Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren."

Transkript

1 Hurtig installationsvejledning DCP-110C DCP-310CN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Hurtig installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte opsætningen af maskinen og installationen af driveren og softwaren. Trin 1 Trin 2 Opsætning maskinen Opsætningen er udført! De nyeste drivere og den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål finder du ved at gå til Brother Solutions Center direkte fra driveren eller ved at gå til Anbring denne Hurtig installationsvejledning og den medfølgende cd-rom på et passende sted, så du altid har dem ved hånden. Opsætning maskinen Windows Mac OS X Mac OS Windows netværk Macintosh netværk For netværksbrugere Version C

2 Sikkerhedsforanstaltninger Sådan bruges DCP en sikkert ADVERSEL Advarsel! Tip! Brugsanvisning Angiver advarsler, der skal respekteres for at forhindre personskader. Angiver forsigtighedsforanstaltninger, der skal respekteres af hensyn til korrekt brug af maskinen eller for at forhindre beskadigelse af den. Angiver noter og nyttige tip, som bør huskes ved brug af maskinen. Der findes højspændingselektroder inde i maskinen. Før du rengør de indvendige dele i maskinen eller udreder papirstop, skal du sikre, at netledningen er taget ud af stikkontakten. Angiver henvisninger til brugsanvisning. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. For at undgå, at komme til skade, må du ikke anbringe hænderne på kanten af maskinen under scannerlåget. Undgå at berøre det område, der er skraveret på illustrationen, så du ikke kommer til skade. Når du flytter maskinen skal du løfte den fra basisenheden ved at anbringe en hånd på hver side af enheden, som vist på illustrationen. Bær IKKE maskinen ved at holde den i scannerlåget. Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt med nem adgang. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud at stikkontakten for at afbryde strømmen helt. Af hensyn til din sikkerhed For at sikre sikker drift skal det medfølgende trebenede stik kun sættes i en trebensstandardstikdåse, som er effektivt jordforbundet via det almindelige ledningsnet. Det faktum, at udstyret fungerer tilfredsstillende, betyder ikke, at strømmen er jordforbundet, og at installationen er helt sikker. For din egen sikkerheds skyld bør du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om strømmen er effektivt jordforbundet. Denmark only Sørg for at din installation har HPFI relæ. Hvis du ikke har HPFI relæ, skal der monteres trebenet stik med jordben. Bed en autoriseret elinstallatør om at foretage installationen

3 Godt i gang Pakkeliste DCP Hurtig installationsvejledning Cd-rom Elledning Kontrolpanel Sort (LC900BK) Magenta (LC900M) Blækpatroner Komponenterne kan variere fra det ene land til det andet. Gem al emballage og kassen. Gul (LC900Y) Cyan (LC900C) Hvis du tilslutter maskinen via USB: USB-kablet er ikke standardtilbehør. Køb det relevante USB 2.0-kabel. Sørg venligst for, at bruge et interfacekabel af typen USB 2,0 med en længde på maksimalt 2,0 m. Din maskine har en fuldhastigheds USB 2.0 grænseflade. Denne grænseflade er kompatibel med højhastigheds USB 2.0; men det maksimale dataoverførselsomfang er 12 Mbits/sek. Maskinen kan også tilsluttes til en computer med en USB 1.1 grænseflade. Brugsanvisningen er ikke standardtilbehør. Læs den komplette brugsanvisning på cd-rom'en. 1

4 Kontrolpanel Kopitaster 5. Start-taster 9. PhotoCapture-tast 2. Set-tast 6. On/Off-tast 10. Menu-tast 3. Navigationstaster 7. Blæktast 11. LCD (Liquid Crystal Display) 4. Stop/Exit-tast 8. Scan-tast Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Oversigt over kontrolpanel" i brugsanvisningen. 2

5 Indholdsfortegnelse Trin 1 Opsætning maskinen Trin 2 1. Fjerne de beskyttende komponenter Montering af kontrolpanelet Ilægge papir Installering af el-ledning Vælg dit sprog Isætte blækpatroner Udskriftkvalitetskontrol Indstille dato og klokkeslæt...9 Medfølgende cd-rom MFL-Pro Suite For brugere af USB-kabel For Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP...12 For brugere af netværkskabel (kun DCP-310CN) For Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP...15 For brugere af USB-kabel...18 For Mac OS 8.6 til For Mac OS X eller nyere...20 For brugere af netværksgrænsefladekabel (kun DCP-310CN) For Mac OS 8.6 til For Mac OS X eller nyere...25 Til netværksbrugere (kun DCP-310CN) Oversigt over kapitler i Brugsanvisning til netværk Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillinger Installer konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Professional (kun Windows ) Opsætte din IP-adresse, undernetmaske og Gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (kun Windows ) Forbrugsstoffer og Funktioner Forbrugsstoffer til udskiftning Funktion

6 Trin 1 Opsætning maskinen 1 Fjerne de beskyttende komponenter 2 Tryk ned på papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden. Papirstyrer 1 Fjern den beskyttende tape. Tilslut IKKE USB-kablet. Tilslutning af USB-kablet foretages under installation af driveren. 3 Tag papirstøtten ud og fold papirstøtteklappen ud. Papirstøtte 2 Montering af kontrolpanelet Papirstøtteklap 1 Monter kontrolpanelet til maskinen. Brug papirstøtteklappen til papir af størrelsen Letter, Legal og A4. 4 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 3 Ilægge papir Du kan ilægge op til 100 ark 80 g/m 2 papir. Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 1 "Om papir" i brugsanvisningen. 5 Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftsiden nedad og overkanten først. Sørg for, at papiret er fladt og under maksimumpapirmærket. 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen og fjern udgangspapirmagasinet. Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider. Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer. 6 Sæt magasinets låg på igen og skub papirmagasinet helt ind i maskinen. 4

7 4 Installering af el-ledning 6 Isætte blækpatroner 1 Tilslut el-ledningen. Advarsel Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand, og søg læge, hvis der opstår irritation. Opsætning maskinen 1 Kontroller, at der er tændt for strømmen. LCD en viser: Ingen patron Tilslut IKKE USB-kablet endnu. 2 Løft scannerlåget fra højre side af maskinen indtil det låses sikkert fast i åben stilling. Scannerlåg Windows Advarsel Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet stik. 5 Vælg dit sprog 1 Efter tilslutning af strømkablet, viser LCD en: Select Language Press Set Key Tryk på Set. English Select & Set 2 Tryk på eller for at vælge dit sprog og tryk Set. English Yes No 3 Hvis dit sprog er valgt, skal du trykke (Ja). 3 Fjern de beskyttende dele. De beskyttende dele må ikke kasseres. Du får brug for dem, når du skal transportere maskinen. Mac OS X Mac OS Windows netværk Macintosh netværk Fortsat... For netværksbrugere 5

8 Trin 1 Opsætning maskinen 4 Tag blækpatronen ud. 6 Tryk blækpatronen godt ned indtil den klikker på plads. Vær opmærksom på, at farven på åbningen (A) passer til blækpatronens farve (B), som vist i diagrammet herunder. 5 Fjern forsigtigt bundkappen. Åbne Rør IKKE ved området vist på illustrationen herunder. (A) (B) OK Blækpatronen vil ikke blive beskadiget, hvis blækpatronens låg falder af, når posen åbnes. Hold blækpatronen lodret når den sættes i åbningen. OK 7 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågstøtten ned og luk scannerlåget. Hvis Installer vises på LCD'et, når du har installeret blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret rigtigt. Maskinen vil rense blækrørsystemet til brug for første gang. Denne proces forekommer kun én gang, nemlig første gang blækpatronerne installeres. Klargøringsprocessen kan vare op til fire minutter. LCD'et viser: Forbered. System Ca. 4 Min. 6

9 Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen. Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis du får blæk på kroppen eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel. Demonter og pil IKKE ved blækpatronen. Det kan medføre blæklækage fra patronen. Brother-inkjetmaskiner er designet til at arbejde med blæk efter specielle specifikationer og give en optimal ydelse med ægte Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor ikke brug af andre patroner end ægte Brother-patroner til denne maskine eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printhovedet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af andre end ægte Brother-produkter på grund af inkompatibilitet eller disse produkters manglende egnethed til denne maskine, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien. Isæt og fjern IKKE patronerne gentagne gange. Hvis du gør dette, kan der sive blæk ud af patronen. Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printhovedet ved at køre flere rensningscyklusser, når du har korrigeret installationen. (Du kan finde yderligere oplysninger i Kapitel 5 "Rensning af printhovedet" i afsnittet om fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse i brugsanvisningen). Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen. Opsætning maskinen Windows Mac OS X Mac OS Windows netværk Macintosh netværk For netværksbrugere 7

10 Trin 1 Opsætning maskinen 7 Udskriftkvalitetskontrol 1 Når rensningscyklussen er afsluttet, viser LCD'et: Sæt papir og Tryk Start 2 Kontroller, at papiret er lagt i papirmagasinet. Tryk på Colour Start. 3 Maskinen begynder at udskrive UDSKRIFTKVALITET, TESTARK (kun under den første installation af blækpatron). Kontrol af udskrivningskvaliteten 1. Kontroller kvaliteten af blokkene med de fire farver, der består af de korte linjer. 2. Hvis alle de korte linjer er klare og synlige, er kvaliteten acceptabel. Marker (Ja). Marker (Nej), hvis du bemærker manglende korte linjer, for at starte farveklaringsprocessen og følg promptmeddelelserne på LCD. 5 Hvis alle linier er klare og tydelige, skal du trykke på for at afslutte kvalitetskontrollen. ---ELLER--- Hvis du kan se manglende korte linier, skal du trykke på og gå til 6. OK 6 LCD en spørger dig, om udskriftkvaliteten er OK for sort og farve. Tryk på eller på kontrolpanelet. Sort OK? Ja Nej Dårlig Efter at du har foretaget dit valg (Ja) eller (Nej) for sort og farve, viser LCD et: Start rensning? Ja Nej Undgå at berøre papirets udskrevne overflade lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig og du kan få blæk på fingrene. Tryk på (Ja), hvorefter maskinen starter rensningen af farverne. Tryk på Colour Start, når rensningen er afsluttet. Maskinen starter igen udskrivning af UDSKRIFTKVALITETSARKETog går tilbage til trin 3. 4 LCD'et viser: Er kvalitet OK? Ja Nej Check kvaliteten af de fire farveblokke, der er dannet af de korte linier udskrevet på arket. (SORT/ CYAN/ GUL/ MAGENTA) 8

11 8 Indstille dato og klokkeslæt Ved at indstille datoen og klokkeslættet kan maskinen rense printhovedet regelmæssigt og bevare den optimale udskriftkvalitet. Den giver også maskinen mulighed for at give oprettede filer et navn, når funktionen Scan til kort bruges. 1 Tryk på Menu. 2 Tryk på eller for at vælge 0.Grundindst., og tryk derefter på Set. 3 Tryk på eller for at vælge 1.Dato/Tid, og tryk derefter på Set. 4 Tryk på gentagne gange for at indtaste årets to sidste cifre, og tryk derefter på Set. Årstal:2004 (Indtast f.eks. 0 4 for 2004). 5 Tryk på gentagne gange for at indtaste månedens to cifre, og tryk derefter på Set. Måned:03 (Indtast f.eks. 0 3 for marts). 6 Tryk gentagne gange for at indtaste dagens to cifre, og tryk derefter på Set. Dag:01 (Indtast f.eks. 0 1). 7 Tryk gentagne gange for at indtastetimens to cifre i 24-timers format, og tryk derefter på Set. Klokkeslet:15:XX (Indtast f.eks. 1 5 for klokken 15.00). 8 Tryk gentagne gange for at indtaste minutternes to cifre og tryk derefter på Set. Klokkeslet:15:25 (Indtast f.eks. 1 5, 2 5 for klokken 15:25). Du kan forøge eller formindske tallet i et stræk ved at holde eller nede. 9 Tryk på Stop/Exit. Hvis du vil gentage fra trin 1, skal du først trykke på Stop/Exit. For at bekræfte den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt udskrives Brugerindstillingsrapporten. (Se Udskriv rapporter i Appendikset i brugsanvisningen) Fortsæt til trin 2, Installere driveren og softwaren Opsætning maskinen Windows Mac OS X Mac OS Windows netværk Macintosh netværk For netværksbrugere 9

12 Trin 2 Medfølgende cd-rom MFL-Pro Suite Cd-rom en indeholder følgende punkter: Installer MFL-Pro Suite Du kan installere MFL-Pro Suite softwaren og multifunktionsdrivere. Installer valgfrie applikationer Du kan installere MFL-Pro Suite softwarehjælpeprogrammer. Dokumentation* 1 Få vist brugsanvisning og anden dokumentation i PDF-format (Fremvisningsprogram inkluderet). MFL-Pro Suite indeholder printerdriver, scannerdriver, ScanSoft PaperPort 9.0SE, ScanSoft OmniPage og TrueType -skrifttyper. PaperPort 9.0SE er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft OmniPage, der er integreret i PaperPort 9.0SE, er et OCR-program, som konverterer et billede til tekst og sætter det ind i dit standard tekstbehandlingsprogram. Online-registrering Du får udpeget websiden Brother Product Registration Web Page til hurtig registrering af din maskine. Brother Solutions Center Brother kontaktoplysninger og webstedlinks med de seneste nyheder og support-oplysninger. Reparer MFL-Pro Suite Hvis du oplever fejl under installationen af MFL-Pro Suite, kan du bruge denne funktion til automatisk at reparere og geninstallere softwaren. Start Here Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren og Presto! PageManager til Mac OS Start Here OSX Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren og Presto! PageManager til Mac OS eller nyere. Readme! Du kan få vigtig information og fejlfindingstip. Documentation* 1 Få vist brugsanvisning og anden dokumentation i PDF-format. 10 * 1 Brugsanvisningen på cd-rom en indeholder brugsanvisning for software og netværksfunktioner, der er tilgængelige, når man er tilsluttet en computer (for eksempel udskrivning og scanning). Brother Solutions Center Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt inkl. Ofte stillede spørgsmål (FAQs), brugsanvisning, driveropdateringer og tip til brug af maskinen. On-Line Registration Du får udpeget websiden Brother Product Registration Web Page til hurtig registrering af din maskine.

13 Trin 2 Følg instruktionerne på denne side til dit operativsystem og grænsefladekabel. Windows Mac OS X Mac OS Windows netværk Opsætning maskinen For brugere af USB-kabel Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP... Gå til side 12 For brugere af netværkskabel Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP... Gå til side 15 For brugere af USB-kabel Mac OS 8.6 til Gå til side 18 For brugere af USB-kabel Mac OS X eller nyere... Gå til side 20 For brugere af netværkskabel Mac OS 8.6 til Gå til side 23 Mac OS X eller nyere... Gå til side 25 Macintosh netværk For netværksbrugere For netværksbrugere... Gå til side 28 11

14 Trin 2 For brugere af USB-kabel (Til Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 Opsætning af maskinen på sider 4-9. Hvis du bruger Windows 2000 Professional: For at få adgang til funktionerne i PhotoCapture Center fra din computer kan det være nødvendigt at installere en opdatering af Windows 2000 først. Windows 2000 opdateringen er inkluderet installationsprogrammet til MFL-Pro Suite. For at installere opdateringen, skal du følge proceduren herunder: 1. Følg installationstrinnene fra 1 til Klik på OK for at starte installationen af opdateringen. 3. Når du bliver bedt om det, skal du klikke på OK for at genstarte din pc. 4. Når computeren genstartes, fortsætter installationen af MFL-Pro Suite automatisk. Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne installationsmenuen i MFL-Pro Suite igen ved at tage cd-rom en ud og derefter sætte den i igen eller ved at dobbeltklikke på programmet setup.exe i rodmappen og fortsætte fra Trin 4 for at installere MFL-Pro Suite. Sørg for, at der ikke er mediekort i maskinens mediedrev. Brother anbefaler, at maskinen tilsluttes direkte til computeren. Luk alle åbne programmer før du installerer MFL-Pro Suite. 1 Tag el-ledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og computeren, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel. 2 Tænd computeren. (Med Windows 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator.) 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-romdrevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du vælge dit sprog. 4 Cd-rom-hovedmenuen-vises. Klik på Installer MFL-Pro Suite. Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows Stifinder til at køre programmet setup.exe fra rodmappen på Brother cd-rom'en. Hvis du får vist følgende skærmbillede, skal du klikke på OK for at installere opdateringerne til Windows. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis. Derefter fortsætter installationen automatisk. Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom en ud og derefter sætte den i igen eller ved at dobbeltklikke på programmet setup.exe i rodmappen og fortsætte fra Trin 4 for at installere MFL-Pro Suite. 12

15 5 Når du har læst og godkendt licensaftalen til ScanSoft PaperPort 9.0SE, skal du klikke på Ja. 9 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde USB-kablet til din pc, og derefter forbinde det til maskinen. Windows Opsætning maskinen 6 Installationen af PaperPort 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite. 7 Når vinduet med Licensaftalen til MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer den. 8 Vælg Lokalforbindelse, og klik derefter på Næste. Installationen vil fortsætte. For at forbinde USB-kablet til maskinen: 1. Åbn scannerlåget til åben stilling. 2. Tilslut USB-kablet til USB-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder USB-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne, som vist herunder. 3. Før forsigtigt USB-kablet igennem furen, som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Advarsel Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå en fejl. Du må IKKE forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USBhub uden strømforsyning. For netværksbrugere Fortsat... 13

16 Trin 2 For brugere af USB-kabel (Til Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) 0 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågstøtten ned og luk scannerlåget. D Når computeren er genstartet, vil installationsdiagnoseprogrammet køre automatisk og installationsvinduet vises. A Tænd maskinen ved at sætte el-ledningen i. Det varer nogle få sekunder, før installationsskærmbillederne vises. Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen, så vent lidt. Hvis installationen ikke er lykkedes, skal du forsøge at geninstallere vha. Reparer MFL-Pro Suite fra hovedmenuen. Vælg Reparer MFL-Pro Suite og følg instruktionerne på skærmen. MFL-Pro Suite, Brother printerdriveren og scannerdriveren er installeret, og installationen er nu færdig. B Når Brother- og ScanSoftonlineregistreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen. C Klik på Udfør for at genstarte computeren. 14

17 For brugere af netværkskabel (kun DCP-310CN) (Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 Opsætning af maskinen på sider 4-9. Opsætning maskinen Afbryd det før installationen, hvis du bruger Personal Firewall software. Når du er sikker på, at du kan udskrive, kan du genstarte din Personal Firewall software. 1 Forbind netværkskablet til maskinen, og forbind det derefter til en ledig port på hubben. For at forbinde netværksgrænsefladekablet til maskinen: 1. Åbn scannerlåget til åben stilling. 2. Tilslut netværkskablet til LAN-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder LAN-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne, som vist herunder. 3. Før forsigtigt netværkskablet igennem furen, som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. 2 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågstøtten ned og luk scannerlåget. 3 Tænd maskinen ved at sætte el-ledningen i. 4 Tænd computeren. (Med Windows 2000 Professional/XP skal du logge på som administrator.) 5 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du vælge dit sprog. 6 Cd-rom-hovedmenuen-vises. Klik på Installer MFL-Pro Suite. Windows Windows netværk Advarsel Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå en fejl. I tilfælde af at du bruger både USB- og LANkabler, skal du trække begge kabler igennem furen. Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows Stifinder til at køre programmet setup.exe fra rodmappen på Brother cd-rom'en. Fortsat... For netværksbrugere 15

18 Trin2 For brugere af netværkskabel (kun DCP-310CN) (Til Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Hvis du får vist følgende skærmbillede, skal du klikke på OK for at installere opdateringerne til Windows. Når opdateringerne er installeret, genstartes din pc muligvis. Derefter fortsætter installationen automatisk. 0 Vælg Netværksforbindelse, og klik derefter på Næste. Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom en ud og derefter sætte den i igen eller ved at dobbeltklikke på programmet setup.exe i rodmappen og fortsætte fra Trin 6 for at installere MFL-Pro Suite. 7 Når du har læst og godkendt licensaftalen til ScanSoft PaperPort 9.0SE, skal du klikke på Ja. 8 Installationen af PaperPort 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite. A Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen, så vent lidt. B Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen, og derefter klikke på Næste. Dette vindue vises ikke, hvis der kun er forbundet en maskine til netværket. Den vil så blive valgt automatisk. Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til dit netværk, vises vinduet Konfigurér IP adresse. Indtast de oplysningerne om IP-adressen, der er relevante for dit netværk ved at følge instruktionerne på skærmen. C Når Brother- og ScanSoftonlineregistreringsbilledet vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen. 9 Når vinduet med Licensaftalen til MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer den. 16

19 D Klik på Udfør for at genstarte computeren. E Når computeren er genstartet, vil installationsdiagnoseprogrammet køre automatisk og installationsvinduet vises. Reparer MFL-Pro Suite fra hovedmenuen er ikke understøttet til netværksinstallationer. MFL-Pro Suite, Brothernetværksprinterdriver og netværksscannerdriveren samt netværks-photocapture Center er installeret, og installationen er nu færdig. For netværksbrugere Opsætning maskinen Windows netværk 17

20 Trin 2 For brugere af USB-kabel For Mac OS 8.6 til 9.2 Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 Opsætning af maskinen på sider Tag el-ledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem Macintosh, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel. 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh. 7 Forbind USB-kablet til din Macintosh, og forbind det derefter til maskinen. For at forbinde USB-kablet til maskinen: 1. Åbn scannerlåget til åben stilling. 2. Tilslut USB-kablet til USB-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder USB-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne, som vist herunder. 2 Tænd din Macintosh. 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. 4 Dobbeltklik på ikonet Start Here for at installere printer- og scannerdrivere. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du vælge dit sprog. 3. Før forsigtigt USB-kablet igennem furen, som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. 5 Klik på MFL-Pro Suite for at installere. Advarsel Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå en fejl. Du må IKKE forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USBhub uden strømforsyning. 18

21 8 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågstøtten ned og luk scannerlåget. B For at installere Presto! PageManager, klik på ikonet Presto! PageManager og følg instruktionerne på skærmen. 9 Tænd maskinen ved at sætte el-ledningen i. 0 I menuen Apple skal du åbne Vælger. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager. Presto! PageManager er installeret, og installationen er nu færdig. Opsætning maskinen Mac OS A Klik på ikonet Brother Ink, som du har installeret. I højre side af Vælger skal du vælge den printer, som du vil udskrive på. Luk Vælger. Brother printerdriveren og scannerdriveren er installeret. For netværksbrugere 19

22 Trin 2 For brugere af USB-kabel For Mac OS X eller nyere Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 Opsætning af maskinen på sider 4-9. Brugere af Mac OS X til skal opgradere til Mac OS X eller nyere. (De seneste oplysninger om Mac OS X finder du på: 1 Tag el-ledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem Macintosh, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel. 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh. 7 Efter at vinduet DeviceSelector vises, tilsluttes USB-grænsefladekablet til din Macintosh og derefter til maskinen. 2 Tænd din Macintosh. 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. 4 Dobbeltklik ikonet Start Here OSX, for at installere printer- og scannerdrivere. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du vælge dit sprog. Vinduet DeviceSelector vises ikke, hvis USB-grænsefladekablet er blevet tilsluttet før du genstarter din Macintosh eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Hvis du oplever dette problem, skal du fortsætte installationen, men springe trin 10 over og derefter se kapitel 8 i brugsanvisningen til softwaren for oplysninger om at vælge hvilken maskine ControlCenter2.0 vil blive tilsluttet. For at forbinde USB-kablet til maskinen: 1. Åbn scannerlåget til åben stilling. 2. Tilslut USB-kablet til USB-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder USB-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne, som vist herunder. 5 Klik på MFL-Pro Suite for at installere. 20

23 3. Før forsigtigt USB-kablet igennem furen, som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Opsætning maskinen A Vælg Programmer i menuen Gå. B Åbn mappen Hjælpeprogrammer. Advarsel Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå en fejl. Du må IKKE forbinde maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USBhub uden strømforsyning. 8 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågstøtten ned og luk scannerlåget. 9 Tænd maskinen ved at sætte el-ledningen i. C Åbn ikonet Print Center (Printercentral/ Printerværktøj). Mac OS X D Klik på knappen Tilføj. 0 Hvis DeviceSelector-vinduet er åbent, skal du vælge USB, og derefter klikke på OK. Fortsat... For netværksbrugere 21

24 Trin 2 For brugere af USB-kabel E Vælg USB. H For at installere Presto! PageManager, klik på ikonet Presto! PageManager og følg instruktionerne på skærmen. F Vælg DCP-110C eller DCP-310CN og klik derefter på Tilføj. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager. Presto! PageManager er installeret, og installationen er nu færdig. G Vælg Slut Printerværktøj i menuen Printerværktøj. MFL-Pro Suite, Brother printerdriveren og scannerdriveren er installeret, og installationen er nu færdig. 22

25 For brugere af netværksgrænsefladekabel (kun DCP-310CN) For Mac OS 8.6 til 9.2 Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 Opsætning af maskinen på sider 4-9. Opsætning maskinen 1 Tag el-ledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem Macintosh, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel. 2 Tænd din Macintosh. 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. 4 Dobbeltklik på ikonet Start Here for at installere printer- og scannerdrivere. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du vælge dit sprog. 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh. 7 Forbind netværksgrænsefladekablet til maskinen, og forbind det derefter til en ledig port på hubben. For at forbinde netværksgrænsefladekablet til maskinen: 1. Åbn scannerlåget til åben stilling. 2. Tilslut netværkskablet til LAN-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder LAN-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne, som vist herunder. 3. Før forsigtigt netværkskablet igennem furen, som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Mac OS X 5 Klik på MFL-Pro Suite for at installere. Advarsel Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå en fejl. Macintosh netværk I tilfælde af at du bruger både USB- og LANkabler, skal du trække begge kabler igennem furen. Fortsat... For netværksbrugere 23

26 Trin 2 For brugere af netværkskabel (kun DCP-310CN) 8 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågstøtten ned og luk scannerlåget. 9 Tænd maskinen ved at sætte el-ledningen i. 0 Åbn Vælger i menuen Apple. A Klik på ikonet Brother Ink (IP), og vælg derefter BRN_xxxxxx. Luk Vælger. xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernetadressen. Jævnfør venligst Brugsanvisning til netværk, Kapitel 5 på cd-rom en, for at indhente yderligere oplysninger hvordan maskinen forbindes til et Macintosh netværk. Installationen er nu færdig. 24

27 For Mac OS X eller nyere Sørg for, at du har udført instruktionerne fra Trin 1 Opsætning af maskinen på sider 4-9. Opsætning maskinen 1 Tag el-ledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem Macintosh, hvis du allerede har forbundet dem med et grænsefladekabel. 6 Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh. 7 Efter vinduet DeviceSelector vises tilsluttes netværksgrænsefladekablet til din Macintosh og derefter til maskinen. 2 Tænd din Macintosh. 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. 4 Dobbeltklik ikonet Start Here OSX, for at installere printerdriveren. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du vælge dit sprog. 5 Klik på MFL-Pro Suite for at installere. Vinduet DeviceSelector vises ikke, hvis du også har tilsluttet USB-grænsefladekablet til maskinen før du genstarter din Macintosh eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Fortsæt ved at springe trin 10 til 12 over, hvis du møder dette problem, og jævnfør kapitel 8 i softwarets brugsanvisning, for at indhente detaljer vedrørende markering af maskinen, som ControlCenter2.0 skal forbindes med. For at forbinde netværksgrænsefladekablet til maskinen: 1. Åbn scannerlåget til åben stilling. 2. Tilslut netværkskablet til LAN-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder LAN-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne, som vist herunder. Macintosh netværk 3 For netværksbrugere Fortsat... 25

28 Trin 2 For brugere af netværkskabel (kun DCP-310CN) 3. Før forsigtigt netværkskablet igennem furen, som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. A Klik på Gennemse. Advarsel Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå en fejl. I tilfælde af at du bruger både USB- og LANkabler, skal du trække begge kabler igennem furen. 8 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågstøtten ned og luk scannerlåget. 9 Tænd maskinen ved at sætte el-ledningen i. B Vælg modelnavn og klik derefter på OK. Klik endnu engang på OK, for at lukke DeviceSelector. C Vælg Programmer i menuen Gå. 0 Hvis DeviceSelector-vinduet er åbent, skal du vælge netværk, og derefter klikke på OK. D Åbn mappen Hjælpeprogrammer. 26

29 E Åbn ikonet Print Center (Printercentral). I Vælg Slut Printerværktøj i menuen Printerværktøj. F Klik på knappen Tilføj. Opsætning maskinen G Foretag det valg, der er vist herunder. Installationen er nu færdig. Jævnfør venligst Brugsanvisning til netværk, Kapitel 5 på cd-rom en, for at indhente yderligere oplysninger hvordan maskinen forbindes til et Macintosh netværk. H Vælg Brother DCP-310CN (BRN_xxxxxx_P1), og klik derefter på knappen Tilføj. Macintosh netværk xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernetadressen. Se Brugsanvisning til netværk, Kapitel 5 på cd-rom en. For netværksbrugere 27

30 Til netværksbrugere (kun DCP-310CN) Dette afsnit handler om, at bruge maskinen i et netværk. En administrator skal opsætte maskinen ved hjælp af følgende trin. Oversigt over kapitler i Brugsanvisning til netværk Windows 98/Me Peer-to-Peer TCP/IP Kapitel 4 Netværksudskrivning i Windows Windows 2000/XP Peer-to-Peer TCP/IP Kapitel 4 Netværksudskrivning i Windows Macintosh TCP/IP Kapitel 5 Netværksudskrivning i Macintosh OS2 Warp Server, LAN Server TCP/IP Kapitel 4 Netværksudskrivning i Windows Gendannelse af netværksindstillingerne til fabriksindstillinger For at gendanne alle netværksindstillinger i den interne Print/Scan server til fabriksindstillinger, skal du følge nedenstående procedure. 1 Sørg for, at maskinen er sat ud af drift og tilslut derefter alle kablerne fra maskinen (undtaget strømkablet). 2 Tryk på Menu. 3 Tryk på eller for at vælge 3.Lan. Tryk på Set. 4 Tryk på eller for at vælge 0.Fabriksinst.. Tryk på Set. 5 Tryk på for at vælge 1.Nulstil. 6 Tryk igen på for at vælge 1.Ja. 7 Maskinen vil genstarte og forbinde kablerne igen, når det er afsluttet. 28

31 Installer konfigurationshjælpeprogrammet BRAdmin Professional (kun Windows ) Hjælpeprogrammet BRAdmin Professional er designet til at styre Brother-enheder, der er tilsluttet et netværk, som f.eks. multifunktionsenheder og/eller printere med netværkstilslutning, der er forbundet i et LAN-miljø (Local Area Network). BRAdmin Professional kan også bruges til at styre enheder fra andre producenter, hvis produkter understøtter SNMP (Simple Network Management Protocol). Yderligere oplysninger om BRAdmin Professional finder du ved at gå til 1 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærmbilledet vises automatisk. Følg instruktionerne på skærmen. Opsætning maskinen 2 Klik på Installer valgfrie applikationer på hovedmenuskærmbilledet. 3 Klik på BRAdmin Professional, og følg instruktionerne på skærmen. Macintosh netværk Mac OS Windows Windows netværk Mac OS X Standardadgangskoden til printserveren er access. Du kan bruge BRAdmin Professional til at ændre denne adgangskode. For netværksbrugere 29

32 Til netværksbrugere (kun DCP-310CN) Opsætte din IP-adresse, undernetmaske og Gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (kun Windows ) 1 Start BRAdmin Professional, og vælg TCP/IP. 3 Dobbeltklik på den nye enhed. 2 Marker Søg efter aktive enheder i menuen Enheder. BRAdmin vil automatisk søge efter nye enheder. 4 Indtast IP-adresse, Undernetmaske og Gateway, og klik derefter på knappen OK. 5 Adresseoplysningerne gemmes i maskinen. Standardadgangskoden til printserveren er access. Du kan bruge BRAdmin Professional til at ændre denne adgangskode. 30

33 Forbrugsstoffer og Funktioner Forbrugsstoffer til udskiftning Blækpatron Sort Magenta Gul Cyan LC900BK LC900M LC900Y LC900C Funktion Den eksterne trådløse Print/Scan-server (802.11b) fås som ekstra tilbehør til Brother DCP er. Ekstern trådløs Print/ Scan-server NC-2200w Den ekstra Eksterne trådløse Print/Scan-server (NC-2200w) indeholder funktionaliteterne trådløs netværksudskrivning og netværksscanning. Kræver et USB 2.0-kabel (medfølger ikke). Understøtter Mac OS x eller senere versioner. Du kan kun tilknytte scan-tasten til en netværksforbundet computer. 31

34 Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link er et registreret varemærke ejet af Brother International Corporation. Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Windows, Microsoft og MS-DOS er registrerede varemærker ejet af Microsoft i USA og andre lande. Macintosh, True Type er varemærker eller registrerede varemærker ejet af Apple Computer, Inc. PaperPort og OmniPage er registrerede varemærker tilhørende ScanSoft, Inc. Presto! PageManager er et registreret varemærke ejet af NewSoft Technology Corporation. Det enkelte selskab, hvis softwaretitler nævnes i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specielt for dets mærkebeskyttede programmer. Alle andre varemærker og produktnavne, nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker ejet af deres respektive selskaber. Kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. Dette produkt er designet til brug i et professionelt miljø Brother Industries, Ltd.

35 DAN LF

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning DCP-8060 DCP-8065DN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Læs denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder relevante instruktioner til opsætning og installation.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne Hurtig installationsvejledning,

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-130C Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der indeholder de relevante instruktioner

Læs mere

Din brugermanual BROTHER MFC-3420C

Din brugermanual BROTHER MFC-3420C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning MFC-215C MFC-425CN Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne Hurtig installationsvejledning, som indeholder de

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning MFC-210C MFC-410CN MFC-620CN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte opsætningen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-7010L DCP-7025 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner til opsætning

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-7010 DCP-7025 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner til opsætning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Hurtig installationsvejledning MFC-3820CN

Hurtig installationsvejledning MFC-3820CN Hurtig installationsvejledning MFC-3820CN Før du kan bruge MFC en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger med Brother-maskinen. Den indeholder

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

TRUST GAMER NETWORK KIT USB

TRUST GAMER NETWORK KIT USB TRUST GAMER NETWORK KIT USB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-8040 DCP-8045D Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte opsætningen af maskinen

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

97OOPC/98OOPCN. Brugsanvisning. Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, kan du besøge vores websted: http://solutions.brother.

97OOPC/98OOPCN. Brugsanvisning. Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, kan du besøge vores websted: http://solutions.brother. ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMI 97OOPC/98OOPCN Brugsanvisning STATUS STATUS Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, kan du besøge vores websted: http://solutions.brother.com/ DANSK Introduktion

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Din brugermanual BROTHER MFC-8220

Din brugermanual BROTHER MFC-8220 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001

Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001 Inspiron 15 5000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Dell XPS 14 Brugervejledning

Dell XPS 14 Brugervejledning Dell XPS 14 Brugervejledning Computermodel: XPS L421X Regulatorisk model: P30G Regulatorisk type: P30G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: Angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere