Temadage, foredrag, fællestimer og DIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadage, foredrag, fællestimer og DIO"

Transkript

1 Bedes udleveret til (fag): Modtagere (initialer): Efterårssemestret 2015 Forårssemestret 2016 Emner til Temadage, foredrag, fællestimer og DIO med udgangspunkt i historie/samtidshistorie samfundsfag/samfundskundskab engelsk international økonomi m.v. DIO på HHX Yderligere eksemplarer af denne brochure kan downloades fra

2 Præsentation: Foredragsholder, historiker og underviser Finn Madsen giver et ofte utraditionelt og lejlighedsvis lidt provokerende :-) oplæg i sine foredrag. Han rejser flere gange årligt til USA og har besøgt de fleste enkeltstater. På sine rejser til Fjernøsten har han flere gange besøgt kinesiske storbyer og kraftcentre som Beijing, Shanghai, Xi'an og Hongkong. Han har oplevet de asiatiske tigerøkonomier for fuld udfoldelse i Taiwan og Sydkorea og rejst igennem Japan og dets megabyer og har opholdt sig i Tokyo adskillige gange. Hans mange aktuelle fotos og småvideoer er med til at belyse de diskuterede problemstillinger. Temadagene eller foredraget/fællestimen lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og indholdet kan tilpasses tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen. Der vil blive vist forskelligt billed- og filmmateriale via PC og lysprojektor. Det er derfor vigtigt, at der kan disponeres over en projektor med tilkoblet lydanlæg, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af video- og illustrationsmaterialet. Bærbar PC medbringes af foredragsholderen og skal kunne tilkobles skolens anlæg. Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter fx fællestime/-foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser/årgange/faghold som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). Udvalgte lektioner kan være engelsksprogede. Pris: kr ,- + transport + evt. overnatning. Kontakt forlaget m.h.p. aftale. Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. Pris: kr ,- + transport + evt. overnatning. Kontakt forlaget for nærmere aftale. Alle anvendte slides og videouddrag vil blive stillet til rådighed for arrangøren på DVD. Denne indeholder også et bredt udvalg af de allernyeste danske og internationale rapporter om samt analyser af de berørte emner. DVD'en vil fx kunne lægges ind på skolens intranet, hvilket sikrer elever, kursister og lærerne fortsat mulighed for at arbejde med de belyste problemstillinger.

3 The American Way of Life Hverken overskriften eller udtrykket "amerikanske tilstande" er her i landet nødvendigvis forbundet med noget positivt eller efterstræbelsesværdigt. De har i årevis været anvendt i debatten, når man har ønsket at tage afstand fra forskellige amerikanske fænomener, som man ikke fandt passende for danske forhold. Finn Madsen diskuterer med udgangspunkt i sine mange rejser til USA og sine seneste udgivelser USA og verden (2007) og Det amerikanske samfund (2012) begreberne "the American Way of Life" og "amerikanske tilstande". Flg. emner kan belyses: den anmassende amerikanske selvbevidsthed USA efter finanskrisen: enden på dollarens dominans eller ny revival? fascinationen og udbredelsen af skydevåben den skæve indkomstfordeling i USA demokrater vs. republikanere: en ineffektiv kongres Barack Obama en upopulær præsident kristen fundamentalisme og religiøs fanatisme fattigdom i USA og Europa amerikanere og europæere manglende fællesnævner? ghettodannelse og kriminalitet den nye sygeforsikring ("Obamacare"), dens udbredelse og virkning den massive indvandring fra Latinamerika den nye amerikanske klimapolitik uddannelsessystemet fra high school til universitet en sammenligning med Danmark og EU produktionen af skiferolie og -gas: USA som verdens nye og dominerende energieksportør? USA i verden: en ny og anderledes udenrigspolitik? præsidentvalget 2016 i horisonten: Hillary Clinton (?) vs. Jeb Bush (?) Ved booking af foredrag medfølger gratis et klassesæt (30 stk.) af bogudgivelsen Det amerikanske samfund (2012) og ved booking af temadag 60 stk.

4 Crime in the US Den 78-årige sherif Joe Arpaio er fra Mariposa County, der bl.a. omfatter Arizonas hovedstad Phoenix med o. 5 mio. indbyggere. Politisk set står han et pænt stykke til højre for de fleste amerikanere, men indbyggerne i Arizona har i den grad taget ham og hans kompromisløse holdning over for lovovertrædere (og især ulovlige indvandrere fra Mexico) til sig, at de siden 1992 og indtil videre har valgt ham som sherif fem gange. Han kalder sig selv "USA's barskeste sherif", og er blevet berygtet for oprettelse af teltlejre, hvor fangerne bor og overnatter under presenninger i den stegende ørkenhede, for kun at give mad til fanger to gange dagligt, at sende både mænd og kvinder ud sammenlænkede (de såkaldte chain gangs) for at udføre hårdt fysisk arbejde og for at tvinge alle indsatte til at gå i lyserødt undertøj! Sidstnævnte foreteelse har reduceret tyveri af sådanne beklædningsgenstande til 0, hævder han. Dette inspirerede sheriffen til at gøre lyserødt til fængslets altdominerende farve, så håndklæder m.v. blev lyserødt... incl. håndjernene! Om udstyret kan købes? Naturligvis, Joe Arpaios "varer" kan ses og anskaffes gennem Alene i 2009 faldt kriminaliteten i Mariposa County med 19%. På fotografiet af Joe Arpaio i sit kontor i Phoenix kan man se et "reklameskilt" for hans teltby (tent city) med ordet "vacancy" (ledige værelser). På skiltet anføres at dagens specialiteter er hårdt arbejde, (tvungen) hårklipning, bologna sandwiches (pølsesandwich muligvis den ringeste spise i USA!), måltider der er 35 cent (= 2 Dkr.) værd, tv med opdragelseskanaler, lyserødt undertøj, temperaturer på 122º F (= 50º C) og kontrol for narkotikamisbrug. Samtidig er der ingen mulighed for at ryge, at få kaffe, at se pornofilm eller opnå andre adspredelsestilbud fra livet uden for pigtråden. I begyndelsen af 2012 erklærede Joe Arpaio, der på opfordring af den konservative Tea Party-bevægelse havde undersøgt præsident Obamas fødselsattest, at attesten sandsynligvis var et falsum. Det betød i givet fald, at Obama var blevet præsident uretmæssigt, idet kun en person født i USA kan vælges til nationens højeste embede. Sherif Arpaio havde medio 2015 ikke kunnet føre bevis for sin påstand. Forskellige borgerrettighedsgrupper har indtil videre forgæves forsøgt at få sheriffen sat fra bestillingen og straffet. I USA er sheriffer ikke offentlig ansat af stat eller kommune, men valgt af befolkningen ved direkte valg.

5 Dette er (måske?!) et originalt transkript fra en radiokonversation fra den 10. oktober 1995 mellem et amerikansk hangarskib og den canadiske kystvagt ved Newfoundlands kyst: Americans: Please divert your course 15 degrees to the North to avoid a collision. Canadians: Recommend you divert YOUR course 15 degrees to the South to avoid collision. Americans: This is the Captain of a US Navy ship. I say again, divert YOUR course. Canadians: No, I say again, you divert YOUR course. Americans: THIS IS THE AIRCRAFT CARRIER USS LIN- COLN, THE SECOND LARGEST SHIP IN THE UNITED STATES ATLANTIC FLEET. WE ARE ACCOMPANIED BY THREE DESTROYERS, THREE CRUISERS AND NUMEROUS SUPPORT VESSELS. I DEMAND THAT YOU CHANGE YOUR COURSE 15 DEGREES NORTH, THAT S ONE FIVE DEGREES NORTH, OR COUNTER- MEASURES WILL BE UNDERTAKEN TO ENSURE THE SAFETY OF THIS SHIP! Canadians: This is a lighthouse. Your call. I begyndelsen af det 21. århundrede findes der i realiteten stadig kun én magt på kloden, der er i stand til at påføre de fleste andre nationer dens holdninger det være sig i kulturel, økonomisk, politisk, indflydelsesmæssig og militær henseende. Denne nation er USA. USA er næppe en supermagt på retur. Men andre magter er ganske vist for opadgående, og præsident Obamas modvilje efter krigene i Afghanistan og Irak mod at engagere USA i større militære operationer kan lejlighedsvis få USA til at synes for nedadgående i magt- og indflydelsesmæssig henseende. Foredraget tager sit udgangspunkt i den amerikanske verdensdominans. Dette forhold har smittet af på den amerikanske selvforståelse: nationens ego er (som det fremgår af inseratet) kolossalt! Foredragsholderen Finn Madsen har den seneste snes år forsket i amerikanske forhold og har med særligt henblik på international politik bl. a. udgivet bøger om Cuba-krisen, Kennedy-mordet, Vietnamkrigen, amerikansk og international sikkerhedspolitik, terrorisme og den kolde krig mellem Øst og Vest, Mellemøsten og Golfkrigen mod Irak. Finn Madsen vil diskutere USA's fortsatte økonomiske, kulturelle og militære perspektiver i en globaliseret verden med et hastigt ekspanderende Kina og Indien og et aggressivt Rusland på sidelinjen, og hvorvidt præsident Barack Obama (og dennes efterfølger fra 2017) kan og vil ændre på USA's position.

6 Apropos tv-udsendelserne om "9z mod Kina"... Danske tabere i en asiatisk verden? Danmark og resten af Europa har i begyndelsen af det 21. århundrede ifølge flere eksperter og politiske iagttagere påbegyndt en gigantisk og tilsyneladende uafvendelig nedtur i internationalt perspektiv. Det være sig på det internationalt indflydelsesmæssige, økonomiske, uddannelsesmæssige, kulturelle og militære felt. Europas tid som foregangskontinent forekommer i mange henseender at være forbi. Selv om USAs relative indflydelse synes at være aftagende, vil landet takket være sin innovationstrang og iboende dynamik fortsat være blandt verdens dominerende centre. Men hvilke vilkår vil eksistere for Danmark og andre europæiske "tabernationer", når Kina, Indien og øvrige asiatiske vækstcentre har tilkæmpet sig deres del af kagen? Foredragsholder og historiker Finn Madsen vil i sit provokerende indlæg og med udgangspunkt i sine mange rejser til Fjernasien (Beijing, Xi'an, Hong Kong, Shanghai, Taiwan, Sydkorea og Japan) diskutere disse dystre perspektiver via en debat om DR-dokumentaren "9z mod Kina" den amerikansk-europæiske økonomiske krise siden 2008 contra de asiatiske vækstmotorer det danske undervisningssystems lidet imponerende tilstand i globaliseringens tidsalder utilstrækkelig dansk produktivitet med alt for høje lønninger? det vestlige demokratis fallit? i en verden hvor ikke-demokratiske værdier synes at vinde større og større indflydelse dansk national selvtilstrækkelighed, hvor det ofte anses for en dyd at være uvidende Danmark har verdens højeste skattetryk men en levestandard og et "velfærdssystem" i frit fald I Kina lyder et slogan, når man opfordrer landets studerende til at arbejde flittigt: "Vil du sove i en papkasse, eller vil du køre Mercedes?". Hvorfor eksisterer et tilsvarende slogan ikke i Danmark?

7 Temaer og tendenser i globaliseringens tidsalder Foredragsholderen vil diskutere et antal af flg. emner: Ukraine efter den russiske annektering af Krim, nedskydningen af det malaysiske passagerfly og fortsat borgerkrig i Ukraine: ny kold (varm?) krig mellem Vesten og Rusland? USA i verden på vej ned eller still going strong? Kina fra primitivt u-land til økonomisk og militær sværvægter: respekteret af få, frygtet af mange EU økonomisk kæmpe, men politisk og militær dværg Globaliseringens veje BRICS-landene og nye 'stormagter' på fremmarch Energien i fremtiden USA som verdens nye energicentrum takket være skifergas og -olie? Den internationale klimadebat kendsgerninger, myter og holdninger.

8 Mellemøsten i 2010'erne status og fremtidsudsigter Finn Madsen vil med udgangspunkt i sine udgivelser Mellemøsten efter Golfkrigen ( ), Tekster til Mellemøsten efter Golfkrigen, I-IV ( ) og Mellemøsten i det 21. århundrede i amerikansk perspektiv ( ) og sit fortsatte arbejde med regionens historie diskutere status og fremtidsudsigterne i Mellemøsten og i den muslimske verden generelt. Den historiske og religiøser splittelse i den arabiske verden Israel i Mellemøsten stabiliserende faktor i en urolig verden eller evig konfliktmager? Det såkaldte arabiske forår: fjernelse af diktatorer i Tunesien, Libyen og Egypten men fortsat uro og ringe stabilitet Borgerkrigen i Syrien Irak efter Saddam-krigene: en stat på tærskelen til sammenbrud Terrororganisationen Islamisk Stat og dens fremmarch Irans bestræbelser på at erhverve sig kernevåben Oliens magt og forbandelse i den arabiske verden Terrorisme - et mellemøstligt fænomen? (Boko Haram, Al-Qaeda og Taliban) Arabiske fakta og visioner i en globaliseret verden - henvisninger til rapporter på internettet og andre materialer

9 Big whopper eller chop suey? USA og Kina i verden år 2015 og 2035 Finn Madsen vil med inddragelse af sine bogudgivelser, fx USA og verden og udgivelser under vejs, diskutere indre og ydre udviklingsmuligheder og tendenser i de to gigantstater USA og Kina. Hvorledes er situationen i dag og hvilke forhold vil ifølge forskere sandsynligvis komme til at gøre sig gældende i den kommende generation. USA er i dag stadig den altdominerende verdensmagt militært, økonomisk, politisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og (måske) ideologisk. For 25 år siden var Kina et primitivt og lidet udviklet u-land; men med årlige økonomiske vækstrater på op mod 10% siden da, kan Kina ikke længere ignoreres i nogen som helst henseende på den verdenspolitiske og -økonomiske arena. Vil Kinas BNP virkelig overgå USA's om få år? Hvad har finanskrisen betydet for de to nationer? I dag er USA og Kina gensidigt afhængige økonomisk, men hvad vil fremtiden bringe: intensiveret kappestrid, men fortsat fredelig udvikling eller væbnet konflikt?

10 Putins Rusland Sovjetunionens sammenbrud for knap 25 år siden udvirkede en mængde nye stater i ruinerne af imperiet, herunder Rusland. Samtidig opnåede de østeuropæiske satellitstater deres frihed, og de fleste af disse lagde omgående billet ind på medlemsskab af EU og NATO. Rusland selv syntes under sin første præsident, Boris Jeltsin, at affinde sig med sin reducerede rolle i verdenspoltikken. Kommunistpartiet forsvandt, og diktaturet afløstes af demokratiske tilstande. Alt dette skulle under Jeltsins afløser, Vladimir Putin, komme til at ændre sig... I dag er demokratiet ikke-eksisterende, og det revanchistiske Rusland har under Putin lagt sig ud med de fleste vestlige lande og sine tidligere østeuropæiske allierede. Disse frygter at komme til at lide samme skæbne som Georgien og Ukraine, der har måttet se Rusland okkupere dele af deres territorier. Finn Madsen vil diskutere interne forhold i Rusland og samtidig prøve at vurdere mulighederne for en fortsat fredelig sameksistens med Vesten. Putin er stadig yderst populær indenfor Ruslands grænser, men økonomisk befinder landet sig totalt afhængigt som det er af energieksport i alvorlige vanskeligheder.

11 Dommedagsprofetier og konspirationsteorier vitterligt vås eller reelle problemstillinger? Jorden gik alligevel ikke under i 2012 som nogle mente, at mayakalenderne havde forudset... Hvorfor tager så mange mennesker selv åbenlyst ubegrundede påstande, spådomme og sammensværgelsesteorier alvorligt? Stod den amerikanske regering selv bag 9-11 terrorangrebene i New York og Washington den 11. september 2001? Forudsagde mayaerne, Nostradamus m.fl. verdens endeligt den 21. december 2012, og hvorfor blev verden så alligevel ikke bragt til ophør på denne dato? :-) Fandt månelandingen i 1969 aldrig sted, men blev konstrueret i et filmstudie? Lever Elvis? og lever Hitler? Faldt den amerikanske præsident John F. Kennedy som offer for et énmandsattentat eller en sammensværgelse? Svarene på de første spørgsmål kan gives meget præcist og entydigt takket være indiskutable kendsgerninger. Derimod er den sidste problemstilling langt mere kompliceret og deler den dag i dag professionelle efterforskere i to grupperinger. Foredragsholderen vil med udgangspunkt i ovennævnte og andre dommedagsprofetier og sammensværgelsesteorier redegøre for mekanismerne bag mange menneskers tilbøjelighed til at søge efter komplicerede årsagsforklaringer og ignorere de mere simple. Langt fra alle konspirationsteorier kan uden videre afvises; faktisk har mange politiske attentater bevisligt fundet sted som følge af en sammensværgelse. Samtidig vil ovennævnte problemstillinger og mange flere blive diskuteret med referencer til det eksisterende kildemateriales værdi og (mangel på) beviser.

12 DIO Det Internationale område på HHX Finn Madsen vil i et perspektiverende indlæg diskutere den europæiske økonomiske krise siden 2008 contra de asiatiske vækstmotorer den dramatisk voksende amerikanske økonomi siden 2014 Kinas tilsyneladende økonomiske opbremsning de seneste par år og gigantiske forureningsproblemer BRICS-landenes bratte økonomiske opvågnen de internationale konsekvenser af den amerikanske præsident Barack Obamas meget lave ratings det vestlige demokratis fallit? i en verden hvor ikke-demokratiske værdier synes at vinde større og større indflydelse, fx i Rusland (efter annekteringen af Krim) og Kinas stridigheder med sine naboer det økonomisk/militære spændingsfelt mellem især USA og Kina. efter EU-valget: hvor er unionen på vej hen økonomisk, politisk, indflydelsesmæssigt? Danmarks internationale placering, hvor den forventede økonomiske optur fortsat lader vente på sig, og hvor fremtidsudsigterne på lidt længere sigt tegner sig særdeles dystre bliver verden "grøn"? fremtidens energiforsyning klimadebatten hvor står vi nu? Generelt gælder det, at temadagens/foredragets indhold på forhånd kan aftales med foredragsholderen m.h.p. særlige ønsker og prioritering af foretrukne emner.

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Udgivet af RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, i samarbejde med bl. a. Jens Jørgen Nielsen.

Udgivet af RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, i samarbejde med bl. a. Jens Jørgen Nielsen. Foreningen Russisk-Dansk Dialogs debatmøde Vestlige opfattelser af Rusland med journalist Jens Jørgen Nielsen og folketingsmedlem Marie Krarup fra Dansk Folkeparti. Plus RIKO s rapport: Hold vinduet åbent

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006

Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006 Singapore May 12, 2006 Den Konservative Folketingsgruppe den 17.maj 2006 EU tænkepause og hvad så. Ideer og visioner for fremtidens Europa. By: J. Ørstrøm Møller Visiting Senior Research Fellow at Institute

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution ZBC, Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie Hanne Vendelbo

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Mellemøsten og klimaforandringerne

Mellemøsten og klimaforandringerne dfdf ANALYSE December 2009 Mellemøsten og klimaforandringerne Martin Hvidt Verdens statsledere og klimaforhandlere samt demonstranter og pressefolk er netop nu samlet til klimatopmødet i København, hvor

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

Oversigt over skriftlige opgaver i samfundsfag (studentereksamen) 2010-2015 med fokus på International Politik. 27. maj 2015 (ordinær)

Oversigt over skriftlige opgaver i samfundsfag (studentereksamen) 2010-2015 med fokus på International Politik. 27. maj 2015 (ordinær) Oversigt over skriftlige opgaver i samfundsfag (studentereksamen) 2010-2015 med fokus på International Politik Listen omfatter opgaver hvor fokus er på international politik, herunder dansk udenrigspolitik.

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet 21. september 2017 INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Lektor phd Peter Seeberg, direktør for DJUCO (www.djuco.org.) Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Om Super Tuesday Optakt Kandidaterne Analyse: Er der nogen, der kan slå Trump og Clinton? Bud på vinder og taber

Indholdsfortegnelse. Indledning Om Super Tuesday Optakt Kandidaterne Analyse: Er der nogen, der kan slå Trump og Clinton? Bud på vinder og taber Indholdsfortegnelse Indledning Om Super Tuesday Optakt Kandidaterne Analyse: Er der nogen, der kan slå Trump og Clinton? Bud på vinder og taber Indledning Tak fordi du har downloadet denne e guide om Super

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 09/10

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014 Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 0 0-0-0 Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program

Læs mere

Ind i Historien Bind 4 (9. klasse)

Ind i Historien Bind 4 (9. klasse) Ind i Historien Bind 4 (9. klasse) Fra to til én supermagt Fra energi til energikrise Fra national økonomi til global økonomi Fra borger til verdensborger Fra fælles fortid til multietnisk fremtid En mere

Læs mere

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred.

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Medierne skal holde øje med magten. De skal afsløre løgne og ulovligheder de skal være demokratiets vagthunde, de skal

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V LEGER LIGE BØRN BEDST? SIDE 1/8

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V LEGER LIGE BØRN BEDST? SIDE 1/8 SIDE 1/8 DISKUTER TEMAETS OVERSKRIFT: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPFIND FOKUSOMRÅDER TIL ET TEENAGEMINISTERIUM.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samtidshistorie B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Nils

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie Jørgen Møller

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

DET FREMMEDE NYE ÅR OG DE FREMMEDE. Nytårsdag

DET FREMMEDE NYE ÅR OG DE FREMMEDE. Nytårsdag DET FREMMEDE NYE ÅR OG DE FREMMEDE Nytårsdag 2015 har været præget af de fremmede. Tusindvis af flygtninge fra Syrien, Libyen og Afghanistan har oversvømmet Europa. Det har skabt stor bekymring og uro

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,2012 Campus

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Religiøs forfølgelse

Religiøs forfølgelse Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (1. samling) UUI Alm.del Bilag 52 Offentligt Religiøs forfølgelse Bidrag til åben høring i Folketingets Udenrigsudvalg 12.11.14 Religionsfrihed og

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse MVU-pakken (Mellemlange Videregående Uddannelser) Fag

Læs mere

Studieområde 3: Det internationale område

Studieområde 3: Det internationale område Studieområde 3: Det internationale område Emne: Fra kolonisering til globalisering Struer Statsgymnasium 3H1/2014 Det Internationale område Det internationale område er et flerfagligt, emne- og problemorienteret

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Kampagnen mod Eritrea

Kampagnen mod Eritrea Kampagnen mod Eritrea 4 religioner i harmoni i Eritrea. Der kører i øjeblikket en systematisk misinformations kampagne rettet mod Eritrea, som beskyldes for at have gigantiske slavelejre (Politiken 11.juni

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Herningsholm

Læs mere

HADETS DANSKE PROFETER

HADETS DANSKE PROFETER HADETS DANSKE PROFETER I Danmark er der et antal personer, som har gjort det til deres levevej at sprede løgn og had mod NATOS hovedfjende: Rusland. Det kalder man for russofobi. Disse mennesker vil helst

Læs mere

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Opdatering af tabeller s. 156, Gennemsnitlig årlig vækst i BNP, faste priser 1999 USA 4,1% Japan 2,1% Tyskland 1,7% Storbritannien 1,1% Frankrig 2,4% Kilde: Statistisk

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere