Rapportering på Typo LQ projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering på Typo LQ projektet."

Transkript

1 Rapportering på Typo LQ projektet. Brugerinddragelse Citater fra DAWN 2 studiet: It s all up to me. I have good days and bad days. Most times I seem to not want to believe I am diabetic and just push it aside then I feel guilty and scared because I am not taking better care of myself. It s a never ending circle. Woman with type 2 diabetes, non- insulin medicated, aged 54, Canada, 5 years with diabetes Conquering the depression that buries me more every day in a bottomless well. Woman with type 2 diabetes, insulin medicated, aged 43, Spain, 6 years with diabetes What moved me was when my family quit eating certain foods because I had to. Finally, my diabetes was slowly but effectively controlled under the care and help of my family. Since then I have more confidently faced the hardship that this disease has brought. Man with type 2 diabetes, insulin medicated, aged 53, China, 4 years with diabetes

2 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Hovedkonklusioner til udgangspunkt for idéudvikling... 4 Følelsesmæssige udfordringer... 4 Empowerment aktiv involvering er vigtig... 4 Pårørende... 4 Det sociale netværk... 5 Motivationsfaktorer... 5 Håndtering af de følelsesmæssige reaktioner... 6 Aktiv involvering i eget forløb... 6 Give folk information, der giver håb... 6 Få svar på de basale spørgsmål... 6 Motivationsfaktorer i øvrigt... 7 Undersøgte barrierer... 7 IT... 7 Sprog... 7 Det kommende produkt... 7 Vision... 7 Design principper... 8 Business Model... 9 Forslag til features... 10

3 Indledning Målet med projektets indledende fase har været at kvalificere og uddybe allerede eksisterende viden om psykosociale udfordringer og motivationsfaktorer hos mennesker med type 2- diabetes, med henblik på at kunne idégenere en bruttoliste med indhold til app en. Vi har fokuseret på at afdække, hvilke psykosociale udfordringer mennesker med type 2- diabetes oplever på diagnosetidspunktet, og sidenhen. Dette med henblik på 1) at blive bekræftet i tesen om, at psykosociale udfordringer spiller en vigtig rolle for folks evne til at gennemføre en succesfuld livsstilsomlægning 2) at identificere de underliggende psykosociale drivere, der kan bidrage til gennemførelsen af succesrig mestring af type 2 diabetes fra diagnosetidspunktet. Undersøgelsen har indbefattet: Identifikation af centrale og universelle psykosociale udfordringer hos mennesker med ny- diagnosticeret type 2- diabetes. Identifikation af motivationskilder. Klarlæggelse af familiens og sociale relationers rolle i livstilsomlægningen, både den eksisterende og den potentielle rolle. Best- practice afdækning af eksisterende app s på området, men også indenfor andre relaterede områder, både i Danmark og i udlandet. Metode Vi har valgt at lade brugerinddragelsen tage udgangspunkt i fokusgruppeinterviews, fordi denne form for brugerinddragelse giver mulighed for, at de forskellige synspunkter kan udfordre og støtte hinanden. Derudover har vi foretaget interviews med det sundhedsfaglige personale. Brugerinddragelsen har involveret: Fokusgruppe interview på Bispebjerg Hospital med seks borgere. Fokusgruppe interview på Nørrebro Forebyggelsescenter med fire borgere. Fokusgruppe interview på Nørrebro Forebyggelsescenter med det sundhedsfaglige personale, herunder en diætist og en fysioterapeut. Fokusgruppeinterview i Ballerup SundhedsHus med seks borgere. Interview med Linda Raimond, Bispebjerg Hospital Interview med Bjørn Hother Pedersen, SundhedsHuset Ballerup Interview med Torben H.D. Pedersen og Kjeld Storm, Diabetesforeningen i Gentofte. Fotodagbog med brugere fra Bispebjerg Hospital og Ballerup Sundhedshus. Interview med Læge Lars J Hansen, Gilleleje Lægecenter. (Planlagt) Observation af Motivationsgruppen Nørrebro Forebyggelsescenter (Planlagt)

4 - - Videndeling med DAWN, Novo Nordisk. Referencebesøg hos Lænken Danmark Hovedkonklusioner til udgangspunkt for idéudvikling Følelsesmæssige udfordringer Ifølge DAWN, Novo Nordisk, har over halvdelen af mennesker med type 2- diabetes følelsesmæssige problemstillinger. Sårbarheden er generelt større hos mennesker med kortere uddannelse og blandt ensomme mennesker. Det tager ofte et år, at få erkendelsen på plads. Der er en tæt sammenhæng mellem psykisk velbefindende og lysten/viljen til at leve sundt. Livskriser/livsbegivenheder giver tilbagefald. Søvn er også en vigtig faktor, der kan være med til at indikere status på personens velbefindende. Der opstår let en ond spiral, hvor negative tanker påvirker følelser og adfærd. Brugerne fra fokusgruppeinterviewene belastes af en stor skyldfølelse over at have pådraget sig type 2- diabetes, over ikke at kunne finde motivationen til at gennemføre og fastholde en livsstilsomlægning, samt af angsten for følgesygdomme. Det belaster psykisk, og en del af brugerne nævner, at de kan blive kede af det, og deprimerede, når det ikke lykkes for dem. De slår sig selv i hovedet med alt det de ikke formår, i stedet for at rose sig selv for det, de klarer godt og fejre det positive. Samtidig mener de, at det er deres eget problem, som de selv skal løse. Empowerment aktiv involvering er vigtig Medarbejderne på Sundhedshuse og forebyggelsescentre nævner, at det er vigtigt for fastholdelsen at folk tager ansvaret på sig. Aktiv involvering i eget forløb er en forudsætning og viser sig at give bedre forløb, særligt hvis personen selv skal tage ansvaret fra begyndelsen. Mangel på eller forkert/forældet viden er et vigtigt parameter, der forstærker følelsen af angst og mangel på kontrol hos den enkelte. Blandt andet mangler mange en grundlæggende forståelse af, hvordan medicinen virker. En lige så vigtig faktor er omgivelsernes forældede viden om type 2- diabetes og deres fordomme om mennesker med type 2- diabetes. Pårørende Mennesker med type 2- diabetes oplever sociale udfordringer i kraft af deres behov for at spise anderledes, deres angst for lavt blodsukker m.m. Samtidig føler de sig ofte overvåget af omgivelserne, der velmenende og af bekymring kommenterer på madvaner, motionsvaner m.m. Dette opleves dog negativt af personen med diabetes. I forhold til familien er det centralt om det kvinden eller manden

5 der får konstateret type 2- diabetes. Hvis det er manden, vil kvinden ofte sikre, at maden tilpasses, mens dette ikke er tilfældet, når det er kvinden der rammes. Men mænd har ofte brug for at få ansvaret tilbage. Diagnosen fylder meget hos de pårørende. Børnene kan være psykisk belastede af den bekymring. Der er i det hele taget behov for mere velfungerende støtte til familien. Endelig føler mange mennesker med type 2- diabetes føler sig udsat for nagging fra familien, og fra de øvrige omgivelser. Det sociale netværk Mange type 2- diabetikere har ikke kontakt til andre i samme situation. Til fælles for mange diabetikere er, at de ikke bryder sig om at bede omgivelserne om hjælp. De føler, at de skal bære udfordringen selv. Samtidig er oplevelsen dog meget positiv i forhold til reguleringen, hos dem der involverer deres omgivelser. Der er enighed om, at netværket spiller endog en meget væsentlig rolle. Mænd er oftere ensomme end kvinder. Mennesker med type 2- diabetes med anden etnisk baggrund har generelt et langt bedre netværk end danskerne har. Dog er der enkelte ensomme af anden etnisk baggrund, og det er dem der har tilsyneladende har det værst. Diabetesforeningens motionsgrupper fungerer tilsyneladende rigtig godt og er meget efterspurgt i forhold til at dække det sociale behov. Her laver man mad og motionerer sammen. Mange af brugerne oplever, at omgivelserne interesserer sig meget for det diabetikeren spiser, og i hvor meget personen motioneres. Nogle gange opleves det som positivt, men ofte finder diabetikeren, at det kan være en hårdfin grænse mellem en konstruktiv hjælp og så det begreb der kaldes for nagging, hvor omgivelserne mener, at de har ret til at kritisere diabetikerens motions- og kostvaner. Mange af brugerne nævner, at det kunne være godt med mere netværk blandt type 2- diabetikere, som man kunne motionere med eller have madgrupper med. Ved afslutningen af fokusgruppeinterviewene er der ikke stor lyst til opbrud og man fornemmer, at det giver noget, at få talt om udfordringerne med andre diabetikere. En medarbejder nævner også, at mennesker med type 2- diabetes oftere er kede af det, end mennesker med type 1- diabetes. De adspurgte kvinder var mere forbeholdne overfor app indhold, der involverede den spontane kontakt til andre type 2- diabetikere end de adspurgte mænd. I det hele taget var de adspurgte mænd mere interesserede i etablering af en social kontakt til andre type 2- diabetikere. En vigtig detalje, der understreges er det uforpligtende og fleksible samvær. Det er nødvendigt at overveje, hvordan app en kan indeholde forskellige niveauer af social interaktion og lukkede rum. Motivationsfaktorer DAWN nævner fire faktorer, der bidrager til, at mennesker med type 2- diabetes får en forbedret livskvalitet med bedre resultater.

6 Håndtering af de følelsesmæssige reaktioner En af DAWNS konklusioner er, at hvis patienter får hjælp til at håndtere de følelsesmæssige reaktioner vil deres liv med diabetes 2 blive bedre. Folk m. arbejde og netværk er mindre belastede følelsesmæssigt. Især folk med arbejde med Low- control high- demand kan være i risikogruppen for ikke at få håndteres de følelsesmæssige reaktioner godt. Der er især to ting vi vil fremhæve, som kan hjælpe her. Det første er at mødes med andre for at snakke om de ting de oplever og dermed forstå, at de ikke er alene. Den anden del er en række e- læringsmoduler, der igennem kognitiv adfærdsterapi kan bidrage til en positive udvikling fra diagnosetidspunktet. Disse kunne være en mulighed i app en. Der nævnes desuden bibliografisk terapi som en metode, der virker. Det skal undersøges, om man på en eller anden måde kan integrere det. Aktiv involvering i eget forløb Folks liv bliver sat op til fiasko - Aktiv involvering i eget forløb giver bedre resultater, blandt andet igennem fælles handlingsplaner. Erfaringen er, at målene for det enkelte menneske skal sættes, så det passer til det det enkelte menneske formår, så målene er opnåelige. Hvis man er ryger, spiser fedt, aldrig motionerer, er målet måske ikke fra dag 1 at droppe rygningen, fjerne alle kalorier og løbe ½ time hver dag. Målet må være best case hvilket liv kan jeg opnå, og hvordan kan jeg opnå det. Det er vigtigt for motivationen at gøre op med skyldfølelsen og tage udgangspunkt i stedet for i succesoplevelserne. Det at være/føle sig i førersædet fra starten gør en kæmpe forskel for den enkelte. Give folk information, der giver håb Ofte er den information folk rettet mod de sen- komplikationer der kan opstå. En anden tilgang kunne være at give oplysninger omkring det liv som folk rent faktisk kan opnå og hvad der skal til for at opnå dette. En måde at formidle dette på kunne være igennem de gode historier. Få svar på de basale spørgsmål Det kan virke uoverskueligt at skulle i gang med en større livsstilsændring. Det er heller ikke alt, der skal gøres på samme tidspunkt og for at mindske ængstelighed kan man sørge for, at folk får svar på de basale spørgsmål omkring diabetes- 2: Hvad kan/skal jeg gøre Hvornår skal jeg gøre det I løbet af et patientforløb vil der være forskellige behov og den information patienten får skal derfor tilpasses. Ovenstående kunne ske via tips og tricks.

7 Motivationsfaktorer i øvrigt Ros og anerkendelse Viden Fællesskab Ejerskab Humor Opnåelige og synlige mål Omgivelsernes positive engagement Positive resultater Brugerne nævner selv frygten for følgesygdomme, selvom det kan diskuteres om det reelt set motiverer. Undersøgte barrierer IT Mange af de adspurgte involverede brugere har smartphones og kan anvende dem til et vist niveau. Da projektets budget har afsat en mindre pulje til dette formål, vil der primært være en opgave i forhold til oplæring til at bruge app en. En afgørende detalje er at tænke på, hvordan app en kan have noget som folk vil komme tilbage for. Vi har blandt andet opfordret brugerne til at føre en fotodagbog, hvor de sender billeder ind til projektet, til dels for at få en fornemmelse af deres IT kundskaber. Sprog Projektet har en sproglig udfordring i det, der er en overrepræsentation af mennesker med type 2- diabetes blandt danskere af anden etnisk baggrund. Særligt urdu, engelsk og arabisk nævnes specifikt som et behov. Det er nødvendigt at undersøge, hvor vidt dette kan implementeres allerede i prototypen, eller om det skal med i kravspecifikationen til videreudvikling. Det kommende produkt Vision Visionen for produktet er hjælpe med, at brugeren kan skabe rammerne for et liv med en god psykosocial balance således, at der er overskud til at foretage den nødvendige livsstilsændring. Dette vil ske ved at fokusere på en eller flere af de faktorer, som ifølge DAWN studiet hjælper diabetes patienter: 1. Håndtering af de følelsesmæssige reaktioner 2. Aktiv involvering i eget forløb

8 3. Give folk information, der giver håb 4. Få svar på de basale spørgsmål Selve app indholdet vil blive bestemt i samarbejde med udvalg af brugere. Design principper Dette afsnit beskriver kort de principper som den kommende prototype tager udgangspunkt i. Den brugergruppe som er beskrevet i forbindelse med Et nyt liv med diabetes er kendetegnet ved at mange har en mobiltelefon, men flere har ikke stor erfaring med at bruge apps. Selvfølgelig har de fleste med type 2- diabetes ganske godt styr på mobiltelefoner, men som også de personer der var en del af det oprindelige materiale antyder, så er dem der er målgruppen med disse tilbud måske ikke så meget styr på apps i mobiltelefoner. For at se på, hvordan man kan udvikle apps til folk, der ikke i forvejen benytter sig af mobiltelefoners app indhold, har vi besøgt Lænken, som arbejder med alkoholikere. Formålet med besøget var at se på, hvordan man kan introducere mobil apps til brugere som ikke normalt ikke bruger sådanne. Udgangspunktet for app en er derfor simpelhed både når det gælder funktionalitet og brugergrænseflade. App en skal give plads til de store tommelfingre. App en vil også understøtte en differentieret brug. Det kan f.eks. være mulighed for både at taste og indtale en besked i en logbog. Eller det kunne være mulighed for hovedsageligt interagere med app en via SMS (kunne f.eks. være push beskeder vedr. arrangementer). Der vil være fokus på indhold og ikke på navigation. Dvs. det som brugeren møder er indhold og ikke en menu. Der skal være hurtig adgang til indholdet. Det skal være muligt for brugeren at danne sig et hurtigt overblik over tilgængelig data. Det vil ske via forsiden til app en, hvor forskellige tiles vil kunne vise data. F.eks. næste arrangement eller lignende. Data i app en er ejet af brugeren, dvs. det andre vil kun kunne se dem, hvis brugeren giver dem lov herunder f.eks. sundhedsfagligt personale. Indhold i app en skal understøtte brugeren i forhold til tid og sted. Det betyder at de features som kommer i ikke er udarbejdet med fokus på det sundhedsfaglige personale, men ud fra brugerens synsvinkel. At det skal understøtte brugerne i forhold tid og sted vil kunne betyde at forsiden ændre sig alt efter hvor brugeren er og hvad klokken. F.eks. hvis kl. 15 og brugeren befinder sig i Haderslev, så vil kommende arrangementer for diabetikere i Haderslev være i fokus. Eller hvis kl. er 20, så vil fokus være på aftaler brugeren har lavet med sig selv eller andre for at minde om, hvorfor brugeren har lavet den aftale (fx gå to kilometer dagligt).

9 Business Model Nedenfor er et forslag til en foreløbig forretningsmodel for løsningen. Modellen er inspireret af Business Model Canvas udviklet af Alexander Ostenwalder mfl. Problem Hvis en diabetiker ikke er i balance vil det blive vanskeligere at gennemføre og fastholde de nødvendige livsstilsændringer. DAWNS forskning viser, at de psykosociale elementer har stor indvirkning på en patients mulighed for at skabe varige livsstilsændringer og fastholde disse. Løsning Der vil blive udviklet en app, der understøtter brugeren i at skabe en bedre psykosocial balance. Dette tager udgangspunkt i DAWNS 4 hovedområder. I næste afsnit er der beskrevet en række features der kunne understøtte dette. Målepunkter Over tid bør brugere af app en opleve en højnelse af deres psyko- sociale balance. Værdi Brugerne vil opleve en forbedring i livskvalitet fordi de kommer mere i balance og dermed kan foretage de nødvendige livsstilsændringer. Det offentlige vil på sigt få patienter der er bedre behandlet, fordi de i højere grad selv kan tage ansvar for deres diabetes. Unikke features Der findes i dag ingen app, der så direkte adressere patienternes psykosociale balance og forsøger at hjælpe brugeren med at skabe gode betingelser for at denne højnes. Det er også unikt at app en tager udgangspunkt i DAWNS omfattende forskningsarbejde på dette felt. Endelig er det unikt at app en i så højgrad som muligt forsøger at skabe en kobling imellem den virtuelle virkelighed og den virkelige verden. Kanaler App en vil kunne udbydes enten som en mobil web app eller via Google Play/AppStore. Kunder En mulig måde at anskue hvem kunderne er, kunne være at en kunde til app en er en virksomhed/organisation der ønsker at tilbyde sine brugere adgang til app en. Det kunne f.eks. være diabetesforeningen der som led i deres motivationsgrupper ønsker at give deltagere adgang. Eller en region eller kommune der ønsker at give adgang. Dette kan måles vha. en måle- feature direkte i app en eller på anden vis. Udgifter Der vil være udgifter til hosting (ca kr om året), løbende videreudvikling og marketing for app en. Derudover vil der selvfølgelig være udgifter til selve udviklingen af app en. Indtægter Pt. er der følgende forslag til indtægter til app en: Sponsorater fra virksomheder Årligt abonnement fra brugerne betalt af kunderne

10 Forslag til features Nedenfor ses en liste med forslag til funktionalitet. Listen vil blive kortet gevaldigt ned i forbindelse med næste fase. Hver enkelt funktionalitet er kategoriseret i forhold til DAWNS 4 hovedområder: 1. Håndtering af de følelsesmæssige reaktioner 2. Aktiv involvering i eget forløb 3. Give folk information der giver håb 4. Få svar på de basale spørgsmål Feature Beskrivelse Klap- på- skulderen Mulighed for at give andre brugere et klap på skulderen for X funktion at sige Du gør det godt Dagbogsfunktion Mulighed for at skrive (eller optage) dagbogsnotater. X X Dagbogen kunne også indeholde en simpel indikation af humøret eller lignende E- learning modul DAWN har adgang til et e- learnings program der hjælper x x brugeren med at håndtere de følelsesmæssige reaktioner. Dette kunne indbygges i app en. Hjælp til at forberede Giver mulighed for at få råd og vejledning til hvad brugeren X x konsultationsbesøget hos lægen. kan spørge lægen om. Det kan ske ud fra om det er første besøg eller senere besøg Eget (eller fælles) synderegister med tilgivelsesfunktion x x Push beskeder med tilbud fra sundhedshuse, fitnesscentre o. Lignende. Eksempelvis: Vi mødes udenfor biblioteket og går tre kilometer i dag kl. 15. Kom og vær med. x x Dawn Minds. Funktion der mapper stigende ubalance eller begyndende ubalance med farvekoder Mulighed for med jævne mellemrum at måle, hvor man er henne på ens psyko- sociale balance. Alt efter hvad resultatet er kunne app en komme med forslag til, hvad brugeren kan gøre for at komme bedre i balance. X X Hotline med adgang til sygeplejeske ved spørgsmål Mulighed for ekstra adgang til sundhedsfaglig personale x x x Diabetesopskrifter der kan flyttes direkte over i Nemlig Let og nem adgang til gode opskrifter og som nemt kan bestilles f.eks. via nemlig.com eller andre steder. x x x

11 Feature Beskrivelse eller Irmatorvets indkøbskurv. Blog/chat funktion Grupperum online eksempelvis til madlavningsgrupper eller motionsgrupper Mulighed for live- chat med en eller flere af de andre brugere Forskellige tråde, hvor brugerne kan diskutere emner relateret til det at have diabetes X X X Faglige diabetesjokes. En mulighed for et sjovt afbræk i dagen. x x Ny viden på diabetesområdet Adgang til ny viden på diabetesområdet. Det kunne tilpasses så man ser den slags viden som er relevant for en x x Integration til sociale medier f.eks. twitter eller facebook Mulighed for at dele resultater på facebook og twitter. X x Tips and tricks Forskellige former for tips og tricks x X Mine øvelser Mulighed for at optage/filme egne øvelser som kan gentages hjemme. Dette skulle gøre det lettere at X x Konkurrencer Forskellige konkurrencer f.eks. hvem går først skridt eller lignende. Det skal være muligt at udfordre folk. X X Et forum for pårørende En anden mulighed vil være en konkurrence med mulighed for at vinde præmier. Det kan f.eks. være at man over julen deltager i julekalender med daglige præmier og gode tilbud. Hver enkelt låge/spørgsmål kan være sponsoreret af en virksomhed. Mulighed for pårørende for at diskutere. X x Running dinner Mine mål Del mine mål Mine mål er brugerens mulighed for at fastsætte mål for en livsstilingsændringer. Målene kan også indeholde en beskrivelse af, hvorfor man gerne vil opnå dette mål Mange med diabetes oplever at pårørende blander sig for meget og i ting som man ikke ønsker. Denne funktion giver mulighed for at brugeren kan sende et mål til en ven eller pårørende med en besked om at denne gerne må følge op x x x X X

12 Feature Beskrivelse på om man når sit mål og hjælpe til med at man når det. Patient historier Forskellige folks historier om livet med diabetes. Både de X X X ting som er lette og som er svære Vejledning til pårørende Mulighed for at en bruger kan sende en vejledning til en eller flere pårørende/venner. Vejledningen kan indeholde information om hvordan brugeren gerne vil behandles af de pårørende. Hvad det er i orden at spørge om og hvad de bare skal blande sig udenom. X X Det kunne også være en vejledning om at have en diabetiker til middag

13 Appendix:Brugerinvolvering Appdesign: Psykosociale aspekter med diabetes B Behov og mulighed

14 2 Appendix Taksigelse + Regler for brugen af dette materiale Ønskes nogle af materialet at blive brugt på en eller anden vis bedes henvendelse ske til et af projekt-medlemmerne (se side 3). Henvendelsen rettes til parterne fra enten Samfundsinvestor, Lector eller DTU. En kæmpe tak går ud til de eksterne partnere i projektet og til de mange brugere, der har medvirket i dette research-arbejde og som fortsat vil være med til at skabe en mobil løsning til at afhjælpe psykosociale problemstillinger hos Type 2 Diabetikere i fremtiden. Vi har sløret ansigterne på vores brugere, da materialet i sit udgangspunkt var til intern brug, hvorfor vi har valgt at anonymisere flere personer på billederne. Ansvarlig - NCF, MBB På forhånd tak, Projekt-holdet

15 Behov og mulighed Samarbejdspartnere 3 Projekt-partnere Anders Bendtsen fra Lector Rikke Sønder Larsen fra Samfundsinvestor Søren Skovlund fra Novo Nordisk Nina Dalgaard fra Novo Nordisk Nicklas Christian Funk fra DTU Mathias Malmkvist Bahrenscheer fra DTU Thomas Løvenørn Bardenfleth fra DTU Sofie Issaksen fra DTU Linda Raimond fra Bispebjerg Hospital Det sundhedsfaglige personale fra Nørrebro Forebyggelsescenter Anne Berg fra Københavns Kommune Eva Jakobsen fra Region Hovedstaden Bjørn Hother Pedersen fra SundhedsHuset Ballerup Torben H.D. Pedersen og Kjeld Storm fra Diabetesforeningen i Gentofte Ansvarlig - NCF, MBB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

16 4 Indholdsfortegnelse Appendix R 5 Forsimplet aktør-netværk Her ses et simpelt oprids af det netværk løsningen skal fungere i. R 6+ R 16+ Brugerinddragelse I denne del gives et indblik i vores arbejde med at inddrage brugerne som en skabende partner. Screening over løsninger og apps Her ses en afsøgning af løsningsrummet. Vi har søgt løsninger til livsstilsomlægning. A 40 Sortering og overblik over Screening Her gives et overblik over løsningerne og disse sammenholdes med vores psykosociale fokus. Ansvarlig - NCF, MBB

17 22/02/ Side 1 af 1 Behov og mulighed B Aktørnetværk v.1.2 B 5 Sundhedscenter Patientforeninger Familie Motion Viden på nettet Hjem Kost 100 Hjælpemidler Partner Person med Type 2 Diabetes Børn Medicin Humør 1 Projektgruppe Confidant Praktiserende læge Fremmede/bekendte Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

18 B 6 Fokusgruppe: Bispebjerg Hospital Interview Behov og mulighed B Beskrivelse af setup: Fokusgruppen bestod af os og Linda Raimond, der er diabetessygeplejske på Bispebjerg Hospital. Hendes rolle i projektet er at skaffe brugere til brugerinddragelsen samt at bistå med hendes egne erfaringer. Rikke faciliterede denne session, der fungerede som et semi-struktureret interview, ved at læse 10 forskellige statements, hvorefter Linda besvarede kommenterede på disse. Indholdet af de benyttede statements stammede dels fra et nummer af Diabetes Foreningens medlemsblad omhandlende Diabetikere og psyken og dels fra DAWN-studiet. DIABETIKERE ER ENSOMME?! Projekt-medlemmer til stede: Anders Bendtsen, (Lector) Rikke Sønder Larsen (Samfundsinvestor) Nicklas og Mathias (DTU). Dårligt humør medfører at man passer sin sygdom dårligt. Har I hørt om den der dating app, hvor man kan swipe til højre og venstre? Det kunne være smart. Ny-diabetikere mangler viden. Der findes nogle, der ikke har fortalt deres pårørende at de har diabetes. Der er tre felter - medicin, kost og motion - det psykosociale ligger udenom alt dette. For mange er det sociale en øjenåbner! Statements brugt i interview - Mange er psykisk belastet af diabetes? - De pårørende spiller en vigtig rolle for hvordan diabetikerens erkendelse? - Mange diabetikere føler sig ensomme? - Mange diabetikere er angste? - Mange diabetikere døjer med træthed? - Det dårlige humør påvirker i negativ retning evnen til at passe sygdommen? - Socialt netværk ser ud til at betyde meget? - Mange mangler viden om deres tilstand? - Sociale relationer kan bidrage til fastholdelsen af en livsstilsomlægning? - Det er vanskeligt for diabetikere at deltage i sociale begivenheder? - Særligt enlige finder kostomlægningen problematisk? - Sociale motionsnetværk ville kunne øge lysten til motion? Ansvarlig - NCF, MMB

19 Behov og mulighed B Fokusgruppe: Nørrebro Forebyggelsescenter Gruppeinterview B 7 Beskrivelse af setup: Fokusgruppen bestod af en 5 behandlere på Nørrebro Forebyggelsescenter. Heriblandt to diætister, en fyseterapeut og to diabetessundhedsplejesker. Rikke faciliterede denne session, der fungerede som et semi-struktureret gruppeinterview, ved at læse 10 forskellige statements op for deltagerne, hvorefter disse skulle diskuteres indimellem. Indholdet af de benyttede statements stammede dels fra et nummer af Diabetes Foreningens medlemsblad omhandlende Diabetikere og psyken og dels fra DAWN-studiet. DIABETIKERE ER ENSOMME?! Projekt-medlemmer til stede: Anne Berg (Københavns Kommune) Rikke Sønder Larsen (Samfundsinvestor) Anders Bendtsen, (Lector) Nicklas og Mathias (DTU) Der kan opleves en form for: Det er din egen skyld fra samfundets side. Diabetikere har brug for et pat on the back - De gør det skide godt. Tænk på, hvor meget de gør. Pårørerende kan bruges aktivt/positivt ifht moiton Motion giver her-og-nu feedback af velvære [...] hvor kost er meget langsigtet.! Statements brugt i interview - Mange er psykisk belastet af diabetes? - De pårørende spiller en vigtig rolle for hvordan diabetikerens erkendelse? - Mange diabetikere føler sig ensomme? - Mange diabetikere er angste? - Mange diabetikere døjer med træthed? - Det dårlige humør påvirker i negativ retning evnen til at passe sygdommen? - Socialt netværk ser ud til at betyde meget? - Mange mangler viden om deres tilstand? - Sociale relationer kan bidrage til fastholdelsen af en livsstilsomlægning? - Det er vanskeligt for diabetikere at deltage i sociale begivenheder? - Særligt enlige finder kostomlægningen problematisk? - Sociale motionsnetværk ville kunne øge lysten til motion? Ansvarlig - NCF, MMB Brugerorienteret design af system til selfmanagement hos diabetespatienter

20 B 8 Nørrebro Forebyggelsescenter Brugerworkshop: Interview + prioriteringsspil Behov og mulighed B Til stede fra projektet var projektmanagere: Anders Bendtsen, (Lector) Rikke Sønder Larsen (Samfundsinvestor) Nicklas, Mathias og Thomas (DTU) Anne (Københavns Kommune) Eva (Region Hovedstaden) Beskrivelse af setup: Workshoppen bestod af en fokusgruppe bestående af fem borgere med type 2 diabetes - alle med tilknytning til Nørrebro Forebyggelsescenter. Vi delte os op i to undergrupper i wokrshoppens første del, og udførte en todelt workshop. 1) Diskussionsrunde Her diskuterede vi 7 hovedspørgsmål, der blev noteret som opsumerende delproblemstillinger på post-its. Alle kom her til orde. 2) Prioriteringsrunde Her skulle brugerne nu i fællesskab prioritere deres egne problemstillinger i forhold til hinanden. De fleste viste sig at være vigtige, hvorfor vi senere ændrede spillets format. Det vigtige var her den diskusion, der kom omkring problemstillingerne og deres indbyrdes relation samt de snakke der opstod mellem de to undergrupper, der ikke havde hørt hinandens problemstillinger.. Jeg bliver gal på mig selv Det [diabetes] er mærkeligt i sociale sammenhænge, da de andre ikke har det. Jeg er angst for nåle, og ikke glad for læger, så derfor kommer jeg ikke til mine kontrolbesøg.?overordnet problematik og borgernes underproblemer Spørgsmål brugt til dialog - Hvordan har I oplevet jeres indledende lægeforhold? - Hvordan har i oplevet det, at omlægge jeres livsstil? - Hvordan kan diabetes påvirke ens humør i hverdagen? - Hvordan har folk omkring dig reageret på at du har fået diabetes? - Hvordan har din kontakt været med andre personer med diabetes? - Hvordan har du oplevet det at få støtte og viden om din diabetes? - Hvilke udfordringer opstår der i løbet af din dagligdag ifht at have diabetes? Ansvarlig - NCF, MBB

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Bilag 2: Brugerbehov og personas

Bilag 2: Brugerbehov og personas Bilag 2: Brugerbehov og personas Oversigt over behov og udfordringer BEHOV 1: Jeg har behov for at leve sundt så min sygdom ikke forværres BEHOV 2: Jeg har behov for at kunne leve et normalt liv, hvor

Læs mere

Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015

Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015 Typo LQ Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015 Side 1 af 11 Typo LQ 1 Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. 1 Introduktion 3 Proces 4 Idékatalog og

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

e-programmer til misbrugsbehandling Baggrund Eksisterende programmer Anbefalinger

e-programmer til misbrugsbehandling Baggrund Eksisterende programmer Anbefalinger e-programmer til misbrugsbehandling Baggrund Eksisterende programmer Anbefalinger Overblikket, der ikke er der Eksakte søgninger på Google med direkte tilknytning til addiction/misbrug: web-based therapy

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Skab en varig livsstilsændring Varig livsstilsændring INDHOLD I DETTE HÆFTE: Skab en varig livsstilsændring...

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

PRINT GUIDE LOGIN & INTRO. Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det

PRINT GUIDE LOGIN & INTRO. Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det LOGIN & INTRO Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det Indtast password App en forbliver logget ind efter første gang Tryk login Gennemgå intro-guide Swipe mod venstre eller brug

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse Minvej - en hverdags App til mennesker med sindslidelse E-sundhedsobservatoriets årskonference 2014 Københavns Kommunes Socialforvaltning Oplæg ved Chefkonsulent Marie Høgh Thøgersen, cand.psych. Ph.D:

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg

Hjælp til en lettere hverdag. KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom. Center for Sundhed og Omsorg Hjælp til en lettere hverdag KOL Type 2 diabetes Kræft Hjertesygdom Center for Sundhed og Omsorg Har du KOL, type 2 diabetes, kræft eller hjertesygdom? I Helsingør Rehabilitering og Træningscenter får

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere