Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kropsbårne, personlige hjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse Ben- og fodskinner Beskyttelsesbukser til bad Briller og kontaktlinser Brokbind Brystproteser Halskrave/nakkestøtte Hjælpemidler til hovedbeskyttelse Høreapparater Høretekniske hjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere Kompression til arme Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Ortopædiske indlæg Paryk Skulder albue håndleds hånd skinner Stomimaterialer Støttekorsetter Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere Tilretning af eget fodtøj Side 2

3 1. Befordringsgodtgørelse Lovgrundlag for ydelsen. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Servicelovens 112, 113 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven: 25 stk og 4 Udgifter til befordring i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder. At ansøger sikkert kan komme til leverandør trods funktionsnedsættelser At ansøger i forbindelse med ansøgning om hjælpemiddel og forbrugsgode kompenseres for befordringsudgifter, og således ikke stilles ringere end andre uden dette behov. Hvad indgår i Dækning af udgifter til befordring f. eks. med offentlige transportmidler, kørsel i privatbil ( 2,00 kr. / km ( 2011 takst )), kørsel med Taxi ( kun i tilfælde hvor borger ikke kan benytte offentlig transport). Er det absolut påkrævet p.g.a. helbred eller alder, er der mulighed for befordringsgodtgørelse og dækning af nærmere definerede udgifter til ledsager jf. Bek. 25 stk. 3 Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer ( leverandør) Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn Vælger ansøger at benytte adgangen til frit leverandørvalg, jf. 6 stk. 1 og 5, er kommunen højst forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til det sted, hvor udlevering af hjælpemidlet efter kommunens sædvanlige praksis ville have fundet sted jf. Bek. 25 stk. 4 Ansøgere som har fået bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder At der foreligger en bevilling på befordring før turen køres At den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for personer, der modtager sociale pensioner. Sagsbehandleren træffer afgørelse vedr. valg af transportmiddel, - evt. i samarbejde med ansøgers egen læge. Ansøger undersøger prisen for transport med offentlige transportmidler Sagsbehandler undersøger afstand i km på Kraks vejviser DSB, busselskaber, ansøger, pårørende, bekendte, vognmænd, Falck, Reko, Ja, efter aftale med sagsbehandleren Ydelsen er gratis, når kommunens leverandørvalg af hjælpemidlet benyttes, og udgiften overstiger henholdsvis 60kr / 25kr. Befordringsudgifter, der ved udnyttelse af fri leverandør valg, overstiger den pris, som befordringen ville have kostet til kommunens normale leverandør. Individuel opfølgning Som udgangspunkt ydes der tilskud til den billigste transport, hvilket i de fleste tilfælde vil være med offentlig transport. Ved kørsel i egen bil: Ansøger er forpligtiget til at fremvise dokumentation for udgifter og besøg. Ved kørsel i taxa: Borger skal kontakte sagsbehandler før hver kørsel. nej Side 3

4 2. Ben- og fodskinner Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service Hvad er formålet med At kompensere for borgerens nedsatte gangfunktion At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i Helbensskinne/ortose (omfatter knæ, ankel og fodled) Knæskinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Reparation Udskiftning Hvad indgår ikke i Skinner til brug ved sport Skinner til brug alene ved arbejde Skinner, der er en del af en behandling. Hvem kan modtage Borgere med dagligt vedvarende behov for skinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen Hvilke kriterier indgår for Der skal foreligge lægelig dokumentation for varigt behov tildeling af Hvem leverer Frit leverandørvalg Er der valgmulighed m.h.t. Ja Frit leverandørvalg leverandør? (Kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes, om der samtidigt skal bevilges tilretning af sko til formålet 3. Beskyttelsesbukser til bad Lovgrundlag for ydelse 113 i Lov om Social Service Side 4

5 At kompensere for inkontinens i svømmehal Hvad er formålet med At kunne deltage i aktiviteter i svømmehal Hvad indgår i Beskyttelsesbukser til bad Hvad indgår ikke i Der kan ikke bevilliges bukser som en del af en behandling. Hvem kan modtage Borgere der er inkontinente Hvilke kriterier indgår for Der skal foreligge lægelig dokumentation for behov, samt tildeling af inkontinensudredning Hvem leverer Frit valg Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? (Kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ja men hvis produktet er dyrere, vil der blive tale om egenbetaling af differencen Ydelsen bevilges som en merudgift til særlige beklædningsgenstande. Der er en egenbetaling, der følger de til enhver tid gældende satser. Der foretages individuel opfølgning fx ved behov for udskiftning Borgeren har ejendomsretten til beklædningen. Ydelsen gives kun til borgere med hyppigt / min 3 gange ugentlig, tilbagevendende aktivitet i svømmehal. 4. Briller og kontaktlinser Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service At kompensere for borgerens nedsatte syn Hvad er formålet med At kompensere for en medicinsk-optisk defineret varig lidelse. Hvad indgår i Briller, standardstel og glas Kontaktlinser Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Alle der opfylder kriterierne jf. indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. 13 stk 1, bilag 2. Hvilke kriterier indgår for Der foreligger dokumentation for lidelsen fra øjenlæge / optiker tildeling af Hvem leverer Frit leverandørvalg, men Syddjurs Kommune har leverandøraftale Side 5

6 Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? (Kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn med Profil Optik Rønde. Syddjurs Kommune har indgået leverandøraftale med Profil Optik Rønde. Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Syddjurs Kommune samarbejder med Synsteamet i Randers. Leverandøren udfylder og sender borgers ansøgning med relevante oplysninger til Synsteamet, som vurderer borgers ansøgning og sender sin indstilling til kommunen. Kommunen træffer herefter en afgørelse. 5. Brokbind Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service samt 4 stk 1 i hjælpemiddelbekendtgørelsen aug At holde en brok på plads, der ikke kan behandles, og Hvad er formålet med hermed kompensere for de gener en brok giver. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i Almindeligt fabriksfremstillet brokbind Fabriksfremstillet brokbind med hul til stomi Reservebind efter behov af hygiejniske årsager. Hvad indgår ikke i Brokbind som skal bruges i forbindelse med behandling. Hvem kan modtage Borgere med varige gener som følge af brok Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet Frit leverandørvalg. Ja Frit leverandørvalg Side 6

7 (Kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning I tilfælde hvor borgeren ikke kan anvende et fabriksfremstillet brokbind, er der mulighed for at søge om et individuelt fremstillet brokbind. 6. Brystproteser Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 112 At erstatte et manglende bryst Hvad er formålet med At give borgeren selvværd At skabe balance i kropsholdningen, og herigennem forebygge smerter i skulder / nakke og ryg. Hvad indgår i Helprotese Delprotese Strips til fastholdelse af protese Brystvorter Der bevilges 1 protese, idet materialet er vaskbart og hurtigtørrende. Efterfølgende bevilges der udskiftning af protesen tidligst efter 12 mdr., hvis protesen er slidt. Hvad indgår ikke i Protesebrystholder Badedragt Brystprotese der indopereres Hvem kan modtage Kvinder der har fået bortopereret det ene eller begge bryster, eller som af anden grund mangler det ene eller begge bryster. Hvilke kriterier indgår for Der skal foreligge lægelig dokumentation for lidelsen tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. Frit leverandørvalg Ja Frit leverandørvalg Side 7

8 leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. På ansøgning skal påføres, hvilken type protese der søges samt pris. 7. Halskrave/nakkestøtte Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service Hvad er formålet med At kompensere for en nedsat nakke/ hals-funktion At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i Halskrave Nakkestøtte Hvad indgår ikke i Når hjælpemidlet er en del af behandling Hvem kan modtage Borgere, der har behov for støtte af nakke- /halsfunktion for at kunne spise og drikke Hvilke kriterier indgår for Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet tildeling af Hvem leverer Frit leverandørvalg Er der valgmulighed m.h.t. Ja Frit leverandørvalg leverandør? Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Side 8

9 8. Hjælpemidler til hovedbeskyttelse Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service At beskytte hovedet ved fald Hvad er formålet med At beskytte hovedet ved fald, og dermed forhindre hovedtraumer Hvad indgår i Beskyttelseshjelm - fabriksfremstillet Beskyttelseshjelm individuel fremstillet Reparation / udskiftning Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Borgere med alvorlig risiko for hovedtraumer via hyppige gentagne fald eller slag mod hoved. Hvilke kriterier indgår for Der skal foreligge lægelig dokumentation fra behovet. tildeling af Hvem leverer Frit leverandørvalg Er der valgmulighed m.h.t. Frit leverandørvalg leverandør? Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn 9. Høreapparater Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service At kompensere for borgerens nedsatte hørelse Hvad er formålet med At kompensere for borgerens nedsatte hørelse Hvad indgår i Høreapparater Ørepropper Batterier Justering af høreapparater Reparationer Hvad indgår ikke i Der er mulighed for udskiftning af høreapparat hver 4. år. Side 9

10 Hvem kan modtage Borgere med varigt høretab, hvor ørelæge har anbefalet brug af høreapparat. Hvilke kriterier indgår for Ved 1. gangs brugere samt ved førtidig udskiftning skal der foreligge tildeling af dokumentation fra ørelæge eller audiologisk Klinik. Ved genbevilling / udskiftning er dette ikke nødvendigt. Hvem leverer Frit leverandørvalg, offentligt eller privat Er der valgmulighed m.h.t. Frit leverandørvalg, offentligt eller privat leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ydelsen er gratis for borgeren, såfremt denne vælger at få sine høreapparater gennem det offentlige system. Vælges der privat leverandør yder kommunen et tilskud på 5607,00 kr. pr apparat. Satsen reguleres årligt af Socialministeriet. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Ved markant høreforværring, ved tab af høreapparat, tyveri, brand eller lign. Kan der ydes erstatningsapparat. 10. Høretekniske hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service At kompensere for borgerens nedsatte hørelse Hvad er formålet med At borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i Teleslynge Forstærkertelefon Alarm system med blink og vibration FM-kommunikationssystem Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Borgere med en væsentlig hørenedsættelse, efter en individuel vurdering. Hvilke kriterier indgår for Individuel vurdering tildeling af Hvem leverer Frit leverandørvalg Er der valgmulighed m.h.t. Ja frit leverandørvalg leverandør? Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere Side 10

11 Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Individuel opfølgning. Hjælpemidlet bevilges som et udlån. Borger skal returnere hjælpemidlet efter endt brug. 11. Inkontinenshjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 112 Ufrivillig vandladning eller afføring fra lille til stor grad. Hvad er formålet med At opnå en god hygiejne. At undgå social isolation. Hvad indgår i Bleer af forskellige størrelse, til både mænd og kvinder. Bukseble og slipble. Fikseringstrusse. Sengeunderlag og stiklagner. Katetre til engangsbrug og permanent brug. Benposer, fixering af kateter og pose. Urin bag Vaginale tamponer Penisklemme Uridomer Hvad indgår ikke i Sårplejeprodukter Kateterisationssæt Latexhandsker Engangsvaskeklude Gazeservietter Affaldsposer Katetre til midlertidig brug, f.eks. rejsekatetre Urinkolbe til flergangsbrug. Inkontinenstrusser til flergangsbrug og drypinkontinens. Bind til svære menstruationsblødninger. Bomuldsunderbukser Hvem kan modtage Borgere med en varig lidelse: inkontinens for urin og afføring. Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Borgere der er udredt enten via egen læge eller inkontinenssygeplejerske. SCA (bleer ). Indkøbsaftale pr ABENA (katetre) Indkøbsaftale pr Side 11

12 Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Syddjurs Kommune har indgået leverandøraftale med SCA (bleer), samt ABENA (katetre). Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Ydelsen er gratis, når der er dokumentation for varig lidelse.(udredningen) D.v.s. at hjælpemidlet - i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne - i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet - er nødvendig for at borgeren kan udøve et erhverv. Individuel opfølgning. 12. Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere Lovgrundlag for ydelse Lov om Social service 112, samt bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 ydelser af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Særlige bestemmelser om støtte til visse hjælpemidler. Diabetes type 1 7. der kan ydes støtte til injektions- og testmaterialer (f.eks. kanyler, juniorpen max 2 stk, insulinpen til ampuller, fingerprikker ( lancetter ), teststrimler og blodsukkerapparater ) til insulinkrævende diabetikere, og til diabetikere som er i kombinationsbehandling med insulin og tabletter, samt andre godkendte injektionspræparater. ( Feks inj. Byetta, Victoza) Stk 2. Hjælpen til blodsukkerapparatur ydes med 50% af den samlede udgift Hvad er formålet med Hvad indgår i At hjælpe borgere i alle aldre, som har en dokumenteret insulinkrævende diabetes. At borgeren kan måle sit blodsukker, og dermed selv kontrollere sin diabetes At borgeren selv kan tilføre og tilpasse sin insulin, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Insulinkrævende diabetes Penkanyler max 1800 pr år Injektionskanyler til engangsbrug Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug, Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede Side 12

13 Fingerprikkere max 1800 pr år Teststrimler max 1800 pr år Blodsukker måleapparat - dækkes med 50% af udgiften Fingerprikkere I særlige tilfælde inhalator, hvor injektion medfører meget svære lokale reaktioner. Børn, samt brugere af insulinpumpe, efter behov. Ketonstiks ved behov. Juniorpenne max 2 stk. Emlacreme max 5 stk/årligt. Hvad indgår ikke i Rammen er alene vejledende og kan fraviges ved lægelig dokumentation. Bevillingen skal afspejle det konkrete behov. Udgifter til materiale som ligger udover bevillingsrammen, afholdes af borger selv og afregnes direkte med leverandøren. Lovgrundlaget omfatter ikke bevilling af insulinpenne incl. Insulin. Insulinpumpe er ikke omfattet, idet denne betragtes som led i en behandling og betales derfor af regionen. Spritservietter, da de ikke vurderes at udgøre en integreret del af begrebet injektions- og testmaterialer Kanylespande Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvad koster ydelsen for Er der særlige forhold at tage hensyn Er der andre Borgere i alle aldre, som har en dokumenteret insulinkrævende diabetes. Borgere med en lægelig dokumenteret diabetes type 1. som selvstændigt varetager alle opgaver i forbindelse med insulinadministration og blodsukkermåling. ReaMed, Todbølvej 16, 7252 Snedsted Tlf.nr Syddjurs Kommune har leverandøraftale med Reamed. Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, en skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Blodsukkermåleapparat dækkes med 50% af udgiften Øvrige ydelser er gratis for borgeren indenfor rammen. Kommunen har ret til at foretage individuel opfølgning. Der kan søges rådgivning / konsulentbistand ved Syddjurs kommunes leverandør af sortimentet samt hos hjemmesygeplejerskerne i de enkelte distrikter. Borgere som har behov for hjemmesygepleje til at varetage Side 13

14 forhold at tage hensyn opgaverne omkring blodsukker kontrol og / eller medicinadministration i forbindelse hermed, skal have leveret diabeteshjælpemidlerne fra ældrepleje områdernes sygeplejedepoter. 13. Kompression til arme Lovgrundlag for ydelse Lov om Social service 112 Hvad er formålet med Hvad indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? At kompensere for svære ødemer At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Kompression til: arme hænder reservehjælpemiddel af hygiejniske årsager udskiftning 3 stk ærme + max 6 stk handsker pr. år. Reparation Behandlingsærme Materiale til bandagering. ( Feks gaze, creme, kompressionsbind osv. ) Borgere med svære, varige kredsløbslidelser At der er tale om: Varige følger efter blodprop i arme Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Kronisk ødem (væske) på grund af utilstrækkelig funktion af vener Ved førstegangshenvendelser kræves dokumentation fra egen læge eller speciallæge Frit leverandørvalg Ja Frit leverandørvalg Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Er der særlige forhold at Ved hver ny ansøgning skal der foretages en ny opmåling af arm. Side 14

15 tage hensyn På ansøgning skal påføres pris på det ansøgte. Er der afledte forhold at tage hensyn Der kan være behov for hjælp til påtagning. Herunder evt. visitation til personlig pleje. Såfremt borgeren kan blive selvhjulpen til på- og aftagning ved hjælp af en easyslide bevilliges denne sammen med kompressionshjælpemidlet. 14. Kompressionsstrømper Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service Hvad er formålet med Hvad indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage At kompensere for svære ødemer. At sikre borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage daglige funktioner. Kompressionsstrømper til: Ben, 2 stk/året pr ben. (SM ) Påtagningshjælpemidler Reparation. Støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes f.eks. til lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Behandlingsstrømper Borgere med svære, varige kredsløbslidelser. At der er tale om: Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling. Varige følger efter blodprop i ben. Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling. Kronisk ødem i benene på grund af utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ved førstegangshenvendelse kræves dokumentation fra egen læge eller speciallæge, med præcision af varighed og årsag til lidelsen. Der er indkøbsaftale med Abena Syddjurs Kommune har leverandøraftale med Abena. Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Side 15

16 (Kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Bevillingskompetencen ligger ved sygeplejegruppen i de respektive 4 områder i Syddjurs kommune Ja. Ved hver ny ansøgning, skal der foretages en ny opmåling af ben af sygeplejerske. 15. Ortopædisk fodtøj Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 112 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven: 9, bilag 1 Hvad er formålet med Kompensation for invaliderende funktionsnedsættelse i fod/fødder jf. indikationerne i Bek. 9,bilag 1., hvis følgerne af funktionsnedsættelsen kan afhjælpes, og funktionsnedsættelsen ikke kan kompenseres med indlæg og / eller tilpasning af eget fodtøj. - At forbedre gang- og standfunktion, så borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. - Kompensere for svære og varige foddeformiteter Hvad indgår i Individuelt fremstillet fodtøj Semiortopædisk fodtøj Fabriksfremstillet fodtøj Forsåling/udbedring Forhøjelser Reparation Gængesål Kilesål Ortopædisk indlæg Hvad indgår ikke i MBT-fodtøj og andre typer fodtøj der kan købes i almindelig handel. Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Alle der opfylder kriterierne jf. indikationer for hjælp til ortopædiske fodtøj efter Bek. 9, bilag 1. Lidelsen skal anses for invaliderende og ikke kunne kompenseres ved indlæg eller tilpasning af eget fodtøj. Der foreligger dokumentation for lidelsen fra speciallæge. Borgeren skal i samarbejde med sagsbehandler redegøre for behov for forskellige typer fodtøj. Der foretages en helhedsvurdering for Side 16

17 behovet. Det enkelte fodtøj følges gennem dets levetid. Der kan ved dokumenteret behov ydes hjælp til ekstra fodtøj f. eks. begrundet i årstiderne, så man f. eks. har sommerfodtøj og vinterfodtøj, foruden allroundfodtøj. Tilsammen benævnes det som basisbevilling. Borgeren anbefales i sit valg af fodtøj tage højde for at kunne dække flere aktiviteter eller årstider med samme fodtøj. F. eks. kan sommerfodtøj bruges til pæne sko. Sandaler kan bruges som indesko, lette allround sko kan bruges som lukket sommerfodtøj, tunge allround sko kan bruges som vinterfodtøj. Ved behov for yderligere fodtøj begrundet i arbejds- og/eller fritidsmæssige forhold, kræves yderligere dokumentation for behovet. Ansøgeren er hovedansvarlig for denne dokumentation, idet behovet oftest dokumenteres gennem beskrivelse af borgerens aktiviteter. Der skal altid foretages en helhedsvurdering, når der søges om ændret antal fodtøj. Reparation af ortopædisk fodtøj. Der kan ydes hjælp til reparation og forsåling ved behov. Fodtøj, der er repareret inden for en korte periode kan ikke efterfølgende udskiftes, hvis de er funktionelle. Ved tvivl om fodtøj kan repareres eller skal udskiftes, kan der indhentes fagbistand hos ortopædskomageren for vurdering af fodtøjets egnethed og funktionalitet. Udskiftning af fodtøj. Efter en individuel vurdering er der mulighed for at søge om fornyelse efter 18 mdr. Udskiftningsintervallet er vejledende, og er betinget af, af det fodtøj, der ønskes udskiftet, ikke er funktionelt. Der oplyses hvilket fodtøj der ønskes udskiftet. Borgeren er selv ansvarlig for at løbende indkøbt og bevilget fodtøj fortsat supplerer basisbevillingens dækning af behov i f. t. årstiderne samt evt. særlige individuelle aktivitetsbehov. Der skal søges hver gang, og det skal oplyses hvilken type fodtøj, der ønskes udskiftet samt begrundelse herfor. Det fodtøj, der er bevilget udskiftning af, betragtes som kasseret, og kan ikke efterfølgende repareres med hjælp af Syddjurs Kommune. Udskiftning af alt fodtøj på en gang Der skal indhentes nye lægeoplysninger ved behov for udskiftning / tilretning af alt fodtøj på engang Side 17

18 Tilflyttere Der indhentes lægelige oplysninger og sagsakter fra tidligere kommune, når nytilflyttede til Syddjurs Kommune søger om støtte til anskaffelse eller reparation af ortopædisk fodtøj. Sagen revurderes altid af Syddjurs Kommune. Ansøgning påføres: - skotype - farve - positioner - pris Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Frit leverandørvalg, men Syddjurs Kommune har leverandøraftale med Bandagistcentret. Syddjurs Kommune har indgået leverandøraftale med Bandagistcentret. Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Egenbetaling svarende til statens gældende sats på området for henholdsvis voksne og børn under 18 år. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning, f. eks. ved genansøgning Ved 1.gangsbevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. Ved ortopædisk værnefodtøj afholder arbejdsgiveren et beløb svarende til den sædvanlige udgift til værnefodtøj, når jobbet kræver værnefodtøj. Ved børn under 18 år foretages individuel vurdering, idet fødderne vokser. Borgeren rådgives i valg af fodtøj, af den fagperson, som skal tilpasse fodtøjet. Side 18

19 16. Ortopædiske indlæg Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 112 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven: 10, bilag 1 Hvad er formålet med Kompensation for invaliderende funktionsnedsættelse i fod/fødder jf. indikationerne i Bek. 10,bilag 1., hvis følgerne af funktionsnedsættelsen kan afhjælpes, og personen uden brug af indlæg ville være henvist til at benytte ortopædisk fodtøj At forbedre gang- og standfunktion Kompensere for varige foddeformiteter At undgå benyttelse af ortopædisk fodtøj Hvad indgår i Løst indlæg Special indlæg i f.eks. sandaler og sikkerhedssko Der bevilges normalt 1 par indlæg, der kan flyttes fra sko til sko. Reserveindlæg kan bevilges af hygiejniske grunde eller p.g.a. andre individuelle forhold. Leverandør oplyser, at vejledende holdbarhed er ca. 1 år Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Der ydes ikke hjælp til indlæg ved medfødt, alm. platfod eller blød platfod hos børn Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillede indlæg Der ydes ikke hjælp til indlæg, hvis ikke alternativet er ortopædisk fodtøj. Alle der opfylder kriterierne jf. indikationer for hjælp til ortopædiske fodindlæg efter Bek. 10, bilag 1. Lidelsen skal anses for invaliderende. Der foreligger dokumentation for lidelsen fra speciallæge. Frit leverandørvalg, men Syddjurs Kommune har leverandøraftale med Bandagistcentret. Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn Syddjurs Kommune har indgået leverandøraftale med Bandagistcentret. Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning, f. eks. ved genansøgning Indlæg kan bevilges alene eller kombineret med tilretning af alm. fodtøj efter faglig og individuel vurdering. Ved børn under 18 år foretages individuel vurdering, idet fødderne vokser. Side 19

20 Er der afledte forhold at tage hensyn 17. Paryk Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 112 Hvad er formålet med At kompensere for varigt hårtab. At bevare borgerens selvværd. Hvad indgår i Paryk Reserveparyk Toupe Der bevilges som udgangspunkt 1 stk. paryk af kunstfiber årligt. Pris 2200 kr. I konkrete tilfælde kan der være behov for en anden type paryk. Efterfølgende er der mulighed for udskiftning af 1 paryk / toupe om året. Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Som udgangspunkt yder vi kun støtte til en korthåret paryk, idet de væsentligste gener / følger ved varigt hårtab afhjælpes med en korthåret paryk. Differencen op til en langhåret paryk, må borgeren selv betale. Vurderingen skal dog altid være konkret og individuel, da der kan være helt særlige tilfælde, hvor en langhåret paryk må bevilliges. Der ydes ikke paryk ved midlertidigt hårtab som følge af behandling. F.eks. kemoterapi eller anden medicinsk behandling. Der ydes ikke paryk ved almindeligt forekommende hårtab. Hår for livet paryk. Personer med varigt hårtab, bl.a. pletskaldethed. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Hvis borger ikke kan benytte en standard paryk, skal der foreligge dokumentation for hvorfor der søges om anden type paryk, hvorefter der bliver foretaget en individuel vurdering. Frit leverandørvalg Ja. Frit leverandørvalg. Til borgere der ønsker hår for livet, har Syddjurs kommune besluttet, at borger kan få et beløb svarende til det, en Side 20

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Bilag 5 26.06.2013. Mindstekrav

Bilag 5 26.06.2013. Mindstekrav Bilag 5 26.06.2013 Mindstekrav Krav, som skal opfyldes for at deltage i konkurrencen, betegnes som mindstekrav. Såfremt blot ét mindstekrav ikke er opfyldt, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt og udbyder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Aftalebilag 1. Kravspecifikation. I forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj Og ortopædiske fodindlæg. til

Aftalebilag 1. Kravspecifikation. I forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj Og ortopædiske fodindlæg. til Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 1 Kravspecifikation I forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj Og ortopædiske fodindlæg til Allerød, Ballerup, Bornholm, Egedal, Fredensborg,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere