Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling"

Transkript

1 Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tak for invitationen til at tale her i dag. Det er ikke ofte at jeg har talt om min kunstneriske praksis i et ligestillingsperspektiv. Feminisme har ikke været et indhold i mit kunstneriske arbejde, og det på trods af at jeg gerne kalder mig feminist. Min egen lille kunsthistorie starter i slutningen af halvfjerdserne. I begyndelsen af firserne var der rigtig mange unge kvinder der ligesom jeg tænkte, at kvindekampen ikke længere var en kamp. Kampen var vundet og nu handlede det bare om at komme i gang. Som kvindelig kunstner var jeg fuldstændigt ligestillet med de mandlige kunstnere, og nu da vi havde kastet byrden ved at være kvinde i kulturen af os, var det bare at gå i gang og bevise at vi kunne nå lige så langt som vores mandlige kollegaer. Den vildfarelse levede jeg i, indtil jeg var en meget voksen kvinde på over 40 år. I den store kunsthistorie forholdt det sig sådan, at der først blev lige adgang for kvinder og mænd til optagelse på Kunstakademiet i København i I løbet af 1960 erne blev antallet af mandlige og kvindelige studerende på Kunstakademiet lige stort. I dag kan vi sige at der aldrig tidligere i kunstens historie har været så mange kvindelige kunstnere, der har haft gennemslagskraft og markeret sig på gallerier, kunsthaller og museer i ind - og udland. Det var derfor chokerende da vi i 2001 kunne se at den seneste statistik på ligestillingsområdet viste, at kun 6,5 % af museernes indkøb af malerier i perioden 1989 til 1999 var lavet af kvindelige malere. Med udgangspunkt i denne alarmerende undersøgelse der viste at museerne stort set ikke havde indkøbt kunstværker af kvindelige malere i det tiår, og med magtudredningens påvisning af at ikke en eneste kvinde var repræsenteret i den billedkunstneriske elite, var jeg med til i 2003 at lave en konference, vi kaldte "Før usynligheden". Her satte vi os for at finde ud af hvordan denne kedelige og skævvredne situation kunne ændres. Status var i 2003, og desværre har meget nok ikke ændret sig siden da, at kvindelige kunstnere er usynlige på trods af, at de udstiller mere end nogen sinde før. Tilsyneladende er der ikke lige muligheder, for selvom kvinderne udstiller og markerer sig, har det kun lille effekt på samfundet. Hvis ikke kunst af kvindelige kunstnere skrives ind i historien eksisterer deres kunst ikke, al den stund kunstnerisk kvalitet er noget der afgøres af den kunsthistorie fremtiden vil skrive. Jeg er blevet spurgt om, jeg vil se på om der er nogle analogier, man kan drage mellem den kunstneriske skabelsesproces og den feministiske udfordring med at finde et acceptabelt alternativ til det patriarkalske samfund. Kan man forhandle sig frem til noget nyt, uden samtidig eksempelvis at falde i fælden med fortsat at nedvurdere det kvindelige? Men kan man sammenligne de to roller og deres udfordringer? Er det ikke at sammenligne en proces og en rolle? Den kvindelige kunstners arbejde med

2 udfordringen ved at skabe et nyt kunstværk resulterer i et objekt, der er uafhængigt af kunstnerens egen krop, mens udfordringen med at skabe en ny kvinderolle er tæt forbundet med kvinden selv. Skabelsen af kvinderollen udspiller sig i et socialt, kulturelt rum som et integreret spil imellem kvinder og mænd. Kvinden og kvinderollen hænger uløseligt sammen, mens kunstværket lever sit eget liv, både i det offentlige rum og efter kunstnerens død. Kunstværkets rolle og betydning skabes i et samspil mellem kunstinstitutionerne og markedet over tid. Vi søger efter en ny vision for et ligestillet samfund fordi vores erfaring er at ligestillingsarbejdet endnu ikke har ført til reel ligestilling, og vi ikke rigtigt ved, hvor vi nu skal sætte ind for at opnå et alternativ til det patriarkalske samfund, et alternativ hvis løsning ikke afstedkommer yderligere polarisering mellem kønnene. Vi vil ikke erstatte et patriarkat med et matriarkat. Det er den måde kvinders arbejde og ambitioner, ønsker og fremtrædelse modtages på af beslutningstagere og af mænd og kvinder, der er problematisk. På den ene side er samfundets resonans, dets reaktion på kvinders gøren og laden der ikke er acceptabel. På den anden side er det mange kvinders manglende lyst og mod til at tage sig selv alvorligt, til at tage ansvar, til at forfølge egne mål og at acceptere kvinders del i realiseringen af et godt samfund. Hvorfor har mange kvinder ikke lyst til det? Det er selvfølgelig det klassiske spørgsmål om hønen og ægget og hvem der kommer først, men oven på årtusinder med maskulin overmagt, er det ikke så mærkeligt at kvinder bliver usikre når de mødes af et samfund, der ikke tør stole på dem og give dem chancer og ansvar, og heller ikke reelt tør stille dem til regnskab for deres samfundsmæssige indsats. Jeg vil nu forsøge mig med det eksperiment at undersøge om, det kan give os nye ideer med hensyn til ligestillingsarbejdet og kvindens udfordringerne i vores moderne samfund at betragte problematikken gennem mit eget kunstnerskab. Mit voksne liv har været en rejse med kunstværket som kompas og transformator. Det vil sige at næsten alt hvad jeg har lært og forstået og næsten alt hvad jeg er blevet optaget af og involveret i er gået gennem mit arbejde med at skabe kunstværker. Når jeg laver kunst gør jeg min egen lov gældende. Her er jeg ikke "det andet" - køn - kvinden - men den første. Her giver jeg mening til verden. Igennem kunstværket skaber jeg et redskab til fortolkning og forståelse af verden. Gennem mine kunstværker demonstrerer jeg en vilje til at magte verden gennem en fortolkning af denne verden. Og måske er det fordi jeg er kvinde, at det er det eneste sted jeg føler mig rigtig fri Det er ikke en traditionel kvindelig værdi at ville magte verden, at ville sætte dagsorden og at stå frem med et udsagn, der kan skabe splid. Derfor er det ugleset lige fra starten af og samfundet reagerer med forskellige sanktioner; den værste er tavsheden, og

3 blindheden. Det hårdeste slag er det, du oplever, når du ved, at det du har skabt er godt, men du mødes med indifferens. Du er usynlig. Så der er altså et voldsomt modsætningsforhold mellem den indre dynamik der er i at skabe et kunstværk, hvor du som kvinde både bliver til i kraft af dig selv og på dine egne betingelser, oveni købet kan du opnå en følelse af fuldstændig frihed, og så på den anden side den måde kunstværket selv(når det er signeret af en kvinde) bliver mødt af omverden I selve den proces hvor jeg udvikler ideen til et kunstværk, føler jeg mig fri, og dog er jeg samtidig påvirket af mange forskellige forhold bl.a. den diskussion, der hersker på kunstscenen i samtiden. Også i selve udførelsen af mine ideer er jeg nødt til at tage hensyn til det ene og det andet for eksempel tyngdekraften og materialernes muligheder. Men ikke mindst min økonomi der afhænger af indtægterne fra mine kunstværker, sætter selvfølgeligt grænser for min frihed. Jeg vil alligevel holde fast i at jeg føler mig mere fri i min rolle som kunstner end i min rolle som kvinde. Den traditionelle kvinderolle har altid, fra min tidligste barndom, passet mig dårligt. Jeg har altid været en utilpasset kvinde fordi kravene til min kvindelighed var krav, der snærede min frihedstrang. For mig var kvindeliv forbundet med kedsomhed, begrænsninger af mine udfoldelsesmuligheder og forventninger som jeg ikke kunne leve op til. Først da jeg fik børn forstod jeg, at der var kvaliteter ved det at være kvinde, men det er en anden historie. Der er sikkert ingen forskel på den følelse af frihed som en kvinde og en mand har når han eller hun skaber et kunstværk. I det inspirerede øjeblik. Men der er en kæmpe forskel i den effekt den kvindelige og den mandlige kunstners værk har på samfundet, hvis man vil medgive at kunstværker er udsagn der har indflydelse på hvordan et samfund ser ud.. Det var jo den uhyggelige erkendelse vi havde da vi lavede konferencen : " Før Usynligheden". Da det enkelte menneskes evne til at øve indflydelse på samfundet, til at være deltagende i den dialog der foregår i det offentlige rum og præge de beslutninger der tages, afhænger af hvor stor frihed den enkelte har, er det klart, at det er vigtigt hvad den indsats man udøver kaster af sig. Kan man sælge sine kunstværker? Hvilke nye opgaver får man? Hvilke jobs bliver man tilbudt i form af konsulentopgaver, opfordringer til at holde foredrag, undervisnings jobs, udtalelser af kunst eller kulturpolitisk art, invitationer til nye udstillinger. Når jeg har sammenlignet mig med mine mandlige kollegaer, dem jeg mente, jeg var på niveau med, så er min opfattelse den at jeg ofte er blevet diskrimineret. Det er her min rolle som kvinde og min rolle som kvindelig kunstner falder sammen. I det offentlige rum har alle kvinder svært ved at blive taget alvorligt, og den kvindelige kunstner og hendes værk bliver opfattet som et uadskilleligt hele der stigmatiseres idet hendes signatur afslører hendes køn.

4 Nu er vi så tilbage til udfordringen med at finde et acceptabelt alternativ til det patriarkalske samfund. For hvornår er vi ligestillede? Er vi det i et samfund hvor man har lige muligheder hvis man har lige uddannelse, lige social og økonomisk baggrund, lige opdragelse?... for det har vi jo ikke, ikke engang i den samme familie. Det ville også være ekskluderende hvis det kun var folk med lige baggrund, der var ligestillede for hvad så med engagementet imellem forskellige befolkningsgrupper og hvad med retfærdigheden mellem de forskellige grupper. Og hvad med kønnenes fællesskab? Jeg har på et tidspunkt sagt i et interview, at feminisme aldrig kan blive et indhold i min kunstneriske praksis. Det er fordi feminismen handler om en kamp i hverdagen for at få lige ret til at tage og at få chancer i sit arbejdsliv. At kvinder får de samme udfordringer og belønninger som deres mandlige kollegaer. Men mine kunstværker er ikke opslagstavler for politiske plakater. Et kunstværk er meget mere subtilt, det er åbent og spørgende. Mange gange sender det tilsyneladende dobbelte budskaber af sted. Lige siden da har jeg modarbejdet den udtalelse jeg kom med den gang, og arbejdet på at integrere det, at jeg er kvinde i mine kunstværker. Men det er ikke lykkedes, og det må blive i et andet foredrag en gang i fremtiden, at jeg redegør for hvad mine bestræbelser har afstedkommet. Men menneskelivet er også i sig selv meget subtilt, det er fyldt med modsatrettede følelser og handlinger. Det er sanseligt og det er uforståeligt. Den syriske digter Adonis udtalte i et interview til Politikken i dette forår da han blev spurgt om sit forhold til middelalderens sufidigtere følgende: Lad mig blot nævne fire områder, hvor sufisterne efter min menig stadig er lyslevende: For det første placerede de Gud inden i det enkelte menneske og ikke hos en udenforstående teologisk autoritet. For det andet betragtede de sandhed som en proces og ikke som noget givet. Man kan ikke arve sandheden sagde de, man må selv opdage den. For det tredje understregede de, at identitet ikke er noget statisk, men noget som bliver til løbende, mens man lever. Og endelig vendte de op og ned på forholdet til "den anden", som de ikke anså for et problem eller en trussel, men som en livsnødvendig dialogpartner. Vejen til dig selv går gennem "den anden", sagde de og deres menneskesyn var derfor imødekommende og nysgerrigt. Vi kunne på den ene side vælge at arbejde for udbredelsen af et sådant imødekommende og nysgerrigt syn på hinanden. Men vi ved godt, at det er ikke nok, det tager for lang tid og der er for megen modstand til, at det vil lykkes. Kun hvis vi samtidig vælger en anden vej, og holder begge veje åbne, kan vi håbe på at flytte grænser. Der lægges utrolig meget vægt på tryghed i vores samfund og ikke mindst kvinder sætter denne følelse højt. Jeg synes, der lægges for stor vægt på tryghed og for lille vægt på frihed, risikovillighed og kampvilje. Vi er generelt for

5 konsensussøgende. Det lægger et låg på vores frihed til at stå frem og være præcist så originale, som vi er hver især. Gennem vores individuelle udsagn og meningers mod tilfører vi fællesskabet noget meget værdifuldt. Så hvis vi med sufierne kunne holde den dimension åben at " den anden" er en livsnødvendig dialogpartner, så ville vi ikke lade os skræmme af, at " den anden" udtrykker noget, som vi ikke selv er, eller er enige i, men nysgerrigt lytte til de andres argumenter og kampråb. Vi må stræbe efter at turde lade uenigheden stå uforløst og ikke gennemtvinge forlig og konsensus. I stedet for at sætte lighedstegn mellem tryghed og konsensus, så skal åbenhed og frihed skabe tryghed. Men sådan er det ikke nu. Jeg ved ikke hvordan vi kan skabe nye offentlige rum, hvor vi kan træde frem som enkeltindivider, særegne individer, uden at blive nedvurderet. Det er nok mere presserende for kvinder end for mænd at der skabes sådanne offentlige rum. Men det er dybest set et vigtigt anliggende for begge køn at skabe civiliserede rum for uenighed og forskellighed. Kunstværker eksisterer i sådanne civiliserede og uenige rum fordi de ikke giver entydige svar. Lad os forsøge at blive lidt mere som dem!

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst

Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard. Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter. Kvinder i Kunst Af Karen Sjørup Charlotte Kirkegaard Center for Ligestillingsforskning Roskilde Universitetscenter Kvinder i Kunst En undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006-2007 Kvinder i Kunst Karen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere