OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet"

Transkript

1 OPLÆG - Projekt "Gravide diabetikere i Dialog" Tina Aa. Bjørnsholm Fyns Diabetesudvalg, Sekretariatet v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Version Indledning Baggrund for projektet Afgrænsning Kravliste Mad, motion, medicin og målinger (4M) og Hjemmeblodtryksmåling (HBT) Beskrivelse Forslag til løsning Oprettelse af Mad, motion, medicin og målinger (4M) for gravide diabetikere Beskrivelse Forslag til løsning Redigering og annullering af 4M for gravide diabetikere og sundhedsfaglige Beskrivelse Forslag til løsning Oprettelse af hjemmeblodtryksmåling (HBT) for gravide diabetikere Beskrivelse Forslag til løsning Annullering af hjemmeblodtryksmåling (HBT) for gravide diabetikere og sundhedsfaglige Beskrivelse Forslag til løsning Visning Egne data 4M og HBT for gravide diabetikere med diabetes og sundhedsfaglige Beskrivelse Forslag til løsning Bilag Mad, motion, medicin og målinger Hjemmeblodtryksmåling v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 2 af 15

3 Version Nr Dato Beskrivelse Oprettelse af designdokument med udgangspunkt i drøftelser og beslutning under arbejdsgruppens første møde den 10. maj Sproglige rettelser på baggrund af tilbagemelding fra Lene Marie Svane Larsen og Dorte Møller Jensen. Lise-Lotte Thorslund vil læse endelig sproglig korrektur på dokumentet, når hun er tilbage fra ferie Ændring i udformning af 4M på baggrund af maildrøftelser i arbejdsgruppen. Forslag 3 mulighed for registrering af 1 glukose, 2 insulin/enhed, 1 hypo, 1 motion, 1 kulhydrat, 1 note pr. måletidspunkt i pilotfasen v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 3 af 15

4 1. Indledning 1.1 Baggrund for projektet Afdeling M, OUH Odense Universitetshospital (M OUH) indgik i januar 2012 aftale med Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark om opstart af projekt Gravide diabetikere i Dialog. M OUH dækker behandlingen af gravide diabetikere fra hele Region Syddanmark. Den gravide kvinde med diabetes ses mindst én gang om måneden i konsultationen, hvor der bl.a. foretages kontrol af vægt, urin og blodtryk. Telefonkonsultationer erstatter fysisk møde, når formål for konsultation er drøftelse af blodglukoseværdier, mad, medicin, motion og evt. hjemmeblodtryk på baggrund af den gravide kvindes egen målt og registrerede måling. Telefonkonsultationer sparer kvinden (samt eventuel medfølgende partner) for transport og ventetid og giver mere fleksibilitet i forhold til den gravides arbejde og hverdag. Desuden kan man forestille sig et øget eget ansvar og indsigt hos den gravide, når den gravide inddrages i levering af egne målinger og indberetning heraf, og sundhedsfagligt personale på M OUH vil kunne spare tid i og udnytte afsat tid til telefonkonsultation mere optimalt samt minimere evt. ricisi for fejlregistrering og tolkning over telefonen. For en gravid kvinde med diabetes vil det typisk dreje sig om 5-6 konsultationer og for en kvinde med graviditetsdiabetes ca. 2 konsultationer. Dialog/FDDB er et kvalitets- og sikringssystem, der kan bruges på tværs af sektorer, samt et diabetesredskab til brug for personer med diabetes og til den sundhedsprofessionelle (personalet på hospitalet og i almen praksis). Personer med diabetes har i dag læserettighed til egne diabetesdata i Dialog via nemid på sundhed.dk. Der er mulighed for at udvide Dialog, således at personer med diabetes også selv kan indtaste hjemmeblodtryk, blodglukoseværdi, kost, motionsoplysninger, medicin, m.m. Til dette projekt er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal bidrag med fagspecifik viden til design og test af en kommende løsning til projekt "Gravide diabetikere i Dialog". 1.2 Afgrænsning Arbejdsgruppen har afgrænset projektet til kun at omhandle gravide diabetikeres mulighed for fremover at kunne registrere Mad, motion, medicin og målinger (4M) og Hjemmeblodtryksmåling (HBT) online i Dialog samt efterfølgende give den sundhedsfaglige og den gravide diabetiker et overblik over de registrerede målinger. 4M og HBT findes i dag i papirudgave og er vedlagt sidst i dette dokument som bilag. 4M og HBT udfyldes af den gravide diabetiker, som i dag enten læser sine målinger op for den sundhedsfaglige i telefonkonsultation eller medbringer disse til fremmøde ved læge, sygeplejerske eller klinisk diætist. For at lette kommende registrering samt efterfølgende overblik over diabetikeres egne registrerede data ønskes, at de nye registreringer står særskilt under Patientnoter og ikke blandes sammen med de øvrige sundhedsfagliges registrerede målinger i Dialog. Det er hensigten, at de nye tiltag for online registrering af egne målinger i dette projekt på lang sigt vil kunne anvendes af alle diabetikere i Dialog (især type 2 diabetikere) og ikke kun blive en specialiseret løsning for de gravide diabetikere v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 4 af 15

5 2. Kravliste 2.1 Mad, motion, medicin og målinger (4M) og Hjemmeblodtryksmåling (HBT) Beskrivelse For at lette kommende registrering samt efterfølgende overblik over diabetikeres egne registrerede data for de sundhedsfaglige ønskes, at de nye registreringer står særskilt under Patientnoter og ikke blandes sammen med de øvrige sundhedsfaglige data på Dialogs status-side. For at styre, hvilke personer med diabetes (i dette tilfælde de gravide) der har lov til at indberette egne målinger ifølge aftale med sundhedsfaglig bruger, foreslås det at styre diabetikeres tilladelse under fx diabetikers basisdata. Hvis det senere ønskes, vil Dialog være i stand til at sende en automail til fx registreret kontaktperson for diabetikers stamafdeling. Der kan være fordele og ulemper herved, og det anbefales, at gruppen ikke medtager den i dette pilotprojekt, før der er erfaringer fra dette Forslag til løsning Styring af tilladelser for diabetikere i Dialog. Egne målinger Mad, motion, medicin og målinger Hjemmeblodtryk v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 5 af 15

6 Forslag til visning af egne registreringer af data i Dialog fra personer med diabetes. Mine data Fed skrift signalerer, at formularen stadig er åben for redigering for og sundhedsfaglig bruger af Dialog via mere -vinduet. Når sundhedsfaglig bruger af Dialog afsluttende lukker ens registrerede data med evt. en bemærkning så låses registreringsformularen og kan kun slettes af bruger og/eller administrator. Egne data Mad, motion, medicin og målinger Hjemmeblodtryk mere mere v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 6 af 15

7 2.2 Oprettelse af Mad, motion, medicin og målinger (4M) for gravide diabetikere Beskrivelse Den gravide diabetiker (og evt. sundhedsfaglige ved behov) opretter en ny 4M ved at vælge opret på statussiden. Den gravide diabetiker (sundhedsfaglige) skal have mulighed for at kunne tilføje flere registreringer og egne målinger på samme nyoprettede 4M-formular, indtil den sundhedsfaglige binder/låser registreringen ved telefon- eller fremmødekonsultation Forslag til løsning Når gravide vælger opret til egne målinger, så vil hun via en pulldown menu eller andet skulle tage stilling til, hvilken formular hun ønsker at oprette. Hendes valgmuligheder afhænger af de rettigheder, en sundhedsfaglig bruger af Dialog har givet hende i Dialog. Hvilken ny Egen måling -formular ønsker du at oprette? Ny formular Mad, motion, medicin og måling Hjemmeblodtryksmåling Opret v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 7 af 15

8 Vælger den gravide diabetiker at oprette en ny 4M, så oprettes og vises nedenstående blanke formular. Opret Mad, motion, medicin og måling -- Websidedialogboks Mad, motion, medicin og måling Morgen Fx note om madindtagelse, drikkevarer og evt. anden bemærkning. 500 Egen registreringer Tidspunkt Morgen Kl. Blodsukker Insulin 1 Enhed Insulin 2 Enhed Hypoglykæmi Motion Kulhydrat Note Nyt tidspunkt Frokost Eftermiddag Aften Sen Aften Mad, motion, medicin og måling er drøftet, godkendt og låst den dato af bruger (titel, navn, sted) og kan derfor ikke længere redigeres. Sundhedsfaglig bemærkning 500 Mad, motion, medicin og måling er drøftet, godkendt og låst den dato af bruger (titel, navn, sted) og kan derfor ikke længere redigeres. Så længe en sundhedsfaglig bruger af Dialog ikke har vinget denne registreringsformular af så vil selv kunne redigere i formulardata samt evt. slette dem helt v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 8 af 15

9 2.3 Redigering og annullering af 4M for gravide diabetikere og sundhedsfaglige Beskrivelse Det foreslås, at der kun kan registreres én 4M formular pr. dato. Men der vil kunne være flere uafsluttede 4M-formularer åbne pr. diabetiker i Dialog på forskellige datoer, hvis sundhedsfaglig har bedt den gravide om fx at registrere data for flere på hinanden følgende dage før den endelige konsultation med sundhedsfaglig samt afslutning/låsning af formular. Hvis den gravide eller sundhedsfaglige klikker på dato på en åben formular i mere -vinduet, så vil formularen åbne op for videre registrering og evt. redigering. Hvis der skulle være behov for at slette en evt. fejloprettet formular så kan det kun lade sig gøre på formularer, der er gemt som værende afsluttet. Så længe en formular ikke har en slutdato, så er formularen åben for tilføjelser og redigering fra såvel den gravide som den sundhedsfaglige. Når formularen har en slutdato, så er det muligt ved behov at slette låst formular af sundhedsfaglig bruger i Dialog, men ikke af den gravide selv. Alle handlinger fra såvel personer med diabetes som sundhedsfaglige brugere gemmes i Dialogs administratorlog Forslag til løsning Mere -vinduet, hvor det er muligt at åbne og redigere åbne formularer og om nødvendigt slette afsluttede formularer. Mad, motion, medicin og måling Afsluttet Ansvarlig Bemærkning DJM/M OUH DJM/M OUH DJM/M OUH TIB9/M OUH DJM/M OUH TIB9/M OUH Fed skrift signalerer, at formularen stadig er åben for redigering for og sundhedsfaglig bruger af Dialog via mere -vinduet. Når sundhedsfaglig bruger af Dialog afsluttende lukker ens registrerede data med evt. en bemærkning så låses registreringsformularen. Hvis der skulle være behov for at slette en evt. fejloprettet registrering så skal sundhedsfaglig bruger først vinge formularen af og gemme den som værende afsluttet og vil herefter kunne slette hele registreringen i dialog med. Så længe en formular ikke har en slutdato, så er den åben for tilføjelser og redigering af og sundhedsfaglig bruger. Når formular har en slutdato, så er det muligt ved behov at slette hele den afsluttede formular af sundhedsfaglig bruger, men ej af v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 9 af 15

10 Visning af åben formular, hvor den gravide kan tilføje og redigere, så længe sundhedsfaglig ikke har afsluttet/låst den. Opret Mad, motion, medicin og måling -- Websidedialogboks Mad, motion, medicin og måling Morgen Fx note om madindtagelse, drikkevarer og evt. anden bemærkning. 500 Egen registreringer Tidspunkt Morgen Kl. Blodsukker Insulin 1 Enhed Insulin 2 Enhed Hypoglykæmi Motion Kulhydrat Note 08:00 6, Formiddag 10:00 3, Nyt tidspunkt Frokost Eftermiddag Aften Sen Aften Mad, motion, medicin og måling er drøftet, godkendt og låst den dato af bruger (titel, navn, sted) og kan derfor ikke længere redigeres. Sundhedsfaglig bemærkning 500 Mad, motion, medicin og måling er drøftet, godkendt og låst den dato af bruger (titel, navn, sted) og kan derfor ikke længere redigeres. Meddelelsesvindue til sundhedsfaglig bruger, hvis man vælger at slette afsluttet formular fra mere - vinduet. Mad, motion, medicin og måling Alle registreringer for mad, motion, medicin og målinger for denne dato vil blive slettet v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 10 af 15

11 2.4 Oprettelse af hjemmeblodtryksmåling (HBT) for gravide diabetikere Beskrivelse Det foreslås, at der kun kan registreres én HBT formular pr. dato. Der vil dog kunne være flere uafsluttede HBT-formularer åbne pr. person med diabetes på forskellige datoer, hvis sundhedsfaglig har bedt den gravide om fx at registrere data for flere på hinanden følgende dage før den endelige konsultation med sundhedsfaglig samt sundhedsfaglig afslutning ved låsning af formular Forslag til løsning Når den gravide vælger at oprette egne målinger, så vil hun blive spurgt, hvilken formular der ønskes oprettet via en pulldown menu, som viser de rettigheder denne person med diabetes har. Hvilken ny Egen måling -formular ønsker du at oprette? Ny formular Mad, motion, medicin og måling Hjemmeblodtryksmåling Opret Vælger den gravide at oprette en ny HBT, vises nedenstående blanke formular. Hjemmeblodtryksmålinger Hjemmeblodtryksmåling Egen registreringer Tidspunkt Morgen Aften Systolisk Diastolisk. Puls Sundhedsfaglige bemærkning 500 Hjemmeblodtryk er drøftet, godkendt og låst den dato af bruger (titel, navn, sted) og kan derfor ikke længere redigeres v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 11 af 15

12 2.5 Annullering af hjemmeblodtryksmåling (HBT) for gravide diabetikere og sundhedsfaglige Beskrivelse Mere -vinduet, hvor det er muligt at åbne og redigere åbne formularer og om nødvendigt slette afsluttede formularer af sundhedsfaglig bruger, efter at formularen er registreret som afsluttet Forslag til løsning Hjemmeblodtryksmålinger Morgen Puls Aften Puls Bemærkning - 135/ / / / / / / / / / / / / / / / / /83 79 Meddelelsesvindue til sundhedsfaglig bruger, hvis man vælger at slette afsluttet formular fra mere - vinduet. Hjemmeblodtryksmåling Alle registreringer for hjemmeblodtryksmåling for denne dato vil blive slettet v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 12 af 15

13 2.6 Visning Egne data 4M og HBT for gravide diabetikere med diabetes og sundhedsfaglige Beskrivelse Det foreslås at oprette et nyt faneblad Mine målinger, når det er den gravide, der er logget på, og med navnet Patient målinger, når det er den sundhedsfaglige bruger, der er logget på. Formålet med det nye faneblad er at give overblik over de målinger, som den gravide har registreret over tid. Fanebladet vil fungere som fanebladet Historie og vise alle de oprettelser, en person med diabetes har foretaget i Dialog Forslag til løsning Oprettelses- og slutdato med brugerid samt mouseover for visning af sundhedsfagliges fulde navn. Reg.dato er endnu ikke afsluttet af sundhedsfaglig bruger. Mine målinger Mouseover for visning af afsluttende og sundhedsfaglig brugers bemærkning. Egne data Mad, motion, medicin og måling Reg.dato () () (TIB9) Tidspunkt Kl. Blodsukker Insulin 1 Enhed Insulin 1 Enhed Hypoglykæmi Motion Kulhydrat Note Morgen 08:00 6, Formiddag 10:00 5, Middag 12:00 7, Eftermiddag 15:00 2,2 5 0 Aften 08:00 5, Sen aften 08:00 7, Morgen 08:00 6, Formiddag 10:00 5, Middag 12:00 7, Eftermiddag 15:00 2,2 5 0 Aften 6,2 08:00 5, Sen aften 08:00 7, Hjemmeblodtryksmåling Reg.dato () () (TIB9) Tidspunkt Systolisk Diastolisk. Puls Morgen Patient Patient Patient Aften Patient Patient Patient Morgen Patient Patient Patient Aften Patient Patient Patient v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 13 af 15

14 Bilag 2.7 Mad, motion, medicin og målinger v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 14 af 15

15 2.8 Hjemmeblodtryksmåling v1 2 Oplæg for projekt Gravide diabetikere i Dialog.doc Side 15 af 15

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.88.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.88.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.1 Log på Rejsud... 2 1.2 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse... 3 1.2.1 Opret nyt dokument... 3 1.2.2 Trin

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Komme-gå modul. En vejledning til forældre

Komme-gå modul. En vejledning til forældre Komme-gå modul En vejledning til forældre Dit barns daginstitution har indført Komme-gå registrering. Du har som forælder ansvaret for at registrere dit barns ankomst og afhentning. Hvad betyder det for

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere