De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne"

Transkript

1 De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne af Herbert W. Armstrong Translated from The United States and Britain in Prophecy by Herbert W. Armstrong, 1980 edition. Copyright 1980 by the Worldwide Church of God. Danish edition.

2 Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1 (1-4)... Den tabte hovednøgle er fundet Kapitel 2 (5-10)... Profetierne forseglet indtil nu Kapitel 3 (11-28)... National storhed lovet Israel Kapitel 4 (29-46)... Førstefødselsretten og scepteret adskilles Kapitel 5 (47-58)... Pagten med David Kapitel 6 (59-72)... Israels børn bliver til to nationer Kapitel 7 (73-84)... Jeremias' gådefulde kommission Kapitel 8 (85-90)... Det gådefulde brud Kapitel 9 (91-104)... Israels nye land Kapitel 10 ( ) Førstefødselsretten tilbageholdt i 2520 år Kapitel 11 ( ) Hvorfor mistede Israel sin identitet Kapitel 12 ( ) Førstefødselsretten på sit højeste - og nu Kapitel 13 ( )..... Profetien for dem umiddelbare fremtid Kapitel 14 ( ).... Hvad skal der nu ske i USA og UK

3 De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne Indledning En overvældende omvæltning i verdenssituationen er på trapperne indenfor de næste få år. USA, England, Vesteuropa og Mellemøsten vil blive direkte involveret i volden. Selv om den blev klar over den virkelig hensigt bag verdensbegivenhederne, er det alleede for sent for den del af verden! Hvorfor kan verdens ledere ikke se, at der er noget i gære? Hvorfor er verdens bedste hjerner blinde -- statsoverhoveder, videnskabsmænd, undervisere, redaktører, nyhedsformidlere, bankfolk, industriledere; lederne i forretning- og handellivet har ikke denne viden! Hvorfor? Fordi deres falske uddannelse har forledt dem og gjort dem blinde for kræfterne der ligger bag verdens gang og retning. Denne verden er blevet opdraget til at ignorere årsager og kun tage sig af virkning! Men verdens problemer og onder er simpelt hen et spørgsmål om årsag og virkning. Der er en årsag til strid og krig; fattigdom, elendighed og dybe skel imellem folk; kriminalitet, sygdom og mentale sygdomme. Men lederne kender den ikke! En Verdenseksplosion Vil Udbryde Verdens ledere er produkt af verdens undervisningssystemer, men de blev ikke undervist i de sandheder, der er grundlæggende for den rette kundskab. De mest nødvendige kundskaber findes ikke i undervisningen! De ved ikke hvad mennesket er eller hvorfor det blev til! De ved iv intet om hensigten med livet! De fik ikke lært at skelne sande værdier fra falske. De lærte ikke de virkelige forudsætninger for at skabe fred, glæde og universel overflod, ligesom de heller ikke kender grunden til krig, ulykke, forskelsbehandling og verdenskaos. De forstår ikke, at der er en plan under udarbejdelse her på jorden, og at den er grunden til, at deres folk ledes ad konflikternes veje, der resulterer i en nødlidende og ulykkelig menneskeheds ødelæggelse. Eftersom man ikke kender vejen til fred, kan verden ikke opnå fred.

4 Lederne taler om fred. De erklærer, at de arbejder for fred imens de giver deres bifald og blinde accept af vejen der fører til krig! Denne verden er simpelt hen gået i den gale retning. Denne verden samtykker og fører civilisationen ad vejen der fører til alle verdens problemer. Vi er nu stærkt på vej til den endelige store eksplosion, der vil drive mennesker til sindssygens grænse. Der er i dag kræfter, der planlægger, programmerer og konspirerer bevægelser som snart vil ende i en eksplosion af vold og kaos aldrig før set, og som aldrig vil ske igen. I dag piller menneskene ved naturens kræfter uden at udvise forsigtighed, uden kundskab, mulighed og visdom til at kontrollere den. I denne dumhed af tillært ignorance, er det blevet moderne og intellektuelt pirrende, at ignorere den store grundlæggende faktor i al ting; kendsgerningen om hensigten der er under udarbejdelse her forneden, og mesterplanen der er grundlaget for dens udførelse. Det er den usynlige Supermagt der snart vil gribe ind og drastisk ændre historiens kurs inden menneskeheden sprænger sig selv i luften. Hvor utroligt det end lyder, for dem der er gennemsyrede af den moderne undervisnings bedrag, så inspirerede universets Almagt for 2500 år siden en mand der hed Esajas til at citere følgende: Kom i hu, hvad er forudsagt før, thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg, der forud forkyndte enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: Mit råd står fast, jeg fyldbyrder al min vilje (Esa. 46:9-10). Verdensmagterne formulerer deres politik, deres planer, men de kommende år vil føre til v lamslående begivenheder, der eksploderer fuldstændig anderledes end nationerne planlægger! Hvorfor? Aldrig ramt forkert Fordi der er en Almægtig Gud som siger: Herren kuldkaster folkenes råd, gjorde folkeslags tanker til intet; Herrens råd står fast for evigt, hans tanker fra slægt til slægt Herren skuer fra Himlen, ser på alle menneskenes børn; fra sit højsæde holder han øje med alle, som bor

5 på jorden; han, som danned (skabte) deres hjerter (sind) til hobe, gennemskuer al deres værk (Sal. 33:10-15). Den samme evige Gud sagde: Hvem vil I ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himlen og se: Hvo skabte disse (stjernerne)?... og igen: Se, som dråbe på spand er folkene (nationerne), at regne som fnug på vægt, som et gran vejer fjerne strande Alle folk (nationer) er som intet for ham, for luft og tomhed at regne (Esa. 40:25-26, 15, 17). Den store Gud sørgede for, ved sine inspirerede profeter for ca år siden, at profetierne, som fylder ca. en tredjedel af Biblen, blev nedskrevet og bevaret helt frem til vore dage. I dem nævnte han ved navn enhver by og nation af betydning på den tid. Han forudsagde nøjagtigt det der gennem årene ville ske med dem. Og det er blevet opfyldt i hvert eneste tilfælde. Det som var profeteret skete med Babylon, Tyrus, Sidon, Askelon, Asdod, Ekron; med Egypten, Assyrien, Kaldæa, Persien, Grækenland og Rom. Ikke én af dem er gået ram forbi! Profetierne var nøjagtige. Nu har den samme suveræne Gud i andre profetier forudsagt, nøjagtigt det der skal ske med De Forenede Stater, Storbritannien, Vest Europa, Mellemøsten og Rusland! De bedste hjerner total uvidenhed Alligevel er de skarpeste hjerner i verden totalt uvidende om de kolossale katastrofer, der venter i nærmeste fremtid. Hvorfor er disse profetier ikke blevet forstået eller troet på? Fordi den afgørende nøgle der åbner profetierne for vor forståelse har været forsvundet. Nøglen der afslører De Forenede Staters og Storbritanniens folk i Biblens profetier. vi Denne nøgle er nu fundet! Vi præsenterer den til dem der fordomsfrit er villige til at se og høre. De profeterede begivenhederne der vil ramme Amerikas og Storbritanniens folk indenfor få år, er pålidelige!

6 Gud siger: Nej! Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne (Amos 3:7). Disse kolossale verdensbegivenheder, som vil få de første to verdenskrige til at blegne, vil komme, men ikke før advarslen er blevet gjort tilgængelig for dem som er villige til at se og høre. vii De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne Kapitel 1 Den tabte hovednøgle er fundet Dette lyder måske utroligt, alligevel er det sandt. Redaktører, nyhedsbureauer og udenlandskorrespondenter forstår ikke den egentlige mening med verdensbegivenhederne de rapporterer, analyserer og diskuterer. Regeringsoverhoveder er slet ikke klar over den sande betydning af de rystende verdensbegivenheder de trækkes med. De har ingen forestilling om hvorhen disse begivenheder leder os. Utroligt? Måske utroligt men alligevel sandt! Winston Churchill erklærede i en tale til De Forenede Staters kongres: Det menneske må sandelig have en blind sjæl, som ikke kan se, at én eller anden stor hensigt og plan er under udarbejdelse her nede, en hensigt som vi har den ære at være trofaste tjenere for. Men han forstod heller ikke denne hensigt! Den store hensigt der for længe siden blev planlagt af universets Mester-hjerne. Der er en hensigt Sandheden, skønt ganske upåagtet, er: Mennesket blev sat her på jorden i en bestemt hensigt! Og menneskehedens Skaber sendte sin instruktionsbog sammen med sit produkt, mennesket, for at åbenbare denne hensigt og for at lede mennesket til lykkelig og glædesfyldt fuldbyrdelse. Men menneskeracen forkastede åbenbaringen og vejledningen og valgte at begå fejlene ud fra egne tankers nyttesløse mørke. Omtrent en tredjedel af denne instruktionsbog er viet til

7 1 grundlæggende undervisning som åbenbarer fundamental viden, der ellers ville være ukendt og uopnåelig: Viden om hvad mennesket er, hvorfor det er til, hvad dets bestemmelse kan føre til, og hvordan dette kan opnås samtidig med at man lever et lykkeligt liv. Den åbenbarer kendskab til sande værdier i modsætning til falske, og viden om vejen til fred, lykke og overstrømmende velvære. Med andre ord, den mest nødvendige af al kundskab -- grundlaget for at man kan tilegne sig kundskab ved observation. Cirka en anden tredjedel af denne bog er viet til historien til de begivenheder og erfaringer som bidrog til fuldførelsen af hovedplanen gennem de første fire tusinde år af menneskets rejse som dødelig. Disse skal tjene som eksempel, formaning og instruktion for os i dag. En anden tredjedel, mere eller mindre fat dette en tredjedel af vor Skabers åbenbaring til menneskene drejer sig om profetier nedskrevet historie om fremtidige begivenheder før de finder sted. Disse forud fortalte fremtidige begivenheder åbenbarer den store hensigt som vil blive endeligt opfyldt, når det hele bringes til fuldbyrdelse. Hvorfor denne uvidenhed Se nu hvorfor statsoverhoveder, nyhedsanalytikere og vor tids skarpe hjerner ikke fatter den virkelige mening bag verdensbegivenhederne som udformer sig netop nu. Et rationelt og rigtigt kendskab til den store hensigt, Skaberens mesterplan, til hvor vi i dag befinder os i de begivenheder og større hændelser, der er profeteret en viden der er afgørende for at forstå vigtigheden og den sande mening med dagens dynamiske verdensnyheder. Uden denne vitale viden vil ingen, hverken nyhedsindsamlere, distributører, eller de der er ansvarlige for regeringernes politik, forstå det der sker i verden eller hvor det vil lede os. Ingen i den slags stillinger har ide om det! Hvorfor? Der er primært to grunde: 1) De er blevet forført af en falsk uddannelse, der appellerer til intellektuel forfængelighed og derfor fører til fordomsfuld foragt og forkastelse af den guddommelige

8 åbenbaring, som alene kan åbne for denne viden; og 2) nøglen, der er nødvendig til at åbne forståelsen til Bibelens profetier, var gået tabt. Vor tids stormagter har været og er stadig, De Forenede Stater, Sovjetunionen, Storbritannien, Tyskland, 2 Frankrig og andre vesteuropæiske lande. Den afgørende manglende nøgle er ganske enkelt disse stormagters identitet i Biblens profetier! De forbløffende, katastrofale, verdensrystende begivenheder som snart bryder ud over en chokeret, paralyseret og forvirret verden, er direkte forbundet især med USA, England, Tyskland, Vesteuropa og Rusland! Uden at vide hvordan og hvor disse lande specielt er nævnt i de fundamentale større profetier, er verdens lærde totalt blinde for profetiernes klare og enkle mening. Eftersom denne nøgle har været tabt, er Biblen kommet i miskredit og er derfor forkastet af denne verdens uddannelsessystemer. Evolutionslæren, der ikke er bevist og heller ikke kan bevises, har overtaget dens plads som grundopfattelse. Den er blevet anset for at være den rationelle vej til kundskab. Dette er en kolossal tragedie! Vore folk har således fra barndommen fået en misvisende og vildledende uddannelse. Selv i en tid med antaget fremskreden rationalisme og oplysning, raver folk faktisk omkring i uvidenhedens, misforståelsens og forvirringens mørke, skæbnesvangert uvidende om den verdensrystende katastrofe de vil blive kastet ud i. Folk har således glemt og forladt deres Skaber. De har lukket øjne og ører for hans dynamiske åbenbaring som, for ører der kan høre, tordner advarsler der drejer sig om liv eller død, til dem der sidder i ansvarsfulde magtstillinger! Er det for sent? Sidder vore ledere så fast i deres vildledende og falske uddannelse, så hjernevaskede, at de ikke kan vækkes af deres slummer! Måtte Gud hjælpe os nu! Tiden er ved at løbe ud for os! Men den alt afgørende hovednøgle er fundet! Det amerikanske og det britiske så vel som det tyske folks identitet i Bibelens profetier er nøglen. Denne forbavsende viden, der får os til at spærre øjnene op, er det stærkeste bevis på den hellige Bibels

9 inspiration og autoritet! Det er samtidig det stærkeste bevis på den levende Guds højest aktive eksistens! En spændende, pulserende og levende tredjedel af Biblen er viet til profetier. Og ca. 90 procent af alle profetier angår vor tid nu i den sidste halvdel af det 3 tyvende århundrede! Det er en advarsel til os til de engelsktalende nationer der har direkte, livsvigtig betydning. Profetierne bliver levende i det øjeblik dørene til dem åbnes med hovednøglen som nu er fundet! Denne bog vil, for de der har et åbent sind, åbne den hidtil lukkede, livsvigtige tredjedel af hele Biblen. Ingen science fiction var nogensinde så mærkværdig, så fascinerende, så altopslugende, så fuldt pakket med interesse og spænding som denne gribende historie om vor identitet, og vor herkomst. I I denne bog giver Gud den Almægtige en alvorlig advarsel! De som læser og lægger den sig på sinde, kan blive sparet for tidernes største katastrofe og tragedie, der snart vil ramme os. Hvis vore folk og deres regeringer ville vågne, lytte og vende tilbage til vor levende Gud, så kunne vore lande blive fritaget for trængslerne. Måtte Gud hjælpe os til at forstå! 4 De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne Kapitel 2 PROFETIERNE FORSEGLEDE INDTIL NU! Man kan spørge: Blev de bibelske profetier ikke lukket og forseglet? Jo, de blev indtil nu! Men de kan naturligvis kun forstås af dem, der har nøglen til at låse dem op. Vi er næsten nået til enden af ca års bibelsk historie, som også er enden på en tidsalder! Vi er netop nu på vej ind i verdenskrisen ved slutningen på den nuværende civilisation. I

10 dag står vi ansigt til ansigt med forhold som verden aldrig før har set. Nu er det store spørgsmål, om menneskeheden vil overleve! For første gang i verdenshistorien findes der masseødelæggelsesvåben som kan udviske alt liv på jorden. Regeringsoverhoveder og verdensanerkendte videnskabsmænd har offentlig udtalt, at vi må vænne os til at leve i frygt for menneskehedens udslettelse, og uden at der er løsninger i syne. Til dem der er fulde af kyniske fordomme imod Biblen, siger jeg: Biblen er nu jeres eneste håb! Videnskaben tilbyder ingen løsninger. Politikerne og regeringsoverhovederne har intet svar. Det er kun i Biblen vi kan finde forhåndsviden, om det der snart skal komme og det vil komme inden menneskeheden gør en ende på sig selv! Andre modstandere kunne spørge: Er de fleste af profetierne ikke forældede Gammel Testamente Skrifter som gjaldt for oldtidens Israel, men er uden betydning for vor tid? Svaret er et eftertrykkeligt nej! Disse glødende 5 dynamiske profetier blev for størstedelen ikke givet til Oldtidens Israel. En betydningsfuld bog Den enkle sandhed er, at disse profetier blev nedskrevet til vore folk og vor tid og ikke for noget tidligere folkeslag eller epoke. De angår verdensforholdene i dag, og derfor kunne de ikke blive forstået før. En af de mest betydningsfulde profetiske bøger er Daniel. I virkeligheden var Daniel ikke forfatter til bogen der bærer hans navn. Den levende Gud var dens forfatter! Budskabet blev åbenbaret for Daniel af Guds engel. Daniel skrev det ned han hørte, så det kunne blive opbevaret til vor tid. I slutningen af bogen skrev Daniel: Og jeg hørte det, men fattede det ikke; så spurgte jeg: Herre, hvad er det sidste (enden) af disse ting? Og han svarede: Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige (Dan.12:8-10).

11 Daniels profetier var således lukkede, forseglede og låst frem til nu! Men i dag lever vi i endens tid. I dag forstår de forstandige dem! Men hvem er de forstandige? Det er dem der frygter og adlyder Gud de har nøglen der lukker op til profetierne. Gud siger: Herrens frygt er visdoms begyndelse; forstandig er hver, som øver den (Sal.111:10). Alligevel nægter de fleste, der bekender sig som kristne, fuldstændig at gøre det. Ikke så mærkeligt at de ikke forstår. Og glem ikke at nøglen, der åbner døren til profetierne, er den viden der oplyser Amerikas og Englands identitet, som den er nævnt i profetierne. Stop nu op og tænk et øjeblik. Hvis Daniel ikke kunne forstå profetierne han nedskrev hvis de var lukket og forseglet til endens tid til sidste halvdel af det tyvende århundrede som englen sagde og Daniel skrev, da var de også lukket for oldtidens Israel. Det var ikke et budskab til Daniels tid. Tænk nu lidt videre. Disse profetier kunne ikke være givet til eller være kendt 6

12 KØB AF LOUSIANNA den største territoriale vinding for De Forenede Stater. Den åbnede det vidtstrakte Mississippi bassin og satte det under amerikansk regering. Det er noget af det bedste landbrugsjord i hele verden og meget rig på mineralforekomster. Handelen gjorde yderligere udvidelse mod Stillehavet muligt. af oldtidens konger i Israel. Daniel skrev under kaldæerkongen Nebukadnezars invasion og erobring af kongeriget Juda, i år 604 til 585 f. Kr. Men kongeriget Israel var allerede langt tidligere blevet invaderet og erobret, og dets befolkning fjernet fra Palæstina transporteret som slaver til Assyrien i 721 til 718 f. Kr. (2. Kong. 18:18, 23-24), det var altså sket 117 til 133 år tidligerefør end Daniel skrev. Mange år før Daniels bog blev skrevet, var de fleste assyrere sammen med deres israelske slaver 7 emigreret nordvest på, fra oldtidens Assyrien til Europa. Hvor langt mod nordvest de havde slået sig endeligt ned, var dengang ikke kendt. Man omtalte dem som de Ti Tabte Stammer. Men i dag ved vi det. I dag er kundskaben, som Daniel skrev (12:4), virkelig blevet stor. Hvor de ti tabte stammer befinder sig, er en af de gamle gåder, som nu er blevet opklaret. Men i Daniels dage var de tabt af syne som om jorden havde åbnet sin mund og opslugt dem. Ikke Skrevet til Det Gamle Testementes Israel Daniels profeti var altså ikke et budskab til Israel, Det Gamle Testementes kongedømme! Tænk nu videre! Den var heller ikke et budskab til Det Gamle Testamentes kongedømme Juda. Da Daniel skrev, var jøderne allerede slaver i Babylon. Daniel, der var iblandt slaverne, var en af Judas højest begavede unge prinser, der blev udvalgt specielt til at tjene ved kongens palads i Babylon (Dan. 1:3-6). Daniels anstrengende pligter i

13 hedningekongens tjeneste tillod ham ikke at aflevere dette budskab til de adspredte jødiske slaver. Under slaveriet i Babylon havde jøderne ingen systemer for religiøse sammenkomster eller en præstestand. Intet avistrykkeri ingen måde at trykke og distribuere litteratur. Desuden var profetierne lukket og forseglet til endens tid vor tid, nu! Daniels bog var ikke et budskab til jøderne på Gammel Testamentelig tid! Endvidere forstå dette: Det er krystalklart, at disse profetier ikke angår nogen anden tid end vor, vort tyvende århundrede. Det er også vigtigt vide, at: Den mest gådefulde bog i hele Biblen er for de fleste Åbenbaringens bog -- men også, at Daniels bog er nøglen til den. Det er kun i Åbenbaringens bog at vi kan finde profetierne om verdensbegivenhederne i den rigtige rækkefølge. Åbenbaringens bog indeholder altså nøglen til at sætte profetierne i den rigtige rækkefølge. Åbenbaringens bog har også været lukket og forseglet indtil vore dage. Vi kan nu forstå, at den levende Jesus er den 8 der åbenbarer og at det er ham der har fjernet seglene og åbnet den rette forståelse for denne mystiske bog. Hvor fører alt dette hen? Til den kendsgerning at profetierne generelt blev skrevet og opbevaret til vor tid i dag! Og at ca. 90 procent af alle profetierne faktisk angår denne sidste halvdel af det tyvende århundrede. Og at en af hovednøglerne til profetierne, er vor tids USA s og Englands identitet i forudsigelserne. Disse profetier kunne ikke tilhøre nogen anden tidsepoke end netop vore utrygge dage! Måske er det ikke almindelig kendt, men hverken England eller USA blev verdensmagter før det nittende århundrede. De havde indtil da været små lande, der nu pludselig spurtede frem til national magt og storhed iblandt nationerne, på en måde som ingen andre nationer nogensinde før var vokset og havde mangedoblet deres velstand, naturrigdomme og magt.

14 Omkring 1804 blev London verdens finanscenter. USA, der oprindeligt udgjorde 13 kolonier, var eksploderet ud af vuggen, da den opnåede at købe det omfattende landområde Louisiana. Derefter udviklede det sig hurtigt til at blive historiens mægtigste nation. Men Storbritannien sprang først ud til storhed og magt, og var frem til verdenskrigene det største imperium, eller statssamfund i hele verdenshistorien. Kunne disse Stormagter være blevet overset? Tilsammen havde briterne og amerikanerne over 2/3 ja, næsten ¾ -- af jordens tilgængelige resurser og rigdomme. Resten af nationerne besad tilsammen lidt over en fjerdedel. Briterne beherskede Oceanerne og verdenshandelen foregik ad søvejen. Solen gik aldrig ned over de britiske besiddelser. Fortsæt nu tanken. Kunne de britiske og amerikanske folk være blevet oversete i profetierne, der omhandler verdensforholdene og som fylder en tredjedel af hele Biblen når ca. 90 procent af alle disse profetier handler om nationale og internationale hændelser i vor tid, nu? Forbløffende tanke? Ja, i allerhøjeste grad. Og dog, nøjagtig som profeteret er Englands 9 sol nu gået ned. Som disse samme profetier, der lang, lang tid i forvejen forudså Storbritanniens storhed, har åbenbaret, er England allerede nu blevet reduceret til en anden eller tredjerangs magt. Og hvad med USA? I dag oplever Amerika, at det har arvet nærmest alle internationale problemer og hovedpiner som findes i denne efterkrigskaotiske voldsverden. USA har vundet sin sidste krig. Selv lille Nord Vietnam holdt stand. Mange andre nationer udmarver Amerikas nationale styrker, og han ved det ikke, som Gud forudsagde for længe siden! På verdensscenen er det vigtigste nu at vide, hvor er de engelsktalende folk, der er omtalt i hundreder af profetier profetier der levende beskriver deres pludselige opblomstring til national magt, og som

15 åbenbarer årsagen til deres storhed; profetier som tegner et krystalklart billede af deres nuværende internationale dilemmaer; profetier der får os til at spærre øjnene op og se det som nu umiddelbart venter disse nationer og det der til syvende og sidst skal blive deres endelige status. 10 De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne Kapitel 3 ISRAEL FIK LØFTE OM NATIONAL STORHED DOG HAR JØDERNE I "ISRAEL" ALDRIG MODTAGET DEN HVORFOR? Før Anden Verdenskrig havde de engelsktalende folkeslag samlet over to tredjedele af verdens opdyrkede arealer og tilgængelige rigdomme under sig. Og, selv om det lyder utroligt, de opnåede det alt sammen ganske pludselig efter året Noget lignende er aldrig før set i historien. Aldrig har et folk eller et land bredt sig så pludseligt og er vokset til en sådan grad af national magt. Alligevel ser vi nu for vore øjne denne nationale storhed, rigdom og magt skrumpe og forsvinde. I Storbritanniens tilfælde sker opløsningen endog meget hurtigere end opbygningen! England er næsten fra den ene dag til den anden blevet frataget sine kolonier og besiddelser rigdomskilder og er reduceret til en anden eller tredjerangs magt. Hvorfor? Der er en grund! Den er tæt knyttet til historien og de guddommelige løfter til Israel. Løfter som endnu aldrig er blevet indfriet til det jødiske folk, der i dag er kendt som Israel. Og hvis det amerikanske folk og dets regering ikke lytter og øjeblikkelig tager drastiske forholdsregler, er USA forudbestemt til endnu hurtigere at synke ned i den dybeste vanære og tab af national velstand, storhed og magt! Årsagen er den samme! Det vil gavne os at tage et hurtigt overblik over historien, for at åbne vor forståelse for de guddommelige løfter og advarsler, som vore folk helt har overset. Det er alt sammen forbundet 11

16 med den oftest ignorerede, men klare og enkle bibelhistorie, som oplyser deres utrolige herkomst og deres nutidige identitet. Det er den mest forbløffende og fascinerende historie du nogensinde har læst. Mærkeligere end fiktion, og dog sand! Hvorfor har vi Israels Bibel? For mange årtusinder siden blev denne samme nationale storhed, velstand og magt lovet Abraham af Gud den Almægtige. Men der er ikke mange, der overhovedet har hæftet sig ved denne forbløffende kendsgerning i skrifterne. Vi må hvis vi vil forstå indrømme en mærkelig kendsgerning, at Biblen er skrevet til én bestemt nation, til Israels børn. Dette er uomtvisteligt! Historien fra Skabelsesberetningen til Åbenbaringens Bog, er primært historien om én nation og ét folk israelitterne. Andre nationer nævnes kun i det omfang, de kommer i berøring med Israel. Ligesådan tilhører alle profetierne primært israelitterne og deres nation Israel, og andre nationer kun i det omfang de kommer i berøring med Israel. Biblen fortæller om disse israelittere og deres Gud. Den blev inspireret af Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og nedskrevet udelukkende af israelitter og opbevaret ligeledes af israelitter, til Det Ny Testamente var skrevet. I dens hellige skrifter læser vi, at alle Guds løfter og pagterne, far-og-søn forholdet og herligheden alene tilhører Israel (Rom. 9:4). Alligevel må vi erkende den forbløffende kendsgerning, at vore hvide engelsktalende folk ikke jøderne har arvet det nationale og materielle indhold af disse løfter! Hvordan er det gået til? Biblen er en israelitisk bog, først og fremmest af og for dem der har israelitisk nationalitet, inspireret af deres Gud gennem deres profeter. Er det ikke særdeles mærkværdigt at de engelsktalende folk i dag er dem der tror mest på og er talsmænd for denne hebræiske bog, og at de ud af alle nationer er hoveddyrkere af Israels Gud og Israels Messias i navn og form, om ikke i sandhed og gerning? Des mere disse kendsgerninger kommer frem, desto tydeligere bliver det, at fuldstændigt kendskab til disse israelitter er nødvendigt for en

17 rigtig forståelse af den hellige Bibel, som hovedsageligt handler om dem som nation. Denne viden er vigtig hvis vi skal forstå 12 amerikanernes og briternes status i verden og deres forhold til den enestående verdenssituation i denne skæbnetime! Lad os huske, når vi går ind i denne fascinerende historie, at Biblen er optaget af det materielle, det kødelige, det bogstavelige, det racemæssige og nationale, så vel som af det åndelige. Lad os hverken åndeliggøre de nationale ting eller nationalisere de åndelige. Lad os forstå Guds hellige Ord som det er! Nation startede med ét menneske Før Moses dage var ingen nation på jorden kendt for at være Guds specielle folk. Før Moses var Guds Ord ikke nedskrevet, ingen inspirerede Skrifter, ingen hellig Bibel. Tænk på det! I mere end to tusind fem hundrede år to og et halvt årtusind eksisterede menneskeheden uden nogen skriftlig åbenbaring fra Gud! Den eneste historiske beretning om Guds omgang med menneskeheden før Israel, er Biblens åbenbarede historie. Og endog mere forbløffende kun de første elleve kapitler i 1. Mosebog er viet til den samlede verdenshistorie før Abraham, israelitternes fader! Overraskende? Kun de første 11 kapitler i den allerførste bog i Biblen er brugt på at beskrive de første 2000 års historie mere end en tredjedel af hele dens tids spand. Gud begyndte denne verden med én eneste mand Adam. Alt det Gud gør gennem menneskene starter småt, ligesom sennepsfrøet, og vokser sig stort. Gud kommunikerede direkte og personligt med denne første mand. Gud åbenbarede ham al den nødvendige viden som på anden måde er utilgængelig for menneskesindet; de vigtigste fundamentale spørgsmål, såsom, hvader mennesket? hvorfor er det her? hvad er formålet med livet? hvilken livsstil fører til fred, sundhed, velstand, lykke og glæde? hvad er menneskenes endelige mål deres bestemmelse? Gud åbenbarede alt dette, grundlaget for al kundskab, for det første menneske. Gud den Evige jordens og universets Skaber og Hersker åbenbarede sig for Adam. Gud åbenbarede for Adam at han, til forskel

18 fra dyrene, var skabt i Guds form og skikkelse, med en intellektualisme som ingen anden fysisk skabning besidder, med potentiale til ved frit valg at udvikle Guds egen karakter og arve evigt liv i Guds Rige. Gud underviste Adam i den livstil 13 der skulle føre til alt det som mennesket ønsker sig: fred, et glædesfyldt liv, lykke og overstrømmende velvære. For at frembringe disse velsignelser iværksatte Gud sine ufravigelige åndelige love. Men Adam lyttede til Satan og valgte at stole på sin

19 egen menneskelige forståelse. Han var ulydig mod Gud, han forkastede vejen til alle ønskelige resultater og satte kursen med menneskeligt begær og forfængelighed. Menneskeheden afviser Guds vej med foragt Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden, fulgte Adams sønner menneskenaturens Satan-inspirerede kurs. Før Abraham er der kun nævnt tre, som accepterede Guds livsform kun tre i løbet af en tredjedel af hele menneskehedens historie. Abel blev kaldt retfærdig. Enok vandrede med Gud og Noah prædikede retfærdighed, som ganske enkelt betyder lydighed mod Guds regering (Sal. 119:172). Udover disse tre og muligvis Sem, er der ingen beretning om, at noget menneske før Abraham underlagde sig Herrens love. På Abrahams tid havde menneskene mistet al kendskab til den sande Skaber og Hersker, til åbenbaringen om hans hensigt, Guds vej til fred, lykke og evigt liv. Mennesket fulgte sine egne veje og overvejelser, idet det gik imod Guds åndelige love. Jorden blev fyldt med synd og vold. Gud startede sin nation med én mand Det var i en sådan verden, der havde forladt Gud og dermed mistet kendskabet til Guds regerings herlige goder og dyrkelsen af den sande Gud, at én mand var ærlig og retskaffen, underdanig og lærevillig, stærk og målbevidst. Så Gud gav ham et påbud for at teste hans lydighed. Til dette menneske, Abraham, gav Gud en befaling: Drag ud fra dit land, fra din slægt og din faders hus til det land, jeg vil vise dig; så vil jeg gøre dig til et stort folk (1. Mos. 12:1-2). Her var en befaling med en betingelse og et løfte, forudsat at betingelsen om lydighed blev overholdt. Og nu, ligesom Gud havde startet hele verden med ét menneske, startede han sin egen specielle nation med ét menneske med Abraham. Ligesom den verden -- der var vandret langt væk fra Gud og velsignelserne, der følger 16 med gudsdyrkelse og Guds styre -- blev startet med én mand der gjorde oprør mod Gud og forkastede hans styre, således blev Guds

20 egen kødelige nation, hvoraf Guds Rige skal genfødes, startet med én mand der uden spørgsmål adlød og anerkendte Guds guddommelige regering. Begyndte Abram at argumentere? Sagde han: Lad os først tænke os lidt om. Her er jeg i Babylon, centret for verdenshandlen, samfunds- og forlystelseslivet. Hvorfor kan du ikke lige så godt give mig dette løfte her, hvor alting er behageligt og tillokkende? Hvorfor skal jeg forlade alt dette og drage til et uciviliserede land? Kom Abram med udflugter, modstand, argumenter og oprør? Det gjorde han så afgjort ikke! Den inspirerede tekst fastslår ganske enkelt: Og Abram gik. Ingen argumentation med Gud, ingen ræsonnement om at Gud tog fejl, ingen dumme spørgsmål som: Hvorfor skal jeg tage af sted? Kan jeg ikke selv bestemme? Ingen nølen for at sige: Jamen, jeg ser sådan på det. Abram gik slet og ret ubetinget lydighed! Gud etablerede dette menneske, hvis navn han senere ændrede til Abraham, som fader for sin nation Israel! Til Abraham og hans efterkommere blev alle Guds løfter givet, og vi må blive som Abraham -- ved Kristus blive Abrahams børn, hvis vi skal arve løftet om evigt liv i Guds Rige. Om sin specielle kødelige nation Israel, sagde Gud: Dette folk, jeg har dannet mig, skal synge min pris (Esa. 43:21). Denne profeti vil snart blive opfyldt! Dobbeltsidige løfter til Abraham Ikke mange har indset det, men en dobbeltsidighed løber hele vejen gennem Guds plan over gennemførelsen af hans hensigt her på jorden. Der var den første Adam, kødelig og uomvendt, og der er Kristus, den anden Adam, åndelig og guddommelig. Vi havde Den Gamle Pagt, udelukkende materiel og midlertidig, og der er den Nye Pagt, åndelig og evig. Gud gjorde mennesket dødeligt, fysisk, af jordens muld og af menneskeriget ; men ved Kristus kan vi blive undfangede af Gud til at blive udødelige og medlemmer af Guds Rige.

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE Af Samuel Roswall Lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Israel - et sammensat land Israel er et sammensat og spændende land. Det gælder for det første geografien. Trods landets

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" Af John MacArthur.

Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES Af John MacArthur. Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" Af John MacArthur. Feminist bevægelsen i det tyvende århundrede har angrebet kvindens traditionelt

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Jeremias profetiske kald

Jeremias profetiske kald 1 TIL SABBATTEN 3. OKTOBER 2015 Jeremias profetiske kald Ugens vers Introduktion Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere