JARUPLUND HØJSKOLE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JARUPLUND HØJSKOLE 2015"

Transkript

1 JARUPLUND HØJSKOLE 2015

2 KÆRE LÆSER Tak fordi du har valgt at åbne vores katalog og læse om dette års spændende kurser på Jaruplund Højskole. Har du deltaget i et af kurserne sidste år, kender du vores nyrenoverede højskole, men er det første gang, kan jeg oplyse, at rammerne for kurserne er en total renoveret højskole, placeret i dette unikke historiske område kun 5 km sydvest for Flensborg. Alle værelser har eget bad og toilet og er nyrenoverede. Værelserne i annekset, der vender mod øst, har enten en balkon eller terrasse med udgang til vores smukke sø. Dagligstuen har en terrasse mod søen, og vores særdeles roste køkken er klar til at trylle kulinariske oplevelser frem. Vores foredragssal er suppleret med en nybygget konferencesal, som er velegnet til musikalske oplevelser og samtaler i øjenhøjde og senest udsmykket med billeder af kunstneren Aga Hoegh. Udover dette har højskolen musiklokale, værksteder, biograf, bibliotek, gymnastiksal, kondirum og elevator, der gør vores faciliteter lettere tilgængelige. Vores korte kurser tager i 2015 udgangspunkt i det dansk-tyske grænselands vældige historie. En historie der aldrig har været mere aktuel, efter at man i 2014 markerede 150 året for krigen i 1864 og efterfølgende viste tv serien Danmarkshistorien er på afgørende vis blevet præget af mødet med den tyske nabo i det gamle hertugdømme. Ofte har vi levet sammen med vores tyske og frisiske naboer i et berigende kulturmøde, men landsdelen rummer også slagmarkerne ved Isted, Sankelmark og Slagtebænk Dybbøl. Jaruplund Højskoles placering midt i dette fantastisk spændende historiske område og tæt på Nationalpark Vadehavet, giver os en unik mulighed for formidling af viden og indsigt i historien, naturen, de kulturelle og nationale fællesskaber samt det at være et dansk mindretal i Sydslesvig. Alt dette kan opleves både nord og syd for grænsen gennem vores foredrag, aktiviteter og ekskursioner i bus, til fods og på cykel. Gå på opdagelse i vores spændende katalog og lad dig inspirere til nye og gamle oplevelser samt rejser. Har du spørgsmål, så kontakt os endelig, så vi på bedste måde kan være behjælpelig med, at du vælger det eller de kurser der passer dig bedst. Læs sidst i kataloget vedr. transport og muligheden for at blive hentet og bragt fra og til Kliplev i forbindelse med kurserne. Vi glæder os alle her på Jaruplund Højskole til at byde velkommen til den danske højskole i Sydslesvig og dette års højskolekurser. De venligste hilsner Karsten B. Dressø forstander

3 1 UGES KURSER Påskefest i Grænselandet Forår i Sydslesvig Intensiv tysk - Frisk start eller genopfriskning Opera I Mozartperler: Opera, klassik og oplysningstid Landbrugets arkitektur - Fra haubarge til hallehuse Store tider i grænselandet - På opdagelse i dansk historie Kanaler og Vandveje Østersøkysten Stralsund og Rügen Seniordans på højskole Familiehøjskole Intensiv koruge Tysk support - Sprogkurus til dig, der har behov Mountainbike over grænser Vadehav, halliger og frisere 32 2 UGERS KURSER Opera II Verdi og Puccini i Hamborg Goslar og Harzen På opdagelse med H.C. Andersen Jul og nytår i grænselandet 38 REJSEKURSER Kina Med billedhuggeren på den store kinarejse Grønland Fra Ilulisat til Sydgrønland Egypten - Med billedhuggeren til Egypten 44 INFO 46

4 FLENSBORG HUSUM SLESVIG EGERNFØRDE RENDSBORG KIEL ROSTOCK LÜBECK WISMAR GÜSTROW ALTONA HAMBORG SCHWERIN

5 Drømmen om Jaruplund Højskole opstod i en kreds af højskolefolk efter Anden Verdenskrigs afslutning. Det var en drøm om en højskole, som kunne udgøre et kraftcenter for det danske mindretal i Sydslesvig. Jaruplund var ikke den første højskole i Sydslesvig, men den skulle vise sig at blive den mest sejlivede. Højskoler, andelsbevægelsen og privatpersoner skænkede økonomiske midler, og den sydslesvigske personlighed, gårdejer Meta Røh, gav skolen den smukke jord ned til Jaruplund sø, hvor skolen er placeret. I 1950 var det så vidt, at de første elever kunne rykke ind i de udtjente flygtningebarakker fra bl.a. Oksbøl, som i de første år udgjorde højskolen. I dag er flygtningebarakkerne afløst af smukke bygninger, og Jaruplund Højskole er en moderne højskole med alle faciliteter, fra café, egen biograf, trådløs netværk til sauna og forskellige værksteder. Højskolens 37 enkelt- og dobbeltværelser, med 51 senge, har alle eget bad og toilet. Og drømmen fra dengang er stadig i live. Vi vil være et mødested for dansk, tysk og europæisk kultur. Et inspirationssted for det danske mindretal og for alle de danskere, som hvert år vælger at besøge Højskolen syd for grænsen.

6 PÅSKEFEST I GRÆNSELANDET 31/03 06/04 Nyd påsken på et højskolekursus med foredrag, ture, musik, sang og hyggeligt samvær. Påskedag er der dansk højmesse i Flensborg og en tur til Slesvig Domkirke vil også være en del af programmet. Påskefest i Grænselandet byder på foredrag om Sydslesvigs spændende historie, der har haft en enorm indflydelse på Danmarks udvikling, og selvfølgelig skal vi i denne forårstid også høre om og opleve naturen i landsdelens vidt forskellige egne. Alt efter hvor længe vinterens strenge tid vil vare, er der mulighed for at opleve i tusindvis af stære, gæs og andre trækfugle ude ved vadehavet. Måske kan vi endda få lov til at opleve fænomenet Sort Sol, når kæmpe flokke af stære slår sig ned i sivskovene ude vestpå. En halvdagstur vil føre til bispebyen Slesvig, hvor vi på en byvandring kommer til at se domkirken, fiskerbyen Holmen med det gamle St. Hans-kloster og den middelalderlige bykerne. På en heldagstur til den gamle garnisonsby Rendsborg kommer vi også forbi resterne af Ejderkanalen fra slutningen af 1700-tallet og ser verdens mest befarne, kunstige vandvej, Kieler-kanalen. Efter at den gamle danske Ejder-kanal havde overlevet sig selv, og man fra tysk side var interesseret i at få en forbindelse mellem Østersø og Vesterhav, der også kunne lade store marinefartøjer passere, byggedes denne kanal i slutningen af 1800-tallet. En kop kaffe og et stykke kage nydt med udsigt over kanalen og til sejlende skibe er en oplevelse. Udover foredrag, der omhandler de steder, vi ser på turene, vil sangaftener og morgensamlinger være en naturlig del af programmet.

7 TIRSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning på højskolen Velkomst og præsentation af programmet FREDAG Foredrag: Påske i musikken Foredrag: Treårskrigen og Rendsborg som garnisonsby Trækfugle ved vadehavet 1 UGE ONSDAG Foredrag: Påske i kunsten Foredrag: Sydslesvig mellem hertugdømme og kongerige Aftensang TORSDAG Foredrag: Slesvig, bispe- og hertugsæde Halvdagstur til Slesvig. På programmet står domkirken, med det berømte Brüggemann-alter, en gåtur gennem den gamle bydel med Franciskanerklostret og stænderforsamlingen, Holmen, det gamle fiskerleje og St. Hans-klosteret Film om Danevirke LØRDAG Heldagstur til Rendsborg. Eksercerpladsen og den gamle by på Ejderøen vil være mål for en byvandring. Derefter går turen videre over Kielerkanalen, hen til sluseanlægget for Ejderkanalen ved Kluvensiek. På vejen hjem er der kaffe og kage ved Kielerkanalen Aftensang SØNDAG Højmesse i Flensborgs Helligåndskirke Foredrag: Påsketraditioner Festmiddag Afslutningsaften MANDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slesvig, Rendsborg, Kielerkanalen og Kluvensiek RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

8 FORÅR I SYDSLESVIG 08/04 14/04 Oplev foråret langs Trene og Ejder. De vidtstrakte vådområder ved Trene-å og Ejder-floden byder her i foråret på naturoplevelser med sangsvaner, gæs og andre trækfugle i tusindvis. Alt efter hvor længe vinteren vil vare kan man i storkelandsbyen Bergenhusen og ude ved vadehavet få sig uforglemmelige indtryk af landskabets mangfoldige natur. Fra de bakkede områder i Angel og Svans til de sumpede, flade marskområder i vest vil man her i landsdelen kunne opleve foråret i de forskelligste naturområder, alt indenfor en radius af 30 kilometer. Her ved Jyllands rod kommer Vesterhavet og Østersøen sig så nær som ingen andre steder. Landsdelens to store vandløb, Ejder og Trene, skaber kæmpestore uopdyrkede sump- og moseområder, der danner rasteplads for utallige trækfugle og udgør et refugium for mange truede dyrearter. Forårskurset på Jaruplund Højskole vil tage udgangspunkt i disse store vådområder for på ekskursioner og ved foredrag at øge kendskabet til dette unikke landskab og dets dyreliv. I de forgangne år har man ved forskellige renatureringstiltag genskabt store dele af de sumpområder, der tidligere dannede en uovervindelig grænse mellem dansk og saksisk/tysk, men som siden 1700-tallet mere og mere trængtes tilbage til fordel for landbruget. Også denne side af Sydslesvig bliver der fokuseret på. Forskellige foredrag og oplæg til turene vil forberede deltagerne, så man kan få størst muligt udbytte af ekskursionerne ud i naturen. Et kursus altså, der henvender sig til alle naturelskere, om de så er kyndige ornitologer eller blot brænder for ægte natur. Tag endelig kameraet med på turene og få oplevelserne med hjem.

9 ONSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning på højskolen Velkomst og præsentation af programmet Halvdagstur til Tressøen med lille gåtur her og en gåtur rundt om Sankelmark sø med grågåsekolonien Aftensang 1 UGE TORSDAG Foredrag: Ejderen som grænseflod Foredrag: Forårets trækfugle Aftensang SØNDAG Tilbud om gudstjeneste i Flensborg Foredrag: Sydslesvig, sprog og kulturforskelle gennem århundreder Film om Sydslesvig FREDAG Heldagstur langs Trene-å til Friedrichstadt. Madpakke i det danske forsamlingshus og byvandring. Videre mod Tønning, til sluseanlægget ved Ejderens munding. På hjemvejen kaffe og kage på slottet Hoyerswort Billeder fra marsken LØRDAG Foredrag: Digitalkameraet og dets muligheder MANDAG Heldagstur til moseområderne mellem Rendsborg og Stapelholm. Floderne, Ejder, Trene og Sorge har dannet en naturlig grænse mellem Holsten i syd og Sønderjylland/Slesvig i nord Festmiddag Afslutningsaften TIRSDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Friedrichstadt, Tønning, Hoyerswort, Ejderflodens lavninger og Bergenhusen RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

10 INTENSIV TYSK Frisk start eller genopfriskning Højskolen tilbyder i år en uge med tysk som talesprog. Få opfrisket dine tyskkundskaber eller start med at lære sproget, der tales af ca. 160 mill. EU-borgere. Vi er 2 tysklærere på højskolen, der også på ture vil føre jer ud i den tyske hverdag. 15/04 21/04 Det tyske sprog frister en kummerlig tilværelse på danske læreanstalter. Dette har mange grunde, og én af dem kan selvfølgelig findes i det engelsk/amerikanske sprogs altoverskyggende position i nutidens så meget omtalte globalisering. Men også den historiske dimension i denne sammenhæng må ikke glemmes: Tysklands magtudfoldelse de sidste 150 år og små naboers tilbageholdenhed i den forbindelse. Alt dette kan sproget som sådant jo ikke gøre for, og man glemmer hurtigt, hvor stor en indflydelse tysk kultur og sprog havde for Europas udvikling. Som 0alle store sprogområder har også det tyske selvfølgelig haft en tendens til at være sig selv nok. Det betyder for danskere, at de ikke skal regne med at kunne begå sig i Tyskland på engelsk og i hvert fald ikke på dansk. Vil man opleve tysk historie og kultur på ferierejser eller måske endda flytte syd på over grænsen, bliver tyske sprogkundskaber en nødvendighed. Jaruplund Højskoles tyskkursus sætter fokus på talesproget. Grammatik vil kun være del af programmet, der, hvor det absolut er nødvendigt for forståelsen af sprogets opbygning. Alt efter deltagerantal vil der blive opdelt i et begynderhold og et for viderekomne. På ekskursioner ud i det sydslesvigske landskab vil der så være rig lejlighed for at afprøve det lærte og for at komme i tale med ægte tyskere.

11 ONSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet TORSDAG Første runde tysk Fordomme. Hvordan ser andre på tyskere og omvendt? Anden runde tysk Sangaften selvfølgelig med tyske sange FREDAG Tredje runde En tur i supermarked, køb ind på tysk Fjerde runde Filmaften - Tyske film (med danske undertekster) Femte runde Aftensang SØNDAG Tilbud om tysk gudstjeneste Halvdagstur til Slesvig og Hedeby Et møde med ægte tyskere (uden danskkundskaber) MANDAG Teaterværksted Værstederne fortsætter, så man er klar til afslutningsaftenen Festmiddag Afslutningsaften med underholdning på forhåbentlig tysk TIRSDAG Abreise ;) DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen og Lars Sørensen 1 UGE LØRDAG Foredrag: Sydslesvig: Kamp mellem dansk og tysk? PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slesvig, Hedeby og Flensborg RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

12 OPERA I MOZARTPERLER Opera, klassik og oplysningstid Dyrk og styrk din interesse for klassisk musik og opera i selskab med andre musikentusiaster, og oplev en dansk højskolehverdag i Sydslesvig med morgensamlinger, foredrag, fællessang og ture i grænselandet. 21/04 27/04 Oplev to af Mozarts helt store perler inden for samme uge på slesvig-holstenske operascener. Den elegante komedie Cosi fan Tutte på Flensborg teater i nyopsætning af teaterchef Peter Grisebach og et af operalitteraturens vigtigste værker, Figaros Bryllup, i nyopsætning på Kiels operahus. Wienerklassikken udgør ikke nogen lang periode i den europæiske musikhistorie, men har ikke desto mindre afsat meget markante spor, som f.eks udviklingen af symfonien. Kurset vil sætte fokus på wienerklassikkens musikalske former, og belyse hvordan oplysningstiden har haft indflydelse på musikken. Mozart var barn af 2oplysningstiden, og i både hans symfonier og operaer finder vi spejlbilleder af tidens tanker. Vi vil fylde denne uge med perler fra Mozarts rige musikalske produktion og med fortællinger fra hans begivenhedsrige liv. Operaforestillingerne bliver forberedt med foredrag på højskolen, værkerne bliver gennemgået med mange musikeksempler og med fokus på deres placering i musikhistorien. Kurset henvender sig til alle med interesse i klassisk musik og opera. GÆSTEFORLÆSER Forfatteren Mogens Wenzel-Andreasen vil fortælle om komponistens liv fra barndommens og ungdommens mange rejser til voksenlivet i datidens musikmetropol, Wien.

13 TIRSDAG Ankomst og indkvartering Rundvisning Aftensmad Velkomst og præsentation af programmet FREDAG Wienerklassik og oplysningstiden Tur til Rendsborg, Ejderen, kanalen og Det jødiske Museum Operafilm - Juan MANDAG Afrejse efter morgenmaden 1 UGE ONSDAG Om Mozarts operaer Cosi fan Tutte, værkgennemgang Aftensmad Afgang til Flensborg Cosi fan Tutte på Theater Flensburg Natmad på højskolen LØRDAG Figaros bryllup, værkgennemgang Mere Figaro Aftensmad Afgang til Kiel Figaros bryllup på Opernhaus Kiel Natmad på højskolen TORSDAG Vi diskuterer operaoplevelsen i Flensborg Mozart - Om Mozarts liv fra vidunderbarn til boheme v. Mogens Wenzel Andreasen Sangaften SØNDAG Morgenmad Vi diskuterer forestillingen i Kiel og afrunder foredragene Foredrag: Mindretallet i dag Festmiddag Afslutningsaften med sang og underholdning DELTAGENDE LÆRERE Rigmor Eybye PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Flensborg, Kiel og Rendsborg RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

14 LANDBRUGETS ARKITEKTUR Fra haubarge til hallehuse Det tætte naboskab til såvel det saksiske Holsten som til det frisiske marskområde på vestkysten har også sat sig spor i bøndergårdenes arkitektur. På ekskursioner og ved foredrag belyses de forskellige hustyper og deres historie. 04/05 10/05 Sydslesvig er som den sydlige del af hertugdømmet Sønderjylland/Slesvig i mangt og meget forskellig fra resten af kongeriget Danmark. Især naboskabet til det saksisk/tyske Holsten og tidligere også det slaviske Wagrien/Østholsten og frisernes tilstedeværelse i den vestlige del af hertugdømmet har medført kulturelle forskelligheder, der også har haft indflydelse på landsdelens arkitektur. De store gårde på Ejdersted, Haubargene, er her et fint eksempel på en ganske anderledes landbrugsarkitektur end den, man er vant til nord for grænsen. Her har forbindelsen til Nederlandene gjort sig gældende, og der er blevet skabt en 4gårdtype, der er helt unik, og som selvfølgelig hænger nøje sammen med marskens frugtbarhed og de muligheder for dyrkning, man her havde. Stapelholms beliggenhed mellem Ejder og Trene og dette landskabs tætte naboskab til det saksiske Ditmarsken viser sig også tydeligt i landsbyernes gårdtyper. Her er det så det saksiske hallehus som har vundet indpas i modsætning til det jyske langhus, som man finder det blot et par kilometer nord for. Ture i landsdelen og videre helt ned til Kiel/Molfsee, hvor Slesvig-Holstens frilandsmuseum ligger, vil sammen med foredrag være med til at øge kendskabet til det flerkulturelle Sydslesvig.

15 MANDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet TIRSDAG Foredrag: Sydslesvigske kulturlandskaber Foredrag: Om haubarge og anden bondearkitektur Sangaften ONSDAG Heldagstur til frilandsmuseet Molfsee. På vej ned til Kiel, hvor frilandsmuseet ligger ved landsbyen Molfsee, kommer vi forbi Kielerkanalen Foredrag: Frisere mellem hertug og konge TORSDAG Heldagstur til hallig Langeness med rundtur på halligen, besøg i kirken og det lille museum Aftensang FREDAG Foredrag: Billeder fra marsk og vadehav Halvdagstur ud i landskabet Angel. Ud mod museumslandsbyen Unewatt kommer vi forbi nogle af de berømte granitkirker i landskabet Angel Foredrag: Kirkebyggeri i Sydslesvig LØRDAG Heldagstur til vestkysten. På turen vil man kunne se det uthlandsfrisiske hus, Andersen Haus, i Risum-Lindholm, de særprægede huse fra 1920`erne i Sönke Nissen koogen, det lille museum, Ostenfelder Bauernhaus, i Husum og på Ejdersted skal vi se Der Rote Haubarg. Det er så 4 vidt forskellige byggestile, der bliver præsenteret her Festmiddag Afslutningsaften SØNDAG Afrejse efter morgenmaden 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET STORE TIDER I GRÆNSELANDET SE SIDE 16 DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Kiel/ Molfsee, Hallig Langeness, Vestkysten med Ejdersted og Angel med Unewatt 1 UGE 2 UGER RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

16 STORE TIDER I GRÆNSELANDET På opdagelsesrejse i Danmarkshistorien Begivenheder i grænselandet har præget fortællingen om Danmarks historie. De nationale konflikter i området vejer tungt i disse fortællinger. Men grænselandets historie er andet og meget mere end nationale konflikter. 11/05 17/05 Holsten og Slesvig var rige provinser i det dansk-norsk-tyske rige. Her blomstrede kulturen og et forfinet liv blev levet på de store godser i området. Kongen og staten satte mægtige projekter i gang. Nye ideer kom til området i 1700-tallet, og ingen forestillede sig, at området senere skulle blive skueplads for voldsomme nationale konflikter. Der er efterladt prægtige vidnesbyrd, der netop fortæller om befolkningens fredelige sameksistens og velstand igennem 1700-tallet. Kurset sætter fokus på disse store tider i grænselandet med foredrag på højskolen og ture til bygningsværker og monumenter fra perioden. 6 GÆSTELÆRER: Jesper Groth

17 MANDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet TIRSDAG Foredrag: Grænseland Foredrag: 1700-tallet Det oplyste enevælde Aftensang ONSDAG Foredrag: Musik fra hof til offentlighed Afgang halvdagstur Slien, Slesvig med Gottorp Slot og Slesvig Domkirke Filmaften TORSDAG Foredrag: Lübeck-Nationale modsætninger Tur til halvøen Svans Med bl.a. herregården Ludwigsburg Aftenhygge FREDAG Heldagstur til Lübeck. Kanaltur rundt om byen. Vi spiser på Schiffergesellschaft, bytur Aftensang LØRDAG Om turen Lübeck, opsamling Tur til Flensborg Afslutningsaften SØNDAG Afrejse efter morgenmaden 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET LANDBRUGETS ARKITEKTUR SE SIDE 14 DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Flensborg, Slesvig, Svans, Lübeck 1 UGE 2 UGER RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

18 KANALER OG VANDVEJE 26/05 01/06 Ta på opdagelse i kanalernes og flodernes verden og hør om menneskets forsøg på at udnytte vandet som transportvej. Vi vil sejle på kanaler og fjorde, mens vi nyder udsigten, brunchen og lytter til spændene foredrag. Kurset er en klassiker, som giver anderledes naturoplevelser. Grænselandet har en del vandløb, der har fungeret som transportveje fra nord til syd, men også som grænse. Således har Ejderen og Slien haft betydning som grænseforløb. Christian den 7. sætter gang i planlægningen og byggeriet af den første sejlbare kanal: Ejderkanalen, oprindelig Slesvig-Holsten-Kanal. Helstaten gjorde det muligt at iværksætte sådan et kæmpe byggeri. Men også Vesterhavet og Østersøen har betydet meget for landet og sat sit præg i kulturen. Vi vil belyse mange af de spændende historier, der findes i området, idet vi besøger 8og besejler en del af stederne.

19 TIRSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet ONSDAG Foredrag: Grænseland-Sydslesvig Foredrag: Vandveje og kanaler i grænselandet Aftensang LØRDAG Foredrag: Slesvig, Hedeby og vandveje Tur til Flensborg Aftensang SØNDAG Afgang tur til Slimynde på sporet af vikingerne og videre til Slesvig og Dannevirke Afslutningsaften og festmiddag 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET ØSTERSØKYSTEN STRALSUND OG RÜGEN SE SIDE 20 1 UGE 2 UGER TORSDAG: Afgang: Tur Ejderen, Süderstapel- Lexfähre Filmaften MANDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen FREDAG Afgang heldagstur Rendsborg- Kiel. Tur på Kieler-Kanalen, indslusning i Holtenau, inklusive brunch på båden Aftenhygge PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Sejlture på kanaler og floder i flotte turbåde. Ture til Slesvig, Ejderen, Kieler-Kanalen, Dannevirke, Flensborg. RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

20 ØSTERSØKYSTEN Stralsund og Rügen På opdagelsesrejse i Danmarkshistorien langs østersøkysten med to dage i Stralsund og ekskursion til Rügen. Østersøkysten har mange spændende steder at byde på, som på mange måder har haft en indflydelse på den danske historie. 02/06 08/06 På kurset vil vi tage fat omkring grænselandets østersøkyst, og som noget særligt besøge den mecklenburgske kyst. Gennem foredag vil vi fortælle om historien og kulturskiftet i regionerne omkring Østersøkysten fra grænselandet til Rügen. Her er det netop Stralsund og Rügen, der står i centrum. Rügen: Vendernes hjemsted i middelalderen, krigskueplads under Valdemar 1. med biskop Absalon i spidsen, Svenskernes base., for bare at nævne nogle historiske højdepunkter. Vi vil have to overnatninger i Stralsund og derfra tage en ekskursion til Rügen, hvor vi vil se det smukke landskab, kridtklipper, oprindelige skove, de indre fjorde også kaldt Vorpommersche Boddenlandschaft. 0

21 TIRSDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet ONSDAG Foredrag: Grænseland, Sydslesvig Østersøkysten-Nationale modsætniger Aftensang LØRDAG Morgenmad på hotellet. Tur til Rügen, heldagstur Tilbage på hotellet i Stralsund Tid på egen hånd. SØNDAG Afrejse til Højskolen efter morgenmaden Afslutningsaften og festmiddag på Jaruplund Højskole MANDAG Afrejse efter morgenmaden 2 UGERS KOMBINATION MED KURSET KANALER OG VANDVEJE SE SIDE 18 1 UGE 2 UGER TORSDAG Foredrag: Rügen og Stralsund Afgang halvdagstur til Slien- Slimynde Filmaften DELTAGENDE LÆRERE Sven-Ulf Jansen FREDAG REJSEDAG Afrejse til Stralsund. Indkvartering, bytur i Stralsund, rådhuset, Alter Markt og Nicolai Kirken PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. PRIS 2 UGER dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slien, Slimynde, Stralsund, Rügen RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

22 SENIORDANS PÅ HØJSKOLE I samarbejde med Landsforeningen Dansk Seniordans Et højskolekursus med seniordansen i centrum. Seniordansen er en social danseform, der skaber kontakt mellem alle dansere og giver god og skånsom motion. Kurset byder på dans hver dag, minimum 2 timer formiddag, eftermiddag eller aften. 22/06 28/06 Foruden dansen holder skolens lærere foredrag om bl.a. den sydslesvigske historie og om den sydslesvigske vestkyst med diger, varfter og halliger. Foredragene lægger op til indholdsrige ture, bl.a. tur til Gottorp Slot ved Slesvig og til marsken ude vestpå, hvor vi skal besøge Husum, Nordstrand og Hamburger Hallig. Programmet giver også plads til fællessang og tid til samtale og hyggeligt samvær. INSTRUKTØRER I SENIORDANS Lene Damkjær og Margit Albertus 2

23 MANDAG Ankomst og indkvartering Rundvisning og velkomst Aftensmad Præsentation af programmet og velkomstdans TIRSDAG Dans Tur til Gottorp Slot ved Slesvig samt Slesvig Domkirke Aftensmad på højskolen Sankt Hans aften med bål og grillpølser TORSDAG Foredrag om frisernes land halliger, varfter og diger Dans Kaffepause Mere dans Filmaften FREDAG Heldagstur til vestkysten. Husum, Nordstrand og Hamburger Hallig Aftensmad på højskolen Dans SØNDAG Afrejse efter morgenmaden 1 UGE ONSDAG Foredrag om Sydslesvig før og nu Dans Kaffepause Dans Sangaften LØRDAG Dans Kunst fra hele verden billedforedrag Forberedelser til aftenfesten Festmiddag Dans, evt. med gæster fra Flensborg, afslutningsaften DELTAGENDE LÆRERE skolens lærere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. TURE TIL Slesvig, Vestkysten RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

24 FAMILIEHØJSKOLE For børn fra 6 år En uge med spændende udflugter i det sydslesvigske landskab. Tag dine børn eller børnebørn med på en uges højskoleophold med oplevelser for alle aldre. 28/06 04/07 Kurset byder på mange forskellige aktiviteter. Der er fællesture til en klatrepark, hvor man efter grundig introduktion kan afprøve sig selv i forskellige højder eller til vadehavet, hvor vi skal ud at sejle og se en naturvejleder fange rejer, fisk og andre dyr. Der vil blive mulighed for at gå på havets bund, på vadefladerne og undervejs vil vi besøge en dansk skole i området, for at snakke med elever og lærere om, hvordan det er at bo syd for grænsen som dansk mindretal. For at kunne deltage i klatreparken skal man være mindst 110 cm høj. De andre aktiviteter kan alle være med til. På selve højskolen vil der være mulighed for at forsøge sig i kajak, bage snobrød ved lejrbålet eller bygge en blide, en middelalder-katapult. Og så skal der også være tid til hygge, tid til at lege og snakke med nye venner. Der vil for de voksne være foredrag, der forbereder til turene, mens børnene ser film i skolens biograf. Morgensamlinger og aftenhygge vil indgå som naturlige dele i programmet. 4

25 SØNDAG Ankomst til eftermiddagskaffen Rundvisning Velkomst og præsentation af programmet MANDAG Foredrag om Sydslesvig for de voksne og rundtur omkring højskolen for børnene Eftermiddagsaktiviteter ved søen. Kajaksejlads, badning og mm Sang ved lejrbålet TIRSDAG Heldagstur til klatrepark ved Eckernförde. Om eftermiddagen mulighed for strandophold med badning ved Eckernförde bugt Film for børn og foredrag om vadehav for de voksne. ONSDAG Heldagstur til vadehavet med sejlads til sælbankerne og senere vandring på havets bund på Nordstrand. Under sejlturen vil der blive fanget fisk, rejer og krebs mm som en naturvejleder så vil fortælle om Hygge og snobrød ved lejrbålet TORSDAG Afgang mod en dansk skole her i området. Vi vil møde skolebørn og lærere, der kan fortælle om det at være dansk i Tyskland Aktiviteter ved søen Filmaften for alle FREDAG Afgang mod Slesvig. En sejltur på Slien udenfor Slesvig fører hen til bugten ved Louisenlund og forbi Gottorp Slot. Om eftermiddagen tager vi til Hedeby, hvor der er aktiviteter ved de nye vikingehuse indenfor halvkredsvolden for alle aldre Festmiddag med grilmad ved lejrbålet og efterfølgende afslutningsaften. LØRDAG Afrejse efter morgenmaden DELTAGENDE LÆRERE Rigmor Eybye og Lars Sørensen og hjælpere PRIS 1 UGE dob. vær. / enk. vær. Børn under 14 år halv pris TURE TIL Slesvig, Vadehav og Nordstrand, Eckernførde 1 UGE RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

26 INTENSIV KORUGE Rytmisk og klassisk kirkemusik Med Allan Dahl Hansen ved flyglet og Birgit Nielsen og Erik Bjørn Lund på dirigentpodiet er der lagt op til en uges intensiv korsang for entusiastiske og trænede korsangere. 05/07 11/07 Vi har besluttet at udfordre koret. Vi skal synge både rytmisk og klassisk kirkemusik. På den ene side har vi et rytmisk repertoire i pop-rock-genren. På den anden side tager vi fat på en ægte klassiker: Faurés Requiem. Der arbejdes med stemmedannelse, intonation, præcision og musikalsk udtryk. Et vist nodekendskab er en forudsætning. Der vil være stjernestunder, bl.a. en scenen-er-din-aften, hvor vi underholder hinanden. Ugen afsluttes med offentlige koncerter på det danske gymnasium Duborg Skolen og i den danske Ansgar Kirke i Flensborg. Rammen om korarbejdet udgøres af en traditionel højskolehverdag med morgensamlinger, foredrag, hyggelige aftenstunder med fællessang efter højskolesangbogen og en udflugt til Gottorp Slot ved Slesvig og Slesvig Domkirke. 6

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Højskolen ved Flensborg Fjord. Kor på Rønshoved. - Musik der swinger. 1. - 7. juli 2012. www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf.

Højskolen ved Flensborg Fjord. Kor på Rønshoved. - Musik der swinger. 1. - 7. juli 2012. www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf. Højskolen ved Flensborg Fjord Kor på Rønshoved - Musik der swinger 1. - 7. juli 2012 www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf.: 7460 8318 Kor på Rønshoved - Musik der swinger I denne uge åbner vi dørene

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen. - Fra frisernes land til anglernes bakker

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen. - Fra frisernes land til anglernes bakker Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen - Fra frisernes land til anglernes bakker 3. -9. august 2014 Naturskønne cykelture nord- og syd for grænsen

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien

Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord 15-dages oplevelsestur til Makedonien, Albanien, Montenegro og Kroatien 25. maj - 8.juni 2016 på rejsen 14. - 16. marts 2016 på højskolen Rundrejse til

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Historiske byvandringer i grænselandets kulturbyer. Tønder, Husum og metropolen Hamborg

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Historiske byvandringer i grænselandets kulturbyer. Tønder, Husum og metropolen Hamborg Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Historiske byvandringer i grænselandets kulturbyer Tønder, Husum og metropolen Hamborg 9. 15. august 2015 Vi skal i denne uge besøge grænselandets vigtigste

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Sort Sol i Farvernes landskab. - Kunst, natur og sejltur i det charmerende Frederiksstad. 2. - 8. september 2012. Højskolen ved Flensborg Fjord

Sort Sol i Farvernes landskab. - Kunst, natur og sejltur i det charmerende Frederiksstad. 2. - 8. september 2012. Højskolen ved Flensborg Fjord Højskolen ved Flensborg Fjord Sort Sol i Farvernes landskab - Kunst, natur og sejltur i det charmerende Frederiksstad 2. - 8. september 2012 www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf.: 7460 8318 Sort Sol

Læs mere

Maj i Sønderjylland. Med sejltur på Flensborg Fjord og Østerssafari - I samarbejde med Ældresagen Værløse. Rønshoved Højskole

Maj i Sønderjylland. Med sejltur på Flensborg Fjord og Østerssafari - I samarbejde med Ældresagen Værløse. Rønshoved Højskole Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Maj i Sønderjylland Med sejltur på Flensborg Fjord og Østerssafari - I samarbejde med Ældresagen Værløse 11. - 17. maj 2014 Maj i Sønderjylland - med sejltur

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 Tag med Anton Rejser til Kinas hovedstad Beijing på en rejse, der lægger beslag på alle dine sanser! Oplev alle de kendte steder, som man altid har drømt om at

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter

Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Det bedste af Kina 01. november 11. november 2009 11 dage/ 9 nætter Vælger du at dit næste rejsemål skal være Kina, kan du være sikker på at få dit livs rejseoplevelse. Kina har altid fascineret rejsende

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Farvernes land. De charmerende frisiske øer Amrum og Hamburger Hallig samt Østerssafari

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Farvernes land. De charmerende frisiske øer Amrum og Hamburger Hallig samt Østerssafari Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Farvernes land De charmerende frisiske øer Amrum og Hamburger Hallig samt Østerssafari 30. august 5. september 2015 Vi skal i denne uge hele fire gange

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

LAD OS TALE OM DET FRIT - mellem frihed og fællesskab

LAD OS TALE OM DET FRIT - mellem frihed og fællesskab LAD OS TALE OM DET FRIT - mellem frihed og fællesskab 19. 25. august 2012 Med foredrag, Sort Sol, tur til Vadehavsøen Hallig Hooge, musik, sang m.m. I samarbejde med Kirkehøjskolen i Vejle og Fredericia

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Højskolen ved Flensborg Fjord Højskolevej 4 6340 Kruså Tlf. 74 608 318 Fax 74 60 85 46

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Fælles for begge kurser Motion for alle. Undgå stivhed i nakke og skuldre ved Charlotte Aagaard Nielsen. Morgensang og sangaften med Kristian la Cour. Ingrid

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

i lyst og nød 15.-21. august 2010

i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Kursusbeskrivelse Rødding Højskole slår dørerne op for en uge med fokus på det danske sprog. Vores

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014 2014 Malekursus, akryl Uge 30 20/7 26/7-2014 Side 2 Livsstilshøjskolen afholder igen et spændende og inspirerende kursus i akrylmaleri. Denne gang med overskriften: Vestjylland i maleriets ånd. Med pensel

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Familiekursus. Danmarkshistorie, leg og traditioner

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Familiekursus. Danmarkshistorie, leg og traditioner Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Familiekursus Danmarkshistorie, leg og traditioner 11. - 17. oktober 2014 Familiekursus - Danmarkshistorie, leg og traditioner Familiehøjskole hos os er

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Dannelsens forbindelser. Filosofi, litteratur, kunst & musik

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Dannelsens forbindelser. Filosofi, litteratur, kunst & musik Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Dannelsens forbindelser Filosofi, litteratur, kunst & musik 10. -16. november 2013 Dannelsens forbindelser Filosofi, litteratur, kunst & musik Beskrivelse

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

DET DANSKE SPROG KOMMUNIKATION PÅ KRYDS OG TVÆRS. I SAMARBEJDE MED DANSK SPROGNÆVN 14.-20. august 2011

DET DANSKE SPROG KOMMUNIKATION PÅ KRYDS OG TVÆRS. I SAMARBEJDE MED DANSK SPROGNÆVN 14.-20. august 2011 DET DANSKE SPROG KOMMUNIKATION PÅ KRYDS OG TVÆRS I SAMARBEJDE MED DANSK SPROGNÆVN 14.-20. august 2011 DET DANSKE SPROG KOMMUNIKATION PÅ KRYDS OG TVÆRS I SAMARBEJDE MED DANSK SPROGNÆVN 14.-20. august 2011

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Påsketid i det historiske Sønderjylland. De store fortællinger, sangskat og Ostevejen

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Påsketid i det historiske Sønderjylland. De store fortællinger, sangskat og Ostevejen Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Påsketid i det historiske Sønderjylland De store fortællinger, sangskat og Ostevejen 1. 7. april 2015 Dette påskekursus formår igen at vise det bedste fra

Læs mere

SPIL BRIDGE PÅ HØJSKOLE

SPIL BRIDGE PÅ HØJSKOLE SPIL BRIDGE PÅ HØJSKOLE Egå Ungdoms-Højskole Eghøjvej 31 8250 Egå Bridgekursus på Egå Ungdoms-Højskole HUSK PORTO 29.juni - 5. juli 2014 Spil bridge på højskole er et kursus i bridge på alle niveauer.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE YOGA- OG MINDFULNESSREJSE Poovar Island Resort, Kerala, Sydindien - 10 dage Med Yoga- og Mindfulness-instruktør Pernille Kristensen fra Art of Living Afrejse: d. 4. - 13. november 2015 OBS!! LILLE GRUPPE:

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rundtur i Mongoliet 14 dage med et fantastisk varieret og kontrastfyldt program, med afrejse 20. juni og hjemkomst 4. juli. Rejsen er unik da den vil byde på meget

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KreativSkolen SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KOM OG VÆR MED! UGE 24-25: SOMMERSLANK UGE 26: BROBY-PROJEKTET UGE 27: AKTIVITETS - OG KULTUR -TUR UGE 28: NATUR- & KREATUR TIL Lejre UGE 29: NATUR, MALE - &

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685 er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil have nogle ugentlige aktiviteter og udflugter Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015.

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. I Alsace har både vinen og området krop og sjæl. Det er et kulturlandskab i mange dimensioner: vinmarkerne,

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Familiehøjskole for flere generationer. Leg, samvær og kulturelle oplevelser

Rønshoved Højskole. Højskolen ved Flensborg Fjord. Familiehøjskole for flere generationer. Leg, samvær og kulturelle oplevelser Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Familiehøjskole for flere generationer Leg, samvær og kulturelle oplevelser 14. - 20. juli 2013 Familiehøjskole for flere generationer Leg, samvær og kulturelle

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 18. 27. september 2015

MAGELØSE MALTA. Et kursus med rejse 18. 27. september 2015 MAGELØSE MALTA Et kursus med rejse 18. 27. september 2015 Mageløse Malta 2 dages optakt i Løgumkloster og én uge på Malta 18. 27. september 2015 Kursusleder: Højskolelærer Annemarie Morris Tag med til

Læs mere

Ud i naturens spisekammer 05.07.15 11.07.15 ASKOV HØJSKOLE

Ud i naturens spisekammer 05.07.15 11.07.15 ASKOV HØJSKOLE Ud i naturens spisekammer 05.07.15 11.07.15 ASKOV HØJSKOLE Vores land er et fantastisk forrådskammer. Fra havet, markerne og den vilde natur får vi nogle af verdens fineste råvarer. Dette kursus er for

Læs mere