JARUPLUND HØJSKOLE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JARUPLUND HØJSKOLE 2015"

Transkript

1 JARUPLUND HØJSKOLE 2015

2 KÆRE LÆSER Tak fordi du har valgt at åbne vores katalog og læse om dette års spændende kurser på Jaruplund Højskole. Har du deltaget i et af kurserne sidste år, kender du vores nyrenoverede højskole, men er det første gang, kan jeg oplyse, at rammerne for kurserne er en total renoveret højskole, placeret i dette unikke historiske område kun 5 km sydvest for Flensborg. Alle værelser har eget bad og toilet og er nyrenoverede. Værelserne i annekset, der vender mod øst, har enten en balkon eller terrasse med udgang til vores smukke sø. Dagligstuen har en terrasse mod søen, og vores særdeles roste køkken er klar til at trylle kulinariske oplevelser frem. Vores foredragssal er suppleret med en nybygget konferencesal, som er velegnet til musikalske oplevelser og samtaler i øjenhøjde og senest udsmykket med billeder af kunstneren Aga Hoegh. Udover dette har højskolen musiklokale, værksteder, biograf, bibliotek, gymnastiksal, kondirum og elevator, der gør vores faciliteter lettere tilgængelige. Vores korte kurser tager i 2015 udgangspunkt i det dansk-tyske grænselands vældige historie. En historie der aldrig har været mere aktuel, efter at man i 2014 markerede 150 året for krigen i 1864 og efterfølgende viste tv serien Danmarkshistorien er på afgørende vis blevet præget af mødet med den tyske nabo i det gamle hertugdømme. Ofte har vi levet sammen med vores tyske og frisiske naboer i et berigende kulturmøde, men landsdelen rummer også slagmarkerne ved Isted, Sankelmark og Slagtebænk Dybbøl. Jaruplund Højskoles placering midt i dette fantastisk spændende historiske område og tæt på Nationalpark Vadehavet, giver os en unik mulighed for formidling af viden og indsigt i historien, naturen, de kulturelle og nationale fællesskaber samt det at være et dansk mindretal i Sydslesvig. Alt dette kan opleves både nord og syd for grænsen gennem vores foredrag, aktiviteter og ekskursioner i bus, til fods og på cykel. Gå på opdagelse i vores spændende katalog og lad dig inspirere til nye og gamle oplevelser samt rejser. Har du spørgsmål, så kontakt os endelig, så vi på bedste måde kan være behjælpelig med, at du vælger det eller de kurser der passer dig bedst. Læs sidst i kataloget vedr. transport og muligheden for at blive hentet og bragt fra og til Kliplev i forbindelse med kurserne. Vi glæder os alle her på Jaruplund Højskole til at byde velkommen til den danske højskole i Sydslesvig og dette års højskolekurser. De venligste hilsner Karsten B. Dressø forstander

3 1 UGES KURSER Påskefest i Grænselandet Forår i Sydslesvig Intensiv tysk - Frisk start eller genopfriskning Opera I Mozartperler: Opera, klassik og oplysningstid Landbrugets arkitektur - Fra haubarge til hallehuse Store tider i grænselandet - På opdagelse i dansk historie Kanaler og Vandveje Østersøkysten Stralsund og Rügen Seniordans på højskole Familiehøjskole Intensiv koruge Tysk support - Sprogkurus til dig, der har behov Mountainbike over grænser Vadehav, halliger og frisere 32 2 UGERS KURSER Opera II Verdi og Puccini i Hamborg Goslar og Harzen På opdagelse med H.C. Andersen Jul og nytår i grænselandet 38 REJSEKURSER Kina Med billedhuggeren på den store kinarejse Grønland Fra Ilulisat til Sydgrønland Egypten - Med billedhuggeren til Egypten 44 INFO 46

4 FLENSBORG HUSUM SLESVIG EGERNFØRDE RENDSBORG KIEL ROSTOCK LÜBECK WISMAR GÜSTROW ALTONA HAMBORG SCHWERIN

5 Drømmen om Jaruplund Højskole opstod i en kreds af højskolefolk efter Anden Verdenskrigs afslutning. Det var en drøm om en højskole, som kunne udgøre et kraftcenter for det danske mindretal i Sydslesvig. Jaruplund var ikke den første højskole i Sydslesvig, men den skulle vise sig at blive den mest sejlivede. Højskoler, andelsbevægelsen og privatpersoner skænkede økonomiske midler, og den sydslesvigske personlighed, gårdejer Meta Røh, gav skolen den smukke jord ned til Jaruplund sø, hvor skolen er placeret. I 1950 var det så vidt, at de første elever kunne rykke ind i de udtjente flygtningebarakker fra bl.a. Oksbøl, som i de første år udgjorde højskolen. I dag er flygtningebarakkerne afløst af smukke bygninger, og Jaruplund Højskole er en moderne højskole med alle faciliteter, fra café, egen biograf, trådløs netværk til sauna og forskellige værksteder. Højskolens 37 enkelt- og dobbeltværelser, med 51 senge, har alle eget bad og toilet. Og drømmen fra dengang er stadig i live. Vi vil være et mødested for dansk, tysk og europæisk kultur. Et inspirationssted for det danske mindretal og for alle de danskere, som hvert år vælger at besøge Højskolen syd for grænsen.

6 PÅSKEFEST I GRÆNSELANDET 31/03 06/04 Nyd påsken på et højskolekursus med foredrag, ture, musik, sang og hyggeligt samvær. Påskedag er der dansk højmesse i Flensborg og en tur til Slesvig Domkirke vil også være en del af programmet. Påskefest i Grænselandet byder på foredrag om Sydslesvigs spændende historie, der har haft en enorm indflydelse på Danmarks udvikling, og selvfølgelig skal vi i denne forårstid også høre om og opleve naturen i landsdelens vidt forskellige egne. Alt efter hvor længe vinterens strenge tid vil vare, er der mulighed for at opleve i tusindvis af stære, gæs og andre trækfugle ude ved vadehavet. Måske kan vi endda få lov til at opleve fænomenet Sort Sol, når kæmpe flokke af stære slår sig ned i sivskovene ude vestpå. En halvdagstur vil føre til bispebyen Slesvig, hvor vi på en byvandring kommer til at se domkirken, fiskerbyen Holmen med det gamle St. Hans-kloster og den middelalderlige bykerne. På en heldagstur til den gamle garnisonsby Rendsborg kommer vi også forbi resterne af Ejderkanalen fra slutningen af 1700-tallet og ser verdens mest befarne, kunstige vandvej, Kieler-kanalen. Efter at den gamle danske Ejder-kanal havde overlevet sig selv, og man fra tysk side var interesseret i at få en forbindelse mellem Østersø og Vesterhav, der også kunne lade store marinefartøjer passere, byggedes denne kanal i slutningen af 1800-tallet. En kop kaffe og et stykke kage nydt med udsigt over kanalen og til sejlende skibe er en oplevelse. Udover foredrag, der omhandler de steder, vi ser på turene, vil sangaftener og morgensamlinger være en naturlig del af programmet.

7 TIRSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning på højskolen Velkomst og præsentation af programmet FREDAG Foredrag: Påske i musikken Foredrag: Treårskrigen og Rendsborg som garnisonsby Trækfugle ved vadehavet 1 UGE ONSDAG Foredrag: Påske i kunsten Foredrag: Sydslesvig mellem hertugdømme og kongerige Aftensang TORSDAG Foredrag: Slesvig, bispe- og hertugsæde Halvdagstur til Slesvig. På programmet står domkirken, med det berømte Brüggemann-alter, en gåtur gennem den gamle bydel med Franciskanerklostret og stænderforsamlingen, Holmen, det gamle fiskerleje og St. Hans-klosteret Film om Danevirke LØRDAG Heldagstur til Rendsborg. Eksercerpladsen og den gamle by på Ejderøen vil være mål for en byvandring. Derefter går turen videre over Kielerkanalen, hen til sluseanlægget for Ejderkanalen ved Kluvensiek. På vejen hjem er der kaffe og kage ved Kielerkanalen Aftensang SØNDAG Højmesse i Flensborgs Helligåndskirke Foredrag: Påsketraditioner Festmiddag Afslutningsaften MANDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slesvig, Rendsborg, Kielerkanalen og Kluvensiek RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

8 FORÅR I SYDSLESVIG 08/04 14/04 Oplev foråret langs Trene og Ejder. De vidtstrakte vådområder ved Trene-å og Ejder-floden byder her i foråret på naturoplevelser med sangsvaner, gæs og andre trækfugle i tusindvis. Alt efter hvor længe vinteren vil vare kan man i storkelandsbyen Bergenhusen og ude ved vadehavet få sig uforglemmelige indtryk af landskabets mangfoldige natur. Fra de bakkede områder i Angel og Svans til de sumpede, flade marskområder i vest vil man her i landsdelen kunne opleve foråret i de forskelligste naturområder, alt indenfor en radius af 30 kilometer. Her ved Jyllands rod kommer Vesterhavet og Østersøen sig så nær som ingen andre steder. Landsdelens to store vandløb, Ejder og Trene, skaber kæmpestore uopdyrkede sump- og moseområder, der danner rasteplads for utallige trækfugle og udgør et refugium for mange truede dyrearter. Forårskurset på Jaruplund Højskole vil tage udgangspunkt i disse store vådområder for på ekskursioner og ved foredrag at øge kendskabet til dette unikke landskab og dets dyreliv. I de forgangne år har man ved forskellige renatureringstiltag genskabt store dele af de sumpområder, der tidligere dannede en uovervindelig grænse mellem dansk og saksisk/tysk, men som siden 1700-tallet mere og mere trængtes tilbage til fordel for landbruget. Også denne side af Sydslesvig bliver der fokuseret på. Forskellige foredrag og oplæg til turene vil forberede deltagerne, så man kan få størst muligt udbytte af ekskursionerne ud i naturen. Et kursus altså, der henvender sig til alle naturelskere, om de så er kyndige ornitologer eller blot brænder for ægte natur. Tag endelig kameraet med på turene og få oplevelserne med hjem.

9 ONSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning på højskolen Velkomst og præsentation af programmet Halvdagstur til Tressøen med lille gåtur her og en gåtur rundt om Sankelmark sø med grågåsekolonien Aftensang 1 UGE TORSDAG Foredrag: Ejderen som grænseflod Foredrag: Forårets trækfugle Aftensang SØNDAG Tilbud om gudstjeneste i Flensborg Foredrag: Sydslesvig, sprog og kulturforskelle gennem århundreder Film om Sydslesvig FREDAG Heldagstur langs Trene-å til Friedrichstadt. Madpakke i det danske forsamlingshus og byvandring. Videre mod Tønning, til sluseanlægget ved Ejderens munding. På hjemvejen kaffe og kage på slottet Hoyerswort Billeder fra marsken LØRDAG Foredrag: Digitalkameraet og dets muligheder MANDAG Heldagstur til moseområderne mellem Rendsborg og Stapelholm. Floderne, Ejder, Trene og Sorge har dannet en naturlig grænse mellem Holsten i syd og Sønderjylland/Slesvig i nord Festmiddag Afslutningsaften TIRSDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Friedrichstadt, Tønning, Hoyerswort, Ejderflodens lavninger og Bergenhusen RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

10 INTENSIV TYSK Frisk start eller genopfriskning Højskolen tilbyder i år en uge med tysk som talesprog. Få opfrisket dine tyskkundskaber eller start med at lære sproget, der tales af ca. 160 mill. EU-borgere. Vi er 2 tysklærere på højskolen, der også på ture vil føre jer ud i den tyske hverdag. 15/04 21/04 Det tyske sprog frister en kummerlig tilværelse på danske læreanstalter. Dette har mange grunde, og én af dem kan selvfølgelig findes i det engelsk/amerikanske sprogs altoverskyggende position i nutidens så meget omtalte globalisering. Men også den historiske dimension i denne sammenhæng må ikke glemmes: Tysklands magtudfoldelse de sidste 150 år og små naboers tilbageholdenhed i den forbindelse. Alt dette kan sproget som sådant jo ikke gøre for, og man glemmer hurtigt, hvor stor en indflydelse tysk kultur og sprog havde for Europas udvikling. Som 0alle store sprogområder har også det tyske selvfølgelig haft en tendens til at være sig selv nok. Det betyder for danskere, at de ikke skal regne med at kunne begå sig i Tyskland på engelsk og i hvert fald ikke på dansk. Vil man opleve tysk historie og kultur på ferierejser eller måske endda flytte syd på over grænsen, bliver tyske sprogkundskaber en nødvendighed. Jaruplund Højskoles tyskkursus sætter fokus på talesproget. Grammatik vil kun være del af programmet, der, hvor det absolut er nødvendigt for forståelsen af sprogets opbygning. Alt efter deltagerantal vil der blive opdelt i et begynderhold og et for viderekomne. På ekskursioner ud i det sydslesvigske landskab vil der så være rig lejlighed for at afprøve det lærte og for at komme i tale med ægte tyskere.

11 ONSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet TORSDAG Første runde tysk Fordomme. Hvordan ser andre på tyskere og omvendt? Anden runde tysk Sangaften selvfølgelig med tyske sange FREDAG Tredje runde En tur i supermarked, køb ind på tysk Fjerde runde Filmaften - Tyske film (med danske undertekster) Femte runde Aftensang SØNDAG Tilbud om tysk gudstjeneste Halvdagstur til Slesvig og Hedeby Et møde med ægte tyskere (uden danskkundskaber) MANDAG Teaterværksted Værstederne fortsætter, så man er klar til afslutningsaftenen Festmiddag Afslutningsaften med underholdning på forhåbentlig tysk TIRSDAG Abreise ;) DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen og Lars Sørensen 1 UGE LØRDAG Foredrag: Sydslesvig: Kamp mellem dansk og tysk? PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slesvig, Hedeby og Flensborg RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

12 OPERA I MOZARTPERLER Opera, klassik og oplysningstid Dyrk og styrk din interesse for klassisk musik og opera i selskab med andre musikentusiaster, og oplev en dansk højskolehverdag i Sydslesvig med morgensamlinger, foredrag, fællessang og ture i grænselandet. 21/04 27/04 Oplev to af Mozarts helt store perler inden for samme uge på slesvig-holstenske operascener. Den elegante komedie Cosi fan Tutte på Flensborg teater i nyopsætning af teaterchef Peter Grisebach og et af operalitteraturens vigtigste værker, Figaros Bryllup, i nyopsætning på Kiels operahus. Wienerklassikken udgør ikke nogen lang periode i den europæiske musikhistorie, men har ikke desto mindre afsat meget markante spor, som f.eks udviklingen af symfonien. Kurset vil sætte fokus på wienerklassikkens musikalske former, og belyse hvordan oplysningstiden har haft indflydelse på musikken. Mozart var barn af 2oplysningstiden, og i både hans symfonier og operaer finder vi spejlbilleder af tidens tanker. Vi vil fylde denne uge med perler fra Mozarts rige musikalske produktion og med fortællinger fra hans begivenhedsrige liv. Operaforestillingerne bliver forberedt med foredrag på højskolen, værkerne bliver gennemgået med mange musikeksempler og med fokus på deres placering i musikhistorien. Kurset henvender sig til alle med interesse i klassisk musik og opera. GÆSTEFORLÆSER Forfatteren Mogens Wenzel-Andreasen vil fortælle om komponistens liv fra barndommens og ungdommens mange rejser til voksenlivet i datidens musikmetropol, Wien.

13 TIRSDAG Ankomst og indkvartering Rundvisning Aftensmad Velkomst og præsentation af programmet FREDAG Wienerklassik og oplysningstiden Tur til Rendsborg, Ejderen, kanalen og Det jødiske Museum Operafilm - Juan MANDAG Afrejse efter morgenmaden 1 UGE ONSDAG Om Mozarts operaer Cosi fan Tutte, værkgennemgang Aftensmad Afgang til Flensborg Cosi fan Tutte på Theater Flensburg Natmad på højskolen LØRDAG Figaros bryllup, værkgennemgang Mere Figaro Aftensmad Afgang til Kiel Figaros bryllup på Opernhaus Kiel Natmad på højskolen TORSDAG Vi diskuterer operaoplevelsen i Flensborg Mozart - Om Mozarts liv fra vidunderbarn til boheme v. Mogens Wenzel Andreasen Sangaften SØNDAG Morgenmad Vi diskuterer forestillingen i Kiel og afrunder foredragene Foredrag: Mindretallet i dag Festmiddag Afslutningsaften med sang og underholdning DELTAGENDE LÆRERE Rigmor Eybye PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Flensborg, Kiel og Rendsborg RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

14 LANDBRUGETS ARKITEKTUR Fra haubarge til hallehuse Det tætte naboskab til såvel det saksiske Holsten som til det frisiske marskområde på vestkysten har også sat sig spor i bøndergårdenes arkitektur. På ekskursioner og ved foredrag belyses de forskellige hustyper og deres historie. 04/05 10/05 Sydslesvig er som den sydlige del af hertugdømmet Sønderjylland/Slesvig i mangt og meget forskellig fra resten af kongeriget Danmark. Især naboskabet til det saksisk/tyske Holsten og tidligere også det slaviske Wagrien/Østholsten og frisernes tilstedeværelse i den vestlige del af hertugdømmet har medført kulturelle forskelligheder, der også har haft indflydelse på landsdelens arkitektur. De store gårde på Ejdersted, Haubargene, er her et fint eksempel på en ganske anderledes landbrugsarkitektur end den, man er vant til nord for grænsen. Her har forbindelsen til Nederlandene gjort sig gældende, og der er blevet skabt en 4gårdtype, der er helt unik, og som selvfølgelig hænger nøje sammen med marskens frugtbarhed og de muligheder for dyrkning, man her havde. Stapelholms beliggenhed mellem Ejder og Trene og dette landskabs tætte naboskab til det saksiske Ditmarsken viser sig også tydeligt i landsbyernes gårdtyper. Her er det så det saksiske hallehus som har vundet indpas i modsætning til det jyske langhus, som man finder det blot et par kilometer nord for. Ture i landsdelen og videre helt ned til Kiel/Molfsee, hvor Slesvig-Holstens frilandsmuseum ligger, vil sammen med foredrag være med til at øge kendskabet til det flerkulturelle Sydslesvig.

15 MANDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet TIRSDAG Foredrag: Sydslesvigske kulturlandskaber Foredrag: Om haubarge og anden bondearkitektur Sangaften ONSDAG Heldagstur til frilandsmuseet Molfsee. På vej ned til Kiel, hvor frilandsmuseet ligger ved landsbyen Molfsee, kommer vi forbi Kielerkanalen Foredrag: Frisere mellem hertug og konge TORSDAG Heldagstur til hallig Langeness med rundtur på halligen, besøg i kirken og det lille museum Aftensang FREDAG Foredrag: Billeder fra marsk og vadehav Halvdagstur ud i landskabet Angel. Ud mod museumslandsbyen Unewatt kommer vi forbi nogle af de berømte granitkirker i landskabet Angel Foredrag: Kirkebyggeri i Sydslesvig LØRDAG Heldagstur til vestkysten. På turen vil man kunne se det uthlandsfrisiske hus, Andersen Haus, i Risum-Lindholm, de særprægede huse fra 1920`erne i Sönke Nissen koogen, det lille museum, Ostenfelder Bauernhaus, i Husum og på Ejdersted skal vi se Der Rote Haubarg. Det er så 4 vidt forskellige byggestile, der bliver præsenteret her Festmiddag Afslutningsaften SØNDAG Afrejse efter morgenmaden 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET STORE TIDER I GRÆNSELANDET SE SIDE 16 DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Kiel/ Molfsee, Hallig Langeness, Vestkysten med Ejdersted og Angel med Unewatt 1 UGE 2 UGER RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

16 STORE TIDER I GRÆNSELANDET På opdagelsesrejse i Danmarkshistorien Begivenheder i grænselandet har præget fortællingen om Danmarks historie. De nationale konflikter i området vejer tungt i disse fortællinger. Men grænselandets historie er andet og meget mere end nationale konflikter. 11/05 17/05 Holsten og Slesvig var rige provinser i det dansk-norsk-tyske rige. Her blomstrede kulturen og et forfinet liv blev levet på de store godser i området. Kongen og staten satte mægtige projekter i gang. Nye ideer kom til området i 1700-tallet, og ingen forestillede sig, at området senere skulle blive skueplads for voldsomme nationale konflikter. Der er efterladt prægtige vidnesbyrd, der netop fortæller om befolkningens fredelige sameksistens og velstand igennem 1700-tallet. Kurset sætter fokus på disse store tider i grænselandet med foredrag på højskolen og ture til bygningsværker og monumenter fra perioden. 6 GÆSTELÆRER: Jesper Groth

17 MANDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet TIRSDAG Foredrag: Grænseland Foredrag: 1700-tallet Det oplyste enevælde Aftensang ONSDAG Foredrag: Musik fra hof til offentlighed Afgang halvdagstur Slien, Slesvig med Gottorp Slot og Slesvig Domkirke Filmaften TORSDAG Foredrag: Lübeck-Nationale modsætninger Tur til halvøen Svans Med bl.a. herregården Ludwigsburg Aftenhygge FREDAG Heldagstur til Lübeck. Kanaltur rundt om byen. Vi spiser på Schiffergesellschaft, bytur Aftensang LØRDAG Om turen Lübeck, opsamling Tur til Flensborg Afslutningsaften SØNDAG Afrejse efter morgenmaden 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET LANDBRUGETS ARKITEKTUR SE SIDE 14 DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Flensborg, Slesvig, Svans, Lübeck 1 UGE 2 UGER RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

18 KANALER OG VANDVEJE 26/05 01/06 Ta på opdagelse i kanalernes og flodernes verden og hør om menneskets forsøg på at udnytte vandet som transportvej. Vi vil sejle på kanaler og fjorde, mens vi nyder udsigten, brunchen og lytter til spændene foredrag. Kurset er en klassiker, som giver anderledes naturoplevelser. Grænselandet har en del vandløb, der har fungeret som transportveje fra nord til syd, men også som grænse. Således har Ejderen og Slien haft betydning som grænseforløb. Christian den 7. sætter gang i planlægningen og byggeriet af den første sejlbare kanal: Ejderkanalen, oprindelig Slesvig-Holsten-Kanal. Helstaten gjorde det muligt at iværksætte sådan et kæmpe byggeri. Men også Vesterhavet og Østersøen har betydet meget for landet og sat sit præg i kulturen. Vi vil belyse mange af de spændende historier, der findes i området, idet vi besøger 8og besejler en del af stederne.

19 TIRSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet ONSDAG Foredrag: Grænseland-Sydslesvig Foredrag: Vandveje og kanaler i grænselandet Aftensang LØRDAG Foredrag: Slesvig, Hedeby og vandveje Tur til Flensborg Aftensang SØNDAG Afgang tur til Slimynde på sporet af vikingerne og videre til Slesvig og Dannevirke Afslutningsaften og festmiddag 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET ØSTERSØKYSTEN STRALSUND OG RÜGEN SE SIDE 20 1 UGE 2 UGER TORSDAG: Afgang: Tur Ejderen, Süderstapel- Lexfähre Filmaften MANDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen FREDAG Afgang heldagstur Rendsborg- Kiel. Tur på Kieler-Kanalen, indslusning i Holtenau, inklusive brunch på båden Aftenhygge PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Sejlture på kanaler og floder i flotte turbåde. Ture til Slesvig, Ejderen, Kieler-Kanalen, Dannevirke, Flensborg. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

20 ØSTERSØKYSTEN Stralsund og Rügen På opdagelsesrejse i Danmarkshistorien langs østersøkysten med to dage i Stralsund og ekskursion til Rügen. Østersøkysten har mange spændende steder at byde på, som på mange måder har haft en indflydelse på den danske historie. 02/06 08/06 På kurset vil vi tage fat omkring grænselandets østersøkyst, og som noget særligt besøge den mecklenburgske kyst. Gennem foredag vil vi fortælle om historien og kulturskiftet i regionerne omkring Østersøkysten fra grænselandet til Rügen. Her er det netop Stralsund og Rügen, der står i centrum. Rügen: Vendernes hjemsted i middelalderen, krigskueplads under Valdemar 1. med biskop Absalon i spidsen, Svenskernes base., for bare at nævne nogle historiske højdepunkter. Vi vil have to overnatninger i Stralsund og derfra tage en ekskursion til Rügen, hvor vi vil se det smukke landskab, kridtklipper, oprindelige skove, de indre fjorde også kaldt Vorpommersche Boddenlandschaft. 0

21 TIRSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet ONSDAG Foredrag: Grænseland, Sydslesvig Østersøkysten-Nationale modsætniger Aftensang LØRDAG Morgenmad på hotellet. Tur til Rügen, heldagstur Tilbage på hotellet i Stralsund Tid på egen hånd. SØNDAG Afrejse til Højskolen efter morgenmaden Afslutningsaften og festmiddag på Jaruplund Højskole MANDAG Afrejse efter morgenmaden 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET KANALER OG VANDVEJE SE SIDE 18 1 UGE 2 UGER TORSDAG Foredrag: Rügen og Stralsund Afgang halvdagstur til Slien- Slimynde Filmaften DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen FREDAG REJSEDAG Afrejse til Stralsund. Indkvartering, bytur i Stralsund, rådhuset, Alter Markt og Nicolai Kirken PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slien, Slimynde, Stralsund, Rügen RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

22 SENIORDANS PÅ HØJSKOLE I samarbejde med Landsforeningen Dansk Seniordans Et højskolekursus med seniordansen i centrum. Seniordansen er en social danseform, der skaber kontakt mellem alle dansere og giver god og skånsom motion. Kurset byder på dans hver dag, minimum 2 timer formiddag, eftermiddag eller aften. 22/06 28/06 Foruden dansen holder skolens lærere foredrag om bl.a. den sydslesvigske historie og om den sydslesvigske vestkyst med diger, varfter og halliger. Foredragene lægger op til indholdsrige ture, bl.a. tur til Gottorp Slot ved Slesvig og til marsken ude vestpå, hvor vi skal besøge Husum, Nordstrand og Hamburger Hallig. Programmet giver også plads til fællessang og tid til samtale og hyggeligt samvær. INSTRUKTØRER I SENIORDANS Lene Damkjær og Margit Albertus 2

23 MANDAG Ankomst og indkvartering Rundvisning og velkomst Aftensmad Præsentation af programmet og velkomstdans TIRSDAG Dans Tur til Gottorp Slot ved Slesvig samt Slesvig Domkirke Aftensmad på højskolen Sankt Hans aften med bål og grillpølser TORSDAG Foredrag om frisernes land halliger, varfter og diger Dans Kaffepause Mere dans Filmaften FREDAG Heldagstur til vestkysten. Husum, Nordstrand og Hamburger Hallig Aftensmad på højskolen Dans SØNDAG Afrejse efter morgenmaden 1 UGE ONSDAG Foredrag om Sydslesvig før og nu Dans Kaffepause Dans Sangaften LØRDAG Dans Kunst fra hele verden billedforedrag Forberedelser til aftenfesten Festmiddag Dans, evt. med gæster fra Flensborg, afslutningsaften DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slesvig, Vestkysten RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

24 FAMILIEHØJSKOLE For børn fra 6 år En uge med spændende udflugter i det sydslesvigske landskab. Tag dine børn eller børnebørn med på en uges højskoleophold med oplevelser for alle aldre. 28/06 04/07 Kurset byder på mange forskellige aktiviteter. Der er fællesture til en klatrepark, hvor man efter grundig introduktion kan afprøve sig selv i forskellige højder eller til vadehavet, hvor vi skal ud at sejle og se en naturvejleder fange rejer, fisk og andre dyr. Der vil blive mulighed for at gå på havets bund, på vadefladerne og undervejs vil vi besøge en dansk skole i området, for at snakke med elever og lærere om, hvordan det er at bo syd for grænsen som dansk mindretal. For at kunne deltage i klatreparken skal man være mindst 110 cm høj. De andre aktiviteter kan alle være med til. På selve højskolen vil der være mulighed for at forsøge sig i kajak, bage snobrød ved lejrbålet eller bygge en blide, en middelalder-katapult. Og så skal der også være tid til hygge, tid til at lege og snakke med nye venner. Der vil for de voksne være foredrag, der forbereder til turene, mens børnene ser film i skolens biograf. Morgensamlinger og aftenhygge vil indgå som naturlige dele i programmet. 4

25 SØNDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet MANDAG Foredrag om Sydslesvig for de voksne og rundtur omkring højskolen for børnene Eftermiddagsaktiviteter ved søen. Kajaksejlads, badning og mm Sang ved lejrbålet TIRSDAG Heldagstur til klatrepark ved Eckernförde. Om eftermiddagen mulighed for strandophold med badning ved Eckernförde bugt Film for børn og foredrag om vadehav for de voksne. ONSDAG Heldagstur til vadehavet med sejlads til sælbankerne og senere vandring på havets bund på Nordstrand. Under sejlturen vil der blive fanget fisk, rejer og krebs mm som en naturvejleder så vil fortælle om Hygge og snobrød ved lejrbålet TORSDAG Afgang mod en dansk skole her i området. Vi vil møde skolebørn og lærere, der kan fortælle om det at være dansk i Tyskland Aktiviteter ved søen Filmaften for alle FREDAG Afgang mod Slesvig. En sejltur på Slien udenfor Slesvig fører hen til bugten ved Louisenlund og forbi Gottorp Slot. Om eftermiddagen tager vi til Hedeby, hvor der er aktiviteter ved de nye vikingehuse indenfor halvkredsvolden for alle aldre Festmiddag med grilmad ved lejrbålet og efterfølgende afslutningsaften. LØRDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE Rigmor Eybye og Lars Sørensen og hjælpere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. Børn under 14 år halv pris TURE TIL Slesvig, Vadehav og Nordstrand, Eckernførde 1 UGE RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

26 INTENSIV KORUGE Rytmisk og klassisk kirkemusik Med Allan Dahl Hansen ved flyglet og Birgit Nielsen og Erik Bjørn Lund på dirigentpodiet er der lagt op til en uges intensiv korsang for entusiastiske og trænede korsangere. 05/07 11/07 Vi har besluttet at udfordre koret. Vi skal synge både rytmisk og klassisk kirkemusik. På den ene side har vi et rytmisk repertoire i pop-rock-genren. På den anden side tager vi fat på en ægte klassiker: Faurés Requiem. Der arbejdes med stemmedannelse, intonation, præcision og musikalsk udtryk. Et vist nodekendskab er en forudsætning. Der vil være stjernestunder, bl.a. en scenen-er-din-aften, hvor vi underholder hinanden. Ugen afsluttes med offentlige koncerter på det danske gymnasium Duborg Skolen og i den danske Ansgar Kirke i Flensborg. Rammen om korarbejdet udgøres af en traditionel højskolehverdag med morgensamlinger, foredrag, hyggelige aftenstunder med fællessang efter højskolesangbogen og en udflugt til Gottorp Slot ved Slesvig og Slesvig Domkirke. 6

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord På cykel Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen 20. 26. juni 2016 En midsommeruge med skønne cykelture i landet mellem den dansktyske grænse og Kielerkanalen.

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

JARUPLUND HØJSKOLE 2015

JARUPLUND HØJSKOLE 2015 JARUPLUND HØJSKOLE 2015 KÆRE LÆSER Tak fordi du har valgt at åbne vores katalog og læse om dette års spændende kurser på Jaruplund Højskole. Har du deltaget i et af kurserne sidste år, kender du vores

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Egypten. - Et uforglemmeligt cruise på Nilen

Egypten. - Et uforglemmeligt cruise på Nilen Egypten - Et uforglemmeligt cruise på Nilen SETI 5 nætter på 5* cruiseskib og 2 nætter i Aswan på 5* hotel. Afgang hver søndag hele året. SETI 5 nætter på 5* cruiseskib og 2 nætter i Aswan på 5* hotel.

Læs mere

Stjernerejse i Sydslesvig - en rejseoplevelse helt tæt på 4.- 10. juli 2014 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage

Stjernerejse i Sydslesvig - en rejseoplevelse helt tæt på 4.- 10. juli 2014 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Stjernerejse i Sydslesvig - en rejseoplevelse helt tæt på 4.- 10. juli 2014 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Stjernerejse i Sydslesvig - en rejseoplevelse

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Højsommervandringer. Langs smukke fjorde og på øer

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Højsommervandringer. Langs smukke fjorde og på øer Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Højsommervandringer Langs smukke fjorde og på øer 10. 16. juli 2016 Vi skal denne uge vandre langs de smukkeste fjorde i grænselandet og ud på øer som det

Læs mere

Højskolen ved Flensborg Fjord. Kor på Rønshoved. - Musik der swinger. 1. - 7. juli 2012. www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf.

Højskolen ved Flensborg Fjord. Kor på Rønshoved. - Musik der swinger. 1. - 7. juli 2012. www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf. Højskolen ved Flensborg Fjord Kor på Rønshoved - Musik der swinger 1. - 7. juli 2012 www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf.: 7460 8318 Kor på Rønshoved - Musik der swinger I denne uge åbner vi dørene

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Kulturelle oplevelser langs ejderen. Flodsejlads og nordens Venedig: Frederiksstad

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Kulturelle oplevelser langs ejderen. Flodsejlads og nordens Venedig: Frederiksstad Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Kulturelle oplevelser langs ejderen Flodsejlads og nordens Venedig: Frederiksstad 21. juni 27. juni 2015 Denne uge byder på spændende fortællinger fra det

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE

Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Adventskursus 06.12.15 12.12.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag 6. december 15.00 Indkvartering 17.00 Rundvisning ved højskolelærerne Ulla Henningsen og Kristian la Cour 18.15 Aftensmad 19.00 Velkommen og introduktion

Læs mere

Stjernerejse i Sydslesvig - en rejseoplevelse helt tæt på juli 2014 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage

Stjernerejse i Sydslesvig - en rejseoplevelse helt tæt på juli 2014 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Stjernerejse i Sydslesvig - en rejseoplevelse helt tæt på 4.- 10. juli 2014 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Stjernerejse i Sydslesvig - en rejseoplevelse

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Kulturelle oplevelser langs Ejderen. Flodsejlads og Nordens Venedig: Frederiksstad

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Kulturelle oplevelser langs Ejderen. Flodsejlads og Nordens Venedig: Frederiksstad Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Kulturelle oplevelser langs Ejderen Flodsejlads og Nordens Venedig: Frederiksstad 19. 25. juli 2015 Denne uge byder på spændende fortællinger fra det gamle

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Adventskursus 04.12.16 10.12.16 ASKOV HØJSKOLE

Adventskursus 04.12.16 10.12.16 ASKOV HØJSKOLE Adventskursus 04.12.16 10.12.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag 4. december 15.00 Indkvartering 17.00 Rundvisning ved højskolelærerne Ulla Henningsen og Kristian la Cour 19.00 Velkommen og introduktion til kurset

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 10.04.16 16.04.16 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 10.04.16 16.04.16 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 10.04.16 16.04.16 ASKOV HØJSKOLE TURE - Heldagsturen går til Århus. Vi besøger Den Gamle By, hvor guider viser os udstillingsbyen 1974 din egen tid på museum. Byen er en tidsrejse,

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014 2014 Kom på sporet med koret Uge 28 Dato 6/7 12/7 2014 Side 2 Livsstilshøjskolen i Gudum opfordrer dig til at komme På sporet med koret en uge for dig, som holder af at synge i kor og har lyst til at udveksle

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. På cykel. Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord På cykel Langs de sønderjyske fjorde og Kielerkanalen 20. 26. juni 2016 En midsommeruge med skønne cykelture i landet mellem den dansktyske grænse og Kielerkanalen.

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Grænseland på cykel. Skønne ture mellem Ejderen og Flensborg

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Grænseland på cykel. Skønne ture mellem Ejderen og Flensborg Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Grænseland på cykel Skønne ture mellem Ejderen og Flensborg 23. - 29. juni 2013 Grænseland på cykel Skønne ture mellem Ejderen og Flensborg Beskrivelse

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen. - Fra frisernes land til anglernes bakker

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen. - Fra frisernes land til anglernes bakker Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen - Fra frisernes land til anglernes bakker 3. -9. august 2014 Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Kulturelle oplevelser langs Ejderen. Fjordsejlads og nordens Venedig: Frederiksstad

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Kulturelle oplevelser langs Ejderen. Fjordsejlads og nordens Venedig: Frederiksstad Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Kulturelle oplevelser langs Ejderen Fjordsejlads og nordens Venedig: Frederiksstad 24. 30. juli 2016 Denne uge byder på spændende fortællinger fra det gamle

Læs mere

Meditative vandringer

Meditative vandringer 2016 Meditative vandringer En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro og ny balance. Uge 28 Dato: 10.7-17.7. 2016 Side 2 Meditative vandringer 2016 En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro

Læs mere

Meditative vandringer

Meditative vandringer 2016 Meditative vandringer En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro og ny balance. Uge 28 Dato: 10.7-17.7. 2016 Side 2 Meditative vandringer 2016 En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

Vandrekursus Fodrejse i Danmark 28.08.16 03.09.16

Vandrekursus Fodrejse i Danmark 28.08.16 03.09.16 Vandrekursus Fodrejse i Danmark 28.08.16 03.09.16 Gå efteråret i møde på Vandrekursus med Askov Højskole og glæd dig til både at få rørt benene, hjertet og hjernen med spændende foredrag og eventyr til

Læs mere

JUL på EMMAUS december 2017 HØJSKOLE

JUL på EMMAUS december 2017 HØJSKOLE JUL på EMMAUS 23. - 27. december 2017 HØJSKOLE Program LØRDAG 23. DECEMBER Ankomst, indkvartering og kaffe te fra kl. 9.00 10.00 Velkomst v/ Henrik og Grethe Olsen 10.30 Erik Brix fortæller om et langt

Læs mere

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv din livshistorie 21.02.16 27.02.16 ASKOV HØJSKOLE Skriv om dit liv. Når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 18.10.15 24.10.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 18.10.15 24.10.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 18.10.15 24.10.15 ASKOV HØJSKOLE KUNST LITTERATUR HISTORIE TURE Heldagsturen går til Slesvig. Vi besøger det interessante Gottorp Slot Museum - hører den spændende historie om

Læs mere

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 14. februar 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour du hører lidt

Læs mere

Bridge på Askov ASKOV HØJSKOLE

Bridge på Askov ASKOV HØJSKOLE Bridge på Askov 20.08.17 26.08.17 ASKOV HØJSKOLE Har du lyst til at spille bridge, og vil du samtidig udbygge din viden, så er det lige et kursus for dig. Et kursus, hvor der veksles mellem teori og praksis,

Læs mere

Krigens væsen og uvæsen 8.11.15 14.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Krigens væsen og uvæsen 8.11.15 14.11.15 ASKOV HØJSKOLE Krigens væsen og uvæsen 8.11.15 14.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag 8. november 15.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i Spisesalen 18.15 Aftensmad i Spisesalen 19.00 Velkomst ved højskoleforstander Jørgen Kløve

Læs mere

Mandag d. 1. oktober.

Mandag d. 1. oktober. Mandag d. 1. oktober. Dette var dagen, vi havde set frem til meget længe. Kl. 9.30 var vi mere end klar til at tage af sted på vores lejrskole til Friedrichstadt i Tyskland. Med to busser pakket med kufferter

Læs mere

Bridge på Askov 29.05.16 04.06.16 ASKOV HØJSKOLE. Har du lyst til at spille bridge, og vil du samtidig udbygge din viden, så er det lige et

Bridge på Askov 29.05.16 04.06.16 ASKOV HØJSKOLE. Har du lyst til at spille bridge, og vil du samtidig udbygge din viden, så er det lige et Bridge på Askov 29.05.16 04.06.16 ASKOV HØJSKOLE Har du lyst til at spille bridge, og vil du samtidig udbygge din viden, så er det lige et kursus for dig. Et kursus, hvor der veksles mellem teori og praksis,

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Humor og Livsglæde 25.10.15 31.10.15 ASKOV HØJSKOLE

Humor og Livsglæde 25.10.15 31.10.15 ASKOV HØJSKOLE Humor og Livsglæde 25.10.15 31.10.15 ASKOV HØJSKOLE Velkommen til en uge, hvor man møder mange spændende mennesker. Smilet, humoren og livsglæden er gennemgående tema. Bjarne Nielsen Brovst, forfatter,

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

Slotte og herregårde

Slotte og herregårde Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Slotte og herregårde Enestående oplevelser nord og syd for grænsen 7. 13. august 2016 Denne uge er helliget den del af vor kulturarv, som udgøres af vore

Læs mere

Skriv din livshistorie februar 2017

Skriv din livshistorie februar 2017 Skriv din livshistorie 19.-25. februar 2017 Skriv om dit liv - for når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit liv er

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Ø-vandringer. Helgoland, Als og de frisiske øer Hallig Hooge og Rømø

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Ø-vandringer. Helgoland, Als og de frisiske øer Hallig Hooge og Rømø Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Ø-vandringer Helgoland, Als og de frisiske øer Hallig Hooge og Rømø 28. august 3. september 2016 Ude i Vadehavet ligger enestående naturoplevelser og venter.

Læs mere

Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien

Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord 15-dages oplevelsestur til Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien 25. maj - 8.juni 2016 på rejsen 14. - 16. marts 2016 på højskolen Rundrejse til

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene på to byområder, nemlig Buda og

Læs mere

Julekursus ASKOV HØJSKOLE

Julekursus ASKOV HØJSKOLE Julekursus 21.12.17 27.12.17 ASKOV HØJSKOLE Jul handler om fællesskab og nye håb. På Askov Højskoles julekursus får du mulighed for begge dele. Vi inviterer til seks dage med foredrag, værksteder, ture

Læs mere

Ud i naturens spisekammer 03.07.16 09.07.16

Ud i naturens spisekammer 03.07.16 09.07.16 Ud i naturens spisekammer 03.07.16 09.07.16 Hvordan smager den danske natur? Vi finder ud af det, når vi sammen sanker fra havet, markerne og den vilde natur og pepper klassiske retter op med naturlige

Læs mere

badehoteller Nytår 27. december januar 2018

badehoteller Nytår 27. december januar 2018 badehoteller & Nytår 27. december 2017-2. januar 2018 Badehoteller & nytår på Vrå Højskole Badehoteller i Nordjylland: Tradition og fornyelse Uge 52: 27. december 2017-2. januar 2018 Tag med på en nostalgisk

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 23.10.16 29.10.16 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 23.10.16 29.10.16 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 23.10.16 29.10.16 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til Vadehavscentret ved Vester Vedsted. Efter en længerevarende ombygning er museet åbnet i helt nye bygninger. Vi skal

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sort Sol i Farvernes landskab. - Kunst, natur og sejltur i det charmerende Frederiksstad. 2. - 8. september 2012. Højskolen ved Flensborg Fjord

Sort Sol i Farvernes landskab. - Kunst, natur og sejltur i det charmerende Frederiksstad. 2. - 8. september 2012. Højskolen ved Flensborg Fjord Højskolen ved Flensborg Fjord Sort Sol i Farvernes landskab - Kunst, natur og sejltur i det charmerende Frederiksstad 2. - 8. september 2012 www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf.: 7460 8318 Sort Sol

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer

DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer i samarbejde Husted Dans 17.01.16 23.01.16 ASKOV HØJSKOLE Seniordans er den motionsform som aktiverer flest muskelgrupper - inkl. lattermusklerne.

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 Holland i forårstiden er blomsternes land og et af højdepunkterne på denne dejlige Holland-rejse er naturligvis et besøg i en af verdens mest berømte blomsterparker

Læs mere

Humor og Livsglæde 30.10.16 05.11.16 ASKOV HØJSKOLE

Humor og Livsglæde 30.10.16 05.11.16 ASKOV HØJSKOLE Humor og Livsglæde 30.10.16 05.11.16 ASKOV HØJSKOLE Velkommen til en uge, hvor man møder mange spændende mennesker. Smilet, humoren og livsglæden er gennemgående tema. Bjarne Nielsen Brovst, forfatter,

Læs mere

Ad hærvejens stier til Danmarks port

Ad hærvejens stier til Danmarks port Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Ad hærvejens stier til Danmarks port Unikke naturvandringer langs den gamle pilgrimsrute 17. 23. juli 2016 I denne uge vil vi gå på udvalgte strækninger

Læs mere

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Fælles for begge kurser Motion for alle. Undgå stivhed i nakke og skuldre ved Charlotte Aagaard Nielsen. Morgensang og sangaften med Kristian la Cour. Ingrid

Læs mere

DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer i samarbejde med Husted Dans ASKOV HØJSKOLE

DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer i samarbejde med Husted Dans ASKOV HØJSKOLE DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer i samarbejde med Husted Dans 03.09.17 09.09.17 ASKOV HØJSKOLE Seniordans er den motionsform som aktiverer flest muskelgrupper - inkl. lattermusklerne.

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Kulturelle oplevelser langs Flensborg Fjord. Lyksborg Slot, Dybbøl Banke og Fjordsejlads

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Kulturelle oplevelser langs Flensborg Fjord. Lyksborg Slot, Dybbøl Banke og Fjordsejlads Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Kulturelle oplevelser langs Flensborg Fjord Lyksborg Slot, Dybbøl Banke og Fjordsejlads 10. 16. juli 2016 Højskolen er selv beliggende naturskønt lig ned

Læs mere

DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer i samarbejde med Husted Dans 01.10.16 07.10.16 ASKOV HØJSKOLE

DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer i samarbejde med Husted Dans 01.10.16 07.10.16 ASKOV HØJSKOLE DANS DANS DANS Sund og sjov motion for voksne og seniorer i samarbejde med Husted Dans 01.10.16 07.10.16 ASKOV HØJSKOLE Seniordans er den motionsform som aktiverer flest muskelgrupper - inkl. lattermusklerne.

Læs mere

Skriv din livshistorie. 13.-19. november 2016

Skriv din livshistorie. 13.-19. november 2016 Skriv din livshistorie 13.-19. november 2016 Skriv om dit liv. Når du sætter ord på dine erindringer, får du selv perspektiv og sammenhæng på dit levede liv indtil nu. Den fortælling om dit liv er samtidig

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Egypten dages egyptiske vidundere

Egypten dages egyptiske vidundere Egypten - 11 dages egyptiske vidundere IBIS 2 nætter i Cairo på 5* hotel, 3 nætter i Aswan på 5* hotel, 3 nætter på 5* cruiseskib & 2 nætter i Luxor på 5* hotel. Afgang hver søndag hele året. IBIS 2 nætter

Læs mere

Maj i Sønderjylland. Med sejltur på Flensborg Fjord og Østerssafari - I samarbejde med Ældresagen Værløse. Rønshoved Højskole

Maj i Sønderjylland. Med sejltur på Flensborg Fjord og Østerssafari - I samarbejde med Ældresagen Værløse. Rønshoved Højskole Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Maj i Sønderjylland Med sejltur på Flensborg Fjord og Østerssafari - I samarbejde med Ældresagen Værløse 11. - 17. maj 2014 Maj i Sønderjylland - med sejltur

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Historiske byvandringer i grænselandets kulturbyer. Tønder, Husum og metropolen Hamborg

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Historiske byvandringer i grænselandets kulturbyer. Tønder, Husum og metropolen Hamborg Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Historiske byvandringer i grænselandets kulturbyer Tønder, Husum og metropolen Hamborg 9. 15. august 2015 Vi skal i denne uge besøge grænselandets vigtigste

Læs mere

Midsommer i Askov i samarbejde med BUPLS Pensionistsektion ASKOV HØJSKOLE

Midsommer i Askov i samarbejde med BUPLS Pensionistsektion ASKOV HØJSKOLE Midsommer i Askov i samarbejde med BUPLS Pensionistsektion 19.06.17 23.06.17 ASKOV HØJSKOLE Mandag 19. juni 10.00 Ankomst med kaffe i spisesalen og indkvartering 11.30 Rundvisning ved kursuslederne Ulla

Læs mere

Det klassiske Rønshoved møde

Det klassiske Rønshoved møde Højskolen ved Flensborg Fjord Det klassiske Rønshoved møde Folkets kirke - en forening eller et folkeligt fællesskab i samarbejde med Grundtvigsk Forum 10. - 14. september 2012 www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk

Læs mere

Egypten. -15 dages eventyr under solen

Egypten. -15 dages eventyr under solen Egypten -15 dages eventyr under solen HATSHEPSUT 3 nætter i Cairo på 5* hotel, 4 nætter i Aswan på 5* hotel, 3 nætter på 5* cruiseskib & 4 nætter i Luxor på 5* hotel. Afgang hver fredag hele året. HATSHEPSUT

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Busrejse til Rügen. 17. - 23. august 2013. Løgumkloster Refugium

Busrejse til Rügen. 17. - 23. august 2013. Løgumkloster Refugium Busrejse til Rügen 17. - 23. august 2013 Løgumkloster Refugium Busrejse til Rügen 17. 23. august 2013 med forberedende dage på Løgumkloster Refugium Medvirkende: Ebbe Juul-Heider, lektor, Beder Siggi Pfingsten,

Læs mere

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr.

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. AFREJSE søndag den 24. september 2017 fra Horsens, Vejle og Kolding m.v. PRIS KR. 3900,- pr. person inklusive halvpension.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Byvandringer. - Hamborg/Altona, Sønderborg, Ribe, Frederiksstad og Flensborg. 5. august - 11. august 2012

Byvandringer. - Hamborg/Altona, Sønderborg, Ribe, Frederiksstad og Flensborg. 5. august - 11. august 2012 Højskolen ved Flensborg Fjord Byvandringer - Hamborg/Altona, Sønderborg, Ribe, Frederiksstad og Flensborg 5. august - 11. august 2012 www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf.: 7460 8318 Byvandringer - Hamborg/Altona,

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser)

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser) Dagsprogram Lørdag 19.9. Afgang København kl. 14.30. Efter mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Dalaman kl. 21.25 (måltider er ikke inkluderet på flyene). Transfer fra lufthavnen i Dalaman til pensionen

Læs mere

Midsommer i Sønderjylland

Midsommer i Sønderjylland Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Midsommer i Sønderjylland Med tur til den mytiske ø Helgoland 20. 26. juni 2016 Midsommeren er kommet. Vi laver Skt. Hans bål, synger fra højskolesangbogen

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Sensom m er/e fterår i Prag,

Sensom m er/e fterår i Prag, Sensom m er/e fterår i Prag, Vi tager fra Nykøbing F banegård i september 2009 1 . MÅ IKKE FJERNES, MEN KAN KOPIERES Efterårs tur Pagh Europas store kulturby holder skansen som en af de af billigste hovedstæder

Læs mere

8 dages cykelferie i Cuba

8 dages cykelferie i Cuba 8 dages cykelferie i Cuba Aktive og sjove oplevelser - garanterede afrejser Aktiv oplevelsesrejse til Cuba med 2 8 dages aktiv oplevelsesrejse Cykelture i Cuba Aktive kulturrejser i Cuba Tag med Svane

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere