PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0015 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER PPN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV SAGEN INDBRAGT Cultours ApS Cultours ApS Rundrejse. Den Transsibiriske jernbane fra Moskva til Beijing I alt kr. (inkl. enkeltværelsestillæg) Utilfredsstillende indkvartering navnlig pga. 2. klasses kupe og ikke 1. klasses kupe som bestilt. Utilfredsstillende rejseleder. Utilfredsstillende frist for indsendelse af pas til brug for visumansøgning pga., at bureauet først afhentede passet på posthuset flere dage efter fristens udløb. Vi forlanger de ,- vi betalte for 1. klasse tilbage og en undskyldning for dårlig håndtering af rejsen. 7. januar.2013 ****************************** Ankenævnets afgørelse Klagerens krav tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales ikke.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 23. maj 2012 ved telefonisk henvendelse til bureauet en rundrejse med den Transsibiriske Jernbane fra Moskva til Beijing for 2 personer for perioden fra søndag den 2. september til torsdag den 27. september 2012 med indkvartering i to enkeltværelser på hotel i Moskva i perioden september 2012, i 1. klasses kupé (2 personers kupé) under togrejsen i perioden september 2012 og i to enkeltværelser på hotel i Beijing i perioden september Med udflugter og forplejning i henhold til dag-til-dag programmet. Klageren gør gældende, at klageren og dennes rejseledsager ikke blev indkvarteret i en 1. klasses kupé under togturen som bestilt. Klageren gør endvidere gældende, at rejselederen leverede en utilstrækkelig og kvalitetsmæssigt ringe præstation under hele togturen. Klageren gør endelig gældende, at fristen for indsendelse af pas til visumansøgning var utilfredsstillende, når bureauet først hentede hans pas på posthuset den 20. juli I forbindelse med bestilling af rejsen har bureauet i mail af 8. maj 2012 til klageren om kupeerne på Den Transsibiriske Jernbane anført bl.a.: I ønsker 1. klasses kupé på Den transsibiriske Jernbane. 1. Klasses kupé fra Moskva til Irkutsk er normalt ikke noget problem. Fra Irkutsk til Ulan Bator kan der være problemer med at skaffe 1. klasses kupé, ligeledes på strækningen Ulan Bator- Beijing. Det er betingelserne for alle, der arrangerer rejser på strækningen. De lokale regeringer o.a. kan disponere over et antal kupéer og gør det til tider uden varsel. Det betyder, at 1. klasses passagerer, dvs. Dem der har 2 personers kupéer skal rykke sammen i 4 personers kupéer. Vi synes det er rigtigst at oplyse om dette ved tilmeldingen, da den situationen er opstået nogle gange på de mange rejser med Den transsibiriske Jernbane vi har arrangeret. I udbudsmaterialet er rejsen bl.a. beskrevet således: Detaljeret dagsprogram på TILLÆG FOR 1 KL (2 PERS. KUPÉ) PR. PERS.: KR ,- Dansk russisktalende ekspertrejseleder Togrejsen og turen Togkupeerne er behagelige, selvom der selvfølgelig ikke er oceaner af plads. De fleste plejer at strække benene lidt ved at gå rundt i toget, handle lokalt på stationerne og besøge de andre

3 3 rejsendes kupeer. Undervejs er der god mulighed for at nyde naturen, slappe af, læse bøger eller sludre med sine medrejsende. Normalt plejer man faktisk sagtens at kunne få tiden til at gå, og talrige af vores gæster har sagt til mig, at det var en af de ting, som overraskede dem mest at tiden i toget gik så hurtigt samtidigt med, at man havde ro til at nyde naturen og finde en egen ro ved selve det at rejse så langt. Jeg vil normalt holde et par kortere foredrag undervejs i togets spisevogn (deltagelse er her helt frivilligt!). Emnerne kan variere, men kunne for eksempel være omkring Den Transsibiriske Jernbanes Historie, om det moderne Rusland, som vi passerer eller om russisk kultur og tradition. Vi spiser i togets spisevogn og maden er af udmærket kvalitet selvom varianterne til dels afhænger af kokkens indkøb og fantasi. Normalt sammensætter jeg måltiderne i samråd med kokken, så vi får prøvet de bedste af de klassiske retter fra det russiske køkken. Af fakturaen fremgår bl.a.: Tillæg for 1. klasse (2 personers kupe) Af bureauets Almindelige betingelser fremgår bl.a.: DELTAGERENS ANSVAR Optræder der mangler hos vore rejseledere eller leverandører, har De pligt til på stedet at rette henvendelse til vor repræsentant, der vil rette fejlen. Løses problemet ikke, bør De skriftligt indhente en bekræftelse herpå som dokumentation ved en eventuel reklamation. Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af den 29. september 2013 til det indklagede bureau og gør yderligere gældende: Efter at have været med på jeres tur med Den Transsibiriske Jernbane fra 7/9 vil jeg sammen med min rejsepartner gerne gøre opmærksom på følgende. Rejselederen gav os det indtryk, at der ikke var 1. klasse på toget, men at en firemands kupe delt af to galt som 1. klasse. Da vi næsten kun så rejselederen ved spisning, hvor han udelte ordrer om det videre forløb, troede vi det var ens for alle. På turen fra Irkutsk til Ulan Bator havde vi en kupe med træbænke på højst 1,8 m og hvor vinduet ikke kunne lukkes. Når man er 1,98, er det ikke særligt rart. Samtidig foregik der en livlig transport af varer mellem kupeerne og andre vogne hele natten. Det nyttede ikke at brokke sig til togstewardessen, da hun var med i foretagendet. Efter få timer var der hverken varmt vand på samovaren eller vand og papir på toilettet. Da jeg kl. 5 næste morgen prøvede at få lidt vand i hovedet i en anden vogn, blev jeg smidt ud af en emsig togstewardesse, der sagde jeg måtte bruge 1. klasse.

4 4 Senere på toget mellem Ulan Bator og Beijing opdagede jeg, at rejselederen og nogle af de andre passagerer boede på 1. klasse. Det var de samme passagerer som rejselederen omgikkes mest med. Da vi snakkede med de andre passagerer, fandt vi ud af, at rejselederen og de passagerer som han omgikkes mest havde haft 1. klasse hele vejen. Da følte vi os ærligt talt røvrendt. Det kan ikke være rigtigt, at rejselederen og nogle andre rejser sammen på 1. klasse, mens vi andre henvises til backpackervognene, når vi har betalt det samme. Desuden vidste "ekspert"rejselederen lige så lidt om turen, som vi andre gjorde. Når vi spurgte om noget, svarede han at det stod i det udleverede materiale, og ellers at det fik vi at vide, når vi mødte den lokale rejseleder. Når vi så hvordan de andre rejseledere behandlede deres rejsende, kan jeg ærligt talt ikke se, hvad han var med for. For det første havde man det indtryk, at man generede ham på hans ferie når man henvendte sig til ham. For det andet lavede han ikke mere, end hvad en, der er vant til at rejse, kunne have gjort. Det kan ikke være rigtigt, at vores 1. klasse skal overtages af en rejseleder, der er på ferietur ned til sin familie i Beijing. Derfor mener vi, at I skal tilbagebetale de ,- kr., vi har betalt for 1. klasses kupe. På vores regning står udtrykkeligt vi betaler for rejse i 1. klasses kupe med 2 sovepladser. I mail af 11. november 2012 til bureauet har klageren yderligere anført: Når jeg først klagede den sidste dag på toget, var det fordi, vi ikke før fandt ud af at nogle kørte på første klasse. Vi troede på forklaringen om, at første klasse var en 4 mands kupe til 2. At I hos coltours kalder disse kupeer for 1, klasse er bedrag. Vi fik ikke samme service som 1. klasse. Hvis jeg køber to flybilletter til mig selv på økonomiklasse, får jeg jo ikke første klasses service. Desuden har jeg kun set (og gemt) billetten fra sidste strækning, og der står 2. klasse til resten. Da der på mine rejsepapirer fra jer står, at vi har betalt for 1. klasses kupeer, er vi blevet snydt. Desuden var TH s svar, da jeg spurgte til forskellen: Så må du jo bare klage til Coltours. Og det havde det nok været, lige meget hvornår vi havde klaget. Også om at jeg måtte rejse hjem to dage før tid fra Milano, fordi I ikke kunne vente med at få mit pas. Derefter lod I det ligge over en uge på posthuset uden at gide hente det. Klageren har yderligere begrundet klagen i brev af 2. december 2012 til bureauet og anfører yderligere: At der ikke var forskel på kupeerne på første etape er også usandt. TH og flere andre havde en vogn med to personers kupeer. De fik varmt vand bragt på termokande og havde ingen problemer med toiletpapir og lignende.

5 5 Klageren har yderligere begrundet klagen i mail af 19. februar 2013 til Ankenævnet. Klageren kræver tilbagebetaling af tillægget på kr. for indkvartering i en 1. klasses kupé. Bureauet gør i mail af den 18. oktober 2012 til klageren bl.a. gældende: Generelt kan jeg sige, at 1. Klasse på Den Transsibiriske Jernbane betyder, at man er to personer i en fire personers kupe, der er ikke forskel på kupeerne. Der findes på visse strækninger vogne med kun 2 senge i hver kupe, men disse indsættes uregelmæssigt og vi lover aldrig, at man kan få plads i disse. Prisen er den samme på de to typer vogne. Der er således ikke tale om, at I har haft billigere backpackerbilletter end de andre i gruppen. Med hensyn til de forskellige punkter som du anfører, Fremgår det af TH s svar, at du ikke har henvendt dig til ham under rejsen og gjort opmærksom på din utilfredshed. Bortset fra den sidste morgen, hvor du henvender dig omkring vinduet, der ikke kunne lukkes. Det sker imidlertid så sent, at der ikke er mulighed for at gøre noget ved problemet. Jeg synes det er ærgerligt, at du ikke har henvendt dig til TH undervejs medens der var mulighed for at gøre noget ved problemerne. Jeg må på det bestemteste afvise, at ""ekspert"rejselederen vidste lige så lidt om turen, som vi andre gjorde". TH har været rejseleder flere gange, rejst på Den Transsibiriske Jernbane og boet og arbejdet i flere år i Rusland. Jeg beklager, at du ikke har fundet TH tilstrækkelig imødekommende, synlig og villig til at svare på spørgsmål. TH har altid fået stor ros for sin rejseledelse, og for sin venlige og effektive måde at klare problemer på. Dit indtryk af TH er derfor en stor overraskelse for mig, og jeg beklager, at du har opfattet det således. Afslutningsvis skal jeg anføre, at jeg ikke finder anledning til at tilbagebetale noget beløb. I har fået præcist det, som I har betalt for, og har i øvrigt ikke klaget over noget undervejs, bortset fra vinduet, der ikke kunne lukkes. Bureauet har v/rejselederen TH yderligere kommenteret klagen i brev af de 9. februar 2013 til klageren og anfører bl.a.: 1. Jeg har ikke givet udtryk for, at der ikke kunne være 1. klasse på togstrækningerne - det jeg har sagt er, at to personer i en firepersoners kupe var l. kl. Denne del har jeg naturligvis intet ansvar for, idet jeg fik overrakt billetterne med navn anført/påtrykt i Moskva inden afrejsen derfra. Det samme gjorde sig gældende med de billetter, jeg fik overrakt i Ulan Bator til den sidste strækning. Og billetten skulle "hænge sammen" med passet, fik jeg at vide (altså med navns nævnelse). Jeg havde ved billetoverdragelsen sikret mig, at alle, der på min togliste stod opført under 1.klasse, faktisk kun var to personer i de firepersoners kupeer. Dette var tilfældet for alle 1.kl. deltagere indtil Ulan Bator. At der fra Ulan Bator (altså i 11/2 døgn) viste sig at være tale om to forskellige typer/kategorier (hvilket jeg ikke havde

6 6 oplevet på den foregående tur), havde jeg ingen indflydelse på eller forhåndsviden om. Der kan være forskel på vognene, selv om man betaler samme pris. 7. Jeg vil lige tilføje, at jeg jo også "leverede" de tre foredrag undervejs, som jeg havde stillet i udsigt. Bureauet har v/rejselederen TH yderligere kommenteret klagen i udateret brev til klageren: Der var knyttet navne til billetudstedelsen som det gerne skulle fremgå af forsiden på den billetdel, du åbenbart har i forvaring. Og både du og LJ (og de øvrige l. kl. bestillere) fik hvad der var bestilt stadig ud fra definitionen af l. klasse som max. to personer i en kupe (herunder evt. en kupe beregnet til fire personer). Jeg minder om, at der på denne strækning ikke var andre former for l. klasses indkvar- tering.--- Ulan Bator-Beijing strækningen har jeg (jo) forholdt mig til i mit foregående svar. Også her var der ud fra definitionen på l. klasse max. 2 personer i en kupé. I brev af 9. februar 2013 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: Vedlagt findes vores generelle bestemmelser, der ved tilmelding telefonisk eller skriftligt til en rejse tilsendes alle tilmeldte, samtidigt med bekræftelse på rejsen. 1.klasses kupéer (2 personers kupé). Denne formulering har vi altid brugt i annonceringen afrejsen, og den har ikke tidligere givet anledning til klager eller misforståelser. Vi forsøger altid så udførligt som muligt at oplyse om forholdene såvel i toget som på rejsen. Vi har ingen interesse i, at der er deltagere i rejsen, som ikke synes, at rejsen lever op til deres forventninger. Det er vor normale procedure, når vi taler med interesserede i rejsen at forklare, hvorledes toget er indrettet og hvad man kan forvente, både på 1. og 2. Klasse. På Den transsibiriske Jernbanes normale tog er der kun en kategori vogne, nogle nyere og nogle ældre. Nogle har kupéer med to sengepladser og nogle har 4 (køjer), hvoraf de to øverste kan slås op, således at der kun er to sengepladser i hver kupé, toilet- og badefaciliteter er i alle vogne i den ene ende af vognen. Hvis man ønsker kun at være 2 personer i en kupé kaldes det I. Klasse af det russiske togselskab, hvilket vi også gør i vort materiale med præcisereingen af, at det drejer sig om 2 personers kupéer. Findes der ikke et tilstrækkeligt antal kupéer med 2 sengepladser omdannes 4 personers kupéer til 2 sengs-kupéer. Disse pladser er dyrere end i kupéer "født" med 2 sengepladser. På rejsen var der på strækningen fra Moskva til Irkutsk både nyere og ældre vogne med samme standard. Nogle deltagere blev indkvarteret i nyere vogne og nogle i ældre. Hverken vi eller rejselederen har nogen indflydelse på, hvem, der kommer i hvilke vogne. Billetterne udleveres til rejselederen i Moskva, og de er allerede forsynet med navn, vognnummer og kupé

7 nummer. Der er altså ikke på denne strækning, eller på nogen af de øvrige tale om, at P eller andre er blevet bevist forfordelt ved fordelingen af kupéer. I toget fra Ulan Bator-Beijing var der indsat én specialvogn med en højere standard, her fandtes der kupér med 2 senge permanent og her delte to af disse kupeer en vaskeafdeling. Nogle få af vore 1. Klasses passagerer fik plads i denne vogn i det sidste 1½, døgn af den 6 døgn lange togrejse. "Servicen var meget bedre i disse vogne" Der er en ansat i hver vogn til at servicere passagererne. Det gælder både i 1. Og 2. Klasses vognene. Da der er færre passagerer i en 1. Klasses vogn skulle servicen i disse også i princippet være bedre. Det viser sig dog i praksis, at serviceniveauet er stærkt afhængigt at den enkelte ansatte i den enkelte vogn. Dette kan have spillet ind i klagerens bedømmelse af servicen i sin vogn, men det er vi som arrangør helt uden indflydelse på, men opstår der konkrete problemer er rejselederen til rådighed for at løse dem i det omfang, det er praktisk muligt, men der har ikke undervejs fra klagerens side været nogen henvendelser i den henseende. "Når vi spurgte rejselederen På rejsen følger vi til punkt og prikke det annoncerede program, alle de punkter som indgår gennemføres. Vi kan ikke i det af klageren indsendte materiale (både det tidligere og det foreliggende) se, at der klages over, at konkrete punkter i programmet er udeladt eller har været mangelfulde. Det anførte bygger på en misforståelse af rejseledernes udtalelser. Det som rejselederen har sagt er, at alle programmets punkter vil blive gennemført, når de nåede til de enkelt destinationer, men rækkefølgen kunne han ikke sige noget om, før han havde talt med den lokale guide Med hensyn til tilsendelse af pas Vi havde bedt om passet d. 15. Juli. Dvs, at mandag d. 16. Juli var kontorets første åbningsdag efter fristen. Dvs, at afsendelse lørdag d. 14. Juli i alle tilfælde ville have været tilstrækkeligt. Vi modtager på dette tidspunkt alle pas, og i virkelighedens postverden i Aarhus (specielt i sommerperioden) tager postbudene ikke de anbefalede brev med ud til modtagerne, de medbringer kun en anmeldelse, hvorefter man den følgende dag kan afhente forsendelsen på posthuset. Endvidere sker der ofte det (i virkelighedens postverden) at postbudene ikke uddeler anmeldelserne samme dag som de anbefalende breve skal afleveres. Dvs, man tager hverken de anbefalende breve eller anmeldelserne med på sin rute, i stedet lader man brevene ligge et par dage, hvorefter meddelelser til modtagerne afleveres samlet og de anbefalede breve afleveres til det posthus, hvor de kan afhentes. Jeg ved ikke om det kan være forklaringen. Jeg har ingen erindring om afhentningsproceduren, muligvis har der manglet pas, som vi vidste skulle ankomme, og vi har derfor ventet med at afhente de ankomne pas. Der er mange muligheder for forklaringer, men jeg har meget svært ved at se at der er noget i klagepunktet, der kan lægges os til last. Med hensyn til klage til rejselederen under rejsen... P klagede ikke under rejsen til rejselederen, bortset fra ved ankomsten til Ulan Bator, hvor P fortalte rejselederen, at vinduet i hans kupe ikke havde kunnet lukkes helt i om natten. Det skete så sent, at rejselederen ikke kunne gøre noget ved problemet, og klageren havde ikke henvendt sig til togpersonalet om problemet. På baggrund af denne klage udspandt der sig en 7

8 8 længere samtale mellem rejselederen og klageren. For at afslutte diskussionen om et problem, der alligevel ikke kunne løses, da det var for sent at gøre noget ved det, henviste rejselederen til Cultours. Det var det eneste tidspunkt på rejsen, hvor klageren klagede til rejselederen. Hvis klageren havde gjort opmærksom på, at han var utilfreds med kupéerne kunne rejselederen muligvis have foranlediget flytning til de nyere vogne ved betaling af togpersonalet. Det ville dog ikke være i overensstemmelse med reglerne for togselskabets fordeling og registrering af passagererne. Ankenævnets afgørelse Bureauet har benægtet, at klageren har reklameret korrekt over eventuelle kritisable forhold i forbindelse med rejsearrangementet. Bureauet kan imidlertid ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation, hvis kundens pligter efter pakkerejselovens 26, stk. 1, ikke er angivet i aftalen, jf. lovens 26, stk. 2. Da bureauet i forbindelse med bekræftelsen af aftalen ikke skriftligt har oplyst klageren om dennes reklamationspligt i medfør af lovens 26, navnlig konsekvenserne af klagerens manglende reklamation, finder Ankenævnet, at bureauet ikke kan påberåbe sig for sen reklamation. Ankenævnet finder herefter, således som sagen foreligger til afgørelse, at klageren i det væsentlige har været indkvarteret i overensstemmelse med aftalegrundlaget under togrejsen med den transsibiriske jernbane. Den omstændighed, at andre rejsedeltagere har været indkvarteret i kupeer af højere standard kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet skal henstille, at bureauet fremover i udbudsmaterialet tydeligere beskriver de forskellige togklasser på Den Transsibiriske Jernbane. Ankenævnet finder endvidere, at klageren mod bureauets benægtelse ikke har godtgjort, at rejselederens service var utilfredsstillende. Ankenævnet finder det kritisabelt, at bureauet først afhentede klagerens pas på posthuset ca. en uge efter den af bureauet fastsatte frist for indsendelse af passet til brug for visumansøgningen. Da klageren ikke har fået medhold, tilbagebetales gebyret på 275 kr. ikke, ligesom bureauet ikke pålægges sagsomkostninger.

9 9 Som følge heraf b e s t e m m e s : Klagerens krav tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Mikael Kragh Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 395/2007 afsagt den 17. november 2008 ****************************** KLAGER S G D (2 personer) 3140 Ålsgårde SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0303 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER JSB (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Nordic Danmark, Filial af Kuoni Nordic

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0199 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KEH (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Detur Denmark ApS Detur Denmark ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0188 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER SM (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Alcudia, Mallorca.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0253 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER CCO (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL Menorca,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0272 afsagt den 19. maj 2016 ****************************** KLAGER K (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet. 12.9.-19.9.2015.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2012/0184 afsagt den 1. juli 2013 ****************************** KLAGER PEAV (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Memory Tours v/ Per Tvede Hansen Memory Tours

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0184 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER UKF (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0288 afsagt den 29. juni 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Playa las Américas, Tenerife.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2016 ****************************** KLAGER [Klager] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [Bureau] [Bureau] REJSEMÅL Cancun, Mexico.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0196 afsagt den 24. oktober 2012 ****************************** KLAGER J H (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Risskov Travel Partner A/S Risskov Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2009/0169 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Palermo, Sicilien. 13.7.-27.7.2009 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 10.636 kr. Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0334 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER TW (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Playa las

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 6.1. 19.1.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 25.708 kr. (ekskl. forsikringer) Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0109 afsagt den 19. november 2014 ****************************** KLAGER OJG (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Travel Sense A/S Travel Sense A/S

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 108/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 108/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cypern, 13.3. 27.3.2004 PRIS: I alt kr. 7.796,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende standard af

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0036 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER ENJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Århus Charter A/S Århus Charter A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0056 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Fodboldtræningslejr i Antalya, Tyrkiet. 15.3.-22.3.2008 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 229.150

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 373/2007 afsagt den 17. november 2008 ****************************** REJSEMÅL Krydstogt An der schönen blauen Donau. 28.7.-7.8.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2008/0146 afsagt den 22. juni 2009 ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 27.7.-10.8.2008 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 18.780 kr. (ekskl.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0161 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER EL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Kent Rossing

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0102 afsagt den 11. december 2013 ****************************** KLAGER MB (2 pers.) v/ KSkH SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2016 ****************************** KLAGER [Klager] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [Bureau] [Bureau] REJSEMÅL Puerto Rico,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer)

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) 1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0092 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Star

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0120 afsagt den 16. oktober 2015 ****************************** KLAGER K (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Athen, Grækenland. 27.-30.8.2015.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0004 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER SN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Pro-Golf Tours (Profil Rejser A/S) Pro-Golf

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 15/05. afsagt den ****************************** KLAGER: [K] (2 pers.)

K E N D E L S E. i sag nr. 15/05. afsagt den ****************************** KLAGER: [K] (2 pers.) 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 15/05 afsagt den ****************************** KLAGER: [K] (2 pers.) SALGSBUREAU: ARRANGØR: [B] [B] REJSEMÅL: Pretzsch, Tyskland, 22.12.-26.12.2004 PRIS: KLAGEN

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0328 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER JF (3 personer) Vodskovvej 48 9310 Vodskov SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0198 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CMS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Nordic Danmark, Filial af Kuoni

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0198 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER K (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Afandou & Kolymbia, Rhodos.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 268/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Bulgarien. 1.6-8.6.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 7.058 kr. (inkl. værelsestillæg) Utilfredsstillende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0076 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER TK (2 voksne/4 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0131 afsagt den 23. november 2015 ****************************** KLAGER SM (1 voksen/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Palma

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0280 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER GJ (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Lowcostholidays.dk, filial af Lowcosttravelgroup

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0114 afsagt den 31. august 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Bangkok, Thailand.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0053 afsagt den 10. oktober 2014 ****************************** KLAGER KF (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Nortlanders Skinetwork A/S Nortlanders Skinetwork

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0139 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Fuerteventura, Spanien. 14.3.-28.3.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 41.195 kr. (ekskl. afbestillingsforsikring)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0028 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER K (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV B B Rundrejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0222 afsagt den 19. november 2012 ****************************** KLAGER ES (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Selskabet af 30. november 2011 A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0193 afsagt den 21. maj 2015 ****************************** KLAGER KHS (12 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Hekla Travel A/S Hekla Travel A/S REJSEMÅL

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 265/03 afsagt den ********************************* REJSEMÅL: Luxor, Ægypten. 20.2. 6.3. 2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 23.048 kr. Manglende erstatning for

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0122 afsagt den ****************************** REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Palma De Mallorca. 3.4.-17.4.2010 (faktisk hjemkomst 21.4.2010) I alt

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0226 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER ES (3 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Koreaspecialisten (Tumlare Corporation

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0096 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER TL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 105/2008 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Isla de Coche, Isla Margarita. 18.12.2007-1.1.2008 PRIS KLAGEN ANGÅR I alt 26.896 kr. Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0235 afsagt den 3. marts 2014 ****************************** KLAGER SAF (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 178/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** REJSEMÅL Santa Ponsa, Mallorca. 11.03.2006 19.03.

K E N D E L S E. i sag nr. 178/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** REJSEMÅL Santa Ponsa, Mallorca. 11.03.2006 19.03. REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 178/06 afsagt den 19. januar 2007 ****************************** REJSEMÅL Santa Ponsa, Mallorca. 11.03.2006 19.03.2006 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 14.429 kr.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 31. oktober 2016 ****************************** KLAGER [Klager] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [Bureau] [Arrangør] REJSEMÅL Bologna, Italien.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV [B] [B] Rundrejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 31. oktober 2016 ****************************** KLAGER [Klager] (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR [Bureau] [Bureau] REJSEMÅL Agios Georgios, Korfu.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 59/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: London, 28.11.-30.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.870 kr. Klagerne blev indkvarteret på et andet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2016 ****************************** KLAGER [Klager] (8 voksne/9 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR [Bureau] [Bureau] REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 326/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 326/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 326/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Korsika, Frankrig, 13.07-28.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 25.616,00 kr. Utilfredsstillende indkvartering,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0071 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER KT (6 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Top

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0022 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER NABD-M (2 voksne/ 2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0063 afsagt den 4. juni 2009 ****************************** KLAGER HHR (1 pers.) v/advokat RS 1005 København K SALGSBUREAU ARRANGØR Atlantik Travel

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 149/06 afsagt den 19. januar 2007 ****************************** KLAGER S J (30 personer) 5230 Odense M SALGSBUREAU ARRANGØR Alfa Travel v/lars Frederiksen Alfa

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 73/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.646 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0234 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER HKA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Hurghada,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0176 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KSM (2 voksne/2 børn) v/ MM SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2012/0168 afsagt den 15. maj 2013 ****************************** KLAGER MAU (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR 1st Fashion Group International v/peter Hjorth

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2009/0163 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Kroatien. Krydstogt i Adriaterhavet. 11.7.-18.7.2009 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 14.772 kr. (ekskl.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0044 afsagt den 30. maj 2016 ****************************** KLAGER K (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Krydstogt. Caribien. 10.1.-22.1.2016.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0103 afsagt den 16. oktober 2015 ****************************** KLAGER NN (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Top Tours

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0080 afsagt den 11. december 2013 ****************************** KLAGER PD (3 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Falk Lauritsen Rejser A/S Falk Lauritsen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 21. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Praktikophold. Sydney, Australien.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0140 afsagt den 22. januar 2016 ****************************** KLAGER GNR (1 person) v/ LMBL SALGSBUREAU ARRANGØR Nyati Safari ApS Nyati Safari ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0330 afsagt den 25. august 2011 ****************************** KLAGER SRJ (8 personer) 2720 Vanløse SALGSBUREAU ARRANGØR DFDS A/S DFDS A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere