Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 07 ÅRSBERETNING

2 Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop 4 Benelux 6 Brasilien 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland 13 Storbritannien 14 Tyskland 15 Ungarn 16 Organisation og regnskab Kulturinstituttets organisation 17 Personale 18 Repræsentantskab og bestyrelse 19 Støtte 20 Resultatopgørelse for Balance for Bilag Bilag A: Formandens beretning til repræsentantskabet 24 Bilag B: Aktiviteter Bilag C: Det Danske Kulturinstituts vedtægter 40

3 Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen Ny afdeling Det Danske Kulturinstitut har i en årrække sammen med en række kunstnerorganisationer inden for musik, design, arkitektur og film arbejdet på at få etableret en afdeling af Instituttet i Rio de Janeiro Den store interesse for dette projekt i Danmark, som også deltes af betydningsfulde kulturkredse i Brasilien, herunder den brasilianske kulturminister og præsidenten for den brasilianske kulturfond, resulterede i slutningen af november 2006 i, at Kulturminister Brian Mikkelsen meddelte, at han ville skaffe finansiering til oprettelsen af en afdeling af Kulturinstituttet i Brasilien I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet henviste Ministeren til Brasiliens store økonomiske og kulturelle betydning og til den brede opbakning fra dansk kulturlivs side til oprettelsen af afdelingen Tipsaktstykket, som blev vedtaget i slutningen af april 2007, indeholdt en ny årlig bevilling på 1 million kr til driften og desuden et engangsbeløb på kr til etableringen af afdelingen Den nye institutleder, Christian Wohlert, som udvalgtes blandt 23 ansøgere, gik straks i gang med den skulle det vise sig utroligt langvarige proces at få skaffet det juridiske grundlag for Instituttets tilstedeværelse og operationer i Brasilien til veje, en proces der først kunne bringes til lykkelig afslutning ved årsskiftet med afdelingens officielle registrering i landet Et andet tidskrævende arbejde har været forsøget på at få indfriet den brasilianske kulturministers tre år gamle løfte om gratis lokaler til Instituttet Et stort pakhus ved Rios havn, som var stillet Instituttet i udsigt, er i mellemtiden blevet disponeret over til anden side, og indtil videre har Instituttet derfor haft midlertidigt sekretariat i en lejlighed Der arbejdes nu på at løse lokaleproblemet gennem indgåelsen af en officiel samarbejdsprotokol mellem de to landes regeringer i forbindelse med den danske udenrigsministers planlagte besøg til Brasilien i foråret 2008 Sideløbende hermed har institutlederen i årets løb brugt mange kræfter på at opsøge og træffe samarbejdsaftaler med en lang række kulturelle institutioner, organisationer samt erhvervslivet i Brasilien, således at der i 2008 kan sættes turbo på udvekslingsarbejdet inden for ovennævnte kulturindsatsområder På det samfundskulturelle område har især klimaspørgsmålet og det kommende Klimatopmøde i København været i fokus, og Instituttet arrangerede blandt andet i efteråret en uges omfattende studiebesøg til København for Manuel Protasio, der var leder af NGO-delen af ECO-92 i Rio og en af Præsident Lulas indflydelsesrige klimarådgivere Der arbejdes nu sammen med ham med konkrete ideer til dansk-brasilianske projekter inden for vedvarende energi og bæredygtig udvikling Med afdelingen i Rio de Janeiro har Instituttet nu for første gang fået et vigtigt brohoved i det største af landene på Det Sydamerikanske Kontinent, et land i en rivende økonomisk udvikling og med en anderledes, inspirerende og spændende kultur Dermed har Instituttet nu afdelinger i tre af de fire såkaldte BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien (mangler) og Kina) Jubilæer Afdelingen i Edinburgh kunne i 2007 som en af Kulturinstituttets ældste fejre sit 50 års jubilæum på adressen 3, Doune terrace, og 60 år i Storbritannien Den smukke 4-etagers neo-klassicistiske bygning er inden for de sidste halvandet år blevet renoveret og nymøbleret for ca 1 mio kr, som institutlederen har fået finansieret gennem sponsorater, og Dorthe Foged kunne yderligere fejre afdelingens fødselsdag med indvielsen af et nyt flygel, sponsoreret af A P Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Bygningsmæssigt såvel som aktivitetsmæssigt fremstår afdelingen som en markant dansk kulturbastion i Storbritannien Afdelingen i Vilnius fejrede med et års forsinkelse - under stor opmærksomhed sit 15 års jubilæum med bl a flere opførelser af musikdramaet Vitus Bering en dansk Columbus og en verdenspremiere på et værk af Ole Buck, som blev opført af Det Litauiske Statssymfoniorkester og den klassiske danske guitarduo Sommer & Zimmermann Endelig kunne den yngste af de central- og østeuropæiske afdelinger, Kecskemet, ligeledes fejre sit 15 års jubilæum, hvilket skete med keramik- og billedkunstudstillinger samt koncerter med Radioens Ungdomssymfoniorkester og solocellisten Henrik Dam Thomsen Nye lokaler Afdelingerne i Warszawa og Bruxelles er begge flyttet til større og mere centralt beliggende lokaler Begge afdelinger har en omfattende danskkursusvirksomhed, som nu kan afvikles i institutternes egne lokaler, ligesom der kan arrangeres kammerkoncerter, udstillinger, filmforevisninger, seminarer, m m Aktiviteter 2007 har været et produktivt år for Det Danske Kulturinstitut med en bred vifte af aktiviteter inden for Instituttets virkefelt, der omfatter kunst, kultur og samfund Disse tre hovedområder vægtes principielt lige meget, men der kan naturligvis SIDE 3

4 Lederne af kulturinstitutterne i Danmark (British Council, Goethe Instituttet, Det Franske Kulturinstitut, Det Italienske Kulturinstitut, Finlandsinstituttet og Det Danske Kulturinstitut) ved den officielle stiftelse af EUNIC-partnerskabet i Danmark, d 10 december (Foto: Hasse Ferrold) forekomme variationer i fordelingen af aktiviteter fra år til år i de enkelte afdelinger Initiativet til aktiviteterne kommer i mange tilfælde fra Kulturinstituttet og dets afdelinger, men Instituttet får også en jævn strøm af henvendelser fra såvel lokale kulturinstitutioner i institutlandene som fra danske kunstnere eller kulturfolk For det meste har Instituttet rollen som formidler, men det sker også, at det selv er producent af f eks nye udstillinger eller særlige projekter Det springende punkt for gennemførelsen af et projekt er som oftest, om der kan skaffes et økonomisk grundlag herfor Instituttet er meget afhængig af sponsorers og fondes velvilje, og det er derfor glædeligt, at det i 2007 for første gang har fået stillet en særlig pulje på kr fra tipsmidlerne til rådighed for aktiviteter Her skal gives en kort oversigt over de vigtigste resultater, som er nærmere omtalt i afsnittene for de enkelte afdelinger og i aktivitetsoversigten bagest i Årsberetningen række danskkurser på aftenskolebasis Der foreligger ikke en samlet statistik over antallet af kursister, men det drejer sig om tilsammen mange hundrede Hovedkontoret arrangerede ligeledes et tre-ugers sommerkursus i dansk for ca 80 udenlandske studerende i samarbejde med Cirius og med Lise Bostrup som kursusleder Udover at arrangere egne aktiviteter yder de enkelte afdelinger også en omfattende informationsservice og rådgivning over for andre arrangører EUNIC Foreningen af EU National Institutes of Culture (EUNIC) har nu fået medlemskab af 25 EU lande, og der er oprettet lokale afdelinger i 27 byer i og uden for Europa, heriblandt København Formålet med foreningen er at styrke erfaringsudveksling og samarbejde mellem de forskellige EU-landes kulturinstitutter EUNIC deltager i EU s Year of Intercultural Dialogue med et stort kunstprojekt for unge, som hedder Alter ego, og det får deltagelse af 22 EU-lande Hovedkoordinatoren for projektet er institutleder Lone Leth Larsen i Bruxelles Generalsekretæren er 1 vice-præsident for EUNIC Heads Studieture, Job-Swops og Udvekslinger: 41 Konferencer: 45 Foredrag: 55 Seminarer: 26 Udstillinger: 68 Teater, dans og performance: 98 Koncerter: 155 Litteraturarrangementer: 42 Filmarrangementer: 81 Herudover støtter eller gennemfører Instituttets afdelinger en SIDE 4 Tak En stor tak skal rettes til Instituttets mange samarbejdspartnere, herunder Kunststyrelsen, repræsentationerne i udlandet, myndigheder, kunst- og kulturinstitutioner og kunstnere, samt til sponsorer, uden hvem det ikke ville være muligt at gennemføre de mange aktiviteter En stor tak skal igen rettes til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse for aldrig svigtende støtte til Instituttet Fondens og Kulturinstituttets stifter, Folmer Wisti, ville den 8 maj i år være fyldt 100 år En særlig tak til vores protektor H K H Kronprinsesse Mary

5 Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop Det Danske Kulturinstitut arrangerer faglige og kulturelle studierejser inden for specifikke temaer for grupper: f eks politikere, embedsmænd i stat, region og kommune, organisationer, erhvervsliv, handelskamre, foreninger og organisationer, ansatte inden for sundhedssektoren, lærere, ledere og pædagoger osv Målet er at give deltagerne international inspiration ved at præsentere gruppen for nye konstruktive løsningsmodeller, synsvinkler og tankesæt samt konkrete redskaber og anderledes måder at gøre tingene på I tilknytning til programmet arrangeres ofte konferencer, seminarer og forskellige former for kulturelle arrangementer Studierejserne planlægges og tilrettelægges i tæt kommunikation med den enkelte gruppe under hensyntagen til faglige og kulturelle interesser, ønsker og forventninger Projekterne arrangeres i samarbejde med Det Danske Kulturinstituts afdelinger eller gennem samarbejdspartnere inden for Kulturinstituttets globale netværk Interaktionen mellem institutlande og udenlandske samarbejdspartnere danner basis for at udvikle kaskader af velfungerende netværk på kort tid Mange kommunale udvalg rejser hvert år på studierejser til udlandet som forberedelse til nye tiltag og indsatsområder Albertslund Kommune besøgte Holland for at lære om arbejdsmarkedsstrukturen, mens Randers Kommune tog til Skotland for at lære nyt om sundhedsog ældreforvaltningen Hellerup og Greve Sprogskole drog sammen til Canada, hvor de besøgte Ottawa og Toronto med fokus på sprogundervisning og integrationspolitik Gruppen besøgte en række offentlige myndigheder og institutioner, som varetager modtagelse og sprogundervisning af nye borgere i tæt samspil med en række private aktører Mange udenlandske grupper henter ligeledes faglig inspiration i Danmark Det danske sundhedsvæsen i bred forstand samt tilbud til psykisk og fysisk udviklingshæmmede er ofte søgte emner En gruppe belgiske sygeplejersker i færd med en 2-årig efteruddannelse inden for geriatri besøgte i perioden 8-11 oktober Danmark for bl a at høre om efteruddannelsesmuligheder i Danmark og besøge institutioner med særligt tiltag inden for geriatri Bl a besøgte gruppen Gentofte Hospital, hvor man har et særligt geriatrisk team, samt Hørsholm Kommune Her blev gruppen orienteret om kommunens rolle og samspil med forskellige institutioner, hvorefter de besøgte forskellige institutioner Endvidere besøgte de Dansk Sygeplejeråd, et plejehjem i København samt en sygeplejeskole Trods store omvæltninger og forandringer i det danske uddannelsessystem er interessen fra udenlandsk side fortsat stor for at se og opleve det danske undervisningssystem I 2007 har såvel estiske som engelske grupper af lærere, skoleledere og administratorer besøgt Danmark Blandt andet besøgte en gruppe engelske lærere fra et af de mest socialt belastede områder i Newcastle via British Council Danmark for at se på, hvilke alternative skolemuligheder vi kan tilbyde de mest udsatte og utilpassede børn og unge Der blev udvekslet mange erfaringer mellem de engelske gæster og de danske værter i løbet af ugen, hvor gruppen bl a hørte om projekterne Plan B, Blækprojektet, Pusterummet og besøgte specialskolerne Fjordskolen i Holbæk og Basen på Østerbro Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for skole, kultur, social- og sundhedsområdet Deltagerne matches parvis med en udenlandsk kollega, enes om et fælles tema og arrangerer herefter et relevant program for hinanden, som tager udgangspunkt i egen/partners institution med udblik til andre relevante institutioner/organisationer Deltagerne bor på skift hos hinanden i en periode af typisk 4-10 dage og får således mulighed for at arbejde koncentreret sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt og tema i op til en måned i to forskellige lande, hvor de får indblik i en international kollegas professionelle og kulturelle hverdag I 2007 blev der udbudt Job-Shadowing til blandt andet Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Ungarn, Estland, Letland, Litauen Sydafrika, Canada, USA, Australien og New Zealand I 2007 har vi med held arbejdet på at styrke omfanget af de kulturelle studierejser for såvel kunstnere (professionelle og amatører) som kunstinteresserede Vi kan således notere en stigning i antallet af koncertturnéer og kulturrejser I det forgangne år arrangeredes en lang række koncert- og teaterturnéer, workshops, udstillinger og sportsarrangementer for professionelle, amatører, børne- og ungdomsgrupper, fritidsorganisationer og klubber samt forskellige interesseorganisationer Desuden benyttede en del bestyrelser sig af Kulturinstituttet til at arrangere kombinerede kursus- og oplevelsesture for deres medarbejdere Kulturinstituttet fortsatte i 2007 en række kulturprojekter med Sydafrika De to sydafrikanske instruktører og koreografer Mluleki Sam og Gerard Samuel var i efteråret 2007 begge inviteret til Danmark af Kulturinstituttet og Foreningen Knus for at afholde workshops på institutioner for udviklingshæmmede børn og unge i hele landet Projektet Sydafrikansk Livsglæde, Dans og Drama vakte stor begejstring på institutionerne og opfølges derfor i efteråret 2008, hvor Mluleki Sam vender tilbage til Danmark og genoptager succesen På initiativ af Det Danske Kulturinstitut indledte Musikteatergruppen Ragnarock i 2006 et nyt samarbejdsprojekt med Little Theatre Project fra University of Cape Town om produktion af et nyt teaterstykke Celebration of Life De to SIDE 5

6 Encounter: Celebration of Life, dansk-sydafrikansk musikteater-forestilling (Foto: Ragnarock) grupper af unge har siden sammen udviklet en visuelt anlagt forestilling over internettet Stykket er en hyldest til Sydafrikas økonomiske og menneskelige opblomstring og fantastiske formåen siden opløsningen af Apartheid og til håbet om en lys og positiv fremtid i en globaliseret verden Sommeren 2007 rejste Ragnarock til Sydafrika og mødtes for første gang med hele gruppen Little Theatre og opførte den fælles musicalproduktion En intensiv øveperiode indledte besøget efterfulgt af en forestillingsturné i Cape Town og omegn Efteråret 2007 kom Little Theatre på genbesøg i Danmark, hvor Celebration of Life kunne opleves i Danmark Forestillingen formede sig som et møde mellem to grupper af unge, der hver især medbragte deres egen kultur og historie, og som sammen efterlod sig en række fodspor i både Danmark og Sydafrika Stykket blev instrueret af Christopher Weare med Gerard Samuel som sydafrikansk assistent og Jori Snell som dansk assistent SIDE 6 En lang række koncertture har vakt begejstring i såvel ind- og udland Gymnasiekoret og Big Bandet fra sangskolen Sankt Annæ Gymnasium besøgte under deres koncertturné Ungarn, hvor de med et repertoire, der spænder fra danske sange til Duke Ellington og George Gershwin, gav koncert i en katolsk kirke samt på en skole Det belgiske universitetskor GUK Gents Universitair Koor besøgte Danmark i august måned, hvor de optrådte med traditionelle folkesange fra Danmark, Canada og Japan ved en række koncerter i Skt Marcus Kirke på Frederiksberg, Maribo Domkirke og på Frilandsmuseet Koret fik også mulighed for at opleve et udsnit at Danmarks mest berømte seværdigheder såsom H C Andersens hus i Odense, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Møns Klint Og i oktober måned rejste Lyngby Taarbæk Harmoniorkester på en koncertturné til Estland og Letland, hvor de gav i alt 4 koncerter Ud over et besøg på musikskolen i Pärnu var der også tid til besøg på kulturinstitutterne i Tallinn og Riga og efterfølgende sightseeing Orkestret består af 60 musikere i alderen og har bl a spillet i Ulvedalene i forbindelse med Det Kongelige Teaters sommeropførelser Kulturinstituttet arrangerede i samarbejde med Den Ungarske Ambassade, Københavns Universitet, Det Kgl Danske Musikkonservatorium og Dansk Kodály Selskab et internationalt, musikvidenskabeligt Kodály Symposium i dagene november Det blev afholdt i anledning af, at den ungarske komponist, folkemusikforsker og pædagog Zoltán Kodály ville være fyldt 125 år Symposiet foregik på henholdsvis Det Kgl Danske Musikkonservatorium og Københavns Universitet, og der var bl a gæsteforelæsninger med Prof Dr Mihály Ittzés og Dirigent Zsuzsanna Kontra fra Kodály Instituttet i Kecskémet, Ungarn En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B

7 B e n e l u x Instituttet flyttede i maj måned til nye smukke lokaler på den centrale adresse Rue Royale, i nærheden af Centralstationen, byens centrum og mange andre kulturinstitutioner Lokalerne er velegnede til seminarer, danskundervisning, forelæsninger, kammerkoncerter, og udstillinger Der er således skabt nye muligheder for at præsentere en bredere vifte af aktiviteter på Instituttet end tidligere Institutlederen var formand for foreningen af lokale kulturinstitutter i Bruxelles, EUNIC, fra medio 2006 til september 2007 Formandskabet har betydet, at Instituttet er blevet endnu bedre placeret i bevidstheden både hos de lokale myndigheder og hos EU institutionerne EUNIC Brussel udarbejdede under institutlederens formandskab en ansøgning til EU i forbindelse med året for interkulturel dialog Projektet Alter Ego blev i december valgt som et af årets 7 flagskibsprojekter Institutlederen er hovedkoordinator for Alter Ego projektet, som vil blive gennemført i 22 lande i Instituttet har i 2007 haft avantgarde musik og kunstnere som en vigtig prioritering I den forbindelse har Instituttet præsenteret kunstprojektet Art Money i Bruxelles og Belgien og skabt en platform og netværk sammen med den danske ambassade og Rocking Factory for dansk ung rockmusik, der lige er ved at slå igennem Det er lykkedes særligt godt for musikkens vedkommende, dels ved en præsentation af Prins Nitram på Instituttet i september og showcasen af dansk musik, (Murder, Band Ane, Figurines, Amber) på Ancienne Belgique Ved begge lejligheder blev den danske musik overvældende godt modtaget Instituttet vil fortsætte denne linje, da indsatsen har vist sig at have stimuleret dansk musikeksport over alle forventninger Europalia, Belgiens største festival, handlede i år om Europa Kunstnere fra AVPD, dansk kunstnerduo (Aslak Vibæk og Peter Døssing), deltog i den europæiske festival EUROPALIA med en lysinstallation foran Beguinage kirken Installationen opsamler dagens lys og afgiver det om aftenen Installationen hørte til blandt de bedste af de 27 deltagende europæiske kunstværker (Foto: Lone Leth Larsen) hele Europa blev inviteret til Bruxelles i forskellige sammenhæng Sammen med Kunststyrelsens Internationale kontor sammensatte Kulturinstituttet et program med kunstnerduoen AVPD s lysinstallation på Place Beguinage i udstillingen Agorafolly Der var også en indendørs udstilling, hvor AVPD deltog med en række fotos Følsomme emner var temaet og overskriften for et seminar og oplæsningsarrangement, organiseret sammen med de nordiske ambassader og Kulturinstitutter Det fandt sted dels i Bruxelles og dels i Boxmeer i Holland Fra Danmark deltog Daniel Zimakoff og Ida-Marie Rendtorff Arrangementerne var vellykkede med mange tilhørere og med stor interesse fra forlags side Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 5 litteraturarrangementer, 19 koncerter, 7 udstillinger, 7 filmforevisninger, arrangeren af eller deltagelse i 11 seminarer, 6 foredrag og 7 studierejser En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B Lone Leth Larsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux SIDE 7

8 B r a s i l i e n Med ansættelsen af en institutleder til Det Danske Kulturinstitut i Brasilien i april 2007 indledtes arbejdet med en egentlig etablering af Instituttet såvel fysisk som juridisk Et midlertidigt kontor med to arbejdslokaler blev oprettet på Copacabana i Rio de Janeiro, en brasiliansk sekretær og en brasiliansk advokat blev tilknyttet, sidstnævnte med ansvaret for at få Instituttet igennem den lange bureaukratiske proces det er, at blive juridisk godkendt som dansk selvejende institution Inden man har den, kan man ikke lovligt fungere i landet, åbne en bankkonto endsige erhverve sig en mobiltelefon hos de mange telefonselskaber! To rejser til Brasilia og en til Belo Horizonte har været afholdt, alle med det formål at holde møder med kulturminister Gilberto Gil og hans medarbejdere fra det brasilianske kulturministerium, Minc Der er i Minc stor nysgerrighed og interesse for Det Danske Kulturinstitut, som i 2004 blev sat gratis lokaler i udsigt af Gilberto Gils daværende chef for den stedlige Kunstfond, Funarte Imidlertid har det i løbet af utallige møder med Minc-folk og kommunen Rio de Janeiros autoriteter igennem de sidste 8 måneder af 2007 vist sig væsentligt sværere rent faktisk at få udvirket det flotte tilbud end vi fra dansk hold har kunnet forestille os Til brasilianernes forsvar skal det siges, at det tog os tre år at komme herover, siden tilbuddet blev fremsat Og selvom vi ved udgangen af 2007 stadig ikke har fået en fysisk ramme for Instituttet, er det tydeligt, at der i Minc arbejdes både seriøst og ihærdigt på at finde os en passende ramme for de planlagte aktiviteter som er pladskrævende En lang række kontakter inden for både dansk og brasiliansk kultur- og erhvervsliv er blevet knyttet igennem de 8 måneder, kontakter som vil komme både samarbejder, programlægning og finansiering af Instituttets aktiviteter til SIDE 8 Prøveforløb i december til modeshow ved åbningen i 2008; med modeller fra Cidade de Deus (Foto: Tony Ramos) gavn i de kommende år, hvor det lange seje stræk skal demonstrere bæredygtigheden i at have et kulturinstitut placeret i Brasilien det første på det Sydamerikanske kontinent En interessant ny vinkel, der er kommet på Instituttets arbejde, er miljøområdet I Brasilien er dette område inde i en rivende udvikling, og man kan sige, at dets betydning for alvor er ved at gå op for de brasilianske myndigheder, ligesom det er for de fleste andre lande i verden I og med at Danmark skal være vært for FNs Klimakonference i 2009, er der en voksende interesse for både et samarbejde med Danmark om miljøteknologi og CO²kvoter, ligesom Brasilien har en interesse i at opnå en synlig placering i forbindelse med Klimakonferencen Dette førte i september 2007 til en række vigtige møder i København imellem arrangøren af den første alternative Klimakonference i Rio 1992, Paulo Manoel Protasio, og daværende miljøminister Connie Hedegaard, Statsministeriets ambassadør og departementsråd, Bo Lidegaard, Copenhagen Climate Council, Copenhagen Climate Network foruden Dansk Industri, Dong og diverse andre danske aktører, alt sammen arrangeret af Det Danske Kulturinstitut Miljøvinklen kan i høj grad være med til at skabe et bredere og dybere samarbejde imellem vores to lande, ikke mindst med kulturen som formidler I slutningen af 2007 lykkedes det vores advokat at komme igennem det brasilianske justitsministerium med vores godkendelse som juridisk anerkendt institution i Brasilien Dette er rekordtid siger lokale observatører! Alle forberedelser til en stor lancering af Instituttet i Rio de Janeiro ultimo januar 2008 er på plads, nu mangler vi så bare stadigvæk en egentlig ramme for Det Danske Kulturinstitut i Brasilien Christian Wohlert, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Brasilien

9 E s t l a n d Instituttet har opretholdt de gode forbindelser til gamle partnere og har opnået nye partnerskaber Hovedstrategien har været at leve op til de forventninger, vores klienter har haft, og at være fleksible, både i forhold til events og til den måde, hvorpå disse events udføres med vore samarbejdspartnere Filmaftener på Instituttet er en tradition De arrangeres som en klubaften, hvor besøgende, udover at se film, diskuterer forskellige temaer Black Night filmfestivalen er årets største film-event, hvor Instituttet er involveret i det nordiske filmprogram Instituttet deltog i forberedelserne til Nordfest-rockkoncerten i det gamle fængselsområde og samarbejdede tæt med de nordiske ambassader, især Den Danske Ambassade, der var initiativtager, men også flere kulturelle institutioner og Nordisk Ministerråd i Tallinn Den litterære festival PrimaVista i Tartu blev dette år afholdt under titlen Word into Action Danske Andreas Fischer Hansen fra Baltic Media College stod for hovedpræsentationen, foredraget Film adaptation of literary source Filmen Nordkraft, baseret på Jacob Ejersbos roman af samme navn, oversat til estisk sidste år, var et af diskussionsemnerne Nordisk Poesifestival i maj havde inviteret Morten Søndergaard fra Danmark og Carl Johan Jensen fra Færøerne Begge digtere besøgte Instituttet, hvor vi havde en udbytterig snak om fremtidige litterære kontakter Desuden har Instituttet brugt megen tid på at planlægge to musikprojekter Det ene løb af stablen i oktober, hvor Letmark-Kvartetten gav koncerter og afholdt workshops i Estland, og som endte med samarbejdsaftale imellem danske og estiske musikskoler Det andet projekt er et tre-årigt forløb, der involverer seks musikskoler og komponister fra både Danmark og Estland Hvidovre Musikskole er leder af projektet Derudover gjorde Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester stort indtryk med deres professionalisme, og Instituttet håber på at fortsætte kontakten med dette enestående orkester Odsherred inviterede Ganzone kor fra Haapsalu til en koncerttur Koret afholdt flere koncerter og mesterklasse med John Hoybye Instituttet har været involveret i forskellige teaterprojekter, bl a produktionen af August Bournonvilles romantiske ballet Sylfiden med musik af Herman Severin Løvenskiold, som er et af de største balletprojekter nogensinde mellem de to lande Produktionen af Sylfiden på Nationalopera Estonia (Foto: Pressefoto) denne ballet er udført af de højtrespekterede Bournonville-balletspecialister, Eva Kloborg og Anne Marie Vessel Schlüter, samt den kunstneriske leder ved Den Kongelige Danske Ballet, Frank Andersen Scenedekorationer, kostumer og lys-design stod Mikael Melbye for Instituttet har været involveret i et 2- årigt projekt, Nordic Contemporary Dance Art in Collaboration, med dansegrupper fra Danmark, Sverige, Finland og Estland Danske Insightout Company deltog med Alegria y Dolor Stykket blev præsenteret af Ulla Katcher, Frank Bätger og Mari Mägi og var et af de mest populære stykker i løbet af festivalen Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 21 filmforevisninger, 15 koncerter, 3 litterære arrangementer, 6 udstillingsvisninger, 5 studierejser, 5 konferencer, 23 foredrag og 5 teaterforestillinger En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B Silvi Teesalu, Balletdansere fra Nationalopera Estonia opfører Bournonvilles Sylfiden (Foto: Pressefoto) Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland SIDE 9

10 K i n a 2007 har budt på en bred vifte af samarbejder og aktivitetstyper spændende fra rådgivning af kunstnere og institutioner på besøg i landet over egne produktioner til samarbejder om gennemførelsen af komplekse udvekslingsprojekter af betydning for forholdet mellem begge lande Endvidere har den stigende offentlige interesse for Instituttet i både den danske og den kinesiske offentlighed bl a givet sig synlige udtryk i danske mediers dækning af den kinesiske samfundsudvikling og ikke mindst i et tættere samarbejde med Den Kongelige Danske Ambassade i Beijing og Danmarks tre øvrige diplomatiske repræsentationer i landet Sammenfattende kan det konstateres, at Kulturinstituttet i Beijing ved udgangen af året er bedre forankret i det danske og det kinesiske kulturliv i forhold til 12 måneder før, og at paletten af samarbejdsmuligheder er udvidet betragteligt Trompetisten Jens Winther med kinesisk instrumentkollega Cui Jian, efter koncert på CD Café, Beijing (Foto: Henrik Dahl) SIDE 10 Bjørn Nørgaard under fremførelsen af aktionen, Sysifos møder Konfucius og får sin første kop kinesisk te, i Kulturinstituttet i maj (Foto: Bo Østergaard) Overordnet set hænger denne udvikling sammen med en række faktorer, som ikke alene knytter sig til Kulturinstituttets tilstedeværelse i Kina Dels kan der i forhold til de foregående to år noteres en stigning i antallet af danske kunstnere og institutioner, der ønsker at arbejde med og i Kina, hvilket ikke unaturligt har smittet af på mængden af henvendelser til Kulturinstituttet Dels har den stigende liberalisering af vilkårene for ikkestatslige kinesiske aktørers muligheder for at engagere sig i udenlandske kulturprojekter givet flere strenge og samarbejdsflader at spille med end tidligere Blandt årets bemærkelsesværdige aktiviteter falder det store antal selvproducerede kunstudstillinger i øjnene Nogle af dem havde deres raison d être i, at Instituttet i de første seks måneder kunne disponere over udstillingshallen dartex [The Danish Art Exchange], andre i det faktum, at de geografiske indsatsområder er blevet udvidet til at omfatte mere end Beijing, Shanghai og Guangzhou En særstatus indtager udstillingen Transparency Contemporary Glass Works from Denmark, dels i kraft af sit omfang og sin prestige, dels fordi Instituttet for første gang producerede visninger i et af Kinas nabolande, in casu Korea En anden betydningsfuld udstilling i 2007 har været Sysifos Møder Konfucius, en stor retrospektiv udstilling med og af Bjørn Nørgaard i anledning af hans 60 år i maj Også på musiksiden tegnede 2007 sig for både en vækst og et kvalitetsmæssigt løft, idet hovedparten af de præsentationer, som Instituttet var involveret i, bestod af velanskrevne navne og anerkendte scener hvilket blandt andet skyldtes et veltilrettelagt samarbejde med Dansk Jazzforbund og Dansk Musikeksport til Kina Udenfor nummer, men ikke mindre succesfuld, var de tre koncerter med Swingin Europe Big Band, som efter hvad der vides skulle være første bigband på turné i landet nogensinde Instituttets medvirken i konferencer og seminarer var mere omfangsrigt og bredspektret end tidligere Fra kinesisk side især har der været efterspørgsel om emner inden for oplevelsesøkonomi og creative industries, hvilket både Instituttet og tilrejsende eksperter har bidraget til Endelig skal en stor præsentation af dansk børneteater for kinesisk publikum nævnes I samarbejde med Kunststyrelsen og Dansk Assitej tilrettelagde Instituttet første halvdel af en landsdækkende turné for tre af Danmarks mest interessante sceneproduktioner for børn og unge Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 36 teaterforestillinger, 29 performances, 2 bogudgivelser, 27 koncerter, 28 udstillinger, 23 konferencer og 5 studierejser En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B Eric Messerschmidt, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Kina

11 L e t l a n d Kanonidemand Hein Heinsen ved Kanonkonference (Foto: Agnese Hermane) 2007 var et godt år for afdelingen i Riga Mere end 30 projekter blev vellykket gennemført og skabte betydelig opmærksomhed om Danmark og dansk kunst og kultur Nogle pejlemærker skal nævnes: Public Diplomacy Som en rød tråd gennem alle afdelingens aktiviteter går tankegangen om offentlighedsdiplomati Ud fra den udarbejdede strategi er der afholdt en række aktiviteter (Klimakonference, Kulturkanon, Kultur og Erhverv etc ), men alle steder søgtes synligheden for Danmark og tilknytningen til danske kerneværdier styrket Creative Industries var også i 2007 et omdrejningspunkt for afdelingen i Rigas arbejde Artlab, digitale medier og filmmarked var omdrejningspunkt for denne indsats, men også arbejdet med mode, skal ses i samme perspektiv Nordic Look i Riga Nikoline Liv Andersens kreationer vakte opsigt (Foto: Riga Fashion Week) Modeprojektet Nordic Look gav letterne mulighed for at opleve Nikoline Liv Andersens imponerende Haute Couture i et forrygende show Modesatsningen er også en måde, hvorpå afdelingen ønsker at nå ud til nye målgrupper Musikudvekslingsprojektet Due North, der så sin begyndelse i 2006, bød på omkring 15 koncerter i 2007 Heriblandt en større musikfestival i Liepaja og Riga i maj Der planlægges fortsat koncerter til næste år, hvor Kulturinstituttet vil forsøge at skabe musikoplevelser i flere genrer end den hårde rock, der prægede året Kanon i Letland Sammen med det lettiske udenrigsministerium gik afdelingen i Riga i gang med at gennemføre en Kulturkanon i Letland Der blev afholdt en stor konference med 150 deltagere og givet råd også på andre områder Kanonen ventes præsenteret i slutningen af 2008 Lettisk-dansk teatersamarbejde har haft et godt år I foråret havde Riga besøg af Vitus Bering Teatret, og i efteråret var Instituttet med til Hotel Pro Formas moderne opera Operation:Orfeo i Riga, og i november gav Betty Nansens integrationsgruppe C:NTACT fire forestillinger 2007 stod i ytringsfrihedens tegn med flere events med dette emne i fokus Med udgangspunkt i Karikaturkrisen afholdtes to begivenheder med fokus på censur og selvcensur En tredje begivenhed handlede om journalisters sikkerhed KLIMA-COP 15 For at støtte op om Danmarks satsning inden for klimaområdet, havde Instituttet, i samarbejde med den lettiske regering og ambassaden, en række markeringer, bl a en dansk-lettisk ekspertkonference om energi og klima Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 15 koncerter, 8 teaterbegivenheder, 2 udstillinger, 2 litteraturprojekter, 9 filmprojekter, 9 seminarer mv og 3 studierejser En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B Simon Drewsen Holmberg, Første dag på jobbet, TV indslag om lettiske udviklingshæmmedes muligheder på arbejdsmarkedet (Foto: TV Glad) Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland SIDE 11

12 L i t a u e n Den danske guituarduo, Volkmar Zimmerman og Jan Sommer, og Vilnius Statssymfoniorkester ved verdenspremieren på den danske komponist Ole Bucks værk (Foto: Valdas Jarutis) Aktiviteter, afviklet i 2007, kan inddeles i 3 grupper: 1 kultur og historie, 2 sociale projekter og 3 oplysningsprojekter 1 Denne gruppe bidrog mest til synlighed i forbindelse med Kulturinstituttets 15 års jubilæum, der blev godt dækket i landets medier Der var verdenspremiere på Ole Bucks værk, specielt skrevet til fælles koncert med Litauisk Statssymfoniorkester og den dansk klassiske guitarduo Sommer & Zimmermann samt den lettiske dirigent M Ozolins Over tusind musikelskere kom til koncerten, som blev optaget og transmitteret af National Radio Musikdramaet Vitus Bering - den danske Columbus, et fælles projekt af skuespiller Sejer Andersen, komponist og dirigent Bo Holten samt Vilnius bykammerkor Jauna muzika, var på turné i 3 litauiske byer Vilnius, Kaunas og Marijampole Udover det kunstneriske, var det også historisk informativt, da man blev overrasket over, at Vitus Bering faktisk var dansker, og ikke russer, som det ellers stod i lærebøgerne under sovjettiden SIDE 12 Deltagerne i 2006 ekspeditionen I Farfars Fodspor har besluttet at udvide projektet ved at lave en fælles udstilling, dedikeret til 90 årsdagen for afslutningen af Første Verdenskrig Ideen støttes af Europakommissionens repræsentantskab i Litauen 2 I 2007 startede Aalborg kommune og ungdomsskole et samarbejde med Vilnius ved at lave gensidige udvekslingsprojekter for unge Ved 2 seminarer, afholdt i Vilnius, blev der lavet 9 arbejdsgrupper, som udarbejdede strategiske retninger for fælles aktiviteter i , hvor Vilnius bliver Europæisk Kulturby (VEK), og derfor bliver aktiviteterne støttet af begge kommuner Den danske debatfilm Din kind kom i vejen fik også en positiv reaktion fra fagfolk For første gang talte litauiske mænd selv om vold mod kvinder, voldens rødder og konsekvenser 3 Flere unge litauere tager deres videregående uddannelse i Danmark, hvor de satser på nye og perspektivrige fag På Vilnius Internationale Studiemesse deltog uddannelsesinstitutioner fra København, Aarhus og Odense, som med succes fandt deres nye studerende fra Litauen Med støtte fra Cirius Fonden tager unge litauere på højskole i Danmark, hvor det også bliver muligt for handikappede at tage på et specielt ophold, hvor de kan lære at klare sig, hjælpe hinanden og være aktive samfundsborgere I 2007 er hovedvægten blevet lagt på store kontinuerlige projekter, som bidrog mest muligt til synlighed af Kulturinstituttet i landets kulturliv Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 3 udstillinger, 3 koncerter, 3 litteraturarrangementer, 3 teaterarrangementer, 1 filmarrangement, 1 festival, 1 mesterklasse, 3 seminarer, 2 konferencer, 2 foredrag og 1 studierejse En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B Audra Sabaliuaskiene, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Litauen

13 P o l e n De polske reddere i gang med at lære dansk på et intensivt sprogkursus i Poznan (Foto: Flemming Kyster, Redderen ) 2007 var som sædvanligt et travlt år for Instituttet i Polen, men denne gang først og fremmest i forbindelse med to nye, store opgaver, der helt dominerede billedet Den første af de to opgaver var forbundet med, at Instituttet forlod sit gamle, ikke så store kontor i Warszawa, og satsede på at finde et større, velbeliggende lokale, hvor det ville være muligt at lade sig konfrontere med tidens nye udfordringer Det lykkedes i allerhøjeste grad, og nu efter et omfattende renoveringsarbejde, der har tilpasset det nye lokale til Kulturinstituttets specifikke behov, kan vi være stolte af at kunne åbne dørene på Piekna gade 31/37, i Warszawas centrum, og gå i gang med helt nye, spændende projekter Indtil for nylig kunne Instituttet, i hovedstaden, udelukkende arrangere kulturaktiviteter på de lokale kulturinstitutioner Og selvom denne, i allerhøjeste grad gavnlige samarbejdsform, fortsat kommer til at dominere billedet, vil det nu også være muligt at invitere Warszawas beboere ind til Instituttet og byde på diverse aktiviteter: forelæsninger, filmforevisninger, litterære møder, skoleklassebesøg og lign Det vil også være muligt at gennemføre flere sprogkurser Den anden store opgave var et intensivt fem-måneders sprogkursus De intensive sprogkurser for faggrupper er en ny udfordring og et svar på tidens behov I foråret 2007 udtalte beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, at Danmark skal rekruttere personer til sundheds- og plejesektoren over de næste fem år fra bl a Polen Instituttet indgik i den forbindelse et samarbejde med Falck, og fra d 1 august til d 20 december blev en gruppe polske reddere, Falcks ansatte, undervist i dansk; en hel arbejdsdag på skolebænken fem gange om ugen over fem måneder var også en udfordring for redderne På Instituttet fik de ikke kun en intensiv træning i sproget, men blev også introduceret til den danske kultur, mentalitet og livsstil, landets politiske situation og historie og ikke mindst til det danske sundhedsvæsen Et nyt hold reddere, som alle har de bedste faglige kvalifikationer, er allerede i gang med at forberede sig til at bemande de danske ambulancer Som sædvanlig samarbejdede Instituttet i 2007 med kulturinstitutioner i flere polske byer og var med til at forberede præsentationer af diverse udstillinger, koncerter, filmforevisninger, litterære møder, deriblandt institutlederens oplæg om H C Andersens forfatterskab, og lign I 2007 blev der arrangeret tre studieophold i Poznan Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 5 udstillinger, 8 koncerter, 7 litterære møder, 2 serier af filmforevisninger og 3 studierejser En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B Boguslawa Sochanska, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Polen SIDE 13

14 R u s l a n d Vigtige navne på kendte og glemte danskere knytter Danmark til Rusland Forrige år var det Kejserinde Dagmar I 2007 har vi haft glæde af at præsentere et dansk syn på Vitus Bering ( ) Vitus Bering blev hvervet til Peter den Stores flåde i 1703 og deltog i Den store nordiske krig Senere blev han udpeget til leder af den 1 Kamtjatka-ekspedition, der fra udforskede og kortlagde Ruslands østlige egne Strædet mellem Rusland og Alaska blev opdaget og opkaldt efter Bering Med den 2 Kamtjatka-ekspedition, , var målet at kortlægge Sibiriens ishavskyst Ekspeditionen nåede Alaska, men på grund af sygdom blandt besætningen og manglende proviant satte Bering kursen hjemover Han måtte opgive sit skib, og besætningen gik i land på en øde ø Bering og næsten halvdelen af besætningen omkom Gregers Dirckinck Holmfeld har skrevet en barsk monolog om Berings sidste timer på denne ø Bering spilles af Sejer Andersen, og Bo Holten har skrevet et smukt korværk til tekster af Kingo Korsatserne blev sunget af et ungt russisk kor, Skt Petersborgs Stemmer, og dirigeret af komponisten selv I Skt Petersborg fik Kulturinstituttet Museet for Arktis og Antarktis til at lægge rammer til stykket Det blev en meget emotionel oplevelse at opleve Vitus Berings sidste timer her i museumssalen mellem ulv og bjørn, og hvor de sidste originale rester af Berings skib bevares Forestillingen, Vitus Berings sidste dage, Museet for Arktis og Antarktis Sejer Andersen som Vitus Bering, Bo Holten, komponist og dirigent med det russiske kor, Skt Petersborgs Stemmer (Foto: Rikke Helms) Et andet dansk navn, som har fået renæssance i Rusland, er Carl Andreas Koefoed Koefoed blev født i 1855 og rejste i 1878 til Rusland Med sig til Rusland havde han blandt andet en plov Koefoed havde visioner og ambitioner og fik stor betydning for de russiske landbrugsreformer i årene frem til revolutionen Han var en meget respekteret mand og blev i 1914 udnævnt til statsråd, men måtte under revolutionen i 1918 forlade Rusland Ny russisk forskning om landbrugsreformerne før revolutionen har atter bragt Koefoeds navn frem i offentligheden Dansk Landbrugsråd og den russisk-danske kulturhistoriker Svetlana Wolder fremstillede i 2006 en plancheudstilling om Koefoed, som Instituttet nu har præsenteret i Det Videnskabelige Landbrugsbibliotek i Skt Petersborg Dette bibliotek var før revolutionen det russiske landbrugsministerium og Koefoeds arbejdsplads Her opbevares alle Koefoeds russiske udgivelser og hans private bibliotek Endelig har moderne dansk performanceog danseteater i 2007 for alvor været på plakaterne i såvel Skt Petersborg som Moskva Kulturinstituttet har i samarbejde med hhv dansefestivalen Open Look og Teatret Baltijski Dom kunnet præsentere hele 6 forskellige ensembler, Granhøj Dans, Mute Comp, Kassandra Produktion, Dansk Danseteater, Hotel Pro Forma og en spændende co-produktion mellem Vendsyssel Teater og komikergruppen Comic Trust fra Skt Petersborg Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 14 filmforevisninger, 2 litteraturarrangementer, 15 koncerter, 7 udstillinger, 11 teaterforestillinger, 17 foredrag og konferenceindlæg og 2 studierejsemodtagelser En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B Sejer Andersen under prøven, Museet for Arktis og Antarktis (Foto: Rikke Helms) SIDE 14 Rikke Helms, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Rusland

15 S t o r b r i t a n n i e n Kulturinstituttet i Edinburgh fejrede i 2007 sit 50 års jubilæum med to begivenheder, hvor Instituttet indbød til festligheder i rammer, der havde gennemgået en tiltrængt renovering, og som har fået Instituttet til at fremstå moderne og tidssvarende Festlighederne blev indledt den 24 august i Greyfriars Kirk, Edinburgh, med en smuk koncert af Ars Nova Efterfølgende var der reception i Kulturinstituttet, hvor dagen blev markeret med danske specialiteter sponsoreret af danske virksomheder Den anden markering af jubilæet fandt sted 1 november i Edinburghs St Giles Cathedral med koncert ved organist og kantor Jakob Lorentzen, Holmens Kirke, solobasunist Jesper Juul, DR Radiosymfoniorkestret og tenor Jens Christian Wandt Efterfølgende var gæsterne inviteret til reception på Kulturinstituttet, hvor der samtidig var fernisering af udstillingen Home City med værker af skulptør og professor Morten Stræde Kulturinstituttets nye flygel, sponsoreret af A P Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond, blev indviet Kulturinstituttets Carl Nielsen-fremstød Springtime in Edinburgh blev afviklet i maj Der var koncerter med nogle af Danmarks markante klassiske musikere: sopranen Signe Asmussen og tenoren Mathias Hedegaard, pianisten Anne Øland, violinisten Christina Åstrand og pianisten Per Salo, Den Unge Danske Den Unge Danske Strygekvartet ved indgangen til Kulturinstituttet De gav koncert i forbindelse med Carl Nielsen weekenden (Foto: Dorthe Foged) Strygekvartet samt orgelprofessor Ulrik Spang-Hanssen som gav koncert i St Giles Cathedral De øvrige koncerter blev afviklet i Kulturinstituttets eget galleri Kulturinstituttet havde en spændende og eksperimenterende udstilling med gruppen Paint Over, bestående af fire billedkunstnere: Jonas Hvid Søndergaard, Lars Christensen, Ivan Andersen og Troels Aagaard, som fik deres første udenlandske debut De har fokus på det digitale maleri Kulturinstituttet lagde hus til en dansk kunsthåndværk udstilling i foråret, hvor briterne kunne opleve et udpluk af det bedste inden for dansk keramik, smykker, glas og tekstil I alt 16 kunstnere havde værker med på udstillingen I efteråret var der designudstilling i Kulturinstituttet med møbler, tekstiler og lamper, arrangeret af Fritz Hansen i samspil med Kvadrat, Bang & Olufsen, Tangram, Azurro at Work og Louis Poulsen Kulturinstituttet satte i samarbejde med Filmhouse i Edinburgh fokus på dansk film, og der var både romantik, drama, og socialrealisme på programmet med filmene Drømmen, Drabet, Allegro og Nordkraft På litteratursiden var der besøg af tre af Danmarks mest markante forfattere på Edinburgh International Book Festival, Janne Teller, Morten Ramsland og Leif Davidsen Kulturinstituttet medvirkede til markedsføring af de danske forfattere Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 8 udstillinger, 12 koncerter, 7 filmfremvisninger, 3 litteraturarrangementer og 3 studieture En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B Dorthe Foged, Pianist Anne Øland med værker af Carl Nielsen, Kulturinstituttet (Foto: Dorthe Foged) Leder af det Danske Kulturinstitut i Storbritannien SIDE 15

16 T y s k l a n d Film, musik og litteratur kan siges at have været de mest udprægede fokusområder inden for Instituttets virke i 2007 På filmområdet kan nævnes, at Susanne Biers film Efter brylluppet kom i de tyske biografer primo februar Efter anmodning fra den tyske filmdistributør indgik Instituttet i et samarbejde om lanceringen af filmen, som indebar bl a en interaktiv quizkonkurrence med flere hundrede deltagere på Instituttets hjemmeside med lodtrækning om to fribilletter Instituttet deltog også i 2007 i den nordiske filmfestival Skandinavische Filmtage Bonn For Danmarks vedkommende var der bl a reserveret en hel aften med fokus på dansk kortfilm Udover fremvisningen af seks kortfilm produceret af Århus Filmværksted gæstede konsulent Jes Busk fra Filmværkstedet arrangementet og fortalte indledningsvis om arbejdet med kortfilm i Danmark Kulturinstituttets promovering af danske spillefilm gav sig udslag i to arrangementer med fremvisning af Jannik Johansens krimikomedie Rembrandt og Henrik Ruben Genz Kinamand På musikområdet har Instituttet medvirket i flere projekter Inden for rytmisk musik og jazz kan nævnes koncerter med Serras, hvor gruppen bl a gæstede musikfestivalen Endenicher Herbst i Bonn ultimo oktober Et andet eksempel er en jazzkoncert med den danske trompetist Jens Winther akkompagneret af bl a den tyske jazzpianist Anke Helfrich M h t klassisk musik kan fremhæves en velbesøgt koncert med Herning Kirkes Drengekor, som optrådte i Bonns Domkirke Koncerten var tilrettelagt af Den Jyske Sangskole og Instituttet Viktor Weiss, tysk skuespiller, læste udvalgte Hermann Bang-tekster på Euro Theater Central i Bonn, i anledning af Herman Bangs 150 års fødselsdag (Foto: Dorte Damsbo) Herman Bangs liv og forfatterskab ved institutlederen Derudover sattes fokus på 85-årsdagen for Georg Brandes død i form af en litteraturaften, hvor den tyske oversætter Hanns Grössel præsenterede sin nye tysksprogede Georg Brandes-antologi Der Wahrheitshass (Sandhedshadet) Et yderligere eksempel var en læsning ved oversætteren Peter Urban-Halle fra Peter Høegs nyudkomne tyske udgave af hans roman Den stille pige Et af årets litterære højdepunkter var en turné for forfatteren Stig Dalager i oktober, arrangeret af det østrigske forlag Picus Verlag i f m den tyske udgave af Dalagers roman Das Labyrinth Af øvrige aktiviteter kan udstillingsprojektet Floden fremhæves, hvor galleriet Bildkultur i Stuttgart præsenterede fotos, film og tegninger af Jytte Rex Det blev suppleret med Jytte Rex film Silkevejen og The Rivera, som blev fremvist i Filmhaus Stuttgart Projektet, som modtog støtte fra bl a Kunstrådet, var tilrettelagt af Galleri bildkultur i samarbejde med Filmhaus Stuttgart og Kulturinstituttet Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 4 filmarrangementer, 6 litteraturarrangementer, 6 koncertarrangementer, 2 udstillinger, 3 seminarer samt 4 andre arrangementer, 7 foredrag og 2 studierejser En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B På litteraturområdet markerede Kulturinstituttet Herman Bangs 150-års fødselsdag i form af en matiné på et teater i Bonn med læsning af udvalgte Herman Bang-tekster ved en tysk teaterskuepiller samt introduktion til SIDE 16 Kunstneren Jytte Rex til åbningen af hendes udstilling Floden på Galleri Bildkultur, Stuttgart (Foto: Bernd Kretschmer) Bernd Kretschmer, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland

17 U n g a r n Luft fra det sidste årtusinde Plakat fra udstillingen på Instituttet (Foto: Gábor Dudás, Raster Studio) Markeringen af 15 års kultursamarbejde mellem Ungarn og Danmark i byen Kecskemét, hvor Instituttet i dag udgør en væsentlig part af det kulturelle liv til glæde for begge parter, prægede sidste halvdel af året Udstillingen Kunsten at bygge bro viste dansk og islandsk keramik samt ungarsk billedkunst Danmarks Radios Ungdomsensemble med Morten Ryelund som dirigent og solocellist Henrik Dam Thomsen fra Radiosymfoniorkestret gav koncerter i byens teater og i Kodály musikinstituttet Kulturinstituttet har haft rigtig mange danske unge kor, orkestre og ensembler på turné i Ungarn i det forløbne år Glæden ved at spille og synge sammen med kor og orkestre i Ungarn på musikskoler og akademier og skabe venskaber og kontakter til andre unge for et videre frugtbart samarbejde, fornemmes tydeligt hos de unge Det er for Kulturinstituttet en væsentlig opgave at bidrage til at skabe varige kontakter for Sten Lykke Madsens fabeldyr var med på Instituttets jubilæumsudstilling i oktober (Foto: Jens Bull) de unge musikere Koncertsteder og festivaler efterspørger de danske grupper, og Instituttet har et godt kontaktnetværk Dansk filmkunst er højt værdsat i Ungarn, hvorfor Instituttet har arbejdet målbevidst på at få vist danske kvalitetsfilm i Ungarn Seks prisbelønnede danske film, udlånt af Filminstituttet, dannede basis for en dansk filmfestival først i Budapest og herefter i Kecskemét Danske tegnefilm blev vist under den årlige tegnefilmfestival under tilstedeværelse af kunstneren Jannik Hastrup Danske dokumentarfilm blev præsenteret i Budapest, hvor Instituttet bidrog med formidlingen af to danske dokumentarfilm til den årlige Verzio dokumentarfilmfestival med temaet Menneskerettigheder Interessen for dansk litteratur i Ungarn er voksende, hvorfor Kulturinstituttets satsning og aktivitetsniveau på dette område har været højt i det forgangne år Instituttet bidrog til udbredelsen af kendskabet til moderne dansk litteratur med en udgivelse af oversatte uddrag af 18 kendte danske forfattere Udgaven blev præsenteret i Instituttet og på den internationale bogmesse i Budapest sammen med Knud Romers debutbog på Kulturinstituttets stand i samarbejde med den danske lektor i Budapest og forlaget Polar, der udgiver Karen Blixens værker Der er stor interesse for Instituttets mange udstillinger 20 kunstnere fra Næstveds grafiske værksted har været vist i Ungarn Varm luft fra det forrige årtusinde, der bestod af individuelt dekorerede dåser, fremstillet af unge danske kunstnere udgjorde et innovativt indslag i det mere traditionelle udbud af kunst, der har været udstillet i Instituttet Interessen for dansk design er voksende Kulturinstituttet har et frugtbart samarbejde med Designcentret i Budapest med workshops, ledet af danske designere og udstilling af dansk design Det er Instituttets mål at intensivere dette samarbejde yderligere i det kommende år Kulturinstituttet oplever en stadig større interesse for at lære det danske sprog En del elever ønsker at vedligeholde deres danskkundskaber på grund af særlige relationer til Danmark, andre kommer med henblik på at studere og arbejde i Danmark Instituttet formidler flere højskoleophold for ungarere EUNIC, foreningen af europæiske nationale kulturinstitutter, fik sin lokale afdeling i Budapest i oktober Kulturinstituttet indtager vicepræsidentposten Foreningen har til formål at værne om europæisk kultur på tværs af grænser samtidig med at åbne for dialog med andre kulturer uden for Europa Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 15 filmforestillinger, 9 litterære arrangementer, 32 koncerter, 1 teaterforestilling, 10 udstillinger, 4 konferencer og foredrag samt 9 andre aktiviteter En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B Hanne Tornøe, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn SIDE 17

18 Kulturinstituttets organisation Repræsentantskab Bestyrelse Generalsekretær Administration Kulturprojekter Benelux Bryssel Estland Tallinn Letland Riga Litauen Vilnius Rusland Skt Petersborg Brasilien Rio de Janeiro Polen Warszawa/Poznan Storbritannien Edinburgh Tyskland Bonn Ungarn Kecskemét Kina Beijing Studierejser, Udvekslinger, Seminarer & Job-Swop Administrationen er ansvarlig for økonomi, regnskab, indkøb, personale og fælles funktioner, både på hovedkontoret i København og i forhold til afdelingerne i udlandet Studierejser, Udvekslinger, Seminarer & Job-Swop planlægger og gennemfører seminarer, konferencer, studierejser og job-swop i samarbejde med Instituttets afdelinger og samarbejdspartnere i udlandet Personalet på hovedkontoret og personaleændringer i udlandet fremgår af næste side Bestyrelsen og repræsentantskabet fremgår af næstfølgende side SIDE 18

19 Personale Personalet ved hovedkontoret i Danmark pr 31 maj 2008: Finn Pia Lisbeth Merete Andersen, Rasmussen, Manicus, Agger, generalsekretær kontorchef afdelingsleder projektkoordinator Merete Birgit Helle Karin Fugl Petersen, Hamann, Rønne, Larsen, chefsekretær bogholder projekt- projekt- koordinator koordinator Jørgen Lars Fuhry, kontorassistent Høgh Hansen, konsulent Personaleændringer på Instituttets afdelinger i udlandet: Journalist Christian Wohlert er ansat pr 1 april 2007 i stillingen som leder af Det Danske Kulturinstitut i Rio de Janeiro, Brasilien SIDE 19

20 Repræsentantskab og bestyrelse Repræsentantskab Instituttets øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan have op til 60 medlemmer Til repræsentantskabet kan vælges institutioner, der beskæftiger sig med mellemfolkeligt samarbejde De enkelte institutioner udpeger selv den person, som de ønsker at lade sig repræsentere ved Enkeltpersoner af betydning for og med interesse for kulturelt samarbejde med udlandet kan også vælges som medlemmer af repræsentantskabet To medlemmer udpeges af og blandt det ansatte personale, som selv fastsætter valgperioden De politiske partier i Folketinget tilbydes at lade sig repræsentere med hver et medlem Institutioner Akademiet for de Skønne Kunster /Jens Bertelsen Amtsrådsforeningen /Inge Hyldebrandt Biblioteksstyrelsen /Jonna Holmgaard Larsen Danmarks Turistråd /Lars Erik Jønsson Dansk Arkitektur Center /Kent Martinussen Dansk Design Center /Christian Scherfig Dansk Folkeoplysnings Samråd /Bent Jacobsen Dansk Forfatterforening /Lise Bostrup Dansk Kunstnerråd /Franz Ernst Danes Worldwide /Jens Witthøfft Nielsen Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger /Henrik Jensen Danske Kunsthåndværkere /Gina Hedegaard Nielsen Danske Skønlitterære Forfattere /Annette Lindegaard Det Danske Filminstitut /Henrik Bo Nielsen Det Kgl Bibliotek /Erland Kolding Nielsen Det Kgl Danske Musikkonservatorium /Marianne L Jakobsen Det Kgl Teater /Michael Christiansen Folmer Wisti Fonden for International Forståelse /Helle Wisti Folkehøjskolernes Forening i Danmark /Jens N Christiansen HTS Interesseorganisationen /Kjeld Schouboe Kommunernes Landsforening /Peter Gorm Hansen Kulturelle Samråd i Danmark /Bente Schindel Landsorganisationen i Danmark /Finn Larsen Nationalmuseet /Birgitte Kikkenberg Statens Museum for Kunst /Karsten Ohrt De politiske partier Socialdemokratiet /Eva Fatum Det Konservative Folkeparti /Jakob Axel Nielsen Venstre, Danmarks Liberale Parti /Ester Larsen Det Radikale Venstre /Henning Nielsen Socialistisk Folkeparti /Sanne-Marie Jacobsen Enhedslisten /Finn Hermann Dansk Folkeparti /Hanne Nødgaard Kristendemokraterne/Tove Videbæk SIDE 20 Personlige medlemmer Uddannelseschef Arne Carlsen Fhv udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen Lektor Karsten Fledelius Direktør Litten Hansen Sølvsmed Søren Hansen Fhv hofmarskal Søren Haslund-Christensen Generalkonsul Jens Høgel Peter Højland Lene Kann Rasmussen Chefredaktør Anne Knudsen Landsretssagfører Steen Langebæk (næstformand) Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund Museumsdirektør Bodil Busk Laursen Jens Munch Lund-Nielsen Radiodirektør Leif Lønsmann Erik Moseholm, Artistic Director Søren Møller (formand) Jørgen Nue Møller Bjørn Nørgaard Fhv chefredaktør Herbert Pundik Advokat Lennart Ricard Generalkonsul Fritz Schur jr Centerleder Dorte Skot-Hansen Arkitekt Karin Skousbøll Finn Slumstrup Personalevalgte Lone Leth Larsen, institutleder i Benelux Karin Larsen, hovedkontoret Repræsentantskabet har i 2007 holdt 1 møde Bestyrelse Kulturinstituttet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer Repræsentantskabets formand og næstformand er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen Derudover vælges 3 medlemmer af repræsentantskabet De 2 af personalet udpegede medlemmer af repræsentantskabet er også i bestyrelsen Søren Møller, formand Steen Langebæk, næstformand Erland Kolding Nielsen Anders Laursen Lennart Ricard Lone Leth Larsen, personalevalgt repræsentant Karin Larsen, personalevalgt repræsentant Helle Wisti, observatør for Folmer Wisti Fonden for International Forståelse Bestyrelsen har i 2007 holdt 5 møder Ovenstående oplysninger er ajourført 31 maj 2008

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 152 Offentligt Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde 21. marts 2012 Formål - At berige kulturlivet i Danmark og udlandet gennem kulturudvekslinger,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL.

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL. . 29. - 31. MAJ 2015 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL

Læs mere

OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO

OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO 28. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2017 - En del af kulturby Aarhus 2017 Festivaldirektør Janne Thomsen Holstebro Gågade PAKKEPRIS FOR 2 DKK 4800,- Pris per person. DKK 2400,-Prisen

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD D1470_plancher_2014.indd 5 22-10-2014 12:47:37 Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere Slagelse ROTARY Musikhus ER... tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A Borgmesteren Fanø Kommune Att.: Social og kulturchef Henning Kjærgaard Skolevej 5-7 pieekor 6720 Fanø MDTACMET A 1 9 JAN. 2016 K o N s E R VAT R I E T S ESBJERG Esbjerg, den 14. januar 2016 FAN«KMMUNE

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Storytelling motiv til en kommune

Storytelling motiv til en kommune Storytelling motiv til en kommune Mit navn er Vitus. Jeg er opkaldt efter den berømte søfarer og opdagelsesrejsende Vitus Bering, som blev født i Horsens. Det var i 1681. Vitus Bering lod sig hverve til

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Sydfyns. Kulturfond. Oplevelser og udvikling

Sydfyns. Kulturfond. Oplevelser og udvikling Sydfyns Kulturfond Oplevelser og udvikling Sydfyns Kulturfond Invitation Sydfyns Kulturfond er et initiativ med det formål at øge opmærksomheden på det sydfynske kulturområde til gavn for både erhvervsliv

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

Nyhedsbrev 5. Ollerup den 1. december 2015.

Nyhedsbrev 5. Ollerup den 1. december 2015. Nyhedsbrev 5 Ollerup den 1. december 2015. Ny koncertsal Arbejdet med at realisere en rigtig koncertsal i Ollerup har nu givet resultat! Efter et lang tilløb og mange overvejelser er bestyrelsen bag Ollerup

Læs mere

ELLE Style Awards 2013

ELLE Style Awards 2013 ELLE Style Awards 2013 Tryk play og se trailer af ELLE STYLE AWARD 2013 ELLE Style Awards ELLE Magazine er verdens største modemagasin og udkommer i 43 lande. I år vil Dansk ELLE igen afholde den danske

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

MED SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN MED SKOLEN I BIOGRAFEN - hold fast i "Skolen i Biografen" - Med Skolen i Biografen ordningen skal bevares " Odder Kommune 1 Kulturpakker i skolen En kulturpakke til hver skole indeholdende: 3 forestillinger

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 PRESSEMATERIALE LUKKETID ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 Lukketid er støttet af Bikubenfonden S. 2 LUKKETID Aarhus Teater & ARoS

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA 14. 19. september Gør en forskel OM DENMARK WEEK CHENGDU 2015 er 65-året for det diplomatiske samarbejde mellem Kina og Danmark. Det fejres hele året i begge lande. Og byen

Læs mere

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune,

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, København, 11. august 2014 Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, CHART ART FAIR er en unik kulturbegivenhed, der præsenterer samtidskunst af højeste kvalitet og i international særklasse

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Med støtte fra Interkulturelt Center og Statens Kunstfond var ASSITEJ Danmark i april 2015 vært for fem cubanske scenekunstneres

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Nyhedsbrev. Lindersv ld Februar 2015. Elever fra skolecenteret Lindersvold optræder til Vinterkoncerten

Nyhedsbrev. Lindersv ld Februar 2015. Elever fra skolecenteret Lindersvold optræder til Vinterkoncerten Nyhedsbrev Elever fra skolecenteret Lindersvold optræder til Vinterkoncerten Til vinterkoncerten var der ikke kun professionelle kunstnere på scenen. Vi havde også glæde af at nyde forestillinger fra bl.a.

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Statens Kunstråd Møde nr. 28 Mødedato: 9. oktober 2013 Deltagere: Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Fra

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

Skolen i samfundet. Byhaveskolen har i skoleåret 2015/2016 indledt samarbejde med:

Skolen i samfundet. Byhaveskolen har i skoleåret 2015/2016 indledt samarbejde med: Skolen i samfundet. Byhaveskolen Ørbækvej 47 5700 Svendborg Byhaveskolen har i skoleåret 2015/2016 indledt samarbejde med: Tlf.: 62 23 61 40 Galleri DGV i villa Tårnborg omkring en event med en kunstner

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen En fælles platform for samarbejde mellem Vejle Kommune og boligselskaberne Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen FOKUS PÅ UDVIKLING AF GODE BOLIGOMRÅDER

Læs mere