Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:"

Transkript

1 KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Aarhus Kommune. Herudover hviler aftalen på den til enhver tid politisk besluttede erhvervspolitik. 2. Aftalens formål Formålet er at skabe et udviklings- og dialogredskab mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge, som kan være med til at fremme Aarhus Festuges udvikling i overensstemmelse med dennes formål. Aftalen er den formelle ramme for samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge. Aftalen fokuserer på, hvor Aarhus Festuges indsats i aftaleperioden skal ligge - i den udstrækning de tildelte midler rækker - gennem de planlagte produktions- og udviklingsmål i aftaleperioden. Aftalen er samtidig en gensidig aftale, som også tydeliggør, hvad Festugen kan forvente fra kommunens side. 3. Periode Aftalen dækker en 4-årig periode fra Kontrakten indgås mellem kommunen og Festugens bestyrelse. 4. Aarhus Festuges formål Jf. vedtægterne har Aarhus Festuge til formål ; at tilrettelægge og gennemføre en kulturfestival under betegnelsen Aarhus Festuge hvert år i slutningen af august/begyndelsen af september. Festivalen sigter på at styrke kulturens placering i samfundet og især på at fremme nye initiativer samt afspejle aktuelle tendenser, medens man stadigvæk fastholder værdifulde kulturelle traditioner. Aarhus Festuge skal være en international festival, hvor man kan møde det bedste indenfor kunst og kultur fra andre lande, Danmark og Aarhus. 1

2 Kendetegnet ved Festugen skal være kunst - og kulturoplevelser af høj kvalitet, men samtidig også en skarp profil og nytænkning således at Festugens kunst- og kulturtilbud kan tiltrække, udfordre og overraske. Festivalen tilrettelægges og præsenteres i samarbejde med byens øvrige kulturinstitutioner og aktive kulturudøvende. Udover at være en international festival har Festugen en rolle som scene og udstillingsvindue for de dygtigste lokale kulturkræfter. Festivalen henvender sig til et stort og bredt lokalt publikum og henvender sig samtidig til et tilrejsende publikum fra det øvrige Danmark og udland. Festugen skal både være Verdens vindue til Aarhus og Aarhus vindue til verden. Ved at invitere dansk og international deltagelse i festivalen og ved at invitere amatører såvel som professionelle inden for de forskellige kulturområder, skal festivalen bidrage til kulturudveksling og gensidig inspiration og samarbejde blandt de deltagende institutioner og medvirkende. Ud over at arrangere Aarhus Festuge kan fonden aktivt medvirke til at gennemføre andre kulturelle begivenheder, såfremt disse kan godkendes af bestyrelsen, og såfremt de ikke belaster Festugens økonomi. Udviklingsperspektiv for Festugen Festugen og Kommunen ønsker i samarbejde og med respekt for Festugens identitet at udvide Festugens virkefelt, så Festugen i fremtiden kan lede eller indgå i andre projekter til fælles bedste. Festugen skal fortsat tage sit udgangspunkt i og være byens mest markante kulturfestival indenfor byens erhvervsmæssige styrkepositioner og internationale udvikling. Festugen har ligeledes rollen som byens hovedaktør indenfor udviklingen af midlertidige byrum ift. blandt andet arkitektur og lys. Målet er, at Festugen udvikler sit nuværende fokusområde samtidig med, at Festugen udvider sin rolle som den markante kulturelle festivalorganisation i Aarhus. 2

3 5. Institutionens organisering Aarhus Festuge er organiseret som en fond, jf. vedtægterne. Til at lede organisationen udpeger bestyrelsen en direktør for Festugen. Direktøren har ansvaret for Festugens kunstneriske indhold og tegner Festugen udadtil. Desuden ansætter bestyrelsen en administrativ leder, som refererer til direktøren. Den administrative leder har ansvaret for Festugens administration og økonomi. Begge ledere deltager i alle bestyrelsesmøder. 6. Succeskriterier Med sit brede sigte afhænger en succesfuld Festuge i høj grad af et succesfuldt samarbejde med andre aktører indenfor kultur, erhverv og uddannelse lokalt, nationalt og internationalt. På baggrund af nærværende aftale samt kulturaftalen med Kulturministeriet er der opstillet følgende udviklingsmål for Aarhus Festuge: 1) Kunstnerisk skal Aarhus Festuge være en moderne kulturfestival, som viser en vej frem. Festivalen skal være enestående, på forkant og formå at begejstre og på den baggrund opretholde sin nationale kendskabsgrad og udvikle sin internationale position. 2) Aarhus Festuge skal være en kendt og anerkendt national og international kulturfestival. Festivalen skal qua sine arrangementer, samarbejder og formidling være enestående være på forkant med tidens tendenser og udfordringer kunne tiltrække, udfordre og begejstre publikum til både åbne og lukkede oplevelser i byen. Konkret forventes følgende: a. Der etableres hvert år en række unikke kulturelle begivenheder b. Der etableres hvert år mindst ét markant byrumsprojekt, der kan udfordre og overraske byens borgere og besøgende, samtidig med at det kan inspirere til debat om byens 3

4 fremtid og eksponere byen positivt nationalt og internationalt c. Der arrangeres hvert år et antal arrangementer, som tager højde for de mange forskellige målgrupper Festugen henvender sig til, herunder også grupper, der traditionelt kan være vanskelige at interessere og aktivere d. Der arrangeres hvert år arrangementer, hvor fokus er på talentudvikling e. Der arrangeres hvert år arrangementer, hvor fokus er på byens øvrige styrkepositioner, som de er formuleret i byens kultur- og erhvervspolitik f. Der er fra Aarhus Byråd en forventning om, at fonden 2017 og Aarhus Festuge har et tæt og koordineret samarbejde på de mange områder, hvor der er fælles perspektiver. Der indgås særskilt aftale mellem parterne om samarbejdet. 3) Synlighed Festugen arbejder målrettet for at sikre positiv synlighed af Festugen både internationalt, nationalt og lokalt Der udvikles og anvendes løbende nye markedsføringstiltag og nye medier, så Festugen også i forhold til dette område er på forkant. Festugen laver en samarbejdsaftale med Visit Aarhus om, hvordan turistorganisationen kan understøtte Aarhus Festuges eksponering internationalt, nationalt og regionalt/lokalt 4) Festugens rammer. Aarhus Festuge og Aarhus kommune har en fælles ambition om at sikre de bedst mulige fysiske og kunstneriske rammer for realisering af festivalens ambitiøse mål. Som byens udstillingsvindue er udgangspunktet derfor at alt skal kunne lade sig gøre i Festugen 5) Økonomi Festugens økonomi skal som udgangspunkt være stabil med en egenkapital på mindst 1 mio. kr. 6) Samarbejder 4

5 Aarhus Festuge betragtes både af kommunen og Festugen som Byens Fest. Festugen forventes at samarbejde med både nationale og internationale kulturaktører samt kulturaktører i Aarhus så målsætningen realiseres om at være Verdens vindue til Aarhus og Aarhus vindue til verden. Succeskriteriernes opfyldelse forudsætter som minimum opretholdelsen af et årligt budget på 2014-niveau jf. pkt Budget og årsregnskab: Aarhus Festuges regnskab følger kalenderåret og revideres af statsautoriseret revisionsselskab. Den kommunale bevilling udgør i 2014 kr. 7,7 mio. samt et ekstraordinært tilskud kr. 2,0 mio. til Festugens 50 års jubilæum. Staten yder i 2014 som en del af kulturaftalen følgende tilskud til Festugen: Kommunalfuldmagtstilskud (det tidligere tilskud fra Aarhus Amt): kr. Projektbevilling: kr. Begge bevillinger er gældende til og med Kommunen vil i samarbejde med Festugen i løbet af 2014 arbejde på at øge og skabe mere faste statslige bevillinger. 8. Dialogmøder og evaluering Festugens bestyrelse laver sin evaluering. Desuden foretages der en evaluering med Festugens sponsorer samt Festugens øvrige samarbejdspartnere. Kulturudvalget inviterer minimum hvert 2. år Festugen til en dialog om samarbejdet med det lokale kulturliv. Nærværende dialogaftale evalueres ultimo 2017 med henblik på at forberede en ny aftale for en efterfølgende 4-årig periode. 5

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12 AARHUS TEATER Rammeaftale 2012-2015 AARHUS TEATER at Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 3 2. Mission og vision side 4 3. Omverdensanalyse side 5 4. Strategi og overordnede

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere