Årsskrift being there Hvad betyder nu det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2003. being there Hvad betyder nu det?"

Transkript

1 Årsskrift 2003 being there Hvad betyder nu det?

2 Chen Zexing fra Kina med sin kone og sit barnebarn. Zexing har type 1-diabetes.

3 For mig betyder being there... For mig handler Novo Nordisks løfte om at være der being there om at være ansvarlig, engageret og redelig over for de mennesker, som er afhængige af vores produkter, over for vores medarbejdere, samt over for vores aktionærer og samfundet som helhed. Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør, Novo Nordisk

4 Virksomheden Om Novo Nordisk og visionen Novo Nordisk er en healthcare-virksomhed og en af verdens førende inden for diabetesbehandling. Virksomheden har branchens bredeste sortiment af diabetesprodukter herunder de mest avancerede systemer til dosering af insulin. Novo Nordisk har desuden en førende position inden for andre områder som blødningsbehandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater (HRT). Novo Nordisk fremstiller og markedsfører farmaceutiske produkter og serviceydelser, som gør en væsentlig forskel for patienter, behandlere og samfundet. Novo Nordisk har med over 80 års erfaring en solid baggrund inden for diabetesbehandling. Det begyndte i 1922, da den danske nobelpristager i fysiologi August Krogh sammen med hustruen Marie, som havde type 2-diabetes, besøgte de canadiske forskere Frederick Banting og Charles Best, som året før var begyndt at udvinde insulin fra oksebugspytkirtler. Ægteparret rejste hjem til Danmark igen, og året efter grundlagde August Krogh Nordisk Insulinlaboratorium, som begyndte at fremstille insulin til behandling af diabetes. I 1925 etablerede de to brødre Harald og Thorvald Pedersen deres eget insulinfirma, Novo Terapeutisk Laboratorium. I 1989 fusionerede de to danske virksomheder og blev til Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger ca fuldtidsmedarbejdere i 69 lande og sælger sine produkter i 179 lande. Novo Nordisks B-aktier er noteret på børserne i København og London samt på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR) under symbolet NVO. Yderligere information om Novo Nordisk kan findes på novonordisk.com. Novo Nordisks vision udstikker kursen for virksomhedens fremtidige arbejde. Den beskriver, hvad Novo Nordisk står for, hvordan virksomheden arbejder, og hvordan dens værdier er styrende i dens bestræbelser på at finde den rette balance mellem medmenneskelighed og konkurrencedygtighed. Visionen er en del af Novo Nordisk Way of Management. Denne ledelsesholdning sikrer, at virksomheden i forfølgelsen af sine strategiske mål tilgodeser økonomiske, miljømæssige, sociale og bioetiske hensyn til gavn for virksomhedens interessenter på lang sigt. Yderligere information kan findes på novonordisk.com/about_us. A Vi vil være verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling. Vores mål er at overvinde diabetes ved at finde bedre metoder til forebyggelse, diagnose og behandling. Vi vil arbejde aktivt for at fremme samarbejdet mellem alle parter i behandlingssystemet, for derigennem at nå vores fælles mål. A Vi tilbyder produkter og service inden for andre områder, hvor vi kan gøre en forskel. Vores forskning vil føre til opdagelsen af nye, innovative produkter også uden for diabetes. Vi vil udvikle og markedsføre sådanne produkter selv, såfremt vi kan gøre det lige så godt som eller bedre end andre. A Vi leverer konkurrencedygtige forretningsresultater. Vores fokus er vores styrke. Vi vil forblive uafhængige og indgå samarbejder, hvor det tjener forretningens formål og det, vi står for. A Et job hos os er aldrig bare et job. Vi vil være der, når vores kunder har brug for os. Vi vil være innovative og effektive i alt, hvad vi gør. Vi vil tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere ved at gøre virksomheden til en udfordrende arbejdsplads. A Vores værdier afspejles i vores handlinger. At være redelig er det, der tæller. Vi bestræber os dagligt på at finde den rette balance mellem medmenneskelighed og konkurrencedygtighed, det korte og det lange sigt, egeninteresse og hensynet til kolleger og samfund, arbejde og familieliv. Indhold Virksomheden 2 Om Novo Nordisk og visionen 3 Velkomstbrev 4 Forretningsstrategi og faktorer for succes 5 Resultater i Et tilbageblik på året 6 Forsknings- og udviklingsprojekter 7 Produktoversigt At være der for patienter og behandlere 10 På vej mod fysiologisk regulering af diabetes 12 Profil 13 Fokusskift fra små molekyler til proteiner 13 Regulering af blodsukkeret for at undgå senkomplikationer 14 Kur mod diabetes gennem stamcelleforskning 14 Nedsat glukosetolerance kan behandles 15 Norditropin SimpleXx godkendt til særlig vækstforstyrrelse 15 Hormonpræparater stadig et godt valg 16 Behandling af svære blødninger At være der for samfundet 20 At skabe grundlag for bedre diabetesbehandling 22 På vej mod en sundere fremtid 23 Fra bevidstgørelse til handling 23 Oxford Centre lover at helbrede diabetes 24 Profil 25 Klimaforandring en udfordring At være der for medarbejderne 28 En foretrukken arbejdsgiver 30 Medarbejdere i aktion for den tredobbelte bundlinje 31 Profil At være der for investorerne 34 Risikostyring er en del af forretningsprocessen 35 Udvikling samt forslag for Profil 37 Aktionærinformation 2 VIRKSOMHEDEN

5 Administrerende direktør Lars Rebien Sørensen og bestyrelsesformand Mads Øvlisen. Velkomstbrev Fortsat fokus på effektiv drift Det samlede erhvervsliv og dermed også Novo Nordisk står over for en lang række udfordringer i disse år, hvoraf flere specielt knytter sig til den farmaceutiske industri. Kan man stole på virksomhederne? Offentlighedens tillid er altafgørende, ikke mindst for farmaceutiske virksomheder, som kun kan være innovative og drive deres forretning, hvis de nyder opbakning fra offentligheden. Hvem tjener virksomhederne? For bare få år siden ville man uden tøven have sagt aktionærerne, men de fleste virksomheder erkender nu i stigende grad, at de også har forpligtelser over for mange andre interessenter bl.a. kunder, medarbejdere og samfundet generelt foruden aktionærerne. For at kunne varetage aktionærernes langsigtede interesser bliver virksomhederne nødt til at se det som en væsentlig del af deres forretning at påtage sig et bredere ansvar og tage højde for de mange faktorer, som har indflydelse på virksomhedens evne til at skabe afkast over en længere tidshorisont. Denne bredere opfattelse har i flere år været styrende for Novo Nordisks måde at drive virksomhed på. Bestyrelsen vil derfor på dette års generalforsamling fremsætte forslag til aktionærerne om en vedtægtsændring, der kan afspejle dette. Efter denne ændring vil det fremgå af vedtægterne, at Novo Nordisk ikke alene bestræber sig på at opnå sine finansielle mål, men også tilstræber at gennemføre sine aktiviteter på en miljømæssigt og socialt ansvarlig måde. Det er Novo Nordisks måde at drive virksomhed på. God selskabsledelse er ikke blot et begreb, der er oppe i tiden, men en kontinuerlig proces, der søger at skabe overensstemmelse mellem den måde, virksomheden styres og ledes på, og de samfundsmæssige forhold og forventninger, som hele tiden ændrer sig. Faktisk er det en proces, der aldrig slutter og det er fortsat hårdt arbejde. I 2003 forbedrede vi vores risikostyringssystem, vi fortsatte arbejdet med bestyrelsens selvevaluering, og vi udarbejdede en ny, langsigtet aktiebaseret incitamentsordning for koncerndirektionen til erstatning for den nuværende aktieoptionsordning, og denne vil blive præsenteret på generalforsamlingen. For Novo Nordisk og for andre forskningsbaserede virksomheder er innovation den allerstørste udfordring: evnen til hele tiden at kunne udvikle nye lægemidler, som dækker væsentlige medicinske behov og dermed berettiger investering af kapital og andre ressourcer samt anvendelsen af banebrydende teknologi og dyreforsøg. I de senere år har vi fokuseret på at sikre den bedst mulige drift. Vi har således styrket vores salgsfunktioner og produktion samt vores stabs- og kvalitetsfunktion ligesom vi har kigget måden, vi gennemfører vores forsknings- og udviklingsaktiviteter på, nøje efter i sømmene. Novo Nordisk er som den første insulinleverandør tæt på at have et fuldt sortiment af insulinanaloger. Vores innovative insulinanaloger vil give bedre blodsukkerregulering og større bekvemmelighed for mennesker med diabetes. Dermed ændrer insulinmarkedet sig fra at være et marked med generiske produkter til et marked med værdiskabende patentbeskyttet insulin. Vi vil fortsætte arbejdet med at udvikle nye og forbedrede tabletbaserede lægemidler til behandling af type 2-diabetes, og vi mener, at vi har nogle vigtige produkter på vej på dette område. En række skuffelser generelt inden for forskning i diabeteslægemidler har dog yderligere styrket den vigtige rolle, insulin spiller som den endelige behandling af diabetes. Vi har opnået ny viden om den potentielle brug af NovoSeven i forbindelse med svære blødninger, som truer patientens liv eller førlighed. Navnlig finder vi det særdeles lovende og opmuntrende, at det nu er bekræftet i fase 2 kliniske undersøgelser, at NovoSeven reducerer behovet for blodtransfusioner i forbindelse med traumebehandling. Vi har desuden taget de første skridt til at opbygge en portefølje af nye terapeutiske proteiner til behandling af betændelsestilstande og cancer. Disse præparater lover godt på lang sigt. Vi har styrket vores markedsposition, navnlig efter lanceringen af vores hurtigtvirkende (NovoRapid /NovoLog ) og dobbeltvirkende (NovoMix 30/NovoLog Mix 70/30) insulinanaloger. Forretningen i USA har udviklet sig særlig gunstigt og har muliggjort yderligere investeringer i såvel den amerikanske organisation som i lokal produktion. Desuden har vi udbygget vores aktiviteter inden for klinisk udvikling til dette verdens største marked for farmaceutiske produkter. f VIRKSOMHEDEN 3

6 Vi har styrket vores europæiske organisation med et hovedkontor i Schweiz, og vi har fremskyndet vores ekspansion i udviklingslandene. Igennem 2003 har vi gennemført en stram styring af vores omkostninger gennem en effektivisering af driften, uden dog derved at have forringet vores vækstmuligheder på mellemlang og lang sigt. Det har kun kunnet ladet sig gøre i kraft af en imponerende indsats, kreativitet og engagement fra vores medarbejdere overalt i virksomheden. Målinger af arbejdsklimaet har vist, at det ikke har påvirket arbejdsmoralen. Faktisk har moralen aldrig været højere! Det siger en hel del om kvaliteten af Novo Nordisks medarbejdere. Vores økonomiske resultater i 2003 var set i lyset af den vanskelige valutasituation tilfredsstillende. Vi har haft en betydelig vækst i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer, men de svage faktureringsvalutaer (især den amerikanske dollar og japanske yen) har reduceret vækstraterne betydeligt målt i danske kroner. Takket være valutaafdækning har vi kunnet fastholde indtjeningen på kort sigt, men det vil være en meget stor udfordring for europæisk baserede virksomheder, hvis den nuværende valutasituation fortsætter i det lange løb. Vi er meget glade for, at vores aktionærer, som loyalt har støttet Novo Nordisk i 2003, er blevet belønnet med en højere kurs på virksomhedens aktier. På forsiden af dette årsskrift stiller vi spørgsmålet being there Hvad betyder nu det? Being there at være der er Novo Nordisks løfte, og i denne publikation giver vi nogle eksempler på, hvad det betyder for os. Vi sætter pris på at vide, hvad vores interessenter mener, og opfordrer derfor læserne til at sende os en med synspunkter og ideer til adressen Mads Øvlisen, bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør Forretningsstrategi og faktorer for succes Novo Nordisks aktiviteter er koncentreret inden for fire terapiområder, hvor virksomheden enten er førende eller har en førende position: diabetesbehandling, blødningsbehandling (NovoSeven ), væksthormonbehandling og hormonpræparater (HRT). Diabetesbehandling er langt det største område. Strategien her er at tilbyde de bedste insulinpræparater og injektionssystemer, som giver diabetikere mulighed for at opnå optimal blodsukkerregulering på den mest bekvemme måde, hvorved risikoen for senkomplikationer minimeres. På mellemlangt sigt ventes nye behandlingskoncepter som f.eks. inhalerbar insulin (AERx idms) og GLP-1-derivativer (liraglutide) at give nye behandlingsmuligheder for de stadig flere mennesker med type 2-diabetes, som ikke kan opnå en tilfredsstillende blodsukkerregulering med traditionelle blodsukkersænkende tabletter. Set i et mere langsigtet perspektiv vil Novo Nordisks forskningsstrategi resultere i en række kandidater til produkter, som dels representerer nye metoder til regulering af blodsukkeret, og dels retter sig mod andre elementer af det metaboliske syndrom, som diabetes er en del af. NovoSeven, som er et proteinbaseret produkt til behandling af visse former for blødersygdom, er i de senere år blevet et af virksomhedens mest succesfulde produkter. Den vigtigste strategiske satsning for NovoSeven er at undersøge produktets potentiale til at standse eller reducere blødninger ved kræft, mave-tarm-sygdomme, intensivbehandling, traumebehandling og operationer og dermed at etablere NovoSeven som et blodstandsende middel til behandling af svære blødninger, hvor patientens liv eller førlighed er truet. Inden for væksthormonbehandling er strategien at udvikle nye indikationer og levere avancerede doseringssystemer til Novo Nordisks flydende væksthormonprodukt Norditropin SimpleXx. Inden for hormonpræparater (HRT) er strategien at tilbyde lavdosisprodukter til behandling af gener i forbindelse med overgangsalderen. Geografisk set ligger Novo Nordisks største muligheder i USA. Det er verdens største farmaceutiske marked og det eneste marked, der stadig har fri prisfastsættelse med deraf følgende incitamenter for innovation. En stor og voksende del af USA s befolkning har diabetes, og mange ville have stor gavn af forbedret blodsukkerregulering for at undgå diabetesrelaterede komplikationer. Samtidig er USA det største marked for de eksisterende og fremtidige anvendelser af NovoSeven. Novo Nordisk er i gang med at udbygge sine aktiviteter inden for salg, marketing og klinisk udvikling med henblik på at kunne yde en endnu bedre service over for patienter og behandlere og omsætte disse forretningsmuligheder til forretningsværdi. Europa er Novo Nordisks hjemmemarked og tegner sig for 44% af salget. Efter en reorganisering i Europa i 2002 kan virksomheden fremover drage fordel af en stærkere tilstedeværelse i markedet og en mere effektiv organisation. Novo Nordisk øger sin tilstedeværelse i Asien og Sydamerika, hvor antallet af diabetikere stiger med foruroligende hast, og hvor virksomheden allerede i dag står godt rustet til at få del i fremtidig markedsvækst. En forudsætning for succes er, at virksomheden vedvarende leverer produkter af høj kvalitet og i overensstemmelse med gældende myndighedskrav. Det kræver et ekstraordinært engagement, og virksomheden har et kvalitetssystem i verdensklasse, som sikrer dette overalt i koncernen. Endelig indgår ønsket om at tage hensyn til det økonomiske, miljømæssige og sociale perspektiv som et fast forankret element i alle beslutningsprocesser og aktiviteter i overensstemmelse med Novo Nordisk Way of Management. 4 VIRKSOMHEDEN

7 Resultater i 2003 i Økonomiske Novo Novo Nordisks nettoomsætning i 2003 i 2003 steg steg til til mio. mio. kr. kr. fra fra mio. mio. kr. kr. i i Opgjort i lokale i valutaetaer svarer det det til til en en stigning på på 15%. 15%. Resultat af af primær drift drift i 2003 i 2003 steg steg med med 7% 7% i forhold i til til til til mio. mio. kr. kr. Væksten er baseret på på en en 5% 5% stigning i såvel i såvel valu- salg salg som som samlede omkostninger og og en en 13% 13% stigning i i licensindtægter og og andre driftsindtægter. Yderligere information kan kan findes i Finansiel i Årsrapport Terapiområder: nettoomsætning mia. mia. kr. kr Geografiske områder: nettoomsætning mia. mia. kr. kr Resultat af primær af drift drift mia. mia. kr. kr Vækst Vækst i resultat i af af primær drift drift (EBIT) (EBIT) % % Overskudsgrad og og ROIC ROIC % % Cash Cash to earnings to og og treårigt gennemsnit % % Novo Novo Nordisk modtager endelig godkendelse af af overtagelsen af af den den brasilianske insulinvirksomhed Biobrás Miljømæssige Novo Novo Nordisk fortsatte med med at at producere mere mere med med mindre i i Øko-produktivitetsindekset, som som er er et et udtryk for for evnen til til at at udnytte ressourcerne effektivt, viste viste en en forbedring på på 10% 10% for for vand vand og og 24% 24% for for energi. Alle Alle større fabrikkers miljøledelse er er nu nu certificeret efter efter den den internationale ISO14001-standard. Yderligere information kan kan findes i Bæredygtighedsrapport i Øko-produktivitetsindeks (ØPI) (ØPI) for for vand vand 1) 1) Øko-produktivitetsindeks (ØPI) (ØPI) for for energi energi 1) 1) Geografiske områder: fuldtidsmedarbejdere fuldtidsstillinger Novo Novo Nordisk indvier verdens største insulinfabrik i Kalundborg. i Sociale I 2003 I 2003 skabte Novo Novo Nordisk ca.800 nye nye fuldtidsstillinger, hovedsageligt uden uden for for Europa. Antallet af af fuldtidsmedarbejdere i 2003 i 2003 er er ca. ca Medarbejderomsætningen var var i 2003 i 2003 på på 7,1%. Frekvensen af af arbejdsulykker var var på på 5,4%, mod mod 8,9% i i Yderligere information kan kan findes i Bæredygtighedsrapport i tion * 99* * 99* ) ØPI 1) ØPI er et er øko-produktivitetsindeks, som som sætter sætter det det samlede samlede udbytte udbytte af produktionetionen i forhold i forhold til ressourceforbruget. til Indekstallet viser viser udviklingen i forhold i forhold af produk- til forrige til forrige år. Præstation år. over over indeks indeks er udtryk er udtryk for for en positiv en positiv udvikling VIRKSOMHEDEN 5 5

8 Årets resultat pr. pr. aktie udvandet kr. kr Terapiområder Diabetesbehandling Biopharmaceuticals: Blødningsbehandling (NovoSeven ) ) Væksthormonbehandling Hormonpræparater (HRT) Øvrigt Geografiske områder (nettoomsætning) Europa Nordamerika Japan & Oceanien International Operations Overskudsgrad Overskudsgrad Forrentning af af investeret kapital (ROIC) Cash to to earnings Cash to to earnings Cash to to earnings, treårigt gennemsnit Selskabsskat i i andel af af omsætning % Geografiske områder (medarbejdere og og aflønning) Danmark Europa (eksklusive Danmark) Nordamerika Japan & Oceanien International Operations *ingen separate data før spaltningen Geografiske områder: aflønning af af medarbejdere % *

9 Et Et tilbageblik på på året Novo Nordisk indgår en en samarbejdsaftale med med ZymoGenetics om om præklinisk udvikling af af interleukin (IL-21), som som er er en en potentiel kræftbehandling / / Det Det såkaldte PROSE-studie peger på, på, at at NovoSeven kan kan være effektivt til til at at reducere omfattende blodtab og og eliminere behovet for for blodtransfusion ved ved f.eks. prostataoperationer JANUAR/ FEBRUAR/ MARTS/ Novo Nordisks 80-års fødselsdag Sten Sten Scheibye, administrerende direktør for for Coloplast A/S, A/S, indvælges i bestyrelsen i ind- APRIL/ Diabetes Dialogue, Novo Nordisks globale konference for for eksperter inden for for diabetesforskning og og klinisk praksis, afholdes i Schweiz. i Deltagerne gennemgår og og drøfter den den seneste udvikling inden for for be- betehandling og og potentielt helbredelse af af diabetes MAJ/ MAJ/ Novo Nordisk indgår aftale om om en en godt mm 2 udvidelse 2 af af insulinfabrikken i Clayton, i North Carolina, USA USA / / Liraglutide, også også kendt som som NN2211, opnår klinisk bevis for for effekt (Clinical Proof of of Concept) Den Den nyindviede Insulin Bulk Bulk Plant i Kalundborg i er er klar klar med med den den førstste sending insulin. Den Den nye nye fabrik, som som er er koncernens største enkeltinvestering nogensinde, kommer til til at at producere mere end end en en tredjedel af af før- verdens råinsulin JUNI/ JULI/ JULI/ Det Det Europæiske Agentur for for Lægemiddelvurdering (EMEA) godkender Norditropin SimpleXx til til behandling af af væksthæmning hos hos børn, der der fødes mindre end end normalt / / Novo Nordisk overtager markedsføringen af af Activella og og Vagifem i USA i USA fra fra Pfizer AUGUST/ Novo Nordisk modtager endelig godkendelse fra fra de de brasilianskske myndigheder af af overtagelsen af af den den brasilianske insulinvirksomhed Biobrás / / En En ny ny fabrik til til pakning af af insulin indvies i Kina. i Fabrikken skal skal der pakke Novo Nordisks insulinprodukter til til det det kinesiske marked SEPTEMBER/ Dow Jones Sustainability World Indexes giver Novo Nordisk en en førsteplads i Pharmaceuticals i Industry Group / Novo / Nordisk indleder en en milliardinvestering i en i en udvidelse af af insulinfabrikken i Chartres i i Frankrig, i virksomhedens største produktionssted uden for for Danmark / / Oxford Centre for for Diabetes, Endocrinology and and Metabolism (OCDEM) indvies OKTOBER/ Novo Nordisk indstiller de de kliniske forsøg med med det det betacelleselektive stof stof NN414 blandt mennesker med med type type 1-1- og og type type 2-diabetes / / Novo Nordisk modtager en en positiv udtalelse fra fra EU s EU s Udvalg for for Farmaceutiske Specialiteter (CPMP) vedrørende brug af af NovoSeven til til to to nye nye be- betiskhandlinger: forebyggelse af af blødninger i forbindelse i med med operation hos hos patienter med med faktor VII-mangel samt behandling af af Glanzmanns trombasteni / / Novo Nordisk modtager Approvable Letter for for insulin detemir (Levemir ) fra ) fra de de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA FDA NOVEMBER/ Novo Nordisk offentliggør planer om om at at investere over over mia mia kr. kr. (200 (200 mio. mio. US US dollar) i opførelsen i af af en en ny ny insulinfabrik i Brasilien i DECEMBER/ De De første resultater af af fase fase 2-studierne til til vurdering af af sikkerhed og og virkning ved ved brug af af NovoSeven til til traumepatienter viser viser væsentlilig reduktion af af behovet for for blodtransfusion hos hos patienter, der der behandles med med NovoSeven hed

10 Forsknings- og udviklingsprojekter Novo Nordisk udvikler og fremstiller farmaceutiske produkter herunder livsvigtige lægemidler som gør en væsentlig forskel for mennesker og samfund. Vores strategiske fokus inden for forskning og udvikling er at få nye, innovative produkter ud til mennesker, der har behov for behandling, så hurtigt som muligt. Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling Fase Stof Indikation Beskrivelse Fase 1 Stoffet undersøges i et begrænset antal raske forsøgspersoner. NN344 NN2501 Type 1- og 2-diabetes Type 2-diabetes En opløselig, langtidsvirkende human insulinanalog til behandling af diabetes. NN344 har lang virkningstid og en særdeles forudsigelig virkningsprofil. En tablet til behandling af type 2-diabetes. Hæmmer forhøjet glukoseproduktion fra leveren. Fase 2 Stoffet afprøves i et begrænset antal patienter i korttidsundersøgelser Liraglutide (NN2211) Type 2-diabetes Et langtidsvirkende derivat af det naturlige humane hormon GLP-1 til dosering én gang dagligt ved behandling af type 2-diabetes. Forsøg har vist, at stoffets blodsukkersænkende virkning er forbundet med lav eller ingen risiko for hypoglykæmi. Det ventes desuden at have en appetitregulerende og dermed vægtregulerende virkning. Liraglutide har muligvis også evne til at regenerere betaceller. Liraglutide har afsluttet fase 2. Balaglitazone (NN2344) Type 2-diabetes En effektiv insulinsensitiser til behandling af type 2-diabetes. Øger glukoseoptagelsen i perifert væv. NovoSeven Svære blødninger Et klinisk program, der sigter mod at opnå registreringstilladelse for en række nye indikationer for NovoSeven. Projektets formål er at etablere NovoSeven som verdens første hæmostatikum (blodstandsende middel) til svære blødninger. ASIS Akut lungesvigt Et projekt, der fokuserer på anvendelse af Active Site Inhibited Seven (ASIS) ved behandling af akut lungesvigt (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS). Væksthormonbehandling (NN1620) Komplicerede knoglebrud Et projekt, der fokuserer på anvendelsen af væksthormon til behandling af komplicerede knoglebrud. Fase 3 Stoffet afprøves i store patientgrupper i langtidsundersøgelser AERx idms (NN1998) NovoMix 50 og 70 (NN1185) Type 1- og 2-diabetes Type 1- og 2-diabetes AERx insulin Diabetes Management System er et system til dosering af insulin ved inhalation. Kan anvendes ved behandling af såvel type 1- som type 2-diabetes. Færdigblandede formuleringer af den hurtigtvirkende insulinanalog insulin aspart. Giver en kombination af en hurtigt- og mellemlangtvirkende insulineffekt (i forholdet 50/50 eller 70/30). Under registrering Efter at de kliniske forsøg er afsluttet, indsendes en registreringsansøgning til myndighederne i de lande, hvor der ønskes tilladelse til markedsføring Levemir (insulin detemir, NN304) Type 1- og 2-diabetes En opløselig, basal insulinanalog med neutral ph, der giver en mere forudsigelig virkningsprofil og længere virkningstid end traditionel basal insulin. De kliniske fordele ved Levemir er mere ensartede og forudsigelige blodsukkerniveauer og dermed bedre regulering af blodsukkeret, mindre risiko for hypoglykæmi, navnlig om natten, og ingen uønsket vægtstigning, hvilket er en almindelig bivirkning ved brug af andre basale insuliner. 6 VIRKSOMHEDEN

11 Produktoversigt DIABETESBEHANDLING Jeg ville ønske, at andre mennesker ligesom jeg kunne finde den perfekte balance. Paolo Fasano, Italien. Paolo har type 1-diabetes. Novo Nordisk fremstiller en bred vifte af insulinprodukter. NovoMix 30 FlexPen er udviklet til insulinbrugere, der ønsker en nem og bekvem måde at regulere deres diabetes på. Der er tale om en dobbeltvirkende insulinanalog i stedet for at skulle tage to injektioner med henholdsvis hurtigtvirkende og mellemlangtvirkende insulin, får man begge typer i én injektion. FlexPen er en injektionspen med insulin, som er klar til brug, nem at anvende og kan smides væk, når den er tom. Til dem, der ønsker mere intensive behandlingsløsninger, har Novo Nordisk udviklet en række insulinanaloger, bl.a. NovoRapid, som fås i FlexPen og andre avancerede doseringssystemer som f.eks. NovoPen 3. Denne slanke, diskrete injektionspen giver en let og præcis dosering. Der findes en række doseringssystemer for mennesker med særlige behov. Et eksempel er InnoLet, som minder om et minutur. Den har et stort greb og en stor injektionsknap og er let at betjene, hvis man har nedsat syn eller svigtende fingermotorik. Til mennesker med type 2-diabetes, der bruger tabletbehandling, fremstiller Novo Nordisk NovoNorm (Prandin i USA). HÆMOSTASEBEHANDLING Jeg ville ønske, jeg havde fået konstateret min blødersygdom i dag, hvor der findes effektiv og sikker behandling. Marc LaPrise, Canada. Marc har hæmofili A med antistofreaktion. NovoSeven er udviklet til behandling af en sjælden form for blødersygdom, hvor patienterne udvikler antistoffer enten som reaktion mod traditionel behandling (medfødt hæmofili med antistoffer) eller spontant (erhvervet hæmofili). Behandling med NovoSeven vurderes p.t. i forbindelse med en række blødningstilstande, akutte såvel som i forbindelse med operative indgreb (se side 16). VÆKSTHORMONBEHANDLING Jeg ville ønske, det var lettere at diagnosticere væksthormonmangel, så lægerne ikke troede, jeg bare var overpylret, da jeg holdt på, at min søn var syg. Shelagh Brooks, Storbritannien. Shelaghs søn Neil bliver behandlet med væksthormon. Novo Nordisks flydende, rekombinante humane væksthormonprodukt Norditropin SimpleXx (Norditropin cartridge i USA) anvendes sammen med det bekvemme NordiPen doseringssystem til behandling af en række vækstforstyrrelser hos børn og voksne. Det er for nylig blevet godkendt i Europa til behandling af børn, der fødes mindre end normalt (se side 15). I 2004 lancerer Novo Nordisk engangspennen NordiFlex med færdigblandet Norditropin SimpleXx, der kan gives med små dosisintervaller. HORMONPRÆPARATER (HRT) Jeg ville ønske, kvinder forstod, hvad der sker med deres krop i overgangsalderen, så de kan tage stilling til HRT på et velinformeret grundlag. Sandra Woodham, New Zealand. Sandra bruger hormonpræparater (HRT). Det er for nylig blevet klart, at lavdosispræparater er fremtiden inden for HRT (se side 15) til behandling af gener i forbindelse med overgangsalderen. Novo Nordisks lavdosisprodukter omfatter bl.a. Activelle og Novofem til behandling af østrogenmangel og forebyggelse af knogleskørhed hos kvinder efter overgangsalderen. Vagifem er en tablet i en engangsapplikator og er den ideelle lokale østrogenbehandling ved symptomer i forbindelse med tørhed i skeden såsom smerter ved samleje, kløe, svien og ømhed. VIRKSOMHEDEN 7

12 Cäcilie Bernd og hendes mand bor i Tyskland. Cäcilie har type 2-diabetes.

13 For mig betyder being there... At være der vil sige at fokusere både på mennesker og lønsomhed. Det passer fint med den tredobbelte bundlinje, vi anvender her i virksomheden. Det er meget motiverende at føle, at man gennem sit arbejde hjælper mennesker rundt om i verden. Telma Lery, diabetes medical advisor, Novo Nordisk Frankrig

14 At være der for patienter og behandlere Novo Nordisk tilbyder det bredeste sortiment af diabetesprodukter, herunder de mest avancerede systemer til dosering af insulin. Mennesker har forskellige behov, og med den kommende lancering af den langtidsvirkende insulinanalog Levemir (insulin detemir) bliver vi den første virksomhed, som kan tilbyde et fuldt sortiment af insulinanaloger. Dermed giver vi mennesker med diabetes optimale muligheder for at vælge den behandling, som er bedst for dem. Kåre Schultz, koncerndirektør med ansvar for Operations På vej mod fysiologisk regulering af diabetes Insulinanaloger er den nyeste udvikling inden for insulinbehandling til regulering af diabetes. I 2004 bliver Novo Nordisk den første virksomhed, der kan tilbyde et fuldt sortiment af insulinanaloger. For at gøre fysiologisk regulering af diabetes mulig skal der skabes individuelle løsninger, som passer til den enkeltes livsstil og behov. En har måske haft diabetes siden barndommen og skal tage insulininjektioner mindst tre gange om dagen, mens en anden måske lige har fået stillet diagnosen for højt blodsukker og skal lægge sin kost om, motionere mere og tage tabletter mod sin diabetes. Shane Bartlett fik konstateret type 2-diabetes, da han var 31. Jeg troede, diabetes var noget, der ville være overstået i løbet af et par måneder, fortæller Shane. Jeg var konstant træt, fordi jeg aldrig fik min nattesøvn jeg skulle på toilettet fem seks gange om natten. Jeg drak omkring fire liter vand, før jeg tog på arbejde, og når jeg kom hjem klokken fem om eftermiddagen, gik jeg direkte i seng, fordi jeg var totalt udmattet. Det var først, da jeg begyndte at tage insulin, at det gik op for mig, at det ikke var normalt! Nu sover jeg godt om natten, jeg føler mig aldrig tørstig, og jeg er fyldt med energi. Jeg kan arbejde mere, og når jeg kommer hjem har jeg stadig masser af overskud til at være sammen med min søn og min kone. Fuldt produktsortiment Novo Nordisk er en af verdens førende inden for diabetesbehandling og har det bredeste sortiment af diabetesprodukter, herunder en række avancerede systemer til dosering af insulin. Total fysiologisk regulering af diabetes rykker snart et stort skridt nærmere, når Novo Nordisk tilbyder det første fulde sortiment af insulinanaloger, som giver mennesker med diabetes større valgmuligheder. Insulinanaloger er designet til i højere grad at efterligne kroppens egen fysiologiske regulering af blodsukkerniveauet, end det er tilfældet med human insulin. Insulinanaloger er et godt fremskridt for diabetikere, der ønsker en tæt regulering. Analogerne vil sandsynligvis erstatte traditionel insulin, skriver Simon Heller, docent i medicin fra Sheffield i Storbritannien, i Diabetes Digest. Risikoen for hypoglykæmi er den største enkelte forhindring for opnåelse af god blodsukkerregulering. Ung hustru med diabetes Novo Nordisks førerposition inden for diabetesbehandling begyndte med et ungt ægtepar og deres kærlighed til hinanden. I begyndelsen af 1920 erne stod det unge par August og Marie Krogh over for et alvorligt problem, idet Marie havde type 2-diabetes. August Krogh var professor i fysiologi ved Københavns Universitet, og hørte om insulinens opdagelse, og at det var lykkedes at fremstille et insulinekstrakt fra dyr. August Krogh satte sig ind i den nye viden om insulin på en rejse til Nordamerika og begyndte efter hjemkomsten til Danmark at fremstille insulin for at hjælpe Marie og andre i samme situation. Deres ihærdige indsats åbnede nye muligheder for den fremtidige behandling af diabetes og lagde grunden til den virksomhed, som senere skulle blive til Novo Nordisk. Type 1- og type 2-diabetes Der findes to overordnede former for diabetes. Type 1-diabetes opstår som regel i barndommen eller ungdommen, når bugspytkirtlen ophører med at producere insulin, fordi de betacel- 10 AT VÆRE DER FOR PATIENTER OG BEHANDLERE

15 ler, som producerer insulinen, er blevet ødelagt af en autoimmun reaktion. Mennesker med type 1-diabetes skal tage daglige insulininjektioner hele livet igennem. Type 2-diabetes opstår som regel senere i livet, typisk efter 40-års-alderen, og især hos mennesker, som er overvægtige, spiser forkert kost eller får for lidt motion. Ved diagnosen producerer disse mennesker for lidt insulin og har typisk nedsat følsomhed over for insulin. Ved type 2-diabetes falder bugspytkirtlens insulinproduktion i takt med sygdommens udvikling. For begge diabetestyper gælder, at mangel på ordentlig behandling på lang sigt kan medføre alvorlige komplikationer, bl.a. i hjerte, øjne, nerver og nyrer. Ifølge International Diabetes Federation var der i 2003 ca. 194 mio. diabetikere verden over i aldersgruppen år, og det tal ventes at stige til 333 mio. for voksenbefolkningen inden Valg mellem flere insulinanaloger Med den ventede lancering af den langtidsvirkende insulinanalog Levemir (insulin detemir) på udvalgte markeder i 2004 bliver Novo Nordisk den første virksomhed, der kan tilbyde et fuldt sortiment af analogprodukter: hurtigtvirkende NovoRapid, langtidsvirkende Levemir og dobbeltvirkende NovoMix 30. Alle analogerne doseres ved hjælp af bekvemme pensystemer som NovoPen 3 eller engangspennen FlexPen, som giver brugerne mulighed for at tage deres insulin enkelt, præcist og diskret. Hurtigtvirkende insulin aspart NovoRapid, eller insulin aspart, er en hurtigtvirkende insulinanalog, som regulerer stigningen i blodsukkeret umiddelbart efter et måltid. Produktet efterligner kroppens naturlige insulinsekretionsmønster i forbindelse med måltider, hvilket er afgørende for en god blodsukkerregulering. Molekylestrukturen i NovoRapid gør, at molekylernes tendens til at binde sig til hinanden reduceres. Derfor sker optagelsen i blodet meget hurtigere efter injektion. På grund af denne hurtige virkning kan NovoRapid tages umiddelbart før, under eller umiddelbart efter et måltid. Det betyder større fleksibilitet for diabetikere. Forestil Dem at gå på restaurant, tage insulin og så opleve, at blodsukkeret bliver for lavt, Shane Bartlett fra New Zealand. Shane har type 2-diabetes. fordi køkkenet er for længe om at tilberede maden! Med en hurtigtvirkende insulinanalog kan man vente, til måltidet serveres. Langtidsvirkende Levemir Levemir (insulin detemir) er en ny, forudsigelig langtidsvirkende insulin, som er beregnet til at dække kroppens konstante, basale insulinbehov. Insulin detemir-molekylet har en fedtsyre knyttet til sig, hvorved det kan binde sig til albumin i underhuden og i blodet og langsomt og jævnt frigive Levemir. Ved denne unikke metode er der skabt en ny basal insulin med forlænget virkning, som sikrer en mere forudsigelig daglig regulering af blodsukkerniveauet, og som desuden giver en række kliniske fordele som f.eks. bedre glykæmisk kontrol og nedsat risiko for hypoglykæmi, især om natten. Endelig og nok så vigtigt medfører insulin detemir i modsætning til andre basale insulintyper ikke uønsket vægtforøgelse. Dobbeltvirkende færdigblandet insulin NovoMix 30 (NovoLog Mix 70/30 i USA) er en dobbeltvirkende insulinanalog til behandling af såvel type 1- som type 2-diabetes. Det er et unikt præparat, der består af 30% hurtigtvirkende insulin aspart og 70% mellemlangtvirkende insulin aspart. Det efterligner nøje kroppens naturlige insulinsekretionsmønster hos raske mennesker og dækker doseringsbehovet med en enkelt injektion i stedet for separate injektioner af henholdsvis hurtigtvirkende og mellemlangtvirkende insulin. Den hurtigtvirkende insulin optages hurtigt i kroppen og kan derfor tages i forbindelse med et måltid. Pumpe gør tingene nemmere Stadig flere mennesker med type 1-diabetes og enkelte med type 2-diabetes går over til at bruge automatiske insulinpumper, som er diskret placeret på kroppen, hvor de sørger for nem og bekvem regulering af blodsukkeret. Et tyndt kateter placeres under huden som regel over taljen, og pumpen afgiver så automatisk små mængder insulin døgnet rundt. Brugeren kan få pumpen til at afgive lidt ekstra insulin omkring måltiderne for at forbedre blodsukkerreguleringen. Over mennesker i USA bruger pumper. De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har godkendt NovoRapid (NovoLog i USA) som den eneste hurtigtvirkende insulinanalog til brug i pumper. Præparatet er også godkendt til pumpebehandling i EU. NovoLog har et klart ry på det amerikanske marked for at være det bedste insulinprodukt til pumper, fortæller Mads Lennox, brand director for NovoLog i Novo Nordisk Pharmaceuticals i Princeton, New Jersey, USA. De første pumpesystemer kom frem i begyndelsen af 1990 erne, men slog først rigtigt an, da hurtigtvirkende analoger og mindre pumper dukkede op på markedet i slutningen af 1990 erne, og der blev offentliggjort en række epokegørende undersøgelser om de langsigtede fordele ved pumpebehandling. FDA s godkendelse af NovoLog til pumpebehandling i 2001 satte yderligere skub i anvendelsen af pumper, og NovoLog er stadig den eneste analog, der er godkendt til pumper i USA. Med pumpebehandling og NovoLog føler brugerne større ejerskab til deres behandling og er derfor mere motiverede for at opretholde en tæt blodsukkerregulering. AT VÆRE DER FOR PATIENTER OG BEHANDLERE 11

16 Profil Alexandra Chappell, som bor i Canada. Alexandra har type 1-diabetes Jeg nægtede at tro på, at jeg var syg. Jeg var 12 år gammel, vejede alt for lidt og var bleg og dehydreret hele tiden. Min mor fik mig til at gå til læge, da jeg havde gået med symptomerne i otte måneder. Hun er sygeplejerske og havde mistanke om, at der var noget galt. Jeg havde tabt mig endnu mere, men jeg kunne ikke selv se, hvor syg jeg var. Det var ikke så slemt, da jeg fik at vide, at jeg havde diabetes, for så vidste jeg da i det mindste, hvorfor jeg havde det sådan jeg kunne bevise, at der ikke var tale om en spiseforstyrrelse! Det var en lettelse, da jeg fik det bedre, efter jeg kom i behandling, men jeg var også lidt ked at det, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad det var. Sygeplejersken fortalte mig, at jeg blev nødt til at lægge min livsstil om, men det var jeg helt med på ikke noget piveri af den grund. I begyndelsen syntes alle, det var lidt synd for mig selv mine to brødre. Familien blev nødt til at spise på bestemte tidspunkter, men efter et stykke tid spiste jeg alligevel for mig selv, fordi jeg skulle passe mit kunstskøjteløb. Nu har jeg en pumpe, og det er rigtig godt, for så er det ikke noget problem, hvis jeg ikke spiser noget eller spiser helt vildt, eller hvis jeg først kan spise senere, når jeg er ude med mine venner fordi pumpen indeholder hurtigtvirkende insulin. Hvis jeg spiser en masse, kan jeg selv tage insulin manuelt. Når jeg møder folk første gang, siger jeg: Hej, jeg hedder Alexandra, og jeg har diabetes! Alle mine venner ved det, og det skal de også. I begyndelsen havde jeg det ikke sådan, for jeg ville ikke være anderledes, men skammede mig. Det gør jeg ikke mere. Nu er jeg næsten for åben omkring det. Der skete noget inde i mit hoved, og nu taler jeg ret meget om det, da det jo er temmelig interessant. Jeg vil gerne have, at folk ved det, så de ikke tror, jeg er på hårde stoffer, når jeg tjekker mit blodsukker! Nogle gange tjekker jeg mit blodsukker helt op til 15 gange om dagen. Det er en besættelse! Jeg vil gerne være sikker på, det er ok. Jeg skriver alle mine målinger ned i løbet af dagen. Jeg tror, at jo mere man er opmærksom på sin diabetes, jo lettere bliver det. Hvis man ignorerer den, fordi man ikke tager sig tid til den, får man nemt for højt eller for lavt blodsukker. Jeg prøver at spise fornuftigt, for det er meget nemmere at holde sig til de samme ting, og det generer mig ikke. Jeg holder mig fra fed mad som f.eks. pizza og pommes frites, for ellers går mit blodsukker helt amok ikke med det samme, men senere. Jeg prøver at gå efter noget med højt fiberindhold i stedet for. Jeg er vild med programmer om sundhed, og det er utroligt, at der er så mange mennesker, som er overvægtige, fordi de spiser for mange kulhydrater. Jeg er nødt til at være aktiv for at holde det hele i gang, og derfor træner jeg i fitnesscenter 4 5 gange om ugen. Jeg spiller også flag football og volleyball, og så løber jeg på skøjter 3 4 gange om ugen. Jeg har gået til kunstskøjteløb i omkring 14 år! For et stykke tid siden slog jeg knæet, så jeg var nødt til at holde pause, men nu er jeg begyndt igen. Jeg håber at komme på Western-holdet næste år. Det er min mormor, der syr alle mine skøjtekostumer. Jeg drikker ikke alkohol på grund af kulhydraterne, men jeg har ikke noget imod at se mine venner drikke og te sig fjollet. Næste dag fortæller jeg dem så, hvad de foretog sig! Jeg er lige blevet færdig med high school og er lige blevet valgt til at holde elevtalen ved årsafslutningen, fordi mine skolekammerater synes, jeg er en god repræsentant for min årgang. Sidste år var jeg med på to af skolens sportshold, jeg var PR-ansvarlig i vores elevråd, jeg var med i nogle teateropsætninger, og jeg underviste nogle andre elever Jeg skulle samle noget sammen til mit CV, og jeg kan godt lide at have travlt! Nu skal jeg så holde en inspirerende tale ved vores translokation. Bagefter skal jeg på universitetet. Jeg vil gerne være læge. Det ville være fantastisk, hvis jeg kunne finde en kur mod diabetes og få nobelprisen for mit arbejde. Banting og Best, her kommer jeg! 12 AT VÆRE DER FOR PATIENTER OG BEHANDLERE

17 MÅLTIDSRELATERET GLUKOSEREGULERING Regulering af blodsukkeret for at undgå senkomplikationer Til venstre atomstrukturen af diabeteslægemidlet repaglinide, som er et lille molekyle, og til højre den solvent-blottede overflade af et terapeutisk protein (humant væksthormon). FORSKNINGSSTRATEGI Fokusskift fra små molekyler til proteiner Computerstøttet forskning får stadig større betydning for Novo Nordisk. Forskningslaboratorium i Novo Nordisk. Siden 2002 har Novo Nordisk flyttet ressourcer fra forskning inden for små molekyler til forskning inden for terapeutiske proteiner, der fremstilles ved hjælp af bioteknologi. Vi har flyttet endnu flere ressourcer over på dette område for at sikre, at Novo Nordisk udnytter sin kompetence inden for terapeutiske proteiner fuldt ud, siger koncernforskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen. Vi er en ud af 2 3 farmaceutiske virksomheder i verden, der har dokumenteret bioteknologisk kompetence ikke alene inden for gær og bakterier, men også inden for pattedyrscelleteknologi. Terapeutiske proteiner baseret på disse teknologier er inde i en meget stærk vækst, fordi der er et stort udækket medicinsk behov. Den nye fokusering er i tråd med Novo Nordisks satsningsområder inden for forskning: insulin og dens afløsere, andre proteiner samt systemer til dosering af proteiner. Terapeutiske proteiner, der er opdaget eller udviklet af Novo Nordisk, omfatter bl.a. human insulin og insulinanaloger, GlucaGen, væksthormon og NovoSeven. Ved at tilføre yderligere ressourcer til dette område tager vi et vigtigt skridt hen imod at virkeliggøre Novo Nordisks vision om ikke alene at være førende på diabetesområdet, men også på andre områder, hvor vi kan gøre en forskel, siger Mads Krogsgaard Thomsen. Efter et måltid stiger blodsukkerniveauet med omkring en tredjedel, hvorefter det langsomt falder igen. Stigningen kaldes forhøjet postprandial glukose (PPG). PPG er således et mål for blodsukkerkoncentrationen i blodet efter indtagelse af et måltid. Hos diabetikere er PPG-stigningerne højere og varer længere end hos mennesker uden diabetes. PPG-regulering fokuserer på aktiv kontrol og regulering af blodsukkerniveauet efter måltider. Der forskes stadig mere i sammenhængen mellem PPG-værdier og hjertekar-sygdomme. Mere og mere information peger i retning af, at intensiv måling af blodsukkerniveauet og behandling rettet mod både PPG og fasteblodsukkeret fører til bedre blodsukkerregulering og færre diabetesrelaterede komplikationer. I dag hælder lægerne mod en mere intensiv behandling af såvel type 1- som type 2-diabetes for at opnå en regulering, der ligger så tæt op ad de ønskede blodsukkerværdier som muligt. For mennesker med type 1-diabetes betyder dette, at de skal tage tre eller flere insulininjektioner om dagen eller bruge en insulinpumpe, ligesom de skal måle deres blodsukker hyppigt og have undervisning med henblik på egenbehandling. Intensiveret behandling indebærer for mennesker med type 2-diabetes en kombination af undervisning, korrekt kost, motion og hensigtsmæssig anvendelse af diabeteslægemidler. Nogle tabletter virker på bugspytkirtlen, således at insulinsekretionen øges, mens andre forbedrer insulinfølsomheden. Da den lave insulinproduktion hos mennesker med type 2-diabetes stadig forringes, bør der sættes ind med insulinbehandling så tidligt, som det er medicinsk tilrådeligt. Insulinsekretion (i % af basalniveau) ë ë ë Morgenmad Frokost Aftensmad Ikke-diabetikere Mennesker med type 2-diabetes Tilpasset fra Polonsky et al., Insulinsekretion som respons på måltidsrelaterede glukosestigninger efter morgenmad, frokost og aftensmad. AT VÆRE DER FOR PATIENTER OG BEHANDLERE 13

18 CELLETRANSPLANTATION Kur mod diabetes gennem stamcelleforskning Hvis de fik lov at få et enkelt ønske opfyldt, ville de fleste diabetikere ønske sig en kur mod diabetes. Novo Nordisk har gjort store fremskridt inden for behandlingen af diabetes, men er en kur inden for rækkevidde? Det kan stamcelleforskning måske give svaret på. Der er desværre lang vej igen, før vi har en kur, men vi kan håbe på nogle positive overraskelser undervejs, siger forskningschef Ole Dragsbæk Madsen fra Novo Nordisks Hagedorn Research Institute i Danmark. I de senere år har vi set, at betacellemasse kan gendannes ved hjælp af donortransplantationer, som normaliserer blodsukkerværdierne hos mennesker med type 1-diabetes. Men på grund af manglen på donorvæv har man rettet søgelyset mod stamceller som en potentiel kilde til nye, insulinproducerende betaceller. Først skal vi dog sikre os en stabil kilde til humane embryonale eller voksne stamceller, som vi kan opbevare i længere tid i en umodnet, udifferentieret tilstand. Stamceller er udifferentierede universalceller med en unik evne til at dele sig uendeligt. I teorien kan de blive til enhver af de mange forskellige typer celler og væv, som findes i menneskekroppen. Den største forskningsopgave lige nu er derfor at blive i stand til at styre modningen af disse stamceller, så de udvikler sig til f.eks. betaceller, som er ødelagt hos mennesker med type 1-diabetes. Novo Nordisk har arbejdet med embryonale stamceller fra mus, men er nu Hagedorn Research Institute, Danmark. ved at forberede en ansøgning om at anvende embryonale stamceller fra mennesker. Disse celler skal komme fra overskydende befrugtede æg, som ellers ville blive kasseret, og som doneres af forældrepar i forbindelse med behandling mod barnløshed. Novo Nordisk anerkender, at nogle mennesker af etiske eller religiøse grunde betragter brugen af humane embryonale stamceller som kontroversiel. Novo Nordisk går ind for en åben og saglig debat, men mener også, at virksomheden har en forpligtelse til at gå videre med en potentielt lovende behandlingsform, der på sigt muligvis vil kunne forbedre tilværelsen for millioner af mennesker. I mange år så det ikke ud til, at indsatsen for at finde en kur mod diabetes skulle krones med held. Men det kan ændre sig fuldstændigt, hvis vi kan sikre en ubegrænset forsyning af stamceller vi ville kunne helbrede børn og alle andre med diabetes, siger dr. Robert A. Goldstein, chief scientific officer i Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF). Det er det tætteste, vi nogensinde er kommet på håbet om at kunne kurere diabetes. Fuldt reproducerbare metoder til fremstilling af normale insulinceller på basis af stamceller kan måske gøre det til en realistisk mulighed at transplantere celler til mennesker med type 1-diabetes, fortæller Ole Dragsbæk Madsen. Der vil dog stadig være brug for behandling for at forhindre afstødning af det transplanterede væv. Hvis den defekte del af immunsystemet, som angriber og ødelægger betacellerne i første omgang, kan udbedres eller elimineres, kan kroppens stamceller muligvis stimuleres til at danne nye insulinproducerende celler. Det ville næsten svare til en kur mod type 1-diabetes. Hagedorn Research Institute er et grundforskningsinstitut under Novo Nordisk, som udfører forskning på internationalt plan med det formål at finde en kur mod diabetes. Instituttet modtager midler i form af forskningslegater fra JDRF og som en del af JDRF s Centre for Beta Cell Therapy i Europa. Endvidere modtager instituttet midler fra National Institutes of Health (NIH) i USA, fordi det indgår i det internationale Beta Cell Biology Consortium. TILSTANDEN FØR DIABETES Nedsat glukosetolerance kan behandles Mennesker, der udvikler type 2-diabetes, gennemgår en fase med nedsat tolerance over for sukker i blodet, enten på grund af nedsat virkning af den insulin, kroppen producerer, eller på grund af utilstrækkelig insulinproduktion. Mennesker med nedsat glukosetolerance (IGT) har øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Flere nylige undersøgelser har vist, at behandling af IGT i form af enten ændret livsstil med sund mad og motion eller diabeteslægemidler væsentligt nedsætter risikoen for at udvikle type 2-diabetes. En finsk undersøgelse, der blev offentliggjort i 2001, viste, at sundere kost og øget motion nedsatte risikoen for udvikling af type 2-diabetes med 58% hos mennesker med IGT. Flere undersøgelser, der ser på andre metoder til forebyggelse og intervention, er på vej. Novo Nordisk har flere lægemidler under udvikling, som potentielt vil kunne anvendes til behandling af IGT. Liraglutide (NN2211) er et derivat af det naturlige hormon GLP-1, som frigives under måltider, og skal tages en gang om dagen. Det kan muligvis stimulere gendannelse af betacellerne. Liraglutide har afsluttet klinisk fase AT VÆRE DER FOR PATIENTER OG BEHANDLERE

19 NY INDIKATION FOR VÆKSTHORMON Norditropin SimpleXx godkendt til særlig vækstforstyrrelse En ud af omkring 5% af alle nyfødte er mindre end forventet ved fødslen, en tilstand, der kaldes SGA (Small for Gestational Age). Europa-Kommissionen godkendte i juni 2003 Novo Nordisks rekombinante humane væksthormon Norditropin SimpleXx til behandling af SGA-børn. Børn, der ved fødslen betegnes som SGA-børn, har en vægt og længde, der ligger under det normale. For fuldbårne børn betyder det normalt en vægt på under gram og/eller en længde på under 47 cm. De fleste SGA-børn opnår en normal højde, inden de fylder to år, men helt op til 10% gør ikke. SGA-børn kan have en øget risiko for senere i livet at udvikle type 2-diabetes, forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme i en relativt ung alder. Denne sammenhæng er dog indtil videre kun set hos SGA-børn, der vokser til normal højde spontant i modsætning til gradvist. I Europa er målgruppen for behandling med Norditropin SimpleXx SGAbørn, som bliver ved med at være lave af vækst og ikke viser tegn på at ville nå op på normal højde, inden de fylder fire år. Væksthormonbehandling i en tidlig alder stimulerer væksten effektivt og sikkert, og der er ikke ved langtidsbehandling med Norditropin SimpleXx konstateret nogen negative indvirkninger på kroppens proportioner eller på, hvornår børnene går ind i puberteten. Nyt pensystem I 2004 planlægger Novo Nordisk at lancere engangspennen NordiFlex, der kan give færdigblandede doser af Norditropin SimpleXx med små dosisintervaller. Verena Gastl, som bor i Tyskland. Verena var mindre end forventet ved fødslen. Maria Alice Maluf, som bor i Brasilien. Maria bruger hormonpræparater. HRT MED ULTRALAVE DOSER Hormonpræparater stadig et godt valg Jeg havde alle overgangsaldersymptomerne: Jeg var nedtrykt og græd hele tiden. Jeg følte mig opsvulmet og træt og havde nogle forfærdelige hedeture, så jeg nærmest følte, mit ansigt brændte. Jeg vidste, at jeg ikke ville kunne holde ud at have det sådan, fortæller Maria Alice Maluf fra Brasilien. Mange kvinder ønsker at undgå de daglige og natlige hede- og svedeture og øvrige gener, der kan forekomme i og efter overgangsalderen. Hormonpræparater (HRT) erstatter de kvindelige kønshormoner østrogen og gestagen og afhjælper eventuelle gener. Samtidig forebygger de knogleskørhed. Visse undersøgelser, bl.a. Women s Health Initiative i USA og Million Women Study i Storbritannien, har vist, at hormonpræparater kan øge risikoen for visse kræfttyper. Selv om undersøgelserne ikke giver det endelige svar med hensyn til dosis, har den store medieopmærksomhed skræmt mange kvinder væk fra at bruge hormonpræparater. Novo Nordisks lavdosispræparater (Activelle, Novofem, Estrofem 1mg) var enten ikke med i undersøgelserne eller indgik kun marginalt. Activelle fremstilles af 17ß-østradiol et plantebaseret østrogen, som er identisk med det, der produceres naturligt i kroppen og gestagenet NETA. Det præparat, der blev brugt i WHI-undersøgelsen, var fremstillet af et stof udvundet fra urinen fra hopper i fol (CEE) og gestagenet MPA. Lavdosispræparater Novo Nordisk har sat sig som mål at udvikle unikke lavdosishormonpræparater, som kombinerer den lavest mulige effektive dosis med optimal virkning. Activelle var det første lavdosiskombinationspræparat til kvinder i overgangsalderen, hvor østrogenindholdet blev halveret til 1 mg. Novofem er et lavdosissekvenspræparat til afhjælpning af gener i forbindelse med overgangsalderen og regulering af menstruationsblødninger. Den daglige tablet følger og stabiliserer den normale menstruationscyklus på 28 dage, ligesom den afhjælper typiske gener. I september 2003 opsummerede de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, deres holdning således: Hormonpræparater er fortsat den mest effektive FDA-godkendte medicin til afhjælpning af hedeture, natlige svedeture og tørhed i skeden. Der bør anvendes den mindst mulige effektive dosis, og behandlingsvarigheden skal være så kort som mulig. I tråd med myndighedernes anbefalinger om at begrænse dosis og varighed af hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen vil Novo Nordisk fortsætte udviklingen af en række nye hormonpræparater med ultralave doser. AT VÆRE DER FOR PATIENTER OG BEHANDLERE 15

20 NovoSeven Behandling af svære blødninger NovoSeven blev oprindelig udviklet til behandling af blødningsepisoder hos blødere med antistoffer. Det kan snart blive det første blodstandsende middel til behandling af svære blødninger hos mennesker, der ikke tidligere har haft koagulationsforstyrrelser. Mange har sikkert hørt historien om den sidste russiske zars søn, Alexei, som arvede blødersygdommen hæmofili fra sin bedstemor, den britiske dronning Victoria. Det er ofte blevet hævdet, at zarens og hans hustrus optagethed af at tage sig af deres søn samt indblanding fra munken Rasputin bidrog til den russiske zarfamilies fald. Andre efterkommere af dronning Victoria arvede også det defekte gen, som er årsagen til hæmofili, og sygdommen blev kendt som den kongelige sygdom, efterhånden som den spredte sig i de europæiske kongehuse. Dermed opnåede hæmofili blødersygdommen, som omkring mennesker i den industrialiserede verden er ramt af en plads i historien. Blødere mangler faktor VIII (hæmofili A) eller faktor IX (hæmofili B), og blødninger behandles normalt ved substitutionsbehandling med faktorpræparater. En lille gruppe mennesker ca. 15% af alle blødere i den industrialiserede verden udvikler imidlertid antistoffer mod faktor VIII eller faktor IX, som helt neutraliserer virkningen af disse. Siden lanceringen i Europa i 1996, i USA i 1999 og i Japan i 2000 har NovoSeven (rekombinant aktiveret koagulationsfaktor VII) opnået en solid position som det foretrukne middel til at standse blødninger hos blødere med antistofreaktion over for andre former for behandling. Forbedret behandling for blødere NovoSeven er i dag godkendt til behandling af blødningsepisoder og brug under kirurgiske indgreb (indikationen kirurgiske indgreb gælder i de fleste lande, dog ikke i USA) hos mennesker med medfødt eller erhvervet hæmofili med antistoffer mod koagulationsfaktor VIII eller faktor IX. Novo Nordisk ønsker at forbedre behandlingen for blødere yderligere. I 2003 er bl.a. opnået følgende: A En farmakokinetisk undersøgelse i børn og voksne er afsluttet, og to dosisundersøgelser i gang. De endelige resultater vil foreligge i løbet af A Et nyt såkaldt rekonstitutionskit er blevet lanceret i USA. Kittet, som er meget populært blandt brugere og behandlere, indeholder alt udstyr til dosering af NovoSeven. I begyndelsen af 2004 modtog Novo Nordisk markedsføringstilladelse for NovoSeven i Europa inden for to nye områder: faktor VII-mangel og Glanzmanns trombasteni. Det vil ikke alene betyde en udvidelse af brugen af NovoSeven, men viser også, at NovoSeven er effektivt til andre end blødere med antistoffer. Hos blødere med antistoffer standser NovoSeven blødninger, uden at der er brug for to andre koagulationsfaktorer, som normalt er nødvendige. Det vil sige, at NovoSeven går uden om disse to faktorer. Ved FVII-mangel virker NovoSeven som substitutionsbehandling, idet det erstatter faktor VII, som ikke er fysiologisk til stede. Glanzmanns trombasteni betyder, at blodpladerne ikke fungerer korrekt og ikke samler sig for at danne en prop i tilfælde af blødning. NovoSeven menes i den forbindelse at fungere på samme måde som ved hæmofili, dvs. ved at øge den lokale trombindannelse og fremme dannelsen af en fibrinprop. Alle disse forhold understøtter brug af NovoSeven som et blodstandsende middel ved svære blødninger. Udforskning af andre områder Det er Novo Nordisks ambition at udvikle NovoSeven til at blive det første hæmostatikum (blodstandsende middel) til behandling af livstruende blødninger hos mennesker, der ikke tidligere har haft koagulationsforstyrrelser. I tråd hermed gennemføres der i øjeblikket kliniske undersøgelser af NovoSeven i forbindelse med akutte blødninger og planlagt kirurgi. Blandt de akutte blødninger er hjerneblødning, traumer, blødninger i den øvre del af mave-tarm-kanalen og stamcelletransplantation. Inden for planlagt kirurgi er en undersøgelse af ortotopisk levertransplantation netop afsluttet. Der er nu opnået klinisk bevis for effekt ved brug af NovoSeven til behandling af traumepatienter og i forbindelse med levertransplantation. Resultaterne fra fase 2-traumestudiet viser, at patienter, der blev behandlet med NovoSeven, havde væsentlig mindre behov for transfusion af røde blodlegemer end patienter, der modtog traditionel behandling. Traumeresultaterne tyder endvidere på, at patienter, der blev behandlet med NovoSeven, havde færre komplikationer og tilbragte mindre tid på intensivafdeling end patienter, der modtog traditionel behandling, at behandling med NovoSeven var sikker, og at dødeligheden generelt var lavere i gruppen, der blev behandlet med NovoSeven. Historien bag NovoSeven Det begyndte for over 20 år siden med den svenske læge og forsker Ulla Hedners fascination af blodkoagulationsprocessen. I 1981 lykkedes det Ulla Hedner at oprense aktiveret faktor VII fra blod og ved afprøvning på enkelte blødere med antistoffer påvise, at det virkede. Siden da har Novo Nordisk udviklet og markedsført en rekombinant udgave af præparatet, NovoSeven, som er særdeles effektivt og hurtigtvirkende. På grund af den genteknologiske fremstillingsproces er der ikke nogen risiko for human virusoverførsel. 16 AT VÆRE DER FOR PATIENTER OG BEHANDLERE

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi Type 2 diabetes Behandling af hyperglycæmi Kostens betydning i behandling af type 2 diabetes Det er specielt fedtet på maven der skal væk Mindre fedtindtag vil medvirke til et vægttab Et lille vægttab

Læs mere

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Værdiskabelse gennem innovation Hoved- og nøgletal 2009 2009 2008 Ændring Finansielle resultater Omsætning i alt Mio. kr. 51.078 45.553 12,1% Diabetesbehandling

Læs mere

RAPPORT. Jeg må videre i mit liv Fremskridt inden for insulinbehandling gør forskellen

RAPPORT. Jeg må videre i mit liv Fremskridt inden for insulinbehandling gør forskellen ÅRSRAPPORT 2004 ØKONOMISKE, SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE RESULTATER RAPPORT Jeg må videre i mit liv Fremskridt inden for insulinbehandling gør forskellen Tid til handling Diabetes er en tikkende bombe i udviklingslandene

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

sådan ændrer novo nordisk kursen på diabetes

sådan ændrer novo nordisk kursen på diabetes økonomiske, sociale & miljømæssige resultater 2005 sådan ændrer novo nordisk kursen på diabetes styret af visionen forretningsresultat diabetesbehandling biopharmaceuticals en udfordrende arbejdsplads

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2012 Diabetes en krise i slowmotion Strategi er et spørgsmål om valg Vigtige beslutninger truffet i de seneste år ligger til grund for Novo Nordisks resultater i 2012 men det er

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Det er vigtigt, at du sammen med din behandler fører kontrol med dit blodsukker, blodtryk og kolesteroltal,

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 76 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Resumé

Læs mere

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark Brugsanvisning Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej 3 2200 København N Indholdsfortegnelse INDHOLD... 3 1. FORMÅLET MED HEDIA... 3 1.0 INSULINGUIDE... 3 1.1... 3 1.2 ADVARSEL... 3 1.1 KLINISKE BEREGNINGER

Læs mere

HS og tabet af hjerneceller

HS og tabet af hjerneceller Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Stamcelle-neuroner danner de rigtige forbindelser Erstatning af neuroner med stamceller hos mus

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Hjertekarsygdomme, dårlige øjne og nyreproblemer. Det er blot nogle af de sygdomme, som sender folk til lægen, hvorefter de kommer hjem med ikke blot én, men hele

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? Lydia I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? For kvinder med type 1-diabetes, der er ved at forberede sig på graviditet

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2011 2011 2010 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 66.346 60.776 9,2% Diabetesbehandling Mio. kr. 50.425 45.710

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Kort fortalt. Type 1½-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1½-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1½-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister I starten er det svært at håndtere og huske det hele, men efterhånden bliver det rutine for langt de

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES

JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES Dominika I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2012 JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES Diagnosen type 1-diabetes kan komme som et chok og kan føre til mange spørgsmål,

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Type 1-diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes hos børn og unge Herlev Hospital Børne- og Ungeafdelingen Type 1-diabetes hos børn og unge Undervisning for skoler, institutioner og bedsteforældre Diabetesambulatoriet for Børn og Unge Hvad er diabetes? Diabetes inddeles

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Guido I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2005 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Mange mennesker med type 1-diabetes

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Facts om type 2 diabetes

Facts om type 2 diabetes Facts om type 2 diabetes Diabetes 2 rammer primært voksne. Sygdommen kan være arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil som fysisk inaktivitet og usunde madvaner. Diabetes 2 kan derfor i

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud.

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud. Diabetes Type 2 DIABETES Diabetes kaldes også sukkersyge. Der findes to forskellige typer diabetes: type 1 og type 2. Når du har type 2-diabetes, reagerer dine celler ikke så godt på insulin det stof,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2013 Hvis man skal beskrive Novo Nordisks forretningsstrategi med ét ord, må det være fokus Reglen vi er nødt til at bryde Rule of Halves Er fedme en sygdom? det er uden tvivl en

Læs mere

Type 1½-diabetes TILMELDING. Kort fortalt. Kort fortalt. Navn. Adresse

Type 1½-diabetes TILMELDING. Kort fortalt. Kort fortalt. Navn. Adresse TILMELDING Adresse Postnr. iabetesforeningen arbejder på at sikre et godt liv for D mennesker med diabetes. Vi støtter forskning i både forebyggelse og helbredelse, og overfor landets politikere taler

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Type 1-diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes hos børn og unge EN VEJLEDNING TIL PERSONALE I SKOLE OG DAGINSTITUTIONER I denne pjece kan I læse om type 1-diabetes hos børn og unge og få vejledning til, hvordan I håndterer barnets diabetes i hverdagen. TYPE 1-DIABETES

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2013 2014-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 15% i 2013 12% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Victoza, NovoRapid og

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 43% i 2015 til 49,4 mia. kr. Resultat af primær drift steg med 14% i lokale valutaer justeret for salg af NNIT

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

Fedtmolekyler og hjernen

Fedtmolekyler og hjernen Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Specielle 'hjernefedt'-injektioner hjælper HSmus At injicere HS-musehjerner direkte med en god

Læs mere

Fedme, hvad kan vi gøre

Fedme, hvad kan vi gøre Fedme, hvad kan vi gøre Hvorfor overvægtige efter vægttab tager på igen. Af Svend Lindenberg. Copenhagen Fertility Center. Et af de store problemer ved vægttab er, at de fleste overvægtige efter en periode

Læs mere

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM share KVARTALSVIS INVESTORNYT NOVEMBER 2 FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 7/ GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM TILFREDSHED MED DE FØRSTE

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom

Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom En ny biomarkør afslører hjerneforandringer

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere