DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2012. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation"

Transkript

1 DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2012 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation

2 Forsidebillede: Ravinder Reddy: Untitled Courtesy privat samling. Fra udstillingen India Art Now på ARKEN Museum for Moderne Kunst. Side 3: Sinne Eeg og Morten Schantz Trio på SESC SP; Efterklang; A Modern Royal Household.

3 DKI ÅRSBERETNING Indhold Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen Strategiske temaer Udvekslinger og besøgsprogrammer Beretninger fra de 10 institutter og andre lande Organisation Repræsentantskab og bestyrelse Regnskab for 2012 Bestyrelsesformandens beretning, v. Michael Christiansen Støtte Kulturinstituttets aktiviteter 2012 Det Danske Kulturinstituts vedtægter DET DANSKE KULTUR INSTITUT VARTOV, FARVERGADE 27 L, 2. SAL DK-1463 KØBENHAVN K T: F:

4 4 DKI ÅRSBERETNING DKI ÅRSBERETNING 2012 Generalsekretærens BERETNING 2012 V/ generalsekretær Finn Andersen Dialog og kulturelle relationer i 2012 Det Danske Kulturinstituts formål er at fremme mellemfolkelig forståelse mellem Danmark og udlandet, hvilket vi i over 70 år har gjort med fokus på såvel kunst, kultur og samfund viste at disse mål er vigtigere end nogensinde. Finanskrisens dybde udløste i Europa reaktioner, der fik nogen til at tænke på 1930erne og 40erne. Det mindede om, at et konstruktivt samarbejde i Europa og med verden ikke kommer af sig selv. Dialog og positiv vekselvirkning med udlandet er en afgørende medicin i disse tider, hvor den lokale identitet presses af svære økonomiske tider. Uden gensidig anerkendelse af mangfoldigheden af værdier, vaner og livsstil har samarbejde og demokrati vanskelige vilkår. DKIs fokusområder: kulturen, kunsten og samfundslivet er centrale for dialog mindede også om, at kulturelle relationer, værdier og vaner har vital betydning for økonomisk og social udvikling. Kun positive relationer over grænserne, såvel i Europa og med de fremstormende vækstøkonomier, kan på længere sigt fremme såvel økonomi, beskæftigelse og grøn vækst gav meget håndfaste og konkrete udtryk for DKIs rolle i forhold til Europa, Kina, Indien, Brasilien og Rusland. Det er eksempler på regioner, hvor en styrkelse af de kulturelle relationer er meget vigtige for Danmark, såvel af hensyn til respekten for mangfoldighed og andre kulturer, som af hensyn til vores økonomiske, sociale og bæredygtige udvikling. indgåelse af rammeaftale for Det Danske Kulturinstitut har i 2012 forberedt udkastet til en rammeaftale, som fastlægger samarbejdet med Kulturministeriet og Kulturstyrelsen Det er her fremhævet, at DKIs vision er at bidrage til, at Danmark kulturelt styrker sin håndtering af de udfordringer, der stilles af globaliseringen. Tre del-visioner for internationalt samarbejde om kunst, kultur og samfundsdialog fremhæves for DKIs arbejde:» Temaer/sektorer: At øge fokus på bæredygtighed, velfærd, uddannelse, forskning, børn & unge, Co-creation og innovation. Verden: At styrke dansk tilstedeværelse i vækstøkonomierne (Indien) og Mellemøsten (Tyrkiet). Europa og Norden: At styrke dansk deltagelse i den europæiske kulturelle dagsorden og i nordisk samspil med de baltiske lande/østersøregionen. Mantraerne i rammeaftalen bliver fokusering og partnerskaber/netværk. Dels at fokusere på hvad der er DKIs prioriterede indsatser, dels at udvikle partnerskaber og netværk, som kan realisere de prioriterede indsatser. Generelt bygger rammeaftalen videre på DKIs udvikling i de senere år. Der er således en kontinuitet mellem DKIs arbejde og beslutninger i 2012 og aftalen for partnerskaber DKI har de seneste år med den forrige og nuværende regerings skabelse og bekræftelse af Internationalt Kulturpanel (IKP) helt fornyet sit samarbejde med Kulturministeriet, Kulturstyrelsen, Udenrigsministeriet og de andre vigtige aktører i IKP. Dette har været en positiv udfordring for alle parter og har for første gang med succes samlet de forskellige ministerier og hovedaktører i et forpligtende samarbejde, hvilket DKI er meget glad og positiv over for. Det styrker mulighederne for, at vi kan realisere vores og andre partneres visioner gennem samarbejde. I årsrapporten for 2012 afspejles det flere steder (f.eks. EU-formandskabet, Brasilien m.v.), og det afspejles i planer der i 2012 er lagt for kommende år i.f.t. bl.a. Kina, Rusland og Indien, børn, bæredygtighed m.v. I 2012 har DKI også videreudviklet sit samarbejde med European Union National Institutes of Culture (EUNIC). Det gælder både på globalt plan i EUNIC strategi gruppen og i de lokale EUNIC Clustre, hvor DKIs afdelinger er meget aktive medlemmer i 2012 med DKI som formand for EUNIC China og næstformand for EUNIC Brussels og med markant samarbejde i mange lande. De danske repræsentationers kulturattacheer/medarbejdere deltager efter aftale i EUNIC Clustre, f.eks. i Vietnam/Hanoi, Libanon/Beirut og USA/ New York.

5 DKI ÅRSBERETNING Kina, indien, brasilien, rusland Da Kinas Præsident Hu Jintao besøgte Danmark i juni 2012 markerede det en kulmination på Det Danske Kulturinstituts snart 10 årige arbejde for at styrke de kulturelle relationer mellem Danmark og Kina. Udover en lang række aftaler inden for økonomi og handel, blev der indgået aftaler om etableringen af et kinesisk kulturcenter for Skandinavien i København, samt for samarbejde vedr. kulturarv og musik. Et dansk-kinesisk kulturprogram gennemføres i 2014 i samarbejde med IKP og de kinesiske partnere. India Today Copenhagen Tomorrow var i 2012 den største præsentation af det moderne Indien i Danmark nogensinde med en enestående udstilling på Arken som flagskibet. Det Danske Kulturinstitut bidrog inden for kunst, kultur, medier og erhverv med et stort kommunikationsprogram med Indien. Projektet fik en særlig betydning da de officielle relationer i som følge af Holck-sagen blev frosset af den indiske regering, og viste dermed betydningen af ikke-statsligt samarbejde og kulturelle relationer. DKI påbegyndte parallelt i 2012 forberedelsen af etableringen af et kulturinstitut i Indien i DKI accelererede i 2012 det danske kultursamarbejde med Brasilien, og afdelingen i Rio de Janeiro trådte i karakter med mange vigtige samarbejder, der rækker ud i fremtiden. På baggrund af et dansk (IKP) besøgsprogram igangsattes en dansk kultursatsning i Brasilien. Et partnerskab med Brasiliens største kulturaktør SESC Sao Paulo om et stort dansk musikprogram Dinamica Dinamarquesa i Brasilien blev søsat, ligesom det brasilianske kulturministerium indgik i partnerskab om gennemførelsen af et kulturprogram i.f.m. RIO+20, det globale topmøde om miljø og udvikling. Med Rusland påbegyndtes med IKP forberedelsen af en dansk-russisk kultursatsning i 2013 med kulturelt fokus på bæredygtighed og samarbejde inden for arkitektur/ design, museer og børnekultur. Der er i Rusland en enorm interesse for mange aspekter af såvel dansk kulturarv og dansk samtidskultur. Udstillingen af Tønderkniplinger eller Laces when Best blev i 2012 vist i den smukke Rastrelli-sal i Pavlovsk Paladset uden for Skt. Petersborg og blev set af ca besøgende. DKI blev i 2012 partner i samarbejdet MORE EUROPE om kulturens rolle for at Europa klarer sig bedre i.f.t. resten af verden, herunder f.eks. vækstøkonomierne. I.f.t. Østersø-området er DKI stærkt repræsenteret gennem afdelinger i såvel Polen, Letland, Estland, Litauen og Rusland (Skt. Petersborg). DKI arbejdede i 2012 for at revitalisere Østersøsamarbejdet og gennemførte i samarbejde med arkitekturtidsskriftet Projekt BALTICA samarbejdet om arkitekturudstillingen Eight Eights, og deltog i møder og fora med blandt andre Baltic Development Forum og Nordisk Råd. kulturinstituttets placeringer i udlandet I 2012 besluttede bestyrelsen for DKI at oprette en afdeling i Indien i Det vil bl.a. ske med en generøs donation fra Carlsberg Fondet. Bestyrelsen besluttede også at åbne en afdeling i Tyrkiet på et senere tidspunkt. Endeligt besluttedes i 2012, at afdelingen i Ungarn, Estland og Litauen lukkes med udgangen af 2013, og at arbejdet i de baltiske lande derefter samles i afdelingen i Riga. Tak Til sidst skal der rettes en stor tak til Instituttets mange samarbejdspartnere, herunder repræsentationerne i udlandet, Kunststyrelsen, kunst- og kulturinstitutionerne og kunstnere, samt til sponsorer, uden hvem det ikke ville være muligt at gennemføre de mange aktiviteter. En særlig tak til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse for aldrig svigtende støtte. Endelig skal der rettes en tak til Instituttets protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. europa og østersø-området Det Danske Kulturinstitut markerede sig i 2012 særlig markant gennem en lang række programmer i anledning af det danske EU-formandskab i første halvdel af I afdelingerne i Ungarn, Polen, Benelux, Letland, Estland, Litauen og Storbritannien, gennemførtes et stort antal aktiviteter i samarbejde med danske og lokale partnere. Eksempelvis gennemførtes i Ungarn Danske grønne uger i EU-huset i Budapest med besøgende, i Belgien blev Per Kirkeby udstillingen på BOZAR set af et publikum på , og i Vilnius, Litauen, oplevede tusinder Christiania in Art.

6 6 DKI ÅRSBERETNING 2012 strategiske temaer Fra top: Culture Futures Clubs plakat; Vandledninger i Mumbai fra vinderprojekt i konkurrencen Co-creating Sustainable Solutions for the Future, foto: Anne Camilla Auestad; DRIVE-IN RIO; Dr. Rajendra Pachauri, foto: Mik Aidt; CICLO 2012 koncert; Mumbai, foto: Mik Aidt; INDEX AWARD udstilling i Tallinn.

7 DKI ÅRSBERETNING globaliseringens KULTURELLE udfordringer TEMA 1: KULTUR, BÆREDYGTIGHED OG VELFÆRD Globalt: Hvordan sikrer vi velfærd uden at naturens ressourcer bruges op? Fremtidens velfærd og bæredygtige udvikling har været et vigtigt tema for Det Danske Kulturinstituts afdelinger og hovedkontor i Næsten 3 milliarder mennesker vil ifølge OECD frem mod 2030 komme ud af fattigdom og øge den globale middelklasse fra 2 til 5 milliarder mennesker på blot år. Dette er en positiv udvikling for de mange mennesker, der kommer ud af fattigdom, men desværre indebærer middelklassens vækst øget efterspørgsel på vand, frugtbar jord, fødevarer, råstoffer, mineraler og de fleste af naturens ressourcer, der ikke modsvares af en øget grøn ressourceeffektivitet. På mindre end en generation kan naturgrundlaget for velfærd i såvel rige som fattige lande derfor ødelægges, øge priser og fattigdom igen, og skabe voldsomme konflikter mellem især Europa, Kina, Indien og andre vækstøkonomier om magten over naturressourcerne. Grøn vækst var derfor temaet for verdens store politiske begivenhed i 2012, Verdenstopmødet om Miljø og Udvikling, RIO+20. Mødet fandt sted i Rio de Janeiro, hvor man enedes om, at de globale mål for velfærd og bæredygtighed skal formuleres i en ny FN plan, der skal være færdig i Danmarks kulturelle rolle Formanden for FNs klimapanel, inderen Dr. Rajendra Pachauri, der er 'patron' for Det Danske Kulturinstituts Culture/Futures netværk, udtalte i et interview i anledning af projektet INDIA TODAY Copenhagen Tomorrow (http://cocreatenow.org/2012/05/pachauri/), at moderne livsstil og kultur i Indien og store dele af verden går helt modsat grøn vækst, og at dansk livsstil og kultur er et eksempel for alle. Danmark betragtes således som et globalt eksempel på, hvad grøn vækst er. Ikke blot politisk og økonomisk, men også i den måde vi kulturelt og livsstilsmæssigt søger at indrette os. Det kan være inspiration for verdens befolkninger i forhold til, hvad fremtiden kan bringe. DKI har i 2012 overalt prioriteret at fremme blikket for, hvad grøn vækst betyder i praksis i.f.t. livsstil, arkitektur, design, kunst, indretning af byer og det daglige liv m.m. DKIs aktiviteter i 2012 i.f.t. kultur, bæredygtighed og velfærd Globale aktiviteter: DKI samarbejdede tæt med de brasilianske arrangører af det globale verdenstopmøde RIO+20 og arrangerede sammen med det brasilianske kulturministerium: En Culture/Futures verdenskonference d om kultur og grøn vækst i Rio+20s store kulturcenter. Konferencen blev oversat til flere sprog, streamet online og i samarbejde med internationale partnere/ VIPs tweetet til op mod personer. Den danske ambassade og det grønlandske selvstyre, Nanoq, støttede; DRIVE-IN RIO et dansk-brasiliansk multikunstnerisk samarbejdsprojekt, som med skrotbiler som ramme åbnede for oplevelser, sketches, film, performances og drama om Rio+20s temaer og skabte stor medieinteresse og omtale i Brasilien.

8 8 DKI ÅRSBERETNING 2012 Regionale aktiviteter: Baltikum/Østersøregionen: Arkitekturudstillingen Eight Eights var et samarbejdsprojekt mellem arkitekturtidsskriftet PROJECT BALTIA og Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg, Letland, Estland, Litauen og Polen. Udstillingen tager udgangspunkt i boligkomplekset 8tallet, der er skabt af arkitektgruppen BIG (Bjarke Ingels Group), som 7 andre tegnestuer i de baltiske lande giver hver sit foreslag til reproduktion af projektet i andre byer i Østersøregionen; Bæredygtig mode blev igen sat på dagsordenen på den baltiske tekstilmesse. I Estland gav udstillinger og konference fokus på dansk design i samarbejde med INDEX: Award. I Letland bidrog DKI til at skabe: Europadags-fejring af cyklen som redskab for og bærer af en mere miljørigtig dagsorden med et kæmpe live og TV publikum; Festival Survival kit med fokus på kunst som redskab til at håndtere bæredygtighedsudfordringer og temaet økologi og downsizing. Kunstneren Camilla Berner byggede på sine Vilde Haver og skabte i et tæt samarbejde, med lettiske kunstnere, økologer og have-entusiaster en spændende have. Flere andre danske værker blev vist med stor interesse. Ungarn/Centraleuropa: Kultur- og udstillingsprogram Danske Grønne Uger i anledning af EU-formandskabet, herunder bl.a. børneteater, Colville- Andersens cykel-udstilling samt Culture/ Futures konference om visionen for en Ecological Age i Centraleuropa m. deltagelse fra Ungarn, Rumænien, Østrig og Italien og EUNIC Ungarn. UK: Debat og dialog arr. om velfærdsstaters og kulturlivets udvikling som partner i tænketanken Nordic Horizons. Benelux: Architectural Talks på BOZAR Bjarke Ingels overfor et publikum på Foredragsrækken Liveable Cities v. Klaus Bondam, og cykeludstillingen Monumental Motions af Michael Colville-Andersen. Kina: Sammen med ambassaden i Beijing gennemførtes den 22. april et større C02 Green Drive bike-race i og udenfor hovedstaden med over 300 deltagere samt en præsentation af udstillingen Monumental Motion A Cycling Life in the Capital of Denmark. Udstillingen blev i juni også vist i Shanghai. Førstnævnte aktivitet høstede pæne omtaler i nogle af de landsdækkende medier. Rusland: Listening to Arhitecture, Composing Spaces præsentation af flere større danske arkitektfirmaer, herunder Jan Gehl Architects, 3xN, Kato+Victoria og andre, som har tiltrukket hundreder af unge professionelle russiske arkitekter. Indien: DKIs store program INDIA TODAY Copenhagen Tomorrow havde bæredygtig og inklusiv udvikling som sit gennemgående hovedtema på konferencer, medieudvekslinger, konkurrence for studerende og webplatform. USA: Association for Performing Arts (APAP) årlige konference i New York for 2000 kulturarrangører havde i 2012 Culture/Futures og kulturens rolle for at fremme bæredygtig praksis som overskrift. New York City Mayors office, NASA, National Science Foundation og en lang række kunstnere. DKI faciliterede og holdt oplæg. Internationalt: DKI har gennem sine studie- og udvekslingsrejser med over 12 lande gennemført en lang række arrangementer og besøg med fokus på velfærdsløsninger og grøn udvikling. C02 Green Drive fejrede Earth Day den 21. april med bike-races på 7 kontinenter og i 11 byer. DKI har i 2012 fra hovedkvarteret bevaret og udviklet netværkssamarbejdet Culture/Futures. Det er sket gennem samarbejde med bl.a. EUNIC, Ecological Sequestration Trust og med R. Pachauri, formand for FNs klimapanel og Jan Gehl som globale protektorer. I 2012 er gennemført: Konferencer for kulturinstitutioner med fokus på deres daglige bæredygtige praksis til Rio+20, i Budapest og New York (se ovenfor). Culture/Futures Clubs for studerende og kreative professionelle blev i 2012 skabt af studerende hos DKI. Klubberne er åbne, tværfaglige uformelle 2 timers events der kobler kultur og bæredygtighed, lokale og internationale faktorer. De første tre arrangementer fandt sted hos Nørrebro Miljø Punkt, Roskilde Festival og Cinemateket. EUROPARÅDET præmierede i 2012 Culture/Futures Clubs med Council of Europe Cultural Event Label (CECEL) og udtalte: "This label is awarded every year by the Council of Europe to a small number of exceptional and innovative cultural projects in Europe which convey strong messages related to the Council of Europe s work and critical issues for European societies." Endelig har DKI / Culture/Futures i 2012 (a) Bidraget til IKPs bæredygtighedsarbejdsgruppe og afholdelse af en workshop for 60 personer; (b) Med Ecological Sequestration Trust haft dialog med fonde o.a. om kulturel dimensionen i eco-demonstrators i byer i Indien, Kina og Europa; (c) Med Østre Gasværk/dets Europæiske netværk 360 degrees lavet en plan for Culture/ Futures Clubs i sammenhæng med bl.a. forestillingen Cykelmyggen Egon.

9 DKI ÅRSBERETNING Blokfløjte flash mob i Letland. 2. CICLO koncert i Rio de Janeiro. TEMA 2: BØRN OG UNGE Globalt: Hvordan kunst og kreativitet kan styrke vejen til en bedre skole og fremtid for børn og unge? Børn og unge har været et vigtigt tema for Det Danske Kulturinstitut i Ønsket om at styrke kulturel identitet og respekt, set i forhold til den voksende kultur- og oplevelsesøkonomi samt internettets, sociale mediers og globaliseringens eksplosive vækst, har medført en fornyet interesse for børne- og ungdomskultur og skolesystemernes evne til at styrke børn og unges kreative kompetencer. Denne interesse bliver forstærket af, at internationale undersøgelser har peget på, at en god 'Arts Education' det vi i Danmark kalder for de kreative fag i skolen har en positiv betydning for læring og afspejler sig positivt i scoringer i de såkaldte PISA-undersøgelser. Det er derfor ikke overraskende, at verdenssamfundet i regi af UNESCO i har gjort en indsats for at 'Arts Education' opprioriteres. UNESCO har formuleret tre globale mål for udviklingen af de kreative fag i skoler i hele verden: - øget adgang - bedre kvalitet - bidrage til at håndtere verdens kulturelle og sociale udfordringer. Danmarks position Professor Anne Bamford, forfatter til UNESCOs kompendium The WOW factor om 'Arts Education' har i en international vurdering rost det danske engagement på børnekulturområdet. Dette bliver understøttet af at dansk børne- og ungdomskultur også møder stor interesse og efterspørgsel i udlandet. Samtidig har Bamford peget på, at Danmark, med de ressourcer vi har i vores eget skolesystem, kan forbedre samarbejdet mellem skoler og kunst/kulturinstitutioner og blive bedre til at evaluere/ sætte mål for elevernes læring. DKI har i 2012 derfor prioriteret, at dansk børne- og ungdomskultur formidles i udlandet. DKI har samtidig med UNESCO stimuleret et nyt samarbejde om 'Arts Education' i skolen, som kan berige og styrke arbejde med de kreative fag herhjemme i samspil med udlandet. DKIs aktiviteter i 2012 i.f.t. temaet børn og unge DKI har gennemført følgende aktiviteter for at formidle dansk børne- og ungdomskultur i udlandet. De dækker formidling af dansk litteratur og film for børn; teater, dans, musik og sang for og af børn og unge; udvekslinger/sommerlejre, TV-produktioner m.v. Letland: (a) 3. udgave af C:ntacts integrationsteaterprojekt med lettisk- og russisktalende elever fortsattes med involvering af omkring skoleelever og lærere. (b) Børnefilm-dage 4 børnefilm blev vist flere steder i Letland. (c) Blokfløjte flash mob med 100 børn sammen med Michala Petri og DR vokalensemblets koncert, m. TV transmission.

10 10 DKI ÅRSBERETNING CICLO koncert i Kulturværftet, Helsingør. 2. Forside af bogen 'Tabu i litteratur og kunst for børn', Det Danske Kulturinstitut i Polen. Litauen: (a) Kirsten Delholm, Hotel Pro Forma, svarede på spørgsmål om universet ved at invitere børn på en 'rejse' med danske og litauiske teaterfolk på det nationale dramateater. (b) Nordic Youth Meeting 4: sommerlejr for unge fra de baltiske og nordiske lande samt Rusland. Estland: Litterær konkurrence for børn v. Sten Roos, dedikeret til H.C. Andersen. Polen: (a) Tabu i kunst for børn: udstilling med danske børnebøger & illustrationer vist i 8 byer samt 2 bogmesser med paneldiskussioner. Bogen Tabu i litteratur og kunst for børn blev udgivet i 1500 eks., hvor 400 blev foræret til 400 polske biblioteker. (b) Danske film for børn i 17 byer. (c) Børn var målgruppen for Summer Opera, The European Days of Languages og Reading somewhere else, samt konferencen om design af moderne undervisningsmaterialer Fra ABC bogen til e-studentereksamen. Ungarn: (a) Børnefilm: Den kæmpestore Bjørn og Diskoormene, (b) Teaterstykke The Green Umbrella for børn. (c) Musik / Indie-gruppen We are Rockstars og Vinnie Who. Benelux: Let s Dance 12 unge dansere fra Uppercut Danseteater og Crazy Alliance i Charleroi samarbejde om værk og turnerede med forestillinger i Benelux og København for publikum på i alt UK: Skt. Annæ Pigekor på turne med 6 koncerter. Rusland: (a) Sommerlejr i Nordvestrusland for 30 teenagere fra Billedskolen i Horsens, arkitekturskolen i Helsinki og Designcentret under Annichkov Børnepalads i Skt. Petersborg om arkitektur og design under temaet Broer. Resultat vises i Eremitageteatret i slutningen af Kina: (a) Konferencedeltagelser i Shanghai om Creative Child Education, Beijing International Book Fair x 2 om de nyeste tendenser indenfor og om børne- og undervisningslitteraturens vilkår i en tid med digitale medier. 3 x +60 pax. (b) De små synger. Alle danskes børnesangbog siden 1948 i CCTVs børnekanal med danske børn. Brasilien. Læs under CICLO 2012 nedenfor. CICLO DKI som anker for et UNESCO Arts Education pilotprojekt I 2012 skabte Det Danske Kulturinstitut og Den Danske UNESCO Nationalkommission et bredt dansk samarbejde om Arts Education med Undervisningsministeriet, Kulturstyrelsen, Børnekulturens Netværk, Levende Musik i Skolen, Danmarks Radio og flere andre. Første initiativ var et dansk-brasiliansk Arts Education pilot projekt. Elever i 4 danske kommuner/10 folkeskoler og et tilsvarende antal elever/skoler i Rio de Janeiro Kommune i Brasilien deltog i undervisningsforløb over flere måneder. Forløbene kulminerede med koncerter i 4 danske byer og i Rio de Janeiro i.f.m. UNESCOs globale Arts Education Week i sidste uge af maj Her optrådte børnene med værker de selv havde skabt og blev understøttet af professionelle musikere fra Danmark og Brasilien. DR skabte en kommunikationsplatform for projektet. Projektet videreføres i en bred koalition af aktører i Danmark, og BRIKS lande i 2013 og Se ciclokonference for 2012 rapport, konference 2013 og projekter i Projektets titel CICLO kommer fra det portugisiske/brasilianske ord for cyklus og henviser til både det cykliske og helhedsorienterede i kunstneriske processer og læringsprocesser og i vores forhold til naturen, omverdenen og sundhed.

11 DKI ÅRSBERETNING Ikoner fra sitet TEMA 3: CO-CREATION OG INNOVATION Globalt: Hvordan involveres borgere, forbrugere, kunstnere, arkitekter og designere i forandring af kultur, livsstil og produkter? DKI har i 2012 sat fokus på 'co-creation' og innovation. Hastigheden af forandringer som følge af globalisering og internettet har skabt nye behov og muligheder for udvikling. Produkter skal i langt højere grad i dag tilpasses den enkeltes behov og ønske om aktiv indflydelse. Derfor er involvering af brugere, borgeren, publikum, kunden og andre relevante aktører afhængig af hvad der tales om blevet vigtig. Inderne C.K. Prahalad og Remkat Ramaswamy introducerede begrebet 'co-creation' i 2000 til brug inden for marketing og erhvervsudvikling, og siden har begrebet 'co-creation' fundet vej i forskellige sammenhænge. Co-creation er heldigvis også blevet langt lettere, som følge bl.a. af internettet, der både kan fremme kommunikation og indsamling af større mængder data fra mange mennesker. Internettet viser dermed sin betydning i.f.t. inddragelse og demokrati i samfundsudviklingen, såvel kommercielt som i.f.t. politisk udvikling. Co-creation involverer som følge af globaliseringen ofte samarbejde over grænserne, hvilket stiller særlige interkulturelle udfordringer. Co-creation i Danmarks og DKIs internationale kultursamarbejde En meget stor del af DKIs arbejde består i, at afdelingerne skal rådgive og bistå kunstnere, arkitekter, institutioner og andre med henblik på, hvorledes de skal begå sig for at få etableret gode samarbejder lokalt ude i verden. Co-creation er ofte et vigtigt mål og element i de samarbejder, der udvikles, og i de projekter DKIs afdelinger involverer sig i. Det kræver kulturel indsigt, empati, sprog og de rigtige kontakter at nå dertil, især når den kulturelle afstand er stor. DKI har i 2012 desuden sat fokus på cocreation i Danmarks samarbejde med Indien og Brasilien. Det er sket med kommunikationsplatformene og Platformene er udviklet i samarbejde med en bred kreds af de centrale danske aktører inden for kultur og relaterede områder, herunder Internationalt Kulturpanel og dets aktører, Visit Denmark, State of Green og mange flere. Med Indien som et led i India Today - Copenhagen Tomorrow programmet støttet af M-fonden. Med Brasilien som ramme for Internationalt Kulturpanels overordnede Brasiliensatsning. Dinamica Dinamarquesa koncert.

12 12 12 DKI DKI ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING udvekslinger og besøgsprogrammer Song of the Herdsmen fra Art Academy of Inner Mongolia; Aurehøj Big Band koncerter i Ungarn.

13 DKI ÅRSBERETNING STUDIE- OG KULTURREJSER, BESØGSARRANGEMENTEr Studierejser og besøgsprogrammer i ind- og udland er centrale i DKIs arbejde. Det personlige møde og den direkte dialog giver engagement, inspiration og vidensdeling. Skaber netværk og åbner øjnene for nye ideer. Det Danske Kulturinstitut har et bredt program med faglige studierejser for politiske udvalg, kommunale forvaltninger, organisationer og uddannelsesinstitutioner; kulturelle studierejser både for professionelle og amatørmusikere, kunstforeninger m.m. samt besøgsprogrammer. I 2012 arrangerede Det Danske Kulturinstitut 26 studie- og besøgsprogrammer i mere end 20 lande. De omfattede: DKI studierejser var af primært faglig karakter f.eks. indenfor uddannelse, sundhed, velfærd, kultur. Deltagerne var i mange tilfælde medlemmer af kommunale og regionale udvalg, medarbejdere i undervisnings- og kulturinstitutioner med flere. DKI kultur- og udvekslingsrejser var af primær kulturel karakter f.eks. koncertrejser og udstillinger. Deltagerne var f.eks. musikere, billedkunstnere og studerende, og var aktive såvel professionelle som amatører. I 2012 har antallet af udenlandske besøgsarrangementer til Danmark været stigende. Det gælder særligt besøgene fra Kina. Besøgene er vokset som følge af den samarbejdsaftale der i 2011 er indgået med Københavns Kommune. Faglige studierejser Uddannelse Kulturinstituttet gennemførte i 2012 en række faglige studierejser for forskellige aktører inden for uddannelsessektoren både i Danmark og udlandet. LærDansk Aarhus, der tilbyder danskundervisning for udenlandske borgere, studerende, au pairs og EU-borgere, som arbejder i Danmark, var i Bruxelles for at blive introduceret til forskellige sprogprojekter, der støttes af EU. Som led i besøget besøgte delegationen tillige Natos Hovedkvarter og EU parlamentet. KVUC var på studietur i Kina for at studere voksenundervisning og etablere netværk mellem danske og kinesisk undervisningsinstitutioner. AOF FYN /Svendborg var i Skt. Petersborg, Rusland, hvor de besøgte en række russiske sprogskoler, bl.a. et særligt sprogkursus for indvandrere. Kommuner Kulturinstituttet gennemførte i 2012 flere faglige studieture for medlemmer af politiske udvalg i forskellige kommuner. Rejserne gik til bl.a. Holland, som i de seneste år har været mål for flere studiebesøg inden for flere kommunale fagområder. Eksempelvis: Kommunernes Landsforenings arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg i Holland for at studere arbejdsmarkedsforhold. Silkeborg Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg var i Amsterdam for at hente politisk inspiration til at skabe en politik for de borgere, som efter den kommende reform af førtidspension og fleksjob ikke længere bliver tildelt førtidspension og fleksjob. Vejle Kommune Voksenudvalg var på studietur til Holland for at søge inspiration og viden omkring innovative velfærdteknologiske løsninger i ældreplejen samt for at stifte kendskab til hollandske pilotprojekter i forhold til anvendelse af frivilligt arbejde og resocialisering af hjemløse. Flere kommunale udvalg har desuden været på studiebesøg i Skotland og Storbritannien, som i stigende grad er mål for Kulturinstituttets faglige studieture, på sundheds- og velfærdsområdet. Således var Favrskov Kommunes social- og Sundhedsudvalg i Edinburgh for at studere særlige indsatser over for psykisk syge. Mens Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg blev præsenteret for nye skotske pleje- og velfærdsteknologisk løsninger.

14 14 DKI ÅRSBERETNING 2012 Job-Shadowing Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for uddannelsesområdet. Der har i 2012 været gennemført 1 udveksling. Kulturelle studierejser I 2012 har Instituttet gennemført en række kulturelle studierejser for musikere såvel professionelle samt amatører samt for flere kunstforeninger. Aurehøj Big Band og skolens worldmusic band Keepie Lefti var i Budapest, hvor de to orkestre gav koncerter på flere skoler samt i forbindelse med en større kulturfestival på Budapest Educational Centre. Filharmonisk Kor samt koret Seven Sharp var i Polen, hvor de henholdsvis optrådte i Stettin og Wroclau. Ishøj Musikskoles MGK elever var i Warszawa, hvor de optrådte på musikskoler, skoler og plejehjem. Frederiksberg Kammerkor var i Litauen, hvor de sang ved en række velbesøgte koncerter i flere kirker i Vilnius og omegn. De Baltiske lande var også målet for kunstforeningerne Kunstklubben 1994 og Kunstcirklen Artemis, som henholdsvis var i Litauen og i Estland, hvor de besøgte en række museer og gallerier. Det Danske Kulturinstitut i Litauen gennemførte i samarbejde med Instituttets hovedkontor i København, Užupis Art Incubator (UMI) og Lithuanian Art Museum Christiania in Art, bestående af billedkunst, fotos og design skabt af kunstnere fra Christiania. Udstillingen blev vist på Lithuanian Art Museum (Radvilos' Palace i Vilnius) februar til april. I forbindelse med udstillingen gennemførtes et to-dages kulturprogram med musik, performance, film og workshops med deltagelse af kunstnere og musikere fra Christiania. I forbindelse med udstillingen gennemførtes et omfattende besøgsprogram for 34 kunstnere fra Christiania. Besøgsprogrammer i Danmark v. DKI Danmark var tillige et mål for en række udenlandske delegationer, som var optaget af det danske velfærdssystem. Antallet af besøgsdelegationer fra Kina har været stigende, således modtog Instituttet 19 delegationer, som modtog introduktion til en bred vifte af emner knyttet til det danske velfærdssystem. Emnerne strakte vidt lige fra spildevandshåndtering, udviklingen og eksport inden for dansk forstindustri herunder produktion af juletræer, til oplæg om årsagerne til den lave korruption i Danmark. Trondheim Kommune var i Fredericia for at studere præhospitale tjenester, og som led i besøget modtog gruppen et inspirerende foredrag på Det Danske Kulturinstitut om Kl s strategier omkring det nære sundhedsvæsen. Besøget gav desuden anledning til så gode kontakter, at det var muligt i tæt samarbejde med Trondheim Kommune at arrangere genbesøg i Trondheim for Vejle Kommunes Sundhedsudvalg. Sideløbende var Ældrerådet i Stavanger i København for at studere ældreomsorg, og som led i besøget var gruppen på besøg på flere plejehjem. En delegation bestående af medlemmer af Upper Austrian Regional Government samt repræsentanter og direktører for Vocational Training- and Rehabilitation Centre besøgte et plejehjem og ældrecenter på Amager og blev introduceret til København Kommunes politikker og strategier på ældreområdet. En gruppe studerende fra Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst fra Hildesheim var for anden gang på besøg i København, hvor de besøgte en række børne- og undervisningsinstitutioner for at studere danske tilgange til førskoleundervisning. En delegation af japanske skolefolk besøgte en folkeskole på Vesterbro i København med henblik på information om bl.a. pædagogisk praksis i skolens børnehaveklasser. I november gennemførtes et besøgsprogram for en japansk delegation fra Toyama Senior Citizens Welfare Council. I maj gennemførte Det Danske Kulturinstitut et omfattende besøgsprogram for teaterfolk og journalister fra Brasilien, Rusland og Kina. Delegationen deltog i DANISH+, som er en showcase, der præsenterer det bedste af professionel dansk scenekunst for børn og unge. DANISH+ henvender sig til udenlandske interessenter, som ønsker, at opleve og opkøbe danske forestillinger til festivaler, teatre og kulturhuse verden over. Udover deltagelse i DANISH+ i Århus gennemførtes et besøgsprogram i København i samarbejde med Teater Centrum og ZEBU-festivalen. I juli arrangeredes et besøg af gruppen Song of the Herdsmen fra Art Academy of Inner Mongolia. Gruppen optrådte ved en koncert i Vartov og består af talentfulde musikere og dansere. SPROGSKOLER Sprogkurser i Danmark Instituttet gennemførte et succesfuldt danskkursus i samarbejde med Danes Worldwide for første gang

15 DKI ÅRSBERETNING For femte år i træk afholdtes sommerkursus i samarbejde med KVUC for udenlandske danskstuderende i København fra d De studerende var dels selvbetalende og dels stipendiater finansieret af Styrelsen for International Uddannelse. Kurset kombinerede sprogundervisning i dansk med et kulturelt besøgsprogram. Danskkurser i udlandet I følgende lande har Det Danske Kulturinstituts afdelinger gennemført danskkurser i 2012: Belgien, Polen, Ungarn, Estland, Letland og Brasilien. Kulturinstituttet i Bruxelles, Belgien har gennem flere år drevet Den Skandinaviske Sprogskole, hvor der i 2012 var i gennemsnit ca. 110 elever, som modtog undervisning i dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk fra et meget dedikeret og dygtigt lærerkollegium. STUDIETURE og besøgsprogrammer i 2012 Fordelt på lande (antal ture/antal deltagere) Land Faglige og kulturelle studierejser Besøgsprogrammer Til DK ture pax Til udland ture pax I alt ture pax Til DK ture pax Til udland ture pax I alt ture pax Norge Sverige Finland Letland Estland Litauen Polen Ungarn Tyskland Belgien Holland Storbritannien Østrig 1 (11) 1 (11) 1 (67) 3 (95) 1 (39) 2 (67) 3 (30) 7 (129) 3 (26) 1 (1) 2 (45) 1 (10) 1 (12) 1 (11) 1 (2) 1 (11) 2 (82) 1 (37) 4 (107) 3 (97) 1 (20) 1 (11) 9 (256) Rusland Brasilien Kina Indien Japan Mongoliet 3 (72) 2 (24) 4 (31) 3 (8) 19 (117) 2 (6) 2 (30) 1 (50) 12 (371) 7 (111) 1 (11) 23 (534) 24 (545) 42 (360) 40 (1.092) 82 (1.452) Faglige og kulturelle studierejser er defineret som ture arrangeret af DKI og hvor DKI står for både logistik og indhold. Besøgsprogrammer dækker kun tilrettelæggelse af fagligt program.

16 16 DKI ÅRSBERETNING 2012 beretninger fra de 10 Institutter og andre lande STORBRITTANIEN Benelux Polen ungarn RUSLAND Estland Letland Litauen KINA BRASILIEN

17 DKI ÅRSBERETNING Kina 1. Beijing-afdelingsens ansatte og praktikanter i september 2012, foto: Kulturinstituttets arkiv 2. Aline not Alone, Granhøj Dans på Beijings Fringe Festival. Plakat Granhøj Dans. Bredde, synlighed og politisk bevågenhed er tre ord, der dækker året i Beijing. Programfladen har bestået af mange enkeltstående aktiviteter, fra rådgivning af kunstnere og institutioner over nyproduktioner til gennemførelsen af komplekse udvekslingsprojekter. Det, der dog først og fremmest skiller året fra de foregående, er den opmærksomhed på afdelingens virke, der har været fra officiel dansk og kinesisk side og som noget helt nyt fra Kommissionens side. Blandt andet deltog institutlederen to gange i foråret som eneste repræsentant for kulturcentrene i Kina i to EU-Kina konferencer på højt niveau, hvor kulturdirektører fra a-medlems-landene drøftede Unionens kulturstrategiske politik over for Kina. Også efter det danske EU Formandskabs afslutning forblev Institutlederen den kinesiskbaserede repræsentant for kulturcentrene i de bilaterale dialoger med Kina, blandt andet i den afsluttende konference for EU-China Year of Intercultural Dialogue i Beijing. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 2 litteraturarrangementer, 11 filmfestivaler, 5 produktioner af tv-film/programmer, 19 forestillinger, 7 udstillinger, 14 konferencer/ seminare, workshops, 6 studie- eller besøgsprogrammer, 8 andre typer offentlige aktiviteter og 8 interviews eller mediedækninger. Kulturinstituttet markerede formandskabet med aktiviteter, der enten kunne gennemføres uden supplerende finansiering, eller i stor udstrækning byggede på ready-makes. I centrum har stået fire festivaler med danske film fra de seneste 45 år, som Det Danske Filminstitut har stillet til rådighed for Der var i alt tale om 73 filmvisninger i tre forskellige byer med nogle gange op til 400 tilskuere per visning. Sammen med ambassaden i Beijing gennemførtes den 22. april et større bike-race i og udenfor hovedstaden med over 300 deltagere samt en præsentation af udstillingen Monumental Motion A Cycling Life in the Capital of Denmark. Udstillingen blev i juni også vist i Shanghai. Førstnævnte aktivitet høstede pæne omtaler i nogle af de landsdækkende medier. Udenfor formandskabet har danske kulturaktører markeret sig både kunstnerisk og akademisk. Her skal omtales de mest vedkommende aktiviteter: Deltagelse i en konference om europæiske kulturpolitikker på Central Academy of Fine Arts i Beijing fulgt op af en work-shop for 40 PhD-studerende fra School of Arts på Peking University i Beijing om udviklingen af dansk kulturpolitik; bidrag til en EU-serie på 10 video er om kærligheden mellem en europæer og en kineser. Den danskkinesiske historie omhandler en udvekslingsstuderende, der gennem sit frivillige kirkearbejde møder sin tilkommende, en kvindelig rockmusiker; Konferencedeltagelser i Shanghai om Creative Child Education samt to i forbindelse med Beijing International Book Fair om de nyeste tendenser indenfor og om børne- og undervisningslitteraturens vilkår i en tid med digitale medier. Alle tre med +60 deltagere. I Beijings Fringe Festival gennemførte Granhøj Dans tre gange for fulde huse tre dobbeltforestillinger med Aline Not Alone / I Want It All To Be So Well. Dansk Danse Teater havde ligeledes tre fremførelser af Love Songs og med tilsvarende succes, mens Mikkel Harder direktør for Images Festivalen talte om de særlige kurateringer af internationale kulturfestivaler. Det er vigtigt at fremhæve det stadigt tættere parløb med Den Kongelige Danske Ambassade i Beijing og de øvrige repræsentationer i landet, som ikke bare har lettet afviklingen af arrangementer men også peger fremad mod nye, spændende samarbejder. Eric Messerschmidt, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Kina

18 18 DKI ÅRSBERETNING 2012 Rusland 1. Sommerlejr i forbindelse med Listening to Architecture, Composing Spaces. 2. Kim Herforth Nielsen, 3xN, foredrag for russiske arikiteter, fotos: Rikke Helms. Året 2012 har bragt os en ny dejlig samarbejdspartner, Pavlovsk Paladset, og en stor overraskelse. Det gælder den lille, fine udstilling Tønderkniplinger eller Laces when Best, som udstillingen kaldtes, da den i slutningen af 2011 vistes i Moskva på Pushkins-Museet. Her tiltrak udstillingen i de to sidste af årets måneder et publikum på besøgende. På opfordring af en kurator fra Pavlovsk Paladset uden for Skt. Petersborg og med en lynhurtig ekstrabevilling fra Kulturstyrelsens Museumsfond lykkedes det os af få udstillingen forlænget og sendt til Pavlovsk Paladset, hvor den åbnedes af Tøndermuseets tid-ligere direktør Inger Lauridsen netop på den dag i marts, da en gruppe af Folketingets Kulturudvalg kom til Skt. Petersborg for at se på Kulturinstituttet. Udstillingen vistes i den smukke Rastrelli-sal i Pavlovsk gennem hele sommeren og blev set af ca gæster og besøgende, hvoraf mange fra alle kontinenter i verden efterlod Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 5 filmarrangementer, 5 litterære arrangementer, 6 koncerter, 14 musikaftener i DKI, 6 kunstudstillinger, 17 forelæsnings- og seminararrangementer i Rusland og 12 foredrag i Danmark, 12 studierejser, 9 arkitekturprojekter og diverse arrangementer. deres begejstrings-hilsener i en specialfremstillet gæstebog. Og det var naturligvis også en glæde for os, at Folketingets Kulturudvalg tog sig tid til et kort besøg til Skt. Petersborg for at se Kulturinstituttet og nogle få af vores mange partnere. Kulturinstituttet deltager som partner i to større to-årige EU-projekter omkring museumssamarbejde og arkitektur og design. I forbindelse med det ene projekt Listening to Arhitecture, Composing Spaces har vi i Skt. Petersborg præsenteret flere større danske arkitektfirmaer, herunder Jan Gehl Architects, 3xN, Kato+Victoria og andre, som har tiltrukket hundreder af unge professionelle russiske arkitekter. Og vi har gennemført en sommerlejr i Nordvestrusland for 30 unge danske, finske og russiske teenagere fra Billedskolen i Horsens, arkitekturskolen i Helsinki og Designcentret under Annichkov Børnepalads i Skt. Petersborg. Igennem en uge arbejdede de unge sammen med to lærere fra hver af de tre landes skoler med arkitektur og design under temaet Broer og fik fremstillet usædvanligt talentfulde udstillingsobjekter, som vil blive vist til projektets afslutningsceremoni i Eremitageteatret i slutningen af Endnu et højdepunkt i 2012 var Generalkonsulatets visning af HM Dronningens udstilling Vilde Svaner, decoupager og kostumer i Eremitagemuseet i oktober. Udstillingen åbnedes af HKH Kronprinsesse Mary, som i sin egenskab af Kulturinstituttets protektor også fandt tid til et kort besøg på Det Danske Kulturinstitut. Stadigt flere turister vender deres blikke og rejselyst mod Ruslands kulturhovedstad. Kulturinstituttets nære samarbejde med Akademisk Rejsebureau har ført til, at hundreder af danskere også aflægger Kulturinstituttet et besøg til vores særlige VIP-aftener i Kulturinstituttet, hvor purunge russiske musikstuderende spiller dansk og russiske musik for de danske gæster og fortæller om deres vej til et liv som professionelle musikere i det russiske uddannelsessystem. Aftenerne er blevet et sandt brand for Kulturinstituttet og giver os meget ekstra bevågenhed i brede danske samfundskredse, ligesom også vores skræddersyede studierejser til russiske børneinstitutioner er ved at blive populære. Rikke Helms, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Rusland

19 DKI ÅRSBERETNING Brasilien 1. Performanceudstilling Drive-in Rio, foto: Kulturinstituttets arkiv. 2. Dinamica Dinamarquesea, Thomas Barfod, foto: Rasmus Schack har budt på mange spændende og nye tiltag i et år, hvor Instituttet har haft stor fokus på musikalske aktiviteter. Der er i årets løb blevet arbejdet intenst med de samarbejder, der opstod efter det Internationale Kulturpanels delegationsrejse til Brasilien i Musikprojektet Dinamica Dinamarquesa blev allerede skudt i gang i efteråret med Rasmus Schack og Anders Hentze som eksterne konsulenter. De var med Instituttet på researchtur til São Paulo for at finde nye talenter og samarbejdspartnere i musikbranchen med henblik på afholdelse af koncerter samt møder for de danske musikere. Siden blev der arbejdet intenst på de første koncerter, hvilket udmøntede sig i et brag af en koncert med prisvindende Girls in Airports. I samarbejde med SESC SP spillede de for mere 800 brasilianere i ikke bare São Paulo downtown, men også i mindre og mere intime byer tæt ved den pulserende storby. Mere musik blev det også til på SESC SP, der inviterede Sinne Eeg og Morten Schantz Trio samt Jacob Anderskov og Airto Moreira til at deltage i deres årlige jazzfestival Jazz na Fábrica. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 40 filmforestillinger, 16 koncerter, 2 udstillinger, 1 konference, seminarer og foredrag samt 3 andre aktiviteter. Her gav Instituttet sin støtte i hele forløbet omkring programlægning og var bindeledet til den lokale producer. Dinamica Dinamarquesea var dog langt fra færdigt, og efter tredje kvartals jazzkoncerter blev der i årets sidste kvartalt sat fokus på den elektroniske del. Thomas Barfod var inviteret til at spille til Green Sunset med danseglade gæster og tonede også frem til en af D. EDGEs klassiske fester. Ud over musikken blev der sat fokus på film. I Rio de Janeiro begyndte et samarbejde med kulturhuset COMUNA at forme sig. Film- og lydkunstfestivalen Hemisferio/Halvkugle stod klar i december, og viste de bedste danske film fra Filmskolen, Super 16, Kunstakademiet og DFI/Filmværkstedet, for de ca. 300 fremmødte. Lydkunsten blev fremført med støtte fra SNYK, og sound artist SØS Gunver Rybjerg kom til Rio og arbejdede i 10 dage sammen med en lokal lydkunstner. Resultatet kom i form af en lydinstallation. I forbindelse med DKH Kronprinsparrets besøg i Brasilien i september blev udstillingen A Modern Royal Household afholdt på Caixa Cultural i Rio de Janeiro. Udstillingen, som blev åbnet af protektor for Instituttet Kronprinsesse Mary, er en fotoudstilling af parrets eget hjem Frederik VIII s palæ på Amalienborg. Udstillingen viser, hvordan nutidige danske kunstnere har dekoreret parrets hjem, og blev set i Rio de Janeiro af brasilianere. Instituttet fejrede Danmarks EU-formandskab med et brag af en koncert i Nationalteatret i Brasília som en del af Semana da Europa. Frans Rasmussen rejste til Brasilia og arbejdede i en uge med Nationalteatrets symfoniorkester, og det endte med gæster i salen, stående bifald og Champagnegaloppen som ekstra nummer. Dog må performanceudstillingen Drive-In Rio siges at have været afdelingens hovedaktivitet i I samarbejde med en lokal producer og kunstnergruppen Wunderkammer fra Danmark vistes udstillingen under FN s konference om bæredygtig udvikling (Rio+20). Det blev tretten sjove og anderledes dage, hvor kunstnere fra Danmark og Brasilien brugte gamle skrotbiler som scener for dialog omkring emnet. Nogle biler var happenings eller sketches, andre projektion af video eller cirkusartister, der kom op af soltaget. Eventet var en af de mest omtalte i brasilianske medier under Rio+20 og over brasilianere fik en anderledes oplevelse om bæredygtig udvikling. Maibrit Thomsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Brasilien

20 20 DKI ÅRSBERETNING 2012 benelux 1. D.K.H. Kronprinsparret med institutleder Klaus Bondam på A Modern Royal Household, foto: Vivi Berg Düllgen. 2. Jane Teller på MORE EUROPE konference i København, foto: Martin Thorup Nielsen. 3. Holdet bag Let's Dance, foto: Tomo Dhimoïla har været et helt særligt år i Kulturinstituttets historie ikke mindst pga. det danske EU-formandskab i første halvdel af året. Kulturinstituttet havde, i et godt og tæt samarbejde med Kulturstyrelsen, Udenrigsministeriet og ikke mindst den danske ambassade i Belgien, bistået en række lokale kulturinstitutioner med at udvikle en lang række kulturelle aktiviteter, der tilsammen præsenterede Danmark som en moderne og bæredygtig nation med vilje og lyst til at indgå i den europæiske dialog. I flere sammenhænge blev der lagt særlig vægt på aktiviteter, der rettede sig mod børn og unge. En række af arrangementerne skal fremhæves; den meget store og omfattende Per Kirkeby-udstilling på BOZAR blev set af over gæster. Kulturinstituttet havde i samarbejde med BOZAR arrangeret Architectural Talks, hvor bl.a. den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels talte for omkring publikummer. Med substantiel støtte fra Realdania producerede Kulturinstituttet en meget enkel og elegant udstilling med Torben Eskerods og Roberto Fortunas fine fotografier Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 9 filmarrangementer, 5 litteraturarrangementer, 1 koncert, 14 udstillinger, 12 konferencer, 27 foredrag, 6 studierejser, 1 pressekonference og 6 interviews. af den kunstneriske udsmykning ifm. renoveringen af Frederik d. VIIIs Palæ på Amalienborg i København, der blev set af over personer i Benelux. Og endelig havde Kulturinstituttet med støtte fra den særlige pulje til kulturelle aktiviteter under det danske EUformandskab arrangeret et udvekslingsbesøg mellem tolv unge dansere fra Uppercut Danseteater/Dans i Nord Vest fra København og Crazy Alliance fra Charleroi. Over publikummer så de unge menneskers tre optrædener i Belgien og deres afsluttende show i Dansekappellet i København fandt sted i en tætpakket sal med små 200 publikummer. Kulturinstitutter var i 2012 sammen med en række europæiske kolleger med til at starte MORE EUROPE-initiativet op, der efter et meget succesfuldt første år med stor omtale og synlighed, dialog med centrale beslutningstagere og en række velbesøgte (i alt ca, deltager) konferencer over hele Europa, skal fortsættes i Instituttet er indgået i et konsortium Culture in External Relations, der har vundet et udbud fra EU-kommissionen, der ønsker en kortlægning af 54 landes arbejde med kulturdialog/-samarbejder i dialogen med andre lande. Efter dialog med Kulturstyrelsen og EU- Kommissionen havde Kulturinstituttet under titlen EUROPE;NEXT arrangeret en meget succesfuld studierejse for 33 repræsentanter fra danske kulturinstitutioner til Bruxelles og EU-institutionerne for at høre om EU s kulturstøtteprogrammer. Kulturinstituttet arrangerer mange studierejser primært fra Danmark til Holland, hvor især ledighedsindsatser og sundhedsinnovation har stor interesse. Instituttet har gennem flere år drevet Den Skandinaviske Sprogskole, hvor der i 2012 i gennemsnit var ca. 110 elever, som modtog undervisning i dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk fra et dedikeret og dygtigt lærerkollegium. Kulturinstituttet har i 2012 taget aktivt del i debatten om en styrket folkelig og kulturel samlende kraft i Europa. Både på kort og længere sigt vil dette forhåbentligt føre til styrket vækst og arbejdspladser i den danske kultursektor samt ruste danske og europæiske kulturaktører i mødet med en i stigende grad globaliseret verden med nye kulturelle og økonomiske vækstcentre. Klaus Bondam, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2011 We create Dialogue Culture Network Activities Exchange DDK ÅRSBERETNING 2011 3 Indhold 4 6 12 24 25 26 28 30 33 58 Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab

DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab Uppercut Danseteater viste En kort, en lang i Kina ifm kultursatsningen i Kina 2014-15.

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

Opprioritering af public diplomacy

Opprioritering af public diplomacy Udenrigsministeriet Udenrigsminister Per Stig Møller i dialog med den senegalesiske musiker og samfundsdebattør Youssou N'Dour under et debatarrangement i København i 2008. Foto: Polfoto. DANMARK I DIALOG

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2014 Bilag til dagsordenens punkt 3 AKTIVITETSBERETNING 2013 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN August 2012 Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig kandidatur FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN COUNTRYSIDE METROPOLIS Hvad kan kulturhovedstaden føre til? side 5 Vi skal mødes, udvikle vores verden og os selv, side

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

3/15. Redegørelsen for 2012 afspejler Fondens fokus på de store projekter.

3/15. Redegørelsen for 2012 afspejler Fondens fokus på de store projekter. Redegørelse 2012 2/15 Forord Fonden har siden 2008 givet en række projekter mulighed for at markedsføre Danmark over for udenlandske målgrupper. Fondens støttevirksomhed i 2012 har adskilt sig fra tidligere

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

2/41. Formandens forord

2/41. Formandens forord Redegørelse for fondens virksomhed 2007-2012 2/41 Formandens forord I 2007 blev det fra politisk side besluttet at igangsætte en omfattende markedsføringsindsats, der skulle skabe et bedre kendskab i udlandet

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009

Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009 Danmarks nationale turismeorganisation Årsberetning 2009 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører rejsemålet Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske ferie-

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.01/2010 Vi har hermed fornøjelsen at præsentere nyhedsbrevet i en ny og digital form. Først kom der en radikal ændring af vores danske hjemmeside, www.unima.dk og det var Sune Aske Jørgensen der stod

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2003 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk

Læs mere