Temadage, foredrag, fællestimer og DIO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadage, foredrag, fællestimer og DIO"

Transkript

1 Bedes udleveret til (fag): Modtagere (initialer): Efterårssemestret 2015 Forårssemestret 2016 Emner til Temadage, foredrag, fællestimer og DIO med udgangspunkt i historie/samtidshistorie samfundsfag/samfundskundskab engelsk international økonomi m.v. DIO på HHX Yderligere eksemplarer af denne brochure kan downloades fra

2 Præsentation: Foredragsholder, historiker og underviser Finn Madsen giver et ofte utraditionelt og lejlighedsvis lidt provokerende :-) oplæg i sine foredrag. Han rejser flere gange årligt til USA og har besøgt de fleste enkeltstater. På sine rejser til Fjernøsten har han flere gange besøgt kinesiske storbyer og kraftcentre som Beijing, Shanghai, Xi'an og Hongkong. Han har oplevet de asiatiske tigerøkonomier for fuld udfoldelse i Taiwan og Sydkorea og rejst igennem Japan og dets megabyer og har opholdt sig i Tokyo adskillige gange. Hans mange aktuelle fotos og småvideoer er med til at belyse de diskuterede problemstillinger. Temadagene eller foredraget/fællestimen lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og indholdet kan tilpasses tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen. Der vil blive vist forskelligt billed- og filmmateriale via PC og lysprojektor. Det er derfor vigtigt, at der kan disponeres over en projektor med tilkoblet lydanlæg, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af video- og illustrationsmaterialet. Bærbar PC medbringes af foredragsholderen og skal kunne tilkobles skolens anlæg. Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter fx fællestime/-foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser/årgange/faghold som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). Udvalgte lektioner kan være engelsksprogede. Pris: kr ,- + transport + evt. overnatning. Kontakt forlaget m.h.p. aftale. Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. Pris: kr ,- + transport + evt. overnatning. Kontakt forlaget for nærmere aftale. Alle anvendte slides og videouddrag vil blive stillet til rådighed for arrangøren på DVD. Denne indeholder også et bredt udvalg af de allernyeste danske og internationale rapporter om samt analyser af de berørte emner. DVD'en vil fx kunne lægges ind på skolens intranet, hvilket sikrer elever, kursister og lærerne fortsat mulighed for at arbejde med de belyste problemstillinger.

3 The American Way of Life Hverken overskriften eller udtrykket "amerikanske tilstande" er her i landet nødvendigvis forbundet med noget positivt eller efterstræbelsesværdigt. De har i årevis været anvendt i debatten, når man har ønsket at tage afstand fra forskellige amerikanske fænomener, som man ikke fandt passende for danske forhold. Finn Madsen diskuterer med udgangspunkt i sine mange rejser til USA og sine seneste udgivelser USA og verden (2007) og Det amerikanske samfund (2012) begreberne "the American Way of Life" og "amerikanske tilstande". Flg. emner kan belyses: den anmassende amerikanske selvbevidsthed USA efter finanskrisen: enden på dollarens dominans eller ny revival? fascinationen og udbredelsen af skydevåben den skæve indkomstfordeling i USA demokrater vs. republikanere: en ineffektiv kongres Barack Obama en upopulær præsident kristen fundamentalisme og religiøs fanatisme fattigdom i USA og Europa amerikanere og europæere manglende fællesnævner? ghettodannelse og kriminalitet den nye sygeforsikring ("Obamacare"), dens udbredelse og virkning den massive indvandring fra Latinamerika den nye amerikanske klimapolitik uddannelsessystemet fra high school til universitet en sammenligning med Danmark og EU produktionen af skiferolie og -gas: USA som verdens nye og dominerende energieksportør? USA i verden: en ny og anderledes udenrigspolitik? præsidentvalget 2016 i horisonten: Hillary Clinton (?) vs. Jeb Bush (?) Ved booking af foredrag medfølger gratis et klassesæt (30 stk.) af bogudgivelsen Det amerikanske samfund (2012) og ved booking af temadag 60 stk.

4 Crime in the US Den 78-årige sherif Joe Arpaio er fra Mariposa County, der bl.a. omfatter Arizonas hovedstad Phoenix med o. 5 mio. indbyggere. Politisk set står han et pænt stykke til højre for de fleste amerikanere, men indbyggerne i Arizona har i den grad taget ham og hans kompromisløse holdning over for lovovertrædere (og især ulovlige indvandrere fra Mexico) til sig, at de siden 1992 og indtil videre har valgt ham som sherif fem gange. Han kalder sig selv "USA's barskeste sherif", og er blevet berygtet for oprettelse af teltlejre, hvor fangerne bor og overnatter under presenninger i den stegende ørkenhede, for kun at give mad til fanger to gange dagligt, at sende både mænd og kvinder ud sammenlænkede (de såkaldte chain gangs) for at udføre hårdt fysisk arbejde og for at tvinge alle indsatte til at gå i lyserødt undertøj! Sidstnævnte foreteelse har reduceret tyveri af sådanne beklædningsgenstande til 0, hævder han. Dette inspirerede sheriffen til at gøre lyserødt til fængslets altdominerende farve, så håndklæder m.v. blev lyserødt... incl. håndjernene! Om udstyret kan købes? Naturligvis, Joe Arpaios "varer" kan ses og anskaffes gennem Alene i 2009 faldt kriminaliteten i Mariposa County med 19%. På fotografiet af Joe Arpaio i sit kontor i Phoenix kan man se et "reklameskilt" for hans teltby (tent city) med ordet "vacancy" (ledige værelser). På skiltet anføres at dagens specialiteter er hårdt arbejde, (tvungen) hårklipning, bologna sandwiches (pølsesandwich muligvis den ringeste spise i USA!), måltider der er 35 cent (= 2 Dkr.) værd, tv med opdragelseskanaler, lyserødt undertøj, temperaturer på 122º F (= 50º C) og kontrol for narkotikamisbrug. Samtidig er der ingen mulighed for at ryge, at få kaffe, at se pornofilm eller opnå andre adspredelsestilbud fra livet uden for pigtråden. I begyndelsen af 2012 erklærede Joe Arpaio, der på opfordring af den konservative Tea Party-bevægelse havde undersøgt præsident Obamas fødselsattest, at attesten sandsynligvis var et falsum. Det betød i givet fald, at Obama var blevet præsident uretmæssigt, idet kun en person født i USA kan vælges til nationens højeste embede. Sherif Arpaio havde medio 2015 ikke kunnet føre bevis for sin påstand. Forskellige borgerrettighedsgrupper har indtil videre forgæves forsøgt at få sheriffen sat fra bestillingen og straffet. I USA er sheriffer ikke offentlig ansat af stat eller kommune, men valgt af befolkningen ved direkte valg.

5 Dette er (måske?!) et originalt transkript fra en radiokonversation fra den 10. oktober 1995 mellem et amerikansk hangarskib og den canadiske kystvagt ved Newfoundlands kyst: Americans: Please divert your course 15 degrees to the North to avoid a collision. Canadians: Recommend you divert YOUR course 15 degrees to the South to avoid collision. Americans: This is the Captain of a US Navy ship. I say again, divert YOUR course. Canadians: No, I say again, you divert YOUR course. Americans: THIS IS THE AIRCRAFT CARRIER USS LIN- COLN, THE SECOND LARGEST SHIP IN THE UNITED STATES ATLANTIC FLEET. WE ARE ACCOMPANIED BY THREE DESTROYERS, THREE CRUISERS AND NUMEROUS SUPPORT VESSELS. I DEMAND THAT YOU CHANGE YOUR COURSE 15 DEGREES NORTH, THAT S ONE FIVE DEGREES NORTH, OR COUNTER- MEASURES WILL BE UNDERTAKEN TO ENSURE THE SAFETY OF THIS SHIP! Canadians: This is a lighthouse. Your call. I begyndelsen af det 21. århundrede findes der i realiteten stadig kun én magt på kloden, der er i stand til at påføre de fleste andre nationer dens holdninger det være sig i kulturel, økonomisk, politisk, indflydelsesmæssig og militær henseende. Denne nation er USA. USA er næppe en supermagt på retur. Men andre magter er ganske vist for opadgående, og præsident Obamas modvilje efter krigene i Afghanistan og Irak mod at engagere USA i større militære operationer kan lejlighedsvis få USA til at synes for nedadgående i magt- og indflydelsesmæssig henseende. Foredraget tager sit udgangspunkt i den amerikanske verdensdominans. Dette forhold har smittet af på den amerikanske selvforståelse: nationens ego er (som det fremgår af inseratet) kolossalt! Foredragsholderen Finn Madsen har den seneste snes år forsket i amerikanske forhold og har med særligt henblik på international politik bl. a. udgivet bøger om Cuba-krisen, Kennedy-mordet, Vietnamkrigen, amerikansk og international sikkerhedspolitik, terrorisme og den kolde krig mellem Øst og Vest, Mellemøsten og Golfkrigen mod Irak. Finn Madsen vil diskutere USA's fortsatte økonomiske, kulturelle og militære perspektiver i en globaliseret verden med et hastigt ekspanderende Kina og Indien og et aggressivt Rusland på sidelinjen, og hvorvidt præsident Barack Obama (og dennes efterfølger fra 2017) kan og vil ændre på USA's position.

6 Apropos tv-udsendelserne om "9z mod Kina"... Danske tabere i en asiatisk verden? Danmark og resten af Europa har i begyndelsen af det 21. århundrede ifølge flere eksperter og politiske iagttagere påbegyndt en gigantisk og tilsyneladende uafvendelig nedtur i internationalt perspektiv. Det være sig på det internationalt indflydelsesmæssige, økonomiske, uddannelsesmæssige, kulturelle og militære felt. Europas tid som foregangskontinent forekommer i mange henseender at være forbi. Selv om USAs relative indflydelse synes at være aftagende, vil landet takket være sin innovationstrang og iboende dynamik fortsat være blandt verdens dominerende centre. Men hvilke vilkår vil eksistere for Danmark og andre europæiske "tabernationer", når Kina, Indien og øvrige asiatiske vækstcentre har tilkæmpet sig deres del af kagen? Foredragsholder og historiker Finn Madsen vil i sit provokerende indlæg og med udgangspunkt i sine mange rejser til Fjernasien (Beijing, Xi'an, Hong Kong, Shanghai, Taiwan, Sydkorea og Japan) diskutere disse dystre perspektiver via en debat om DR-dokumentaren "9z mod Kina" den amerikansk-europæiske økonomiske krise siden 2008 contra de asiatiske vækstmotorer det danske undervisningssystems lidet imponerende tilstand i globaliseringens tidsalder utilstrækkelig dansk produktivitet med alt for høje lønninger? det vestlige demokratis fallit? i en verden hvor ikke-demokratiske værdier synes at vinde større og større indflydelse dansk national selvtilstrækkelighed, hvor det ofte anses for en dyd at være uvidende Danmark har verdens højeste skattetryk men en levestandard og et "velfærdssystem" i frit fald I Kina lyder et slogan, når man opfordrer landets studerende til at arbejde flittigt: "Vil du sove i en papkasse, eller vil du køre Mercedes?". Hvorfor eksisterer et tilsvarende slogan ikke i Danmark?

7 Temaer og tendenser i globaliseringens tidsalder Foredragsholderen vil diskutere et antal af flg. emner: Ukraine efter den russiske annektering af Krim, nedskydningen af det malaysiske passagerfly og fortsat borgerkrig i Ukraine: ny kold (varm?) krig mellem Vesten og Rusland? USA i verden på vej ned eller still going strong? Kina fra primitivt u-land til økonomisk og militær sværvægter: respekteret af få, frygtet af mange EU økonomisk kæmpe, men politisk og militær dværg Globaliseringens veje BRICS-landene og nye 'stormagter' på fremmarch Energien i fremtiden USA som verdens nye energicentrum takket være skifergas og -olie? Den internationale klimadebat kendsgerninger, myter og holdninger.

8 Mellemøsten i 2010'erne status og fremtidsudsigter Finn Madsen vil med udgangspunkt i sine udgivelser Mellemøsten efter Golfkrigen ( ), Tekster til Mellemøsten efter Golfkrigen, I-IV ( ) og Mellemøsten i det 21. århundrede i amerikansk perspektiv ( ) og sit fortsatte arbejde med regionens historie diskutere status og fremtidsudsigterne i Mellemøsten og i den muslimske verden generelt. Den historiske og religiøser splittelse i den arabiske verden Israel i Mellemøsten stabiliserende faktor i en urolig verden eller evig konfliktmager? Det såkaldte arabiske forår: fjernelse af diktatorer i Tunesien, Libyen og Egypten men fortsat uro og ringe stabilitet Borgerkrigen i Syrien Irak efter Saddam-krigene: en stat på tærskelen til sammenbrud Terrororganisationen Islamisk Stat og dens fremmarch Irans bestræbelser på at erhverve sig kernevåben Oliens magt og forbandelse i den arabiske verden Terrorisme - et mellemøstligt fænomen? (Boko Haram, Al-Qaeda og Taliban) Arabiske fakta og visioner i en globaliseret verden - henvisninger til rapporter på internettet og andre materialer

9 Big whopper eller chop suey? USA og Kina i verden år 2015 og 2035 Finn Madsen vil med inddragelse af sine bogudgivelser, fx USA og verden og udgivelser under vejs, diskutere indre og ydre udviklingsmuligheder og tendenser i de to gigantstater USA og Kina. Hvorledes er situationen i dag og hvilke forhold vil ifølge forskere sandsynligvis komme til at gøre sig gældende i den kommende generation. USA er i dag stadig den altdominerende verdensmagt militært, økonomisk, politisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og (måske) ideologisk. For 25 år siden var Kina et primitivt og lidet udviklet u-land; men med årlige økonomiske vækstrater på op mod 10% siden da, kan Kina ikke længere ignoreres i nogen som helst henseende på den verdenspolitiske og -økonomiske arena. Vil Kinas BNP virkelig overgå USA's om få år? Hvad har finanskrisen betydet for de to nationer? I dag er USA og Kina gensidigt afhængige økonomisk, men hvad vil fremtiden bringe: intensiveret kappestrid, men fortsat fredelig udvikling eller væbnet konflikt?

10 Putins Rusland Sovjetunionens sammenbrud for knap 25 år siden udvirkede en mængde nye stater i ruinerne af imperiet, herunder Rusland. Samtidig opnåede de østeuropæiske satellitstater deres frihed, og de fleste af disse lagde omgående billet ind på medlemsskab af EU og NATO. Rusland selv syntes under sin første præsident, Boris Jeltsin, at affinde sig med sin reducerede rolle i verdenspoltikken. Kommunistpartiet forsvandt, og diktaturet afløstes af demokratiske tilstande. Alt dette skulle under Jeltsins afløser, Vladimir Putin, komme til at ændre sig... I dag er demokratiet ikke-eksisterende, og det revanchistiske Rusland har under Putin lagt sig ud med de fleste vestlige lande og sine tidligere østeuropæiske allierede. Disse frygter at komme til at lide samme skæbne som Georgien og Ukraine, der har måttet se Rusland okkupere dele af deres territorier. Finn Madsen vil diskutere interne forhold i Rusland og samtidig prøve at vurdere mulighederne for en fortsat fredelig sameksistens med Vesten. Putin er stadig yderst populær indenfor Ruslands grænser, men økonomisk befinder landet sig totalt afhængigt som det er af energieksport i alvorlige vanskeligheder.

11 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier vitterligt vås eller reelle problemstillinger? Jorden gik alligevel ikke under i 2012 som nogle mente, at mayakalenderne havde forudset... Hvorfor tager så mange mennesker selv åbenlyst ubegrundede påstande, spådomme og sammensværgelsesteorier alvorligt? Stod den amerikanske regering selv bag 9-11 terrorangrebene i New York og Washington den 11. september 2001? Forudsagde mayaerne, Nostradamus m.fl. verdens endeligt den 21. december 2012, og hvorfor blev verden så alligevel ikke bragt til ophør på denne dato? :-) Fandt månelandingen i 1969 aldrig sted, men blev konstrueret i et filmstudie? Lever Elvis? og lever Hitler? Faldt den amerikanske præsident John F. Kennedy som offer for et énmandsattentat eller en sammensværgelse? Svarene på de første spørgsmål kan gives meget præcist og entydigt takket være indiskutable kendsgerninger. Derimod er den sidste problemstilling langt mere kompliceret og deler den dag i dag professionelle efterforskere i to grupperinger. Foredragsholderen vil med udgangspunkt i ovennævnte og andre dommedagsprofetier og sammensværgelsesteorier redegøre for mekanismerne bag mange menneskers tilbøjelighed til at søge efter komplicerede årsagsforklaringer og ignorere de mere simple. Langt fra alle konspirationsteorier kan uden videre afvises; faktisk har mange politiske attentater bevisligt fundet sted som følge af en sammensværgelse. Samtidig vil ovennævnte problemstillinger og mange flere blive diskuteret med referencer til det eksisterende kildemateriales værdi og (mangel på) beviser.

12 DIO Det Internationale område på HHX Finn Madsen vil i et perspektiverende indlæg diskutere den europæiske økonomiske krise siden 2008 contra de asiatiske vækstmotorer den dramatisk voksende amerikanske økonomi siden 2014 Kinas tilsyneladende økonomiske opbremsning de seneste par år og gigantiske forureningsproblemer BRICS-landenes bratte økonomiske opvågnen de internationale konsekvenser af den amerikanske præsident Barack Obamas meget lave ratings det vestlige demokratis fallit? i en verden hvor ikke-demokratiske værdier synes at vinde større og større indflydelse, fx i Rusland (efter annekteringen af Krim) og Kinas stridigheder med sine naboer det økonomisk/militære spændingsfelt mellem især USA og Kina. efter EU-valget: hvor er unionen på vej hen økonomisk, politisk, indflydelsesmæssigt? Danmarks internationale placering, hvor den forventede økonomiske optur fortsat lader vente på sig, og hvor fremtidsudsigterne på lidt længere sigt tegner sig særdeles dystre bliver verden "grøn"? fremtidens energiforsyning klimadebatten hvor står vi nu? Generelt gælder det, at temadagens/foredragets indhold på forhånd kan aftales med foredragsholderen m.h.p. særlige ønsker og prioritering af foretrukne emner.

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

DIO Mellemøsten ZBC - 2013

DIO Mellemøsten ZBC - 2013 DIO Mellemøsten ZBC - 2013 Hvornår gør vi hvad? Tidsplan Undervisning i DIO: Uge 5 og 6. Se dit skema i lectio. Refleksions-skrivning: Hver dag (fra d. 31. til d. 7.) skal du skrive og aflevere en refleksion

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Europa, Rusland og EU. Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS)

Europa, Rusland og EU. Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS) Europa, Rusland og EU Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS) Det internationale system - Gammel og ny verdensorden Bipolaritet

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Det Radikale Venstre 20. maj 2005

Det Radikale Venstre 20. maj 2005 Det Radikale Venstre 20. maj 2005 Emne: Globale politiske og økonomiske udfordringer med sigte på Asien. Af: Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København. www.oerstroemmoeller.com

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 I denne rapporteringsperiode er forfølgelserne verden over taget til, selv steder hvor den ikke har været så udtalt tidligere, f.eks. områder i Asien, Latinamerika

Læs mere

Hvad er homoseksualitet?

Hvad er homoseksualitet? Hvad er homoseksualitet? 1. Homoseksualitet er en psykologisk, social og biologisk afvigelse, som har eksisteret altid og mere eller mindre skjult i de fleste civilisationer. Da homoseksualitet er skadelig

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

RÆSON. Demokraternes store chance. Af Aimée Kjær. David Gress i RÆSON om Midtvejsvalget:

RÆSON. Demokraternes store chance. Af Aimée Kjær. David Gress i RÆSON om Midtvejsvalget: David Gress i om Midtvejsvalget: Demokraternes store chance Demokraterne har en kæmpe chance her. Hvis ikke de kan vinde stort nu, hvor præsidenten er så upopulær, så kan de aldrig vinde stort. Det siger

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

2015-2016. Foredragsrække på Viborg Katedralskole

2015-2016. Foredragsrække på Viborg Katedralskole 2015-2016 Foredragsrække på Viborg Katedralskole Foredragsliste KUNST OG ARKITEKTUR PÅ VIBORG KATEDRALSKOLE V/KAREN HADERUP GULDBERG Onsdag d. 7. oktober 2015 РУСЬ, КУДА НЕСЕШЬСЯ ТЫ? HVOR GÅR RUSLAND HEN

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres

Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres 19. august, 2012 Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres I stedet for at ofre danske soldaters liv på umulige opgaver bør Danmark føre en ny udenrigspolitik. En udenrigspolitik,

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG Engang var det oligarkerne, der styrede russisk politik. I dag bakker de op om Putin trods sanktioner og valutakrise. Ruslands stærke mand er

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014.

Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. Formuleringer studieretningsprojekter med international økonomi 2013-2014. IØ-mat Lav en oversigt over en række af de finansielle instrumenter der var i brug op til finanskrisen og for prisfastsættelsen

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tradium Handelsgymnasiet Hhx Samtidshistorie

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005.

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Emne: Politisk tradition, udvikling muligheder/risici, forskelle/uligheder/demografi. De to landes betydning.

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC HHX DIO Sven Clausen 3hhd Formål og identitet Mål Det internationale område del 3 i studieområdet Studieområdet er et samarbejde

Læs mere

Unge rejser uden forsikring

Unge rejser uden forsikring Unge rejser uden forsikring 5 Mange unge danskere sparer rejseforsikringen og det kan blive en dyr fornøjelse Af Jens Grønbech 10 15 20 25 30 35 Er du ved at køre træt i arbejdet eller eksamenslæsningen,

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere