RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Børneliv Distrikt 05 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Herning Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Børneliv Distrikt 05 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Herning Kommune"

Transkript

1 RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og læringsmiljøvurdering 218 RESULTATRAPPORT Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkær

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING Formål med rapporten Sådan læses figuren 5 3 DATAGRUNDLAG Svarprocenter 6 4 OVERORDNEDE RESULTATER Resultater fordelt på respondenttype Resultater opdelt på respondenttype 9 5 RESULTATER OPDELT PÅ DE ENKELTE TEMAER Resultater for temaet Leg og læring Resultater for temaet Børnefællesskaber Resultater for temaet Overgang og tværfaglighed Resultater for temaet Ledelse Resultater for temaet Pædagogfaglige kompetencer Resultater for temaet Forældresamarbejde 18 6 RESULTATER PÅ ENKELTSPØRGSMÅL - MEDARBEJDERE Medarbejdernes højeste og laveste vurderinger Leg og læring Organisering af pædagogisk praksis Pædagogisk tilgang De pædagogiske læreplaner IT og digitalisering De fysiske rammer 25 Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 2

3 6.3 Børnefællesskaber Organisering af pædagogisk praksis Pædagogisk tilgang Børn i udsatte positioner Overgang og tværfaglighed Organisering af pædagogisk praksis Ledelse Sikring af høj kvalitet Ledelse af fagpersonalets læring og udvikling Pædagogfaglige kompetencer Organisering af pædagogisk praksis Pædagogisk tilgang Arbejdet med relationsdannelse Forældresamarbejde Pædagogisk tilgang 35 7 RESULTATER PÅ ENKELTSPØRGSMÅL - FORÆLDRE Forældrenes generelle tilfredshed Forældrenes fem højeste og fem laveste vurderinger Leg og læring Børnefællesskaber Pædagogfaglige kompetencer Forældresamarbejde 43 Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 3

4 1 INTRODUKTION Et godt lege- og læringsmiljø forudsætter fagligt kompetente og empatiske medarbejdere og ledere der har blik for, hvordan pædagogisk praksis kan organiseres og tilrettelægges, så børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. På det relationelle plan er det afgørende, at dagtilbuddet skaber et læringsmiljø, hvor børnene oplever nærvær og anerkendende relationer. Det har stor betydning for blandt andet børnenes sproglige udvikling, hvordan medarbejderne taler med børnene og sætter ord på det, de oplever og føler. I det hele taget er relationerne, både mellem voksen-barn og barn-barn imellem utrolig vigtige. Børn skal ses som aktive medskabere af egen læring i rammer, de voksne er ansvarlige for. Det betyder, at det pædagogiske personale skal skabe alsidige, inddragende og trygge læringsmiljøer, der fremmer børnenes lyst til at lære og udforske omgivelserne. Det er afgørende for kvaliteten af den pædagogiske praksis, at dagtilbuddet løbende dokumenterer og evaluerer denne sammenhæng mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring og udvikling. Dagtilbuddets udfordringer og muligheder ændrer sig hele tiden i takt med at børnegruppen, forældregruppen og samfundet ændrer sig, og derfor er det vigtigt, hele tiden at have et evaluerende blik på den pædagogiske praksis, så denne ændres i samklang med dette. Formålet med Rambølls Lege- og læringsmiljøvurdering er at understøtte dagtilbuddenes arbejde med denne dokumentations- og evalueringsproces, og dermed medvirke til at kvalificere den pædagogiske praksis. Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 4

5 2 LÆSEVEJLEDNING Nedenfor fremgår en læsevejledning til den kommunale Lege- og læringsmiljøvurdering, som dels rummer en formålsbeskrivelse og dels en gennemgang af, hvordan grafn i rapporten læses. 2.1 Formål med rapporten Formålet med denne rapport er at give læseren et detaljeret overblik over s samlede resultater for leg- og læringsmiljøvurderingerne afviklet i kommunens institutioner. Der foreligger desuden en rapport for hvert område samt hver daginstitution i kommunen, som fremstiller det enkelte område og den enkelte daginstitutions resultat. 2.2 Sådan læses figuren I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra I meget høj grad til Slet. Besvarelser i kategorien indgår i resultatberegningen. I det viste eksempel har 23% svaret I meget høj grad, andre 41% har svaret I høj grad, 29% I nogen grad, 7% I mindre grad og ingen har svaret Slet. Hvis procenttallet er under 1%, vil det blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 1%. Til højre for svarfordelingsfiguren sammenlignes med enten områdets eller kommunens samlede resultater. Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 5

6 3 DATAGRUNDLAG Nedenfor fremstår en oversigt over s svarprocent samt hvor mange besvarelser, der danner grundlaget for rapportens resultater. 3.1 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 1% - Leder 1 1% - Medarbejdere 1 1% Forældre 8 75% Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 6

7 4 OVERORDNEDE RESULTATER I dette afsnit vises de helt overordnede resultater på temaniveau. Først vises resultaterne for leder og medarbejderes besvarelser og herefter resultaterne for forældre og ældste børns besvarelser. Herefter vises resultaterne for de enkelte respondenttyper sammenlignet med Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkærs samlede resultater. Herudover vil der være sammenligning til forrige måling, hvis der foreligger en sådan. 4.1 Resultater fordelt på respondenttype Nedenstående grafer giver et overblik over resultaterne af besvarelserne opdelt på hovedtemaerne og fordelt på de forskellige respondenttyper Resultater for fagpersoner Leg og læring 4,1 Børnefællesskaber 4,1 4,6 Overgange og tværfaglighed 4,6 4,9 Ledelse Pædagogfaglige kompetencer Forældresamarbejde 3, Leder Medarbejdere Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 7

8 4.1.2 Resultater for forældre Leg og læring Børnefællesskaber Pædagogfaglige kompetencer Forældresamarbejde 3,7 3,7 3, Forældre Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 8

9 4.2 Resultater opdelt på respondenttype Nedestående grafer giver et overblik over de enkelte respondenttypers besvarelser på temaniveau sammenholdt med Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkærs samlede resultater. Herudover vil der være sammenligning til forrige måling, hvis der foreligger en sådan Resultater for hvert tema for lederen Leg og læring Børnefællesskaber 4,1 4,1 4,2 4,6 Overgange og tværfaglighed 4,6 4,6 4,8 Ledelse Pædagogfaglige kompetencer 4,1 4,6 Forældresamarbejde 3,2 4, , Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 9

10 4.2.2 Resultater for hvert tema for medarbejderne Leg og læring 3,9 4,3 Børnefællesskaber 4,6 4,6 Overgange og tværfaglighed 4,8 4,9 Ledelse Pædagogfaglige kompetencer 4,2 Forældresamarbejde 4,6 4, , Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 1

11 4.2.3 Resultater for hvert tema for forældrene Leg og læring 3,7 3,9 Børnefællesskaber Pædagogfaglige kompetencer 3,7 3,7 4,1 4,1 Forældresamarbejde 4, Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 11

12 5 RESULTATER OPDELT PÅ DE ENKELTE TEMAER I dette afsnit vises ledere og medarbejderes resultater for de enkelte temaer og undertemaer. Resultaterne vises først i en søjlegraf og herefter i en tabel, hvor der sammenholdes med Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkærs samlede resultater. Herudover vil der være sammenligning til forrige måling, hvis der foreligger en sådan. 5.1 Resultater for temaet Leg og læring Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, hvorfor børns læring er uløselig forbundet med deres leg. Børns leg vil altid resultere i læring, men hvorledes dagtilbuddet organiser og tilrettelægger pædagogisk praksis, har betydning for, hvorvidt børnene får de bedst mulige betingelser for at lære og udvikle sig. Lege- og læringsmiljøvurderingen har både fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske miljø, da alle aspekter har direkte betydning for børnenes trivsel og udvikling. Inde- og uderummets indretning kan understøtte positive læringsog sanseoplevelser, og indretningen og rummenes anvendelsesmuligheder understøtter børnenes nysgerrighed og deres lyst til at lære. Også brugen af fx digitale redskaber kan understøtte positive lærings- og sanseoplevelser og er afgørende for et sundt lege- og læringsmiljø. Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 12

13 5.1.1 Resultater fordelt på fagpersoner Organisering af pædagogisk praksis 4,6 Pædagogisk tilgang De pædagogiske læreplaner 4,6 IT og digitalisering 3,4 De fysiske rammer Leder Medarbejder Resultater fordelt på fagpersoner med sammenligning til Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Tema Leder Medarbejder Leder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Medarbejder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Leder - n Medarbejder - n Organisering af pædagogisk praksis 4,6 4,6 4,1 4,3 Pædagogisk tilgang 4,8 4,3 De pædagogiske læreplaner 4,6 5, 4,6 4,3 4,1 IT og digitalisering 3,4 3,5 De fysiske rammer 4,1 Leg og læring 4,1 4,3 4,2 3,9 Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 13

14 5.2 Resultater for temaet Børnefællesskaber I en pædagogisk kontekst, er det at skabe børnefællesskaber en af de vigtigste opgaver. Børn tilbringer mange timer i dagtilbuddet sammen med andre børn, hvorfor børnefællesskabet har stor betydning for det enkelte barns trivsel og udvikling. I dagtilbuddet vokser børn op i en kultur, hvor det sociale liv, legen og samværet er omdrejningspunktet for deres hverdag, og det er vigtigt, at de voksne rundt om barnet er opmærksomme på, at dagtilbuddets børnemiljø rummer forskellige deltagelsesmuligheder. Det handler om at skabe børnefællesskaber, der kan rumme forskelligheder og medvirke til at skabe betydningsfulde relationer, der understøtter børnenes trivsel og udvikling Resultater opdelt på fagpersoner Organisering af pædagogisk praksis Pædagogisk tilgang 4,6 4,6 4,7 Børn i udsatte positioner Leder Medarbejder Resultater fordelt på fagpersoner med sammenligning til Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Tema Leder Medarbejder Leder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Medarbejder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Leder - n Medarbejder - n Organisering af pædagogisk praksis 4,6 4,6 4,8 4,7 4,6 Pædagogisk tilgang 4,6 4,7 4,8 4,6 Børn i udsatte positioner 4,2 Børnfællesskaber 4,1 4,6 4,6 4,6 Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 14

15 5.3 Resultater for temaet Overgang og tværfaglighed Alle børn oplever hver dag overgangen fra dagtilbud til hjem, og de fleste børn har også oplevet overgangen fra familie til vuggestue/dagpleje og fra vuggestue/dagpleje til dagtilbud. Overgangen fra dagtilbud til skole kan virke større og måske mere uoverskuelig. Det sociale miljø på en skole er mere komplekst end det, barnet er vant til fra dagtilbuddet, og der er færre voksenressourcer til det enkelte barn. Samtidig møder barnet mange nye voksne og børn. Kort sagt stiger forventningerne til barnet. Derfor er det skoleforberedende arbejde i dagtilbuddene kun et spørgsmål om at styrke barnets faglige færdigheder, men i høj grad også at styrke barnets alsidige personlige og sociale kompetencer gennem en tidlig indsats i samarbejde med tværfaglige medarbejdere Resultater opdelt på respondenttyper Organisering af pædagogisk praksis 4,6 4, Leder Medarbejder Resultater fordelt på fagpersoner med sammenligning til Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Tema Leder Medarbejder Leder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Medarbejder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Leder - n Medarbejder - n Organisering af pædagogisk praksis 4,6 4,9 4,6 4,8 4,8 Overgang og tværfaglighed 4,6 4,9 4,6 4,8 4,8 Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 15

16 5.4 Resultater for temaet Ledelse Det er dagtilbuddets ledelse der skaber betingelserne for børnefællesskaberne, arbejdsmiljøet og den pædagogiske praksis generelt. Ledelsen skal tænkte strategisk og sætte mål for, hvad der skal til, for at børnene udvikler sig, lærer og trives bedst muligt. Kvalificeret arbejde med læring og udvikling i dagtilbuddene kræver en ledelse der prioriterer, at medarbejder og ledelse sammen kan planlægge og reflektere over den pædagogiske praksis Resultater opdelt på respondenttyper Sikring af høj kvalitet 4,3 Ledelse af fagpersonalets læring og udvikling 4, Leder Medarbejder Resultater fordelt på fagpersoner med sammenligning til Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Tema Leder Medarbejder Leder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Medarbejder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Leder - n Medarbejder - n Sikring af høj kvalitet 4,3 4,2 Ledelse af fagpersonalets læring og udvikling 4,7 5, Ledelse 4,6 Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 16

17 5.5 Resultater for temaet Pædagogfaglige kompetencer Det pædagogfaglige personale fungerer som rollemodeller for samvær i dagtilbuddet. Det er personalet, der med deres faglige dømmekraft, danner grundlag for etableringen af legeog læringsmiljøet og har ansvar for både det enkelte barn og børnefællesskabet. Det er fagpersonalets opgave, at bidrage til, at alle børn føler sig set og forstået og har mulighed for at være aktiv deltagende i lege og aktiviteter, der fremmer troen på dem selv og deres mod på livet Resultater opdelt på fagpersoner Organisering af pædagogisk praksis 4,2 Pædagogisk tilgang 4,3 Relationsdannelse 4,2 4, Leder Medarbejder Resultater fordelt på fagpersoner med sammenligning til Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Tema Leder Medarbejder Leder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Medarbejder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Leder - n Medarbejder - n Organisering af pædagogisk praksis 4,2 4,1 Pædagogisk tilgang 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 Arbejdet med relationsdannelse Pædagogfaglige kompetencer 4,2 4,7 4,8 4,7 4,1 4,2 Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 17

18 5.6 Resultater for temaet Forældresamarbejde Børn deler deres tid mellem to verdener, hjemmet og dagtilbuddet og et godt samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale medvirker til gensidig forståelse af barnets mulige positioner og sociale liv i dagtilbuddet. Forældre og pædagoger oplever barnet i forskellige sammenhænge, og besidder hver især en viden, som kun de har adgang til. Når man deler den viden, beriger det samarbejdet og kommer barnet til gavn. En god kontakt mellem forældre og fagpersonale er med til, at barnet føler sig tryg og forbinder det med noget positivt at gå i dagtilbud Resultater opdelt på fagpersoner Pædagogisk tilgang 3, Leder Medarbejder Resultater fordelt på fagpersoner med sammenligning til Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkær Tema Leder Medarbejder Leder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Medarbejder, Lege- og læringsmiljøvurdering 217 Leder - n Medarbejder - n Pædagogisk tilgang 3,2 4,6 4,3 4,3 Forældresamarbejde 3,2 4,6 4,3 4,3 Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 18

19 6 RESULTATER PÅ ENKELTSPØRGSMÅL - MEDARBEJDERE I dette afsnit vises resultaterne for medarbejdernes besvarelser. Først vises en graf over de fem spørgsmål, hvor medarbejderne har vurderet højest samt de fem spørgsmål, hvor de har vurderet lavest. Herefter vises resultaterne for de enkelte spørgsmål under hvert tema, sammenholdt med Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkærs samlede resultater. Herudover vil der være sammenligning til forrige måling, hvis der foreligger en sådan. 6.1 Medarbejdernes højeste og laveste vurderinger Nedenstående graf viser som nævnt medarbejdernes fem højeste vurderinger samt deres fem laveste vurderinger. Dette for at give et overblik over, hvor har sine styrker og hvor der er behov for særlige tiltag. Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 19

20 6.1.1 De fem højeste og laveste vurderinger Læreplanen benyttes som udgangspunkt for planlægning af pædagogiske aktiviteter Dagtilbuddet lykkes med at skabe gode overgange for børnene Dagtilbuddet har et organiseret samarbejde med forskellige tværfaglige instanser Den tværfaglige indsats omkring barnet foregår så vidt muligt i dagtilbuddets rammer Den pædagogiske leder inddrager medarbejderne i udviklingen af dagtilbuddets mål og visioner 5, 5, 5, 5, 5, Dagtilbuddet indtænker forældrene i de pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i forældrenes ressourcer Medarbejderne organiserer pædagogiske læringsrum, der udfordrer børnenes evne til at undersøge 3,3 3,4 Medarbejderne har den nødvendige IT-didaktiske viden til at anvende digitale redskaber i lege- og læringssituationer Digitale redskaber inddrages i understøttelsen af børnenes læring Medarbejderne er motiveret for at anvende digitale redskaber i deres pædagogiske arbejde 3, 3, 3, Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 2

21 6.2 Leg og læring I det følgende afsnit vises resultaterne for medarbejdernes besvarelser på de enkelte spørgsmål under temaet Leg og læring Organisering af pædagogisk praksis Børn skal ses som aktive medskabere af egen læring i rammer, de voksne er ansvarlige for. Hvordan pædagogisk praksis organiseres og tilrettelægges, har betydning for hvorvidt børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. Det betyder, at det pædagogiske personale skal skabe alsidige, inddragende og trygge læringsmiljøer, der fremmer børnenes lyst til at lære og udforske omgivelserne Resultater for Organisering af pædagogisk praksis ORGANISERING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS ,2 Dagtilbuddet tilbyder læringsrum der muliggør børnenes individuelle fordybelse i dagligdagen 9 1 3,9, Dagtilbuddet er indrettet med udgangspunkt i at fremme børnenes fantasi og evne til at igangsætte leg 9 1, Medarbejderne tilrettelægger læringsrum inde og ude der fremmer børnenes fælles lege og aktiviteter ,4 -,7 Medarbejderne organiserer pædagogiske læringsrum, der udfordrer børnenes evne til at undersøge ,3 -,5 Medarbejderne tilrettelægger en varieret hverdag med både planlagte og spontane aktiviteter 5 4 1, % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 21

22 6.2.2 Pædagogisk tilgang Det er en forudsætning for et godt lege- og læringsmiljø, at det enkelte dagtilbud har drøftet og beskrevet et fælles læringsssyn. Udarbejdelse af mål for børns læring kræver overvejelser omkring, hvordan børn lærer, og hvilken udvikling og dannelse det pædagogiske personale ønsker at understøtte hos børnene. Dagtilbuddets tilgang til det pædagogiske arbejde skal inddrage overvejelser, der tager afsæt i det læringsmiljø, der omgiver børnene Resultater for Pædagogisk tilgang PÆDAGOGISK TILGANG ,1 Medarbejderne er opmærksomme på relationens betydning for børnenes læringsudbytte 9 1 4,9,3 Medarbejderne tager udgangspunkt i det børnene kan og støtter deres fortsatte udvikling 9 1 4,9,3 Medarbejderne planlægger pædagogiske aktiviteter med afsæt i børnenes interesser 1, Medarbejderne støtter aktivt børnenes forslag til aktiviteter og lege 5 5,4 Medarbejderne sikrer, at børnene er aktivt deltagene i dagtilbuddets hverdagsrutiner 5 5 3,5 -,9 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 22

23 6.2.3 De pædagogiske læreplaner Alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som et vigtigt skridt i at udvikle stimulerende læringsmiljøer for børnene. Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner bygger på dokumentation og analyse af egen pædagogik, og er funderet i didaktiske overvejelser. Dette betyde, at personalet skal overveje, hvilke mål der er særlig vigtige, hvordan de vil arbejde hen mod dem, og hvilke tegn på læring og udvikling de kan se i dokumentationen Resultater for De pædagogiske læreplaner DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER ,6,5 Medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at arbejde kvalificeret med alle læreplanstemaer 5 4 1,2 Læreplanen benyttes som udgangspunkt for planlægning af pædagogiske aktiviteter 1 5,,6 Læreplanen tager afsæt i den aktuelle børnegruppe (behov, interesser og motivation) 9 1 4,9,7 Læreplanen har særlig fokus på børn i udsatte positioner ,1,4 Under hvert læreplanstema planlægges, udføres og evalueres aktiviteter, der er fagligt begrundede 5 5,4 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 23

24 6.2.4 IT og digitalisering Digitale medier spiller en fortsat voksende rolle i vores samfund, og brugen af digitale redskaber i dagtilbuddet kan medvirke til at understøtte positive lærings- og sanseoplevelser. Børnene lærer at beherske it som et håndværk, ligesom de får indsigt i og forståelse for IT s betydning for individ og samfund. Digitale medier skal således anvendes aktivt i børnenes tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer Resultater for IT og digitalisering IT OG DIGITALISERING ,4 -,1 Dagtilbuddet har det nødvendige IT-udstyr for at børnene kan bruge digitale redskaber til leg og læring 5 5,3 Medarbejderne har den nødvendige IT-didaktiske viden til at anvende digitale redskaber i lege- og læringssituationer 1 9 3,1 -,2 Medarbejderne har adgang til den nødvendige støtte og vejledning (eks. IT-vejledere) 1,2 Medarbejderne er motiveret for at anvende digitale redskaber i deres pædagogiske arbejde 1 3, -,5 Digitale redskaber inddrages i understøttelsen af børnenes læring 1 3, -,2 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 24

25 6.2.5 De fysiske rammer Det fysiske læringsmiljø og herunder inde- og uderummets indretning kan understøtte positive lærings- og sanseoplevelser, og indretningen og rummenes anvendelsesmuligheder understøtter børnenes nysgerrighed og deres lyst til at lære. Det fysiske miljø skal være udfordrende og give rum for forskellige former for samvær, både i form af bevægelse og fysisk udfoldelse, men også give muligheder for ro og fordybelse Resultater for De fysiske rammer DE FYSISKE RAMMER ,2 Dagtilbuddets indretning er fleksibel og kan ændres efter behov 5 5,8 Dagtilbuddet er indrettet med udgangspunkt i børnenes læringsbehov 9 1 3,9,1 Dagtilbuddets indretning gør det muligt for børnene at være uforstyrrede i det, de er i gang med 9 1,5 Dagtilbuddet er indrettet, så børnene har mulighed for mange forskellige måder at bevæge sig på 5 5,4 Legepladsen er et pædagogisk uderum, hvor medarbejderne har en aktiv rolle 4 6 3,4 -,5 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 25

26 6.3 Børnefællesskaber I det følgende afsnit vises resultaterne for medarbejdernes besvarelser på de enkelte spørgsmål under temaet Børnefællesskaber Organisering af pædagogisk praksis Børn danner spontant fællesskaber gennem leg og socialt samvær, men det er alle børn, der er i stand til at indgå i sådanne legefællesskaber. Et godt pædagogisk miljø er det bedste fundament for inddragelse af alle børn i fællesskabet. For fagpersonalet er fællesskabsdannelse derfor en af de væsentligste pædagogiske opgaver. Fællesskabet skal tilrettelægges og skabes med omhu, for- og sammen med børnene Resultater for Organisering af pædagogisk praksis ORGANISERING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS ,6, Dagtilbuddet har en imødekommende atmosfære, hvor børn føler sig velkomne og set 9 1 4,9,2 Dagtilbuddet støtter allerede etablerede børnefællesskaber i at være åbne overfor andre børn 5 5 -,1 Dagtilbuddet vægter børnefælleskaber der udvikler børnenes samarbejdsevne ,1 Dagtilbuddets pædagogiske praksis giver plads til børnenes egne fortællinger 5 5,1 Dagtilbuddets pædagogiske praksis understøtter børnene i at vente på tur 5 5 -,1 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 26

27 6.3.2 Pædagogisk tilgang Det er fagpersonalets opgave at overveje hvorvidt og hvordan fællesskabet rummer muligheder for alle deltagere. Børns trivsel og muligheder for deltagelse knytter sig til fællesskabets måde at fungere på. Det handler om, hvordan man kan skabe betydningsfulde forbindelser mellem børnene samt om det, børnene er sammen om (det fælles tredje) Resultater for Pædagogisk tilgang PÆDAGOGISK TILGANG ,7,2 Medarbejderne støtter børnene i at danne venskaber og indgå i betydningsfulde børnefællesskaber 5 5 -,1 Medarbejderne inddrager børnenes forskelligheder som en ressource i etableringen af børnefællesskaber 5 5,1 Medarbejderne støtter børnene i at ytre deres synspunkter overfor børn og voksne 9 1 4,8,4 Medarbejderne rummer børnenes frustrationer og følelsesudbrud og guider dem i løsninger 9 1 4,8,2 Medarbejderne støtter børnene i at håndtere uenigheder og konflikter gennem dialog 9 1 4,9,3 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 27

28 6.3.3 Børn i udsatte positioner Forskning og praksiserfaring viser, at en tidlig opsporing og tidlig indsats over for udsatte børn er afgørende for barnets udvikling senere i livet. Kravet til vores børnemiljøer må derfor være, at de kan skabe fællesskaber og relationer, der forebygger eksklusion fra de sociale fællesskaber og andre former for marginalisering Resultater for Børn i udsatte positioner BØRN I UDSATTE POSITIONER ,2 Dagtilbuddet arbejder systematisk med tidlig opsporing og indsats 9 1 4,9,6 Dagtilbuddets mål for arbejdet med børn i udsatte positioner afspejles i den pædagogiske praksis 5 5,3 Dagtilbuddet arbejder med børn i udsatte positioner som en integreret del af arbejdet med bønefællesskaber 5 5,3 Medarbejderne inddrager i særlig grad børn i udsatte positioner i de vokseninitierede aktiviteter 5 5,2 Medarbejderne deltager aktivt i børnenes legeprocesser for at støtte børn i udsatte positioner 6 4 3,6 -,5 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 28

29 6.4 Overgang og tværfaglighed I det følgende afsnit vises resultaterne for medarbejdernes besvarelser på de enkelte spørgsmål under temaet Overgang og tværfaglighed Organisering af pædagogisk praksis Alle børn oplever hver dag overgangen fra dagtilbud til hjem, og de fleste børn har også oplevet overgangen fra familie til vuggestue/dagpleje og fra vuggestue/dagpleje til dagtilbud. Overgangen fra dagtilbud til skole kan virke større og måske mere uoverskuelig. Det sociale miljø på en skole er mere komplekst end det, barnet er vant til fra dagtilbuddet, og der er færre voksenressourcer til det enkelte barn. Samtidig møder barnet mange nye voksne og børn. Kort sagt stiger forventningerne til barnet. Derfor er det skoleforberedende arbejde i dagtilbuddene kun et spørgsmål om at styrke barnets faglige færdigheder, men i høj grad også at styrke barnets alsidige personlige og sociale kompetencer gennem en tidlig indsats i samarbejde med tværfaglige medarbejdere Resultater for Organisering af pædagogisk praksis ORGANISERING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS ,9,5 Dagtilbuddet arbejder systematisk med understøttelse af gode overgange 9 1 4,9,5 Dagtilbuddet og den/de primære aftagerskoler har et fælles grundlag for overgangssamarbejdet 9 1 4,8,5 Dagtilbuddet lykkes med at skabe gode overgange for børnene 1 5,,6 Dagtilbuddet har et organiseret samarbejde med forskellige tværfaglige instanser 1 5,,5 Den tværfaglige indsats omkring barnet foregår så vidt muligt i dagtilbuddets rammer 1 5,,5 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 29

30 6.5 Ledelse I det følgende afsnit vises resultaterne for medarbejdernes besvarelser på de enkelte spørgsmål under temaet Ledelse Sikring af høj kvalitet Det er afgørende for kvaliteten af den pædagogiske praksis, at dagtilbuddet løbende dokumenterer og evaluerer sammenhængen mellem lege- og læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring og udvikling. Det er ledelsen, der skaber betingelserne for denne dokumentations- og evalueringsproces, og herigennem til kvalificering af den pædagogiske praksis Resultater for Sikring af høj kvalitet SIKRING AF HØJ KVALITET ,3,3 Den pædagogiske leder sikrer, at dagtilbuddet er et socialt fællesskab hvor alle er deltagende 1 -,1 Lederen sikrer, at medarbejdere med særlige kvalifikationer organiseres, så de kan vejlede kolleger 5 5,5 Den pædagogiske leder inddrager viden og fakta som grundlag for samtalen om kvalitet i dagtilbuddet 4 6,3 Den pædagogiske leder sikrer en kultur, hvor refleksion er en naturlig del af det pædagogiske arbejde 5 4 1,3 Den pædagogiske leder sikrer en stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling 5 4 1,5 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 3

31 6.5.2 Ledelse af fagpersonalets læring og udvikling Det er dagtilbuddets ledelse, der skaber betingelserne for børnefællesskaberne, arbejdsmiljøet og den pædagogiske praksis generelt. Ledelsen skal tænkte strategisk og sætte mål for, hvad der skal til, for at børnene udvikler sig, lærer og trives bedst muligt. Kvalificeret arbejde med læring og udvikling i dagtilbuddene kræver en ledelse der prioriterer, at medarbejder og ledelse sammen kan planlægge og reflektere over den pædagogiske praksis Resultater for Ledelse af fagpersonalets læring og udvikling LEDELSE AF FAGPERSONALETS LÆRING OG UDVIKLING ,7,7 Den pædagogiske leder sikrer at medarbejderne har kendskab til de opstillede mål for børnenes læring 5 5,3 Den pædagogiske leder går foran og motiverer medarbejderne i udvikling af den pædagogiske praksis 9 1 4,9 1, Den pædagogiske leder inddrager medarbejderne i udviklingen af dagtilbuddets mål og visioner 1 5,,9 Den pædagogiske leder understøtter medarbejderne i at skabe læring, udvikling og trivsel for børnene 1 5,,9 Den pædagogiske leder handler, hvis en medarbejder er engageret i den pædagogiske praksis 5 5,2 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 31

32 6.6 Pædagogfaglige kompetencer I det følgende afsnit vises resultaterne for medarbejdernes besvarelser på de enkelte spørgsmål under temaet Pædagogfaglige kompetencer Organisering af pædagogisk praksis Fagpersonalet skal, som grundlag for planlægning og refleksion, kunne kvalificere sit vidensgrundlag i forhold til konkrete situationer og forløb. Dette indebærer refleksion over gennemført praksis, hvor aktiviteter og handlinger evalueres og analyseres med henblik på at blive klogere. Kravet til fagpersonalets refleksionsevne er her at kunne vurdere sammenhængen mellem planlægning, udførelse og resultat, som en forudsætning for at blive mere bevidst om handlingen og derigennem kvalificere den pædagogiske praksis Resultater for Organisering af pædagogisk praksis ORGANISERING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS ,2,2 Der er forskel på de opgaver som uddannede og uddannede medarbejdere udfører 5 5 3,5 -,3 Medarbejdernes pædagogiske arbejde tager afsæt i pædagogfaglig viden (eks. Litteratur, forskning og andet) 5 4 1,3 Medarbejdernes pædagogiske praksis tager udgangspunkt i didaktiske overvejelser 5 5 -,1 Medarbejderne har et evaluerende blik på den pædagogiske praksis 5 4 1,2 Evaluering af pædagogisk praksis bygger på dokumentation 9 1 4,8,9 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 32

33 6.6.2 Pædagogisk tilgang Det pædagogfaglige personale har ansvar for at skabe et miljø, kendetegnet ved engagement, støtte, tryghed og omsorg, hvor børnene kan skabe positive erfaringer. Det er personalet, der med deres faglige dømmekraft, danner grundlag for etableringen af lege- og læringsmiljøet og har ansvar for både det enkelte barn og børnefællesskabet. Dette indebærer at fagpersonalet er i stand til kritisk at reflektere over og evaluere eget arbejde alene og/eller sammen med andre Resultater for Pædagogisk tilgang PÆDAGOGISK TILGANG ,3,1 Dagtilbuddet har en fælles forståelse af, hvordan konfliktsituationer håndteres 5 4 1,4 Medarbejderne udviser synligt engagement for det pædagogiske arbejde 5 5, Medarbejderne er faglig selvkritiske og reflekterende i deres vurdering af kvaliteten i deres eget dagtilbud 5 4 1,2 Medarbejderne er opmærksomme på betydningen af egen adfærd ift at være rollemodeller i det sociale samvær 9 1 4,9,4 Medarbejderne reagerer, hvis en kollegas handlinger virker ekskluderende overfor et barn 4 6 3,4 -,4 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 33

34 6.6.3 Arbejdet med relationsdannelse På det relationelle plan er det afgørende, at dagtilbuddet skaber et miljø, hvor børnene oplever nærvær og anerkendende relationer. I det hele taget er relationerne, både mellem voksen-barn og børnene imellem utrolig vigtige. Det er fagpersonalets opgave, at bidrage til, at alle børn føler sig set og forstået og har mulighed for at være aktiv deltagende i lege og aktiviteter, der fremmer troen på dem selv og deres mod på livet Resultater for Arbejdet med relationsdannelse ARBEJDET MED RELATIONSDANNELSE ,7,2 Dagtilbuddet sikrer, at alle børn har en positiv relation til mindst én medarbejder 1 9 4,1 -,4 Medarbejderne reflekterer over, hvordan de kan skabe gode relationer til børnene 9 1 4,9,3 Medarbejderne kan afstemme sig i relationen og kontakten til børnene 5 5, Medarbejderne anvender en nysgerrig og undersøgende tilgang i dialog med børnene 9 1 4,9,4 Medarbejderne anerkender børnenes forskellige følelser og hjælper med at sætte ord på 1 5,,4 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 34

35 6.7 Forældresamarbejde I det følgende afsnit vises resultaterne for medarbejdernes besvarelser på de enkelte spørgsmål under temaet Forældresamarbejde Pædagogisk tilgang Børn deler deres tid mellem to verdener, hjemmet og dagtilbuddet og et godt samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale medvirker til gensidig forståelse af barnets mulige positioner og sociale liv i dagtilbuddet. Forældre og pædagoger oplever barnet i forskellige sammenhænge, og besidder hver især en viden, som kun de har adgang til. Når man deler den viden, beriger det samarbejdet og kommer barnet til gavn. En god kontakt mellem forældre og fagpersonale er med til, at barnet føler sig tryg og forbinder det med noget positivt at gå i dagtilbud Resultater for Pædagogisk tilgang PÆDAGOGISK TILGANG ,2 Dagtilbuddet sikrer, at alle forældre har en positiv relation til mindst én medarbejder 4 6,1 Dagtilbuddet afstemmer forældresamarbejdet i forhold til det enkelte barns behov 1 5,,5 Medarbejderne kan rumme forældrenes forskellighed (social baggrund, kultur, personlighed m.m.) 1 5,,5 Dagtilbuddet støtter og vejleder forældrene i, hvordan de kan styrke børnenes læring, udvikling og trivsel i hjemmet 5 5,1 Dagtilbuddet indtænker forældrene i de pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i forældrenes ressourcer 4 6 3,4 -,4 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 35

36 7 RESULTATER PÅ ENKELTSPØRGSMÅL - FORÆLDRE I dette afsnit vises resultaterne for forældrenes besvarelser. Først vises en graf over de fem spørgsmål, hvor forældrene har vurderet højest samt de fem spørgsmål, hvor de har vurderet lavest. Herefter vises resultaterne for de enkelte spørgsmål under hvert tema, sammenholdt med Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkærs samlede resultater. Herudover vil der være sammenligning til forrige måling, hvis der foreligger en sådan. 7.1 Forældrenes generelle tilfredshed Nedenfor vises forældrenes overordnede tilfredshed med deres barns dagtilbud sammenholdt med Distrikt 5 - Sunds, Ilskov, Simmelkærs samlede resultater. Herudover vil der være sammenligning til forrige måling, hvis der foreligger en sådan Resultater for forældrenes generelle tilfredshed Du er generelt tilfreds med dit barns dagtilbud ,3 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 36

37 7.2 Forældrenes fem højeste og fem laveste vurderinger Nedenstående graf viser forældrenes fem højeste vurderinger samt deres fem laveste vurderinger. Dette for at give et overblik over, hvor s forældre er særligt tilfredse samt hvor der er behov for særlige tiltag De fem højeste og laveste vurderinger Dit barn har en positiv relation til mindst én medarbejder 4,3 Der er mindst en medarbejder, som du har en god relation til Du føler dig velkommen til de arrangementer, der er i dagtilbuddet 4,3 4,3 Dagtilbuddet er indrettet, så dit barn har mulighed for mange forskellige måder at bevæge sig på Personalet lærer dit barn at tage hensyn til andre ved fx at vente på tur 4,1 Personalet deltager aktivt i børnenes leg 3,5 Dagtilbuddet dokumenterer deres pædagogiske arbejde gennem billeder og historier fra hverdagen 3,5 Personalet er deltagende i børnenes leg på legepladsen 3,4 Dagtilbuddets indretning gør det muligt for dit barn at være uforstyrret i det, de er i gang med Personalet forklarer deres overvejelser om den pædagogiske praksis 3,1 3, Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 37

38 7.3 Leg og læring I det følgende afsnit vises resultaterne for forældrenes besvarelser på de enkelte spørgsmål under temaet Leg og læring. Oplever forældrene, at personalet formår at fange børnenes interesse og at de generelt er gode til at støtte og udfordre børnene. Hvad er forældrenes syn på dagtilbuddets fysiske rammer? Er der både mulighed for børnenes individuelle fordybelse og deres behov for bevægelse og fysisk udfoldelse? Og hvordan forholder forældrene sig til fagpersonalets måde at anvende digitale medier i dagtilbuddet Resultater for Leg og læring LEG OG LÆRING ,7 -,2 Dit barn har mulighed for at fordybe sig i leg og aktiviteter i dagtilbuddet ,9 5 -,2 Dagtilbuddet er aktivt med til at fremme dit barns fantasi og evne til at igangsætte leg ,3 Dit barns nysgerrighed og kreativitet bliver stimuleret gennem dagtilbuddets valg af aktiviteter ,2 Personalet varierer mellem planlagte og spontane aktiviteter ,7 15 -,2 Personalet planlægger aktiviteter som interesserer dit barn ,2 Du oplever, at personalet støtter op om dit barns forslag til aktiviteter og lege ,2 Dit barn lærer at klare praktiske opgaver selv i dagtilbuddet ,3 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 38

39 LEG OG LÆRING ,7 -,2 Du oplever, at dagtilbuddet bruger digitale redskaber til at understøtte dit barns læring ,5 13, Du oplever, at dit barn bruger tilpas tid på at spille Ipad/computer i dagtilbuddet ,7 27 -,1 Dagtilbuddets indretning understøtter dit barns dannelse, læring, trivsel og udvikling ,6 3 -,2 Dagtilbuddets indretning gør det muligt for dit barn at være uforstyrret i det, de er i gang med ,2 1 -,1 Dagtilbuddet er indrettet, så dit barn har mulighed for mange forskellige måder at bevæge sig på ,1,1 Personalet er deltagende i børnenes leg på legepladsen ,4 7 -,3 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 39

40 7.4 Børnefællesskaber I det følgende afsnit vises resultaterne for forældrenes besvarelser på de enkelte spørgsmål under temaet Børnefællesskaber. I hvilken grad oplever forældrene, at fagpersonaet organiserer pædagogisk praksis på en måde, der understøtter børnenes samarbejdsevne og evne til at tage hensyn til andre. Og hvad er forældrenes generelle oplevelse af dagtilbuddets pædagogiske tilgang til det at arbejde med børnefællesskaber Resultater for Børnefællesskaber BØRNEFÆLLESSKABER ,3 Dagtilbuddet har en imødekommende atmosfære, hvor du og dit barn føler jer velkomne og set ,7 -,6 Personalet lærer dit barn at samarbejde med andre ,4 Du oplever, at personalet giver plads til dit barns fortællinger ,4 Personalet lærer dit barn at tage hensyn til andre ved fx at vente på tur ,3 Personalet hjælper dit barn med at opbygge gode venskaber ,7 8 -,3 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 4

41 BØRNEFÆLLESSKABER ,3 Dit barn lærer at acceptere forskelligheder ,9 11 -,2 Personalet lærer dit barn at ytre sine synspunkter på en ordentlig måde ,3 Personalet kan rumme dit barns frustrationer og følelsesudbrud og guide det i løsninger (Fx hvis han/hun er ked af det, når du afleverer om morgenen.) ,7 12 -,4 Dagtilbuddet lærer dit barn at håndtere konflikter og uenigheder ,7 13 -,3 Personalet deltager aktivt i børnenes leg ,5 1 -,4 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 41

42 7.5 Pædagogfaglige kompetencer I det følgende afsnit vises resultaterne for forældrenes besvarelser på de enkelte spørgsmål under temaet Pædagogfaglige kompetencer. Oplever forældrene generelt at fagpersonalet er engagerede i deres arbejde og hvordan vurderer forældrene at fagpersonalet bidrager til, at børnene føler sig set og forstået? Herudover belyser afsnittet, hvorvidt forældrene oplever, at personalet forklarer og dokumenterer deres overvejelser om pædagogisk praksis Resultater for Pædagogfaglige kompetencer PÆDAGOGFAGLIGE KOMPETENCER ,7 -,4 Personalet forklarer deres overvejelser om den pædagogiske praksis ,1 4 -,5 Dagtilbuddet dokumenterer deres pædagogiske arbejde gennem billeder og historier fra hverdagen ,5 1 -,4 Du oplever medarbejderne som engagerede i arbejdet med børnene ,7 1 -,6 Du oplever personalet som gode rollemodeller for dit barn ,4 Dit barn har en positiv relation til mindst én medarbejder ,3 3 -,2 Du oplever, at personalet kan aflæse dit barns følelser/stemninger ,3 Du oplever at de voksne tager sig tid til at tale med dit barn ,7 9 -,4 Dit barn føler sig forstået og er generelt tryg ved personalet i dagtilbuddet ,3 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 42

43 7.6 Forældresamarbejde I det følgende afsnit vises resultaterne for forældrenes besvarelser på de enkelte spørgsmål under temaet Forældresamarbejde. Forældre og pædagoger oplever barnet i forskellige sammenhænge, og besidder hver især en viden, som kun de har adgang til. Når man deler den viden, beriger det samarbejdet og kommer barnet til gavn. En god kontakt mellem forældre og fagpersonale er med til, at barnet føler sig tryg og forbinder det med noget positivt at gå i dagtilbud Resultater for Forældresamarbejde FORÆLDRESAMARBEJDE ,3 Der er mindst en medarbejder, som du har en god relation til ,3 -,1 Du føler dig velkommen til de arrangementer, der er i dagtilbuddet ,3 4 -,1 Du oplever at du kan få guidning og vejledning om dit barns udvikling og trivsel ,6 2 -,5 % 25% 5% 75% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet Rambøll Lege- og læringsmiljøvurdering 43

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurvering 218 RESULTATRAPPORT Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Børneuniverset Herning Kommune

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Børneuniverset Herning Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og læringsmiljøvurdering 218 RESULTATRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING 5 2.1 Formål med rapporten 5 2.2 Sådan læses figuren 5 3

Læs mere

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og Læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Kommunale daginstitutioner Glostrup Kommune

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og Læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Kommunale daginstitutioner Glostrup Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT Glostrup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 5 2 LÆSEVEJLEDNING 6 2.1 Formål med rapporten 6 2.2 Sådan læses figuren

Læs mere

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og Læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Skovager Kommunale daginstitutioner Glostrup Kommune

RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Lege- og Læringsmiljøvurdering 2018 RESULTATRAPPORT. Skovager Kommunale daginstitutioner Glostrup Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurdering 218 RESULTATRAPPORT Glostrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 5 2 LÆSEVEJLEDNING 6 2.1 Formål med rapporten 6 2.2 Sådan læses

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 6 100% Rapporten viser resultaterne for følgende afsnit: - Fagpersonalet:

Læs mere

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Private institutioner Kirstine Seligmanns Børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 6 100% - Observatører 0 Rapporten viser resultaterne for følgende

Læs mere

Alle daginstitutioner Mariehønen Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Alle daginstitutioner Mariehønen Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% Rapporten viser resultaterne for følgende afsnit: - Fagpersonalet:

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 SPROGVURDERING

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING 6 = Har Besvarelserne 'Har ' bruges ikke i beregning af gennemsnit. procenten

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 5 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)... 4 Børnenes trivsel... 6 Børnenes sundhed... 7 SPROGVURDERING... 8 Børnenes sprog... 8 LEGE- OG LÆRINGSMILJØ...12

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,5% Horsens Kommune Antal besvarelser: 93 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% Horsens Kommune Antal besvarelser: 3.326 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Læsevejledning Samlet tilfredshed med dagtilbuddet De højeste og laveste vurderinger Største

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

INKLUSION Strategiske pejlemærker

INKLUSION Strategiske pejlemærker Personalet tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter, så der er fokus på relationer mellem børnene og mellem børn og voksne Vi inddeler børnene i forskellige grupper for at børnene lærer hinanden at kende.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 85,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 85,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 85,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,4% beelser: 158 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,4% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Læringscenter Syd Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Læringscenter Syd Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF DAGTILBUDDET 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 BØRNENES PROFIL 6 4.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% beelser: 419 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4% beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8% beelser: 681 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG Blomsterspiren blev en kombineret institution den 1.7.2016, hvor vi har haft 2 læreplaner for henholdsvis vuggestue og børnehave. Da vi i 2018 / 2019 skal lave ny styrket læreplan,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 32%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 32% Gribskov Kommune Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 32% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3% beelser: 304 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8% beelser: 365 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% beelser: 447 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2% beelser: 510 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1% beelser: 243 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,8% beelser: 461 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,5% beelser: 269 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% beelser: 395 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,1% beelser: 499 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,5% beelser: 349 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,1% beelser: 275 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,2% beelser: 205 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% beelser: 442 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% beelser: 367 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5% beelser: 501 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% beelser: 576 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,8% beelser: 208 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% beelser: 182 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% beelser: 672 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,5% beelser: 501 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,2% beelser: 455 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6% beelser: 404 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5% beelser: 334 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,3% beelser: 326 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% beelser: 100 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis ud fra

Læs mere

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune. TILSYNSRAPPORT til. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT til Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 INTRODUKTION 6 4.1 Generelt

Læs mere

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Formålsparagraf - Dagtilbud Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion Læring Børnesyn Sundhed Forældreinddragelse Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Forord I årene 2011-13 har Dagtilbud og Dagplejen i Aalborg

Læs mere

DIALOGPROFIL DAGTILBUDSRAPPORT

DIALOGPROFIL DAGTILBUDSRAPPORT HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT DIALOGPROFIL DAGTILBUDSRAPPORT RAPPORT DANNET 29-05-2019 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Læsevejledning 3 2 OVERBLIK 4 2.1 Datagrundlag

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen

Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere