STUDENTER EKSAMEN STX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENTER EKSAMEN STX"

Transkript

1 2013 STUDENTER EKSAMEN STX

2 Freja, Vester Skerninge Jeg valgte SG, fordi de havde den studieretning, jeg gerne ville på. I min videre uddannelse vil jeg gerne arbejde med både drama og musik, og det var muligt på SG

3 Abdulla, Svendborg Jeg har valgt at gå på Svendborg Gymnasium, fordi det er et globalt gymnasium, og det ligger tæt på, hvor jeg bor...

4 Kendahl, Svendborg Når man bruger så meget tid på sin sport, er det fedt, at man også får en masse socialt ud af at gå på gymnasiet... Team Danmark-elev

5 Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel Hvorfor vælge studentereksamen på Svendborg Gymnasium? Du skal vælge STX på Svendborg Gymnasium, hvis du vil have mange muligheder eller allerede kender dit mål. Hvis du er nysgerrig og vil vide mere om verden omkring dig, om mennesker og materialer, toner, tal og teorier, samfund og sprog. Hvis du vil have muligheder, mens du går her og når du drager ud i verden igen med frisk viden og nye venskaber i bagagen. Sammen går vi tæt på og trækker de store linier. Vi kigger ind og ud. Vi lægger til og trækker fra. Vi udfordrer hinanden. Lærer hver for sig. Lærer sammen. Tænker nyt og prøver af. Udvikler hinanden. Fester med hinanden. På STX er vi lokale og globale. Tæt på dig i det daglige. Ude i verden sammen.

6 Hvorfor STX? Du vil have adgang til alle videre gående uddannelser Du vil udfordres fagligt og personligt Du vil gerne møde nye, spændende mennesker. Og på en stor skole som SG er der altid mange, der vil have samme interesser som dig Gymnasiets opbygning: Gymnasiet varer 3 år. Du begynder på et grundforløb, der varer et halvt år. Først herefter behøver du at vælge din endelige studieretning. I dit studieretningsforløb har du obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. ene kan være fag, som du ønsker at hæve. Eller det kan være helt nye fag. Hvad opnår du? Med en studentereksamen får du minimum: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau På SG tilbyder vi 16 forskellige studieretninger, fordelt på fire hovedområder: det sproglige/humanistiske område det naturvidenskabelige område det samfundsfaglige område det musiske område På de næste sider kan du læse mere om de enkelte hovedområder og studieretninger. SG udbyder mange valgfag, og de fleste bliver oprettet, fordi vi har et stort elevgrundlag. Adgangskrav: bestået folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse du er indstillet til gymnasiet I din ansøgning til gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag. Sproglig/ humanistisk Obligatoriske fag Naturvidenskabelig Samfundsfaglig Musisk 2

7 STX på Svendborg Gymnasium: Meget mere end tre fantastiske år... 3

8 4

9 Grundforløb ½ år Obligatoriske fag Dansk Engelsk Samfundsfag 2. fremmedsprog Kunstnerisk fag Idræt Matematik Fysik Studieretningsforløb 2½ år Obligatoriske fag Dansk A Historie A Engelsk B Samfundsfag C 2. fremmedsprog B/A Kunstnerisk fag C Matematik C Idræt C Religion C Oldtidskundskab C Fysik C 2 af 3 følgende naturvidenskabelige fag afhængigt af din studieretning Naturgeografi C Biologi C Kemi C Samt et af fagene Naturgeografi, Biologi, Kemi, Fysik på B-niveau (undtagen H4) Naturvidenskabeligt grundforløb 3 studieretningsfag Almen sprogforståelse 0, 1 eller 2 valgfag afhængigt af din studieretning og om dit 2. fremmedsprog er på A- eller B-niveau. Almen studieforberedelse B Niveau Astronomi C Billedkunst C/B Biologi C/B/A Design C Drama C/B Engelsk A Erhvervsøkonomi C Filosofi C Fysik B/A Idræt B Informationsteknologi C Kemi C/B/A Latin C/B Matematik B/A Mediefag C Musik C/B/A Naturgeografi C/B Psykologi C/B Religion B Samfundsfag B/A Tysk Fortsætter A Kunstnerisk fag er billedkunst, drama, mediefag eller musik. 2. fremmedsprog er fransk, russisk, spansk eller tysk. A-niveau svarer typisk til 3 år B-niveau svarer typisk til 2 år C-niveau svarer typisk til 1 år 5

10 Kunstneriske fag i 1.g og 1.hf Du skal vælge et af nedennævnte fag Alle kunstneriske fag er på C-niveau og kan (STX) eller skal (HF) afsluttes med en mundtlig eksamen, som er både teoretisk og praktisk Billedkunst C I faget lærer du at SE, og du lærer at beskrive, analysere og fortolke det, som du ser. Desuden lærer du at lave billeder og skulpturer selv i form af mindre praktiske opgaver tilknyttet det teoretiske stof. Du behøver ikke være god til at tegne for at vælge faget. I løbet af året kan man bl.a. arbejde med arkitektur,maleri og moderne kunst som f.eks. video-installationer eller street art. De praktiske opgaver, som knyttes til de forskellige forløb, inddrager både gammeldags værktøj såsom hobbyknive og pap og digitaliseret værktøj som lettilgængelige billedprogrammer på computeren og forskellige apps på skolens ipads, som vi gør stor brug af i undervisningen. Dramatik C Faget dramatik kræver ingen specifikke erfaringer men lyst til kreativt, intelligent og kommunikerende samarbejde. Vi arbejder med teater i teorien såvel som i praksis, dvs. at vi går i teateret og ser teater, vi laver selv teater gennem skuespiltræning, øvelser og iscenesættelser, og vi vurderer, analyserer og diskuterer teaterets mange udtryksformer, stilarter, perioder og genrer gennem læsning af forskellige manuskriptuddrag. I løbet af skoleåret skal man lave et selvstændigt projekt, som skal fremvises for et publikum. Mediefag C Mediefaget beskæftiger sig med de levende billeder både på film og tv. Du får mulighed for at få afprøvet dine kreative evner i selvstændige produktioner og får skærpet din kritiske sans, når du ser på medieproduktioner som film og tv-udsendelser. Du lærer at optage og redigere, planlægge og gennemføre en film- eller faktaproduktion og samtidig lærer du at beskrive og analysere forskellige medieprodukter. Musik C Alle kan vælge musik som kunstnerisk fag. Det kræver ingen særlige forudsætninger, og du behøver ikke kunne spille på et instrument, men det er en god idé at have lyst til at lytte til musik, tale om musik, synge og prøve forskellige instrumenter. At spille og synge er en del af faget, men ikke det hele. Faget handler også om musikforståelse: at kunne tale om musik, analysere musikstykker og forstå, hvorfor de lyder som de gør. 6

11 SG har et både inspirerende og hyggeligt miljø, hvor man virkelig føler sig hjemme. Chantal 7

12 8 Gymnasiet er mere end bare skole, det er også et fantastisk socialt miljø. Kasper

13 Sproglige/humanistiske studieretninger H1, H2, H3, H4 Sprog er et vindue mod verden. Det vindue kan du åbne helt på SG, hvor en sproglig studieretning er noget for dig, hvis du interesserer dig for kommunikation mellem mennesker. På tværs af sproglige, sociale og kulturelle forskelle. Tæt på en stor del af verden I de sproglige studieretninger er det engelsk i kombination med sprogene spansk/fransk/tysk eller græsk og latin, der er fokus på. Sprogfagene giver et bredt og nuanceret kendskab til sprog, litteratur og kultur og gør dig samtidig i stand til at kommunikere med en meget stor del af verden. Kombinerer sprog, kultur, psykologi og filosofi Hvordan vi påvirker hinanden inden for og på tværs af de kulturelle grænser kræver ofte både menneskelig og kulturel indsigt at forstå. Hvem er du, hvem er jeg, og hvad er det gode liv? På de sproglige studieretninger kan du kombinere viden om sproglige og kulturelle forhold med indsigt i de bagvedliggende mekanismer, der er på spil, når mennesker og kulturer mødes. De sproglige studieretninger giver dig et godt udgangspunkt for at orientere dig i den globaliserede verden. Eksempler på emner H1: Sprog og psykologi Engelsk A Spansk A Psykologi B Identitet og ungdomskultur, humor, kærlighed, fodboldkultur, det multikulturelle samfund, spansk som verdenssprog, den amerikanske kulturs påvirkning af dansk sprog og samfund, kultursammenstød, de store forfattere. H2: Sprog og psykologi Engelsk A Fransk A Psykologi B Identitet og ungdomskulturer, integration og fordomme, eksistentialisme, det fransk-engelsksprogede Canada. H3: Sprog og filosofi Engelsk A Tysk A Filosofi B En moderne søgen efter identitet og eksistens på tværs af kulturer. Hvem er jeg? Hvem er vi? Demokrati og retorik: En undersøgelse af debatformer og medier i Europa. H4: Klassisk sprog Engelsk A Græsk A Latin A Den klassiske studieretning med europæisk sprog, kultur, litteratur, filosofi, kunst og historie. Græsk og latin er nøglen til at forstå sammenhængen mellem de europæiske sprog. 9

14 Naturvidenskabelige studieretninger N1, N2, N3, N4, N5 Vil du vide mere om verden? Undersøge og diskutere naturvidenskabelige forhold og fænomener? Beregne, observere og eksperimentere? På den naturvidenskabelige studieretning får du det hele med en undervisning, der ofte er tilrettelagt i emner og tager udgangspunkt i et eller flere naturvidenskabelige fag og forhold. Samtidig bruger vi en del tid på den samfundsmæssige dimension. Vi arbejder naturvidenskabeligt De naturvidenskabelige studieretninger omfatter fag som biologi, bioteknologi, fysik, kemi, og matematik. På de naturvidenskabelige studieretninger kommer du til at arbejde naturvidenskabeligt med systematiske observationer, også fra skolens eget observatorium, og massevis af eksperimentelt arbejde. Du vil komme til at udføre en del forsøg, og vi drager på ekskursioner i tilknytning til en række forskellige emner. På de naturvidenskabelige studieretninger er der forskellige projekter knyttet til undervisningen, fx Naturvidenskabsfestival, Forskningens Døgn, Master Class og Efterårslaboratorium. Dit skriftlige arbejde vil hovedsageligt bestå af opgaver, journaler, rapporter og enkelte større projekter. Uundværlig matematik I alle naturvidenskabelige studieretninger indgår matematik på minimum B-niveau, og du vil opleve et uundværligt samarbejde med matematik, når resultater/data skal behandles, analyseres og vurderes. Du vil blive trænet i matematisk tankegang og argumentation ved anvendelse af matematiske metoder og modeller. Eksempler på emner N1: Science Classic Matematik A Fysik B Kemi B Stoftypers anvendelse, syrebase- og redoxreaktioner, miljødebat, kemikalier i vores mad, enzymer, kemiske og bioteknologiske analysemetoder, matematiske metoder og modeller. N2: Biologi og kemi Biologi A Matematik B Kemi B Sundhed og sygdom, økologi, livets opståen, genetik og bioteknologi, menneskets fysiologi, enzymer, kemiske analyser, matematiske metoder og modeller. N3: Bioteknologi Bioteknologi A Matematik A Fysik B Udvikling af renere og miljøvenlig teknologi, nye og bedre lægemidler og fødevarer, designerbabyer, genetik og etik, matematiske metoder og modeller. N4: Science og design Matematik A Fysik B Design B Kan man bygge en bro, der både er smuk og kan holde? Brug af geometriske former og flader i arkitektur. Piet Heins superellipse. PH-lampen. Innovativt design. 3D-visualiseringer. N5: Science og religion Matematik A Biologi B Religion B Var Gud matematiker eller biolog? I denne studieretning arbejder vi med religiøse og naturvidenskabelige forklaringer bl.a. på livets opståen, det ondes eksistens, sundhed og helbred, etik, symbolik i religion og matematik. 10

15 11

16 12 SG giver mig kompetencer, såvel som venner, for livet. Chantal

17 Samfundsfaglige studieretninger S1, S2, S3, S4, S5 De samfundsfaglige studieretninger går tæt på mange forskellige samfundsforhold, som vi undersøger og diskuterer. Du kan samtidig fordybe dig og stille skarpt på emner inden for politik, økonomi, sociologi og internationale forhold. Vi undersøger fx forskellige økonomiske teorier: Hvorfor er verden i økonomisk krise? Hvilke konsekvenser har krisen, og hvordan kan den bekæmpes? Er velfærdsstaten i krise? Ideologier er et andet centralt emne i de samfundsfaglige studieretninger: Er ideologier noget bras, som en tidligere dansk statsminister udtalte? Og hvordan forholder de politiske partier sig til de klassiske ideologier? Under international politik kan vi diskutere, hvilke udenrigspolitiske muligheder Danmark har i den globaliserede verden. Vi arbejder på tværs af verden og fagene Studieretningsfagene arbejder naturligvis tæt sammen. Når du i samfundsfag arbejder med en tabel, der viser befolkningsudviklingen over tid i forskellige lande, bruger du din matematiske viden til at analysere og tolke tabellen. Og du bruger ligeledes den viden om eksempelvis kulturforhold i England, psykologiske virkemidler, mediernes påvirkning, naturgrundlag, idræt og sundhed, som du har opnået i fagene psykologi, mediefag, naturgeografi og idræt. Eksempler på emner S1: Natur og samfund Samfundsfag A Matematik B Naturgeografi B Klima og energi, u-lande/i-lande og global ulighed. S2: Idræt og samfund Engelsk A Samfundsfag B Idræt B Samfundsforhold i England og Danmark, sundhedspolitik, OL idræt og politik. S3: Sprog og samfund Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Samfundsforhold i England og Danmark, samfundet statistisk beskrevet. S4: Medier og samfund Engelsk A Samfundsfag B Mediefag B Mediernes rolle i den politiske debat, magtdeling og demokrati, samfundsforhold i engelsktalende lande og Danmark, filmproduktion. S5: Psykologi og samfund Engelsk A Samfundsfag B Psykologi C Samfundsforhold i England og USA, identitetsdannelse i en globaliseret verden, kultursammenstød, mediernes magt og indflydelse, hooliganisme, velfærdsstatsmodeller, kommunikation. 13

18 Musisk studieretning A1, A2 På denne studieretning arbejder vi både praktisk og teoretisk med musik på gymnasiets højeste niveau. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til både at beskæftige dig med det praktiske (sang og sammenspil) og det mere teoretiske (noder, musikalsk analyse og musikhistorie). Sang og sammenspil er vigtige elementer i din hverdag på denne studieretning. Både i den daglige undervisning og når vi optræder, fx ved forskellige arrangementer på skolen. Det gør vi ekstra meget ud af på den årlige muslejr, hvor alle musikholdene på A- og B-niveau er sammen om at øve omtrent non-stop i to døgn, inden den afsluttende koncert for hele skolen. Det teoretiske grundlag giver dig mulighed for selv at skrive og arrangere musik, fx til sammenspilsgrupper. Du vil komme til at arbejde med emner som musikkens og kulturens gensidige påvirkning af hinanden, samt engelske og amerikanske subkulturers brug af musik. for at fordybe dig i sider af kommunikation og formidling, der gælder både for engelsk, musik, drama og medier generelt. Tysk B er 2. fremmedsprog i disse studieretninger. Eksempler på emner A1: Musik og medier Musik A Engelsk A Mediefag B Sang og spil. Musik i film, reklamer og tv, historie-, kultur- og samfundsforhold, periodekendskab. Filmproduktion, musik og tekst f.eks. i 60 ernes USA og Storbritannien. A2: Musik og drama Musik A Engelsk A Drama B Optræden, historie-, kultur- og samfundsforhold, musik og tekst, musikteater, Shakespeare, periodekendskab, 60 ernes ungdomsoprør i musik, litteratur og film, musicals og opera, lytte til og analysere musik. Du vil også komme til at arbejde mere analytisk med både musikkens sprog og sprogets musik. Og du vil få mulighed 14

19 Jeg vil gerne videre på en humanistisk eller samfundsfaglig uddannelse, og derfor er det godt med en god gymnasial baggrund. Kasper 15

20 Chantal, Svendborg Hvis man vil det, er der udfordringer for alle her på gymnasiet, fagligt såvel som socialt

21 Kasper, Svendborg Det, der overraskede mig positivt ved gymnasiet, var den frihed og de mange muligheder, man pludselig får...

22 18 Læs mere om de enkelte studieretninger og skolen på hjemmesiden

23 Svendborg Gymnasium & HF er også INFO SG s website, er en vigtig kilde til information om bl.a. studieretningerne, vejledning af eleverne m.m. Der er også adgang til skolens interne kommunikationssystemer, der holder dig opdateret omkring undervisningen. Vi har selvfølgelig en Facebook-profil. INTRO Når du starter på Svendborg Gymnasium & HF, vil du blive budt velkommen med forskellige aktiviteter. På den måde lærer du dine nye kammerater at kende, og du falder hurtigt til. Vi har en faglig hyttetur, idrætsdag og introfest på programmet. Hertil kommer både elev- og lærerteams og vejledere, der kan guide dig, hvis der er noget, du er i tvivl om. MORGENSAMLING Afholdes hver tirsdag i 2. frikvarter, hvor elever, lærerne og administrationen informerer om kommende arrangementer, møder, fester m.m. Morgensamlingen starter med morgensang og afsluttes oftest med underholdende indslag. GLOBALISERING Vi er en aktiv del af verden lokalt og internationalt. SG er således en del af Globale Gymnasier med verden som klasseværelse, et samarbejde, der giver undervisningen en global dimension. Eleverne har mulighed for udvekslingsture til mange dele af verden som fx Kina, Mexico og Østrig. STUDIETURE I løbet af din gymnasietid vil du, både på STX og HF, komme på studie ture i ind- og udland. Vi vil gerne ud og se noget af den virkelighed, vi arbejder med på skolen. Det handler om mennesker, sprog, kulturer, fysik, kemi, musik og alle de andre spændende emner, vi beskæftiger os med i det daglige. FRITID OG SKOLELIV Der er på alle måder et højt aktivitetsniveau på Svendborg Gymnasium & HF. Også i fritiden er SG omdrejningspunkt for mange aktiviteter fx musical, frisport, kor og billedkunst, elevernes festudvalg DUSK, elevrådet, elevbladet BAENK, morgensamling, fællesarrangementer m.m. Der er noget for enhver smag, og elever fra alle årgange kan mødes om aktiviteterne. FEST Vi holder de sjoveste fester på SG. Gallafesten hvor alle dresser op og fester igennem. Årsfesten er en caféfest, hvor kommende rejseklasser inviterer forældre og resten af skolens elever til spændende caféer. DUSK arrangerer i løbet af skoleåret andre fester med gode bands eller DJ s. CAFÉHYGGE Du kan få hjælp og hygge to eftermiddage om ugen i studiecaféen. Her er der lektiehjælp at hente fra udvalgte 3.g ere. Og der er god stemning, frugt, te og kaffe. Fredagscafé er en eftermiddag med hygge og speed dating! Her er god mulighed for at udnytte det fællesskab, der opstår, når man deler skolen med 1000 andre unge. Der er fredagscafé en gang om måneden. MUSIK I HVERDAGEN Musik er en vigtig del af livet på SG. For eksempel når vores musikelever giver stor koncert i aulaen. Vi har også professionelle, musikalske gæster udefra. SG s SOCIALE PROFIL Svendborg Gymnasium & HF er et af landets største gymnasier. Det anser vi som en kæmpe fordel for de studerende. Det giver nemlig rigtigt mange kontaktflader i det daglige og et aktivt studiemiljø, der summer af god stemning. 19

24 Morgensamling

25 HF >>> vend

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2012 STUDENTER EKSAMEN STX Sofie, Svendborg Det tiltaler mig meget, at der er så stor valgfrihed, når vi skal vælge fag. At man kan gå efter sine egne ønsker... Team Danmark-elev, 4-årig STX Ask, Svendborg

Læs mere

STUDENTER EKSAMEN STX

STUDENTER EKSAMEN STX 2011 STUDENTER EKSAMEN STX Sofie, Svendborg Det tiltaler mig meget, at der er så stor valgfrihed, når vi skal vælge fag. At man kan gå efter sine egne ønsker... Team Danmark-elev, 4-årig STX Kasper, Vindeby

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2016

Højere Forberedelseseksamen 2016 HF Højere Forberedelseseksamen 2016 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium & HF? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

STX STUDENTEREKSAMEN 2014

STX STUDENTEREKSAMEN 2014 STX STUDENTEREKSAMEN 2014 Hvorfor vælge studentereksamen på Svendborg Gymnasium? Du vil have adgang til alle videre gående uddannelser Du bliver udfordret fagligt og personligt Du vil gerne møde nye, spændende

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2011 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Steffen, Vindeby Der er et rigtig godt sammenhold i klassen. Jeg har både gamle og helt nye venner på SG... David, Tullebølle Man skal have noget baggrund, noget viden

Læs mere

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder.

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ud af gymnasiet: Spørgsmål om adgangskrav til de videregående uddannelser efter gymnasiet skal

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

STX STUDENTEREKSAMEN 2016

STX STUDENTEREKSAMEN 2016 STX STUDENTEREKSAMEN 2016 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge studentereksamen på Svendborg Gymnasium & HF? Du vil have adgang til alle videre gående uddannelser Du bliver udfordret fagligt og personligt

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2012 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Lærke, Tullebølle Jeg har valgt hf, fordi jeg ved, hvad jeg vil og gerne vil hurtigere frem Marie, Svendborg Det er et sted med gode værdier og plads til holdninger.

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ CG 2018

STUDIERETNINGER PÅ CG 2018 STUDIERETNINGER PÅ CG 2018 Generelt om CG s studieretninger: CG s ni studieretninger præsenteres på de følgende sider: tre naturvidenskabelige, tre sproglige, to samfundsfaglige og én kunstnerisk. Fælles

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK

INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK INTRODUCING THEROSBORGUNIVERSE SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK 2 VI ÅBNER DØREN TIL ET FÆLLESSKAB HVOR ELEVERNE KAN OPBYGGE STÆRKE FAGLIGE FUNDAMENTER SE MERE PÅ WWW.ROSBORG-GYM.DK Som elev på Rosborg kan

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

2. Mat A, Fys B, Kemi B

2. Mat A, Fys B, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 2. Mat A, Fys B, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et fælles

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX 2019 International studieretning med 6 ugers ophold i USA Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have:

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have: HF-søfart 3-ÅRIG HF-SØFART ER FOR DIG, der vil have en gymnasiel uddannelse og samtidig søger spænding og afveksling i hverdagen. HF-søfart er en treårig uddannelse, hvor du veksler mellem almindelig undervisning

Læs mere

orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2015. Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S

orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2015. Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S orientering for kommende elever Grønnegården på Herning Gymnasium. Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2015. 2016 Foto: Jens Lindhe for SCHØNHERR A/S Gymnasiet er ikke kun en leg; det er hårdt, men

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere