2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager"

Transkript

1 Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Jakob Overgaard Jørgensen, Undervisningsministeriet Jørgen Hagelund, Dansk Standard Jens Krogsgaard, DS Håndværk og Industri Claus Eskesen, 3F Torben Andresen Lindhardt, Dansk Metal Christine Bernt Henriksen, DI Leif E Andersern, Dansk Standard Jørgen Bo Nielsen, SP-sekretariatet Til mødet foreslås følgende dagsorden Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Meddelelser 4. Revision af regelgrundlaget for skolecertificeringsordningen 5. Drøftelse om skolers mulighed for at arbejdsgiverpåtegne certifikater 6. Aktivitet og økonomi 7. Eventuelt 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger 2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2 Resume fra udvalgets seneste møde er tidligere udsendt og vedlagt som bilag 2.1 3) Meddelelser Formandskab Medlemmer Sekretariat Efter omstruktureringer i sekretariatet hvor jeg er overgået til ny funktion i Industriens Uddannelser, er ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af uddannelser overgået til min kollega Niels Erik Stahl. Jeg har fortsat funktionen som sekretær for P16. Niels og jeg har et udmærket samarbejde, og udvalget vil ikke blive mærkbart påvirket af ændringen Christine Bernt Henriksen orienterede om at amukurs.dk nu indeholder oplysninger om garantikurser, og tilføjede at der bør orienteres om dette når skolerne er samlet ved enten regionsmøder eller svejsekonferencen. Torben Andresen orienterede om at flere skoler nu arbejder med svejsesimulatorer, og at særligt Metal College har gode erfaringer med dette. Endvidere orienterede Torben om at der efter beslutning i UVM ikke længere udstedes amu-beviser eller tilhørende certifikater i forbindelse med eud-forløb. Problemstillingen er særlig aktuel for dette udvalg i forbindelse med 26-kurser. Jakob Overgaard orienterede om puljemedler til ITundervisningsmaterialer, og at der på svejseområdet er tildelt midler til enkelt skole. 4) Revision af regelgrundlaget for skolecertificeringsordningen Ved seneste P16-møde blev plan for revision af ordningen drøftet og besluttet. Overordnet således at en revideret ordning kan træde i kraft pr. august Arbejdet med revision af DS 322 og SBC 244 pågår pt i Dansk Standard. De væsentligste udfordringer omkring dette er: Angivelse af gyldighedsområde efter at det i den nu gældende standard DS/EN ISO er angivet at det anvendte tilsatsmateriale som er styrende for gyldigheden af certifikatet. Opdeling af tabeller for gyldighed efter henholdsvis sort stål og aluminium Så snart DS 322 er i høring afholdes regionsmøde for svejseskolerne hvor eventuelle tvivlsspørgsmål, som der givetvis vil blive mange af, kan afklares. Mødet betragtes som meget vigtig og relevant, idet skolerne Ved mødet fik deltagerne udleveret revisionsudkast til DS 322. Jørgen Hagelund gennemgik dette, med særlig vægt på det nye at gyldighed nu følger af det tilsatsmateriale der anvendes. Dette har givet udfordringer da også grundmaterialet skal fremgå af certifikaterne. Der er derfor udarbejdet ny tabel under standardens pkt Endvidere blev gennemgået de nye adgangsbetingelser som giver lærlinge adgang til at erhverve skolecertifikater efter 12 mdr. forløb i en relevant erhvervsuddannelse. Revisonsudkastet sendes snarest i officiel høring, og i den forbindelse afholdes regionsmøde for skolerne den 8. april.

3 skal udarbejde reviderede kvalitetsmanualer mm. Der uddybes nærmere ved P16-mødet. Der resterer en række store opgaver i relation til implementering af fornyet skolecertificeringsordning: Omlægning af pwps-basen Revision af teorispørgsmål Færdiggørelse af koncept for nyt svejsepas Omlægning af pwps-basen Udvalget har tidligere besluttet, at der på pwps erne ikke skal anføres branding (fabrikat) men blot klassifikation. Det nedbringer antallet af pwps er fra omkring 800 til under 200. Disse skal udvikles i samarbejde med sv koordinator Jan Blom, TEC. Der har været afholdt første indledende møde med Jan. Revision af teospørgsmål Teorispørgsmålene refererer i mange tilfælde til nu udgåede standarder, og der skal derfor foretages en gennemgang af disse. Sekretariatet har kontakt til en sv koordinator som kan gennemgå størstedelen af teoribasen Færdiggørelse af koncept for nyt svejsepas Første del af dette er færdiggjort. Næste del kan igangsættes så snart der er overblik over certifikatdesign og herunder hvilke oplysninger dette skal indeholde. 5) Drøftelse om skolers mulighed for at arbejdsgiverpåtegne certifikater Svejsecertifikater skal jf. standarden (pt DS 322; DS/EN 287-1) fornyes hvert andet år, og fremover efter DS/EN ISO fornyes hvert tredje år. Det er anført i standarden at certifikater skal bekræftes hver 6. måned med en arbejdsgivers underskrift på at svejseren har arbejdet inden for kvalificeringsområdet. Udvalget drøftede sekretariatets forslag, og besluttede at der ikke skal gives adgang til arbejdergiverpåtegning som foreslået. I stedet henvises til at svejsere kan frekventere det relevante svejsekursus og bruge de almindelige betingelser for generhvervelse, som omfatter de i standarden beskrevne arbejdsprøver uden teoriprøve. Det blev besluttet at organisationerne udarbejder udkast til informationsfolder som kan uddeles i for-

4 Sekretariatet støder ind i mellem på tilfælde, hvor en svejser med certifikat er i en så lang ledighedsperiode at der ikke er en arbejdsgiver der kan påtegne og dermed bevare gyldigheden af certifikatet. bindelse med udstedelse af certifikat og downloades fra SPhjemmesiden. Det foreslås derfor, at der i disse særlige tilfælde gives accept af at en licenshavende skole kan underskrive hvis svejseren indskrives på et svejsekursus og udfører en arbejdsprøve tilsvarende den der blev udført i forbindelse med den oprindelige prøveaflæggelse, og som skal visuelt bedømmes og på det grundlag godkendes. 6) Aktivitet og økonomi I det efterfølgende ses en aktivitetsopgørelse, og som det fremgår er den meget høje aktivitet i 2012 fortsat også i 2013, og endda øget en smule. Der er således som det fremgår udstedt mere certifikater i 2013 hvilket næsten er på niveau med de tal vi kunne præstere i begyndelsen af ordningens levetid. Det er også glædeligt at konstatere at der også er en smule vækst i antallet af nye svejsepas hvilket jo indikerer at der kommer nye svejsere til. Opgørelserne blev taget til efterretning med et enkelt spørgsmål til posten administrationsomkostninger som omfatter store omkostninger til bl.a. porto. Certifikater Proces Sum Pas Den høje aktivitet afspejler sig også i årets (foreløbige) resultat som er på kr ,11 som skal tillægges egenkapitalen, hvilket betyder at den samlede egenkapital pt udgør godt 2,5 mio. Det er ganske

5 godt, da vi i forbindelse med implementering af ny DS 322 og DS/EN ISO 9606 må imødese en række omkostninger til revision af standard, teorispørgsmål, pwps er og videreførelse af udvikling nyt koncept på svejsepas. Indtægter Gebyrer ,00 Omkostninger Møder og rejser ,19 Adm.omkst ,32 Konsulentbistand ,82 Pas og certifikater ,56 It konsulent ,00 WPS online ,00 Andel i IU ,00 omkost i alt ,89 Resultat ,11 Egenkapital 12/ ,04 Egenkapital 13/ ,15 7) Eventuelt Ingen bemærkninger 8) Næste møde Det blev besluttet at reservere den 2. juni kl. 15 for eventuelt næste møde afhængigt af høring af høring på DS 322 Endvidere blev aftalt at fastlægge møde den 29. okt. til afholdelse hos Metal College, Aalborg. Jørgen Bo Nielsen

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere