Årsskrift being there Hvad betyder nu det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2003. being there Hvad betyder nu det?"

Transkript

1 Årsskrift 2003 being there Hvad betyder nu det?

2 Chen Zexing fra Kina med sin kone og sit barnebarn. Zexing har type 1-diabetes.

3 For mig betyder being there... For mig handler Novo Nordisks løfte om at være der being there om at være ansvarlig, engageret og redelig over for de mennesker, som er afhængige af vores produkter, over for vores medarbejdere, samt over for vores aktionærer og samfundet som helhed. Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør, Novo Nordisk

4 Virksomheden Om Novo Nordisk og visionen Novo Nordisk er en healthcare-virksomhed og en af verdens førende inden for diabetesbehandling. Virksomheden har branchens bredeste sortiment af diabetesprodukter herunder de mest avancerede systemer til dosering af insulin. Novo Nordisk har desuden en førende position inden for andre områder som blødningsbehandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater (HRT). Novo Nordisk fremstiller og markedsfører farmaceutiske produkter og serviceydelser, som gør en væsentlig forskel for patienter, behandlere og samfundet. Novo Nordisk har med over 80 års erfaring en solid baggrund inden for diabetesbehandling. Det begyndte i 1922, da den danske nobelpristager i fysiologi August Krogh sammen med hustruen Marie, som havde type 2-diabetes, besøgte de canadiske forskere Frederick Banting og Charles Best, som året før var begyndt at udvinde insulin fra oksebugspytkirtler. Ægteparret rejste hjem til Danmark igen, og året efter grundlagde August Krogh Nordisk Insulinlaboratorium, som begyndte at fremstille insulin til behandling af diabetes. I 1925 etablerede de to brødre Harald og Thorvald Pedersen deres eget insulinfirma, Novo Terapeutisk Laboratorium. I 1989 fusionerede de to danske virksomheder og blev til Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger ca fuldtidsmedarbejdere i 69 lande og sælger sine produkter i 179 lande. Novo Nordisks B-aktier er noteret på børserne i København og London samt på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR) under symbolet NVO. Yderligere information om Novo Nordisk kan findes på novonordisk.com. Novo Nordisks vision udstikker kursen for virksomhedens fremtidige arbejde. Den beskriver, hvad Novo Nordisk står for, hvordan virksomheden arbejder, og hvordan dens værdier er styrende i dens bestræbelser på at finde den rette balance mellem medmenneskelighed og konkurrencedygtighed. Visionen er en del af Novo Nordisk Way of Management. Denne ledelsesholdning sikrer, at virksomheden i forfølgelsen af sine strategiske mål tilgodeser økonomiske, miljømæssige, sociale og bioetiske hensyn til gavn for virksomhedens interessenter på lang sigt. Yderligere information kan findes på novonordisk.com/about_us. A Vi vil være verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling. Vores mål er at overvinde diabetes ved at finde bedre metoder til forebyggelse, diagnose og behandling. Vi vil arbejde aktivt for at fremme samarbejdet mellem alle parter i behandlingssystemet, for derigennem at nå vores fælles mål. A Vi tilbyder produkter og service inden for andre områder, hvor vi kan gøre en forskel. Vores forskning vil føre til opdagelsen af nye, innovative produkter også uden for diabetes. Vi vil udvikle og markedsføre sådanne produkter selv, såfremt vi kan gøre det lige så godt som eller bedre end andre. A Vi leverer konkurrencedygtige forretningsresultater. Vores fokus er vores styrke. Vi vil forblive uafhængige og indgå samarbejder, hvor det tjener forretningens formål og det, vi står for. A Et job hos os er aldrig bare et job. Vi vil være der, når vores kunder har brug for os. Vi vil være innovative og effektive i alt, hvad vi gør. Vi vil tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere ved at gøre virksomheden til en udfordrende arbejdsplads. A Vores værdier afspejles i vores handlinger. At være redelig er det, der tæller. Vi bestræber os dagligt på at finde den rette balance mellem medmenneskelighed og konkurrencedygtighed, det korte og det lange sigt, egeninteresse og hensynet til kolleger og samfund, arbejde og familieliv. Indhold Virksomheden 2 Om Novo Nordisk og visionen 3 Velkomstbrev 4 Forretningsstrategi og faktorer for succes 5 Resultater i Et tilbageblik på året 6 Forsknings- og udviklingsprojekter 7 Produktoversigt At være der for patienter og behandlere 10 På vej mod fysiologisk regulering af diabetes 12 Profil 13 Fokusskift fra små molekyler til proteiner 13 Regulering af blodsukkeret for at undgå senkomplikationer 14 Kur mod diabetes gennem stamcelleforskning 14 Nedsat glukosetolerance kan behandles 15 Norditropin SimpleXx godkendt til særlig vækstforstyrrelse 15 Hormonpræparater stadig et godt valg 16 Behandling af svære blødninger At være der for samfundet 20 At skabe grundlag for bedre diabetesbehandling 22 På vej mod en sundere fremtid 23 Fra bevidstgørelse til handling 23 Oxford Centre lover at helbrede diabetes 24 Profil 25 Klimaforandring en udfordring At være der for medarbejderne 28 En foretrukken arbejdsgiver 30 Medarbejdere i aktion for den tredobbelte bundlinje 31 Profil At være der for investorerne 34 Risikostyring er en del af forretningsprocessen 35 Udvikling samt forslag for Profil 37 Aktionærinformation 2 VIRKSOMHEDEN

5 Administrerende direktør Lars Rebien Sørensen og bestyrelsesformand Mads Øvlisen. Velkomstbrev Fortsat fokus på effektiv drift Det samlede erhvervsliv og dermed også Novo Nordisk står over for en lang række udfordringer i disse år, hvoraf flere specielt knytter sig til den farmaceutiske industri. Kan man stole på virksomhederne? Offentlighedens tillid er altafgørende, ikke mindst for farmaceutiske virksomheder, som kun kan være innovative og drive deres forretning, hvis de nyder opbakning fra offentligheden. Hvem tjener virksomhederne? For bare få år siden ville man uden tøven have sagt aktionærerne, men de fleste virksomheder erkender nu i stigende grad, at de også har forpligtelser over for mange andre interessenter bl.a. kunder, medarbejdere og samfundet generelt foruden aktionærerne. For at kunne varetage aktionærernes langsigtede interesser bliver virksomhederne nødt til at se det som en væsentlig del af deres forretning at påtage sig et bredere ansvar og tage højde for de mange faktorer, som har indflydelse på virksomhedens evne til at skabe afkast over en længere tidshorisont. Denne bredere opfattelse har i flere år været styrende for Novo Nordisks måde at drive virksomhed på. Bestyrelsen vil derfor på dette års generalforsamling fremsætte forslag til aktionærerne om en vedtægtsændring, der kan afspejle dette. Efter denne ændring vil det fremgå af vedtægterne, at Novo Nordisk ikke alene bestræber sig på at opnå sine finansielle mål, men også tilstræber at gennemføre sine aktiviteter på en miljømæssigt og socialt ansvarlig måde. Det er Novo Nordisks måde at drive virksomhed på. God selskabsledelse er ikke blot et begreb, der er oppe i tiden, men en kontinuerlig proces, der søger at skabe overensstemmelse mellem den måde, virksomheden styres og ledes på, og de samfundsmæssige forhold og forventninger, som hele tiden ændrer sig. Faktisk er det en proces, der aldrig slutter og det er fortsat hårdt arbejde. I 2003 forbedrede vi vores risikostyringssystem, vi fortsatte arbejdet med bestyrelsens selvevaluering, og vi udarbejdede en ny, langsigtet aktiebaseret incitamentsordning for koncerndirektionen til erstatning for den nuværende aktieoptionsordning, og denne vil blive præsenteret på generalforsamlingen. For Novo Nordisk og for andre forskningsbaserede virksomheder er innovation den allerstørste udfordring: evnen til hele tiden at kunne udvikle nye lægemidler, som dækker væsentlige medicinske behov og dermed berettiger investering af kapital og andre ressourcer samt anvendelsen af banebrydende teknologi og dyreforsøg. I de senere år har vi fokuseret på at sikre den bedst mulige drift. Vi har således styrket vores salgsfunktioner og produktion samt vores stabs- og kvalitetsfunktion ligesom vi har kigget måden, vi gennemfører vores forsknings- og udviklingsaktiviteter på, nøje efter i sømmene. Novo Nordisk er som den første insulinleverandør tæt på at have et fuldt sortiment af insulinanaloger. Vores innovative insulinanaloger vil give bedre blodsukkerregulering og større bekvemmelighed for mennesker med diabetes. Dermed ændrer insulinmarkedet sig fra at være et marked med generiske produkter til et marked med værdiskabende patentbeskyttet insulin. Vi vil fortsætte arbejdet med at udvikle nye og forbedrede tabletbaserede lægemidler til behandling af type 2-diabetes, og vi mener, at vi har nogle vigtige produkter på vej på dette område. En række skuffelser generelt inden for forskning i diabeteslægemidler har dog yderligere styrket den vigtige rolle, insulin spiller som den endelige behandling af diabetes. Vi har opnået ny viden om den potentielle brug af NovoSeven i forbindelse med svære blødninger, som truer patientens liv eller førlighed. Navnlig finder vi det særdeles lovende og opmuntrende, at det nu er bekræftet i fase 2 kliniske undersøgelser, at NovoSeven reducerer behovet for blodtransfusioner i forbindelse med traumebehandling. Vi har desuden taget de første skridt til at opbygge en portefølje af nye terapeutiske proteiner til behandling af betændelsestilstande og cancer. Disse præparater lover godt på lang sigt. Vi har styrket vores markedsposition, navnlig efter lanceringen af vores hurtigtvirkende (NovoRapid /NovoLog ) og dobbeltvirkende (NovoMix 30/NovoLog Mix 70/30) insulinanaloger. Forretningen i USA har udviklet sig særlig gunstigt og har muliggjort yderligere investeringer i såvel den amerikanske organisation som i lokal produktion. Desuden har vi udbygget vores aktiviteter inden for klinisk udvikling til dette verdens største marked for farmaceutiske produkter. f VIRKSOMHEDEN 3

6 Vi har styrket vores europæiske organisation med et hovedkontor i Schweiz, og vi har fremskyndet vores ekspansion i udviklingslandene. Igennem 2003 har vi gennemført en stram styring af vores omkostninger gennem en effektivisering af driften, uden dog derved at have forringet vores vækstmuligheder på mellemlang og lang sigt. Det har kun kunnet ladet sig gøre i kraft af en imponerende indsats, kreativitet og engagement fra vores medarbejdere overalt i virksomheden. Målinger af arbejdsklimaet har vist, at det ikke har påvirket arbejdsmoralen. Faktisk har moralen aldrig været højere! Det siger en hel del om kvaliteten af Novo Nordisks medarbejdere. Vores økonomiske resultater i 2003 var set i lyset af den vanskelige valutasituation tilfredsstillende. Vi har haft en betydelig vækst i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer, men de svage faktureringsvalutaer (især den amerikanske dollar og japanske yen) har reduceret vækstraterne betydeligt målt i danske kroner. Takket være valutaafdækning har vi kunnet fastholde indtjeningen på kort sigt, men det vil være en meget stor udfordring for europæisk baserede virksomheder, hvis den nuværende valutasituation fortsætter i det lange løb. Vi er meget glade for, at vores aktionærer, som loyalt har støttet Novo Nordisk i 2003, er blevet belønnet med en højere kurs på virksomhedens aktier. På forsiden af dette årsskrift stiller vi spørgsmålet being there Hvad betyder nu det? Being there at være der er Novo Nordisks løfte, og i denne publikation giver vi nogle eksempler på, hvad det betyder for os. Vi sætter pris på at vide, hvad vores interessenter mener, og opfordrer derfor læserne til at sende os en med synspunkter og ideer til adressen Mads Øvlisen, bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør Forretningsstrategi og faktorer for succes Novo Nordisks aktiviteter er koncentreret inden for fire terapiområder, hvor virksomheden enten er førende eller har en førende position: diabetesbehandling, blødningsbehandling (NovoSeven ), væksthormonbehandling og hormonpræparater (HRT). Diabetesbehandling er langt det største område. Strategien her er at tilbyde de bedste insulinpræparater og injektionssystemer, som giver diabetikere mulighed for at opnå optimal blodsukkerregulering på den mest bekvemme måde, hvorved risikoen for senkomplikationer minimeres. På mellemlangt sigt ventes nye behandlingskoncepter som f.eks. inhalerbar insulin (AERx idms) og GLP-1-derivativer (liraglutide) at give nye behandlingsmuligheder for de stadig flere mennesker med type 2-diabetes, som ikke kan opnå en tilfredsstillende blodsukkerregulering med traditionelle blodsukkersænkende tabletter. Set i et mere langsigtet perspektiv vil Novo Nordisks forskningsstrategi resultere i en række kandidater til produkter, som dels representerer nye metoder til regulering af blodsukkeret, og dels retter sig mod andre elementer af det metaboliske syndrom, som diabetes er en del af. NovoSeven, som er et proteinbaseret produkt til behandling af visse former for blødersygdom, er i de senere år blevet et af virksomhedens mest succesfulde produkter. Den vigtigste strategiske satsning for NovoSeven er at undersøge produktets potentiale til at standse eller reducere blødninger ved kræft, mave-tarm-sygdomme, intensivbehandling, traumebehandling og operationer og dermed at etablere NovoSeven som et blodstandsende middel til behandling af svære blødninger, hvor patientens liv eller førlighed er truet. Inden for væksthormonbehandling er strategien at udvikle nye indikationer og levere avancerede doseringssystemer til Novo Nordisks flydende væksthormonprodukt Norditropin SimpleXx. Inden for hormonpræparater (HRT) er strategien at tilbyde lavdosisprodukter til behandling af gener i forbindelse med overgangsalderen. Geografisk set ligger Novo Nordisks største muligheder i USA. Det er verdens største farmaceutiske marked og det eneste marked, der stadig har fri prisfastsættelse med deraf følgende incitamenter for innovation. En stor og voksende del af USA s befolkning har diabetes, og mange ville have stor gavn af forbedret blodsukkerregulering for at undgå diabetesrelaterede komplikationer. Samtidig er USA det største marked for de eksisterende og fremtidige anvendelser af NovoSeven. Novo Nordisk er i gang med at udbygge sine aktiviteter inden for salg, marketing og klinisk udvikling med henblik på at kunne yde en endnu bedre service over for patienter og behandlere og omsætte disse forretningsmuligheder til forretningsværdi. Europa er Novo Nordisks hjemmemarked og tegner sig for 44% af salget. Efter en reorganisering i Europa i 2002 kan virksomheden fremover drage fordel af en stærkere tilstedeværelse i markedet og en mere effektiv organisation. Novo Nordisk øger sin tilstedeværelse i Asien og Sydamerika, hvor antallet af diabetikere stiger med foruroligende hast, og hvor virksomheden allerede i dag står godt rustet til at få del i fremtidig markedsvækst. En forudsætning for succes er, at virksomheden vedvarende leverer produkter af høj kvalitet og i overensstemmelse med gældende myndighedskrav. Det kræver et ekstraordinært engagement, og virksomheden har et kvalitetssystem i verdensklasse, som sikrer dette overalt i koncernen. Endelig indgår ønsket om at tage hensyn til det økonomiske, miljømæssige og sociale perspektiv som et fast forankret element i alle beslutningsprocesser og aktiviteter i overensstemmelse med Novo Nordisk Way of Management. 4 VIRKSOMHEDEN

7 Resultater i 2003 i Økonomiske Novo Novo Nordisks nettoomsætning i 2003 i 2003 steg steg til til mio. mio. kr. kr. fra fra mio. mio. kr. kr. i i Opgjort i lokale i valutaetaer svarer det det til til en en stigning på på 15%. 15%. Resultat af af primær drift drift i 2003 i 2003 steg steg med med 7% 7% i forhold i til til til til mio. mio. kr. kr. Væksten er baseret på på en en 5% 5% stigning i såvel i såvel valu- salg salg som som samlede omkostninger og og en en 13% 13% stigning i i licensindtægter og og andre driftsindtægter. Yderligere information kan kan findes i Finansiel i Årsrapport Terapiområder: nettoomsætning mia. mia. kr. kr Geografiske områder: nettoomsætning mia. mia. kr. kr Resultat af primær af drift drift mia. mia. kr. kr Vækst Vækst i resultat i af af primær drift drift (EBIT) (EBIT) % % Overskudsgrad og og ROIC ROIC % % Cash Cash to earnings to og og treårigt gennemsnit % % Novo Novo Nordisk modtager endelig godkendelse af af overtagelsen af af den den brasilianske insulinvirksomhed Biobrás Miljømæssige Novo Novo Nordisk fortsatte med med at at producere mere mere med med mindre i i Øko-produktivitetsindekset, som som er er et et udtryk for for evnen til til at at udnytte ressourcerne effektivt, viste viste en en forbedring på på 10% 10% for for vand vand og og 24% 24% for for energi. Alle Alle større fabrikkers miljøledelse er er nu nu certificeret efter efter den den internationale ISO14001-standard. Yderligere information kan kan findes i Bæredygtighedsrapport i Øko-produktivitetsindeks (ØPI) (ØPI) for for vand vand 1) 1) Øko-produktivitetsindeks (ØPI) (ØPI) for for energi energi 1) 1) Geografiske områder: fuldtidsmedarbejdere fuldtidsstillinger Novo Novo Nordisk indvier verdens største insulinfabrik i Kalundborg. i Sociale I 2003 I 2003 skabte Novo Novo Nordisk ca.800 nye nye fuldtidsstillinger, hovedsageligt uden uden for for Europa. Antallet af af fuldtidsmedarbejdere i 2003 i 2003 er er ca. ca Medarbejderomsætningen var var i 2003 i 2003 på på 7,1%. Frekvensen af af arbejdsulykker var var på på 5,4%, mod mod 8,9% i i Yderligere information kan kan findes i Bæredygtighedsrapport i tion * 99* * 99* ) ØPI 1) ØPI er et er øko-produktivitetsindeks, som som sætter sætter det det samlede samlede udbytte udbytte af produktionetionen i forhold i forhold til ressourceforbruget. til Indekstallet viser viser udviklingen i forhold i forhold af produk- til forrige til forrige år. Præstation år. over over indeks indeks er udtryk er udtryk for for en positiv en positiv udvikling VIRKSOMHEDEN 5 5

8 Årets resultat pr. pr. aktie udvandet kr. kr Terapiområder Diabetesbehandling Biopharmaceuticals: Blødningsbehandling (NovoSeven ) ) Væksthormonbehandling Hormonpræparater (HRT) Øvrigt Geografiske områder (nettoomsætning) Europa Nordamerika Japan & Oceanien International Operations Overskudsgrad Overskudsgrad Forrentning af af investeret kapital (ROIC) Cash to to earnings Cash to to earnings Cash to to earnings, treårigt gennemsnit Selskabsskat i i andel af af omsætning % Geografiske områder (medarbejdere og og aflønning) Danmark Europa (eksklusive Danmark) Nordamerika Japan & Oceanien International Operations *ingen separate data før spaltningen Geografiske områder: aflønning af af medarbejdere % *

9 Et Et tilbageblik på på året Novo Nordisk indgår en en samarbejdsaftale med med ZymoGenetics om om præklinisk udvikling af af interleukin (IL-21), som som er er en en potentiel kræftbehandling / / Det Det såkaldte PROSE-studie peger på, på, at at NovoSeven kan kan være effektivt til til at at reducere omfattende blodtab og og eliminere behovet for for blodtransfusion ved ved f.eks. prostataoperationer JANUAR/ FEBRUAR/ MARTS/ Novo Nordisks 80-års fødselsdag Sten Sten Scheibye, administrerende direktør for for Coloplast A/S, A/S, indvælges i bestyrelsen i ind- APRIL/ Diabetes Dialogue, Novo Nordisks globale konference for for eksperter inden for for diabetesforskning og og klinisk praksis, afholdes i Schweiz. i Deltagerne gennemgår og og drøfter den den seneste udvikling inden for for be- betehandling og og potentielt helbredelse af af diabetes MAJ/ MAJ/ Novo Nordisk indgår aftale om om en en godt mm 2 udvidelse 2 af af insulinfabrikken i Clayton, i North Carolina, USA USA / / Liraglutide, også også kendt som som NN2211, opnår klinisk bevis for for effekt (Clinical Proof of of Concept) Den Den nyindviede Insulin Bulk Bulk Plant i Kalundborg i er er klar klar med med den den førstste sending insulin. Den Den nye nye fabrik, som som er er koncernens største enkeltinvestering nogensinde, kommer til til at at producere mere end end en en tredjedel af af før- verdens råinsulin JUNI/ JULI/ JULI/ Det Det Europæiske Agentur for for Lægemiddelvurdering (EMEA) godkender Norditropin SimpleXx til til behandling af af væksthæmning hos hos børn, der der fødes mindre end end normalt / / Novo Nordisk overtager markedsføringen af af Activella og og Vagifem i USA i USA fra fra Pfizer AUGUST/ Novo Nordisk modtager endelig godkendelse fra fra de de brasilianskske myndigheder af af overtagelsen af af den den brasilianske insulinvirksomhed Biobrás / / En En ny ny fabrik til til pakning af af insulin indvies i Kina. i Fabrikken skal skal der pakke Novo Nordisks insulinprodukter til til det det kinesiske marked SEPTEMBER/ Dow Jones Sustainability World Indexes giver Novo Nordisk en en førsteplads i Pharmaceuticals i Industry Group / Novo / Nordisk indleder en en milliardinvestering i en i en udvidelse af af insulinfabrikken i Chartres i i Frankrig, i virksomhedens største produktionssted uden for for Danmark / / Oxford Centre for for Diabetes, Endocrinology and and Metabolism (OCDEM) indvies OKTOBER/ Novo Nordisk indstiller de de kliniske forsøg med med det det betacelleselektive stof stof NN414 blandt mennesker med med type type 1-1- og og type type 2-diabetes / / Novo Nordisk modtager en en positiv udtalelse fra fra EU s EU s Udvalg for for Farmaceutiske Specialiteter (CPMP) vedrørende brug af af NovoSeven til til to to nye nye be- betiskhandlinger: forebyggelse af af blødninger i forbindelse i med med operation hos hos patienter med med faktor VII-mangel samt behandling af af Glanzmanns trombasteni / / Novo Nordisk modtager Approvable Letter for for insulin detemir (Levemir ) fra ) fra de de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA FDA NOVEMBER/ Novo Nordisk offentliggør planer om om at at investere over over mia mia kr. kr. (200 (200 mio. mio. US US dollar) i opførelsen i af af en en ny ny insulinfabrik i Brasilien i DECEMBER/ De De første resultater af af fase fase 2-studierne til til vurdering af af sikkerhed og og virkning ved ved brug af af NovoSeven til til traumepatienter viser viser væsentlilig reduktion af af behovet for for blodtransfusion hos hos patienter, der der behandles med med NovoSeven hed

10 Forsknings- og udviklingsprojekter Novo Nordisk udvikler og fremstiller farmaceutiske produkter herunder livsvigtige lægemidler som gør en væsentlig forskel for mennesker og samfund. Vores strategiske fokus inden for forskning og udvikling er at få nye, innovative produkter ud til mennesker, der har behov for behandling, så hurtigt som muligt. Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling Fase Stof Indikation Beskrivelse Fase 1 Stoffet undersøges i et begrænset antal raske forsøgspersoner. NN344 NN2501 Type 1- og 2-diabetes Type 2-diabetes En opløselig, langtidsvirkende human insulinanalog til behandling af diabetes. NN344 har lang virkningstid og en særdeles forudsigelig virkningsprofil. En tablet til behandling af type 2-diabetes. Hæmmer forhøjet glukoseproduktion fra leveren. Fase 2 Stoffet afprøves i et begrænset antal patienter i korttidsundersøgelser Liraglutide (NN2211) Type 2-diabetes Et langtidsvirkende derivat af det naturlige humane hormon GLP-1 til dosering én gang dagligt ved behandling af type 2-diabetes. Forsøg har vist, at stoffets blodsukkersænkende virkning er forbundet med lav eller ingen risiko for hypoglykæmi. Det ventes desuden at have en appetitregulerende og dermed vægtregulerende virkning. Liraglutide har muligvis også evne til at regenerere betaceller. Liraglutide har afsluttet fase 2. Balaglitazone (NN2344) Type 2-diabetes En effektiv insulinsensitiser til behandling af type 2-diabetes. Øger glukoseoptagelsen i perifert væv. NovoSeven Svære blødninger Et klinisk program, der sigter mod at opnå registreringstilladelse for en række nye indikationer for NovoSeven. Projektets formål er at etablere NovoSeven som verdens første hæmostatikum (blodstandsende middel) til svære blødninger. ASIS Akut lungesvigt Et projekt, der fokuserer på anvendelse af Active Site Inhibited Seven (ASIS) ved behandling af akut lungesvigt (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS). Væksthormonbehandling (NN1620) Komplicerede knoglebrud Et projekt, der fokuserer på anvendelsen af væksthormon til behandling af komplicerede knoglebrud. Fase 3 Stoffet afprøves i store patientgrupper i langtidsundersøgelser AERx idms (NN1998) NovoMix 50 og 70 (NN1185) Type 1- og 2-diabetes Type 1- og 2-diabetes AERx insulin Diabetes Management System er et system til dosering af insulin ved inhalation. Kan anvendes ved behandling af såvel type 1- som type 2-diabetes. Færdigblandede formuleringer af den hurtigtvirkende insulinanalog insulin aspart. Giver en kombination af en hurtigt- og mellemlangtvirkende insulineffekt (i forholdet 50/50 eller 70/30). Under registrering Efter at de kliniske forsøg er afsluttet, indsendes en registreringsansøgning til myndighederne i de lande, hvor der ønskes tilladelse til markedsføring Levemir (insulin detemir, NN304) Type 1- og 2-diabetes En opløselig, basal insulinanalog med neutral ph, der giver en mere forudsigelig virkningsprofil og længere virkningstid end traditionel basal insulin. De kliniske fordele ved Levemir er mere ensartede og forudsigelige blodsukkerniveauer og dermed bedre regulering af blodsukkeret, mindre risiko for hypoglykæmi, navnlig om natten, og ingen uønsket vægtstigning, hvilket er en almindelig bivirkning ved brug af andre basale insuliner. 6 VIRKSOMHEDEN

11 Produktoversigt DIABETESBEHANDLING Jeg ville ønske, at andre mennesker ligesom jeg kunne finde den perfekte balance. Paolo Fasano, Italien. Paolo har type 1-diabetes. Novo Nordisk fremstiller en bred vifte af insulinprodukter. NovoMix 30 FlexPen er udviklet til insulinbrugere, der ønsker en nem og bekvem måde at regulere deres diabetes på. Der er tale om en dobbeltvirkende insulinanalog i stedet for at skulle tage to injektioner med henholdsvis hurtigtvirkende og mellemlangtvirkende insulin, får man begge typer i én injektion. FlexPen er en injektionspen med insulin, som er klar til brug, nem at anvende og kan smides væk, når den er tom. Til dem, der ønsker mere intensive behandlingsløsninger, har Novo Nordisk udviklet en række insulinanaloger, bl.a. NovoRapid, som fås i FlexPen og andre avancerede doseringssystemer som f.eks. NovoPen 3. Denne slanke, diskrete injektionspen giver en let og præcis dosering. Der findes en række doseringssystemer for mennesker med særlige behov. Et eksempel er InnoLet, som minder om et minutur. Den har et stort greb og en stor injektionsknap og er let at betjene, hvis man har nedsat syn eller svigtende fingermotorik. Til mennesker med type 2-diabetes, der bruger tabletbehandling, fremstiller Novo Nordisk NovoNorm (Prandin i USA). HÆMOSTASEBEHANDLING Jeg ville ønske, jeg havde fået konstateret min blødersygdom i dag, hvor der findes effektiv og sikker behandling. Marc LaPrise, Canada. Marc har hæmofili A med antistofreaktion. NovoSeven er udviklet til behandling af en sjælden form for blødersygdom, hvor patienterne udvikler antistoffer enten som reaktion mod traditionel behandling (medfødt hæmofili med antistoffer) eller spontant (erhvervet hæmofili). Behandling med NovoSeven vurderes p.t. i forbindelse med en række blødningstilstande, akutte såvel som i forbindelse med operative indgreb (se side 16). VÆKSTHORMONBEHANDLING Jeg ville ønske, det var lettere at diagnosticere væksthormonmangel, så lægerne ikke troede, jeg bare var overpylret, da jeg holdt på, at min søn var syg. Shelagh Brooks, Storbritannien. Shelaghs søn Neil bliver behandlet med væksthormon. Novo Nordisks flydende, rekombinante humane væksthormonprodukt Norditropin SimpleXx (Norditropin cartridge i USA) anvendes sammen med det bekvemme NordiPen doseringssystem til behandling af en række vækstforstyrrelser hos børn og voksne. Det er for nylig blevet godkendt i Europa til behandling af børn, der fødes mindre end normalt (se side 15). I 2004 lancerer Novo Nordisk engangspennen NordiFlex med færdigblandet Norditropin SimpleXx, der kan gives med små dosisintervaller. HORMONPRÆPARATER (HRT) Jeg ville ønske, kvinder forstod, hvad der sker med deres krop i overgangsalderen, så de kan tage stilling til HRT på et velinformeret grundlag. Sandra Woodham, New Zealand. Sandra bruger hormonpræparater (HRT). Det er for nylig blevet klart, at lavdosispræparater er fremtiden inden for HRT (se side 15) til behandling af gener i forbindelse med overgangsalderen. Novo Nordisks lavdosisprodukter omfatter bl.a. Activelle og Novofem til behandling af østrogenmangel og forebyggelse af knogleskørhed hos kvinder efter overgangsalderen. Vagifem er en tablet i en engangsapplikator og er den ideelle lokale østrogenbehandling ved symptomer i forbindelse med tørhed i skeden såsom smerter ved samleje, kløe, svien og ømhed. VIRKSOMHEDEN 7

12 Cäcilie Bernd og hendes mand bor i Tyskland. Cäcilie har type 2-diabetes.

13 For mig betyder being there... At være der vil sige at fokusere både på mennesker og lønsomhed. Det passer fint med den tredobbelte bundlinje, vi anvender her i virksomheden. Det er meget motiverende at føle, at man gennem sit arbejde hjælper mennesker rundt om i verden. Telma Lery, diabetes medical advisor, Novo Nordisk Frankrig

14 At være der for patienter og behandlere Novo Nordisk tilbyder det bredeste sortiment af diabetesprodukter, herunder de mest avancerede systemer til dosering af insulin. Mennesker har forskellige behov, og med den kommende lancering af den langtidsvirkende insulinanalog Levemir (insulin detemir) bliver vi den første virksomhed, som kan tilbyde et fuldt sortiment af insulinanaloger. Dermed giver vi mennesker med diabetes optimale muligheder for at vælge den behandling, som er bedst for dem. Kåre Schultz, koncerndirektør med ansvar for Operations På vej mod fysiologisk regulering af diabetes Insulinanaloger er den nyeste udvikling inden for insulinbehandling til regulering af diabetes. I 2004 bliver Novo Nordisk den første virksomhed, der kan tilbyde et fuldt sortiment af insulinanaloger. For at gøre fysiologisk regulering af diabetes mulig skal der skabes individuelle løsninger, som passer til den enkeltes livsstil og behov. En har måske haft diabetes siden barndommen og skal tage insulininjektioner mindst tre gange om dagen, mens en anden måske lige har fået stillet diagnosen for højt blodsukker og skal lægge sin kost om, motionere mere og tage tabletter mod sin diabetes. Shane Bartlett fik konstateret type 2-diabetes, da han var 31. Jeg troede, diabetes var noget, der ville være overstået i løbet af et par måneder, fortæller Shane. Jeg var konstant træt, fordi jeg aldrig fik min nattesøvn jeg skulle på toilettet fem seks gange om natten. Jeg drak omkring fire liter vand, før jeg tog på arbejde, og når jeg kom hjem klokken fem om eftermiddagen, gik jeg direkte i seng, fordi jeg var totalt udmattet. Det var først, da jeg begyndte at tage insulin, at det gik op for mig, at det ikke var normalt! Nu sover jeg godt om natten, jeg føler mig aldrig tørstig, og jeg er fyldt med energi. Jeg kan arbejde mere, og når jeg kommer hjem har jeg stadig masser af overskud til at være sammen med min søn og min kone. Fuldt produktsortiment Novo Nordisk er en af verdens førende inden for diabetesbehandling og har det bredeste sortiment af diabetesprodukter, herunder en række avancerede systemer til dosering af insulin. Total fysiologisk regulering af diabetes rykker snart et stort skridt nærmere, når Novo Nordisk tilbyder det første fulde sortiment af insulinanaloger, som giver mennesker med diabetes større valgmuligheder. Insulinanaloger er designet til i højere grad at efterligne kroppens egen fysiologiske regulering af blodsukkerniveauet, end det er tilfældet med human insulin. Insulinanaloger er et godt fremskridt for diabetikere, der ønsker en tæt regulering. Analogerne vil sandsynligvis erstatte traditionel insulin, skriver Simon Heller, docent i medicin fra Sheffield i Storbritannien, i Diabetes Digest. Risikoen for hypoglykæmi er den største enkelte forhindring for opnåelse af god blodsukkerregulering. Ung hustru med diabetes Novo Nordisks førerposition inden for diabetesbehandling begyndte med et ungt ægtepar og deres kærlighed til hinanden. I begyndelsen af 1920 erne stod det unge par August og Marie Krogh over for et alvorligt problem, idet Marie havde type 2-diabetes. August Krogh var professor i fysiologi ved Københavns Universitet, og hørte om insulinens opdagelse, og at det var lykkedes at fremstille et insulinekstrakt fra dyr. August Krogh satte sig ind i den nye viden om insulin på en rejse til Nordamerika og begyndte efter hjemkomsten til Danmark at fremstille insulin for at hjælpe Marie og andre i samme situation. Deres ihærdige indsats åbnede nye muligheder for den fremtidige behandling af diabetes og lagde grunden til den virksomhed, som senere skulle blive til Novo Nordisk. Type 1- og type 2-diabetes Der findes to overordnede former for diabetes. Type 1-diabetes opstår som regel i barndommen eller ungdommen, når bugspytkirtlen ophører med at producere insulin, fordi de betacel- 10 AT VÆRE DER FOR PATIENTER OG BEHANDLERE

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2003 Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Medicinmanden Interview med Novo Nordisks forskningsdirektør

Læs mere

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Nr. 2 2009/2010 lifechanging careers Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Med lægemiddelkonsulenten på jobbet Det handler om kunderelationer Medicin, der redder liv Forskning, der

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr.

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. Novo Nordisk Fonden ejer gennem Novo A/S 25% af aktierne i Novo Nordisk. I 2013 betød det, at ca. 2,5 mia. kr. blev kanaliseret fra Novo Nordisk A/S til Novo

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet side 161 Insulin Så blev den ferie ødelagt! Pernille fik konstateret sukkersyge - diabetes - da hun var 10 år gammel. Fra da af skulle hun stikke sig selv og indsprøjte insulin flere gange dagligt. Det

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation H.D. studiet Finansiering Hovedopgave forår 2009 : Vejleder: Robert Neumann Opgave nr. 37 Værdiansættelse af Køb af Ovation Handelshøjskolen i København Indhold Indledning... 4 Problemformulering... 5

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Improving treatments Improving lives

Improving treatments Improving lives 2008 LifecyCle Pharma A/S å r s r a p p o r t Improving treatments Improving lives Om LifeCycle Pharma A/S (LCP) LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, Danmark, og

Læs mere

Adipositas foreningen

Adipositas foreningen l a n d s f o r e n i n g e n f o r o v e r v æ g t i g e Tema: Psyke og overvægt Maven - din anden hjerne Forskningsprojekt Formandens klumme Kort nyt! Psyken skal med Lægespalten: Diabetes type II Dercum

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER

KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2010 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Vækst og viden. Nyt fra 34 virksomheder Læs nyt om 34 af de virksomheder, som bor i Symbion, på 5te og i 5teUniT. SYMBIOSE

Vækst og viden. Nyt fra 34 virksomheder Læs nyt om 34 af de virksomheder, som bor i Symbion, på 5te og i 5teUniT. SYMBIOSE SYMBIOSE April 2008 Nyt om vækst og virksomheder i 5te, 5te UniT og Symbion Vi kan se, at stoffet har en effekt på flere forskellige kræftformer, blandt andet PTCL, CTCL samt ovariekræft. Vi regner med

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere