UNDTAGEN BITRE MANDLER) ARECANØDDER (BETELNØDDER), KOLANØDDER OG PEKANØDDER, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE PINJEFRØ, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE QUEENSLANDSNØDDER, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE BANANER, HERUNDER PISANG, TØRREDE AVOCADOER, FRISKE ELLER TØRREDE GRAPEFRUGTER, FRISKE ELLER TØRREDE CITRUSFRUGTER, FRISKE ELLER TØRRENDE (UNDTAGEN APPELSINER, CITRONER CITRUS LIMON OG CITRUS LIMONUM, LIMEFRUGTER ''CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA'', GRAPEFRUGTER, MANDARINER (HERUNDER TANGERINER OG SATSUMAS), CLEMENTINER, WILKINGS OG LIGNENDE KRYDSNINGER AF CITRUSFRUGTER) KORENDER, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 2 KG SULTANAS, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 2 KG DRUER, TØRREDE (UNDTAGEN KORENDER OG SULTANAS), I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 2 KG KORENDER, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT > 2 KG SULTANAS, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT > 2 KG DRUER, TØRREDE (UNDTAGEN KORENDER OG SULTANAS), I PAKNINGER AF NETTOVÆGT > 2 KG RØDE RIBS, FRISKE TYTTEBÆR CE/AL/Bilag IIa/da 5

15 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 15 von DURIANFRUGTER, FRISKE HINDBÆR, BROMBÆR, MORBÆR, LOGANBÆR, SOLBÆR, RIBS OG STIKKELSBÆR, OGSÅ KOGTE I VAND ELLER DAMPKOGTE, FROSNE, TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED INDHOLD AF SUKKER PÅ >13 VÆGTPROCENT HINDBÆR, BROMBÆR, MORBÆR, LOGANBÆR, SOLBÆR, RIBS OG STIKKELSBÆR, OGSÅ KOGTE I VAND ELLER DAMPKOGTE, FROSNE, TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED INDHOLD AF SUKKER PÅ =< 13 VÆGTPROCENT SOLBÆR, OGSÅ KOGTE I VAND ELLER DAMPKOGTE, FROSNE, USØDEDE GUAVABÆR, MANGO, MANGOSTANER, MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA), TAMARINDER, AKAJOU- ÆBLER, LITCHI, JACKFRUGTER, SAPOTILLER, PASSIONSFRUGTER, CARAMBOLER, PITAHAYA, KOKOS- NØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER, OGSÅ KOGTE I VAND GUAVABÆR, MANGO, MANGOSTANER, MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA), TAMARINDER, AKAJOU- ÆBLER, LITCHI, JACKFRUGTER, SAPOTILLER, PASSIONSFRUGTER, CARAMBOLER, PITAHAYA, KOKOS- NØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER, OGSÅ KOGTE I VAND ABRIKOSER, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA), FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMID- DELBAR FORTÆRING FRUGTER AF ARTEN VACCINIUM MYRTILLUS, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING SOLBÆR, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING HINDBÆR, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING GUAVABÆR, MANGO, MANGOSTANER, TAMARINDER, AKAJOUÆBLER, LITCHI, JACKFRUGTER, SAPO- TILLER, PASSIONSFRUGTER, CARAMBOLER, PITAHAYA, KOKOSNØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØD- DER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER, IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING BLANDINGER AF TØRREDE ABRIKOSER, ÆBLER, FERSKNER, HERUNDER BLODFERSKNER OG NEKTA- RINER, PÆRER, MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA) ELLER ANDRE TØRREDE FRUGTER, I.A.T., HERUNDER SVESKER (UNDTAGEN BLANDINGER AF NØDDER) BLANDINGER UDELUKKENDE AF KOKOSNØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER BLANDINGER UDELUKKENDE AF SPISELIGE NØDDER HENHØRENDE UNDER POS OG 0802 (UND- TAGEN KOKOSNØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLA- NØDDER OG QUEENSLANDNØDDER) BLANDINGER AF TØRREDE FRUGTER I.A.T. (UNDTAGEN SVESKER OG FIGNER) SKALLER AF CITRUSFRUGTER ELLER MELONER (HERUNDER VANDMELONER), FRISKE, FROSNE, TØR- REDE ELLER FORELØBIGT KONSERVEREDE I SALTLAGE ELLER I VAND MED ANDRE TILSÆTNINGS- STOFFER SKALLER OG HINDER AF KAFFE MUSKATNØD MUSKATBLOMME KARDEMOMME SPELT TIL UDSÆD UAFSKALLET RIS TIL UDSÆD UAFSKALLET RUNDKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) UAFSKALLET MIDDELKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) CE/AL/Bilag IIa/da 6

16 16 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) UAFSKALLET RUNDKORNET RIS (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) UAFSKALLET MIDDELKORNET RIS (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) AFSKALLET RUNDKORNET RIS (HINDERIS), SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET MIDDELKORNET RIS (HINDERIS), SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE >=3, SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET RUNDKORNET RIS (HINDERIS) (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) AFSKALLET MELLEMKORNET RIS (HINDERIS), (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE >=3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) DELVIS SLEBEN RUNDKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN MIDDELKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN RUNDKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN MIDDELKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN LANGKORNET, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) DELVIS SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) SLEBEN RUNDKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN MIDDELKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, SKOL- DET (PARBOILED) SLEBEN RUNDKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN MIDDELKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, (UND- TAGEN SKOLDET (PARBOILED) CE/AL/Bilag IIa/da 7

17 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 17 von BRUDRIS HYBRIDSORGHUM, TIL UDSÆD SORGHUM (UNDTAGEN HYBRIDSORGHUM TIL UDSÆD) BOGHVEDE HIRSE (UNDTAGEN SORGHUM) KANARIEFRØ TRITICALE KORN (UNDTAGEN HVEDE OG BLANDSÆD AF HVEDE OG RUG, RUG, BYG, HVEDE, MAJS, RIS, BOG- HVEDE, HIRSE, CANARIEFRØ, TRITICALE OG SORGHUM) HAVREMEL GRYN OG GROFT MEL AF RUG GRYN OG GROFT MEL AF BYG GRYN OG GROFT MEL AF HAVRE GRYN OG GROFT MEL AF RIS PELLETS AF RUG PELLETS AF BYG PELLETS AF HAVRE PELLETS AF MAJS PELLETS AF RIS PELLETS AF HVEDE PELLETS AF KORN (UNDTAGEN RUG, BYG, HVEDE, MAJS, RIS OG HVEDE) KORN AF HAVRE, VALSET KORN AF RUG, VALSET ELLER I FLAGER KORN AF BYG, VALSET KORN AF BYG I FLAGER FLAGER AF RIS KORN AF HAVRE, AFSKALLET (UNDTAGEN STUDSET) KORN AF HAVRE, AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST KORN AF HAVRE, AFRUNDET (PERLEGRYN) CE/AL/Bilag IIa/da 8

18 18 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) KORN AF HAVRE, KNUST KORN AF HAVRE (UNDTAGEN STUDSET, AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KORN AF MAJS, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF MAJS, KNUST KORN AF BYG, KUN AFSKALLET KORN AF BYG, AFSKALLET OG SKÅRET ELLER KNUST KORN AF BYG, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF BYG, KUN KNUST KORN AF BYG (UNDTAGEN AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KORN AF HVEDE, AFSKALLET KORN AF RUG, AFSKALLET KORN, AFSKALLET (UNDTAGEN BYG, HAVRE, MAJS, RIS, HVEDE ELLER RUG) KORN AF HVEDE, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF RUG, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF HVEDE, KUN KNUST KORN AF RUG, KUN KNUST KORN (UNDTAGEN BYG, HVEDE, MAJS, HVEDE OG RUG), KUN KNUST KORN AF HVEDE (IKKE AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KORN AF RUG (IKKE AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KIM AF HVEDE, HELE, VALSET, I FLAGER ELLER FORMALET MEL OG PULVER AF KARTOFLER FLAGER, GRANULATER OG PELLETS, AF KARTOFLER MEL OG PULVER AF ÆRTER, BØNNER, LINSER OG ANDRE TØRREDE BÆLGFRUGTER HENHØRENDE UNDER POS DENATURERET MEL OG PULVER AF SAGOPALMER ELLER MANIOKROD, ARROWROD, SALEPROD, JORDSKOKKER, SØDE KARTOFLER OG LIGNENDE RØDER OG RODKNOLDE MED HØJT INDHOLD AF STIVELSE ELLER INULIN MEL OG PULVER AF SAGOPALMER, MANIOKROD, ARROWROD, SALEPROD, JORDSKOKKER, SØDE KAR- TOFLER OG LIGNENDE RØDER OG RODKNOLDE MED HØJT INDHOLD AF STIVELSE ELLER INULIN (UNDTAGEN DENATURERET) MEL OG PULVER AF BANANER MEL OG PULVER AF VARER HENHØRENDE UNDER KAPITEL 8 (SPISELIGE FRUGTER) (UNDTAGEN BANANER) MALT AF HVEDE, FORMALET (IKKE BRÆNDT) MALT AF HVEDE (UNTAGEN FORMALET ELLR BRÆNDT) MALT, FORMALET (UNDTAGEN BRÆNDT OG AF HVEDE) MALT (UNDTAGEN BRÆNDT, AF HVEDE OG FORMALET) BRÆNDT MALT CE/AL/Bilag IIa/da 9

19 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 19 von RISSTIVELSE INULIN HVEDEGLUTEN, OGSÅ TØRRET SOYABØNNER, TIL UDSÆD SOYABØNNER (UNDTAGEN TIL UDSÆD) JORDNØDDER MED SKAL, TIL UDSÆD KOPRA HØRFRØ, TIL UDSÆD HØRFRØ (UNDAGEN TIL UDSÆD) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (SOM GIVER EN IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%, OG SOM INDEHOLDER < 30 MICORMOL GLUCOSINOLATER PR. GRAM I DEN FASTE FRAKTION), TIL UDSÆD RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (SOM GIVER EN IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%, OG SOM INDEHOLDER < 30 MICORMOL GLUCOSINOLATER PR. GRAM I DEN FASTE FRAKTION), OGSÅ KNUSTE (UNDTAGEN TIL UDSÆD) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (SOM GIVER EN IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%, OG SOM INDEHOLDER >= 30 MICORMOL GLUCOSINOLATER PR. GRAM I DEN FASTE FRAKTION), OGSÅ KNUSTE SOLSIKKEFRØ, TIL UDSÆD SOLSIKKEFRØ, AFSKALLEDE ELLER UAFSKALLEDE MED GRÅ OG HVIDSTRIBET SKAL (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SOLSIKKEFRØ, OGSÅ KNUSTE (UNDTAGEN TIL UDSÆD, AFSKALLEDE ELLER UAFSKALLEDE MED GRÅ OG HVIDSTRIBET SKAL ) PALMENØDDER OG PALMEKERNER, TIL UDSÆD PALMENØDDER OG PALMEKERNER (UNDTAGEN TIL UDSÆD) BOMULDSFRØ, TIL UDSÆD BOMULDSFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) RICINUSFRØ, TIL UDSÆD RICINUSFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SESAMFRØ, TIL UDSÆD SESAMFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SENNEPSFRØ, TIL UDSÆD SENNEPSFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SAFLORFRØ, TIL UDSÆD SAFLORFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) VALMUEFRØ, TIL UDSÆD VALMUEFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) CE/AL/Bilag IIa/da 10

20 20 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER, TIL UDSÆD (UNDTAGEN SPISELIGE NØDDER, OLIVEN, SOJABØNNER, JORDNØDDER, KOPRA,. HØRFRØ, RAPS- OG RYBSFRØ, SOLSIKKEFRØ, PALMENØDDER OG PALMEKER- NER, BOMULDSFRØ, RICINUSFRØ, SESAMFRØ, SENNEPSFRØ, SAFLORFRØ) HAMPEFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER, OGSÅ KNUSTE (UNDTAGEN TIL UDSÆD OG UNDTAGEN SPISELIGE NØDDER, OLIVEN, SOJABØNNER, JORDNØDDER, KOPRA, HØRFRØ, RAPS- OG RYBSFRØ, SOLSIKKEFRØ, PALMENØDDER OG PALMEKERNER, BOMULDSFRØ, RICINUSFRØ, SESAMFRØ, SENNEPSFRØ OG SAFLORFRØ) SOJABØNNEMEL MEL AF OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER (UNDTAGEN SOYABØNNEMEL OG SENNEPSMEL) SUKKERROEFRØ, TIL UDSÆD LUCERNEFRØ, TIL UDSÆD RØDKLØVERFRØ (TRIFOLIUM PRATENSE L.), TIL UDSÆD KLØVERFRØ (TRIFOLIUM-ARTER), TIL UDSÆD (UNDTAGEN RØDKLØVER (TRIFOLIUM PRATENSE L.)) ENGSVINGELFRØ, TIL UDSÆD RØDSVINGELFRØ, TIL UDSÆD SVINGELFRØ, TIL UDSÆD (UNDTAGEN FRØ AF ENGSVINGEL (FESTUCA PRATENSIS HUDS OG AF RØD SVINGEL (FESTUCA RUBRA L.)) ENGRAPGRÆSFRØ, TIL UDSÆD FRØ AF ITALIENSK RAJGRÆS (LOLIUM MULTIFLORUM L.), TIL UDSÆD FRØ AF ALMINDELIG RAJGRÆS (LOLIUM PERENNE L.), TIL UDSÆD TIMOTHÉFRØ, TIL UDSÆD FRØ AF VIKKE, RAPGRÆS (POA PALUSTRIS L. OG POA TRIVIALIS L.), HUNDEGRÆS (DACTYLIS GLOME- RATA L.), OG HVENE (AGROSTISARTER), FOR UDSÆD LUPINFRØ, TIL UDSÆD FODERROEFRØ (UNDTAGEN SUKKERROEFRØ), TIL UDSÆD FRØ AF FODERPLANTER, TIL UDSÆD (UNDTAGEN HVEDE, HVEDEFRØ, LUCERNEFRØ, KLØVERFRØ (TRIFOLIUM-ARTER), SVINGELFRØ, ENGRAPGRÆSFRØ ('POA PRATENSIS L), RAJGRÆSFRØ ('LOLIUM MULTIFLORUM LAM. OG LOLIUM PERENNE L..) OG TIMOTÉFRØ) FRØ AF URTEAGTIGE PLANTER, DER HOVEDSAGELIG DYRKES FOR DERES BLOMSTER, TIL UDSÆD KÅLRABIFRØ, TIL UDSÆD RØDBEDEFRØ GRØNSAGSFRØ, TIL UDSÆD (UNDTAGEN KÅLRABIFRØ) FRØ AF SKOVARTER, TIL UDSÆD FRØ AF PLANTER, DER HOVEDSAGELIG DYRKES FOR DERES BLOMSTER (UNDTAGEN URTEAGTIGE PLANTER) TIL UDSÆD FRØ, FRUGTER OG SPORER, TIL UDSÆD (UNDTAGEN BÆLGFRUGTER OG SUKKERMAJS, KAFFE, THE, MATÉ OG KRYDDERIER, KORN, OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER, FODERROER, FODERPLANTER, GRØN- SAGSFRØ OG FRØ AF SKOVARTER) HUMLE, FRISK ELLER TØRRET (UNDTAGEN FORMALET, PULVERISERET ELLER SOM PELLETS) CE/AL/Bilag IIa/da 11

Lise Faurschou Hastrup. Klimavenlig økologisk mad

Lise Faurschou Hastrup. Klimavenlig økologisk mad Lise Faurschou Hastrup Klimavenlig økologisk mad Information og inspiration Marts 2009 Klima-facts vidste du overordnet set - Danmark er blandt de lande i verden, der udleder mest CO2 pr indbygger? - udledningen

Læs mere

NIKKELALLERGI OG MAD

NIKKELALLERGI OG MAD NIKKELALLERGI OG MAD 2 03 // Nikkel i maden giver ikke allergi 03 // De første 1-2 måneder med nikkelfattig kost 06 // Hvis du fortsat skal spise nikkelfattigt 07 // Spørgsmål og svar 09 // Eksempler på

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Asparges - Broccoli - Chili - Peberfrugt - Corugette/Zucchini. Mælkebøtte - Sukkerærter - Grønne bønner - Spinat

Asparges - Broccoli - Chili - Peberfrugt - Corugette/Zucchini. Mælkebøtte - Sukkerærter - Grønne bønner - Spinat Kosten: Syredannende Kød, fisk, ost, olie, fedt, cashew nødder. smør, sukker, kaffe, te, boghvede, Kakao, alkohol, tobak, brød, sesamfrø, kornprodukter, ris, tørrede: ærter, bønner og linser, hasselnødder,

Læs mere

Primitiv madlavning -i naturen

Primitiv madlavning -i naturen Primitiv madlavning -i naturen Gilwell projekt af Søren Bundgaard 2002 Mad i det fri Madlavning i det fri lægger op til en anderledes madoplevelse end i det traditionelle indendørs køkken. Det tager længere

Læs mere

Varenr. Vægt Oprindelsesland Øko. kontrolkodenr.

Varenr. Vægt Oprindelsesland Øko. kontrolkodenr. Katalog Om Allergikost OM ALLERGIKOST Allergikost AS er i dag en af Danmarks største leverandører af glutenfrie produkter. Vi tager også hensyn til andre allergier og diæter og fokuserer desuden meget

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den lille levnedsmiddeltabel

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den lille levnedsmiddeltabel Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den lille levnedsmiddeltabel Den lille levnedsmiddeltabel 3. reviderede udgave Udarbejdet af Erling Saxholt Sisse Fagt Anders Møller

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Spis godt Når kræft er en del af hverdagen Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Opskrifter: Louisa Lorang Smoothies side 20-2: Jens Jepson Ernæringsfaglige kilder:

Læs mere

Cøliaki og mad uden gluten

Cøliaki og mad uden gluten Cøliaki og mad uden gluten 2 Cøliaki og mad uden gluten Hvad er cøliaki? 3 Hvor findes gluten? 8 I køkkenet og på indkøb 11 Varedeklarationer 12 Kostråd 15 Ideer til dagens måltider 18 Hjemmebagt brød

Læs mere

Krudtuglens første mad

Krudtuglens første mad Krudtuglens første mad fra 4 måneder til 1 år Hvad, hvornår og hvorfor økologisk... 2 3 Kære læser 4 Al begyndelse behøver ikke at være svær 6 Grød 8 Frugt 10 Grøntsager 12 Brød, ris & pasta 14 Kød, fisk

Læs mere

Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer

Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer Mål, vægt og portionsstørrelser på fødevarer Udarbejdet af Karin Hess Ygil Afdeling for Ernæring Dimensions, weight and portion sizes of foods 1. udgave, januar

Læs mere

KAREN NØRBY SUNDHEDSGUIDE

KAREN NØRBY SUNDHEDSGUIDE KAREN NØRBY SUNDHEDSGUIDE Depression ADHD Stress Gigt Knogler Hvorfor leve sundt? Fedt-junglen Hvidløg Økologi Sukker Kræsne børn Madpakker Immunforsvar Fordøjelsen Allergi 40 ARTIKLER OM SUNDHED, SYGDOMME

Læs mere

Lene Hanssons Turbokuren 4 ugers kostplan med fokus på syre/base dage, stivelsesfri dage og energidage.

Lene Hanssons Turbokuren 4 ugers kostplan med fokus på syre/base dage, stivelsesfri dage og energidage. Lene Hanssons Turbokuren 4 ugers kostplan med fokus på syre/base dage, stivelsesfri dage og energidage. Alle opskrifterne er beregnet til 2 personer Første skridt syre/base balancen De fleste slankekure

Læs mere

Januar 2015. Urtekram Inspiration ALWAYS ORGANIC. Nyheder

Januar 2015. Urtekram Inspiration ALWAYS ORGANIC. Nyheder Januar 2015 Urtekram Inspiration Ny h ed ALWAYS ORGANIC Nyheder! Makes me feel better! FREE GLUTEN ALWAYS ORGANIC Urtekram lancerer et nyt glutenfrit og økologisk sortiment Forbrugerundersøgelse Vi har

Læs mere

Cøliaki og mad uden gluten

Cøliaki og mad uden gluten Cøliaki og mad uden gluten 2 HVAD ER CØLIAKI OG HVOR MANGE HAR SYGDOMMEN? 3 Hvor findes gluten? 8 Kostråd 11 ideer til dagens måltider 14 Hjemmebagt brød 16 I køkkenet og på indkøb 18 Varedeklarationer

Læs mere

Mad under stævner og træning

Mad under stævner og træning Mad under stævner og træning Mad, og selvfølgelig af den rigtige slags, er utrolig vigtigt under træning og stævner, og ja, bare på en ganske almindelig dag også. Denne seddel er primært til forældrene,

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 INDHOLD Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 L A A.1. 22 22 591 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Møbler. 119222

Læs mere

k a l k u n S i d e 1 Produktkatalog

k a l k u n S i d e 1 Produktkatalog kalkun Side 1 Produktkatalog DK Trading ApS blev grundlagt i 1984 med det formål at importere spændende kvalitetsfødevarer til det skandinaviske marked. Vores vision er, til stadighed, at være et værdibringende

Læs mere

MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN. fra skemad til familiemad

MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN. fra skemad til familiemad MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN fra skemad til familiemad 2015 MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN fra skemad til familiemad 2015 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 16. udgave, 1. oplag, 2015 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

KROPPENSSYRE-/BASEBALANCE

KROPPENSSYRE-/BASEBALANCE KROPPENSSYRE-/BASEBALANCE TEORI Syre- basebalancen er nødvendig for vores krop, hvis vi skal forblive i en helbredsmæssig optimal tilstand og undgå livsstilssygdomme. Sundhedstilstanden hos mennesker er

Læs mere

Mad til spædbørn & småbørn

Mad til spædbørn & småbørn Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 2012 Dvd indlagt Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 2012 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 13. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Lammefilosofi. Retter med lammekød

Lammefilosofi. Retter med lammekød Lammefilosofi Retter med lammekød EC Edition Per H. Jacobsen Lammefilosofi er skrevet og produceret af Per H. Jacobsen ISBN 978-87-91392-18-4 EAN 9788791392184 Ebog 2009 Per H. Jacobsen og EC Edition 2007

Læs mere

MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN. fra skemad til familiemad DVD INDLAGT

MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN. fra skemad til familiemad DVD INDLAGT MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN fra skemad til familiemad 2014 DVD INDLAGT MAD TIL SPÆDBØRN & SMÅBØRN fra skemad til familiemad 2014 Mad til spædbørn & småbørn fra skemad til familiemad 15. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Synk Let. Mad til dig med synkebesvær

Synk Let. Mad til dig med synkebesvær Synk Let Mad til dig med synkebesvær Synk Let Mad til dig med synkebesvær 4 5 Synk Let Mad til dig med synkebesvær Februar 2013 Udgiver / Center for Kræft og Sundhed København Københavns Kommune Nørre

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Lækker mad til små munde Idekatalog til mad i dagplejen

Lækker mad til små munde Idekatalog til mad i dagplejen 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 6 GÆRDEJE HVERDAG - INDLEDNING... 7 GRUNDOPSKRIFT (20-25 boller)... 8 MINIRUGBRØD (16 stk.)... 9 KARTOFFELBRØD (1 brød eller 10 boller)... 10 FIBERRUDER (12 stk.)...

Læs mere

Annie Vossen. Profil for: Asten, Nederland 04/04/2015. Rapporten er lavet af: Philip Vossen ansagerfys@mail.dk

Annie Vossen. Profil for: Asten, Nederland 04/04/2015. Rapporten er lavet af: Philip Vossen ansagerfys@mail.dk Profil for: Annie Vossen Asten, Nederland 04/04/2015 Rapporten er lavet af: Philip Vossen ansagerfys@mail.dk Du har hørt det før, og kan her læse det igen, du er et unikt individ, bor i et unikt kropsmiljø,

Læs mere

Madpakken - fra Oldtiden til nu

Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakken - fra Oldtiden til nu Madpakkens historie Har du en madpakke med i skole hver dag? Hvad er der i den? Måske forskellige slags spændende brød og pålæg? Men sådan har madpakken ikke altid set ud.

Læs mere

Lidt men godt. Finsencentrets kogebog

Lidt men godt. Finsencentrets kogebog Lidt men godt Finsencentrets kogebog Lidt men godt Finsencentrets kogebog Rigshospitalet 2005 Gert Almgren-Hansen / www.mados.dk (foto og layout) Christian Hovmann (opskrifter og vejledninger) Brug af

Læs mere