ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVARSEL STRØMFORSYNING. Sender og modtager. Receiver. Transmitter"

Transkript

1 Tak fordi du valgte vores 938 babyalarm. Dit apparat er blevet fremstillet og afprøvet med den størst mulige kvalitetskontrol for at sikre, at hver eneste enhed forlader fabrikken i perfekt stand. Hvis du alligevel skulle finde defekter eller have problemer med produktet, bør du kontakte det sted, hvor du har købt produktet. Læs denne brugsvejledning grundigt for at sikre, at du får maksimalt udbytte og for at sikre længst mulig levetid for produktet. Egenskaber Lang rækkevidde. Mere end 800 m ved frit udsyn Den indbyggede antenne giver babyovervågningen et trendy udseende. 2 kanaler + 68 digitale koder (i alt 136 underkanaler) giver høj modstandsdygtighed mod interferens Det professionelle digitale kodesystem garanter fuldstændig modstandsdygtighed mod konventionelle kommunikationsapparater Rumtemperaturen vises på både sender og modtager Indikator for batteristatus og advarsel for lavt batteriniveau på både sender og modtager Natlampe på senderen Digitalt justerbar mikrofonfølsomhed på senderen Justerbar sendereffekt (høj/lav) forlænger batterilevetiden og nedbringer stråling Afstandskontrol, som giver en alarm, hvis barnet bevæger sig længere end m væk fra forældrene Lyd- og lysalarm, når modtageren er udenfor rækkevidde Lyd- og lysalarm for høj/lav temperatur (kan indstilles manuelt) Digital lydstyrkekontrol på modtageren Vibrationsalarm på modtageren Lydindikation på modtageren med lysdioder Automatisk LCD-baggrundslys for lettere aflæsning Intelligent hurtiglader til modtagere og sender 13

2 ADVARSEL 938 babyalarm må ikke bruges som medicinsk udstyr. For tidligt fødte børn eller børn, som på anden måde har problemer, skal overvåges af læge eller andet uddannet personale. 938 er kun et hjælpemiddel, den erstatter ikke personlig pasning. Barnet skal derfor også overvåges fuldt ud. STRØMFORSYNING Sender og modtager Transmitter Receiver Push until a "click" sound is heard 2. Elnetdrift med brug af den intelligente hurtiglader Tilslut adapterstikket på den medleverede 9V-adapater til DC-indgang 16 på hurtigladeren. Sørg for, at batteriet er monteret, og at enheden er slået fra. Anbring den derefter i hurtigladeren. Ladeindikatoren 14 blinker skiftevis grønt og rødt, mens den aflæser batteristatus. Anbring enheden korrekt i ladeholderen, hvis ladeindikatoren 14 ikke lyser. Efter et kort stykke tid vil ladeindikatoren 14 udelukkende lyse rødt for at vise, at batteriet er under hurtigopladning. Når batteriet er fuldt opladt, lyser indikator 14 konstant grønt. Nu kan enheden slås til og bruges. Du kan enten fjerne enheden fra laderen eller lade den blive siddende. Batteriet tager ikke skade af, at babyalarmen bliver siddende i laderen. Hvis den bliver siddende i laderen under brug, vil laderen automatisk starte opladning, når batterispændingen falder. Det betyder, at batteriet altid vil være fuldt opladt. BEMÆRK: Inden senderen og modtageren bruges første gang, skal den lades op med hurtigladeren i mindst 3 timer. Sluk apparatet inden opladning. 1. Batteridrift Tryk låseknappen ned og skub batterilågen i den viste retning. Sæt de medleverede genopladelige batterier i holderen (størrelse AA til sender og størrelse AAA til modtager). Bemærk plus/minus-retningen. Sæt batterilågen og bælteholderen på plads igen. (Det kan være nødvendigt at fjerne bælteholderen ved batteriskift. Se instruktioner for fjernelse af bælteholderen i kapitlet BETJENING) ADVARSEL: KONTROLLER, AT BATTERIERNE I SENDEREN OG MODTAGEREN ER OPLADELIGE, INDEN DU TILSLUTTER ENHEDEN TIL HURTIGLADEREN. ELLERS ER DER RISIKO FOR EKSPLOSION. KONTROLLER, AT BATTERIPAKKEN ER MONTERET I SENDEREN OG MODTAGEREN, FØR DU SÆTTER ENHEDEN I HURTIGLADEREN. ELLERS VIL ENHEDEN IKKE FUNGERE NORMALT. BEMÆRK: Af hensyn til bedst mulig ydelse, må gamle og nye batterier ikke blandes 14 15

3 KNAPPER BETJENING SENDER 1. Indstilling af kanal, digital kode, udgangseffekt, dækningsalarm og afstandskontrol a. Sæt ON/OFF-knappen på ON for at slå enheden til. On-indikatoren 6 lyser grønt, og LCD-skærmen viser information. Hold Mode-knappen inde i mindst 5 sekunder for at starte programmeringsfunktionen. Der kommer en kvitteringstone, når enheden starter programmeringsfunktionen, og LCD-skærmen viser følgende: Flashing Light up steadily Transmitter Receiver Rapid Charger b. Brug Up/Down-knap 2 for at vælge ønsket kanal (der kan vælges mellem i alt 2 kanaler). Hvert tryk på knappen hæver eller sænker kanalnummeret med 1 trin. Ved at holde Upeller Down-knappen 2 inde, skifter kanalnummeret hurtigt op eller ned. Bekræft dit valg ved at trykke på Mode-knap 3. LCD-skærmen viser følgende: 1. Spænding TIL/FRA og kontakt til natlampe 2. Op/Ned-knap 3. Mode-knap 4. Natlampe 5. Elektretmikrofon 6. Til-indikator 7. Opladningskontakter på sender 8. Spænding TIL/FRA og kontakt til vibration 9. Op/Ned-knap 10. Mode-knap 11. Lydniveaumåler med lysdioder 12. Højttaler 13. Opladningskontakter på modtager 14. Ladeindikator 15. Ladestift 16. Jackindgang til adapter CH 2 is selected c. Vælg nu den digitale kode (der er i alt 68 digitale koder at vælge mellem) ved at bruge Up/Down-knap 2. Hvert tryk på knappen øger den digitale kode med 1 trin. Ved at holde Up- eller Down-knappen 2 inde, skifter den digitale kode hurtigt op eller ned. Bekræft dit valg ved at trykke på Mode-knap 3. Husk, hvilket kanalnummer og digital kode, du har valgt, da du skal programmere den samme kombination på modtageren. Følgende vises nu på LCD-skærmen: LCD Lower Temperature Limit Out-of-range Icon Night Light Icon Channel No. / Baby's Room Temperature Upper Temperature Limit Channel No. / Baby's Room Temperature Battery Status Indicator Receiver LCD Screen Night Light VOX Icon Transmit Icon Range Check Icon Vibration Icon Transmitter Battery Low Icon Digital Code Speaker Volume Bar Graph d. Brug Up/Down-knap 2 for at vælge udgangseffekt. Hi betyder høj udgangseffekt, Lo betyder lav udgangseffekt og ELo betyder ekstra lav udgangseffekt. Bemærk, at rækkevidden formindskes, og at batterilevetiden forlænges ved lav udgangseffekt. Desuden bliver strålingen mindre. Ved valg af ELo, vises et afstandsikon på LCD-skærmen, og modtageren giver en alarm, når afstanden mellem sender og modtager overstiger m. Denne afstandsfunktion er brugbar, når barnet skal overvåges på offentlige steder eller i et stormagasin. Senderen sættes på barnets tøj, og hvis det bevæger sig mere end ca m væk fra forældrene, vil modtageren give en alarm. Bekræft dit valg ved at trykke på Mode-knap 3. LCD-skærmen vil vise følgende: Battery Status Indicator Transmitter LCD Screen Digital Code Microphone Sensitivity Bar Graph BEMÆRK: Når du sætter senderen til at bruge afstandskontrol, skal modtageren anbringes tæt ved den, f.eks. mindre end 5 m fra den. Modtageren kvitterer ELo-instillingen på senderen ved at vise et bogstav " C " i nederste højre hjørne af LCD-skærmen

4 Padwico938 BC22_01 Manual Techwall Electronics e. Brug Up/Down-knap 2 for at vælge dækningsalarmfunktionen On betyder, at denne funktion er valgt, mens OFF betyder, at funktionen er frakoblet. (Hvis ELo er valgt, er uden-for-rækkevidde-funktionen altid On og kan ikke sættes på OFF.) Når den er sat på OFF, er strålingsniveauet mindre, men modtageren vil ikke give en alarm, når den er uden for senderens rækkevidde. Bekræft dit valg ved at trykke på Mode-knap 3. LCDskærmen viser følgende: Current Room Temperature f. Denne babyalarm er udstyret med et professionelt kodesystem, som bortfiltrerer alle uønskede signaler for at garantere, at forældrene kun hører deres eget barn. Under normale omstændigheder behøver man kun at programmere kanal og digital kode en enkelt gang. Hvis det viser sig, at din nabo har en lignende babyalarm installeret på den samme kanal og med samme kode, skal du programmere en ny kanal og kode for, at I ikke hører hinandens baby. Gentag trin a til c ovenfor og sørg for også at programmere modtageren med samme kanal og digitale kode. 2. Sensoren i modtageren måler temperaturen i babyens rum, og den aktuelle temperatur vises på LCD-skærmen på både sender og modtager. Sensorens normale arbejdsområde er -9 ºC til +50 ºC. Temperaturer uden for dette område vil også blive vist på LCD-skærmen, men med mindre præcision. Hvis der sker en pludselig temperaturforandring (f.eks. hvis du flytter senderen ud af huset om vinteren), skal sensoren bruge nogle minutter til at omstille sig til den nye temperatur og vise den på LCD-skærmen. 3. Når kontakten ON/OFF 1 står på ON, og man trykker på Mode-knap 3, vil LCD-skærmen vise de forskellige indstillinger efter hinanden: Current baby's room temperature is 23 C 4. Anbring senderen ca. 1 m fra sengen med mikrofonen 5 rettet mod babyen. 5. Indstil mikrofonfølsomheden ved at bruge Up/Down-knapperne 2, så der bliver sendt, så snart mikrofonen 5 opfanger det lydniveau, du ønsker. Linjen for visning af mikrofonfølsomhed på LCD-skærmen vil også blive ændret. Jo flere segmenter, der vises i linjen, desto mere lydfølsom er mikrofonen. 6. Med det samme, enheden sender, tændes LCD-skærmen og sendeikonet vises. Senderen vender tilbage til standby-funktion nogle sekunder efter, at mikrofonen 5 ikke opfanger mere lyd, og sendeikonet forsvinder. LCD-lyset slukkes også for at spare på batteriet. 7. Når dækningskontrollen er sat til ON, vil senderen sende et signal til modtageren med regelmæssige mellemrum, også hvis mikrofon 5 ikke opfanger nogen lyd. Sendeikonet vil blinke på LCD-skærmen. 8. Natlampen 4 kan tændes konstant ved at sætte ON/OFF 1 i tilstand, ikon for natlampe vises på LCD-skærmen. Natlampen kan også indstilles til at være lydaktiveret (VOX) ved at trykke på mode-knappen 3, VOX-ikonet bliver da vist ved siden af ikonet. I VOX-tilstand vil natlampen blive tændt, så snart mikrofon 5 opfanger en lyd, og den vil automatisk blive slukket nogle sekunder efter, at mikrofonen ikke længere opfanger nogen lyd. For hvert tryk på mode-knappen 3 vil natlampen skifte med at være tænd konstant og at være VOX-styret. 9. Batteriets tilstand vises på indikatoren for batteristand. Efterhånden som batteriet bruges, bliver der færre segmenter på statusindikatoren. Når indikatoren når 0, begynder den at blinke, og samtidig giver senderen et signal til modtageren, som advarer forældrene. 10. Hver gang, du trykker på en knap, kommer der et bip for at bekræfte, at trykket er modtaget af enheden. Out-of-range alert function is enabled High output power is selected CH2 and digital code 28 is selected MODTAGER 1. Indstilling af kanal, digital kode, øverste/nederste temperaturgrænse og dækningsalarm a. Sæt ON/OFF-knappen 8 på ON for at slå enheden til. LCD-skærmen tændes. Hold Modeknappen 10 inde i mindst 5 sekunder for at starte programmeringsfunktionen. Der kommer en kvitteringstone, når enheden starter programmeringsfunktion, og LCDskærmen viser følgende: Skærmen, som viser kanal / digital kode, udgangseffekt eller dækningsalarm, vil automatisk vende tilbage til at vise temperaturen i barnets rum, hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 5 sekunder. Flashing Light up steadily 18 19

5 Padwico938 BC22_01 Manual Techwall Electronics b. Brug Up/Down-knap 9 for at vælge samme kanal som på senderen. Hvert tryk på knappen hæver eller sænker kanalnummeret med 1 trin. Ved at holde Up- eller Down-knappen 9 inde, skifter kanalnummeret hurtigt op eller ned. Bekræft dit valg ved at trykke på Modeknap 10. LCD-skærmen viser følgende: f. Ved at bruge Up/Down-knap 9, indstiller du den nederste temperaturgrænse, under hvilken apparatet skal give en alarm. Tilladt temperaturområde er -8 ºC til +44 ºC. Hvis du har foretaget et forkert valg (f.eks. hvis du vælger 15 ºC som øverste grænse og 23 ºC som nederste grænse), vil enheden ikke acceptere dit valg og vil automatisk ændre det til en indstilling 2 ºC under øverste temperaturgrænse (f.eks. 13 ºC). Hvis OFF er valgt, vil der ikke være indstillet nogen nederste temperaturgrænse. Bekræft dit valg ved at trykke på Mode-knap 10. LCD-skærmen viser følgende: c. Vælg nu den samme digitale kode som se nderen ved at bruge Up/Down-knap 9. Hvert tryk på knappen øger den digitale kode med 1 trin. Ved at holde Up- eller Down-knappen 9 inde, skifter den digitale kode hurtigt op eller ned. Bekræft dit valg ved at trykke på Modeknap 10. LCD-skærmen viser følgende: Not yet receive temperature reading from transmitter or temperature reading signal received d. Vælg nu samme dækningsfunktion som på senderen ved at bruge Up/Down-knap 9. Hvis der bruges en anden indstilling, vil der enten lyde en fejlalarm, eller der vil ikke komme nogen alarm, når modtagen er uden for senderes rækkevidde. Bekræft dit valg ved at trykke på Mode-knap 10. LCD-skærmen viser følgende: BEMÆRK Det anbefales, at der er mindst +/-5 ºC mellem indstillingerne for øverste og nederste temperaturgrænse i forhold til aktuel temperatur. Ellers kan alarmen starte og stoppe, så snart temperaturen blot ændres nogle få grader. 2. Et enkelt tryk på mode-knap 10 vil få LCD-skærmen til at vise de forskellige indstillinger efter hinanden: Current baby's room temperature is 23 C BEMÆRK Hvis senderen er indstillet til afstandskontrol, vil modtageren automatisk aktivere afstandskontrolfunktionen (som vist med bogstavet " C " på LCD-skærmen), selv om dækningskontrollen står i ON eller OFF. Lower temperature limit is set at 16 C CH2 and digital code 28 is selected Indstilling af alarm for rækkevidde i sender Indstilling af alarm for rækkevidde i modtager Bemærkninger ON ON Normal alarmfunktion ON OFF Ingen alarm når uden for rækkevidde OFF ON Giver altid alarm, uanset om den er uden for rækkevidde eller ejj OFF OFF Inget alarm ens utanför räckvidd ELo ON eller OFF Alarmen lyder, så snart afstanden overstiger m (viser "C" på modtagerens LCD-skærm) e. Ved at bruge Up/Down-knap 9, indstiller du den øverste temperaturgrænse, over hvilken apparatet skal give en alarm. Hvert tryk på knappen hæver eller sænker temperaturværdien med 1 trin. Ved at holde Up- eller Down-knappen 9 inde, skifter temperaturværdien hurtigt op eller ned. Tilladt temperaturområde er -3 ºC til +49 ºC. Hvis OFF er valgt, vil der ikke være indstillet nogen øverste temperaturgrænse. Bekræft dit valg ved at trykke på Mode-knap 10. LCD-skærmen viser følgende: Upper temperature limit is set at 29 C Out-of-range alert function is enabled Skærmen, som viser kanal / digital kode, dækningsalarm og den øverste eller nederste temperaturindstilling vil automatisk vende tilbage til at vise temperaturen i barnets rum, hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 5 sekunder. 3. Anbring modtageren i passende afstand fra senderen for at undgå tilbagekobling (hyletone i højttaleren). Alt for kort afstand giver en hyletone i højttaler Så snart enheden modtager et signal fra senderen, tændes LCD-skærmen, og lysdioder i niveaumåleren 11 lyser. Jo højere lydniveau fra babyen, desto flere lysdioder tændes. Denne funktion er god, når forældrene vil sænke lyden på modtageren for ikke at forstyrre omgivelserne

6 5. Lydstyrken i højttaleren kan ændres med Up/Down-knap 9. Lydstyrkelinjen på LCDskærmen ændres samtidig. Jo flere segmenter, der vises i linjen, desto højere lydstyrke er der i højttaler 12. Når der ikke vises nogen segmenter på LCD-skærmen, er højttaleren helt slukket. 11. Hver gang, du trykker på en knap, kommer der et bip for at bekræfte, at trykket er modtaget af enheden. 12. Alarmens og bippets lydniveau er faste og påvirkes ikke af indstillingen af lydstyrkekontrollen. Både modtagere og sender kan bæres i bælteholderen. For at fjerne holderen, se figuren. 6. Dette produkt er udstyret med en vibrationsalarm. Sæt ON/OFF-kontakten 8 i stilling, vibrationsikonet vil blive vist på LCD-skærmen. Så snart modtageren får en alarm fra senderen, begynder vibratoren at vibrere. Denne funktion er særdeles anvendelig, når man ikke hører lyden (f.eks. under støvsugning). For at spare på batteriet, bør man ikke have vibratoren tilsluttet hele tiden. 7. Når dækningsalarmen er sat til ON på både sender og modtager, vil der lyde en alarm, hvis forbindelsen er afbrudt i mere end 2 minutter. Lysdiodeniveaumåleren og dækningskontrolikonet begynder at blinke for at advare forældrene. Desuden vil temperaturen blive vist som - -ºC. Alarmen og ikonet forsvinder først, når modtageren får kontakt med senderen igen. BEMÆRK Denne alarm vil også lyde, hvis senderen er slukket, hvis dens batteri er tomt, hvis strømmen er slukket, hvis indstillinger af kanal og digital kode er forskellige på sender og modtager eller hvis dækningskontrolindstillingerne er forskellige på sender og modtager. 8. Så snart temperaturen i babyens rum kommer over eller under de indstillede værdier, lyder der en alarm. Afhængigt af om det er den øverste eller nederste grænse, der overskrides, vil det tilsvarende ikon og den aktuelle temperatur blinke på skærmen. 9. Det opladelige batteris tilstand vises på indikatoren for batteristand. Efterhånden som batteriet bruges, bliver der færre segmenter på statusindikatoren. Når indikatoren viser 0, begynder den at blinke og en alarm lyder, som minder forældrene om at oplade batteriet i hurtigladeren. Hvis modtageren er slået til og den placeres i laderen, vil segmenterne i batteristatusindikatoren blinke under opladningen. Så snart opladningen er gennemført, holder indikatoren op med at blinke og alle tre segmenter vil tændes for at vise, at batteriet er fuldt opladt. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Benyt kun den medleverede adapter. Brug af andre adaptere kan skade babyalarmen. Hvis babyalarmen ikke bruges i længere tid, skal alle batterier fjernes fra både modtager og sender for at undgå skader på grund af lækage. Tag adapteren ud af stikkontakten, når babyalarmen ikke er i brug. 938 fungerer bedst i temperaturområdet -9 ºC til +50 ºC. Efterlad ikke babyalarmen i længere tid i stærkt sollys, tæt på varmekilder eller i ekstremt fugtige eller snavsede omgivelser. Lad være med at åbne enheden! Der er ikke dele indeni, som kan repareres. STANDARDTILBEHØR a. 9V AC-adapter til sender b. Hurtiglader til sender c. Hurtiglader til modtager d. Senderenhed e. Modtagerenhed f. Genopladeligt AAA-batteri til modtager x 4 g. Genopladeligt NimH AA-batteri til sender x 3 h.brugervejledning a b 10. Når der kun vises et segment på batteristatusindikatoren, vil senderen sende et signal til modtageren. Ikonet for svagt batteri for senderen begynder at blinke på modtagerens LCD-skærm, og der lyder et bip. Når senderens batteristatusindikator viser 0, lyder der to bip for at gøre forældrene opmærksomme på, at der skal skiftes batterier i senderen. d e g f Instruction Manual h c 22 23

7 Senderen sender ikke FEJLSØGNINGSVEJLEDNING Problem Sandsynlige årsager Udbedring - Mik.-følsomhed for lav - Batteriet tomt eller adapter tilsluttet forker - Sæt mik.-følsomheden op ved at bruge Up/Down-knap 2 - Sæt nye batterier i eller kontroller tilslutning Senderen sender altid Dækningsalarm altid aktiveret Dækningsalarm aktiveres af og til Ingen dækningsalarm Temperaturalarm altid aktiv Advarer altid for svagt batteri Kort batteritid Meget støj på lyden og forstyrrelser Alt for kort kommunikationsafstand - Mik.-følsomhed for høj - Kanal eller digitalkodeindstilling er forskellige i sender og modtager - Senderens batteri er tomt - Dækningsalarmindstilling i sender er Off, men indstilling i modtageren er On - Afstand mellem sender og modtageren er for stor - Forstyrrelser fra andre apparater som arbejder på samme kana - Dækningsalarmen i både sender og modtager er Off - Dækningsalarmindstilling i sender er On, men i modtageren er den Off - Øverste og nederste temperaturgrænse er indstillet for tæt på aktuelle temperatur - Batteriet tomt - Ikke batteri i enheden - Batteripakken er beskadiget - Natlampen er altid tænd - Vibrationsalarm er slået til - Senderen er for tæt på andre elektriske apparater - Mange metalgenstande mellem sender og modtager - Senderens udgangseffekt er sat på Lo - Senderens batteri er tomt - Senderen er indstillet til afstandskontrol (ELo) 24 - Sæt mik.-følsomheden ned ved at bruge Up/Down knap 2, så senderen bliver lydaktiveret - Indstil samme kanalkode i både sender og modtager - Genoplad batteriet - Skift dækningsalarmindstlling i senderen til On - Flyt senderen og modtageren tættere på hinanden - Skift til en anden kanal - Sæt begge indstillinger til On - Skift indstilling i modtageren til On - Sæt øverste og nederste temperaturgrænsen med ca 5 ºC afstand til aktuel temperatur - Oplad batteriet med hurtigladeren - Sæt batteripakken tilbage i batterirummet. - Udskift med ny batteripakke - Slå batterilampen fra eller skift til VOXfunktion - Slå vibrationsalarm fra - Fjern de elektriske apparater eller placer senderen længere væk fra støjkilderne eller skift til en anden kanal - Flyt sender eller modtager - Skift udgangseffekt til Hi - Genoplad batteriet - Sæt udgangseffekt til enten Hi eller Lo

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Tovejs radio Model MT 600 DANSK

Tovejs radio Model MT 600 DANSK Tovejs radio Model MT 600 DANSK 9 1 10 2 3 4 1. Antenne 2. Udvendig højttaler/ mikrofon/opladningsstik 3. Mode/Power-knappen 4. Låseknap 5. Kanal-vælgerknapper 6. Højttaler/mikrofon 7. Lys/maks. rækkeviddeknap

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING: Digital Green Babyalarm

BETJENINGSVEJLEDNING: Digital Green Babyalarm Tak for at I valgte vores Digital Green Babyalarm. Vi opfordrer jer til omhyggeligt at læse denne brugsanvisning igennem. Herved kan alarmens ydeevne og levetid maksimeres. Skulle I alligevel støde på

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 En brik til en lettere hverdag Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 Jadea v/ergoterapeut Janne Mottlau Frederiksborgvej 5, baghuset. 3450 Allerød mobil 2323 0055 fax 3536 3559 e-mail: post@jadea.dk www.jadea.dk

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

2-VEJS RADIO DANSK. antenne. bælteclip. CALL-knap LOCK-knap. POWERknap. MODE-knap. TALKknap opladningsstik

2-VEJS RADIO DANSK. antenne. bælteclip. CALL-knap LOCK-knap. POWERknap. MODE-knap. TALKknap opladningsstik DANSK 2-VEJS RADIO MODEL M T - 7 0 0 antenne bælteclip POWERknap CALL-knap LOCK-knap TALKknap opladningsstik LYS/MAKS. RÆKKEVIDDEknap LYDSTYRKEKONTROL- (vol.-) knapper batterirum LÅSE-flig KANALVÆLGERknapper

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1)

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1) SCD498 2 3 1 DANSK 15 Introduktion Philips/Avent sætter en ære i at producere pålidelige produkter der kan give forældre den tryghed de har brug for. Denne Philips/Avent-babyalarm hjælper dig døgnet rundt

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Maverick termometer ET-733. Brugervejledning

Maverick termometer ET-733. Brugervejledning Maverick termometer ET-733 Medfølger: 1 stk. Modtager 1 stk. Transmitter 2 stk. Aftagelige rustfri stålprober 2 stk. Clips til prober 4 stk. AAA-batterier. Brugervejledning Modtager: LCD (Liquid Crystal

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG

BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG BETJENINGSVEJLEDNING LÆS HELE DENNE VEJLEDNING FØR DU GÅR I GANG VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel.

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING

Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Radiostyret projektionsur til dagslys med visning af udendørstemperatur Model: DP200/DP200A BRUGERVEJLEDNING Specifikationer...7 Om Oregon Scientific...7 EU-overensstemmelseserklæring...7 FCC-erklæring...7

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8937B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8937B HI-POWER 1 Versionsdato: 07-10-2008 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8937B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8937B HI-POWER 1 Versionsdato: 07-10-2008 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8937B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel LCD 8937B HI-POWER 1 Versionsdato: 07-10-2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik DANSK 2-VEJS RADIO MODEL MT-900 antenne bagbelyst LCD-display TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap bælteclip intercomstik TALKknap KANALVÆLGERknapper batterirum LYS/MAKS. RÆKKEVIDDEknap LÅSEflig CALLknap LOCKknap

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Microphone DM10 4 Sådan kommer du i

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere