Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kropsbårne, personlige hjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse Ben- og fodskinner Beskyttelsesbukser til bad Briller og kontaktlinser Brokbind Brystproteser Halskrave/nakkestøtte Hjælpemidler til hovedbeskyttelse Høreapparater Høretekniske hjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere Kompression til arme Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Ortopædiske indlæg Paryk Skulder albue håndleds hånd skinner Stomimaterialer Støttekorsetter Diabetesmaterialer til tabletbehandlede diabetikere Tilretning af eget fodtøj Side 2

3 1. Befordringsgodtgørelse Lovgrundlag for ydelsen. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Servicelovens 112, 113 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven: 25 stk og 4 Udgifter til befordring i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder. At ansøger sikkert kan komme til leverandør trods funktionsnedsættelser At ansøger i forbindelse med ansøgning om hjælpemiddel og forbrugsgode kompenseres for befordringsudgifter, og således ikke stilles ringere end andre uden dette behov. Hvad indgår i Dækning af udgifter til befordring f. eks. med offentlige transportmidler, kørsel i privatbil ( 2,00 kr. / km ( 2011 takst )), kørsel med Taxi ( kun i tilfælde hvor borger ikke kan benytte offentlig transport). Er det absolut påkrævet p.g.a. helbred eller alder, er der mulighed for befordringsgodtgørelse og dækning af nærmere definerede udgifter til ledsager jf. Bek. 25 stk. 3 Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer ( leverandør) Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn Vælger ansøger at benytte adgangen til frit leverandørvalg, jf. 6 stk. 1 og 5, er kommunen højst forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til det sted, hvor udlevering af hjælpemidlet efter kommunens sædvanlige praksis ville have fundet sted jf. Bek. 25 stk. 4 Ansøgere som har fået bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder At der foreligger en bevilling på befordring før turen køres At den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for personer, der modtager sociale pensioner. Sagsbehandleren træffer afgørelse vedr. valg af transportmiddel, - evt. i samarbejde med ansøgers egen læge. Ansøger undersøger prisen for transport med offentlige transportmidler Sagsbehandler undersøger afstand i km på Kraks vejviser DSB, busselskaber, ansøger, pårørende, bekendte, vognmænd, Falck, Reko, Ja, efter aftale med sagsbehandleren Ydelsen er gratis, når kommunens leverandørvalg af hjælpemidlet benyttes, og udgiften overstiger henholdsvis 60kr / 25kr. Befordringsudgifter, der ved udnyttelse af fri leverandør valg, overstiger den pris, som befordringen ville have kostet til kommunens normale leverandør. Individuel opfølgning Som udgangspunkt ydes der tilskud til den billigste transport, hvilket i de fleste tilfælde vil være med offentlig transport. Ved kørsel i egen bil: Ansøger er forpligtiget til at fremvise dokumentation for udgifter og besøg. Ved kørsel i taxa: Borger skal kontakte sagsbehandler før hver kørsel. nej Side 3

4 2. Ben- og fodskinner Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service Hvad er formålet med At kompensere for borgerens nedsatte gangfunktion At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i Helbensskinne/ortose (omfatter knæ, ankel og fodled) Knæskinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Reparation Udskiftning Hvad indgår ikke i Skinner til brug ved sport Skinner til brug alene ved arbejde Skinner, der er en del af en behandling. Hvem kan modtage Borgere med dagligt vedvarende behov for skinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen Hvilke kriterier indgår for Der skal foreligge lægelig dokumentation for varigt behov tildeling af Hvem leverer Frit leverandørvalg Er der valgmulighed m.h.t. Ja Frit leverandørvalg leverandør? (Kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må det vurderes, om der samtidigt skal bevilges tilretning af sko til formålet 3. Beskyttelsesbukser til bad Lovgrundlag for ydelse 113 i Lov om Social Service Side 4

5 At kompensere for inkontinens i svømmehal Hvad er formålet med At kunne deltage i aktiviteter i svømmehal Hvad indgår i Beskyttelsesbukser til bad Hvad indgår ikke i Der kan ikke bevilliges bukser som en del af en behandling. Hvem kan modtage Borgere der er inkontinente Hvilke kriterier indgår for Der skal foreligge lægelig dokumentation for behov, samt tildeling af inkontinensudredning Hvem leverer Frit valg Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? (Kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ja men hvis produktet er dyrere, vil der blive tale om egenbetaling af differencen Ydelsen bevilges som en merudgift til særlige beklædningsgenstande. Der er en egenbetaling, der følger de til enhver tid gældende satser. Der foretages individuel opfølgning fx ved behov for udskiftning Borgeren har ejendomsretten til beklædningen. Ydelsen gives kun til borgere med hyppigt / min 3 gange ugentlig, tilbagevendende aktivitet i svømmehal. 4. Briller og kontaktlinser Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service At kompensere for borgerens nedsatte syn Hvad er formålet med At kompensere for en medicinsk-optisk defineret varig lidelse. Hvad indgår i Briller, standardstel og glas Kontaktlinser Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Alle der opfylder kriterierne jf. indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. 13 stk 1, bilag 2. Hvilke kriterier indgår for Der foreligger dokumentation for lidelsen fra øjenlæge / optiker tildeling af Hvem leverer Frit leverandørvalg, men Syddjurs Kommune har leverandøraftale Side 5

6 Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? (Kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn med Profil Optik Rønde. Syddjurs Kommune har indgået leverandøraftale med Profil Optik Rønde. Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Syddjurs Kommune samarbejder med Synsteamet i Randers. Leverandøren udfylder og sender borgers ansøgning med relevante oplysninger til Synsteamet, som vurderer borgers ansøgning og sender sin indstilling til kommunen. Kommunen træffer herefter en afgørelse. 5. Brokbind Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service samt 4 stk 1 i hjælpemiddelbekendtgørelsen aug At holde en brok på plads, der ikke kan behandles, og Hvad er formålet med hermed kompensere for de gener en brok giver. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i Almindeligt fabriksfremstillet brokbind Fabriksfremstillet brokbind med hul til stomi Reservebind efter behov af hygiejniske årsager. Hvad indgår ikke i Brokbind som skal bruges i forbindelse med behandling. Hvem kan modtage Borgere med varige gener som følge af brok Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet Frit leverandørvalg. Ja Frit leverandørvalg Side 6

7 (Kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning I tilfælde hvor borgeren ikke kan anvende et fabriksfremstillet brokbind, er der mulighed for at søge om et individuelt fremstillet brokbind. 6. Brystproteser Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 112 At erstatte et manglende bryst Hvad er formålet med At give borgeren selvværd At skabe balance i kropsholdningen, og herigennem forebygge smerter i skulder / nakke og ryg. Hvad indgår i Helprotese Delprotese Strips til fastholdelse af protese Brystvorter Der bevilges 1 protese, idet materialet er vaskbart og hurtigtørrende. Efterfølgende bevilges der udskiftning af protesen tidligst efter 12 mdr., hvis protesen er slidt. Hvad indgår ikke i Protesebrystholder Badedragt Brystprotese der indopereres Hvem kan modtage Kvinder der har fået bortopereret det ene eller begge bryster, eller som af anden grund mangler det ene eller begge bryster. Hvilke kriterier indgår for Der skal foreligge lægelig dokumentation for lidelsen tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. Frit leverandørvalg Ja Frit leverandørvalg Side 7

8 leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning. På ansøgning skal påføres, hvilken type protese der søges samt pris. 7. Halskrave/nakkestøtte Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service Hvad er formålet med At kompensere for en nedsat nakke/ hals-funktion At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i Halskrave Nakkestøtte Hvad indgår ikke i Når hjælpemidlet er en del af behandling Hvem kan modtage Borgere, der har behov for støtte af nakke- /halsfunktion for at kunne spise og drikke Hvilke kriterier indgår for Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet tildeling af Hvem leverer Frit leverandørvalg Er der valgmulighed m.h.t. Ja Frit leverandørvalg leverandør? Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Side 8

9 8. Hjælpemidler til hovedbeskyttelse Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service At beskytte hovedet ved fald Hvad er formålet med At beskytte hovedet ved fald, og dermed forhindre hovedtraumer Hvad indgår i Beskyttelseshjelm - fabriksfremstillet Beskyttelseshjelm individuel fremstillet Reparation / udskiftning Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Borgere med alvorlig risiko for hovedtraumer via hyppige gentagne fald eller slag mod hoved. Hvilke kriterier indgår for Der skal foreligge lægelig dokumentation fra behovet. tildeling af Hvem leverer Frit leverandørvalg Er der valgmulighed m.h.t. Frit leverandørvalg leverandør? Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn 9. Høreapparater Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service At kompensere for borgerens nedsatte hørelse Hvad er formålet med At kompensere for borgerens nedsatte hørelse Hvad indgår i Høreapparater Ørepropper Batterier Justering af høreapparater Reparationer Hvad indgår ikke i Der er mulighed for udskiftning af høreapparat hver 4. år. Side 9

10 Hvem kan modtage Borgere med varigt høretab, hvor ørelæge har anbefalet brug af høreapparat. Hvilke kriterier indgår for Ved 1. gangs brugere samt ved førtidig udskiftning skal der foreligge tildeling af dokumentation fra ørelæge eller audiologisk Klinik. Ved genbevilling / udskiftning er dette ikke nødvendigt. Hvem leverer Frit leverandørvalg, offentligt eller privat Er der valgmulighed m.h.t. Frit leverandørvalg, offentligt eller privat leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ydelsen er gratis for borgeren, såfremt denne vælger at få sine høreapparater gennem det offentlige system. Vælges der privat leverandør yder kommunen et tilskud på 5607,00 kr. pr apparat. Satsen reguleres årligt af Socialministeriet. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Ved markant høreforværring, ved tab af høreapparat, tyveri, brand eller lign. Kan der ydes erstatningsapparat. 10. Høretekniske hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service At kompensere for borgerens nedsatte hørelse Hvad er formålet med At borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i Teleslynge Forstærkertelefon Alarm system med blink og vibration FM-kommunikationssystem Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Borgere med en væsentlig hørenedsættelse, efter en individuel vurdering. Hvilke kriterier indgår for Individuel vurdering tildeling af Hvem leverer Frit leverandørvalg Er der valgmulighed m.h.t. Ja frit leverandørvalg leverandør? Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere Side 10

11 Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Individuel opfølgning. Hjælpemidlet bevilges som et udlån. Borger skal returnere hjælpemidlet efter endt brug. 11. Inkontinenshjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 112 Ufrivillig vandladning eller afføring fra lille til stor grad. Hvad er formålet med At opnå en god hygiejne. At undgå social isolation. Hvad indgår i Bleer af forskellige størrelse, til både mænd og kvinder. Bukseble og slipble. Fikseringstrusse. Sengeunderlag og stiklagner. Katetre til engangsbrug og permanent brug. Benposer, fixering af kateter og pose. Urin bag Vaginale tamponer Penisklemme Uridomer Hvad indgår ikke i Sårplejeprodukter Kateterisationssæt Latexhandsker Engangsvaskeklude Gazeservietter Affaldsposer Katetre til midlertidig brug, f.eks. rejsekatetre Urinkolbe til flergangsbrug. Inkontinenstrusser til flergangsbrug og drypinkontinens. Bind til svære menstruationsblødninger. Bomuldsunderbukser Hvem kan modtage Borgere med en varig lidelse: inkontinens for urin og afføring. Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Borgere der er udredt enten via egen læge eller inkontinenssygeplejerske. SCA (bleer ). Indkøbsaftale pr ABENA (katetre) Indkøbsaftale pr Side 11

12 Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Syddjurs Kommune har indgået leverandøraftale med SCA (bleer), samt ABENA (katetre). Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Ydelsen er gratis, når der er dokumentation for varig lidelse.(udredningen) D.v.s. at hjælpemidlet - i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne - i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet - er nødvendig for at borgeren kan udøve et erhverv. Individuel opfølgning. 12. Diabetesmaterialer til insulinbehandlede diabetikere Lovgrundlag for ydelse Lov om Social service 112, samt bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 ydelser af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Særlige bestemmelser om støtte til visse hjælpemidler. Diabetes type 1 7. der kan ydes støtte til injektions- og testmaterialer (f.eks. kanyler, juniorpen max 2 stk, insulinpen til ampuller, fingerprikker ( lancetter ), teststrimler og blodsukkerapparater ) til insulinkrævende diabetikere, og til diabetikere som er i kombinationsbehandling med insulin og tabletter, samt andre godkendte injektionspræparater. ( Feks inj. Byetta, Victoza) Stk 2. Hjælpen til blodsukkerapparatur ydes med 50% af den samlede udgift Hvad er formålet med Hvad indgår i At hjælpe borgere i alle aldre, som har en dokumenteret insulinkrævende diabetes. At borgeren kan måle sit blodsukker, og dermed selv kontrollere sin diabetes At borgeren selv kan tilføre og tilpasse sin insulin, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Insulinkrævende diabetes Penkanyler max 1800 pr år Injektionskanyler til engangsbrug Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug, Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede Side 12

13 Fingerprikkere max 1800 pr år Teststrimler max 1800 pr år Blodsukker måleapparat - dækkes med 50% af udgiften Fingerprikkere I særlige tilfælde inhalator, hvor injektion medfører meget svære lokale reaktioner. Børn, samt brugere af insulinpumpe, efter behov. Ketonstiks ved behov. Juniorpenne max 2 stk. Emlacreme max 5 stk/årligt. Hvad indgår ikke i Rammen er alene vejledende og kan fraviges ved lægelig dokumentation. Bevillingen skal afspejle det konkrete behov. Udgifter til materiale som ligger udover bevillingsrammen, afholdes af borger selv og afregnes direkte med leverandøren. Lovgrundlaget omfatter ikke bevilling af insulinpenne incl. Insulin. Insulinpumpe er ikke omfattet, idet denne betragtes som led i en behandling og betales derfor af regionen. Spritservietter, da de ikke vurderes at udgøre en integreret del af begrebet injektions- og testmaterialer Kanylespande Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvad koster ydelsen for Er der særlige forhold at tage hensyn Er der andre Borgere i alle aldre, som har en dokumenteret insulinkrævende diabetes. Borgere med en lægelig dokumenteret diabetes type 1. som selvstændigt varetager alle opgaver i forbindelse med insulinadministration og blodsukkermåling. ReaMed, Todbølvej 16, 7252 Snedsted Tlf.nr Syddjurs Kommune har leverandøraftale med Reamed. Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, en skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Blodsukkermåleapparat dækkes med 50% af udgiften Øvrige ydelser er gratis for borgeren indenfor rammen. Kommunen har ret til at foretage individuel opfølgning. Der kan søges rådgivning / konsulentbistand ved Syddjurs kommunes leverandør af sortimentet samt hos hjemmesygeplejerskerne i de enkelte distrikter. Borgere som har behov for hjemmesygepleje til at varetage Side 13

14 forhold at tage hensyn opgaverne omkring blodsukker kontrol og / eller medicinadministration i forbindelse hermed, skal have leveret diabeteshjælpemidlerne fra ældrepleje områdernes sygeplejedepoter. 13. Kompression til arme Lovgrundlag for ydelse Lov om Social service 112 Hvad er formålet med Hvad indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? At kompensere for svære ødemer At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner Kompression til: arme hænder reservehjælpemiddel af hygiejniske årsager udskiftning 3 stk ærme + max 6 stk handsker pr. år. Reparation Behandlingsærme Materiale til bandagering. ( Feks gaze, creme, kompressionsbind osv. ) Borgere med svære, varige kredsløbslidelser At der er tale om: Varige følger efter blodprop i arme Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Kronisk ødem (væske) på grund af utilstrækkelig funktion af vener Ved førstegangshenvendelser kræves dokumentation fra egen læge eller speciallæge Frit leverandørvalg Ja Frit leverandørvalg Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Er der særlige forhold at Ved hver ny ansøgning skal der foretages en ny opmåling af arm. Side 14

15 tage hensyn På ansøgning skal påføres pris på det ansøgte. Er der afledte forhold at tage hensyn Der kan være behov for hjælp til påtagning. Herunder evt. visitation til personlig pleje. Såfremt borgeren kan blive selvhjulpen til på- og aftagning ved hjælp af en easyslide bevilliges denne sammen med kompressionshjælpemidlet. 14. Kompressionsstrømper Lovgrundlag for ydelse 112 i Lov om Social Service Hvad er formålet med Hvad indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage At kompensere for svære ødemer. At sikre borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage daglige funktioner. Kompressionsstrømper til: Ben, 2 stk/året pr ben. (SM ) Påtagningshjælpemidler Reparation. Støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes f.eks. til lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Behandlingsstrømper Borgere med svære, varige kredsløbslidelser. At der er tale om: Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling. Varige følger efter blodprop i ben. Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling. Kronisk ødem i benene på grund af utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ved førstegangshenvendelse kræves dokumentation fra egen læge eller speciallæge, med præcision af varighed og årsag til lidelsen. Der er indkøbsaftale med Abena Syddjurs Kommune har leverandøraftale med Abena. Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Side 15

16 (Kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Ydelsen er gratis for borgeren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning Bevillingskompetencen ligger ved sygeplejegruppen i de respektive 4 områder i Syddjurs kommune Ja. Ved hver ny ansøgning, skal der foretages en ny opmåling af ben af sygeplejerske. 15. Ortopædisk fodtøj Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 112 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven: 9, bilag 1 Hvad er formålet med Kompensation for invaliderende funktionsnedsættelse i fod/fødder jf. indikationerne i Bek. 9,bilag 1., hvis følgerne af funktionsnedsættelsen kan afhjælpes, og funktionsnedsættelsen ikke kan kompenseres med indlæg og / eller tilpasning af eget fodtøj. - At forbedre gang- og standfunktion, så borgeren i videst mulig omfang kan varetage sine daglige funktioner. - Kompensere for svære og varige foddeformiteter Hvad indgår i Individuelt fremstillet fodtøj Semiortopædisk fodtøj Fabriksfremstillet fodtøj Forsåling/udbedring Forhøjelser Reparation Gængesål Kilesål Ortopædisk indlæg Hvad indgår ikke i MBT-fodtøj og andre typer fodtøj der kan købes i almindelig handel. Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Alle der opfylder kriterierne jf. indikationer for hjælp til ortopædiske fodtøj efter Bek. 9, bilag 1. Lidelsen skal anses for invaliderende og ikke kunne kompenseres ved indlæg eller tilpasning af eget fodtøj. Der foreligger dokumentation for lidelsen fra speciallæge. Borgeren skal i samarbejde med sagsbehandler redegøre for behov for forskellige typer fodtøj. Der foretages en helhedsvurdering for Side 16

17 behovet. Det enkelte fodtøj følges gennem dets levetid. Der kan ved dokumenteret behov ydes hjælp til ekstra fodtøj f. eks. begrundet i årstiderne, så man f. eks. har sommerfodtøj og vinterfodtøj, foruden allroundfodtøj. Tilsammen benævnes det som basisbevilling. Borgeren anbefales i sit valg af fodtøj tage højde for at kunne dække flere aktiviteter eller årstider med samme fodtøj. F. eks. kan sommerfodtøj bruges til pæne sko. Sandaler kan bruges som indesko, lette allround sko kan bruges som lukket sommerfodtøj, tunge allround sko kan bruges som vinterfodtøj. Ved behov for yderligere fodtøj begrundet i arbejds- og/eller fritidsmæssige forhold, kræves yderligere dokumentation for behovet. Ansøgeren er hovedansvarlig for denne dokumentation, idet behovet oftest dokumenteres gennem beskrivelse af borgerens aktiviteter. Der skal altid foretages en helhedsvurdering, når der søges om ændret antal fodtøj. Reparation af ortopædisk fodtøj. Der kan ydes hjælp til reparation og forsåling ved behov. Fodtøj, der er repareret inden for en korte periode kan ikke efterfølgende udskiftes, hvis de er funktionelle. Ved tvivl om fodtøj kan repareres eller skal udskiftes, kan der indhentes fagbistand hos ortopædskomageren for vurdering af fodtøjets egnethed og funktionalitet. Udskiftning af fodtøj. Efter en individuel vurdering er der mulighed for at søge om fornyelse efter 18 mdr. Udskiftningsintervallet er vejledende, og er betinget af, af det fodtøj, der ønskes udskiftet, ikke er funktionelt. Der oplyses hvilket fodtøj der ønskes udskiftet. Borgeren er selv ansvarlig for at løbende indkøbt og bevilget fodtøj fortsat supplerer basisbevillingens dækning af behov i f. t. årstiderne samt evt. særlige individuelle aktivitetsbehov. Der skal søges hver gang, og det skal oplyses hvilken type fodtøj, der ønskes udskiftet samt begrundelse herfor. Det fodtøj, der er bevilget udskiftning af, betragtes som kasseret, og kan ikke efterfølgende repareres med hjælp af Syddjurs Kommune. Udskiftning af alt fodtøj på en gang Der skal indhentes nye lægeoplysninger ved behov for udskiftning / tilretning af alt fodtøj på engang Side 17

18 Tilflyttere Der indhentes lægelige oplysninger og sagsakter fra tidligere kommune, når nytilflyttede til Syddjurs Kommune søger om støtte til anskaffelse eller reparation af ortopædisk fodtøj. Sagen revurderes altid af Syddjurs Kommune. Ansøgning påføres: - skotype - farve - positioner - pris Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn Er der afledte forhold at tage hensyn Frit leverandørvalg, men Syddjurs Kommune har leverandøraftale med Bandagistcentret. Syddjurs Kommune har indgået leverandøraftale med Bandagistcentret. Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Egenbetaling svarende til statens gældende sats på området for henholdsvis voksne og børn under 18 år. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning, f. eks. ved genansøgning Ved 1.gangsbevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Særlige forhold kan bevirke hyppigere udskiftning. Ved ortopædisk værnefodtøj afholder arbejdsgiveren et beløb svarende til den sædvanlige udgift til værnefodtøj, når jobbet kræver værnefodtøj. Ved børn under 18 år foretages individuel vurdering, idet fødderne vokser. Borgeren rådgives i valg af fodtøj, af den fagperson, som skal tilpasse fodtøjet. Side 18

19 16. Ortopædiske indlæg Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 112 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven: 10, bilag 1 Hvad er formålet med Kompensation for invaliderende funktionsnedsættelse i fod/fødder jf. indikationerne i Bek. 10,bilag 1., hvis følgerne af funktionsnedsættelsen kan afhjælpes, og personen uden brug af indlæg ville være henvist til at benytte ortopædisk fodtøj At forbedre gang- og standfunktion Kompensere for varige foddeformiteter At undgå benyttelse af ortopædisk fodtøj Hvad indgår i Løst indlæg Special indlæg i f.eks. sandaler og sikkerhedssko Der bevilges normalt 1 par indlæg, der kan flyttes fra sko til sko. Reserveindlæg kan bevilges af hygiejniske grunde eller p.g.a. andre individuelle forhold. Leverandør oplyser, at vejledende holdbarhed er ca. 1 år Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Der ydes ikke hjælp til indlæg ved medfødt, alm. platfod eller blød platfod hos børn Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillede indlæg Der ydes ikke hjælp til indlæg, hvis ikke alternativet er ortopædisk fodtøj. Alle der opfylder kriterierne jf. indikationer for hjælp til ortopædiske fodindlæg efter Bek. 10, bilag 1. Lidelsen skal anses for invaliderende. Der foreligger dokumentation for lidelsen fra speciallæge. Frit leverandørvalg, men Syddjurs Kommune har leverandøraftale med Bandagistcentret. Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Er der særlige forhold at tage hensyn Syddjurs Kommune har indgået leverandøraftale med Bandagistcentret. Borger er dog frit stillet med hensyn til at vælge en anden leverandør, men skal være opmærksom på, at der kan blive tale om en egenbetaling, hvis prisen derved bliver højere. Egenbetaling afregnes direkte med leverandøren. Kommunen yder hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis borgeren vælger en dyrere løsning, vil der blive tale om en egenbetaling, som skal afregnes direkte med leverandøren. Der foretages individuel opfølgning, f. eks. ved genansøgning Indlæg kan bevilges alene eller kombineret med tilretning af alm. fodtøj efter faglig og individuel vurdering. Ved børn under 18 år foretages individuel vurdering, idet fødderne vokser. Side 19

20 Er der afledte forhold at tage hensyn 17. Paryk Lovgrundlag for ydelse Servicelovens 112 Hvad er formålet med At kompensere for varigt hårtab. At bevare borgerens selvværd. Hvad indgår i Paryk Reserveparyk Toupe Der bevilges som udgangspunkt 1 stk. paryk af kunstfiber årligt. Pris 2200 kr. I konkrete tilfælde kan der være behov for en anden type paryk. Efterfølgende er der mulighed for udskiftning af 1 paryk / toupe om året. Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage Hvilke kriterier indgår for tildeling af Hvem leverer Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Som udgangspunkt yder vi kun støtte til en korthåret paryk, idet de væsentligste gener / følger ved varigt hårtab afhjælpes med en korthåret paryk. Differencen op til en langhåret paryk, må borgeren selv betale. Vurderingen skal dog altid være konkret og individuel, da der kan være helt særlige tilfælde, hvor en langhåret paryk må bevilliges. Der ydes ikke paryk ved midlertidigt hårtab som følge af behandling. F.eks. kemoterapi eller anden medicinsk behandling. Der ydes ikke paryk ved almindeligt forekommende hårtab. Hår for livet paryk. Personer med varigt hårtab, bl.a. pletskaldethed. Der skal foreligge lægelig dokumentation for behovet. Hvis borger ikke kan benytte en standard paryk, skal der foreligge dokumentation for hvorfor der søges om anden type paryk, hvorefter der bliver foretaget en individuel vurdering. Frit leverandørvalg Ja. Frit leverandørvalg. Til borgere der ønsker hår for livet, har Syddjurs kommune besluttet, at borger kan få et beløb svarende til det, en Side 20

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Snitfladekatalog 2015

Snitfladekatalog 2015 Behandlingsredskaber og Hjælpemidler Snitfladekatalog 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- OVERORDNEDE PRINCIPPER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Overordnede principper for snitfladekataloget for behandlingsredskaber

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere