Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa"

Transkript

1 Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 2. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 2. kvartal Situationen i 1. kvartal 2007 blev publiceret i DVT nr. 14, Artiklen er baseret på information indsamlet via månedlige møder afholdt i EUs Stående Komite for Fødekæden og Dyresundhed, indberetninger til den Internationale Epizootiorganisation (OIE) samt indberetninger til EUs Animal Disease Notification System (ADNS), et system hvortil alle EU-lande samt en række associerede lande skal indberette de primære udbrud af alvorligt smitsomme inden for 24 timer fra første udbrud. En nærmere beskrivelse af de i artik- Figur 1. Udbrud af lavpatogen aviær influenza hos tamfjerkræ (grøn kvadrat) og højpatogen aviær influenza hos vildfugle (rød cirkel) og i tamfjerkræ (rød kvadrat) i 2. kvartal len nævnte sygdomme kan findes på fact sheets på Fødevarestyrelsens hjemmeside > Dyresundhed og på Veterinærinstituttets hjemmeside > Husdyrsygdomme. Newcastle disease I 2. kvartal har der kun været rapporteret få udbrud af Newcastle Disease i EUlandene. Der har været registreret to udbrud i brevduer i Belgien, som alle er blevet påvist i forbindelse med AI-overvågningen, og i Rumænien har der været indberettet 11 udbrud - alle i landsbyfjerkræ. Aviær influenza (AI) Bedst som der var ved at falde ro på fugleinfluenzasituationen efter udbruddene af højpatogen (HP) H5N1 i Ungarn og Storbritannien i januar og februar 2007, blussede sygdommen pludselig op med nye udbrud af H5N1 i fjerkræbesætninger i Tjekkiet og Tyskland samt fund af inficerede vildfugle i Tjekkiet, Tyskland og Frankrig i juni måned (Fig. 1). Der blev ligeledes påvist to udbrud af lavpatogen fugleinfluenza, ét af typen H7N2 i Storbritannien og ét af typen H7N3 i ; det første blev påvist i forbindelse med sygdom og dødsfald i besætningen, mens sidstnævnte blev påvist ved rutineovervågningen for AI (Fig. 1). Tjekkiet De tjekkiske myndigheder rapporterede den 21. juni 2007 om et HPAI udbrud i en kalkunbesætning på 6.000, 12 uger gamle dyr i byen Tisová i den centrale del af landet. Der havde været observeret høj dødelighed med i alt døde kalkuner indtil den 22. juni, hvor de resterende dyr blev aflivet. Dyrene udviste tydelige kliniske tegn på AI: cyanose, pneumoni og nervøse symptomer. Udbruddet viste sig at være forårsaget af typen H5N1. Den 25. juni 2007 blev der rapporteret om endnu et udbrud, denne gang i , 36 dage gamle slagtekyllinger i Nořín ca. 4 km fra den første udbrudsbesætning. Denne besætning havde samme ejer som den første udbrudsbesætning. Dyrene var blevet testet negative den 22. juni i forbindelse med opfølgning på det første udbrud, mens kyllingerne den 25. juni fandtes positive i forbindelse med en test før afsendelse til slagtning. Kyllingerne udviste ikke kliniske tegn på AI. Det formodes, at kilden til det første udbrud var vildfugle, idet besætningen var beliggende i et vådområde, og ugen før udbruddet havde man bragt hø ind fra området til kalkunerne, mens det andet udbrud sandsynligvis har været en kontaktsmitte fra det første udbrud. Der blev 28. juni 2007 påvist AI H5N1 i en svane fundet i Břeclav-distriktet i det sydlige Tjekkiet. Der er indtil 2. juli 2007 i alt testet 168 vildfugle for AI i Tjekkiet og 56 af disse stammer fra de inficerede regioner. Alle undtagen ovennævnte svane var negative for H5N1. Den genetiske undersøgelse af virusisolaterne har vist, at der er temmelig stor overensstemmelse mellem det tjekkiske virus og isolater fundet i Mellemøsten bl.a. Kuwait, mens det ikke synes relateret til virusfundene i Ungarn tidligere på året, hvilket tyder på en ny introduktion af virus. Tyskland Tyskland rapporterede om fund af fugleinfluenza type H5N1 på tre lokaliteter, henholdsvis 24. juni 2007 i Nürnberg (Bayern), 26. juni i Frohnberg (Sachsen), og 2. juli i Badra (Thüringen). Indtil begyndelsen af juli var der fundet H5N1 i 11 knopsvaner, 1 grågås, 1 canadagås, 1 sorthalset lappedykker og der blev meldt om massive dødsfald i en population af bl.a. sorthalsede lappedykkere i Thüringen. Fuglene har holdt til i søer eller opdæmmede vandområder. Der blev indført krav om indelukning 22 Dansk Veterinærtidsskrift september Nummer 18 Årgang 90

2 af fjerkræ i de berørte delstater, daglige inspektioner i de afficerede vandområder og iværksat en informationskampagne for befolkningen i områderne. Hunde må kun føres i snor, og katte skal holdes indelukket. Der har været foretaget undersøgelser med henblik på at fastslå, om der havde været kontakt til de tjekkiske udbrud, hvilket ikke synes tilfældet. Fundene i vildfuglene på de tre lokaliteter synes ikke umiddelbart at være relaterede. Tyskland gav den 5. juli 2007 meddelelse om en stærk mistanke om H5N1 i en lille hobbybesætning bestående af 5 gæs og 5 ænder i Thüringen syd for Wickersdorf. Dyrene var straks blevet aflivet. Udbruddet blev bekræftet som værende H5N1 den 6. juli 2007 om aftenen. Frankrig Den 28. juni 2007 fandtes tre døde knopsvaner i nærheden af byen Assenoncourt i departementet Moselle i det nordøstlige Frankrig tæt ved den tyske grænse. Svanerne holdt til i en sø i området. Den 5. juli meddelte de franske veterinærmyndigheder, at der var påvist HP H5N1 hos svanerne. Der er mange vådområder i området, hvoraf en del er naturpark, og moniteringsområdet er fastsat, så den omfatter alle disse områder (33 kommuner). Der er kun ganske få fjerkræbesætninger i området. Der er to kommercielle besætninger i området med i hhv. 200 og dyr. Der ligger endvidere en zoopark, hvor alle fuglene allerede er blevet vaccinerede mod AI. Alt fjerkræ i området skal holdes indelukket. Hunde må kun føres i snor, og katte skal holdes indelukket. Frankrig har hævet risikoniveauet til højt niveau, som medfører en øget overvågning i de allerede udpegede risikoområder i landet. Det øgede risikoniveau har medført, at fjerkræ i hele landet skal holdes indelukket eller under tilsvarende forhold (bl.a. under net), der reducerer kontaminationsrisikoen fra vildfugle. Der skal i de udpegede risikoområder være månedlige veterinærtjek i kommercielle besætninger. Indelukningseller overdækningskravet gælder også hobbyfjerkræ. Endvidere skal der indføres ekstra biosikkerhedsmæssige tiltag. Dueløb og samlinger er også forbudt i risikoområderne. Motionsflyvninger er dog tilladt. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Storbritannien Den 24. maj 2007 rapporterede Storbritannien om et udbrud af LPAI H7N2 i en hobbybesætning med 45 høns i Conwy i det nordlige Wales. Dyrene var købt på et lokalt marked i Chelford den 7. maj Dødsfald begyndte dagen efter, og der døde én høne om dagen. Den 17. maj blev dyrene tilset af en dyrlæge, som indsendte prøver til undersøgelse. Den 23. maj fandtes H7 virus, og dagen efter blev det fastslået, at der var tale om LPAI H7N2. De resterende 30 dyr blev aflivet. Det formodes, at andre sygdomsproblemer også kunne have været involveret i dødsfaldene. Der blev indført forbud mod samlinger i hele UK for at sikre, at der ikke skete videre spredning fra markedet, som dyrene kom fra. Forbudet blev ophævet 4. juni 2007, da man havde fået overblik over situationen. Der var ingen kommercielle fjerkræopdræt i den oprettede zone på 1 km radius omkring udbrudsbesætningen. En stor del af dyr fra tre handelsmænd, der havde solgte ca. 500 flokke af høns på det pågældende marked, blev undersøgt og fundet negative for LPAI. Den 7. juni rapporterede man dog fund af seropositive høns i en hobbybesætning i St. Helens i England, hvor ejeren også havde indkøbt fjerkræ på markedet i Chelford den 7. maj. Besætningen blev aflivet, og også her blev der indført restriktioner omkring udbruddet. Muligheden for at vildfugle kunne være kilde, har været undersøgt, uden at det har kunne fastslås. Forsøg på at spore handelsmændenes kilder kunne ikke lade sig gøre, da der manglede optegnelser. Udbruddet i Conwy, Wales, havde et folkesundhedsmæssigt aspekt, idet ni personer, der havde haft kontakt til markedet, udviste influenzasymptomer, og der blev isoleret H7N2 virus fra to personer. Én af patienterne var alvorligt syg af infektionen. I alt 300 mennesker er blevet behandlet med det antivirale middel, Tamiflu. rapporterede om et udbrud af LPAI H7N3 i en baggårdsbesætning i byen Santa Maria di Sala nær Venedig i Venetoprovinsen. Besætningen var beliggende i et vådområde, som generelt betragtes som højrisikoområde for AI. Der var ingen kliniske symptomer, men infektionen blev fundet i forbindelse med rutineovervågning for AI. Der var i alt 970 stk. fjerkræ bestående af forskellige arter. Alle dyr blev aflivet den 25. maj Der bliver gennemført et intensivt overvågningsprogram i en moniteringszone på 10 km omkring udbruddet. Ud af 50 rutinemæssigt udtagne blodprøver fra høns, ænder og gæs fandtes kun lave titre (16-64) overfor H7 hos én høne og tre gæs. De foreløbige genetiske undersøgelser af virus tyder på, at det drejer sig om en nylig introduktion af virus i tamfjerkræet. Vaccinationsforsøg Tyskland gennemfører for indeværende et vaccinationsforsøg mod aviær influenza i tre kommercielle fjerkræbesætninger henholdsvis ænder, gæs og æglæggende høns. Forsøgene med høns og gæs begyndte i 2006, mens forsøget med ænder er indledt for nylig. Forsøgene gennemføres i kommercielle besætninger. Det foreløbige resultat viser, at der kræves én boostervaccination for at give fuld beskyttelse mod sygdomsudbrud. Smitteforsøg med infektion af booster vaccinerede høns og gæs med HP H5N1 viste, at dyrene ikke udviste kliniske symptomer, men udskilte infektiøst virus i så store mængder, at de var i stand til at forårsage smittespredning til uvaccinerede dyr. Denne observation bekræfter den skepsis, der generelt har været ved vaccination af fjerkræ mod AI, da man netop har frygtet, at vaccination, specielt hvis den ikke bliver gennemført løbende og regelret, kan føre til persistens af sygdommen i fjerkræpopulationen. Bluetongue (BT) Vektorerne for BT-virus - forskellige Culicoides arter - indledte officielt deres aktivitet med udgangen af 1. kvartal. Tyskland Den 24. maj 2007 meddelte Tyskland, at man havde observeret et nyt udbrud af BT i en besætning i Nordrhein-Westfalen i forbindelse med landets sentinelovervågning. De 10 udpegede sentinelle kreaturer i den ramte besætning var testet negative ved blodprøvetest den 2. april, men ved prøver taget 3. maj vi- > Dansk Veterinærtidsskrift september Nummer 18 Årgang 90 23

3 ste én af prøverne sig at være positiv. Dette blev senere bekræftet ved undersøgelse af nye prøver den 21. maj. Der blev påvist BT-virus ved PCR hos det seropositive dyr, som efterfølgende blev aflivet til nærmere undersøgelse. For yderligere at sikre sig, at der var tale om aktivt BT-virus, blev to kalve podet med blod fra det smittede kreatur, og der kunne efter nogle dage påvises cirkulerende virus hos disse. Besætningen havde været registret som udbrudsbesætning i Af besætningens 81 dyr var de 38 dyr seropositive overfor BT-virus, men det var kun hos det ene dyr, der kunne påvises BT-virus ved PCR-testen. 19 besætninger i området omkring udbruddet blev efterfølgende undersøgt og alle fundet serologisk negative. Fundet var noget overraskende, idet erfaringerne fra BT i Sydeuropa har vist, at udbrud normalt forekommer i løbet af sensommeren. Der har været gjort meget for at sikre, at der ikke blev begået fejltagelser som forveksling af øremærker det er beskrevet i beretningen om 1. kvartal. Det har dog ikke været muligt at genteste prøven fra 2. april, da laboratoriet havde smidt denne prøve ud. Mund- og klovesyge Tyrkiet Mund- og klovesyge forekommer endemisk i den tyrkiske region Anatolien. De forekommende typer er A Iran 2005 og en ny variant af type O PanAsia. Der har været registreret mere end 500 udbrud i Tyrkiet i En ny undertype af type O har givet problemer i år. Der har været et stort antal udbrud af denne type i forbindelse med en religiøs festlighed (Kurban) i januar. Der har i år været tre udbrud i Traces regionen på den europæiske del af Tyrkiet tæt ved grænsen til Grækenland og Bulgarien. Disse tre var i forbindelse med individuelle introduktioner af dyr i forbindelse med Kurban-festlighederne. Der var ingen tegn på spredning i Traces område. Der bliver årligt observeret to udbrudstoppe i forbindelse med mund- og klovesyge i Tyrkiet. Den ene i januar i forbindelse med Kurban-festivalen, hvor der sker store flytninger af dyr. Den anden top er i efter læmningen i løbet af maj måned, hvor dyrene sættes på græs. Figur 3. Eksempel på de meget primitive staldforhold i Georgien. Billedet viser en af de 0,3 %»store«svinebesætninger over 20 dyr. (Billedet er taget i forbindelse med en fælles EU/ FAO/OIE Mission til Georgien og stillet til rådighed af missionsdeltagerne). Det største problem i forbindelse med flytning af dyr under Kurban-festivalen er, at Istanbul i denne periode er ét stort marked, hvortil der føres 4 mio. dyr fra det meste af Tyrkiet. De dyr, der ikke slagtes i forbindelse med festivalen, vil ofte blive ført tilbage til det geografiske område, hvorfra de kom, uanset hvor mange andre dyr, det har været i kontakt med. På den måde sikres en»effektiv spredning af infektionen«til et meget stort geografisk område. I Traces regionen bliver der gennemført to årlige vaccinationer af kvæg og én vaccinationskampagne hos får. I Anatolien og videre østpå gennemføres ikke systematisk vaccination mod mund- og klovesyge. Mange ejere ønsker ikke deres dyr vaccineret. En stor del af de tyrkiske provinser har en vaccinationsdækning på mindre end 50 %. I Traces regionen benyttes primært en trivalent vaccine, der inkluder de ovennævnte typer. Tyrkiet har i alt ca. 10 mio. kreaturer og 28 mio. får. EU har etableret et samarbejdsprogram med Tyrkiet med henblik på at få gennemvaccineret den tyrkiske kvæg, gede- og fårebestand inden for de kommende år. Klassisk svinepest Rumænien Der har ikke været rapporteret om udbrud af svinepest i Rumænien siden begyndelsen af maj. Der har i 1. halvår af 2007 været 164 udbrud af svinepest mod 429 i samme periode af Vaccinationsprogrammet inden for hele svinesektoren synes således at have vist sin succes i form af reduktionen af udbrud. Udbruddene i 2007 har været koncentreret til den sydvestlige del af landet. Der har i jagtsæsonen været gennemført serologisk undersøgelse af nedskudte vildsvin og 388 fandtes seropositive. I alt vildsvin blev undersøgt virologisk, og 25 af disse fandtes positive. Virustypen isoleret i Rumænien er Rostock 2.3. Der er nu foretaget vaccination i de 156 kommercielle svinebesætninger med markervaccine. Vaccination med levende svækket C-type vaccine af de 3,8 mio. baggårdssvinebesætninger er blevet gennemført i ca. 80 % af besætningerne. Ungarn Der er blevet påvist svinepest hos vildsvin i Nógrád-regionen i den nordlige del tæt ved den slovakiske grænse. Vildsvinebestanden i området er estimeret til at ligge på dyr. Tilfældene er fundet i to områder: Ét nær den slovakiske grænse og ét i den centrale del af regionen. Der er undersøgt blodprøver fra i alt nedskudte og to døde vildsvin og i alt fundet 16 tilfælde, hvorfra der blev isoleret svinepestvirus. Dette virus ligner det virus, der tidligere er isoleret fra fund i Slovakiet. Virus synes at være relativt apatogent. De 14 af dyrene var umiddelbart sunde uden kliniske symptomer, mens to af dyrene var fundet døde. De 13 af fundene er gjort hos unge dyr under 1 år. Alle nedlagte vildsvin i Nógrád-regionen skal undersøges serologisk og virologisk. Serologiske undersøgelser har vist en høj seroprævalens (376 ud af ca dyr). 155 af de seropositive dyr fandtes inden for 5 km fra den slovakiske grænse, og der ses en faldende frekvens med afstanden fra grænsen til Slovakiet. Der er gennemført en række flytterestriktioner for tamsvin for at hindre smittespredning til denne bestand. Alle transporter skal godkendes af veterinærmyndighederne. Afrikansk svinepest (ASF) ASF spredes dels ved smitte mellem grise med tæt kontakt og via foder dels ved involvering af en mellemvært/vektor, en flåt, Ornithodorus sp. I mellemværten kan virus overleve i adskillige år, hvilket giver virus et effektivt reservoir til overlevelse selv blandt immune po- 24 Dansk Veterinærtidsskrift september Nummer 18 Årgang 90

4 pulationer. I naturen sker overførslen, når flåten suger blod fra grisen. Symptomerne er næsten de samme som for klassisk svinepest. Der ses feber, blødninger i hud og organer, blødninger i lymfeknuderne, bevægelsesforstyrrelser, øget mortalitet og subakutte dødsfald. Forstørrelse af milten er et specielt kendetegn for ASF-virus. Afrikansk svinepest har hidtil været forekommende i Afrika syd for Sahara og på Sardinien. I juni måned kom der imidlertid et nyt land til listen over afficerede lande nemlig Georgien. Georgien ligger ganske vist langt fra Danmark, men relativt tæt på lande som Ukraine, hvor en del danske svineproducenter har interesser. Da situationen i Georgien er ret alvorlig, vil der her blive givet en kort beskrivelse af situationen i landet. Udbruddet er et klart eksempel på, hvor hurtigt en ny sygdom kan etablere sig i et land uden et effektivt veterinærvæsen. Beskrivelsen er baseret på en rapport fra en fælles EU/FAO/OIE mission til landet medio juni. Afrikansk svinepest er en liste 1 sygdom og skal indrapporteres til veterinærmyndighederne ved mistanke. Georgien Svinesektoren i Georgien består af fritgående svin, hovedsageligt baggårdsbesætninger. Der findes ca svin i landet, og 93.3 % af svinebesætningerne har 1-4 svin, mens kun 0,3 % har over 20 dyr. Staldfaciliteterne er meget primitive (Fig.3), og mange af grisene er krydsninger mellem vild- og tamsvin. Der findes ikke en central database over husdyr i Georgien, der er ikke krav om mærkning af dyrene, og alle transporter både nationalt og til nabolande foregår uregistrerede. I midten af maj 2007 rapporterede de georgiske veterinærmyndigheder om et udbrud af PMWS. Yderligere undersøgelse af prøvemateriale fra Georgien udført på OIEs referencelaboratorium for afrikansk svinepest i Pirbright, UK, viste imidlertid, at det drejede sig om afrikansk svinepest. Det formodes, at udbruddet af afrikansk svinepest er begyndt allerede i januar-februar Indgangsporten for smitten menes at være den vigtige havneby Poti ved Sortehavet. Smitten er enten kommet ind via frosset kød eller med kødaffald fra skibe. Genetisk undersøgelse af virus har vist, at det ligner isolater fra Sydøstafrika. Sygdommen forekommer i 52 ud af 66 distrikter, og dyr er døde af infektionen (Fig. 4), mens mindst dyr er blevet aflivet som følge af udbruddene. Dødeligheden varierer fra få op til 20 % af svinebestanden i visse områder. Diagnosen stilles på basis af kliniske symptomer. Der er ikke laboratoriemæssig understøttelse til at bekræfte de kliniske udbrud. Selve veterinærvæsenet et meget begrænset, idet det er 1-2 officielle veterinærer i hvert af de 66 distrikter. Der forefindes to veludstyrede laboratorier, men der er intet personale, der kan benytte udstyret. Aflivning af inficerede besætninger sker ofte først 7-14 dage efter udbruddene er observeret. Dyr i sygdomsramte besætninger uden sygdomstegn får lov til at overleve. Mange af svinene er fritlevende og derfor svære at indfange, hvilket i høj grad besværliggør bekæmpelsesarbejdet. Det forventes, at sygdomsudbruddet vil rase ud, og at sygdommen vil ende som endemisk forekommende i de få overlevende dyr eller i værste fald i vildsvinebestanden. Sådanne asymptomatiske smittebærere må betragtes som en persistent smittekilde. Det forventes også, at mange landbrugere vil foretage genbesætning alt for tidligt i forhold til bekæmpelsen, hvilket også vil være en medvirkende faktor til vedligeholdelse af infektionen. I en udbrudssituation ville man have forventet lukning af kødmarkeder, men de florerer overalt. Der er kun 2-3 kommercielle slagtehuse i landet. De fleste dyr bliver hjemmeslagtet. Rygtet antyder, at sygdommen allerede er spredt til Armenien. Rusland har taget forholdsregler med henblik på smittebeskyttelse. Der blev oplyst, at der ikke var mange svinebesætninger i den del af Rusland, der grænset op til Georgien. Der har i 2. kvartal af 2007 været registreret 10 udbrud af afrikansk svinepest i tamsvinebesætninger på Sardinien, det seneste i slutningen af juni. De seneste fund er også gjort i restriktionsområdet i den nordvestlige del af Sardinien og omkring Nuoro i den nordøstlige del af øen. Figur 4. Nedgravning af svin, der er døde af afrikansk svinepest. (Billedet er taget i forbindelse med en fælles EU/FAO/OIE Mission til Georgien og stillet til rådighed af missionsdeltagerne). Smitsomt blæreudslet (SVD) Situationen vedrørende smitsom blæreudslet udviklede sig fra i lang tid kun at have været observeret i til der i juni 2007 også fandtes et udbrud i Portugal (Fig. 2). Der har i 2. kvartal 2007 været registreret 29 udbrud af SVD, henholdsvis 21 i april måned, 5 i maj og 3 i juni. Det samlede antal udbrud i 2007 er således oppe på 61. Figur 2. Udbredelsen af smitsom blæreudslet i og Portugal. > Dansk Veterinærtidsskrift september Nummer 18 Årgang 90 25

5 Udbruddene var fundet i provinserne Abruzzo, Lazio, Lombardiet, Marche, Calabria og Campania. I Lombardiet i Norditalien var mistanken baseret på kliniske symptomer (vesikler). Det er første gang i de seneste år, hvor udbrud af SVD i har været associeret med kliniske symptomer. Ejeren af denne besætning havde yderligere to besætninger, hvor sygdommen var overført til den ene, mens der endnu ikke har været tegn på sygdom i den anden. Virusisolatet fra disse tilfælde var af samme type, som der blev fundet i Norditalien tidligere på året, hvor der dog ikke blev observeret kliniske symptomer. Denne virustype er forskellig fra den type, der findes i forbindelse med udbruddene i den øvrige del af landet. Der er indført intensiveret overvågning i de berørte områder. Portugal Den 7. juni 2007 blev der påvist positive resultater for smitsom blæreudslet (SVD) i 25 blodprøver taget fra svin i et ekstensivt opdræt i Alentejo regionen i det sydvestlige Portugal. Prøverne var taget i forbindelse med slagtning af nogle af de portugisiske svin i Spanien. I det ekstensive opdræt holdes svinene fritgående i indhegnede områder på 500 ha og holdes helt separat fra anden svineproduktion. Svinene lever primært af græs og agern. Dyrene slagtes hovedsagelig i Spanien, da markedet ligger her. Dyrene har en meget høj kødkvalitet og benyttes bl.a. til lufttørrede skinker. Denne form for svineopdræt findes flere steder i Alentejo regionen og består af i alt søer og slagtesvin. Kun 20 % slagtes i Portugal resten i Spanien. Ved yderligere undersøgelse af blodog fæcesprøver blev der påvist flere seropositive dyr og SVD-virus i fæces ved PCR. Der er fundet syv kontaktbesætninger, som er blevet undersøgt serologisk. Ud af 372 prøver fra de i alt ca svin i disse besætninger er der fundet én serologisk reagent i hver af to af besætningerne. Der er ikke fundet kliniske symptomer hos nogle af dyrene. Disse to besætninger har inden for de seneste tre måneder sendt dyr til udbrudsbesætningen. Aflivning af de berørte besætninger blev igangsat den 26. juni 2007, og aflivningen af de i alt svin var afsluttet den 27. juni. I forbindelse med aflivningen påvistes kliniske symptomer hos enkelte dyr. Kilden til infektionen er ukendt. Der har ikke været kendt kontakt til, og den ramte besætningstype har begrænset kontakt til andre besætninger. Vildsvin kunne måske være et smittereservoir. Det seneste udbrud i Portugal var i Tabel 1. Registrerede BSE-udbrud i 2006 og i kvartal BSE BSE situationen i EU viste i 2006 et markant fald i forhold til årene før, og ser man på tendensen for 1. halvår 2007 synes denne tendens at fortsætte. De påviste tilfælde i 2. kvartal 2007 var, som for 1. kvartal, i lande, der har været højrisikolande, Tabel 1. Land Antal udbrud i 2006 Antal udbrud i 1. kvartal 2007 Antal udbrud i 2. kvartal 2007 Antal udbrud kumulativt i 2007 Belgien Cypern Danmark Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Letland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Total Dansk Veterinærtidsskrift september Nummer 18 Årgang 90

Alvorligt smitsomme husdyrsy

Alvorligt smitsomme husdyrsy Alvorligt smitsomme husdyrsy 1. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 2. kvartal 2009 [ Stig Mellergaard ] Souschef, Kontor for husdyrsundhed Fødevarestyrelsen Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i - Status 2004 [ Stig Mellergaard ] Chefkonsulent, Kontor for Husdyrsygdomme, Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen har besluttet fremover at udarbejde en løbende information

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme husdyr Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i. kvartal STIG MELLERGAARD SOUSCHEF KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME FØDEVARESTYRELSEN Oversigten

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme SMITSOMME SYGDOMME [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal 28. Situationen

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa HUSDYRSSYGDOMME XXX Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 4. kvartal 2006 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger. hos mennesker ved influenza hos fugle

Vejledning om forebyggende foranstaltninger. hos mennesker ved influenza hos fugle Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved influenza hos fugle Sundhedsstyrelsen, marts 2006 Indhold 1 Indledning 4 2 Regelsæt 4 3 Influenza hos fugle (aviær influenza) 5 3.1 Sygdom

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme SMItSoMME SYgDoMME xxx Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 3. kvartal 2009 STIG MELLERGAARD SOUSChEF kontor FOR husdyrsygdomme FøDEvARESTYRELSEN Antal udbrud af bluetongue 70000 60000 50000 40000 30000

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion - 1. halvår 2015 TEKST STIG MELLERGAARD /SOUSCHEF, KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME, FØDEVARESTYRELSEN

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år IKKE-RYGERE 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 2006 2010 20% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Kilde: HBSC Greenland undersøgelsen 2010 RYGERE 100% Unge i Grønland, der har prøvet at

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Handlingsplan mod fugleinfluenza

Handlingsplan mod fugleinfluenza Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 283 Offentligt Fødevarestyrelsen 13. oktober 2005 Handlingsplan mod fugleinfluenza Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom hos fugle. Derfor

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 28. august 2007 Ref.: TM J.nr.: 2007-20-221-02616 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. august 2007; kl. 10.00 Sted: Charlemagne Building Indkaldelse:

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 12/12 Markeds nyt. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtninger uændret. Notering fastholdt Handlen med kød uændret Slagtningerne

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Til de praktiserende dyrlæger KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED J.nr.: 2007-20-321-01475/TM/BRB 03.04.2007 Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Bluetongue Sygdommen bluetongue (BT) er en anmeldepligtig

Læs mere

var adskilt med et hegn. 3 af kalkunenhederne fandtes positive for H5N1, og 1 ud af 146 prøver fra ænderne

var adskilt med et hegn. 3 af kalkunenhederne fandtes positive for H5N1, og 1 ud af 146 prøver fra ænderne Alvorligt smitsomme 4. kvartal 20 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet

SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet E MPOWERING YOUR BUSINE SS SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet www.toyota-forklifts.dk SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet Som man kan forvente af verdens førende

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Januar 2014 M&A-markedet i Danmark Rekordår målt på antal danske solgte virksomheder på trods af lavere aktivitet i 4. kvartal Salg af danske virksomheder:

Læs mere

EUROVISION KORTSPILLET

EUROVISION KORTSPILLET EUROVISION KORTSPILLET Eurovision-kortspillet består af 7 kort et for hvert land i årets Internationale Melodi Grand Prix. På hvert kort står en række kategorier. Det gælder hele tiden om at vælge den

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

5. Produktion og afsætning af fjerkrækød i EU

5. Produktion og afsætning af fjerkrækød i EU 5. Produktion og afsætning af fjerkrækød i EU Chefkonsulent Stig Munck Larsen, Landbrug & Fødevarer Produktion og forbrug Den europæiske økonomi er stadig voldsomt påvirket af den finansielle og efterfølgende

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød 11. juni PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 24 Faktisk

Læs mere

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 169 Offentligt Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Preben Willeberg dyrlæge, Ph.D., dr.med.vet.,

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007R0318 DA 16.07.2009 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 318/2007 af 23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Juli 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 29. august 2006 Ref.: STIM/TM J.nr.: 2006-20-221-02071 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 28. august 2006, kl. 14.30 Sted: Charlemagne building

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 27. februar Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold 2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold Information og status på zoonoser samt andre veterinære forhold En zoonose er en infektion, som kan smitte mellem dyr og mennesker. I Danmark er animalske fødevarer

Læs mere

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Folketingets Europaudvalget København, den FVM 498 Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer

Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer BEK nr 1479 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion AFRIKANSK SVINEPEST TRUSLEN FRA ØST 4. marts 2015 SMITTERISIKO MED ASF Risiko

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 10. april 2017 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme i Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme 3 SMITTEVEJE OG -KILDER De bakterier og svampe, der fremkalder alvorlig sygdom

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Lamisil Once, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Lamisil Once, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

HPAI H5N8 i Danmark og EU

HPAI H5N8 i Danmark og EU HPAI H5N8 i Danmark og EU 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Vildfugle 10. november 2016 Første påvisning af HPAI H5N8 infeicerede troldænder (Aythya fuligula) Christiania, Stege, Møn 3 / Fødevarestyrelsen

Læs mere

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza )

Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) Vejledning til praktiserende læger om ny influenzavirus af ny subtype ( svineinfluenza ) APRIL 2009 Indhold Forord 3 1 Indledende vurdering af patienten 4 2 Hvem gør hvad? 4 3 Sygdomsdefinition af influenza

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 8. Marts 2010 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering FUGLEINFLUENZA - en global trussel Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering 16. Januar 2006 Steffen Glismann, overlæge Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut Influenza A virus 15 mulige

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. juni 2014 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere