Notat August 2019 J-nr.: /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat August 2019 J-nr.: /"

Transkript

1 Notat August 2019 J-nr.: / Danskernes appetit på fritidshuse stiger Danskernes lyst til at kaste sig over sommerhuslivet har tydeligvis været stigende i den senere årrække. Den generelt øgede efterspørgsel efter sommerhuse kan bl.a. være drevet af forbedrede lånevilkår ved køb. Samtidig har samfundsøkonomiens gode form, fremgangen på arbejdsmarkedet og de stigende friværdier i egen bolig givet flere danskere mod på at give sig i kast med erhvervelsen af et sommerhus. Analysen viser følgende: Antallet af handlede fritidshuse steg på landsplan med 113 pct. i perioden Udbuddet af fritidshuse og antallet af handler er meget sæsonbetonet. Der udbydes og handles flest fritidshuse i løbet af sommerhalvåret Med næsten handler er Vest- og Sydsjælland klart den landsdel med flest handlede fritidshuse i løbet af det seneste år. Her står Odsherred Kommune for 39 pct. af handlerne Den største stigning i antallet af handlede fritidshuse i landets sommerhuskommuner finder man i Thisted Kommune med en stigning på 36 pct. siden sidste år Udbuddet af fritidshuse har generelt været faldende i takt med, at der er blevet gennemført flere handler de senere år Evalueret på årsbasis er priserne på fritidshuse forsat stigende. Henover året følger priserne typisk samme sæsonmæssige udsving som udbuddet og antallet af handler stigende i sommerhalvåret og faldende i vinterhalvåret I Nordsjælland synes efterspørgslen efter fritidshuse at være særligt stor. Priserne er høje og stigende, mens antallet af handler er højt i forhold til udbuddet af fritidshuse Den store efterspørgsel på fritidshuse i Nordsjælland kan også aflæses i de lave liggetider. På landsplan er liggetiderne på fritidshuse relativt lave på det meste af Sjælland samt i Østjylland, mens liggetiderne fx op langs den jyske vestkyst og særligt i Nordjylland er høje Nørre Voldgade 106 Telefon: Jyske Bank: 1358 København K CVR-nr.:

2 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 2018K4 2019k1 Flere handler og faldende udbud af fritidshuse Antallet af handlede fritidshuse toppede i 2017 efter at have været stødt stigende siden Antallet af handlede fritidshuse steg på landsplan med hele 121 pct. i løbet af denne periode. I 2018 lå antallet af handler stort set på niveau med 2017 ca. samme niveau af solgte fritidshuse, som man så tilbage i 2005, jf. figur 1. Stigningen fra var på 113 procent. Figur 1: Antallet handlede fritidshuse i Danmark opgjort på årsbasis, Antal handler Kilde: Finans Danmark og egne beregninger Udbuddet af fritidshuse samt antallet af handler er yderst sæsonbetonet idet der udbydes og handles klart flere fritidshuse i løbet af sommerhalvåret end vinterhalvåret. Samtidig har der i takt med det stigende antal handler - været en faldende trend i antallet af udbudte fritidshuse på landsplan de sidste par år, som det ses i figur Figur 2. Antal handler og udbudte fritidshuse i Danmark, Antal Handler Udbud Anm.: Udbuddet af fritidshuse er omregnet fra måneds- til kvartalsbasis Kilde: Finans Danmark (boligmarkeds- og boligudbudsstatistikken) Side 2 af 9

3 Flest handler på Vest- og Sydsjælland, men også stor aktivitet i Nordsjælland Ser man nærmere på landsdelene er det på Vest- og Sydsjælland, at der med handler er handlet flest fritidshuse det seneste år, mens der også handles mange fritidshuse i Nordsjælland og i Nordjylland, jf. figur 3. Forskellen i antallet af handler hænger selvfølgelig sammen med, at der er i nogle landsdele er flere fritidshuse end andre, men efterspørgslen på fritidshuse i de enkelte områder har også stor betydning for liggetiderne og dermed antallet af handler. Der findes fx mange fritidshuse i Nordjylland, men samtidig er de gennemsnitlige liggetider ret høje, således at der gennemføres væsentligt færre handler i Nordjylland, end hvis liggetiderne havde svaret til gennemsnittet på Sjælland. Figur 3: Antal handler fordelt på landsdele det seneste år (2018K2-2019K1) Vest- og Sydsjælland Nordsjælland Nordjylland Østjylland Vestjylland Sydjylland Fyn Bornholm Østsjælland Anm.: ene Københavns by og omegn er ekskluderet i figuren, da kun 20 handler i alt fandt sted her. Kilde: Finans Danmark Antallet af handler har i alle landsdele ligget relativt højt de seneste par år sammenlignet med tidligere, jf. figur 4. Figur 4: Antal handler fordelt på landsdele Vest- og Sydsjælland Nordsjælland Nordjylland Østjylland Vestjylland Sydjylland Fyn Bornholm Østsjælland Det seneste år Forrige år For 6 år siden Anm.: ene Københavns by og omegn er ekskluderet i figuren, da kun 20 handler i alt fandt sted her. Kilde: Finans Danmark Side 3 af 9

4 Ser man nærmere på de enkelte kommuner, er det tydeligt, at væksten i antallet af handler er bremset op i nogle kommuner i løbet af det seneste år, fx Gribskov (-12 pct.), Varde (-17 pct.) og Kalundborg (-8 pct.), men væksten i antallet af handler fortsætter ufortrødent i andre kommuner. I Thisted Kommune er antallet af handler fx steget med hele 36 pct. det seneste år, mens Vordingborg og Lolland har oplevet stigninger på henholdsvis 14 og 13 pct. jf. tabel 1. Sammenligner man det nuværende antal handler med niveauet for seks år siden, er der dog sket en mærkbar stigning i antal handlede fritidshuse i samtlige kommuner. Tabel 1. Handelsvækst i top 20-kommuner over flest handlede fritidshuse det seneste år Top 20 mest handlede kommuner i det seneste år Antal handler det seneste år (2018K2-2019K1) Handelsvækst siden samme periode sidste år (2017K2-2018K1) Handelsvækst siden samme periode 6 år siden (2012K2-2013K1) Odsherred 895 2% 102% Gribskov % 49% Ringkøbing-Skjern 421 5% 77% Syddjurs 353-7% 56% Halsnæs 344 2% 62% Varde % 84% Frederikssund 290 8% 113% Guldborgsund 290 9% 104% Kalundborg 276-8% 108% Jammerbugt 258-3% 66% Aalborg 211-6% 45% Vordingborg % 128% Lolland % 122% Norddjurs 157 4% 80% Hjørring 152-7% 65% Slagelse 151-1% 136% Holbæk 144 4% 112% Thisted % 135% Frederikshavn 128 4% 103% Mariagerfjord 112-2% 81% Kilde: Finans Danmark (boligmarkedsstatistikken) Ligesom antallet af handler har også udbuddet af fritidshuse ændret sig i forskellige retninger ude i kommunerne. I kommuner som Holbæk og Lolland er udbuddet af fritidshuse faldet med henholdsvis 13 og 9 pct. det seneste år (se bilagstabel 1B for dette), hvilket kan ses i sammenhæng med det samtidigt stigende antal handler i disse kommuner. I fx Kalundborg er det omvendt. Her er udbuddet steget 6 pct. det seneste år mens handlerne i samme periode er faldet i kommunen. Side 4 af 9

5 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 2018K4 2019k1 Generelt stigende priser på fritidshuse i Danmark På landsplan har priserne på fritidshuse, i sammenligning med det ordinære boligmarked, længe ligget stille. Først fra 2017 og frem var der generelle prisstigninger på fritidshuse på landsplan. Nordsjælland og Østjylland er nogle af de landsdele, der har været med til at trække det generelle prisniveau på fritidshuse op, jf. figur 5. Figur 5. Gennemsnitligt realiserede priser på fritidshuse, Kilde: Finans Danmark (boligmarkedsstatistikken) Hele landet Nordsjælland Østjylland Det seneste år er priserne steget i næsten alle landsdele, jf. figur 6. Det seneste år har prisstigningen været særligt stor på Østsjælland en landsdel som dog har relativt få fritidshuse, hvorfor prisudviklingen bør tages med et vist forbehold. Til gengæld har prisudviklingen også i Østjylland og Nordsjælland været mærkbar inden for det seneste år med stigninger på henholdsvis 9 og 5 procent. Og i Nordsjælland har prisudviklingen desuden været markant i løbet af de seneste 6 år med en gennemsnitlig prisstigning på 31 pct. Priserne er det seneste år steget med 4 pct. i Vest- og Sydsjælland og knap 3 pct. i Vestjylland, mens der i Nordjylland har været et prisfald på knap 1 pct. Figur 6. Prisniveau fordelt på landsdele Kr. pr. m Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Fyn Sydjylland Seneste år Forrige år 6 år siden Østjylland Vestjylland Nordjylland Kilde: Finans Danmark (boligmarkedsstatistikken) Side 5 af 9

6 Ud af top 20-kommunerne over flest handlede fritidshuse er det i Gribskov kommune, at de dyreste kvadratmeterpriser findes, jf. tabel 2. Her har man i løbet af det seneste år gennemsnitligt skullet slippe kr. pr kvadratmeter for et fritidshus. De billigste fritidshuse blandt de mest handlede sommerhuskommuner findes derimod i Lolland kommune, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris sidste år var kr. I de fleste af top 20-kommunerne (over flest handler) er priserne på fritidshuse steget siden sidste år. Prisstigningerne har det seneste år været størst i Holbæk (11 pct.), Kalundborg (10 pct.), Frederikssund (7 pct.) og Thisted (6 pct.). I fem af kommunerne er prisen dog faldet det seneste år, heraf mest markant i Frederikshavn (-13 pct.), men også i Vordingborg (-4 pct.) og Norddjurs (-3 pct.) og i mindre grad i Hjørring og Jammerbugt kommune. Prisudviklingen på fritidshuse har således generelt været positiv på tværs af landet i løbet af de seneste par år. De generelt stigende priser på fritidshuse siden 2017 er bl.a. drevet af forbedrede lånevilkår. Lånemuligheder til køb af fritidshuse har historisk set været mere restriktive end på det ordinære boligmarked. Tidligere kunne man kun realkreditbelåne 60 pct. af fritidshusets værdi, men med virkning fra 1. maj 2017 blev det muligt for ejere af fritidshuse at belåne 75 pct. af fritidshusets værdi med realkreditlån. Det gjorde låneomkostningerne lavere, da en nu mindre del af finansieringen sker via dyrere banklån. Samtidig blev der sidste år indført en forhøjelse af bundfradraget for indtægter ved udlejning af fritidshuse. Det giver ejerne (der udlejer) en lille ekstra økonomisk gevinst. Både de forbedrede lånemuligheder og det højere bundfradrag ved udlejning gør det mere favorabelt at købe fritidshuse. Samtidig har samfundsøkonomiens gode form, fremgangen på arbejdsmarkedet siden 2013 og de stigende friværdier i egen bolig øjensynligt givet flere danskerne mod på at give sig i kast med erhvervelsen af et fritidshus. Den samlede effekt i form af mere landsdækkende prisstigninger på fritidshuse siden 2017 giver således god mening set i det lys. Tabel 2. Prisstigning blandt top 20 mest handlede sommerhuskommuner Top 20 mest handlede kommuner i det seneste år Gennemsnitlig realiseret handelspris, kr. pr. m2, Seneste år (2018K2-2019K1) Prisændring siden samme periode sidste år (2017K2-2018K1) Prisændring siden samme periode 6 år siden (2012K2-2013K1) Odsherred kr. 4% 16% Gribskov kr. 4% 36% Ringkøbing-Skjern kr. 0% -1% Syddjurs kr. 5% 11% Halsnæs kr. 3% 23% Varde kr. 4% 1% Frederikssund kr. 7% 14% Guldborgsund kr. 0% 4% Kalundborg kr. 10% 7% Jammerbugt kr. -1% 3% Aalborg kr. 5% 1% Vordingborg kr. -4% 5% Lolland kr. 9% -1% Norddjurs kr. -3% -10% Hjørring kr. -1% -10% Slagelse kr. 1% 7% Holbæk kr. 11% 13% Thisted kr. 6% 9% Frederikshavn kr. -13% -19% Mariagerfjord kr. 1% -16% Kilde: Finans Danmark (boligmarkedsstatistikken) Side 6 af 9

7 Siden priserne nåede et umiddelbart lavpunkt for seks år siden har der dog været stor forskel på prisudviklingen rundt om i landet, som det ses af figur 6 og tabel 2. Her er priserne på fritidshuse over de seneste seks år steget mest i de tre kommuner ved Sjællands nordkyst Gribskov (36 pct.) og Halsnæs (23 pct.) i Nordsjælland samt Odsherred (16 pct.) i det nordlige Vestsjælland. Omvendt har man i de nordjyske kommuner som Frederikshavn (-19 pct.), Mariagerfjord (-16 pct.) og Hjørring (-10 pct.) set markant kvadratmeterpriser på fritidshuse sammenlignet med prisniveauet for seks år siden. At det lige præcis er i Nordsjælland at prisstigningerne har været tydelige over en længere årrække skyldes formentlig, at fremgangen på arbejdsmarkedet siden 2013 og de stigende friværdier i egen bolig har været særlig stærk i Hovedstadsområdet. Det har basalt set givet flere københavnere mulighed for at købe et fritidshus, og den øgede efterspørgsel har givetvis skubbet priserne i vejret allerede inden de nye låneregler blev indført i Den relativt store efterspørgsel på fritidshuse i Nordsjælland kan også aflæses i de lave liggetider. På landsplan er liggetiderne på fritidshuse relativt lave på det meste af Sjælland samt i Østjylland, mens liggetiderne fx op langs den jyske vestkyst og særligt i Nordjylland er høje, jf. figur 7. Sidste år indgik den tidligere regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om udlægning og omplacering af sommerhusområder, som overordnet set giver bedre mulighed for at imødekomme ændringer i efterspørgslen efter sommerhuse. Set i sammenhæng med et spirende sommerhusmarked, hvor de stigende priser skaber større incitamenter til at bygge nyt, er det nærliggende at forestille sig, at der kommer mere gang i byggeriet af fritidshuse i de kommende år. Side 7 af 9

8 Figur 7: Gennemsnitlig kommunal liggetid på fritidshuse pr. juni 2019 Anm: Kommuner markeret med gråt har en liggetid på 0 dage. Det skyldes som udgangspunkt at der ikke er registreret nogen udbudte fritidshuse i de pågældende kommuner. I Morsø kommune er der udbudt 46 fritidshuse, men her er den gennemsnitlige liggetid ikke angivet. Kilde: Finans Danmark (boligudbudsstatistikken) Side 8 af 9

9 Bilagstabel 1B. Ændring i udbuddet af fritidshuse i top 20-kommuner over flest handlede fritidshuse det seneste år Top 20 mest handlede kommuner i det seneste år Gennemsnitligt antal udbudte fritidshuse i det seneste år (2018M M03) Ændring i udbud siden samme periode sidste år (2017M M03) Ændring i udbud siden samme periode for 6 år siden (2012M M03) Odsherred 698-4% -13% Gribskov 467 2% -28% Ringkøbing-Skjern 662-2% 23% Syddjurs 518-2% 6% Halsnæs 170-1% -40% Varde 535 2% -7% Frederikssund 214 1% -30% Guldborgsund 401 2% -9% Kalundborg 424 6% 13% Jammerbugt 514 2% -8% Aalborg 391 2% -7% Vordingborg 195-3% -22% Lolland 288-9% 13% Norddjurs 335 2% 16% Hjørring 593 0% 12% Slagelse 147-5% -14% Holbæk % -34% Thisted 275 0% 4% Frederikshavn 294-6% -10% Mariagerfjord 254-6% 26% Kilde: Finans Danmark (boligudbudsstatistikken) Side 9 af 9

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Varmen breder sig på boligmarkedet

Varmen breder sig på boligmarkedet Varmen breder sig på boligmarkedet Arbejdernes Landsbanks boligtermometer, der måler på prisændringer, liggetider, afslag og antal handler, viser, at det ikke længere er koldt nogen steder i Danmark, og

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Varmen breder sig på boligmarkedet

Varmen breder sig på boligmarkedet Varmen breder sig på boligmarkedet Selvom det er kan være svært at få øje på forår ud af vinduet, så har varmen for alvor bredt sig på boligmarkedet. Arbejdernes Landsbanks boligtermometer, der måler på

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Temperaturen stiger på det danske boligmarked

Temperaturen stiger på det danske boligmarked Temperaturen stiger på det danske boligmarked Arbejdernes Landsbanks nye boligtermometer, der måler på prisændringer, liggetider, afslag og antal handler, viser, at boligmarkedet over det seneste år blevet

Læs mere

Det bliver varmere i forstæderne

Det bliver varmere i forstæderne Det bliver varmere i forstæderne Arbejdernes Landsbanks boligtermometer, der måler på prisændringer, liggetider, afslag og antal handler, vise at temperaturen er steget i 7 ud af 11 landsdele det sidste

Læs mere

Høj handelsaktivitet holder temperaturen oppe

Høj handelsaktivitet holder temperaturen oppe Høj handelsaktivitet holder temperaturen oppe Arbejdernes Landsbanks boligtermometer, der måler på prisændringer, liggetider, afslag og antal handler viser, at temperaturen er steget i 4 ud af 11 landsdele

Læs mere

Prisstigning i pct. år/år

Prisstigning i pct. år/år Temperaturen på boligmarkedet opdelt på kommuner Boligtermometeret måler på 4 nøgletal: Prisudvikling (kvadratmeterpriser), liggetider, afslag og antal. Disse nøgletal vurderes i forhold til gennemsnittet

Læs mere

Hovedstaden køler ned mens resten af landet varmer op

Hovedstaden køler ned mens resten af landet varmer op Hovedstaden køler ned mens resten af landet varmer op Arbejdernes Landsbanks boligtermometer, der måler på prisændringer, liggetider, afslag og antal handler, viser at temperaturen er steget i 6 ud af

Læs mere

Temperaturen på markedet for enfamiliehuse baseret på Arbejdernes Landsbanks boligtermometer

Temperaturen på markedet for enfamiliehuse baseret på Arbejdernes Landsbanks boligtermometer Temperaturen på boligmarkedet opdelt på kommuner Boligtermometeret måler på 4 nøgletal: Prisudvikling (kvadratmeterpriser), liggetider, afslag og antal. Disse nøgletal vurderes i forhold til gennemsnittet

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Varmen breder sig på boligmarkedet

Varmen breder sig på boligmarkedet Varmen breder sig på boligmarkedet Arbejdernes Landsbanks boligtermometer, der måler på prisændringer, liggetider, afslag og antal handler, viser at temperaturen er steget i 8 ud af 11 landsdele det seneste

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Prisstigning i pct. år/år

Prisstigning i pct. år/år Temperaturen for enfamiliehuse fordelt på landsdele og kommuner, og lejligheder i udvalgte byer Boligtermometeret måler på 4 nøgletal: Prisudvikling (kvadratmeterpriser), liggetider, afslag og antal. Disse

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Temperaturen på markedet for enfamiliehuse baseret på Arbejdernes Landsbanks boligtermometer. Prisstigning i pct. år/år

Temperaturen på markedet for enfamiliehuse baseret på Arbejdernes Landsbanks boligtermometer. Prisstigning i pct. år/år Temperaturen på boligmarkedet opdelt på kommuner Boligtermometeret måler på 4 nøgletal: Prisudvikling (kvadratmeterpriser), liggetider, afslag og antal. Disse nøgletal vurderes i forhold til gennemsnittet

Læs mere

Temperaturen på markedet for enfamiliehuse baseret på Arbejdernes Landsbanks boligtermometer

Temperaturen på markedet for enfamiliehuse baseret på Arbejdernes Landsbanks boligtermometer Temperaturen på boligmarkedet opdelt på kommuner Boligtermometeret måler på 4 nøgletal: Prisudvikling (kvadratmeterpriser), liggetider, afslag og antal. Disse nøgletal vurderes i forhold til gennemsnittet

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

Notat 19. juli 2018 J-nr.: / Flere københavnske fraflyttere bosætter sig i omegnskommunerne

Notat 19. juli 2018 J-nr.: / Flere københavnske fraflyttere bosætter sig i omegnskommunerne Notat 19. juli 2018 J-nr.: 211808 / 2520837 Flere københavnske fraflyttere bosætter sig i omegnskommunerne Siden 2015 er flere personer flyttet fra København end til København. Denne nettofraflytning fra

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

Temperaturen på markedet for enfamiliehuse baseret på Arbejdernes Landsbanks boligtermometer

Temperaturen på markedet for enfamiliehuse baseret på Arbejdernes Landsbanks boligtermometer Temperaturen på boligmarkedet opdelt på kommuner Boligtermometeret måler på 4 nøgletal: Prisudvikling (kvadratmeterpriser), liggetider, afslag og antal. Disse nøgletal vurderes i forhold til gennemsnittet

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Danmark

Befolkningsudviklingen i Danmark Notat 20. juni 2019 Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019 Resume: I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet

Læs mere

Temperaturen på markedet for enfamiliehuse baseret på Arbejdernes Landsbanks boligtermometer

Temperaturen på markedet for enfamiliehuse baseret på Arbejdernes Landsbanks boligtermometer Temperaturen på boligmarkedet opdelt på kommuner Boligtermometeret måler på 4 nøgletal: Prisudvikling (kvadratmeterpriser), liggetider, afslag og antal. Disse nøgletal vurderes i forhold til gennemsnittet

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2010

Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2010 P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2010 På landsplan var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse 11.989 kr. i 3. kvartal 2010, hvilket er -0, 4 pct.

Læs mere

Stor forskel på byggesagsgebyrer blandt landets kommuner

Stor forskel på byggesagsgebyrer blandt landets kommuner Notat 15. februar 2018 J-nr.: 81855 / 2475454 Stor forskel på byggesagsgebyrer blandt landets kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at der fortsat er store forskelle på den timepris, som landets

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Nu stiger boligpriserne

Nu stiger boligpriserne Nu stiger boligpriserne Fem års boligmareridt er slut se hvad din bolig er værd Af Louise Kastberg, grafik Johnny Öberg, september 2012 03 Nu stiger din bolig og det bliver ved 06 Priserne stiger 3% om

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016 Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 20. september 2016 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2016 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 P R E S S E M E D D E L E L S E 20. marts 2012 Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.028 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 4. kvartal 2011,

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden)

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) København by 600 649 721 735 1,94% 22,50% Københavns omegn 1.746 1.460 1.614 1.621 0,43% -7,16% Nordsjælland 2.709 2.444 2.645 2.683 1,44% -0,96% Bornholm

Læs mere

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden)

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) København by 542 610 649 721 11,09% 33,03% Københavns omegn 1.543 1.402 1.460 1.614 10,55% 4,60% Nordsjælland 2.499 2.379 2.444 2.645 8,22% 5,84% Bornholm

Læs mere

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden)

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) København by 565 594 572 584 2,10% 3,36% Københavns omegn 1.509 1.487 1.463 1.414-3,35% -6,30% Nordsjælland 2.474 2.631 2.505 2.375-5,19% -4,00% Bornholm

Læs mere

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden)

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) København by 539 584 610 649 6,39% 20,41% Københavns omegn 1.512 1.414 1.402 1.460 4,14% -3,44% Nordsjælland 2.420 2.375 2.379 2.444 2,73% 0,99% Bornholm

Læs mere

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden)

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) København by 649 681 699 693-0,86% 6,78% Københavns omegn 1.460 1.423 1.423 1.498 5,27% 2,60% Nordsjælland 2.444 2.425 2.392 2.417 1,05% -1,10% Bornholm

Læs mere

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden)

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) København by 721 699 693 752 8,51% 4,30% Københavns omegn 1.614 1.423 1.498 1.597 6,61% -1,05% Nordsjælland 2.645 2.392 2.417 2.545 5,30% -3,78% Bornholm

Læs mere

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden)

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) København by 808 784 784 779-0,64% -3,59% Københavns omegn 1.649 1.685 1.677 1.677 0,00% 1,70% Nordsjælland 2.797 2.721 2.741 2.784 1,57% -0,46% Bornholm

Læs mere

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden)

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) København by 730 779 734 695-5,31% -4,79% Københavns omegn 1.502 1.677 1.534 1.555 1,37% 3,53% Nordsjælland 2.665 2.784 2.672 2.678 0,22% 0,49% Bornholm

Læs mere

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden)

Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) Tabel 1: Udbudte boliger (antal, ultimo måneden) København by 749 752 784 784 0,00% 4,67% Københavns omegn 1.612 1.597 1.685 1.677-0,47% 4,03% Nordsjælland 2.736 2.545 2.721 2.741 0,74% 0,18% Bornholm

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2013 17. december 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser August 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af august 2017 var der på landsplan 54.849 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.261 parcel- og rækkehuse, 6.870 ejerlejligheder

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser September 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af september 2017 var der på landsplan 54.327 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.179 parcel- og rækkehuse, 6.808

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne

Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne 27. september 2016 Fremgang på boligmarkedet i landdistrikterne Boligmarkedet har generelt været i fremgang over de senere år, og selv om bedringen især har været koncentreret omkring de største by-områder,

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Danmark Regional boligprisprognose

Danmark Regional boligprisprognose Danmark Regional boligprisprognose 19. februar 2019 Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen. Boligøkonom Mira Lie Nielsen. Husprisstigninger på landsplan på 3,8% i 2018 udsigt til yderligere stigninger i

Læs mere

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse.

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse. September 2011 Boligudbud lavere end i august, men stadig større end samme tidspunkt sidste år 69.883 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af september 2011. Udbuddet er fordelt

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 18. september 2013 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010.

Juli Færre nedtagne boliger Der blev i juli 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 5,8 pct. færre end juli 2010. Juli 2011 Større boligudbud 71.485 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juli 2011. Udbuddet er fordelt på 47.357 parcel- og rækkehuse, 11.532 ejerlejligheder og 12.596 fritidshuse.

Læs mere

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010.

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010. Juni 2011 Større boligudbud 70.968 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juni 2011. Udbuddet er fordelt på 47.183 parcel- og rækkehuse, 11.295 ejerlejligheder og 12.490 fritidshuse.

Læs mere

Status på sommerhusmarkedet

Status på sommerhusmarkedet 8. april 2014 Status på sommerhusmarkedet Sommerhusmarkedet er på vej ud af vinterhiet og i april skydes højsæsonen for køb af sommerhuse i gang. I den anledning har vi taget pulsen på sommerhusmarkedet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

December 2016 D107617

December 2016 D107617 December 2016 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af december 2016 var der på landsplan 53.432 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 35.613 parcel- og rækkehuse, 6.700 ejerlejligheder

Læs mere

Varmen spreder sig på boligmarkedet Regional boligprisprognose

Varmen spreder sig på boligmarkedet Regional boligprisprognose Varmen spreder sig på boligmarkedet Regional boligprisprognose 22. August 2018 Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen og bolig- og formueøkonom Mira Lie Nielsen Opsvinget på boligmarkedet breder sig fortsat

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening 21. juni 2012 Boligmarkedsstatistikken 1. kvartal 2012 Kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af januar 2017 var der på landsplan 52.346 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 34.944 parcel- og rækkehuse, 6.577 ejerlejligheder

Læs mere

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Juli 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af juli 2017 var der på landsplan 55.089 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.544 parcel- og rækkehuse, 6.519 ejerlejligheder

Læs mere

Jeg kan derudover oplyse, at ledighedsydelsesmodtagere ikke er forpligtiget til at registrere, hvilke stillingsbetegnelser de søger job indenfor.

Jeg kan derudover oplyse, at ledighedsydelsesmodtagere ikke er forpligtiget til at registrere, hvilke stillingsbetegnelser de søger job indenfor. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Leif Lahn Jensen Leif.Jensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Maj 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Maj 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Maj 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af maj 2017 var der på landsplan 55.675 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.007 parcel- og rækkehuse, 6.456 ejerlejligheder

Læs mere

Juni rækkehuse faldet med 5 dage. Udbudstiden for ejerlejligheder

Juni rækkehuse faldet med 5 dage. Udbudstiden for ejerlejligheder Juni 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af juni 2017 var der på landsplan 55.435 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.971 parcel- og rækkehuse, 6.364 ejerlejligheder

Læs mere

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse.

Marts Fordelt på boligtyper blev der i marts 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 713 fritidshuse. Marts 2011 Stadig større boligudbud end sidste år 61.946 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af marts 2011. Udbuddet er fordelt på 41.666 parcel- og rækkehuse, 9.783 ejerlejligheder

Læs mere

Maj Liggetiden er det antal dage, som de nedtagne boliger har været til salg på internettet.

Maj Liggetiden er det antal dage, som de nedtagne boliger har været til salg på internettet. Maj 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2015 var der på landsplan 58.894 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 39.341 parcel- og rækkehuse, 6.704 ejerlejligheder

Læs mere

Østjylland. Nordjylland. Vestjylland

Østjylland. Nordjylland. Vestjylland Byen København Københavns omegn Nordsjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland Byen København Københavns omegn Nordsjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. November 2014 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af november 2014 var der på landsplan 58.774 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 40.175 parcel- og rækkehuse, 7.017 ejerlejligheder

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformue i alt 2. Pensionstype og alder 3. Pensionsformuer og alderstrin 4. Aldersgrupper 5. Køn 6. Landsdel 7. Kommune 8. Uddannelse 9. Fordelingen af indkomst 10. Socioøkonomiske

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Finansrådet og Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Finansrådet og Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Finansrådet og Realkreditrådet. 18. marts 2013 Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Marts Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Marts Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Marts 2014 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af marts 2014 var der på landsplan 60.372 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 40.683 parcel- og rækkehuse, 7.476 ejerlejligheder

Læs mere

April 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

April 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser April Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af april var der på landsplan 55.918 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.008 parcel- og rækkehuse, 6.598 ejerlejligheder og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Oktober Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Oktober Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Oktober 2014 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af oktober 2014 var der på landsplan 59.896 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 40.793 parcel- og rækkehuse, 7.126 ejerlejligheder

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken, 1. kvartal 2011

Boligmarkedsstatistikken, 1. kvartal 2011 Pressemeddelelse fra Finansrådet, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening. Boligmarkedsstatistikken, 1. kvartal 2011 23. august 2011 Kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Februar 2013 Månedsstigning i antallet af ejerboliger til salg Ved udgangen af februar 2013 var der på landsplan 57.782 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 39.749 parcel- og rækkehuse,

Læs mere

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af februar 2016 var der på landsplan 53.978 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.084 parcel- og rækkehuse, 6.659 ejerlejligheder

Læs mere

Unge i København er kommet bedst igennem krisen

Unge i København er kommet bedst igennem krisen Unge i København er kommet bedst igennem krisen På landsplan har godt hver fjerde beskæftiget under 30 år mistet jobbet i løbet af krisens første to år, mens det i København kun er hver sjette. København

Læs mere

Maj Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Maj Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Maj 2014 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2014 var der på landsplan 64.073 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 42.748 parcel- og rækkehuse, 7.977 ejerlejligheder

Læs mere

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Februar Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Februar 2014 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af februar 2014 var der på landsplan 58.075 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 39.413 parcel- og rækkehuse, 7.161 ejerlejligheder

Læs mere