JARUPLUND HØJSKOLE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JARUPLUND HØJSKOLE 2015"

Transkript

1 JARUPLUND HØJSKOLE 2015

2 KÆRE LÆSER Tak fordi du har valgt at åbne vores katalog og læse om dette års spændende kurser på Jaruplund Højskole. Har du deltaget i et af kurserne sidste år, kender du vores nyrenoverede højskole, men er det første gang, kan jeg oplyse, at rammerne for kurserne er en total renoveret højskole, placeret i dette unikke historiske område kun 5 km sydvest for Flensborg. Alle værelser har eget bad og toilet og er nyrenoverede. Værelserne i annekset, der vender mod øst, har enten en balkon eller terrasse med udgang til vores smukke sø. Dagligstuen har en terrasse mod søen, og vores særdeles roste køkken er klar til at trylle kulinariske oplevelser frem. Vores foredragssal er suppleret med en nybygget konferencesal, som er velegnet til musikalske oplevelser og samtaler i øjenhøjde og senest udsmykket med billeder af kunstneren Aga Hoegh. Udover dette har højskolen musiklokale, værksteder, biograf, bibliotek, gymnastiksal, kondirum og elevator, der gør vores faciliteter lettere tilgængelige. Vores korte kurser tager i 2015 udgangspunkt i det dansk-tyske grænselands vældige historie. En historie der aldrig har været mere aktuel, efter at man i 2014 markerede 150 året for krigen i 1864 og efterfølgende viste tv serien Danmarkshistorien er på afgørende vis blevet præget af mødet med den tyske nabo i det gamle hertugdømme. Ofte har vi levet sammen med vores tyske og frisiske naboer i et berigende kulturmøde, men landsdelen rummer også slagmarkerne ved Isted, Sankelmark og Slagtebænk Dybbøl. Jaruplund Højskoles placering midt i dette fantastisk spændende historiske område og tæt på Nationalpark Vadehavet, giver os en unik mulighed for formidling af viden og indsigt i historien, naturen, de kulturelle og nationale fællesskaber samt det at være et dansk mindretal i Sydslesvig. Alt dette kan opleves både nord og syd for grænsen gennem vores foredrag, aktiviteter og ekskursioner i bus, til fods og på cykel. Gå på opdagelse i vores spændende katalog og lad dig inspirere til nye og gamle oplevelser samt rejser. Har du spørgsmål, så kontakt os endelig, så vi på bedste måde kan være behjælpelig med, at du vælger det eller de kurser der passer dig bedst. Læs sidst i kataloget vedr. transport og muligheden for at blive hentet og bragt fra og til Kliplev i forbindelse med kurserne. Vi glæder os alle her på Jaruplund Højskole til at byde velkommen til den danske højskole i Sydslesvig og dette års højskolekurser. De venligste hilsner Karsten B. Dressø forstander

3 1 UGES KURSER Påskefest i Grænselandet Forår i Sydslesvig Intensiv tysk - Frisk start eller genopfriskning Opera I Mozartperler: Opera, klassik og oplysningstid Landbrugets arkitektur - Fra haubarge til hallehuse Store tider i grænselandet - På opdagelse i dansk historie Kanaler og Vandveje Østersøkysten Stralsund og Rügen Seniordans på højskole Familiehøjskole Intensiv koruge Tysk support - Sprogkurus til dig, der har behov Mountainbike over grænser Vadehav, halliger og frisere 32 2 UGERS KURSER Opera II Verdi og Puccini i Hamborg Goslar og Harzen På opdagelse med H.C. Andersen Jul og nytår i grænselandet 38 REJSEKURSER Kina Med billedhuggeren på den store kinarejse Grønland Fra Ilulisat til Sydgrønland Egypten - Med billedhuggeren til Egypten 44 INFO 46

4 FLENSBORG HUSUM SLESVIG EGERNFØRDE RENDSBORG KIEL ROSTOCK LÜBECK WISMAR GÜSTROW ALTONA HAMBORG SCHWERIN

5 Drømmen om Jaruplund Højskole opstod i en kreds af højskolefolk efter Anden Verdenskrigs afslutning. Det var en drøm om en højskole, som kunne udgøre et kraftcenter for det danske mindretal i Sydslesvig. Jaruplund var ikke den første højskole i Sydslesvig, men den skulle vise sig at blive den mest sejlivede. Højskoler, andelsbevægelsen og privatpersoner skænkede økonomiske midler, og den sydslesvigske personlighed, gårdejer Meta Røh, gav skolen den smukke jord ned til Jaruplund sø, hvor skolen er placeret. I 1950 var det så vidt, at de første elever kunne rykke ind i de udtjente flygtningebarakker fra bl.a. Oksbøl, som i de første år udgjorde højskolen. I dag er flygtningebarakkerne afløst af smukke bygninger, og Jaruplund Højskole er en moderne højskole med alle faciliteter, fra café, egen biograf, trådløs netværk til sauna og forskellige værksteder. Højskolens 37 enkelt- og dobbeltværelser, med 51 senge, har alle eget bad og toilet. Og drømmen fra dengang er stadig i live. Vi vil være et mødested for dansk, tysk og europæisk kultur. Et inspirationssted for det danske mindretal og for alle de danskere, som hvert år vælger at besøge Højskolen syd for grænsen.

6 PÅSKEFEST I GRÆNSELANDET 31/03 06/04 Nyd påsken på et højskolekursus med foredrag, ture, musik, sang og hyggeligt samvær. Påskedag er der dansk højmesse i Flensborg og en tur til Slesvig Domkirke vil også være en del af programmet. Påskefest i Grænselandet byder på foredrag om Sydslesvigs spændende historie, der har haft en enorm indflydelse på Danmarks udvikling, og selvfølgelig skal vi i denne forårstid også høre om og opleve naturen i landsdelens vidt forskellige egne. Alt efter hvor længe vinterens strenge tid vil vare, er der mulighed for at opleve i tusindvis af stære, gæs og andre trækfugle ude ved vadehavet. Måske kan vi endda få lov til at opleve fænomenet Sort Sol, når kæmpe flokke af stære slår sig ned i sivskovene ude vestpå. En halvdagstur vil føre til bispebyen Slesvig, hvor vi på en byvandring kommer til at se domkirken, fiskerbyen Holmen med det gamle St. Hans-kloster og den middelalderlige bykerne. På en heldagstur til den gamle garnisonsby Rendsborg kommer vi også forbi resterne af Ejderkanalen fra slutningen af 1700-tallet og ser verdens mest befarne, kunstige vandvej, Kieler-kanalen. Efter at den gamle danske Ejder-kanal havde overlevet sig selv, og man fra tysk side var interesseret i at få en forbindelse mellem Østersø og Vesterhav, der også kunne lade store marinefartøjer passere, byggedes denne kanal i slutningen af 1800-tallet. En kop kaffe og et stykke kage nydt med udsigt over kanalen og til sejlende skibe er en oplevelse. Udover foredrag, der omhandler de steder, vi ser på turene, vil sangaftener og morgensamlinger være en naturlig del af programmet.

7 TIRSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning på højskolen Velkomst og præsentation af programmet FREDAG Foredrag: Påske i musikken Foredrag: Treårskrigen og Rendsborg som garnisonsby Trækfugle ved vadehavet 1 UGE ONSDAG Foredrag: Påske i kunsten Foredrag: Sydslesvig mellem hertugdømme og kongerige Aftensang TORSDAG Foredrag: Slesvig, bispe- og hertugsæde Halvdagstur til Slesvig. På programmet står domkirken, med det berømte Brüggemann-alter, en gåtur gennem den gamle bydel med Franciskanerklostret og stænderforsamlingen, Holmen, det gamle fiskerleje og St. Hans-klosteret Film om Danevirke LØRDAG Heldagstur til Rendsborg. Eksercerpladsen og den gamle by på Ejderøen vil være mål for en byvandring. Derefter går turen videre over Kielerkanalen, hen til sluseanlægget for Ejderkanalen ved Kluvensiek. På vejen hjem er der kaffe og kage ved Kielerkanalen Aftensang SØNDAG Højmesse i Flensborgs Helligåndskirke Foredrag: Påsketraditioner Festmiddag Afslutningsaften MANDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slesvig, Rendsborg, Kielerkanalen og Kluvensiek RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

8 FORÅR I SYDSLESVIG 08/04 14/04 Oplev foråret langs Trene og Ejder. De vidtstrakte vådområder ved Trene-å og Ejder-floden byder her i foråret på naturoplevelser med sangsvaner, gæs og andre trækfugle i tusindvis. Alt efter hvor længe vinteren vil vare kan man i storkelandsbyen Bergenhusen og ude ved vadehavet få sig uforglemmelige indtryk af landskabets mangfoldige natur. Fra de bakkede områder i Angel og Svans til de sumpede, flade marskområder i vest vil man her i landsdelen kunne opleve foråret i de forskelligste naturområder, alt indenfor en radius af 30 kilometer. Her ved Jyllands rod kommer Vesterhavet og Østersøen sig så nær som ingen andre steder. Landsdelens to store vandløb, Ejder og Trene, skaber kæmpestore uopdyrkede sump- og moseområder, der danner rasteplads for utallige trækfugle og udgør et refugium for mange truede dyrearter. Forårskurset på Jaruplund Højskole vil tage udgangspunkt i disse store vådområder for på ekskursioner og ved foredrag at øge kendskabet til dette unikke landskab og dets dyreliv. I de forgangne år har man ved forskellige renatureringstiltag genskabt store dele af de sumpområder, der tidligere dannede en uovervindelig grænse mellem dansk og saksisk/tysk, men som siden 1700-tallet mere og mere trængtes tilbage til fordel for landbruget. Også denne side af Sydslesvig bliver der fokuseret på. Forskellige foredrag og oplæg til turene vil forberede deltagerne, så man kan få størst muligt udbytte af ekskursionerne ud i naturen. Et kursus altså, der henvender sig til alle naturelskere, om de så er kyndige ornitologer eller blot brænder for ægte natur. Tag endelig kameraet med på turene og få oplevelserne med hjem.

9 ONSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning på højskolen Velkomst og præsentation af programmet Halvdagstur til Tressøen med lille gåtur her og en gåtur rundt om Sankelmark sø med grågåsekolonien Aftensang 1 UGE TORSDAG Foredrag: Ejderen som grænseflod Foredrag: Forårets trækfugle Aftensang SØNDAG Tilbud om gudstjeneste i Flensborg Foredrag: Sydslesvig, sprog og kulturforskelle gennem århundreder Film om Sydslesvig FREDAG Heldagstur langs Trene-å til Friedrichstadt. Madpakke i det danske forsamlingshus og byvandring. Videre mod Tønning, til sluseanlægget ved Ejderens munding. På hjemvejen kaffe og kage på slottet Hoyerswort Billeder fra marsken LØRDAG Foredrag: Digitalkameraet og dets muligheder MANDAG Heldagstur til moseområderne mellem Rendsborg og Stapelholm. Floderne, Ejder, Trene og Sorge har dannet en naturlig grænse mellem Holsten i syd og Sønderjylland/Slesvig i nord Festmiddag Afslutningsaften TIRSDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Friedrichstadt, Tønning, Hoyerswort, Ejderflodens lavninger og Bergenhusen RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

10 INTENSIV TYSK Frisk start eller genopfriskning Højskolen tilbyder i år en uge med tysk som talesprog. Få opfrisket dine tyskkundskaber eller start med at lære sproget, der tales af ca. 160 mill. EU-borgere. Vi er 2 tysklærere på højskolen, der også på ture vil føre jer ud i den tyske hverdag. 15/04 21/04 Det tyske sprog frister en kummerlig tilværelse på danske læreanstalter. Dette har mange grunde, og én af dem kan selvfølgelig findes i det engelsk/amerikanske sprogs altoverskyggende position i nutidens så meget omtalte globalisering. Men også den historiske dimension i denne sammenhæng må ikke glemmes: Tysklands magtudfoldelse de sidste 150 år og små naboers tilbageholdenhed i den forbindelse. Alt dette kan sproget som sådant jo ikke gøre for, og man glemmer hurtigt, hvor stor en indflydelse tysk kultur og sprog havde for Europas udvikling. Som 0alle store sprogområder har også det tyske selvfølgelig haft en tendens til at være sig selv nok. Det betyder for danskere, at de ikke skal regne med at kunne begå sig i Tyskland på engelsk og i hvert fald ikke på dansk. Vil man opleve tysk historie og kultur på ferierejser eller måske endda flytte syd på over grænsen, bliver tyske sprogkundskaber en nødvendighed. Jaruplund Højskoles tyskkursus sætter fokus på talesproget. Grammatik vil kun være del af programmet, der, hvor det absolut er nødvendigt for forståelsen af sprogets opbygning. Alt efter deltagerantal vil der blive opdelt i et begynderhold og et for viderekomne. På ekskursioner ud i det sydslesvigske landskab vil der så være rig lejlighed for at afprøve det lærte og for at komme i tale med ægte tyskere.

11 ONSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet TORSDAG Første runde tysk Fordomme. Hvordan ser andre på tyskere og omvendt? Anden runde tysk Sangaften selvfølgelig med tyske sange FREDAG Tredje runde En tur i supermarked, køb ind på tysk Fjerde runde Filmaften - Tyske film (med danske undertekster) Femte runde Aftensang SØNDAG Tilbud om tysk gudstjeneste Halvdagstur til Slesvig og Hedeby Et møde med ægte tyskere (uden danskkundskaber) MANDAG Teaterværksted Værstederne fortsætter, så man er klar til afslutningsaftenen Festmiddag Afslutningsaften med underholdning på forhåbentlig tysk TIRSDAG Abreise ;) DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen og Lars Sørensen 1 UGE LØRDAG Foredrag: Sydslesvig: Kamp mellem dansk og tysk? PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slesvig, Hedeby og Flensborg RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

12 OPERA I MOZARTPERLER Opera, klassik og oplysningstid Dyrk og styrk din interesse for klassisk musik og opera i selskab med andre musikentusiaster, og oplev en dansk højskolehverdag i Sydslesvig med morgensamlinger, foredrag, fællessang og ture i grænselandet. 21/04 27/04 Oplev to af Mozarts helt store perler inden for samme uge på slesvig-holstenske operascener. Den elegante komedie Cosi fan Tutte på Flensborg teater i nyopsætning af teaterchef Peter Grisebach og et af operalitteraturens vigtigste værker, Figaros Bryllup, i nyopsætning på Kiels operahus. Wienerklassikken udgør ikke nogen lang periode i den europæiske musikhistorie, men har ikke desto mindre afsat meget markante spor, som f.eks udviklingen af symfonien. Kurset vil sætte fokus på wienerklassikkens musikalske former, og belyse hvordan oplysningstiden har haft indflydelse på musikken. Mozart var barn af 2oplysningstiden, og i både hans symfonier og operaer finder vi spejlbilleder af tidens tanker. Vi vil fylde denne uge med perler fra Mozarts rige musikalske produktion og med fortællinger fra hans begivenhedsrige liv. Operaforestillingerne bliver forberedt med foredrag på højskolen, værkerne bliver gennemgået med mange musikeksempler og med fokus på deres placering i musikhistorien. Kurset henvender sig til alle med interesse i klassisk musik og opera. GÆSTEFORLÆSER Forfatteren Mogens Wenzel-Andreasen vil fortælle om komponistens liv fra barndommens og ungdommens mange rejser til voksenlivet i datidens musikmetropol, Wien.

13 TIRSDAG Ankomst og indkvartering Rundvisning Aftensmad Velkomst og præsentation af programmet FREDAG Wienerklassik og oplysningstiden Tur til Rendsborg, Ejderen, kanalen og Det jødiske Museum Operafilm - Juan MANDAG Afrejse efter morgenmaden 1 UGE ONSDAG Om Mozarts operaer Cosi fan Tutte, værkgennemgang Aftensmad Afgang til Flensborg Cosi fan Tutte på Theater Flensburg Natmad på højskolen LØRDAG Figaros bryllup, værkgennemgang Mere Figaro Aftensmad Afgang til Kiel Figaros bryllup på Opernhaus Kiel Natmad på højskolen TORSDAG Vi diskuterer operaoplevelsen i Flensborg Mozart - Om Mozarts liv fra vidunderbarn til boheme v. Mogens Wenzel Andreasen Sangaften SØNDAG Morgenmad Vi diskuterer forestillingen i Kiel og afrunder foredragene Foredrag: Mindretallet i dag Festmiddag Afslutningsaften med sang og underholdning DELTAGENDE LÆRERE Rigmor Eybye PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Flensborg, Kiel og Rendsborg RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

14 LANDBRUGETS ARKITEKTUR Fra haubarge til hallehuse Det tætte naboskab til såvel det saksiske Holsten som til det frisiske marskområde på vestkysten har også sat sig spor i bøndergårdenes arkitektur. På ekskursioner og ved foredrag belyses de forskellige hustyper og deres historie. 04/05 10/05 Sydslesvig er som den sydlige del af hertugdømmet Sønderjylland/Slesvig i mangt og meget forskellig fra resten af kongeriget Danmark. Især naboskabet til det saksisk/tyske Holsten og tidligere også det slaviske Wagrien/Østholsten og frisernes tilstedeværelse i den vestlige del af hertugdømmet har medført kulturelle forskelligheder, der også har haft indflydelse på landsdelens arkitektur. De store gårde på Ejdersted, Haubargene, er her et fint eksempel på en ganske anderledes landbrugsarkitektur end den, man er vant til nord for grænsen. Her har forbindelsen til Nederlandene gjort sig gældende, og der er blevet skabt en 4gårdtype, der er helt unik, og som selvfølgelig hænger nøje sammen med marskens frugtbarhed og de muligheder for dyrkning, man her havde. Stapelholms beliggenhed mellem Ejder og Trene og dette landskabs tætte naboskab til det saksiske Ditmarsken viser sig også tydeligt i landsbyernes gårdtyper. Her er det så det saksiske hallehus som har vundet indpas i modsætning til det jyske langhus, som man finder det blot et par kilometer nord for. Ture i landsdelen og videre helt ned til Kiel/Molfsee, hvor Slesvig-Holstens frilandsmuseum ligger, vil sammen med foredrag være med til at øge kendskabet til det flerkulturelle Sydslesvig.

15 MANDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet TIRSDAG Foredrag: Sydslesvigske kulturlandskaber Foredrag: Om haubarge og anden bondearkitektur Sangaften ONSDAG Heldagstur til frilandsmuseet Molfsee. På vej ned til Kiel, hvor frilandsmuseet ligger ved landsbyen Molfsee, kommer vi forbi Kielerkanalen Foredrag: Frisere mellem hertug og konge TORSDAG Heldagstur til hallig Langeness med rundtur på halligen, besøg i kirken og det lille museum Aftensang FREDAG Foredrag: Billeder fra marsk og vadehav Halvdagstur ud i landskabet Angel. Ud mod museumslandsbyen Unewatt kommer vi forbi nogle af de berømte granitkirker i landskabet Angel Foredrag: Kirkebyggeri i Sydslesvig LØRDAG Heldagstur til vestkysten. På turen vil man kunne se det uthlandsfrisiske hus, Andersen Haus, i Risum-Lindholm, de særprægede huse fra 1920`erne i Sönke Nissen koogen, det lille museum, Ostenfelder Bauernhaus, i Husum og på Ejdersted skal vi se Der Rote Haubarg. Det er så 4 vidt forskellige byggestile, der bliver præsenteret her Festmiddag Afslutningsaften SØNDAG Afrejse efter morgenmaden 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET STORE TIDER I GRÆNSELANDET SE SIDE 16 DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Kiel/ Molfsee, Hallig Langeness, Vestkysten med Ejdersted og Angel med Unewatt 1 UGE 2 UGER RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

16 STORE TIDER I GRÆNSELANDET På opdagelsesrejse i Danmarkshistorien Begivenheder i grænselandet har præget fortællingen om Danmarks historie. De nationale konflikter i området vejer tungt i disse fortællinger. Men grænselandets historie er andet og meget mere end nationale konflikter. 11/05 17/05 Holsten og Slesvig var rige provinser i det dansk-norsk-tyske rige. Her blomstrede kulturen og et forfinet liv blev levet på de store godser i området. Kongen og staten satte mægtige projekter i gang. Nye ideer kom til området i 1700-tallet, og ingen forestillede sig, at området senere skulle blive skueplads for voldsomme nationale konflikter. Der er efterladt prægtige vidnesbyrd, der netop fortæller om befolkningens fredelige sameksistens og velstand igennem 1700-tallet. Kurset sætter fokus på disse store tider i grænselandet med foredrag på højskolen og ture til bygningsværker og monumenter fra perioden. 6 GÆSTELÆRER: Jesper Groth

17 MANDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet TIRSDAG Foredrag: Grænseland Foredrag: 1700-tallet Det oplyste enevælde Aftensang ONSDAG Foredrag: Musik fra hof til offentlighed Afgang halvdagstur Slien, Slesvig med Gottorp Slot og Slesvig Domkirke Filmaften TORSDAG Foredrag: Lübeck-Nationale modsætninger Tur til halvøen Svans Med bl.a. herregården Ludwigsburg Aftenhygge FREDAG Heldagstur til Lübeck. Kanaltur rundt om byen. Vi spiser på Schiffergesellschaft, bytur Aftensang LØRDAG Om turen Lübeck, opsamling Tur til Flensborg Afslutningsaften SØNDAG Afrejse efter morgenmaden 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET LANDBRUGETS ARKITEKTUR SE SIDE 14 DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Flensborg, Slesvig, Svans, Lübeck 1 UGE 2 UGER RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

18 KANALER OG VANDVEJE 26/05 01/06 Ta på opdagelse i kanalernes og flodernes verden og hør om menneskets forsøg på at udnytte vandet som transportvej. Vi vil sejle på kanaler og fjorde, mens vi nyder udsigten, brunchen og lytter til spændene foredrag. Kurset er en klassiker, som giver anderledes naturoplevelser. Grænselandet har en del vandløb, der har fungeret som transportveje fra nord til syd, men også som grænse. Således har Ejderen og Slien haft betydning som grænseforløb. Christian den 7. sætter gang i planlægningen og byggeriet af den første sejlbare kanal: Ejderkanalen, oprindelig Slesvig-Holsten-Kanal. Helstaten gjorde det muligt at iværksætte sådan et kæmpe byggeri. Men også Vesterhavet og Østersøen har betydet meget for landet og sat sit præg i kulturen. Vi vil belyse mange af de spændende historier, der findes i området, idet vi besøger 8og besejler en del af stederne.

19 TIRSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet ONSDAG Foredrag: Grænseland-Sydslesvig Foredrag: Vandveje og kanaler i grænselandet Aftensang LØRDAG Foredrag: Slesvig, Hedeby og vandveje Tur til Flensborg Aftensang SØNDAG Afgang tur til Slimynde på sporet af vikingerne og videre til Slesvig og Dannevirke Afslutningsaften og festmiddag 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET ØSTERSØKYSTEN STRALSUND OG RÜGEN SE SIDE 20 1 UGE 2 UGER TORSDAG: Afgang: Tur Ejderen, Süderstapel- Lexfähre Filmaften MANDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen FREDAG Afgang heldagstur Rendsborg- Kiel. Tur på Kieler-Kanalen, indslusning i Holtenau, inklusive brunch på båden Aftenhygge PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Sejlture på kanaler og floder i flotte turbåde. Ture til Slesvig, Ejderen, Kieler-Kanalen, Dannevirke, Flensborg. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

20 ØSTERSØKYSTEN Stralsund og Rügen På opdagelsesrejse i Danmarkshistorien langs østersøkysten med to dage i Stralsund og ekskursion til Rügen. Østersøkysten har mange spændende steder at byde på, som på mange måder har haft en indflydelse på den danske historie. 02/06 08/06 På kurset vil vi tage fat omkring grænselandets østersøkyst, og som noget særligt besøge den mecklenburgske kyst. Gennem foredag vil vi fortælle om historien og kulturskiftet i regionerne omkring Østersøkysten fra grænselandet til Rügen. Her er det netop Stralsund og Rügen, der står i centrum. Rügen: Vendernes hjemsted i middelalderen, krigskueplads under Valdemar 1. med biskop Absalon i spidsen, Svenskernes base., for bare at nævne nogle historiske højdepunkter. Vi vil have to overnatninger i Stralsund og derfra tage en ekskursion til Rügen, hvor vi vil se det smukke landskab, kridtklipper, oprindelige skove, de indre fjorde også kaldt Vorpommersche Boddenlandschaft. 0

21 TIRSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet ONSDAG Foredrag: Grænseland, Sydslesvig Østersøkysten-Nationale modsætniger Aftensang LØRDAG Morgenmad på hotellet. Tur til Rügen, heldagstur Tilbage på hotellet i Stralsund Tid på egen hånd. SØNDAG Afrejse til Højskolen efter morgenmaden Afslutningsaften og festmiddag på Jaruplund Højskole MANDAG Afrejse efter morgenmaden 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET KANALER OG VANDVEJE SE SIDE 18 1 UGE 2 UGER TORSDAG Foredrag: Rügen og Stralsund Afgang halvdagstur til Slien- Slimynde Filmaften DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen FREDAG REJSEDAG Afrejse til Stralsund. Indkvartering, bytur i Stralsund, rådhuset, Alter Markt og Nicolai Kirken PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slien, Slimynde, Stralsund, Rügen RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

22 SENIORDANS PÅ HØJSKOLE I samarbejde med Landsforeningen Dansk Seniordans Et højskolekursus med seniordansen i centrum. Seniordansen er en social danseform, der skaber kontakt mellem alle dansere og giver god og skånsom motion. Kurset byder på dans hver dag, minimum 2 timer formiddag, eftermiddag eller aften. 22/06 28/06 Foruden dansen holder skolens lærere foredrag om bl.a. den sydslesvigske historie og om den sydslesvigske vestkyst med diger, varfter og halliger. Foredragene lægger op til indholdsrige ture, bl.a. tur til Gottorp Slot ved Slesvig og til marsken ude vestpå, hvor vi skal besøge Husum, Nordstrand og Hamburger Hallig. Programmet giver også plads til fællessang og tid til samtale og hyggeligt samvær. INSTRUKTØRER I SENIORDANS Lene Damkjær og Margit Albertus 2

23 MANDAG Ankomst og indkvartering Rundvisning og velkomst Aftensmad Præsentation af programmet og velkomstdans TIRSDAG Dans Tur til Gottorp Slot ved Slesvig samt Slesvig Domkirke Aftensmad på højskolen Sankt Hans aften med bål og grillpølser TORSDAG Foredrag om frisernes land halliger, varfter og diger Dans Kaffepause Mere dans Filmaften FREDAG Heldagstur til vestkysten. Husum, Nordstrand og Hamburger Hallig Aftensmad på højskolen Dans SØNDAG Afrejse efter morgenmaden 1 UGE ONSDAG Foredrag om Sydslesvig før og nu Dans Kaffepause Dans Sangaften LØRDAG Dans Kunst fra hele verden billedforedrag Forberedelser til aftenfesten Festmiddag Dans, evt. med gæster fra Flensborg, afslutningsaften DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slesvig, Vestkysten RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

24 FAMILIEHØJSKOLE For børn fra 6 år En uge med spændende udflugter i det sydslesvigske landskab. Tag dine børn eller børnebørn med på en uges højskoleophold med oplevelser for alle aldre. 28/06 04/07 Kurset byder på mange forskellige aktiviteter. Der er fællesture til en klatrepark, hvor man efter grundig introduktion kan afprøve sig selv i forskellige højder eller til vadehavet, hvor vi skal ud at sejle og se en naturvejleder fange rejer, fisk og andre dyr. Der vil blive mulighed for at gå på havets bund, på vadefladerne og undervejs vil vi besøge en dansk skole i området, for at snakke med elever og lærere om, hvordan det er at bo syd for grænsen som dansk mindretal. For at kunne deltage i klatreparken skal man være mindst 110 cm høj. De andre aktiviteter kan alle være med til. På selve højskolen vil der være mulighed for at forsøge sig i kajak, bage snobrød ved lejrbålet eller bygge en blide, en middelalder-katapult. Og så skal der også være tid til hygge, tid til at lege og snakke med nye venner. Der vil for de voksne være foredrag, der forbereder til turene, mens børnene ser film i skolens biograf. Morgensamlinger og aftenhygge vil indgå som naturlige dele i programmet. 4

25 SØNDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet MANDAG Foredrag om Sydslesvig for de voksne og rundtur omkring højskolen for børnene Eftermiddagsaktiviteter ved søen. Kajaksejlads, badning og mm Sang ved lejrbålet TIRSDAG Heldagstur til klatrepark ved Eckernförde. Om eftermiddagen mulighed for strandophold med badning ved Eckernförde bugt Film for børn og foredrag om vadehav for de voksne. ONSDAG Heldagstur til vadehavet med sejlads til sælbankerne og senere vandring på havets bund på Nordstrand. Under sejlturen vil der blive fanget fisk, rejer og krebs mm som en naturvejleder så vil fortælle om Hygge og snobrød ved lejrbålet TORSDAG Afgang mod en dansk skole her i området. Vi vil møde skolebørn og lærere, der kan fortælle om det at være dansk i Tyskland Aktiviteter ved søen Filmaften for alle FREDAG Afgang mod Slesvig. En sejltur på Slien udenfor Slesvig fører hen til bugten ved Louisenlund og forbi Gottorp Slot. Om eftermiddagen tager vi til Hedeby, hvor der er aktiviteter ved de nye vikingehuse indenfor halvkredsvolden for alle aldre Festmiddag med grilmad ved lejrbålet og efterfølgende afslutningsaften. LØRDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE Rigmor Eybye og Lars Sørensen og hjælpere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. Børn under 14 år halv pris TURE TIL Slesvig, Vadehav og Nordstrand, Eckernførde 1 UGE RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

26 INTENSIV KORUGE Rytmisk og klassisk kirkemusik Med Allan Dahl Hansen ved flyglet og Birgit Nielsen og Erik Bjørn Lund på dirigentpodiet er der lagt op til en uges intensiv korsang for entusiastiske og trænede korsangere. 05/07 11/07 Vi har besluttet at udfordre koret. Vi skal synge både rytmisk og klassisk kirkemusik. På den ene side har vi et rytmisk repertoire i pop-rock-genren. På den anden side tager vi fat på en ægte klassiker: Faurés Requiem. Der arbejdes med stemmedannelse, intonation, præcision og musikalsk udtryk. Et vist nodekendskab er en forudsætning. Der vil være stjernestunder, bl.a. en scenen-er-din-aften, hvor vi underholder hinanden. Ugen afsluttes med offentlige koncerter på det danske gymnasium Duborg Skolen og i den danske Ansgar Kirke i Flensborg. Rammen om korarbejdet udgøres af en traditionel højskolehverdag med morgensamlinger, foredrag, hyggelige aftenstunder med fællessang efter højskolesangbogen og en udflugt til Gottorp Slot ved Slesvig og Slesvig Domkirke. 6

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Korte kurser 2015

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Korte kurser 2015 Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Korte kurser 2015 Korte Kurser 2015 Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord 2014 Højskolevej 4 6340 Kruså www.ronshoved.dk Billeder: s. 12, 16,

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen. - Fra frisernes land til anglernes bakker

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen. - Fra frisernes land til anglernes bakker Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen - Fra frisernes land til anglernes bakker 3. -9. august 2014 Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Farvernes land. De charmerende frisiske øer Amrum og Hamburger Hallig samt Østerssafari

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Farvernes land. De charmerende frisiske øer Amrum og Hamburger Hallig samt Østerssafari Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Farvernes land De charmerende frisiske øer Amrum og Hamburger Hallig samt Østerssafari 30. august 5. september 2015 Vi skal i denne uge hele fire gange

Læs mere

Introduktion VELKOMMEN

Introduktion VELKOMMEN Introduktion Velkommen...2 Hotelklassificering...4 Nyd livet...6 På opdagelse...8 Plads til børn...10 Ferie i trygge rammer...12 All Inclusive...14 Aktiv ferie...16 VELKOMMEN Egypten Egypten har det hele...

Læs mere

Løgumkloster Højskole Korte kurser 2008

Løgumkloster Højskole Korte kurser 2008 SORT SAFARI Løgumkloster Højskole Korte kurser 2008 Ny viden om verden - Galathea 3 - klimaforandringer, kulturhistorie og natur forskningsresultater med perspektiver Dato 12-03-2008 Slut dato 18-03-2008

Læs mere

Rejser 2013. Grønland og Færøerne

Rejser 2013. Grønland og Færøerne Indhold Velkommen 2 Hoteloversigt 2 Vinterture til Kangerlussuaq 3 Vinterture til Ilulissat 4 Nuuk, Ilulisat 5 Den store Grønlands rejse 6 Den klassiske rundrejse 8 Den kalvende bræ Eqi 10 Sydgrønland

Læs mere

Opholdet på Jaruplund er en af de bedste oplevelser, jeg har haft. Det var en kæmpe oplevelse at møde folk fra alle mulige lande.

Opholdet på Jaruplund er en af de bedste oplevelser, jeg har haft. Det var en kæmpe oplevelse at møde folk fra alle mulige lande. LANGT KURSUS På Jaruplund Højskole får du venskaber på tværs af landegrænser, for her kommer en stor del af eleverne fra andre lande end Danmark. Skolen ligger i naturskønne omgivelser syd for den dansk-tyske

Læs mere

Rejs! i Norden. NORDEN NU // januar 2009 1

Rejs! i Norden. NORDEN NU // januar 2009 1 Rejs! i Norden 2009 1 INDHOLD Rejser 2009 OBS: 3 Rejseberetning Rügen, Eutin og Slesvig, september 2008 4 Baltikum/Rusland 4 Estland 5 Danmark 8 England 10 Finland 11 Rejseberetning Til Finland med besøg

Læs mere

Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI

Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI Nyhedsbrev 2014 Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI Velkommen i Nationalpark Vadehavet SAFARI i verdensklasse ægte naturoplevelser Velkommen hos Sort Safari altid autentisk og original Foto og tekst Sort

Læs mere

Velkommen. Velkommen til kataloget for 2014. Lad os starte med et billede: "Ude på havet sejler et skib, der sætter kurs i en bestemt retning...

Velkommen. Velkommen til kataloget for 2014. Lad os starte med et billede: Ude på havet sejler et skib, der sætter kurs i en bestemt retning... Velkommen Velkommen til kataloget for 2014. Lad os starte med et billede: "Ude på havet sejler et skib, der sætter kurs i en bestemt retning..." Vi sætter kurs mod endnu et år med kurser og forløb, der

Læs mere

Tisvilde Højskole Kultur Ferie & Kursushotel - stedet hvor seniorerne mødes

Tisvilde Højskole Kultur Ferie & Kursushotel - stedet hvor seniorerne mødes Tisvilde Højskole Kultur Ferie & Kursushotel - stedet hvor seniorerne mødes Program 2015 www.tisvildehoejskole.dk Mail: tisvildehoejskole@gmail.com Tlf.: 48 70 76 36 VELKOMMEN TIL TISVILDE HØJSKOLE cafeer,

Læs mere

Hotel Kommandørgården Rømø Oplevelser mellem 2 have

Hotel Kommandørgården Rømø Oplevelser mellem 2 have Hotel Kommandørgården Rømø Oplevelser mellem 2 have Programforslag 2015 - Busgrupper fra Danmark Oslo Göteborg Kommandørgården Havnebyvej 201 DK-6792 Rømø Tel. +45 74 75 51 22 Fax +45 74 75 59 22 info@kommandoergården.dk

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Rejsekatalog 2010 CULTOURS.DK

Rejsekatalog 2010 CULTOURS.DK Rejsekatalog 2010 Kære rejseinteresserede I Cultours gør vi tingene på vor egen måde, en bedre måde end andre rejsearrangører, når jeg selv skal sige det. Vi forsøger at forberede rejserne så grundigt

Læs mere

Tisvilde Højskole. Kultur Ferie & Kursushotel - stedet hvor seniorerne mødes

Tisvilde Højskole. Kultur Ferie & Kursushotel - stedet hvor seniorerne mødes Tisvilde Højskole Kultur Ferie & Kursushotel - stedet hvor seniorerne mødes Program 2014 www.tisvildehoejskole.dk Mail: tisvildehoejskole@gmail.com. Tlf. 48 70 76 36 Forstander Mogens Johansen byder velkommen

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Sønderjyske forårsglæder

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Sønderjyske forårsglæder Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Sønderjyske forårsglæder 14 dage i det smukke Sønderjylland med musik, kunst, litteratur, natur og historie. For aktive ældre 19. april 2. maj 2015 Kom

Læs mere

AktivitetsBladet KOM MED! NR.2 DANSKE SENIORER MED HINANDEN FOR HINANDEN

AktivitetsBladet KOM MED! NR.2 DANSKE SENIORER MED HINANDEN FOR HINANDEN AktivitetsBladet KOM MED! DANSKE SENIORER MED HINANDEN FOR HINANDEN NR.2 SOMMER 2014 Sådan får du billet: Du kan bestille billetter på tlf. 35 37 24 22. Billetterne kan afhentes hos Danske Seniorer, Griffenfeldsgade

Læs mere

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Punkt... Side Søndag den 10. november 2002... 3 Mandag den 11. november 2002... 5 Tirsdag den 12. november 2002... 7 Onsdag den 13. november 2002...

Læs mere

AktivitetsBladet KOM MED! NR.3 DANSKE SENIORER VI HJÆLPER HINANDEN

AktivitetsBladet KOM MED! NR.3 DANSKE SENIORER VI HJÆLPER HINANDEN AktivitetsBladet KOM MED! DANSKE SENIORER VI HJÆLPER HINANDEN NR.3 EFTERÅRET 2014 De Ældres Dag 2014 I år fejrer vi De Ældres Dag på Københavns Rådhus med at synge fællessang sammen med kunstnerne. Der

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Familiehøjskole for flere generationer. Leg, samvær og kulturelle oplevelser

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Familiehøjskole for flere generationer. Leg, samvær og kulturelle oplevelser Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Familiehøjskole for flere generationer Leg, samvær og kulturelle oplevelser 14. - 20. juli 2013 Familiehøjskole for flere generationer Leg, samvær og kulturelle

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G. Indblik og udsyn...

K U R S U S K A T A L O G. Indblik og udsyn... K U R S U S K A T A L O G 2014 Indblik og udsyn... 2 Velkommen - til indsigt, fordybelse, udsyn, god mad og hjemlig atmosfære SeniorHøjskolen er en grundtvigsk højskole, beliggende i Nordvestjylland. Det

Læs mere

Kursuskatalo g 20 2 14 0

Kursuskatalo g 20 2 14 0 Kursuskatalog 04 Kursusindeks Om formiddagen vælges ét af følgende fag (A-B-C-D), som følges i HEle forløbet Nr. Varighed Pris Start-Slut Formiddagsfag A Formiddagsfag B Formiddagsfag C Formiddagsfag D

Læs mere

REJS I NORDEN ESTLAND FINLAND FÆRØERNE GRØNLAND ISLAND LETLAND LITAUEN NORGE POLEN RUSLAND SVERIGE SYDSLESVIG

REJS I NORDEN ESTLAND FINLAND FÆRØERNE GRØNLAND ISLAND LETLAND LITAUEN NORGE POLEN RUSLAND SVERIGE SYDSLESVIG REJS I NORDEN 2006 ESTLAND FINLAND FÆRØERNE GRØNLAND ISLAND LETLAND LITAUEN NORGE POLEN RUSLAND SVERIGE SYDSLESVIG At rejse i Norden er at leve H.C. Andersen-året er slut, men den gode Andersens tekster

Læs mere

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne OK-Klubben - er for alle voksne Ålegården 3 6000 Kolding Tlf. 75 52 47 67 ok@kolding.dk www.ok-klubben.dk 1 PROGRAM 1. januar 1. januar - 30. - 30. juni juni 2011 2014 KURSUSPLAN for dag- for dag- og og

Læs mere

Albatros store Middelhavskrydstogt

Albatros store Middelhavskrydstogt Albatros store Middelhavskrydstogt Luksuskrydstogt med Norwegian Cruise Lines nyeste skib Norwegian Jade til Middelhavslandenes kulturperler. Istanbul - Izmir - Mykonos - Santorini - Kreta - Alexandria

Læs mere

AOF Greve og Solrød. Viden, fornyelse og fællesskab. Niels Bjerre Poulsen. Ellen Garde. Claus Hagen Petersen. Peter Olesen.

AOF Greve og Solrød. Viden, fornyelse og fællesskab. Niels Bjerre Poulsen. Ellen Garde. Claus Hagen Petersen. Peter Olesen. AOF Greve og Solrød Niels Bjerre Poulsen Claus Hagen Petersen Ellen Garde Peter Olesen Astrid Krag Knud Foldschack Henrik Qvortrup Viden, fornyelse og fællesskab Velkommen til sæsonen 2015-2016 AOF Greve

Læs mere

17 dages eksklusiv luksusrundrejse i Kina KINA. Beijing Xi an Chongqing Krydstogt på Yangtze Nanjing Suzhou Shanghai

17 dages eksklusiv luksusrundrejse i Kina KINA. Beijing Xi an Chongqing Krydstogt på Yangtze Nanjing Suzhou Shanghai Den Kinesiske Mur Kinas Kulturperler 17 dages eksklusiv luksusrundrejse i Kina Beijing Xi an Chongqing Krydstogt på Yangtze Nanjing Suzhou Shanghai Velkommen til en fantastisk 17 dages rejse i Kina, med

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening. Posthornet 0 2 A P R I L 2 0 0 8

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening. Posthornet 0 2 A P R I L 2 0 0 8 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 0 2 A P R I L 2 0 0 8 Friheden på to hjul Pensionistkursus I 15 års jubilæum i Skanderborg Nytårstur til Baunatal Pensionistkursus IV Nyt fra

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere