Målgruppeovervejelser... 3 Amerikanere fra sukker til sneakers...3 Kinesere fra fajance til forårsruller.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målgruppeovervejelser... 3 Amerikanere fra sukker til sneakers...3 Kinesere fra fajance til forårsruller.3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion og valg af emne.2 National indvandring til København: Fra land til by..2 International indvandring til København: Fra land til land...2 Kulturmøder, slaveri og kineserier.2 Valg af emne..3 Målgruppeovervejelser... 3 Amerikanere fra sukker til sneakers...3 Kinesere fra fajance til forårsruller.3 Kommunikationsstrategi 4 Kulturforståelse..4 Appelformer, kropssprog og andre udtryksmidler.4 Oplevelsesdesign 5 Turproduktet: The Many Colours of Copenhagen.5 Bytur...5 Vesterbrosløjfe...8 Slentretur gennem indre by..10 Nationalmuseet: Udstillingen fra Danmarkshistorier 1660 til Konklusion og perspektivering...14 Litteraturgrundlag...15 Bilag 1 Kontekst og målgruppebeskrivelse

2 Introduktion og valg af emne De første Ord, vi paa Toldboden hørte, vare disse: Woher kommen Sie? Was bedienen Sie? Denne tyske Modtagelse gjorde en fransk officer, saa forundret, at han sagde til mig: Hjærtens herre, til hvad for et Land ere vi nu komne? Ankomst til København med skib, Peter Kold, 1738 I citatet fortæller Peter Kold, at de første ord, han hørte, var: Hvor kommer De fra? Hvad bestiller de her? Dengang var tysk almindeligt. I dag kan man høre mange andre sprog i København som f.eks. arabisk, tyrkisk eller russisk. Uden indvandring, uden kulturmøder og internationale forbindelser ville København ikke se ud, som den gør i dag. Indvandrere og indflydelse fra forskellige lande og fra forskellige tider sætter deres tydelige spor i byen. (Kilde: At blive Københavner, Københavns Museum) København har ligesom alle andre store byer gennem tiderne været præget af indvandring. Langt hovedparten af indvandringen er foregået næsten ubemærket. Men nogle indvandrere har fået særlig opmærksomhed. Enten fordi de kan noget særligt, eller fordi de gennem religion, hudfarve eller kulturel praksis skiller sig ud fra resten af befolkningen. Verden åbner sig for københavnerne gennem mødet med andre mennesker og deres kulturer. Vi har kaldt vores tur The Many Colours of Copenhagen. I vores projekt vil vi vise sporene af den nationale og internationale indvandring til kosmopolen København, og den indflydelse mødet med fremmede kulturer ude i verden har haft påbyen. National indvandring til København: Fra land til by En stor del af de mennesker, der er kommet til København er kommet fra andre dele af Danmark. Fra midten af 1800-tallet og igennem det 20. årh. har byen været præget af massiv indvandring fra land til by. Mange landarbejdere flyttede til byerne, hvor de nye arbejdspladser i industrien lå. Man lagde fabrikkerne i eller ved byer med gode transportmuligheder med skibe og tog. Derfor strømmede folk fra landet til byen. Det gælder ikke kun København, men de fleste større byer i verden. International indvandring til København: Fra land til land Pådet internationale plan har folk fra forskellige dele af kloden, lige fra Sverige til Indien, fundet vej til København for at handle, for at finde arbejde, eller fordi de var påflugt fra hungersnød, krig eller politisk forfølgelse. Flere er rejst hjem igen, mens andre har bosat sig i byen, stiftet familie, fået arbejde og er blevet en del af den københavnske befolkning og historie. Over halvdelen af Københavns befolkning i dag er ikke født i byen, men et andet sted i landet eller i udlandet. (kilde: Københavns Museum) Kulturmøder, slaveri og kineserier Nysgerrigheden og lysten til at prøve noget nyt er en stor drivkraft i mennesket. Det eksotiske og fremmede fascinerer tallet var ingen undtagelse. Opdagelsesrejsende og handelsskibe bringer viden om fremmede egne og specialiteter hjem til Danmark. Indtryk fra fjerne egne prægede også moden, og møbler og tapeter med kinesiske udsmykninger blev meget populære. Især hentede man porcelæn hjem i store mængder. Kaffen er populær, og til kaffe skal man have sukker. I 1700 tallet starter et handelseventyr kendt som trekantshandlen. Fra København sejler danske skibe med våben og indiske bomuldsstoffer til den Afrikanske guldkyst, hvor de blev byttet til mennesker, der blev solgt som slaver påde Vestindiske sukkerplantager. Danske købmænd tjente formuer pådenne rute, 2

3 og enkelte slaver ender i Danmark. De bliver trofæer i adelens eller nyrige købmænds husholdninger, og det bliver moderne at have en slave med på familieportrættet, som billedet Lille Marie på barnepigen Nekys arm. Neky var fra Dansk Vestindien og tjente i København hos søofficer Hans Birch Dahlerup, der havde været påskt. Croix. Hele Frederiksstaden - en juvel i København og kandidat til UNESCO s verdensarvsliste - er bygget på indtægter fra den florissante periode. Valg af emne Danskerne bliver ofte opfattet som en homogen befolkning. Vores forskellige baggrunde i gruppen er dog et godt eksempel påhvad København ogsårummer, og vores motivation til at vælge dette emne kommer bl.a. fra egne erfaringer som indvandrere. Jun kom til Danmark fra Kina for 20 år siden pga. kærlighed, Sara har været udenlandsdansker i USA og har med sine jødiske aner mange immigranthistorier i familien, og Mette tog den lange vej fra Esbjerg til København, da hun skulle til storbyen for at studere. Historien er fortællinger, vi kan bruge til noget. Historien fortæller om en verden som var og kaster lys over den verden, som er - lige nu. Den sætter nutiden i perspektiv og gør os opmærksomme på temaer og diskussionsemner i vores egen tid. Vi vil vise disse spor og fortælle historien om indvandringen til København, og fortælle hvordan indvandrere gennem tiden har påvirket København og københavnernes liv. Vi vil give vores gæster et billede af, hvordan byen er vokset og har forandret sig i kraft af mødet med andre kulturer. Vi fortæller ogsåom nogle væsentlige kulturmøder i en periode, hvor vi var en stærk søfarts- og handelsnation og en stormagt i Norden. Vi har valgt at vise vores gæster Vesterbro som et særligt tilvalg med bydelens spor efter indvandring fra land til by og fra fremmede kulturer i 1970 erne og frem til i dag. Vi har valgt Nationalmuseets udstilling Danmarkshistorier med genstande af betydning for danskernes kulturmøder. Endelig har vi tilrettelagt en slentretur med stop, hvor vi fortæller om indvandringen og kulturmødet som en del af den gamle bys fundament og udvikling. Målgruppeovervejelser Turen The Many Colours of Copenhagen er målrettet kinesere og amerikanere. Fælles for begge grupper er, at de aldrig har besøgt Skandinavien, og at deres forkundskab til Danmark er lille. Turen begynder i København, hvor de skal opleve byen påflere måder, og dagen efter skal de påen heldagstur til Roskilde (se det fulde program i bilag 1). Amerikanere fra sukker til sneakers Amerikanske turisters kendskab til Danmark er generelt meget lavt. De ser Skandinavien som en helhed, og påvores tur er det derfor vigtigt at have fokus påfælles referencepunkter og emner, som vores målgruppe kan identificere sig med. (http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/strategi-usa- 2015). De amerikanske gæster er primært fra den amerikanske østkyst og er påen klassisk Grand Tour Scandinavia, som er en 15 dages rundtur til Danmark, Norge og Sverige. Aldersmæssigt er de mellem 50 og 70, er mobile og har ingen hjemmeboende børn (se det fulde program i bilag 1). Flere af gæsterne har jødisk baggrund og er påforhånd meget positive i deres opfattelse af Danmark. Andre har valgt destinationen pga. af deres skandinaviske rødder, og vil gerne opleve det land, deres forfædre rejste fra. De har som indbyggere i en immigrantnation særlige forudsætninger for at identificere sig med ind-og udvandring. Derudover har St. Thomas, St. Croix og St. John, de tre øer, som udgør US Virgin Islands, og som i århundreder var dansk slavekoloni indtil 1917, da Danmark solgte øerne til USA, ogsåen stor interesse for vores målgruppe. Den amerikanske indflydelse pådanmark i nyere tid, vil vi ogsåvære en del af vores fortælling. Bl.a. fortæller vi pånationalmuseet om import af hvidevarer fra USA og plastic og påvesterbrosløjfen om asfaltballer med musik af Elvis. 3

4 Kinesere fra fajance til forårsruller Det kinesiske rejsemarked er i stærk vækst, og det nyder Danmark ifølge Visitdenmark godt af. Potentialet er stort. Antallet af kinesiske overnatninger i Danmark er næsten tredoblet i perioden fra (http://www.kampagnesalg.visitdenmark.com/markedercampaigns.aspx? markeder=kina). Målet er både at markedsføre København over for et større publikum i Kina og samtidig forbedre produktet, så de besøgende kinesere får en endnu bedre oplevelse af København, siger Lars Bernhard Jørgensen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen. Vores gæster primært fra Beijing er ogsåpåen klassisk Grand Tour Scandinavia, som er en 15 dages rundtur til Danmark, Norge og Sverige. Flere af gæsterne har valgt destinationen Skandinavien efter at have besøgt andre europæiske lande, og de vil gerne opleve kongernes og H.C. Andersens land. Vores mål med at tage udgangspunkt i indvandring og kulturmøder er at skabe identifikation og finde de fælles referencepunkter mellem kinesere og danskere. Det er særligt vigtigt, netop fordi kinesisk og dansk kultur er meget forskellig. Kineserne kender og elsker H.C. Andersens eventyr. Det er obligatorisk læsning i den kinesiske grundskole. H.C. Andersen var selv indvandret fra Odense til København, og han rejste meget rundt i Europa for at hente inspiration. Det var jo ogsåh.c. Andersen, der i sit livs eventyr skrev: At rejse er at leve. Kinesere har siden 1700-tallet sat deres præg påkøbenhavn. Først gennem import af de såkaldte kineserier til adelen og det bedre borgerskab, siden gennem mode og mad. Og endelig gennem en succesfuld nutidig integration. Alle danskere kender Daloon forårsruller. Det er disse historier, vi gerne vil fortælle til de kinesiske gæster. De kinesiske gæster vil ogsågerne have spændende historier om Kongehuset og danskernes hverdagsliv som for eksempel skolesystemet, arbejdsmarkedet og ferielivet. De interesserer sig ogsåfor ligestillingen mellem mænd og kvinder. Kommunikationsstrategi Kulturforståelse Teoretisk læner vi os op af Jensen, Iben (2007. Grundbog i Kulturforståelse. Kap 9) og hendes analyseredskaber, som kan skabe større bevidsthed om hvordan kultur, etnicitet og identitet har indflydelse på, hvordan vi interagerer interkulturelt. I mødet med andre mennesker opstår der bl.a. kulturelle fixpunkter, som er situationer hvor begge parter identificerer sig ved emnet og finder det relevant. Det kunne f.eks. være fortællingen om de danske immigranter til USA, hvor der opstår et fælles historisk referencepunkt, eller fortællingen om Daloon, hvor kineserne får et indblik i dansk madhistorie. Vi er opmærksomme påat både amerikanere og kinesere er blufærdige, og at f.eks. sex og politik kan være følsomme emner, som skal formidles påen diskret og neutral måde - især når vi er påvesterbrosløjfen. 4

5 Appelformerne, kropssproget og andre udtryksmidler I vores tur gennem København er en bevidst brug af alle tre appelformer alfa og omega i forhold til den oplevelse, som gæsterne får. Med hensyn til etos, opfatter vi os selv som kompetente og tillidsvækkende turistførere alle med en dobbeltuddannelse og alle har haft med mennesker at gøre enten i kraft af undervisning, kommunikation og salg. Vi er gode til at aflæse en stemning og skrue op og ned for virkemidler som for eksempel humor. Vi er særligt bevidste om balancen mellem logos og patos. Hvert stop skal indeholde begge appelformer. Logos med de faktuelle informationer som årstal, antal, stil og arkitekter. Patos, der er den gode historie eller den lille anekdote, der får gæsterne til at trække påsmilebåndet eller huske en bestemt begivenhed. Der er en lille forskel påkinesere og amerikanere. Hvor kinesere forventer flere faktuelle oplysninger, forventer amerikanere mere fortælling. Sagt lidt firkantet, vil vi pådenne tur selvfølgelig tage udgangspunkt i det vi ser, dvs. i genstande pånationalmuseet, bygninger og hvad vi ser pågaden, men vi vil altid forsøge at bygge fortællingen op med fokus påkød og blod og ikke påmursten. Kropssproget er en væsentlig del af guidens sprog. Kropssproget handler om brugen af hænder, og om du står lænet frem mod dine gæster eller holder distance. Men ogsåøjenkontakten og stemmeføringen er afslørende. Det viser blandt andet, om du elsker at fortælle, og om du er engageret og passioneret. Vi er meget bevidste om brugen, for selv om vi alle er passionerede historiefortællere, der gerne vil smitte gæsterne med vores engagement, såkan det blive for meget for gæsterne. Et meget aktivt kropssprog kan virke intimiderende grænsende til det ubehagelige pånogle mennesker. På Nationalmuseet er pladsen visse steder trang og akustikken dårlig. Derfor er det nødvendigt at fåfolk meget tæt på. Stemmen bliver tilsvarende lavere, ligesom kropssproget bliver tilpasset efter plads og emne. Sproglige elementer som tre-trinsraketter (for Gud, konge og fædreland) sammenligninger, brug af billeder og kontraster er ogsåtræk, vi benytter i vores fortællinger. Vi benytter dem især, for at gøre det nemmere for vores målgrupper at forståen given beskrivelse. Oplevelsesdesign De rammer, som projektet er lagt i, lægger ikke op til en høj grad af interaktivitet for vores gæster, da det er os som guider, der har tilrettelagt og formet dagens ture, men vi vil ind i mellem inddrage dem ved f.eks. at stille retoriske spørgsmål. Jantzen bruger begrebet oplevelsens tre led, og vi vil gerne opnå, at gæsterne i løbet af dagen bliver forandrede, forundrede og forvandlede. Mange af Jantzens kriterier for en god oplevelse, kan ogsåsagtens kobles påvores forløb; dagens seværdigheder er unikke, og gæsterne vil fåen lærende og interessant dag i København. En god oplevelse skal også være involverende. Særligt pånationalmuseets udstilling Danmarkshistorier er der meget at se på, og der er dæmpet musik i mange af rummene. Udstillingen er sanselig og fortællende og afvekslende, og de smårum og dunkle rum medvirker til en intim atmosfære. Samtidig er den meningsfuld i forhold til vores målgrupper. Der er maleriet med Neky og Lille Marie fra s. 1, der er genstande fra Kina og fra Trekantshandlen og fra mange andre egne. Her fortæller vi gæsterne om Danmark og danskerne på en nærværende måde - og det underbygger udstillingen med de unikke genstande, som vi tager udgangspunkt i. At vise rum og genstande er altid begrænsningens kunst. Det er en udfordring at gå igennem en række spændende rum og gennem 350 års Danmarkshistorie med ganske fåstop. Derfor overvejer vi instruktionerne til gæsterne om, hvad de skal lægge mærke til undervejs. Ogsåpå slentreturen har vi gjort os de samme overvejelser ved at vise de unikke seværdigheder, de autentiske gader og pladser med en høj grad af relevans for vores målgrupper. Turproduktet The Many Colours of Copenhagen Turproduktet indeholder: Tre timers bustur, Vesterbrosløjfe, slentretur og besøg pånationalmuseet (se bilag 1 for hele besøget). I beskrivelsen har vi markeret særlige informationer for de kinesiske gæster med en lille vignet, en kinesisk lampe, som vi ikke giver de amerikanske gæster. 5

6 Bytur Byturen er en tretimers klassisk bustur gennem København med traditionelle highlights. Påturen stopper vi i 30 minutter ved Amalienborg og 15 minutter ved Den Lille Havfrue. Vi giver de sædvanlige informationer om byen og seværdighederne, men samtidig har vi valgt steder eller attraktioner som særlige fokuspunkter, der enten har reference til vores målgrupper eller til vores tema. Disse fremgår af nedenstående skema. Stop Introduktion Vesterbro Fokuspunkter med henblik påtema og målgruppe Byportene blev sløjfet, Mangfoldig bydel, mennesker fra land til by, indvandrere i 60 erne, Vesterbro i dag Chinatown - kinesiske grønthandlere Amager Den norske sømandskirke Ravelin og Toldboden Christianshavn Udenrigsministe riet Børsen Havnefronten Borups Højskole Thorvaldsens Museum Kongens Nytorv Nyhavn Christian d. 10 Frederiksstaden Designmuseet (forudsat vi kører ad Bredgade) I 1500-tallet kom hollandske bønder til Amager for at dyrke grøntsager. 200 års jubilæum for norsk selvstændighed, Norsk kultur i DK Indgangen til København fra landet - ankomster til København generelt Kanaler anlagt med inspiration fra Holland. Pakhuse fra 1700 tallet og verdenshandel. Varer fra Kina blev losset her KINA og Danmarks forhold Oprindeligt et handelsted for varer, omgivet af vand påtre sider, såskibene kunne komme helt op til. Ankomster fra hele verden, militære aktioner, fra industrihavn til kulturel havn. 50 % elever fra de Nordiske lande. Generelt gode erfaringer med at integrere flygtninge gennem højskolerne. Udvandrede 40 år til Rom, og det var i Rom tidens førende kunstnere mødtes. Kongen tvang adelen til at bygge huse hele vejen rundt om torvet efter fransk forbillede. Svenske krigsfanger, fra sømandshavn til turisthavn. Natiomnalt samlingspunkt under 2. verdenskrig. Trekantshandel. Frederiksstaden er bygget påformuerne fra den florissante periode i sidste halvdel af 1700-tallet. Designmuseet er Danmarks største museum for dansk og international design. 6

7 Pakhusene Pakhuset der ligger længst væk fra centrum er Vestindisk Pakhus. Her opmagasineredes varer fra Dansk Vestindien, disse varer var den råsukker, tobak og bomuld, som slaverne havde produceret påde Vestindiske øer. Slavehandel og import fra bl.a. Kina. Den første kinesiske porcelæn kommer til DK i 1500 tallet Mærsk Toldboden Verdens største containerskibsrederi. Har sejlet krigsmateriel for den amerikanske hær. International sus ved Toldboden ankomster/afgange Chr. 9 Europas svigerfar Ca. 100 kinesere ankommer i begyndelsen af 1900 tallet Sct. Alban Churchillparken Gustavskirken Indiakaj Skt Petri Københavns Universitet Gammeltorv Nationalmuseet Tivoli Religionsfrihed med grundloven Udenlandske mindretal kan bygge kirker. Park, hvor vi mindes krigene i det 20. årh. her finder vi bla. monumentet De sårede kvinder. En gave til det danske folk som tak for jødeaktion 43 Svensk indvandring, forhold til svenskerne op igennem tiden til i dag. Asian house og Kina-handelen Mary boede her inden hun blev gift med kronprinsen Tyskerne i København Københavns Universitet grundlagt i 1479 og latinerkvarteret som kendes fra andre byer, ligger bagved. Københavns ældste torv, her kom varer ind fra landet. I Vestergade låde gamle gæstgiverier Genstande og billeder kommer fra hele verden og mange perioder 1905: koloniudstilling i Tivoli med genstande og mennesker fra de danske kolonier fx Dansk Vestindien. En del af Tivoli er inspireret fra Kina og H.C. Andersen skrev eventyret Nattergalen. Daloon startede med at sælge forårsruller i Tivoli 7

8 Vesterbrosløjfe Vi har valgt Vesterbrosløjfen, fordi Vesterbro har tydelige præg af indvandring i flere bølger. Her begyndte mange deres liv, da byen voksede og brokvartererne udviklede sig i sidste halvdel af tallet, men også i 1960 erne da gæstearbejderne kom til Danmark. Stop Vesterbro Eliaskirken Gasværksvejen skole Istedgade Emner Københavns volde faldt i midten af 1800-tallet. I løbet af de næste 100 år udviklede Vesterbro sig til et arbejderkvarter. Gennem 1960 erne og 1970 erne flyttede mange mennesker uden for byen og Vesterbro blev synonymt med slum. Butikker lukkede og indvandrerbutikkerne opstod. I 1990 erne gik Nordeuropas mest omfattende byfornyelse i gang, og det ændrede Vesterbro til en smuk bydel, der i dag er et cool sted at bo med en noget højere husleje. Bydelen er i dag præget af cafeer, designerbutikker, børnefamilier og indvandrerbutikker og restauranter. Det er et blandet kvarter med mange rige og mange fattige. 16% har en anden etnisk baggrund. Befolkningstæthed efter voldene faldt behov for flere kirker. Fakta om folkekirken i Danmark. Folkeskolen. Nelson Mandela besøgte skolen i 1992, da skolen havde 18 nationaliteter repræsenteret. Denne del af Vesterbro er kendt for at være en farverig forlystelsesgade med de mange barer, mange etniske butikker og restauranter. Områdets historie hænger sammen med arbejderklassen. Denne gade sover aldrig. Istedgade under 2. verdenskrig i China town Skydebanen Skydebrødrene og muren. 8

9 Enghave plads Carlsberg Søndermarken Frederiksberg slot Renovering af lejlighederne i 90 erne - familierne bliver i byen. Nye trends begynder her. Pladsen brugt til kolonihaver og asfaltballer - nyeste toner fra USA. Carlsberg er verdens fjerdestørste bryggeri. Det blev grundlagt herude i 1847 af J.C. Jacobsen der ville brygge bayersk øl. Jacobsen ville brygge verdens bedste øl, og han gik videnskabeligt til værks. Han var stor fan af Louis Pasteur, og han oprettede det første erhvervsdrevne videnskabelige laboratorium i verden. Det betød, at han kunne opfinde en gær til ølbrygning, som i dag bliver brugt i hele verden. Dipylonporten til Ny Carlsberg anlagt af hans søn Carl, der ogsåer kendt som en stor brygger og en stor mæcen. Det er noget af det bedste industriarkitektur i Danmark fra århundredskiftet. Swastika påbygningerne og elefanterne. Det var oprindeligt Carlsbergs bomærke, som blev fjernet i Har et mere naturligt engelsk landskabs og havearkitektur med snoede gange, småsøer og træer. Her finder besøgende ogsåhuse fra den nordiske mytologi og Mindehøjen for de der immigrerede til USA - åben d. 4. juli. Indskift: For dem der rejste og ikke kom tilbage kom til indvielsen - mange kendte eller er beslægtede med de danskere, der tog afsted fra Se til venstre og fået hurtigt blik til Frederiksberg Slot. det gule og hvide slot påtoppen af bakken. Frederik d. 4 fandt inspiration i Italien til at bygge et sommerslot uden for byen. I dag officerskole. Teen kunne nydes i det kinesiske pavilloner Zoo Inspiration fra Eiffeltårnet. Pandabjørne fra Kina påvej pga. Statsbesøg i 2014 De småhaver Vesterbrogade Åbnede i 1864 og var beregnet til det bedre borgerskabs søndagsudflugter. Småudendørs restauranter med traditionel dansk mad. Danmarks nationalret -gammeldags og traditionel: Gris, kartofler og sovs Gammel hovedvej ind til København - mange rejsende fra land til by bl.a. H.C. Andersen. Drøm om arbejde og et bedre liv i byen. Kroer påvejen til de mange rejsende. Sorte Hest Galgebakken Vesterbrogade Københavns Bymuseum Ældste bygning påvesterbro tilbage fra 1600 tallet. En af 4 kroer påvesterbro hvor rejsende, der ikke nåede indenfor byportene, kunne overnatte i sikkerhed. HC Andersen - drømme om storbyen.. Noget luksushotel var Sorte Hest ikke. Nærmeste genbo påden anden side af landevejen var retterstedet. Her blev Struense, som vi skal høre meget mere om senere i eftermiddag, henrettet i Hans lig blev udstillet påhjul og stejle, og her kunne interesserede krogæster fra tid til anden iagttage, hvordan mestermanden udførte sit håndværk. Socialt arbejde blandt flygtninge og indvandrede - Settlementet - akademikere der bosatte sig blandt dårligt stillede. Emmigrantmenigheder i Vesterbro sogn. Fortæller Københavns historie. P.t. særudstilling om immigranter i Danmark. 9

10 Slentretur gennem indre by Vores gæster har lige været påen tre timers bustur og er allerede blevet introduceret til byens historie og de største seværdigheder. I løbet af slentreturen vil vi referere til og binde sløjfer påde fortællinger, de allerede har hørt med fokus på vores tema om The Many Colours of Copenhagen og med hensyntagen til vores målgruppers interesser og forudsætninger. Påslentreturen lægger vi vægt påat interagere med gæsterne i øjenhøjde, og vi har tilrettelagt en varieret tur gennem det gamle København. Stop Emner Gang Tale 1. Rundetårn Introduktion til København som indvandrerby. Europas indflydelse påchristian 4 Trinitatis: Rundetårn, bibliotek og kirke 2 min. 140 m. 2. Krystalgade og den jødiske synagoge De første jøder i DK (Chr. d. 4.) Konflikten mellem de danske jøder og den store russiske jødeindvandring i begyndelsen af 1900 tallet. Bygningens symboler og arkitektur Jødeaktionen - torarullerne i Trinitatis Skuddrabet den 14. februar (Valentinsdag) 3. min. 240 m. 10

11 3. Skt Petri Bygningens historie og særlige reference til Sct. Peter Tysk indvandring i DK i 1500 tallet. Tysk et parallelsprog, som man dyrkede i finere kredse. Det tyske samfund i dagens DK 2 min. 160 m. 4. Universitet/ Domkirke Latinerkvarteret og de 4 fag Fortællingen om Steensen og hjertet Universitetet i dag Ultrakort om Domkirken inden vi går forbi 2 min. 250 m. 5.Gammeltorv Vestergade når landboere kom til byen Caritas springvand, renæssance, opsat 1608 Vandpost, prydgenstand og blufærdighed Guldæbler pådronningens fødselsdag 4 min. 350 m. Kinesiske indvandring i Danmark Virksomheden Daloon blev grundlagt i 1960 af kineseren Sai-chiu Van. Mange råvarer, der i dag er dagligvarer i Danmark, stammer fra udlandet. 6. Magstræde Undgik at blive ødelagt under branden i Ægte, gammel-kbhsk miljø J F Struensee boede i et af husene. Berygtet gade i slutningen af 1800 tallet - stor befolkningstæthed: 1853 kolera epidemi. 6 min. 500 m. 7. Christiansborg Slotsgård Introduktion til det politiske system i DK. Royal indvandring Nutidige politiske udfordringer valg i år Statsbesøg. DK s forhold til Kina 4 min. 300 m. 8.Bibliotekshaven Flådens gamle havn Chr. 4 krigshavn med ringene Jens Munks rejse til USA Det Jødiske Museum 2 min. 150 m 9. Hofteatret De kongelige stalde og kareter Hofteateret blev etableret Christian d. 7, Caroline Mathilde og Struense Nye skikke - Indfødsretten blev indført. 2 min. 150 m. 10. Marmorbroen Svenskekrigene Stormen påkøbenhavn Svenske indvandrere og forholdet til Sverige i nyere tid. Kig over påborups Højskole, hvor ca. halvdelen kommer fra de andre nordiske lande. Afslutning påslentreturen, nu fortsætter vi til Nationalmuseet 11

12 Nationalmuseet, Udstillingen Danmarkshistorier Udstillingen Danmarkshistorier befinder sig på Nationalmuseets anden sal. Udstillingen åbnede i 2001 og fortæller 340 års Danmarkshistorie. I den periode ændrede Danmark sig fra at være en europæisk stormagt, der kontrollerede indsejlingen til Østersøen, til et lille land, der måfinde sin plads som alliancepartner blandt andre lande. Vi gik fra enevælde til demokrati. Tilsammen giver de mange småhistorier et indblik i de meget forskellige livsvilkår og betingelser, muligheder, drømme og forventninger til livet, der har været gennem tiden. Der er mange interessante og relevante stop i denne udstilling. Vi har valgt stop ud fra følgende overvejelser: Relevans for vores emne, Der er logistisk-tekniske udfordringer. Der er mange snævre gange og smårum i udstillingen, hvor det kan være svært at stå20 mennesker. Visse steder er akustikken ogsåganske dårlig, såderfor fravælger vi disse rum. Introduktion uden for Nationalmuseet. Der er beregnet 10 min. til garderobe og toilet. 12

13 Stop Sted Emner Tale Gang 1. Uden for Nationalmuseet Introduktion til Nationalmuseet Nu skal vi besøge Danmarks største kulturhistoriske museum, der har til huse i et kongeligt palæ fra 1700-tallet Museets faste udstillinger spænder i tid over tusinder af år og bringer gæsterne rundt i det mest af verden. Nationalmuseets danske udstillinger byder påen rejse gennem mere end års Danmarkshistorie. Vi springer ind i den udstilling, der hedder Danmarksbilleder, der handler om den danske historie fra 1660, hvor Danmark er et forarmet og krigshærget land, og vi følger udstillingen op til år Vi skal være påmuseet i en time Instruks i aflevering af frakker og tasker i garderoben og information om toiletforhold, tid og mødested min. 3 min. (+ 10 min. til garderobe) 2. Rum 201 Introduktion til udstillingen Danmarkshistorier Vi står foran Lille Marie pånekys arm : Perioden fra enevældens indførelse og frem til dagens velfærdssamfund: kontinuitet og brud Udstillingens rum er småog intime: sans og se 3. Rum 205 Enevældens betydning for samfundet Den danske helstat var enevælde og var en multinational stat. Helstat med mange kulturer. Rigets grænser var bestemt af kongens magt, ikke af sproget. Man talte fransk ved hoffet, dansk til hunden Stændersamfund med forskel påprivilegier Centralisering, ensretning og kontrol 4. Rum 216 Verdenshandel og kinamode Vi ser påen bøsse, der blev lavet i Danmark og sendt til Afrika. Vi er i den florissante periode, hvor trekantshandelen er påsit højeste. 1 min 2.30 min. 1 min. Forbindelser og kulturel udveksling mellem Danmark og Kina Silkestoffer der kom fra Kina via Silkevejen. Porcelæn og boligindretning Officielle forbindelser mellem DK og Kina Rum 222 Nye madtraditioner fra hele verden Borgerskabets nye mad og drikke Kaffe, te og chokolade Kartoflen blev for alvor kendt i 1760 erne, hvor kartoffeltyskerne kommer til markedet i Viborg. Siden er det blevet til en vigtig ingrediens i dansk madkultur 6. Rum 223 Indfødsret og oplysningstid Vi ser påden økse, Struense blev halshugget med. Konsekvensen af hans indflydelse blev indfødsretten. Danskerne lukker sig om sig selv Den franske revolution og københavnerne Oplysningstid i Danmark 7. Rum 230 Højskolerne og demokrati Grundloven min. 2 min. 1 min. 13

14 Forsamlingsfrihed og foreninger Grundtvig og højskoletanken 8. Rum 232 Indvandring og udvandring De nye verdener: fra land til by, fra land til land Jernbaner og industrialisering Udvandringen til USA Byliv, socialisme og Louis Pio 9. Rum 236 Teknologisk udvikling /plastic fantastic Opel og køleskabet Indflydelse fra USA Velfærdsmodel og forbrugersamfund Modernismens møbeldesign og plastik 1960 erne fuld beskæftigelse (læg mærke til New Danes på vejen) 2 min min. 10. Rum 201 (bagved hashbode n) Danmark i dag og afrunding Christiania som turistattraktion Danmark i dag: Danmarks befolkning består af mange nationaliteter, både mænd og kvinder arbejder Danmark i den store verden. Danmarks deltagelse i krige, Instruks og tidsangivelse til garderobe, toilet og shopping i museumsbutikken, og information om dagens videre forløb. Konklusion og perspektivering De fleste af verdens byer er skabt af indvandring - og København er ingen undtagelse. Uden en kontinuerlig indvandring fra nær og fjern ville sygdomsepidemier og den store dødelighed i byerne før i tiden have affolket byerne eller i hvert fald forhindret deres vækst og udvikling. Og uden indvandring og mødet med andre kulturer ville spredningen af nye idéer og teknologier være sket i et langsommere tempo eller slet ikke. Det er det billede vi forsøger at vise med vores tur: The Many Colours of Copenhagen. De kinesiske og amerikanske gæster får et godt overblik over København og livet i København, som det var engang - en fæstningsby med aflåste porte, men alligevel åben for indflydelse udefra - og som det er i dag, en åben grøn moderne kosmopol. Et fuldgyldigt medlem af en global verden. Der er mange muligheder for at udvide turen i forhold til vores emne. F.eks. kunne man tilrettelægge ture, hvor man gik i dybden med de danske jøders historie eller lave en slentretur gennem Frederiksstaden, hvor man kommer tættere påudvandringen til USA og kan udfolde beretningen om Frederiksstadens overdådighed bygget påde store indtægter fra handlen i sidste halvdel af 1700-tallet. Historien om madkultur rummer ogsåen væsentlig fortælling om Danmark, danskerne og indflydelsen fra kulturer i hele verden og kunne være interessant for amerikanere. Kinesere derimod vil gerne høre mere om dansk mode og design. 14

Stadt, Meer und mehr. Vandets betydning for København og Helsingør set med tyske øjne

Stadt, Meer und mehr. Vandets betydning for København og Helsingør set med tyske øjne Stadt, Meer und mehr Vandets betydning for København og Helsingør set med tyske øjne Roskilde Universitet Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Turistføreruddannelsen, modul 2, forår 2014 Diplomprojekt

Læs mere

Det historiske og moderne København set gennem russiske øjne

Det historiske og moderne København set gennem russiske øjne Det historiske og moderne København set gennem russiske øjne Diplomprojekt Forfatterne: Maksims Ricalovskis og Dmitry Korko Vejleder: Charlotte Emmery Turistføreruddannelsen, forår 2015 Roskilde Universitet

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

www.nordsjaelland.aof.dk AOF Nordsjælland

www.nordsjaelland.aof.dk AOF Nordsjælland www.nordsjaelland.aof.dk www.aof-gladsaxe.dk Forår 2014 Nyhedsmail og portal I dette katalog finder du over 670 kurser, foredrag, ture og oplevelser. Aktiviteter planlagt i tæt samarbejde med vores dygtige

Læs mere

www.nordsjaelland.aof.dk AOF Nordsjælland www.aof-gladsaxe.dk AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk

www.nordsjaelland.aof.dk AOF Nordsjælland www.aof-gladsaxe.dk AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk www.nordsjaelland.aof.dk www.aof-gladsaxe.dk Efterår 2014 FORORD Juicing, jazz, vandreture, bruchtur i Bagsværd, babyrytmik, madværksted for børn og voksne, kinesisk, rytmisk sang ja der er nok at vælge

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Globalisering Fortid nutid fremtid DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET GRATIS

Globalisering Fortid nutid fremtid DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET GRATIS Globalisering Fortid nutid fremtid DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET GRATIS Globalisering på gennemrejse Dekan Bodil Due Den er elsket for dens muligheder, åbenhed og økonomiske gevinster. Den

Læs mere

Huan-yíng. Få nøglen til godt værtskab på kinesisk. Fakta Gode råd Inspiration

Huan-yíng. Få nøglen til godt værtskab på kinesisk. Fakta Gode råd Inspiration Huan-yíng Få nøglen til godt værtskab på kinesisk Fakta Gode råd Inspiration Om Huan-yíng initiativet www.huanying.dk I efteråret 2012 etablerede Oplevelsernes Academy hjemmesiden www.huanying.dk. Sitet

Læs mere

viden GRATIS NYHED i bevægelse MØD DETTE EFTERÅR BL.A. LOFkurser.dk

viden GRATIS NYHED i bevægelse MØD DETTE EFTERÅR BL.A. LOFkurser.dk LOFkurser.dk viden EFTERÅR 2015 i bevægelse MØD DETTE EFTERÅR BL.A. Bonderøven Ellen Hillingsø Lykke Friis Annette Heick Holger Bech Nielsen Anders Høeg Nissen NYHED Nyt sprog? Nu begynderhold på de fleste!

Læs mere

SEPTEMBER 2006 / nr. 25 MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB

SEPTEMBER 2006 / nr. 25 MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB SEPTEMBER 2006 / nr. 25 Globen MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB TEMA: STORBYER JORDEN RUNDTOSSET få hjælp til at tænke klart Uanset hvor på jorden du rejser rundt, er det afgørende at være forsikret.

Læs mere

YOGA MUSIK KREATIV FRITID IT/EDB BAGEKURSER SPROG ZUMBA MALERI KOR DER RYKKER REJSER AFSPÆNDING PILATES KURSER FORÅR 2014 MASSAGE DEBAT FOREDRAG

YOGA MUSIK KREATIV FRITID IT/EDB BAGEKURSER SPROG ZUMBA MALERI KOR DER RYKKER REJSER AFSPÆNDING PILATES KURSER FORÅR 2014 MASSAGE DEBAT FOREDRAG FORÅR 2014 Albertslund Ballerup Glostrup Høje Taastrup Ishøj Vallensbæk KURSER OPLEVELSER FOREDRAG REJSER AFSPÆNDING ZUMBA MEDITATION KREATIV MADLAVNING HJERTEHOLD IT/EDB BAGEKURSER SPROG MUSIK KREATIV

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 Januar 2006 41. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906. Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag

Læs mere

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS PROJEKTETS TITEL Hærvejen et brætspil om Hærvejens historie og betydning i Danmark. Det færdige spil kommer til at hedde: Hærvejen på spil HVILKEN PULJE/PULJER

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

AOF Rødovre. Foredrag Oplevelser. Kurser. Efterår 2010 www.aof-rodovre.dk. Tilmelding på www.aof-rodovre.dk eller ring 36 48 15 99 AOF Rødovre 1

AOF Rødovre. Foredrag Oplevelser. Kurser. Efterår 2010 www.aof-rodovre.dk. Tilmelding på www.aof-rodovre.dk eller ring 36 48 15 99 AOF Rødovre 1 AOF Rødovre Foredrag Oplevelser Efterår 2010 www.aof-rodovre.dk Kurser Tilmelding på www.aof-rodovre.dk eller ring 36 48 15 99 AOF Rødovre 1 Lyst til mere Søren Dahl med gæster - Café Hack Søren Dahl 40+2.

Læs mere

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST?

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? 10/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i

Læs mere

AFTENSKOLE. KURSUSKATALOG ALBERTSLUND BALLERUP GLOSTRUP HØJE-TAASTRUP ISHØJ VALLENSBÆK Forår 2015

AFTENSKOLE. KURSUSKATALOG ALBERTSLUND BALLERUP GLOSTRUP HØJE-TAASTRUP ISHØJ VALLENSBÆK Forår 2015 AFTENSKOLE KURSUSKATALOG ALBERTSLUND BALLERUP GLOSTRUP HØJE-TAASTRUP ISHØJ VALLENSBÆK Forår 2015 2 Velkommen AOF Vestegnen har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til en ny og inspirerende forårssæson

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

GROB DET 6. KONTINENT

GROB DET 6. KONTINENT Teater GROB præsenterer nu den 3. forestilling i værket DET 6. KONTINENT, som gennem seks nyskrevne og sammenhængende forestillinger skildrer dansk identitet i globaliseringens tidsalder. Denne gang lander

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

GLOBUS A. Af Troels Gollander

GLOBUS A. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå GLOBUS A Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Globus A Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK 100 ÅR

AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK 100 ÅR AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK 100 ÅR Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck, 100 år 15. november 1913-15. november 2013 Torben Weirup Forord til jubilæumsskriftet v/ Torben Weirup I anledning af 50-års

Læs mere

Sukker, slaver og skæbner

Sukker, slaver og skæbner Nationalmuseet 2007 CHRISTIAN VOLLMOND Tekst: Christian Vollmond Redaktion: Mette Boritz, Karl-Johann Hemmersam og Bodil Bundgaard Rasmussen Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: Kailow Graphic ISBN: 87-7602-067-3

Læs mere

Kruseduller på den fede måde

Kruseduller på den fede måde P R O F I L MAGASIN Kultur- og byliv Erhverv Sport Profil Tema Gastronomi FEBRUAR 2012 Kruseduller på den fede måde En rynke kan have sin helt egen historie og det skal man ikke tage fra den gratis magasin

Læs mere

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet

Det moderne gennembrud. Danmark i slutningen af 1800-tallet Det moderne gennembrud Danmark i slutningen af 1800-tallet Indhold 1 3 7 11 14 18 22 26 29 32 35 38 40 43 Indledning Fremskridtstro Demokrati? Arbejderne Fagforeninger og strejke Storbyen lokker Et grossererhjem

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere