DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2012. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation"

Transkript

1 DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2012 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation

2 Forsidebillede: Ravinder Reddy: Untitled Courtesy privat samling. Fra udstillingen India Art Now på ARKEN Museum for Moderne Kunst. Side 3: Sinne Eeg og Morten Schantz Trio på SESC SP; Efterklang; A Modern Royal Household.

3 DKI ÅRSBERETNING Indhold Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen Strategiske temaer Udvekslinger og besøgsprogrammer Beretninger fra de 10 institutter og andre lande Organisation Repræsentantskab og bestyrelse Regnskab for 2012 Bestyrelsesformandens beretning, v. Michael Christiansen Støtte Kulturinstituttets aktiviteter 2012 Det Danske Kulturinstituts vedtægter DET DANSKE KULTUR INSTITUT VARTOV, FARVERGADE 27 L, 2. SAL DK-1463 KØBENHAVN K T: F:

4 4 DKI ÅRSBERETNING DKI ÅRSBERETNING 2012 Generalsekretærens BERETNING 2012 V/ generalsekretær Finn Andersen Dialog og kulturelle relationer i 2012 Det Danske Kulturinstituts formål er at fremme mellemfolkelig forståelse mellem Danmark og udlandet, hvilket vi i over 70 år har gjort med fokus på såvel kunst, kultur og samfund viste at disse mål er vigtigere end nogensinde. Finanskrisens dybde udløste i Europa reaktioner, der fik nogen til at tænke på 1930erne og 40erne. Det mindede om, at et konstruktivt samarbejde i Europa og med verden ikke kommer af sig selv. Dialog og positiv vekselvirkning med udlandet er en afgørende medicin i disse tider, hvor den lokale identitet presses af svære økonomiske tider. Uden gensidig anerkendelse af mangfoldigheden af værdier, vaner og livsstil har samarbejde og demokrati vanskelige vilkår. DKIs fokusområder: kulturen, kunsten og samfundslivet er centrale for dialog mindede også om, at kulturelle relationer, værdier og vaner har vital betydning for økonomisk og social udvikling. Kun positive relationer over grænserne, såvel i Europa og med de fremstormende vækstøkonomier, kan på længere sigt fremme såvel økonomi, beskæftigelse og grøn vækst gav meget håndfaste og konkrete udtryk for DKIs rolle i forhold til Europa, Kina, Indien, Brasilien og Rusland. Det er eksempler på regioner, hvor en styrkelse af de kulturelle relationer er meget vigtige for Danmark, såvel af hensyn til respekten for mangfoldighed og andre kulturer, som af hensyn til vores økonomiske, sociale og bæredygtige udvikling. indgåelse af rammeaftale for Det Danske Kulturinstitut har i 2012 forberedt udkastet til en rammeaftale, som fastlægger samarbejdet med Kulturministeriet og Kulturstyrelsen Det er her fremhævet, at DKIs vision er at bidrage til, at Danmark kulturelt styrker sin håndtering af de udfordringer, der stilles af globaliseringen. Tre del-visioner for internationalt samarbejde om kunst, kultur og samfundsdialog fremhæves for DKIs arbejde:» Temaer/sektorer: At øge fokus på bæredygtighed, velfærd, uddannelse, forskning, børn & unge, Co-creation og innovation. Verden: At styrke dansk tilstedeværelse i vækstøkonomierne (Indien) og Mellemøsten (Tyrkiet). Europa og Norden: At styrke dansk deltagelse i den europæiske kulturelle dagsorden og i nordisk samspil med de baltiske lande/østersøregionen. Mantraerne i rammeaftalen bliver fokusering og partnerskaber/netværk. Dels at fokusere på hvad der er DKIs prioriterede indsatser, dels at udvikle partnerskaber og netværk, som kan realisere de prioriterede indsatser. Generelt bygger rammeaftalen videre på DKIs udvikling i de senere år. Der er således en kontinuitet mellem DKIs arbejde og beslutninger i 2012 og aftalen for partnerskaber DKI har de seneste år med den forrige og nuværende regerings skabelse og bekræftelse af Internationalt Kulturpanel (IKP) helt fornyet sit samarbejde med Kulturministeriet, Kulturstyrelsen, Udenrigsministeriet og de andre vigtige aktører i IKP. Dette har været en positiv udfordring for alle parter og har for første gang med succes samlet de forskellige ministerier og hovedaktører i et forpligtende samarbejde, hvilket DKI er meget glad og positiv over for. Det styrker mulighederne for, at vi kan realisere vores og andre partneres visioner gennem samarbejde. I årsrapporten for 2012 afspejles det flere steder (f.eks. EU-formandskabet, Brasilien m.v.), og det afspejles i planer der i 2012 er lagt for kommende år i.f.t. bl.a. Kina, Rusland og Indien, børn, bæredygtighed m.v. I 2012 har DKI også videreudviklet sit samarbejde med European Union National Institutes of Culture (EUNIC). Det gælder både på globalt plan i EUNIC strategi gruppen og i de lokale EUNIC Clustre, hvor DKIs afdelinger er meget aktive medlemmer i 2012 med DKI som formand for EUNIC China og næstformand for EUNIC Brussels og med markant samarbejde i mange lande. De danske repræsentationers kulturattacheer/medarbejdere deltager efter aftale i EUNIC Clustre, f.eks. i Vietnam/Hanoi, Libanon/Beirut og USA/ New York.

5 DKI ÅRSBERETNING Kina, indien, brasilien, rusland Da Kinas Præsident Hu Jintao besøgte Danmark i juni 2012 markerede det en kulmination på Det Danske Kulturinstituts snart 10 årige arbejde for at styrke de kulturelle relationer mellem Danmark og Kina. Udover en lang række aftaler inden for økonomi og handel, blev der indgået aftaler om etableringen af et kinesisk kulturcenter for Skandinavien i København, samt for samarbejde vedr. kulturarv og musik. Et dansk-kinesisk kulturprogram gennemføres i 2014 i samarbejde med IKP og de kinesiske partnere. India Today Copenhagen Tomorrow var i 2012 den største præsentation af det moderne Indien i Danmark nogensinde med en enestående udstilling på Arken som flagskibet. Det Danske Kulturinstitut bidrog inden for kunst, kultur, medier og erhverv med et stort kommunikationsprogram med Indien. Projektet fik en særlig betydning da de officielle relationer i som følge af Holck-sagen blev frosset af den indiske regering, og viste dermed betydningen af ikke-statsligt samarbejde og kulturelle relationer. DKI påbegyndte parallelt i 2012 forberedelsen af etableringen af et kulturinstitut i Indien i DKI accelererede i 2012 det danske kultursamarbejde med Brasilien, og afdelingen i Rio de Janeiro trådte i karakter med mange vigtige samarbejder, der rækker ud i fremtiden. På baggrund af et dansk (IKP) besøgsprogram igangsattes en dansk kultursatsning i Brasilien. Et partnerskab med Brasiliens største kulturaktør SESC Sao Paulo om et stort dansk musikprogram Dinamica Dinamarquesa i Brasilien blev søsat, ligesom det brasilianske kulturministerium indgik i partnerskab om gennemførelsen af et kulturprogram i.f.m. RIO+20, det globale topmøde om miljø og udvikling. Med Rusland påbegyndtes med IKP forberedelsen af en dansk-russisk kultursatsning i 2013 med kulturelt fokus på bæredygtighed og samarbejde inden for arkitektur/ design, museer og børnekultur. Der er i Rusland en enorm interesse for mange aspekter af såvel dansk kulturarv og dansk samtidskultur. Udstillingen af Tønderkniplinger eller Laces when Best blev i 2012 vist i den smukke Rastrelli-sal i Pavlovsk Paladset uden for Skt. Petersborg og blev set af ca besøgende. DKI blev i 2012 partner i samarbejdet MORE EUROPE om kulturens rolle for at Europa klarer sig bedre i.f.t. resten af verden, herunder f.eks. vækstøkonomierne. I.f.t. Østersø-området er DKI stærkt repræsenteret gennem afdelinger i såvel Polen, Letland, Estland, Litauen og Rusland (Skt. Petersborg). DKI arbejdede i 2012 for at revitalisere Østersøsamarbejdet og gennemførte i samarbejde med arkitekturtidsskriftet Projekt BALTICA samarbejdet om arkitekturudstillingen Eight Eights, og deltog i møder og fora med blandt andre Baltic Development Forum og Nordisk Råd. kulturinstituttets placeringer i udlandet I 2012 besluttede bestyrelsen for DKI at oprette en afdeling i Indien i Det vil bl.a. ske med en generøs donation fra Carlsberg Fondet. Bestyrelsen besluttede også at åbne en afdeling i Tyrkiet på et senere tidspunkt. Endeligt besluttedes i 2012, at afdelingen i Ungarn, Estland og Litauen lukkes med udgangen af 2013, og at arbejdet i de baltiske lande derefter samles i afdelingen i Riga. Tak Til sidst skal der rettes en stor tak til Instituttets mange samarbejdspartnere, herunder repræsentationerne i udlandet, Kunststyrelsen, kunst- og kulturinstitutionerne og kunstnere, samt til sponsorer, uden hvem det ikke ville være muligt at gennemføre de mange aktiviteter. En særlig tak til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse for aldrig svigtende støtte. Endelig skal der rettes en tak til Instituttets protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. europa og østersø-området Det Danske Kulturinstitut markerede sig i 2012 særlig markant gennem en lang række programmer i anledning af det danske EU-formandskab i første halvdel af I afdelingerne i Ungarn, Polen, Benelux, Letland, Estland, Litauen og Storbritannien, gennemførtes et stort antal aktiviteter i samarbejde med danske og lokale partnere. Eksempelvis gennemførtes i Ungarn Danske grønne uger i EU-huset i Budapest med besøgende, i Belgien blev Per Kirkeby udstillingen på BOZAR set af et publikum på , og i Vilnius, Litauen, oplevede tusinder Christiania in Art.

6 6 DKI ÅRSBERETNING 2012 strategiske temaer Fra top: Culture Futures Clubs plakat; Vandledninger i Mumbai fra vinderprojekt i konkurrencen Co-creating Sustainable Solutions for the Future, foto: Anne Camilla Auestad; DRIVE-IN RIO; Dr. Rajendra Pachauri, foto: Mik Aidt; CICLO 2012 koncert; Mumbai, foto: Mik Aidt; INDEX AWARD udstilling i Tallinn.

7 DKI ÅRSBERETNING globaliseringens KULTURELLE udfordringer TEMA 1: KULTUR, BÆREDYGTIGHED OG VELFÆRD Globalt: Hvordan sikrer vi velfærd uden at naturens ressourcer bruges op? Fremtidens velfærd og bæredygtige udvikling har været et vigtigt tema for Det Danske Kulturinstituts afdelinger og hovedkontor i Næsten 3 milliarder mennesker vil ifølge OECD frem mod 2030 komme ud af fattigdom og øge den globale middelklasse fra 2 til 5 milliarder mennesker på blot år. Dette er en positiv udvikling for de mange mennesker, der kommer ud af fattigdom, men desværre indebærer middelklassens vækst øget efterspørgsel på vand, frugtbar jord, fødevarer, råstoffer, mineraler og de fleste af naturens ressourcer, der ikke modsvares af en øget grøn ressourceeffektivitet. På mindre end en generation kan naturgrundlaget for velfærd i såvel rige som fattige lande derfor ødelægges, øge priser og fattigdom igen, og skabe voldsomme konflikter mellem især Europa, Kina, Indien og andre vækstøkonomier om magten over naturressourcerne. Grøn vækst var derfor temaet for verdens store politiske begivenhed i 2012, Verdenstopmødet om Miljø og Udvikling, RIO+20. Mødet fandt sted i Rio de Janeiro, hvor man enedes om, at de globale mål for velfærd og bæredygtighed skal formuleres i en ny FN plan, der skal være færdig i Danmarks kulturelle rolle Formanden for FNs klimapanel, inderen Dr. Rajendra Pachauri, der er 'patron' for Det Danske Kulturinstituts Culture/Futures netværk, udtalte i et interview i anledning af projektet INDIA TODAY Copenhagen Tomorrow (http://cocreatenow.org/2012/05/pachauri/), at moderne livsstil og kultur i Indien og store dele af verden går helt modsat grøn vækst, og at dansk livsstil og kultur er et eksempel for alle. Danmark betragtes således som et globalt eksempel på, hvad grøn vækst er. Ikke blot politisk og økonomisk, men også i den måde vi kulturelt og livsstilsmæssigt søger at indrette os. Det kan være inspiration for verdens befolkninger i forhold til, hvad fremtiden kan bringe. DKI har i 2012 overalt prioriteret at fremme blikket for, hvad grøn vækst betyder i praksis i.f.t. livsstil, arkitektur, design, kunst, indretning af byer og det daglige liv m.m. DKIs aktiviteter i 2012 i.f.t. kultur, bæredygtighed og velfærd Globale aktiviteter: DKI samarbejdede tæt med de brasilianske arrangører af det globale verdenstopmøde RIO+20 og arrangerede sammen med det brasilianske kulturministerium: En Culture/Futures verdenskonference d om kultur og grøn vækst i Rio+20s store kulturcenter. Konferencen blev oversat til flere sprog, streamet online og i samarbejde med internationale partnere/ VIPs tweetet til op mod personer. Den danske ambassade og det grønlandske selvstyre, Nanoq, støttede; DRIVE-IN RIO et dansk-brasiliansk multikunstnerisk samarbejdsprojekt, som med skrotbiler som ramme åbnede for oplevelser, sketches, film, performances og drama om Rio+20s temaer og skabte stor medieinteresse og omtale i Brasilien.

8 8 DKI ÅRSBERETNING 2012 Regionale aktiviteter: Baltikum/Østersøregionen: Arkitekturudstillingen Eight Eights var et samarbejdsprojekt mellem arkitekturtidsskriftet PROJECT BALTIA og Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg, Letland, Estland, Litauen og Polen. Udstillingen tager udgangspunkt i boligkomplekset 8tallet, der er skabt af arkitektgruppen BIG (Bjarke Ingels Group), som 7 andre tegnestuer i de baltiske lande giver hver sit foreslag til reproduktion af projektet i andre byer i Østersøregionen; Bæredygtig mode blev igen sat på dagsordenen på den baltiske tekstilmesse. I Estland gav udstillinger og konference fokus på dansk design i samarbejde med INDEX: Award. I Letland bidrog DKI til at skabe: Europadags-fejring af cyklen som redskab for og bærer af en mere miljørigtig dagsorden med et kæmpe live og TV publikum; Festival Survival kit med fokus på kunst som redskab til at håndtere bæredygtighedsudfordringer og temaet økologi og downsizing. Kunstneren Camilla Berner byggede på sine Vilde Haver og skabte i et tæt samarbejde, med lettiske kunstnere, økologer og have-entusiaster en spændende have. Flere andre danske værker blev vist med stor interesse. Ungarn/Centraleuropa: Kultur- og udstillingsprogram Danske Grønne Uger i anledning af EU-formandskabet, herunder bl.a. børneteater, Colville- Andersens cykel-udstilling samt Culture/ Futures konference om visionen for en Ecological Age i Centraleuropa m. deltagelse fra Ungarn, Rumænien, Østrig og Italien og EUNIC Ungarn. UK: Debat og dialog arr. om velfærdsstaters og kulturlivets udvikling som partner i tænketanken Nordic Horizons. Benelux: Architectural Talks på BOZAR Bjarke Ingels overfor et publikum på Foredragsrækken Liveable Cities v. Klaus Bondam, og cykeludstillingen Monumental Motions af Michael Colville-Andersen. Kina: Sammen med ambassaden i Beijing gennemførtes den 22. april et større C02 Green Drive bike-race i og udenfor hovedstaden med over 300 deltagere samt en præsentation af udstillingen Monumental Motion A Cycling Life in the Capital of Denmark. Udstillingen blev i juni også vist i Shanghai. Førstnævnte aktivitet høstede pæne omtaler i nogle af de landsdækkende medier. Rusland: Listening to Arhitecture, Composing Spaces præsentation af flere større danske arkitektfirmaer, herunder Jan Gehl Architects, 3xN, Kato+Victoria og andre, som har tiltrukket hundreder af unge professionelle russiske arkitekter. Indien: DKIs store program INDIA TODAY Copenhagen Tomorrow havde bæredygtig og inklusiv udvikling som sit gennemgående hovedtema på konferencer, medieudvekslinger, konkurrence for studerende og webplatform. USA: Association for Performing Arts (APAP) årlige konference i New York for 2000 kulturarrangører havde i 2012 Culture/Futures og kulturens rolle for at fremme bæredygtig praksis som overskrift. New York City Mayors office, NASA, National Science Foundation og en lang række kunstnere. DKI faciliterede og holdt oplæg. Internationalt: DKI har gennem sine studie- og udvekslingsrejser med over 12 lande gennemført en lang række arrangementer og besøg med fokus på velfærdsløsninger og grøn udvikling. C02 Green Drive fejrede Earth Day den 21. april med bike-races på 7 kontinenter og i 11 byer. DKI har i 2012 fra hovedkvarteret bevaret og udviklet netværkssamarbejdet Culture/Futures. Det er sket gennem samarbejde med bl.a. EUNIC, Ecological Sequestration Trust og med R. Pachauri, formand for FNs klimapanel og Jan Gehl som globale protektorer. I 2012 er gennemført: Konferencer for kulturinstitutioner med fokus på deres daglige bæredygtige praksis til Rio+20, i Budapest og New York (se ovenfor). Culture/Futures Clubs for studerende og kreative professionelle blev i 2012 skabt af studerende hos DKI. Klubberne er åbne, tværfaglige uformelle 2 timers events der kobler kultur og bæredygtighed, lokale og internationale faktorer. De første tre arrangementer fandt sted hos Nørrebro Miljø Punkt, Roskilde Festival og Cinemateket. EUROPARÅDET præmierede i 2012 Culture/Futures Clubs med Council of Europe Cultural Event Label (CECEL) og udtalte: "This label is awarded every year by the Council of Europe to a small number of exceptional and innovative cultural projects in Europe which convey strong messages related to the Council of Europe s work and critical issues for European societies." Endelig har DKI / Culture/Futures i 2012 (a) Bidraget til IKPs bæredygtighedsarbejdsgruppe og afholdelse af en workshop for 60 personer; (b) Med Ecological Sequestration Trust haft dialog med fonde o.a. om kulturel dimensionen i eco-demonstrators i byer i Indien, Kina og Europa; (c) Med Østre Gasværk/dets Europæiske netværk 360 degrees lavet en plan for Culture/ Futures Clubs i sammenhæng med bl.a. forestillingen Cykelmyggen Egon.

9 DKI ÅRSBERETNING Blokfløjte flash mob i Letland. 2. CICLO koncert i Rio de Janeiro. TEMA 2: BØRN OG UNGE Globalt: Hvordan kunst og kreativitet kan styrke vejen til en bedre skole og fremtid for børn og unge? Børn og unge har været et vigtigt tema for Det Danske Kulturinstitut i Ønsket om at styrke kulturel identitet og respekt, set i forhold til den voksende kultur- og oplevelsesøkonomi samt internettets, sociale mediers og globaliseringens eksplosive vækst, har medført en fornyet interesse for børne- og ungdomskultur og skolesystemernes evne til at styrke børn og unges kreative kompetencer. Denne interesse bliver forstærket af, at internationale undersøgelser har peget på, at en god 'Arts Education' det vi i Danmark kalder for de kreative fag i skolen har en positiv betydning for læring og afspejler sig positivt i scoringer i de såkaldte PISA-undersøgelser. Det er derfor ikke overraskende, at verdenssamfundet i regi af UNESCO i har gjort en indsats for at 'Arts Education' opprioriteres. UNESCO har formuleret tre globale mål for udviklingen af de kreative fag i skoler i hele verden: - øget adgang - bedre kvalitet - bidrage til at håndtere verdens kulturelle og sociale udfordringer. Danmarks position Professor Anne Bamford, forfatter til UNESCOs kompendium The WOW factor om 'Arts Education' har i en international vurdering rost det danske engagement på børnekulturområdet. Dette bliver understøttet af at dansk børne- og ungdomskultur også møder stor interesse og efterspørgsel i udlandet. Samtidig har Bamford peget på, at Danmark, med de ressourcer vi har i vores eget skolesystem, kan forbedre samarbejdet mellem skoler og kunst/kulturinstitutioner og blive bedre til at evaluere/ sætte mål for elevernes læring. DKI har i 2012 derfor prioriteret, at dansk børne- og ungdomskultur formidles i udlandet. DKI har samtidig med UNESCO stimuleret et nyt samarbejde om 'Arts Education' i skolen, som kan berige og styrke arbejde med de kreative fag herhjemme i samspil med udlandet. DKIs aktiviteter i 2012 i.f.t. temaet børn og unge DKI har gennemført følgende aktiviteter for at formidle dansk børne- og ungdomskultur i udlandet. De dækker formidling af dansk litteratur og film for børn; teater, dans, musik og sang for og af børn og unge; udvekslinger/sommerlejre, TV-produktioner m.v. Letland: (a) 3. udgave af C:ntacts integrationsteaterprojekt med lettisk- og russisktalende elever fortsattes med involvering af omkring skoleelever og lærere. (b) Børnefilm-dage 4 børnefilm blev vist flere steder i Letland. (c) Blokfløjte flash mob med 100 børn sammen med Michala Petri og DR vokalensemblets koncert, m. TV transmission.

10 10 DKI ÅRSBERETNING CICLO koncert i Kulturværftet, Helsingør. 2. Forside af bogen 'Tabu i litteratur og kunst for børn', Det Danske Kulturinstitut i Polen. Litauen: (a) Kirsten Delholm, Hotel Pro Forma, svarede på spørgsmål om universet ved at invitere børn på en 'rejse' med danske og litauiske teaterfolk på det nationale dramateater. (b) Nordic Youth Meeting 4: sommerlejr for unge fra de baltiske og nordiske lande samt Rusland. Estland: Litterær konkurrence for børn v. Sten Roos, dedikeret til H.C. Andersen. Polen: (a) Tabu i kunst for børn: udstilling med danske børnebøger & illustrationer vist i 8 byer samt 2 bogmesser med paneldiskussioner. Bogen Tabu i litteratur og kunst for børn blev udgivet i 1500 eks., hvor 400 blev foræret til 400 polske biblioteker. (b) Danske film for børn i 17 byer. (c) Børn var målgruppen for Summer Opera, The European Days of Languages og Reading somewhere else, samt konferencen om design af moderne undervisningsmaterialer Fra ABC bogen til e-studentereksamen. Ungarn: (a) Børnefilm: Den kæmpestore Bjørn og Diskoormene, (b) Teaterstykke The Green Umbrella for børn. (c) Musik / Indie-gruppen We are Rockstars og Vinnie Who. Benelux: Let s Dance 12 unge dansere fra Uppercut Danseteater og Crazy Alliance i Charleroi samarbejde om værk og turnerede med forestillinger i Benelux og København for publikum på i alt UK: Skt. Annæ Pigekor på turne med 6 koncerter. Rusland: (a) Sommerlejr i Nordvestrusland for 30 teenagere fra Billedskolen i Horsens, arkitekturskolen i Helsinki og Designcentret under Annichkov Børnepalads i Skt. Petersborg om arkitektur og design under temaet Broer. Resultat vises i Eremitageteatret i slutningen af Kina: (a) Konferencedeltagelser i Shanghai om Creative Child Education, Beijing International Book Fair x 2 om de nyeste tendenser indenfor og om børne- og undervisningslitteraturens vilkår i en tid med digitale medier. 3 x +60 pax. (b) De små synger. Alle danskes børnesangbog siden 1948 i CCTVs børnekanal med danske børn. Brasilien. Læs under CICLO 2012 nedenfor. CICLO DKI som anker for et UNESCO Arts Education pilotprojekt I 2012 skabte Det Danske Kulturinstitut og Den Danske UNESCO Nationalkommission et bredt dansk samarbejde om Arts Education med Undervisningsministeriet, Kulturstyrelsen, Børnekulturens Netværk, Levende Musik i Skolen, Danmarks Radio og flere andre. Første initiativ var et dansk-brasiliansk Arts Education pilot projekt. Elever i 4 danske kommuner/10 folkeskoler og et tilsvarende antal elever/skoler i Rio de Janeiro Kommune i Brasilien deltog i undervisningsforløb over flere måneder. Forløbene kulminerede med koncerter i 4 danske byer og i Rio de Janeiro i.f.m. UNESCOs globale Arts Education Week i sidste uge af maj Her optrådte børnene med værker de selv havde skabt og blev understøttet af professionelle musikere fra Danmark og Brasilien. DR skabte en kommunikationsplatform for projektet. Projektet videreføres i en bred koalition af aktører i Danmark, og BRIKS lande i 2013 og Se ciclokonference for 2012 rapport, konference 2013 og projekter i Projektets titel CICLO kommer fra det portugisiske/brasilianske ord for cyklus og henviser til både det cykliske og helhedsorienterede i kunstneriske processer og læringsprocesser og i vores forhold til naturen, omverdenen og sundhed.

11 DKI ÅRSBERETNING Ikoner fra sitet TEMA 3: CO-CREATION OG INNOVATION Globalt: Hvordan involveres borgere, forbrugere, kunstnere, arkitekter og designere i forandring af kultur, livsstil og produkter? DKI har i 2012 sat fokus på 'co-creation' og innovation. Hastigheden af forandringer som følge af globalisering og internettet har skabt nye behov og muligheder for udvikling. Produkter skal i langt højere grad i dag tilpasses den enkeltes behov og ønske om aktiv indflydelse. Derfor er involvering af brugere, borgeren, publikum, kunden og andre relevante aktører afhængig af hvad der tales om blevet vigtig. Inderne C.K. Prahalad og Remkat Ramaswamy introducerede begrebet 'co-creation' i 2000 til brug inden for marketing og erhvervsudvikling, og siden har begrebet 'co-creation' fundet vej i forskellige sammenhænge. Co-creation er heldigvis også blevet langt lettere, som følge bl.a. af internettet, der både kan fremme kommunikation og indsamling af større mængder data fra mange mennesker. Internettet viser dermed sin betydning i.f.t. inddragelse og demokrati i samfundsudviklingen, såvel kommercielt som i.f.t. politisk udvikling. Co-creation involverer som følge af globaliseringen ofte samarbejde over grænserne, hvilket stiller særlige interkulturelle udfordringer. Co-creation i Danmarks og DKIs internationale kultursamarbejde En meget stor del af DKIs arbejde består i, at afdelingerne skal rådgive og bistå kunstnere, arkitekter, institutioner og andre med henblik på, hvorledes de skal begå sig for at få etableret gode samarbejder lokalt ude i verden. Co-creation er ofte et vigtigt mål og element i de samarbejder, der udvikles, og i de projekter DKIs afdelinger involverer sig i. Det kræver kulturel indsigt, empati, sprog og de rigtige kontakter at nå dertil, især når den kulturelle afstand er stor. DKI har i 2012 desuden sat fokus på cocreation i Danmarks samarbejde med Indien og Brasilien. Det er sket med kommunikationsplatformene og Platformene er udviklet i samarbejde med en bred kreds af de centrale danske aktører inden for kultur og relaterede områder, herunder Internationalt Kulturpanel og dets aktører, Visit Denmark, State of Green og mange flere. Med Indien som et led i India Today - Copenhagen Tomorrow programmet støttet af M-fonden. Med Brasilien som ramme for Internationalt Kulturpanels overordnede Brasiliensatsning. Dinamica Dinamarquesa koncert.

12 12 12 DKI DKI ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING udvekslinger og besøgsprogrammer Song of the Herdsmen fra Art Academy of Inner Mongolia; Aurehøj Big Band koncerter i Ungarn.

13 DKI ÅRSBERETNING STUDIE- OG KULTURREJSER, BESØGSARRANGEMENTEr Studierejser og besøgsprogrammer i ind- og udland er centrale i DKIs arbejde. Det personlige møde og den direkte dialog giver engagement, inspiration og vidensdeling. Skaber netværk og åbner øjnene for nye ideer. Det Danske Kulturinstitut har et bredt program med faglige studierejser for politiske udvalg, kommunale forvaltninger, organisationer og uddannelsesinstitutioner; kulturelle studierejser både for professionelle og amatørmusikere, kunstforeninger m.m. samt besøgsprogrammer. I 2012 arrangerede Det Danske Kulturinstitut 26 studie- og besøgsprogrammer i mere end 20 lande. De omfattede: DKI studierejser var af primært faglig karakter f.eks. indenfor uddannelse, sundhed, velfærd, kultur. Deltagerne var i mange tilfælde medlemmer af kommunale og regionale udvalg, medarbejdere i undervisnings- og kulturinstitutioner med flere. DKI kultur- og udvekslingsrejser var af primær kulturel karakter f.eks. koncertrejser og udstillinger. Deltagerne var f.eks. musikere, billedkunstnere og studerende, og var aktive såvel professionelle som amatører. I 2012 har antallet af udenlandske besøgsarrangementer til Danmark været stigende. Det gælder særligt besøgene fra Kina. Besøgene er vokset som følge af den samarbejdsaftale der i 2011 er indgået med Københavns Kommune. Faglige studierejser Uddannelse Kulturinstituttet gennemførte i 2012 en række faglige studierejser for forskellige aktører inden for uddannelsessektoren både i Danmark og udlandet. LærDansk Aarhus, der tilbyder danskundervisning for udenlandske borgere, studerende, au pairs og EU-borgere, som arbejder i Danmark, var i Bruxelles for at blive introduceret til forskellige sprogprojekter, der støttes af EU. Som led i besøget besøgte delegationen tillige Natos Hovedkvarter og EU parlamentet. KVUC var på studietur i Kina for at studere voksenundervisning og etablere netværk mellem danske og kinesisk undervisningsinstitutioner. AOF FYN /Svendborg var i Skt. Petersborg, Rusland, hvor de besøgte en række russiske sprogskoler, bl.a. et særligt sprogkursus for indvandrere. Kommuner Kulturinstituttet gennemførte i 2012 flere faglige studieture for medlemmer af politiske udvalg i forskellige kommuner. Rejserne gik til bl.a. Holland, som i de seneste år har været mål for flere studiebesøg inden for flere kommunale fagområder. Eksempelvis: Kommunernes Landsforenings arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg i Holland for at studere arbejdsmarkedsforhold. Silkeborg Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg var i Amsterdam for at hente politisk inspiration til at skabe en politik for de borgere, som efter den kommende reform af førtidspension og fleksjob ikke længere bliver tildelt førtidspension og fleksjob. Vejle Kommune Voksenudvalg var på studietur til Holland for at søge inspiration og viden omkring innovative velfærdteknologiske løsninger i ældreplejen samt for at stifte kendskab til hollandske pilotprojekter i forhold til anvendelse af frivilligt arbejde og resocialisering af hjemløse. Flere kommunale udvalg har desuden været på studiebesøg i Skotland og Storbritannien, som i stigende grad er mål for Kulturinstituttets faglige studieture, på sundheds- og velfærdsområdet. Således var Favrskov Kommunes social- og Sundhedsudvalg i Edinburgh for at studere særlige indsatser over for psykisk syge. Mens Herning Kommunes Social- og Sundhedsudvalg blev præsenteret for nye skotske pleje- og velfærdsteknologisk løsninger.

14 14 DKI ÅRSBERETNING 2012 Job-Shadowing Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for uddannelsesområdet. Der har i 2012 været gennemført 1 udveksling. Kulturelle studierejser I 2012 har Instituttet gennemført en række kulturelle studierejser for musikere såvel professionelle samt amatører samt for flere kunstforeninger. Aurehøj Big Band og skolens worldmusic band Keepie Lefti var i Budapest, hvor de to orkestre gav koncerter på flere skoler samt i forbindelse med en større kulturfestival på Budapest Educational Centre. Filharmonisk Kor samt koret Seven Sharp var i Polen, hvor de henholdsvis optrådte i Stettin og Wroclau. Ishøj Musikskoles MGK elever var i Warszawa, hvor de optrådte på musikskoler, skoler og plejehjem. Frederiksberg Kammerkor var i Litauen, hvor de sang ved en række velbesøgte koncerter i flere kirker i Vilnius og omegn. De Baltiske lande var også målet for kunstforeningerne Kunstklubben 1994 og Kunstcirklen Artemis, som henholdsvis var i Litauen og i Estland, hvor de besøgte en række museer og gallerier. Det Danske Kulturinstitut i Litauen gennemførte i samarbejde med Instituttets hovedkontor i København, Užupis Art Incubator (UMI) og Lithuanian Art Museum Christiania in Art, bestående af billedkunst, fotos og design skabt af kunstnere fra Christiania. Udstillingen blev vist på Lithuanian Art Museum (Radvilos' Palace i Vilnius) februar til april. I forbindelse med udstillingen gennemførtes et to-dages kulturprogram med musik, performance, film og workshops med deltagelse af kunstnere og musikere fra Christiania. I forbindelse med udstillingen gennemførtes et omfattende besøgsprogram for 34 kunstnere fra Christiania. Besøgsprogrammer i Danmark v. DKI Danmark var tillige et mål for en række udenlandske delegationer, som var optaget af det danske velfærdssystem. Antallet af besøgsdelegationer fra Kina har været stigende, således modtog Instituttet 19 delegationer, som modtog introduktion til en bred vifte af emner knyttet til det danske velfærdssystem. Emnerne strakte vidt lige fra spildevandshåndtering, udviklingen og eksport inden for dansk forstindustri herunder produktion af juletræer, til oplæg om årsagerne til den lave korruption i Danmark. Trondheim Kommune var i Fredericia for at studere præhospitale tjenester, og som led i besøget modtog gruppen et inspirerende foredrag på Det Danske Kulturinstitut om Kl s strategier omkring det nære sundhedsvæsen. Besøget gav desuden anledning til så gode kontakter, at det var muligt i tæt samarbejde med Trondheim Kommune at arrangere genbesøg i Trondheim for Vejle Kommunes Sundhedsudvalg. Sideløbende var Ældrerådet i Stavanger i København for at studere ældreomsorg, og som led i besøget var gruppen på besøg på flere plejehjem. En delegation bestående af medlemmer af Upper Austrian Regional Government samt repræsentanter og direktører for Vocational Training- and Rehabilitation Centre besøgte et plejehjem og ældrecenter på Amager og blev introduceret til København Kommunes politikker og strategier på ældreområdet. En gruppe studerende fra Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst fra Hildesheim var for anden gang på besøg i København, hvor de besøgte en række børne- og undervisningsinstitutioner for at studere danske tilgange til førskoleundervisning. En delegation af japanske skolefolk besøgte en folkeskole på Vesterbro i København med henblik på information om bl.a. pædagogisk praksis i skolens børnehaveklasser. I november gennemførtes et besøgsprogram for en japansk delegation fra Toyama Senior Citizens Welfare Council. I maj gennemførte Det Danske Kulturinstitut et omfattende besøgsprogram for teaterfolk og journalister fra Brasilien, Rusland og Kina. Delegationen deltog i DANISH+, som er en showcase, der præsenterer det bedste af professionel dansk scenekunst for børn og unge. DANISH+ henvender sig til udenlandske interessenter, som ønsker, at opleve og opkøbe danske forestillinger til festivaler, teatre og kulturhuse verden over. Udover deltagelse i DANISH+ i Århus gennemførtes et besøgsprogram i København i samarbejde med Teater Centrum og ZEBU-festivalen. I juli arrangeredes et besøg af gruppen Song of the Herdsmen fra Art Academy of Inner Mongolia. Gruppen optrådte ved en koncert i Vartov og består af talentfulde musikere og dansere. SPROGSKOLER Sprogkurser i Danmark Instituttet gennemførte et succesfuldt danskkursus i samarbejde med Danes Worldwide for første gang

15 DKI ÅRSBERETNING For femte år i træk afholdtes sommerkursus i samarbejde med KVUC for udenlandske danskstuderende i København fra d De studerende var dels selvbetalende og dels stipendiater finansieret af Styrelsen for International Uddannelse. Kurset kombinerede sprogundervisning i dansk med et kulturelt besøgsprogram. Danskkurser i udlandet I følgende lande har Det Danske Kulturinstituts afdelinger gennemført danskkurser i 2012: Belgien, Polen, Ungarn, Estland, Letland og Brasilien. Kulturinstituttet i Bruxelles, Belgien har gennem flere år drevet Den Skandinaviske Sprogskole, hvor der i 2012 var i gennemsnit ca. 110 elever, som modtog undervisning i dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk fra et meget dedikeret og dygtigt lærerkollegium. STUDIETURE og besøgsprogrammer i 2012 Fordelt på lande (antal ture/antal deltagere) Land Faglige og kulturelle studierejser Besøgsprogrammer Til DK ture pax Til udland ture pax I alt ture pax Til DK ture pax Til udland ture pax I alt ture pax Norge Sverige Finland Letland Estland Litauen Polen Ungarn Tyskland Belgien Holland Storbritannien Østrig 1 (11) 1 (11) 1 (67) 3 (95) 1 (39) 2 (67) 3 (30) 7 (129) 3 (26) 1 (1) 2 (45) 1 (10) 1 (12) 1 (11) 1 (2) 1 (11) 2 (82) 1 (37) 4 (107) 3 (97) 1 (20) 1 (11) 9 (256) Rusland Brasilien Kina Indien Japan Mongoliet 3 (72) 2 (24) 4 (31) 3 (8) 19 (117) 2 (6) 2 (30) 1 (50) 12 (371) 7 (111) 1 (11) 23 (534) 24 (545) 42 (360) 40 (1.092) 82 (1.452) Faglige og kulturelle studierejser er defineret som ture arrangeret af DKI og hvor DKI står for både logistik og indhold. Besøgsprogrammer dækker kun tilrettelæggelse af fagligt program.

16 16 DKI ÅRSBERETNING 2012 beretninger fra de 10 Institutter og andre lande STORBRITTANIEN Benelux Polen ungarn RUSLAND Estland Letland Litauen KINA BRASILIEN

17 DKI ÅRSBERETNING Kina 1. Beijing-afdelingsens ansatte og praktikanter i september 2012, foto: Kulturinstituttets arkiv 2. Aline not Alone, Granhøj Dans på Beijings Fringe Festival. Plakat Granhøj Dans. Bredde, synlighed og politisk bevågenhed er tre ord, der dækker året i Beijing. Programfladen har bestået af mange enkeltstående aktiviteter, fra rådgivning af kunstnere og institutioner over nyproduktioner til gennemførelsen af komplekse udvekslingsprojekter. Det, der dog først og fremmest skiller året fra de foregående, er den opmærksomhed på afdelingens virke, der har været fra officiel dansk og kinesisk side og som noget helt nyt fra Kommissionens side. Blandt andet deltog institutlederen to gange i foråret som eneste repræsentant for kulturcentrene i Kina i to EU-Kina konferencer på højt niveau, hvor kulturdirektører fra a-medlems-landene drøftede Unionens kulturstrategiske politik over for Kina. Også efter det danske EU Formandskabs afslutning forblev Institutlederen den kinesiskbaserede repræsentant for kulturcentrene i de bilaterale dialoger med Kina, blandt andet i den afsluttende konference for EU-China Year of Intercultural Dialogue i Beijing. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 2 litteraturarrangementer, 11 filmfestivaler, 5 produktioner af tv-film/programmer, 19 forestillinger, 7 udstillinger, 14 konferencer/ seminare, workshops, 6 studie- eller besøgsprogrammer, 8 andre typer offentlige aktiviteter og 8 interviews eller mediedækninger. Kulturinstituttet markerede formandskabet med aktiviteter, der enten kunne gennemføres uden supplerende finansiering, eller i stor udstrækning byggede på ready-makes. I centrum har stået fire festivaler med danske film fra de seneste 45 år, som Det Danske Filminstitut har stillet til rådighed for Der var i alt tale om 73 filmvisninger i tre forskellige byer med nogle gange op til 400 tilskuere per visning. Sammen med ambassaden i Beijing gennemførtes den 22. april et større bike-race i og udenfor hovedstaden med over 300 deltagere samt en præsentation af udstillingen Monumental Motion A Cycling Life in the Capital of Denmark. Udstillingen blev i juni også vist i Shanghai. Førstnævnte aktivitet høstede pæne omtaler i nogle af de landsdækkende medier. Udenfor formandskabet har danske kulturaktører markeret sig både kunstnerisk og akademisk. Her skal omtales de mest vedkommende aktiviteter: Deltagelse i en konference om europæiske kulturpolitikker på Central Academy of Fine Arts i Beijing fulgt op af en work-shop for 40 PhD-studerende fra School of Arts på Peking University i Beijing om udviklingen af dansk kulturpolitik; bidrag til en EU-serie på 10 video er om kærligheden mellem en europæer og en kineser. Den danskkinesiske historie omhandler en udvekslingsstuderende, der gennem sit frivillige kirkearbejde møder sin tilkommende, en kvindelig rockmusiker; Konferencedeltagelser i Shanghai om Creative Child Education samt to i forbindelse med Beijing International Book Fair om de nyeste tendenser indenfor og om børne- og undervisningslitteraturens vilkår i en tid med digitale medier. Alle tre med +60 deltagere. I Beijings Fringe Festival gennemførte Granhøj Dans tre gange for fulde huse tre dobbeltforestillinger med Aline Not Alone / I Want It All To Be So Well. Dansk Danse Teater havde ligeledes tre fremførelser af Love Songs og med tilsvarende succes, mens Mikkel Harder direktør for Images Festivalen talte om de særlige kurateringer af internationale kulturfestivaler. Det er vigtigt at fremhæve det stadigt tættere parløb med Den Kongelige Danske Ambassade i Beijing og de øvrige repræsentationer i landet, som ikke bare har lettet afviklingen af arrangementer men også peger fremad mod nye, spændende samarbejder. Eric Messerschmidt, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Kina

18 18 DKI ÅRSBERETNING 2012 Rusland 1. Sommerlejr i forbindelse med Listening to Architecture, Composing Spaces. 2. Kim Herforth Nielsen, 3xN, foredrag for russiske arikiteter, fotos: Rikke Helms. Året 2012 har bragt os en ny dejlig samarbejdspartner, Pavlovsk Paladset, og en stor overraskelse. Det gælder den lille, fine udstilling Tønderkniplinger eller Laces when Best, som udstillingen kaldtes, da den i slutningen af 2011 vistes i Moskva på Pushkins-Museet. Her tiltrak udstillingen i de to sidste af årets måneder et publikum på besøgende. På opfordring af en kurator fra Pavlovsk Paladset uden for Skt. Petersborg og med en lynhurtig ekstrabevilling fra Kulturstyrelsens Museumsfond lykkedes det os af få udstillingen forlænget og sendt til Pavlovsk Paladset, hvor den åbnedes af Tøndermuseets tid-ligere direktør Inger Lauridsen netop på den dag i marts, da en gruppe af Folketingets Kulturudvalg kom til Skt. Petersborg for at se på Kulturinstituttet. Udstillingen vistes i den smukke Rastrelli-sal i Pavlovsk gennem hele sommeren og blev set af ca gæster og besøgende, hvoraf mange fra alle kontinenter i verden efterlod Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 5 filmarrangementer, 5 litterære arrangementer, 6 koncerter, 14 musikaftener i DKI, 6 kunstudstillinger, 17 forelæsnings- og seminararrangementer i Rusland og 12 foredrag i Danmark, 12 studierejser, 9 arkitekturprojekter og diverse arrangementer. deres begejstrings-hilsener i en specialfremstillet gæstebog. Og det var naturligvis også en glæde for os, at Folketingets Kulturudvalg tog sig tid til et kort besøg til Skt. Petersborg for at se Kulturinstituttet og nogle få af vores mange partnere. Kulturinstituttet deltager som partner i to større to-årige EU-projekter omkring museumssamarbejde og arkitektur og design. I forbindelse med det ene projekt Listening to Arhitecture, Composing Spaces har vi i Skt. Petersborg præsenteret flere større danske arkitektfirmaer, herunder Jan Gehl Architects, 3xN, Kato+Victoria og andre, som har tiltrukket hundreder af unge professionelle russiske arkitekter. Og vi har gennemført en sommerlejr i Nordvestrusland for 30 unge danske, finske og russiske teenagere fra Billedskolen i Horsens, arkitekturskolen i Helsinki og Designcentret under Annichkov Børnepalads i Skt. Petersborg. Igennem en uge arbejdede de unge sammen med to lærere fra hver af de tre landes skoler med arkitektur og design under temaet Broer og fik fremstillet usædvanligt talentfulde udstillingsobjekter, som vil blive vist til projektets afslutningsceremoni i Eremitageteatret i slutningen af Endnu et højdepunkt i 2012 var Generalkonsulatets visning af HM Dronningens udstilling Vilde Svaner, decoupager og kostumer i Eremitagemuseet i oktober. Udstillingen åbnedes af HKH Kronprinsesse Mary, som i sin egenskab af Kulturinstituttets protektor også fandt tid til et kort besøg på Det Danske Kulturinstitut. Stadigt flere turister vender deres blikke og rejselyst mod Ruslands kulturhovedstad. Kulturinstituttets nære samarbejde med Akademisk Rejsebureau har ført til, at hundreder af danskere også aflægger Kulturinstituttet et besøg til vores særlige VIP-aftener i Kulturinstituttet, hvor purunge russiske musikstuderende spiller dansk og russiske musik for de danske gæster og fortæller om deres vej til et liv som professionelle musikere i det russiske uddannelsessystem. Aftenerne er blevet et sandt brand for Kulturinstituttet og giver os meget ekstra bevågenhed i brede danske samfundskredse, ligesom også vores skræddersyede studierejser til russiske børneinstitutioner er ved at blive populære. Rikke Helms, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Rusland

19 DKI ÅRSBERETNING Brasilien 1. Performanceudstilling Drive-in Rio, foto: Kulturinstituttets arkiv. 2. Dinamica Dinamarquesea, Thomas Barfod, foto: Rasmus Schack har budt på mange spændende og nye tiltag i et år, hvor Instituttet har haft stor fokus på musikalske aktiviteter. Der er i årets løb blevet arbejdet intenst med de samarbejder, der opstod efter det Internationale Kulturpanels delegationsrejse til Brasilien i Musikprojektet Dinamica Dinamarquesa blev allerede skudt i gang i efteråret med Rasmus Schack og Anders Hentze som eksterne konsulenter. De var med Instituttet på researchtur til São Paulo for at finde nye talenter og samarbejdspartnere i musikbranchen med henblik på afholdelse af koncerter samt møder for de danske musikere. Siden blev der arbejdet intenst på de første koncerter, hvilket udmøntede sig i et brag af en koncert med prisvindende Girls in Airports. I samarbejde med SESC SP spillede de for mere 800 brasilianere i ikke bare São Paulo downtown, men også i mindre og mere intime byer tæt ved den pulserende storby. Mere musik blev det også til på SESC SP, der inviterede Sinne Eeg og Morten Schantz Trio samt Jacob Anderskov og Airto Moreira til at deltage i deres årlige jazzfestival Jazz na Fábrica. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 40 filmforestillinger, 16 koncerter, 2 udstillinger, 1 konference, seminarer og foredrag samt 3 andre aktiviteter. Her gav Instituttet sin støtte i hele forløbet omkring programlægning og var bindeledet til den lokale producer. Dinamica Dinamarquesea var dog langt fra færdigt, og efter tredje kvartals jazzkoncerter blev der i årets sidste kvartalt sat fokus på den elektroniske del. Thomas Barfod var inviteret til at spille til Green Sunset med danseglade gæster og tonede også frem til en af D. EDGEs klassiske fester. Ud over musikken blev der sat fokus på film. I Rio de Janeiro begyndte et samarbejde med kulturhuset COMUNA at forme sig. Film- og lydkunstfestivalen Hemisferio/Halvkugle stod klar i december, og viste de bedste danske film fra Filmskolen, Super 16, Kunstakademiet og DFI/Filmværkstedet, for de ca. 300 fremmødte. Lydkunsten blev fremført med støtte fra SNYK, og sound artist SØS Gunver Rybjerg kom til Rio og arbejdede i 10 dage sammen med en lokal lydkunstner. Resultatet kom i form af en lydinstallation. I forbindelse med DKH Kronprinsparrets besøg i Brasilien i september blev udstillingen A Modern Royal Household afholdt på Caixa Cultural i Rio de Janeiro. Udstillingen, som blev åbnet af protektor for Instituttet Kronprinsesse Mary, er en fotoudstilling af parrets eget hjem Frederik VIII s palæ på Amalienborg. Udstillingen viser, hvordan nutidige danske kunstnere har dekoreret parrets hjem, og blev set i Rio de Janeiro af brasilianere. Instituttet fejrede Danmarks EU-formandskab med et brag af en koncert i Nationalteatret i Brasília som en del af Semana da Europa. Frans Rasmussen rejste til Brasilia og arbejdede i en uge med Nationalteatrets symfoniorkester, og det endte med gæster i salen, stående bifald og Champagnegaloppen som ekstra nummer. Dog må performanceudstillingen Drive-In Rio siges at have været afdelingens hovedaktivitet i I samarbejde med en lokal producer og kunstnergruppen Wunderkammer fra Danmark vistes udstillingen under FN s konference om bæredygtig udvikling (Rio+20). Det blev tretten sjove og anderledes dage, hvor kunstnere fra Danmark og Brasilien brugte gamle skrotbiler som scener for dialog omkring emnet. Nogle biler var happenings eller sketches, andre projektion af video eller cirkusartister, der kom op af soltaget. Eventet var en af de mest omtalte i brasilianske medier under Rio+20 og over brasilianere fik en anderledes oplevelse om bæredygtig udvikling. Maibrit Thomsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Brasilien

20 20 DKI ÅRSBERETNING 2012 benelux 1. D.K.H. Kronprinsparret med institutleder Klaus Bondam på A Modern Royal Household, foto: Vivi Berg Düllgen. 2. Jane Teller på MORE EUROPE konference i København, foto: Martin Thorup Nielsen. 3. Holdet bag Let's Dance, foto: Tomo Dhimoïla har været et helt særligt år i Kulturinstituttets historie ikke mindst pga. det danske EU-formandskab i første halvdel af året. Kulturinstituttet havde, i et godt og tæt samarbejde med Kulturstyrelsen, Udenrigsministeriet og ikke mindst den danske ambassade i Belgien, bistået en række lokale kulturinstitutioner med at udvikle en lang række kulturelle aktiviteter, der tilsammen præsenterede Danmark som en moderne og bæredygtig nation med vilje og lyst til at indgå i den europæiske dialog. I flere sammenhænge blev der lagt særlig vægt på aktiviteter, der rettede sig mod børn og unge. En række af arrangementerne skal fremhæves; den meget store og omfattende Per Kirkeby-udstilling på BOZAR blev set af over gæster. Kulturinstituttet havde i samarbejde med BOZAR arrangeret Architectural Talks, hvor bl.a. den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels talte for omkring publikummer. Med substantiel støtte fra Realdania producerede Kulturinstituttet en meget enkel og elegant udstilling med Torben Eskerods og Roberto Fortunas fine fotografier Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 9 filmarrangementer, 5 litteraturarrangementer, 1 koncert, 14 udstillinger, 12 konferencer, 27 foredrag, 6 studierejser, 1 pressekonference og 6 interviews. af den kunstneriske udsmykning ifm. renoveringen af Frederik d. VIIIs Palæ på Amalienborg i København, der blev set af over personer i Benelux. Og endelig havde Kulturinstituttet med støtte fra den særlige pulje til kulturelle aktiviteter under det danske EUformandskab arrangeret et udvekslingsbesøg mellem tolv unge dansere fra Uppercut Danseteater/Dans i Nord Vest fra København og Crazy Alliance fra Charleroi. Over publikummer så de unge menneskers tre optrædener i Belgien og deres afsluttende show i Dansekappellet i København fandt sted i en tætpakket sal med små 200 publikummer. Kulturinstitutter var i 2012 sammen med en række europæiske kolleger med til at starte MORE EUROPE-initiativet op, der efter et meget succesfuldt første år med stor omtale og synlighed, dialog med centrale beslutningstagere og en række velbesøgte (i alt ca, deltager) konferencer over hele Europa, skal fortsættes i Instituttet er indgået i et konsortium Culture in External Relations, der har vundet et udbud fra EU-kommissionen, der ønsker en kortlægning af 54 landes arbejde med kulturdialog/-samarbejder i dialogen med andre lande. Efter dialog med Kulturstyrelsen og EU- Kommissionen havde Kulturinstituttet under titlen EUROPE;NEXT arrangeret en meget succesfuld studierejse for 33 repræsentanter fra danske kulturinstitutioner til Bruxelles og EU-institutionerne for at høre om EU s kulturstøtteprogrammer. Kulturinstituttet arrangerer mange studierejser primært fra Danmark til Holland, hvor især ledighedsindsatser og sundhedsinnovation har stor interesse. Instituttet har gennem flere år drevet Den Skandinaviske Sprogskole, hvor der i 2012 i gennemsnit var ca. 110 elever, som modtog undervisning i dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk fra et dedikeret og dygtigt lærerkollegium. Kulturinstituttet har i 2012 taget aktivt del i debatten om en styrket folkelig og kulturel samlende kraft i Europa. Både på kort og længere sigt vil dette forhåbentligt føre til styrket vækst og arbejdspladser i den danske kultursektor samt ruste danske og europæiske kulturaktører i mødet med en i stigende grad globaliseret verden med nye kulturelle og økonomiske vækstcentre. Klaus Bondam, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg

H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg Skt. Petersborg, 8-9. oktober 2012 Det Russiske WTO medlemskab skaber nye forretningsmuligheder! Vær en del af handelsdelegationen Green Denmark Green Fairytale,

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2011 We create Dialogue Culture Network Activities Exchange DDK ÅRSBERETNING 2011 3 Indhold 4 6 12 24 25 26 28 30 33 58 Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET Til Kulturministeriet Dokumenttype Evaluering Dato Oktober 2009 EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET KULTURMINISTERIET Revision [xx] Dato 2009-09-16 Udarbejdet [Navn] af Kontrolleret

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Med passion som drivkraft. Christian Have Syddjurs Kommune 26. februar 2015

Med passion som drivkraft. Christian Have Syddjurs Kommune 26. februar 2015 Med passion som drivkraft Christian Have Syddjurs Kommune 26. februar 2015 Alting starter i det små Christian Have Grundlægger og indehaver af Have Kommunikation Direktør indtil 2010 Nu kreativ direktør

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune APRILFESTIVAL Teater for små og store Assens kommune Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere