Målgruppeovervejelser... 3 Amerikanere fra sukker til sneakers...3 Kinesere fra fajance til forårsruller.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målgruppeovervejelser... 3 Amerikanere fra sukker til sneakers...3 Kinesere fra fajance til forårsruller.3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion og valg af emne.2 National indvandring til København: Fra land til by..2 International indvandring til København: Fra land til land...2 Kulturmøder, slaveri og kineserier.2 Valg af emne..3 Målgruppeovervejelser... 3 Amerikanere fra sukker til sneakers...3 Kinesere fra fajance til forårsruller.3 Kommunikationsstrategi 4 Kulturforståelse..4 Appelformer, kropssprog og andre udtryksmidler.4 Oplevelsesdesign 5 Turproduktet: The Many Colours of Copenhagen.5 Bytur...5 Vesterbrosløjfe...8 Slentretur gennem indre by..10 Nationalmuseet: Udstillingen fra Danmarkshistorier 1660 til Konklusion og perspektivering...14 Litteraturgrundlag...15 Bilag 1 Kontekst og målgruppebeskrivelse

2 Introduktion og valg af emne De første Ord, vi paa Toldboden hørte, vare disse: Woher kommen Sie? Was bedienen Sie? Denne tyske Modtagelse gjorde en fransk officer, saa forundret, at han sagde til mig: Hjærtens herre, til hvad for et Land ere vi nu komne? Ankomst til København med skib, Peter Kold, 1738 I citatet fortæller Peter Kold, at de første ord, han hørte, var: Hvor kommer De fra? Hvad bestiller de her? Dengang var tysk almindeligt. I dag kan man høre mange andre sprog i København som f.eks. arabisk, tyrkisk eller russisk. Uden indvandring, uden kulturmøder og internationale forbindelser ville København ikke se ud, som den gør i dag. Indvandrere og indflydelse fra forskellige lande og fra forskellige tider sætter deres tydelige spor i byen. (Kilde: At blive Københavner, Københavns Museum) København har ligesom alle andre store byer gennem tiderne været præget af indvandring. Langt hovedparten af indvandringen er foregået næsten ubemærket. Men nogle indvandrere har fået særlig opmærksomhed. Enten fordi de kan noget særligt, eller fordi de gennem religion, hudfarve eller kulturel praksis skiller sig ud fra resten af befolkningen. Verden åbner sig for københavnerne gennem mødet med andre mennesker og deres kulturer. Vi har kaldt vores tur The Many Colours of Copenhagen. I vores projekt vil vi vise sporene af den nationale og internationale indvandring til kosmopolen København, og den indflydelse mødet med fremmede kulturer ude i verden har haft påbyen. National indvandring til København: Fra land til by En stor del af de mennesker, der er kommet til København er kommet fra andre dele af Danmark. Fra midten af 1800-tallet og igennem det 20. årh. har byen været præget af massiv indvandring fra land til by. Mange landarbejdere flyttede til byerne, hvor de nye arbejdspladser i industrien lå. Man lagde fabrikkerne i eller ved byer med gode transportmuligheder med skibe og tog. Derfor strømmede folk fra landet til byen. Det gælder ikke kun København, men de fleste større byer i verden. International indvandring til København: Fra land til land Pådet internationale plan har folk fra forskellige dele af kloden, lige fra Sverige til Indien, fundet vej til København for at handle, for at finde arbejde, eller fordi de var påflugt fra hungersnød, krig eller politisk forfølgelse. Flere er rejst hjem igen, mens andre har bosat sig i byen, stiftet familie, fået arbejde og er blevet en del af den københavnske befolkning og historie. Over halvdelen af Københavns befolkning i dag er ikke født i byen, men et andet sted i landet eller i udlandet. (kilde: Københavns Museum) Kulturmøder, slaveri og kineserier Nysgerrigheden og lysten til at prøve noget nyt er en stor drivkraft i mennesket. Det eksotiske og fremmede fascinerer tallet var ingen undtagelse. Opdagelsesrejsende og handelsskibe bringer viden om fremmede egne og specialiteter hjem til Danmark. Indtryk fra fjerne egne prægede også moden, og møbler og tapeter med kinesiske udsmykninger blev meget populære. Især hentede man porcelæn hjem i store mængder. Kaffen er populær, og til kaffe skal man have sukker. I 1700 tallet starter et handelseventyr kendt som trekantshandlen. Fra København sejler danske skibe med våben og indiske bomuldsstoffer til den Afrikanske guldkyst, hvor de blev byttet til mennesker, der blev solgt som slaver påde Vestindiske sukkerplantager. Danske købmænd tjente formuer pådenne rute, 2

3 og enkelte slaver ender i Danmark. De bliver trofæer i adelens eller nyrige købmænds husholdninger, og det bliver moderne at have en slave med på familieportrættet, som billedet Lille Marie på barnepigen Nekys arm. Neky var fra Dansk Vestindien og tjente i København hos søofficer Hans Birch Dahlerup, der havde været påskt. Croix. Hele Frederiksstaden - en juvel i København og kandidat til UNESCO s verdensarvsliste - er bygget på indtægter fra den florissante periode. Valg af emne Danskerne bliver ofte opfattet som en homogen befolkning. Vores forskellige baggrunde i gruppen er dog et godt eksempel påhvad København ogsårummer, og vores motivation til at vælge dette emne kommer bl.a. fra egne erfaringer som indvandrere. Jun kom til Danmark fra Kina for 20 år siden pga. kærlighed, Sara har været udenlandsdansker i USA og har med sine jødiske aner mange immigranthistorier i familien, og Mette tog den lange vej fra Esbjerg til København, da hun skulle til storbyen for at studere. Historien er fortællinger, vi kan bruge til noget. Historien fortæller om en verden som var og kaster lys over den verden, som er - lige nu. Den sætter nutiden i perspektiv og gør os opmærksomme på temaer og diskussionsemner i vores egen tid. Vi vil vise disse spor og fortælle historien om indvandringen til København, og fortælle hvordan indvandrere gennem tiden har påvirket København og københavnernes liv. Vi vil give vores gæster et billede af, hvordan byen er vokset og har forandret sig i kraft af mødet med andre kulturer. Vi fortæller ogsåom nogle væsentlige kulturmøder i en periode, hvor vi var en stærk søfarts- og handelsnation og en stormagt i Norden. Vi har valgt at vise vores gæster Vesterbro som et særligt tilvalg med bydelens spor efter indvandring fra land til by og fra fremmede kulturer i 1970 erne og frem til i dag. Vi har valgt Nationalmuseets udstilling Danmarkshistorier med genstande af betydning for danskernes kulturmøder. Endelig har vi tilrettelagt en slentretur med stop, hvor vi fortæller om indvandringen og kulturmødet som en del af den gamle bys fundament og udvikling. Målgruppeovervejelser Turen The Many Colours of Copenhagen er målrettet kinesere og amerikanere. Fælles for begge grupper er, at de aldrig har besøgt Skandinavien, og at deres forkundskab til Danmark er lille. Turen begynder i København, hvor de skal opleve byen påflere måder, og dagen efter skal de påen heldagstur til Roskilde (se det fulde program i bilag 1). Amerikanere fra sukker til sneakers Amerikanske turisters kendskab til Danmark er generelt meget lavt. De ser Skandinavien som en helhed, og påvores tur er det derfor vigtigt at have fokus påfælles referencepunkter og emner, som vores målgruppe kan identificere sig med. (http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/strategi-usa- 2015). De amerikanske gæster er primært fra den amerikanske østkyst og er påen klassisk Grand Tour Scandinavia, som er en 15 dages rundtur til Danmark, Norge og Sverige. Aldersmæssigt er de mellem 50 og 70, er mobile og har ingen hjemmeboende børn (se det fulde program i bilag 1). Flere af gæsterne har jødisk baggrund og er påforhånd meget positive i deres opfattelse af Danmark. Andre har valgt destinationen pga. af deres skandinaviske rødder, og vil gerne opleve det land, deres forfædre rejste fra. De har som indbyggere i en immigrantnation særlige forudsætninger for at identificere sig med ind-og udvandring. Derudover har St. Thomas, St. Croix og St. John, de tre øer, som udgør US Virgin Islands, og som i århundreder var dansk slavekoloni indtil 1917, da Danmark solgte øerne til USA, ogsåen stor interesse for vores målgruppe. Den amerikanske indflydelse pådanmark i nyere tid, vil vi ogsåvære en del af vores fortælling. Bl.a. fortæller vi pånationalmuseet om import af hvidevarer fra USA og plastic og påvesterbrosløjfen om asfaltballer med musik af Elvis. 3

4 Kinesere fra fajance til forårsruller Det kinesiske rejsemarked er i stærk vækst, og det nyder Danmark ifølge Visitdenmark godt af. Potentialet er stort. Antallet af kinesiske overnatninger i Danmark er næsten tredoblet i perioden fra (http://www.kampagnesalg.visitdenmark.com/markedercampaigns.aspx? markeder=kina). Målet er både at markedsføre København over for et større publikum i Kina og samtidig forbedre produktet, så de besøgende kinesere får en endnu bedre oplevelse af København, siger Lars Bernhard Jørgensen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen. Vores gæster primært fra Beijing er ogsåpåen klassisk Grand Tour Scandinavia, som er en 15 dages rundtur til Danmark, Norge og Sverige. Flere af gæsterne har valgt destinationen Skandinavien efter at have besøgt andre europæiske lande, og de vil gerne opleve kongernes og H.C. Andersens land. Vores mål med at tage udgangspunkt i indvandring og kulturmøder er at skabe identifikation og finde de fælles referencepunkter mellem kinesere og danskere. Det er særligt vigtigt, netop fordi kinesisk og dansk kultur er meget forskellig. Kineserne kender og elsker H.C. Andersens eventyr. Det er obligatorisk læsning i den kinesiske grundskole. H.C. Andersen var selv indvandret fra Odense til København, og han rejste meget rundt i Europa for at hente inspiration. Det var jo ogsåh.c. Andersen, der i sit livs eventyr skrev: At rejse er at leve. Kinesere har siden 1700-tallet sat deres præg påkøbenhavn. Først gennem import af de såkaldte kineserier til adelen og det bedre borgerskab, siden gennem mode og mad. Og endelig gennem en succesfuld nutidig integration. Alle danskere kender Daloon forårsruller. Det er disse historier, vi gerne vil fortælle til de kinesiske gæster. De kinesiske gæster vil ogsågerne have spændende historier om Kongehuset og danskernes hverdagsliv som for eksempel skolesystemet, arbejdsmarkedet og ferielivet. De interesserer sig ogsåfor ligestillingen mellem mænd og kvinder. Kommunikationsstrategi Kulturforståelse Teoretisk læner vi os op af Jensen, Iben (2007. Grundbog i Kulturforståelse. Kap 9) og hendes analyseredskaber, som kan skabe større bevidsthed om hvordan kultur, etnicitet og identitet har indflydelse på, hvordan vi interagerer interkulturelt. I mødet med andre mennesker opstår der bl.a. kulturelle fixpunkter, som er situationer hvor begge parter identificerer sig ved emnet og finder det relevant. Det kunne f.eks. være fortællingen om de danske immigranter til USA, hvor der opstår et fælles historisk referencepunkt, eller fortællingen om Daloon, hvor kineserne får et indblik i dansk madhistorie. Vi er opmærksomme påat både amerikanere og kinesere er blufærdige, og at f.eks. sex og politik kan være følsomme emner, som skal formidles påen diskret og neutral måde - især når vi er påvesterbrosløjfen. 4

5 Appelformerne, kropssproget og andre udtryksmidler I vores tur gennem København er en bevidst brug af alle tre appelformer alfa og omega i forhold til den oplevelse, som gæsterne får. Med hensyn til etos, opfatter vi os selv som kompetente og tillidsvækkende turistførere alle med en dobbeltuddannelse og alle har haft med mennesker at gøre enten i kraft af undervisning, kommunikation og salg. Vi er gode til at aflæse en stemning og skrue op og ned for virkemidler som for eksempel humor. Vi er særligt bevidste om balancen mellem logos og patos. Hvert stop skal indeholde begge appelformer. Logos med de faktuelle informationer som årstal, antal, stil og arkitekter. Patos, der er den gode historie eller den lille anekdote, der får gæsterne til at trække påsmilebåndet eller huske en bestemt begivenhed. Der er en lille forskel påkinesere og amerikanere. Hvor kinesere forventer flere faktuelle oplysninger, forventer amerikanere mere fortælling. Sagt lidt firkantet, vil vi pådenne tur selvfølgelig tage udgangspunkt i det vi ser, dvs. i genstande pånationalmuseet, bygninger og hvad vi ser pågaden, men vi vil altid forsøge at bygge fortællingen op med fokus påkød og blod og ikke påmursten. Kropssproget er en væsentlig del af guidens sprog. Kropssproget handler om brugen af hænder, og om du står lænet frem mod dine gæster eller holder distance. Men ogsåøjenkontakten og stemmeføringen er afslørende. Det viser blandt andet, om du elsker at fortælle, og om du er engageret og passioneret. Vi er meget bevidste om brugen, for selv om vi alle er passionerede historiefortællere, der gerne vil smitte gæsterne med vores engagement, såkan det blive for meget for gæsterne. Et meget aktivt kropssprog kan virke intimiderende grænsende til det ubehagelige pånogle mennesker. På Nationalmuseet er pladsen visse steder trang og akustikken dårlig. Derfor er det nødvendigt at fåfolk meget tæt på. Stemmen bliver tilsvarende lavere, ligesom kropssproget bliver tilpasset efter plads og emne. Sproglige elementer som tre-trinsraketter (for Gud, konge og fædreland) sammenligninger, brug af billeder og kontraster er ogsåtræk, vi benytter i vores fortællinger. Vi benytter dem især, for at gøre det nemmere for vores målgrupper at forståen given beskrivelse. Oplevelsesdesign De rammer, som projektet er lagt i, lægger ikke op til en høj grad af interaktivitet for vores gæster, da det er os som guider, der har tilrettelagt og formet dagens ture, men vi vil ind i mellem inddrage dem ved f.eks. at stille retoriske spørgsmål. Jantzen bruger begrebet oplevelsens tre led, og vi vil gerne opnå, at gæsterne i løbet af dagen bliver forandrede, forundrede og forvandlede. Mange af Jantzens kriterier for en god oplevelse, kan ogsåsagtens kobles påvores forløb; dagens seværdigheder er unikke, og gæsterne vil fåen lærende og interessant dag i København. En god oplevelse skal også være involverende. Særligt pånationalmuseets udstilling Danmarkshistorier er der meget at se på, og der er dæmpet musik i mange af rummene. Udstillingen er sanselig og fortællende og afvekslende, og de smårum og dunkle rum medvirker til en intim atmosfære. Samtidig er den meningsfuld i forhold til vores målgrupper. Der er maleriet med Neky og Lille Marie fra s. 1, der er genstande fra Kina og fra Trekantshandlen og fra mange andre egne. Her fortæller vi gæsterne om Danmark og danskerne på en nærværende måde - og det underbygger udstillingen med de unikke genstande, som vi tager udgangspunkt i. At vise rum og genstande er altid begrænsningens kunst. Det er en udfordring at gå igennem en række spændende rum og gennem 350 års Danmarkshistorie med ganske fåstop. Derfor overvejer vi instruktionerne til gæsterne om, hvad de skal lægge mærke til undervejs. Ogsåpå slentreturen har vi gjort os de samme overvejelser ved at vise de unikke seværdigheder, de autentiske gader og pladser med en høj grad af relevans for vores målgrupper. Turproduktet The Many Colours of Copenhagen Turproduktet indeholder: Tre timers bustur, Vesterbrosløjfe, slentretur og besøg pånationalmuseet (se bilag 1 for hele besøget). I beskrivelsen har vi markeret særlige informationer for de kinesiske gæster med en lille vignet, en kinesisk lampe, som vi ikke giver de amerikanske gæster. 5

6 Bytur Byturen er en tretimers klassisk bustur gennem København med traditionelle highlights. Påturen stopper vi i 30 minutter ved Amalienborg og 15 minutter ved Den Lille Havfrue. Vi giver de sædvanlige informationer om byen og seværdighederne, men samtidig har vi valgt steder eller attraktioner som særlige fokuspunkter, der enten har reference til vores målgrupper eller til vores tema. Disse fremgår af nedenstående skema. Stop Introduktion Vesterbro Fokuspunkter med henblik påtema og målgruppe Byportene blev sløjfet, Mangfoldig bydel, mennesker fra land til by, indvandrere i 60 erne, Vesterbro i dag Chinatown - kinesiske grønthandlere Amager Den norske sømandskirke Ravelin og Toldboden Christianshavn Udenrigsministe riet Børsen Havnefronten Borups Højskole Thorvaldsens Museum Kongens Nytorv Nyhavn Christian d. 10 Frederiksstaden Designmuseet (forudsat vi kører ad Bredgade) I 1500-tallet kom hollandske bønder til Amager for at dyrke grøntsager. 200 års jubilæum for norsk selvstændighed, Norsk kultur i DK Indgangen til København fra landet - ankomster til København generelt Kanaler anlagt med inspiration fra Holland. Pakhuse fra 1700 tallet og verdenshandel. Varer fra Kina blev losset her KINA og Danmarks forhold Oprindeligt et handelsted for varer, omgivet af vand påtre sider, såskibene kunne komme helt op til. Ankomster fra hele verden, militære aktioner, fra industrihavn til kulturel havn. 50 % elever fra de Nordiske lande. Generelt gode erfaringer med at integrere flygtninge gennem højskolerne. Udvandrede 40 år til Rom, og det var i Rom tidens førende kunstnere mødtes. Kongen tvang adelen til at bygge huse hele vejen rundt om torvet efter fransk forbillede. Svenske krigsfanger, fra sømandshavn til turisthavn. Natiomnalt samlingspunkt under 2. verdenskrig. Trekantshandel. Frederiksstaden er bygget påformuerne fra den florissante periode i sidste halvdel af 1700-tallet. Designmuseet er Danmarks største museum for dansk og international design. 6

7 Pakhusene Pakhuset der ligger længst væk fra centrum er Vestindisk Pakhus. Her opmagasineredes varer fra Dansk Vestindien, disse varer var den råsukker, tobak og bomuld, som slaverne havde produceret påde Vestindiske øer. Slavehandel og import fra bl.a. Kina. Den første kinesiske porcelæn kommer til DK i 1500 tallet Mærsk Toldboden Verdens største containerskibsrederi. Har sejlet krigsmateriel for den amerikanske hær. International sus ved Toldboden ankomster/afgange Chr. 9 Europas svigerfar Ca. 100 kinesere ankommer i begyndelsen af 1900 tallet Sct. Alban Churchillparken Gustavskirken Indiakaj Skt Petri Københavns Universitet Gammeltorv Nationalmuseet Tivoli Religionsfrihed med grundloven Udenlandske mindretal kan bygge kirker. Park, hvor vi mindes krigene i det 20. årh. her finder vi bla. monumentet De sårede kvinder. En gave til det danske folk som tak for jødeaktion 43 Svensk indvandring, forhold til svenskerne op igennem tiden til i dag. Asian house og Kina-handelen Mary boede her inden hun blev gift med kronprinsen Tyskerne i København Københavns Universitet grundlagt i 1479 og latinerkvarteret som kendes fra andre byer, ligger bagved. Københavns ældste torv, her kom varer ind fra landet. I Vestergade låde gamle gæstgiverier Genstande og billeder kommer fra hele verden og mange perioder 1905: koloniudstilling i Tivoli med genstande og mennesker fra de danske kolonier fx Dansk Vestindien. En del af Tivoli er inspireret fra Kina og H.C. Andersen skrev eventyret Nattergalen. Daloon startede med at sælge forårsruller i Tivoli 7

8 Vesterbrosløjfe Vi har valgt Vesterbrosløjfen, fordi Vesterbro har tydelige præg af indvandring i flere bølger. Her begyndte mange deres liv, da byen voksede og brokvartererne udviklede sig i sidste halvdel af tallet, men også i 1960 erne da gæstearbejderne kom til Danmark. Stop Vesterbro Eliaskirken Gasværksvejen skole Istedgade Emner Københavns volde faldt i midten af 1800-tallet. I løbet af de næste 100 år udviklede Vesterbro sig til et arbejderkvarter. Gennem 1960 erne og 1970 erne flyttede mange mennesker uden for byen og Vesterbro blev synonymt med slum. Butikker lukkede og indvandrerbutikkerne opstod. I 1990 erne gik Nordeuropas mest omfattende byfornyelse i gang, og det ændrede Vesterbro til en smuk bydel, der i dag er et cool sted at bo med en noget højere husleje. Bydelen er i dag præget af cafeer, designerbutikker, børnefamilier og indvandrerbutikker og restauranter. Det er et blandet kvarter med mange rige og mange fattige. 16% har en anden etnisk baggrund. Befolkningstæthed efter voldene faldt behov for flere kirker. Fakta om folkekirken i Danmark. Folkeskolen. Nelson Mandela besøgte skolen i 1992, da skolen havde 18 nationaliteter repræsenteret. Denne del af Vesterbro er kendt for at være en farverig forlystelsesgade med de mange barer, mange etniske butikker og restauranter. Områdets historie hænger sammen med arbejderklassen. Denne gade sover aldrig. Istedgade under 2. verdenskrig i China town Skydebanen Skydebrødrene og muren. 8

9 Enghave plads Carlsberg Søndermarken Frederiksberg slot Renovering af lejlighederne i 90 erne - familierne bliver i byen. Nye trends begynder her. Pladsen brugt til kolonihaver og asfaltballer - nyeste toner fra USA. Carlsberg er verdens fjerdestørste bryggeri. Det blev grundlagt herude i 1847 af J.C. Jacobsen der ville brygge bayersk øl. Jacobsen ville brygge verdens bedste øl, og han gik videnskabeligt til værks. Han var stor fan af Louis Pasteur, og han oprettede det første erhvervsdrevne videnskabelige laboratorium i verden. Det betød, at han kunne opfinde en gær til ølbrygning, som i dag bliver brugt i hele verden. Dipylonporten til Ny Carlsberg anlagt af hans søn Carl, der ogsåer kendt som en stor brygger og en stor mæcen. Det er noget af det bedste industriarkitektur i Danmark fra århundredskiftet. Swastika påbygningerne og elefanterne. Det var oprindeligt Carlsbergs bomærke, som blev fjernet i Har et mere naturligt engelsk landskabs og havearkitektur med snoede gange, småsøer og træer. Her finder besøgende ogsåhuse fra den nordiske mytologi og Mindehøjen for de der immigrerede til USA - åben d. 4. juli. Indskift: For dem der rejste og ikke kom tilbage kom til indvielsen - mange kendte eller er beslægtede med de danskere, der tog afsted fra Se til venstre og fået hurtigt blik til Frederiksberg Slot. det gule og hvide slot påtoppen af bakken. Frederik d. 4 fandt inspiration i Italien til at bygge et sommerslot uden for byen. I dag officerskole. Teen kunne nydes i det kinesiske pavilloner Zoo Inspiration fra Eiffeltårnet. Pandabjørne fra Kina påvej pga. Statsbesøg i 2014 De småhaver Vesterbrogade Åbnede i 1864 og var beregnet til det bedre borgerskabs søndagsudflugter. Småudendørs restauranter med traditionel dansk mad. Danmarks nationalret -gammeldags og traditionel: Gris, kartofler og sovs Gammel hovedvej ind til København - mange rejsende fra land til by bl.a. H.C. Andersen. Drøm om arbejde og et bedre liv i byen. Kroer påvejen til de mange rejsende. Sorte Hest Galgebakken Vesterbrogade Københavns Bymuseum Ældste bygning påvesterbro tilbage fra 1600 tallet. En af 4 kroer påvesterbro hvor rejsende, der ikke nåede indenfor byportene, kunne overnatte i sikkerhed. HC Andersen - drømme om storbyen.. Noget luksushotel var Sorte Hest ikke. Nærmeste genbo påden anden side af landevejen var retterstedet. Her blev Struense, som vi skal høre meget mere om senere i eftermiddag, henrettet i Hans lig blev udstillet påhjul og stejle, og her kunne interesserede krogæster fra tid til anden iagttage, hvordan mestermanden udførte sit håndværk. Socialt arbejde blandt flygtninge og indvandrede - Settlementet - akademikere der bosatte sig blandt dårligt stillede. Emmigrantmenigheder i Vesterbro sogn. Fortæller Københavns historie. P.t. særudstilling om immigranter i Danmark. 9

10 Slentretur gennem indre by Vores gæster har lige været påen tre timers bustur og er allerede blevet introduceret til byens historie og de største seværdigheder. I løbet af slentreturen vil vi referere til og binde sløjfer påde fortællinger, de allerede har hørt med fokus på vores tema om The Many Colours of Copenhagen og med hensyntagen til vores målgruppers interesser og forudsætninger. Påslentreturen lægger vi vægt påat interagere med gæsterne i øjenhøjde, og vi har tilrettelagt en varieret tur gennem det gamle København. Stop Emner Gang Tale 1. Rundetårn Introduktion til København som indvandrerby. Europas indflydelse påchristian 4 Trinitatis: Rundetårn, bibliotek og kirke 2 min. 140 m. 2. Krystalgade og den jødiske synagoge De første jøder i DK (Chr. d. 4.) Konflikten mellem de danske jøder og den store russiske jødeindvandring i begyndelsen af 1900 tallet. Bygningens symboler og arkitektur Jødeaktionen - torarullerne i Trinitatis Skuddrabet den 14. februar (Valentinsdag) 3. min. 240 m. 10

11 3. Skt Petri Bygningens historie og særlige reference til Sct. Peter Tysk indvandring i DK i 1500 tallet. Tysk et parallelsprog, som man dyrkede i finere kredse. Det tyske samfund i dagens DK 2 min. 160 m. 4. Universitet/ Domkirke Latinerkvarteret og de 4 fag Fortællingen om Steensen og hjertet Universitetet i dag Ultrakort om Domkirken inden vi går forbi 2 min. 250 m. 5.Gammeltorv Vestergade når landboere kom til byen Caritas springvand, renæssance, opsat 1608 Vandpost, prydgenstand og blufærdighed Guldæbler pådronningens fødselsdag 4 min. 350 m. Kinesiske indvandring i Danmark Virksomheden Daloon blev grundlagt i 1960 af kineseren Sai-chiu Van. Mange råvarer, der i dag er dagligvarer i Danmark, stammer fra udlandet. 6. Magstræde Undgik at blive ødelagt under branden i Ægte, gammel-kbhsk miljø J F Struensee boede i et af husene. Berygtet gade i slutningen af 1800 tallet - stor befolkningstæthed: 1853 kolera epidemi. 6 min. 500 m. 7. Christiansborg Slotsgård Introduktion til det politiske system i DK. Royal indvandring Nutidige politiske udfordringer valg i år Statsbesøg. DK s forhold til Kina 4 min. 300 m. 8.Bibliotekshaven Flådens gamle havn Chr. 4 krigshavn med ringene Jens Munks rejse til USA Det Jødiske Museum 2 min. 150 m 9. Hofteatret De kongelige stalde og kareter Hofteateret blev etableret Christian d. 7, Caroline Mathilde og Struense Nye skikke - Indfødsretten blev indført. 2 min. 150 m. 10. Marmorbroen Svenskekrigene Stormen påkøbenhavn Svenske indvandrere og forholdet til Sverige i nyere tid. Kig over påborups Højskole, hvor ca. halvdelen kommer fra de andre nordiske lande. Afslutning påslentreturen, nu fortsætter vi til Nationalmuseet 11

12 Nationalmuseet, Udstillingen Danmarkshistorier Udstillingen Danmarkshistorier befinder sig på Nationalmuseets anden sal. Udstillingen åbnede i 2001 og fortæller 340 års Danmarkshistorie. I den periode ændrede Danmark sig fra at være en europæisk stormagt, der kontrollerede indsejlingen til Østersøen, til et lille land, der måfinde sin plads som alliancepartner blandt andre lande. Vi gik fra enevælde til demokrati. Tilsammen giver de mange småhistorier et indblik i de meget forskellige livsvilkår og betingelser, muligheder, drømme og forventninger til livet, der har været gennem tiden. Der er mange interessante og relevante stop i denne udstilling. Vi har valgt stop ud fra følgende overvejelser: Relevans for vores emne, Der er logistisk-tekniske udfordringer. Der er mange snævre gange og smårum i udstillingen, hvor det kan være svært at stå20 mennesker. Visse steder er akustikken ogsåganske dårlig, såderfor fravælger vi disse rum. Introduktion uden for Nationalmuseet. Der er beregnet 10 min. til garderobe og toilet. 12

13 Stop Sted Emner Tale Gang 1. Uden for Nationalmuseet Introduktion til Nationalmuseet Nu skal vi besøge Danmarks største kulturhistoriske museum, der har til huse i et kongeligt palæ fra 1700-tallet Museets faste udstillinger spænder i tid over tusinder af år og bringer gæsterne rundt i det mest af verden. Nationalmuseets danske udstillinger byder påen rejse gennem mere end års Danmarkshistorie. Vi springer ind i den udstilling, der hedder Danmarksbilleder, der handler om den danske historie fra 1660, hvor Danmark er et forarmet og krigshærget land, og vi følger udstillingen op til år Vi skal være påmuseet i en time Instruks i aflevering af frakker og tasker i garderoben og information om toiletforhold, tid og mødested min. 3 min. (+ 10 min. til garderobe) 2. Rum 201 Introduktion til udstillingen Danmarkshistorier Vi står foran Lille Marie pånekys arm : Perioden fra enevældens indførelse og frem til dagens velfærdssamfund: kontinuitet og brud Udstillingens rum er småog intime: sans og se 3. Rum 205 Enevældens betydning for samfundet Den danske helstat var enevælde og var en multinational stat. Helstat med mange kulturer. Rigets grænser var bestemt af kongens magt, ikke af sproget. Man talte fransk ved hoffet, dansk til hunden Stændersamfund med forskel påprivilegier Centralisering, ensretning og kontrol 4. Rum 216 Verdenshandel og kinamode Vi ser påen bøsse, der blev lavet i Danmark og sendt til Afrika. Vi er i den florissante periode, hvor trekantshandelen er påsit højeste. 1 min 2.30 min. 1 min. Forbindelser og kulturel udveksling mellem Danmark og Kina Silkestoffer der kom fra Kina via Silkevejen. Porcelæn og boligindretning Officielle forbindelser mellem DK og Kina Rum 222 Nye madtraditioner fra hele verden Borgerskabets nye mad og drikke Kaffe, te og chokolade Kartoflen blev for alvor kendt i 1760 erne, hvor kartoffeltyskerne kommer til markedet i Viborg. Siden er det blevet til en vigtig ingrediens i dansk madkultur 6. Rum 223 Indfødsret og oplysningstid Vi ser påden økse, Struense blev halshugget med. Konsekvensen af hans indflydelse blev indfødsretten. Danskerne lukker sig om sig selv Den franske revolution og københavnerne Oplysningstid i Danmark 7. Rum 230 Højskolerne og demokrati Grundloven min. 2 min. 1 min. 13

14 Forsamlingsfrihed og foreninger Grundtvig og højskoletanken 8. Rum 232 Indvandring og udvandring De nye verdener: fra land til by, fra land til land Jernbaner og industrialisering Udvandringen til USA Byliv, socialisme og Louis Pio 9. Rum 236 Teknologisk udvikling /plastic fantastic Opel og køleskabet Indflydelse fra USA Velfærdsmodel og forbrugersamfund Modernismens møbeldesign og plastik 1960 erne fuld beskæftigelse (læg mærke til New Danes på vejen) 2 min min. 10. Rum 201 (bagved hashbode n) Danmark i dag og afrunding Christiania som turistattraktion Danmark i dag: Danmarks befolkning består af mange nationaliteter, både mænd og kvinder arbejder Danmark i den store verden. Danmarks deltagelse i krige, Instruks og tidsangivelse til garderobe, toilet og shopping i museumsbutikken, og information om dagens videre forløb. Konklusion og perspektivering De fleste af verdens byer er skabt af indvandring - og København er ingen undtagelse. Uden en kontinuerlig indvandring fra nær og fjern ville sygdomsepidemier og den store dødelighed i byerne før i tiden have affolket byerne eller i hvert fald forhindret deres vækst og udvikling. Og uden indvandring og mødet med andre kulturer ville spredningen af nye idéer og teknologier være sket i et langsommere tempo eller slet ikke. Det er det billede vi forsøger at vise med vores tur: The Many Colours of Copenhagen. De kinesiske og amerikanske gæster får et godt overblik over København og livet i København, som det var engang - en fæstningsby med aflåste porte, men alligevel åben for indflydelse udefra - og som det er i dag, en åben grøn moderne kosmopol. Et fuldgyldigt medlem af en global verden. Der er mange muligheder for at udvide turen i forhold til vores emne. F.eks. kunne man tilrettelægge ture, hvor man gik i dybden med de danske jøders historie eller lave en slentretur gennem Frederiksstaden, hvor man kommer tættere påudvandringen til USA og kan udfolde beretningen om Frederiksstadens overdådighed bygget påde store indtægter fra handlen i sidste halvdel af 1700-tallet. Historien om madkultur rummer ogsåen væsentlig fortælling om Danmark, danskerne og indflydelsen fra kulturer i hele verden og kunne være interessant for amerikanere. Kinesere derimod vil gerne høre mere om dansk mode og design. 14

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolemateriale Historien i udstillingen begynder blandt grundtvigsk sindede danske udvandrere i 1870erne og slutter blandt grundtvigsk sindede

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Turen går til Danmark København før og nu

Turen går til Danmark København før og nu Turen går til Danmark København før og nu Alexander Ditberg Roskilde Universitet Turistføreruddannelsen Modul 2 forår 2015 Vejleder: Charlotte Emmery Indholdsfortegnelse: Indledning, målgruppe og tema...

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Arkitekturrejse: Amsterdam

Arkitekturrejse: Amsterdam Arkitekturrejse: Amsterdam Besøg Amsterdam med Dansk Arkitektur Center og tag pulsen på byens udvikling. Fra mest at have været kendt for sine idylliske kanaler og husbåde, kan Amsterdam i dag også byde

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

SO-forløb, Branding af London

SO-forløb, Branding af London 2012 SO-forløb, Branding af London Christian Størvold Larsen Jacob Kostecki Daniel Guldberg Klasse 3.5 23-10-2012 Branding af storby Det er essentielt for de storbyer, som ønsker omtale og en masse omsætning

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

UDVIKLINGEN I ANTAL RUSSISKE TURISTER I DANMARK FRA 2008 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ANTAL RUSSISKE TURISTER I DANMARK FRA 2008 TIL 2011 TEKST: LARS BO AXELHOLM FOTO: POLFOTO I forhold til det øvrige Europa vinder vi markedsandele. Thomas Kastrup, VisitDenmark UDVIKLINGEN I ANTAL RUSSISKE TURISTER I DANMARK FRA 2008 TIL 2011 75 70 65 60

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau.

Miniferie i Prag. Vi ses i Prag +420 777 768 190. Byrundtur med lokal dansk guide. Prag bedste bryggeritur geritur og øltur. Bådtur på Moldau. Miniferie i Prag. Prag er en fantastisk, charmerende by med masser af flotte og gamle bygninger. I dag kommer flere millioner gæster årligt til Prag for se den gyldne by med de hundrede tårne. Efter 1989

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere

Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere Inspiration Rejsemål: Hamburg Baseret på 120 deltagere Besøg Beatles gamle gennembruds-by og kom tæt på en storby i rivende udvikling. Hamburg er en af Tysklands ældste og mest velhavende byer, men det

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

San Francisco og Hawaii

San Francisco og Hawaii San Francisco og Hawaii Denne rejse kombinerer storbyliv i San Francisco med natur og badeferie på den billeskønne Hawaii-ø Maui. Med tre dage i San Francisco har du god tid til at nyde byens mange seværdigheder.

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Et kulturhistorisk overblik - mad, mennesker, livsstil m.m. i jernalder

Et kulturhistorisk overblik - mad, mennesker, livsstil m.m. i jernalder Problemformulering: Hvordan opdrages børn i forskellige kulturer til at blive medlem af forskellige fællesskaber (subkulturer)? Et kulturhistorisk overblik - mad, mennesker, livsstil m.m. i jernalder Bønder/agerbrug

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus AARHUS ST RY - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus Forrygende fortælling I Aarhus Story er det byens historie, det handler om. Den kronologiske udvikling fra byen opstod i Vikingetiden over middelalderens

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Jul ogjul Nytår 2014 & Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Vi har sammensat en række rigtig lækre jule- og nytårstilbud, så vi kan gøre din julefrokost eller nytårsfest til årets begivenhed. Vi

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL AFREJSE: d. 26. marts - 5. april 2015 11 dage PRIS: DKK 17.800 kr. per person UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL Grønne terrassemarker, rhododendron-skove

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Forårstur 2014 et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 19. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

En stor del af turen kommer til at foregå på Strøget den længste og mest befærdede gågade i det indre København.

En stor del af turen kommer til at foregå på Strøget den længste og mest befærdede gågade i det indre København. Gåtur i København Goddag og velkommen til København! Vi skal nu følges ad på en gåtur gennem det indre København. Du skal besøge nogle kendte og spændende steder i København, men et af formålene med turen

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere