De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne"

Transkript

1 De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne af Herbert W. Armstrong Translated from The United States and Britain in Prophecy by Herbert W. Armstrong, 1980 edition. Copyright 1980 by the Worldwide Church of God. Danish edition.

2 Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1 (1-4)... Den tabte hovednøgle er fundet Kapitel 2 (5-10)... Profetierne forseglet indtil nu Kapitel 3 (11-28)... National storhed lovet Israel Kapitel 4 (29-46)... Førstefødselsretten og scepteret adskilles Kapitel 5 (47-58)... Pagten med David Kapitel 6 (59-72)... Israels børn bliver til to nationer Kapitel 7 (73-84)... Jeremias' gådefulde kommission Kapitel 8 (85-90)... Det gådefulde brud Kapitel 9 (91-104)... Israels nye land Kapitel 10 ( ) Førstefødselsretten tilbageholdt i 2520 år Kapitel 11 ( ) Hvorfor mistede Israel sin identitet Kapitel 12 ( ) Førstefødselsretten på sit højeste - og nu Kapitel 13 ( )..... Profetien for dem umiddelbare fremtid Kapitel 14 ( ).... Hvad skal der nu ske i USA og UK

3 De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne Indledning En overvældende omvæltning i verdenssituationen er på trapperne indenfor de næste få år. USA, England, Vesteuropa og Mellemøsten vil blive direkte involveret i volden. Selv om den blev klar over den virkelig hensigt bag verdensbegivenhederne, er det alleede for sent for den del af verden! Hvorfor kan verdens ledere ikke se, at der er noget i gære? Hvorfor er verdens bedste hjerner blinde -- statsoverhoveder, videnskabsmænd, undervisere, redaktører, nyhedsformidlere, bankfolk, industriledere; lederne i forretning- og handellivet har ikke denne viden! Hvorfor? Fordi deres falske uddannelse har forledt dem og gjort dem blinde for kræfterne der ligger bag verdens gang og retning. Denne verden er blevet opdraget til at ignorere årsager og kun tage sig af virkning! Men verdens problemer og onder er simpelt hen et spørgsmål om årsag og virkning. Der er en årsag til strid og krig; fattigdom, elendighed og dybe skel imellem folk; kriminalitet, sygdom og mentale sygdomme. Men lederne kender den ikke! En Verdenseksplosion Vil Udbryde Verdens ledere er produkt af verdens undervisningssystemer, men de blev ikke undervist i de sandheder, der er grundlæggende for den rette kundskab. De mest nødvendige kundskaber findes ikke i undervisningen! De ved ikke hvad mennesket er eller hvorfor det blev til! De ved iv intet om hensigten med livet! De fik ikke lært at skelne sande værdier fra falske. De lærte ikke de virkelige forudsætninger for at skabe fred, glæde og universel overflod, ligesom de heller ikke kender grunden til krig, ulykke, forskelsbehandling og verdenskaos. De forstår ikke, at der er en plan under udarbejdelse her på jorden, og at den er grunden til, at deres folk ledes ad konflikternes veje, der resulterer i en nødlidende og ulykkelig menneskeheds ødelæggelse. Eftersom man ikke kender vejen til fred, kan verden ikke opnå fred.

4 Lederne taler om fred. De erklærer, at de arbejder for fred imens de giver deres bifald og blinde accept af vejen der fører til krig! Denne verden er simpelt hen gået i den gale retning. Denne verden samtykker og fører civilisationen ad vejen der fører til alle verdens problemer. Vi er nu stærkt på vej til den endelige store eksplosion, der vil drive mennesker til sindssygens grænse. Der er i dag kræfter, der planlægger, programmerer og konspirerer bevægelser som snart vil ende i en eksplosion af vold og kaos aldrig før set, og som aldrig vil ske igen. I dag piller menneskene ved naturens kræfter uden at udvise forsigtighed, uden kundskab, mulighed og visdom til at kontrollere den. I denne dumhed af tillært ignorance, er det blevet moderne og intellektuelt pirrende, at ignorere den store grundlæggende faktor i al ting; kendsgerningen om hensigten der er under udarbejdelse her forneden, og mesterplanen der er grundlaget for dens udførelse. Det er den usynlige Supermagt der snart vil gribe ind og drastisk ændre historiens kurs inden menneskeheden sprænger sig selv i luften. Hvor utroligt det end lyder, for dem der er gennemsyrede af den moderne undervisnings bedrag, så inspirerede universets Almagt for 2500 år siden en mand der hed Esajas til at citere følgende: Kom i hu, hvad er forudsagt før, thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg, der forud forkyndte enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: Mit råd står fast, jeg fyldbyrder al min vilje (Esa. 46:9-10). Verdensmagterne formulerer deres politik, deres planer, men de kommende år vil føre til v lamslående begivenheder, der eksploderer fuldstændig anderledes end nationerne planlægger! Hvorfor? Aldrig ramt forkert Fordi der er en Almægtig Gud som siger: Herren kuldkaster folkenes råd, gjorde folkeslags tanker til intet; Herrens råd står fast for evigt, hans tanker fra slægt til slægt Herren skuer fra Himlen, ser på alle menneskenes børn; fra sit højsæde holder han øje med alle, som bor

5 på jorden; han, som danned (skabte) deres hjerter (sind) til hobe, gennemskuer al deres værk (Sal. 33:10-15). Den samme evige Gud sagde: Hvem vil I ligne mig med som min ligemand? siger den Hellige. Løft eders blik til himlen og se: Hvo skabte disse (stjernerne)?... og igen: Se, som dråbe på spand er folkene (nationerne), at regne som fnug på vægt, som et gran vejer fjerne strande Alle folk (nationer) er som intet for ham, for luft og tomhed at regne (Esa. 40:25-26, 15, 17). Den store Gud sørgede for, ved sine inspirerede profeter for ca år siden, at profetierne, som fylder ca. en tredjedel af Biblen, blev nedskrevet og bevaret helt frem til vore dage. I dem nævnte han ved navn enhver by og nation af betydning på den tid. Han forudsagde nøjagtigt det der gennem årene ville ske med dem. Og det er blevet opfyldt i hvert eneste tilfælde. Det som var profeteret skete med Babylon, Tyrus, Sidon, Askelon, Asdod, Ekron; med Egypten, Assyrien, Kaldæa, Persien, Grækenland og Rom. Ikke én af dem er gået ram forbi! Profetierne var nøjagtige. Nu har den samme suveræne Gud i andre profetier forudsagt, nøjagtigt det der skal ske med De Forenede Stater, Storbritannien, Vest Europa, Mellemøsten og Rusland! De bedste hjerner total uvidenhed Alligevel er de skarpeste hjerner i verden totalt uvidende om de kolossale katastrofer, der venter i nærmeste fremtid. Hvorfor er disse profetier ikke blevet forstået eller troet på? Fordi den afgørende nøgle der åbner profetierne for vor forståelse har været forsvundet. Nøglen der afslører De Forenede Staters og Storbritanniens folk i Biblens profetier. vi Denne nøgle er nu fundet! Vi præsenterer den til dem der fordomsfrit er villige til at se og høre. De profeterede begivenhederne der vil ramme Amerikas og Storbritanniens folk indenfor få år, er pålidelige!

6 Gud siger: Nej! Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne (Amos 3:7). Disse kolossale verdensbegivenheder, som vil få de første to verdenskrige til at blegne, vil komme, men ikke før advarslen er blevet gjort tilgængelig for dem som er villige til at se og høre. vii De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne Kapitel 1 Den tabte hovednøgle er fundet Dette lyder måske utroligt, alligevel er det sandt. Redaktører, nyhedsbureauer og udenlandskorrespondenter forstår ikke den egentlige mening med verdensbegivenhederne de rapporterer, analyserer og diskuterer. Regeringsoverhoveder er slet ikke klar over den sande betydning af de rystende verdensbegivenheder de trækkes med. De har ingen forestilling om hvorhen disse begivenheder leder os. Utroligt? Måske utroligt men alligevel sandt! Winston Churchill erklærede i en tale til De Forenede Staters kongres: Det menneske må sandelig have en blind sjæl, som ikke kan se, at én eller anden stor hensigt og plan er under udarbejdelse her nede, en hensigt som vi har den ære at være trofaste tjenere for. Men han forstod heller ikke denne hensigt! Den store hensigt der for længe siden blev planlagt af universets Mester-hjerne. Der er en hensigt Sandheden, skønt ganske upåagtet, er: Mennesket blev sat her på jorden i en bestemt hensigt! Og menneskehedens Skaber sendte sin instruktionsbog sammen med sit produkt, mennesket, for at åbenbare denne hensigt og for at lede mennesket til lykkelig og glædesfyldt fuldbyrdelse. Men menneskeracen forkastede åbenbaringen og vejledningen og valgte at begå fejlene ud fra egne tankers nyttesløse mørke. Omtrent en tredjedel af denne instruktionsbog er viet til

7 1 grundlæggende undervisning som åbenbarer fundamental viden, der ellers ville være ukendt og uopnåelig: Viden om hvad mennesket er, hvorfor det er til, hvad dets bestemmelse kan føre til, og hvordan dette kan opnås samtidig med at man lever et lykkeligt liv. Den åbenbarer kendskab til sande værdier i modsætning til falske, og viden om vejen til fred, lykke og overstrømmende velvære. Med andre ord, den mest nødvendige af al kundskab -- grundlaget for at man kan tilegne sig kundskab ved observation. Cirka en anden tredjedel af denne bog er viet til historien til de begivenheder og erfaringer som bidrog til fuldførelsen af hovedplanen gennem de første fire tusinde år af menneskets rejse som dødelig. Disse skal tjene som eksempel, formaning og instruktion for os i dag. En anden tredjedel, mere eller mindre fat dette en tredjedel af vor Skabers åbenbaring til menneskene drejer sig om profetier nedskrevet historie om fremtidige begivenheder før de finder sted. Disse forud fortalte fremtidige begivenheder åbenbarer den store hensigt som vil blive endeligt opfyldt, når det hele bringes til fuldbyrdelse. Hvorfor denne uvidenhed Se nu hvorfor statsoverhoveder, nyhedsanalytikere og vor tids skarpe hjerner ikke fatter den virkelige mening bag verdensbegivenhederne som udformer sig netop nu. Et rationelt og rigtigt kendskab til den store hensigt, Skaberens mesterplan, til hvor vi i dag befinder os i de begivenheder og større hændelser, der er profeteret en viden der er afgørende for at forstå vigtigheden og den sande mening med dagens dynamiske verdensnyheder. Uden denne vitale viden vil ingen, hverken nyhedsindsamlere, distributører, eller de der er ansvarlige for regeringernes politik, forstå det der sker i verden eller hvor det vil lede os. Ingen i den slags stillinger har ide om det! Hvorfor? Der er primært to grunde: 1) De er blevet forført af en falsk uddannelse, der appellerer til intellektuel forfængelighed og derfor fører til fordomsfuld foragt og forkastelse af den guddommelige

8 åbenbaring, som alene kan åbne for denne viden; og 2) nøglen, der er nødvendig til at åbne forståelsen til Bibelens profetier, var gået tabt. Vor tids stormagter har været og er stadig, De Forenede Stater, Sovjetunionen, Storbritannien, Tyskland, 2 Frankrig og andre vesteuropæiske lande. Den afgørende manglende nøgle er ganske enkelt disse stormagters identitet i Biblens profetier! De forbløffende, katastrofale, verdensrystende begivenheder som snart bryder ud over en chokeret, paralyseret og forvirret verden, er direkte forbundet især med USA, England, Tyskland, Vesteuropa og Rusland! Uden at vide hvordan og hvor disse lande specielt er nævnt i de fundamentale større profetier, er verdens lærde totalt blinde for profetiernes klare og enkle mening. Eftersom denne nøgle har været tabt, er Biblen kommet i miskredit og er derfor forkastet af denne verdens uddannelsessystemer. Evolutionslæren, der ikke er bevist og heller ikke kan bevises, har overtaget dens plads som grundopfattelse. Den er blevet anset for at være den rationelle vej til kundskab. Dette er en kolossal tragedie! Vore folk har således fra barndommen fået en misvisende og vildledende uddannelse. Selv i en tid med antaget fremskreden rationalisme og oplysning, raver folk faktisk omkring i uvidenhedens, misforståelsens og forvirringens mørke, skæbnesvangert uvidende om den verdensrystende katastrofe de vil blive kastet ud i. Folk har således glemt og forladt deres Skaber. De har lukket øjne og ører for hans dynamiske åbenbaring som, for ører der kan høre, tordner advarsler der drejer sig om liv eller død, til dem der sidder i ansvarsfulde magtstillinger! Er det for sent? Sidder vore ledere så fast i deres vildledende og falske uddannelse, så hjernevaskede, at de ikke kan vækkes af deres slummer! Måtte Gud hjælpe os nu! Tiden er ved at løbe ud for os! Men den alt afgørende hovednøgle er fundet! Det amerikanske og det britiske så vel som det tyske folks identitet i Bibelens profetier er nøglen. Denne forbavsende viden, der får os til at spærre øjnene op, er det stærkeste bevis på den hellige Bibels

9 inspiration og autoritet! Det er samtidig det stærkeste bevis på den levende Guds højest aktive eksistens! En spændende, pulserende og levende tredjedel af Biblen er viet til profetier. Og ca. 90 procent af alle profetier angår vor tid nu i den sidste halvdel af det 3 tyvende århundrede! Det er en advarsel til os til de engelsktalende nationer der har direkte, livsvigtig betydning. Profetierne bliver levende i det øjeblik dørene til dem åbnes med hovednøglen som nu er fundet! Denne bog vil, for de der har et åbent sind, åbne den hidtil lukkede, livsvigtige tredjedel af hele Biblen. Ingen science fiction var nogensinde så mærkværdig, så fascinerende, så altopslugende, så fuldt pakket med interesse og spænding som denne gribende historie om vor identitet, og vor herkomst. I I denne bog giver Gud den Almægtige en alvorlig advarsel! De som læser og lægger den sig på sinde, kan blive sparet for tidernes største katastrofe og tragedie, der snart vil ramme os. Hvis vore folk og deres regeringer ville vågne, lytte og vende tilbage til vor levende Gud, så kunne vore lande blive fritaget for trængslerne. Måtte Gud hjælpe os til at forstå! 4 De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne Kapitel 2 PROFETIERNE FORSEGLEDE INDTIL NU! Man kan spørge: Blev de bibelske profetier ikke lukket og forseglet? Jo, de blev indtil nu! Men de kan naturligvis kun forstås af dem, der har nøglen til at låse dem op. Vi er næsten nået til enden af ca års bibelsk historie, som også er enden på en tidsalder! Vi er netop nu på vej ind i verdenskrisen ved slutningen på den nuværende civilisation. I

10 dag står vi ansigt til ansigt med forhold som verden aldrig før har set. Nu er det store spørgsmål, om menneskeheden vil overleve! For første gang i verdenshistorien findes der masseødelæggelsesvåben som kan udviske alt liv på jorden. Regeringsoverhoveder og verdensanerkendte videnskabsmænd har offentlig udtalt, at vi må vænne os til at leve i frygt for menneskehedens udslettelse, og uden at der er løsninger i syne. Til dem der er fulde af kyniske fordomme imod Biblen, siger jeg: Biblen er nu jeres eneste håb! Videnskaben tilbyder ingen løsninger. Politikerne og regeringsoverhovederne har intet svar. Det er kun i Biblen vi kan finde forhåndsviden, om det der snart skal komme og det vil komme inden menneskeheden gør en ende på sig selv! Andre modstandere kunne spørge: Er de fleste af profetierne ikke forældede Gammel Testamente Skrifter som gjaldt for oldtidens Israel, men er uden betydning for vor tid? Svaret er et eftertrykkeligt nej! Disse glødende 5 dynamiske profetier blev for størstedelen ikke givet til Oldtidens Israel. En betydningsfuld bog Den enkle sandhed er, at disse profetier blev nedskrevet til vore folk og vor tid og ikke for noget tidligere folkeslag eller epoke. De angår verdensforholdene i dag, og derfor kunne de ikke blive forstået før. En af de mest betydningsfulde profetiske bøger er Daniel. I virkeligheden var Daniel ikke forfatter til bogen der bærer hans navn. Den levende Gud var dens forfatter! Budskabet blev åbenbaret for Daniel af Guds engel. Daniel skrev det ned han hørte, så det kunne blive opbevaret til vor tid. I slutningen af bogen skrev Daniel: Og jeg hørte det, men fattede det ikke; så spurgte jeg: Herre, hvad er det sidste (enden) af disse ting? Og han svarede: Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige (Dan.12:8-10).

11 Daniels profetier var således lukkede, forseglede og låst frem til nu! Men i dag lever vi i endens tid. I dag forstår de forstandige dem! Men hvem er de forstandige? Det er dem der frygter og adlyder Gud de har nøglen der lukker op til profetierne. Gud siger: Herrens frygt er visdoms begyndelse; forstandig er hver, som øver den (Sal.111:10). Alligevel nægter de fleste, der bekender sig som kristne, fuldstændig at gøre det. Ikke så mærkeligt at de ikke forstår. Og glem ikke at nøglen, der åbner døren til profetierne, er den viden der oplyser Amerikas og Englands identitet, som den er nævnt i profetierne. Stop nu op og tænk et øjeblik. Hvis Daniel ikke kunne forstå profetierne han nedskrev hvis de var lukket og forseglet til endens tid til sidste halvdel af det tyvende århundrede som englen sagde og Daniel skrev, da var de også lukket for oldtidens Israel. Det var ikke et budskab til Daniels tid. Tænk nu lidt videre. Disse profetier kunne ikke være givet til eller være kendt 6

12 KØB AF LOUSIANNA den største territoriale vinding for De Forenede Stater. Den åbnede det vidtstrakte Mississippi bassin og satte det under amerikansk regering. Det er noget af det bedste landbrugsjord i hele verden og meget rig på mineralforekomster. Handelen gjorde yderligere udvidelse mod Stillehavet muligt. af oldtidens konger i Israel. Daniel skrev under kaldæerkongen Nebukadnezars invasion og erobring af kongeriget Juda, i år 604 til 585 f. Kr. Men kongeriget Israel var allerede langt tidligere blevet invaderet og erobret, og dets befolkning fjernet fra Palæstina transporteret som slaver til Assyrien i 721 til 718 f. Kr. (2. Kong. 18:18, 23-24), det var altså sket 117 til 133 år tidligerefør end Daniel skrev. Mange år før Daniels bog blev skrevet, var de fleste assyrere sammen med deres israelske slaver 7 emigreret nordvest på, fra oldtidens Assyrien til Europa. Hvor langt mod nordvest de havde slået sig endeligt ned, var dengang ikke kendt. Man omtalte dem som de Ti Tabte Stammer. Men i dag ved vi det. I dag er kundskaben, som Daniel skrev (12:4), virkelig blevet stor. Hvor de ti tabte stammer befinder sig, er en af de gamle gåder, som nu er blevet opklaret. Men i Daniels dage var de tabt af syne som om jorden havde åbnet sin mund og opslugt dem. Ikke Skrevet til Det Gamle Testementes Israel Daniels profeti var altså ikke et budskab til Israel, Det Gamle Testementes kongedømme! Tænk nu videre! Den var heller ikke et budskab til Det Gamle Testamentes kongedømme Juda. Da Daniel skrev, var jøderne allerede slaver i Babylon. Daniel, der var iblandt slaverne, var en af Judas højest begavede unge prinser, der blev udvalgt specielt til at tjene ved kongens palads i Babylon (Dan. 1:3-6). Daniels anstrengende pligter i

13 hedningekongens tjeneste tillod ham ikke at aflevere dette budskab til de adspredte jødiske slaver. Under slaveriet i Babylon havde jøderne ingen systemer for religiøse sammenkomster eller en præstestand. Intet avistrykkeri ingen måde at trykke og distribuere litteratur. Desuden var profetierne lukket og forseglet til endens tid vor tid, nu! Daniels bog var ikke et budskab til jøderne på Gammel Testamentelig tid! Endvidere forstå dette: Det er krystalklart, at disse profetier ikke angår nogen anden tid end vor, vort tyvende århundrede. Det er også vigtigt vide, at: Den mest gådefulde bog i hele Biblen er for de fleste Åbenbaringens bog -- men også, at Daniels bog er nøglen til den. Det er kun i Åbenbaringens bog at vi kan finde profetierne om verdensbegivenhederne i den rigtige rækkefølge. Åbenbaringens bog indeholder altså nøglen til at sætte profetierne i den rigtige rækkefølge. Åbenbaringens bog har også været lukket og forseglet indtil vore dage. Vi kan nu forstå, at den levende Jesus er den 8 der åbenbarer og at det er ham der har fjernet seglene og åbnet den rette forståelse for denne mystiske bog. Hvor fører alt dette hen? Til den kendsgerning at profetierne generelt blev skrevet og opbevaret til vor tid i dag! Og at ca. 90 procent af alle profetierne faktisk angår denne sidste halvdel af det tyvende århundrede. Og at en af hovednøglerne til profetierne, er vor tids USA s og Englands identitet i forudsigelserne. Disse profetier kunne ikke tilhøre nogen anden tidsepoke end netop vore utrygge dage! Måske er det ikke almindelig kendt, men hverken England eller USA blev verdensmagter før det nittende århundrede. De havde indtil da været små lande, der nu pludselig spurtede frem til national magt og storhed iblandt nationerne, på en måde som ingen andre nationer nogensinde før var vokset og havde mangedoblet deres velstand, naturrigdomme og magt.

14 Omkring 1804 blev London verdens finanscenter. USA, der oprindeligt udgjorde 13 kolonier, var eksploderet ud af vuggen, da den opnåede at købe det omfattende landområde Louisiana. Derefter udviklede det sig hurtigt til at blive historiens mægtigste nation. Men Storbritannien sprang først ud til storhed og magt, og var frem til verdenskrigene det største imperium, eller statssamfund i hele verdenshistorien. Kunne disse Stormagter være blevet overset? Tilsammen havde briterne og amerikanerne over 2/3 ja, næsten ¾ -- af jordens tilgængelige resurser og rigdomme. Resten af nationerne besad tilsammen lidt over en fjerdedel. Briterne beherskede Oceanerne og verdenshandelen foregik ad søvejen. Solen gik aldrig ned over de britiske besiddelser. Fortsæt nu tanken. Kunne de britiske og amerikanske folk være blevet oversete i profetierne, der omhandler verdensforholdene og som fylder en tredjedel af hele Biblen når ca. 90 procent af alle disse profetier handler om nationale og internationale hændelser i vor tid, nu? Forbløffende tanke? Ja, i allerhøjeste grad. Og dog, nøjagtig som profeteret er Englands 9 sol nu gået ned. Som disse samme profetier, der lang, lang tid i forvejen forudså Storbritanniens storhed, har åbenbaret, er England allerede nu blevet reduceret til en anden eller tredjerangs magt. Og hvad med USA? I dag oplever Amerika, at det har arvet nærmest alle internationale problemer og hovedpiner som findes i denne efterkrigskaotiske voldsverden. USA har vundet sin sidste krig. Selv lille Nord Vietnam holdt stand. Mange andre nationer udmarver Amerikas nationale styrker, og han ved det ikke, som Gud forudsagde for længe siden! På verdensscenen er det vigtigste nu at vide, hvor er de engelsktalende folk, der er omtalt i hundreder af profetier profetier der levende beskriver deres pludselige opblomstring til national magt, og som

15 åbenbarer årsagen til deres storhed; profetier som tegner et krystalklart billede af deres nuværende internationale dilemmaer; profetier der får os til at spærre øjnene op og se det som nu umiddelbart venter disse nationer og det der til syvende og sidst skal blive deres endelige status. 10 De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne Kapitel 3 ISRAEL FIK LØFTE OM NATIONAL STORHED DOG HAR JØDERNE I "ISRAEL" ALDRIG MODTAGET DEN HVORFOR? Før Anden Verdenskrig havde de engelsktalende folkeslag samlet over to tredjedele af verdens opdyrkede arealer og tilgængelige rigdomme under sig. Og, selv om det lyder utroligt, de opnåede det alt sammen ganske pludselig efter året Noget lignende er aldrig før set i historien. Aldrig har et folk eller et land bredt sig så pludseligt og er vokset til en sådan grad af national magt. Alligevel ser vi nu for vore øjne denne nationale storhed, rigdom og magt skrumpe og forsvinde. I Storbritanniens tilfælde sker opløsningen endog meget hurtigere end opbygningen! England er næsten fra den ene dag til den anden blevet frataget sine kolonier og besiddelser rigdomskilder og er reduceret til en anden eller tredjerangs magt. Hvorfor? Der er en grund! Den er tæt knyttet til historien og de guddommelige løfter til Israel. Løfter som endnu aldrig er blevet indfriet til det jødiske folk, der i dag er kendt som Israel. Og hvis det amerikanske folk og dets regering ikke lytter og øjeblikkelig tager drastiske forholdsregler, er USA forudbestemt til endnu hurtigere at synke ned i den dybeste vanære og tab af national velstand, storhed og magt! Årsagen er den samme! Det vil gavne os at tage et hurtigt overblik over historien, for at åbne vor forståelse for de guddommelige løfter og advarsler, som vore folk helt har overset. Det er alt sammen forbundet 11

16 med den oftest ignorerede, men klare og enkle bibelhistorie, som oplyser deres utrolige herkomst og deres nutidige identitet. Det er den mest forbløffende og fascinerende historie du nogensinde har læst. Mærkeligere end fiktion, og dog sand! Hvorfor har vi Israels Bibel? For mange årtusinder siden blev denne samme nationale storhed, velstand og magt lovet Abraham af Gud den Almægtige. Men der er ikke mange, der overhovedet har hæftet sig ved denne forbløffende kendsgerning i skrifterne. Vi må hvis vi vil forstå indrømme en mærkelig kendsgerning, at Biblen er skrevet til én bestemt nation, til Israels børn. Dette er uomtvisteligt! Historien fra Skabelsesberetningen til Åbenbaringens Bog, er primært historien om én nation og ét folk israelitterne. Andre nationer nævnes kun i det omfang, de kommer i berøring med Israel. Ligesådan tilhører alle profetierne primært israelitterne og deres nation Israel, og andre nationer kun i det omfang de kommer i berøring med Israel. Biblen fortæller om disse israelittere og deres Gud. Den blev inspireret af Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og nedskrevet udelukkende af israelitter og opbevaret ligeledes af israelitter, til Det Ny Testamente var skrevet. I dens hellige skrifter læser vi, at alle Guds løfter og pagterne, far-og-søn forholdet og herligheden alene tilhører Israel (Rom. 9:4). Alligevel må vi erkende den forbløffende kendsgerning, at vore hvide engelsktalende folk ikke jøderne har arvet det nationale og materielle indhold af disse løfter! Hvordan er det gået til? Biblen er en israelitisk bog, først og fremmest af og for dem der har israelitisk nationalitet, inspireret af deres Gud gennem deres profeter. Er det ikke særdeles mærkværdigt at de engelsktalende folk i dag er dem der tror mest på og er talsmænd for denne hebræiske bog, og at de ud af alle nationer er hoveddyrkere af Israels Gud og Israels Messias i navn og form, om ikke i sandhed og gerning? Des mere disse kendsgerninger kommer frem, desto tydeligere bliver det, at fuldstændigt kendskab til disse israelitter er nødvendigt for en

17 rigtig forståelse af den hellige Bibel, som hovedsageligt handler om dem som nation. Denne viden er vigtig hvis vi skal forstå 12 amerikanernes og briternes status i verden og deres forhold til den enestående verdenssituation i denne skæbnetime! Lad os huske, når vi går ind i denne fascinerende historie, at Biblen er optaget af det materielle, det kødelige, det bogstavelige, det racemæssige og nationale, så vel som af det åndelige. Lad os hverken åndeliggøre de nationale ting eller nationalisere de åndelige. Lad os forstå Guds hellige Ord som det er! Nation startede med ét menneske Før Moses dage var ingen nation på jorden kendt for at være Guds specielle folk. Før Moses var Guds Ord ikke nedskrevet, ingen inspirerede Skrifter, ingen hellig Bibel. Tænk på det! I mere end to tusind fem hundrede år to og et halvt årtusind eksisterede menneskeheden uden nogen skriftlig åbenbaring fra Gud! Den eneste historiske beretning om Guds omgang med menneskeheden før Israel, er Biblens åbenbarede historie. Og endog mere forbløffende kun de første elleve kapitler i 1. Mosebog er viet til den samlede verdenshistorie før Abraham, israelitternes fader! Overraskende? Kun de første 11 kapitler i den allerførste bog i Biblen er brugt på at beskrive de første 2000 års historie mere end en tredjedel af hele dens tids spand. Gud begyndte denne verden med én eneste mand Adam. Alt det Gud gør gennem menneskene starter småt, ligesom sennepsfrøet, og vokser sig stort. Gud kommunikerede direkte og personligt med denne første mand. Gud åbenbarede ham al den nødvendige viden som på anden måde er utilgængelig for menneskesindet; de vigtigste fundamentale spørgsmål, såsom, hvader mennesket? hvorfor er det her? hvad er formålet med livet? hvilken livsstil fører til fred, sundhed, velstand, lykke og glæde? hvad er menneskenes endelige mål deres bestemmelse? Gud åbenbarede alt dette, grundlaget for al kundskab, for det første menneske. Gud den Evige jordens og universets Skaber og Hersker åbenbarede sig for Adam. Gud åbenbarede for Adam at han, til forskel

18 fra dyrene, var skabt i Guds form og skikkelse, med en intellektualisme som ingen anden fysisk skabning besidder, med potentiale til ved frit valg at udvikle Guds egen karakter og arve evigt liv i Guds Rige. Gud underviste Adam i den livstil 13 der skulle føre til alt det som mennesket ønsker sig: fred, et glædesfyldt liv, lykke og overstrømmende velvære. For at frembringe disse velsignelser iværksatte Gud sine ufravigelige åndelige love. Men Adam lyttede til Satan og valgte at stole på sin

19 egen menneskelige forståelse. Han var ulydig mod Gud, han forkastede vejen til alle ønskelige resultater og satte kursen med menneskeligt begær og forfængelighed. Menneskeheden afviser Guds vej med foragt Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden, fulgte Adams sønner menneskenaturens Satan-inspirerede kurs. Før Abraham er der kun nævnt tre, som accepterede Guds livsform kun tre i løbet af en tredjedel af hele menneskehedens historie. Abel blev kaldt retfærdig. Enok vandrede med Gud og Noah prædikede retfærdighed, som ganske enkelt betyder lydighed mod Guds regering (Sal. 119:172). Udover disse tre og muligvis Sem, er der ingen beretning om, at noget menneske før Abraham underlagde sig Herrens love. På Abrahams tid havde menneskene mistet al kendskab til den sande Skaber og Hersker, til åbenbaringen om hans hensigt, Guds vej til fred, lykke og evigt liv. Mennesket fulgte sine egne veje og overvejelser, idet det gik imod Guds åndelige love. Jorden blev fyldt med synd og vold. Gud startede sin nation med én mand Det var i en sådan verden, der havde forladt Gud og dermed mistet kendskabet til Guds regerings herlige goder og dyrkelsen af den sande Gud, at én mand var ærlig og retskaffen, underdanig og lærevillig, stærk og målbevidst. Så Gud gav ham et påbud for at teste hans lydighed. Til dette menneske, Abraham, gav Gud en befaling: Drag ud fra dit land, fra din slægt og din faders hus til det land, jeg vil vise dig; så vil jeg gøre dig til et stort folk (1. Mos. 12:1-2). Her var en befaling med en betingelse og et løfte, forudsat at betingelsen om lydighed blev overholdt. Og nu, ligesom Gud havde startet hele verden med ét menneske, startede han sin egen specielle nation med ét menneske med Abraham. Ligesom den verden -- der var vandret langt væk fra Gud og velsignelserne, der følger 16 med gudsdyrkelse og Guds styre -- blev startet med én mand der gjorde oprør mod Gud og forkastede hans styre, således blev Guds

20 egen kødelige nation, hvoraf Guds Rige skal genfødes, startet med én mand der uden spørgsmål adlød og anerkendte Guds guddommelige regering. Begyndte Abram at argumentere? Sagde han: Lad os først tænke os lidt om. Her er jeg i Babylon, centret for verdenshandlen, samfunds- og forlystelseslivet. Hvorfor kan du ikke lige så godt give mig dette løfte her, hvor alting er behageligt og tillokkende? Hvorfor skal jeg forlade alt dette og drage til et uciviliserede land? Kom Abram med udflugter, modstand, argumenter og oprør? Det gjorde han så afgjort ikke! Den inspirerede tekst fastslår ganske enkelt: Og Abram gik. Ingen argumentation med Gud, ingen ræsonnement om at Gud tog fejl, ingen dumme spørgsmål som: Hvorfor skal jeg tage af sted? Kan jeg ikke selv bestemme? Ingen nølen for at sige: Jamen, jeg ser sådan på det. Abram gik slet og ret ubetinget lydighed! Gud etablerede dette menneske, hvis navn han senere ændrede til Abraham, som fader for sin nation Israel! Til Abraham og hans efterkommere blev alle Guds løfter givet, og vi må blive som Abraham -- ved Kristus blive Abrahams børn, hvis vi skal arve løftet om evigt liv i Guds Rige. Om sin specielle kødelige nation Israel, sagde Gud: Dette folk, jeg har dannet mig, skal synge min pris (Esa. 43:21). Denne profeti vil snart blive opfyldt! Dobbeltsidige løfter til Abraham Ikke mange har indset det, men en dobbeltsidighed løber hele vejen gennem Guds plan over gennemførelsen af hans hensigt her på jorden. Der var den første Adam, kødelig og uomvendt, og der er Kristus, den anden Adam, åndelig og guddommelig. Vi havde Den Gamle Pagt, udelukkende materiel og midlertidig, og der er den Nye Pagt, åndelig og evig. Gud gjorde mennesket dødeligt, fysisk, af jordens muld og af menneskeriget ; men ved Kristus kan vi blive undfangede af Gud til at blive udødelige og medlemmer af Guds Rige.

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden igennem sin myndige lære, overnaturlige tegn og inderlige barmhjertighed Niels Pauli Nónstein Indledning Jesus forkynder de gode nyheder om Guds rige (Mt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Kristus loven og evangeliet

Kristus loven og evangeliet 9 TIL SABBATTEN 31. MAJ 2014 Kristus loven og evangeliet Ugens vers Introduktion For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. (Joh 1,17). Et hundrede år før Kristus skrev den

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

#13 Hvordan ondskaben blev til

#13 Hvordan ondskaben blev til #13 Hvordan ondskaben blev til Ordet Satan bliver nævnt 53 gange i Bibelen. På hebræisk betyder ordet modstander eller fjende. Ordet djævel bliver nævnt 60 gange i Det Nye Testamente. Ordet betyder bogstaveligt

Læs mere

#1 At finde fred gennem biblen

#1 At finde fred gennem biblen #1 At finde fred gennem biblen Bibelen er en bemærkelsesværdig bog. Den er verdens mest solgte bog. Den blev skrevet over en periode af 1500 år af over 40 forskellige forfattere. Den består af 66 bøger,

Læs mere

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Prædiken over epistlen Esajas 60, 1-6 V1 Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. V2 For se, mørket dækker jorden,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Emne: Global Gud Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Målgruppe: teenagers, ca. 150-200 stk. Tekster: Sl 139,1-18 + Jes 49,15 Sl 139,1-18 v1 For korlederen.

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. april 2017 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Zak 9,9-10; Fil 2,5-11; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 176 * 447 * 449 * 57 * 192 * 208 * 209 LL: 403 * 220 * 200

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787.

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tekster: Es 40,18-25, 1 Kor 1,4-8, Matt 22,34-46 Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tiden er ikke en glidende forandring. Det virker mest som om tiden er som en gammel

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Burkal Kirke Bjolderup Kirke (med nadver) Tema: Undskyldninger er der nok af Salmer: 747, (596), 289; 385, 356 Evangelium: Luk. 14,16-24 En stor og fantastisk fest. Sådan er Guds rige.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. 1 Mos 12 50: Patriark-historien III. 2 Mos 1 18: Guds folks

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28

Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28 Tekster: Es 51,12-16, 1 Thess 4,13-18, Matt 24,15-28 Lem 10.30 8 Om alle mine lemmer 279 Venner, lad kun (mel. Vaj nu) 277 Herre, når din time kommer 274 Rejs op dit hoved 438 Hellig 477 Som korn 261 Halleluja

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 1 BIBELEN PÅ HOVEDET Torsten Stålander 2 Indhold Forord 5 Bibelen 8 Højdepunkter 10 Store spørgsmål 12 Hvorfor denne uvidenhed? 14 Lukkede øjne og ører 15 Hvorfor har

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER 1. udgave 1. oplag 2016 Bibellæser-Ringen i Danmark Korskærvej 25, 7000 Fredericia ISBN 978-87-998927-1-6

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere