1. Velkomst og navnrunde. Elsebeth fra Samvirkets styregruppe bød velkommen og deltagerne præsenterede kort sig selv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Velkomst og navnrunde. Elsebeth fra Samvirkets styregruppe bød velkommen og deltagerne præsenterede kort sig selv."

Transkript

1 Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation, kirken, de lokale moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på Toveshøj. Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj Tirsdag den 30. september i Foreningernes Hus 1. Velkomst og navnrunde. Elsebeth fra Samvirkets styregruppe bød velkommen og deltagerne præsenterede kort sig selv. Deltagerne samlet i Foreningernes Hus 2. Tryghedsbarometer v/jens lokalpolitiet Jens fortalte blandt andet om arbejdet med bandekriminalitet og problemet med scootere og knallerter i området. Der var som vanligt også spørgelyst fra salen, herunder problemer med knallerter blandt legende børn og mulighed for at lukke legeanlæg helt af, så det ikke er muligt. Samt brug af laserlys ind i lejlighederne, dog ikke i Gellerup og Toveshøj. 3. Den fysiske helhedsplan, siden sidst v/ Per Frølund leder af Gellerupsekretariatet Per havde desværre måttet melde afbud i sidste øjeblik, så i stedet lagde Pia op til, at der kunne stilles spørgsmål til den fysiske Helhedsplan. Der blev blandt andet spurgt til om de konservative og venstre kan stoppe helhedsplanen, som man har kunnet læse om i pressen. Hvilket Pia ikke umiddelbart havde et svar på, da der er tale om et politisk spørgsmål. Der blev givet udtryk for, at mange stadigt ikke ved hvad Helhedsplanen handler om, og Pia opfordrede til, at man kom forbi Helhedsplanens informationskontor, Gudrunsvej 78 lige over for biblioteket, hvor hun garanterer at der er nogen fra kl tirsdag og onsdag. Ring gerne eller send en mail, hvis der er behov for at mødes på andre tidspunkter Den boligsociale helhedsplan, siden sidst - v/ Henning Winther leder af det boligsociale sekretariat. 1

2 Henning fortalte kort om status siden sidst og overlod herefter ordet til Ulla, der fortalte om blokambassadørernes arbejde samt tryghedsvandringer i området. Wissal fortalte efterfølgende om Samvirkets pulje og Foreningsnetværket. 4. Kommunikation, opfølgning på sidste mødes tema. Nikolai Mikkelsen fra gellerup.nu fortalte om gruppens arbejde og anbefalinger, idet Birger Agergaard var forhindret i at deltage. Gruppens anbefalinger kan læses i bilaget til dette referat. Der blev spurgt hvad så nu?, og det blev aftalt at Nikolai går tilbage til Birger og beder om opfølgning på dette, idet der fra salen blev stillet spørgsmålstegn ved, om det rimelige i, at så meget var lagt op til det professionelle herunder ansættelse af kommunikationschef i BBBO. Bilag fra gruppen: Branding af Gellerup forslag Nedenfor er en række forslag, der kan hjælpe Gellerup i forhold til brandingindsatser. Det er vigtigt, at Gellerup skal sætte dagsordenen, og dette kan gøres ved følgende indsatser: Pressekorps Et pressekorps kan bestå udelukkende af frivillige eller have en deltids-/fuldtidsansat koordinator. Et sådant pressekorps kan bestå af rollemodeller og andre personer, der er villige til at udtale sig til pressen. Pressekorpset kunne bestå af personer fra de forskellige foreninger, som har ansvaret for udtalelser til pressen. Det kan også bestå af en gruppe personer, der har et samlet ansvar for kommunikation til pressen. Tv-programmer og lignende Som de klassiske tv-programmer Til middag hos mv., er det en mulighed, at udarbejde et tv-koncept hvor de mange kulturer kan fremvises gennem madlavning. Madlavningsprogrammer er oppe i tiden, og der burde være mulighed for en indgang hertil. I starten kan programmet laves lokalt og senere hen vækste. Ved lokalt menes der YouTube, gellerup.nu og lignende. Det er også en mulighed at udarbejde andre tv-koncepter, der kan brande Gellerup. For eksempel kan Filmprojekt Gellerup bruges, så disse også bruges som storytelling for Gellerup. Herudover kan Gellerup laves som soap-opera ligesom Eastenders, der er en soap-opera om Londons Eastend, hvor mange nationaliteter mødes. Rethink 2017 Gellerup skal spille en stor rolle i forbindelse med Aarhus som kulturby i Her bidrager helhedsplanen i sig selv, men herudover skal der udarbejdes temaer/koncepter, der kan/skal drage paralleller til Aarhus som kulturby. Her er en klar åbning, idet Rethink -konceptet handler om at iværksætte et kulturelt laboratorium, hvor alternative løsninger kan udvikle sig og rodfæste. Generelle arrangementer Arrangementer i Gellerup og repræsentation af området vil øge kendskabsgraden, og dette er en vigtig del i arbejdet med Gellerups image. Sådanne arrangementer kunne eksempelvis være Kræftens Bekæmpelses Lyserøde Lørdag, koncerter (Gellerups musikalske stjerner mødes med resten af Aarhus musikalske stjerner) og eksisterende arrangementer der placeres til kulturelle begivenheder i Aarhus (Aarhus Festuge, Open By Night mv.) Derudover kan der laves mere lokale arrangementer, såsom Gellerups X-Factor stjerne som handler om at finde, træne og støtte unge sangtalenter i bestræbelserne på at vinde Danmarks Radios X-Factor. Lokale kulturelle arrangementer Ramallah Spejderne arbejder på at opbygge et sækkepibe- og trommeorkester, hvilket er et særsyn i Danmark. Dette kan bruges som støtte til fundraising, til indkøb af instrumenter og til udveksling med spejdergruppe i Ramallah med henblik på at få undervisning i at spille på sækkepibe og tromme. Jafra-danserne er efterhånden på et meget højt niveau, og de kan derfor bruges til at brande Gellerup. Det samme gælder Cirkus Tværs. Bybranding Besøg i området vil ofte afkræfte fordomme, og derfor vil bybranding være en oplagt mulighed. Først og fremmest handler det om at fastsætte værdier, der derefter skal kommunikeres ud til beboerne i området, som skal fungere som ambassadører for området. Målet er at ændre Gellerup fra en lokation til en destination. Aarhus har udarbejdet en hjemmeside om bybranding: der kan bruges til inspiration. Storytelling I flere af ovennævnte eksempler bruges der storytelling, som er en vigtig del af brandingen af Gellerup. Storytelling kan blandt andet være om beboerne eller en nuværende indsats i Gellerup. På denne måde kan storytelling bidrage 2

3 til, at omverdenen opfatter Gellerup på anden vis, end tilfældet er nu. Litteratur Ligesom Elsebeth Egholm har skrevet bøger med udgangspunkt i Aarhus, er det en mulighed, at få en dygtig, eller lokal, forfatter til at skrive en krimiserie der har udgangspunkt i Gellerup. Serien kan enten tage udgangspunkt i en lokal beboer eller en fiktiv person, der dog agere i lokalsamfundet. Hvis dette lykkes, kan der laves litteratur-turisme med oplevelser i hovedpersonens fodspor. Der skrives en børnebog med tegning af et skraldemonster, der hedder Otto. Denne handler om hans liv, familie og forskellige historier. Bogen kan udvikles til en serie, og der kan eventuelt laves en Otto-tøjdukke, der sælges i legetøjsbutikker. Dette kan suppleres med en video om Otto. Sociale medier Twitter, Instagram og Facebook er populære medier, hvor alle aldersgrupper er repræsenteret i større eller mindre grad. Derfor er der mulighed for at tilgå brugerne ved hjælp af blandt andet humor og klassisk reklame. Humor Humor er ofte en god måde at tilgå mennesker, og dette kan gøres på mange måder. Blandt andet har Jan Gintberg tidligere været i Gellerup med et show, men der er også andre muligheder for eksempel Wullf Morgenthalers tegninger/strips. Eventuelt kan beboerne selv udforme humoren, så de får medindflydelse. Diverse Udarbejde en Ampelmann der i lysreguleringerne signalerer multikultur og mangfoldighed. Der udarbejdes et Gellerup ikon, der forbindes til en kærlighedshistorie. Et eksempel er lås på bro, hvor nøglen smides i vandet som tegn på evig kærlighed. Herudover kan der bruges regnbuens farver på vejene, idet Gellerup er en regnbue-bydel. Det kan dog også bruges på anden vis i by-inventaret. Se for eksempel Superkilen på Nørrebro. Der laves en signatur-dessert, der bruges ved særlige lejligheder kongeligt- eller ministerbesøg. 4. Introduktion til aftenens tema Civilsamfundet. Wissal fortalte, hvad Civilsamfundet ikke er og er. 5. Workshop 3

4 Pia introducerede workshoppen og deltagerne grupperede sig i henholdsvis frivillige / foreninger og medarbejdere / professionelle. Her blev der svaret livligt på de fremlagte spørgsmål, spørgsmål som Wissal arbejder videre med at samle op på efterfølgende, og sammen med en lille arbejdsgruppe præsentere på næste samvirkemøde. Alene Ulla meldte sig til dette arbejde, men Wissal vil gå videre med det i foreningsnetværket. Herunder samlet det af svarene sammen, som deltagerne havde fået skrevet ned på små kort. Hvad gør foreningerne for at inddrage nye medlemmer? Fra mund til mund (mest). Facebook, netværk. Inviterer folk fra området Holde fest foredrag forskellige nationaliteter Beboeraktiviteter, synlighed Aktiviteter vil du være med fremover Infomøder Flyers fysisk info Plakater Gennem menneskemøder Forsøger at lave arrangementer og aktiviteter, der inviterer indenfor Hvad kan vi samarbejde om? Ikke blive ved at snakke om. Fælles problem fælles løsning. Hvad mangler civilsamfundet for at blive bedre? Bedre rådgivning til foreningslivet Konsulent 37 timer Blokambassadører Reel indflydelse Værdsættelse af frivillige Kaffe At information og viden til stadighed kommer flyvende og at man selv tager ansvar og søger viden og kommunikerer. Flere fester, fejringer Fokus på det positive Vi skal grinde mere og sammen af os selv Tydelig besked om, hvad de kan bruge os de profesionnel til Flere kritiske spørgsmål Hvor meget skal man som frivillig påtage sig af ansvar? Loyalitet, fleksibilitet, pas på at alt arbejder ikke hviler på frivillige, tavs viden. Frivillige må være hjælpsomme og lave aktiviteter, men også huske at beskytte sig slv og overlade større tunge opgaver til myndighederne. Alt Det de frivillige brænder for Det skal være sjovt Fokus på hvad beboerne selv kan gøre Medarbejderskab Hvad forventer kommunen / boligforeningen af civilsamfundet? Aktiv borger deltager aktivt i vores samfund Civilsamfundet holder hinanden i hånden - hjælper hinanden Er hinandens netværk Civilsamfundet skal hjælpe kommunen og politiet Civilsamfundet får kendskab til kommunen og BBBO (vice versa) kendskab til hinandens behov 4

5 Regler og love skal overholdes Deltage aktivt i egen situation gøre brug af informationen mv. Systemet bygger på tillid foreningerne skal overholde sine ting Bruger redskaber og kanaler, der er tilgængelige Moské eksemplet misforståelser Forventningsafstemning Viljen til at integrere sig Hvad forventer civilsamfundet af kommunen / boligforeningen Interesse og økonomisk støtte til frivillighedsarbejde Fordi folk bliver gladere ved at deltage i aktiviteterne kan også forebygge kriminalitet At de lytter, reel indflydelse Opfølgning på møder bliver ideerne til noget At blive behandlet lige og at man kan få hjælp, hvis der er behov herfor. Penge Eller en konkret nøgle Hvordan overskrider vi barrierer for samarbejde på tværs af foreninger, foreninger og kommune / boligforening, eller skal vi overhovedet det? Dialog er en betingelse for at barriererne bliver fjernet. Foreninger skal tænke i samarbejde Fælles mål Forventningsafstemning ifm. samarbejde Gøre de frivillige mere rustet til f.eks. mødes professionelle skal hjælpe Hvad skal vi samarbejde om? Udnytte hinanden i afdelingsbestyrelsen God til at snakke med hinanden i foreningerne Identificere barriererne At mødes og samtale Personkendskab vi skal nemt kunne tage fat i hinanden, vide hvem man skal gå til Transformation af tillid tilstedeværelse i området Hvordan bliver jeg en del af fællesskabet? Hvad kan jeg selv gøre? Være deltagende aktiv, positiv, komme med ideer, være åben overfor f.eks. nye naboer invitere på kaffe. Tal med din nabo Find forening, mød lokale Møde op til arrangementer Læse gellerup.nu og Skræppebladet Blive medlem af forening i første omgang Tal med din nabo Være udadvendt og opsøgende Gå til møderne Ønske om at boligforeningen (eller andre) inviterer til fælles velkomstmøde for nye beboere så man lærer andre nationaliteter at kende og snakker mere dansk. Gå ud af døren Lægge fordomme til side Ideer til samarbejde Grundlovsdag 2015 Oprydning / smukkesering Koordinering Planlægning God kommunikation 5

6 Fælles interesser Hvilke samarbejder? På tværs af etnicitet, på tværs af foreninger? Diskussionsklubber, foredrag, hvad samler folk på tværs. Gå ud af døren og spørg Finde ud af hvad folk gerne vil vi professionelle skal spørge borgerne, vi har faciliteter som vi tilbyder Det bedste udvikler sig, når det er nødvedigt Er der noget som vi gerne vil have lavet om på? Hvem kan hjælpe med det? Fælles aktiviteter og især til nytilflyttere Ønske om at boligforeningen (eller andre) inviterer til fælles velkomstmøde for nye beboere så man lærer andre nationaliteter at kende og snakker mere dansk. Større samarbejde mellem foreninger ifht. Forskellige fokusområder, f.eks. kriminalitet. Interne problemer i foreningerne kan afhjælpes med kurser om foreningsopbygning mm. Hvordan har du selv fået et netværk? Via naboer, skole, bibliotek, fælles aktiviteter Mødes på tværs af områder fælles opgaver mv. Nøglepersoner (professionelle) der er vigtige Kendskab giver venskab Deltog i møderne Opsøg mulighederne, engagere sig, tilfældigheder Hvad var det svære ved at komme til Gellerup? At overbevise alle venner og familie om at det er et godt sted at bo. Nemmere at flytte ind her, hvor der er mange fælles aktiviteter (meget værre, hvis det var et parcelhuskvarter). Alle kender alle føler sig uden for løses vha netværk Hvem er hvem? Profes. Vs. Frivillige Gellerup er noget helt særligt positivt og negativt Kamp med egne fordomme. Bryde fordomme Vænne sig til andre kulturer man møder på gaden Bedre end sit omdømme, er man ny i Gellerup så føler man sig tryggere og bedre en forventet. Forkert nøgle udleveret Svært at indstille sig på, at Gellerup var bedre end sit rygte Det tager lang tid at komme ind på livet af folk mange har været her i lang tid og gør tingene på deres måde Rolleskift mellem steder. Unge kan kende en i klubben, men ikke kende en udenfor Norkskred et mindretal, der forsøger at skubbe normer Fagprofessionelle fællesskaber kan være svære at komme ind i Hvem skal gøre noget og hvad? Hvad kan vi selv gøre Beboerne har medansvar til at skabe tryghed Flere folk på gaderne Det offentlige rum skal være attraktivt Anarkistisk butiksmiljø Udearealer skal være pæne, ingen skrald, klippede buske osv. Fædregruppen skal op at stå igen De professionelle har et ansvar vi skal tage initiativ til at samarbejde med borgerne bliver bedre Jeg bliver nød til at fortælle, hvad jeg gør og jeg kan vores opgave at tilbyde det. Hvilke udfordringer har vi som civilsamfund? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Gør folk aktive og deltagende i samfundet? Jo mere aktive, jo mere spændende, kan ytre sig og få indflydelse Fortælle og informere 6

7 Stil selv det gode spørgsmål? Passion og medarbejderskab fokus på hvad beboerne selv kan gøre medansvar Gå ud af døren og spørg, vi må som kommune gerne vise usikkerhed og bede om hjælp Vi skal fejre mere flere fester, fejre de gode ting, grine og græde sammen 7. Kommende aktiviteter v/ alle. Som vanligt heldigvis rigtigt mange ting i gang i Gellerup og Toveshøj. Herunder et udpluk. Foreningernes dag den 25. oktober kl Formålet med dagen er at danne netværk på tværs af foreningerne i området og styre jeres samarbejde. Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i foreningerne. Mere info: Radikalisering og ekstremisme blandt unge muslimer i Danmark. Onsdag den 8. oktober kl i Foreningernes Hus. Mød sikkerhedsrådgiver fra PET og leder af Østjyllands politis indsats omkring forebyggelse. Mere info hos Afonso Justino Waco , Forsøg med udlån af kommunale lokaler til sociale foreninger i Globus1 og Tovshøjskolen. Se mere på Idraet/LokaleBooking.aspx eller kontakt: ForeningsLIV. Hvis du er frivillig, ildsjæl, medlem i en forening eller beboer i Gellerup / Tovesøj, så kan du eller din forening nu får rådgivning, hjælp og støtte fra Henriette, Wissal og Heidi. De er at finde i det boligsociale Sekretariat på Gudrundsvej 10A ved siden af Foreningernes hus. Kontaktinfo herover. Lørdagsleg for børn og forældre. Lørdagsleg foregår den første lørdag i hver måned og begyndte 6. September. Det er fra kl for 0-6 årige i Globus1. Her er der forhindringsbane, rutchebane og boldspil. Det er gratis at deltage. Følg med på globus1.dk for yderligere informationer og eventuelle ændringer. Fed ferie i efterårsferien Globus1 danner igen rammen om en række aktiviteter for børn og unge i efterårsferien. Det er gratis at deltage. Se mere på globus1.dk. Gellerup Kulturmidler Der afholdes informationsmøde den 9. oktober kl i Helhedsplanens kontor, Gudrunsvej 78 over for biblioteket. Ønsker man at søge den store pulje skal man præsentere sit projekt på dette møde. 7

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Gellerup.nu. Rygestop med Hacer. Maher hjælper mænd. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Engin træner ude

Gellerup.nu. Rygestop med Hacer. Maher hjælper mænd. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Engin træner ude t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Maher hjælper mænd 3 Engin træner ude 6 Rygestop med Hacer Gellerup.nu 15 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Kvinder knyttes

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gellerup.nu. Dicte jammer i Gellerup. Haibe - de første er ansat. Sami - tættere på moskeen. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. Dicte jammer i Gellerup. Haibe - de første er ansat. Sami - tættere på moskeen. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Sami - tættere på moskeen 3 Dicte jammer i Gellerup 10 Haibe - de første er ansat Gellerup.nu 5 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere