IDÉKATALOG. til kontaktforældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉKATALOG. til kontaktforældre"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Kastrupgårdsskolen IDÉKATALOG til kontaktforældre I idékataloget har vi forsøgt at samle beskrivelser af de forskellige sociale arrangementer, som kontaktforældrene på KAG selv har lavet, eller har været med til at arrangere sammen med klassens lærer(e). Vi håber at nye og nuværende kontaktforældre vil kunne bruge erfaringerne i kataloget som inspiration til, hvordan man kan skabe gode sociale oplevelser og traditioner for børnene og deres forældre. Vi håber også, at rigtigt mange kontaktforældre vil bidrage til idékataloget med egne erfaringer, som andre vil kunne få glæde af. Hvis du har været med til at arrangere en fest, en hyttetur eller andet, som har haft en særlig effekt eller blot været anderledes godt skruet sammen så skriv til én af skolebestyrelsens medlemmer eller skolebestyrelsens sekretær. Dvs. skolens administrative personale. Så vil vi sørge for at dit bidrag bliver lagt ind i kataloget. Initiativtagere til sociale arrangementer Kontaktforældrene: Kontaktforældrene er valgte repræsentanter for forældre til børn i klassen, og deres rolle er primært at være kontaktled til skolebestyrelsen. Oftest er det også kontaktforældrene, som sammen med klassens lærere arrangerer fester, udflugter og lignende, hvor forældrene til børnene i klassen også deltager. I mange klasser planlægger kontaktforældrene årets sociale arrangementer i starten af året, enten alene eller sammen med klassens lærer. Nogle kontaktforældre har lavet en lille spørgeskemaundersøgelse blandt klassens forældre for på den måde at få et fingerpeg om, hvad forældrene i klassen kunne tænke sig at deltage i. Det er en god idé at lægge datoer fast for årets arrangementer og at kommunikere disse ud til resten af klassens forældre (evt. på det første forældremøde). Hvis man skal bruge T2, hjemmekundskabslokalet eller andre lokaler, kan klasselæren hjælpe med at reservere det (vær i god tid). Klassens lærere: Mange lærere arrangerer afslutningsfest eller fællesspisning for klassen, eventuelt sammen med årgangens andre klasser. Klassens forældre: I nogle klasser er man på et forældremøde blevet enige om, at alle klassens forældre på skift står for en fest, banko, fællesspisning, udflugt eller andet for klassen. Kontaktforældrene inddeler forældrene i grupper på 4-5 forældre. Hver gruppe skal stå for ét arrangement i løbet af tre eller seks måneder. Arrangementplanen dækker flere år af gangen. Tårnby Kommune Blåklokkevej 1 Telefon Mandag torsdag kl Kastrupgårdsskolen 2770 Kastrup Fredag kl. 8-14

2 Katalogets indhold dækker følgende arrangementstyper, som er afprøvet med gode erfaringer (flere kan komme til): 1. Klassefester 2. Sportsarrangementer 3. Skovture 4. Fællesspisning 5. Hytteture 6. Forældremøder 7. Legegrupper 8. Fælles fødselsdage 1. Klassefester 1.1. Julebanko med fællesspisning se invitation nedenfor: 1.B.'s kontaktforældre inviterer hermed til JULEBANKO fredag den 18. november 2001 kl på lærerværelset. Vi starter med at spise sammen, hvorefter vi spiller banko. Bagefter er der kaffe og kage til de voksne og fri leg for børnene. Til kagebordet skal vi bruge nogle forældre til at bage kage. Meld dig under fanerne! Pengene går ubeskåret til klassekassen. Hver familie bedes medbringe: En ret med til det antal personer, I kommer (til fælles buffet) Drikkevarer til eget forbrug En gave til 20 kr. (én gave pr. familie) Kontanter (små mønter) til kaffe og kage (pengene går ubeskåret til klassekassen) Vi havde i kontaktforældregruppen kontaktet diverse forretninger for at høre, om de ville sponsere en gave til vores julebankoarrangement. Det resulterede i gavekort til Capella Play, gavekort til fitness, chokolade, kuglepenne, nøglekæder, balloner, nøgleringe, makeup-punge med indhold, madkasser, sparebøsser, legetøj og meget, meget andet Nattøjsparty på skolen med deltagelse af frivillige forældre Fællesspisning og derefter auktion for medbragte klenodier fra familiegemmerne. Overskuddet går ubeskåret til klasseklassen Fællesspisning /fest for klassens forældre uden børn 2

3 2. Sportsarrangementer OL for børn og forældre i klassen med fem discipliner. 3. Skovture 3.1 Kage-kaffe-tur til KASTRUPFORTET Klassen har siden 0.-klasse arrangeret en skovtur til Kastrupfortets legeplads for hele årgangens børn, forældre og søskende. Konceptet er, at alle medbringer kaffe, kage og tæpper, og så mødes vi til tre timers leg og boldspil. Formålet er at bevare de gode relationer på tværs af årgangen, som blev etableret i børnehaveklassen. Det er et meget enkelt arrangement, som kun kræver at kontaktforældrene i de to klasser bliver enige om en dato og laver en fælles invitation. 3.2 Skovtur på skolens græsområde. Klassens børn havde planlagt lege, som børn og forældre skulle deltage i. Musiklokalet og gymnastiksalen var åben, så aktiviteterne også kunne foregå der. 4. Fællesspisning 4.1 Fælles morgenmad i klassen, hvor alle børn kommer med noget til fællesbordet klasses skoleårsafslutning: Arrangementets formål var, at kontaktforældrene i 0.-klasse årgang 2009 lavede et fælles arrangement for at markere skoleårets afslutning. Arrangementet bestod af en fælles buffet. Efter middagen aktiverede fire kontaktforældre børnene ude på plænen, mens forældrene blev delt op i 4-5 mands grupper og sendt ud på et lær din skole at kende - løb. Nedenfor kan du finde de spørgsmål, som forældrene skulle besvare under løbet. Orienteringstur rundt på skolen for forældre Tag en tur rundt på skolen og find hjælp til svar på spørgsmålene. I skal være tilbage i T2 kl. 19 og inden da have besvaret så mange spørgsmål som muligt. 3

4 Jeres hold består af: Forælders navn Forælder til Spm. Spørgsmål nr. 1. Hvilken farve har skraldespanden ved siden af den malede påskelilje? A/ Blå B/ Gul C/Rød 2. Hvad hedder klassens lærere til efternavn? XXXXXXX [svarmuligheder indsættes] 3. Hvornår blev skolen bygget? A/ 1954 B/ 1964 C/ Hvor mange ribber er der i gymnastiksalen? A/ Under 10 B/10-20 C/Over Hvor mange ansatte er der på skolen? A/ Ca. 50 B/ Ca. 75 C/Ca Hvad bruges lokalet Ventilen til? A/At give børnene et pusterum fra normalklassen B/ At give børnene lov til at lappe cykler mv. C/ Lærernes pauserum 7. Hvilke numre har klasseværelserne? A/ 1-49 B/10-49 C/ Hvor mange elever går på skolen? A/ Ca. 500 B/Ca. 600 C/Ca Hvad forestiller billedet uden for fysik/kemi-lokalet? A/ Isacc Newton B/Det periodiske system C/Et vandmolekyle 10. Hvor mange ovne er der i hjemmekundskab? A/ Under 10 B/10-15 C/Over Hvor mange børn går i børnehaveklassen? A/ 48 B/49 C/ Hvor mange af eleverne i bh-klassen er piger? A/ 16 B/18 C/21 A B C 4

5 13. Hvor mange høvlebænke er der i sløjdlokalet? A/18 B/19 C/ Hvilket lokale ligger over for Anne-Mettes kontor? A/Tandklinikken B/Biblioteket C/Lærerværelset 15. Hvor ligger skolens handicaptoilet? A/Der er ikke noget B/Ved lokale D2 C/Ved musikskolen 16. Hvad er der i lokalet ved siden af mælkeudlevering? A/Bibliotek B/Sundhedsplejen C/Rengøring 17. Hvem har lavet billedet af de to børn med skoletaske? A/Birthe Kronkvist B/Herbert Jaque C/Egil Jakobsen 18. Hvor er glemmekassen? A/Over for skolebetjenten B/Over for Ventilen C/Over for læseklinikken 19. Hvad hedder skolelederen? A/Hans Jensen B/Hans Nielsen C/Anne-Mette Binder 20. Hvad er der i lokale nr. 53? A/Sundhedspleje B/Lærerkøkken A/Mediatek 5. Hytteture Shelter/overlevelsestur på Amager fælled. Børn og forældre mødes til fælles arrangementer i løbet af dagen. Nogle af forældrene bliver og sover sammen med klassen. 6. Forældremøder 6.1 Kontaktforældrene havde sammen med klassens lærer arrangeret et forældremøde. Forældrene blev delt ud i 6 grupper, så forældre, som normalt ikke havde så meget med hinanden at gøre, sad sammen. Hvert bord var en dilemmastation. Forældrene skulle med deres gruppe flytte fra station til station og ved hvert dilemma give deres bud på, hvordan det skulle løses. Arrangementet gav anledning til livlige diskussioner om blandt andet: Hvad kan vi forvente, når vores børn leger hjemme hos hinanden? Hvordan sikrer vi, at alle børn (og deres forældre) deltager i klassens sociale arrangementer? Hvordan ændrer vi på børnenes grimme sprogbrug? Forældremødet blev indledt med fælles pizza-spisning, hvorefter klassens lærer fortalte om klassens sociale og faglige udvikling. Resten af mødet gik med diskussioner i grupperne. 5

6 7. Legegrupper 7.1 I begyndelsen af 1. klasse etablerede vi legegrupper i klassen, med det formål at vores børn kunne lære hinanden bedre at kende og for at give dem mulighed for at lege med andre børn, end dem, de plejer at lege med. Legegrupperne gav desuden forældrene lejlighed til at hilse på flere af klassens børn og deres forældre. Børnene blev inddelt i grupper med 4-5 børn i hver. Der blevet taget højde for at børnene skulle blandes i køn og ikke være sammen med sædvanlige legekammerater. Kontaktforældrene lavede udkast til datoer for legegrupperne (som udgangspunkt den første fredag i hver måned). Forældrene til børnene i hver gruppe skiftedes til at holde legegruppe. Børnene blev hentet på fritten i løbet af eftermiddagen af de forældre, der skulle have legegruppen den dag. Omkring kl skulle børnene hentes igen - de hentende forældre blev inviteret på kaffe/te en halv times tid, så de kunne få lejlighed til at møde hinanden og tale sammen, inden man gik fra legegruppen. Nogle forældre valgte at slå sig sammen om legegrupperne, andre valgte at holde legegruppe på biblioteket, på en legeplads eller andet. Og nogle valgte at udvide legegruppen til at være med spisning og Disney-sjov. Det er vigtigt at understrege, at forældrene, der holder legegruppe, gør det i det omfang de selv ønsker og har mulighed for, og at det er valgfrit, hvornår og hvor længe, man vil holde legegruppe. Med denne legegruppeordning kommer hvert barn til at holde legegruppe 1 gang på seks måneder, men vil deltage i 4 legegruppedage. Nogle forældre var i starten skeptiske overfor ordningen, som dog viste sig at være en stor succes, både for forældre og børn. 8. Fælles fødselsdage 8.1 På et forældremøde aftaler man at alle børn holder fælles fødselsdage, således at børnene kommer til én fødselsdag hver tredje måned, for de børn som har fødselsdag i perioden. 6

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere