Målgruppeovervejelser... 3 Amerikanere fra sukker til sneakers...3 Kinesere fra fajance til forårsruller.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målgruppeovervejelser... 3 Amerikanere fra sukker til sneakers...3 Kinesere fra fajance til forårsruller.3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion og valg af emne.2 National indvandring til København: Fra land til by..2 International indvandring til København: Fra land til land...2 Kulturmøder, slaveri og kineserier.2 Valg af emne..3 Målgruppeovervejelser... 3 Amerikanere fra sukker til sneakers...3 Kinesere fra fajance til forårsruller.3 Kommunikationsstrategi 4 Kulturforståelse..4 Appelformer, kropssprog og andre udtryksmidler.4 Oplevelsesdesign 5 Turproduktet: The Many Colours of Copenhagen.5 Bytur...5 Vesterbrosløjfe...8 Slentretur gennem indre by..10 Nationalmuseet: Udstillingen fra Danmarkshistorier 1660 til Konklusion og perspektivering...14 Litteraturgrundlag...15 Bilag 1 Kontekst og målgruppebeskrivelse

2 Introduktion og valg af emne De første Ord, vi paa Toldboden hørte, vare disse: Woher kommen Sie? Was bedienen Sie? Denne tyske Modtagelse gjorde en fransk officer, saa forundret, at han sagde til mig: Hjærtens herre, til hvad for et Land ere vi nu komne? Ankomst til København med skib, Peter Kold, 1738 I citatet fortæller Peter Kold, at de første ord, han hørte, var: Hvor kommer De fra? Hvad bestiller de her? Dengang var tysk almindeligt. I dag kan man høre mange andre sprog i København som f.eks. arabisk, tyrkisk eller russisk. Uden indvandring, uden kulturmøder og internationale forbindelser ville København ikke se ud, som den gør i dag. Indvandrere og indflydelse fra forskellige lande og fra forskellige tider sætter deres tydelige spor i byen. (Kilde: At blive Københavner, Københavns Museum) København har ligesom alle andre store byer gennem tiderne været præget af indvandring. Langt hovedparten af indvandringen er foregået næsten ubemærket. Men nogle indvandrere har fået særlig opmærksomhed. Enten fordi de kan noget særligt, eller fordi de gennem religion, hudfarve eller kulturel praksis skiller sig ud fra resten af befolkningen. Verden åbner sig for københavnerne gennem mødet med andre mennesker og deres kulturer. Vi har kaldt vores tur The Many Colours of Copenhagen. I vores projekt vil vi vise sporene af den nationale og internationale indvandring til kosmopolen København, og den indflydelse mødet med fremmede kulturer ude i verden har haft påbyen. National indvandring til København: Fra land til by En stor del af de mennesker, der er kommet til København er kommet fra andre dele af Danmark. Fra midten af 1800-tallet og igennem det 20. årh. har byen været præget af massiv indvandring fra land til by. Mange landarbejdere flyttede til byerne, hvor de nye arbejdspladser i industrien lå. Man lagde fabrikkerne i eller ved byer med gode transportmuligheder med skibe og tog. Derfor strømmede folk fra landet til byen. Det gælder ikke kun København, men de fleste større byer i verden. International indvandring til København: Fra land til land Pådet internationale plan har folk fra forskellige dele af kloden, lige fra Sverige til Indien, fundet vej til København for at handle, for at finde arbejde, eller fordi de var påflugt fra hungersnød, krig eller politisk forfølgelse. Flere er rejst hjem igen, mens andre har bosat sig i byen, stiftet familie, fået arbejde og er blevet en del af den københavnske befolkning og historie. Over halvdelen af Københavns befolkning i dag er ikke født i byen, men et andet sted i landet eller i udlandet. (kilde: Københavns Museum) Kulturmøder, slaveri og kineserier Nysgerrigheden og lysten til at prøve noget nyt er en stor drivkraft i mennesket. Det eksotiske og fremmede fascinerer tallet var ingen undtagelse. Opdagelsesrejsende og handelsskibe bringer viden om fremmede egne og specialiteter hjem til Danmark. Indtryk fra fjerne egne prægede også moden, og møbler og tapeter med kinesiske udsmykninger blev meget populære. Især hentede man porcelæn hjem i store mængder. Kaffen er populær, og til kaffe skal man have sukker. I 1700 tallet starter et handelseventyr kendt som trekantshandlen. Fra København sejler danske skibe med våben og indiske bomuldsstoffer til den Afrikanske guldkyst, hvor de blev byttet til mennesker, der blev solgt som slaver påde Vestindiske sukkerplantager. Danske købmænd tjente formuer pådenne rute, 2

3 og enkelte slaver ender i Danmark. De bliver trofæer i adelens eller nyrige købmænds husholdninger, og det bliver moderne at have en slave med på familieportrættet, som billedet Lille Marie på barnepigen Nekys arm. Neky var fra Dansk Vestindien og tjente i København hos søofficer Hans Birch Dahlerup, der havde været påskt. Croix. Hele Frederiksstaden - en juvel i København og kandidat til UNESCO s verdensarvsliste - er bygget på indtægter fra den florissante periode. Valg af emne Danskerne bliver ofte opfattet som en homogen befolkning. Vores forskellige baggrunde i gruppen er dog et godt eksempel påhvad København ogsårummer, og vores motivation til at vælge dette emne kommer bl.a. fra egne erfaringer som indvandrere. Jun kom til Danmark fra Kina for 20 år siden pga. kærlighed, Sara har været udenlandsdansker i USA og har med sine jødiske aner mange immigranthistorier i familien, og Mette tog den lange vej fra Esbjerg til København, da hun skulle til storbyen for at studere. Historien er fortællinger, vi kan bruge til noget. Historien fortæller om en verden som var og kaster lys over den verden, som er - lige nu. Den sætter nutiden i perspektiv og gør os opmærksomme på temaer og diskussionsemner i vores egen tid. Vi vil vise disse spor og fortælle historien om indvandringen til København, og fortælle hvordan indvandrere gennem tiden har påvirket København og københavnernes liv. Vi vil give vores gæster et billede af, hvordan byen er vokset og har forandret sig i kraft af mødet med andre kulturer. Vi fortæller ogsåom nogle væsentlige kulturmøder i en periode, hvor vi var en stærk søfarts- og handelsnation og en stormagt i Norden. Vi har valgt at vise vores gæster Vesterbro som et særligt tilvalg med bydelens spor efter indvandring fra land til by og fra fremmede kulturer i 1970 erne og frem til i dag. Vi har valgt Nationalmuseets udstilling Danmarkshistorier med genstande af betydning for danskernes kulturmøder. Endelig har vi tilrettelagt en slentretur med stop, hvor vi fortæller om indvandringen og kulturmødet som en del af den gamle bys fundament og udvikling. Målgruppeovervejelser Turen The Many Colours of Copenhagen er målrettet kinesere og amerikanere. Fælles for begge grupper er, at de aldrig har besøgt Skandinavien, og at deres forkundskab til Danmark er lille. Turen begynder i København, hvor de skal opleve byen påflere måder, og dagen efter skal de påen heldagstur til Roskilde (se det fulde program i bilag 1). Amerikanere fra sukker til sneakers Amerikanske turisters kendskab til Danmark er generelt meget lavt. De ser Skandinavien som en helhed, og påvores tur er det derfor vigtigt at have fokus påfælles referencepunkter og emner, som vores målgruppe kan identificere sig med. (http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/strategi-usa- 2015). De amerikanske gæster er primært fra den amerikanske østkyst og er påen klassisk Grand Tour Scandinavia, som er en 15 dages rundtur til Danmark, Norge og Sverige. Aldersmæssigt er de mellem 50 og 70, er mobile og har ingen hjemmeboende børn (se det fulde program i bilag 1). Flere af gæsterne har jødisk baggrund og er påforhånd meget positive i deres opfattelse af Danmark. Andre har valgt destinationen pga. af deres skandinaviske rødder, og vil gerne opleve det land, deres forfædre rejste fra. De har som indbyggere i en immigrantnation særlige forudsætninger for at identificere sig med ind-og udvandring. Derudover har St. Thomas, St. Croix og St. John, de tre øer, som udgør US Virgin Islands, og som i århundreder var dansk slavekoloni indtil 1917, da Danmark solgte øerne til USA, ogsåen stor interesse for vores målgruppe. Den amerikanske indflydelse pådanmark i nyere tid, vil vi ogsåvære en del af vores fortælling. Bl.a. fortæller vi pånationalmuseet om import af hvidevarer fra USA og plastic og påvesterbrosløjfen om asfaltballer med musik af Elvis. 3

4 Kinesere fra fajance til forårsruller Det kinesiske rejsemarked er i stærk vækst, og det nyder Danmark ifølge Visitdenmark godt af. Potentialet er stort. Antallet af kinesiske overnatninger i Danmark er næsten tredoblet i perioden fra (http://www.kampagnesalg.visitdenmark.com/markedercampaigns.aspx? markeder=kina). Målet er både at markedsføre København over for et større publikum i Kina og samtidig forbedre produktet, så de besøgende kinesere får en endnu bedre oplevelse af København, siger Lars Bernhard Jørgensen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen. Vores gæster primært fra Beijing er ogsåpåen klassisk Grand Tour Scandinavia, som er en 15 dages rundtur til Danmark, Norge og Sverige. Flere af gæsterne har valgt destinationen Skandinavien efter at have besøgt andre europæiske lande, og de vil gerne opleve kongernes og H.C. Andersens land. Vores mål med at tage udgangspunkt i indvandring og kulturmøder er at skabe identifikation og finde de fælles referencepunkter mellem kinesere og danskere. Det er særligt vigtigt, netop fordi kinesisk og dansk kultur er meget forskellig. Kineserne kender og elsker H.C. Andersens eventyr. Det er obligatorisk læsning i den kinesiske grundskole. H.C. Andersen var selv indvandret fra Odense til København, og han rejste meget rundt i Europa for at hente inspiration. Det var jo ogsåh.c. Andersen, der i sit livs eventyr skrev: At rejse er at leve. Kinesere har siden 1700-tallet sat deres præg påkøbenhavn. Først gennem import af de såkaldte kineserier til adelen og det bedre borgerskab, siden gennem mode og mad. Og endelig gennem en succesfuld nutidig integration. Alle danskere kender Daloon forårsruller. Det er disse historier, vi gerne vil fortælle til de kinesiske gæster. De kinesiske gæster vil ogsågerne have spændende historier om Kongehuset og danskernes hverdagsliv som for eksempel skolesystemet, arbejdsmarkedet og ferielivet. De interesserer sig ogsåfor ligestillingen mellem mænd og kvinder. Kommunikationsstrategi Kulturforståelse Teoretisk læner vi os op af Jensen, Iben (2007. Grundbog i Kulturforståelse. Kap 9) og hendes analyseredskaber, som kan skabe større bevidsthed om hvordan kultur, etnicitet og identitet har indflydelse på, hvordan vi interagerer interkulturelt. I mødet med andre mennesker opstår der bl.a. kulturelle fixpunkter, som er situationer hvor begge parter identificerer sig ved emnet og finder det relevant. Det kunne f.eks. være fortællingen om de danske immigranter til USA, hvor der opstår et fælles historisk referencepunkt, eller fortællingen om Daloon, hvor kineserne får et indblik i dansk madhistorie. Vi er opmærksomme påat både amerikanere og kinesere er blufærdige, og at f.eks. sex og politik kan være følsomme emner, som skal formidles påen diskret og neutral måde - især når vi er påvesterbrosløjfen. 4

5 Appelformerne, kropssproget og andre udtryksmidler I vores tur gennem København er en bevidst brug af alle tre appelformer alfa og omega i forhold til den oplevelse, som gæsterne får. Med hensyn til etos, opfatter vi os selv som kompetente og tillidsvækkende turistførere alle med en dobbeltuddannelse og alle har haft med mennesker at gøre enten i kraft af undervisning, kommunikation og salg. Vi er gode til at aflæse en stemning og skrue op og ned for virkemidler som for eksempel humor. Vi er særligt bevidste om balancen mellem logos og patos. Hvert stop skal indeholde begge appelformer. Logos med de faktuelle informationer som årstal, antal, stil og arkitekter. Patos, der er den gode historie eller den lille anekdote, der får gæsterne til at trække påsmilebåndet eller huske en bestemt begivenhed. Der er en lille forskel påkinesere og amerikanere. Hvor kinesere forventer flere faktuelle oplysninger, forventer amerikanere mere fortælling. Sagt lidt firkantet, vil vi pådenne tur selvfølgelig tage udgangspunkt i det vi ser, dvs. i genstande pånationalmuseet, bygninger og hvad vi ser pågaden, men vi vil altid forsøge at bygge fortællingen op med fokus påkød og blod og ikke påmursten. Kropssproget er en væsentlig del af guidens sprog. Kropssproget handler om brugen af hænder, og om du står lænet frem mod dine gæster eller holder distance. Men ogsåøjenkontakten og stemmeføringen er afslørende. Det viser blandt andet, om du elsker at fortælle, og om du er engageret og passioneret. Vi er meget bevidste om brugen, for selv om vi alle er passionerede historiefortællere, der gerne vil smitte gæsterne med vores engagement, såkan det blive for meget for gæsterne. Et meget aktivt kropssprog kan virke intimiderende grænsende til det ubehagelige pånogle mennesker. På Nationalmuseet er pladsen visse steder trang og akustikken dårlig. Derfor er det nødvendigt at fåfolk meget tæt på. Stemmen bliver tilsvarende lavere, ligesom kropssproget bliver tilpasset efter plads og emne. Sproglige elementer som tre-trinsraketter (for Gud, konge og fædreland) sammenligninger, brug af billeder og kontraster er ogsåtræk, vi benytter i vores fortællinger. Vi benytter dem især, for at gøre det nemmere for vores målgrupper at forståen given beskrivelse. Oplevelsesdesign De rammer, som projektet er lagt i, lægger ikke op til en høj grad af interaktivitet for vores gæster, da det er os som guider, der har tilrettelagt og formet dagens ture, men vi vil ind i mellem inddrage dem ved f.eks. at stille retoriske spørgsmål. Jantzen bruger begrebet oplevelsens tre led, og vi vil gerne opnå, at gæsterne i løbet af dagen bliver forandrede, forundrede og forvandlede. Mange af Jantzens kriterier for en god oplevelse, kan ogsåsagtens kobles påvores forløb; dagens seværdigheder er unikke, og gæsterne vil fåen lærende og interessant dag i København. En god oplevelse skal også være involverende. Særligt pånationalmuseets udstilling Danmarkshistorier er der meget at se på, og der er dæmpet musik i mange af rummene. Udstillingen er sanselig og fortællende og afvekslende, og de smårum og dunkle rum medvirker til en intim atmosfære. Samtidig er den meningsfuld i forhold til vores målgrupper. Der er maleriet med Neky og Lille Marie fra s. 1, der er genstande fra Kina og fra Trekantshandlen og fra mange andre egne. Her fortæller vi gæsterne om Danmark og danskerne på en nærværende måde - og det underbygger udstillingen med de unikke genstande, som vi tager udgangspunkt i. At vise rum og genstande er altid begrænsningens kunst. Det er en udfordring at gå igennem en række spændende rum og gennem 350 års Danmarkshistorie med ganske fåstop. Derfor overvejer vi instruktionerne til gæsterne om, hvad de skal lægge mærke til undervejs. Ogsåpå slentreturen har vi gjort os de samme overvejelser ved at vise de unikke seværdigheder, de autentiske gader og pladser med en høj grad af relevans for vores målgrupper. Turproduktet The Many Colours of Copenhagen Turproduktet indeholder: Tre timers bustur, Vesterbrosløjfe, slentretur og besøg pånationalmuseet (se bilag 1 for hele besøget). I beskrivelsen har vi markeret særlige informationer for de kinesiske gæster med en lille vignet, en kinesisk lampe, som vi ikke giver de amerikanske gæster. 5

6 Bytur Byturen er en tretimers klassisk bustur gennem København med traditionelle highlights. Påturen stopper vi i 30 minutter ved Amalienborg og 15 minutter ved Den Lille Havfrue. Vi giver de sædvanlige informationer om byen og seværdighederne, men samtidig har vi valgt steder eller attraktioner som særlige fokuspunkter, der enten har reference til vores målgrupper eller til vores tema. Disse fremgår af nedenstående skema. Stop Introduktion Vesterbro Fokuspunkter med henblik påtema og målgruppe Byportene blev sløjfet, Mangfoldig bydel, mennesker fra land til by, indvandrere i 60 erne, Vesterbro i dag Chinatown - kinesiske grønthandlere Amager Den norske sømandskirke Ravelin og Toldboden Christianshavn Udenrigsministe riet Børsen Havnefronten Borups Højskole Thorvaldsens Museum Kongens Nytorv Nyhavn Christian d. 10 Frederiksstaden Designmuseet (forudsat vi kører ad Bredgade) I 1500-tallet kom hollandske bønder til Amager for at dyrke grøntsager. 200 års jubilæum for norsk selvstændighed, Norsk kultur i DK Indgangen til København fra landet - ankomster til København generelt Kanaler anlagt med inspiration fra Holland. Pakhuse fra 1700 tallet og verdenshandel. Varer fra Kina blev losset her KINA og Danmarks forhold Oprindeligt et handelsted for varer, omgivet af vand påtre sider, såskibene kunne komme helt op til. Ankomster fra hele verden, militære aktioner, fra industrihavn til kulturel havn. 50 % elever fra de Nordiske lande. Generelt gode erfaringer med at integrere flygtninge gennem højskolerne. Udvandrede 40 år til Rom, og det var i Rom tidens førende kunstnere mødtes. Kongen tvang adelen til at bygge huse hele vejen rundt om torvet efter fransk forbillede. Svenske krigsfanger, fra sømandshavn til turisthavn. Natiomnalt samlingspunkt under 2. verdenskrig. Trekantshandel. Frederiksstaden er bygget påformuerne fra den florissante periode i sidste halvdel af 1700-tallet. Designmuseet er Danmarks største museum for dansk og international design. 6

7 Pakhusene Pakhuset der ligger længst væk fra centrum er Vestindisk Pakhus. Her opmagasineredes varer fra Dansk Vestindien, disse varer var den råsukker, tobak og bomuld, som slaverne havde produceret påde Vestindiske øer. Slavehandel og import fra bl.a. Kina. Den første kinesiske porcelæn kommer til DK i 1500 tallet Mærsk Toldboden Verdens største containerskibsrederi. Har sejlet krigsmateriel for den amerikanske hær. International sus ved Toldboden ankomster/afgange Chr. 9 Europas svigerfar Ca. 100 kinesere ankommer i begyndelsen af 1900 tallet Sct. Alban Churchillparken Gustavskirken Indiakaj Skt Petri Københavns Universitet Gammeltorv Nationalmuseet Tivoli Religionsfrihed med grundloven Udenlandske mindretal kan bygge kirker. Park, hvor vi mindes krigene i det 20. årh. her finder vi bla. monumentet De sårede kvinder. En gave til det danske folk som tak for jødeaktion 43 Svensk indvandring, forhold til svenskerne op igennem tiden til i dag. Asian house og Kina-handelen Mary boede her inden hun blev gift med kronprinsen Tyskerne i København Københavns Universitet grundlagt i 1479 og latinerkvarteret som kendes fra andre byer, ligger bagved. Københavns ældste torv, her kom varer ind fra landet. I Vestergade låde gamle gæstgiverier Genstande og billeder kommer fra hele verden og mange perioder 1905: koloniudstilling i Tivoli med genstande og mennesker fra de danske kolonier fx Dansk Vestindien. En del af Tivoli er inspireret fra Kina og H.C. Andersen skrev eventyret Nattergalen. Daloon startede med at sælge forårsruller i Tivoli 7

8 Vesterbrosløjfe Vi har valgt Vesterbrosløjfen, fordi Vesterbro har tydelige præg af indvandring i flere bølger. Her begyndte mange deres liv, da byen voksede og brokvartererne udviklede sig i sidste halvdel af tallet, men også i 1960 erne da gæstearbejderne kom til Danmark. Stop Vesterbro Eliaskirken Gasværksvejen skole Istedgade Emner Københavns volde faldt i midten af 1800-tallet. I løbet af de næste 100 år udviklede Vesterbro sig til et arbejderkvarter. Gennem 1960 erne og 1970 erne flyttede mange mennesker uden for byen og Vesterbro blev synonymt med slum. Butikker lukkede og indvandrerbutikkerne opstod. I 1990 erne gik Nordeuropas mest omfattende byfornyelse i gang, og det ændrede Vesterbro til en smuk bydel, der i dag er et cool sted at bo med en noget højere husleje. Bydelen er i dag præget af cafeer, designerbutikker, børnefamilier og indvandrerbutikker og restauranter. Det er et blandet kvarter med mange rige og mange fattige. 16% har en anden etnisk baggrund. Befolkningstæthed efter voldene faldt behov for flere kirker. Fakta om folkekirken i Danmark. Folkeskolen. Nelson Mandela besøgte skolen i 1992, da skolen havde 18 nationaliteter repræsenteret. Denne del af Vesterbro er kendt for at være en farverig forlystelsesgade med de mange barer, mange etniske butikker og restauranter. Områdets historie hænger sammen med arbejderklassen. Denne gade sover aldrig. Istedgade under 2. verdenskrig i China town Skydebanen Skydebrødrene og muren. 8

9 Enghave plads Carlsberg Søndermarken Frederiksberg slot Renovering af lejlighederne i 90 erne - familierne bliver i byen. Nye trends begynder her. Pladsen brugt til kolonihaver og asfaltballer - nyeste toner fra USA. Carlsberg er verdens fjerdestørste bryggeri. Det blev grundlagt herude i 1847 af J.C. Jacobsen der ville brygge bayersk øl. Jacobsen ville brygge verdens bedste øl, og han gik videnskabeligt til værks. Han var stor fan af Louis Pasteur, og han oprettede det første erhvervsdrevne videnskabelige laboratorium i verden. Det betød, at han kunne opfinde en gær til ølbrygning, som i dag bliver brugt i hele verden. Dipylonporten til Ny Carlsberg anlagt af hans søn Carl, der ogsåer kendt som en stor brygger og en stor mæcen. Det er noget af det bedste industriarkitektur i Danmark fra århundredskiftet. Swastika påbygningerne og elefanterne. Det var oprindeligt Carlsbergs bomærke, som blev fjernet i Har et mere naturligt engelsk landskabs og havearkitektur med snoede gange, småsøer og træer. Her finder besøgende ogsåhuse fra den nordiske mytologi og Mindehøjen for de der immigrerede til USA - åben d. 4. juli. Indskift: For dem der rejste og ikke kom tilbage kom til indvielsen - mange kendte eller er beslægtede med de danskere, der tog afsted fra Se til venstre og fået hurtigt blik til Frederiksberg Slot. det gule og hvide slot påtoppen af bakken. Frederik d. 4 fandt inspiration i Italien til at bygge et sommerslot uden for byen. I dag officerskole. Teen kunne nydes i det kinesiske pavilloner Zoo Inspiration fra Eiffeltårnet. Pandabjørne fra Kina påvej pga. Statsbesøg i 2014 De småhaver Vesterbrogade Åbnede i 1864 og var beregnet til det bedre borgerskabs søndagsudflugter. Småudendørs restauranter med traditionel dansk mad. Danmarks nationalret -gammeldags og traditionel: Gris, kartofler og sovs Gammel hovedvej ind til København - mange rejsende fra land til by bl.a. H.C. Andersen. Drøm om arbejde og et bedre liv i byen. Kroer påvejen til de mange rejsende. Sorte Hest Galgebakken Vesterbrogade Københavns Bymuseum Ældste bygning påvesterbro tilbage fra 1600 tallet. En af 4 kroer påvesterbro hvor rejsende, der ikke nåede indenfor byportene, kunne overnatte i sikkerhed. HC Andersen - drømme om storbyen.. Noget luksushotel var Sorte Hest ikke. Nærmeste genbo påden anden side af landevejen var retterstedet. Her blev Struense, som vi skal høre meget mere om senere i eftermiddag, henrettet i Hans lig blev udstillet påhjul og stejle, og her kunne interesserede krogæster fra tid til anden iagttage, hvordan mestermanden udførte sit håndværk. Socialt arbejde blandt flygtninge og indvandrede - Settlementet - akademikere der bosatte sig blandt dårligt stillede. Emmigrantmenigheder i Vesterbro sogn. Fortæller Københavns historie. P.t. særudstilling om immigranter i Danmark. 9

10 Slentretur gennem indre by Vores gæster har lige været påen tre timers bustur og er allerede blevet introduceret til byens historie og de største seværdigheder. I løbet af slentreturen vil vi referere til og binde sløjfer påde fortællinger, de allerede har hørt med fokus på vores tema om The Many Colours of Copenhagen og med hensyntagen til vores målgruppers interesser og forudsætninger. Påslentreturen lægger vi vægt påat interagere med gæsterne i øjenhøjde, og vi har tilrettelagt en varieret tur gennem det gamle København. Stop Emner Gang Tale 1. Rundetårn Introduktion til København som indvandrerby. Europas indflydelse påchristian 4 Trinitatis: Rundetårn, bibliotek og kirke 2 min. 140 m. 2. Krystalgade og den jødiske synagoge De første jøder i DK (Chr. d. 4.) Konflikten mellem de danske jøder og den store russiske jødeindvandring i begyndelsen af 1900 tallet. Bygningens symboler og arkitektur Jødeaktionen - torarullerne i Trinitatis Skuddrabet den 14. februar (Valentinsdag) 3. min. 240 m. 10

11 3. Skt Petri Bygningens historie og særlige reference til Sct. Peter Tysk indvandring i DK i 1500 tallet. Tysk et parallelsprog, som man dyrkede i finere kredse. Det tyske samfund i dagens DK 2 min. 160 m. 4. Universitet/ Domkirke Latinerkvarteret og de 4 fag Fortællingen om Steensen og hjertet Universitetet i dag Ultrakort om Domkirken inden vi går forbi 2 min. 250 m. 5.Gammeltorv Vestergade når landboere kom til byen Caritas springvand, renæssance, opsat 1608 Vandpost, prydgenstand og blufærdighed Guldæbler pådronningens fødselsdag 4 min. 350 m. Kinesiske indvandring i Danmark Virksomheden Daloon blev grundlagt i 1960 af kineseren Sai-chiu Van. Mange råvarer, der i dag er dagligvarer i Danmark, stammer fra udlandet. 6. Magstræde Undgik at blive ødelagt under branden i Ægte, gammel-kbhsk miljø J F Struensee boede i et af husene. Berygtet gade i slutningen af 1800 tallet - stor befolkningstæthed: 1853 kolera epidemi. 6 min. 500 m. 7. Christiansborg Slotsgård Introduktion til det politiske system i DK. Royal indvandring Nutidige politiske udfordringer valg i år Statsbesøg. DK s forhold til Kina 4 min. 300 m. 8.Bibliotekshaven Flådens gamle havn Chr. 4 krigshavn med ringene Jens Munks rejse til USA Det Jødiske Museum 2 min. 150 m 9. Hofteatret De kongelige stalde og kareter Hofteateret blev etableret Christian d. 7, Caroline Mathilde og Struense Nye skikke - Indfødsretten blev indført. 2 min. 150 m. 10. Marmorbroen Svenskekrigene Stormen påkøbenhavn Svenske indvandrere og forholdet til Sverige i nyere tid. Kig over påborups Højskole, hvor ca. halvdelen kommer fra de andre nordiske lande. Afslutning påslentreturen, nu fortsætter vi til Nationalmuseet 11

12 Nationalmuseet, Udstillingen Danmarkshistorier Udstillingen Danmarkshistorier befinder sig på Nationalmuseets anden sal. Udstillingen åbnede i 2001 og fortæller 340 års Danmarkshistorie. I den periode ændrede Danmark sig fra at være en europæisk stormagt, der kontrollerede indsejlingen til Østersøen, til et lille land, der måfinde sin plads som alliancepartner blandt andre lande. Vi gik fra enevælde til demokrati. Tilsammen giver de mange småhistorier et indblik i de meget forskellige livsvilkår og betingelser, muligheder, drømme og forventninger til livet, der har været gennem tiden. Der er mange interessante og relevante stop i denne udstilling. Vi har valgt stop ud fra følgende overvejelser: Relevans for vores emne, Der er logistisk-tekniske udfordringer. Der er mange snævre gange og smårum i udstillingen, hvor det kan være svært at stå20 mennesker. Visse steder er akustikken ogsåganske dårlig, såderfor fravælger vi disse rum. Introduktion uden for Nationalmuseet. Der er beregnet 10 min. til garderobe og toilet. 12

13 Stop Sted Emner Tale Gang 1. Uden for Nationalmuseet Introduktion til Nationalmuseet Nu skal vi besøge Danmarks største kulturhistoriske museum, der har til huse i et kongeligt palæ fra 1700-tallet Museets faste udstillinger spænder i tid over tusinder af år og bringer gæsterne rundt i det mest af verden. Nationalmuseets danske udstillinger byder påen rejse gennem mere end års Danmarkshistorie. Vi springer ind i den udstilling, der hedder Danmarksbilleder, der handler om den danske historie fra 1660, hvor Danmark er et forarmet og krigshærget land, og vi følger udstillingen op til år Vi skal være påmuseet i en time Instruks i aflevering af frakker og tasker i garderoben og information om toiletforhold, tid og mødested min. 3 min. (+ 10 min. til garderobe) 2. Rum 201 Introduktion til udstillingen Danmarkshistorier Vi står foran Lille Marie pånekys arm : Perioden fra enevældens indførelse og frem til dagens velfærdssamfund: kontinuitet og brud Udstillingens rum er småog intime: sans og se 3. Rum 205 Enevældens betydning for samfundet Den danske helstat var enevælde og var en multinational stat. Helstat med mange kulturer. Rigets grænser var bestemt af kongens magt, ikke af sproget. Man talte fransk ved hoffet, dansk til hunden Stændersamfund med forskel påprivilegier Centralisering, ensretning og kontrol 4. Rum 216 Verdenshandel og kinamode Vi ser påen bøsse, der blev lavet i Danmark og sendt til Afrika. Vi er i den florissante periode, hvor trekantshandelen er påsit højeste. 1 min 2.30 min. 1 min. Forbindelser og kulturel udveksling mellem Danmark og Kina Silkestoffer der kom fra Kina via Silkevejen. Porcelæn og boligindretning Officielle forbindelser mellem DK og Kina Rum 222 Nye madtraditioner fra hele verden Borgerskabets nye mad og drikke Kaffe, te og chokolade Kartoflen blev for alvor kendt i 1760 erne, hvor kartoffeltyskerne kommer til markedet i Viborg. Siden er det blevet til en vigtig ingrediens i dansk madkultur 6. Rum 223 Indfødsret og oplysningstid Vi ser påden økse, Struense blev halshugget med. Konsekvensen af hans indflydelse blev indfødsretten. Danskerne lukker sig om sig selv Den franske revolution og københavnerne Oplysningstid i Danmark 7. Rum 230 Højskolerne og demokrati Grundloven min. 2 min. 1 min. 13

14 Forsamlingsfrihed og foreninger Grundtvig og højskoletanken 8. Rum 232 Indvandring og udvandring De nye verdener: fra land til by, fra land til land Jernbaner og industrialisering Udvandringen til USA Byliv, socialisme og Louis Pio 9. Rum 236 Teknologisk udvikling /plastic fantastic Opel og køleskabet Indflydelse fra USA Velfærdsmodel og forbrugersamfund Modernismens møbeldesign og plastik 1960 erne fuld beskæftigelse (læg mærke til New Danes på vejen) 2 min min. 10. Rum 201 (bagved hashbode n) Danmark i dag og afrunding Christiania som turistattraktion Danmark i dag: Danmarks befolkning består af mange nationaliteter, både mænd og kvinder arbejder Danmark i den store verden. Danmarks deltagelse i krige, Instruks og tidsangivelse til garderobe, toilet og shopping i museumsbutikken, og information om dagens videre forløb. Konklusion og perspektivering De fleste af verdens byer er skabt af indvandring - og København er ingen undtagelse. Uden en kontinuerlig indvandring fra nær og fjern ville sygdomsepidemier og den store dødelighed i byerne før i tiden have affolket byerne eller i hvert fald forhindret deres vækst og udvikling. Og uden indvandring og mødet med andre kulturer ville spredningen af nye idéer og teknologier være sket i et langsommere tempo eller slet ikke. Det er det billede vi forsøger at vise med vores tur: The Many Colours of Copenhagen. De kinesiske og amerikanske gæster får et godt overblik over København og livet i København, som det var engang - en fæstningsby med aflåste porte, men alligevel åben for indflydelse udefra - og som det er i dag, en åben grøn moderne kosmopol. Et fuldgyldigt medlem af en global verden. Der er mange muligheder for at udvide turen i forhold til vores emne. F.eks. kunne man tilrettelægge ture, hvor man gik i dybden med de danske jøders historie eller lave en slentretur gennem Frederiksstaden, hvor man kommer tættere påudvandringen til USA og kan udfolde beretningen om Frederiksstadens overdådighed bygget påde store indtægter fra handlen i sidste halvdel af 1700-tallet. Historien om madkultur rummer ogsåen væsentlig fortælling om Danmark, danskerne og indflydelsen fra kulturer i hele verden og kunne være interessant for amerikanere. Kinesere derimod vil gerne høre mere om dansk mode og design. 14

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Velkommen til Copenhagen GO Hotel.

Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Copenhagen Go Hotel Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Introduktion Copenhagen Go Hotel er lyst og moderne indrettet og tilbyder gode faciliteter til både par- og familieferie nær København. Hotellet tilbyder

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Velkommen til Copenhagen GO Hotel.

Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Copenhagen Go Hotel Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Introduktion Copenhagen Go Hotel er lyst og moderne indrettet og tilbyder gode faciliteter til både par- og familieferie nær København. Hotellet tilbyder

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

ROSKILDE DOMKIRKE OPLEV UNESCOS VERDENSARV OG KONGELIGE GRAVE I...

ROSKILDE DOMKIRKE OPLEV UNESCOS VERDENSARV OG KONGELIGE GRAVE I... OPLEV UNESCOS VERDENSARV OG KONGELIGE GRAVE I... ROSKILDE DOMKIRKE Siden 1995 har Roskilde Domkirke været optaget på UNESCOs verdensarvsliste - en liste som også tæller verdenskendte monumenter som Pyramiderne

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 11.948,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

Postillion Hotel Haren-Groningen

Postillion Hotel Haren-Groningen Postillion Hotel Haren-Groningen Tæt på universitetsbyen Groningen, ligger Postillion Hotel Haren-Groningen. I groningen kan I besøge Martinikirkens grå tårn fra 1400-tallet, spise frokost i guldkontoret

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

Quality Hotel Høje Taastrup Moderne hotel i rolig forstad til København. Tag på shoppingtur og spis godt.

Quality Hotel Høje Taastrup Moderne hotel i rolig forstad til København. Tag på shoppingtur og spis godt. Quality Hotel Høje Taastrup Velkommen til Quality Hotel Høje Taastrup Introduktion Quality Hotel Høje Taastrup ligger 20 km uden for København, og er let at komme til, uanset om I kommer i bil, med tog

Læs mere

Museet Ribes Vikinger

Museet Ribes Vikinger Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 for lejrskoler Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Museet Ribes Vikinger er placeret på netop det sted,

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Madam Sprunck Miniferie på Nordsjælland nær kunst og kulturelle seværdigheder

Madam Sprunck Miniferie på Nordsjælland nær kunst og kulturelle seværdigheder Madam Sprunck Velkommen til Madam Sprunck! Introduktion Midt i historiske Helsingør ligger det lille og traditionsrige Madam Sprunck. Den centrale beliggenhed gør hotellet til et attraktivt sted at overnatte,

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

De Bonte Wever Assen.

De Bonte Wever Assen. De Bonte Wever Assen De Bonte Wever Assen. Introduktion På De Bonte Wever Assen kan I nyde godt af hotellets indendørs- og udendørs pool, spa, bowlingbane og legerum. I kan også bestille tid til en afslappende

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 Art Deco Art Deco er en stilart som startede som kunst tidligt

Læs mere

GLÜCKSTADT OG ALTONA

GLÜCKSTADT OG ALTONA ANKOMSTER At være parat til at flytte ligger ikke jøder fjernt, for den fælles hukommelse i det jødiske samfund er i høj grad historien om vandring. Den bibelske beretning om Moses, der ledte israelitterne

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage med M/S Rakhmaninov Velkommen ombord på M/S Rakhmaninov på dennes sidste rejse inden vinterpausen i Rostov. Rejsen starter i Moskva og slutter 19 dage senere

Læs mere

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 16.498,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Hotel Stadt Hamburg ligger centralt i Friedrichstadt. Hotellet har en hyggelig terrasse, hvor I kan slappe af efter en lang dag.

Hotel Stadt Hamburg ligger centralt i Friedrichstadt. Hotellet har en hyggelig terrasse, hvor I kan slappe af efter en lang dag. Hotel Stadt Hamburg I bor på det hyggelige Hotel Stadt Hamburg, som blev bygget helt tilbage i 1806. På det familiedrevede hotel finder I en fin atmosfære og I kan straks mærke sjælen. Det lille hotel

Læs mere

Campanile Hotel Venlo Hyggelig by og shopping paradis nær den tyske grænse

Campanile Hotel Venlo Hyggelig by og shopping paradis nær den tyske grænse Campanile Hotel Venlo Campanile Hotel ligger i Venlo, som er kendt for sine gode shopping muligheder. Introduktion 1 km. fra den tysk-hollandske grænse ligger Campanile Venlo. I Venlo kan I beundre de

Læs mere

IN SEARCH OF IDENTITY

IN SEARCH OF IDENTITY IN SEARCH OF IDENTITY Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering En jubilæumsgave til de tidligere Dansk Vestindiske Øer In Search of Identity 2017 er 100-året for

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer I smukke omgivelser ligger det 4-stjernede hotel Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer. Hotellet er ideelt til miniferier og weekendophold i Holland. Det moderne

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer I smukke omgivelser ligger det 4-stjernede hotel Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer. Hotellet er ideelt til miniferier og weekendophold i Holland. Det moderne

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Best Western Hotel Bremen East

Best Western Hotel Bremen East Best Western Hotel Bremen East Velkommen til Best Western Hotel Bremen East! Introduktion Hotellet ligger i rolige omgivelser, tæt på grønne områder. Fra hotellet tager det blot 15 minutter med bus ind

Læs mere

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger kun 2,5 kilometer fra Lund centrum - en by med 1000 år gamle aner. Der er mange seværdigheder, restauranter og muligheder for shopping. Med tog tager det

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015

Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015 Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015 Baggrund og idé Sommeren 2015 viser den tyske kunstner, Till Verclas, et udendørs installationsværk, Den Anden Havn, i Bouet på Læsø. Værket består af syv

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Best Western Hotel Mannheim City Oplevelser i naturskønne omgivelser og blandt gamle middelalderlevn.

Best Western Hotel Mannheim City Oplevelser i naturskønne omgivelser og blandt gamle middelalderlevn. Best Western Hotel Mannheim City Hotellet ligger centralt i Mannheim. Introduktion Best Western Hotel Mannheim City ligger i gåafstand fra de fleste attraktioner i byen, hvor havnen, shoppingområdet og

Læs mere

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Historie 7 fra Gyldendal samt www.historiefaget.dk. Hertil kommer brug af film og andre medier. Uge 33-41

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Moskva - Ekaterinburg - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude 12 Dage / 11 Nætter

Moskva - Ekaterinburg - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude 12 Dage / 11 Nætter Ruslands Transsibiriske Jernbane Moskva - Ekaterinburg - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude 12 Dage / 11 Nætter Dag 1 Ankomst til Moskva. Transfer fra lufthavnen til hotellet, indkvartering. Fritid. Dag

Læs mere

oplev Søndermarken Den historiske folkepark

oplev Søndermarken Den historiske folkepark oplev Søndermarken Den historiske folkepark BAG SØNDERMARKEN VALBY LANGGADE N SØNDRE FASANVEJ PILE ALLÉ ZOO ROSKILDEVEJ FREDERIKSBERG SLOT 0 100 200 METER Statue af Adam Oehlenschläger Norske Hus Mindehøjen

Læs mere

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg Lærervejledning Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Mit Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn om formidling af egnens kulturarv. Målet

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie

Læs mere

GRATIS tilbud til skoler!

GRATIS tilbud til skoler! tilbud til skoler! Salaam kommer til din skole med film og dialog om en global verden. Nu kan du booke film og dialog arrangementer til din klasse. Obs! Arrangementerne skal være afholdt inden 8. sep.

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen.

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen. Fortællingen om Danmarks historie Vi følger den eventyrlige Danmarkshistorie fra de ældste tider til nutiden i 20 fortællinger hver med sit tema. De væsentligste emner i Danmarks lange historie forbindes

Læs mere

Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen.

Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen. Den 9- til 13. maj 2016 var vi en BKC gruppe på 16 personer der var på tur til Celle. Tak til Rita for opfordringen. Vitus rejser samlede os op Tåstrup, Valby og Ølby. Første stop efter færgen var i Hamborg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2.s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste Hvilke af disse fire handelsvarer hentede man ikke på Guldkysten? 1. Silke 2. Elfenben 3. Guld 4. Slaver Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

Hotell Vesterhavet. Bo i naturskønne omgivelser nær Falkenberg og oplev den svenske vestkyst. Hotell Vesterhavet.

Hotell Vesterhavet. Bo i naturskønne omgivelser nær Falkenberg og oplev den svenske vestkyst. Hotell Vesterhavet. Hotell Vesterhavet Hotell Vesterhavet er et sted, der passer til jer, uanset om I er ude efter en sommerferie eller weekendtur. Naturskønt område tæt på både skov, hav og byliv. Hotellet har en skøn beliggenhed

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Syllabus for Historie i 7. klasse for skoleåret 2014-15

Syllabus for Historie i 7. klasse for skoleåret 2014-15 Uge Dato Dag Beskrivelse Sidetal 33 13-08-14 Ons Første Skoledag: Uddeling af bøger Del 1: Folket styrer Oldtidens Grækenland 14-08-14 Tor In Class Work: Kopi 1A: Påbegyndelse af Logbog, Introduktion:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

AURORAPRISEN. Mads Nørgaard Bureau: SELIGEMIG Kreativt ansvarlige: Daniel Norit-Bodilsen, Jonas Quist Nielsen, Simon Engstrøm

AURORAPRISEN. Mads Nørgaard Bureau: SELIGEMIG Kreativt ansvarlige: Daniel Norit-Bodilsen, Jonas Quist Nielsen, Simon Engstrøm AURORAPRISEN Mads Nørgaard Bureau: SELIGEMIG Kreativt ansvarlige: Daniel Norit-Bodilsen, Jonas Quist Nielsen, Simon Engstrøm Det sidste man gider køre. Afhængigt af, om man sidder foran eller slænger sig

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien)

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien) KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE ROA (Belgien) Roa er en belgisk graffitimaler, der generelt maler dyr, der har en relation til det område de bliver malet i. ROA's farvepallette er minimalistisk og ofte

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere