Rapportering på Typo LQ projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering på Typo LQ projektet."

Transkript

1 Rapportering på Typo LQ projektet. Brugerinddragelse Citater fra DAWN 2 studiet: It s all up to me. I have good days and bad days. Most times I seem to not want to believe I am diabetic and just push it aside then I feel guilty and scared because I am not taking better care of myself. It s a never ending circle. Woman with type 2 diabetes, non- insulin medicated, aged 54, Canada, 5 years with diabetes Conquering the depression that buries me more every day in a bottomless well. Woman with type 2 diabetes, insulin medicated, aged 43, Spain, 6 years with diabetes What moved me was when my family quit eating certain foods because I had to. Finally, my diabetes was slowly but effectively controlled under the care and help of my family. Since then I have more confidently faced the hardship that this disease has brought. Man with type 2 diabetes, insulin medicated, aged 53, China, 4 years with diabetes

2 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Hovedkonklusioner til udgangspunkt for idéudvikling... 4 Følelsesmæssige udfordringer... 4 Empowerment aktiv involvering er vigtig... 4 Pårørende... 4 Det sociale netværk... 5 Motivationsfaktorer... 5 Håndtering af de følelsesmæssige reaktioner... 6 Aktiv involvering i eget forløb... 6 Give folk information, der giver håb... 6 Få svar på de basale spørgsmål... 6 Motivationsfaktorer i øvrigt... 7 Undersøgte barrierer... 7 IT... 7 Sprog... 7 Det kommende produkt... 7 Vision... 7 Design principper... 8 Business Model... 9 Forslag til features... 10

3 Indledning Målet med projektets indledende fase har været at kvalificere og uddybe allerede eksisterende viden om psykosociale udfordringer og motivationsfaktorer hos mennesker med type 2- diabetes, med henblik på at kunne idégenere en bruttoliste med indhold til app en. Vi har fokuseret på at afdække, hvilke psykosociale udfordringer mennesker med type 2- diabetes oplever på diagnosetidspunktet, og sidenhen. Dette med henblik på 1) at blive bekræftet i tesen om, at psykosociale udfordringer spiller en vigtig rolle for folks evne til at gennemføre en succesfuld livsstilsomlægning 2) at identificere de underliggende psykosociale drivere, der kan bidrage til gennemførelsen af succesrig mestring af type 2 diabetes fra diagnosetidspunktet. Undersøgelsen har indbefattet: Identifikation af centrale og universelle psykosociale udfordringer hos mennesker med ny- diagnosticeret type 2- diabetes. Identifikation af motivationskilder. Klarlæggelse af familiens og sociale relationers rolle i livstilsomlægningen, både den eksisterende og den potentielle rolle. Best- practice afdækning af eksisterende app s på området, men også indenfor andre relaterede områder, både i Danmark og i udlandet. Metode Vi har valgt at lade brugerinddragelsen tage udgangspunkt i fokusgruppeinterviews, fordi denne form for brugerinddragelse giver mulighed for, at de forskellige synspunkter kan udfordre og støtte hinanden. Derudover har vi foretaget interviews med det sundhedsfaglige personale. Brugerinddragelsen har involveret: Fokusgruppe interview på Bispebjerg Hospital med seks borgere. Fokusgruppe interview på Nørrebro Forebyggelsescenter med fire borgere. Fokusgruppe interview på Nørrebro Forebyggelsescenter med det sundhedsfaglige personale, herunder en diætist og en fysioterapeut. Fokusgruppeinterview i Ballerup SundhedsHus med seks borgere. Interview med Linda Raimond, Bispebjerg Hospital Interview med Bjørn Hother Pedersen, SundhedsHuset Ballerup Interview med Torben H.D. Pedersen og Kjeld Storm, Diabetesforeningen i Gentofte. Fotodagbog med brugere fra Bispebjerg Hospital og Ballerup Sundhedshus. Interview med Læge Lars J Hansen, Gilleleje Lægecenter. (Planlagt) Observation af Motivationsgruppen Nørrebro Forebyggelsescenter (Planlagt)

4 - - Videndeling med DAWN, Novo Nordisk. Referencebesøg hos Lænken Danmark Hovedkonklusioner til udgangspunkt for idéudvikling Følelsesmæssige udfordringer Ifølge DAWN, Novo Nordisk, har over halvdelen af mennesker med type 2- diabetes følelsesmæssige problemstillinger. Sårbarheden er generelt større hos mennesker med kortere uddannelse og blandt ensomme mennesker. Det tager ofte et år, at få erkendelsen på plads. Der er en tæt sammenhæng mellem psykisk velbefindende og lysten/viljen til at leve sundt. Livskriser/livsbegivenheder giver tilbagefald. Søvn er også en vigtig faktor, der kan være med til at indikere status på personens velbefindende. Der opstår let en ond spiral, hvor negative tanker påvirker følelser og adfærd. Brugerne fra fokusgruppeinterviewene belastes af en stor skyldfølelse over at have pådraget sig type 2- diabetes, over ikke at kunne finde motivationen til at gennemføre og fastholde en livsstilsomlægning, samt af angsten for følgesygdomme. Det belaster psykisk, og en del af brugerne nævner, at de kan blive kede af det, og deprimerede, når det ikke lykkes for dem. De slår sig selv i hovedet med alt det de ikke formår, i stedet for at rose sig selv for det, de klarer godt og fejre det positive. Samtidig mener de, at det er deres eget problem, som de selv skal løse. Empowerment aktiv involvering er vigtig Medarbejderne på Sundhedshuse og forebyggelsescentre nævner, at det er vigtigt for fastholdelsen at folk tager ansvaret på sig. Aktiv involvering i eget forløb er en forudsætning og viser sig at give bedre forløb, særligt hvis personen selv skal tage ansvaret fra begyndelsen. Mangel på eller forkert/forældet viden er et vigtigt parameter, der forstærker følelsen af angst og mangel på kontrol hos den enkelte. Blandt andet mangler mange en grundlæggende forståelse af, hvordan medicinen virker. En lige så vigtig faktor er omgivelsernes forældede viden om type 2- diabetes og deres fordomme om mennesker med type 2- diabetes. Pårørende Mennesker med type 2- diabetes oplever sociale udfordringer i kraft af deres behov for at spise anderledes, deres angst for lavt blodsukker m.m. Samtidig føler de sig ofte overvåget af omgivelserne, der velmenende og af bekymring kommenterer på madvaner, motionsvaner m.m. Dette opleves dog negativt af personen med diabetes. I forhold til familien er det centralt om det kvinden eller manden

5 der får konstateret type 2- diabetes. Hvis det er manden, vil kvinden ofte sikre, at maden tilpasses, mens dette ikke er tilfældet, når det er kvinden der rammes. Men mænd har ofte brug for at få ansvaret tilbage. Diagnosen fylder meget hos de pårørende. Børnene kan være psykisk belastede af den bekymring. Der er i det hele taget behov for mere velfungerende støtte til familien. Endelig føler mange mennesker med type 2- diabetes føler sig udsat for nagging fra familien, og fra de øvrige omgivelser. Det sociale netværk Mange type 2- diabetikere har ikke kontakt til andre i samme situation. Til fælles for mange diabetikere er, at de ikke bryder sig om at bede omgivelserne om hjælp. De føler, at de skal bære udfordringen selv. Samtidig er oplevelsen dog meget positiv i forhold til reguleringen, hos dem der involverer deres omgivelser. Der er enighed om, at netværket spiller endog en meget væsentlig rolle. Mænd er oftere ensomme end kvinder. Mennesker med type 2- diabetes med anden etnisk baggrund har generelt et langt bedre netværk end danskerne har. Dog er der enkelte ensomme af anden etnisk baggrund, og det er dem der har tilsyneladende har det værst. Diabetesforeningens motionsgrupper fungerer tilsyneladende rigtig godt og er meget efterspurgt i forhold til at dække det sociale behov. Her laver man mad og motionerer sammen. Mange af brugerne oplever, at omgivelserne interesserer sig meget for det diabetikeren spiser, og i hvor meget personen motioneres. Nogle gange opleves det som positivt, men ofte finder diabetikeren, at det kan være en hårdfin grænse mellem en konstruktiv hjælp og så det begreb der kaldes for nagging, hvor omgivelserne mener, at de har ret til at kritisere diabetikerens motions- og kostvaner. Mange af brugerne nævner, at det kunne være godt med mere netværk blandt type 2- diabetikere, som man kunne motionere med eller have madgrupper med. Ved afslutningen af fokusgruppeinterviewene er der ikke stor lyst til opbrud og man fornemmer, at det giver noget, at få talt om udfordringerne med andre diabetikere. En medarbejder nævner også, at mennesker med type 2- diabetes oftere er kede af det, end mennesker med type 1- diabetes. De adspurgte kvinder var mere forbeholdne overfor app indhold, der involverede den spontane kontakt til andre type 2- diabetikere end de adspurgte mænd. I det hele taget var de adspurgte mænd mere interesserede i etablering af en social kontakt til andre type 2- diabetikere. En vigtig detalje, der understreges er det uforpligtende og fleksible samvær. Det er nødvendigt at overveje, hvordan app en kan indeholde forskellige niveauer af social interaktion og lukkede rum. Motivationsfaktorer DAWN nævner fire faktorer, der bidrager til, at mennesker med type 2- diabetes får en forbedret livskvalitet med bedre resultater.

6 Håndtering af de følelsesmæssige reaktioner En af DAWNS konklusioner er, at hvis patienter får hjælp til at håndtere de følelsesmæssige reaktioner vil deres liv med diabetes 2 blive bedre. Folk m. arbejde og netværk er mindre belastede følelsesmæssigt. Især folk med arbejde med Low- control high- demand kan være i risikogruppen for ikke at få håndteres de følelsesmæssige reaktioner godt. Der er især to ting vi vil fremhæve, som kan hjælpe her. Det første er at mødes med andre for at snakke om de ting de oplever og dermed forstå, at de ikke er alene. Den anden del er en række e- læringsmoduler, der igennem kognitiv adfærdsterapi kan bidrage til en positive udvikling fra diagnosetidspunktet. Disse kunne være en mulighed i app en. Der nævnes desuden bibliografisk terapi som en metode, der virker. Det skal undersøges, om man på en eller anden måde kan integrere det. Aktiv involvering i eget forløb Folks liv bliver sat op til fiasko - Aktiv involvering i eget forløb giver bedre resultater, blandt andet igennem fælles handlingsplaner. Erfaringen er, at målene for det enkelte menneske skal sættes, så det passer til det det enkelte menneske formår, så målene er opnåelige. Hvis man er ryger, spiser fedt, aldrig motionerer, er målet måske ikke fra dag 1 at droppe rygningen, fjerne alle kalorier og løbe ½ time hver dag. Målet må være best case hvilket liv kan jeg opnå, og hvordan kan jeg opnå det. Det er vigtigt for motivationen at gøre op med skyldfølelsen og tage udgangspunkt i stedet for i succesoplevelserne. Det at være/føle sig i førersædet fra starten gør en kæmpe forskel for den enkelte. Give folk information, der giver håb Ofte er den information folk rettet mod de sen- komplikationer der kan opstå. En anden tilgang kunne være at give oplysninger omkring det liv som folk rent faktisk kan opnå og hvad der skal til for at opnå dette. En måde at formidle dette på kunne være igennem de gode historier. Få svar på de basale spørgsmål Det kan virke uoverskueligt at skulle i gang med en større livsstilsændring. Det er heller ikke alt, der skal gøres på samme tidspunkt og for at mindske ængstelighed kan man sørge for, at folk får svar på de basale spørgsmål omkring diabetes- 2: Hvad kan/skal jeg gøre Hvornår skal jeg gøre det I løbet af et patientforløb vil der være forskellige behov og den information patienten får skal derfor tilpasses. Ovenstående kunne ske via tips og tricks.

7 Motivationsfaktorer i øvrigt Ros og anerkendelse Viden Fællesskab Ejerskab Humor Opnåelige og synlige mål Omgivelsernes positive engagement Positive resultater Brugerne nævner selv frygten for følgesygdomme, selvom det kan diskuteres om det reelt set motiverer. Undersøgte barrierer IT Mange af de adspurgte involverede brugere har smartphones og kan anvende dem til et vist niveau. Da projektets budget har afsat en mindre pulje til dette formål, vil der primært være en opgave i forhold til oplæring til at bruge app en. En afgørende detalje er at tænke på, hvordan app en kan have noget som folk vil komme tilbage for. Vi har blandt andet opfordret brugerne til at føre en fotodagbog, hvor de sender billeder ind til projektet, til dels for at få en fornemmelse af deres IT kundskaber. Sprog Projektet har en sproglig udfordring i det, der er en overrepræsentation af mennesker med type 2- diabetes blandt danskere af anden etnisk baggrund. Særligt urdu, engelsk og arabisk nævnes specifikt som et behov. Det er nødvendigt at undersøge, hvor vidt dette kan implementeres allerede i prototypen, eller om det skal med i kravspecifikationen til videreudvikling. Det kommende produkt Vision Visionen for produktet er hjælpe med, at brugeren kan skabe rammerne for et liv med en god psykosocial balance således, at der er overskud til at foretage den nødvendige livsstilsændring. Dette vil ske ved at fokusere på en eller flere af de faktorer, som ifølge DAWN studiet hjælper diabetes patienter: 1. Håndtering af de følelsesmæssige reaktioner 2. Aktiv involvering i eget forløb

8 3. Give folk information, der giver håb 4. Få svar på de basale spørgsmål Selve app indholdet vil blive bestemt i samarbejde med udvalg af brugere. Design principper Dette afsnit beskriver kort de principper som den kommende prototype tager udgangspunkt i. Den brugergruppe som er beskrevet i forbindelse med Et nyt liv med diabetes er kendetegnet ved at mange har en mobiltelefon, men flere har ikke stor erfaring med at bruge apps. Selvfølgelig har de fleste med type 2- diabetes ganske godt styr på mobiltelefoner, men som også de personer der var en del af det oprindelige materiale antyder, så er dem der er målgruppen med disse tilbud måske ikke så meget styr på apps i mobiltelefoner. For at se på, hvordan man kan udvikle apps til folk, der ikke i forvejen benytter sig af mobiltelefoners app indhold, har vi besøgt Lænken, som arbejder med alkoholikere. Formålet med besøget var at se på, hvordan man kan introducere mobil apps til brugere som ikke normalt ikke bruger sådanne. Udgangspunktet for app en er derfor simpelhed både når det gælder funktionalitet og brugergrænseflade. App en skal give plads til de store tommelfingre. App en vil også understøtte en differentieret brug. Det kan f.eks. være mulighed for både at taste og indtale en besked i en logbog. Eller det kunne være mulighed for hovedsageligt interagere med app en via SMS (kunne f.eks. være push beskeder vedr. arrangementer). Der vil være fokus på indhold og ikke på navigation. Dvs. det som brugeren møder er indhold og ikke en menu. Der skal være hurtig adgang til indholdet. Det skal være muligt for brugeren at danne sig et hurtigt overblik over tilgængelig data. Det vil ske via forsiden til app en, hvor forskellige tiles vil kunne vise data. F.eks. næste arrangement eller lignende. Data i app en er ejet af brugeren, dvs. det andre vil kun kunne se dem, hvis brugeren giver dem lov herunder f.eks. sundhedsfagligt personale. Indhold i app en skal understøtte brugeren i forhold til tid og sted. Det betyder at de features som kommer i ikke er udarbejdet med fokus på det sundhedsfaglige personale, men ud fra brugerens synsvinkel. At det skal understøtte brugerne i forhold tid og sted vil kunne betyde at forsiden ændre sig alt efter hvor brugeren er og hvad klokken. F.eks. hvis kl. 15 og brugeren befinder sig i Haderslev, så vil kommende arrangementer for diabetikere i Haderslev være i fokus. Eller hvis kl. er 20, så vil fokus være på aftaler brugeren har lavet med sig selv eller andre for at minde om, hvorfor brugeren har lavet den aftale (fx gå to kilometer dagligt).

9 Business Model Nedenfor er et forslag til en foreløbig forretningsmodel for løsningen. Modellen er inspireret af Business Model Canvas udviklet af Alexander Ostenwalder mfl. Problem Hvis en diabetiker ikke er i balance vil det blive vanskeligere at gennemføre og fastholde de nødvendige livsstilsændringer. DAWNS forskning viser, at de psykosociale elementer har stor indvirkning på en patients mulighed for at skabe varige livsstilsændringer og fastholde disse. Løsning Der vil blive udviklet en app, der understøtter brugeren i at skabe en bedre psykosocial balance. Dette tager udgangspunkt i DAWNS 4 hovedområder. I næste afsnit er der beskrevet en række features der kunne understøtte dette. Målepunkter Over tid bør brugere af app en opleve en højnelse af deres psyko- sociale balance. Værdi Brugerne vil opleve en forbedring i livskvalitet fordi de kommer mere i balance og dermed kan foretage de nødvendige livsstilsændringer. Det offentlige vil på sigt få patienter der er bedre behandlet, fordi de i højere grad selv kan tage ansvar for deres diabetes. Unikke features Der findes i dag ingen app, der så direkte adressere patienternes psykosociale balance og forsøger at hjælpe brugeren med at skabe gode betingelser for at denne højnes. Det er også unikt at app en tager udgangspunkt i DAWNS omfattende forskningsarbejde på dette felt. Endelig er det unikt at app en i så højgrad som muligt forsøger at skabe en kobling imellem den virtuelle virkelighed og den virkelige verden. Kanaler App en vil kunne udbydes enten som en mobil web app eller via Google Play/AppStore. Kunder En mulig måde at anskue hvem kunderne er, kunne være at en kunde til app en er en virksomhed/organisation der ønsker at tilbyde sine brugere adgang til app en. Det kunne f.eks. være diabetesforeningen der som led i deres motivationsgrupper ønsker at give deltagere adgang. Eller en region eller kommune der ønsker at give adgang. Dette kan måles vha. en måle- feature direkte i app en eller på anden vis. Udgifter Der vil være udgifter til hosting (ca kr om året), løbende videreudvikling og marketing for app en. Derudover vil der selvfølgelig være udgifter til selve udviklingen af app en. Indtægter Pt. er der følgende forslag til indtægter til app en: Sponsorater fra virksomheder Årligt abonnement fra brugerne betalt af kunderne

10 Forslag til features Nedenfor ses en liste med forslag til funktionalitet. Listen vil blive kortet gevaldigt ned i forbindelse med næste fase. Hver enkelt funktionalitet er kategoriseret i forhold til DAWNS 4 hovedområder: 1. Håndtering af de følelsesmæssige reaktioner 2. Aktiv involvering i eget forløb 3. Give folk information der giver håb 4. Få svar på de basale spørgsmål Feature Beskrivelse Klap- på- skulderen Mulighed for at give andre brugere et klap på skulderen for X funktion at sige Du gør det godt Dagbogsfunktion Mulighed for at skrive (eller optage) dagbogsnotater. X X Dagbogen kunne også indeholde en simpel indikation af humøret eller lignende E- learning modul DAWN har adgang til et e- learnings program der hjælper x x brugeren med at håndtere de følelsesmæssige reaktioner. Dette kunne indbygges i app en. Hjælp til at forberede Giver mulighed for at få råd og vejledning til hvad brugeren X x konsultationsbesøget hos lægen. kan spørge lægen om. Det kan ske ud fra om det er første besøg eller senere besøg Eget (eller fælles) synderegister med tilgivelsesfunktion x x Push beskeder med tilbud fra sundhedshuse, fitnesscentre o. Lignende. Eksempelvis: Vi mødes udenfor biblioteket og går tre kilometer i dag kl. 15. Kom og vær med. x x Dawn Minds. Funktion der mapper stigende ubalance eller begyndende ubalance med farvekoder Mulighed for med jævne mellemrum at måle, hvor man er henne på ens psyko- sociale balance. Alt efter hvad resultatet er kunne app en komme med forslag til, hvad brugeren kan gøre for at komme bedre i balance. X X Hotline med adgang til sygeplejeske ved spørgsmål Mulighed for ekstra adgang til sundhedsfaglig personale x x x Diabetesopskrifter der kan flyttes direkte over i Nemlig Let og nem adgang til gode opskrifter og som nemt kan bestilles f.eks. via nemlig.com eller andre steder. x x x

11 Feature Beskrivelse eller Irmatorvets indkøbskurv. Blog/chat funktion Grupperum online eksempelvis til madlavningsgrupper eller motionsgrupper Mulighed for live- chat med en eller flere af de andre brugere Forskellige tråde, hvor brugerne kan diskutere emner relateret til det at have diabetes X X X Faglige diabetesjokes. En mulighed for et sjovt afbræk i dagen. x x Ny viden på diabetesområdet Adgang til ny viden på diabetesområdet. Det kunne tilpasses så man ser den slags viden som er relevant for en x x Integration til sociale medier f.eks. twitter eller facebook Mulighed for at dele resultater på facebook og twitter. X x Tips and tricks Forskellige former for tips og tricks x X Mine øvelser Mulighed for at optage/filme egne øvelser som kan gentages hjemme. Dette skulle gøre det lettere at X x Konkurrencer Forskellige konkurrencer f.eks. hvem går først skridt eller lignende. Det skal være muligt at udfordre folk. X X Et forum for pårørende En anden mulighed vil være en konkurrence med mulighed for at vinde præmier. Det kan f.eks. være at man over julen deltager i julekalender med daglige præmier og gode tilbud. Hver enkelt låge/spørgsmål kan være sponsoreret af en virksomhed. Mulighed for pårørende for at diskutere. X x Running dinner Mine mål Del mine mål Mine mål er brugerens mulighed for at fastsætte mål for en livsstilingsændringer. Målene kan også indeholde en beskrivelse af, hvorfor man gerne vil opnå dette mål Mange med diabetes oplever at pårørende blander sig for meget og i ting som man ikke ønsker. Denne funktion giver mulighed for at brugeren kan sende et mål til en ven eller pårørende med en besked om at denne gerne må følge op x x x X X

12 Feature Beskrivelse på om man når sit mål og hjælpe til med at man når det. Patient historier Forskellige folks historier om livet med diabetes. Både de X X X ting som er lette og som er svære Vejledning til pårørende Mulighed for at en bruger kan sende en vejledning til en eller flere pårørende/venner. Vejledningen kan indeholde information om hvordan brugeren gerne vil behandles af de pårørende. Hvad det er i orden at spørge om og hvad de bare skal blande sig udenom. X X Det kunne også være en vejledning om at have en diabetiker til middag

13 Appendix:Brugerinvolvering Appdesign: Psykosociale aspekter med diabetes B Behov og mulighed

14 2 Appendix Taksigelse + Regler for brugen af dette materiale Ønskes nogle af materialet at blive brugt på en eller anden vis bedes henvendelse ske til et af projekt-medlemmerne (se side 3). Henvendelsen rettes til parterne fra enten Samfundsinvestor, Lector eller DTU. En kæmpe tak går ud til de eksterne partnere i projektet og til de mange brugere, der har medvirket i dette research-arbejde og som fortsat vil være med til at skabe en mobil løsning til at afhjælpe psykosociale problemstillinger hos Type 2 Diabetikere i fremtiden. Vi har sløret ansigterne på vores brugere, da materialet i sit udgangspunkt var til intern brug, hvorfor vi har valgt at anonymisere flere personer på billederne. Ansvarlig - NCF, MBB På forhånd tak, Projekt-holdet

15 Behov og mulighed Samarbejdspartnere 3 Projekt-partnere Anders Bendtsen fra Lector Rikke Sønder Larsen fra Samfundsinvestor Søren Skovlund fra Novo Nordisk Nina Dalgaard fra Novo Nordisk Nicklas Christian Funk fra DTU Mathias Malmkvist Bahrenscheer fra DTU Thomas Løvenørn Bardenfleth fra DTU Sofie Issaksen fra DTU Linda Raimond fra Bispebjerg Hospital Det sundhedsfaglige personale fra Nørrebro Forebyggelsescenter Anne Berg fra Københavns Kommune Eva Jakobsen fra Region Hovedstaden Bjørn Hother Pedersen fra SundhedsHuset Ballerup Torben H.D. Pedersen og Kjeld Storm fra Diabetesforeningen i Gentofte Ansvarlig - NCF, MBB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

16 4 Indholdsfortegnelse Appendix R 5 Forsimplet aktør-netværk Her ses et simpelt oprids af det netværk løsningen skal fungere i. R 6+ R 16+ Brugerinddragelse I denne del gives et indblik i vores arbejde med at inddrage brugerne som en skabende partner. Screening over løsninger og apps Her ses en afsøgning af løsningsrummet. Vi har søgt løsninger til livsstilsomlægning. A 40 Sortering og overblik over Screening Her gives et overblik over løsningerne og disse sammenholdes med vores psykosociale fokus. Ansvarlig - NCF, MBB

17 22/02/ Side 1 af 1 Behov og mulighed B Aktørnetværk v.1.2 B 5 Sundhedscenter Patientforeninger Familie Motion Viden på nettet Hjem Kost 100 Hjælpemidler Partner Person med Type 2 Diabetes Børn Medicin Humør 1 Projektgruppe Confidant Praktiserende læge Fremmede/bekendte Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

18 B 6 Fokusgruppe: Bispebjerg Hospital Interview Behov og mulighed B Beskrivelse af setup: Fokusgruppen bestod af os og Linda Raimond, der er diabetessygeplejske på Bispebjerg Hospital. Hendes rolle i projektet er at skaffe brugere til brugerinddragelsen samt at bistå med hendes egne erfaringer. Rikke faciliterede denne session, der fungerede som et semi-struktureret interview, ved at læse 10 forskellige statements, hvorefter Linda besvarede kommenterede på disse. Indholdet af de benyttede statements stammede dels fra et nummer af Diabetes Foreningens medlemsblad omhandlende Diabetikere og psyken og dels fra DAWN-studiet. DIABETIKERE ER ENSOMME?! Projekt-medlemmer til stede: Anders Bendtsen, (Lector) Rikke Sønder Larsen (Samfundsinvestor) Nicklas og Mathias (DTU). Dårligt humør medfører at man passer sin sygdom dårligt. Har I hørt om den der dating app, hvor man kan swipe til højre og venstre? Det kunne være smart. Ny-diabetikere mangler viden. Der findes nogle, der ikke har fortalt deres pårørende at de har diabetes. Der er tre felter - medicin, kost og motion - det psykosociale ligger udenom alt dette. For mange er det sociale en øjenåbner! Statements brugt i interview - Mange er psykisk belastet af diabetes? - De pårørende spiller en vigtig rolle for hvordan diabetikerens erkendelse? - Mange diabetikere føler sig ensomme? - Mange diabetikere er angste? - Mange diabetikere døjer med træthed? - Det dårlige humør påvirker i negativ retning evnen til at passe sygdommen? - Socialt netværk ser ud til at betyde meget? - Mange mangler viden om deres tilstand? - Sociale relationer kan bidrage til fastholdelsen af en livsstilsomlægning? - Det er vanskeligt for diabetikere at deltage i sociale begivenheder? - Særligt enlige finder kostomlægningen problematisk? - Sociale motionsnetværk ville kunne øge lysten til motion? Ansvarlig - NCF, MMB

19 Behov og mulighed B Fokusgruppe: Nørrebro Forebyggelsescenter Gruppeinterview B 7 Beskrivelse af setup: Fokusgruppen bestod af en 5 behandlere på Nørrebro Forebyggelsescenter. Heriblandt to diætister, en fyseterapeut og to diabetessundhedsplejesker. Rikke faciliterede denne session, der fungerede som et semi-struktureret gruppeinterview, ved at læse 10 forskellige statements op for deltagerne, hvorefter disse skulle diskuteres indimellem. Indholdet af de benyttede statements stammede dels fra et nummer af Diabetes Foreningens medlemsblad omhandlende Diabetikere og psyken og dels fra DAWN-studiet. DIABETIKERE ER ENSOMME?! Projekt-medlemmer til stede: Anne Berg (Københavns Kommune) Rikke Sønder Larsen (Samfundsinvestor) Anders Bendtsen, (Lector) Nicklas og Mathias (DTU) Der kan opleves en form for: Det er din egen skyld fra samfundets side. Diabetikere har brug for et pat on the back - De gør det skide godt. Tænk på, hvor meget de gør. Pårørerende kan bruges aktivt/positivt ifht moiton Motion giver her-og-nu feedback af velvære [...] hvor kost er meget langsigtet.! Statements brugt i interview - Mange er psykisk belastet af diabetes? - De pårørende spiller en vigtig rolle for hvordan diabetikerens erkendelse? - Mange diabetikere føler sig ensomme? - Mange diabetikere er angste? - Mange diabetikere døjer med træthed? - Det dårlige humør påvirker i negativ retning evnen til at passe sygdommen? - Socialt netværk ser ud til at betyde meget? - Mange mangler viden om deres tilstand? - Sociale relationer kan bidrage til fastholdelsen af en livsstilsomlægning? - Det er vanskeligt for diabetikere at deltage i sociale begivenheder? - Særligt enlige finder kostomlægningen problematisk? - Sociale motionsnetværk ville kunne øge lysten til motion? Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

20 B 8 Nørrebro Forebyggelsescenter Brugerworkshop: Interview + prioriteringsspil Behov og mulighed B Til stede fra projektet var projektmanagere: Anders Bendtsen, (Lector) Rikke Sønder Larsen (Samfundsinvestor) Nicklas, Mathias og Thomas (DTU) Anne (Københavns Kommune) Eva (Region Hovedstaden) Beskrivelse af setup: Workshoppen bestod af en fokusgruppe bestående af fem borgere med type 2 diabetes - alle med tilknytning til Nørrebro Forebyggelsescenter. Vi delte os op i to undergrupper i wokrshoppens første del, og udførte en todelt workshop. 1) Diskussionsrunde Her diskuterede vi 7 hovedspørgsmål, der blev noteret som opsumerende delproblemstillinger på post-its. Alle kom her til orde. 2) Prioriteringsrunde Her skulle brugerne nu i fællesskab prioritere deres egne problemstillinger i forhold til hinanden. De fleste viste sig at være vigtige, hvorfor vi senere ændrede spillets format. Det vigtige var her den diskusion, der kom omkring problemstillingerne og deres indbyrdes relation samt de snakke der opstod mellem de to undergrupper, der ikke havde hørt hinandens problemstillinger.. Jeg bliver gal på mig selv Det [diabetes] er mærkeligt i sociale sammenhænge, da de andre ikke har det. Jeg er angst for nåle, og ikke glad for læger, så derfor kommer jeg ikke til mine kontrolbesøg.?overordnet problematik og borgernes underproblemer Spørgsmål brugt til dialog - Hvordan har I oplevet jeres indledende lægeforhold? - Hvordan har i oplevet det, at omlægge jeres livsstil? - Hvordan kan diabetes påvirke ens humør i hverdagen? - Hvordan har folk omkring dig reageret på at du har fået diabetes? - Hvordan har din kontakt været med andre personer med diabetes? - Hvordan har du oplevet det at få støtte og viden om din diabetes? - Hvilke udfordringer opstår der i løbet af din dagligdag ifht at have diabetes? Ansvarlig - NCF, MBB

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Interview med Kirsten den 25.maj 2011

Interview med Kirsten den 25.maj 2011 Interview med Kirsten den 25.maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg, Lene Andersen Deltager: Kirsten 00:00 00:40: Kort introduktion af projektet I: Først så vil jeg høre hvad din uddannelse er og din nuværende

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Bilag 2: Brugerbehov og personas

Bilag 2: Brugerbehov og personas Bilag 2: Brugerbehov og personas Oversigt over behov og udfordringer BEHOV 1: Jeg har behov for at leve sundt så min sygdom ikke forværres BEHOV 2: Jeg har behov for at kunne leve et normalt liv, hvor

Læs mere

Livalife app en - Brugerguide

Livalife app en - Brugerguide Livalife app en - Brugerguide Velkommen til Livalife app en Livalife app en er brugerens adgang til Livalife platformen via sin smartphone. I Liva app en er det muligt for brugeren at have en dialog både

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet ifølge undersøgelsen At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Online støtte hjælper lungesyge mennesker ud af ensomhed. Fokus på applikationen: En god snak

Online støtte hjælper lungesyge mennesker ud af ensomhed. Fokus på applikationen: En god snak Online støtte hjælper lungesyge mennesker ud af ensomhed Fokus på applikationen: En god snak Ramme: Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber Baggrund: Projektet er baseret på Danmarks Lungeforenings

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Testrapport Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Oktober 2017 Indhold 1. Baggrund 2. Formål med testen 3. Appen BetterOff 4. Målgruppe 5. Metode 6. Testresultater og anbefalinger

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Ring dig til en bedre livskvalitet

Ring dig til en bedre livskvalitet 4. oplag Januar 2014 6.000 stk. Johnsen Offset A/S Ring dig til en bedre livskvalitet Diabeteslinjen er en telefonlinje, som har tid til dig. Her snakker du med en person, der selv kender til livet med

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015

Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015 Typo LQ Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015 Side 1 af 11 Typo LQ 1 Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. 1 Introduktion 3 Proces 4 Idékatalog og

Læs mere

ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB

ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB LOUISE LIND BERN Cand. Psych. Aut. TIDLIGOPS NETOPNU HADERSLEV VIBORG 19/9 2014 Formål med motion og mindfulness gruppen Formålet med denne gruppe var,

Læs mere

Motion - fysisk aktivitet

Motion - fysisk aktivitet Motion - fysisk aktivitet under din tilknytning til Sygehus Himmerland Velkommen til Sygehus Himmerland Fysisk aktivitet giver velvære og glæde - ved at bevæge dig, medvirker du til at bevare dit humør,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

At være pårørende til en kræftpatient

At være pårørende til en kræftpatient Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens Grønvold, MD, Ph.D., DrMedSci Lone Ross Nylandsted, MD, Ph.D. Program Baggrund

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse Minvej - en hverdags App til mennesker med sindslidelse E-sundhedsobservatoriets årskonference 2014 Københavns Kommunes Socialforvaltning Oplæg ved Chefkonsulent Marie Høgh Thøgersen, cand.psych. Ph.D:

Læs mere

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 M = Moderator Gruppemedlemmerne er nævnt som respondenter. Vores egne kommentarer, til det vi observerer, er markeret med parenteser. Moderator

Læs mere

Hvad gør regionerne med de sociale medier?

Hvad gør regionerne med de sociale medier? Hvad gør regionerne med de sociale medier? Sociale medier People influence people. Nothing influences people more than a recommendation from a trusted friend (Mark Zuckerberg, Facebook) Konklusion Jeg

Læs mere

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Etniske minoriteter og diabetes v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Hvad er diabetes? Den hurtigst voksende kroniske sygdom i Danmark store omkostninger

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Roskilde 360 det hele ældre menneske

Roskilde 360 det hele ældre menneske Roskilde 360 det hele ældre menneske Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på byrådets 2 innovationsspørgsmål: 1) Hvordan kan Roskilde Kommune, som organisation i samarbejde med lokalsamfundets øvrige

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere